Home » Archief » Nihilisten


[29.10.2015]

Nihilisten

Willem van Lunenburg

hausu8
Scène uit Hausu (1977)

Om plaats te maken voor iets nieuws en beters, zal onze westerse cultuur zoals we die nu kennen, verdwijnen. Alle behoudzucht in Europa ten spijt, is dat een logisch gevolg van evolutie en vooruitgang. Om vooruit te kunnen gaan naar een hoger beschavingsniveau, worden de verschillende nieuwe waarden geassembleerd tot een set van betere waarden die we de cultuur van dat moment noemen. Een vervelende waarheid voor nihilisten.

De vooruitgang naar een hoger beschavingsniveau is dan ook de enige manier om van nihilisten af te komen. We hoeven daarvoor alleen maar te wachten tot een nieuwe generatie zich aandient. De ideeën van de nihilist kunnen zich namelijk niet voortplanten, vanwege het simpele feit dat een nihilist niet aan ideeën doet. Ondertussen bevolken nihilisten wel het merendeel van onze oude media, van NRC tot geenstijl. En dus ook het merendeel van de slappe debatten in ons land.

Eigen ego

Yoeri Albrecht, Bart Schut, Marck Burema, Ebru Umar, Martin Bosma en Bert Brussen; allemaal nihilisten met een boodschap die niet hol, niet leeg, maar die helemaal niet klinkt. Er is namelijk geen boodschap, er is alleen het eigen ego, er zijn de eigen subjectieve waarheden, het nihilisme en verder vooral de haat en de jaloezie op iedereen die wél vooruit wil. Maar ook is er de onuitsprekelijke angst voor zichzelf, omdat men zichzelf niet kent – en niet wil kennen. Een nihilist heeft er alles voor over om maar niet vooruit te hoeven gaan.

De Bert Brussens van deze wereld hebben eigenlijk nooit afscheid kunnen nemen van het schoolplein waarop ze diegenen treiterden die wél uit de grote grijze massa durfden springen: meestal degenen die wel durfden kiezen voor het creëren van meer waarde, van vooruitgang dus. Vaak ook was het simpelweg een oppervlakkigheid – de afwijkende paarse broek – of uitstraling – iemand die durfde opstaan tegen nihilistisch pestgedrag – die als een rode lap op een stier werkte voor degenen die zich niet konden onderscheiden met hun talenten, hun waarden.

Dé reden waarom het nihilisme zo’n succesvolle valstrik is voor mensen als Bert Brussen, is dan ook dat nihilisten als hij maar één hoop hebben in hun leven; dat de wereld is zoals zijzelf: van nul en generlei waarde dus.

Tweeduizend jaar christendom

Wat de nihilist als geen ander doorheeft, is dat datgene waar men zich vaak wel aan vasthoudt, zelfs vastklampt, de joods-christelijke cultuur, momenteel vooral druk bezig schijnt te zijn met verdwijnen. Tweeduizend jaar christendom heeft volgens Nietzsche het nihilisme veroorzaakt, vandaar misschien dat de nihilist daar al dan niet bewust, wèl een bijzondere band mee lijkt te hebben.

Immigratie, de islam, vooruitstrevende mensen en andere onderwerpen om de angst voor het vreemde op te botvieren zijn in het volwassen leven dan een heerlijke uitlaatklep, om weer even te kunnen dagdromen over die goeie ouwe tijd waarin het schoolplein de plek was waar je al je haatgevoelens van je af kon pesten. Geen betere voorbode van de echte samenleving dan het schoolplein. Wat begint als pester, eindigt in veel gevallen als nihilistisch PVV-stemvee.

Wij zijn echter allemaal immigranten. Het belang van dit ‘probleem’ wordt nog veel te weinig onderkend. Als je denkt opgesloten te zitten in een land van gekken met een ‘paarse broek’, die niet alleen zo dom is te denken dat we vooruit moeten willen gaan en belang moeten hechten aan voor de nihilist niet bestaande waarden, maar tot overmaat van ramp ook nog eens zegt dat die waarden objectief aantoonbaar versterkt worden door waarden uit andere culturen, is het niet meer dan logisch dat je gekke sprongen maakt. Sprongen waarvan je weet dat ze niets uithalen.

Hoe oorlog ontstaat

Maar dat maakt de nihilist niet uit, die wil gehoord worden, het nihilisme interesseert zich niet voor de gevolgen voor de nihilist zelf of voor de andere mensen in de ruimte.

Het is gelukkig een grote stap naar oorlog, maar het is wel hoe oorlog altijd ontstaat. Wanneer nihilisten, zoals op dit moment in Nederland, aan de macht zijn, in media en politiek, dan zijn agressie, geweld, en zelfs oorlog nooit ver weg. Voor de nihilist zelf is het moment, dat de vlam echt in de pan slaat slechts een prettige manier om aan te tonen dat ze ‘toch gelijk hadden’.

Maar als een 19-jarige jongen zich opwerpt om als zondebok te dienen, dan is de dag van onze Nihilist des Vaderlands 2015, Bert Brussen, ook helemaal goed. Dan gebruikt hij zijn zieltogende website graag om een jonge adolescent, net bezig met zijn eerste baantje, eens even flink onder uit de zak te geven. Op die leeftijd zal drammen bij betreffende werkgever nog wel een middel zijn om de dilettant tot bedaren te brengen, toch?

Politiek-correcte aflaat

Wij houden het bloedvergieten in onze westerse cultuur alleen buiten de deur met het oogluikend goedkeuren van deze geplande virtuele slachtpartijen en pogingen daartoe door nihilistische websites als TPO, Jalta of GeenStijl. Om weer door te kunnen gaan met de orde van de dag, een moderne, politiek-correcte aflaat rijker.

Het is een schreeuw om aandacht, dit aanbieden van een prettige kanalisering voor de alles verzengende Angst, in de vorm van de meest simpele oplossing die er lijkt te bestaan: het verdelgen van Die Enge Ander, iets wat nihilisten als Brussen zeer aanspreekt. Het lukt alleen niet altijd.

Dat in Nederland zeer geliefde verdelgen van alles wat waarde heeft, houden we maar ternauwernood beperkt tot virtuele verdelging. De uitdaging is echter eenvoudig: het overhalen van xenofobe conservatieve fanatici als Bert om het bestaan van waarden nu eindelijk eens ècht te accepteren in plaats van te blijven dwepen met de joods-christelijke cultuur en het nihilisme. En door het opstaan tegen het Nieuwe Fascisme van Brussen c.s., wat dus ook betekent opkomen voor anderen die daar tegen op durven staan.

Om de onuitsprekelijke angst van de nihilist en de haat, die die angst tot gevolg heeft, te weerstaan, is een warm hart van onschatbare waarde. Bureau Bolster heeft dat goed begrepen.

Willem van Lunenburg is een pseudoniem. Zijn echte naam is bekend bij Uw Hoofdredacteur.

Gastschrijver, 29.10.2015 @ 08:05

[Home]
 

33 Reacties

op 29 10 2015 at 11:01 schreef MNb:

“Alle behoudzucht in Europa ten spijt, is dat een logisch gevolg van evolutie”
Nee, dat is het niet. Evolutie gaat over soortvorming, niet over culturele veranderingen. Geef je aan evolutie een andere betekenis dan zul je die eerst behoorlijk moeten omschrijven voordat je hier ook maar iets zinnigs over kunt zeggen.

“en vooruitgang. Om vooruit te kunnen gaan naar een hoger beschavingsniveau”
En dat is een cirkelredenering. “Vooruitgang veroorzaakt een hoger beschavingsniveau en dat hogere beschavingsniveau bewijst vooruitgang.”
Zo werkt het niet. Er zijn allerlei historische voorbeelden van culturele en wetenschappelijke achteruitgang. Toen de Mayacultuur (die van de nauwkeurigste kalender ooit en van pyramides die de Egyptische tegenhangers in de schaduw zetten) verdween kwam er geen hogere cultuur voor in de plaats in welke betekenis van hoger dan ook.

op 29 10 2015 at 11:12 schreef Peter:

Ah, we zitten weer in de pedanterie-modus. Dat van die Maya-cultuur slaat in elk geval nergens op. Dat een cultuur verdwijnt (door een natuurramp, genocide, de pest of wat dan ook) is geen bewijs dat de hoge ontwikkeling ervan niet aantoont dat er vooruitgang plaatsvond. De vooruitgang stopte blijkbaar ergens, maar Willem zegt nergens dat vooruitgang onstuitbaar is. Integendeel. De vooruitgang kan heel goed gestopt worden door barbaren als Brussen of door ISIS.

op 29 10 2015 at 12:04 schreef machiel:

Pedant of niet: er bestaan theorieen (o.a. om de ondergang van de Maya’s te verklaren) die ervan uitgaan dat elke beschaving een periode van groei kent, dan een periode van stagnatie en uiteindelijk een van verval, doordat ze aan haar eigen groei ten onder gaat. Zo’n beetje elke menselijke beschaving op aarde heeft die cyclus doorlopen. Er bestaat zelfs de hypothese dat dit de reden is dat we nooit buitenaards leven zijn tegengekomen (statistisch had dat allang moeten gebeuren): geen beschaving is ooit zover gekomen om de ruimte in te gaan voor het verval.
Maar goed, minder pedant: dat er een eind aan de westerse beschaving lijkt te komen, ben ik eens met dit stuk. Dat het beter wordt, betwijfel ik. Onze beschaving van de afgelopen 300 jaar is gebaseerd op slavernij (eerst nog openlijk, tegenwoordig heimelijk) en grenzeloze exploratie van de natuur. (Overigens opnieuw niet zo ver verwijderd van het voorbeeld van de Mayas). En we zijn nu op het punt beland dat dit niet langer meer houdbaar is. De derde wereld is niet meer in te tomen en het milieu maakt zich klaar om steeds hardere klappen uit te delen.

op 29 10 2015 at 13:31 schreef su:

Zolang integratie of wat je het ook wilt noemen van 1 kant moet komen en niet van 2, zal nooit eenheid zijn.

op 29 10 2015 at 13:35 schreef Peter:

geen beschaving is ooit zover gekomen om de ruimte in te gaan voor het verval.

Hé maar Machiel, dan heb ik spectaculair nieuws voor je! In 1969 zijn er mensen op de maan geland!

op 29 10 2015 at 13:39 schreef Murat:

@Machiel,

Sorry als wetenschapper moet ik hier toch even inspringen.
Nu zal ik ook wel heel pedant klinken.

Als er theorieen zijn die verklaren dat alle beschavingen dezelfde cyclus doorlopen, namelijk: groei, stangnatie, verval. En dat dat, hypothetisch gezien, de reden is dat wij geen buitenaards leven zijn tegengekomen terwijl dit statistisch gezien zo had moeten zijn. Dan is er (a) iets helemaal mis met de statistische methoden die zijn gebruikt of (b) de buitenaardsen zijn hier al.
Ik denk dus (a).

op 29 10 2015 at 14:00 schreef Willem van Lunenburg:

Misschien moeten we in het Westen minder zeuren over een tweedeling, de juiste tweedeling zien (en ons afvragen of de tweedeling moslims-christenen niet slechts schijn is om een ongemakkelijker waarheid te verhullen), die echte tweedeling analyseren en dan de weg schetsen hoe die op te heffen is of schijnt (als het schijn is dan schetsen we dus een nieuw geloof of schaven we een bestaand geloof bij. Niks mis mee overigens, en wellicht wenselijk). Of als ons dat niet lukt accepteren dat er twee kampen zijn, maar dan is het nodig waarden wel zo te definieren dat je niet alleen als Nieuwe Nederlander moet integreren. Dan moeten ook de twee kampen op die onderwerpen, die waarden die de ander objectief aantoonbaar lastigvallen in hun persoonlijke vrijheid voor zover die objectief te rechtvaardigen is, een deel van hun eigen waarden loslaten. Ingewikkeld en tegenstrijdig. Ingewikkeld o.a. vanwege intelligentieverschillen en dogmatisme. Tegenstrijdig omdat je dan toch afhankelijk van je definitie idd bezig bent met evolutie, die overigens prima, vrij van dogma, in termen van cultuur gedefinieerd kan worden. Ga ik hier even niet doen, dat wil ik jullie niet aan doen ;-).

op 29 10 2015 at 14:05 schreef Willem van Lunenburg:

In 1969 is er dus buitenaards leven op de maan geconstateerd. Vooruitgangsgeloof; a small step voor men, a giant leap for mankind.

op 29 10 2015 at 15:17 schreef machiel:

@Peter: is dat vooruitgang? Overigens hebben we dat sinds 1969 niet meer herhaald. Te duur namelijk.

@Murat: wel eens van de Fermi paradox gehoord? (Kort samengevat: “where is everybody?”)

op 29 10 2015 at 15:31 schreef Thomas E:

Gelukkig heb je twee soorten nihilisten: degenen die anderen hun norm- en zin-loze instelling opdringen én degenen die hun existentialistische instelling voor zichzelf houden en andere overtuigingen respecteren.

Ik hoop tot de laatste groep te behoren. Dat ik fel tegen alle vormen van discriminatie ben, heeft te maken met mijn nihilistische uitgangspunt dat niemand enige wezenlijke superioriteit kan ontlenen aan een geloof, een daarop gebaseerde wet of regel, een cultuur of gewoonte. Natuurlijk, om een samenleving enigszins orderlijk te laten verlopen hebben we afspraken gemaakt en heeft de één een pet op en de ander niet. Maar in wezen is onze menselijke samenleving een even zinloze wildgroei als het dieren- of plantenrijk. Het dient nergens toe en evolueert naar niets. Ze zijn er gewoon.

op 29 10 2015 at 15:44 schreef Floris Schreve:

Cultuurpessimisme draagt bijna altijd in zich waar het zegt tegen te zijn. Oswald Spengler cultuurpessimistische klassieker ‘Untergang des Abendlandes’ was een inspiratiebron voor het fascisme, dat idd bijna de Europese cultuur te gronde heeft gericht. ‘Verlichtingsfundamentalisten’ zijn zelden verlicht (‘wij hebben verlichting en hullie niet’). Lieden die beweren onze beschaving te verdedigen vanuit Joods/Christelijke/humanistische waarden moet je ten zeerste wantrouwen. Joods/Christelijk/humanistisch is een propaganda-leugen, vraag dat maar aan de Joden en de humanisten die de Christelijke geïnstitutionaliseerde terreur over zich heen hebben gekregen. Cultuurpessimisten, vertrouw ze nooit. ‘De wereld gaat toch naar de klote conservatieven’ zijn de echte slopers van iedere humanistische cultuur, of je die nu westers wil noemen of niet. Eens dus met het bovenstaande verhaal.

op 29 10 2015 at 17:10 schreef Herbert:

Machiel, wat je zegt over de Maya’s is werkelijk onzin. Het grootste deel van de bevolking van Guatemala bestaat uit Maya’s. Dat de Mayacultuur is ten onder gegaan weten we ook wel. Door de Spaanse kolonisatie. En dat is allemaal vrij goed beschreven. Wat de koning wilde wel weten wat de mensen deden die hij betaalde.

Die theorieën over de ondergang van de Mayacultuur komen vooral voor in esoterische kringen.

Daarnaast is een cultuur geen vaststaand iets. 50 jaar geleden had bijna niemand nog een TV, 20 jaar geleden had bijna niemand een internetaansluiting en 10 jaar geleden had bijna niemand een Smartphone En dat zijn allemaal zaken die onze cultuur aardig veranderd hebben. En dan heb ik het alleen maar over techniek.

op 29 10 2015 at 18:45 schreef Floris Schreve:

Ik had het over Spengler en jahoor, wie blijkt hier ook een bewonderaar van te zijn? Hij had zo in het hierboven genoemde rijtje van Yoeri Albrecht, Bart Schut, Marck Burema, Ebru Umar, Martin Bosma en Bert Brussen gepast. Joost Niemöller. Zie hier: http://joostniemoller.nl/2014/12/spenglers-avondland-en-de-mensenmassas-op-straat-in-europa-verhaal-in-videos/ , waar hij ook zijn bewondering voor Pegida uitspreekt. Het verhaal van Niemöller en de twee filmpjes die toont (een over Pegida, een over het verhaal van Spengler) is een bijna perfecte illustratie bij het verhaal over cultuurpessimistisch nihilisme. En niet zo vreemd dat Spengler ook populair bij de nazi’s was.

op 29 10 2015 at 20:32 schreef Ralph van der Geest:

Ik weet niet of er als een soort automatisme iets beters voor in de plaats komt als een cultuur of maatschappijvorm verdwijnt. Ook weet ik niet of je van ‘onze westerse cultuur’ mag spreken. Wel weet ik dat over een een jaar of vijftig veel minder van de soort ‘mens’ zullen zijn dan nu en dat degenen die zijn overgebleven in een bikkelharde strijd zullen zijn verwikkeld om te overleven. Dat is dan met dank aan het neoliberalisme dat er voor gezorgd heeft dat zelfs een temperatuurstijging van 3 graden slechts een utopie is (en politici die zeggen daar naar te streven, belazeren de boel op een verschrikkelijeke manier) en dat gemiddeld 4 en wellicht zelfs 6 graden met alle desastreuze gevolgen van dien veel waarschijnlijker is. Hoe uit die zelf bewerkstelligde ondergang voor heel velen, iets goeds en zelfs iets beters kan voortkomen, vermag ik nog niet te zien.
En met dat ‘beter’ bedoel ik dan een wereld waar de mensheid zuinig op is: zonder onrechtvaardige machtsverhoudingen, zonder de ontstellende milieuvervuiling en zonder oorlog.

op 29 10 2015 at 20:48 schreef Zomaar:

Alles stroomt, om met Heraclitus te spreken. Ook culturen veranderen dus. Of dat ook betekent dat culturen beter worden is echter maar de vraag, nog afgezien van het feit dat je al een cultureel referentiekader nodig hebt om überhaupt te definiëren wat beter en slechter in deze is.

Dat immigranten met hun cultuur de cultuur van de inboorlingen verrijken is ook goed mogelijk, maar ook daar zal dan cherrypicking geschieden vanuit het oogpunt van de bestaande cultuur. Ik neem tenminste aan dat we niet onze eetgewoonten gaan aanpassen nadat we een immigratiegolf van kannibalen krijgen. En al doen we het wel zal dat vanuit de waarden van de bestaande cultuur niet als verrijking gezien worden.

Ik ben dan ook zeer geïnteresseerd welke vorm het aanstaande hogere beschavingsniveau heeft in de ogen van de auteur. Ik zou daar graag een vervolgcollumn over lezen.

op 29 10 2015 at 21:22 schreef machiel:

Dat iemand mij nog eens in de esoterische hoek zou zetten, is dan wel weer grappig. Er is genoeg informatie over de opkomst en ondergang van verscheidene Maya-steden (er waren er meerdere, van heel lang voor de Spaanse kolonisatie) te vinden dus ik zal het hier niet allemaal opsommen. Ieder ander voorbeeld zou net zo goed werken. Het ging me eigenlijk om de Fermi-paradox.
En dat we een tecnologische vooruitgang hebben, is me bekend, maar ik dacht dat we het over culturele vooruitgang hadden (democratie en zo). Ik blijf het erop houden dat daar spoedig een einde aankomt. Misschien dat er nog wel technologische vooruitgang zal zijn, zolang er grondstoffen en goedkope arbeidskrachten te vinden zijn.
Maar ik zal erover ophouden want eigenlijk zijn dit allemaal veel te grote woorden om het kliekje Schut, Brussen en de rest te beschrijven. Het zijn hele domme en kwaadaardige rotzakken, daar zijn woorden als “nihilist” helemaal niet voor nodig. En met de Mayas hebben ze ook weinig te maken.

op 29 10 2015 at 22:40 schreef vander F:

Gelul.
Toen 20 jaar geleden mijn opa stierf, bouwjaar 1904,
was hij er klaar mee, de wereld zoals hij die zich voorstelde was niet meer, dat Nederland was verleden tijd terwijl ik er nog vrolijk in zat, dat ‘Nederland’.
Kun je wel heel dramatisch gaan doen met avondland en einde der tijden,
het blijft een uiterst particuliere opvatting.

op 29 10 2015 at 22:58 schreef su:

Leuk verhaal hoor maar in werkelijkheid is Dat nieuwe is momenteel minderwaardig aan het Nederlandse. Uit rechtspraken komt duidelijk naar voren dat buitenlanders structureel hogere straffen krijgen. Daarnaast eist het OM (zogenaamd onpartijdig…ja ja me reet),structureel hogere straffen voor moslims om “voorbeeld te stellen”. Dus ben je minderwaardig, als het rechtssysteem je anders benadert. Verder wel een leuk verhaal hoor.

op 30 10 2015 at 09:09 schreef Dennis:

Willem van Lunenburg 29-10 14:00

Ik denk dat je boodschap deels wordt ondergesneeuwd omdat je jezelf nogal geforceerd naarvoren schuift als de profeet van de nihilistische gemeenschap. Maar deze reactie maakt voor mij in ieder geval een stuk duidelijker waar je nu naartoe wilt in je redeneringen

op 30 10 2015 at 13:49 schreef Robin:

-“Dat is dan met dank aan het neoliberalisme dat er voor gezorgd heeft dat zelfs een temperatuurstijging van 3 graden slechts een utopie is (en politici die zeggen daar naar te streven, belazeren de boel op een verschrikkelijeke manier) en dat gemiddeld 4 en wellicht zelfs 6 graden met alle desastreuze gevolgen van dien veel waarschijnlijker is.”-

Of misschien wel 8 graden….
Maak je ,je daar nu echt druk om?

-“En met dat ‘beter’ bedoel ik dan een wereld waar de mensheid zuinig op is: zonder onrechtvaardige machtsverhoudingen, zonder de ontstellende milieuvervuiling en zonder oorlog.”-

Kortom de utopie van een zogenaamd links goedmens.

op 30 10 2015 at 15:47 schreef Egbert:

WvL: zal onze westerse cultuur zoals we die nu kennen … en dat … de joods-christelijke cultuur, momenteel vooral druk bezig schijnt te zijn met verdwijnen. Tweeduizend jaar christendom …

Wat is dat toch dat onze cultuur steeds wordt verengd tot ‘joods-christelijk’? Sowieso is het humanisme al 500 jaar present sinds Erasmus, en dat ‘joodse’, wat is dat eigenlijk, en sinds wanneer? Plus, ik weet dat er minstens twee atheisten zijn in NL die ervan schrijten dat ook hun atheisme steeds in dat religieuze spectrum getrokken wordt. Misschien wel drie.

Hoe dan ook, cultuur is meer dan religies en kerken. Vondel en Multatuli schreven echt geen bijbelteksten. Onze cultuur gaat ook over wetenschap en techniek die ons fiets, trein en auto gaven. Wiskunde (‘islam-christelijk’?!), Charles Darwin, en de atoombom. Gaat ook over kiesrecht en openbaar bestuur: geen kerk aan te pas gekomen, integendeel. Openbare scholen, waterschappen! Het Burgelijk Wetboek en gemeentebesturen (Napoleon). Oorlog tegen Belgie en Indonesie. Het criminaliseren van wiet en paddestoelen. Een van de acht.

op 30 10 2015 at 18:34 schreef Joost K.:

“nihilisten als hij maar één hoop hebben in hun leven; dat de wereld is zoals zijzelf: van nul en generlei waarde dus”.

Daarom zal voor nihilisten alleen al het idee accepteren van een ander die het wel aangenaam vind om er een internationale vriendenkring op na te houden altijd moeilijk te aanvaarden zijn.

Nihilisten houden hun wereldje liever heeeeel erg klein….

op 30 10 2015 at 22:50 schreef Kazonga:

Samengevat:

@Robin. go fuck yourself. Het broeikaseffect is een bevinding van wetenschappers en niet van linkse of rechtse mensen dork.

Verder: de schrijver heeft het feitelijk over evolutie. En de ‘nihilisten’ waarover geschreven wordt, zijn juist diegenen welke zich niet kunnen of willen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Want dat is de enige juiste uitleg over ’the survival of the fittest’. De zgh ‘nihilisten’ menen juist dat dit het ‘recht vd sterkste’ inhoudt en dat is faliekant onjuist. En daarom zullen zij niet overblijven.

op 30 10 2015 at 23:16 schreef Sasha Berkman:

Is nihilisme een antwoord op religie?

I’m sick of you

op 31 10 2015 at 00:04 schreef Kazonga:

@Sasha, je zou m.i. inderdaad kunnen concluderen dat dergelijke mensen uit een soortement innerlijke leegheid zich vast willen klampen aan bestaande omstandigheden.

op 31 10 2015 at 01:32 schreef Sasha Berkman:

Ik geloof niet in innerlijke leegheid en bestaande omstandigheden lijken me reeel.

klampen aan, doen niet veel mensen, ook conservatieven niet, die shoppen al naar gelang het garnituur.

op 31 10 2015 at 21:06 schreef dewanand:

mauw, mauw, namastiaauw machiel, Ralph van der Geest, onze dappere Peter, ea Fnaakters,

Hoe moet de Westerse beschaving van de afgelopen 300 jaar gedefinieerd worden???

Machiel beschrijft het goed: groei, bloei, end of game, endlosing, evt via gaskamers en massa verkrachtingen, puur wil van krishna, shiva, wodan, allah, jezus, maria, overige porno liefhebbende goden en godinnen enz enz.

Ja god is een sadistische, lange, grootgeschapen, blanke man, zonder geweten. Dit geloofde ik vroeger toen ik nog een kleine kwatta koelie aapje was in suriname, met vieszwarte tropische bakkleurtje.

Zelf geloof ik nu in het biologisch aspect en dat is iets dat wij zijn, wij zijn biologische organismen, nog lang niet aan het einde van onze evolutie.

Maar heeft evolutie een richting???

Moet elke neger of koelie aap over 60.000 jaar geevolueerd zijn tot grootgeschapen, lange, blanke BBB Arier???

Ja als neger of koelie voel je je schuldig, minderwaardig en genetisch gehandicapt in BBB ARisch Holland. Zo voelen wij ons diep van binnen, veel afro meiden voelen dit echt zo en ik ook.

Africa deserves better.

REF India

https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Mumbai_Industrial_Corridor_Project

op 01 11 2015 at 15:22 schreef dewanand:

even dit gelinkt:

ik ben ook al jaren ontspoord met Wieroe.
Wieroe vroeg mij ook waar de weg begint naar Bilar ka Loka, de spirituele planeten van de Katten.

Ja, veel hindoestanen zijn ook ontspoord.
Veel negers die ik overal ontmoette en doorlichtte blijken ook de weg kwijt te zijn in VROOMblank Holland, HOOGbeschaafde, superieure arische natie waar men de vijfsterren psycho gaskamers heeft geperfectioneerd voor alle Untermenschen.

ja ja, gelukkig kennen alle zwartjes en koelies wel de weg naar Shri Rama ka Desh, beloofde land van Rama waar de oude Indiase kantraki’s uit 1863 – 1917 naartoe gingen, althans zoals beloofd.

Waar ligt het Marokkaanse paradijs??? Ja aan de voet van het eeuwig besneeuwde Atlas gebergte.

trieste waarheid of een beschaafde genocide??

Marokkanen tussen wal en schip
01jun
by Shashi Roopram

http://opiniez.com/2015/06/01/marokkanen-tussen-wal-en-schip/

op 02 11 2015 at 12:05 schreef Hans:

Wat een bizarre manier om nihilisme zo te besmetten als je dat vergelijkt met de waanzin en egoïsme van PVV en hun klapvee.
Nihilisten m’n reet, mochten ze willen.

Willen, waarom gebruik je één enkele smalle opvatting over nihilisme om alle PVVers en hun klapvee te beschrijven. Je zit er totaal naast. Zo van: als een VVDer een koekje deelt met zijn buurman is het een communist.
PVenVee zijn geen nihilisten, zij geloven ergens in en zij hebben een agenda.

Ook jij maakt van een filosofisch perspectief een karikatuur, en daarna ga je dat karikatuur als scheldwoord gebruiken. Foei.

Met de inhoud en strekking van je betoog ben ik het wel eens, maar nihilisme heeft er maar zijdelings mee te maken.

op 02 11 2015 at 22:53 schreef Willem van Lunenburg:

Wat is dat toch in ons dat we brede definities van alles willen? Zo komen we nooit ergens!
ik heb de term PVV 1 keer gebruikt: ‘Wat begint als pester, eindigt in veel gevallen als nihilistisch PVV-stemvee.’ Misschien had ik de term PVV weg kunnen halen: de nihilist stemt denk ik op iedere partij die vooruitstrevende waarden haat. Ik vergelijk het nihilisme dus nergens met ‘alle PVV’ers en hun klapvee’.
Een PVV-er mocht willen dat hij een nihilist was? Maw PVV-ers mochten willen dat ze nergens waarde aan hechten? Mag je uitleggen!
Ook ben ik benieuwd waar een PVV-er volgens jou dan in geloofd en wat zijn agenda is. Iets anders dan de niet bestaande joods-christelijke cultuur (een religie is bijvoorbeeld niet 1 op 1 een cultuur, dat zou dan weer een wat te enge opvatting zijn van cultuur), zwarte piet (!), een agenda van haat en het verwerpen van alles wat waarde heeft (immigratie, andere culturen, vooruitgang) kan ik er niet van maken. Om van de agenda van ‘minder marokkanen’ nog maar niet te spreken! Nihilistischer kan bijna niet!
Ook zie ik niet waar ik zou schelden. Ik noem gewoon een aantal mensen nihilist die niet hechten aan de waarden die ons vooruit helpen.

op 05 11 2015 at 14:22 schreef Hans:

@Willem
Nihilisme is een filosofisch perspectief dat alle waarden ter discussie stelt, geen waarde boven een andere waarde, geen mening belangrijker dan andere meningen, en vooral geen privileges, voor niemand. Dat kan een bedreiging lijken. In praktijk is nihilisme onbestaand, het gaat meer om een uitnodiging om je zienswijzen ter discussie te stellen, afstand te nemen van ‘ismen’ en instituties, om vervolgens je leefwijze/visies/moraal op autonome wijze te vormen. Nihilisme als perspectief heeft enorm bijgedragen aan de burgerlijke vrijheden die wij op dit moment zo voor vanzelfsprekend aannemen. Nietzsche had dat goed begrepen, maar zijn begrip van nihilisme werd vervolgens door zijn volgers ook weer verkeerd uitgelegd.

Je geeft PVenVee veel te veel eer als je hen in het nihilistische kamp onderbrengt. Voor nihilisme is namelijk veel moed nodig, PVenVee worden slechts gedreven door angst en afgunst. PVenVee stellen niets ter discussie, zij handhaven slechts de imperialistische status quo, zij denken niet autonoom, zij haten creativiteit, zij haten alles wat ze niet begrijpen, zij zijn lui om te studeren en wensen geen contact met de onbekenden. Net als de meeste mensen dus.

op 05 11 2015 at 15:56 schreef Willem van Lunenburg:

@Hans
Nihilisme is alomtegenwoordig. Ik kan me dan ook wel voorstellen dat het heeft bijgedragen aan burgerlijke vrijheden. Maar hoe vrij zijn wij, en hoe vrij willen wij zijn? De geenstijl vraag als het ware, die juist Nietzsche stelde.

Ben dus benieuwd hoezo Nietzsche nihilisme goed had begrepen. Volgens mij begreep hij er namelijk niks van. Hijzelf kon absoluut niet leven zonder het onderkennen van bepaalde waarden als beter dan andere waarden. Dat hij een boek nodig had om alle waarden te herwaarderen, zegt misschien wel iets.

Ik vind nihilisme laf, niets waarderen betekent geen onderscheid durven maken tussen goed en kwaad. Geen partij durven kiezen. Een typisch kenmerk van iemand die met de pet in de hand de dolle honden de macht laat overnemen.

Verder eens met laatste deel van je reactie. Overigens denken wij nauwelijks anders, je vind het als ik je goed begrijp slechts vervelend dat ik de keus maak te vinden dat nihilisten ons momenteel regeren, in media en politiek. Maar dat te onderkennen (en dat fout te vinden) is toch partij kiezen?

op 18 12 2015 at 14:27 schreef Albert Camus over Les Possédés en het Nihilisme | Willem van Lunenburg:

[…] Albert Camus vertelt over zijn nieuwe toneelstuk Les Possédés en het nihilisme […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS