Home » Archief » Journalisten zijn niet heilig


[01.12.2012]

Journalisten zijn niet heilig

Peter Breedveld


Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe

‘Naema Tahir doet het wéér!’ berichtte Villamedia twee weken geleden verschrikt. ‘Persbreidel propageren!’ In haar column in HP/De Tijd pleit Tahir voor juridische grenzen aan het machtsmisbruik van journalisten onder het mom van ‘persvrijheid’ en DAT MAG HELEMAAL NIET!

De fatsoensrakkers van het NVJ-blad zien zelfs ‘nieuwe kansen voor Rutger Castricum’, die de laatste keer, Dat Tahir de euvele moed had vraagtekens te zetten bij het concept van de hufterjournalistiek – door links en rechts in Nederland bejubeld als een nieuwe, verfrissende vorm van journalistiek, zelfs grenzend aan het film noir-genre – verhaal kwam halen bij haar thuis en het aan de stok kreeg met haar potige echtgenoot.

Systematisch kapotliegen

Kom niet aan de onaantastbare positie van de journalist, want dan gaat-ie oproepen tot jouw intimidatie. Journalisten mogen en kunnen alles wat gewone burgers niet mogen en kunnen. Vinden ze zelf. Merk op dat Martijn Koolhoven, de Telegraaf-journalist die zijn goed belegde boterham jarenlang verdiende met het systematisch kapotliegen van mensen en organisaties, uiteindelijk gevallen is doordat zijn eigen redactie hem terugfloot, niet de rechter, niet de overheid, die geacht wordt de burger te beschermen tegen dit soort boeven.

Alleen journalisten mogen journalisten bekritiseren, en verder moet iedereen zijn bek houden.

Beschadigingsacties onder het mom van persvrijheid

Maar Tahir heeft gewoon weer gelijk. Journalisten hébben veel macht, misbruiken die veelvuldig en komen daar ook bijna altijd mee weg omdat de rechter vindt dat hun beschadigingsacties onder de persvrijheid vallen. Vooral als je een ‘publiek figuur’ bent, heb je geen poot om op te staan, want dan vindt de rechter vaak dat de beschadiging van je reputatie valt onder het ‘publiek belang’.

Een journalist heeft erg veel macht, zoals we van de week zagen met het gedoe rond de halalwoningen. Hij schrijft een onzorgvuldig stukje en er staat weer een hele bevolkingsgroep in het beschuldigdenbankje. Over de intimidatiepraktijken van De Telegraaf Mediagroep en de Roze Khmer hebben we het hier al vele malen uitgebreid gehad. Een recent voorbeeld is de zoveelste beschadigingsactie van Bert Brussen, die een criticus onlangs weer op de knieën kreeg met zijn treitercampagnes.

Gewoon omdat het kan

Voor blunderende chirurgen en corrupte advocaten is er een tuchtraad, als een restaurant zijn gasten vergiftigt, kan het meteen zijn deuren sluiten, zelfs tramchauffeurs kunnen naar het UWV als ze een verkeerde opmerking maken, maar voor journalisten is er helemaal niets, geen enkele beperking. Ze kunnen mensen kapotmaken, triomfantelijk rondtoeteren dat ze dat hebben gedaan ‘gewoon omdat het kan’ en nóg komen ze daarmee weg.

En als je daar iets van vindt, roepen zelfs de linksdragende, pijprokende brave borsten van de NVJ dat Rutger Castricum maar eens bij je langs moet gaan.

Heterdaadje

Vind ik raar. Daarom steun ik Naema Tahir en pleit ik mét haar voor meer beperkingen voor journalisten. Er zijn heus objectieve maatstaven om hun functioneren te beoordelen. Is er zorgvuldig omgegaan met de feiten? Is er hoor- en wederhoor gepleegd? Was er sprake van belangenverstrengeling? En wanneer een lulletje van Spits! eerst op Twitter heeft aangekondigd dat-ie iemand kapot gaat maken, lijkt me dat wel een heterdaadje te noemen.

Journalisten zijn niet heilig. Journalisten zijn gewoon betweterige, schijnheilige klootzakken met een God-complex, die niet zo goed kunnen schrijven. Fuck ‘em, bring the bastards down. Allemaal.

Steun Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland! Doneer via Paypal of met een storting op rekeningnummer 39 34 44 961 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk) o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.
Peter Breedveld, 01.12.2012 @ 10:45

[Home]
 

55 Reacties

op 01 12 2012 at 11:29 schreef Ralph van der Geest:

“Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations”.
Aldus Eric Blair alias George Orwell in de jaren veertig.
Zijn opmerking staat nog steeds als een huis en in dit land hebben we hééél ‘veel pr-mannetjes en vrouwtjes.
In Nederland zijn er onafhankelijke media noch journalisten.
En Castricum, Weesie, Brussen, Niemöller, Remarque cs is gewoon schorem dat zo langzamerhand juist als gevolg van het ontbreken van een onafhankelijke journalistiek (want dat heeft te maken op zijn beurt met iets dat ‘moreel kompas’ heet)
kon uitgroeien tot een ware plaag…

op 01 12 2012 at 12:02 schreef machiel:

In deze context interessant zijn de “Leveson recommendations” die op dit moment in Engeland in het nieuws zijn. Dit zijn adviezen van Lord Leveson, naar aanleiding van het schandaal rond de News of the World tabloid en bepleit een (zelf-)regulering van de pers.
Een paar links: BBC News of: Samenvatting in the Guardian .

op 01 12 2012 at 12:20 schreef Niels van Lobberegt:

En toch heb ik liever betweterige, schijnheilige klootzakken met een God-complex, die niet zo goed kunnen schrijven van een journalisten, dan enig restrictie op de journalistiek.  

op 01 12 2012 at 12:22 schreef Peter:

Dat is erg dogmatisch van je Niels, en totaal niet onderbouwd. Dit gaat niet over jouw persoonlijke voorkeuren, maar over inhoudelijke argumenten vóór wettelijke beperkingen.

op 01 12 2012 at 12:43 schreef machiel:

@Niels Dat is waarom ik de Leveson recommendations noemde. Het is duidelijk dat Engelse tabloids ver over de grenzen van de wet gaan, om maar niet te spreken over fatsoen. Ik geloof niet dat de vrijheid van meningsuiting eronder zou lijden als er regels zijn over bijv. inbreuk in iemands privacy of de regels dat gegevens niet als feiten mogen gepresenteerd als er geen fact-check en het principe van wederhoor is toegepast.
Ik ben natuurkundige en als je als wetenschapper iets wil publiceren, gelden er bepaalde normen: bronvermelding bijvoorbeeld. Het geval Stapel laat zien dat dat soort normen geen overbodige luxe zijn. Voor de pers moet er natuurlijk meer vrijheid bestaan, zeker als het opinie betreft, maar een krant of tijdschrift kan wel degelijk normen aanleggen voor wat wel of niet geaccepteerd wordt zonder dat de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast.

op 01 12 2012 at 12:53 schreef Aaron:

Is het totaal van de journalistiek niet gewoon een groot dienblad waar je je eigen kopje thee vanaf kan pakken?
Bij artsen en advocaten heb je geen keus meer als je er eenmaal mee in zee gaat, bij kranten wel. Dat is het essentiële verschil. Het is aan de lezer om kritisch te oordelen.
En hoe zie je dat voor je met al die columnisten/bloggers? Als er echt aangezet wordt tot intimidatie lijkt het me toch dat er wel andere gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen, die los staan van de journalistiek.

op 01 12 2012 at 13:11 schreef Rene Koeman:

“Er zijn heus objectieve maatstaven om hun functioneren te beoordelen.”

Klopt. Daar is onder andere het strafrecht voor. En daarom probreer ik dit http://renekoeman.blogspot.nl/2012/12/oproep-aan-justitie.html onder de aandacht van justitie te brengen. Een oproep tot geweld in de media, in dit geval Geenstijl, moet door Justitie vervolgd worden.

op 01 12 2012 at 13:47 schreef Niels van Lobberegt:

@Peter

Het kan zijn dat het dogmatisch van me is, maar de geschiedenis leert ons dat degene die de ‘vrije’ journalistiek en de vrijheid van meningsuiting aan banden wilt leggen, meestal niet het beste met ons voor heeft. 

@ Machiel

Volgens mij zijn er al grenzen. En de grens is niet ‘het fatsoen’, maar de wet. Ideaal? Zeker niet, maar ik persoonlijk kan niks beters verzinnen en heb ook geen beter alternatief gehoord. 

op 01 12 2012 at 13:51 schreef Ralph van der Geest:

Renee Koeman heeft wel gelijk maar wat nou als blijkt dat Justitie nou uit hetzelfde soort schorem bestaat als het geacht wordt te bestrijden als daar zijn Fred-sla-inbrekers-maar-dood-Teeven en Opstelten en als dat justitie het ook nog eens heel erg druk heeft met het eigenlijk de hand boven het hoofd houden van het schorem in eigen gelederen?

op 01 12 2012 at 13:52 schreef Peter:

Je bent een luie denker, Niels. Ten eerste wil niemand de vrije journalistiek en vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, en ten tweede zegt het niets dat de geschiedenis leert dat degenen die dat wél willen doen meestal niet het beste met ons voor hebben.

Ik begrijp werkelijk niet wat erop tegen is om journalisten te verbieden allerlei onterechte beschuldigingen en verdachtmakingen te publiceren, zoals Martijn Koolhoven deed. Wie dat ‘vrije journalistiek aan banden leggen’ noemt, is een totale imbeciel.

op 01 12 2012 at 14:00 schreef Rene Koeman:

Ik ben het wel met je eens Peter. Maar wat is er tegen gewoon het strafrecht daarvoor in te zetten als vehikel?

op 01 12 2012 at 14:01 schreef Niels van Lobberegt:

Prima Peter, ik ben een luie denker. Maar jouw verhaal kan mij niet overtuigen. 

op 01 12 2012 at 14:07 schreef Peter:

Dogmatici zijn per definitie niet te overtuigen, Niels.

René, het reguliere strafrecht is er niet om journalistieke kwaliteit te toetsen. En wie stappen neemt tegen types als Martijn Koolhoven, loopt ook nog grote kans om door de hele Telegraaf Mediagroep te worden geïntimideerd en kapotgemaakt.

Een apart orgaan om een prutser als Koolhoven meteen op de vingers te tikken als hij mensen onterecht belastert, niks mis mee.

op 01 12 2012 at 14:11 schreef Rene Koeman:

Het is een hellend vlak. Voordat je het weet mag je Mark Rutte niet meer bekritiseren wegens Premierschennis ofzo. Nee, laat de rechter het maar bepalen.

op 01 12 2012 at 14:18 schreef Peter:

Het is geen hellend vlak. Dat is trouwens ook een rare redenatie. “Als je nu begint met alcohol voor minderjarigen te verbieden, wordt straks de hoofdredacteur van Donald Duck opgepakt.”

Onzin. Als je nu begint met het verbieden van gedrukte leugens, mag je straks geen leugens meer afdrukken. Dat lijkt mij een wenselijke uitkomst.

op 01 12 2012 at 14:23 schreef Rene Koeman:

Oké, maar ik heb toch liever dat een rechter bepaalt wat leugens zijn dan een niet-rechter.

op 01 12 2012 at 14:30 schreef Herbert:

Een tuchtraad voor journalisten gaat je niet lukken. Journalist is geen beschermd beroep zoals die van advocaat en medicus wel zijn. Tuchtraden gaan dan ook niet zozeer over gedragingen maar om de schade die een persoon aanricht t.a.v. het vak en en zijn collega’s.

Een corrupte advocaat komt ook niet voor de tuchtrechter maar gewoon voor de strafrechter m.b.t. omkoping. Wel kan hij voor de tuchtrechter komen omdat hij het vak schade heeft toegebracht. Ik denk dan ook dat het Moskowitz veel kwalijker wordt genomen dat hij zich niet liet bijgescholen en van zijn administratie een bende heeft gemaakt dan dat hij contant geld heeft aangenomen.

Maar er zijn wel andere wegen, in het geval van smaad of laster kan je aangifte doen maar een veel effectiever middel is het kort geding op grond van de onrechtmatige daad.
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt

op 01 12 2012 at 14:32 schreef machiel:

@Niels. Ik zei al “om maar niet te spreken van fatsoen.” Je hebt gelijk dat de wet een goede maatstaf is, maar tussen de letter van de wet en de praktijk ligt een afgrond. Wat te doen als de media falsief iets als “feit” vermelden? Bijv. de “halal-woningen”. Of als het prive leven van personen te grabbel worden gegooid. Zoals GS meermalen doet. Je kan daar moeilijk een rechtszaak van maken. En ik ben ook niet voor verbieden. Maar wel voor een onafhankelijk orgaan dat de media toetst aan objetieve kwaliteitsnormen en daar een oordeel aan verbindt. Dat daar in de praktijk een hoop haken en ogen aanzit (“objectief”, “onafhankelijk”, “oordeel”), dat staat buiten twijfel. Een taak van zo’n orgaan zou kunnen zijn om de leugens van andere media op te sporen, daarover te publiceren of het fel te bekritiseren. Daarmee zou je al iets gewonnen hebben. Het zou in ieder geval tegengas geven.

op 01 12 2012 at 14:33 schreef Herbert:

een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Los van de schadevergoeding die je kan eisen kan je ook een dwangsom laten vaststellen voor toekomstige gevallen. Maar het kan ook tegen je werken.
In de jaren ’80 noemde ik eens voor de radio dat een Amerikaans hamburgerconcern een dubieuze ondermening is. Daarover kreeg ik een ort geding aan de broek en op straffe van NLG 10.000,- mocht ik dat niet meer zeggen. Maar ik mocht wel zeggen dat ik niet meer mocht zeggen dat X een dubieuze onderneming is.

Dat leverde gekromde tenen op aan de andere kant.

op 01 12 2012 at 14:34 schreef Sofia van der Linde:

Er zijn wettelijke beperkingen. Het probleem is dat rechters persvrijheid zwaar wegen. Ook als je wel in gelijk wordt gesteld dan hoeft een krant of tijdschrijft de retificatie vaak niet op een prominente plek te drukken en op de website te plaatsen.

De Telegraaf groep heeft overigens ook de schurft aan onafhankelijke rechters. Deze worden aan de lopende band aangevallen. Een rechter die hen dwingt een retificatie te drukken op de voorpagina kan wraak verwachten.

Het blijft een grote vergissing dat de Telegraaf na WOII niet compleet is ontbonden. Het is een officieuze machtige en heel smerige politieke beweging.

op 01 12 2012 at 14:44 schreef dewanand:

namaste Peter en Fnaakters,

Mooi verhaal, treffend, feiten.

Journalisten zitten volgens mij met een minderwaardigheidscomplex omdat ze heel weinig verdienen en niet zo geliefd zijn als huwelijkspartner of voor een avontuurtje. Een pennenlikker heeft meestal geen hoge potentie en geen grote lul, en dit zorgt voor veel complexen. De tijdsdruk om op tijd een tekst af te krijgen is heel hoog, elke dag voor 17 uur en dit sloopt elke journalist.

Probleem nummer 1 van elke journalist: Hoe kan ik als journalist scoren, naam maken, fanmail krijgen, natte meiden, rijk worden?

Ja, alleen debielen en impotente eikels worden nog jourlalist of mensen zoals mij met een dwangneurotische koeliepikstoornis en een lange cv vol psychische dieptepunten.

Geen enkel dier schrijft, dus schrijven ontstaat zeker door een genetische afwijking bij een soort. Dus Peter laat je genen maar snel testen he en reserveer een plaats in een luxueuze maausoleum met beelden van lekkere lange slanke negermeiden in bikini’s erboven.

Mijn natte droom is om na dit leven in Krishnaloka te stoeien met de lekkerste en langste negermeiden, want dit kon ik in mijn tienerjaren toch niet doen in Suriname.

Dewanand

op 01 12 2012 at 16:08 schreef MNb:

@RK: “Maar wat is er tegen gewoon het strafrecht daarvoor in te zetten als vehikel?”
Frederick Forsyth heeft daar een goed kort verhaal over geschreven. Naar aanleiding daarvan vraag ik me nog steeds af in hoeverre dat werkt in de praktijk. Hoeveel kans maken Quincy Gario en Bas Vlught als ze naar een advocaat stappen?
Het idee van Machiel is zo gek nog niet, vooral niet als media gedwongen worden zelf corrigerende publicaties te plaatsen – prominent. Dat is nogal vernederend, maar tast de vrijheid van meningsuiting niet aan.

@Dewanand: ik vrees dat de frustraties van journalisten als Rutger Castricum nog heel wat ernstiger zijn dan die van jou …

op 01 12 2012 at 16:55 schreef lasers:

Een publiek toegankelijk transparant register waar door eenieder journalisten publiekelijk geregistreerd kunnen worden en waarop publiekelijk zaken aanhangig kunnen worden gemaakt. Reputatiemeter. Plussen en minnen en publieke discussies over het functioneren van de journalist als journalist. Een transparant publiek geheugen. Een digitale variant van een publieke schandpaal, als noodzakelijk publiek belang dienende tegenhanger van de jubelende heksenjachten door individuele of in groepverband opererende pennenguerilla’s, wiens oproer wordt veroorzaakt door de drastische prijsdaling in de produktiekosten per strekkende meter tekst.

op 01 12 2012 at 18:18 schreef Joachim Stolzer:

@René: waarom zou een rechter beter bevoegd zijn om te bepalen wat leugens zijn dan bijvoorbeeld een raad van journalistieke experts? Toegegeven, een rechter houdt zich (als het goed is) dagelijks bezig met waarheidsvinding. Maar dat geldt net zo goed voor – noem eens wat – hoogleraren wiskunde, medische specialisten of inderdaad de betere journalisten. Het vermogen en de verplichting om waarheden te scheiden van onwaarheden is – gelukkig! – niet het exclusieve eigendom van het juristendom.

op 01 12 2012 at 21:10 schreef Hiepo-kriet:

Terzijde;

Peter,
Als je middels je plaatjes je lezers wilt inprenten waartoe de (blanke) Mensch in staat is, dan slaag je in je opzet. Voor de zelfkwellerds onder ons; Hoe kom je er aan?

op 01 12 2012 at 22:01 schreef Ahmet:

De ene hand wast de andere. De schijn van wederhoor wordt vaak op zeer knullige wijze opgevoerd. De zichtbaarheid van het ons kent ons mentaliteit is de voornaamste reden voor de huidige deinstitutionalisering binnen Nederland. Veels te vaak zie je uitgekauwde Amerikaanse narratieven terug in columns of stukken die nauwelijks van toepassing zijn in onze samenleving. Waar zijn de echte schrijvers en denkers? Desondanks vind ik een inquisiteur-esque rol in de journalistiek paradoxaal, journalisten horen immers elkaar te controleren. Sycofantisme is een vorm van corruptie en draagt niet bij aan een vrije en representatieve beschouwing van onze samenleving. Ik pleit voor het opengooien van onze narratief en het loslaten van vermoeide karikaturen, stereotypes en clichés. Een minder krampachtige begrip van Standaardnederlands is noodzakelijk. Want de huidige verhouding is lachwekkend op zijn best. De media, publieke en commerciële, vormen en vertegenwoordigen de ware minderheid in Nederland namelijk: henzelf. Zolang het nepotisme in de Nederlandse cultuur niet aangepakt wordt zullen we belabberde politici, journalisten, schrijvers, medici, juristen en leraren blijven produceren.

op 01 12 2012 at 22:02 schreef Maarten:

Er bestaat al zoiets in het civiele recht, toch? Het wordt nog niet vaak genoeg toegepast. En als je het in het strafrecht gaat opnemen, dan zal het OM het alleen toepassen als ze of onder druk staan of uit eigen belang.

op 01 12 2012 at 23:06 schreef Gregor Hakkenberg:

De rechter? Laat me niet lachen. Ik deed eens aangifte tegen een berucht huftercolumnist omdat die mij in zijn tweets (10.000 volgers) een ‘gezinsverwaarlozer’ en ‘gevaarlijke crimineel’ noemde, ‘in frankrijk tot vier maanden veroordeeld wegens stalking’. Brief naar het OM, met screenshots en alles. Nooit meer iets van gehoord.

op 01 12 2012 at 23:15 schreef Gregor Hakkenberg:

Het is een trend. Columnisten en journalisten die GeenStijl beginnen aan te spreken op hun intimidatiepraktijken. Zie de aanvallen van (en op!) Chris Klomp. Zeg je één keer iets kritisch, dan ben je voor eeuwig ‘de vijand’.

Ik zag Leveson bij de BBC spreken over News of the World. Die had het over ‘Bullying, intimidation and blackmail’ als vormen van machtsmisbruik door de journalisten van dit medium. Exact wat GeenStijl en Bert Brussen nu aan het doen zijn.

Chris Klomp, die vaak de advocaat van de duivel speelt in zijn stukken, schrijft dat de verslaggevers van PowNed geweld uitlokken met hun zuigjournalistiek. Dat is een mening. Maar een mening die niet mag van de hufters.

http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2012/12/01/de-krokodillentranen-van-powned/

op 02 12 2012 at 00:37 schreef Ali Al-Kashi:

1) Alweer gejank van Petertje over Geen Stijl
2) In het Noord-Korea van Petertje Breedveld mogen hem onwelvallige meningen natuurlijk niet geventileerd worden.

Grow up, Calimero! Groei eens een beetje over je minderwaardigheidscomplex heen.

op 02 12 2012 at 10:33 schreef hassnae:

Als je het verschil niet weet tussen laster en onwelvallige meningen, moet je je sowieso verre houden van grote-mensen-discussies.

op 02 12 2012 at 10:48 schreef nieuwsbreker:

Inderdaad journalisten zijn door en door rot, zo had ik laatst een gevecht tegen journalist Peter R de Vries en heb hem goed te pakken gehad en ontmaskerd. http://nieuwsbreker.wordpress.com/2012/10/28/peter-r-de-vries-vs-nieuwsbreker/

op 02 12 2012 at 11:17 schreef Benedictus:

Journalisten kun je beter uit de weg gaan. Je weet nooit zeker hoe je jouw bedoelingen interpreteren.

op 02 12 2012 at 11:54 schreef Henriette:

Niet alleen op Frontaalnaakt wordt nagedacht over verantwoordelijk journalistiek handelen met behoud van autonomie, ook de Vlaams minister voor Media, Ingrid Lieten, heeft hier een onderzoek naar laten uitvoeren.

http://www.fondspascaldecroos.org/inhoud/nieuws/fpd-vrijwaart-journalistieke-autonomie

op 02 12 2012 at 13:00 schreef Rudolf Paul:

Die mening over journalisten wordt gedeeld door de twee scholieren in dit verhaal:
http://www.basicpublishing.nl/index.php?page=show&id=71455

op 02 12 2012 at 13:34 schreef Edo:

Volgens Yoeri Albrecht is Francisco ‘de Mitt Romney van de Nederlandse journalistiek, alleen maar bezig met negatieve campagnes.’
Dat is waar, ik zie zelden een stuk over een pasgeboren lammetje in Artis van Francisco.
De vergelijking is wel nogal markant van iemand die zelf consequent een groepje mensen uitnodigt en verdedigt dat een doemscenario schetst die een gemiddelde kleuter nog ongeloofwaardig in de oren komt.
Ook is het markant dat de man zelf zo boos wordt, na weet ik hoeveel jaar, over dat hij ‘loesje’ is genoemd, en zelf dit soort aantijgingen gebruikt. Als daarbij Job Cohen verdenkt van medeplichtigheid en/of verduistering van bewijs in zake een moord.
Ook is het apart dat deze man een groot bewonderaar is van Geenstijl, die site ligt toch iets meer voor de hand wanneer je het over Romney hebt. (Geenstijl is nogal anti-Obama, voor de sterke hand der politieman, en daarbij ook leugenachtig).
Ik ben het overigens niet met Fransisco van Jole z’n column eens http://www.joop.nl/media/detail/artikel/17371_balie_directeur_woest_vanwege_kritiek_joop/, maar de man is in ieder geval integer.

op 02 12 2012 at 18:24 schreef leo-gied:

Dat journalisten niet heilig zijn wisten we wel. Het is in vroegere dagen zo geweest, en ik vrees dat het in de komende tijden niet zal veranderen. Waar ik in elk geval al helemaal niet van gediend ben is de wijze waarop de lieden van Powned in hun programma presenteren! Het is van een soort en categorie die je zou kunnen omschrijven als boertig-kaaskoppen-schorum met een grote bek waar je onpasselijk van wordt! Dat gehijg in de nek van anderen is gewoon van een onbehouwen platvloersheid!

op 02 12 2012 at 18:26 schreef leo-gied:

Dan veel liever een presentator zoals iemand als Ronald Olsthoorn van AT5 die best heel sympathiek overkomt en het e.e.a. tenminste beschaafd kan doen!

op 02 12 2012 at 22:29 schreef Ralph van der Geest:

Nu enige tientallen reacties gezien inzake schorem dat überhaupt niets met journalistiek te maken heeft (terroristen is een betere benaming voor Weesie, Brussen, Niemöller, Castricum cs)en stel ik voor het nu eens te hebben over de ‘echte’ journalistiek: degenen die de oorlogen van Bush aan het grote publiek verkocht hebben, ons aanpraten dat we ‘boven onze stand leven’ en dat er derhalve drastisch moet worden bezuinigd en noem de leugens en systematische verkrachting van feiten en werkelijkheid maar op.
Misschien dat onderstaand een aardige aanzet kan vormen:
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/jullian-assange-veegt-de-vloer-aan-met-corrupte-bbc/

op 03 12 2012 at 02:51 schreef You On A Gin:

@ Ralph van der Geest
Cool, man. Jij hebt het allemaal wel in de gaten zo te zien.

op 03 12 2012 at 09:54 schreef Ralph van der Geest:

“op 03 12 2012 at 02:51 schreef You On A Gin:

@ Ralph van der Geest
Cool, man. Jij hebt het allemaal wel in de gaten zo te zien.”
Van media dat het gezwatel van types als YOAG met enige regelmaat plaatst, kan men zich afvragen hoe serieus het eigenlijk genomen moet worden.

op 03 12 2012 at 10:50 schreef babs:

Gregor,
Je moet het niet strafrechtelijk willen doen, maar civielrechtelijk. Kun jij aannemelijk maken dat je inkomsten derft door de hufterjournalistiek, dan heb je een zaak.

Probleem is: dat kost geld.

Alleen doen dus als je zeer gedegen onafhankelijke gegevens kunt overleggen dat opdrachtgevers zijn weggelopen of weggebleven.

Als je wint, kan de vergoede schade oplopen. Als je kunt aantonen dat er opdrachten misgelopen zijn, kun je beargumenteren dat daardoor de ontwikkeling in je schrijversloopbaan gestokt is. Structureel 200 per maand minder, 20 jaar lang.

Ik zeg niet dat je dit wel eventjes gaat binnenharken, maar de onrechtmatige daad van Brussen staat vast. Belangrijkste is een directe verklaring van iemand die op basis van teksten van Brussen, je een opdracht niet liet doen.

op 03 12 2012 at 11:55 schreef Gregor Hakkenberg:

Volgens mij kost het mij helemaal geen handel. Dat Bert Brussen je aanpakt, is in de meeste kringen eerder een aanbeveling. Het gaat me om de aantasting van mijn persoonlijke integriteit. Mijn kinderen kunnen ook Googlen, en dragen dezelfde achternaam. Het feit dat zo’n vent gewoon weg komt met zijn gerichte beschadigingsacties, werkt op mijn zenuwen.

Laat hij zeggen dat ik niet kan schrijven. Aantonen dat ik uit mijn nek klets. Me met de grond gelijk argumenteren. Maar nee, het is meteen ‘minderwaardig mens’, ‘gezinsverwaarlozer’, ‘veroordeelde stalker’, ‘dikke brildrager’…

Probeer daar maar eens wat tegenin te brengen.

op 03 12 2012 at 12:09 schreef Ali Al-Kashi:

@hassnae
Als jij zo dom bent niet te weten dat je laster allang kan aankaarten bij de rechter kun je beter je mond houden.

op 03 12 2012 at 12:15 schreef Peter:

Ali Al-Kashi, weer zo’n type dat stomdronken is van zijn schromelijke zelfoverschatting. Weg ermee.

op 03 12 2012 at 12:24 schreef babs:

Dan is er geen zaak. OM gaat natuurlijk niks doen. Je mag al blij zijn als die voor kinderontvoering hun bed uit komen.

Andere mogelijkheid: boycotacties.

Maar dan moet je wachten tot ze de verkeerde pakken (dat is dus niet Peter of jij, misschien wel Hassnae, maar liever een iets bekender iemand) en direct klaar zijn met online acties waarop mensen kunnen intekenen voorlopig geen Volkskrant te kopen. Je hoeft niet eens met veel te zijn, als er maar ruchtbaarheid aan gegeven wordt. 100 opzeggingen bij de Volkskrant op één dag en een item bij een bevriend VARA-programma en Brussen ligt buiten.

(De 5 losse kranten die ik zelf minder koop zullen ze niet echt merken helaas.)

op 03 12 2012 at 12:30 schreef You On A Gin:

@ Ralph van der Geest
Gaaf, mijn gezwatel is in de media? Welke dan?

op 03 12 2012 at 13:16 schreef Ralph van der Geest:

“op 03 12 2012 at 12:30 schreef You On A Gin:

@ Ralph van der Geest
Gaaf, mijn gezwatel is in de media? Welke dan?”
Wat dacht je van deze site? En weet je wat…laat je antwoord of beter: je ‘gevatheden’ maar voor wat ze zijn. Dag YOAG.

op 03 12 2012 at 13:49 schreef You On A Gin:

@ Ralph van der Geest
Dus je neemt deze site niet serieus omdat ze mijn gezwatel plaatsen? Is het dan niet een beter idee om ergens anders je heil te zoeken?

op 03 12 2012 at 19:38 schreef Gregor Hakkenberg:

@Babs: Ik wil helemaal niet bewerkstelligen dat Brussen werk verliest of geboycot wordt door wie dan ook. Ik wil gewoon dat hij stopt met zijn beschadigingsacties. Laat hem kritisch zijn op wie hij wil, maar met argumenten en niet met laster.

op 03 12 2012 at 20:49 schreef Sasha Berkman:

Peter: Ik heb soms de indruk dat jij dingen aan de orde stelt en dat dat dan een paar dagen later elders wordt opgepikt. Dat zou je vrij veel voldoening moeten geven.

op 04 12 2012 at 00:58 schreef Michel H.:

Internet. Vrijhijd. Altijd wel een paar die ongeremd doorslaan. Aangemoedigd door de `iedereen kan filmen en journalist zijn` cultuur vallen de pestkoppen aan met draaiende camera. Nu kun je er zelfs je geld mee verdienen.
Zit je met regels de goedwillenden niet in de weg? Van mij mag een oorlogsmisdadiger of een corrupte bankdirecteur best achter de broek gezeten worden. Waarom laten serieuze journalisten en media het gebeuren of lijven het zelfs in? Beetje toekijken bij nieuwe ontwikkelingen? Populistisch bang om een boot te missen?
Journalistiek fatsoen regelen bij de wet. Zullen de criminelen waar de politie geen vat op krijgt en de beveiliging op Schiphol wel fijn vinden.
Laten ze op school maar eens aandacht besteden aan wat het betekent om een camera op je mobiel te hebben. En dat je iemand kapot kan schrijven op het internet. En dat je niet elk mediabericht klakkeloos moet aannemen.
Ik zou graag een acceptabel brutale en respectvolle journalist zien die wollige draaiantwoorden van politici kan doorprikken. En een publieke discussie over de Tom Staal aanpak en hun slachtoffers inclusief confrontatie. En een avocaat met een zaak. Fatsoen is een zaak van ons, ni

op 04 12 2012 at 13:11 schreef Plakband:

Gewoon even een leuke terugblik!

Lafaard Peter Breedveld in actie: http://www.youtube.com/watch?v=C5kRWOpcN8g

op 04 12 2012 at 13:25 schreef Peter:

Nou vooruit, dappere, anonieme reageerder ‘Plakband’, ik hap:

1) Wat doe ik in dat filmpje precies om de ‘kwalificatie’ lafaard in actie te komen?

2) Waarom is dit een on-topic reactie op mijn pleidooi voor juridische grenzen voor journalisten?

op 04 12 2012 at 14:22 schreef Michel H.:

(vervolg)
Fatsoen is een zaak van ons en niet van de overheid. Met leugens ligt dat anders.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS