Home » Archief » Schrijf Nederlandse jihadi’s niet af


[12.09.2014]

Schrijf Nederlandse jihadi’s niet af

Nizar Mourabit

vak1

Uit de reactie op jihadgangers in Nederland spreekt vooral gebrek aan saamhorigheid en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Maar Nederlandse jihadi´s zijn een Nederlands probleem en de oorzaken van hun reis naar het kalifaat moeten hier, in dit land, gezocht worden. De Nederlandse overheid wil jihadgangers hun Nederlanderschap afnemen, maar ook daarmee schuift ze het probleem van zich af.

Veertig jaar geleden was Nederland nog een sterk verzuilde samenleving. Toen was het nog duidelijk wie je vrienden en wie je vijanden waren. Het is al vaker gezegd, maar het verdwijnen van de zuilen heeft in Nederland niet plaatsgemaakt voor een breder saamhorigheidsgevoel. Het individualisme heeft zich geworteld in de samenleving en maakte iedere Nederlander even onafhankelijk als solitair.

Dode jihadi

Om tegenwicht te bieden aan radicalisering onder moslims en uitwassen daarvan, zoals het aansluiten bij IS, zou men in Nederland samen sterk moeten staan, maar veel is inmiddels ieders eigen verantwoordelijkheid.

Over jihadi´s wordt vaak gezegd: laat ze maar gaan, als ze maar niet terugkomen. In wezen zegt men hier dus mee dat een dode jihadi beter is dan een terugkerende. Begrijpelijk vanuit de angst die zij teweeg brengen, maar vergeten wordt dat het hier over Nederlanders, over onze landgenoten gaat. Vaak jonge mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, in sommige gevallen kinderen hebben en ook daadwerkelijk sneuvelen in Irak.

Toch worden jihadi´s beschouwd als vreemdelingen, ook al maakten zij tot voor kort gewoon onderdeel uit van onze maatschappij. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid ontkend die politiek en samenleving hebben op het vlak van islamradicalisering. De problemen van een ander zijn de jouwe niet.

Nederlandse beginselen

Die eigengerichtheid van de Nederlander is op bepaalde wijze wel degelijk waardevol. Verdeeldheid levert ook veel inhoudelijk debat op en dat daarmee de Nederlandse beginselen voortdurend getoetst worden is verfrissend. Maar nadeel blijft dat er moeilijk tegenwicht geboden kan worden aan gezamenlijke vijanden, omdat men onderling te zeer verdeeld en onverschillig is.

Jihadi´s die uit Nederland vertrekken, zijn geboren en getogen Nederlanders. De oorzaken voor hun vertrek zijn niet van uitheemse, maar inheemse aard. We moeten de problemen en de oplossingen dan ook niet zoeken in Afghanistan, Syrië of Irak, maar hier in Nederland.

Serieus genomen

De omgeving van de radicaliserende moslim is van groot belang. Dan gaat het over familie, vrienden, klasgenoten, imams, collega´s en buurtgenoten. Moslims en niet-moslims kunnen samen optrekken in de strijd tegen radicalisering, maar alleen als de persoon in kwestie gehoord en serieus genomen wordt. Wanneer je niet luistert naar de ander, kan je ook geen stevige, inhoudelijke kritiek geven.

Toegegeven, dan nog kan je soms niet voorkomen dat iemand afreist naar het kalifaat en toch moeten deze mensen, deze Nederlanders niet opgegeven worden, ook niet na thuiskomst.

Psychische problematiek

Wanneer men beseft dat IS niet alleen de Syrische en Irakese bevolking onderdrukt, maar ook de eigen manschappen, dat zij middels manipulatie misbruik maken van hen die vatbaar zijn voor opzwepende retoriek, zou men misschien anders gaan denken over jihadi´s.

Natuurlijk dragen zij in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor hun keuzes, maar daarbij spelen intelligentie, psychische problematiek, financiële problemen voortkomend uit werkloosheid, behoefte aan status en omgevingsfactoren ook wel degelijk een rol. Kortom, problemen die zich in Nederland voordoen met de desbetreffende jihadi en waar de gang naar het kalifaat een gevolg van is.

Radicaliserende moslim

Een van de maatschappelijke oorzaken is het klimaat in Nederland, dat door een aantal moslims als islam-onvriendelijk beleefd wordt. Bij sommigen leidt dit juist tot opstandigheid en daardoor tot radicalisering, het principe van een kat die zich in het nauw gedreven voelt en rare sprongen maakt.

De peilingen van Maurice de Hond die hebben uitgewezen dat driekwart van de Nederlanders de islam beschouwd als een religie die niet bij Nederland past, sterkt juist de radicaliserende moslim in het idee dat hij voor zichzelf moet opkomen.

In bepaald opzicht valt er iets te zeggen voor de Nederlandse houding jegens de islam, aangezien de islamitische wetgeving niet geheel strookt met de Nederlandse. Maar hetzelfde kan gezegd worden over joodse en christelijke wetten die Nederlandse vrijheden als gezinsplanning, homoseksualiteit en euthanasie verbieden.

Terroristische activiteiten

Het gaat dus niet zozeer om de islam en haar wetgeving zelf, maar om de beleving en het belijden van deze religie door een kleine groep wettische individuen. Laten we niet vergeten dat van de ruim één miljoen moslims in Nederland slechts honderdvijftig mensen zijn vertrokken naar Syrië en Irak.

Van de Europese jihadi´s wordt een klein deel gevangen gehouden door IS. Dit zijn mensen die wilden strijden voor de bescherming van medemoslims, maar de werkwijze van IS afkeuren en terug naar huis willen. Met het ontnemen van het Nederlanderschap verklaart minister Opstelten dus ook mensen die om begrijpelijke redenen terug willen keren naar Nederland vogelvrij.

Ik denk dat er ook andere manieren zijn om het signaal te geven dat deelname aan terroristische activiteiten niet getolereerd wordt. Namelijk door het lot van teruggekeerde jihadi´s te laten bepalen door een rechter, zoals, in tegenstelling tot wat Opstelten voor ogen heeft, in een rechtstaat de norm moet zijn.

Nederlandse rechtstaat

Ik heb het al eerder geschreven, maar ik vind dat geen enkele Nederlander opgegeven moet worden. Zelfs jihadi´s niet, al is het alleen al om de veiligheid in Nederland te waarborgen, maar ook om de Nederlandse rechtstaat eer aan te doen.

Nizar Mourabit is politicoloog, beeldend kunstenaar en schrijver. Dit stuk is eerder gepubliceerd op zijn blog.

Nizar Mourabit, 12.09.2014 @ 08:55

[Home]
 

53 Reacties

op 12 09 2014 at 09:26 schreef Ralph van der Geest:

“De oorzaken voor hun vertrek zijn niet van uitheemse, maar inheemse aard.”dit slaat de spijker op zijn kop. Dit heeft alles te maken met vijftien jaar haatpropaganda via voormalige verzetskranten welke in nazi-pamfletten zijn omgeturned, ‘Pauw en Witteman’, ‘Knevel en van de Brink’ etc.
Ik kan die zogeheten ‘jihadgangers’ begrijpen en ik veroordeel ze geenszins. Bovendien wie zegt dat die mensen verterekken om elders te vechten (lees: massamoorden en andere oorlogsmisdaden te plegen. Want dat is wat de media en de regering graag willen dat wij denken bij het woord ‘jihadganger’). En ik heb heel wat meer waardering en respect voor die mensen dan die fascistische toetsenbordhelden van de Volkskrant, de NRC en Twitter die wel even precies menen te weten wat of die mensen beweegt of die zwijnen van de AIVD en de autoriteiten in Huizen die in Nacht und Nebel Aktionen mensen uit hun huizen halen op basis van slechts een vermoeden als ware dit Nederland van niet 2014 maar 1944.
Je zal maar in een tokkie-kalifaat wonen met haatpausen als Asscher, Sybrand Buma en weet ik hoe ze heten….
http://www.krapuul.nl/samenleving/195729/tokkiesharia/

op 12 09 2014 at 09:29 schreef Haes:

Heel goed stuk. Helemaal mee eens. Maar dit: “Een van de maatschappelijke oorzaken is het klimaat in Nederland, dat door een aantal moslims als islam-onvriendelijk beleefd wordt.” lijkt mij eerlijk gezegd een understatement.

op 12 09 2014 at 10:05 schreef Roland:

Mensen die illegaal in Nederland wonen moeten weg, maar Nederlanders die legaal in Nederland wonen mogen niet weg? Snap ik niet.

Mensen emigreren vaak om hun positie te verbeteren: lagere belastingen, betere mogelijkheden voor een groeiend agrarisch bedrijf, lekkerder weer of anderszins een vriendelijker klimaat. Niets mis mee; het is niet aan overheden om te bepalen waar mensen zich vestigen, zeker niet als ze in hun eigen onderhoud voorzien.

Voor gezinnen die denken op dit moment beter af te zijn in Syrië heb ik weliswaar wat minder begrip, maar om nu alles verbieden wat ik niet begrijp is ook zo wat…

op 12 09 2014 at 11:20 schreef AntiSoof:

‘Om tegenwicht te bieden aan radicalisering onder moslims en uitwassen daarvan, zoals het aansluiten bij IS, zou men in Nederland samen sterk moeten staan, maar veel is inmiddels ieders eigen verantwoordelijkheid.’
Ik ben het met die analyse niet eens. Wanneer mensen de wapens opnemen is dat volgens mij altijd fout. Wapens zijn per definitie werktuigen van het kwaad. Daar is dus geen tegenwicht aan te bieden anders dan de wapenfabrieken te sluiten. Punt.
Als men dan toch verder wil redeneren over het gedachtenpad dat al eerder een foute afslag heeft genomen dan komt men uit in een valstrik. De psychologie heeft daar een mooi voorbeeld voor.
Wat moet een soldaat in een bepaald geval doen? Moet hij er 10 ombrengen om er 20 te sparen? Of moet hij niets doen zodat er waarschijnlijk nóg meer mensen omkomen? Deze duivelse paradox is niet op te lossen enkel dan te de situatie te vóórkomen. En dát is nou echte beschaving. Je boven je natuur opstellen.
Godsdienst zou, als het goed is, de mens moeten helpen om het juiste pad te kiezen en te lopen.

op 12 09 2014 at 12:00 schreef babs:

Niet eens. Natuurlijk moet het racisme in Nederland weg, maar elke Nederlander die voor een vijandig leger gaat vechten hoort, na bewezenverklaring door een rechter, zijn Nederlanderschap te verliezen.

Gold voor linkse gekkies die met de communisten of anarchisten tegen fascisten en elkaar gingen vechten en mag nu gelden voor religekkies.

En ik zie gewapende religekkies inderdaad liever sneuvelen in de strijd dan getraumatiseerd terugkeren.

Moslims en niet-blanken hebben goede redenen heel boos te zijn en ik ga best ver in mijn begrip voor harde actie, maar met oorlogsvrijwilligers heb ik helemaal niks.

Helaas zijn Turkije en Israel bevriende landen, liefst zou ik mensen die in dienst treden van legers daar ook de nationaliteit ontzeggen.

Ach eigenlijk zie ik zelfs mensen die vrijwillig voor het Nederlands leger gaan vechten in Afganistan liever sneuvelen dan terugkeren.

op 12 09 2014 at 12:34 schreef mark:

Het maakt echt weinig uit wat voor beleid een land voert, maar het heeft meer te maken met globalisering. IS claimt strijders te hebben uit iets van 80 landen.
Duitsland, Engeland, Nederland en Frankrijk verschillen allemaal wat betreft hun benadering van minderheden, maar tegelijkertijd komen uit al deze landen Jihadstrijders. Het zijn ook vaak bekeerlingen. Zeggen dat de oorzaak met name in Nederland ligt lijkt me dus gevaarlijk naïef.
De voornaamste oorzaak is de propaganda op internet. Andere factoren, zoals berichtgeving op Arabische TV-zenders, spelen ook een belangrijke rol.
Het draagvlak voor een extremisme is heel wat groter dan 150 moslims. Kijk naar de extreme afkeer tegen het westen of Israël onder iets minder extreme moslims, en je weet wie de weg geplaveid hebben. Die 150 strijders zijn het topje van een grote ijsberg. Het afkeuren van de Islamitische Staat zegt me niet zoveel als het gedachtegoed van iemand niet zoveel verschilt. Als Nederland geplaagd zou worden door 150 blanke gewapende Breiviks, zouden we dan ook zeggen dat het om maar 150 Nederlanders gaat?

op 12 09 2014 at 12:48 schreef arjan030:

Wat babs zegt.Behalve die laatste zin.

op 12 09 2014 at 13:08 schreef teigertje:

@Mark, zo wou ik het ook ongeveer zeggen.

De realiteit is dat IS aanhangers over de gehele wereld kent, het is te kortzichtig om alleen te kijken naar Nederland. Waarmee ik niet uitsluit dat Nederland wel een belangrijke rol heeft om te zorgen dat iedere Nederlander gelijke rechten en plichten heeft.
Dan denk ik aan scholing en arbeidsmarkt bijvoorbeeld maar ook op andere terreinen.

Wat ik zie bij de mensen die radicaliseren is een verminderd gevoel van zelfvertrouwen.
Moslimmannen/ jongens worden vanuit hun cultuur thuis op handen gedragen, buiten de deur hebben zij nog steeds te kampen met vooroordelen en uitsluiting. Dit zijn tegengestelde signalen waardoor er innerlijk conflict kan optreden. Het zal niet altijd zo zijn maar het valt mij wel op. Dit kan dan ook gelden voor alle landen waar zij wonen. Er zou veel gewonnen kunnen worden door betere integratie en wederzijds betrokkenheid.

“Het draagvlak voor een extremisme is heel wat groter dan 150 moslims. Kijk naar de extreme afkeer tegen het westen of Israël onder iets minder extreme moslims, en je weet wie de weg geplaveid hebben.”
Dit denk ik ook wel, vergeet ook niet de grote groep bekeerde Moslims zoals Jermaine.

op 12 09 2014 at 13:09 schreef Asmodee:

‘De oorzaken voor hun vertrek zijn niet van uitheemse, maar inheemse aard.’

Daar slaat de schrijver de plank mis, daarnaast zijn niet alle Neder-jihadi’s in Nederland geboren (‘Jihadi´s die uit Nederland vertrekken, zijn geboren en getogen Nederlanders’).

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3742275/2014/09/07/Koppensneller-uit-Almere-hier-gestoorde-daar-held.dhtml

Khalid K. is een vluchteling uit Irak, het lijkt me stug dat het verblijf in Nederland de ‘oorzaak’ is van zijn gedrag…

Ronselaars van sommige strijders hebben een uitheems suikeroompje. Een reportage van 1Vandaag, waarin familieleden van een rekruut een gedetailleerd boekje open doen over hun werkwijze, werd na bedreigingen gedeeltelijk van het net gehaald. ‘Op dringend verzoek is het interview dat we met een van de families hadden uit de reportage verwijderd. Dit naar aanleiding van bedreigingen aan hun adres.’

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/45761/hollandse_jihadstrijders_slachtoffers_mensenhandel_

Inheemse invloeden sluit ik niet uit, maar het uitheemse (Israël, Assad, islam bijv.) buiten beschouwing laten is niet realistisch.

Een spijtoptant verdient hulp, Khalid K. de kogel.

op 12 09 2014 at 13:17 schreef teigertje:

@Babs, Turken hebben dienstplicht.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/krijgsmacht/vraag-en-antwoord/ben-ik-dienstplichtig-in-mijn-land-van-herkomst-als-ik-een-dubbele-nationaliteit-bezit.html

Je maakt boude uitspraken, en vergelijkt appels met peren.
Je laatste zin slaat helemaal nergens op.

op 12 09 2014 at 13:23 schreef Asmodee:

Ik ben het met de schrijver volledig eens dat familieleden en omgeving alle steun van instanties verdienen. Dat kan een hoop ellende schelen.

op 12 09 2014 at 13:42 schreef babs:

Teigertje,
Schiet maar gaten in mijn betoog.

Als Turkse Nederlanders hun Nederlanderschap verliezen als ze in dienst gaan, is het heeeel snel afgelopen met die dienstplicht. Komt bij dat Nederland zich niks zou moeten aantrekken van stomme dwangarbeid in achterlijke landen.

Verder blijft Turkije echt wel een bevriende natie, dus mijn wensen zijn slechts dagdromen over een betere wereld.

op 12 09 2014 at 13:49 schreef arjan030:

En ook in de VS roept een moslim dat het vooral niet aan de islam of hem zelf ligt, maar je aansluiten bij IS is volledig te danken aan de Amerikaanse cultuur. Houdt dat de verantwoordelijkheid voor eigen daden afschuiven dan nooit op?

http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/09/03/i-understand-why-westerners-are-joining-the-islamic-state-i-was-almost-one-of-them/

op 12 09 2014 at 13:51 schreef cRR Kampen:

In dat VK-stukje waar Asmodee mee komt, over die Khalid, lezen wij:
“Begin 2000 ontvluchtte Khalid K. de oorlog in Irak.”
Natuurlijk neem ook ik nu klakkeloos aan dat ’t in 2000 in Irak oorlog was, in plaats van één van die jaren waarin totaal driekwart miljoen Iraakse kindjes verhongerden dankzij de sancties waarvan Madeleine Albright zei – ik bedoel ze zei dat over genoemde genocide, natuurlijk – dat ’t zo de moeite waard was.

Slotzin in die post van Asmodee laat ik aan teigertje, die plakt daar de slotzin van haar 13:17 wel even aan.

In het hele verhaal en draad mis ik de universele motivatie van de jihadi’s zelf: begaandheid met de mensen daar, die de moord sterven onder westerse bezettingen, fosfor, de Gaza-massamoorden enz., kortom uitheemse factoren.

op 12 09 2014 at 14:11 schreef mark:

@teigertje
Wees voorzichtig met het proberen te vinden van een oorzaak binnen immigrantengezinnen of islamitische gezinnen. Het gezin staat daarnaast ook vaak al aan de zijlijn als men beseft dat het tijd is om in te grijpen.
Een voorbeeld: Onlangs reisden er jonge moslima’s van Pakistaanse en Bosnische afkomst vanuit Engeland en Oostenrijk naar de Islamitische staat af. Zij kwamen uit keurige gematigde gezinnen en de ouders stonden versteld.
Er is geen blauwdruk voor een radicale moslim. Bepaalde karaktereigenschappen of iets onschuldigs als rood haar kan iemand al vatbaar maken voor radicalisering. Uiteraard zullen ‘geboren moslims’ vaker ook extreme moslims worden, maar het aantal bekeerlingen is veelzeggend.
Lees ook de boeken van ex-radicalen om te begrijpen hoe het ontstaat:
“Lach met de duivel” van Yehya Kaddouri en “Radical” van Maajid Nawaz.

op 12 09 2014 at 14:48 schreef teigertje:

@Mark
Dit was wat ik schreef:
” Moslimmannen/ jongens worden vanuit hun cultuur thuis op handen gedragen, buiten de deur hebben zij nog steeds te kampen met vooroordelen en uitsluiting. Dit zijn tegengestelde signalen waardoor er innerlijk conflict kan optreden. Het zal niet altijd zo zijn maar het valt mij wel op. ”

Waarom mag er geen verantwoordelijkheid bij een gezin worden gelegd, lijkt mij één van de grondbeginselen van integratie maar ook zeker bij opvoeding van kinderen. Je maakt een goede opmerking over karaktereigenschappen, dat sluit aan op het innerlijk conflict zou ik zeggen.
Dat gemis aan zelfvertrouwen kan net zo goed gelden voor bekeerde moslims.
Het is iets wat mij opgevallen is, ik zeg ook duidelijk dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Er is idd geen blauwdruk, daar heb je gelijk in.
En waarom zouden moslims uit keurige gematigde gezinnen geen last hebben van bepaalde conflicten door cultuurverschillen?
Ik zie mensen die zichzelf willen bewijzen als het ware en door ronselaars er haarfijn uit worden gescreend.

De boeken die jij opnoemt ken ik niet, maar ik wil ze zeker lezen.

op 12 09 2014 at 15:03 schreef Han van der Horst:

in vervolg op de posting van Mark: lees vooral Losgebroken Paarden van Mishmima. Speelt weliswaar in het Japan van de jaren dertig maar laat toch een radicaliseringsproces zien dat tot moord en doodslag leidt. Het proces zelf wordt voor de westerse lezer zo helder omdat het niet om de islam gaat maar een ideologie waar wij hier geen sjoeche van hebben. Echt lezen dat boek.

op 12 09 2014 at 15:13 schreef Asmodee:

Een hoopvol signaal is dat ‘de jongens van de straat’ in de Schilderswijk de onlangs opgepakte verdachten (‘potentiële jihadstrijders’) -met naam en toenaam- voor de camera veroordelen. Geen stenen naar de camera, niet ‘Kijk wat ze moslims aandoen, we begrijpen ze wel’. Deze Nederlanders keuren het goed dat de staat optreed, ondanks de discriminatie waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Opmerkelijk…

op 12 09 2014 at 16:02 schreef cRR Kampen:

Een hoopvol signaal is altijd dat de PA geregeld Hamas veroordeelden, zij het weliswaar met een couppoging (2006). Deze jongens, van de PA dus, keuren het goed dat de militaire theocratie optreed, zodat ze nu in een paar ghetto-eilandjes op de overigens totaal geannexeerde Westbank mogen wonen, waar ze maar twee jongens per week ofzo door de IDF kapotgesnipered krijgen (cijfers geldig voor afgelopen weken, de laatste eergisteren).

Wat wil je dáár nou mee zeggen, Remko!! Dat is toch héél wat anders! Nou, stel maar eens een vraag.

*optreedt

op 12 09 2014 at 16:10 schreef Asmodee:

Onterecht opgepakte ‘verdachten’ in Huizen, een familielid gaat op een waardige manier bij de burgemeester zijn beklag doen, voor een draaiende camera. Niet met een kalashnikov, de Protocollen van de wijzen van Zion of een koran zwaaiend, maar met het recht aan zijn kant. Midden in de samenleving…

Wat Khalid K. betreft: stel meneer wordt nu opgepakt in Nederland.
Was jetzt?
Paspoort afpakken of verblijfsvergunning intrekken?
Statenloos en dan?
Een rechter zal niet toestaan dat Khalid K. aan beulen wordt overgeleverd, evenmin retour kalifaat.
In Nederland berechten? Levenslang en TBS? Internationaal Strafhof?
Oorlogsrecht?
Misschien een speciale penitentiare inrichting op Sint Eustatius, voor deze uitzonderlijk wrede ‘gewetensgevangen’, bewaakt door de Marechaussee. Laat die kogel dan maar zitten…
Guantanamo Bay? Nee, in quarantaine. Besmettingsgevaar.
Niet pingpongen met Mohammed Bouyeri.

op 12 09 2014 at 16:39 schreef Benedictus:

Wat babs zegt.Behalve die laatste zin.

Je kan alleen voor het land vechten waar je in wilt wonen. Dat bezwaar heb ik ook ten opzichte van anderen dan moslims die voor een ander land gaan vechten.

Turkije is een geval apart, beiden NAVO landen. Toch heb ik moeite met de Turkse dienstplicht voor Nederlandse Turken. Ik zou daar liever van af willen.

Wel goede voorlichting geven, voor zover mogelijk, zodat ze een ander besluit nemen.

op 12 09 2014 at 16:58 schreef Asmodee:

Dank voor je gratis corrigerende werk Remko. Als je toch bezig bent, ben je niet een paar foutjes vergeten?
Palestina, Israël: mijn probleem?
Geen Jaffa-sinaasappels meer kopen, waardoor de Palestijnse plukkers hun werk kwijtraken?
Van heel ver weg de ellende aldaar beklagen?
Ik voel me niet verantwoordelijk voor de situatie in Israël en omstreken. Het Heilige Land kan me gestolen worden en ik wantrouw iedereen die het stukje land als middelpunt van de aarde beschouwd.
Helder?

op 12 09 2014 at 17:20 schreef frans:

De oorzaak van hun onvrede met Nederland is het teveel lezen in de koran .
Maar laat ze inderdaad fijn gaan en nooit meer terugkomen want het zijn mensen die de westerse waarden ( en dus ook de nederlandse) niet erkennen .

op 12 09 2014 at 17:46 schreef cRR Kampen:

Asmodee 16:58, zonneklaar, maar niet wat ik bedoel. Ik ga er dus niet inhoudelijk op in, zou ook off topic zijn, maar laat ik maar meedelen dat ik evenmin in zo’n Jaffa-boycot geloof.

Wat ik bedoel is dat het gegeven dat moslims die in bijvoorbeeld de Schilderswijk andere moslims zoals ISIS-sympatisanten veroordelen mij maar in heel beperkte mate iets zeggen. Immers elke bevolking en elke minderheid is verdeeld. Die verdeelheid wordt acuter naarmate de stress op die gemeenschap groter is. Daardoor moet je er altijd even bij stilstaan of een blijk van verdeeldheid niet een symptoom van verdrukking is. De situatie van de Palestijnen vormt een extreem voorbeeld (van radicalen tot collaborateurs). Afrikaanse allochtonen hielpen óók mee met de slavenhandel – de corruptelingen die eigen mensen uitleverden dus – toch moet de slavenhandel als culprit worden aangewezen.

Context van deze nuance: opmerking van Haes bovenaan in deze draad.

op 12 09 2014 at 19:46 schreef Thomas E:

Laten we even teruggaan naar de essentie van Mourabit’s stuk, namelijk dat de autochtone Nederlander anno nu een onverschillige individualist is geworden die geen oog en oor heeft voor de nieuwe Nederlanders. Behalve natuurlijk als er wat te kankeren valt. “De omgeving van de radicaliserende moslim is van groot belang” stelt Mourabit. M.a.w. als die omgeving teleurgesteld (verbitterd) is in de acceptatie door en geïnteresseerdheid van de autochtone omgeving, is men eerder geneigd tot extreem fundamentalisme. Als een soort vlucht vooruit naar vermeende zingeving. Met z’n allen moeten wij ons dit aantrekken.

op 12 09 2014 at 20:33 schreef Eh:

Ook ik ga mee met Babs minus laatste zin.

Moet ook even lachen. Een tot relatief kort geleden vreemde religie komt het land in, met volgelingen die niet allemaal makkelijk matchen. Bang voor hun eigen onverdraagzaamheid als best veel Nederlanders zijn, wordt de vraag ook: moet Nederland niet meer matchen met de gebruiken en eisen van de nieuwe religie? De religie lift mee op bijzonder onderwijs, er komen gebedsruimtes in onderwijsinstituten, halalvlees ook voor niet-gelovigen, kortom serieus nemen van en meedoen aan religieuze wensen.

En Nederland heeft een andere kant: schoppen tegen religies. Het christendom en jodendom hebben leren incasseren.

Ondertussen beinvloeden internationale bewegingen de relatief nieuwe religieuzen met anti-democratische, religieus-politieke informatie via internet, educatie en tv. Een deel distantiëert zich van hun Nederland (geëmigreerd of geboren) en een deel radicaliseert.

En nu staat een schrijver op die vindt dat we moeten doen alsof de radicalisering vooral door de Nederlandse context komt.

Wat Thomas zegt speelt ook, maar dat is niet de kern. Absolute ideologieën zuigen en moeten zich leren voegen. Stop met goedpraten van radicaliseren.

op 12 09 2014 at 21:23 schreef Bertje:

http://www.vluchtelingenorganisaties.nl/page/5517/nl

Duidelijke taal, onderbouwd en helder.
Beweringen die o.a. teigetje maakt zijn dus wat mij beterft en het von aperte onzin.

op 12 09 2014 at 21:26 schreef teigertje:

Radicaliseren moet je niet goed praten, maar daarmee gaat het helaas niet weg. Struisvogelpolitiek gaat het hem niet worden. Onwetendheid is een voedingsbodem voor angst.

op 12 09 2014 at 21:55 schreef Thomas E:

@Eh

Ik praat radicaliseren absoluut niet goed, maar na het zien van ‘Paradijsbestormers’ en het lezen van Mourabit’s stuk snap ik de onstaansgeschiedenis beter. Je bent eenzaam en voelt je racistisch uitgekotst. Je snakt naar een ideaal waarmee je zin kunt geven aan je bestaan en dat wordt je vervolgens aangereikt door je relifanatieke omgeving en door ronselaars. Et voilà.

Maar zowel in de uitzending van gisteravond als in bovenstaand stuk wordt het aantal geradicaliseerden nuchter gerelativeerd: ca 150 op een moslimgemeenschap van ca 1 miljoen. Misschien wel vergelijkbaar met het aantal blanke voetbalhooligans. Allen zijn die van god los.

op 12 09 2014 at 22:53 schreef Eh:

Thomas E.

De link van Bertje ook bekeken? Radicalen komen ook weer voort uit een eigen context. Ook als het slechts 150 ‘echten’ zijn, zit er een grotere wereld achter.
Vlak de internationale krachten die hier doorwerken niet uit. Het is een langzaam werkend gif dat ons verdeelt en destabiliseert.

Ik ontken absoluut niet dat je uitgekotst voelen bijdraagt aan radicaliseren. Het is alleen geen primaire oorzaak en geen legitimatie voor heel veel genade, alleen al niet omdat je daarmee het verkeerde signaal afgeeft.

Ik ben voor bestrijden van racisme en ongelijkheid, ook voor stabiliteit en eenheid. Maar ben tegen de koppeling met radicaliseren. Daar is geen excuus voor. Het is gewoon fout net als wat Breivik deed. Je ingraven in een absolute (en rommelige) ideologie en dan geweld prediken en uitvoeren is fout.

Hoewel er overeenkomsten zijn tussen voetbalhooligans en radicale moslims, is er een groot verschil: de mate van radicalisme en geweld.

op 12 09 2014 at 23:36 schreef dewanand:

op 12 09 2014 at 21:55 schreef Thomas E:

‘het aantal geradicaliseerden nuchter gerelativeerd: ca 150 op een moslimgemeenschap van ca 1 miljoen.’

onze reactie:
even rekenen:
150/1 miljoen *100 = 0,015 procent Jihad gangers in Nederland. Elke islamitische kat zou dit teleurstellend weinig vinden en tot Allah bidden om de moslims wakker te maken, want de kaffirs zijn hard bezig met de vernietiging van de ware Islam uit Syrie dus.

Reken uit:
ER zijn meer Hindoe Nazi’s in Nederland dan Jihad islamieten, denk aan Wieroe, als slimme Hindoe Nazi kat dan geef je ons gelijk. Ook een geradicaliseerde Uberkat kan erg rare sprongen maken in het donker.

Wieroe miauwt dat het een goed idee is om een commercieel jihad trainingskamp op te richten in Den Haag, als bezigheids therapie als je werkloos en islamitisch bent. Is toch een gezonde hobby vol fitness, rekoefeningen en workouts.

of wij bouwen op de wadden een syrie kamp en sturen onze hollandse jihad strijders daarnaartoe, met webcam erbij is het dan dikke pret in nederland.

dewa en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 13 09 2014 at 00:12 schreef Olav:

Zeer eens met Mourabit, vooral met zijn pleidooi om de rechtsstaat zijn werk te laten doen. Onze rechtsstaat functioneert niet altijd perfect, maar het is het beste wat we hebben om te zorgen dat serieuze klootzakken worden aangepakt en dat minder serieuze klootzakken er met relatief weinig schade vanaf komen.

Thomas:

Maar zowel in de uitzending van gisteravond als in bovenstaand stuk wordt het aantal geradicaliseerden nuchter gerelativeerd: ca 150 op een moslimgemeenschap van ca 1 miljoen.

Ook mee eens, het probleem is inderdaad beperkt van omvang. Er is dus geen reden voor hype of paniek. Maar dat betekent m.i. ook weer niet dat we de ontwikkelingen maar helemaal op hun beloop moeten laten.

Er hoeft wat mij betreft niet gejaagd te worden op potentiële IS-aanhangers. Maar als iemand kenbaar maakt dat hij/zij zich daarbij wil aansluiten in Syrië of Irak dan kan ik me wel voorstellen dat daar een stokje voor wordt gestoken. Als iemand dreigt van een gebouw of een brug te springen dan is ingrijpen – tegen de wens van de betrokkene in – ook geoorloofd. Om zo iemand tegen zichzelf te beschermen.

op 13 09 2014 at 07:11 schreef Pickelhaube:

Ik vind de toon van het stukje wel liev, maar zie de voorgestelde maatregelen eerder als preventief. En tja, onze cultuur is nu eenmaal solitair en individualistisch; schuim. Dat gaat natuurlijk niet veranderen omdat we dan terugkerende jihadi’s beter kunnen faciliteren.

Voor een rechter brengen doe je als ze op het punt staan om af te reizen en als ze daar zijn hebben ze hun keuze gemaakt. Ik wil geen wandelende tijdbommen terughebben in onze samenleving.

Overigens kan je bij alle misdadigers wel zo’n geitewollensokkenverhaal verzinnen. Bovenstaande is generiek toepasbaar op bankovervallers, verkrachters, vul maar in.

op 13 09 2014 at 07:54 schreef Thomas E:

@Eh @Olav

Nogmaals: ik ben tégen radicalisering, maar vind dat we het binnen de juiste proporties moeten blijven zien. Zoals je binnen elke samenleving wel meer ontsporingen en aberraties ziet.

En om te voorkomen dat het er meer worden, denk ik dat onze samenleving warmer, betrokkener en minder racistisch moet worden. Nationalisme moet plaats maken voor betrokken samenleven.

op 13 09 2014 at 08:12 schreef teigertje:

http://www.forum.nl/Portals/Res/res-pdf/Moslims-in-Nederland-2010.pdf
Rapport komt uit 2010 maar geeft wel een redelijk inzicht kwa cijfers.

Pagina 24 gaat over radicale moslims.

Het is idd verstandiger om de zaken niet op hun beloop te laten en onder ogen te zien dat we er samen een weg in moeten vinden.
Dat is mijn mening, het is heel goed wat er in de brief van het VON staat en vanuit hun standpunt begrijp ik wat ze zeggen. Organisaties praten over het algemeen vanuit hun eigen belang en dat moet je meewegen als je dergelijke rapporten en brieven leest.
Ik heb er nu wel genoeg over gezegd.

op 13 09 2014 at 09:04 schreef Janfrans Zuidema:

“Een van de maatschappelijke oorzaken is het klimaat in Nederland, dat door een aantal moslims als islam-vriendelijk beleefd wordt. Bij sommigen leidt dit juist tot opstandigheid en daardoor tot radicalisering, het principe van een kat die zich in het nauw gedreven voelt en rare sprongen maakt.”

Breivikje gaat naar het buitenland om een aantal Moslims af te schieten en te verkrachten. Daarna kan hij zonder zorgen in de Nederlandse maatschappij terugkeren. Wat is gebeurt in Irak dat blijft in Irak.

op 13 09 2014 at 10:25 schreef Natasha Gerson:

Zoals het hier beschreven is lijkt het vooral op allerlei mensen die zichin de zestiger en zeventiger jaren aansloten cq verstrikt raakten in allerlei extreme soms apocalyptische sektes,vanwege de verwarring van n maatschappelijke overgangssituatie. Want de gang naar ISIS valt niet alleen te vergelijken met brigadisten enzo, het is ook, vooral religieus. Een religie die bekend lijkt vanuit de achtergrond maar dat in de vorm van de subsekte niet is.

op 13 09 2014 at 11:15 schreef Olav:

Natasha:

Een religie die bekend lijkt vanuit de achtergrond maar dat in de vorm van de subsekte niet is.

Deze zin snap ik niet.

op 13 09 2014 at 13:11 schreef Kar:

@Han vd Horst : Yukio Mishima
Gaan we lezen.

op 13 09 2014 at 16:56 schreef Pickelhaube:

The plot thickens….

Oprichter en een van de docenten is Abou Hafs, een Hilversumse radicale prediker die op YouTube de jihad verheerlijkt. De organisaties zouden volgens bronnen deel uitmaken van een netwerk waartoe ook gezinnen behoren die onlangs naar Syrië afreisden of daar plannen voor zouden hebben. Of de kinderen in deze ‘jihadgezinnen’ ook les kregen bij de organisaties, is niet duidelijk.

Even heel hypothetisch: stel er zit een infiltrant in dat jihad netwerk van Abou Hafs, dan kan natuurlijk niet in een openbare zitting verteld worden hoe de AIVD precies weet dat die gezinnen af gingen reizen en waarom die kinderen wel eens in een onwenselijke situatie zouden kunen zitten, met hersenspoeling enzo. Wel raar dat Abou nog vrij rondloopt.

op 13 09 2014 at 19:59 schreef Thomas E:

Pickehaube, de raakvlakken van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensovertuiging blijken erg vloeibaar bij het interpreteren van de wet. Ook op het haatzaai-artikel uit de grondwet wordt zelden of nooit teruggegrepen door justitie. Dus predikend kan Abou redelijk z’n gang gaan; en als hij als ronselaar actief zou zijn, zou het opruien tot een terroristisch misdrijf en het bezitten en verspreiden van tot terreur opruiende geschriften aangetoond moeten worden. Kortom, niet zo makkelijk.

Maar los daarvan, waarom zou je dat willen? Dan gaan dat soort figuren ondergronds, zoals de hagenpredikers van vroeger. Met nog meer romantische aantrekkingskracht. Nee, we kunnen beter zorgen dat de samenleving minder racistisch wordt en dat daardoor geradicaliseerd fundamentalisme zijn voedingsbodem verliest.

op 13 09 2014 at 21:39 schreef Pickelhaube:

@Thomas

Je doet natuurlijk wel een beetje aan symptoombestrijding als je de gezinnen pakt, maar zo’n man zijn gang laat gaan. Hij keurde in ieder geval al ontvoering van westerlingen goed en zingt lofliederen op de Jihad. Dat het allemaal juridisch lastig ligt ben ik met je eens. Moet vast een mouw aan te passen zijn.

Of zulke predikers ondergronds even effectief zijn betwijfel ik. Als ze niet mee kunnen liften met moskeeën hebben ze het platform niet om aantrekkingskracht uit te oefenen en kunnen ze hun doelgroep van “disenfranchised” jongeren lastiger bereiken. Ze moeten in ieder geval weggehouden worden van moskeeën en zeker ook het internet.

Ik denk dat een preventieve én een repressieve aanpak in elkaars verlengde liggen. In preventieve zin moet je natuurlijk aan de slag met diepere oorzaken en daar zeker ook voor in de spiegel kijken als samenleving . Minder racisme, eens, maar ook een duidelijke grens. Want je zult dus altijd ontevreden jongeren houden die kwetsbaar zijn voor zulke predikers. Ook als we alles goed doen.

op 13 09 2014 at 21:53 schreef Pickelhaube:

Fuck, sorry hoor, maar dit is het soort liedjes dat die Abou Hafs dus componeert. Met leuke foto’s van kindsoldaten.

http://youtu.be/US71mxEIR7Y

op 14 09 2014 at 11:18 schreef Eh:

Pickelhaube
Raak. Eigen verantwoordelijkheid binnen duidelijke grenzen. Dat moet je kunnen in onze maatschappij. Basis. En dan is het inderdaad niet voor iedereen gelijk. Daarom oneerlijkheid verminderen en hulp bieden. Maar niet doen alsof mensen zonder 100% eerlijkheid of redzaamheid kunnen schipperen met grenzen of eigen verantwoordelijkheid. Doen ze dat wel, dan kost dat (tijdelijk) vrijheid en zelfbeschikking.

Jihadi’s mogen weg. Zelf weten. Het heeft wel consequenties. Als je terugkomt ben je minstens verdacht en je vrijheid is beperkt. (Kinderen mee: daar ben ik niet uit. Ze zijn Nederlandse staatsburgers, dus beschermen, maar als mensen hier echt niet willen zijn met hun kinderen, moet je ze dat ontzeggen?)

Als je terugkomt is je vrijheid beperkt. Dat kan slijten, maar je hebt jezelf gemarkeerd. Je bent een (potentieel) gevaar voor de maatschappij en dus vele andere individuen.

Bovenstaande is niet nieuw. Als het niet klopt: zeg maar waar. Als bovenstaande voor iedereen duidelijk is, en het actief uitgedragen en gehandhaafd, dan kun je met alle warmte en liefde hulp bieden en misstanden bestrijden.

op 15 09 2014 at 07:17 schreef Eh:

Ben eigenlijk wel benieuwd naar wat Nizar Mourabit van de discussie vindt die zijn stuk oproept. Als ik op zijn blog kijk, zie ik veel opkomen voor moslim- en Marokkanenbelangen, gecombineerd met geloof in de rechtsstaat. In het stuk hierboven lijkt hij vooral vanuit het radicaliserende individu te redeneren. Is er iets veranderd door de discussie?

op 15 09 2014 at 13:11 schreef Thomas E:

Nee, dat lees ik er niet uit, Eh, dat Mourabit zou redeneren vanuit het radicaliserende individu. Wel probeert hij te verklaren hoe sommigen tot radicalisering kunnen komen. En dan pleit hij ervoor om hun daden door een rechter te laten beoordelen en niet door de politiek.

op 16 09 2014 at 06:59 schreef Pickelhaube:

Nouja, het werd in ieder geval niet vanuit de slachtoffers van ISIS beredeneerd, Thomas.

op 16 09 2014 at 07:33 schreef Eh:

Thomas E.
Met zijn punten over de rechtsstaat ben ik het helemaal eens. Ik viel over de hoeveelheid contextuele verklaring voor radicalisering waarin de islam of moslims gebagatelliseerd worden als medeoorzaak. Sterker nog, een negatief klimaat over de islam werkt radicalisering in de hand. Die eenzijdigheid irriteert en verzwakt het betoog. De islam en/of wat een deel van de moslims ervan maakt speelt een aanzienlijke rol in radicalisering. Dat meewegen lijkt nog een brug te ver voor een hoop moslims en ook niet-gelovige Nederlanders.

op 16 09 2014 at 07:58 schreef Thomas E:

Nee nogal wiedes, Pickelhaube. Dan had hij dit stuk niet hoeven schrijven; iedereen staat sowieso al met zijn vernietigend oordeel klaar over Isis-sympathisanten. Zonder één moment de indruk te geven dat hij zelf sympathiseert met Isis, integendeel, tracht Mourabit het hoe en waarom enigszins te verklaren.

op 16 09 2014 at 10:30 schreef Pickelhaube:

Maar @Eh, dat werd toch wel aangetoond dat je met islamhaat een self fulfilling prophecy creëert? Het is alleen niet de enige oorzaak. Het groepje IS aanhangers liet daarvoor ook al crimineel gedrag zien, er zijn internationale ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben, er is een heel spectrum aan oorzaken dat per persoon verschilt.

op 17 09 2014 at 00:06 schreef Eh:

Pickelhaube
Dat klopt. Samenspel. Dat noemt Mourabit overigens ook.
Wat me stoorde aan Mourabit, is dat hij 1 medeoorzaak bagatelliseert: moslims en/of islam. En als je naar zijn blog kijkt zie je een patroon: hij neemt het graag op voor moslims en Marokkanen en schrijft regelmatig over onrecht jegens hen. Dat maakt hem vooralsnog een pleitbezorger met minimaal blinde vlekken, in plaats van een neutraal analist.

op 17 09 2014 at 06:15 schreef Peter:

Ah, daar gaat het Eh dus om: moslims en Marokkanen. Ben je dezelfde als EH die ik een tijdje terug heb geblockt?

op 17 09 2014 at 17:04 schreef Eh:

Nee en nee.
Ik ben geen EH en heb niks tegen moslims en Marokkanen. Wel tegen ‘ons soort mens’-belangenbehartigers en religiebeschermers. Ik wil dan minstens ook zelfreflectie zien en niet primair wijzen naar onrecht en anderen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS