Home » Archief » Volgelingen van Jezus


[11.09.2016]

Volgelingen van Jezus

Peter Breedveld

stier9
Foto: Ruven Afanador

De Grote Denker Thierry Baudet oogstte gisteren op Twitter veel hoon met zijn opmerking dat katholieken, protestanten, agnosten en ook atheïsten allemaal op hun manier volgelingen van Jezus zijn.

Niemand die hem vroeg wat hij precies bedoelde. Nee, hij was dronken en moest naar bed, moest de crack-pipe wegleggen, zijn antieke wijsbegeerte afstoffen enzovoort. Maar Baudet was niet dronken of high en ik twijfel er niet aan dat er het één het ander hapert aan zijn kennis van de filosofie, maar dat speelde geen rol bij deze tweet, dat weet ik zeker. Baudet heeft hier goed over nagedacht, en zet een tendens naar zijn hand die al vele jaren bestaat maar die door velen nooit is opgemerkt, simpelweg omdat ze het Internet altijd hebben veronachtzaamd.

Joods-christelijke cultuur

Atheïsme is namelijk allang niet meer het ontkennen van het bestaan van God, maar een reactionaire beweging die het vooral op de islam heeft gemunt. Zie bijvoorbeeld Richard Dawkins, die zich de laatste jaren heeft ontpopt als een ware moslimvreter. Het gaat Dawkins allang niet meer om de religieuze leerstukken van de moslims, maar om hun cultuur en manier van kleden. Zijn fanatisme is inmiddels zo erg doorgeschoten dat hij er zijn hand niet voor omdraait de Amerikaanse jongen Ahmed Mohammed, die het wereldnieuws haalde door als een terrorist te worden mishandeld omdat hij zelf een werkende klok had gemaakt, nog een paar demoniserende trappen na te geven.

Dawkins is niet alleen. Kijk alleen op Twitter maar eens naar de accounts van witte mannen die heel trots in hun biografische omschrijving vermelden dat ze niet in God geloven, of liever nog in een ‘denkbeeldig vriendje’ of een ‘sprookjesboek’. Je ziet ze nooit op christenen schelden, of op hindoes, maar altijd op moslims. Velen zijn zelfs trots op hun ‘joods-christelijke cultuur.’

Racistische propjes

Deze types bevolkten tot een jaar of tien geleden al de reactiepanelen van Frontaal Naakt, totdat ik er genoeg van kreeg en ze de tempel uit ranselde. Velen van hen proberen tot op de dag van vandaag nog wraak te nemen door me dag en nacht te stalken op Twitter.

Eén van de opvallendste onder deze atheïsten is Bernadette de Wit, vroeger een libertijns angehauchte journalist, nu een internetactivist die veel stukken op Frontaal Naakt publiceerde en steeds radicaler werd (ik heb ze allemaal weggehaald, waar ik nu een beetje spijt van heb). Dat begon met wat je atheïstische islamkritiek kon noemen en dat al gauw Arabieren-bashing werd, met bizarre verhandelingen over bijvoorbeeld de Arabische taal, die radicalisering in de hand werkte en zelfs over de Sefardische Joden, die besmet waren door de Arabische cultuur en daarom inferieur aan de Askenazische Joden, de échte Joden. Toen ze verhalen over de inferioriteit van zwarten begon aan te leveren, waar ik dan nog op aangekeken werd ook, was voor mij de maat wel vol en sindsdien leven we op voet van oorlog, dat wil zeggen zij bestookt mij en vooral ook mijn geliefde Hassnae vanuit de bosjes op Twitter met hele vieze natte racistische propjes.

Gulden regel

Hoe dan ook, De Wit is één van de eersten die ik zag wauwelen over de ‘gulden regel‘ die het christendom wel en de islam niet zou hebben en die onze joods-christelijke cultuur superieur maakt ten opzicht van de islamitische cultuur. Iedereen ging haar dat nazeggen en zo heb ik met eigen ogen gezien hoe een leer die stelt dat er geen god is, zich ontwikkelde in een leer die stelt dat Allah niet bestaat en dat onze God de beste is, ook al geloven we er niet in.

U vindt dat natuurlijk onzin, maar lees dit stuk dan maar van de atheïstische Dirk-Jan van Baar, vandaag ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van 9/11 in de Volkskrant. ‘Niet dat ik een gelovige ben, verre van’, schrijft Van Baar, maar hij vindt wel dat ‘het christendom aan de basis ligt van alle normen en waarden die het Westen in ere zou moeten houden.’ Hij gaat zelfs nog verder en stelt dat het ‘Kwaad’ van de islam niet bestreden kan worden zonder hulp van een ‘hogere ordenende macht’.

Hogere macht

Alsjeblieft, een ongelovige die gelooft dat we de hulp van een hogere macht nodig hebben. Geen wonder dat al die sprookjesboekhaters die vijfmaal daags hun niet-bestaande denkbeeldige vriendje vervloeken, het zo goed kunnen vinden met de diepgelovige islamofobe Volkskrant-chef Chris Rutenfrans. Veel van die vroege Frontaal Naakt-atheïsten overwogen, voordat Wilders opkwam, ook vaak om op de SGP te gaan stemmen, en die is uit op de afschaffing van de scheiding tussen kerk en staat.

Het zijn deze atheïstische neigingen die Baudet exploiteert en probeert te mobiliseren door ze erop te wijzen dat je niet in God hoeft te geloven om een volgeling van Jezus te zijn.

Dergelijke atheïstische stromingen zijn er overigens zelfs in de gereformeerde wereld, al tientallen jaren lang zelfs. Eén van de invloedrijkste theologen van het land, de gereformeerde Harry Kuitert, baarde opzien met zijn bewering dat ‘alle spreken over boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van boven te komen.’

Superieure westerse cultuur

Maar Kuitert is geen islamofoob, Baudet wel. Hij gebruikt een volstrekt respectabele filosofische leer in zijn strijd tegen vreemde smetten op zijn gekoesterde superieure westerse cultuur. Maar vooral gebruikt hij een breed gedeeld gevoel onder atheïsten dat onze superieure cultuur haar superioriteit te danken heeft aan het christendom. Oók de Verlichting, zegt Baudet, is een product van het christendom.

Veel mensen lijken trouwens 9/11 te zien als startpunt van de moderne islamofobie, maar die begon in werkelijkheid in 1989, toen de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa uitriep over schrijver Salman Rushdie. Een schok voor veel intelligentsia die altijd hadden gedacht dat met de islamitische gastarbeiders goed samen te leven viel, maar ze opeens door de straten zagen trekken, roepend om de gewelddadige dood van een schrijver. De linkse, atheïstische Renate Rubinstein schreef toen in het linkse Vrij Nederland: ‘We zouden van de islamieten die in ons midden leven moeten eisen dat ze een loyaliteitsverklaring aflegden, waarin ze beloven in ons land ons geloof te respecteren.’

Vaccin tegen religie

Rubinstein had het niet over het geloof in Jezus maar over ‘ons geloof in de democratie en de rechtsstaat en het onvervreemdbaar recht op vrije meningsuiting.’ Toch schreef ze verderop:

‘Boekverbranding mag niet. Allah vindt het niet goed. Mensen vermoorden om wat zij schrijven mag ook niet, je mag ze niet eens verminken of geselen of gijselen. Allah vindt het niet goed. Godslastering mag niet verboden zijn, want Allah prefereert de vrije meningsuiting. En als Allah niet bestaat dan is er nog God die het niet goedvindt.’

Ze haalde nog de linkse Jan Blokker in de linkse Volkskrant aan: ‘er moet (volgens Blokker – PB) een vaccin ontwikkeld worden tegen elke vorm van religie. De kloof tussen islam en christendom laat hem koud, wat hij bedoelt is de kloof ‘tussen gewone mensen en mensen met een geloof.’

Oprukkende islam

Rubinstein schreef dat ze het tot voor kort met Blokker eens zou zijn geweest. ‘Want ik dacht dat ik ook zo iemand zonder geloof was. Maar dat denk ik nu niet meer.’

Hier zien we, in 1989, de kiem gelegd worden voor wat ik nu Domrechts noem. Door twee slimlinkse mensen. Ten eerste de eis, in de context van die fatwah volgens mij helemaal niet onredelijk, om immigranten te dwingen dat ze onze waarden respecteren, en ten tweede dat schijnbaar instinctieve teruggrijpen door een atheïst naar ‘ons’ geloof, als middel tegen de oprukkende islam.

Lach dus Thierry Baudet niet uit, hou hem met Argusogen in de gaten. En wees blij dat niet hij maar een imbeciel als Jan Roos de extreemrechtse partij VNL leidt.

Meer over mij weten? Lees dit interview met mij van Enis Odaci op Nieuw Wij.

Frontaal Naakt kost me geld! Véél geld zelfs. Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan de financiële schade te beperken. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 11.09.2016 @ 13:25

[Home]
 

32 Reacties

op 11 09 2016 at 14:04 schreef Petra:

Volkskrant heeft nog een voorbeeld van atheïstische volgers een Jezus: Arjen Janssen, zelfverklaard atheïst en sinds een jaar lid van het CDA. Hij pleit voor het koesteren van christelijke waarden en hij denkt dat (nieuwe) atheïsten een door het CDA verwaarloosde doelgroep zijn. Met andere woorden: hij wil dat het CDA nog meer moslims gaat bashen dan nu al het geval is.

http://www.volkskrant.nl/politiek/democratische-vernieuwing-cda-leden-beslissen-mee-over-partijprogramma~a4374472/

op 11 09 2016 at 14:06 schreef Theo van Ewald:

De islam is van de duivel zo zeggen velen die in de christelijke GOD geloven, beste Peter Breedveld. En nu weet ik wel dat Atheïsten niet in God geloven, maar de duivel vrezen ze des te meer. Kijk maar op het Journaal, lees de kranten maar… weer een islamitische aanslag, keer op keer!

op 11 09 2016 at 14:16 schreef Nöhlert:

We zijn toch maar mooi gezegend met Jan Roos….

op 11 09 2016 at 14:58 schreef Marten:

Wat in het Westen nogal eens gemist wordt, is het groeiende aantal seculieren en ex-moslims in het midden-oosten, die eenzelfde relatie hebben met hun voormalige geloof als de ex-christenen in het westen: een mengeling van afwijzing (want niet waar) en nostalgie (toch waar je vandaan komt).

Dawkins en andere westerse Atheisten spelen hierin een grote rol. Zo is de Arabische vertaling van the God Delusion 10 miljoen (!) keer gedownload. De Al-Azhar universiteit heeft zelfs in het Arabisch een tegenboek (“the Atheism Delusion”) gepubliceerd.

Door te roepen dat alles zich wel oplost als iedereen Christelijk wordt is dom. Ten eerste omdat christenen in het Midden-Oosten net zo intolerant zijn ten opzichte van atheisten als de meeste moslims. In veel gevallen spannen christelijke religieuze leiders samen met moslims tegen atheisten en seculieren.* Ten tweede omdat het neerbuigend is ten opzichte van Arabieren – kennelijk zijn ze te dom of niet klaar voor het atheisme. Ten derde omdat Atheisten zo medestanders van zich vervreemden, daar waar de rationalistische stem het hardst nodig is.

* zie bijvoorbeeld
http://al-bab.com/blog/2016/05/unholy-alliance

op 11 09 2016 at 15:07 schreef sabaroth:

Uit nieuwsgierigheid even die gulden regel link gevolgd
“Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden”
even verderop:
“Soortgelijke, negatief of positief geformuleerde, kernspreuken of leerstellingen, met verschillende betekenissen, werden vanaf de 7e-eeuw v.Chr. overgeleverd in religieuze en filosofische teksten uit China, India, Perzië, het oude Egypte en Griekenland”
Gewoon een algemene regel dus waar iedereen al heel lang naar handelt.

op 11 09 2016 at 15:11 schreef Theo van Ewald:

@Nöhlert

Vertel eens…

op 11 09 2016 at 15:11 schreef sabaroth:

Verder inderdaad merkwaardig dat zo op het eerste gezicht niet al te domme mensen die niet in god geloven over christelijk-joodse waarden lullen
Ik heb toch echt de indruk dat we tot de middeleeuwen in absolute domheid en bijgeloof leefden dankzij het christendom en dat door wat bijzonder intelligente en dappere mensen die het christendom afwezen met gevaar voor eigen leven de verlichting aanbrak

op 11 09 2016 at 15:45 schreef MNb:

Er zijn zat reactionaire atheïsten en die zullen ook nog wel een beweging vormen, maar daarmee is atheisme nog geen beweging. Je denkt hopelijk toch niet dat Dawkins mijn voorman is? Ik heb elders The God Delusion zwaar bekritiseerd en dat was voor hij vrouwvijandige en islamobe rotzooi ging produceren.
En ik ben bepaald niet de enige atheist die er zo over denkt.

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2015/09/16/14-year-old-muslim-arrested-after-adults-assume-his-homemade-clock-is-a-ticking-bomb/

Een jaar eerder dan jij, een in de VSA bekend blogger met meer lezers dan jij. En daar hoef je ook niet aan te komen met “het christendom dat aan de basis ligt van alle normen en waarden die het Westen in ere zou moeten houden.” Wel las ik daar als eerste het nieuws over het Franse burkiniverbod – en een ondubbelzinnige veroordeling ervan.
Dawkins, Rubinstein, De Wit en Baudet zijn niet representatiever voor het atheisme dan de Nederlandse kardinalen voor het christendom.

op 11 09 2016 at 16:09 schreef Peter:

Kalmeer, MNb. Ik beschrijf een trend waar Baudet op inspeelt. Ik zeg niet dat alle atheïsten islamofoben zijn.

op 11 09 2016 at 16:11 schreef Zomaar:

Een religie behelst meer dan alleen een god, en met het afmaken van die god ben je niet direct van alle overige culturele ballast af.
Bepaalde opvattingen over schuld en boete of het meeleven met alles wat zwak is zijn toch wel typisch christelijk te noemen (als je bijvoorbeeld oud-Romeinse filosofen als Cicero er op naslaat dan gold in die tijd medelijden nog als iets walgelijks). En dat zijn opvattingen die ook in de post-Christelijke Westen nog opgeld doen, ook al worden ze in praktijk vaak met voeten getreden (zoals wel vaker met ethische principes gebeurt).

Ik denk dat je best objectief kunt vaststellen dat culturen verschillen in hun waarden en normen.
Het een superieur aan het ander noemen wordt echter weer bepaald door je eigen vertrekpunt. De Westerse filosoof Nietzsche vond de Islam overigens verreweg superieur aan het Christendom.

op 11 09 2016 at 16:37 schreef Peter:

Ik denk niet dat je, je beroepend op Cicero, kunt stellen dat de Romeinen medelijden ‘iets walgelijks’ vonden. Dat is hetzelfde als de Marquis de Sade aanhalen en stellen dat atheïsten sadisten zijn. Medelijden zit in de menselijke natuur, het is niet door een filosofische leer geïntroduceerd.

op 11 09 2016 at 17:36 schreef Rhazes:

I think the word you are looking for is “New Atheism”, which is indeed a xenophobic and in fact racist plague that may have gained in prominence after 9/11 but has its roots in Orientalist ideology going back centuries in the West. A staple of New Atheism is the White Man’s Burden (and yes, New Atheism is also thoroughly misogynistic in character, proudly allying with “anti-feminism” and the wider neo-fascistic alt-right movement), which is why you see prominent New Atheists like Hitchens and Sam Harris backing imperialist wars, as long as it’s against Muslims.

Incidentally, Dutch alt-right types are very well aware of the New Atheists’ growing intellectual monopoly on Islamophobic ideology. Geenstijl writers are big fans of the likes of Harris for example, who really hits the best of all worlds when it comes to neo-fascist alt-right thought: profile Muslims, nuke them, maintain dictatorships against them, and be staunchly pro-Israel.

You can read more about how nefarious he and other New Atheists are, including their House Muslim shields who play a crucial role in immunizing them from criticism, in several posts on my site: https://theislamophobiaindustry.wordpress.com/

op 11 09 2016 at 17:48 schreef Mario:

Inderdaad “bijzonder” hoe menig zelfverklaard atheïst over de afgelopen jaren heen extreme zeloten zijn geworden, die zich aan de ene na de andere drogreden vastklampen – als ware het Gods woord.

De ongezonde fixatie jegens ‘de islam’ laat m.i. verder enkel maar zien dat het geen rationeel denkende mensen zijn maar rabiate racisten en fascisten die nu, met behulp van bijv. Dawkins en die mislukte comediant Condel, helemaal leeglopen.

Verder wat Marten hierboven schreef.

op 11 09 2016 at 18:02 schreef Zomaar:

@ Peter
Natuurlijk is medelijden een biologisch verschijnsel en geen filosofische uitvinding. Ik zeg alleen maar dat het in het in de klassiek Romeinse cultuur niet als deugd gezien werd.

op 11 09 2016 at 18:30 schreef Pim Smit:

Eenvoudig gezegd heb je dus mensen die denkvermogen hebben en mensen die geen denkvermogen hebben. En mensen met een psychische stoornis, downsyndroom of narcissisme. En je hebt entiteiten wwarvan het bestaan lastig bewezen kan worden. En soms heeft iemand al deze afwijking in zich en wordt vereerd, gevolgd, vertrouwd, geloofd, verafgood. En dan krijg je rare situaties die je probeert te verklaren. Want ja, je moet watv e doen hebben, toch? Of je nu atheïst, theïst, agnost, dictator of zoiets bent. Uiteindelijk is er altijd wel iets of iemand die er om onverklaarbare redenen een zooitje van maakt.

op 11 09 2016 at 19:59 schreef Roos schippers:

De vrijdenkers op drift. Ik schrik me gek van Dirk Jan van Baar. Waar we gestopt zijn onze democratie- met het mes op de strot- te exporteren, zou een nieuw leven inblazen van al even agressieve zending een probate oplossing zijn de achterlijke moslim tot een ons passende rede te dwingen.
Ik vrees dat de wereld definitief overgeleverd raakt aan de patriarchale nonsense die eeuwenlange heerschappij van de verschillende godsdiensten in een onbereikbaar collectief bewustzijn heeft achtergelaten

op 11 09 2016 at 20:58 schreef Han van der Horst:

Hier is een oud nummer van de grote Gilberto Gil, de Processie. Ik plaats onder de link de tekst, eerst in het Portugees, daarna in een Engelse verklaring. Ik verlang erg naar de tijd dat je het op deze manier kon hebben over religie en godsdienst en gelovigen zonder de vulgaire agressie die daar tegenwoordig bij schijnt te horen.

https://www.youtube.com/watch?v=nW0pQe4GXVg

Olha lá vai passando a procissão
Se arrastando que nem cobra pelo chão
As pessoas que nela vão passando
Acreditam nas coisas lá do céu
As mulheres cantando tiram versos
Os homens escutando tiram o chapéu
Eles vivem penando aqui na terra
Esperando o que Jesus prometeu
E Jesus prometeu vida melhor
Pra quem vive nesse mundo sem amor
Só depois de entregar o corpo ao chão
Só depois de morrer neste sertão
Eu também tô do lado de Jesus
Só que acho que ele se esqueceu
De dizer que na terra a gente tem
De arranjar um jeitinho pra viver
Muita gente se arvora a ser Deus
E promete tanta coisa pro sertão
Que vai dar um vestido pra Maria
E promete um roçado pro João
Entra ano, sai ano, e nada vem
Meu sertão continua ao deus-dará
Mas se existe Jesus no firmamento
Cá na terra isto tem que se acabar

rough english transla

op 11 09 2016 at 20:59 schreef Han van der Horst:

Dit is de Engelse vertaling van Gilberto Gils “Processie”.

rough english translation:

Look at the procession go by
Pulling itself like a snake over the ground
The people who are passing
Believe in something beyond the sky
The women are singing verses
The men listening take of their hats
They live in penance here on earth
Waiting for what Jesus promised
Jesus promised a better life
To those living in this world without love
But only after their body is delivered to the ground
Only after dying in the Sertao
I’m on Jesus’ side too
But I think he has forgotten
To speak to the earth that these people live on
And tell it to arrange a way for them to live
Because so many people are flying up to God
Who promises so many things for the Sertao
That he will give a dress to Maria
And promises a farm for Joao
Year after year nothing comes
And the Sertao continues to give to God
But if Jesus exists up in heaven
Then here on earth this has to stop

op 11 09 2016 at 21:30 schreef Leo Schmit:

Goed stuk. Samen met Baudet nemen de ‘intellectuele’ atheisten het voortouw in de strijd tegen de Islam, daarbij zich beroepend op ’theistiche’ Christelijke waarden en normen die ze ook nog eens verbinden met Judea (pardon Palestine). Maffer kan het niet. Maar het werkt wel in de ‘betere kultuur’ hetze. Ik denk dan weer aan dat kromme zinnetje van Schippers:”Wij, die ons hebben losgemaakt van de kerk’. En daarvoor en daarna over haar tirade over onze ‘betere cultuur’. Allemaal crap, maar de new-born atheisten geloven erin. Waarom? Ze blijven geloven, dat hebben ze met de moedermelk meegekregen.

op 12 09 2016 at 02:07 schreef Mies:

Zelfs een atheïst maakt keuzes welke religie het meest bedreigend is om die dan vervolgens harder aan te vallen. Zo vreemd is het nou ook weer niet.

op 12 09 2016 at 08:15 schreef Thomas E:

Maar waarom zou je religies willen aanvallen, Mies? Als jij ervoor gekozen hebt om niet te geloven, hoef je anderen hun geloof toch niet te misgunnen? Ik kan me wel voorstellen dat je je tegen fundamentalistisch extremisme te weer wilt stellen, maar dat is niet religiegebonden. Dat vind je ook communisten, extreemrechtse agnosten, van-god-losse schedelmeters, etc. Fanatici vind je overal.

op 12 09 2016 at 08:19 schreef babs:

Gaat Baudet de Bosma van VNL worden?

op 12 09 2016 at 08:34 schreef Frans van Duijn:

Aangaande ‘medelijden’: In een interview in het boek Zin in Geschiedenis (1986) zegt dr. H.W. Pleket, toen hoogleraar Oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, het volgende: “Ik denk dat de Grieks-Romeinse wereld een harde maatschappij was. De waarde die bij ons wordt toegekend aan het woord ‘medelijden’ is een typisch christelijke erfenis. In de Grieks-Romeinse Oudheid had het begrip nauwelijks betekenis. Men had weinig medelijden met armen en behoeftigen (…) Er waren geen overheidsvoorzieningen die specifiek op de armen gericht waren (…) er bestond ook geen tempelreligie die zich specifiek tot doel stelde om arme mensen te helpen zoals de latere christelijke caritas, de liefdadigheid.”

op 12 09 2016 at 08:55 schreef Mario:

@Rhazes
“alt-right movement”

Door dat fascistoïde tuig zo te noemen, speel je met hun kaarten. Dit is namelijk exact wat men wil. Het is deflectie, niets meer of minder. Trap er niet in.

Leesvoer:
http://www.rollingstone.com/politics/features/call-the-alt-right-movement-what-it-is-racist-as-hell-w436363
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/alternative-right
http://www.rawstory.com/2016/08/the-alt-right-dictionary-7-terms-you-need-to-know-to-understand-trumps-most-hateful-supporters/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alt-right

op 12 09 2016 at 08:59 schreef Anton:

Ja Han, vulgaire agressie rond geloof is echt iets van de laatste tijd. Ha ha ha.

op 12 09 2016 at 13:54 schreef cRR Kampen:

Dawkins is geen atheïst. “I’m ‘6.9 out 7’ sure that God does not exist” heet het bij hem, alsof hij een bijna helemaal zwanger is.
Een atheïst weet gewoon dat er geen God of goden zijn. En het missionarisme bij een atheïst is dan ook te vergelijken met die van een wiskundige die weet dat de verhouding van omtrek en middellijn van elke cirkel een transcendent getal is. Nihil, dus. Juist iemand die diep van binnen beter weet dan ie ‘bewust gelooft’, schijnt dat idiote missionaristische te krijgen.

Moet ik dit woord ook alweer terugannexeren, nou 10 4.

op 12 09 2016 at 14:09 schreef Peter:

Die bombastische pedante hooghartigheid blijft fascineren. Is het altijd druk op je verjaardagsfeestjes, Kampen?

Dawkins wordt overal opgevoerd, en laat zich ook opvoeren, als atheïst, dus ik hou het gewoon op atheïst. Er zijn wel meer atheïsten die ik ervan verdenk toch ergens een god in het keukenkastje verstopt te hebben. Dirk-Jan van Baar, bijvoorbeeld. Niet gelovig, toch afhankelijk van een ‘hogere macht’.

op 12 09 2016 at 14:33 schreef cRR Kampen:

En klimaatrevisionisten noemen zichzelf ‘skeptici’. Laat jij je elk woord gewoon maar afpakken, Peter? Want dat is waar het me om gaat. Het is niet ‘pedant’ maar politiek (zie Orwell, die ik wel gelezen heb), maar ik neem aan dat ik jou ook maar je nieuwe betekenis van het woordje ‘pedant’ moet laten (die ik nog niet eens heb kunnen parsen, trouwens)?

op 12 09 2016 at 14:56 schreef Rhazes:

Mario, I understand your point regarding “alt-right”, which is why I added the adjective “neo-fascistic” to it, but I don’t necessarily agree that it’s necessary to not use the term and stick with something like “racist”. I find the term useful to describe a movement that is distinctive in some relevant respects and hence justifies a separate categorization to clarify what exactly is being referred to. “Racist” applies to anyone from the KKK to a random Fox News host, but the alt-right picks out a specific type of racist, indulging in a distinctive kind of discourse, which is novel in certain respects. Terms like “regressive left”, “cuck”, “whataboutery”, “social justice warrior”, “virtue signalling” are the staples of the alt-right, and are oozing into the broader far right racist discourse (see the latest entries on Geenstijl employing these terms).

I believe it’s useful to have a term to identify them specifically, especially since that term now carries negative connotations in the mainstream that can be used strategically (Clinton’s speech was a brilliant example of this). It’s so negative that Trump disavowed association with it, and a good replacement for the outworn “Nazi”

op 12 09 2016 at 21:14 schreef Mario:

“I believe it’s useful to have a term to identify them specifically, especially since that term now carries negative connotations in the mainstream that can be used strategically”

Het recente ‘Basket of deplorables’ dreef een prima (en m.i. briljante) wig tussen het kaf en koren. Oeps.

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=alt%20rechts&src=typd

Don’t be a pawn like those predictable twats. (check time/ date, also)

“Racist” applies to anyone from..

“for the outworn “Nazi”..

Outworn?

Noem X geen X meer; iets met devaluatie van een (extreem persoonlijk) begrip en definitie!!1!

Nope, thanks..

Hoewel ik (tot op zekere hoogte) kan begrijpen dat mensen een zekere term wensen te gebruiken om ‘iets’ aan te duiden, blijven die debielrechtse rukkertjes exact dat wat ze zijn.

op 12 09 2016 at 22:45 schreef Schuur:

Ik ben min of meer een klassieke bèta, die vindt dat de wetenschap meer antwoorden op het leven geeft dat welke religie dan ook. Dus ja, ik ben een atheïst. Met trots, mag ik wel stellen. Het hele concept god, al dan niet met hoofdletter, betekent voor mij niets, nakkes, nada.

Ik verafschuw dan ook enige vorm van religieuze pressie op het openbare leven. Pinautomaten die op zondag uitgezet moeten worden. Een Tour de France die op zondag niet door een christelijk dorp mag rijden. Ik lees het en ik gruwel. Homosexuele docenten die ontslagen worden. De scheiding van kerk en staat kan mij niet ver genoeg doorgevoerd worden.

Maar ik ben ook een realist.

Een groot deel van de bevolking is nu eenmaal gelovig. Moslim, christen, boeddhist. Zelfs een aanzienlijk deel van mijn vriendenkring is actief in een religieus genootschap. Ik kan mijzelf niet in zo’n positie voorstellen. Veel mensen vinden troost in religie. Die halen daar de zin van hun leven uit. Dat is prima en dat respecteer ik ook. Ik probeer hen dan ook niet te “bekeren”.

Ik herken mij derhalve niet in deze kenschets van het atheïsme. Net zoals menig moslim zich niet in IS herkent. Niet elke atheïst is een fundamentalist.

op 13 09 2016 at 22:41 schreef dewanand:

Ref Cit v Peter Breedveld:

‘Dawkins is niet alleen. Kijk alleen op Twitter maar eens naar de accounts van witte mannen die heel trots in hun biografische omschrijving vermelden dat ze niet in God geloven, of liever nog in een ‘denkbeeldig vriendje’ of een ‘sprookjesboek’. Je ziet ze nooit op christenen schelden, of op hindoes, maar altijd op moslims. Velen zijn zelfs trots op hun ‘joods-christelijke cultuur.’’

—— antw dewa aapje en Wieroe de slimme koeliekat:

N1: opmerkelijk ja, maar hoe gek het ook klinkt Peter, eigenlijk hebben de Arabieren en al die midden oosten volkeren, stammen, clans toch heel veel bijgedragen aan het beschaven of herbeschaven van blank, joods, christelijk europa na 1492 toen de ‘nieuwe zwarte wereld’ werd ontdekt door de allereerste blanke, christelijke, koloniale terrorist, Christoffel Columbus en die hele Koloniale Holocaust dus officieel begon.

N2: had Hassnae Bouazza al iets verteld in haar boek ‘Arabieren kijken’ hoe belangrijk de rol is geweest van de gekleurde arabieren voor het beschaven van blank barbaars europa?? Het is een raar proces geweest, vb arabieren brachten koffiebonen naar blank Europa en zo ontstond de hedendaagse koffiecultuur.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS