Home » Archief » Vonk


[02.09.2012]

Vonk

Peter Breedveld

Vorige week kreeg ik een opgewonden telefoontje van mijn vriend Marco de Baar. Die was naar een avondje in De Balie geweest waar Joost Niemöller-achtige types discussieerden over – jawel – allochtonen. Marco is nog nagenoeg onbekend met het xenofobe-bange-blanke-mannenwereldje en was oprecht geschokt door de manier waarop in De Balie ook wetenschappers de wetenschap in al haar lichaamsopeningen nemen als een afgedankte sekspop. Marco is zelf wetenschapper – een échte – en dat avondje in De Balie heeft hem verminkt voor het leven.

Ik hoorde natuurlijk niks nieuws. Of heb ik soms niet herhaaldelijk gezegd dat De Balie, sinds Yoeri Albrecht daar de scepter zwaait, een dekmantel is voor het witwassen van onfris gedachtegoed?

Ik heb me koest gehouden over Vonk, de nieuwe bijlage die Kustaw Bessems voor de Volkskrant maakt, maar ik had natuurlijk wel mijn bange vermoedens. Die werden bevestigd toen ik zaterdag het eerste artikel in Vonk las, ‘Een wereld van verschil’. De auteurs daarvan – waaronder ook wetenschappers – hebben zich laten inspireren door een boek van de Amerikaanse politicoloog Charles Murray, bekend van de Bell Curve.

Blanke inteeltracisten
Kort gezegd komt de Bell Curve erop neer dat zwarten dom en crimineel zijn omdat dat erfelijk is bepaald. De Bell Curve werd in de reactieruimte van deze site altijd aangehaald door blanke inteeltracisten (die sindsdien hun eigen site zijn begonnen – Amsterdam Post en Artikel 7 en dergelijke) voor wie zelfs de LOM-school te hoog gegrepen was, als bewijs van hun eigen superioriteit ten aanzien van zwarten.

Murray betoogt in een nieuw boek dat de Amerikaanse bovenklasse zich steeds meer heeft afgekeerd van de lagere middenklasse en de auteurs willen hetzelfde over Nederland beweren. Ze beginnen met een ware bewering, namelijk dat er in Nederland teveel tijd en energie wordt besteed aan de kloof tussen autochtonen en allochtonen.

Meteen daarna vliegt het gezelschap gierend uit de bocht. Er moet namelijk – om een mij onduidelijk gebleven reden – bewezen worden dat er geen kloof gaapt tussen autochtonen en allochtonen maar tussen autochtonen onderling. En wat doen ze dan? Ze bekijken alle bekende sociaal-demografische gegevens en statistieken nadat die zijn ‘gecorrigeerd voor allochtonen’! De allochtonen doen niet mee, het gaat nu even alleen om autochtonen. Lekker gezellig autochtonen onder elkaar.

Partij van de allochtonen
De conclusies, die vervolgens getrokken worden, heb ik allemaal in precies dezelfde bewoordingen al honderdduizend keer op de islamofobe blogs en de Twitter-pagina van Chris Rutenfrans gelezen. Dat de PvdA de partij van de allochtonen is, dat allochtonen alleen in negatieve zin voor hoge cijfers zorgen (criminaliteit! Schooluitval!) en dat blanke, kerkelijke, gehoorzame burgers die de huwelijkse trouw nog in acht nemen, de ruggegraat van onze samenleving zijn. Er wordt ook nog even geageerd op de waarden uit de jaren zestig: die worden alleen nog door ongeschoolde Brabanders, Limburgers en Groningers aangehangen.

Er zit een vragenlijst bij het artikel (slegs vir blankes!) aan de hand waarvan de blanke Volkskrant-lezer zelf kan bepalen tot welke autochtone groep hij behoort. Ik ben volgens die test een eerstegeneratiehogeremiddenklasser met middenklasseouders. Maar als ik mijn Moluks-Nederlandse, kerkelijke vriendin had mogen meetellen (helaas! Alleen autochtone kerkgangende vrienden toegestaan!) was ik misschien een eerstegeneratiehogeremiddenklasser geweest die zijn best doet erop vooruit te gaan.

Maar ja, allochtonen doen er alleen toe als er iets verontrustends over verpaupering en criminaliteit kan worden gezegd. Hoogopgeleide allochtonen bestáán eenvoudigweg niet voor de auteurs. Aan het eind van het artikel roepen ze op om niet zoals Femke Halsema (hoi Femke!) met je blanke gezinnetje tussen de allochtonen te gaan zitten om de integratie te bevorderen, maar in blanke PVV-wijken. ‘Daar wonen uw nieuwe vrienden’. De GroenLinks-stemmende hogere middenklasser wordt verweten dat-ie geen PVV-stemmers kent, maar wel arme allochtonen.

PVV-gejengel
Alsof de afgelopen vijf, zes jaar niet elke politieke partij, van VVD tot GroenLinks en SP, zijn oren voortdurend heeft laten hangen naar het gejengel van PVV-stemmers. Alsof de PVV niet een duikvlucht in de peilingen neemt omdat ze totaal overbodig is geworden. Overbodig gemaakt door de andere partijen, die haar van binnenuit hebben leeggevreten en elk punt uit het PVV-partijprogramma – soms wat sjieker geformuleerd, maar lang niet altijd – hebben geplagieerd in de eigen programma’s!

Het is absurd om iets over de Nederlandse realiteit te zeggen en daarbij rare kunstgrepen toe te passen om de allochtonen buiten beschouwing te laten. Wie daar als wetenschapper aan meewerkt, zou zich moeten schamen. De Nederlandse samenleving bestaat uit autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen, zieken en gezonden, hoogopgeleiden en laagopgeleiden en helemaal-niet-opgeleiden, rijken en armen. Iets willen zeggen over Nederland zonder allochtonen is hetzelfde als iets willen zeggen over de Nederlandse economie zonder de Rotterdamse haven.

Ik ben een hoogopgeleide autochtone middenklasser uit een arbeidersgezin, afkomstig uit een milieu van PVV-stemmers, als de PVV toen al had bestaan. Een omgeving waar hardop gezegd werd dat ze alle Molukkers op een rijtje moesten zetten. Ik pieker er niet over daar weer tussen te gaan zitten met mijn kinderen.

Gerard Joling
De meeste van mijn vrienden zijn hoogopgeleide allochtonen. Ik heb geen idee hoe dat eigenlijk komt. Ik zoek mijn vrienden niet uit op kleur, maar op gedeelde voorkeuren. Ik wil met mijn vrienden kunnen lullen over films en boeken en muziek en Breaking Bad, en niet worden gelyncht als ik over Nederlands-Indië begin. Ik schep er geen genoegen in naar Gerard Joling te luisteren met het volume op veertig.

Ik ben de eerste van mijn familie die een academische opleiding heeft gedaan – en afgemaakt. Ik heb daar keihard voor moeten knokken, vooral tegen de vooroordelen en tegenwerking in mijn eigen kring. “Studeren?! Wanneer ga je nou eens aan het werk?” “Op kosten van de staat!” “Tentamens? Daar kun je toch voor leren nadát je tot drie uur ’s ochtends in de zaak hebt gewerkt?”

Ik kwam in aanraking met hoogopgeleide, hardwerkende autochtonen – de ouders van mijn vriendinnetjes, kerkgangers, ook nog – maar die moesten me niet. De hoogopgeleide ouders van mijn allochtone vriendinnetje, die namen me liefdevol op en moedigden me aan.

Het Nederland dat wordt geschetst in dat Volkskrant-artikel kon, kortom, niet verder zijn verwijderd dan het Nederland waarin ik leef en probeer te functioneren. Nu kun je zeggen dat je altijd uitzonderingen hebt, maar ik kijk ook wel eens naar statistieken en cijfers, ik praat wel eens met wetenschappers, en ik weet dus dat het racistische kul is, wat de auteurs van dat artikel ons door onze strot proberen te douwen.

Negerbloed
Er is één feit dat – waarschijnlijk onbedoeld – naar voren komt als je alleen naar de autochtone bevolking van Nederland kijkt, en dat is dat de problemen, die PVV-stemmers menen te bestrijden door allochtonen het land uit te zetten, gewoon blijven bestaan als de laatste allochtoon op de trein is gezet. Nu kun je misschien een Bell Curve op al die ongeschoolde, criminele, losgeslagen Brabanders en Groningers uit éénoudergezinnen loslaten, het valt moeilijk te ontkennen dat het blanke autochtonen zijn, net als wij. Of gaan we Martin Bosma de komende week iets over negerbloed horen zeggen? Het zou me niks verbazen. En dat ik dan weer op mijn donder krijg wegens inflatulentie.

Hoe los je de problemen van deze autochtone slachtoffers van de zomer van ’68 op? Door ze terug de kerk in te slaan? Ze het land uit te zetten? Ze te steriliseren? Of is het misschien toch een leuk idee om ervoor te zorgen dat ook Groningers een ‘florissant uitzicht op werk’ hebben, zoals de auteurs terecht constateren?

En misschien moet er op die manier dan ook wel naar allochtonen worden gekeken, in plaats van ze allemaal af te schrijven omdat ze toch niks anders doen dan de criminaliteitscijfers omhoog te stuwen.

De advertentie-banners op deze site hebben nog geen rooie cent opgeleverd, dus u mag gewoon blijven doneren, hoor! Op deze manier kan ik mijn baan nooit opzeggen. Steun het enige echte onafhankelijke geluid in Nederland via Paypal of met een storting op rekeningnummer 39 34 44 961 (Rabobank Rijswijk) o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.
Peter Breedveld, 02.09.2012 @ 13:15

[Home]
 

100 Reacties

op 02 09 2012 at 13:39 schreef Estherrosa:

“Hear, hear”

op 02 09 2012 at 14:42 schreef MNb:

Wat is de volgende stap? Fysiognomie?
Afijn, die Bell curve. Laten we even aannemen dat de metingen correct zijn. Laten we bovendien even aannemen dat etniciteit de verklarende factor is. Ugh, zuiver geformuleerd klinkt dat zeldzaam onzinnig, maar goed, vergeef me eventjes.
Dan nog is het IQ van de top 1% der zwartjes (want daar ging het natuurlijk om) hoger dan dat van meer dan 50% der blanken.
Deze mijnheer bv. veegt op het schaakbord de vloer aan met alle 17 miljoen kaaskoppen op ongeveer 50 na.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maurice_Ashley.jpg

Die Bell curve is dus volstrekt irrelevant voor wat blanke inteeltracisten eruit willen halen. Hun IQ is niet hoog genoeg om elementaire statistiek te begrijpen: groepsresultaten zeggen nul komma niets over het individu.

op 02 09 2012 at 17:36 schreef Peter Olsthoorn:

Verbaasde me ook hooglijk over dit artikel in Volkskrant Vonk, Peter. Om andere reden dan jij. Allereerst het manipuleren van (gekozen grenzen van ) statistiek om argumenten te onderbouwen. Wat fantastische hele oude statistici van het CBS leerden me vrijwel alle interpretatie van cijfers te wantrouwen, maar .
Heb domweg geen tijd om dat allemaal te gaan weerleggen, noch de vele gevolgtrekkingen, en combinatie van open deuren (bible belt etc.) en te weinig onderbouwde noviteiten. Zet alleen als het aantal zwevende kiezers af tegen de stelligheid van het artikel.
Dat neemt niet weg dat de belangrijkste bewering, dat de kloof tussen hoger en lager opgeleiden toegenomen is, juist zou kunnen zijn.

Wel bevatte Vonk een uitstekend verhaal van Tonie Mudde over het opdoeken van de gloeilamp. Journalistiek onderzoek op niveau. Zou mooi zijn als dat de insteek wordt.

op 02 09 2012 at 17:39 schreef Peter:

Dat is wat dat hele Vonk gaat worden: verhalen over de strijd tegen onze geliefde gloeilamp, waarom alternatieve energie niet werkt, waarom er nog meer subsidie moet naar kernenergie, dat rokers van die gezellige mensen zijn en automobilisten gepest worden en dat allemaal van onze belastingcenten.

Een tweedehands Elsevier, dus.

op 02 09 2012 at 17:55 schreef Rob:

Waar het uiteindelijk om draait, is het onze-schuldsyndroom. Vermeden moet worden, dat een verschil in intelligentie tussen diverse etnische groepen op wat voor manier ook aan de maatschappelijke verhoudingen te wijten is. In GS-terminologie: “OH HET IS ZEKER WEER ONZE SCHULD DAT DIE ARME NEGERTS TE DOM ZIJN!!!11!!
En daarom dus zijn we nog altijd bezig rassen – we zeggen tegenwoordig etnische groepen maar dat is een PC eufemisme – met elkaar te vergelijken en wel op zo’n manier dat het Herrenvolk altijd bovenaan de lijst eindigt.

En dat bewijst dat de blanke mens te dom is om van de geschiedenis te leren. Ik vermoed dat de gemiddelde inboorling bij zware regenval niet een tweede keer onder een kokospalm schuilt als hij de eerste keer een noot op zijn pokkel heeft gekregen. En die is dus slimmer.

op 02 09 2012 at 18:27 schreef Bob:

@Rob
Dus wetenschappelijk onderzoek naar rassen is dom omdat de uitkomst jou niet uitkomt? Dat Negers kleinere hersenen en daardoor een lagere intelligentie hebben is een feit, deal with it.

Als we een ding van de geschiedenis hebben geleerd is dat dat we de wetenschap niet moeten laten onderdrukken als deze mensen hun wereldbeeld bedreigd.

op 02 09 2012 at 20:05 schreef Eva Sz.:

Rob: spijker op de fucking kop.

Bob: ik denk dat de enige hier die dom is de Bob is.

op 02 09 2012 at 20:17 schreef mango:

Kun je Engels, Bob?

Educate yourself.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_racism

op 02 09 2012 at 20:57 schreef Bob:

@mango

Je beweerd dat ik mezelf moet inlezen en dan kom je met een wikipedia pagina aan?

op 02 09 2012 at 21:08 schreef Rob:

Wetenschappelijk is het begrip “rassen” sowieso erg omstreden. Maar goed Bob, I’ll humour you: stel je voor dat je ontdekt dat Afrikanen harder kunnen lopen, dat Chinezen intelligenter zijn, dat Indios dieper onder water kunnen zwemmen en dat Arabieren sneller kunnen rekenen.
Wat dan? Wat ga je dan doen? De Belastingdienst door Arabieren laten runnen? Indios in de Onderzeebootdienst aannemen? Afrikanen als postbode? Chinezen als directeuren?
Onderzoek wat je wilt, maar je kunt niks met de uitslag zolang we nog geloven dat we allemaal gelijkwaardig zijn en gelijke kansen verdienen. En ik geloof daar nog in.

op 02 09 2012 at 21:17 schreef Yannick:

Beste Bob,

Intelligentie heeft niets met hersenmassa of -volume te maken. Vrouwen hebben ook kleinere hersenen dan mannen, maar ik ken er heel veel die aanzienlijk intelligenter overkomen dan jij. Jij hebt een grotere hersenmassa dan bonobo’s, maar die zijn een stuk redelijker (en daarom volgens mij intelligenter). Onderzoek dat zich enkel baseert op hersenvolume verdient de term wetenschap niet en dat is al enkele decennia het geval. Als je commentaar ironisch bedoeld is, moet ik er op aandringen dat je de definitie van die term nog eens goed doorneemt.

op 02 09 2012 at 21:29 schreef Bertje:

@ Bob

Ik ga er maar vanuit dat wat je schrijft niet werkelijk zo gemeend is maar een trolletje van het zuiverste water.(fijn hè anoniem lekker viesbekken lafaard)
Meen je het echter dan ben jij het laagste van het laagste…..en nog veel meer mooie woorden.

op 02 09 2012 at 21:49 schreef Bob:

@Rob
“”En ik geloof daar nog in.””

Als je dat werkelijk geloofd denk ik niet dat je op een site thuishoort die bekend staat om zijn haat en zonder daar enig bewijs voor te leveren beweerd dat Nederlanders en dan vooral rechtse Nederlands dom zijn, onbeschaafd zijn en een product van inteelt zijn.

Nog nooit heeft Peter Breedveld zijn beweringen wetenschappelijk onderbouwd.

@Yannick
“”Intelligentie heeft niets met hersenmassa of -volume te maken.””

Kan je me dan vertellen waarom mensen zulke grote hersenen hebben? Dit zorgt namelijk voor gevaarlijke bevallingen. Hersenmassa en zeker gebieden als de prefrontale cortex (Wat bij negers een stuk dunner is) zijn wel degelijk aan intelligentie te linken.

@Bertje
“”Meen je het echter dan ben jij het laagste van het laagste””

Dus omdat ik over feitenkennis beschik ben ik het laagste van het laagste? Jij behoord tot de uitstervende groep die jarenlang wetenschappers het werk onmogelijk heeft gemaakt. Ik noem een Dick Swaab en een Wouter Buikhuizen.

Hier een samenvatting in leken taal waarbij alles met onderzoek is onderbouwd. http://erectuswalksamongst.us/Chap9.html

Ik ga graag een ad hominem vrije wetenschappelijke discussie aan.

op 02 09 2012 at 22:21 schreef Pyt van der Galiën:

Racisme heeft nog steeds dezelfde functie die het tijdens het nazi-bewind had. Destijds kon zelfs de grootste Arische randdebiel zich superieur wanen aan de jood Einstein, ook al kon hij amper zijn eigen naam spellen.

Tegenwoordig kan dezelfde Arische randdebiel claimen dat negers een kleinere herseninhoud hebben en dus dommer zijn dan hijzelf.

Walvissen hebben trouwens grotere hersenen dan Bob. Dus zijn ze intelligenter dan Bob.

op 02 09 2012 at 23:00 schreef MNb:

Fijn dat Bob zo keurig mijn slotzin bevestigt. Dat maak ik niet vaak mee.
Een te laag IQ om elementaire statistiek te begrijpen. Hij weet niet eens het verschil tussen een feit en een gevolgtrekking.

op 02 09 2012 at 23:31 schreef Bob:

“”Tegenwoordig kan dezelfde Arische randdebiel claimen dat negers een kleinere herseninhoud hebben””

Dat is een wetenschappelijk feit.

“”Walvissen hebben trouwens grotere hersenen dan Bob. Dus zijn ze intelligenter dan Bob.””

Walvissen zijn dankzij hun grote herseninhoud erg intelligente dieren.

Je gaat er aan voorbij dat de hersengebieden die het analytisch denkvermogen en het beheersen van emoties voor hun rekening nemen bij negers een stuk kleiner zijn. Kom maar is met een onderzoek dat alles wat bekend is over de prefrontale cortex van tafel veegt. Als jij dat kan en de neurologie dus compleet weet te herschrijven dan heb jij een nobelprijs in je zak.

“”Hij weet niet eens het verschil tussen een feit en een gevolgtrekking.””

Het is een feit dat negers een lagere intelligentie hebben en dat ze kleinere hersenen hebben.Heb je je ooit wel is afgevraagd waarom er geen enkele uitvinding uit zwart Afrika is gekomen en er tienduizenden uit Europa zijn gekomen?

Als hier iemand is die niet met de cherry picking drogredenering aankomt(Jij dus MnB met die schaker) en kan bewijzen dat een kleinere prefrontale cortex geen invloed heeft op de intelligentie dan hoor ik dat graag.

op 02 09 2012 at 23:41 schreef Bertje:

@ Bob

Stel voor een moment dat je gelijk hebt so what Bob, wat dan Bob wat wil je ermee zeggen Bob welke conclusies en konsequenties trek je dan uit het feit dat Negers minder intelligent zijn?

Nee Bob jij en jou soort genoten zijn heel erg eng, bah foei vieze Bob snel terug in je jaren ’20 hok.

op 03 09 2012 at 08:13 schreef Peter:

Bob is een mongool en hij weet niet waarover hij zwatelt. Wedden dat-ie nog nooit van z’n leven iets heeft uitgevonden? Gaat-ie ook nooit doen. Zelfs de dt-fout was al door iemand anders uitgevonden. En maar snoeven dat alles in het Westen is uitgevonden. Ja, maar niet door jou, Bob! Jij bent nutteloos. Jij en de rest van patatje oorlog etend Nederland: het wormvormig aanhangsel van de samenleving.

op 03 09 2012 at 09:50 schreef Rob:

Bob valt stil als ze ontdekken dat de Goddelijke Blanke Superman kleinere hersens blijkt te hebben dan een Aziaat.

op 03 09 2012 at 10:27 schreef vetkleppert:

Ik heb the Bell curve ook gelezen. En daar blijkt niet zo zeer uit dat negers minder intelligent zouden zijn, of Aziaten juist intelligenter dan blanken, maar er wordt juist eindeloos en tot vervelens toe benadrukt dat gemiddeldes niks zeggen over een individu. Open deur technisch gesproken.
En inderdaad: hysterici slaan voorspelbaarderwijs toch helemaal op tilt van dat boek. Zowel degenen die zich als blanken graag beter voelen als degenen die overal racisme menen te bespeuren.

op 03 09 2012 at 10:29 schreef vetkleppert:

Alsof tien puntjes IQ bepalend zouden zijn of je iemand als vriend, collega of werknemer zou willen hebben.

op 03 09 2012 at 12:15 schreef MarcodB:

Peter, idd verliet ik de Balie compleet aangeslagen. Hier in Berlijn kom ik bij. The power of currywurst and Berliner kindl, bakken met kunst en cultuur en de gaafste club-scene van Europa!

A’dam eat your bougeois heart out.

Nu ik mezelf weer hervonden heb kan ik je een mooie (niet-technische!) blog beloven, waarin ik (zonder in te gaan op de details) duidelijk maak wat voor zielig achterhoedegevecht de avond in de balie en het boek van Niemoller zijn.

De bijdragen van Bob tonen overigens aan in wat voor gevaarlijk turbulent vaarwater mijn hooggeleerde collegae zijn gesprongen.

op 03 09 2012 at 12:18 schreef Hugo Hooijkaas:

Ook wel typisch is dat Kustaw Bessems in het eerste nummer van Vonk zijn eigen Binnenhof-boekje loopt te pluggen door de voorpublicatie van de verkorte epiloog ervan. Mag dat, journalistiek ethisch gezien?

op 03 09 2012 at 12:45 schreef Herbert:

Vonk dus. Alsof ik een kruising van Stavast!, Het Beste van Readers Digest en Elseviers zit te lezen.

op 03 09 2012 at 13:08 schreef MNb:

Bob heeft zelfs moeite met begrijpend lezen.

Maurice Ashley is geen kersenplukken, doodgewoon omdat ik aan hem geen algehele conclusies ontleen. Zie ook Vetkleppert; Ashley is er een illustratie van.
Ook weet Bob het verschil niet tussen correlatie en causatie – zie de Afrikaanse uitvindingen.

Maar van de hooggeleerde collegae van MvB zou ik veel meer verwachten.

op 03 09 2012 at 14:00 schreef Pyt van der Galiën:

@Bob

Ehh…Zuid-Afrikanen uit het late Stenen Tijdperk hadden het grootste hersenvolume, Bob, samen met Eskimo’s. Daarna volgen Neanderthalers en Europese tijdgenoten van de Neanderthalers. Sinds het late Holoceen zijn de hersenen van iedereen kleiner geworden, met uitzondering van die van de leden van jagers/verzamelaars-samenlevingen (vermoedelijk is er een verband tussen landbouw en de grootte van de hersenen).

Wist je trouwens dat vrouwen kleinere hersenen hebben dan mannen? Het wachten is op de seksist die gaat claimen dat vrouwen dús dommer zijn en alleen maar geschikt zijn voor het aanrecht.

op 03 09 2012 at 14:04 schreef Niek Holtzappel:

Verkleppert heeft gelijk… De meeste mensen, zowel racisten als politiek correcten, weten niet wat er eigenlijk in het boek staat…

op 03 09 2012 at 14:46 schreef Nan Luursema:

Ongelooflijk alarmerend verhaal! Maar kennelijk gelooft niemand jou Peter, althans niet de overige media en mensen die jou mogelijk zouden willen geloven. Waarom ga je niet op pad met een foto/video camera? Ik snap dat dit een heel lastige switch is, maar het moet wel gebeuren. Bewijs is tegenwoordig pas bewijs als het op foto/video is vast gelegd.

op 03 09 2012 at 17:30 schreef Haes:

@Pyt

Aangezien het hersenvolume van gedomesticeerde dieren ook is afgenomen in vergelijking met hun wilde soortgenoten, kan je concluderen dat de afname van hersenvolumes bij de mens waarschijnlijk het gevolg zijn van zelfdomesticatie. Blijkbaar dus iets dat samenhangt met de overgang van jagers/verzamelaars- naar landbouwsamenlevingen.

op 03 09 2012 at 17:34 schreef Sofia van der Linde:

The Bellcurve voldoet niet aan academische maatstaven. Het is wetenschappelijksfraude. De schrijvers wisten dondersgoed dat ze een misleidend werk schreven. Het enige wat dit werk bewijst is Richard J. Herrnstein en Charles Murray een stel kwakzalende propagandisten zijn.

De schrijvers van the Bellcurve hebben een duidelijke politiek doel: Rechtse politici in de VS over verder overtuigen om niet aan armoede bestrijding te doen omdat inferieure mensen geen hulp verdienen. Ordinaire haat vooral gericht tegen mensen van Afrikaanse afkomst.

http://www.slate.com/articles/briefing/articles/1997/01/the_bell_curve_flattened.html
http://www.huppi.com/kangaroo/L-bellcurvescience.htm

op 03 09 2012 at 17:49 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

Wat een discussie zeg, kennen jullie de lieve negers wel persoonlijk?

Ik kom uit Suriname en een van mijn beste vrienden van het VWO was een raszuivere neger, Stanley Juriaans en nu is hij professor in de wiskunde in Sao Paulo, Brazilie. Ik ken vele intelligente negers en het zijn best mooie mensen, heel menselijk en bijna perfect, en sociaal warm.

Kijk intelligentie omzetten in een produkt, om er een miljard dollar mee te verdienen is afhankelijk van het milieu waar je in zit, en ook veel andere dingen, zoals extreem religieus denken, fundamentalistische trekken, geloven dat je het kan enz. Ja het is allemaal best ingewikkeld en helaas mijn lieve negers hebben alles tegen zich op deze wereld.

De neger zal ik zelf helpen met kennis uit Krishnaloka als mijn karmische boete, en Afrika krijgt mijn darshan spoedig. Desnoods word ik maar de spirituele hindoehoer van Afrika, als ik ze zo kan helpenn om rijker dan europa te worden.

Discussies over rassen zijn zinloos geloof ik, ok kijk naar mijn teksten en zeg eens iets over mijn superieure Hindoeras he. mail maar raak he.

elke blanke racist zou een superieure hindoekut moeten likken denk ik.

dewanand

op 03 09 2012 at 19:14 schreef Ralph van der Geest:

@Hugo Hooijkaas (12:18 u.), journalistiek is wat George Orwell zo mooi zei: ‘journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations’.
Het lijkt me wel duidelijk waar een loser als Kustaw Bessems zich mee bezig houdt.
Verder: ik weet dat racisme en fascisme in Nederland welig tieren en dat een hoop – zoals hier een zekere Bob danwel Joost Niemöller – een zodanige vorm van low life zijn dat ze zich erop voor laten staan de walgelijke ideeën en gewoontes daarvan te omarmen en te verspreiden.
Maar desondanks is het steeds weer stuitend als je ermee geconfronteerd wordt.
Wat leven we toch in een vreselijk landje zo langzamerhand.

op 03 09 2012 at 20:31 schreef Peter:

elke blanke racist zou een superieure hindoekut moeten likken denk ik.

Wát?! Een perfectly goede hindoekut verspillen aan een blanke racistentong? Over my dead body.

op 03 09 2012 at 21:04 schreef Bob:

@Sofia
Waarom zijn het dan de linkse politici in de VS die met planned parenthood aan eugenetica doen? Het zijn juist de rechtse politici die zich verzetten tegen het aborteren van de minder intelligente ongewenste bruine medemens.

@Rob
“”Bob valt stil als ze ontdekken dat de Goddelijke Blanke Superman kleinere hersens blijkt te hebben dan een Aziaat.””

Welk gebieden in de hersenen zijn kleiner? Dat Aziaten andere hersenen dat klopt deze zijn echter eerder gericht op geheugen dan op analytisch en creatief denkvermogen. In hoeverre dit door taal komt en in hoeverre door genen daar zijn wetenschappers het nog niet over eens.

@Peter
“”Jij bent nutteloos. Jij en de rest van patatje oorlog etend Nederland: het wormvormig aanhangsel van de samenleving.””

En jij herinnert ons er maar weer is aan waarom je het schoolkrant niveau nooit ontstegen bent.

op 03 09 2012 at 21:08 schreef Harm Hospers:

Volgens mij is er een groot verschil tussen de Brabanders en Groningers. Niet heel lang geleden hadden we in Groningen nog een CPN burgemeester. Van oudsher zijn er grote tegenstellingen op het platteland tussen de rijke boeren en de arbeiders. Het aantal PVV-stemmers is een stuk lager dan in Noord-Brabant en Limburg. Gronings plattelandsarmoede is rood.

op 03 09 2012 at 21:08 schreef msikma:

@Bob: als je wetenschap gaat gebruiken om je argument kracht bij te zetten moet je niet met twee maten meten. Dan dien je je bij de algemeen geaccepteerde conclusies van de wetenschappers van het desbetreffende veld te houden. De wetenschappelijke consensus is dat herseninhoud geen invloed heeft op intelligentie—er is tenslotte nooit een correlatie tussen die twee gevonden.

Als je dat niet accepteert heeft je argument niks met wetenschap te maken.

Het verbaast me altijd weer wat ’n krankzinnige, raaskallende racisten zich naar het reactieformulier op deze site weten te vinden.

op 03 09 2012 at 21:10 schreef msikma:

@Bob: overigens: schoolkrantniveau. Eén woord.

op 03 09 2012 at 22:03 schreef vetkleppert:

Wat ik het meest destilleerde uit the bell curve, is een waarschuwing wat er zou kunnen gebeuren als alle intelligentere mensen zich onder elkaar afzonderen, zoals dreigt te gebeuren. En nog een groot aantal andere interessante observaties.
Ik snap dat overgevoelige gedoe echt niet over een klein detail uit het boek, namelijk dat Afrikanen gemiddeld een wat lager IQ hebben. Ik lig er als witte man toch ook totaal niet wakker van dat Aziaten gemiddeld een hoger IQ hebben.
En nogmaals: gemiddeldes zeggen niks over een individu. Zo ken ik een vriendelijke millionair die met moeite lagere school heeft en een hufter van een werkloze academicus.

op 04 09 2012 at 05:39 schreef MNb:

@Msikma: Pseudowetenschappers meten altíjd met twee maten, of ze nou creationisten, Jezusmythologen of raaskallende racisten zijn.

@Vetkleppert: “namelijk dat Afrikanen gemiddeld een wat lager IQ hebben”
Ik ook niet. Correlatie is geen causatie. Wist je dat er in Duitsland, met name omgeving Hannover, een bijna perfect lineair verband is tussen het geboortecijfer en het aantal broedende ooievaars? Je kan vast wel raden welke conclusie oetels als Bob daaruit trekken.
Voor wat onze Afrikanen betreft: ik kan wel een paar gemeenschappelijke oorzaken bedenken.

op 04 09 2012 at 08:20 schreef You On A Gin:

Wát?! Een perfectly goede hindoekut verspillen aan een blanke racistentong? Over my dead body.

Hahahahaha. :D

Even tussendoor, het is mij vaak opgevallen dat racisten vaak milder zijn jegens vrouwelijke exemplaren van het ras waar ze tegen gekant zijn. Let er maar eens op.

op 04 09 2012 at 10:15 schreef Haes:

@ You On A Gin

Klopt als een bus. Er zal wel minder dreiging uitgaan van die vrouwlijke exemplaren. Kunnen de lafbekken net handelen.

op 04 09 2012 at 11:35 schreef Pyt van der Galiën:

@bob

Ik ben trouwens erg benieuwd naar je bronnen. Niemand heeft daar nog naar gevraagd, maar mij lijkt het wel interessant te weten waar je je claims op baseert.

op 04 09 2012 at 12:04 schreef Aaron:

Ik beschouw mezelf als een racist. Niet omdat ik een hekel heb aan mensen van bijvoorbeeld Afrikaanse afkomst, maar omdat ik geloof in de wetenschap.
Ik geloof nu eenmaal dat bijvoorbeeld Aziaten, ashkenazische joden en blanken GEMIDDELD slimmer zijn of iig meer slimme mensen onder zich hebben dan veel andere volkeren. Dit zijn weliswaar geen duidelijk definieerbare rassen maar er zijn wel zinvolle genetische clusters die verschillen helpen te verklaren.
Het vereist een sterkere onderbouwing om het tegendeel te bewijzen. Ik ga dus niet autistisch de feiten lopen ontkennen. Eveneens betrek ik die gegevens niet op mezelf of mijn Surinaamse buurman, dat zijn namelijk individuen.
Lees anders eens dit verhelderende artikel, en leg me uit wat de precieze bezwaren zijn: http://human-stupidity.com/stupid-dogma/racial-differences-intelligence/race-differences-in-intelligence-how-i-changed-my-mind (hier staan overigens nog meer zinvolle artikelen)

op 04 09 2012 at 12:19 schreef Hiepo-kriet:

YOAG,

De primaire reactie van mannelijke racisten zal waar het een aantrekkelijke vrouw betreft milder – misschien zelfs hoffelijk – zijn. Maar ik vermoed dat ook deze variant al snel door de mand valt als zo’n vrouwelijk exemplaar dit niet met gepaste eerbied beantwoord.
Vrouwvriendelijke racisten? Volgens mij bestaan ze niet.

op 04 09 2012 at 12:27 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

Een ding wat mij altijd interesseert is om te onderzoeken hoe iemand miljonair wordt en wat hsijn geheime succesformule is. Een heleboel dingen spelen hierbij een rol, zoals:
absoluut niet tevreden zijn met je dubbeltjes paria status
pas tevreden zijn als je echt die miljoen roepias in je bed hebt en ermee kan aftrekken. Ja lekker spuiten op een miljoen roepias of neuken lijkt mij een hele lekkere kick he,en wieroe vind dit ook. Ok Wieroe wil een miljoen kattebrokjes he want als kat denkt hij anders over rijkdom.

doorzetten tot bittere eind.
creatief organiseren en ondernemen is een must, externe experts inhuren.
soft touch is ook belangrijk.
zakelijk inzicht hebben is must.
Geloof in eigen kunnen, ja wieroe heeft dat zeker.

ja, heleboel dingen spelen rol als je miljonair wil worden voor je dood. Ik vraag mij af waarom zo weinig negers miljonairs zijn en waarom negers zo snel tevreden zijn, en zich laten naaien en oplichten door duivelse blanken.

De neger vind ik zo leuk en heel menselijk, maar te goedgelovig, naief en goedhartig. Ik zou ze slechter en egoistischer moeten maken om ze rijker te maken denk ik.

dewanand

op 04 09 2012 at 12:52 schreef MarcodB:

Al die mensen die er echt van overtuigd zijn dat ‘de wetenschap’ racistische feiten heeft aangetoond, hebben vast nog nooit iets met experimentele data gedaan.
Ik werk al jaren met data met hoge tijds,- en plaatsresolutie. We kennen de beperkingen van de meetsystemen, meten goed gedefinieerde grootheden, waarvan we eigenschappen kunnen aantonen (bijvoorbeeld dat het invarianten zijn) EN DAN NOG IS HET VERSCHRIKKELIJK MOEILIJK OM IETS ZINNIGS TE ZEGGEN over het systeemgedrag.
Wetenschappers’ die vage (als in niet goed gedefineerde) grootheden als IQ proberen te meten met vage testen terwijl ze de eigenschappen daarvan niet opvoorhand kennen KUNNEN NIETS! Racisten die wetenschappers menen te kunnen quoten as onderbouwing van hun vooroordelen, zijn eenvoudigweg niet goed geinformeerd. Bob en Aaron mogen anytime met mij in discussie hierover. Wedden dat ze dat niet durven…

op 04 09 2012 at 13:39 schreef Aaron:

@MarcodB
Als je een discussie met me wil moet je wel met tegenargumenten komen. “Moeilijk om iets zinnigs te zeggen over het systeemgedrag”, alles “vaag” noemen en wat gekoketteer met wat voor verschrikkelijk moeilijke wetenschap je wel niet bedrijft overtuigen mij vooralsnog niet.
J.P. Rushton heeft uitgebreid onderzoek gedaan en er zijn maar weinig wetenschappers die zijn belangrijkste bevindingen hebben weerlegd. Wees zo vrij om me te vertellen waar hij in zijn onderzoek de mist in is gegaan en ik zal je een antwoord geven.

op 04 09 2012 at 13:44 schreef Peter:

Ik schreef al dat Marco betrekkelijk nieuw is in het wereld van bange blanke mannen. Dat zie je nu weer aan zijn oproep aan Bob en Aaron tot discussie.

Marco, je kunt nog beter in discussie met een berin in barensnood. Bob noch Aaron zullen zich door eender wel feit laten overtuigen van hun ongelijk.

op 04 09 2012 at 14:00 schreef MNb:

Als MdB voor ogen houdt dat bange blanke mannen dezelfde lijst van drogredenen boven hun bed hebben hangen als bv creationisten dan kan hij het zich wel voorstellen, denk ik. In hun uiterste nood, als ze helemaal klem zittten, passen ze de verdwijntruc toe. Een tijdje later duiken ze dan weer op en draaien dezelfde riedel af.

op 04 09 2012 at 14:07 schreef MarcodB:

Dat kan heel goed het geval zijn, Peter.

Maar Bob en Aaron maken sterke statements over hun ‘wetenschappelijke bewijslast,’ en zetten andersdenkenen weg als slecht geinformeerd en autistisch.

Dan is het toch spannend om te zien of ze ECHT het zelfvertrouwen hebben om in de ring te stappen om MIJ te overtuigen van de ‘de feiten.’

Dat moeten ze dan wel doen door een netjes te definieren wat ze willen meten (kan IQ zijn), en moeten ze aantonen dat de test echt meet wat ze gedefinieerd hebben. Dan moeten ze een correcte statistische analsyse presenteren, waarbij de onzekerheden van de test worden meegenomen in de analyse.

Maar … ik weet het antwoord al. Vorige week heb ik een soortgelijk akkefietje gehad op Twitter met een PVV-er. Zodra ik ‘m uitdaagde, ging hij vragen stellen over mijn vak.

op 04 09 2012 at 14:28 schreef Brenda van der Veer:

Het blijft leuk om te zien hoe mensen de wetenschap voor het karretje van hun mening proberen te spannen. Zoals men ooit met de hand op de bijbel de waarheid in pacht meende te hebben.

op 04 09 2012 at 14:30 schreef Aaron:

@Peter
Ik ben altijd zo verbaasd over dit soort uitspraken. Wat heeft bangheid met dit alles te maken? Ik ben niet bang voor intelligente of intelligentere zwarte mensen. Zulke personen bewijzen juist dat je generalisaties niet kunt betrekken op elk individu. Het wordt hier echter in meerdere comments gebruikt om ‘aan te tonen’ dat deze theorieën onzin zijn. Dat noemen we anekdotisch bewijs. Zie bijvoorbeeld MNb met haar Maurice Ashley of dewanand met zijn Stanley Jurriaans die de beste leerling was.
Dat is een beetje de tendens tijdens dit soort discussies: De uitzondering bewijst het tegendeel en de norm wordt geridiculiseerd omdat het door sommige politici wel eens misbruikt zou kunnen worden.

op 04 09 2012 at 14:56 schreef MarcodB:

@Aaron,
Mijn bull-shit meter slaat mijlenver uit in het rood. Ten eerste probeer ik niet mijn vak als moeilijk of compliceerd te presenteren. In tegendeel: Wat ik doe is ‘as easy as it gets’ -en nu komt het- en dan nog is het verschrikkelijk moeilijk om zinvolle conclusies te trekken.

De sociale wetenschappen hebben het nog veel moeilijker: De data zijn veel slechter en de begrippen zijn niet goed te definieren, en de analyse is vaak problematisch.

Je moet niet proberen de bewijslast om te draaien: Jij maakt echter sterke claims, en ik wil nu van jou horen waarom kwaliteit van de definities, de gevolgde methode, de data, en de analyse ok zijn, en jouw conclusies ondersteunen. Als jij alles zo zeker weet, moet je dat ook kunnen onderbouwen.

op 04 09 2012 at 15:51 schreef Aaron:

@MarcodB
Dat zou een lang verhaal worden, maar laat ik met één simpel gedachte-experiment beginnen: Er is wetenschappelijke consensus over het feit dat intelligentie erfelijk is. Waarom is het dan zo ongeloofwaardig of onrealistisch dat er geen verschillen zijn tussen groepen mensen die genetisch clusteren? Mensen die zich tienduizenden jaren afzonderlijk ontwikkeld hebben, met andere omgevingen die andere genetische kwaliteiten vereisten + nog een heleboel andere factoren zoals bottleneck- of founder-effecten…
Het onderzoek van J.P. Rushton komt misschien niet met sluitend bewijs maar wel met een veelvoud aan aanwijzingen die de waarschijnlijkheid dat intelligentie alleen te maken heeft met omgevingsfactoren wel heel klein maakt. Je zou er goed aan doen om zijn stuk te lezen ipv nu van mij te eisen dat ik een enorm betoog ga houden en alle individuele variabelen moet definiëren of rechtvaardigen. Het is namelijk al gedaan en ik heb zelf nog meer te doen.

op 04 09 2012 at 16:00 schreef vander F:

Ach, je hebt gewoon genetische verschillen, nogal evident,
je hebt types die bij zo’n constatering als Piet Grijsjes in de gordijnen vliegen en types die snoeiharde conclusies aan dit soort onderzoek verbinden, allemaal hysterici en slecht geïnformeerd.
Bij gaat de boel overigens al op rood bij de combinatie ‘sociaal’ en ‘wetenschap’, bij ‘genetica’ wordt het al een stuk wetenschappelijker voorzover wetenschap wetenschappelijk kan zijn.

@MarcodB:,
volgens mij vraagt Aaron of je J.P. Rushton even wil debunken. Ik moest overigens eerst even opzoeken wie dat is maar misschien ken jij hem.

op 04 09 2012 at 16:58 schreef MarcodB:

@Aaron,
-1-‘wetenschappelijke consensus.’ Die is er gewoon NIET, sterker nog er is niet eens consensus wat IQ precies is. Lees http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence
Overigens: het fameuze Flynn-effect maakt korte metten met alle flauwekul over de genetische component van het IQ. Bij 2e en 3e generaties immigranten schiet het IQ zo snel omhoog dat geen genetische variatie dat zou kunnen verklaren.
-2-‘waarom is het dan ongeloofwaardig’
Jij claimt dat het klaar is als een klontje, maar je moet redden met dit soort argumenten? Bah!
Hoe dan ook, het is ongeloofwaardig o.m. om de redenen gegeven onder -1-.
-3-‘genetisch clusteren’
Als je weet dat het Flynn effect bestaat, is genetische clustering -whatever je daarmee bedoelt- geen sterk argument.
-4-‘je moet het zelf lezen’ ‘ik heb zelf meer te doen.’
Allemaal poppenkast en flauwekul, @Aaron.

op 04 09 2012 at 17:24 schreef Aaron:

@Marcodeb
Het fameuze flynn-effect maakt daar helemaal geen korte metten mee. Sterker nog: Flynn zelf ontkent dat het effect een volledige verklaring biedt voor intelligentieverschillen en heeft nooit gezegd dat een genetische component afwezig is. Het effect is misbruikt. Het verklaart slechts het stijgen van een iq bij verbeterde levensomstandigheden.

op 04 09 2012 at 17:33 schreef Aaron:

Lees ook dit artikel over het Flynn-effect: http://www.charlesdarwinresearch.org/2010%20Editorial%20for%20Intelligence.pdf .

op 04 09 2012 at 18:38 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

nu wij het toch al hebben over de etnische groepen, hier enkele interessante dingen die ik vaak zie.

Immigranten uit een harde prestatie cultuur, ondernemings cultuur en sterke religieuze tradities of een supersterk moederland (India, china, japan, korea, brazilie enz) schijnen vaker rijker en succesvoller te zijn in een kenniseconomie waar je snel rijk kan worden door hard te werken of intelligent te ondernemen.

Het omgekeerde geldt ook he voor achterstands blanken in hun eigen land, die dit niet hebben, en verdoemd zijn om blanke losers te worden. Denk aan de vierdewereld clubjes, tokkies, roma, enz. Waar in Nederland wonen de meeste blanke losers? Dit zijn genetisch totaal gedegenereerde blanken met een laag IQ toch? White trash.

stoorfactor voor succes als ambitieuze immigrant is discriminatie, jaloezie en het lage glazen plafond. Ja, dan moeten de immigranten maar met een machinegeweer hun carriere pad uitstippelen denk ik, net als de blanken eeuwenlang deden in onze zwarte kolonien. Oog om oog he.

toch jammer dat er geen hard radicaal militant zwart blok is in heel europa denk ik vaak. Al dat racisme maakt ons gewoon ziek nu.

dewanand

op 04 09 2012 at 18:44 schreef babs:

tienduizenden jaren afzonderlijk ontwikkeld
Mensen reizen al tienduizenden jaren continu de hele planeet over, verder dan een paarduizend jaar afzondering kom je hooguit op zeer ver afgelegen eilanden.

Immigranten in Nederland komen vooral van rond de Middenlandse zee, precies het gebied met de meeste kruisbestuiving in de wereld, naar mijn persoonlijke inschatting (daar woont gewoon nu al het superieure hindoeras van Dewanand). Onmogelijk dat er gemiddeld een groot verschil is in intelligentie tussen mensen uit die regio’s en mensen uit Noord-Europa, daarvoor is gewoon te veel onderling geneukt.

op 04 09 2012 at 18:56 schreef MarcodB:

@Aaron,
Dank voor de link naar het artikel. Je bent veel te voorbarig met je conclusies. Het is namelijk helemaal niet duidelijk waardoor het Flynn effect bestaat. Op deze pagina zie je een heleboel MOGELIJKE redenen, waarvan de jouwe er een is: http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect
Boeiend in deze discussie zijn de studies die aangeven dat het Flynn effect in bepaalde landen wel en in andere landen niet verzadigt. Daarmee zouden gaps kunnen sluiten.

M.a.w: Dit geeft wederom aan dat er GEEN wetenschappelijke consensus is hierover. We weten niet wat IQ is, we weten dat het zeer complex is, met vele componenten, die onderling ook redelijk correleren, we snappen het sterk niet-lineaire dynamisch gedrag van het gemiddelde IQ in landen niet, en we weten niet wat de onderliggende drijvers daarvan zijn. We hebben een getalletje dat we tijdsopgelost kunnen volgen en dat redelijke voorspellingen doet over succes bij opleidingen en werk.

Ik ga nu naar een restaurant

op 04 09 2012 at 20:19 schreef vander F:

Ik kan me overigens ook voorstellen dat linke levensomstandigheden voor het omhoogschieten van IQ kan zorgen, het zou me niets verbazen dat joden daarom een buitensporig hoog aantal nobelprijswinnaars in hun ‘genetische cluster’ (prachtige omschrijving, nog nooit eerder onder ogen gehad) hebben, puur een overlevingsmechanisme.
Ik ben nogal van het Darwinisme, maar dan wel van het ‘zuivere’ soort.
Zeg maar de richting van Chris Buskes, ik heb nog college van hem gehad, geweldige vent.
http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057121807/Evolutionair-denken/

op 05 09 2012 at 01:27 schreef Aaron:

@MarcodB
Eet smakelijk. Ik hoop ooit dat mijn vermoedens (deels gebaseerd op wetenschap, deels op mijn eigen ervaringen) ontkracht worden door nieuw bewijs. Ik vermoed echter dat de grootste weerstand voortkomt uit het feit dat het een taboe is, dat mensen het allemaal niet wíllen geloven.
Ik ben echt de kwaadste niet, zeker niet ten opzichte van minderheden. Ik sta voor gelijke kansen, alleen als zich een bepaalde ontwikkeling aftekent, zoals het verschijnsel dat mensen van een bepaalde etnische groep relatief ver achterblijven qua opleidingsniveau, dan moet je dat niet met vreemde kunstgrepen willen compenseren. Simpelweg omdat je voor het volledig verklaren van verschillen door omgevingsfactoren ook niet afdoende bewijs hebt. Dat is ook slechts één theorie.
@babs
Genetisch onderzoek toont aan dat er wel degelijk forse verschillen zijn. Om nog wat verheldering te geven over wat ik ‘genetische clusters’ noem: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_clustering (sinds wikipediëren toch is toegestaan).

op 05 09 2012 at 03:37 schreef MNb:

@MdB: “Je moet niet proberen de bewijslast om te draaien”
Je leert snel. Dat is een geijkte truc van pseudowetenschappers als Aaron en Bob.
Daar is ook de stropop:

“Zie bijvoorbeeld MNb met haar Maurice Ashley”
MNb haalt Maurice Ashley aan om precies de omgekeerde reden als Aaron beweert.
Twee drogredenen in één reactie van domme Aaron.
Zie ik er nog vanaf dat MNb de laatste keer dat hij keek een slurfje tussen de benen had hangen.

“linke levensomstandigheden voor het omhoogschieten van IQ kan zorgen”
Verbeterde levensomstandigheden – betere voeding, beter onderwijs vanaf jonge leeftijd – kan dat ook. Dat moet Aaron en VdF blijkbaar weer voorgekauwd worden.
Ik zal een geheimpje verklappen. In landen waar het langdurig oorlog is – Somalië, Congo, vroeger het Surinaamse district Marowijne, waar ik al 12 jaar woon – zijn de leerprestaties niet zo best. In de no go area’s van grote steden worden ook al opvallend weinig Nobelprijswinnaars geboren. Stop in die no go area’s en oorlogsgebieden mensen van een bepaald ras en voila, het “gelijk” van Aaron en VdF. Behalve dat correlatie geen causatie is en dat is dan A’s drogreden nummer drie.
Er zijn er vast nog wel meer.

op 05 09 2012 at 03:45 schreef MNb:

Klapstuk voor VdF: ‘Zuiver’ Darwinisme zegt niets over rassen en verklaart beslist niet “het buitensporig aantal hoge joodse Nobelprijswinnaars”. Dat Joden een “genetische cluster” vormen is ook al groteske onzin. De officiële term in de evolutietheorie is genenpool en daar is bij joden nooit sprake van geweest. Zie Babs. Tenslotte heeft “zuiver” Darwinisme nauwelijks met overlevingsmechanismen te maken, maar alles met het doorgeven van erfelijke eigenschappen. Dat is iets anders.
Je moet geen bedorven prak van Herbert Spencer proberen op te warmen.

op 05 09 2012 at 08:54 schreef Aaron:

@MNb
““linke levensomstandigheden voor het omhoogschieten van IQ kan zorgen”
Verbeterde levensomstandigheden – betere voeding, beter onderwijs vanaf jonge leeftijd – kan dat ook. Dat moet Aaron en VdF blijkbaar weer voorgekauwd worden.”
Beste MNb, dat moet mij helemaal niet voorgekauwd worden, dat weet ik gewoon wel en ontken ik helemaal niet. Het probleem is echter dat er ook veel onderzoek is dat aanwijzingen geeft voor een genetische component. Dat ontkennen jullie glashard. Er zijn gewoon veel tegenstrijdige onderzoeken op dit gebied.
Wat betreft je verhaal over joden. De meeste joodse Nobelprijswinnaar zijn van de ashkenazische gemeenschap. Deze gemeenschap heeft maar een klein aantal gemeenschappelijke voorouders, daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Dat noemen we een founder-effect. Het ‘gen’ voor intelligentie of hersencapaciteit is nog niet ontdekt, maar voor medici is deze wetenschap heel nuttig geweest vanwege het grote aantal erfelijke ziektes die bij hen aanwezig zijn.

op 05 09 2012 at 09:45 schreef Bertje:

Even voor mijn duidelijkheid:
Er wordt in el Hollandia serieus gediscussieerd over: rassenleer, eugenetica etc. maar dan met een ander naampje en sausje erover.
En laat me raden dit mag je dan geen racisme e.d. noemen.
Triest, diep triest kan ik hiervan worden.

op 05 09 2012 at 11:01 schreef babs:

Aaron,
Je had het over tienduizenden jaren geisoleerd, dat komt ook met je clustering nauwelijks voor en al helemaal niet, maar dan ook echt 0 in de landen waar de grote meerderheid van onze immigranten vandaan komt.

Je doet aan cherry-picking.

op 05 09 2012 at 11:27 schreef Sasha Berkman:

Anton de Kom (schreef trouwens voor de Vonk) was in ieder geval een stuk inteligenter dan de 50.000 blanke nederlanders die vrijwillig dienst deden bij de waffen SS.

op 05 09 2012 at 11:52 schreef babs:

aanwijzingen geeft voor een genetische component

Kan best, maar als je een aanwijzing met een bijmekaar gecherry-pickte onderbouwing presenteert als doorslaggevend, ben je jezelf en anderen voor de gek aan het houden.

Als je het doet in een discussie over rassenleer en rassengenen, dan begeef je op of over de grens van racisme.

op 05 09 2012 at 12:01 schreef Pjotr:

NegerTs zijn gemiddeld dommer. Punt.

op 05 09 2012 at 12:56 schreef dewanand:

namaste Fnaaktersa,

Joden zijn goed verhard na tweeduizend jaar vervolging, discriminatie, uitsluiting, holocaust, pogroms, verkrachtingen, enz. Ik had ooit een vriendschap met een joodse miljonair en ik merkte zijn hardheid en verbittering in zijn hart, als gehate onderdrukte minderheid op de wereld, ook nog uitstervend, 20 miljoen joden zijn nog over.

Het joodse succes is interessant om te onderzoeken en om ervan te leren. Er is in nederland een apart Fonds voor Joodse promovendi en om talentvolle joden te helpen met geld om baanbrekend onderzoek te doen. Kijk dit is nou iets wat ik voor mijn hindoeras ook wil he, global om hen lekker superieur te maken en om de lange blanke man een minderwaardigheidscomplex te bezorgen. Ik geloof vaak toch in het nut van een darwinistische rassenstrijd op aarde, niet met bommen, maar met kennis, kapitaal, innovaties. Ik zeg hindoe fascisten ook hard van jongen het is survival of the fittest coolies he, en the weak coolies will perish and die. Zo houden zij wel hun bruine klaagbekjes.

Fundamenteel gezien is de mens een intelligente aap en niets meer en ook niet hoger dan een chimpansee.

dewanand

op 05 09 2012 at 13:21 schreef Pyt van der Galiën:

@Bertje

Je ziet in Nederland niet vaak discussies over “wetenschappelijk” racisme. Na de Holocaust is dat om voor de hand liggende redenen in diskrediet geraakt. Hier te lande kiest men over het algemeen voor de culturele variant (Wilders, Niemöller).

In het Engelse taalgebied komt het vaker voor, met name in de VS. Zie o.a. de reacties onder dit kritische artikel van Matthijs Krul en dit artikel op het blog van Greg Laden.

Zowel Niemöller als Rushton vinden “zwarte” mensen dom, lui en eigenlijk gewoon in alle opzichten inferieur. Rushton (en Aaron) schrijven dat toe aan genetische factoren, Niemöller (vooralsnog) aan culturele factoren. Vooralsnog, want we gaan echt nog wel meemaken dat het biologisch racisme in Nederland een glorieuze comeback maakt, en ik maak me geen enkele illusue over de positie die Niemöller dan in zal nemen.

op 05 09 2012 at 14:13 schreef MNb:

@Aaron: “Dat ontkennen jullie glashard.”
Vertel eens, waar heb ik die genetische component ontkend? Wat ik oa ontken is dat dat een factor van belang is en dat die gemakkelijk geïsoleerd kan worden om er waarnemingen aan te doen.
Je bent een rechtgeaard pseudowetenschapper. Zo snel al begin je ronduit te liegen.
Lees nog eens aandachtig na wat ik stelde over correlatie en causatie. Daar ga je uiteraard niet op in; had ik ook niet van je verwacht. Weerleg de ene drogreden en je komt met de volgende, Aaron Kersenplukker.

“daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan”
Bron? Link? Want een leugenaar als jij geloof ik niet op zijn mooie ogen.
Feit: zelfs als de Asjkenazische joden een geïsoleerde genenpool hebben gevormd – wat in de Oekraïne volgens tamelijk recent onderzoek niet het geval is geweest – dan heeft volgens de evolutietheorie die isolatie veel te kort geduurd (nog geen 2000 jaar) om in een complex wezen als de mens significante genetische verschillen te bewerkstelligen. Mensen evolueren niet zo snel als fruitvliegjes, weet je.
Bovendien vormden de Asjkenazische joden nooit één pool. Ze waren over half Europa verspreid.

op 05 09 2012 at 19:52 schreef Aaron:

Maak je geen zorgen over de hoeveelheid bronnen over ashkenazim en hun onderlinge verwantschap. Google maar eens wat over dit onderwerp, lees wetenschappelijke artikelen, maar eis vooral niet van mij dat ik alles voorkauw.
De evolutietheorie heb je ook al niet begrepen… Er is hier geen sprake van een mutatie maar van afsplitsing. Als een kleine groep intelligente mensen zich afsplitst en zich vervolgens met weinig ‘admixture’ (wat bij VEEL, maar niet alle ashkenazim bijna een millennium lang het geval was) voortplant, dan is het allesbehalve onmogelijk dat zij intelligenter zijn dan hun gastpopulatie met een grotere genenpool met meer variantie. Bij joden is dit mogelijk extra gestimuleerd door hun unieke historische omstandigheden en cultuur.
Als je wel écht openstaat voor een genetische component als verklarende factor, dan zeg ik bij deze sorry.

op 05 09 2012 at 21:13 schreef Bertje:

@ pyt

Dank voor de info.
Genetische factoren,valt dit dan niet onder biologisch racisme?
Maakt mij ook niet werkelijk uit hoor, biologisch, genetisch, cultureel, belast wat mij betreft door de “erfzonde” ik vind ze allemaal even dom en eng en dan voor namelijk de eng bekjes die het verdedigen en er op uit maken dat negers een kleinere hebben etc. ;-)

op 05 09 2012 at 23:00 schreef Aaron:

@babs
Je hebt gelijk. Ik had hier nauwkeuriger moeten zijn. Tienduizenden jaren voor continenten met grote natuurlijke barrières, bedoelde ik. Dit neemt niet weg dat er relatief grote genetische verschillen binnen een korter tijdsbestek kunnen ontstaan tussen wat voorheen ‘hetzelfde volk’ was zonder dat er mutaties hoeven op te treden.
Er zijn tal van factoren die clustering kunnen verklaren… Afsplitsing, founder effecten, bottleneck-effecten, geografische factoren, etc. Lees daar eerst eens over, voordat je het “iedereen is toch gemengd?”-argument aandraagt.

op 05 09 2012 at 23:07 schreef MNb:

“Google maar eens wat over dit onderwerp”
De eeuwige lamlendige uitvlucht van de pseudowetenschapper – “het is zoals ik het zeg en als je me niet gelooft zoek je het zelf maar op”.
Kneus.
Back up or shut up.
Daarna pas zal ik je “sorry” accepteren, want die is nu blijkbaar niet gemeend.

“Als een kleine groep intelligente mensen zich afsplitst”
Alweer – eerst aantonen dat de Asjkenazische joden 1000 jaar geleden gemiddeld intelligenter waren dan de rest van de Europese bevolking.

“allesbehalve onmogelijk dat zij intelligenter zijn”
En hier haal je een cirkelredenering tevoorschijn.

“is dit mogelijk extra gestimuleerd”
Waar verwijst “dit” naar? Je formuleert ook al onzorgvuldig.
Slimmerd, als jij niet mutatie plus sexuele selectie wilt gebruiken om te verklaren waarom Asjkenazische joden een genetische component hebben die hen intelligenter maakt dan hun medemensen, dan zul je met een ander mechanisme moeten komen. Heb je niet gedaan.
Dat beweert dan dat ik de evolutietheorie niet heb begrepen.

op 06 09 2012 at 00:20 schreef Aaron:

Ik droeg een theorie aan (als voorbeeld) die een intelligentieverschil zou kúnnen verklaren (afsplitsing, founder effect, specifieke omstandigheden). Dit betekent dus niet dat ik het ultieme bewijs heb of het bewezen acht. Ik deed het om te illustreren hoe nog meer groepsverschillen binnen een soort kunnen ontstaan. Ik denk namelijk niet dat er mutaties hebben plaatsgevonden die de intelligentieverschillen verklaren.
Hard bewijs is heel moeilijk, omdat er geen gen is ontdekt voor intelligentie of genen die correleren met goede scores op verschillende intelligentietesten. We moeten het voorlopig dus doen met theorieën en de empirie, die op een duidelijke kloof tussen etnische groepen wijzen qua intelligentie (iq, schoolprestaties, etc), ook onder relatief gelijke omstandigheden. Als het om sportprestaties gaat zijn genetische verklaringen een stuk minder controversieel (hoe zou dat komen?). Gewoon een beetje boerenverstand van mijn kant dus, ik ben namelijk ook geen wetenschapper (geef ik eerlijk toe).

op 06 09 2012 at 09:53 schreef marcodB:

Zo, terug uit Berlijn. Het was heerlijk! Peter, wil je deze thread verder vervolgen?

op 06 09 2012 at 10:01 schreef Peter:

Ik? Volgens mij doe jij het uitstekend, Marco. Maar geen normaal mens zal het je euvel duiden als je het laat voor wat het is. Ik zei het al: God zelf zal Aaron niet overtuigen van zijn ongelijk. Aaron is niet de eerste, en hij zal ook niet de laatste racist zijn die er heilig van overtuigd is dat de wetenschap aan zijn kant staat.

Ze zijn wel allemaal precies hetzelfde. Ze argumenteren allemaal op precies dezelfde manier en volgen allemaal precies dezelfde patronen in een discussie.

Misschien is het genetisch, je weet het niet.

op 06 09 2012 at 10:09 schreef marcodB:

Ik bedoelde:’wil je dat ik de draad weer oppak?’ Nu ik de thread gelezen heb, denk ik dat er weinig nieuws is binnengekomen, en dat o.m. MNb en Pyt de vingers op de juiste plekken hebben gelegd.

op 06 09 2012 at 12:17 schreef Peter:

Inderdaad. Alleen Aaron zelf denkt dat-ie nog fier overeind staat.

op 06 09 2012 at 12:35 schreef marcodB:

Als dat zo is, zou ik graag verwijzen naar een prachtig voorbeeld waarom dynamica van statistische grootheden ZEER complex is, met sterk niet-linear gedrag zoals verzadiging. Echt een voorbeeld hoe het wel moet:
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

op 06 09 2012 at 14:03 schreef MNb:

Helaas, MdB, die video kan ik niet afspelen.

Nee, Aaron, je droeg géén theorie aan. Dat is nou net mijn punt. Je schreef:

“er zijn wel zinvolle genetische clusters die verschillen helpen te verklaren. Het vereist een sterkere onderbouwing om het tegendeel te bewijzen.”
Dit is geen theorie, dit is vaag gespeculeer gevolgd door ontduiken van de bewijslast. Ik heb ook geen wetenschappelijke opleiding gehad (HBO) maar na jaren discussies met creationisten en islamofoben herken ik pseudowetenschap onmiddellijk.
Ik vind het best als je een genetische component veronderstelt. Moet je óf het gen (groep van genen) lokaliseren óf met een hypothese afgeleid van de evolutietheorie komen (liefst allebei natuurlijk). Je laat beide na, dus ben je loos in de ruimte aan het zwammen.
Zo werkt het nu eenmaal in de wetenschap.

op 06 09 2012 at 16:19 schreef vander F:

@ MNb:
zeg ik, ‘omstandigheden’, oftewel duidelijk géén genetische oorzaak.
Evolutionair gezien kan het niet zo zijn dat er in korte tijd signifikante genetische verschillen ontstaan, laat staan dat er homogene geisoleerde groepen joden bestaan.
Overlevingsmechanismen zijn hier puur sociaal-cultureel van aard.
Die ‘genetische cluster’ kende ik nog niet, dat ‘prachtig’ is dan ook zwaar ironisch bedoeld, zo op slinkse wijze het totaal besmette en onzinnige begrip ‘ras’ omdopen in het op het eerste gezicht neutrale begrip ‘genetische cluster’.
Ras is kul, er is maar 1 ras, het menselijk ras, punt.

Maar goed, in MNb’s hoofd ben ik blijkbaar al geselecteerd om op te mogen treden als een racistisch geneticus,
gelukkig heeft vooringenomenheid geen aanwijsbare genetische oorsprong en is het niet overerfbaar.

op 06 09 2012 at 16:28 schreef babs:

Als het om sportprestaties gaat zijn genetische verklaringen een stuk minder controversieel
Echt waar? Doe eens dan, een niet controversiële genetische verklaring van sportprestaties.

op 06 09 2012 at 17:40 schreef Aaron:

@MNb
Er is niks mis met een theorie als je beperkt bewijs hebt. Darwin wist ook nog niets van DNA toen hij met de evolutietheorie kwam. Naargeestige types zoals jij hadden toen waarschijnlijk ook tot in den treure gevraagd om het ultieme bewijs.
Het gaat om het bewijs wat je hebt en waar dat aanwijzingen voor geeft. Ik ben nergens 100% zéker van, laat ik dat vooropstellen.
@vanderF
Ah ja, en bij honden geldt hetzelfde: er is maar één ras, en das het hondenras!
Kijk eens naar “human genetic clustering” op wiki en je zult gewoon zien dat het een gangbare term is. Ik ben het met je eens dat het overlapt met wat we kennen als ras, maar daar schuilt niet het kwaadaardige complot achter wat types als MNb er zo graag in zien. Ik heb persoonlijk geen probleem met rasvermenging of niet-westerse allochtonen.
@babs
U gelooft nog steeds dat de dominantie van Jamaicanen (met roots in west-Afrika) op de sprint een kwestie van gedegen looptraining is?

op 06 09 2012 at 18:09 schreef Aaron:

Ik heb trouwens al een paar keer FOUNDER EFFECT genoemd, de theorie die ontstane groepsverschillen in een kort tijdsbestek kan verklaren. Weten jullie inmiddels al wat dat betekent of herhalen we hetzelfde mantra, namelijk dat mensen “niet zo snel kunnen evolueren”…
Ik wil het best nog 10x herhalen hoor. De kennis die MNb opgedaan heeft met het ‘discussiëren met creationisten en islamofoben’ lijkt me niet toereikend in deze. Genetica is zo’n prachtige tak van biologie, en dan maken jullie er zo’n karikatuur van… Ik kan me voorstellen dat die creationisten niet onder de indruk zijn.

op 06 09 2012 at 19:46 schreef vander F:

@Aaron,
ik schreef reeds ‘Ach, je hebt gewoon genetische verschillen, nogal evident,
je hebt types die bij zo’n constatering als Piet Grijsjes in de gordijnen vliegen en types die snoeiharde conclusies aan dit soort onderzoek verbinden, allemaal hysterici en slecht geïnformeerd.’

In het vuur van opgewonden gedachten werd al gesuggereerd dat ik blijkbaar in een obscuur kamp van retro-eugenetici thuishoor.
Lezen blijft een lastige bezigheid.
Maar goed, het woord ‘genen’ geeft blijkbaar bij sommigen nog steeds het ‘Buikuisen’ effect, ik vind het best, zolang ik zelf maar weet waar ik sta.

op 06 09 2012 at 22:13 schreef MNb:

En Aaron gaat gewoon door met liegen.

“Naargeestige types zoals jij hadden toen waarschijnlijk ook tot in den treure gevraagd om het ultieme bewijs.”
Darwin is vijf jaar bezig geweest met het verzamelen van bewijs voor zijn theorie, sukkel. Jij hebt nul komma niets aangedragen.

Het Founder effect heb ik opgezocht. Dat voorspelt eerder afname van gemiddelde intelligentie in een menselijke genenpool (inteelt) als toename. Als verklaring is het dus onvoldoende.
Ik wacht nog op het bewijs dat Asjkenazische joden in Europa één hele, geïsoleerde genenpool vormden. Dat heeft Aaron niet geleverd.

“dan maken jullie er zo’n karikatuur”
Jaja, alleen zij die Aaron’s gedachtenspinsels zonder meer volledig overnemen maken geen karikatuur van genetica.
Nog zo’n pseudowetenschappelijke dooddoener.

op 06 09 2012 at 22:55 schreef MNb:

Mijn laatste reactie voor vandaag.
Een blik op Wikipedia leert:

“In genetics, a founder mutation is a mutation that appears in the DNA of one or more individuals who are founders of a distinct population.”
Alleen heeft Aaron hierboven nou net ontkend dat er sprake was van een mutatie, waarmee hij een karikatuur van genetica maakt.
Ook ik kan herhalen: áls er een gen voor een hoger IQ is en áls je een genenpool isoleert en áls er sexuele selectie plaatsvindt, ja, dan kan een bevolkingsgroep een gemiddelde hogere intelligentie hebben.
Dat zijn mij wat teveel alsen. Aaron is degene die het bewijs moet leveren.
Voorspelling: Aaron gaat zeuren over Wikipedia.
Zijn omgekeerde complottheorie (schuif haar de ander in de schoenen) is een nieuwe voor mij. Blijft een stropop.

VdF weet in twee opeenvolgende reacties (16:19 en 19:46) niet of er nou wel of geen genetische verschillen als oorzaak zijn. Tja.

op 06 09 2012 at 23:03 schreef Aaron:

“Het Founder effect heb ik opgezocht. Dat voorspelt eerder afname van gemiddelde intelligentie in een menselijke genenpool (inteelt) als toename. Als verklaring is het dus onvoldoende.
Ik wacht nog op het bewijs dat Asjkenazische joden in Europa één hele, geïsoleerde genenpool vormden. Dat heeft Aaron niet geleverd.”
Eigenlijk zou ik op basis van de eerste uitspraak al m’n schouders op moeten halen… Inteelt betekent niet verminderende intelligentie, dit is alleen het geval als recessieve allellen met kwalijke eigenschappen een paar vormen. Dit verklaart bijvoorbeeld wel het grote aantal erfelijke ziekten onder Ashkenazim. Als er inteelt plaatsvindt kan dit echter ook vor het behoud van gunstige eigenschappen zorgen…
Founder effecten kunnen ook met latere vermenging blijven bestaan, omdat de eerste generaties bij hoge reproductie blijvend een stempel achterlaten op de genenpool. Dit zie je bijvoorbeeld ook vaak in kolonieën, waar veel mensen van de eerste kolonisten afstammen.
Het is echt geen hocus pocus

op 06 09 2012 at 23:12 schreef Aaron:

Lol@je laatste uitspraak
Een founder mutation is niet hetzelfde als een founder effect, het is een verschijnsel dat optreed binnen een founder population. Het gaat vaak om betekenisloze mutaties. Ze zijn echter wel nuttig om onderzoek te doen naar de geschiedenis van een groep.
Hier je huiswerk:
http://www.uni.edu/yates/Intro/NY%20Times%20Ashkenazic%20IQ.doc

op 07 09 2012 at 11:05 schreef MarcodB:

@Aaron
“Er is niets mis met een theorie als je onvoldoende bewijs hebt.”
Een paar dagen geleden noemde je mensen die het oneens zijn met je autisten, die hun ogen sluiten voor de overduidelijke evidence. Nu dit diepe statement.

De vraag is:”Wat noem je een theorie, en welke eisen stel je als wetenschapper aan een theorie?”

Het grappige is: Ik ben het helemaal met de aangehaalde quote eens, in een heel andere context dan jij bedoelt. Hoe wil je verder? Hoe wil je je ’theorie’ testen? De gangbare weg in de wetenschap is voorspellingen genereren, en dan in gecontroleerde experimenten proberen om je voorspellingen om zeep te helpen (je leest het goed).

Maar met jouw framework (ik noem het maar zo) kun je geen voorspellingen genereren. Daarom is het geen theorie: Een theorie kan wel voorspellingen generenen. Het is een lijstje vooronderstellingen dat met slordige gedachtensprongen aan elkaar hangt, en met selectieve keuze van de evidence achteraf wordt gemotiveerd. Achteraf interpreteren is problematisch om tal van redenen, zoals ik aangaf in de discussie over IQ.

Heb je het filmpje bekeken? Wat heb je daarvan geleerd? neem er nota van dat dat gaat over harde gegevens als

op 07 09 2012 at 12:31 schreef Aaron:

@MarcodeB
Het klopt dat ik naarmate deze discussie wat genuanceerder ben geworden (ik ga er wel vaker met gestrekt been in) maar ik ben niet van mening veranderd. Ik snap werkelijk niet waarom mij deze methodologische zwaktes kwalijk worden genomen terwijl jullie ook met even zwakke of zwakker onderbouwde uitspraken komen over evolutie, genetische effecten en tijdsbestekken waarbinnen iets kan plaatsvinden (iig MNb).
Ik heb diverse wetenschappelijke artikelen hierover gelezen, de laatste is deze: http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/2010%20Review%20of%20Nisbett.pdf .
Je ziet waar allemaal op gecontroleerd wordt. Van mij mag je deze methode te mager vinden, maar ik vind dat er een degelijk weerwoord wordt gegeven op theoretici als Flynn en Nisbett waardoor ik neig naar de kant van JP Rushton. De huidige IQ- of intelligentieverschillen zijn niet selectief uitgekozen. Als er iets selectief of speculatief is, dan is het wel de theorie dat naarmate welvaart, educatie, etc. stijgt, dat het iq of de intelligentie (of alg. prestaties, voor mijn part) van groepen gelijk zal worden.
Één ding is zeker: ze verkondigen bijna allemaal een politiek standpunt op basis van hun gegevens.

op 07 09 2012 at 12:47 schreef Aaron:

Ik vond het overigens een erg interessant filmpje… maar je kunt er erg veel mee relativeren. Je moet het op een gegeven moment ook doen met de data die je hebt. Ik zie geen directe reden om al de theorieën die ik aannemelijk vind hiermee te verwerpen, tenzij het tegendeel bewezen wordt in de toekomst (dat heb ik ook al eerder gezegd: ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt). Food for thought, dat wel.

op 07 09 2012 at 13:49 schreef babs:

U gelooft nog steeds dat de dominantie van Jamaicanen (met roots in west-Afrika) op de sprint een kwestie van gedegen looptraining is?

Ik geloof helemaal niks, ik daag slechts uit met een niet controversiële genetische verklaring te komen en dat doe je niet.

Jamaicanen zijn geen ras, sterker slaven zijn zo veel verkracht dat Jamaicanen eerder een voorbeeld zijn van rassenmenging. Je kunt dus net zo makkelijk een theorie bouwen dat mengen tot betere sprinters leidt als raszuiverheid. Jij kiest er voor in raszuiverheid te geloven en daar geef je geen enkele onderbouwing bij.

Feit is dat veel joden zeer specifieke genetische componenten hebben en feit is dat veel sprinters afstammen van naar America getransporteerde slaven. Feit is ook dat zowel de joden als de slavennakomelingen een nogal specifieke familiegeschiedenis hebben. In beide gevallen kies jij ervoor zonder verdere onderbouwing, de genetische component doorslaggevend te laten zijn.

En zelfs als jou theorie volledig toevallig klopt, wat heb je eraan? Weinig Jamaicanen sprinten sneller dan ik, weinig joden schaken beter dan MNb.

op 07 09 2012 at 15:07 schreef Aaron:

Laatste post:
Waar precies kies ik ervoor in de raszuiverheid van Jamaicanen te geloven? Waar precies zeg ik dat alléén de gen-component bepalend is? Ik sluit helemaal die opties niet uit… Het is alleen erg typisch dat de meeste sprinters niet alleen uit Jamaica, maar ook van de Antillen en uit de ÚS, van Afrikaanse afkomst zijn. Misschien is dit puur cultureel bepaald, maar ik betwijfel het.
Wat je hebt aan erkenning? Weinig… het zou hoogstens een argument zijn om zaken te accepteren zoals ze zijn. Als zwarte mensen over 50 jaar nog steeds een lager opleidingsniveau hebben, so what? Als blanke Europeanen nog steeds niet excellent zijn op de 100m sprint, who cares?
Affirmative action en emancipatieprojecten zijn daarentegen wel vaak gestoeld op pseudowetenschap. De veronderstelling dat elke etnische groep precies dezelfde potentie heeft als je ze maar genoeg kneedt, daar wordt soms nog beleid op gemaakt…
Ik wil niet zeggen dag we teveel in stereotypes moeten geloven, maar er komt een moment waarop je eerlijk moet zijn.

op 07 09 2012 at 16:57 schreef babs:

Maar waar blijft die niet-controversiële genetische verklaring nou?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS