Home » Archief » Is de PvdA nog links?


[06.08.2013]

Is de PvdA nog links?

Jelmer Renema

lindsay27
Illustratie: Norman Lindsay

Links van de PvdA is het inmiddels gewoon geworden om de partij niet meer als onderdeel van het eigen kamp te beschouwen. Volgens deze manier van denken staan de sociaaldemocraten ‘aan de verkeerde kant van de barricaden’ en hebben ze rechtse principes overgenomen. De laatste die een duit in het zakje doet is Zihni Özdil. In een FN-stuk van vorige week verklaart hij dat de PvdA een ‘rechtse, neoliberale partij’ geworden is omhuld met enkel een ‘flinterdun rood jasje’.

Het zou iedereens leven ongelofelijk veel makkelijker maken als Zihni gelijk had. Als de PvdA werkelijk rechts is, waarom komen ze daar dan niet openlijk voor uit? Als de geesten werkelijk al zo verdeeld zijn zou een definitieve scheiding weinig problemen op hoeven te leveren. De paar verdwaalde zielen die nog de illusie hebben bij een linkse partij te zitten kunnen bij de SP terecht, de rest van ze partij kan een blauwe in plaats van een rode vlag hijsen. Zo’n aderlating zou de PvdA in dit scenario alleen maar goed doen. Dus waarom gebeurt het niet?

Cynisme, verwarring en ontreddering

In werkelijkheid is het probleem natuurlijk veel ingewikkelder. Binnen de PvdA is een grote groep mensen ontstaan die wel degelijk linkse idealen heeft, maar die geen mogelijkheid meer zien om die idealen in de praktijk te brengen. Daarom hebben ze zich een houding aangemeten waarin cynisme, verwarring en ontreddering zich voordoen als wereldwijsheid: het is het beste om wel linkse idealen te hebben, maar daar vooral geen invulling aan te geven.

Je zag dit gebeuren bij het debat rondom de strafbaarstelling van illegaliteit. De partijleiding probeerde de leden af te schepen met de mededeling dat zij hun linkse credentials enkel en alleen al bewezen hadden door zich druk te maken over dit onderwerp. Het was een argument dat ontworpen was om aan te slaan bij die groep cynici: links-zijn bestaat uit het hebben van idealen, of het uiteindelijk lukt om daarmee iets voor elkaar te krijgen doet er niet toe.

Links randje

Waar komt dat cynisme vandaan? Ik kan twee redenen geven. Allereerst heeft de PvdA alle hoop op werkelijke verandering in Nederland opgegeven. Achter kreten als ‘we behoren nu allemaal tot de middenklasse’ gaat een gelatenheid schuil die het onmogelijk maakt om werkelijk iets te veranderen.

Een voorbeeld: een oud-partijvoorzitter legde mij eens uit dat het sinds de oorlog zo is dat 45 procent van de Nederlanders links stemt, en 55 procent rechts, en dat die percentages niet veranderen. Zijn conclusie daaruit was dat het hoogst haalbare voor de PvdA was om het linkse randje te zijn in een centrum-rechts kabinet. Als je zo redeneert, is het hoogst haalbare een beetje belangenbehartiging, en mag je je überhaupt al in je handjes knijpen als je als partij in de regering komt. Echte verandering is in zo’n denkraam onmogelijk.

Overigens is de SP op dit punt niet beter of slechter dan de PvdA, ze zijn alleen minder ver op dezelfde weg. Wie zich de afgelopen campagne nog kan herinneren, zal niet vergeten zijn dat de SP in hoog tempo zijn eigen eisen overboord gooide, of het nou om het afschaffen van de drieprocentsnorm of verhoging van de AOW-leeftijd ging, om zich maar als coalitiepartner geschikt te maken voor de andere partijen.

Verzorgingsstaat te duur

De tweede reden is dat veel PvdA-ers dicht bij de nuts and bolts van de Nederlandse (semi-)overheid staan. De partij bestaat uit leraren, managers van ziekenhuizen, mensen die aan de universiteit werken, ambtenaren op ministeries, enzovoorts. Dat betekent dat ze zich zeer bewust zijn van alles wat daar fout gaat.

Als voorbeeld wederom een partijgenoot: hij was jaren terug landelijk verantwoordelijk voor het budget voor trapliftsubsidie. Van het ene op het andere jaar schoten de uitgaven aan trapliftsubsidies omhoog. De reden hiervoor was niet dat er meer bejaarden bij gekomen waren. De reden was dat het besef tot de gemiddelde bejaarde was doorgedrongen dat er subsidie zat op trapliften, en dus werd er ineens veel meer van de regeling gebruik gemaakt. Het is duidelijk dat je na zo’n ervaring meer open zult staan voor mensen die beweren – terecht of niet – dat de verzorgingsstaat te duur aan het worden is.

Verwerpelijke denkbeelden

Deze twee dingen samen hebben ervoor gezorgd dat het gemiddelde PvdA-lid zich teruggetrokken heeft in een houding waarin compromisbereidheid belangrijker is dan de zaken waar men in eerste instantie lid van een linkse partij voor geworden is. Daarvan wordt weer handig gebruik gemaakt door de partijleiding, waar inderdaad een aantal figuren zitten die er nogal wonderlijke ideeën op na houden over wat sociaaldemocratie is.

Dit is gedocumenteerd door Merijn Oudenampsen in een recent artikel in het partijblad S&D, waarin hij laat zien hoe de top van de partij laveert van neoliberalisme naar neoconservatisme, met als dieptepunt de oproep van Jeroen Dijsselbloem om de verwerpelijke denkbeelden van Theodore Dalrymple in de partij op te nemen.

Onvermijdelijke praktijk

Echter, aan de speeches van Samsom is te zien dat hij weet dat de rest van de partij hier niet zomaar achter hem aan loopt. Zowel de congresspeech waarin hij het strafbaar stellen van illegaliteit verdedigde als de recente Europaspeech beginnen met een lange inleiding, die de helft van de tekst omvat, waarin hij compromissen sluiten verdedigt. Pas daarna volgt verantwoording voor het gevoerde beleid, dat bestaat uit een conservatieve aanval op de verzorgingsstaat. Als Samsom het idee had dat de partij op dit punt honderd procent achter hem stond, dan was al die compromisretoriek niet nodig geweest.

De gemiddelde PvdA-er heeft er niets aan om verteld te worden dat hij bij een ‘werkelijk’ rechtse partij zit. Hij heeft donders goed door hoe de situatie werkelijk is: hij zit bij een partij waarvan de mening van de leiding niet overeenkomt met die van het gemiddelde lid, en in hemzelf woedt een strijd tussen idealen en wat hij als de onvermijdelijke praktijk ziet. Het zou beter zijn om aan die strijd mee te doen dan om de baby met het badwater weg te gooien, zoals Zihni doet.

Jelmer Renema is lid van de PvdA. Hij schrijft dit stuk op persoonlijke titel.

Gastschrijver, 06.08.2013 @ 15:49

[Home]
 

31 Reacties

op 06 08 2013 at 16:37 schreef Ed:

Een goede analyse van de situatie binnen de PvdA. Ik herken mij er in ieder geval in. Ik vraag mij al enige tijd af of ik mijn 50 jarig lidmaatschap nog zal halen. (nu al 48 jaar) Ik zie echter geen alternatief. De SP vind ik momenteel zeker geen alternatief en Groen Links moet eerst maar bewijzen dat ze weer op de goede weg zijn. Plaatselijk wordt er nog getracht de linkse idealen waar te maken en dat geeft mij nog enige hoop

op 06 08 2013 at 17:08 schreef Erik:

Je had er goed aan gedaan eerst ook even te definiëren wat ‘links’ dan is. Je noemt een hoop standpunten, maar de kern van wat voor mij links is raak je nergens, net zo min als de PvdA trouwens.

Een partij die het kapitalistische systeem niet alleen aanvaardt omdat het er nou eenmaal is, maar ook omarmt en er hooguit wat scherpe randjes vanaf wil halen is in mijn beleving niet links, sterker nog, dat is gewoon een liberale partij. En is dat onder de leden werkelijk anders? Hoeveel PvdA-leden of -kiezers zijn er dan nog links te noemen tegenwoordig?

Je mag natuurlijk best vinden dat de PvdA wel links is, maar geef dan wel even een definitie van wat voor jou links is voordat je kritiek hebt op mensen die daar anders over denken.

op 06 08 2013 at 17:27 schreef MNb:

“45 procent links stemt, en 55 procent rechts”
Dit is correct. De conclusie over haalbaarheid is echter een non-sequitur, zoals het kabinet Den Uyl bewijst, het meest linkse kabinet ooit.
Het is overduidelijk dat Samson niet erg goed onderhandelt met de VVD en daarbij nota bene gesteund wordt door de PvdA-leiding.
Bij SP, GL en D66 schort er ook nogal wat aan onderhandelingsvaardigheden, daar niet van.
De vraag is simpel: wat van het PvdA verkiezingsprogramma is er precies terug te vinden in het regeringsbeleid? Ik heb niet de indruk dat Samson daar antwoord op kan geven.

op 06 08 2013 at 17:44 schreef Mart:

“Aan de vruchten herkent men de boom”.

Ik heb niet zoveel aan rhetoriek van Samson op een partijcongres. Ik heb meer met het daadwerkelijke beleid dat wordt uitgevoerd, en dat is neo-liberaal tot op het bot.

op 06 08 2013 at 17:44 schreef Arie Bombarie:

Beste Jelmer Renema, er is niets nieuws onder de zon. De sociaal-democraten zijn altijd verguisd door de partijen die links van hen stonden. Dat was al zo in de tijd van de SDAP.

En dit zegt dus een in in jouw ogen rechtse VVD-er (want dat ben ik) .

Ik vind het oprecht jammer dat de PvdA het zo slecht doet in de peilingen. Hetzelfde geldt voor het CDA en uiteraard ook voor mijn eigen partij. Het zijn deze drie partijen geweest die samen met D’66 Nederland gedurende de afgelopen decennia hebben gemaakt tot wat het nu is: een extreem welvarend land waar het goed toeven is.

Het midden dat zij vertegenwoordigden is geheel weg geslagen. Het is nu polarisatie alom en dat vind ik jammer.

Ik ben het met je eens dat het huidige kabinet bepaald onzalig is. VVD en PvdA zouden elkaars tegenpolen moeten zijn. Het zou niet zo moeten zijn dat zij samen een regering vormen.

Jij als PvdA-er herkent je niet in dit huidige kabinet maar ik als VVD-er ook niet

Maar vertel mij, was er na de laatste verkiezingen een alternatief? Welke andere coalities waren er mogelijk? Het klinkt wellicht heel pathetisch maar zowel de PvdA als de VVD hebben gekozen voor het landsbelang. Beide partijen hebben bittere pillen moeten slikken.

op 06 08 2013 at 19:52 schreef Sasha Berkman:

Het korte antwoord is gewoon nee.

Het is een partij die keer op keer haar kiezers een oor aan naait en die een pact met de duivel sluit om maar te mogen regeren. Het is een partij, gegijzelt door het neo-liberale denken, die dagelijks de sociaal-democratie verraad.

Dit advies van Bill Hicks geld ook voor PvdA mensen: http://www.youtube.com/watch?v=gDW_Hj2K0wo

op 06 08 2013 at 20:10 schreef Zihni Ozdil:

Beste Jelmer,

Je gaat niet in op feiten en voorbeelden die ik aandraag, en je laat mijn cruciale ‘als we puur kijken naar gesteund en geïmplementeerd beleid’ voor mijn ‘is de PVDA een rechtse, neoliberale partij’ weg.

Maar je legt min of meer uit waarom volgens jou zoveel PVDA bestuurders meegaan in het neoliberale kader.
Soit, maar mijn stuk ging daar niet over. Ik ben ook niet geïnteresseerd in een debat over de interne PVDA partijdynamiek, want dat is een futiele exercitie.

Het gaat mij juist om de externe dynamiek: hoe meer (potentiele) PVDA stemmers doorhebben dat de PVDA als het gaat om landelijk beleid niet wezenlijk verschilt van de VVD hoe beter. Hoe meer “Henk & Ingrid’s” doorhebben dat ze een racistische loer wordt gedraaid, hoe beter. Hoe meer werkende middenklasse mensen doorhebben dat de VVD absoluut niet hun belangen voorstaat hoe beter.

Want alleen bij genoeg externe druk zal beleid veranderen.

(Dat een PVDA lid denkt dat de zorg onbetaalbaar wordt door de trapliftsubsidie bewijst mijn punt juist. Het is factfree neoliberaal denken (http://www.zorgmarkt.net/?m=news&f=detail&id=57845). Ook al heeft hij het zelf niet door.)

Jij kunt beter je pijlen richten op

op 06 08 2013 at 20:12 schreef Zihni Ozdil:

(vervolg reactie)

bijvoorbeeld de vraag waarom zoveel landelijke PVDA bestuurders eindigen bij multinationals als SHELL en ING. Niet echt de meest linkse instellingen in de wereld.

op 06 08 2013 at 23:43 schreef Han van der Horst:

Al deze linkse leden bij elkaar hebben niet wsten te verhinderen dat in de PvdA de Samsoms en de Dijsselbloems victorie kraaien. Dat komt omdat zij zich laten gebruiken als nuttige idioten.

Ik heb op 12 september met volle overtuiging Samsom gekozen. Ook ik heb me laten gebruiken als nuttige idioot.

Maar MIJ overkomt dat niet meer.

op 07 08 2013 at 01:24 schreef Mario:

Die sneren richting de SP, komende van PvdA leden zoals Jelmer, blijven grappig.

“Wie zich de afgelopen campagneS (lees: decennia) nog kan herinneren, zal niet vergeten zijn dat de PvdA in (een) laag tempo zijn eigen eisen overboord gooide”

ftfy, idd

op 07 08 2013 at 12:27 schreef antonius:

De PvdA is nog nooit “links” geweest !
Het is meer een “eigen belang partij” en die kan nooit links zijn .

op 07 08 2013 at 12:42 schreef Bigpete:

De top van de PvdA is alleen in naam links, op een enkele uitzondering na en allesbehalve “volks”. Velen zijn in een allesbehalve modaal gezin grootgebracht, zeg maar gerust bovenmodaal tot steenrijk. Velen hebben nog nooit een echte baan gehad en nog nooit een arbeider (of arbeid) van dichtbij gezien. Anderen hebben lange dure studies gevolgd met de wetenschap hier niks mee te doen (Samson, 8 jaar kernfysica maar mordicus tegen, nooit iets met zijn studie gedaan…)
Van de hele top is er volgens mij niemand die weet wat het is van een modaal inkomen of minder te moeten rondkomen.
Met zulke types, die na de politiek vrijwel allemaal hun zakken vullen, is het niet verwonderlijk dat het PvdA beleid een grote rotzooi is.

op 07 08 2013 at 20:22 schreef Paul:

De PvdA verpakt haar regeergeilheid en plucheverslaving al sinds mensenheugenis in een dun papiertje van verantwoordelijkheid.

Verder zie je inderdaad wat BigPete en Zihni signaleren ook steeds maar weer gebeuren ook voor PvdA’ers is er een warm plekje in het bedrijfsleven.

Ik wil daar wel aan toevoegen dat dat voor de andere drie partijen net zo geldt. PvdA, VVD, D66 en CDA zijn net zulke baantjesfabrieken.

En dan mag het misschien zo zijn dat Nederland een coalitieland is en dat het poldermodel zo fijn consensus oplevert. Uiteindelijk is het het grote geld dat hier aan het langste eind trekt omdat de PvdA een plek op het pluche belangrijker vindt dan principes en idealen. En zo schuiven we langzaam verder het neoliberale moeras in.

op 07 08 2013 at 22:28 schreef Leo Schmit:

Is Jelmer nog wel wakker?

op 08 08 2013 at 01:03 schreef You On A Gin:

In tegenstelling tot sommige mensen hier wil ik best geloven dat de PvdA ooit begonnen is als partij die oprecht vóór de arbeider op de barricades stond, met alle goede intenties van dien.

op 08 08 2013 at 10:49 schreef Benjamin Schlemiel:

Het virulente anti-communisme dat de PvdA, bij monde van Jacques de Kadt en Willem Drees jr., in de jaren 50-60 uitbraakte maakte mij lang geleden al duidelijk dat de PvdA gewoon een foute club is, nog steeds is en altijd zal blijven.
Mijn partij (de C.P.N.) is ten onder gegaan in de grijze, modieuze compromissenbrij van GL, waarbinnen boompjes en beestjes de plaats innamen van de klassenstrijd en de collectivisering, met alle ellendige gevolgen van dien. Ze dobberen op elke neo-liberale golf mee en zijn volstrekt hulpeloos en weerloos overgeleverd aan de hyena’s van het kapitalisme.
Er bestaat gewoon geen wetenschappelijke, historisch onderbouwde en actief gepropageerde linkse ideologie meer.
En omdat deze kaders en verankeringspunten niet meer bestaan verzandt ook een SP bijv. in populistische en niet onderbouwde loze kretologie.
De PvdA heeft haar ziel en zaligheid reeds lang verkocht aan het grootkapitaal, maar dat is sociaal-democraten nu eenmaal eigen en werd reeds meer dan 100 jaar geleden al voorzien door Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

op 08 08 2013 at 11:02 schreef Benjamin Schlemiel:

Maar het communisme is nog steeds de toekomst.
De toekomst van de wereld en de mensheid.
Want er bestaat gewoon geen ander alternatief.
Dat zullen de sociaal-democraten en de groenzoeters zich ook realiseren wanneer het neo-liberale en op ongebreidelde hebzucht gebouwde economische en sociale kaartenhuis in elkaar is gestort, zoals dat ALTIJD gebeurt met het kapitalisme. Misschien dat men zich dan het wetenschappelijke marxisme nog zal herinneren.
Jammer genoeg zal ik dit niet meer mee maken.

op 08 08 2013 at 16:44 schreef Arie Bombarie:

Sorry, er ging iets mis.

@08 08 2013 at 10:49 schreef Benjamin Schlemiel

“Het virulente anti-communisme dat de PvdA, bij monde van Jacques de Kadt en Willem Drees jr., in de jaren 50-60 uitbraakte maakte mij lang geleden al duidelijk dat de PvdA gewoon een foute club is”

Die is leuk! Ooit wel eens gehoord van de Grote Terreur van Stalin Benjamin Schmidt? De Goelag? De Holodomor (de door Stalin moedwillig veroorzaakte hongersnood in de Oekraïne)? Het lot van de Krim Tartaren, Wolga Duitsers en andere minderheden na de Tweede Wereld Oorlog? Enig idee hoeveel mensen er alleen al zijn omgekomen bij de aanleg van het Witte Zee Kanaal in de jaren dertig?

De PvdA was in je jaren vijftig inderdaad zeer anticommunistisch. Met recht en reden zou ik zeggen.

Dat partijtje van u, die CPN… Wat vond u van de dissidenten in die partij in diezelfde jaren vijftig? Ik heb het over Brug Groep. U zult daar toch wel van hebben gehoord? In 1958 ontwikkelde zich een stroming binnen de CPN die meer samenwerking met andere linkse partijen voorstond. Zij noemden zich “de Brug”. CPN Leider Paul de Groot die van dit soort malle fratsen niets wou weten heeft toen vervolgens de aanhangers van deze beweging

op 08 08 2013 at 16:48 schreef Arie Bombarie:

Grrrrr,,,, Sorry voor het trollen Peter Breedveld. Er ging weer iets mis. Ik had mijn bijdrage met het volgende willen afsluiten.

Dat partijtje van u, die CPN… Wat vond u van de dissidenten in die partij in diezelfde jaren vijftig? Ik heb het over Brug Groep. U zult daar toch wel van hebben gehoord? In 1958 ontwikkelde zich een stroming binnen de CPN die meer samenwerking met andere linkse partijen voorstond. Zij noemden zich “de Brug”. CPN Leider Paul de Groot die van dit soort malle fratsen niets wou weten heeft toen vervolgens de aanhangers van deze beweging uit de partij laten zetten. In opdracht van De Groot heeft de voormalige fractie voorzitter van de CPN in de Tweede Kamer, Marcus Bakker, toen vervolgens het rapport geschreven: “De CPN in de oorlog” Hierin werd het verzetsverleden van deze mensen door het slijk gehaald en werden ze voor spionnen en Gestapo agenten uitgemaakt. Ik heb het over mensen als Gerben Wagenaar, Henk Gortzak en Rie Lips die notabene in Ravensbrück had gezeten. Stalinistischer kan gewoon niet.

Ik ben ervan overtuigd dat als Marcus Bakker, “deze grappige, scherpe debater”, na de oorlog in een of ander Oost-Europees land had gewoond, hij bloed aan zi

op 08 08 2013 at 17:28 schreef MNb:

@Benjamin Schlemiel: “Er bestaat gewoon geen wetenschappelijke, historisch onderbouwde en actief gepropageerde linkse ideologie meer.”
Geen enkele vorm van marxisme en communisme is ooit wetenschappelijk en historisch onderbouwd – tenzij je het hebt over kersenplukken en dat is pseudowetenschap.
Tegen inhoudelijke kritiek kon Marx ook al niet – op de eerste de beste communistische internationale werd Bakunin eruit gegooid een dikke 140 jaar geleden.
Het communisme is verleden tijd. Alleen Noord-Korea beseft dat nog niet.
Oh wacht – nu krijgen we vast de “niet-echte communisme” drogreden. Tja, het “echte” communisme heeft nooit bestaan. Dat moesten we maar zo houden.

op 08 08 2013 at 18:09 schreef Benjamin Schlemiel:

@Arie Bombarie
En daar heb je de VVD!
Ja, het is mij allemaal bekend.
Sterker nog, je spreekt hier met een van de initiatiefnemers van ”de Brug”.
Maar had daar 10 later al spijt van, want het is helaas precies gegaan zoals Paul de Groot vreesde; binnen luttele jaren ingekapseld door het kapitaal, met behulp van de revisionisten, de luchtfietsende nieuw linksen, en de contra-revolutionairen.
Louw loene van overgebleven.
Trouwens in de voormalige DDR was gezondheidszorg en onderwijs gratis en voor iedereen. En had ook iedereen werk, te eten en een dak boven zijn hoofd.
Dat het verre van ideaal was hoef je mij niet vertellen, maar kijk maar eens waar West Europa tegenwoordig op afkoerst.

op 08 08 2013 at 21:14 schreef Benjamin Schlemiel:

@MNb
Behalve dan dat de huidige crisis precies de lijnen volgt die Marx al in de XIXe eeuw heeft beschreven. Zoals elke crisis van het kapitalisme altijd volgens de zelfde processen verloopt.
Wanneer deze kapitalistische crisis en de gevolgen daarvan het zgn. ”Vrije Westen” opnieuw in een orgie van fascistisch, nationalistisch en religieus geinspireerd geweld laat ondergaan zal blijken dat het communisme zeker geen verleden tijd, maar het enige alternatief is.

op 11 08 2013 at 11:14 schreef Herbert:

De gemiddelde PvdA-er heeft er niets aan om verteld te worden dat hij bij een ‘werkelijk’ rechtse partij zit. Hij heeft donders goed door hoe de situatie werkelijk is: hij zit bij een partij waarvan de mening van de leiding niet overeenkomt met die van het gemiddelde lid, en in hemzelf woedt een strijd tussen idealen en wat hij als de onvermijdelijke praktijk ziet.

Dit is waar het volgens mij om draait. Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma van de PvdA, dan is er afscheid genomen van het neoliberalisme. En dus afscheid genomen van de lijn Bos. Maar als ik naar de fractie kijk, dan zitten de slippendragers van Bos daar nog steeds en voeren het hoogste woord. Dat gaat op de duur mis.

op 11 08 2013 at 11:18 schreef Herbert:

De voorgangers van de PvdA waren ook behoorlijk anti-communistisch. En terecht. Men wist donders goed wat er in de USSR gebeurde.

En deze is helemaal een godspe: Trouwens in de voormalige DDR was gezondheidszorg en onderwijs gratis en voor iedereen. En had ook iedereen werk, te eten en een dak boven zijn hoofd..
Dat geld ook voor mensen die in de gevangenis zitten. En de DDR wàs zo’n gevangenis. En de kwaliteit van het eten was matig.

op 11 08 2013 at 13:29 schreef Jelmer Renema:

Ik heb eindelijk tijd om te reageren:

@ Zihni: Ik vind het verwonderlijk dat je niet geinteresseerd bent in de interne dynamiek. Waarom is dat een futiele exercitie?

Wat ik probeerde te bereiken met mijn stuk is om juist wat menselijkheid en wederzijds begrip in de discussie terug te brengen. De functie van het trapliftenverhaal is niet om te zeggen dat de zorg onbetaalbaar wordt (natuurlijk niet!) maar om te laten zien wat voor ervaringen de gemiddelde PvdA-er opgedaan heeft, die hem vatbaar maken voor bepaalde argumenten en minder vatbaar voor andere.

Volgens mij zit het punt waar wij het oneens zijn hier: jij gelooft dat het gaat lukken om heel veel dingen kapot te schrijven. Jij gelooft dat het gaat lukken om de middenklasse te laten zien dat de VVD hun belangen niet dient, dat de PVV racistisch is, etcetera. Ik ben daar sceptisch over.

Ik heb een wat kleinschaliger kijk op de wereld: voor mij is het bijvoorbeeld al genoeg als het me lukt om een partijgenoot ervan te overtuigen dat er uberhaupt zoiets bestaat als neoliberalisme. Om dat te bereiken moet je de wereld door zijn ogen bekijken en weten wat hem bezig houdt. Dat probeerde ik te bereiken met dit stuk.

op 11 08 2013 at 13:40 schreef Jelmer Renema:

@ Mario: Dit is geen sneer. Ik ben *werkelijk* niet geïnteresseerd in een wedstrijdje links-zijn tussen de SP en de PvdA.

Het probleem overstijgt die partijen: er is gewoon geen levensvatbare linkse politieke stroming meer. We lijken gevangen te zitten tussen enerzijds het soort achterhoedegevechten die ook in deze discussie weer uitgevochten worden en anderzijds de ‘hocus-pocus-solidaridocus’-politiek (zoals VN het laatst noemde).

@ Herbert: Jij hebt het begrepen. Dank.

op 11 08 2013 at 13:43 schreef Herbert:

@Jelmer, ik ben lid van dezelfde club.

op 12 08 2013 at 11:39 schreef Erik Tjallinks:

De PvdA is steeds links gebleven, maar inderdaad, de heersende politieke cultuur is rechts, en de functie van de PvdA is om via onderhandelingen en compromissen de achterban van zwakkeren in de samenleving te bedienen, wetende dat dat beter is dan gratuite oppositie voeren. Maar die zwakkeren kennen niet langer het verzuilde systeem van vroeger, en stemmen nu voor een groot deel PVV en SP. De PvdA lijkt wel groot, maar is dat niet omdat ze in de regering zitten dankzij een groot aantal “strategische stemmen”. Zodra peilingen uit gaan wijzen (en dat doen ze) dat PVV of SP ook “een stem op de macht” oplevert, zal men op 1 van deze 2 partijen stemmen als “zwakkere”.

op 12 08 2013 at 19:58 schreef Benjamin Schlemiel:

@Erik
Je onderhandelt niet met je uitbuiters en je onderdrukkers en je sluit geen compromissen met hen; ook en vooral niet wanneer je, zoals ondergetekende nog ”bliksems goed” weet, wat het verzuilde systeem van vroeger inhield.
Dat was nl. niets anders dan ”verdeel en heers!” Bij de zgn. confessionelen hielden de pastoors en dominees de arbeiders dom, zodat hun bazen hen arm konden houden.
Bij de sociaal-democraten werkte men met deze schurkenclub samen. En het enige resultaat daarvan was een verburgerlijking van het proletariaat door de consumptiemaatschappij, die hen het zicht ontnam op het feit dat zij hoe dan ook nog steeds volstrekt van het kapitaal afhankelijke horigen waren en zijn, ondanks hun autootje en hun zwaar met hypotheek belaste en veel te dure huisje.
De sociaal-democraten hebben de klasse van de schijn-bourgoisie in het leven geroepen.
Maar nu het hele neo-liberale kaartenhuis, dat in feite is gebouwd op de euforie die ontstond na de instorting van de USSR, eindelijk in elkaar stort zal het voor deze schijn-bourgoisie duidelijk worden dat zij nog steeds gewoon PROLETEN zijn.
Waaruit de noodzaak van de klassenstrijd blijkt.

op 12 08 2013 at 20:23 schreef Benjamin Schlemiel:

En daarom ben ik eigenlijk heel dankbaar voor het feit dat er tegenwoordig veel mensen in dit land verblijven die nog niet zijn bedorven door de consumptiemaatschappij en de kleinburgers-mentaliteit die dit met zich mee heeft gebracht.
Dat zijn de nog onbedorven mensen van Afrikaanse en Arabische origine, die het revolutionaire potentieel uitmaken, en die bovendien grotendeels ook tot de absolute onderklasse behoren.
Over de rol die de Islam daarin kan spelen ben ik niet zo zeker. Enerzijds draagt deze religie, in tegenstelling tot het door en door verrotte christendom, op de voorgrond en als prioriteit, een verfrissende sociaal-maatschappelijke component en revolutionaire strijdbaarheid in zich mee, die het kapitalisme behoorlijk kan ontwrichten.
Maar anderzijds kan het metafysische element daarin een dergelijke revolutie en klassenstrijd op termijn ook vergiftigen.

op 12 08 2013 at 20:37 schreef Sasha Berkman:

Iedereen gooit maar de SP en de PVV op een hoop tegenwoordig. Ik persoonlijk wordt daar best triest van.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS