Home » Archief » Stemexamen


[24.11.2010]

Stemexamen

Zahra Boufadiss


Illustratie: Walter Sickert

Geachte aanwezigen, knettergek zullen jullie mij misschien vinden, maar ik pleit hier vanavond voor de gedeeltelijke afschaffing van het algemeen kiesrecht. De vraag die ieder zich moet stellen is: verdient iedereen eigenlijk wel het recht om te stemmen?

Hier kom ik later nog op terug.

Laten we kijken naar de huidige stand van zaken. Waar zijn we nou beland door het algemeen kiesrecht? We zijn een onstabiele minderheidscoalitie rijker, dat is niet iets wat ik nader hoef uit te leggen, want u kijkt allemaal naar de televisie en leest de kranten. Deze coalitie wordt gedoogd door de PVV, een partij vol onrendabelen. Een partij met een achterban die, laten we het eufemistisch omschrijven, niet het buskruit heeft uitgevonden.

Mijn buurman Harold, bijvoorbeeld, stemt sinds kort ook op de PVV. Hij dong mee naar een sociale huurwoning, maar de woningbouw gaf dat huis aan een Irakese asielzoeker, die zojuist een verblijfsvergunning had gekregen. Harold is nu boos! Heel boos! Hij stemde eerder dit jaar op de PVV, omdat hij boos is op die Irakees en dus ook op alle buitenlanders.

Ik heb Harold destijds uitgelegd dat de keuze voor de PVV niet verstandig is, zeker als je weet dat hij een Wajonger is. Nu vrezen Harold en zijn vrouw Irma voor zijn uitkering. Zijn grote blonde held heeft deze in gevaar gebracht. Harold is teleurgesteld. Kortom, Harold was niet in staat om de gevolgen van zijn stem op de PVV in te zien. Het zou veel beter zijn om mensen als Harold en Irma niet meer te laten stemmen.

Uit onderzoekscijfers blijkt dat er in Volendam grotendeels PVV-stemmers wonen. Dit is vrij opmerkelijk, aangezien ze in Volendam nog nooit een moslim hebben gezien. Waarom zouden ze dan stemmen op de PVV? Dat komt omdat zij gevoelig zijn voor populisme. Het is eenvoudig TROS-volk, niet bijzonder hoogopgeleid, dat bovendien verantwoordelijk is voor alle slechte muziek in Nederland.

Hoe zouden zij een weloverwogen stem kunnen uitbrengen? Men heeft in Volendam totaal geen verstand van politiek. Wandel een keer op je gemak door het dorp en vraag ze wie de zittende premier van ons land is. Ze weten het niet! Zij brengen hun tijd door met het kijken van reallife-soaps over de vakantie van Jan Smit en zijn kameraden op Ibiza. En als je dan ook nog bedenkt dat cokesnuiven volkssport nummer 1 is in Volendam, kun je wel raden op welk intellectueel niveau deze mensen zich begeven.

Uit een ander onderzoek blijkt dat een kwart van de PVV-stemmers vindt dat het gebruik van geweld in een conflict is toegestaan. Dit blijkt ook wel uit het feit dat de PVV in de peilingen niets heeft ingeleverd, ondanks de meerdere geweldsdelicten van bijvoorbeeld ‘Kopstoot-Hernandez’ die naar buiten zijn gekomen. De democratie is niet bedacht om agressieve mensen een podium te bieden, en dan ook nog in de Tweede Kamer, of nog erger: het Kabinet. Daarom pleit ik voor een stemexamen.

Hoe zie ik zoiets voor me, zie ik jullie denken, dat zal ik nu nader toelichten.

Alle Nederlandse burgers met kiesrecht krijgen een oproep. Zij dienen zich te melden bij het toetsingbureau in hun regio. Daar worden zij aan de hand van deskundigen onderworpen aan zowel een IQ- als een EQ-test. De resultaten hiervan, in combinatie met het opleidingsniveau, bepalen straks of iemand geschikt is om een weloverwogen besluit te maken tijdens verkiezingen.

Uit de test zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat iemand de gevolgen van zijn stem niet overziet, of simpelweg niet kan bevatten. Dan krijgt diegene geen stempas.

Natuurlijk moeten de geestelijk minder bedeelden wel vertegenwoordigd blijven in de Tweede Kamer. Ik zal een speciale vertegenwoordiger voor hen in het leven roepen. Deze vertegenwoordiger kan aan zijn achterban vragen wat er leeft in bijvoorbeeld Volendam, Appelscha of een obscuur dorpje in Limburg. Deze gegevens worden doorgespeeld aan het kabinet. Zo verliest de regering het contact niet bijvoorbeeld met Harold en Irma.

Dus, verdient iedereen het recht om te stemmen? Ik zou dit liever omgedraaid zien; Het recht om te stemmen moet verdiend worden. Het volk dat niet de moeite neemt om de actualiteiten tot zich te nemen, verdient het stemrecht ook niet.

Als deze maatregel wordt doorgevoerd hoeven we in ieder geval niet bang te zijn dat er in de volgende volksvertegenwoordiging iemand zit die zijn geslachtsdeel bij zijn buurman door de brievenbus stak. Of iemand die zijn vrouw sloeg. Of iemand die het vooral ver heeft geschopt in de pornowereld. Of iemand die ontucht pleegt met jonge meisjes, nota bene!

Politiek is niet de afdeling amusement van de eenvoudige man, het is een zaak van bittere ernst.

Bedankt voor Uw aandacht.

Zahra Boufadiss is derdejaars student Rechtsgeleerdheid aan de UvA. De bovenstaande speech heeft ze gisteren voorgedragen in het kader van een masterclass Retorica van hoogleraar strafwetenschap Eugène Sutorius.

Zahra Boufadiss, 24.11.2010 @ 14:38

[Home]
 

93 Reacties

op 24 11 2010 at 14:54 schreef Bigpete:

“Uit onderzoekscijfers blijkt dat er in Volendam grotendeels PVV-stemmers wonen. Dit is vrij opmerkelijk, aangezien ze in Volendam nog nooit een moslim hebben gezien.”

Ik zal je even uit de droom helpen, er zitten tientallen kutmarokkanen op het Don Bosco college in Volendam. Hun laatste hobby is via de achterdeur (die in Volendam altijd openstaat) bij mensen binnenlopen met 8 a 10 man en in de commotie die ontstaat als de bewoners ze eruit willen zetten vervolgens mobieltjes en portemonnees jatten. Veel slachtoffers doen uit schaamte of uit angst voor represailles geen aangifte.

Zo vreemd is het dus allemaal niet.

Ten tweede, het geïmporteerde stemvee (en hun schoolverlatende nazaten) dat vaak nauwelijks weet in welk land het woont stemt massaal links dus de linkse partijen zullen zeker tegen jouw plan zijn. Het zou ze teveel kiezers kosten.

Ten derde, zelfs een academische opleiding biedt geen enkele garantie op gezond verstand zoals in het stuk hierboven alsmede uit het optreden in het parlement van allerlei lieden met titels blijkt…

op 24 11 2010 at 15:06 schreef babs:

Als we dan toch de onrendabelen eruit gaan filteren wat stemrecht betreft, doe dan maar een minimuminkomenseis. Belachelijk dat studenten die nog nooit hebben gewerkt medezeggenschap hebben over hoe veel zuurverdiende centen hardwerkende Nederlanders aan die luie en onrendabele kutstudenten over moeten overdragen.

Die Marokkanen van bigpete stelen in elk geval nog met open vizier, de onrendabelen stelen geniepig via verkiezingen en de belastingen die er het gevolg van zijn.

Wie minder dan 10000 per jaar aan inkomen binnenharkt verdient het niet te stemmen en daarmee invloed uit te oefenen over hoe de zuurbetaalde belastingcenten uitgegeven moeten worden.

op 24 11 2010 at 15:18 schreef Hans van Milner:

Ja, want stel je voor dat mensen uit arme landen die hier komen stemmen op een partij met een sociaal beleid dat opkomt voor de lagere klassen.

Stel je eens voor, Bigpete….

op 24 11 2010 at 15:27 schreef Tommy:

Grappig plan. Maar helaas stemmen ook hoger opgeleiden zoals jouw buurman Harold. Dreigt de hypotheekrenteaftrek afgeschaft te worden? Shit, dan stem ik VVD. Of: rot op met al die dreigende regeltjes voor de intensieve veehouderij, ik stem CDA.

Kortom, one-issue eigenbelang. Niks stemmen in landsbelang of zelfs maar sociale groepsbelang.

op 24 11 2010 at 15:40 schreef Mas Rob:

Tja, wie vindt nu niet dat 80% van het electoraat te stom is om voor de duvel te dansen. Het vervelende is alleen dat iedereen zich rekent tot die overige 20%…

op 24 11 2010 at 15:42 schreef vetklep:

Veel lettertjes en een weinig originele invalshoek om verdriet over de PVV te etaleren.

Ik ben voor stemrecht naar belastingafdracht. Hoe meer je betaalt, hoe meer je recht hebt op een mening. Want wie betaalt, bepaalt.
Dan zijn we meteen verlost van partijen als groenliks, de SP en de PVDA.
En het CDA ook grotendeels want dat is de pensionadopartij.

op 24 11 2010 at 15:43 schreef Bigpete:

Ja, want stel je voor dat mensen uit arme landen die hier komen stemmen op een partij met een sociaal beleid dat opkomt voor de lagere klassen.

Dat hangt van je definitie van sociaal af.
Als jij het tientallen jaren pamperen, subsidiëren, in de slachtofferrol drukken, allerlei zeer onwenselijk gedrag tolereren onder de noemer van multicultuur etc etc op kosten en ten koste van de autochtone bevolking sociaal beleid noemt….

op 24 11 2010 at 15:45 schreef Niek:

Ik heb zelf ook wel eens gefilosofeerd over het feit of stemrecht beperkt zou moeten worden. Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat het beperken meer nadelen dan voordelen heeft.

In de eerste plaats is het niet mogelijk om objectieve criteria te verzinnen over wie je stemrecht zou moeten toekennen. Opleiding op zich voldoet niet. Er lopen zat naïeve lui rond die Gymnasium hebben voltooid en zat wijze mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Je kunt dan denken aan een test die afgelegd moet worden, maar we hebben in de Verenigde Staten gezien dat het eisen van het voldoende maken van zo’n test in de praktijk leidde tot uitsluiting van zwarte kiezers in de Zuidelijke staten en zo een onderdeel vormde van de Jim Crow wetten. In Nederland zal zo’n test ongetwijfeld ook tot uitsluiting leiden van duidelijk afgebakende bevolkingsgroepen.

In de tweede plaats kan een kiezer een heel ander belang voor ogen hebben dan wat een ander ziet als zijn eigenbelang. Zo begrijpen veel “verlichte” geesten niet waarom bijvoorbeeld in de VS veel mensen op een Tea Party kandidaat hebben gestemd terwijl zij juist zouden profiteren van Obamacare. Punt is dat de kiezer in kwestie zijn eventueel voordeel dat hij heeft bij Obamacare niet vindt opwegen bij het idee dat hij meer door de overheid wordt gecontroleerd, dat de conservatieve christelijke waarden gevaar lopen of nog iets anders. Hetzelfde geldt voor die Wajonger die op de PVV stemt. Wellicht ervaart deze de zogenaamde islamisering als een groter probleem dan het behoud van zijn uitkering. Het is niet aan “ons” om te bepalen waar een kiezer belang aan hecht, ook al komen sommige afwegingen ridicuul over op ons. Het individu is soeverein en mag in vrijheid zijn eigen afwegingen maken, ook als dat tot “domme” beslissingen leidt.

Verder is het de vraag of iedereen die PVV stemt dit doet vanwege het anti islam standpunt. Ik heb zelf de indruk dat veel PVV stemmers vooral een middelvinger opsteken naar de gevestigde politiek omdat de dingen waar zij zich, al dan niet terecht, zorgen over maken niet op de agenda staan of omdat zij zich buitenstaander voelen.

Ik ben zelf een groot voorstander van globalisering, met vrije handel en vrije vestiging. Dit zal uiteindelijk tot een grotere welvaart en een betere verdeling van de welvaart leiden. Ik besef echter dat deze globalisering ook verliezers oplevert, bijvoorbeeld vissers in Urk of Volendam die moeten concurreren met vissers aan de andere kant van de wereld, of zelfstandige vakmensen die met Polen in de slag moeten om een opdracht. Daarnaast is dan nog de immigratie van niet Europeanen een zichtbaar gevolg van diezelfde globalisering.

Deze verliezers uitsluiten van het democratisch proces omdat zij “verkeerde” keuzes maken is hoogst ondemocratisch

op 24 11 2010 at 15:55 schreef Niek:

Ik ben voor stemrecht naar belastingafdracht. Hoe meer je betaalt, hoe meer je recht hebt op een mening. Want wie betaalt, bepaalt.

Het censuskiesrecht bleek toch zoveel nadelen te hebben dat de stemgerechtigde elite toch maar het kiesrecht uitbreidde. Waarom terug naar een situatie die 100 jaar geleden al uit de tijd was?

op 24 11 2010 at 16:31 schreef eerstkoffie:

Interessant en in beginsel mee eens. Schreef daar ook al eens een stukje over: http://eerstkoffie.blogspot.com/2010/10/leve-de-dictatuur-leve-de-koningin.html

op 24 11 2010 at 17:22 schreef MNb:

Volendam krijgt veel te veel eer. Lang niet alle slechte muziek komt daar vandaan: Pierre Kartner (zong Wat moeten we met de Arabieren hier – dat zal Grote Piet wel aanspreken), Corrie Konings, Wilma Landkroon, Imca Marina (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – weten jullie in welk gezelschap je komt te verkeren als je ooit zo’n ding aangeboden krijgt), Ben Cramer en Dennie Christian: geen enkele van ze komt uit Volendam.

op 24 11 2010 at 17:37 schreef Bert Brussen:

Dat zou zomaar eens heel vervelend kunnen zijn Hans van Milner.

Partijen met “een sociaal beleid dat opkomt voor de lagere klassen” hebben nogal eens de neiging weinig meer voor die lagere klassen te doen dan ze geld geven. Dat geld moet ergens vandaan komen, meestal uit de algemene voorzieningen. Hierdoor ontstaan schulden en tekorten, die door anderen weer moeten worden aangevuld. Vaak ook zorgt dit “sociale” beleid ervoor dat lage klassen vooral lage klassen blijven en er steeds meer mensen tot de lagere klasse gaan behoren. Daar is dan al snel geen geld meer voor, waardoor er nog meer schulden moeten worden gemaakt en degene die al deze schulden moeten betalen door steeds hogere belastingen de motivatie verliezen om nog langer hard te werken en belastingen te betalen voor enorme hoeveelheden lage klassen die zich ook nog eens steeds minder onaangepast tonen en, gek genoeg, steeds meer uit andere landen lijken te komen, aangetrokken door de verhalen over het “sociale” beleid van die partijen. Hierdoor lijkt er minder ruimte te zijn voor Nederlanders en winnen de lage klassen steeds meer macht, bijvoorbeeld omdat ze elke kritiek afdoen als “racistisch” of vinden dat ze recht hebben op het voeren van oorlog tegen hogere klassen vanwege hun “vrijheid van godsdienst”. Dit levert dan vooral spanningen op in een toch al klein en vol land.

Zie je, Hans van Milner, “sociaal” heeft veel verschillende betekenissen. En “sociaal” stemmen betekent niet altijd het beste voor een land.

op 24 11 2010 at 17:44 schreef Makbouli:

Lijkt mij goed om alle door jou genoemde testen, inclusief een minimale opleiding rechten, politicologie of staatsrecht voor bestuurders, kamerleden en raadsleden in te voeren. De stemmers wil ik nog wel even sparen. Nu controleert of initieert de gemiddelde jan-lul beleid waar hij geen verstand van heeft met alle gevolgen van dien.

Ah, lekker. Dat lucht op!

op 24 11 2010 at 17:44 schreef Marthijn Uittenbogaard:

‘Of iemand die het vooral ver heeft geschopt in de pornowereld.’

Wat is daar mis mee?
Het probleem is niet de onderlaag van een samenleving. Ook niet de bovenlaag. Maar wanneer de middenlaag het voor het zeggen heeft zit de samenleving in een enge situatie. De burgertrustjes, de mensen die denken slim te zijn en boven het Tokkie-volk uit te komen omdat ze maar af en toe naar SBS6 kijken.
Porno deugt niet, muziek uit Volendam deugt niet. Burgertruttentalibanisme. :)

op 24 11 2010 at 17:53 schreef Hans van Milner:

Uiteraard Bert. Maar dat weten die mensen meestal niet. Daar ging het ook niet om verder.

En Marthijn, er is niks met een pr0nbaron. Maar niet als volksvertegenwoordig, als het even mag.

op 24 11 2010 at 18:44 schreef Jan van Dijk:

Fijn om te horen, hoe een van onze nieuwe Nederlanders generaliserend oude Nederlanders wegzet, die toevallig wonen in Appelscha, Volendam of een obscuur dorp in Limburg.
Ik zou maar eens beginnen met de eis, dat men minstens tien jaar Nederlander moet zijn en geen vreemd paspoort moet hebben om stemrecht te krijgen.

op 24 11 2010 at 18:54 schreef Rob:

“Ik ben voor stemrecht naar belastingafdracht. Hoe meer je betaalt, hoe meer je recht hebt op een mening. Want wie betaalt, bepaalt.
Dan zijn we meteen verlost van partijen als groenliks…”

Ik dacht dat just GL zo’n grachtengordelpartij was vol salonsocialisten en zo. Als domrechts nou eens consequent werd in het schelden, tieren en brullen, dan konden we nog een poging tot gesprek hebben.

Verder is het natuurlijk knettergek en schandelijk dat zo’n “allochtoon” zomaar “ons” de les durft te lezen. Liever geen vrijheid van meningsuiting voor allochtonen tot in het tiende geslacht, Jan van Dijk, vind je ook niet? Muil houwen en plees schrobben.

op 24 11 2010 at 18:59 schreef javandongen:

Ben zelf altijd wel gecharmeerd geweest van het concept van stemrecht zoals dit in Heinlein’s Starship Troopers (het boek, niet de film) wordt weergegeven. Iedereen komt in aanmerking voor stemrecht of het verkiesbaar stellen voor een openbare functie, maar dan mag je eerst 2 jaar bewijzen dat je ook iets overhebt voor de maatschappij waar je invloed op uit wilt oefenen door het algemeen belang te dienen. Maakt verder niet uit of je zo dom als een rund bent, gaat er om of je bereid bent voor je medemens te vechten(en waar nodig te sterven).

Of het in de praktijk zou werken is discutabel, maar ik kan ‘m zeker aanraden als “food for thought”.

op 24 11 2010 at 19:08 schreef Elin:

Toch lijkt het me kunnen werken mensen circa anderhalve maand voor de verkiezingen een meerkeuzetestje te laten maken, waarin ze moeten aangeven wie de zittende premier is; wat überhaupt zo ongeveer een premier is; welke duidelijke standpunten (bijv. “Wajong omlaag”) bij welke partij(en) horen; en meer van dat. Denk niveau Jip en Janneke. Eventueel kan de benodigde kennis gratis in foldervorm verspreid worden. De testuitslag geldt enkel voor de daaropvolgende verkiezingen. Zo wordt eenieder gedwongen wel eerst wat basisinformatie op te nemen betreffende voor welke concrete standpunten en ideeën hij/zij eigenlijk stemt. Zonder gelijk op iets dubieus als opleiding of IQ te filteren.
Maar ja, dan krijg je natuurlijk weer gebakkelei over de al dan niet gekleurde invulling van zo’n folder en test.

Overigens, EQ-testen zijn sowieso nogal vaag, maar ik zie in de verste verte nog niet in waarom die iemands stemgedrag zouden moeten kunnen beperken. Lekker belangrijk qua stemrecht, of iemand populair is in de kroeg; of adequaat reageert op een huilbaby.

op 24 11 2010 at 19:17 schreef Niek:

@Elin,

Wat dacht je van de Stomwijzer?

op 24 11 2010 at 19:22 schreef Rudolf:

Als ‘Aaidammer’ die ‘op’ Volendam woont moet ik reageren, nu de schrijver van het onderhavige artikel meent zich zo negatief over Volendammers te moeten uitlaten. Overigens, zo ook de vele politiek correcte reageerders, die het fijn hebben samen op deze policor-site. Vetklep en Bigpete gaan daar dapper tegenin, maar dat is uiteindelijk verspilde moeite. Mensen met het morele gelijk aan hun zijde, zijn nimmer op andere gedachten te brengen. Welnu, de Volendammers. Als je ziet wat door de Volendammers in dat relatief kleine dorp wordt gepresteerd, de een werkt namelijk nog harder dan de ander, kan dat niet anders dan bewondering afdwingen. Wat betreft de zogenoemde ‘domheid’ van de Volendammers kan worden gezegd dat velen studeren en die studie ook, uiteraard zou ik bijna zeggen, met goed gevolg afsluiten. Volendammers gaan vrijwel nooit voor de middenmoot, maar willen presteren en werken daar hard voor. Veel Volendammers zijn bouwvakker en ook daarin excelleren ze meestal. De mocro’s die in Volendam niet te zien zouden zijn, hebben jaren het uitgaansleven in Volendam verpest totdat ze uiteindelijk zijn ‘uitgedreven’. Het gros van die verrijkers woont in het Edamse gedeelte van de gemeente Edam-Volendam. Alleen daaraan kun je al zien dat die Volendammers nog zo dom niet zijn. Ellende houden ze zoveel mogelijk buiten de deur en anders dan onze zo geleerde politici, zagen zij vanaf dag één de bui al hangen.

op 24 11 2010 at 19:37 schreef vetklep:

Eq is subjectieve onzin die berust op pseudologie. Uit de familie van vrouwendingetjes. Wordt ook vaak gebruikt als aai over de bol van dommeriken, alsof er “meer” zou zijn dan intelligentie.

op 24 11 2010 at 20:10 schreef vetklep:

Ik zie totaal niet in waarom een Volendammer zich zou moeten of willen verdedigen.
Wie meent op Volendammers te mogen neerkijken, zet zichzelf te kijk.

Ik krijg er zowiezo een beetje jeuk van mensen die de ene cultuur te vuur en te zwaard menen te moeten verdedigen, ondanks walgelijkheden die een blind paard niet kunnen ontgaan, maar zich wel vrij voelen zich superieur te verklaren aan mensen uit een andere subcultuur. Een subcultuur die niemand tot last is bovendien, afgezien van het soms snel moeten grijpen naar de afstandbediening.

Die mensen die de achterban van een partij samenvatten als liefhebbers van *vul “lowbrow” muziek in* begrijpen niet eens dat deze “lowbrow” cultuur wel kostendekkend wordt geconsumeerd. In tegenstelling tot een kaartje voor het concertgebouw, waar nog eens anderhalf keer de prijs van het kaartje subsidie bij moet.

op 24 11 2010 at 20:11 schreef Zahra Boufadiss:

Zucht, ik zou wel willen zeggen wat voor opdracht ik had bij het schrijven van deze speech en hoe ik deze speech heb bedoeld, maar ik vind het veel te leuk om jullie zo kapot te zien gaan op de inhoud.

op 24 11 2010 at 20:15 schreef Zahra Boufadiss:

Oh en ik krijg er jeuk van om als ‘Nieuwe Nederlander’ te worden bestempeld. Ook kortzichtig om mij door mijn naam te beoordelen, gelijk bij een cultuur in te delen.

op 24 11 2010 at 20:18 schreef vetklep:

op 24 11 2010 at 20:15 schreef Zahra Boufadiss:
Wie bestempelt u als zodanig?

op 24 11 2010 at 20:20 schreef vetklep:

O, ik heb het al gevonden.
Niet chique. En een beetje dommig, vind ik.

op 24 11 2010 at 20:22 schreef Zahra Boufadiss:

“Fijn om te horen, hoe een van onze nieuwe Nederlanders generaliserend oude Nederlanders wegzet, die toevallig wonen in Appelscha, Volendam of een obscuur dorp in Limburg.”-Jan van Dijk.

Niet dat het enige gevoelige snaar raakt bij me, trouwens.

op 24 11 2010 at 21:43 schreef rena:

Komt er ook een test voor geschiktheid op het houden van huisdieren en het maken van kinderen? (Heb je over een poosje helemaal geen IQ test voor het stemmen meer nodig.)

op 24 11 2010 at 22:44 schreef Özcan Akyol:

Eens!

Wat mij betreft kan het recht op voortplanting ook worden herzien. Nu kan iedereen te pas en te onpas kinderen maken.

op 24 11 2010 at 23:24 schreef EH:

Wat betreft volendammers; ik ben er zelf nooit geweest, maar dit is toch de wereld op de kop lijkt me.

Ten eerste, zijn er natuurlijk gewoon allochtonen in volendam, zoals hierboven al eerder benoemd. Daarnaast gaat zelfs de meest verstokte provinciaal wel eens een dagje naar amsterdam; de notie dat deze mensen niet weten wat een marrokaan is lijkt me behoorlijk wereldvreemd.

Ik vermoed echter dat de auteur van dit stuk de volendammer maar op een manier kent, de manier waarop hij hier herkauwd wordt; als het eeuwige rethorische pispaaltje van linksige betogers.

op 24 11 2010 at 23:39 schreef Peter:

Dat is me nou echt nooit opgevallen, dat de Volendammers ‘het eeuwige retorische pispaaltje van linkse betogers’ zijn.

op 25 11 2010 at 00:01 schreef vetklep:

Wat betreft voortplanting vind ik ook dat je een kind om te beginnen subsidievrij moet kunnen bekostigen. Zonder fokpremie dus. Jouw hobby: zelf betalen.
Verder zou men zich eens eerlijk moeten afvragen wat men een kind te bieden heeft. En men zou zich moeten realiseren dat een kind ongeveer hetzelfde kost als het hebben van een paard. Met andere woorden: zonder kind ben je een stuk welvarender.
Daarnaast bevordert een kind je vrijheid niet.

Bovendien is de wereld ruimschoots overbevolkt genoeg as it is. De allergrootste bijdrage die je kan leveren aan “het milieu” is je niet voort te planten.

Het bovenstaande in overweging genomen heb ik me in ieder geval niet schuldig gemaakt aan overbevolking.

op 25 11 2010 at 00:06 schreef Uriël Fack:

Zoals niemand ziet, zit de crux in het cursieve tekstje onder het betoog. Dit is een opdracht voor retorica. Daarbij moet je dan soms onzin verkondigen op zo’n manier dat iedereen denkt dat je meent wat je zegt. Dat is mevrouw gelukt. Bravo.

(NB. Of ik dit meen of sarcastisch ben is dan weer mijn bijdrage aan de retorica.)

op 25 11 2010 at 00:09 schreef Zahra Boufadiss:

Oh bravo Uriël. Eindelijk.

op 25 11 2010 at 00:14 schreef EH:

Eeuwig is wellicht overdreven, maar op zijn minsts sinds fortuyn wordt de volendammer met de regelmaat van de klok uitgekotst door de linkse elite; met als verwijt uiteraard een of andere tekortkoming op het gebied van links-elitairisme.

Is het niet hun smaak in de muziek, dan is het wel hun niet salonfahighe smaak in drugs. Waar uiteindelijk altijd de oorspong van deze antipathie lijkt te liggen is in hun vermeende sterke locale identiteit. Geen idee hoe volendam er nou werkelijk uitziet, en dat doet er ook niet toe; ben je geen wereldburger, dan ben je een minderwaardig mens, dat is de moraal van het verhaal.

Dit is natuurlijk een recurrent thema, maar ik hoor m minimaal een keer per maand, in deze specifieke gestalte.

op 25 11 2010 at 00:17 schreef EH:

“dat iedereen denkt dat je meent wat je zegt”

Nee, dat is de acteerschool. Rethorica gaar primair over overtuigingskracht; niet van je personage, maar van je argumenten.

op 25 11 2010 at 00:18 schreef rena:

haha Advocaat van de duivel spelen.
Een mening geven waar je het zelf niet mee eens bent, maar die je geeft om reacties uit te lokken. Love it too.

op 25 11 2010 at 01:23 schreef Broer:

Lekker bezig, zus. Toch fijn om te zien hoe iedereen losgaat op je ongenuanceerde speech. Vooral de reactie van ‘Jan van Dijk’ doet mij plezier. Lutser.

op 25 11 2010 at 07:54 schreef Niek:

Even niet gezien dat het een retorisch kunststukje betrof. Dat doet niets af aan mijn betoog. En die reactie van Jan van Dijk is natuurlijk een pareltje, een prachtig voorbeeld van boosbloggerij.

op 25 11 2010 at 08:14 schreef Peter:

Ik vind echt dat types als Jan van Dijk het stemrecht moet worden ontnomen. Ik vind zelfs dat ze moeten worden samengedreven in buitenwijken en dan een muur eromheen.

op 25 11 2010 at 09:47 schreef Passant:

@Peter: in plaats daarvan worden ze trainer van VVV

op 25 11 2010 at 10:21 schreef @JoycePants:

@EH Ik zou willen dat in de retorica winst werd behaald door de persoon met de beste argumenten, maar zoals uit de publieke debatten in Amerika blijkt (en in toenemende mate die uit Nederland), zijn het de mensen met de beste oneliners en populistische standpunten die vaak tot winnaar worden verklaard.

Bovenstaande opdracht is erg vermakelijk, leuk geschreven en herkenbaar in zoverre dat ik dergelijke uitspraken ook wel eens heb gedaan, aan de bar, in een heerlijke “niemand snapt het behalve wij” rant met mede studenten. Destijds beleefde de LPF haar hoogtijdagen, dus de omstandigheden zijn tot zekere hoogte te vergelijken met nu. Behalve dat de PVV zich een stuk socialer toont als het gaat om bijvoorbeeld uitkeringen en de zorg. En misschien nog wel belangrijker, dat Geert Wilders (niet voor niks ‘de tovenaarsleerling’ gedoopt) meer nog dan zijn voorganger in staat blijkt de gevestigde politiek te verlammen en racisme te verkopen als beleid.

De auteur raakt een gevoelige snaar als zij het heeft over burgers die de gevolgen van hun stem niet kunnen overzien. Dat is inderdaad een kernprobleem. Tegelijkertijd veronderstelt zij een moreel hogere positie voor zichzelf dan voor de PVV, om vervolgens een (al dan niet gemeend) politiek standpunt in te nemen dat evenzeer is gebaseerd op uitsluiting.

Het installeren van een aristocratie gebaseerd op intellectuele capaciteit is moreel niet te rechtvaardigen, juridisch onbestaanbaar en zou meer frustratie en agressie teweeg brengen dan onze samenleving aan kan. Ik ga ervan uit dat dit ook tegenargumenten waren van medestudenten.

Maar aan de bar, daar begrijp ik het.

op 25 11 2010 at 10:34 schreef judas:

zeg breedveld, moslimproselietje
hebben ze jou gisteren opgepakt toen zeeen verwarde man aangehouden hebben?
zou me niks verwonderen
overigens is je site wel achteruit gegaan zeg , sjonge sjonge wat een niveau. lees alleeen dit artikel van dit moslimstudentje eens, dat jaren geleden de mavo nog niet gehaald zou hebben en nu op de universiteit zijn tijd en ons geld zit te verdoen in plaats zich verdienstelijk te maken in een fabriek achter een lopende band of met het ophalen van straatvuil

op 25 11 2010 at 11:57 schreef yurp:

@vetklep

In welke leeftijdcategorie val jij eigenlijk? In de oudere ‘we hebben het goed voor elkaar’ categorie of ben je nog wat jonger?

op 25 11 2010 at 11:59 schreef yurp:

@Peter

volgens mij vinden ze dat alleen maar fijn. Lekker onder elkaar en hartstikke veilig. De boze buitenwereld buitengesloten en samen aan de snert.. gezellig!

op 25 11 2010 at 12:14 schreef vetklep:

op 25 11 2010 at 11:57 schreef yurp:
Om heel precies te zijn zit ik in de leeftijdscategorie 40.
Dus ik ben precies op tijd geboren om alles te zien instorten.

op 25 11 2010 at 12:22 schreef EH:

@EH Ik zou willen dat in de retorica winst werd behaald door de persoon met de beste argumenten, maar zoals uit de publieke debatten in Amerika blijkt (en in toenemende mate die uit Nederland), zijn het de mensen met de beste oneliners en populistische standpunten die vaak tot winnaar worden verklaard.

Mijn psychoanalyse: je wordt oud, je meningen zijn verkalkd, en het populistisch gelul van vandaag, daar kun je niet meer warm van worden, in tegenstelling tot het populistisch gelul van vroeger.

Anyway, deze kwestie staat volledig haaks op waar ik het over had. Of je het beste argument nou definieert als het meest overtuigende, of dat argument dat het beste bij jouw mening aansluit; een personage neerzetten en een argument neerzetten zijn twee verschillende dingen.

Ik hoop dat mevrouw Boufadiss zich dat ook realiseert voordat ze haar bul behaalt; één Enait is meer dan genoeg entertainment in de rechtszaal lijkt me.

op 25 11 2010 at 12:49 schreef @JoycePants:

“Mijn psychoanalyse: je wordt oud, je meningen zijn verkalkd, en het populistisch gelul van vandaag, daar kun je niet meer warm van worden, in tegenstelling tot het populistisch gelul van vroeger.”

Ik ben net 29 geworden, dus dat verkalkte zou mee moeten vallen. Ik probeer tegenwoordig alleen wel constructief kritiek te leveren en mee te denken over een oplossing i.p.v. eenvoudigweg alles af te kraken en overal tegen te zijn. Populistisch gelul is hartstikke vermakelijk en vaak zeer effectief als het gaat om het winnen van zieltjes. Je hebt er alleen geen reet aan als je oprecht probeert dingen te veranderen.

op 25 11 2010 at 14:05 schreef yurp:

@vetklep

Ik in de categorie 30. Gefeliciteerd, wij zijn de betalers. Mijn generatie is er nog net wat lulliger aan toe als die van jou. Wij hebben inmiddels aan den lijve ondervonden wat ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ betekent. Dat betekent dat jij bij een Payroller op een nul uren contract op oproepbasis wordt geplakt met je HBO opleiding. En na twee jaar de laan uit wordt gestuurd voordat je op een vast contract kunt komen.

op 25 11 2010 at 14:35 schreef EH:

yurp:

Waar vergelijk je je huidige situatie mee? Utopia?

‘Een HBO opleiding’ zegt natuurlijk niet zoveel. Met een flexibele arbeidsmarkt krijg je een nul-uren contract; blijkbaar ben je niet bepaald onmisbaar en zijn er meer mensen die jouw kunstje kunnen dan er vraag naar is. Zonder die flexibele arbeidsmarkt is er een grote kans dat je op de bank zou zitten, borden zou wassen of jezelf anderzijds chronisch overbodig gemaakt in je eigen sector, terwijl de babyboom-mastodonten het arbeidsaanbod zaten te monopoliseren met hun ‘rechten’; nu kun je op zijn minst ervaring opdoen in je eigen sector.

op 25 11 2010 at 14:45 schreef vetklep:

op 25 11 2010 at 14:05 schreef yurp:
Dat is bij mij ongeveer net zo. Ik heb alleen nog net bewust een restje van het babyboomerfeestje mee mogen maken, voordat er alleen nog maar zuur over was.

op 25 11 2010 at 15:30 schreef William Claassen:

Zahra in een opdracht voor retorica, Ebru Umar recentelijk in een bijdrage aan De Avond van de Polemiek, het heerst blijkbaar:

***

Meningen, maandag 22 november 2010Andere mensen, andere rechten

Hoewel alleen communisten in een rechtvaardige eerlijke wereld geloven, zal minder dan een handjevol mensen het over drie minuten nog met me eens zijn. Althans openlijk. Velen zullen me haten. In het geniep. What’s new?! Het interesseert me werkelijk niet. Ik heb toch gelijk. Tenzij… Iemand me kan uitleggen waarom we als niet-communisten iedereen maar rechten toekennen? En iemand me kan uitleggen waarom we als niet-communisten vinden dat iedereen maar rechten heeft? Kan iemand me uitleggen waarom we beweren dat alle mensen gelijk zijn, terwijl we dondersgoed weten dat sommigen gelijker zijn dan anderen? Kunnen we niet eens ophouden met het gelul dat u en ik, maar ook Henk en Ingrid, Fatma en Ali gelijke rechten hebben?! Ik ben het zat dat zoveel mensen op wie ik werkelijk neerkijk en u ook, geef maar toe dezelfde rechten hebben als ik. Ik ben die domme Wildersaanhang zat. Ik ben die idiote moslimfundo’s zat. Ik ben die vrouwen die menen het recht op niet-werken te hebben zat. Net als die zeurende bejaarden die met rollator en scootmobiel door het leven gaan. Ik ben die moeders die vinden dat onbeperkt kinderen poepen een recht is, zat. Ik ben hoofdredacteuren die neuzelmeisjes dagelijkse columns in kranten geven, zat. Ik ben het gedraai met woorden van PvdA-politici zat. En ook die tramconducteurs die wegrijden terwijl je op het knopje drukt, ben ik zat. Ik ben die voetbalhooligans voor wie vernietigen vanzelfsprekend is, zat. Ik ben die politie die vriendjes wordt met bontkraagjes, in plaats van ze eens flink af te rossen, zat. Bovendien ben ik die Noord/Zuidlijn, die door imbeciele bestuurders aan incompetente aannemers is uitbesteed, zat. Ik ben die kansarme jongeren, die vmbo-drop-outs die wijken terroriseren, zat. Ik ben die vijfjarige meisjes met hoofddoek zat; die boerkini’s in welke kleur dan ook, die duikpakken voor moslimmeisjes die moeten leren zwemmen,ben ik zat. Die niet belastingbetalende woonwagenbewoners en asociale tokkies ben ik óók zat. Maar bovenal ben ik die Amsterdamse horeca, die analfabeten die van school komen en die roeperts over de vrijheid van meningsuiting totaal ZAT. Z.A.T. Ik ben het zat. Tokkies, analfabeten, moslimfundo’s, terroristen, woonwagenbewoners, kansenjongeren, PvdA’ers, vrouwen, zogenaamd leuke Amsterdammers, ik ben het ZAT dat ze dezelfde rechten hebben als ik. Dat ze mogen stemmen. Dat ze naar school mogen. Ik ben het zat dat ze uitkeringen aanvragen, niet hoeven te werken, kinderbijslag, stufi, huursubsidie, AOW, woningen, fietsen, computers en zwemles krijgen zonder dat er verplichtingen tegenover staan. Ze bestaan nou eenmaal, mensen die ervoor kiezen dom, afhankelijk, achterlijk, crimineel en gewelddadig te zijn. Met de Nederlandse VOC-mentaliteit heb je geen islam meer nodig om terug te keren naar de duistere Middeleeuwen. Maar dat wil niet zeggen dat wij, gehoorzame, werkende, bijdragen leverende burgers naar het pijpen van paupers dienen te dansen. WIJ hebben ook rechten en ik kan wel huilen als ik tot me door laat dringen dat deze tweede- en achtsterangsburgers net zoveel rechten hebben als ik. Ik hoor u denken, wijze correcte burgers van deze geweldige o zó tolerante stad: en wie ben jij om te bepalen dat dit achtsterangsburgers zijn? Wie ben jij om te bepalen dat een vrouw geen kinderen mag krijgen? Moet werken? Ik ben Ebru Umar. Een werkende single vrouw. Ik ben een ZZP’er, een goed verdienende ZZP’er die kaalgeplukt wordt door de overheid om tokkies, analfabeten, moslimfundo’s, terroristen, woonwagenbewoners, kansarme jongeren, PvdA’ers, vrouwen, Amsterdammers van uitkeringen te voorzien waardoor ze PvdA blijven stemmen. Ik ben dit ‘allemensenzijngelijkenhebbendezelfderechten’ gelul zó zat. Alle mensen zijn niet gelijk. En horen niet dezelfde rechten te hebben. Het wordt tijd dat we rechten fiscaliseren. Want ja, Orwell wist het al: sommige mensen zijn nou eenmaal gelijker dan anderen. Sommige mensen werken. Sommige mensen betalen de rekening. ALTIJD maar weer. Het wordt tijd dat alleen deze mensen bepalen. Ebru Umar is columniste. In De Balie werd deze maand de Avond van de Polemiek gehouden. Het Parool publiceert de tien bijdragen. Vandaag die van Ebru Umar.

op 25 11 2010 at 15:46 schreef yurp:

@EH

Hoeveel procent, sorry promille van de mensen zijn onmisbaar en hebben vakkennis die niemand anders bezit? Niet zoveel geloof ik. En aangezien werk momenteel nog steeds redelijk schaars is zijn er voor jou als je jezelf assertief opstelt inderdaad wel een paar te vinden die zich wél laten naaien uit noodzaak. Dat het aanbieden van een enigzins sociaal contract zou leiden tot bankzitten (apart dat je denkt dat mijn comment autobiografisch is) of onder je niveau werken lijkt me een vreemde conclusie. Overdreven rigide ontslagbescherming kan verstarring in de hand werken. Volgens mij hebben we dat echter al jaren niet meer. Misschien als je idd een babyboom mastodont bent maar als jonge werkende zit je de eerste twee jaar op tijdelijke basis. Als je baas na twee jaar nog steeds niet weet wat hij aan je heeft dan heeft hij zelf twee jaar zitten slapen. Organisaties hebben al veel mogelijkheden om je flexibel in te zetten en te lozen. Veel meer dan jij hebt om flexibel je werk in te zetten of te zoeken.

op 25 11 2010 at 15:54 schreef yurp:

@vetklep

dan heb je daar nog een mazzeltje gehad. Het lijkt wel alsof babyboomers met de uitspraak dat schulden niet naar de volgende generatie mogen worden doorgeschoven zich niet beseffen dat ze daarmee de huidige generatie jonge werkenden opzadelen met de schulden die ZIJ in het verleden hebben gemaakt. Nu al ligt het reeele inkomen van een gemiddelde 65-plusser ruim boven dat van een 25-35 jarige en die discrepantie zal alleen nog maar oplopen. Maar zeg niet dat het oneerlijk is want de huidige pensionado heeft immers ook betaald voor de ouderen van zijn tijd. Dat zij met z’n velen maar een handjevol ouderen hoefden te onderhouden die niet erg oud werden ook nog eens niet erg stevig uit de pensioenkas trokken wordt er voor het gemak bij vergeten. Stel je voor dat ze straks niet meer zes keer per jaar op vakantie kunnen…

op 25 11 2010 at 16:19 schreef vetklep:

op 25 11 2010 at 15:54 schreef yurp:
Nog even los van de salarisontwikkeling: in het begin verdien je absurd weinig, terwijl je juist extra veel nodig hebt.
En die langzame ouwe knarren, die eindeloos over hun opleiding mochten doen, die altijd wind mee hebben gehad en die qua hypotheek betalen wat ons gas, licht en water ongeveer kost, verdienen wel lekker. In vaste dienst.
Wij mogen met een gun tegen ons hoofd freelancend betalen voor het pensioen van de nog iets ouwere knarren. En tegen de tijd dat wij aan pensioen toe zijn, als we die leeftijd ooit halen, wordt het waarschijnlijk de pil van Drion.

op 25 11 2010 at 16:46 schreef Poldertijger:

Wat een geweldig idee van mevrouw Boufadiss. Mijn favoriete kiescommissie die de potentiele stemmers moet beoordelen bestaat uit Hero Brinkman, Duns Ouray, Martien Pennings en voor de intellectuele noot voeg ik Martin Bosma toe. Deze heren zullen feilloos het kiezersvolk voor electorale misstappen weten te behoeden.
Natuurlijk zal ik zelf niet aan de strenge criteria van deze heren kunnen voldoen; ik reaguur op frontaalnaakt, ik heb een koran in huis en bezoek verdachte islamitische sites, dus ik krijg nooit meer een oproepkaart, maar dat is een offer dat ik graag breng voor de goede zaak.
Het staat ook niet zo goed met de kansen van mevrouw Boufadiss om een oproepkaart van deze commissie toegekend gekregen te worden.
Mevrouw Boufadiss schrijft: “Uit een ander onderzoek blijkt dat een kwart van de PVV-stemmers vindt dat het gebruik van geweld in een conflict is toegestaan.” Waarschijnlijk doelt zij op een onderzoek van het bureau Motivaction, waarin staat: “Opvallend is verder, naast de roep om law and order, de wat grotere acceptatie van geweld binnen de PVV-achterban.” Mevrouw Boufadiss verhult dus dat wat betreft de acceptatie van geweld de PVV-kiezer nauwelijks afwijkt van de rest van Nederland.
Ik heb een vraag aan mevrouw Boufadiss. Als zou blijken dat moslims geweldadiger zouden zijn dan niet-moslims, mag mevrouw Boufadiss dan zonder verder onderzoek door de kiescommissie worden uitgesloten? En wat mag het beleid van de kiescommissie dan zijn ten opzichte van dhimmies?
Ook schrijft zij: “Kopstoot-Hernandez”, hoewel het allang duidelijk is geworden dat Hernandez geen kopstoot heeft uitgedeeld. Mevrouw Boufadiss heeft volgens haar twitter-account enige dagen gewerkt aan haar speech, maar heeft geen kans gezien om deze feitelijke onjuistheid uit haar speech te verwijderen. Heeft mevrouw Boufadiss nooit van het begrip laster gehoord? Het is duidelijk dat een derde jaars rechtenstudent die zulke evidente fouten maakt natuurlijk nooit voor haar kiesexamen zal slagen.
Het voorstel van mevrouw Boufadiss zal uitmonden in de droom van de Linkse Kerk: een regering zonder, lastige, kiezers.

op 25 11 2010 at 17:13 schreef Zahra Boufadiss:

@Poldertijger,

ik ben geen moslim, jammer he. Gaat je hele vooroordeel weer niet op. *geeft schouderklopje*

op 25 11 2010 at 17:26 schreef yurp:

“hoewel het allang duidelijk is geworden dat Hernandez geen kopstoot heeft uitgedeeld.”

Goh, weet je meer dan ik?

op 25 11 2010 at 17:31 schreef yurp:

@vetklep

Ik probeer een berekening te maken van de kosten van leven in 2000 (energie, hypotheek, belastingdruk etc.) afgezet tegen modaal inkomen. En dan eens kijken wat er de afgelopen jaren is gebeurt aan verarming. Je hoort zo nu en dan eens mensen roepen dat de volgende generatie het wel eens armer kan gaan krijgen terwijl volgens mij de huidige generatie het al een héél stuk armer heeft. Ik wil ook wel verder terug maar cijfers van bijvoorbeeld 1980 zijn nog moeilijker te vinden.

op 25 11 2010 at 18:44 schreef babs:

Yurp,
Voor mensen die hun geld vooral besteden aan wonen en eten, arme mensen dus, is het er waarschijnlijk een stuk moeilijker op geworden.

Voor mensen die ook nog wel eens een vliegreisje maken en het geld hebben af en toe een nieuwe computer, TV of mobiel te kopen, is het leven er wellicht zelfs minder duur op geworden.

Ik kom niet heel veel meer in mijn geboorteplaats. Als ik een keer terug ben, valt me vooral de onwaarschijnlijke luxe overal op. Ik woon in één van de armste regio’s van Europa en dat lijkt wel een beetje op Nederland van de jaren 80. Voor mij is terugkomen naar Nederland soms een cultuurshock door de achteloze rijkdom. De auto’s in de straat van, de spullen in de winkels, de kleding van het winkelend publiek. Aan alles kun je zien dat verreweg de meesten niet op elk dubbeltje hoeven te letten. Dat was volgens mij 25 jaar geleden heel anders. Van destijds herinner ik me ook dat me wel eens op viel hoe normaal het in veel Amerikaanse series en films was dat iedereen rijk was. Met 16 jaar een auto, grote villa’s en weet ik wat meer (en echt niet alleen in BevHills, ook ‘gewone’ buurten in ‘gewone’ films en series). Nu is Nederland in mijn beleving net zo rijk geworden.

op 25 11 2010 at 19:10 schreef vetklep:

op 25 11 2010 at 17:31 schreef yurp:
Uit de losse pols, en waarschijnlijk subjectief, kon een gezin tot en met de seventies rondkomen van 1 salaris. Tegenwoordig moet je wel met z’n tweeen werken om enige mate van welbevinden te genereren.

Babs, waar zit jij ongeveer dan?
Volgens mij was in de eighties trouwens het enige veschil dat wij pas met 18 mochten rijden.

op 25 11 2010 at 19:35 schreef Niek:

Je moet kijken naar de PPP (Purchasing Power Parity) Hierin wordt gekeken naar het inkomen, het prijspeil en de hoeveelheid inspanning (uren werk) er verricht moet worden.

Als je kijkt naar de PPP in Nederland zie je dat deze na 1980 nog sterk is gestegen.
http://www.indexmundi.com/netherlands/gdp_%28purchasing_power_parity%29.html

In de jaren ’70 leefden veel gezinnen weliswaar van één inkomen, maar ze hadden vaak geen eigen woning, hooguit één auto, gingen maar één keer per jaar op vakantie, en dan vaak nog met een tent en niet te ver weg en gingen veel minder vaak uit eten.

Verder zijn ook de openbare voorzieningen veel uitgebreider en dus duurder geworden en zijn er veel producten verkrijgbaar die toen niet bestonden. Je betaalt nu bijvoorbeeld meer zorgpremie, maar de kans dat je kanker overleeft is ook veel groter dankzij dure behandelingen die toen niet bestonden.

Al met al is een gezin nu rijker omdat er meer inkomen wordt verdiend en daarmee een heleboel producten worden gekocht die toen geeneens bestonden.

op 25 11 2010 at 22:20 schreef Marco Knol:

Ik had nogal de neiging te willen zeggen dat dit een onvoldoende had moeten opleveren voor de opdracht, maar gezien het aantal lieden dat er boos blazend tegenin meent te moeten gaan weet ik het niet zo meer. Ik vond het in ieder geval geen overtuigend betoog.
Anyway, mag ik sommige boos blazende mensen aanraden om eens wat van Popper te gaan lezen? Die heeft namelijk dit hele filosoof-koning betoog van Plato al lang geleden aan gort gefilosofeerd.

op 25 11 2010 at 23:30 schreef Marco Meijer:

Het idee om bepaalde groepen kiezers uit te sluiten van het aktief stemrecht duikt met enige regelmaat op. Voorzover ik kan nagaan zijn het nagenoeg altijd progressieven die dit idee naar voren brengen.
Progressieven vinden democratie maar lastig, denk ik dan.

op 26 11 2010 at 10:04 schreef babs:

Vetklep,
Ongeveer een kilometer hier vandaan:
http://www.youtube.com/watch?v=StgoMuy6Ufw

op 26 11 2010 at 11:59 schreef vetklep:

Babs:
Ottenooie wat een puinhoop. Heb verbijsterd zitten kijken, hoewel ik er geen bal van versta.
Jij woont wel twee beetjes beter, hoop ik?

op 26 11 2010 at 14:15 schreef sabaroth:

We kunnen ook beginnen met een streng examen voor politici: Heeft hij/zij wel een goede algemene ontwikkeling, logisch denkvermogen, een goede beheersing van abn en engels in woord en geschrift, geen crimineel verleden?
Zoniet, terug naar je burgerlullenkutbaantje en next please?

op 26 11 2010 at 14:26 schreef babs:

Ja, en we hebben er ook vaak mooi weer bij. Maar ook bij mij voor de deur is het straatbeeld op zijn best vergelijkbaar met Nederland vroeg in de jaren 80. Met hier veel meer hoogbouw natuurlijk.

Belangrijke overeenkomst tussen Sevilla nu en Nederland vroeger: werk vinden is geen vanzelfsprekendheid. Dat er voor zo ongeveer iedereen in Nederland nu werk is, is ook een vorm van luxe, het geeft haast iedereen een bepaalde mate van onafhankelijkheid. Als ik nu in Sevilla ontslag neem dan is de kans dat ik hier ooit nog een naar Nederlandse maatstaven normaal salaris ga verdienen, nihil. In Nederland acht ik de kans 99% dat ik binnen een maand een beter betaalde baan zou kunnen krijgen.

Vandaar ook naar yurp: het zou kunnen zijn dat bepaalde kleine arme groepen in Nederland het nu slechter hebben dan 25 jaar geleden, maar voor de overgrote meerderheid, van benedenmodaal tot bovenmodaal geldt dat gewoon niet. Rijken wonen wat kleiner (of verder) dan vroeger, maar daar staat veel aan nieuwe luxe tegenover (zie Niek).

op 26 11 2010 at 15:50 schreef yurp:

babs,

volgens mij hebben de ‘arme’ groepen het nu beter dan 25 jaar geleden en is het vooral de midden- en dan vooral de jonge middengroep die achteruit is gegaan. Dat merk ik gewoon om me heen, hoe moeilijk het voor jonge mensen met kinderen is om rond te komen, zelfs met twee salarissen.

op 26 11 2010 at 16:42 schreef Poldertijger:

@Zahra Boufadiss

“ik ben geen moslim, jammer he. Gaat je hele vooroordeel weer niet op.”

Op google vind ik de volgende namen: Zahra Boufadiss, *** en ***. Dat zijn voornamen, die in het algemeen door moslims worden gebruikt.

Ik heb overigens nog een aardige tweet van mevrouw Boufadiss gevonden:
“Flamenco in Marokko? Bestaaat niet. Ik wil je wel een leuke Berberdans leren als je geinteresseerd bent?”

Mevrouw Boufadiss mag dan geen moslim zijn, zij is wel degelijk een berber, imazigh, van Marokko.
Mijn veronderstelling dat mevrouw Boufadiss een moslima is, is foutief, maar geen vooroordeel.

Overigens valt het me wel op dat u niet ingaat op de inhoud van de argumenten:

1 er zal nooit overeenstemming komen over de commissie die het kiezersexamen moet gaan afleggen;
2 u heeft verhuld dat PVV-kiezers wat betreft aanvaarding van geweld nauwelijks afwijken van de gemiddelde kiezer; PVV-stemmers uitsluiten van het kiesrecht heeft dus geen zin.
3 laten we zeggen: als blijkt dat een groep Nederlanders, wier herkomst ligt in een strook van Marokko tot Indonesië, geweld makkelijker aanvaarden dan de gemiddelde Nederlander, mag mevrouw Boufadiss dan worden uitgesloten van het kiezersexamen;
4 ik blijf het onverstandig vinden dat een 3de jaars rechtenstudent zich schuldig maakt aan laster.

@yurp

Het verhaal dat Hernandez een kopstoot zou hebben uitgedeeld hield op toen bekend werd dat de ruzie gefilmd was. In Pauw en Witteman heeft Hernandez’ advocaat gezegd dat de getuigen elkaar tegenspreken en dat de film alleen wat geduw en getrek tussen twee mensen laat zien.
Mijn conclusie: iedereen die na het optreden van Hernandez’ advocaat in Pauw en Witteman Hernandez van het uitdelen van een kopstoot beschuldigt, pleegt laster.
Hier is de lezing van Hernandez over het gebeurde: “het Kamerlid kreeg onenigheid met een cafébezoekster over politiek. De vrouw liep weg. Een vriend van haar, de genoemde ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken, liep haar achterna, maar ging eerst langs Hernandez.
Bij het passeren van Hernandez zou hij de PVV’er met een elleboog een por in de maagstreek hebben gegeven. Het Kamerlid beschouwde dit als een aanval en draaide daarop de arm van zijn ‘belager’ op diens rug. Hernandez beweert dat er verder niks gebeurde.

Bron: de Volkskrant 26-11-2010”

op 26 11 2010 at 16:55 schreef Peter:

Een hoop woorden, Poldertijger, maar je zag Zahra’s naam en ging er op basis daarvan uit dat ze moslim is. Dat is dus bevooroordeeldheid. #EpicFail #Dom

op 26 11 2010 at 17:17 schreef Bigpete:

98,7% van de marokkaanse bevolking is moslim. De aanname (geen vooroordeel) dat iemand met een Marokkaanse naam moslim is is dus volstrekt redelijk. Wat dat met vooroordelen te maken heeft ontgaat me volledig.

op 26 11 2010 at 18:07 schreef vetklep:

Zolang iemand geen relioterie uitslaat zal zijn eventuele geloof me een worst wezen.

op 26 11 2010 at 18:09 schreef babs:

BigPete,
Je hebt het over de bevolking van Marokko. En zelfs dan, je hebt het dan over een dictatuur waarin je je niet populair maakt als je zegt atheist te zijn. Vandaar ook dat er officieel 98% moslim, 1% joden en 1% christenen in het land wonen. In Marokko dus. Zegt niks over mensen van Marokkaanse komaf, mensen met Marokkaanse namen of mensen die zich als Marokkanen voordoen in het vrije Nederland. Ik schat dat het percentage moslims onder FN-schrijvers en -reaguurders met een Marokkaans klinkende naam een stukje onder de 98.7% ligt. Maar zelfs als het 98.7% is, er van uitgaan dat iemand met de naam Zahra moslim is, is net zozeer dom als er van uit gaan dat iemand die beroepsvoetballer is, hetero is. 100% van de Nederlandse profvoetballers zegt hetero te zijn.

yurp,
Volgens mij was dat vroeger net zo. Bovendien, zouden ze ook zo arm zijn als ze geen mobiele telefoon, geen computer, geen kleuren-TV, geen vliegvakantie, geen hulp in de huishouding, geen auto met airbags, geen speciale kinderstoeltjes en weet ik wat nog meer zouden hebben? Vroeger gingen we op vakantie met 3 kinderen los in de eend en een geleende tent. Tegenwoordig gaat men met 1000€ aan kinderstoetjes, 1000€ aan airbags naar een gehuurd huisje van 500€ per week, waarin men voor 100€ verbelt op de 2 mobieltjes van elk 300€ die mee zijn. Logisch dat een skivakantie dan niet meer wil lukken.

op 26 11 2010 at 18:23 schreef yurp:

@babs

Je maakt een karikatuur. Eentje waar geen ruk van klopt. Ik weet niet hoeveel jonge stellen met kinderen je kent maar tenzij ze beiden hoog opgeleid en werkend zijn gaat je verhaal nergens over. Een gemiddelde 25-35 jarige heeft een stuk minder te besteden dan een ‘zielige’ bejaarde. Daar zijn gewoon harde cijfers van. Je verhaal over de eend en de geleende tent, over welk jaar, welk inkomensniveau, welke leeftijd en hoeveel inkomens heb je het daar?

op 26 11 2010 at 18:27 schreef Peter:

BigPete weet wel wat redelijk is. We zijn hier in Nederland, BigPete, en Zahra is honderd procent Nederlander. Zelfs in een land waar de meerderheid moslim is, is het dom en bevooroordeeld ervan uit te gaan dat iemand moslim is. Altijd rekening houden met de mogelijkheid dat het anders kan zijn.

op 26 11 2010 at 18:44 schreef Zahra Boufadiss:

Het feit dat mijn vader van Marokkaanse afkomst is en mijn ouders mij en mijn broers Arabische namen hebben gegeven zegt niks over mij en mijn geloof. Het is slechts een naam. Als je me persoonlijk zou kennen zou je weten hoe ver je er vanaf zit.

Anyways. Zullen we nu ophouden met deze zinloze discussie over mij en mijn afkomst/geloof? Thank you.

op 26 11 2010 at 18:56 schreef Peter:

Poldertijger heeft een IP-ban en ik ga vanaf nu nóg strenger modereren. Ik ben het racisme van een aantal vaste reageerders meer dan zat. Ook dat van jou dus, BigPete. Op de man of vrouw spelen vanwege iemands afkomst is ONMIDDELLIJK geband worden.

Stelletje schorem. Ik spuug op jullie.

op 26 11 2010 at 18:56 schreef music_animal:

Laten we elkaar inderdaad beoordelen op inhoud, niet op afkomst. Dat kan de PVV sowieso beter dus we laten het wel aan hen over.

Maar Zahra, meen je echt wat je schrijft? Het probleem van een kennistoets oid is dat er altijd door iemand beslist moet worden vanaf welke score men mag stemmen. Wie moet dat beslissen? En als we dat dan aan een bepaalde groep overlaten, hoe voorkomen we dan dat zij die ‘minimumscore’ steeds hoger gaan leggen? Op die manier kan er een enorm gat ontstaan tussen 1. De raad van wijzen die bepaalt wie er mag stemmen; 2. De burgers die mogen stemmen en 3. zij die niet mogen stemmen.
Ik noem je niet knettergek, ik ben het wel met je oneens:)

op 26 11 2010 at 18:57 schreef hassnae:

Nou wordt-ie mooi. Zahra geeft aan geen moslim te zijn en dan gaan de infantiele, laffe, anonieme moslimvreters wel even rechtvaardigen waarom het logisch is dat zij ervan uitgingen dat ze dat wel is.

Smullen dit. Wat begon als een oefening in retorica is inmiddels een bevestiging van Zahra’s gelijk geworden. Dankzij de zichzelf al te serieus nemende mannetjes die meteen aan het schuimbekken slaan omdat een studente met een islamitische naam meer humor en inhoud aan de dag legt dan zijn bij elkaar kunnen googlen.

op 26 11 2010 at 18:57 schreef Rob:

En als blijkt dat de moslim géén moslim is, dan komt de aap uit de mouw:
Mevrouw Boufadiss mag dan geen moslim zijn, zij is wel degelijk een berber, imazigh, van Marokko.
Ah, en dus wordt ze nu op afkomst beoordeeld. Kom, hoe heet dat ook weer, als je iemand anders beoordelt vanwege zijn of haar afkomst… ik kan er niet op komen, vooral ook omdat je zoiets helemaal niet mag zeggen over de Redders van het Vaderland die dat écht niet zijn en die echt alléén maar tegen de Grote Boze Islam strijden.

op 26 11 2010 at 19:10 schreef Bas Taart:

Godskolere (om er maar een krachtterm tegenaan te gooien, ik heb geen god), wat een ontzettende non-argumentatie zie ik hierboven om de schrijfster af te zeiken.
‘Je naam is ook een moslimnaam, DUS ben je moslim’ is de domste opmerking die ik in tijden las. En ik lees nogal wat.
Dat mensen uit ‘moslimlanden’ ALTIJD’ moslim zijn is de andere opmerking die qua debiliteit niet erg onderdoet voor de opmerking: ‘Negers zijn geen mensen, want die zijn niet blank’.

Om vervolgens, zoals Rob hierboven ook al opmerkt, de afkomst van schrijfster te gaan zitten afzeiken getuigt van een realiteitsbesef gelijk aan de gemiddelde LSD-gebruiker op het hoogtepunt van een trip. Als je je gelijk niet krijgt door foute argumentatie, pas je je werkelijkheid aan aan je argumentatie. Bizar.

Het zou de aanvallende partij hier sieren met argumenten te komen, in plaats van het ad hominem trucje uit te halen. Maar dat is wellicht teveel gevraagd.

op 26 11 2010 at 19:29 schreef Zahra Boufadiss:

en STEL dat ik WEL moslim was geweest. Wat dan? Dat betekent dat ik dit stuk niet mag schrijven? Dat ik geen kritiek mag hebben op de PVV?

op 26 11 2010 at 19:50 schreef babs:

yurp,
De karikatuur van de eend: 1980, hoogopgeleid, 1.5 inkomen.
Karikatuur van de moderne familie: hoogopgeleid, 1.5 inkomen, topinkomens heb ik buiten beschouwing gelaten.

op 26 11 2010 at 22:41 schreef sweetboy:

Met deze kaulo racisten moet je helemaal niet praten,

op 27 11 2010 at 10:00 schreef herman van der helm:

De kloof tussen politiek en burger is veel te groot. Hier klaagt men al jaren over. De politici staan te ver af van de maatschappij en hebben geen binding meer met de mensen die met hun poten in de klei staan. Veel theoretisch geleuter zonder echte praktische ervaring te hebben. Het vervreemdt de burger van de politiek. “Ze snappen ons toch nooit”. Gevolg: de opkomst van zekere partijen.
Hoera, we hebben eindelijk een partij vol met ervaringsdeskundigen Politici die uit het echte leven komen. Met hun voeten in de klei hebben gestaan: Iemand “die zijn geslachtsdeel bij zijn buurman door de brievenbus stak. Of iemand die zijn vrouw sloeg. Of iemand die het vooral ver heeft geschopt in de pornowereld. Of iemand die ontucht pleegt met jonge meisjes”. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer in die partij die weten hoe het is om in de werkelijke maatschappij te hebben moet bewegen.
Kortom we zijn gezegend met mensen die snappen hoe het werkt. Het stomste wat we kunnen doen is deze groep uitfilteren via het principe dat een politicus roomser moet zijn dan de paus. Laten we gebruik maken van hun kundigheid en ze van binnenuit de boel laten reorganiseren. Geef ze een kans mensen.
U kent toch het principe wel: met boeven vang je boeven?

op 27 11 2010 at 11:15 schreef Rob:

Herman, politiek is communicatie. Wie door brievenbussen pist of zich anderszins agressief opstelt in een conflict, geeft zichzelf een brevet van onvermogen voor het politieke vak. Zo simpel is het.

op 27 11 2010 at 11:41 schreef Zahra Boufadiss:

Slecht gedrag wordt dus beloond?

op 27 11 2010 at 12:39 schreef yurp:

babs,

Als je bedenkt dat het modaal inkomen (niet gecorrigeerd naar gestegen gemiddelde leeftijd van de werknemer van 35 naar 40) sinds 1980 ongeveer net zo hard is gestegen als de (nogal geflatteerde) consumenten prijsindex en de overige lasten zoals ziektekosten, lokale belastingen en ander naar leed daar nog bovenop zijn gekomen dan zie je vanzelf dat jouw karikatuur van de arme dertiger in 1980 vs. de rijke poenige dertiger van 2010 een verwrongen karikatuur is. Een hardnekkige (vooral onder rijke vijftigers) maar een zeer foute en onterechte.

op 27 11 2010 at 17:28 schreef herman van der helm:

Slecht gedrag wordt dus beloond?

Natuurlijk niet. Er zijn toch veel mensen die leren van hun fouten? En als je dan iets geleerd hebt ben je ervaringsdeskundige en is het toch doodzonde om die mensen eruit te kieperen.

op 28 11 2010 at 15:26 schreef Job Bergen:

Stemexamen invoeren? Daar heb ik ook wel over nagedacht. Maar lastig hoor: criteria, uitsluiting, et cetera.

Het debat erover zou ik graag gestructureerd zien plaatshebben, ook op politiek niveau, samen met burgers. Gewoon open gesprekken organiseren en een digitale platform om het te hebben over: wat is stemrecht, wat doe je ermee, hoe verhoudt eigenbelang zich tot collectief belang?
En natuurlijk: wanneer ben je eigenlijk stemgerechtigd Nederlander als we het dan toch voor het kiezen hebben?

op 01 12 2010 at 20:42 schreef phansen:

Daar de meeste mensen tijdens hun opleiding geschiedenis meteen laten vallen als keuzepakket zitten we opgezadeld met randdebielen die hun opvattingen alleen aan de actualiteit ontlenen.
De stemrechtdiscussie wordt al eeuwen gevoerd. En een beetje alfabeet kan alle argumenten terugvinden, ja ook op internet.
Maar dat kost blijkbaar te veel moeite. Dus gaan we lekker schreeuwen zonder onze hersens te gebuiken.
Ga toch werken/studeren enz. en trek dan pas je mond open.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS