Home » Archief » De mensen achter de Demmink freak-show: Jan Poot en Robert Rubinstein


[17.04.2014]

De mensen achter de Demmink freak-show: Jan Poot en Robert Rubinstein

Jeroen Hoogeweij

paas14

Eergisteren was de laatste dag van de door stichting de Roestige Spijker georganiseerde getuigenverhoren. Beoordeeld moest worden of een door deze stichting uitgebrachte documentaire over Joris Demmink en zijn vermeende kindermisbruik rechtmatig was, maar eigenlijk was het een PR-show die de bedoeling had zoveel mogelijk aandacht te trekken voor de haatcampagne tegen Demmink, die al jarenlang rondzingt op het internet en in de mainstream media. 

Die opzet isruimschoots geslaagd, hoewel er waarschijnlijk geen meerderheid gevonden kan worden voor een parlementair onderzoek. Daarvoor waren de uitkomsten van de getuigenverhoren echt te mager. Het is toch een bepaald soort mensachtigen dat zich door dit soort van opgeklopte lucht laat overtuigen.

Onzedige praktijken

Het was een wonderlijk schouwspel dat eigenlijk niets opleverde: we zagen een labiele Bart van W. die claimde als prostitué gewerkt te hebben en zich pas jaren later realiseerde dat het misschien wel Joris Demmink was die van zijn diensten gebruik maakte, hoewel hij niet echt een visuele herinnering van die klant had en zijn achternaam nooit hoorde, twee rechercheurs die elkaar tegenspraken over de vraag of Demmink wel of niet in een onderzoek tegen hem voorgekomen zou zijn, een voormalig secretaresse op justitie die met klem ontkende jongens geregeld te hebben voor Demmink en dit dan ook niet aan twee gevangenisdirecteuren verteld had, de twee gevangenisdirecteuren die dan weer het tegenovergestelde beweerden, oud-politieman Klaas Langendoen die twee Turkse jongens sprak die hem vertelden misbruikt te zijn door Demmink, Henk Krol, die zichzelf onsterfelijk belachelijk maakte met de claim dat een “gewone” gaypornofilmkinderporno zou zijn, een oud politieagent die claimde dat Demmink ooit onderzocht zou zijn, maar het onderzoek weer gestaakt werd en als laatste passeerde een oud chauffeur de revue die zich meende te herinneren dat de chauffeur van Demmink iets zou hebben gezegd over onzedige praktijken op de achterbank met een meerderjarige jongen. Een gerucht dat door de betreffende chauffeur ontkend wordt.

Pijpen dansen

Het werkelijke verhaal ligt dan ook niet bepaald bij de losse fodders en natte scheetjes van die ‘getuigen’, het gaat om welke mensen er precies achter deze hetze zitten en wat ze drijft.

Ik schreef het al eerder, dan komt de naam Poot bovendrijven, die niet gedreven wordt door verontwaardiging over de beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van Demmink zoals hijzelf stelt, maar gewoon wraak wil nemen op de Nederlandse rechtsstaat, die niet naar zijn pijpen wilde dansen.

Na twintig jaar obsessief procederen omdat zijn megalomane bestemmingsplan voor Chipshol niet goedgekeurd werd, gooide hij de handdoek in de ring en schreef in een paginagrote advertentie in Trouw en het Haarlems Dagblad van 13 december 2012:

Een aantal Amerikaanse litigation funds – die het uitsluitend om geld te doen is en die geen genade kennen – willen gaarne de strijdbanier overnemen. vandaar dat deze advertentie, nr. 89, mijn laatste is.

Veroordeelde misdadiger

Door medestanders van Poot wordt vaak geroepen dat het allemaal om ‘gerechtigheid’ zou gaan, maar deze uitspraak is toch vrij ondubbelzinning: het gaat niet om gerechtigheid, niet om een zogenaamde strijd tegen kindermisbruik, maar om geld. Niets anders.

Kort voor de opmerkelijke uitspraak van Jan Poot werd Stichting de Roestige Spijker opgericht door snake oil salesman Robert J. Rubinstein. Deze is eigenaar van het schimmige bedrijfje TBLI dat zich ogenschijnlijk bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, sustainability en het milieu, maar in wezen eenfront is voor wat bekendstaat als ‘greenwashing‘: Rubinstein adviseert bedrijven om zich groener, of maatschappelijk verantwoorder voor te doen dan ze eigenlijk zijn.

TBLI is dan ook een volstrekte onbekende bij een partij als Greenpeace. Zijn netwerk bestaat niet bepaald uit milieu-activisten, maar uit republikeinen, klimaatsceptici, aandrijvers van de Tea Party-beweging, grootvervuilers en zelfs een veroordeelde misdadiger als ‘Casino’ Jack Abramoff. Rechtse tot extreemrechtse elementen uit de Amerikaanse politiek die werkelijk niets met het milieu hebben, maar wel graag geld verdienen aan het meerijden op debandwagon van hernieuwd milieubewustzijnVoorwaar een Triple Bottom Line Investment. Het is vooral de bottom line van Rubinstein om met behulp van bakken PR een friendly face op te zetten, waar een veel duisterder en hebzuchtiger werkelijkheid achter schuilt.

Oudtestamentische wraakzucht

Hetzelfde truukje haalde Rubinstein ook uit met de oprichting van de Roestige Spijker. Ogenschijnlijk is het een stichting die gerechtigheid zoekt, zich inzet voor klokkenluiders en een vuist maakt tegen kindermisbruik, maar eigenlijk is het een PR- en lobbyclubje dat zich de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat ten doel stelt en hoopt door het verdachtmaken van Joris Demmink de miljardenclaim van Chipshol open te kunnen breken. Zonder genade en het gaat alleen om geld; precies wat patriarch Poot in zijn oudtestamentisch aandoende wraakzuchtigheid aankondigde.

Tijdens een interview met Talktomyra werd Rubinstein gevraagd waarom hij zijn stichting begon en het is opvallend dat hij met geen woord rept over kindermisbruik. In plaats daarvan zegt hij:

Ik had contacten met verschillende mensen de laatste jaren zoals Adèle van der Plas, de familie Poot, die vertelden me alles wat er gaande was met Demmink. Ik wist dat Nederlanders corrupt waren, maar het niveau van corruptie stijgt boven alles en wat me het meeste stoort is dat de media helemaal niks deden. Echt helemaal niets. En ik weet dat ze incompetent zijn, maar dat ze ook laf waren, dat kon ik me niet voorstellen. Dus ik had contact met een advocaat die een idee had hoe we kunnen zaken forceren

Geld voor vriendschap

Dat is juist. Contacten tussen Rubinstein en de familie Poot bestaan al minstens sinds 2007, toen Peter Poot -zoon van-  een keynote speaker was tijdens een door TBLI/ Rubinstein georganiseerde conferentie, waar deze de megalomane en terecht afgewezen bestemmingsplannen van de familie Poot met Chipshol uiteenzette.

De contacten tussen Rubinstein en Poot zijn sindsdien warm gebleven en tot op de dag van vandaag is hij dan ook een friend of TBLI, een ‘vriendschap’ waar je Rubinstein overigens geld voor moet geven. Hoe meer je betaalt, hoe bevriender je met hem bent. Daarnaast blijkt uit dit citaatje dat hij niet alleen de belangen van de familie Poot behartigt, maar ook die van de drugsmafia van Baybasin, de Pablo Escobar van Europa.

Gewetenloos geëxploiteerd

Baybasins advocaat, Adèle van der Plas, verscheen dan ook braaf op kosten van de familie Poot in het Amerikaans congres, waar al eerder een haatcampagne gevoerd werd tegen Demmink en de Nederlandse staat. Deze faalde al even hard als de recente getuigenverhoren. De eerdere campagne in de VS werd overigens georganiseerd door Jack Abramoff, eveneens een goede vriend van Rubinstein, die ook al keynote speaker was tijdens één van zijn ‘idealistische’ conferenties.

Het is te hopen dat deze freak-show van Rubinstein, waarin het rechtsgevoel van Nederlandse complottertjes gewetenloos geëxploiteerd wordt, eindelijk voorbij is na deze laatste ronde van getuigenverhoren. Er is nu wel weer voldoende schade aangericht.

Eerder gepubliceerd op Swap I. Chou, ‘complotblog voor anti-complotters’. Jeroen Hoogeweij heeft een Twitter-account maar hij is actiever op zijn Facebook-account.

Jeroen Hoogeweij, 17.04.2014 @ 01:20

[Home]
 

32 Reacties

op 17 04 2014 at 07:48 schreef wiske:

Prima samengevat !
https://www.youtube.com/watch?v=6eme2R0bI-E

op 17 04 2014 at 07:55 schreef Boudewijn:

Wat een hoogst merkwaardige voorstelling van feiten vinden we hierboven nu toch weer. Een prachtig voorbeeld van de klassieke omdraaiing.

De Roestige Spijker wil een documentaire uitzenden, Demmink wilde dat voorkomen en trachtte via de rechter een verbod op uitzending te realiseren.

De Roestige Spijker liet dat niet zonder slag of stoot toe en greep het proces aan om haar gelijk te halen bij de rechter. De Roestige Spijker heeft dat gelijk van de rechter gekregen. De documentaire mag worden uitgezonden.

Het waren de verlichtte Demmink en zijn advocaten zelf die deze gerechtelijke ‘freak-show’, als u dat zo wilt noemen, in gang hebben gezet.

op 17 04 2014 at 10:33 schreef Pyt van der Galiën:

Goed artikel, Jeroen. Uitstekend idee om eens aandacht te besteden aan de krachten achter de hetze tegen Demmink.

op 17 04 2014 at 11:31 schreef laarmans:

Ik mis de manisch-depressieve Micha Kat in het verhaal.

op 17 04 2014 at 12:27 schreef Pickelhaube:

@laarmans

Tja, Kat is een beetje de katvanger voor de werkelijk smerige figuren, Poot en Rubinstein. Hij leidt af van waar het werkelijk om gaat. Maar die krijgt voor zijn agitatie werkzaamheden al sinds 2002 een maandelijks salaris van de familie Poot. 2500 netto, zoals hijzelf aangaf tijdens een interview op frontier radio. Dat hij kraait dat Demmink DUI-ZEN-DEN babies verkrachtte weten we nu wel.

@Boudewijn

Dat jij zou reageren met onzin verwachtte ik wel, na je eerdere jodenhaat en persoonlijke aanvallen aan mijn adres. Maar de getuigenverhoren werden dus gehouden om die vraag juist te beantwoorden. Wat denk jij dat het (officiële) doel was van de getuigenverhoren die gehouden werden?

op 17 04 2014 at 12:40 schreef Pickelhaube:

@Boudewijn

Je snapt er echt niets van. die getuigenverhoren zijn echt het initiatief van de Roestige Spijker hoor. Zogenaamd om te toetsen of hun haatfilmpje wel rechtmatig is.

De stichting wil daarom ‘haar juridische positie bepalen’ door getuigen te horen. Het gaat onder meer om 2 oud-gevangenisdirecteuren en een oud-medewerkster van Demmink. De documentaire is al op Youtube te zien. Volgens Demmink zou de stichting opereren vanuit een complottheorie die ‘er enkel op is gericht om zijn persoonlijke integriteit aan te vallen’.

op 17 04 2014 at 13:36 schreef Astrid:

Nu zie ik het pas! Het is een groot internationaal complot van minderjarige Turkse schandknaapjes, seksueel misbruikte Tsjechische preteens, Amerikaanse miljardairs en verongelijkte Nederlandse vastgoedontwikkelaars om een voormalig Nederlands top-ambtenaar van Justitie in diskrediet te brengen. Bijgestaan door spreekbuizen van homoseksueel Nederland, de ‘Groene Maffia’, Turkse drugsbaronnen en, last but not least, de Amerikaanse Tea Party beweging!

op 17 04 2014 at 14:05 schreef Kimo:

Hoeveel betaalt Demmink je voor deze nonsens?

Niemand die mij gaat vertellen dat je als Turkse jongens je leven toewijdt aan het aan de wereld bekend maken dat je in je achterste bent genomen terwijl dat niet waar is. Allemaal voor de lol! Of nee sterker nog om Demmink een oor aan te naaien! Tuurlijk!

op 17 04 2014 at 14:46 schreef Pickelhaube:

@Astrid

Beperk je maar tot de rancune van een projectontwikkelaar. Maar wilde je beweren dat Poot die “litigation funding” opmerking niet maakte? Dat de schimmige Rubinstein niet rond dezelfde tijd op het toneel verscheen? Wilde je met droge ogen volhouden dat zijn TBLI volkomen integer is en ontkennen dat zijn netwerk uit de republikeinse hoek komt, waar dit soort van “black PR” normaal gevonden wordt? Wilde je ontkennen dat de advocaat van Baybasin op kosten van Poot in het Amerikaanse congres zat? Houd je vol dat het pornofilmpje van Krol kinderporno is? Ontken je de betrokkenheid van Jack Abramoff?

Over die Turkse jongens beweerde ik overigens niets, behalve dat ik de getuigenis van Langendoen samenvatte, maar hun verhalen zijn op z’n minst slecht uit het hoofd geleerd en inconsistent te noemen, erkende vd Plas zelfs. Vandaar dat die dan ook geen getuige waren. Dan was deze serie getuigenverhoren zo mogelijk nog genanter geworden. Maar over drugscrimineel Baybasin (may he forever rot in jail) doe ik wel eens een afzonderlijk stukje. Is ook een leuk verhaal met een moraal enzo.

op 17 04 2014 at 14:47 schreef betwister:

bedankt voor de uitleg.

De roestige spijker is dus een hobby-project van een project-ontwikkelaar die wraak wil.

Dat sluit natuurlijk niet uit dat Demmink werkelijk minderjarigen voor sex betaald heeft, maar het maakt wel begrijpelijk waardoor er zo’n affaire is terwijl harde bewijzen afwezig zijn.

Lees hier waarover Jan Poot boos is:
http://www.rtvnh.nl/achtergronden/nieuws/169/Chipshol,+hoe+zat+het+ook+alweer%3F

op 17 04 2014 at 15:50 schreef Pickelhaube:

@Boudewijn

Deze procedure was toch echt het initiatief van Rubinstein/ de Roestige Spijker, die zich nergens tegen hoefde te verdedigen

@Kimo

Dat doe ik helemaal pro deo. Gewoon omdat het kan en omdat ik vind dat er geen plek in onze samenleving zou moeten zijn voor de gewetenloze vuilspuiterij van een Poot of Rubinstein.

Maar jij kan je niet voorstellen dat een gewetenloze drugsmafioos als Baybasin vrij eenvoudig een paar van zulke getuigenissen op kan trommelen? Overigens deden die jongens nooit aangifte, waren hun verklaringen tegenstrijdig en zal er toch echt aanvullend bewijs moeten komen om daar ooit een zaak van te maken.

op 17 04 2014 at 16:58 schreef laarmans:

Mat Herben: Demmink hield van jongens, maar niet al te jong.Als hoogste ambtenaar op Justitie weet je dat seks onder de 16 verboden is.Zou zo’n man dan zijn naam, reputatie en goedbetaalde baan te grabbel gooien om jongens uit te zoeken die jonger zijn dan 16? Dan moet je toch wel heel erg dom zijn.Ik schat Demmink toch wel hoger in.

op 17 04 2014 at 17:55 schreef Boudewijn:

@Pickelhaupe

Je moet toch beter proberen oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Zoals ik al eerder aantoonde draai jij de zaken – al dan niet bewust – om.

Demmink wilde uitzending van de documentaire voorkomen door de uitzending onrechtmatig te noemen. Daarop heeft de stichting langs gerechtelijke weg uitsluitsel willen verkrijgen over de rechtmatigheid van uitzending van de documentaire. Die werd inmiddels door de rechter erkend.

Met andere woorden: nadat Demmink twijfel zaaide over de rechtmatigheid van uitzending heeft de stichting zich juridisch willen indekken, niet zo vreemd natuurlijk als je het opneemt tegen een top-functionaris van Justitie.

Zo staat het ook letterlijk in het door jou aangehaalde artikel uit de Volkskrant:

“Demmink vindt die openbaarmaking onrechtmatig. De stichting wil daarom ‘haar juridische positie bepalen’ door getuigen te horen.”

op 17 04 2014 at 20:36 schreef Pickelhaube:

@Boudewijn

Demmink wilde uitzending van die documentaire niet voorkomen hoor, die klaagde alleen maar het AD aan en zag dat flauwe, niets toevoegende youtube filmpje schijnbaar als een quantité négligeable. Dat vond Rubinstein jammer, want dat proces wilde hij nou juist uitlokken en toen forceerde hij een constructie om zijn freak-show toch te kunnen presenteren: een preliminair getuigenverhoor. Maakt deel uit van de PR campagne en Demmink was zeker niet zo dom om te happen. Iets te doorzichtig spelletje.

op 18 04 2014 at 08:39 schreef piet:

Ik ben een beetje in de war hier. Is een verklaring onder ede nu wel of niet iets waard? Of soms wel en soms is het niet meer dan vuige kroegpraat? En de rechter die in het proces rond de Turkse jongens verklaarde dat er genoeg reden is voor een strafrechtelijk onderzoek, is die nu betrouwbaar of ook een soort roddelkont?
Vragen, vragen, vragen. Gelukkig zijn er nog mensen die ons met mondsnoerende logica van antwoorden voorzien.

op 18 04 2014 at 08:51 schreef Boudewijn:

@Pickelhaube

Ik ken Joris Demmink niet persoonlijk. Jij kennelijk wel want je spreekt over wat Demmink wel en niet wil, hoe Demmink de dingen eigenlijk ziet en waarom hij doet wat hij doet. Je suggereert er op los en spreekt bovendien in nogal speculatieve termen als het lijkt, schijnt en schijnbaar. Ik beperk me liever tot verifieerbare feiten.

Op basis van die verifieerbare feiten – dus zonder speculatie – kunnen we niet anders dan concluderen dat Demmink twijfel zaaide over de rechtmatigheid van uitzendingen en dat De Roestige Spijker zich dientengevolge juridisch heeft willen indekken. En wees nou toch eens eerlijk, dat is natuurlijk helemaal niet zo vreemd als je het opneemt tegen een top-functionaris van Justitie.

Maar jij mag rustig je fantastische theorietje over een kwaadaardig internationaal complot blijven propageren hoor.

op 18 04 2014 at 15:40 schreef Vrijmibeau: Agent Provocateur | Swap I. Chou:

[…] Partijen doen geen verdere mededelingen en zijn blij dat er een einde is gekomen aan een vervelende periode. Mooi, dat was het dan. Hier zullen de plotgekkies het mee moeten doen. En wij ook. Daarom geen vrijmibeau over een manke feeks, dom geleuter, ultra saaie advertorials of agent provocateurs. […]

op 18 04 2014 at 18:01 schreef Pickelhaube:

Sure Boudewijn, ik ken Demmink. Elke zaterdagmiddag offeren we samen een babietje ritueel, nadat we het samen helemaal uitwoonden en dan krijg ik weer mijn bloedgeld van die week voor het verdedigen van zijn naam. Kimo had me ook al helemaal door. Shit zeg, you guys blew my cover

Anyway. Ik suggereer er helemaal niet op los. Rubinstein gaf nota bene zelf aan dat hij naar aanleiding van het proces tegen het AD deze schertsvertoning opzette. Demmink deed nooit iets tegen die zielige shockumentary van de Roestige Spijker, hoe agressief je je ook uitdrukt. Hij had geen enkele directe aanleiding om zich te willen indekken, want het was gewoon één van de zeer vele baggerfilmpjes die over Demmink de ronde doen, waar verde niemand van wakker ligt. Dat ligt natuurlijk anders bij een landelijke krant.

op 19 04 2014 at 08:58 schreef Sneebal:

Stel nou dat het een strafbare feitenvrij steekspel is van elkaar bestrijdende dan wel helpende belangheddenden.
Wat is dan de rol van Opstelten? Hij gelooft als minister van Justitie in de onschuld van Demmink. Dat is nogal wat.
Stel nou dat Poot niet alleen door frustratie over Schiphol wordt gedreven, maar ook door het feit dat een (voor hem niet vermeende) pedofiel zoveel macht had en kon blijven zitten. Een paar miljoen is voor hem niet heel veel op zijn leeftijd.

Ik vind het knap van Pickelhaube dat hij net zoals Opstelten precies weet hoe het zit, terwijl er sterke netwerken (in de overheid en het bedrijfsleven) al lang hebben kunnen kneden, creeren en spinnen.

Maar ik ben niet ingelezen. Kan dit zelf ook snel parkeren: er is een groep mannen met macht en eigenbelang in conflict gekomen. Beetje als jongens in de zandbak met wat minstens twee vriendengroepen eromheen. Het begint met een kleine aanvaring over een schep of een stap op de verkeerde plek en voordat je het weet staan ze op elkaar in te hakken.

op 19 04 2014 at 09:54 schreef Kassaar:

Het is verbazingwekkend dat Boudewijn meent dat de schrijver van dit (uitstekende) artikel hierin een complottheorie zou ontvouwen. Alle informatie die JH gebruikt is bekend en openbaar. Degenen die zich het kortst en minst intensief met deze zaak hebben beziggehouden, roepen weer eens het hardst, niet gehinderd door enige kennis. Het duidelijkste voorbeeld daarvan vormen de reacties op GeenStijl — daar “weten” de schreeuwers allemaal dat Demmink een pedonetwerk aanstuurt enz. enz.
Een strafrechtelijke vervolging van Demmink op grond van wat er tot nu toe aan het licht is gekomen (namelijk: vrijwel niets) is uitgesloten. Maar wraakzuchtige ondernemer Poot en veroordeelde drugscrimineel H.B. hebben Demmink wel grote reputatieschade toegebracht. Met dank aan het domme Nederlandse reaguurdersvolk.

op 19 04 2014 at 10:11 schreef Boudewijn:

@Picklehaube

Als je Demmink net als ik niet persoonlijk kent hou dan op met ons wijs te maken waarom Demmink de dingen doet die hij doet en wat Demmink precies wel en niet denkt. Dat weet je eenvoudigweg niet, net zo min als ik. Je speculeert en suggereert er maar wat op los.

Je suggestie dat Demmink nooit andere publicaties heeft willen tegenhouden dan van het AD is alweer een flagrante leugen. Het is algemeen bekend dat zowel de Gaykrant als Panorama in het verleden door Demmink zijn gedwongen van publicatie van artikelen omtrent zijn dubieuze activiteiten af te zien.

Laten we ons hier gewoon beperken tot de feiten en constateren wat ook in het eerder door jou aangereikte artikel in de Volkskrant al werd vastgesteld:

“Demmink vindt die openbaarmaking onrechtmatig. De stichting wil daarom ‘haar juridische positie bepalen’ door getuigen te horen.”

Demmink heeft deze ‘freak-show’ zelf over zich afgeroepen. En iedereen weet het.

op 19 04 2014 at 13:58 schreef Pickelhaube:

@sneebal: het is goed gebruik in een democratische rechtsstaat om aan onschuldspresumptie te doen. Demmink’s schuld werd allerminst aangetoond, of zelfs maar aannemelijk gemaakt, dus tot die tijd ga je sowieso van zijn onschuld uit. Dat voorop. Daarnaast vind ik het wel van belang om op te merken dat officieren van justitie en rechters in Nederland onafhankelijk zijn. Die kunnen dus best iets beslissen dat haaks staat op de mening van Opstelten.

@Boudewijn: Je hoeft iemand toch echt niet persoonlijk te kennen om naar zijn gedrag te kijken en daar intenties uit af te leiden. Dat heet ook wel “interpretatie”. Wat we bijvoorbeeld zagen, is dat Demmink wel het initiatief nam om te procederen met het AD, maar niet met Roestige Spijker. Evenmin ging hij procederen over de duizenden andere Demminkfilmpjes die een bepaald soort mensen op Youtube plaatste. Zo belangrijk vindt hij die filmpjes dus niet.

Begrijpend lezen lijkt overigens niet je sterkste kant te zijn. Hij (dwz zijn advocaat) sprak zich toch echt nooit uit over Rubinstein’s filmpje, hij verwees alleen naar een AD artikel als zijnde “onrechtmatig”, hoeveel hogere inleeskunde je verder ook toepast.

op 19 04 2014 at 20:53 schreef Volksnieuws uit Amsterdam-Noir:

Politie mocht Demmink niet meer observeren om Peter R de Vries niet voor de voeten te lopen.

Opstelten bralt: Zaak-Demmink “is niks, wordt niks”. Peter de la Tourette…??

Amsterdam-Noire:Waarom verbindt Ivo Opsteleten (en Peter R de Vies) zijn lot aan Joris Demmink? Welk Duister belang is zo groot?
Opstelten: “Ik ben overtuigd van de onschuld van mijn oud Studenten Corps Minerva mede lid Demmink. Het was niks, is niks en wordt niks”. Dat bralde de VVD- Minister Opstelten van Veiligheid voor Rijke en Hoge VVD Pedo’s en Klasse Justitie in een reactie op de getuigenis van een oud-politieman Broersma in de Doofpot-zaak rond de oud- VVD-topman van justitie. Die nu n.b. na een uitspraak van het Hof in een art. 12 Sv. procedure voor het OM formeel verdachte is van kinder- verkrachting Joris Demmink. Dit laatste feit is trouwens voor de’ VVD-Misdaadgroep’ geen reden hem te royeren van de partij. Wellicht vreest de VVD dan een leegloop? Daarnaast is Joris Demmink nog steeds lid van de Internationale mensenrechten Helskini –commissie namens Nederland. Hoe is dat mogelijk als formeel verdachte van kinder-verkrachting? Temeer de ‘VVD Griezel Fred Teeven’ al mensen uit het’ Klootjesvolk’ z

op 20 04 2014 at 08:06 schreef Martin Vrijland:

Let op: het Micha Kat / familie Poot kamp is bezig de eer voor het ontmaskeren van de Poot-maffia naar Jeroen Hoogeweij te sturen via allerlei door hen zelf beheerde sites (Fronaalnaakt en sargasso.nl). Daarmee gaan ze proberen de site van Martin Vrijland en Niburu.co definief uit de game te spelen. Dit door straks toch weer een nieuwe move te maken. Jeroen Hoogeweij wordt naar voren geschoven om het verhaal van Martin Vrijland te kapen. Niet intuinen.
Wat Jeroen namelijk niet zal doen is de nep-moord op journalist Fred de Brouwer aankaarten. Nee, hij moet dingen verkopen die toch al online staan. Wil je aan damage conrol doen, dan moet je altijd zorgen dat je een verhaal overneemt. Probeer de aandacht te verleggen van de originele bron en je bent weer terug ‘in control’. Daarom wordt Jeroen Hoogeweij nu ingeschakeld als zogenaamde exposer van de Pootmaffia.
Jeroen is een van de grootste smaad en laster verspreiders uit het kamp Poot. Hij moet iedere onafhankelijke schrijver uit de game drukken via sites als Swapichou. Nu dat niet gelukt is met smaad en laster aan mijn adres, moet Jeroen het voor het kamp Poot schadelijke verhaal, kapen. http://www.martinvrijland.nl/category/onderz

op 20 04 2014 at 09:06 schreef Pickelhaube:

hahaha prachtig dit, lees hier meer over de antics van psychopaat Martin Vrijland/ Martijn alberda, toch wel een van de gestoordste complotgekkies op het Nederlandse internet met zijn bizarre mix van homohaat en verhaaltjes over de Annunaki. Tot voor kort was hij de assistente van Micha Kat, maar toen hij te weinig geld kreeg van Micha is hij verhalen die hij las op sites als Swapichou en Barracuda gaan hergebruiken en iets heel raars van gaan maken.

Hier heb ik het toch echt al tijden voordat Martijn die verhalen zich in zijn eigen context ging toëeigenen over de rol van Poot. Tijdens de jaarwisseling kenden we Jan Poot zelfs de “sugardaddy van het jaar” award toe, iemand als Rubinstein hebben we al tijden op het netvlies.

Lees ook mijn recente stukje I see dead people voor een beter begrip van Martin

op 20 04 2014 at 11:56 schreef Caesar Lion Cachet:

LS…
Wat een stel complete idioten bijelkaar !

op 20 04 2014 at 15:33 schreef Poisoning the Well | Swap I. Chou:

[…] het feit dat ik zeer kritisch over de familie Poot van Chipshol schreef in een stuk dat door diverse leidende blogs overgenomen werd, denkt hij nu dat ik de familie Poot juist help, zijn verhaal […]

op 26 04 2014 at 09:29 schreef De shake-out van Micha Kat | Swap I. Chou:

[…] graag als de Obersturmbahnfüher van de complotmedia. Samen met Jan Poot heeft hij een strakke agenda en blogs die deel uitmaken van zijn Einsatzgruppe moeten blind zijn geboden opvolgen. Als je daar […]

op 26 04 2014 at 11:27 schreef Soof:

Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom de familie Poot geen verlies wil nemen…. zou het alleen zijn omdat ze hebzuchtig zijn of staan ze onder druk?.
Waar kwam het oorspronklijke geld vandaan omzoveel grond rondom Schiphol te kopen? Werkzaam bij de provincie als planningsambtenaar verdien je niet een geweldig salaris omdit alleen te kunnen opzetten.
Waren er anderen bij betrokken die Poot en Chipshol op de achtergrond financierden.
Constructies zoals bij Endstra en Holleeder, Paarlberg en allerlei witwasserij http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2006/september/18/zo-slim-en-toch-foute-vrienden-11195642
Follow the money dus. Staan de Pootjes zwaar onder druk van de onderwereld om geld terug te betalen en maken ze daarom deze rare sprongen of is het alleen hebzucht?

op 03 01 2015 at 15:43 schreef Cool Frog | Swap I. Chou:

[…] Hendriks en familie Poot. De familie Poot werd al lang voor de onenigheid tussen Vrijland en Kat ontmaskerd  als sugardaddy van diverse […]

op 21 03 2015 at 11:54 schreef Bart van W. in het AD | Swap I. Chou:

[…] moet je als je hele haatcampagne tegen de gepensioneerde ambtenaar Joris Demmink op de klippen gelopen is en er nog steeds geen vervolging uit volgt? Dan ga je het verhaal reframen, zodat het […]

op 12 07 2015 at 07:09 schreef De gebakken lucht van Koen Voskuil | Swap I. Chou:

[…] Een fantasieverhaal dat vooral het gevolg was van een innige samenwerking van Voskuil met de Roestige Spijker, een stichting die zich ten doel stelt met behulp van lastercampagnes de financiële belangen van […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS