Home » Archief » Inflatoir


[27.08.2012]

Inflatoir

Peter Breedveld

nat30a

Dat mijn geliefde Hassnae Bouazza menigeen inspireert tot allerlei poëtische kwalificaties, is de vaste lezertjes van deze fundamentalistisch-hedonistische website genoegzaam bekend. Haar exotische naam hoeft maar ergens op te duiken, een glimp van haar allochtone gezicht is genoeg voor een strontstorm vanaf de blanke top der duinen, uitvalsbasis voor de hedendaagse Karel Martels, die strijden tegen de islamisering van onze vrije democratie.

Dat mag ik geen racisme noemen, want daarmee maak ik die term salonfähig, vindt het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden, dat vandaag versterking kreeg van Femke Halsema, omdat ik de term volgens haar ‘inflatoir’ maak, door dit stuk op de Jaap, schuilkelder voor PVV’ers in GroenLinks- en D66-vermomming, ‘racistische bagger’ te noemen.

Waarom is het racistische bagger? Omdat de schrijvers een nog niet gemaakte, laat staan uitgezonden documentaire over vrouwen in de islam van Halsema, waar Hassnae aan meewerkt, opvoeren als voorbeeld van de islamisering van de publieke omroep. De schrijvers weten nu al, zonder dat er ook maar één opname is gemaakt, dat de documentaire een ‘goednieuwsshow over de islam’ gaat worden.

Voor wat extra overredingskracht hebben ze de rollen van Hassnae en Halsema omgedraaid. Het is in hun versie Hassnae die de documentaire maakt, met medewerking van het voormalige GroenLinks-icoon. Kort en goed: Hassnae Bouazza, met haar allochtoonse naam, wordt gebruikt om de Jaap-lezertjes schrik aan te jagen.

De schrijvers van dit slordig beargumenteerde stukje haatpropaganda zijn Asher Ben Avraham en Maja Mischke. Avraham is in kleine kring bekend om zijn islamofobe oprispingen. Toen hij vernam dat Hassnae en ik een relatie hebben twitterde hij: ‘Hoe zit het Shariatechnisch als een gescheiden NLse man hokt met een ongehuwde Marrokaans-NLse islamitische vrouw? Mag dat zomaar? Iemand?’

Niet iemand van de onbevooroordeelde nieuwsgierigheid, wil ik maar zeggen. Of nee, ik wil eigenlijk gewoon zeggen: een naargeestige racist.

Maja Mischke is evenmin wat je noemt een moslimknuffelaar. Haar herinner ik me vooral van die keer dat ze eiste dat ik excuses aanbood aan een anonieme Twitter-terrorist met het pseudoniem Bottehund (echte naam Jacques van der Sneppen), die zijn dagen vult met het verdachtmaken van moslims en het uitschelden van iedereen, die zijn delirische gebazel niet bloedserieus neemt, voor ‘islamlikker’ en dergelijke.

De twee hebben meerdere keren gepubliceerd op de opiniesite van de Volkskrant, gedomineerd door geestesverwanten van de islamofobe haatpaap Chris Rutenfrans (over de Volkskrant gesproken: Hassnae werd laatst midden in de nacht via sms lastiggevallen door een kennelijk dronken redacteur van die krant – ze wil niet dat ik zeg wie omdat het Henk Müller is -, die haar na een schier oneindige reeks berichten te kennen gaf dat hij zijn handen van haar aftrok, dus ze is helemaal overstuur, dat begrijpt u). Het stuk waarin Hassnae wordt opgevoerd als de Zwarte Piet van de publieke omroep staat dus op de Jaap, opgericht door de geestelijke gestoorde racist Bert Brussen, die Marokkanen ‘Rifapen’ noemt. Ik werd trouwens ook al door verschillende lieden op mijn vingers getikt toen ik dát racisme noemde. De Jaap staat vol tirades tegen moslims van lieden als Carel Brendel de moslimjager en Joost Niemöller, die dreigde dat bij een veroordeling van Wilders alleen een gewelddadige bestrijding van de islam nog mogelijk zou zijn en die vindt dat Anders Breivik gelijk heeft.

Kortom, het gebruikelijke racisme uit de gebruikelijke racistische hoek. Dat dit door veel lieden als volkomen legitieme ‘islamkritiek’ wordt gezien, vind ik al erg genoeg. Dat lieden, die zo’n ontzettend grote mond hadden over racisme in de tijd dat het heel erg in de mode was om antiracistisch te zijn, hun mond houden nu gerespecteerde politici concrete voorstellen doen voor etnische zuivering (en het heel erg uit de mode is om daar tegenin te gaan), is nog veel erger, maar ik ben inmiddels zelf blijkbaar zo afgestompt, dat ik me er niet eens meer zo druk om maak.

Dat die lieden vervolgens wel mij op mijn nek springen, omdat ik wèl de kloten heb om tegen de racisten in het geweer te komen, dat vind ik nog steeds onverteerbaar. En ik zeg er maar vast bij dat alle kopjes koffie van de wereld niet gaan helpen om de smerige smaak, die ik daarvan in mijn bek krijg, weg te spoelen.

Laat uw waardering voor deze Quichotische site (en daarmee voor de strijd voor de vrije meningsuiting en tegen racisme) blijken met een kleine donatie (of een grote!) via Paypal of met een storting op rekeningnummer 39 34 44 961 (Rabobank Rijswijk) o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.
Peter Breedveld, 27.08.2012 @ 20:17

[Home]
 

41 Reacties

op 27 08 2012 at 20:28 schreef Haes:

Helemaal mee eens. Het is racisme van het zuiverste water (hoewel die uitdrukking me hier heel misplaatst in de oren klinkt). Het zuiverste rioolwater dan maar.

op 27 08 2012 at 20:33 schreef MarcodB:

Ik heb het stukje op de Jaap gelezen, en ik ben het helemaal met je eens. Het gaat m.i. nog wat verder dan de inbreng van Hassnae.

Met iedere positieve berichtgeving over de islam, zo begrijp ik uit het stukje, wordt politiek bedreven volgens de schrijvers. Dat legt de bias van Ben Avraham en Mishke volledig bloot.

Ben Avraham en Mishke moeten maar eens diep in zich afdalen om te achterhalen waar dat vandaan komt.

op 27 08 2012 at 20:35 schreef Sasha Lavell:

ik vind dat ramadanjournaal ook een aanfluiting omdat het niet óver religie gaat, maar deze faciliteert en dat doet lijkt me geen taak van de ntr. als halsema en bouazza een serie maken óver islamitische vrouwen is dat een volslagen andere insteek, los nog van het feit dat zoals peter terecht stelt niemand kan oordelen over wat hij/zij niet eens heeft gezien.

het zeiktoontje van avraham en mischke en de hunnen is nu toch echt wel erg passé. het roept bij mij dezelfde irritatie op als die keer dat ik in een frans wegrestauarant een uur lang moest luisteren naar een loop van ’tainted love’ omdat de muziekband stuk was.

op 27 08 2012 at 21:05 schreef Sasha Berkman:

prachtige poezie die eerste allinia.
Ik ga even verder lezen.

op 27 08 2012 at 21:31 schreef Pyt van der Galiën:

Halsema zou beter moeten weten. Zelfs op Stormfront wordt racisme nog maar zelden in 19e-eeuwse biologische termen gegoten. Het vertoog van moderne racisten als Breivik, Geller, Fjordman, Niemöller en Wilders wordt in culturele termen gegoten, niet in biologische. Biologisch racisme is hopeloos ouderwets.

Dat blijkt dus een buitengewoon effectieve strategie van extreemrechts te zijn geweest. Het stukje op De Jaap gaat zelfs nog wat verder dan Marco denkt. In de visie van de schrijvers staat elke niet-negatieve berichtgeving over de islam gelijk aan een poging Nederland te islamiseren. Het is wat minder schreeuwerig geformuleerd dan de bagger op Atlas Shrugs en Jihad Watch, maar het is in wezen hetzelfde vertoog.

op 27 08 2012 at 22:20 schreef Sasha Berkman:

Read my lips: Het is de cultuur!
zo liegt rechts zich door de geschiedenis

op 27 08 2012 at 22:23 schreef Arjan:

Racisme is racisme. Je kunt er lang en breed over discussiëren, en wellicht zou je kunnen bepalen over wat soort racisme we ons wel en niet boos moeten maken, maar dat maakt iets op zich niet meer of minder racistisch.

Het is nogal een gevoelig woord, waarvan sommige mensen vinden dat het bewaard moet blijven voor heel speciale situaties. Ik zou niet weten welke situaties zich ervoor kwalificeren..

op 27 08 2012 at 22:24 schreef Sasha Berkman:

hahaha, ik liep net na te denken over een website derechtseleugens.nl
Ik ben bang dat er geen provider is die je genoeg schijfruimte kan bieden

op 27 08 2012 at 22:31 schreef Krek.:

Helemaal eens. DAher en Maja doen ingewikkeld over de scheiding tussen kerk en staat, krabbelen wat terug maar zeggen dan uiteindelijk toch maar dat ze pro-islamitische propaganda-TV een schande vinden. Een programma over de Islam mag van hen alleen als het ook kritiek over de Islam bevat.

Terwijl het misschien eigenlijk wellicht helemaal zo gek nog niet zou kunnen zijn als ook de positieve kanten van de Islam eens aan bod komen op de Nederlandse TV. Al was het maar om de oogkleppen van mensen als Ben Avraham en Mischke af te rukken.

op 27 08 2012 at 22:48 schreef Krek.:

Sorry voor de tikfout in de naam. Lees trouwens net de comments onder het artikel. Over oogkleppen gesproken. Ten eerste lijkt me dat een programma dat vrouwen aan het woord laat heel goed ook kritisch kan zijn. Er zijn vast vrouwen die niet zo blij zijn met hun islamitische leventje. Zoals Halsema ook al aanstipt.

Exemplarisch is dan het voorbeeld van hoe het wél, een programma over de islam. Gemaskerde vrouwen die vertellen over eerwraak. van de NCRV. Oh wacht, dus er zijn wél negatieve programma’s over de islam bij de PO?

Het is duidelijk, het mag bést over de Islam gaan, zo lang de meningen in het programma maar aansluiten bij die van het inderdaad racistische Jaap-publiek.

Complimentje voor JM, voor de verandering verrassend genuanceerd.

op 28 08 2012 at 00:12 schreef Boer:

Culturalist , met bepaalde culturen klikt het en andere niet zo.
Tukkers en Amsterdammers , japanners of groenlanders
bijft lastig maar al die namen wat een randstedelijk kliekje.
Nederland is groter dan Holland.

op 28 08 2012 at 02:16 schreef MNb:

De ellende is dat Ben Avraham en Maja Mischke wel degelijk een paar goede argumenten aanvoeren. Ik zou alleen eerder hun goede wil veronderstellen als ze die ook aanvoerden tegen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom_in_Nederland#Scholen

Nederland subsidieert nu eenmaal allerlei religieuze hobbies. Het is wel degelijk racisme om voor een islamitische omroep een uitzondering te gaan maken.
Net zoals het racisme is om wél onverdoofd slachten te verbieden, maar vervolgens de bio-industrie in stand te houden.

op 28 08 2012 at 07:31 schreef Mart:

Ik snap sowieso de redenering van dat Jaap-stukje niet.

Omdat de overheid de publieke omroep subsidieert is een Moslim-omroep een schending van het principe van scheiding van Kerk en Staat, lijkt de redenering te zijn.

Gegeven het feit dat er al sinds jaar en dag Christelijke omroepen bestaan lijkt mij, om te beginnen, dat dat principe blijkbaar niet van toepassing is.

De reden dat het niet van toepassing is is vrij simpel: het omroepbeleid is gebaseerd op de oude verzuiling, en de regel is dat zolang je maar een vereniging met voldoende leden hebt, je het recht hebt op een percentage van het spectrum om radio en televisie voor je leden te maken.

Een keurig democratisch stelsel, waarbij de overheid nergens pretendeert de denkbeelden van de omroepverenigingen te bevorderen, noch te bevooroordelen.

Het onderhavige stukje daarentegen roept juist op om bepaalde denkbeelden te bevorderen, en roept dus impliciet op tot opheffing van het hele bestel. En als we weten dat de Jaap is opgericht uit kinnesinne met een site die door een publieke omroep is opgericht…

op 28 08 2012 at 07:41 schreef Peter:

Avraham en Mischke gebruiken helemaal geen goede argumenten; zoals zovelen weten ze niet wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. Die betekent dat de kerk zich niet in staatszaken mengt en vice versa.

De staat kan dus best principieel die scheiding in acht nemen én religieuze groepen accommoderen, zoals het ook een bepaalde bevolkingsgroep accommodeert door bijvoorbeeld een orkest te subsidiëren, of een sportclub. Ze kan een moskeebestuur zelfs inzetten tegen jeugdcriminaliteit, of schooluitval.

Racisme is mensen discrimineren op basis van (vermeende) raskenmerken. Moslims steeds weer als negatieve uitzondering aanmerken is racisme. Iemand allerlei kwaliteiten en opvattingen toedichten, puur op basis van haar afkomst, is racisme.

Ik heb geen zin in een semantische discussie daarover.

op 28 08 2012 at 09:47 schreef babs:

Heb je eigenlijk je excuses nog aangeboden aan Bottehund?

Wat me eigenlijk nog het meest verbaast is dat een stuk zo slordig beargumenteerd, zo matig onderbouwd, met zo veel feitelijke onjuistheden, twee schrijvers heeft. Ik vraag me af wat de rolverdeling is geweest.

Het racisme verbaast me helemaal niks meer. Je kunt in Nederland zeggen dat je Nederland gaat teruggeven aan de Nederlanders vervolgens gaan samenwerken met regelrechte fascisten en nog altijd een serieuse presidentskandidaat zijn.

Ik vraag me bij Femke Halsema af of ze het niet ziet of dat ze het op zich wel ziet, maar denkt dat je gematigd racisme maar beter kunt accepteren, omdat je anders tegen de grote meerderheid van het volk in gaat. En als ze niet tegen het volk wil in gaan, is dat strategie of lafheid?

op 28 08 2012 at 09:57 schreef Mart:

Ik bedoelde eigenlijk meer dat de wanredenering van Avraham en Mischke zo evident was, dat er wel een ander motief voor zo’n stukje moest zijn.

Het racisme is onontkenbaar, maar ik denk dat afgunst jegens de publieke omroep ook een kleine rol speelt.

op 28 08 2012 at 10:17 schreef Herbert:

Avraham en Miske schrijven naar een stelling toe: de islam duegt niet. Dat mag van mij maar gebruik dan wel de goede argumenten. Ze redeneren net zo als Niemöller en de mislukte journalist Brendel, zoon van een radencommunist.

Ze stellen, even als Peter Breedveld, dat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt dat de staat zich niet mag bemoeien met de kerk en andersom. Dat is niet waar. Scheiding tussen kerk en staat houdt in dat de staat zich niet bemoeit met de inhoud van de eredienst zoals dat zo mooi heet. Maar de kerk mengt zich wel degelijk in het publieke debat. Over ethische zaken, kernwapens, het milieu e.d. Het zou toch te gek zijn dat de kerk dat niet mag en bijvoorbeeld de KNVB wel.

En natuurlijk bemoeit de staat zich met de kerk. Ook kerkgenootschappen moeten zich aan wetten te houden.

Maar ik hoor beiden niet over de miljoenen die gaan naar de NCRV, de KRO en de EO. logisch natuurlijk, dat zijn geen moslims.

En de zich publicist noemende Maja Mischke is lid van de hypocriete kerk. Ze geeft les op een christelijk VMBO. Die door de overheid gefinancieerd wordt. Want dat mag ineens wel.
Wat heb ik een hekel aan die seculiere Taliban. Het zijn gewoon crypto PVV-ers.

op 28 08 2012 at 10:38 schreef G!:

“Je kunt in Nederland zeggen dat je Nederland gaat teruggeven aan de Nederlanders vervolgens gaan samenwerken met regelrechte fascisten en nog altijd een serieuse presidentskandidaat zijn.”
*pats*

op 28 08 2012 at 10:38 schreef Herbert:

Waarover moest je eigenlijk je excuses aanbieden?

op 28 08 2012 at 10:56 schreef H:

Wat is er nu hedonistisch aan de islam-praktijken waaronder onderdrukking van vrouwen, andersgelovenden, met geweld streven naar een islamstaat onder de onderdrukkende sjariah, enz. ?
En dat eea geen theorie of theologie betreft, is mondiaal te zien; op straat, met zgn lentes en via mondiaal terrorisme…

Lijkt me allemaal niet erg hedonistisch, tenzij je een masochist bent of bepaalde politieke propeganda belangrijker vindt dan de praktijk en realiteit? Hoe zou jij het vinden als jouw familie doelwit werd van een aanslag; als jouw zus uit eerwraak werd vermoord, als jouw nicht werd verkracht door oomlief, enz.

Welke randdebiel zou zijn agressor of mogelijke agressors gaan knuffelen en verdedigen?

Domheid, ongeinteresseerdheid, gebrek aan inlevingsvermogen enz. komen doorgaans ook altijd uit dezelfde hoek.

Gelukkig zit ik in geen enkele politieke hoek, want het politieke handjeklap zit vol met mensen die de burgers een gemene loer draaien, dus daar kan ik mijn goedkeuring met geen enkel handjeklap aan geven; ik hou mijn handen liever schoon!

op 28 08 2012 at 11:10 schreef Peter:

Waarover moest je eigenlijk je excuses aanbieden?

Ik zou Bottehund hebben bedreigd. Beweerde hij.

op 28 08 2012 at 11:17 schreef Herbert:

Als je bedreigde bent dan hoor je bij de club. Net zoals Liefdevollid.

op 28 08 2012 at 11:25 schreef H:

Wat zijn studentjes toch makkelijk te paaien voor een bepaalde ideologie cq politiek. En wat zijn ze dan strijdbaar…

Zou het om dezelfde reden zijn dat vaak al heel jonge kereltjes met kalaschnikofs en bommen proberen hun gelijk te halen?

Kleine duiveltjes worden dan grote dictators; en met studentjes met de schijn van inspraak en humaan-doen…

op 28 08 2012 at 12:38 schreef Ger Kranendonk:

Femke Halsema neemt de taak op zich om een beeld te geven van de islam, die niet afkomstig is van de moslim fundamentalisten.

Dat lijkt mij passen bij de taak van een publieke omroep. Het blijkt namelijk onmogelijk om een moslim omroep te hebben, omdat gematigde (normale) moslims niet zitten te wachten op een eigen omroep, net zo min als gematigde christenen of welk een ander verstandig mens ook.

(Omroepen zijn niet meer van deze tijd, alleen extremen vinden het nog leuk om in een apart hokje bij elkaar de samenleving te becommentarieren.)

Ik laat mij graag informeren over iemand met een afwijkende mening of geloof, maar ja, dat is voor een racist gelijk aan capituleren. Zo werkt dat altijd met racisten en facisten: isoleren en wegzetten als gevaarlijk. Ik moet oppassen voor een godwin, maar voorbeelden uit het verleden geven duidelijk aan op welke wijze internet gebruikt kan worden voor campagnes om bevolkingsgroepen weg te zetten als overbodig, lastig of zelfs gevaarlijk.

op 28 08 2012 at 12:52 schreef J.vanDijkS:

Uit dat VK-stukje: “Maja Mischke vraagt zich af waarom er geen verband wordt gelegd tussen het vrouwbeeld van de mannen in de documentaire ‘Femme de la Rue’, en de manier waarop er vanuit de islam tegen vrouwen wordt aangekeken. ‘Waarom mag die deur niet open? Al is het maar op een kiertje?'”

Maw, dat er overal ter wereld hele volksstammen zijn die zich schuldig maken aan roepen en sissen naar vrouwen maakt niet uit, Maja ziet een verband met Islam en dat moet gezegd worden!!!
Want het is allemaal de schuld van Islam!!
Zie dat die Maja Mischke in het onderwijs zit, hoop de schoolkantine, moet er niet aan denken dat zo’n verward iemand haar waanbeelden op kleine kinderen projecteert..

op 28 08 2012 at 14:22 schreef Pamela:

Chappeau!! En als ik dan schrijf dat ik het een “Jiddisch” stuk vind dan krijg ik half twitterend NL over me heen. Wellicht dat ik me anders uit had kunnen drukken dus laten we het een zionistisch stuk noemen. Heb intussen voldoende meegemaakt om dit soort dingen te kunnen stellen en hoefde er niet eens het hele stuk voor uit te lezen. Peter heeft dit werkelijk ge-wel-dig geschreven en dat is absoluut geen geslijm want hij schrijft soms ook stukken waarvan ik denk “mot dat nou”? Daar is een ieder vrij in, gelukkig! Leven en laten leven en als er mensen zijn die schrijven dan kun je een reactie verwachten. Yep, ook ik dus.

op 28 08 2012 at 19:18 schreef Marco Knol:

Dus Najib en Ali willen de macht overnemen? Hmmm. Interessant. Daar zie ik dan wel weer een leuke komedie in in de beste traditie van Piet Bambergen. “Help, de Koningin verzuipt. Najib en Ali grijpen de macht.” Of zoiets.
Of zou dat dan weer een slinkse moslimintrige zijn om te doen voorkomen of ze geïntegreerd zijn terwijl ondertussen…
Dat lijkt me wel een behoorlijke klucht te kunnen opleveren.

op 28 08 2012 at 20:21 schreef dewanand:

namaste Peter en fnaakters,

Stel eens de theologische vraag:
Hoe islamitisch is de geile kut van een moslimmeid?
Of hoe hindoeistisch is de bruine kut van een Hindoemeid?

Vele hindoemeiden met lekkere grootgeschapen blanke mannen worden ook zwaar gediscrimineerd door hindoestanen en als hoeren en rasverraders gezien.

Mensen zijn ziek denk ik en allemaal zieke racisten. Ik geloof nu eerder dat de kut de evolutionaire plicht heeft om radicaal te zoeken naar een lekkere eersteklas lul om zo de evolutie te versnellen. Dit is een fundamentele stelling in het dewanisme en hindoe meiden vinden het een super lekker idee.

Een tip aan de racisten die je vrouw spammen:
stuur ze een lekkere close up foto van haar eersteklas kut he. Schrijf dan erbij van in Marokko zijn er nog 40 miljoen van zulke lekkere zwarte superkutjes dus hou je witte befbekje slappeling. En vermeld hoeveel het kost om zo een ongewassen eersteklas kut uit Marokko schoon te likken. Stuur dit als eerste naar Wilders. Eersteklas Marokkaanse kutjes zijn een verrijking voor Nederland. Ja, snel open grenzen voor bruine en zwarte eersteklas kutjes he anders is het in nederland toch zo saai en kil.

dewanand

op 28 08 2012 at 23:04 schreef Ralph van der Geest:

Dus als ik het goed begrijp kun je, wanneer de bruine bendes van Brussen en cs je op een dag achterna zitten vanwege je ras, huidskleur of afkomst, beter niet bij mevrouw Halsema aankloppen voor een veilig onderduikadres.

op 28 08 2012 at 23:49 schreef Hans Berenstein:

Ik twijfelde even, want ben intellectueel grootgebracht met de ‘oude’ definities van racisme (op ras/afkomst) en daar hoorde religie niet bij (want dat is uiteindelijk een keuze, in tegenstelling tot ras). En dacht daarom: ‘rifaap’ dat is racisme en islam-bashen is eh net zoiets als antisemitisme, maar daar is nog geen woord voor.
Maar inderdaad de VN scharen discriminatie op basis van etniciteit (sociaal-culturele identiteit) ook onder racisme.
Kortom Peter heeft gelijk als hij die vorm van generaliseren en discrimineren racisme noemt. Maar het is verwarrend, omdat racisme ook een engere definitie/connotatie kent en Peter nogal fel en stellig/zwart-wit presenteert. Misschien goed om daar rekening mee te houden (linkje naar wikipedia of een andere plek kan helpen.. Ik heb het nu zelf even opgezocht).
Het stukje is slecht. Al valt de conclusie mee. ‘Laten we hopen dat Hassnae Bouazza en Femke Halsema met hun documentaires over vrouwen en de islam de verstikkende politieke correctheid van de NTR achter zich laten. Wij rekenen op een kritische reeks programma’s. Maar vergif zullen we er maar niet op innemen…’ Kritisch is niet nodig. Als het maar journalistiek gedegen wordt.

op 29 08 2012 at 11:58 schreef MNb:

“Maar het is verwarrend”
Voor jou misschien, voor velen absoluut niet.
Selecteer een groep – bijna altijd een minderheidsgroep, ken de leden ervan minder rechten toe dan de rest van de samenleving en het is discriminatie. Doe dat systematisch (dus geen uitglijder) en je bent een racist.
Uitgebreide semantische discussies leiden nooit ergens toe, niet tot kennis en niet tot politieke stellingnames. De betekenis van woorden is namelijk altijd subjectief, ook als er consensus bestaat.

op 29 08 2012 at 13:07 schreef dewanand:

namaste

Een samenleving bouwen zonder haat, discriminatie en racisme is echt een utopie denk ik. Mensen verzinnen wel altijd een argument om iemand te discrimineren of uit te sluiten. Zelfs Wieroe als lieve koeliepoes zegt dat hij gediscrimineerd wordt in Nederland want hij moet hard werken voor zijn droge kattenbrokjes en heeft als illegale hindoe kat geen recht op bijstand.

De Kut is een apart probleem in de multiculturele samenleving want het is een explosief stukje vlees tussen de dijen van een meisje. Een radicale oplossing is om alle meisjes te verplichten om met naakte poesje rond te lopen, met doorzichtige onderkleding bijvoorbeeld, zodat mannen een beter beeld krijgen van dat stukje heilig vlees.

Nu kreeg ik een idee, wat dachten jullie van een seculiere wet over scheiding tussen kerk en kut? Wat zou dit betekenen voor meisjes en geloof. Gewoon de kut verlossen uit de duivelse machten van god.

dewanand

op 29 08 2012 at 13:16 schreef Hans Berenstein:

Ik vond het verwarrend en kan de enige zijn, maar die kans is best klein. Daarom leg ik uit waarom, zodat jij en anderen die het allemaal wel op het eerste gezicht logisch vinden, daar wat aan kunnen hebben, mochten jullie meer mensen willen bereiken of overtuigen.

op 29 08 2012 at 16:10 schreef Bertje:

@ Dewanand

Zeg joh heb je nog een ander riedeltje op je hindoe blokfluit dan : ” poep lul stront neuken is gezond!”
Ben dan wel weer benieuwd wat je werkelijk bijdraagt aan een “betere” samenleving gezien je website beloofd het weinings goeds.
In de basis best boeiend wat je raaskalt maar de uitwerking van je gedachtes ontstijgen het nivo van “neuken neuken niet betalen lange stootte, korte halen” niet.

op 29 08 2012 at 20:03 schreef dewanand:

namaste Bertje en Peter,
Ja, de samenleving kan beter worden als de mensachtigen verder evolueren maar dat zal nog een miljoen jaar duren, dus jij zal het niet meemaken.

Ik vraag mij wel af wie zich nou druk maakt om de ellendige verwestering en verloedering van moslims in Nederland en de rest van de wereld. Wist je dat verwesterde Hindoes nu de kut leren likken en dat pandits dit een verloedering vinden van het hindoeisme? Er zou een hele lijst moeten komen van verboden seks technieken in een hindoehuwelijk, volgens sommige Hindoe extremisten die op gewelddadige manier een Hindoestaat willen maken van Nederland. Ik ken er een paar van.

Het seksuele kontakt tussen rassen en volkeren leidt altijd tot konflikten geloof ik nu, en hieronder is een leuke analyse. Ik kom uit multiraciaal suriname en heb alles gezien ervan. Nu begrijp ik dit beter na jaren theoretiseren met Wieroe.

dewanand

zie link:

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 36 of 43
Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)
35. De zalige seksuele rassenoorlog

http://www.dewanand.com/discriminatie36.htm

op 29 08 2012 at 21:42 schreef Bertje:

@ dewanand

Er bestaan geen rassen.
De mensheid indelen in rassen is een Westerse uitvinding van pak heem beet twee eeuwen geleden.
(rassendiscriminatie bestaat helaas wel)

op 29 08 2012 at 22:24 schreef MNb:

Dewanand komt uit Suriname en daar (hier, dus) is ras synoniem voor etniciteit. Surinamers maken bv. onderscheid tussen stadsnegers en bosnegers, wat in de Surinaamse context beslist zinvol is. Bovendien weet iedereen in Suriname dat geen van beide een homogene groep vormen.
Wat wil je in een land, waarin hindoestanen moslim kunnen zijn.

op 30 08 2012 at 02:50 schreef donateur:

Het allerergste vind ik nog wel dat de hetze tegen moslims gebruikt wordt om de illegale oorlogen in het midden-oosten te legitimeren. Miljoenen ontheemden, doden, gewonden daar is geen enkele vorm van compassie voor, in plaats daarvan continue propaganda om moslims te ontmenselijken, en de rest van de bevolking in NL angst in te boezemen voor een denkbeeldige vijand. En dat terwijl het nota bene het CDA en de VVD zijn geweest die verantwoordelijk zijn voor de immigratie van gastarbeiders. Daar hoor je ze gek genoeg dan weer nooit over.

Wat een gebrekkig, kortzichtig wereldbeeld al niet kapot maakt. Triest, in en in triest, dat is het.

op 30 08 2012 at 15:39 schreef Sasha Berkman:

precies hoe ik er ook over denk donateur.

op 31 08 2012 at 02:06 schreef You On A Gin:

Zie:
https://lh6.googleusercontent.com/-hj94wKbbpJw/UChJcQOU-aI/AAAAAAAAAC4/6lKNunmJWac/OnlyGovernmentsWantWar.jpg

op 31 08 2012 at 22:43 schreef MNb:

Zeer fraai, Gin.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS