Home » Archief » Jobstijdingen


[14.10.2011]

Jobstijdingen

Frans Weerts


Illustratie: Thé Tjong-Khing

Bij de recente gebeurtenissen dwalen mijn gedachten af naar het boek Job en de figuur die onheil over zichzelf en anderen afriep. Een bijbels en morbide sprookje dat vrijwel een op een past op wijlen Steve Jobs. De stinkend rijke Apple-baas die al zijn bezittingen en zijn leven op het spel zet door alle high tech-medicatie voor kanker aan de pancreas aan zich voorbij te laten gaan. En zich in deemoed wendt tot natuurgeneeswijzen, die hij met de dood moet bekopen. Alle voorzienigheid die Jobs ten aanzien van zijn I-life aan de dag legde, gold blijkbaar niet voor zijn persoonlijke leven. Jobs creëerde zijn eigen tijding.

Dat ligt even anders bij de tijding die rondom onze eigen Job Cohen wordt rondgebazuind. Van links tot rechts, wel te verstaan. Ik hoor nu al maanden dat de PvdA-voorman op sterven na dood is, in politiek opzicht dan. Als aasgieren, op zoek naar verzwakte politici, cirkelen alle media al maanden rondom Cohen. Hopend op een nieuwe faux pas.

Cohen, de ras-bestuurder, zou met zijn fatsoen en een totaal gebrek aan oneliners, niets te zoeken hebben in het politiek spektakelstuk dat Tweede Kamer heet. Waar modeste gladiatoren elkaar naar het leven staan in woord en gebaar. Waar de vorm het allengs gewonnen heeft van de inhoud. Waar multimediale actie nog de enige manier schijnt om politiek het hoofd boven water te houden en waar de peilingen almaar de winnaars van de verliezers scheiden.

Journalisten zijn gierend gek op jobstijdingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men nu en masse meer oog heeft voor de stoelpoten, waarop Cohen zit, dan voor de man zelf. Mevrouw Ploumen, de hoogst onzichtbare PvdA-voorzitter die vier jaar haar nagels met een zachte G heeft zitten vijlen voor een dijk van een salaris, maakt wat krasjes op een van die stoelpoten. En hop! Alle media en politici, die eerder met figuurzaagjes al vergeefs getracht hebben door het roestvrij staal van het PvdA-leiderschap te zagen, zien weer wat krasjes! ‘Zie je wel, daar gaat Job!’

Peter van Ingen probeerde het afgelopen zondag opnieuw op tv in Buitenhof. Met zijn zuigende manier van ondervragen, wilde hij maar één ding bereiken: een stotterende, zich versprekende PvdA-leider, die het antwoord schuldig zou blijven op de prangende vraag: ‘kunt U zo nog wel doorgaan?’ Van Ingen kreeg nul op het rekest, net als velen voor hem. Dat zijn al degenen, die hopen en hameren op een gedeukte Cohen, op wie het als vermeend aangeschoten wild vrij schieten is geworden.

Het Binnenhofse wereldje bestaat in veler ogen alleen nog uit jagers en gejaagden. Uit winners en verliezers. Uit napraters en papagaaien. En steeds vaker horen we anonieme Kamerleden verklaren dat Cohen in eigen fractie aan hevige kritiek onderhevig is. Wat dan weer leidt tot speculaties in de pers over ‘mogelijke opvolgers’. En zo volgt nieuwsbericht op nieuwsbericht, dat nergens op stoelt. Eenvoudigweg, omdat de stoel waarop Cohen zit, veel te stevig is om te worden omgezaagd door een foeterende Wilders, een week opererende Ploumen, of door wat PvdA-onderknuppels in de gelederen die met plastic knuppels zwaaien.

De Jobstijding bij Cohen is dat al zijn criticasters het moeten afleggen tegen hem. Zij zullen het onderspit delven. Simpelweg omdat tegen weldenkendheid, fatsoen en politieke superioriteit kruid noch kruit gewassen is. De jobstijding van Cohen is als volgt te omschrijven: het tijdperk van de boe-roepers en de (zelf)bevlekkers, die uit zijn op politiek bloederige taferelen, loopt ten einde.

Het is niet voor niets dat nota bene Mark Rutte succes oogst met zijn tefal-laag van fatsoen en voorkomendheid, waarop zelfs de meest grove scheldpartijen geen vat meer hebben. Ook andere partijleiders, die het fatsoen hebben ontdekt (zoals Roemer en Pechtold) spinnen garen bij hun redelijke eloquentie.

Job Cohen blijft nog even onderwerp van speculaties, maar allengs verzwakt het gesputter tegen zijn ‘leiderschap’. Want een politicus die zichzelf blijft, die niet bang is voor een verspreking, die peilingen aan zijn laars lapt en die een fractie strak in het gareel houdt, die heeft van nature de tefal-laag die hem ongevoelig maakt voor hete vuren.

Slecht nieuws dus voor al die politici en journalisten, die Cohen steeds opnieuw het vuur na aan de schenen willen leggen. Job heeft de vuurproef nu al met glans doorstaan en veegt inmiddels keurig zijn reet af met alle sneue peilingen. En doet vervolgens wat hij moet doen: de sociaal-democratie terugleiden naar het middenveld van de politieke arena. Waar het metier weer wordt bedreven aan de hand van inhoud en weldenkendheid. Waar met voorbijgaan van de waan van de dag en alle tendentieuze troep weer wordt gediscussieerd over zaken die in een democratie werkelijk tellen.

Job Cohen weet als geen ander dat de Tweede Kamer vanuit zijn controlerende taak een zware verantwoordelijkheid draagt voor het bestuur van dit land. Zelfs vanuit de oppositiebanken, waar een de regering gedogende partij totaal lak heeft aan ieder democratisch fatsoen. De schreeuwlelijken en doemdenkers zullen uiteindelijk het nakijken hebben, that’s for sure.

Neemt niet weg dat de zoektocht naar opvolgers amechtig wordt doorgezet. En zo verscheen de naam Lodewijk Asscher als de verklaarde messias in de media. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt zijn klus in het Amsterdamse te onderbreken. Vele malen liever een kruistocht tegen de wantoestanden op de Wallen, dan een gang naar het Binnenhofse Canossa. En al zeker niet op het pluche van Ploumen te kruipen.

Maar je weet het bij de PvdA’ers nooit echt zeker. Toch maar voorzichtig warmlopen, wellicht? Voor het geval dat? Of wil hij juist alle speculaties de kop indrukken? Ik vermoed toch het laatste. Hij kent Job beter dan wie ook. Evenals diens devies in goed Nederlands: ‘nobody fucks with Job Cohen!’ En zo is het toevallig ook nog een keer. Diederik Samsom en Ronald Plasterk houden zich ernstig koest en dat is ze geraden ook!

Frans Weerts heeft Wim Kok als beginnend Kamerlid en latere fractievoorzitter op de dezelfde wijze zien stuntelen als Cohen nu. Ook al een (vakbonds)bestuurder, die een flinke aanloop nodig had om uit de verf te komen. Vanouds is de PvdA-fractie een slangenkuil, waartegen je als fractieleider een antiserum moet ontwikkelen en waar je de tent moet kunnen bezweren.

Frans Weerts, 14.10.2011 @ 09:35

[Home]
 

47 Reacties

op 14 10 2011 at 10:24 schreef Sandro:

Dat Job Cohen een fatsoenlijk mens is staat voor mij buiten kijf (heb ik al herhaalde malen hier geplempt). Dat Job echter niet geschikt is als partijleider van de PvDA, in deze tijd, staat voor mij ook buiten kijf.
En dan, Frans, Pechthold opnemen in het lijstje van politici met fatsoen…dat kun je niet menen.

op 14 10 2011 at 10:26 schreef Peter:

Ik vind dat je je als discipel van Geert Wilders een beetje voor schut zet als je oordelen gaat staan vellen over het fatsoen van andere politici, en dan vooral Alexander Pechtold. Zeker in vergelijking met jouw baasje is die een bastion van verfijnde beschaving.

op 14 10 2011 at 10:41 schreef Sandro:

Hoi Peter, dezelfde reactie had Frans gekregen als Geert in de opsomming van fatsoen was terecht gekomen.
Overigens zie ik niet in waarom ik een politicus niet als onfatsoenlijk mag betitelen louter en alleen omdat de leider van mijn politieke beweging, geregeld, onfatsoenlijk is.
Overigens ben ik geen hond (baasje) maar nog steeds een mens die een mening heeft over van alles en nog wat. En ondanks dat jij blijft denken dat ik blind achter Geert aanloop, kan ik je verzekeren dat dat niet het geval is.
Wel ben ik het voor het grootste deel met hem eens – dat dan weer wel!

op 14 10 2011 at 11:21 schreef p.wielaard:

Whisfull thinking, maar wel lief bedoeld. Job mag dan een aardig intelligent mens zijn, met zijn hart op de goede plaats, dat maakt hem nog geen goede oppositieleider.

op 14 10 2011 at 11:37 schreef cRR Kampen:

Op het moment lijkt niemand die zich beschaafd en genuanceerd uit een goede oppositieleider. Stompzinnigheid en brutaliteit lijkt de norm te zijn geworden.

Toch gaat het wel weer kenteren (als er geen gekke dingen gebeuren). Job Cohen zijn dag kan zomaar komen, als het electoraat de politiek van de hype van de dag echt beu is geworden en terugverlangt naar de beschaafde rust van een Wim Kok of dus Job Cohen.
Op het moment is in Europa inderdaad een beetje aan het terugkomen van xenofoob plat rechts en winnen de sociaaldemocratie en centrumliberaal terrein terug. Denemarken is sinds een maand of wat van zijn minderheidsjunta met gedoogsteun van een racistische beweging af, in Polen heeft zeer rechts vorige week de verkiezingen overtuigend verloren, in Frankrijk lijkt de kans op een sociaaldemocratische president als opvolger van Sarkozy de één te naderen.

op 14 10 2011 at 11:43 schreef Rene K:

Weldenkendheid, fatsoen, welsprekendheid; het betekent allemaal niets als een stevige en duidelijke inhoud ontbreekt.

En ook: een stevige en duidelijke inhoud verliest haar glans als het verwoord wordt door onfatsoen en liederlijke taal.

op 14 10 2011 at 12:58 schreef Niels van Lobberegt:

Ik lolde bij ‘politieke superioriteit’. Maar je hebt gelijk, laat Cohen zitten waar hij zit. Een hoop mensen zullen daar heel blij mee zijn. Maar of dat PvdA-ers zijn?

op 14 10 2011 at 13:02 schreef Bertje:

Ik woon alweer een tijdje niet in Nederland maar de indruk die Ik van hem heb : een ras PvdA er.
Cohen heeft tenminste nog fatsoen, en dat kunnen we toch niet van onze Greetje Wildhaar zeggen.
Voor mij is het overigens kompleet niet begrijpbaar waarom zovelen achter deze fascist aanlopen, niks maar dan ook niks geleerd van de geschiedenis.
In mijn mooie Hollansche jeugdtijd waren fascisten nog bah, eng en bovendien verwerpelijk nu helaas algemeen goed in het eens zo mooie Nederland.
(o even voor de duidelijkheid ik stem niet links en de reden om mijn Holland te verlaten was de opkomst van het neo-fascisme beginnende met LPF…. Snif snof ik ben dus een politiek vluchteling ;-). )

op 14 10 2011 at 13:05 schreef Wazzup:

Of Cohen fatsoenlijk is of niet doet niet ter zake, een politicus wordt afgerekend op het binnenhalen van resultaten. Cohen verliet Amsterdam met het grootste begrotingstekort ooit, het grootste aantal draaideurcriminelen ooit, een compleet verstoorde verhouding met zijn politietop, de grootste infrastructurele flop ooit en een gekocht imago dat door de media-afdeling van Kennedy van der Laan vakkundig werd verspreid onder bevriende journalisten.

Is het dan zo moeilijk om deze resultaten te extrapoleren naar zijn rol als partijleider? Natuurlijk niet, Cohen maakt alle verwachtingen waar: de PvdA is nu een stuurloos vehikel en het politieke initiatief ligt bij andere oppositiepartijen. En zonder de media-afdeling van Kennedy van der Laan ligt zijn publieke waardering op een absoluut nulpunt.

op 14 10 2011 at 13:53 schreef Leuk stuk:

De essentie van het bijbelse verhaal is nou juist dat Job het onheil niet over zichzelf afriep! Hij was een voorbeeldig, godsvruchtig mens. Louter en alleen omdat God zich liet provoceren door de duivel, stortte hij – God dus – hoogstpersoonlijk de goede Job in de ellende.

Ik ben bang dat het Job Cohen aan meer ontbreekt dan aan een vlotte babbel voor de camera en in het parlement de kunst ad rem te reageren. Hij lijkt er door de een of andere oorzaak voortdurend niet helemaal bij te zijn. Alsof sores in de persoonlijke sfeer hem sterker in beslag nemen dan de politiek, zoiets. Dat is zijn uitstraling: zorgelijk, bezorgd, maar niet met hart en ziel over de onttakeling van de sociale economie en van de natuur (klimaat, oerbossen, oceanen, soortenrijkdom et cetera) die Rutte in een hogere versnelling zet.

Voeling met de wereld buiten de politieke en bestuurlijke biotoop is sowieso bij alle PvdA-fractieleden tot een minimum geslonken, misschien met uitzondering van Hans Spekman. Voorbeeld: deze regering maakt doodleuk een einde aan de bestaanszekerheid in dit land voor de grootste pechvogels en de allerzwaksten, die zijn aangewezen op de bijstand. In de loop van de komende twintig jaar gaat die 2000 euro omlaag, wat betekent dat het qua koopkracht komt te liggen op ongeveer 750 euro per maand (huidige niveau van de prijzen). Men kan nu al nauwelijks of niet leven van de bijstand, en Rutte maakt dat gewoon volstrekt onmogelijk. Afbouw minimumloon idem dito: Cohen weet het niet over het voetlicht te brengen. Over het wegvagen van een leefbaar vangnet in dit land heb ik alleen Spekman een keer iets stevigs horen zeggen voor de camera.

Natuurlijk, het is ook de tijdgeest die het moeilijk maakt. Ook Roemer krijgt van een Ferry Mingelen ongeveer honderd keer zo weinig aandacht als Wilders, enzovoorts. Maar Roemer is gewoon meer bij de les. Heeft meer voeling.

Verder ontbreekt het de PvdA, zoals al vaak opgemerkt, aan een positieve en concrete boodschap. Van immigratie tot moderne sociale zekerheid tot een economie draaiend op schone energie: men blijft steken in kleurloze abstracties. Zoals hier weer.

En dan vergeet ik nog bijna te noemen dat de PvdA de behoefte bij veel kiezers aan een vertrouwenwekkende afbakening van de invloed van de islam op allerlei terreinen, nog steeds niet geloofwaardig heeft geïnternaliseerd en daarom niet weet te beantwoorden; de geur van overtolerant cultuurrelativisme blijft daarom hangen. Neem zo’n Frans Timmermans, die onverdroten blijft oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn. Godallemachtig.

Nee, dat gaat niet vanzelf goed komen.

op 14 10 2011 at 13:57 schreef Sandro:

En in welke politieke punica-oase is onze Bertje dan terechtgekomen, als ik zo vrij mag zijn?

op 14 10 2011 at 15:35 schreef Sandro:

Onze Maurice de Hond heeft een peiling gedaan betreffende de PvDA – Cohen en Ploumen. Misschien van belang deze even te checken!?

Staat onder: 09-10-2011: De problematische positie van Cohen en PvdA

https://n3.noties.nl/peil.nl/

op 14 10 2011 at 16:48 schreef G!:

Grafiekjes! Vet. Wat me ook direct opvalt is ’t nog steeds problematisch lage aantal zetels dat VVD, CDA en PVV samen zouden halen.

op 14 10 2011 at 16:55 schreef Pyt van der Galiën:

@Sandro

Niet dat ik een traan laat om de zelfmoord van de PvdA, maar de cijfers van De Hond zijn niet erg betrouwbaar. Hij werkt niet met aselecte steekproeven, maar met vrijwilligers die zich bij hem aanmelden. Als ik het me goed herinner, zat hij er bij de laatste verkiezingen op onderdelen ook flink naast.

op 14 10 2011 at 19:15 schreef Beukman:

Ik ben het eens met Frans Weerts. Het verbaast me bovendien dat commentatoren massaal de verwachting uitspreken dat de PvdA kopje onder zal gaan als Job aanblijft.
Als er iets onvoorspelbaar is, is het wel de hoogte van de golven waar de politiek op dobbert, hun frequentie, en welke politieke leider profiteert. In het verleden zijn diverse ogenschijnlijke stoethaspels premier geweest. Wim Kok is genoemd, maar ik moet ook denken aan Van Agt en Balkenende. Kennelijk zijn er niet meteen in het oog springende vaardigheden vereist om voor die functie in aanmerking te komen. Of Cohen een goede premier zou zijn durf ik niet te zeggen, maar hij zou dus niet de eerste zijn die het tegen alle verwachtingen in zo ver schopt.
Wat hem beslist zal helpen, is dat hij langzaamaan een underdog is geworden, met dank aan Wilders.
Cohen is ook de eerste die als positieve kwalificatie “fatsoenlijk” meekrijgt. Dat geeft wel te denken. Ooit was dit een vanzelfsprekendheid.

op 14 10 2011 at 19:17 schreef MNb:

Dat Cohen niets te zoeken heeft in de Tweede Kamer is zwaar overtrokken. Dat Cohen er niet in slaagt zijn fractie en zichzelf te profileren is een feit. Hij heeft naast zich iemand nodig voor het rauwere werk.

“En ondanks dat jij blijft denken dat ik blind achter Geert aanloop, kan ik je verzekeren dat dat niet het geval is.”
En ondanks dat Sandro dit keer op keer herhaalt merken wij lezers en reagenten op FN daar precies nul komma niets van.

op 14 10 2011 at 20:12 schreef Strotgrondel:

Het lijkt me een lieve man, echt waar. Te lief.
Hij heeft moeite met het debat, kan niet pareren, is geen pittbull. De TK is een slangekuil, waarbij de raadzaal van 020 verbleekt, vooral als PvdA-bolwerk.

Daarbij is iedereen die in de PvdA-utopie gelooft een beetje in de war natuurlijk. Bijna net zo eng als Pvv-stemmers.

op 14 10 2011 at 20:39 schreef You On A Gin:

Als de PvdA nog steeds een arbeiderspartij was geweest, dan was ik bij de vorige en de volgende verkiezingen misschien wel voor die partij gegaan. Ik heb dan wel een gruwelijke hekel aan socialisme, maar Job Cohen zie ik eigenlijk wel zitten als MP.

op 14 10 2011 at 21:57 schreef Pyt van der Galiën:

@Beukman

De vergelijking met Kok gaat in mijn ogen enigszins mank. Kok leed een forse verkiezingsnederlaag, maar werd desondanks premier omdat het CDA een nóg zwaarder verlies leed. Hij had dus nogal wat geluk.

Daarnaast hoefde Kok zich niet druk te maken om zijn linkervleugel. Die luxe heeft Cohen niet.

Overigens hebben de verdedigers van Cohen denk ik in zoverre een punt dat de dramatische peilingen van de PvdA minder met de persoon Cohen te maken hebben, dan met het onvermogen (of de onwil) van de PvdA om inhoudelijke keuzes te maken.

op 14 10 2011 at 22:07 schreef Max:

Cohen!
De man die niet nodig heeft een spel te spelen zoals de rest van de politici.
Hij is een rots in de branding,er kan niemand zo incasseren als Job,alle kritiek glijd van hem af en hij blijft werken aan zijn doel (denk dat velen zich behoorlijk vergissen in hem,Cohen,één van de pioniers van de oprichting van de universiteit van Maastricht,zijn vreemdelingenwet etc etc….dat gaat zich vanzelf uitbetalen…let op mijn woorden

op 14 10 2011 at 22:20 schreef Job Cohen:

Of ik nou zo ontzettend blij ben met dit stuk, dat mijn wonderbaarlijke come back aankondigt, ingeleid met een flauw naamsgrapje om mijn toekomst rooskleurig te laten afsteken, jawel, hartstikke rooskleurig, bij het lot van een terminaal zieke man, een man die misschien te vroeg is gestorven, omdat hij teveel op kwakzalvers vertrouwde… een stuk dat verder gaat met, toemaar, toemaar, nóg een vondst van jawelste, het omdraaien van de betekenis van “jobstijding”, nou… dan zeg ik nou nee, dank u, óók onder zelfbenoemde spindoctors lopen verkopers van gebakken lucht rond, dat, ja dit gaat nu door me heen, tenminste dat geloof… die indruk heb ik, want eerlijk gezegd kan ik mijn hoofd hier nog móeilijker bijhouden dan bij dat gedoe in Den Haag… als u nog weet waar ik ben gebleven? Dan zeg ik het maar zó, ehhh, bedankt voor de moeite meneer Weerts, maar dan moet u mij later toch echt nog eens uitleggen waarom u hiermee een goed verhaal heeft…

op 14 10 2011 at 22:51 schreef Frans Weerts:

Pyt, je hebt een punt als het gaat om de partij-ideologische lijn.
Aan Cohen de taak om zijn beweging weer vleugels te geven. Met een duidelijke policy, in de sociaal-democratische traditie van Willem Drees. De PvdA moet gaan voor solidariteit en dient zich verre te houden van de egoïstische opstelling van vermolmde vakbonds-politiek. Cohen dient voorts geen woord meer vuil te maken aan het wildplassen van de PVV. Mijn advies aan Job: neem de man niet meer serieus in het debat. Laat Wilders gewoon zeiken en tracht die azijnzure urine niet langer op te dweilen.

En leg Verbeet, die als Kamervoorzitter een slappe drol is, de volgende vraag voor: ‘Mevrouw de voorzitter, wat doet U hier eigenlijk nog? Onder uw leiding heeft de hufterigheid vaste voet aan de grond gekregen. Wordt het niet tijd om op te stappen?’

Gerdie Verbeet is tot niets in staat en wellicht de slapste Kamervoorzitter die ooit de Tweede Kamer heeft voorgezeten. Een sufkut, naar mijn mening.

op 15 10 2011 at 01:28 schreef Frans Weerts:

Job Cohen, zulk een pseudoniem te kiezen is slechts voorbehouden aan verwarde geesten. Ik denk dat het hoog tijd is voor een pilletje. En voorts: rot op.

op 15 10 2011 at 03:38 schreef Marco Knol:

Frans Weerts schreef:”Cohen, de ras-bestuurder, …

Volgens mij is dat nu juist een belangrijke oorzaak van “het” probleem. Je moet je afvragen of de fractie-voorzitter van de grootste oppositie-partij nu wel voornamelijk een bestuurder moet zijn in plaats van politicus. Moet je niet iemand hebben die wat minder mits en maart, maar gewoon de beuk er in gooit? Uiteraard wel op fatsoenlijke en eloquente wijze.

Anderzijds valt er ook wel iets voor te zeggen om een sterke bestuurder als fractie-voorzitter van de PvdA te kiezen. Historisch gezien vecht men elkaar daar de tent uit, en da’s ook niet altijd even handig. Een sterke bestuurder die de ruimte geeft aan de vakspecialisten in de ploeg om los te gaan; dat zou best eens goed kunnen werken. Helaas merk ik te weinig van die vakspecialisten. En als ik wat merk ben ik het er vaak ook nog eens niet mee eens.

En tot slot; zolang er types als een Latif Hasnaoui rondlopen in de PvdA, die dus niet begrijpen dat je als PvdA’er in de eerste plaats sociaal-democraat bent en daarna pas iets anders (als PvdA’er dus, niet als persoon, als persoon kun je best meerdere “identiteiten” hebben) gaat het niet goed komen. Ik vind het prima als je je islamitische identiteit wil benadrukken, maar wordt dan niet lid, laat staan volksvertegenwoordiger, van een seculiere partij. In ieder geval doen dat soort types mij dus hard wegrennen van een PvdA.

op 15 10 2011 at 14:19 schreef Job Cohen:

Geert Wilders drukt zich anders nog beschaafd uit, vergeleken bij Prediker van Fatsoen Frans Weerts (‘rot op’, ‘sufkut’). De horkerige dans van metaforen in zijn artikel wekt ook al de indruk van een mislukte kickbokser die probeert balletles te geven. Zo een die graag uitdeelt (met een beschaafde glimlach), maar het wat moeilijker heeft met incasseren.
Nu meneer Weerts, mede namens Job Cohen wens ik u toch nog veel succes in uw verdere ontwikkeling als junior persvoorlichter.

op 15 10 2011 at 14:20 schreef Leuk stuk:

O, hierboven was “Job Cohen” als afzender blijven hangen. Bij deze rechtgezet.

op 15 10 2011 at 14:51 schreef Peter:

Maar dit heeft Frans Weerts op jou voor, ‘Job Cohen’, dat-ie zijn frontale aanvallen gewoon onder eigen naam doet. Daar ben jij te laf en niet fatsoenlijk genoeg voor.

op 15 10 2011 at 14:56 schreef Yvonne:

@Leuk stuk

Je blijft wel meer hangen, geen verrassing.

op 15 10 2011 at 15:11 schreef Leuk stuk:

Ach komop, het was overduidelijk een geintje. Maar kennelijk heb ik bij jullie een paar valse snaren vol geraakt.

(En altijd dat gefoeter op nicks als het zo uitkomt, stuur dan gelijk driekwart van je bezoekers van je blog af.)

op 15 10 2011 at 15:39 schreef Yvonne:

@Leuk stuk

Wat je maar een geintje noemt. Ik denk eerder dat je een foutje hebt gemaakt en de valse snaren zitten toch echt bij jou.

op 15 10 2011 at 15:43 schreef Leuk stuk:

Guttegut het ratje kruipt weer uit haar holletje. Lagereschoolpleingedrag. Echt, Frans en Peter kunnen het heel goed zonder jou af, Y.

op 15 10 2011 at 16:03 schreef Yvonne:

@ Leuk stuk

Geintje zeker?

op 15 10 2011 at 16:05 schreef Peter:

Yvonne, nu is het wel klaar.

op 15 10 2011 at 17:25 schreef Yvonne:

“Neem zo’n Frans Timmermans, die onverdroten blijft oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn. Godallemachtig.”

PVDA – Frans Timmermans over de boerka
http://www.pvda.nl › home › Archief › Opinie

op 15 10 2011 at 20:46 schreef Teun:

“De mestkever is sultan op de mesthoop”.

op 16 10 2011 at 10:48 schreef Pyt van der Galiën:

@Frans Weerts

Sorry, ik had je reactie in eerste instantie gemist.

Ik ben het met je eens dat het wat dwaas is de problemen bij de PvdA te reduceren tot de persoon Cohen.

De afkalving van de PvdA is al 15 jaar aan de gang en het is duidelijk naar welke partij de overgrote meerderheid van de weggelopen kiezers is overgestapt. Er zullen best wat PvdA-kiezers zijn overgelopen naar de PVV (of D66), maar een groot deel van de traditionele achterban van de PvdA stemt nu SP. Of men stemt helemaal niet meer omdat men geen enkel vertrouwen in welke politicus dan ook heeft. Voor die achterban geldt: “It’s the economy, stupid”.

Die achterban heeft de afbraak van de verzorgingsstaat – en de betrokkenheid van de PvdA bij die afbraak – met lede ogen aanschouwt. Die mensen zijn niet revolutionair of zelfs maar opstandig. Het enige wat ze willen is een goed sociaal vangnet, betaalbare zorg en de verzekering dat pa en ma (en later zij zelf) niet wegrotten in het verzorgingshuis.

Kortom, PvdA: wat wil je zijn, D66 of SP? Je kunt niet beiden zijn, daar trappen de kiezers echt niet in.

op 16 10 2011 at 15:48 schreef Leuk stuk:

PvdA: wat wil je zijn, D66 of SP? Je kunt niet beiden zijn, daar trappen de kiezers echt niet in.

Dat is de bondigste kenschets van de dilemma’s van de PvdA. En het – vage, kleurloze – antwoord daarop vanuit de partijgelederen, draait altijd rond de term ‘overbruggen’ (van markt en sociale zekerheid, de sterken en de zwakken, individu en gemeenschap enzovoorts). In zo’n zelfbeeld zit eigenlijk al ingebakken dat de PvdA een bestuurderspartij is geworden, met als min of meer onontkoombaar gevolg figuren als Hans Alders, Lodewijk de Waal en natuurlijk Wim Kok.

Politiek draait bijna per definitie om het uitvechten van tegenstellingen en belangenconflicten tussen partijen en niet binnen partijen. Dus zullen partijen die duidelijk de belangen en levensbeschouwing van specifieke groepen vertegenwoordigen, vagere partijen waarschijnlijk leegeten. Wat inderdaad voornamelijk de SP en D66 aan het doen zijn met de PvdA van weleer (die eenduidig opkwam voor de ‘arbeiders’ in de zin van mensen met relatief lage lonen, slechte opleiding en leefomstandigheden en weinig kansen). Voor het CDA is het probleem helemáál oplosbaar: de groep mensen die specifiek christelijke politiek wil, slinkt gewoon al tientallen jaren.

op 16 10 2011 at 16:10 schreef Leuk stuk:

…Voor het CDA is het probleem helemáál ONoplosbaar…

op 17 10 2011 at 14:28 schreef You On A Gin:

Het schizma binnen het CDA begint zich steeds duidelijker af te tekenen.
http://nos.nl/artikel/304502-veerman-wil-dat-cda-de-pvv-inruilt.html

op 17 10 2011 at 20:47 schreef Sasha Berkman:

Dat is het enige positieve dat ik in Wilders’ groezelige, buitenlands gefinencieerde bende in onze 2e kamer zie: ze slopen de CDA.

En dat terwijl het CDA zo oranje blanje bleu is :)

op 18 10 2011 at 12:20 schreef Yvonne:

@Leuk stuk

“Neem zo’n Frans Timmermans, die onverdroten blijft oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn. Godallemachtig.”

PVDA – Frans Timmermans over de boerka
http://www.pvda.nl › home › Archief › Opinie

Misschien kun je even de bron vermelden waar Timmermans dat oreert. Bij de PvdAsite heeft hij het over “tenten” en de Zulutoeter uit Venlo. Volgens mij oreer jij uit je nek.

op 18 10 2011 at 13:19 schreef Leuk stuk:

Hoewel ik me door de bank genomen wil houden aan mijn voornemen niet meer op Yvonne te reageren, hier dan de onderbouwing van mijn uitspraak over Frans Timmermans, die namelijk heeft geschreven:

“In de eerste plaats kan niemand weerspreken dat de boerka ook een manier kan zijn om de vrouw “haar gezicht af te nemen”, zoals BHL dat zegt en haar dus haar identiteit en haar vrijheid te ontzeggen. Iedereen die uit een emancipatiebeweging komt, dus in ieder geval iedereen die links is, moet dit een gruwel zijn. Tegelijkertijd zijn er, vreemd genoeg, ook vrouwen die hun gezicht bedekken (meestal met een niqaab, geen boerka) als uiting van trots op hun identiteit. Dan is het meteen juist een uiting van emancipatie, want het sterk benadrukken van je identiteit hoort daarbij.” [cursiveringen door mij, LS].

Ik heb de vrijheid genomen dit retorisch te parafraseren met “oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn”.

Op goede gronden dus. Tekenend voor Fransje z’n cultuurrelativistische getimmer is dat-ie en passant suggereert dat de niqaab toch wel wat anders is dan de boerka, terwijl met een niqaab de vrouw net zo drastisch verdwijnt achter een lap stof en zichzelf afsnijdt van menselijke en beschaafde communicatie.

De instelling van het verbod op de boerka is de enige goede daad die de verschrikkelijke Piet Hein Donner in zijn hele politieke carrière heeft gesteld. Sommige vormen van kledij zijn meer dan zelfexpressie – de boerka is zowel een instrument als een symbool voor het elimineren van de gelijkwaardigheid van de vrouw aan de man. Het jaagt meisjes schrik aan en helpt sadistische kerels klaarkomen op perverse gevoelens van oppermacht. De democratische rechtsstaat moet de boerka evenmin in haar straatbeeld tolereren als het uniform van de SS.

Frans Timmermans weet het begrip ‘emancipatie’ zo te verknoeien, dat het nog de lading zou moeten dekken van het exacte tegendeel ervan, want een boerka maakt een vrouw evident totaal ongeschikt om volwaardig en succesvol deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer.
Met zulke linkse vijanden, zal de PVV nog lang alsmaar meer vrienden krijgen.

op 18 10 2011 at 13:35 schreef Sandro:

Frans Timmermans – die lult wel meer Yvonne. Hij was één van de deelnemers aan de Bilderbergconferentie uit 2008.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties

verdiep je eens in de Bilderbergconferenties en trek dan je conclusies betreffende hoe veel de waarheid betekend voor die deelnemers.

op 18 10 2011 at 20:26 schreef Yvonne:

@Leuk stuk

“Ik heb de vrijheid genomen dit retorisch te parafraseren met “oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn”.

Sommige figuren met een gering analytisch denkvermogen zou je eigenlijk moeten verbieden om het een en ander retorisch te willen parafraseren. Maar goed, we komen er niet onderuit.

Waar ging het tenslotte om, deze zin nl.:

“Neem zo’n Frans Timmermans, die onverdroten blijft oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn. Godallemachtig.”

Dit oreert Timmermans geenszins, sterker nog, het is een ordinaire leugen.

Timmermans beschrijft hoe je op verschillende manieren tegen een boerka aan kunt kijken. Nergens schrijft hij over religieuze zelfexpressie van vrouwen. Waar hij wel over schrijft is; moet je de vrijheid hebben om te dragen wat je wilt en wat betekent het in emancipatoir opzicht. Hoe gaat men daar mee om in Frankrijk, Engeland en Nederland?

Timmermans:

Want diegenen die zo hard toeteren over de boerka, inclusief onze Venlose zulutoeter, weten ook wel dat die paar dames die zich in Nederland met zo’n tent tooien geen bedreiging voor onze samenleving vormen.

Timmermans:

Maar de Franse revolutie heeft ons naast ‘liberté et égalité’ ook het begrip ‘fraternité’ geschonken, nu zouden we zeggen ‘solidariteit’. Laten we onze solidariteit betonen met alle islamitische vrouwen. Zij die gevangen zitten in boerka of niqaab moeten onze hulp krijgen om zich ervan te bevrijden en zij die ervoor kiezen de niqaab te dragen, moeten onze solidariteit met hun soevereine keuze ook voelen. En misschien moeten we ons ook eens wat vaker bewust zijn van onze eigen emancipatiegeschiedenis. Die heeft namelijk tijd gekost en solidariteit bestaat ook uit het mensen de tijd gunnen hun eigen pad te vinden en af te leggen.’

Andere koek dus dan:“Neem zo’n Frans Timmermans, die onverdroten blijft oreren dat de boerka een mooi blijk van religieuze zelfexpressie van vrouwen kan zijn. Godallemachtig.”

Zie verder: PVDA – Frans Timmermans over de boerka
http://www.pvda.nl › home › Archief › Opinie

op 18 10 2011 at 20:45 schreef Leuk stuk:

Bij 18 10 2011 at 20:26: ja, de uitspraak van Timmermans waar het om gaat domweg verdonkeremanen in je voorstelling van zaken.

I rest my case.

op 18 10 2011 at 21:31 schreef Yvonne:

@Leuk stuk

Jij bent diegene die een verkeerde voorstelling van zaken geeft, ik neem aan dat je dat zelf wel weet en dat heb ik ook aangetoond.

op 18 10 2011 at 21:38 schreef Leuk stuk:

Timmermans spreekt zichzelf trouwens ook nog lelijk tegen, want eerst ronkt hij dat boerkadraagsters “onze solidariteit met hun soevereine keuze […] voelen” moeten en meteen daarna zegt-ie dat je mensen de tijd moet gunnen om hun eigen emancipatiegeschiedenis te doorlopen – wat niet anders valt uit te leggen dan: die boerka is geen blijk van emancipatie, maar van het nog niet voldoende doorlopen hebben van een emancipatiegeschiedenis. Dat juist relatief veel Westerse vrouwen die zich bekeerd hebben tot de islam godbeterut een boerka gaan aantrekken, is daarmee regelrecht in strijd. En daarom ziet Timmermans zich vervolgens weer gedwongen de boerka wel een mogelijk blijk van emancipatie te noemen.
Maar het kan ook zijn dat Timmermans nog een grilliger gedachtekronkel in zijn hoofd had, die alleen hij en zijn adepten zullen weten te ontcijferen. Hij is een warhoofd die zich potsierlijk perst in een cultuurrelativistische dwangbuis en net doet alsof hij een danser in een veelkleurig balletpak is.

Een Wilderiaanse ‘Timmermans’ zou zeggen dat racisme weliswaar kan neerkomen op het ten onrechte minderwaardig achten en als zodanig behandelen van mensen op grond van hun ras, maar dat het – hier zou onze Geerteske Frans elitair-fijntjes “vreemd genoeg” inlassen – ook een blijk kan zijn van de trots van autochtone gemeenschappen en dat die “onze solidariteit met hun soevereine keuze” moeten voelen.

Ik ben trouwens bang, om toch nog een fractie on-topic te komen, dat Job Cohen het gedraai van Timmermans rond de boerka als het enige fatsoenlijke PvdA-standpunt onderschrijft. Idem dito inzake ‘waar dat passend is’ gescheiden zwemmen en gymles voor jongens en meisjes, ‘zo nodig’ een apart gemeenteloket voor vrouwen in de moskee, enzovoorts. Betuttelmulticul. En dat is een van de redenen waarom veel kiezers niet bij de PvdA zullen terugkomen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS