Home » Archief » Het enge aan Baudet is D66


[15.02.2017]

Het enge aan Baudet is D66

Thomas Colignatus


Chieko Matsubara 

Thierry Baudet wil net zoals D66 referenda en direct gekozen premier en burgemeesters. Mij is onbekend of Baudet zoals D66 ook een districtenstelsel wil.

Ik ben blij te zien dat ook anderen – Henk Witte en Mark Lievisse Adriaanse – met argumenten tonen dat wat Baudet “democratisch” noemt juist minder democratisch is. Baudets Forum voor Democratie past bij George Orwells roman 1984 waarin een woord als “democratie” juist zijn tegendeel geeft. Baudet heeft nu een lijst kandidaten verzameld, hen vast niet van de kritiek verteld, en geen van hen heeft zelfstandig Baudets onwaarheid over democratie doorgeprikt. Het is niet alleen triest maar ook eng om te zien.

Maar we zagen dit enge hiervoor reeds, namelijk bij D66.

Eerder in 2010 liet ik met wiskundige onderbouwing zien dat de voorstellen van D66 – referenda, gekozen premier en burgemeesters, districtenstelsel – juist minder democratisch zijn. Laat D66 zich opheffen. (Zie ook Joop.nl.)

Laten we het langslopen. Met de verkiezing van Trump is het ondemocratische karakter van het districtenstelsel het meest in het oog lopend.

Districtenstelsel

De claim van D66 is dat het districtenstelsel de band van kiezer en gekozene vergroot. Wellicht is dat zo, maar met Trump zien we dat de band met de meerderheid juist verloren kan raken. Je kunt districten zo indelen – dat wordt ook Gerrymandering genoemd – dat een party meer dan zijn proportionele aantal zetels krijgt. Bij twee partijen en 10 districten bijvoorbeeld zorg je dat een partij in zes districten een meerderheid heeft, terwijl je de oppositie de meerderheid laat in de resterende vier districten. Niemand heeft gezegd dat de districten even groot of “aaneengesloten” moeten zijn. Zelfs met zulke eisen blijft er nog veel ruimte voor manipulatie over. Een betere manier om de band met de kiezer te vergroten is jaarlijkse verkiezingen te houden. Dan kan het vierjaarlijkse circus vervangen worden door een jaarlijkse zakelijke evaluatie. Een partij die duurzaam opkomt voor belangen van kiezers heeft weinig van populisme te vrezen. Of het zo uitpakt kan natuurlijk alleen in de praktijk blijken. Een suggestie is om gemeenten de vrijheid te gunnen om hiermee te gaan experimenteren, zodat we politici kunnen opleiden die weten om te gaan met jaarlijkse verkiezingen.

Referenda

Referenda zijn een soort “districtenstelsel voor onderwerpen”. Je kunt onderwerpen zo indelen en verpakken dat je kunstmatige meerderheden kunt scheppen. Dictators zijn daar goed in. Alleen wanneer een onderwerp helder in voor en tegen is in te delen, en wanneer je een absolute meerderheid (51% kiezers, en niet 51% opkomst) eist, dan zou er theoretisch misschien wat voor te zeggen zijn. Maar er zijn eigenlijk altijd grijstinten, met name omdat de wereld niet uit 1 onderwerp bestaat (voor of tegen de dictator) maar er altijd meer belangen moeten worden afgewogen. Bijv. bij Brexit zagen we dat de grijstinten werden verborgen. Uit de EU, maar, met welk alternatief ? Uit de EU, maar, ook met afsplitsing van Schotland van de UK ? Bij onderwerpen is er altijd een belangenafweging, en die kan beter in het parlement worden gedaan, met ondersteuning door een deskundig ambtenarenapparaat.

Veel kiezers zijn niet bekend met verkiezingsparadoxen. Bij voorstel A is er altijd niet-A, maar niet-A kan in de praktijk weer gesplitst worden in B en C. Wanneer A en B in stemming worden gebracht, kan A winnen. Wanneer B en C in stemming komen, dan kan B winnen. Wanneer A en C in stemming komen, dan kan C winnen. Dus A is beter dan B is beter dan C is beter dan A. In feite is er dan een patstelling, waarbij kiezers niet kunnen kiezen uit A en niet-A. Toch willen aanhangers van referenda doen geloven dat zulke problemen niet bestaan. Zie mijn bespreking Pas op voor wiskunde over verkiezingen.

Direct gekozen president en burgemeester

Een directe verkiezing van een president of burgemeester is als een referendum t.a.v. personen, en dus weer als een soort districtenstelsel. Met kandidaten A, B en C kun je weer zulke paradoxen krijgen. Bij Bush, Gore en Nader, snoepte Nader stemmen van Gore af, zodat Bush werd verkozen. Het is juist veel democratischer om het parlement een coalitie van partijen te laten vormen, en het parlement over de keuze van de premier te laten stemmen. Ga uit van afspiegelingskabinetten, zodat eigenlijk ook de “oppositie” deelneemt aan het landsbestuur.

Voor gemeenten is het prettig dat er een persoon kan worden aangewezen die juist boven de partijen moet staan. In de locale politiek zijn de belangen vaak veel directer (aannemers t.a.v. onderhoud aan de woning) en de kwaliteitseisen anders (politieke scholing, rol media), zodat het prettig is om bestuursdeskundigheid en onpartijdigheid van elders in te brengen. In gemeenten kunnen burgers al kiezen op lijsttrekkers van politieke partijen die wethouder kunnen worden. Vergroot de band door jaarlijkse verkiezingen toe te staan.

Hans van Mierlo (1931-2010)

De voorstellen van D66 komen uit de koker van Hans van Mierlo in 1966. Van Mierlo (1931-2010) was jurist en journalist, geen wetenschapper die naar de wiskunde van verkiezingen keek. Oud-katholiek Van Mierlo was geïnspireerd door de USA met katholiek John F. Kennedy. Waar de USA referenda, gekozen president tot sheriffs en districtenstelsel kende, meende Hans van Mierlo dat dit ook wel in Nederland voor veel schwung zou zorgen, en dat hij daarmee het vermolmde zuilenstelsel zou kunnen opblazen.

Het enge van D66 is dat men Van Mierlo napraatte, dat er geen serieus onderzoek werd gedaan, en dat men van 1966 tot en met 2017 de kritiek gewoon negeert. Veel zuilenstelsel is er niet meer, maar D66 wil het nog steeds opblazen met genoemde perverse middelen. Ideologisch zijn er geen doelen, het is een lege huls, en men waait pragmatisch mee met waarheen de “democratische volkswil” leidt. Het dogma is heilig. Van Mierlo was een profeet en heilig. Stem D66 en wij zullen de democratie verbeteren, zelfs als het de democratie zal schaden.

Baudet niet bij D66 wegens de EU

Het enge van Baudet is D66. Thierry Baudet zou prima bij D66 passen, behalve dat men van mening verschilt over Europa. Laat ik wijzen op die andere volksmisleiding door Baudet. Baudets stelling is dat niet nationalisme maar imperialisme bron van oorlog is, en dat de EU derhalve moet devolueren naar nationalisme in de diverse landen. Op mijn vraag aan hem hoe andere landen kunnen voorkomen dat het nationalisme in een bepaald land zich ontwikkelt tot imperialisme (zoals we bij Frankrijk, Engeland en Duitsland hebben gezien), antwoordt hij niet. Het antwoord is iets als de EU, maar dat wil hij niet horen.

Anti-wetenschappelijk denken

Eerder in januari 2012 heb ik getoond hoe Baudet wetenschap aan zijn laars lapt. Dat is in 2012-2017 niet veranderd.

Ik vraag me af of dit met “juridisch denken” heeft te maken. Een jurist hoeft immers niet naar de werkelijkheid te kijken. Het gaat om wat in het wetboek staat. Wanneer Hans van Mierlo en Thierry Baudet op papier kunnen stellen dat een gekozen premier “democratisch” is, en zij wellicht geneigd zijn om dit slechts als concept-wettekst te zien, dan is het in hun perceptie een juridische tekst, en dan is het ook hun werkelijkheid, wat de werkelijkheid ook moge zijn. Dit is het anti-wetenschappelijk denken waar de empirische wetenschap sinds Francis Bacon (1561-1626) en Galileo Galilei (1564-1642) naar openheid van geest streeft. Zonder de scheidsrechter van de empirie heeft het sektarisch denken vrij spel. Trumpiaans: Heel eng.

Thomas Colignatus is het wetenschappelijke pseudoniem van Thomas Cool, econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen.

P.S. De voorstellen van Baudet’s “Forum voor Democratie” (FvD) bevatten ook een belastingvrije voet van EUR 20.000. Wie heeft dat voorstel daar ingebracht en hoe verdedigt FvD het ? PM. Ik meende tot voor kort nog de enige in NL te zijn die de term “belastingvrije voet” hanteerde, waar de literatuur is overgegaan op de term “belastingteruggave”.Zie De ontketende kiezer (2003).

Thomas Cool/Colignatus, 15.02.2017 @ 09:08

[Home]
 

13 Reacties

op 15 02 2017 at 09:27 schreef babs:

Ik vraag me af of dit met “juridisch denken” heeft te maken.

Interessante vraag. En het gaat er niet eens om wat er in het wetboek staat, juristen wordt geleerd een alternatieve waarheid te creëren aan de hand van enkele gegevens en een doel.

D66 is de partij van de intellectuele elite die alvast op de grond gaat liggen om zich door de massa te laten vertrappen.

Baudet denkt dat hij de massa kan bespelen, maar overschat zichzelf enigszins en is in feite totaal irrelevant.

op 15 02 2017 at 10:33 schreef MNb:

“Dan kan het vierjaarlijkse circus vervangen worden door een jaarlijkse zakelijke evaluatie.”
Een jaarlijks circus zul je bedoelen. Nogal dom van je, Thomas. En empirische onderbouwing ontbreekt geheel, waarmee je net zo onwetenschappelijk bent als je opponenten. Economisch denken, zo vraag ik me af?

op 15 02 2017 at 21:12 schreef Thomas Colignatus:

@MNb: Wanneer zoiets nog niet bestaat is het onmogelijk om empirisch te tonen dat het werkt. Dit is geen natuurkunde met laboratorium experimenten. Volgens mij weet je dit ook, dus het is erg flauw om “kritiek” te geven dat empirisch bewijs ontbreekt. Je zit te zieken, en dat doe je gangbaar t.a.v. mijn analyses, in plaats van dat je een degelijk onderbouwd stuk bij FN aanbiedt. Mijn betoog is wel degelijk wetenschappelijk. De analyse is vatbaar voor logische toetsing. Vervolgens kan de overheid gemeenten in staat stellen om te gaan experimenteren. Dan kan in de praktijk blijken wat werkt en wat niet werkt. Het argument dat democratie altijd een circus oplevert en daarom maar beperkt moet worden tot eens per vier jaar, is cynisch en onverantwoord.

op 15 02 2017 at 21:51 schreef Frank assmann:

Wat denkt men van jaarlijkse loting.Laat het toeval maar beslissen.Een raad van uitvoerders (ministers)die langer zitten dan 1 jaar,te benoemen via rechtstreekse verkiezingen en een wetgever (Staten Generaal) via loting.Het is maar een gedachte experiment,maar toch.

op 15 02 2017 at 23:38 schreef Thomas Colignatus:

Hoe “men” denkt weet ik niet. Mijn gedachte is: David van Reybrouck is cultuurhistoricus en archeoloog, en heeft aldus maar beperkt zicht op de wiskunde achter verkiezingen en de “political economy” (staathuishoudkunde) van democratie. Hij verwijst naar het antieke Athene waarin reeds loting werd gebruikt. Ik vind het groteske onzin om een moderne democratie en economie van zo’n instrument afhankelijk te maken, terwijl er reeds een goed voorstel ligt middels mijn analyse, met ook herziening van de Trias Politica met een Economisch Hof. Toch negeert Van Reybrouck mijn analyse, en krijgt hij van jan & alleman ruimte om die groteske onzin te verkopen. Maar het napraat-circuit bestaat natuurlijk ook grotendeels uit historici en andere zachte wetenschappers die alleen elkaars mening hebben om elkaar bezig te houden. Wie meent dat dit klinkt alsof ik meen de wijsheid in pacht te hebben, wijs ik erop dat ik adviseer tot een parlementaire enquete. Dan kan iedereen alle stappen nagaan, met ook ruimte voor mij om te corrigeren indien nodig.

op 16 02 2017 at 01:18 schreef dewanand:

============== [wfor1346:4:1]

N1. miaauw Frank Assmann, in feite is het ook al zo dat het toeval in het stemhokje de verkiezingsuitslag elke keer bepaalt. Zwevende kiezers kiezen per toeval, dus ja eigenlijk is de vierjarige democratische cyclus een ONWETENSCHAPPELIJK GOKSPEL.

N2. En dit stemhokjes gokspel is dus gewoon fataal voor de hele verheven ideologie v de meerderheid die beleid moet bepalen, op basis van kennis, rede en ratio ipv het primaten gevoel in de onderbuik en de mini bikini.

N3. Elk jaar stemmen, zoals Herr/ Shri Thomas Colignatus hier suggereert als jaarlijkse toets is misschien beter voor snellere correcties ipv na vier jaar dictatuur de lijken tellen.

N4. Een democratisch gekozen EENjarige dictatuur ipv een VIERjarige dictatuur, ja wat zou nou de HELwitte, OerHollandse duivel leuker vinden voor Nederland??

op 16 02 2017 at 19:59 schreef Co Stuifbergen:

Duitsland kent een districtenstelsel dat als volgt werkt:
– als een kandidaat in een district wint, komt hij/zij in het parlement
– de verhoudingen in het parlement worden in overeenstemming gebracht met de nationale uitslag, door parlementsleden toe te voegen die niet in een district gewonnen hebben.

Hierdoor is het parlement van Duitsland niet ieder jaar even groot.

Volgens mij is dit een eerlijk systeem.

op 17 02 2017 at 07:54 schreef Thomas Colignatus:

@Co: Het Duitse stelsel is niet okay. Het is jarenlang gebruikt als sluiproute om de 5% kiesdrempel te omzeilen danwel aanvaardbaar te maken. Men kon lokaal op de liberalen stemmen en landelijk op CDU, en daardoor bleef de FDP nog groot. In de afgelopen periode richtte de redelijk denkende hoogleraar economie Bernd Lucke de AfD op, haalde de kiesdrempel niet, moest terugtreden, en nu is de AfD vervallen tot rechtsradicalisme. Ook dit is dus geen democratie maar het bevorderen van waanzin. Beter is een natuurlijke kiesdrempel van 1 zetel. Zie dit artikel: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22782/

op 17 02 2017 at 09:03 schreef babs:

Is het systeem echt zo slecht of zijn de politici en klootjesvolk het probleem?

op 17 02 2017 at 10:23 schreef Peter:

Het ligt niet aan de kiesstelsels, maar aan de kiezer‘.

op 17 02 2017 at 11:43 schreef babs:

Goed artikel, voor een schoolkrant.

op 17 02 2017 at 15:51 schreef Thomas Colignatus:

@Leuk artikel, Peter, en ik ben het op dit punt eens met Andre Krouwel. (1) Het Nederlandse stelsel van proportionele vertegenwoordiging, met natuurlijke drempel van 1 zetel, en keuze door de volksvertegenwoordiging van premier en kabinet, is het meest democratisch. (2) Veel hangt inderdaad af van de cultuur van die vertegenwoordiging. Dat zit tussen de oren. Mijn advies is afspiegelingskabinetten. En gebruik de Borda Fixed Point methode om de premier te kiezen, zodat niet perse de grootste partij de premier hoeft te leveren. (3) Kernprobleem is dat de informatie wordt gemanipuleerd. Hiervoor adviseer ik een Economisch Hof. (4) En de macht van de burger verviervoudigen door jaarlijkse verkiezingen. Bij punten (3) en (4) er dus de versterking van onafhankelijke deskundigheid en beter zicht op wat kiezers willen.

op 18 02 2017 at 00:18 schreef dewanand:

============== [wfor1346:4:2]

N5. Ja miaauw Thomas Colignatus, wij geven jou 100 % gelijk. De hogere katten wetenschap moet zegevieren in een echte volwaardige kenniseconomie, ja weg met die presidentiele cycli, die de economie inefficient maken en die dus tientallen miljarden euro’s aan verlies opleveren.

N6. Om de vier jaar een grotere gek aan de macht is gewoon economisch gezien hyper inefficient. De gasten in de politieke top zijn vaak demagogen en psychopaten met een opgeblazen groene kikker ego en willen prestige projecten om hun valse ego en ballen of clitje te strelen.

N7. Wieroe wil het Economisch Hof nog beter onderzoeken, want het kan zijn Hindoe Nazi (homo) kattenstaat rijker maken en efficienter. In zijn kattenstaat worden alle lagere, viesbruine en vieszwarte Unterkoeliemuizen dus gratis werkslaven en ze moeten eerst jarenlang dwangarbeid verrichten, en daarna worden zij luxe sate snacks he voor de elitaire Uberkatten.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS