Home » Archief » De onvermijdelijke ondergang van de conservatieve fanaticus


[01.10.2015]

De onvermijdelijke ondergang van de conservatieve fanaticus

Willem van Lunenburg

reiko11
Reiko Ike

Wijzen xenofobe conservatieve fanatici de multiculturele maakbare samenleving af omdat ze zelf niet willen veranderen? Ik denk het wel.

Immers: er bestaan geen volkeren en geen staten. Er zijn alleen individuele mensen en groepen, die al dan niet toevallig in een bepaalde groep of op een bepaalde plek wonen. Dat de intellectueel minder bedeelden onder ons het nodig vinden op die plek een staatssysteem te ontwerpen en die groep van een etiketje te voorzien om beiden vervolgens uit alle macht te kunnen behouden, dat heeft niets van doen met de mens an sich.

Maar als er geen volkeren of staten bestaan, waarom is het dan een probleem als andere mensen zich voegen bij onze samenleving? Puur feitelijk zou dat dus geen enkel probleem moeten zijn, gesteld dat er voldoende fysieke ruimte is. Zeker niet als we er, naast het feit dat er geen volken of staten bestaan, ook van uitgaan dat er geen verschil tussen groepen mensen en individuen onderling bestaat.

Xenofobe conservatieve fanaticus

En dan heb ik het niet over kwaliteitsverschil oftewel verschil in ontwikkeling en beschaving, maar over de gemiddelde mogelijkheden van groep en individu. Die mogelijkheden zijn voor ieder lid van de diersoort homo sapiens natuurlijk hetzelfde. En iedereen die anders beweert is toch echt een racist, ofwel een ‘xenofobe conservatieve fanaticus’.

Xenofobe conservatieve fanaticus? Ja, dat is de door mij verzonnen term die het best past bij het type mens dat doet alsof hij alle recht van de wereld heeft om iets te behouden wat niet bestaat door zich af te zetten tegen iets dat ook niet bestaat maar dat wel als eng wordt gezien omdat het iets onbekends, iets nieuws is.

Net zoals het raar is om moeite te hebben met het feit dat andere mensen zich hier willen vestigen, is de roep om het behoud van ‘de Nederlandse cultuur’, wat nergens op slaat.

Want welke cultuur willen we dan behouden? De joods-christelijke cultuur zeker? Maar waarom dan niet de klokbekercultuur of de Neanderthalercultuur? Is de ene cultuur wellicht superieur aan de andere? Is de evolutie, die geleid heeft tot de joods-christelijke cultuur, wat dat ook wezen moge, geëindigd? Ontwikkelen we ons niet meer?

Multiculturele samenleving

Culturen werden altijd verrijkt door mensen uit andere culturen, net als het nageslacht van individuen verrijkt werd door nieuwe genen van mensen uit andere gebieden.

Samengevat: er zijn alleen mensen die gemiddeld gezien gelijk zijn in hun mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen tot een hoger beschavingsniveau. Begrippen als volk en staat zijn verzinsels die niets te maken hebben met een individuele mens. De cultuur die die individuele mens aanhangt, is altijd aan verandering onderhevig geweest, net als zijn genenpakket door de generaties heen.

Sterker nog: zonder die verandering was evolutie niet mogelijk geweest en was ons beschavingsniveau minder hoog dan ze nu is.

Iemand die beweert dat er ergens op deze aarde een ‘volk’ rondloopt dat ‘recht’ heeft op een bepaald stuk van de aarde en dat een ‘cultuur’ heeft die koste wat kost ‘behouden’ moet worden, spreekt dus wartaal uit, en baseert zijn leven op gevaarlijke verzinsels.

Tegen de multiculturele samenleving zijn is dus een geloof, net als alle andere geloven.

Ongelukkige exemplaren

Maar hoe kan dit? Hoe kan het dat de hele politiek omwille van de demagogie ter ere van het behoud en de uitbreiding van macht achter dit verzonnen verhaal aan blijft lopen?

Natuurlijk helpt de hersenloosheid van een deel van de politici niet echt mee. Sterker nog; ik maak mij zorgen of dit land, als we zo doorgaan, niet nog eens aan haar hersenloosheid ten onder zal gaan.

De verklaring is even simpel als zorgwekkend: wanneer bovenstaande objectieve feiten onder ogen worden gezien, betekent dit dat Geert Wilders en zijn volgelingen, gedogers en politieke vrienden als Lodewijk Asscher (u weet wel, die van het verlagen van de uitkering voor Marokkanen in Marokko, maar niet voor Nederlanders in Tsjechië) moeten toegeven dat er geen ‘Vluchtelingen’ ‘Syriërs of ‘Gelukszoekers’ naar Nederland komen, maar slechts leden van de diersoort Homo Sapiens. Vaak wat ongelukkige exemplaren; namelijk exemplaren die uit een conflictgebied komen. Maar bestaande uit groepen individuen waarin net als in Nederland een bepaald percentage links en een bepaald percentage rechts is, of nog beter: waarvan een bepaald deel conservatief en een ander deel vooruitstrevend is.

En waarbij de conservatieven nog onderverdeeld kunnen worden in xenofoob en niet xenofoob, fanatiek of niet fanatiek.

Hoger beschavingsniveau

En als u opgelet heeft, weet u wat dat betekent. Dat ook u zichzelf, net als Geert Wilders, Joost Niemöller, Paul Scheffer of wie dan ook opeens net als enkele van de nieuw binnenkomende leden van uw eigen diersoort homo sapiens zou kunnen bevinden binnen de groep achterblijvers in de eeuwige evolutie naar een hoger beschavingsniveau: de xenofobe conservatieve fanaticus.

Jammer maar helaas, niets aan te doen. En het is ook geen schande, u werd deels zo geboren. Wat u te verwijten is, is dat u uw aangeboren conservatieve geest met de u ter beschikking staande informatie niet al wat verder ontwikkeld heeft in de richting van de vooruitstrevende geest, in de richting van de vooruitgang naar een hoger beschavingsniveau dus.

Maar ik neem u dat niet kwalijk, dat zult u wellicht begrijpen.

Vreemd genoeg lijken de Joost Niemöllers van deze wereld niet door te hebben dat ze er politieke vrienden bij krijgen wanneer er meer xenofobe conservatieve fanatici binnenkomen in Nederland.

Onvermijdelijke verandering

Of misschien beseffen ze wel dat het over het algemeen de vooruitstrevenden zijn die wegvluchten uit conflictgebieden. Of dat het zijn van een xenofobe conservatieve fanaticus slechts een tijdelijke gemoedstoestand is van een lid van diersoort homo sapiens die nog niet voldoende heeft geroken aan de vooruitgang naar het hogere beschavingsniveau. Anders zou men deze (tijdelijke, want onvermijdelijke evolutie naar hoger beschavingsniveau) strohalm nog wel eens kunnen vastgrijpen om maar niet te hoeven veranderen.

Want dat is natuurlijk de grootste angst voor de xenofobe conservatieve fanaticus. Niet de vluchteling, niet de islam, niet een volk of een nationaliteit, niet het kindhuwelijk, de sharia of de homohaat, niet de vrouwonvriendelijkheid, maar de onvermijdelijke verandering die uitgaat van de evolutie naar een steeds hoger beschavingsniveau van de diersoort homo sapiens boezemt de grootste angst in bij degene die bang is voor het nieuwe en daarom ten koste van alles het oude wil behouden.

Sociale compassie

Een verandering die, met sociale compassie voor de achterblijvers als belangrijkste compas, volledig drijft op de ratio en daardoor onvermijdelijk is.

Een hard gelag voor Paul Scheffer, de representant van het failliete gedachtegoed van een hele generatie. Als grenzeloze solidariteit voor Europa niet te dragen zou zijn, zouden we vooral geen compassie meer moeten hebben met xenofobe conservatieve fanatici. En dat is wel het laatste wat we moeten willen; ze hebben onze hulp en visie, nu meer dan ooit, hard nodig.

Willem van Lunenburg is een pseudoniem. Zijn echte naam is bekend bij Uw Hoofdredacteur.

Gastschrijver, 01.10.2015 @ 07:29

[Home]
 

54 Reacties

op 01 10 2015 at 07:40 schreef Niek Holtzappel:

Recht uit mijn hart. Ik heb de indruk dat achter Willem van Lunenburg een libertariër schuilgaat. Een echte libertariër, niet een als libertariër vermomde conservatieve fanaticus.

op 01 10 2015 at 08:24 schreef babs:

Eén aanmerking: Het zijn niet alleen de intellectueel uitgedaagden, het zijn ook de herders van de kudde; vakbonden, multinationals en de klassieke politieke partijen die belang hebben bij het in stand houden van het xenofobisch-conservatief politiek en economisch systeem.

Maar verder: totaal eens.

op 01 10 2015 at 08:26 schreef herman van der helm:

Wat een waanzinnig goede en goed uitgelegde visie.
Recht uit mijn hart, maar kon het zelf zo nooit echt onder woorden brengen. Dank.

op 01 10 2015 at 08:28 schreef marcodB:

Dit stuk is mij heel sympathiek, en met de conclusies ben ik het helemaal eens. De xenofobe conservatief (XC) sluit zich af voor de dynamiek die we nodig hebben om te groeien. Deze stilstand in absolute termen leidt tot achteruitgang in relatieve termen.
“Willem van Lunenburg” vindt dit –> http://www.frontaalnaakt.nl/archives/kiezen-voor-onze-cultuur.html wellicht ook leuk.

op 01 10 2015 at 08:49 schreef Gaz Typari:

Staten bestaan. Tenminste, Nederland. Er staan namelijk 1,06 miljoen mensen op de payroll en die worden betaald uit verplichte afdracht. Veel kunnen daar prima van leven. Bijna ieders leven wordt er door beïnvloed.

En anders dan een god, bestaan een staat wel echt als er maar voldoende mensen in geloven om die staat in stand te kunnen houden.

Ik geloof dat Nederland bestaat. Ik ben het vaak oneens met hoe zaken gaan, of hoe de staat is ingericht (monarchie) maar ik kan moeilijk ontkennen dat de staat bestaat. DDR-gelovigen waren 25 jaar geleden niet langer in staat om de heilstaat overeind te houden, dus die kwam te vervallen.

op 01 10 2015 at 08:56 schreef Han van der Horst:

Ik ben van de generatie van Paul Scheffer, zelfs een beetje ouder. Wilt U alstublieft zijn denken niet gelijk stellen met dat van mijn generatie? Dank U wel.

op 01 10 2015 at 09:01 schreef Pyt van der Galiën:

Wat een merkwaardig betoog. Natuurlijk bestaan staten wél. Ik waardeer tot op zekere hoogte de intenties van de auteur, maar de stelling dat staten niet bestaan lijkt me toch echt te conflicteren met de realiteit.

Eigenlijk geldt hetzelfde voor naties: het mogen dan “imagined communities” zijn, dat maakt ze niet minder reëel.

Misschien zouden er geen naties en staten moeten bestaan, maar dat is een waardeoordeel, geen beschrijving van de werkelijkheid.

op 01 10 2015 at 09:02 schreef Patsy van Oudenwegen:

De redenering gat op twee plaatsen fout:
‘Er bestaan geen volkeren en staten’
en
” Dat de intellectueel minder bedeelden onder ons het nodig vinden op die plek een staatssysteem te ontwerpen”

1) als er geen staten zouden bestaan, zou er ook geen sociaal verzekeringsstelsel per staat bestaan, betaald door belastingen van de burgers van die staat. Iedereen zou voor zichzelf moeten zorgen. Dat is nu duidelijk niet het geval.
2) De staten zijn niet door de intellectueel minder bedeelden opgericht, maar door koningen en machtigen der aarde.
Het één sluit het ander natuurlijk niet uit.

Het hele verhaal komt op losse schroeven te staan

op 01 10 2015 at 09:09 schreef Roland:

Zeggen dat landen en volkeren niet bestaan is een tikkie provocerend. Landen/staten bestaan gewoon, en de meeste mensen rekenen zich tot een volk, al of niet met een eigen staat.

Dat de constructie toevallig is, dat er het nodige op de grenzen af te dingen valt en dat er rechten aan ontleend worden die zacht gezegd ‘fraglich’ zijn, ben ik met de schrijver eens.

Ik vergelijk staten een beetje met verenigingen: de leden hebben geleidelijk (en deels gewapenderhand) besloten tot oprichting. Het had ook heel anders kunnen uitpakken.

De leden (slechts deels nazaten van de oprichters) besluiten over toetreding van nieuwe leden. Bij de inschatting of potentieel nieuwe leden een verrijking voor de vereniging zijn spelen, naast financiële overwegingen, xenofobe gevoelens zeker een rol.

op 01 10 2015 at 10:20 schreef Dennis:

Vreemd stuk. Al is het alleen maar omdat de stijl iets gemaakts heeft. Los daarvan. Het is nogal gekruid met een jaren zeventig sausje. “We zijn allenaal mensen.” Er is ook niemand die daar vraagtekens bij zet. Maar voor de rest is het nogal een verzameling van platitudes en een onbeholpen poging om het frame om te keren en de ‘xenofobe conservatieve fanatici’uit te roepen tot ‘de ander’.

op 01 10 2015 at 10:43 schreef Ralph van der Geest:

Prachtig stuk. Staten, grenzen, nationalisme, volk waar je toe behoort omdat je toevallig ergens geboren bent op een bepaald tijdstip: het is allemaal bullshit.
Einstein zei ooit over die zaken iets in de trand van dat het laat zien dat de mensheid nog lang niet volwassen is. En gelijk heeft ie.

op 01 10 2015 at 11:02 schreef MNb:

Hol geblaat.

“ook van uitgaan dat er geen verschil tussen groepen mensen en individuen onderling bestaat.”
Ik mag toch hopen dat er verschil is tussen mij en mijn vrouwelijke wederhelft. Dus nee, daar mag ne niet van uit gaan.

“Want welke cultuur willen we dan behouden?”
Domme vraag – als er een cultuur is om te behouden en/of te ontwikkelen is er ook een groep mensen die die cultuur draagt. Die groep verschilt dan van andere groepen mensen die die cultuur niet dragen.

“zonder die verandering was evolutie niet mogelijk geweest en was ons beschavingsniveau minder hoog dan ze nu is.”
En dit is wartaal die alleen geëvenaard wordt door de dommere creationist. Evolutie zegt precies nul komma nul over de “hoogte” van welk beschavingsniveau ook.

WvL zal het hart wel op de goede plaats hebben, maar dit stuk is prut.

op 01 10 2015 at 11:08 schreef Thomas E:

Dat beschermen en handhaven van ‘de groep’ en ‘het territorium’ is een rudimentair dierlijk instinct. Bij dieren worden indringers met een net iets ander streepje of geurtje ook op afstand gehouden.

Maar goed, wij zijn begiftigd (cq horen begiftigd te zijn) met een hoger bewustzijn, intellect en empathie en moeten ons idd realiseren dat we de aarde gewoon met elkaar moeten delen. En dus dynamische, aan verandering onderhevige, samenlevingen moeten vormen. Pas als deze bewustwording overal ingedaald is zullen oorlogen tot het verleden behoren.

op 01 10 2015 at 12:19 schreef Pyt van der Galiën:

@Ralph

Staten zijn geen bullshit, ze hebben een functie. Dat geldt overigens ook voor naties en de natiestaat. Ze weg wensen helpt natuurlijk niet, indien je dat al zou willen. Ze zijn een product van historische omstandigheden en hebben een bestaansreden. Uiteraard vind ik als anarchist dat staten op termijn zouden moeten verdwijnen, maar dan zul je toch echt alternatieve structuren moeten hebben die de functies van de staat over kunnen nemen. Dit is Barcelona 1936 niet, die alternatieve structuren zijn niet voorhanden. Al het andere is naïef wensdenken.

Je wilt af van de natiestaat? Dan moet je een strategie hebben, alternatieve structuren opbouwen en een meerderheid van de bevolking moet je steunen. Al het andere levert je Somalië of Syrië op, mooie voorbeelden van wat er gebeurt wanneer het centrale staatsgezag instort: warlords en religieuze zeloten. No, thanks. Niet voor mij.

op 01 10 2015 at 13:32 schreef Anoniem:

Modieus gepruttel van deze pseudo-progressief, die over conservatieve,etc.-fanaten schrijft, terwijl hij(?)zelf ad nauseam bewijst een maakbaarheidsfanaat te zijn.

op 01 10 2015 at 13:33 schreef Chris:

Ik zeg al vele jaren: “Als iedereen nou eens met iedereen neukt, dan hebben we dit gelul ook niet meer nodig.”

Eén, kleur, één “ras” (zoals sommigen dat graag noemen). Geen gezeik, iedereen rijk.
Klasse geschreven, Peter. Mijn comment is wat platter.

op 01 10 2015 at 13:34 schreef Peter:

Verzin godverdomme tenmínste een lullig pseudoniem voor je hier je fluim komt oprochelen.

op 01 10 2015 at 13:38 schreef Chris:

En nu is iedereen benieuwd aan wie die gericht is. :)

op 01 10 2015 at 13:38 schreef Catalin Deak:

Excuses, ik heet godverdomme Catalin Deak.(Geen pseudoniem).

op 01 10 2015 at 13:44 schreef Gaz Typari:

Pyt en Ralph, jullie hebben allebei gelijk. Ja, ze bestaan bij de gratie van gelovigen (zie DDR), en ja ze hebben een functie die op termijn moet/kan verdwijnen.

Maar tegelijkertijd is het ook gewoon bullshit. Hier lees je wat voor achterlijke toestanden je krijgt met onnodige grenzen en staten:
http://berlijn-blog.nl/mijn-verhaal-de-berlijnse-muur-nico-niehot/

en zo staan er nog wat belevenissen op.

op 01 10 2015 at 13:55 schreef Chris:

@Gaz Typari

Staten in Europa zijn veelal door Oorlog ontstaan. Maar de wereld is groter dan jouw “neighborhood”.

Over de hele wereld zijn staten gevormd en uit elkaar gevallen.
Mijn vraag is dus eigenlijk, nav mijn eerdere post: Als iedereen van het zelfde “ras” zou zijn, zou er dan nog steeds drang naar staten/afgescheide gebieden zijn?

Waarschijnlijk wel, want er zullen altijd poppetjes zijn die zichzelf tot leider gaan uitroepen, en inderdaad gelovigen zullen hebben als aanhangers.
Dat leidt dus weer tot gebieden die zich via een vorm van grenzen van elkaar willen afscheiden, want leidertje hier, leidertje daar.

Dat dit artikel daarboven staat gaat helaas niet veel veranderen, maar het is mooi dat sommigen nog wel dat inzicht hebben.
Dat zal helaas minder worden, met meer standaard brainwash onderwijs en mediaverslaggeving.

op 01 10 2015 at 14:09 schreef Chris:

En je vergeet ook vast niet dat simpele basale zaken als grondstoffen voorlopig nog zullen leiden tot conflict (staten), tussen poppetjes die vinden dat die grondstoffen hun eigendom zijn.
Het Star Trek ideaal is wat dat betreft nog ver weg.
Zelfs al was iedereen van hetzelfde “ras” dan nog zullen sommige poppetjes vinden dat “zoetwatermeer X” van hen is, en “zonnig gebied y” wordt geclaimd door de ander.
Dit dan nadat de olie en zo, op zijn. :P

Het artikel is mooi, maar te idealistisch. Zo dacht ik ook vroeger, zeg maar.
Maar des te ouder je wordt, des te meer je gaat inzien dat het of hooivorken wordt of staten en naties accepteren.
Gaan we aan de hooivroken? Als dat in NL gebeurd, ben ik de eerste die terugvliegt. Tot die tijd mijd ik NL.

op 01 10 2015 at 14:16 schreef Pyt van der Galiën:

Staten zijn niet ontstaan doordat machtsgeile lieden zichzelf tot koning uitriepen. De moderne natiestaat heeft een lange, complexe ontstaansgeschiedenis die terug te leiden is tot de late Middeleeuwen. Ze is een antwoord op specifieke ontwikkelingen en voorziet in specifieke behoeften.

Dat reduceren tot “poppetjes die zichzelf tot leider uitroepen, gelovigen werven en dan ergens een grenspaal neerzetten” – om nog maar niet te spreken van het uitroepen van de staat tot een illusoir verschijnsel, zoals de schrijver en Ralph doen – heeft het voordeel van de eenvoud, maar het is natuurlijk nog niet het begin van een fatsoenlijke analyse.

op 01 10 2015 at 14:28 schreef Chris:

Benoem die behoeften aub. :) Gelul in de lucht die eerste paragraaf, zonder die behoeften te benoemen.

Eenvoud zien we in Pyt’s reactie, waar echt GEEN ENKEL argument genoemd wordt om de aannames zoals “behoeften” en “analyse” hard te maken.

De staten in Europa zijn welzeker door poppetjes die zich tot koningen uitroepten gesticht, en de grenzen zijn vaak veranderd.
Licht toe hoe dat niet zo is.

Zo ook in andere delen van de wereld.

Nu zijn de koningen minder relevant en hebben we een paar decades van politieke invloed op staatsgrenzen gezien. Nu meer en meer door big corp die wel even bepalen wat het best is.
Volgende week TTIP debat. Excited?

op 01 10 2015 at 14:56 schreef babs:

Je wilt af van de natiestaat? Dan moet je een strategie hebben, alternatieve structuren opbouwen en een meerderheid van de bevolking moet je steunen.

Zo’n strategie zal altijd beginnen met een bewustmakingscampagne dat de staat een vreemde uitvinding is en niet persé nodig bovendien. Niet iedereen is anarchist of libertariër.

op 01 10 2015 at 15:31 schreef Pyt van der Galiën:

Er zijn verschillende, soms conflicterende theorieën over het ontstaan van de moderne staat. Niet één daarvan gaat er echter van uit dat iemand zichzelf tot koning uitriep en iedereen vervolgens braaf in de houding ging staan. Zó simpel zijn historici niet.

De meeste historici zullen zich waarschijnlijk kunnen vinden in de theorieën die het ontstaan van de moderne staat koppelen aan de crisis waarin het feodale systeem in de 14e eeuw verzeild raakt en de gelijktijdige opkomst van het kapitalisme. Een kapitalistische economie vereist een infrastructuur die door de feodale heren niet geregeld kan worden. Denk aan wegen. Wegen zijn van weinig belang in een feodale samenleving, maar van groot belang voor een merchant society en nog veel meer voor een industriële samenleving. In de 15e eeuw vallen de belangen van de nieuw ontstane bourgeoisie en koningen samen. Koningen kunnen realiseren wat feodale heren niet kunnen: infrastructuur opbouwen over een groot territorium. Tijd voor een bondgenootschap tussen bourgeoisie en koningen dus.
Uiteraard is dit alleen maar de inleiding tot het begin en dan nog zozeer versimpeld dat de tenen me krom in de sloffen gaan staan.

op 01 10 2015 at 15:38 schreef Roland:

Over TTIP komt nog wel een artikel hier. Jullie kennen mij als huisminarchist, maar ook ik vind het een beetje eng dat ministers en ambtenaren onderhandelen over een rechtssysteem dat naast de diverse nationale rechtssystemen moet komen om bedrijven in conflict met overheden ter wille te zijn.

op 01 10 2015 at 15:51 schreef leo schmit:

Lunenburg’s ‘steeds hogere beschavingsvorm’ is een replay van Nietsche’s Uebermensch.

op 01 10 2015 at 17:19 schreef Sasha Berkman:

Comedian Doug Stanhope explains the illogical nature of nationalism.

https://www.youtube.com/watch?v=DZCR4ChLG8s

op 01 10 2015 at 17:41 schreef Pyt van der Galiën:

@Sasha

Leuk bedacht, maar nationalisme is niet onlogisch of irrationeel. Je kunt het best negatief beoordelen, maar dat wil nog niet zeggen dat het onlogisch is. Zie o.a. Benedict Arnold over de functie van de natiestaat. Bloedlink om nationalisme als ‘onlogische onzin’ af te doen. Nationalisme heeft een functie en vervult een behoefte. Wanneer je het wilt bestrijden, zul je het serieus moeten nemen en kijken welke functie het vervult.

op 01 10 2015 at 18:43 schreef Sasha Berkman:

Pyt, die act is gewoon geweldig imo. Ik vind nationalisme een eng mechanische waar ik me nooit aan zal committeren. Ik bestrijd het waar mogelijk. Ik heb meer met Griekse, Duitse, Spaanse, etc ‘arbeiders’ dan met de Nederlandse fascistische en rechtse elementen die nationalisme gebruiken om de mensheid te verdelen. Ik zie natuurlijk wel dat het bestaat en dat het een functie heeft, net als religie.
Ik ben voor wat dat betreft gewoon een marxist.

op 01 10 2015 at 19:06 schreef Chris:

Pyt, ik weet dat het een dooddoener is, maar je spreekt met mij mee, dus jezelf tegen.
Koningen zijn dus helden? Geroepen door het volk, en nu hebben hun nazaten voor altijd impuniteit?
We hebben het hier trouwens niet over de moderne staat, maar gewoon over de staat, in zijn algemeenheid.

Jouw achternaam is zelfs koninklijk, want geinstigeerd door die Franse dwaas.

Het feodale systeem is niet door de burgers opgericht, en was zeker niet in dienst van hen.

Je kleine geschiedenisles klopt wel een beetje, maar je bent selectief. En ja, waarschijnlijk zitten jouw teentjes opgekruld in de pantoffels, net als in China.

De wereld is groot. De Europese natiestaten zoals ze nu zijn, zijn door oorlog en mannetjes die zich tot koning uitroepten onstaan, en dat kan je nuanceren tot je je een ons weegt, maar de geschiedenis is reeds geschreven.

op 01 10 2015 at 19:44 schreef su:

De multiculturele samenleving is niet mislukt. Het is een feit.

op 01 10 2015 at 20:56 schreef vander f:

post modern individualities gelul,
TTIP is een aardig voorbeeld,
weg met die grenzen,
alleemaal aan de chloorkip.

Enfin,
als individu ben je volstrekt machteloos tegen vooral financiele machten, daar kun je alleen als groep, als verzameling van min of meer gelijkgezinden een front tegen maken.
Laat dat een actiegroep, een gemeente, een land of intracultureel gelijken mee bedoeld zijn.

op 01 10 2015 at 23:04 schreef Sasha Berkman:

Dit zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn:

https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/

op 02 10 2015 at 08:18 schreef Thomas E:

Als je wil samenleven heb je een zekere ordening nodig; een ordening die niet geheel vrijblijvend is, want dan komt er niks van terecht. Er moeten taken verdeeld worden, plichten bestaan, en leiding gegeven worden – evenals in een gezin, dat immers een samenleving op microschaal is. De mens blijkt zich prettig te voelen binnen het kader van zo’n sociale ordening. Sommigen willen leiden, anderen laten zich graag leiden. Zelfs nomadenvolken als de zigeuners hebben een koning en een hiërarchie. Persoonlijk vind ik een parlementaire democratie, met scheiding van de machten, en een grondwet die een basisvrijheid van het individu waarborgt, een mooie samenlevingsbasis.

op 02 10 2015 at 08:57 schreef Pyt van der Galiën:

@sasha

Ik vind het ook grappig, dat is het punt niet:) En natuurlijk sta ik graag samen met jou de Internationale te zingen (nog steeds niks mis mee). De vraag is waarom nationalisme zo’n krachtig fenomeen is gebleken. Volgens mij omdat het iets te bieden heeft, niet alleen emotioneel, maar ook materieel. De natie ís een gemeenschap, of jij en ik dat nu leuk vinden of niet. En die gemeenschap belooft voordelen aan degenen die er lid van zijn.

Daarom zit het artikel hierboven er volgens mij ook volstrekt naast – met alle respect voor de intenties van de auteur. Het negeert de werkelijkheid en verklaart die irrelevant. Zo werkt het niet, vrees ik.

op 02 10 2015 at 09:51 schreef p.wielaard:

Thomas E, Ik ben het volledig met je betoog eens. Anarchie, want daar hebben we het gewoon over, leidt tot niets en bedient zich van dezelfde (maar dan spiegelbeeld) dwaze argumenten als het Marxisme. Utopische vergezichten zijn van alle tijden. Knap van Peter om zoveel dwaallichten hier te verenigen. Ik leer hier veel !

op 02 10 2015 at 10:20 schreef Pyt van der Galiën:

@Thomas

Dat het anarchisme tegen elke vorm van ordening zou zijn, is natuurlijk onjuist. Een goede introductie tot het anarchisme is Colin Ward’s “Anarchism – A Very Short Introduction”. Hier gratis te downloaden.

Het betoog hierboven heeft overigens weinig met anarchisme te maken, ik kan het er in elk geval niet uit destilleren.

op 02 10 2015 at 11:17 schreef Thomas E:

“Knap van Peter om zoveel dwaallichten hier te verenigen.”

Dat is nu juist het leuke van deze site, Wielaard. Zij stáát ergens voor – namelijk een geluid tegen racisme, demagogie, zelfgenoegzaamheid en hypocrisie – maar tegelijkertijd worden meningen toegelaten. Iedereen kan zichzelf dus voor lul zetten :)

op 02 10 2015 at 11:37 schreef Tim:

De natiestaat is inderdaad een gemeenschap die voordelen biedt aan de leden van die gemeenschap. Maar ik zie niet in waarom in bovenstaand opiniestuk de werkelijkheid irrelevant wordt verklaard. Het bekritiseert vooral de mate waarin er door leden van een gemeenschap wordt vastgehouden aan zeer betrekkelijke concepten (zoals de natiestaat en cultuur).

Bovenstaand stuk stelt de legitimering van het uitsluiten van andere homo sapiens aan de kaak. Daarin heeft de schrijver volledig gelijk.

op 02 10 2015 at 12:39 schreef Thomas E:

@Pyt

Maar ik had het helemaal niet over anarchie. Neemt niet weg dat ik blij ben met je link.

op 02 10 2015 at 17:02 schreef Ren:

Afgeven op liefhebbers van de Natiestaat en eigen cultuur; zeggen jullie dez kritiek ook tegen al die opgehitste Turken, Iraniërs, Palestijnen, Ethiopiërs, etc etc,…..nee, deze cultuur wordt wel beschermd door de linksche gutmenschen

op 03 10 2015 at 14:31 schreef Rob:

Ik ben van mening veranderd sinds ik in Sudtirol op bezoek ging – de ‘natiestaat’ is wel ietsje meer dan een kunstmatige constructie. https://edgeofeurope.wordpress.com/2015/08/27/aan-de-verkeerde-kant-van-de-grens/ Wat niet wil zeggen dat ik ineens tegen immigratie ben.

op 03 10 2015 at 19:32 schreef Sasha Berkman:

De natiestaat Nederland verdedigen is gelijk aan nazisme verdedigen imo.
Met alle respect maar op op mijn hoede.

op 03 10 2015 at 19:59 schreef Sasha Berkman:

Mensen zijn niet geboren om zich te onderwerpen aan frames als naties, blank, intelligentie oid.
Je bent wie je bent. Faust was ook een laffe smeerlap.

op 03 10 2015 at 20:08 schreef Sasha Berkman:

Ik ben dronken :) Vanavond dub soundsytem gebeuren met veel reggea voor de boeg.

fijne avond allemaal!

op 03 10 2015 at 20:18 schreef Chris:

@Sasha

Als je niet zelf al eens een paar jaartjes in een ander land hebt geleefd, als gastarbeider of gewoon als iemand die daar wilde wonen, kan je blijven schreeuwen over nazisme, wat je waarschijnlijk niet eens begrijpt, maar NL is vrij welkom. Mooi toch? Dat er een zooi nakko’s zijn heeft in principe het beleid nog steeds niet aangepast. Probeer jij maar eens hier in Indonesië een voet aan de grond te krijgen. Over Nationaal Socialisme gesproken.

op 04 10 2015 at 02:20 schreef @WillemvanLunenburg | Internetarchief-plus:

[…] tegen uzelf, voor het te laat is http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-onvermijdelijke-ondergang-van-de-conservatieve-fanaticus.htm… Geert zelve zal u […]

op 05 10 2015 at 11:11 schreef Sasha Berkman:

Chris: Indonesie is slechts 1 reden om niet trots op Nederland te zijn.

op 17 11 2015 at 16:49 schreef Niet IS maar Zwarte Piet aanpakken | Willem van Lunenburg:

[…] Xenofobe conservatieve fanatici die bang zijn voor datgene dat anders is, dàt is de rode lijn door de geschiedenis van alle agressie en alle oorlogen, niet religie. Vaak hoeft datgene dat anders is maar op 1 manier jouw belangen te bedreigen en hup je komt maar weer eens agressief in actie. Terwijl het domste wat je kunt doen toch echt agressie met agressie beantwoorden is. Voor de adepten van een joods-christelijke cultuur: dat was wat Jezus ons leerde (maar het instituut christelijke kerk overigens niet). Een grondige analyse van het probleem en een echte lange termijn oplossing is wat we nodig hebben. […]

op 02 12 2015 at 13:48 schreef Wat als Europa door immigratie een vooruitstrevend continent is geworden. | Willem van Lunenburg:

[…] slechts zien ‘als een grappige manier om links België op zijn bek te zien gaan’. De xenofobe conservatieve fanaticus is te slap om weg te kunnen trekken, omdat ze te slap is voor een coherente levensvisie, gebaseerd […]

op 07 12 2015 at 20:30 schreef De Apoptose van Het Kwaad | Willem van Lunenburg:

[…] Ander is een fanatieke vorm van xenofobie. Naast de gewone conservatief is desondanks ook de xenofobe conservatieve fanaticus onmisbaar voor een samenleving van menselijke individuen. Wat ons steeds verder in de richting van […]

op 22 12 2015 at 09:35 schreef Twitter bevordert de achterstand van de fanaticus | Willem van Lunenburg:

[…] informatie-uitwisseling zorgt voor een steeds grotere achterstand in de ontwikkeling van de xenofobe conservatieve fanaticus. Iedere dag dat twitter langer bestaat wordt de noodzaak van een tweepartijenstelsel, van […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS