Home » Archief » Het radicale CDA


[07.09.2017]

Het radicale CDA

Petra Kramer

Volgende maand word ik 40. In die 40 jaar waren er slechts dertien waarin het CDA niet aan het roer van het schip der staat stond. Alleen in de periodes 1994-2002 en 2012-2017 regeerde het CDA niet. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er 29 Kabinetten en het CDA, of de voorlopers van die partij, nam(en) deel aan 26 daarvan. Van de vijftien naoorlogse premiers komen er elf van wat nu ‘CDA-huize’ wordt genoemd. Het CDA, dat in 1980 is ontstaan uit een fusie van de Katholieke Volkspartij (KVP), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU), kan met recht en rede zeggen: “We rule this country“.

Simon Otjes, een medewerker van het wetenschappelijke bureau van GroenLinks, dicht het CDA die uitspraak letterlijk toe. In werkelijkheid zei de CDA’er Joost Peter van Iersel “we just run this country

In de formatie van 1989 beklaagde de natuurlijke partner van het CDA, de VVD, zich er over dat het CDA zich als een soort koninklijke familie onder de politieke partijen gedroeg. Tegenwoordig roept Halbe Zijlstra zelf “we rule this country“. Dat geeft een kleine indicatie van hoezeer het Overton-venster naar rechts verschoven is. Ironisch genoeg is dat het spectrum van het gedachtegoed dat het grote publiek accepteert, met andere woorden datgene wat politiek correct gevonden wordt door het gepeupel, zich beperkt tot wat vroeger ook wel het ‘Gesundes Volksempfinden‘ werd genoemd.

Tegen die achtergrond denk ik in al mijn niet-bestaande bescheidenheid te weten hoe we hier aanbeland zijn en ik maak u graag deelgenoot van mijn gedachten daarover.

Rijk was goed

Aan de drie Kabinetten Van Agt heb ik logischerwijs geen herinneringen. Aan twee van de drie opvolgende Kabinetten Lubbers wel. Het was de tijd dat we verhuisden van een rijtjeshuis in de sociale-huursector in Dokkum naar een vrijstaand huis in Metslawier. Daar hadden we een houtkachel en een moestuin, niet omdat het kon maar omdat het moest. Door gezinsuitbreiding was het huis in Dokkum te klein maar het huis in Metslawier was eigenlijk te duur.

Tijdens de campagnes waren twee verkiezingsposters acceptabel. Die van het CDA of die van de PvdA. VVD-posters werden niet gewaardeerd maar er werd wel opgekeken naar degenen die ze ophingen omdat werd aangenomen dat ze rijk waren. En rijk was automatisch goed. Wie het gore lef had om een poster op te hangen van een partij die links van de PvdA stond, werd met de nek aangekeken.

‘Laat Lubbers zijn karwei afmaken’ is naast ‘Vol is vol’ van Janmaat (moge hij rotten in de hel) de eerste one-liner die ik me herinner. Lubbers mocht z’n zogeheten karwei wel afmaken, maar zijn partners in de eerste twee Kabinetten mochten dat niet. Lubbers III werd een Kabinet van CDA en PvdA. De hardvochtigheid van Lubbers I en II werd de VVD kwalijk genomen en niet het CDA. Daarmee werd de PvdA het logische alternatief.

Opschuiven naar rechts

Waarom dat zo was weet ik niet, want het waren met name CDA’ers die er niet genoeg van konden krijgen om het plebs in te peperen dat ze lui en verwend zijn.

Hoe dan ook, nadat Lubbers III keurig de rit uitzat en er nieuwe verkiezingen uitgeschreven werden, kreeg ditmaal het CDA de schuld van het hardvochtige deel van het beleid. Helemaal onterecht was dat niet. Lubbers was immers het brein achter de loontmatigingspolitiek van 1982. Het akkoord van Wassenaar waarin werd afgesproken dat de bonden geen looneisen zouden stellen om de oliecrisis en de oplopende werkloosheid te temperen maar ergens was het wel raar. Namens de vakbonden tekende namelijk onder andere de winnaar van de verkiezingen die het CDA onttroonde: Wim Kok, de volgende premier. Voor zover ik weet de enige persoon die ooit beloond is voor het opschuiven naar rechts.

Het waren de jaren waarin het neoliberalisme voorgoed voet aan de grond kreeg in Nederland. Een jaar nadat hij premier werd van Paars I, schudde Wim Kok “de ideologische veren” af. Dat werd een politieke bevrijding genoemd maar dat was het allerminst. Nederland sloot zich aan bij de visie van Thatcher en Reagan. TINA: ‘There Is No Alternative‘.

Krankzinnig geloof

Anno 2017 zijn er zogeheten linkse intellectuelen die liever geen systeemkritiek willen horen omdat het neoliberalisme een ongrijpbaar systeem zou zijn maar in werkelijkheid is het heel simpel. Neoliberalisme is het krankzinnige geloof dat wat goed is voor de allerrijksten, uiteindelijk ook goed zal zijn voor de allerarmsten. De BBC heeft daar een documentaire in twee delen (deel 1deel 2) over gemaakt die allebei beginnen met de omineuze woorden “the super rich have taken over.”

“De sociaaldemocratie moet wel een brug slaan naar het midden, kan niet anders, maar zou ook niet anders moeten willen” zei Kok in 1995. TINA werd geïnternaliseerd. Het Overton-venster schoof weer naar rechts. De PvdA ging meer op de VVD lijken in de hoop verkiezingen te winnen van de VVD.

Terug naar 2017 waar Buma de Schoolezing gaf. Het aantal PvdA-posters uit mijn jeugd is ondenkbaar en de PvdA is geen schim van wat het toen was. Het CDA dat werd afgestraft voor het gedogen van de PVV, en dat zich van de weeromstuit ging “herbronnen” als het radicale midden, is terug. We rule this country is bijna weer in zicht. De aloude machtsposities kunnen weer worden ingenomen. Tenminste dat hopen het CDA en de VVD. Maar er zijn kapers op de kust.

Volbloed Nederlanders

De Schoolezing van Buma was er niet eentje van een partijleider die zijn mojo weer heeft gevonden. Het was een lezing van een man die meent een middenpartij te leiden zonder te beseffen dat hij de nieuwe Wim Kok is. Sybrand van Haersma Buma, zelf van adellijke afkomst, is niet bevreesd over het lot van de zogeheten ‘bezorgde burgers’ die hij zelf nog net niet volbloed Nederlanders noemt, hij is bevreesd voor zijn eigen lot. En hij meent dat toegeven helpt. Sybrand van Haersma Buma meent dat steeds dichter op het vuur van verontwaardiging kruipen hem uiteindelijk zal sparen.

Op korte termijn deed het dat wel, het heeft het CDA geen windeieren gelegd dat ze ervoor kozen om ter rechterzijde van Rutte II te gaan staan na het debacle met gedoogsteun van de PVV voor Rutte I. Ongetwijfeld hoopt Buma dat D66 en de ChristenUnie de gebeten hond zullen zijn bij de volgende de verkiezingen, maar de overkoepelende les is dat toenadering tot je zogenaamde ideologische vijand die vijand alleen maar doet groeien en dat we daardoor almaar verder naar rechts opschuiven.

Het CDA mag dan wel gegroeid zijn van dertien naar negentien zetels, de PVV blijft voorop lopen met respectievelijk vijftien zetels in 2012 en 20 zetels in 2017. Tel je Schorem voor Demagogie mee, dan heeft extreemrechts zelfs dik gewonnen van het naar rechts opgeschoven ‘radicale midden’.

Boze burger

Wat me brengt bij de moraal van het verhaal. Dat is dat domrechts altijd kiest voor het origineel. Hoezeer dat in hun strijd is met hun eigen belangen doet er niet toe. Degene die het hardst ‘boe moslims, boe omvolking, boe elites’ roept, wint. Als erfgenaam van een Fries patriciërsgeslacht zou Buma beter moeten weten dan denken dat hij dat spelletje kan winnen. Je kunt als partij niet elf van de vijftien naoorlogse premiers leveren en dan gaan klagen dat alles kut is buiten jouw schuld.

De boze burger is achterlijk, maar zo dom is hij niet.

Petra Kramer omschrijft zichzelf als ‘anarcho-jihadi’ en ’transliban’. Ze is snoeihard en messcherp. Volg haar op Twitter en lees haar op (onder andere) Meedogenloos en Vileine. Dit stuk stond al op Meedogenloos.

Petra Kramer, 07.09.2017 @ 07:45

[Home]
 

7 Reacties

op 07 09 2017 at 16:02 schreef Chris:

Zoals in de BBC-docu te zien is, waar (volgens mij) veel van dit artikel op gebaseerd is, doet het er uiteindelijk helemaal niets toe, of je domrechts of domlinks bent. Er zijn ook vele slimlinkse mensen en slimrechtse mensen. Het is niet alsof sommigen geen mensen zijn, en alsof er geen slimme mensen aan die kanten kunnen zijn. Het is het oude “divide and conquer”. Het is juist die psychopatische toplaag, die echt nergens iets om geeft. Die geven er niets om als de middenmoot wegsmelt of de armen armer worden. Daar kan de politiek ook niets aan doen, want die zitten gedwongen in hun zakken.
Ik snap dat ik niets nieuws inbreng hier, nu, maar om nu zo af te geven op het CDA is eigenlijk lachwekkend.

op 07 09 2017 at 18:12 schreef Peter:

Fucking hell, dat is nogal een breedsprakerige non-sequitur.

op 07 09 2017 at 19:33 schreef ikzelf:

Waarom dan, Chris, vind je het lachwekkend om af te geven op het CDA vanwege het gedrag van het CDA Waarom vind je dat het CDA geen hand in eigen boezem hoeft te steken — althans dat niemand er iets over mag zeggen, want ja, lachwekkend in de ogen van Chris?
En wie dan, Chris, heeft politici in die zakken van die toplaag (en wie zijn dat dan?) gedwongen, m.a.w. wie heeft politici gedwongen politicus te worden?

Zonder enige duidelijkheid van jouw kant kom ik helaas niet verder dan jouw reactie tamelijk lachwekkend te vinden. Het spijt me.

op 07 09 2017 at 20:58 schreef vander f:

Ach ja, de ‘paarse jaren’
god wat was dat heerlijk, fucking eindelijk verlost van het CDA.
Alsof er eindelijk een soort van hardnekkige wrat was verwijderd die maar niet wilde verdwijnen, verlossing.
Euthansie, homohuwelijk, vrijheid voor het individu, verlost van vadertje staat die het beter wist,
dat waren nog eens tijden.

op 07 09 2017 at 23:05 schreef Petra:

@van der f,

Geen betutteling? I beg to differ. Met de “paarse drugsnota” is de huidige nederwietoorlog gestart en werd er ingezet op een uitsterfbeleid van coffeeshops. Tot 1995 mocht je 30 gram hasj of wiet kopen, dat werd nog maar 5 en bovendien is toen besloten dat de politie die 5 gram altijd mag afpakken. Verder werd het voor coffeeshops verboden om te adverteren, verboden om alcohol te schenken en op het volstrekt willekeurige criterium “overlast” veroorzaken kwam sluiting als sanctie te staan.

Bovendien is onder paars het publieke belang verkwanseld ten faveure van het heilige geloof in privatisering. Daarmee werd de kiem voor het ressentiment gelegd.

https://www.volkskrant.nl/archief/privatiseren-valt-niet-mee~a570311/

Twee jaar later verscheen Fortuyn’s boek De Puinhopen van Acht Jaar Paars waarin hij fel val leer trekt tegen mislukte privatiseringen en supply side economics(=neoliberalisme).

#verlosonsvanhetCDA is overigens één van mijn favoriete hashtags.

op 08 09 2017 at 00:14 schreef Chakir:

Goed stuk Petra! Het aller-allertriestste is dat het uiteindelijk de sociaaldemocraten zijn geweest die in het hele Westen definitief voor de “doorbraak” hebben gezorgd van de huidige malaise. KOK, BLAIR, die lul uit Frankrijk, Schreuder, Clinton niet te vergeten. De “ingenieurs” vd PVDA vh afgelopen kabinet zijn wat dat betreft niet meer dan de producten van hun voorgangers. Daarom hoop ik dat ze binnenkort definitief vd kaart worden geveegd en er andere bewegingen opkomen.

op 10 09 2017 at 12:24 schreef John:

Spelfoutje in het artikel: loonmatigingspolitiek, onder het kopje “Opschuiven naar rechts”

Mooi artikel, bravo. Gedeeld.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS