Home » Archief » Vrienden van het Volk


[26.06.2009]

Vrienden van het Volk

Prediker

mcginley12
Foto: Ryan McGinley

Iran brengt rabiaat rechts deze dagen flink in de touwen. Kijk ze eens driftig op en neer springen! Geert Wilders eist de uitzetting van de Iraanse ambassadeur en rechtsblogger Duns Ouray verwijt webloggend Links het Iraanse volk te laten stikken. Ouray’s website Het Vrije Volk staat deze dagen vol met opinie over Iran en wat men wel zou moeten doen om de ayatollahs op de knieën te dwingen. Zoals dit stuk, waarin de conservatieve journalist Joost Niemöller stelt dat Obama bloed aan zijn handen heeft omdat deze met zijn handreikingen naar Iran het regime de facto carte blanche zou hebben gegeven de opstand neer te slaan. Dramatisch bezweert Niemöller:

Waarom is de VN Veiligheidsraad niet onmiddellijk bijeen gekomen? Waarom dreigt Amerika niet met verscherping van sancties? Waarom worden de Iraanse fabrieken voor kernwapens niet aangevallen? Obama doet niks. Hij spreekt nobele woorden van vrede en laat de naar vrijheid snakkende bevolking sterven in de straten van Teheran. Deze president heeft nu al bloed aan zijn handen. En het zal nog veel erger worden.

Wat kan het Westen doen?

Bij het lezen van dergelijke kretologie vraag je jezelf af of types als Wilders, Ouray en Niemöller de afgelopen vijftien jaar soms met de ogen in de onderbroek hebben gelopen. Wat zou de Westerse wereld moeten of kunnen doen? Economische en diplomatieke sancties afkondigen tegen het Iraanse regime? Die zijn er echter al jaren, met Irans vijandige buitenlandkoers als resultaat. We weten bovendien allemaal hoe goed internationale sancties uitgepakt hebben tegen Saddam Hussein: terwijl de Iraakse peuters stierven aan ondervoeding en gebrek aan medicijnen, kon Hussein zijn interne machtsbasis versterken. Het hele land was immers afhankelijk van Saddam en zijn kliek, die via het Olie-voor-Voedsel-programma de geldinstroom naar het land beheersten.

Een militaire inval plegen dan, om het Iraanse volk te helpen haar tirannen af te zetten? Welja, we hebben immers in Irak kunnen zien hoe goed dat is afgelopen. Het land is praktisch gedesintegreerd, uiteengevallen als het is in elkaar bestrijdende stammen en facties; de Amerikanen worden in de hele islamitische wereld als neokoloniale bezetters gezien en hebben zich voor vele honderden miljarden in de schulden gestort, met alle consequenties voor de wereldeconomie van dien. De VS hebben nog altijd de handen vol aan Irak en Afghanistan, in twee oorlogen die elke dag honderden miljoenen dollars kosten. Dollars die de VS niet heeft. De Westerse wereld heeft de oppositie in Iran dus helemaal geen militaire steun te bieden, zodat alle politieke aanmoediging gratuit is.

Zoals de Amerikaanse conservatieve intellectueel George Will onlangs opmerkte:

The president is being roundly criticized for insufficient, rhetorical support for what’s going on over there. It seems to me foolish criticism. The people on the streets know full well what the American attitude toward the regime is. And they don’t need that reinforced. Furthermore, there’s an American memory of encouraging things like the Hungarian revolution in 1956, with rhetoric about rolling back Communism; we had balloons floating in and drop medals with the Statue of Liberty on it, and leaflets. Came the crunch, and there was nothing we could do.”

Wat willen pantoffelrevolutionairen als Niemöller en Ouray nu eigenlijk? Een herhaling van de opstand tegen Saddam Hussein in 1991, toen de Amerikaanse president George Herbert Bush militaire steun beloofde, maar het op het beslissende moment liet afweten?

Niemöllers onzalige suggestie de kernwapenfabrieken aan te vallen toont al helemaal aan hoezeer rechtsbloggers als hij buiten de realiteit leven. Weet hij dan niet dat de meerderheid van de Iraniërs vierkant achter het Iraanse nucleaire programma staat? Een dergelijke aanval zou Ahmadinejad en de ayatollahs regelrecht in de kaart spelen, door de aandacht af te leiden van de gestolen verkiezingen en te richten op de buitenlandse dreiging. Bovendien: wat heeft Iraans atoomprogramma met de gestolen verkiezingen van doen? Niemöller verraadt hier dat het hem helemaal niet om Iraanse doden of de vrijheid van het Iraanse volk te doen is, maar om het uittrekken van de tanden van de ayatollahs. Als het om Iraans wapenarsenaal gaat, staat het Obama blijkbaar wel vrij wat Iraans bloed op zijn manchet te laten spatten. Of dacht Niemöller soms dat zo’n raketaanval op Iraans nucleaire fabrieken geen burgerslachtoffers zou maken?

In dat verband valt het ironisch te noemen dat HVV-blogger ‘Tommy’ niemand minder dan John McCain aanhaalt, die Obama oproept tot ronkend taalgebruik. Net als Tommy is McCain diep geroerd door de beelden van de stervende jonge vrouw die de afgelopen dagen de wereld zijn overgegaan. “All Americans are with her”, schmiert de voormalig rivaal van Obama. Maar was McCain niet juist degene die zich een paar jaar geleden op een deuntje van de Beach Boys vrolijk maakte over het bombarderen van Iran? Zoveel geeft militant rechts, Geert Wilders incluis, dus om Iraanse mensenlevens.

Zou het Westen er dan wellicht goed aan doen de Iraanse oppositie heimelijk te steunen, zoals men in voorbereiding op de verkiezingen in Servië, de Oekraïne en Georgië, en na de verkiezingen in Zimbabwe heeft gedaan? Ook al niet zo’n slimme zet, aangezien dit het mogelijk maakt die oppositie af te schilderen als marionetten van het Westen. CNN’s buitenland-analist Fareed Zakaria legt uitBy reaching out to Iran, publicly and repeatedly, President Obama has made it extremely difficult for the Iranian regime to claim that they are battling an aggressive America bent on attacking Iran. In his inaugural address, his New Year greetings, and his Cairo speech, there is a consistent effort to convey respect and friendship for Iranians. That is why Khamenei reacted so angrily to the New Year greeting. It undermined the image of the Great Satan that he routinely paints in his sermons.

In his Friday sermon, Khamenei said that the United States, Israel, and especially the United Kingdom were behind the street protests, an accusation that will surely sound ridiculous to most Iranians. The fact that Obama has been cautious in his reaction makes it all the harder for Khamenei and Ahmadinejad to wrap themselves in a nationalist flag.”

Generaal-majoor buiten dienst Adriaan van Vuren valt hem bij:

[Mahmoed Ahmadinejad] beseft dat vooral het ontwikkelde deel van de bevolking verandering wil. Hij houdt het deksel volgens beproefd recept op de pan door spanning te creëren met het buitenland. Het regime steunt Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, werkt vrijwel zeker aan de ontwikkeling van kernwapens en voert een permanente verbale oorlog tegen ‘Kleine Satan’ Israël en ‘Grote Satan’ Amerika. Daarmee had Ahmedinejad tot voor kort ook wel succes. Omdat president Bush jr. op ongeveer gelijke toonhoogte reageerde – hij deelde Iran in bij de ‘As van het kwaad’ – sloten de geschoffeerde Iraniërs de rijen met hun regering.

President Obama pakt dat handiger aan: hij laat zich niet zo makkelijk uitdagen, gebruikt verzoenende taal en zal zeker niet instemmen met Israëlische aanvallen op de Iraanse nucleaire installaties. Dat ondermijnt de rechtvaardiging van het regime voor zijn vijandige houding tegenover het Westen en de onderdrukking van eigen andersdenkende burgers. Ook kan Ahmedinejad daardoor de aandacht niet langer afleiden van zijn falend economisch beleid.

Met zijn ondubbelzinnige keuze voor Ahmadinejad heeft ayatollah Khamenei op zijn beurt een welbewuste afslag gemaakt naar een voortzetting van de isolationistische koers die Iran de afgelopen vier jaar heeft gevoerd: Iran-tegen-de-wereld. Het afkondigen van verdere sancties of wegzenden van ambassadeurs doorbreekt die koers niet. Integendeel, het kan haar slechts bevestigen.

Linkse desinteresse?

Wellicht ligt daarin het antwoord waarom linkse blogs, in verhouding tot het aantal de schreeuwerige koppen op Ouray’s Het Vrije Volk, relatief weinig aandacht besteden aan Iran. Veel meer dan duimen voor het Iraanse volk kan het Westen niet doen. Je kunt hier bloggen en twitteren wat je wilt, maar of de ayatollahs daarvan onder de indruk zullen zijn, valt zeer te betwijfelen.

Het weerhoudt Ouray er niet van zijn aanklacht tegen ‘Links’ te doorspekken met klinkklare nonsens. Ouray: “De blogs ter linkerzijde interesseert het allemaal niets. Op de voorpagina van Sargasso staat géén artikel over Iran. Wel gaat het over: hotlinking, de varkensgriep, ne(o)-fascists, progressief Nederland, de Telegraaf en het Haagse Thinner-gate.”

De werkelijkheid is echter dat Sargasso vanaf de verkiezingen met enige regelmaat verhelderende blogposts publiceert over de huidige situatie in Iran:

15-06-09 12:00 – ‘Aanwijzingen verkiezingsfraude Iran’

17-06-09 10:00 – ‘Quote Du Jour: Mousadinejad’

17-06-09 13:15 – ‘Zonder Twitter, geen fluwelen revolutie’

22-06-09 09:00 – ‘Quote du Jour: Aanklacht tegen Khamenei’

22-06-09 16:11 – ‘Kan Iran zichzelf hervormen?’

24-06-09 18:00 – ’Fotos des Tages | A troubled week’

En dat is nog even afgezien van de terzijdelinkjes over gefotoshopte afbeeldingen van pro-Ahmadinejad demonstraties; Ahmadinejads betrokkenheid bij terroristisch moorden in Wenen ’89; oproepen om via internet Iraanse staatsmedia plat te leggen; etc. etc.

Aan meer dan degelijke analyses van wat er nu eigenlijk aan de hand is in Iran en wat er in de hoofden van de ayatollahs omgaat (het soort analyse dat op brul-blogs als HVV ten enenmale ontbreekt) heeft dit linksmens eerlijk gezegd ook geen behoefte, aangezien de nieuws- en actualiteitenrubrieken van de Publieke Omroep bijna dagelijks aandacht besteden aan de Iraanse verkiezingsopstand, en de opinierubriek van de Volkskrant vol staat met steunbetuigingen aan het Iraanse volk. In een recent gesprek geeft NOS-hoofdredacteur Hans Laroes te kennen bewust grif geld uit te trekken om de ontwikkelingen in Iran te verslaan, en Afshin Ellian schoof de afgelopen week bijna als vaste gast aan bij Nova.

Ouray vergeet deze, op zijn blog meer dan eens als uitgesproken ‘links’ aangemerkte, media dan ook gemakshalve, wanneer hij met droge ogen over de door hem bespeurde radiostilte beweert: “Hoe kan dit nou? Ik heb wel mijn vermoedens. Sinds 1989 (de val van de muur) zit links niet meer op revoluties te wachten. Dan komt het volk weer aan het woord. Dan blijkt weer dat het volk noch door socialisten, noch door mullah’s onderdrukt wil worden. Dat past natuurlijk niet in het wereldbeeld van onze linksmensen.

Rechtse hypocrisie

Kent de hypocrisie van rabiaat rechts werkelijk geen grenzen? ‘Links’ houdt zijn mond als het volk aan het woord komt? Waar was Ouray om de overweldigende meerderheid te bejubelen waarmee Hugo Chavez in 1999 en 2006 door het Venezuelaanse volk werd verkozen tot president? Waar was Ourays bijval toen het Boliviaanse volk met haar keuze voor Evo Morales beslissend voor een socialistische koers koos? Waar was Ourays protest toen Israël en de VS Fatah aanspoorden de verkiezingsuitslag in de Palestijnse gebieden van 2006 om zeep te helpen, omdat het volk massaal op de ‘verkeerde partij’ had gestemd? Waar is de steun van Ouray voor de door het Turkse volk verkozen AKP, die het op moet nemen tegen het leger en de mondaine Turkse elite? Gek is dat: het volk wil soms blijkbaar wel degelijk geregeerd worden door socialisten en islamisten, maar dan geeft Ouray niet thuis. De stem van het volk geldt blijkbaar alleen als zodanig wanneer dit in het wereldbeeld van de rechtsmens past.

We moeten het dan ook omdraaien: de reden dat Ouray en zijn geestverwanten zoveel aandacht besteden aan Iran is niet omdat ze werkelijk begaan zijn met de lot van het Iraanse volk (net zo min als ze dat zijn met het Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Libanese of Palestijnse volk), maar omdat dit volk zich nu tegen de islamitische geestelijken keert. Wanneer het volk de islamisten steunt, zul je Ouray niets horen inbrengen tegen staatsrepressie door een corrupte elite. Niks ‘aan de kant van het volk’ dus. Ouray is gewoon tegen de socialisten en de mullah’s. Steunt het volk zoals in 1979 de islamisten dan klinkt het: ‘Zie je wel: als het er op aan komt kiezen moslims toch altijd voor de sjaria, bloed en geweld’; en komt het volk in opstand tegen de mullah’s dan zegt hij: ‘Zie je wel: geen volk wil geregeerd worden door de mullahs, maar Links laat haar zoals gebruikelijk stikken.’

Alle aandacht voor Iran op Ouray’s blog is dan ook gratuit. Er valt voorlopig weinig nieuws te vertellen over de gebeurtenissen in Iran, en meer dan duimen voor het Iraanse volk kan het Westen niet doen: het regime blijft gewoon zitten, intimideert de oppositie en tracht de demonstraties zoveel mogelijk in te perken zonder dat het geweld al te veel in de gaten loopt.

Dan kun je nog tien keer linken naar een filmpje van een vrouw die stuiptrekkend ligt te sterven in een plas bloed, om je gezamenlijk te verlustigen aan de dramatische kracht en daarmee samenhangende propagandistische waarde van het tafereeltje; om vervolgens met de hele roedel te jammeren en weeklagen over hoe niemand minder dan Obama dat bloed aan zijn handen heeft, maar dat verandert helemaal niets aan de situatie in Iran. Het levert echter wel een zalige bevestiging van je rechts-revolutionaire wereldbeeld. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Volgens Prediker scheldt radicaal Rechts vooral zo op Links omdat ze zelf het spiegelbeeld is van activistisch Links: dogmatisch, eigengerechtig en revolutiegezind.

Prediker, 26.06.2009 @ 08:43

[Home]
 

58 Reacties

op 26 06 2009 at 09:49 schreef p.wielaard:

Rake analyse ! Geen speld tussen te krijgen. Alleen kan een volk ook (als ze ongeletterd en gemanipuleerd zijn) verkeerde keuzes maken en dan tot de ontdekking komen dat ze op monsters hebben gestemd. Een debiele meerderheid hoeft nog geen gelijk te hebben.

op 26 06 2009 at 11:20 schreef Bert Brussen:

Tsja Ouray… Die heeft alleen maar ogen in zijn onderbroek zodat hij voortdurend naar zijn eigen lul kan staren. Van hem hoef je dus niks te verwachten. Anders zou hij wel onder zijn eigen naam Ivo Renkema schrijven.

Niemöller is een veel triester verhaal. Dat is wel degelijk iemand die altijd heeft geweten hoe te kijken, af te wegen en zin van onzin moest scheiden.

Toen echter de midlife crisis begon wilde Niemöller ook een weblog dat goed scoort. Er zat dus niks anders op dan onfatsoenlijk rechts te volgen. Sindsdien wordt hij 24/7 gelinkt door HVV wat hem uiteraard in zijn eigen gelijk bevestigt. Hij was nog nooit zo populair…

Wat dat betreft is het echt heel triest dat je hem nu (terecht) conservatief journalist moet noemen. Zo genoemd worden na tientallen jaren van progressieve journalistiek en literair succes bij de elitaire grachtengordeluitgeverij Querido is echt het absolute einde van je imago.

Maar ja, je moet er wat voor over hebben om in deze tijd je ego bevredigd te krijgen.

op 26 06 2009 at 12:04 schreef jvdheuvel:

Zijn dit soort mensen de nieuwe idealistische dromers of zo? Waar gaat dit over?

op 26 06 2009 at 14:11 schreef diadorim:

“Economische en diplomatieke sancties afkondigen tegen het Iraanse regime? Die zijn er echter al jaren, met Irans vijandige buitenlandkoers als resultaat”

nou, nou. Die mullahs die in 1979 aan de macht kwamen werden niet anti westers door de santies, dat waren ze al. Dat atoom programma heeft natuurlijk wel alles te maken met US troepen in afghanistan en irak.

op 26 06 2009 at 19:06 schreef Zottelkopf:

Wat het westen kan doen ? Misschien wel niet zo heel veel, wat weet ik er van. Weet wel, dat mensen als Niemoller en botte hond tenminste IETS proberen te doen, aan het drama wat zich nu in Iran lijkt af te spelen.
Da’s al heel wat meer dan het eeuwige gekanker van Breedveld op andere bloggers.

op 26 06 2009 at 19:52 schreef iranwatcher:

Wat doen Niemoller en bottehond dan precies aan het drama in Iran? Kun je concrete voorbeelden noemen?

op 26 06 2009 at 20:57 schreef diadorim:

bedankt voor de link naar `Generaal-majoor buiten dienst Adriaan van Vuren valt hem bij`, dat is een goed stuk

op 26 06 2009 at 20:59 schreef vander F:

Bert komt weer eens niet verder dan een onderbroek,
typisch.

op 26 06 2009 at 21:46 schreef Frank S:

Zover hoef je het niet te zoeken omeen bevolking te vinden die op dictators stemt. Zie landen als Rusland en Italie.

op 26 06 2009 at 22:57 schreef peter:

Da’s al heel wat meer dan het eeuwige gekanker van Breedveld op andere bloggers.

Kankeren op linksmensen, buitenlanders en moslims zet inderdaad veel meer zoden aan de dijk.

op 26 06 2009 at 23:08 schreef Bert Brussen:

@Van der F: je gaat bewust voorbij aan het woord “lul”?

@Zottelkopf: wat precies doen die mensen aan het drama in Iran? Ga me nou niet vertellen dat je echt denkt dat het schrijven stukjes op een duistere haatsite ook maar iets kan bijdragen in een land tigduizend kilometer verderop.

Als Botte Hond naar Iran gaan en vanuit daar schrijven, dan doen we zaken.

op 27 06 2009 at 07:27 schreef Benfatto:

“Waar was Ouray om de overweldigende meerderheid te bejubelen waarmee Hugo Chavez in 1999 en 2006 door het Venezuelaanse volk werd verkozen tot president? Waar was Ourays bijval toen het Boliviaanse volk met haar keuze voor Evo Morales beslissend voor een socialistische koers koos?”

Twee treffende voorbeelden van een falende democratie. Een bevolking die haar eigen onderdrukkers kiest, net als in Iran in 1979.

De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Maar ik ben bang dat maar weinig mensen dat inzien, zowel op HVV als hier.

op 27 06 2009 at 07:40 schreef peter:

O, dus democratie is alleen geslaagd als het volk doet wat jij wilt.

En wat is je alternatief eigenlijk? Moeten de VS gewoon overal, waar de democratie ‘faalt’, corrigerend optreden?

op 27 06 2009 at 09:30 schreef Prediker:

@Benfatto – ‘Twee treffende voorbeelden van een falende democratie. Een bevolking die haar eigen onderdrukkers kiest, net als in Iran in 1979. De meerderheid heeft niet altijd gelijk.’

Duns Ouray: Sinds 1989 (de val van de muur) zit links niet meer op revoluties te wachten. Dan komt het volk weer aan het woord. Dan blijkt weer dat het volk noch door socialisten, noch door mullah’s onderdrukt wil worden. Dat past natuurlijk niet in het wereldbeeld van onze linksmensen.”

Benfatto illustreert hier perfect hoe rechts de stem van het volk weegt aan de hand van de eigen ideologische voorkeuren. Ook rechts zit niet op iedere stembusrevolutie te wachten. Alleen op die, welke passen in het eigen wereldbeeld.

Overigens maakt Ouray het met die zinnen wel heel bont. Hij stelt daarmee de groene stembusrevolutie door de Iraanse burgers op één lijn met de spectaculaire opmars van de PVV in Nederland, en de Ayatollah’s met de PvdA.

Om dat waar te laten zijn, zou Wouter Bos moeten opdragen demonstranten door de knieën te schieten en de staat van beleg af te kondigen. Maatregelen die eerder in het discours van onze aanstaande dictator voorkomen.

op 27 06 2009 at 11:42 schreef Smeets:

Tjakka, die zit….

op 27 06 2009 at 12:18 schreef Pieter:

Trio Penotti, gezellig in een Potti.

op 27 06 2009 at 13:36 schreef diadorim:

de hele discussie draait dus over democratisch gekozen regeringen die wel of niet in je politieke straatje passen.

Peter schreef:

“O, dus democratie is alleen geslaagd als het volk doet wat jij wilt.”

Dat is natuurlijk zo. De buitenlandse politiek van elk land is gebaseerd op eigenbelang. als een andere democratisch gekozen regering de macht en kracht heeft dat buitenlandse beleid te frustreren is dat een probleem, ongeacht of de regering democratisch gekozen is.

“En wat is je alternatief eigenlijk? Moeten de VS gewoon overal, waar de democratie ‘faalt’, corrigerend optreden?”

Natuurlijk niet (bolivia of zo), maar als een andere democratisch gekozen regering een existentiele dreiging vormt, is het democratische gehalte natuurlijk van ondergeschikt belang.

op 27 06 2009 at 13:51 schreef peter:

maar als een andere democratisch gekozen regering een existentiele dreiging vormt is het democratische gehalte natuurlijk van ondergeschikt belang.

Kijk aan, nu wordt het interessant. Nu worden er namelijk grenzen gelegd aan de democratische rechten van andere volken. Democratie is mooi, lijkt Diadorim te zeggen, zolang onze westerse belangen er maar wel mee zijn gediend. En een volk dat voor een leider kiest die – ik noem een dwarsstraat – prompt de grondstofwinning in zijn land nationaliseert, is een existentiële bedreiging voor de de landen die big bucks verdienen met die grondstofwinning, en dus nog niet rijp voor democratie.

Uiteraard mogen de VS altijd en overal een existentiële dreiging vormen voor andere landen, dat staat buiten kijf.

op 27 06 2009 at 15:04 schreef diadorim:

“Nu worden er namelijk grenzen gelegd aan de democratische rechten van andere volken.”

Dat doe ik niet. Als een democratisch gekozen regering in Belgie het gestoorde idee krijgt dat Nederland Vlaanderen wil annexeren en vervolgens zowel in retoriek als bewapening aanstuurt op een confrontatie, dan maakt het mij niet uit of die regering democratisch is gekozen, maar zal ik met alle legale en illegale middelen trachten die regering te ondermijnen.

“een volk dat voor een leider kiest die – ik noem een dwarsstraat – prompt de grondstofwinning in zijn land nationaliseert, is een existentiële bedreiging”

Dat is niet altijd zo. Guatemala in 1953 (54?) nationaliseerde geloof ik ongebruikte landbouw grond van united fruit. Dit is natuurlijk geen reden om een land om zeep te helpen.
Iran was een ander geval (1954). Het nationaliseerde vitale oliereserves, lag aan de grens met de SU en de SU had een geschiedenis van interventies in iran. Bovendien was oost europa verloren, China werd communistisch in 1949 en de Noord koreanen waren in 1950 een oorlog begonnen. In deze context is het begrijpelijk (geredeneerd vanuit de spanningen en paranoia van de koude oorlog) dat de Engelsen en Amerikanen ingrepen.

“Uiteraard mogen de VS altijd en overal een existentiële dreiging vormen voor andere landen, dat staat buiten kijf.”

Nee natuurlijk niet. De oorlog in Irak is illegaal.

op 28 06 2009 at 17:17 schreef bottehond:

Walgelijke verdachtmakingen. D”it is pas scoren over de rug van die jonge en vrouwelijke Iranezen.
Stakkers. Jullie hebben kennelijk geen begin van een clue waar deze opstand over gaat.
Vervreemdend, sommige nieuwe media lui in het Westen kijken liever blasé toe dan dat ze hun eigen clan in Iran steunen.

op 28 06 2009 at 19:26 schreef Pieter:

Tsjakka, die zit…..

op 28 06 2009 at 21:53 schreef Prediker:

@Bottehond, je slaakt vijf kreten, zonder ook maar een spoor van onderbouwing. Toegevoegde waarde is nul, behalve dat je illustreert waarom webloggend rechts wordt aangeduid als domrechts.

1. ‘Walgelijke verdachtmakingen.’

– Inhoudelijke argumentatie ter onderbouwing van deze kreet ontbreekt ten enenmale.

2. ‘Dit is pas scoren over de rug van die jonge en vrouwelijke Iranezen.’

– Inhoudelijke argumentatie ter onderbouwing van deze kreet ontbreekt ten anderen male.

3. ‘Stakkers.’

– Inhoudelijke argumentatie ter onderbouwing van deze kreet ontbreekt ten derde male.

4. ‘Jullie hebben kennelijk geen begin van een clue waar deze opstand over gaat.’

– Maar inhoudelijke argumentatie ter onderbouwing van deze kreet ontbreekt ten volgende male.

5. ‘Vervreemdend, sommige nieuwe media lui in het Westen kijken liever blasé toe dan dat ze hun eigen clan in Iran steunen.’

– En inhoudelijke argumentatie ter onderbouwing van deze kreet ontbreekt ten laatsten male.

Vijfmaal geschoten, vijfmaal gemist. Niet alleen ga je op geen enkel argument in dat in het artikel te berde wordt gebracht, ook breng je zelf geen enkel argument in.

@Pieter – ‘Tsjakka, die zit…..’

Dat Pieter meent dat kreten zonder enige inhoudelijk onderbouwing ráák zijn, toont eens te meer aan hoe het met zijn intellectuele integriteit is gesteld.

op 28 06 2009 at 23:36 schreef Smeets:

Waarom is domrechts eigenlijk altijd man en willen ze zo graag de vrouwtjes redden ?

op 29 06 2009 at 03:48 schreef bottehond:

Hassnae, wanneer gaat FN zich focussen op de eerste feministische islamitische revolutie? Vraag eens aan het draaiorgelaapje wat hij er van denkt?

De rest: fuck you, stakkers.

op 29 06 2009 at 03:51 schreef bottehond:

op 28 06 2009 at 21:53 schreef Prediker:

Schaam je en ga dan heel snel heen om nooit meer te zondigen. Steun de Sea of Green, onnozele. Jij zou een historische kans nog niet zien als je over struikelde. Mentaal stofnest met je oude gedachten!

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8726

Vloeken in de kerk is altijd goed. Bij deze.

op 29 06 2009 at 10:56 schreef babs:

Dus moet Iran nu toch niet genuked worden? En als de opstand wordt onderdrukt, dan opeens wel?

Wat het ‘Bomb bomb Iran, bomb bomb Iran uhujuhuuuu’ misschien toch niet zo’n heel geslaagde meezinger?

Kun je, nu de Iraniers voor een groot gedeelte toch wél fijne mensen blijken te zijn, wel mooie citaatjes van Kader A gaan overtikken, maar bij mij blijft er dan toch een dikke ‘fuck you bottehond’ hangen. Opportunist.

op 29 06 2009 at 14:55 schreef Pieter:

Wat zei Martin Luther King ook al weer: “Het zijn niet de daden van onze vijanden die wij zullen onthouden maar de daden van onze zogenaamde vrienden. Of eigenlijk, wat zij niet deden.”

Ook zo’m kwestie die de tegenstellingen van links en rechts overbrugt. Stelletje fucking munafiqs.

op 29 06 2009 at 18:26 schreef Bert Brussen:

Steun de Sea of Green?

Dat ik dat nog mag meemaken! HVV die achter een supermoslim staat, en nog wel eentje die sinds de Iraanse islamitische revolutie prachtig veel bloed aan zijn shariahandjes heeft kleven!

HVV dat een radicale moslim steunt. Het moet niet veel gekker worden.

op 29 06 2009 at 22:10 schreef Prediker:

@Bottehond: ‘Schaam je en ga dan heel snel heen om nooit meer te zondigen.’

Inhoudelijk argumentatie is wederom nul.

‘Steun de Sea of Green, onnozele.’

Argumentatie: Nulkommanul

‘Jij zou een historische kans nog niet zien als je over struikelde.’

Nulkommanul-nul

‘Mentaal stofnest met je oude gedachten!’

Dit wordt al saai. Je voelt wel aan wat er nu komen gaat, toch?

op 29 06 2009 at 22:17 schreef Prediker:

@Bottehond [ii] – In tegenstelling tot het luid blaffende maar zelden beetgrijpende keffertje dat jij bent, heeft jouw nieuwe held, de islamofiele fellow traveler en apologetiserende Mohammedbiograaf Kader Abdolah wel een spaarzaam argument te bieden, zij het niet voor jouw idee dat het Westen flink zou kunnen bijdragen aan de historische omwenteling die in Iran ophanden is.

Abdolah – ‘We hebben één taak. Hun stem laten horen. Harder en harder. Hun foto’s en filmpjes doorsturen naar miljoenen en miljoenen over de wereld.’

Want? Wat verandert er concreet in Iran als we dat met z’n allen doen? Weinig, zo blijkt:

‘De jongeren die gearresteerd zijn zullen gefolterd en geëxecuteerd worden. Laat de ayatollahs weten dat de wereld meekijkt. Ze zullen tóch martelen en de jongeren doden.’

Precies mijn punt. Dank u, meneer Abdolah voor het onderstrepen ervan. Alle hysterie van rechts is dus precies dat. Hysterie. Zelfs Bram en Preek waren in de gloriedagen van hun engagement, ik spreek over Argentinië ’78, niet zo pathetisch. En Iran is niet eens gastland voor het wereldkampioenschap voetbal.

‘Maar ze moeten weten dat de wereld, net als Obama gezegd heeft, naar ze kijkt.’

De stervende Neda heeft zelfs het linkse journaal gehaald, Afshin Ellian zit bij Nova, de opiniepagina’s van de Volkskrant bevatten tal van analyses en commentaar over Iran bevat vandaag nog een stuk van de door jou gevierde Kader Abdolah. Sargasso heeft ook een zwak voor mensen die onderdrukkende systemen het hoofd bieden, en linkt graag naar opzienbarend nieuws.

Als je echt iets wilt doen, breng dan eens in kaart welke initiatieven er zijn om te monitoren hoeveel Iraanse burgers en oppositieleiders worden gevangengezet en gemarteld, of op straat gemolesteerd, en zet daar gironummers bij. Begin een lobbygroep met Iraanse ballingen om er bij de regering op aan te dringen de Iraanse overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers. Zet van mijn part een website op met de foto’s van oppositieleden en burgers die zijn gevangengezet, bedreigd of vermoord.

Kortom: ga iets constructiefs doen met je anti-ayatollah sentimenten ipv. met hysterische berichtjes en commentaartjes te trommel van je islamweerzin te slaan.

op 01 07 2009 at 01:28 schreef Huub:

Hulde, hulde voor dit artikel. De reacties van de HVV fellowtravelers spreken boekdelen. Overigens is het enige dat Bottehond ooit heeft gedaan is dronken naar Rutger schelden bij een pathetische SIOE-demonstratie.

op 01 07 2009 at 08:59 schreef Peter:

Is daar een filmpje van?

op 01 07 2009 at 11:34 schreef Henk:

Ik heb die demonstratie van de SIOE in Amsterdam toen gezien. Wat me opviel was dat die SIOE-ers zo schrikbarend lelijk zijn. Ik vermoedde dat ze allemaal familie van elkaar zijn.

op 01 07 2009 at 11:49 schreef Huub:

@Peter: dat was dat “Bottegate” op GS. Geen film (lafjes van GS), lees maar eens terug. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/09/casus_bottehond_slot.html en verder

op 01 07 2009 at 12:08 schreef Peter:

Sjezus, wat een ellenlang jeremieerverhaal, zeg. En nu weet ik nog niks. Waarom maken die HVV’ers altijd een Chinese watermarteling van hun betogen? Alleen Duns Ouray weet zijn boodschappen een beetje compact te houden.

Dit weten ze altijd weer voor elkaar te krijgen: het interesseert me totáál niet meer wat er tussen Geenstijl en Bottehond is gebeurd.

op 01 07 2009 at 12:23 schreef Prediker:

Maar dit zal je wel interesseren, Peter:

De Chileen: “Maar waar wij als redactie de schurft van krijgen was het feit dat deze langharige ex-kraker onze tv-persoonlijkheid begon te bedreigen op het moment dat Rutger de camera op hem richtte. Rutger in zijn eentje, Botte Hond met nog drie vrienden *kots*.

En als klap op de vuurpijl daar nog raaskallend in onze commentpanelen over opscheppen ook. Ofwel, je mond vol hebben over het verval van onze samenleving in de comments, maar wel op straat de boel terroriseren. Dus daarom heeft Botte Hond een ban voor het leven”

op 01 07 2009 at 12:31 schreef Peter:

Ha! Bottehond stond zich dus een beetje als een Zuilense kut-Marokkaan te gedragen. Typisch toch, hoe de zedenpredikers zelf steevast weer de grootste zondaars blijken te zijn.

op 01 07 2009 at 12:54 schreef babs:

Het filmpje waarop botte dus niet te zien is:
http://www.geenstijl.tv/2007/09/rutger_op_911_in_brussel.html

Ik vermoed dat hij aan het tafeltje staat met de vrouw die beter de zonnebril op kan houden.

Toch moet ik wel zeggen dat ik er respect voor heb dat Bottehond naar Brussel is gegaan om te proberen te demonstreren. Ik heb nog altijd liever 10 Botte honden, dan één laffe burgemeester die een demonstratie verbiedt.

op 01 07 2009 at 13:36 schreef Peter:

Ik heb liever allebei niet. En ik zie een Bottehond, die journalisten intimideert, net zo goed als een vijand van de vrije meningsuiting als die laffe burgemeester.

op 01 07 2009 at 14:02 schreef Pieter:

@Prediker

Zijn levenslange ban op geenstijl.nl duurde uiteindelijk niet langer dan 2 dagen. Wel feitelijk blijven aub. Ik weet dat het moeilijk voor je is, maar toch….

op 01 07 2009 at 14:36 schreef Peter:

Lekker belangrijk, Pieter. Waar het om gaat, is dat Bottehond, met zijn grote mond over het gedrag van anderen, zelf zo ver over de schreef is gegaan, dat-ie de redactie van nota bene Geenstijl zo kwaad kreeg dat ze hem een levenslange ban heeft gegeven. Dat ze zijn gedraaikont als beloning voor dat aanstootgevend vervelende schoolopstel van ‘m, doet daar niks aan af.

Vreselijke zemelaar die je d’r bent.

op 01 07 2009 at 14:45 schreef Pieter:

Waar kan ik dat schoolopstel vinden?

op 01 07 2009 at 14:49 schreef Peter:

Dat is het opstel waar Huub al naar linkte.

op 01 07 2009 at 15:00 schreef Pieter:

Hmmm, d’r was wel wat meer aan de hand; ook een conflictje tussen reaguurders en redactie. En een filmpje waarbij Rutger een glas bier over zich heen krijgt zou best welkom zijn.

Meer een storm in een glasje bier.

op 01 07 2009 at 15:08 schreef Prediker:

babs – ‘Toch moet ik wel zeggen dat ik er respect voor heb dat Bottehond naar Brussel is gegaan om te proberen te demonstreren.’

Nou, jezelf een stuk in de kraag drinken en met twee maten een journalist bedreigen omdat hij het nieuws niet in beeld brengt zoals jij wenst en vervolgens de camera op je richt terwijl je dronken op ‘m staat te schelden, dat is echt het toppunt van engagement.

@Pieter – ‘Zijn levenslange ban op geenstijl.nl duurde uiteindelijk niet langer dan 2 dagen. Wel feitelijk blijven aub.’

Ik ben zo feitelijk als wat. Je kunt blijkbaar geen citaat van een feitelijke bewering onderscheiden. Zelfs wanneer dat citaat cursief, met aanhalingstekens, auteur en een link naar de bron is gemarkeerd. Feit is dat GeenStijl hem in eerste instantie een levenslange ban heeft gegeven voor zijn bezopen gedrag.

Kennelijk vonden ze zijn gedrag nogal over de schreef. Dat Bottehond weer nice-nice heeft gemaakt met de redactie, was uit de link van Huub al wel duidelijk; voor zover iemand nog niet wist dat Bottehond nog altijd met enige regelmaat (10.620 postings over 2008, om precies te zijn) in de reaguurderspanelen van GS actief is:

http://tinyurl.com/7orbm5

op 01 07 2009 at 15:20 schreef Peter:

Natuurlijk is er volgens Pieter weer niks aan de hand. Was Bottehond een Marokkaan geweest, dan zou er natuurlijk veel meer aan de hand geweest zijn. Dan zou Pieter aan een half woord genoeg hebben. Dan zou hij dat weten terug te voeren op allerlei principes uit de islamitische begintijd, met namen en sterf- en geboortedata van volstrekt vergeten geiteneukers erbij. En maar door ouwehoeren en zichzelf steeds weer tot debatkampioen uitroepen en anderen tot kwezels en losers, tot diep in de nacht.

Nu denkt Pieter dat de Geenstijl-redactie eigenlijk zelf om Bottehonds agressieve gedrag heeft gevraagd. Niet zoveel aan de hand.

Volgens mij is er van alles aan de hand. Wie altijd een grote muil heeft over onfatsoenlijkl gedrag van anderen, moet zelf een toonbeeld van onberispelijkheid zijn. Maar wat blijkt? Niet alleen steunt Bottehond mensen die, in naam van de strijd tegen de islam, burgemeesters dreigen dood te schieten en Hassnae voor moslimhoer uitschelden, ook intimideert hij in real life journalisten.

Ik begin me zo langzamerhand af te vragen wat Bottehond tegen de islam heeft. Wat hij doet, is in tal van moslimlanden een volstrekt legitieme manier om de teugels in handen te houden. Als ambtenaar in het middenkader of zoiets zou Bottehond in het geïslamiseerde Nederland een levenslang bal hebben.

op 01 07 2009 at 18:18 schreef babs:

Dat Bottehond destijds te ver is gegaan tegenover geenstijl-mensen wil ik best geloven. Maar dat is toch echt iets tussen geenstijl en hem en daar zijn ze kennelijk uit gekomen. Dan ben ik er ook mee klaar.

Wat mij meer opvalt is dat hij er in Brussel wel bij was en toch weer niet zo gek om zich tussen de skinheads op te laten pakken. Die demonstratie in Brussel was tegen islamisering, zou ik zelf niet heel snel in mee lopen, maar is gewoon een legitieme demonstratie.

Dat Bottehond niet in beeld wilde kan ik me trouwens ook goed voorstellen. Het was destijds nog een stuk korter na de moord op Van Gogh en in die tijd waren er echt nog burgemeesters die demonstraties gewoon gingen verbieden. Dan nog mag hij geen mensen gaan bedreigen of lastigvallen, maar, zoals ik al zei, dat is iets tussen Geenstijl en hem. Als je iemand na het schrijven van een opstel weer toelaat, viel het wellicht ook allemaal nogal mee.

Ik vind bottehond een rare, ik ben het nooit met hem eens, hij was kennelijk net zo vervelend als een Marokkaan in Zuilen en toch krijgt hij er bij mij kudo’s bij.

op 01 07 2009 at 20:03 schreef Peter:

Da’s nog iets anders. Ik breng in herinnering Harry van Bommel, die er bij de demonstratie tegen het buitensporige Israelische geweld tegen Gaza ‘wel bij’ was, evenals de moslimse varianten op blanke skinheads, en die daar keer op keer op keer op wordt afgerekend door Bottehond en zijn trawanten.

Kennelijk is het wèl oké om in een demonstratie te lopen met neonazi’s en soortgelijk tuig.

En dat-ie er met de luitjes van Geenstijl is uitgekomen, maakt voor mij geen biet uit. De man intimideert journalisten. Dat is gewoon fout. Punt.

op 01 07 2009 at 21:52 schreef Huub:

NIet eens journalisten, maar notabene mensen van z’n belangrijkste platform. De vergelijking met v. Bommel is trouwens een hele goede.

op 01 07 2009 at 23:07 schreef Pieter:

Gelukkig is Babs als enige in staat om een zinnige reactie te geven.

@Peter
Je kunt jezelf tot kampioen van de strijd tegen domrechts uitroepen maar veel verder dan slagen in de lucht en generalisaties kom je niet. Het lijkt wel of je helemaal bent doorgedraaid. Zo zoek je voortdurend conflicten met andere blogs; goed voor de kijk- en luistercijfers maar onderwijl ben je hard bezig om de personificatie van domlinks te worden. Dat is gewoon zo. Punt.

En al je frustraties op één persoon projecteren is ook al geen sterk punt; het lijstje van de afgelopen zes maanden is evident genoeg.

Na de moord van Theo van Gogh had FN een duidelijk rol. Nu lijkt her erop dat je wanhopig probeert FN opnieuw uit te vinden. Nu, op deze manier gaat dat niet lukken.

op 01 07 2009 at 23:26 schreef Peter:

Pieter, iets is niet zo omdat jij het zegt. En wat je nu uitkraamt, wordt om de haverklap ook door types als Geert Geel verkondigd op domrechtse websites. Het is gepapegaai en het slaat nergens op. Ik ben niet links, laat staan slim- of domlinks, ik heb mezelf nooit tot kampioen uitgeroepen, jij doet dat zelf om de haverklap, en ik ben niet wanhopig bezig FN opnieuw uit te vinden. Ook zoek ik geen conflicten met andere blogs. Ik reageer op wat ik lees.

Dat laatste wordt zo vaak beweerd, dat ik conflicten zoek met andere blogs. Dat zullen dan Hoeiboei en Het Vrije Volk en dergelijke zijn. Op die blogs wordt constant gescholden op iedereen die iets anders vindt dan Duns Ouray en Annelies Schooljuffrouw. Waarom zegt eigenlijk niemand dat HVV en Hoeiboei ruzie zoeken met iedereen? Het is die verdomde domrechtse hypocrisie, wat ik je brom.

FN staat als een huis, en dat jij het vroeger leuk vond en nu niet meer interesseert me geen klap. FN blijft zolang ik het leuk vind.

Het is voor heel veel lezers maar moeilijk te evatten dat ik dit niet voor hen doe. Ik doe dit voor mezelf. Wat anderen vinden, zal me worst zijn. Het gaat om mijn plezier en om mijn plezier alleen. Toevallig zijn er heel veel mensen die kennelijk meegenieten. Dat is boffen voor hen. Ik ben niet egoïstisch; ik deel graag met ze.

‘Het lijstje van de afgelopen maanden is evident genoeg’. Pieter vindt dit waarschijnlijk heel indrukwekkend klinken, ‘het lijstje’. Oei! D’r is een lijstje! En dat lijstje is… evident! Nou, nou, wat een argumentatie weer.

Mijn lijstje zegt dat jij je verveelt, en dat je uit pure verveling iedereen maar tegenspreekt die argumenten inbrengt tegen de angstzaaierij van domrechts. En je spreekt eerst tegen, en daarna ga je op het Internet zoeken naar de reden van je tegensprekerij, naar de onderbouwing. En dan kersnpluk en verdraai je dat het een aard heeft, en dan ga twee, drie nachten door en tussendoor jubel je dat je deze discussie weer glansrijk hebt gewonnen, en dat je tegenstanders dom, onwetend en bevooroordeeld zijn.

En een droeviger makende strijd tegen de existentiële eenzaamheid zul je niet zo snel vinden.

op 02 07 2009 at 00:04 schreef Prediker:

@Babs – Iemand die zelf een journalist fysiek geïntimideerd heeft omdat het filmpje dat die journalist aan het schieten was hem niet welgevallig leek, kan zich vervolgens moeilijk opwerpen als de kampioen voor het vrije woord en vrije meningsuiting.

Maar om terug te komen op het onderwerp:

Hier is een verhelderend artikel van Gary Sick, staflid van de National Security Council onder president Ford, Carter en Reagan, heeft een verhelderend artikel geschreven over wie er werkelijk aan de touwtjes trekken in Iran; wat er op het spel staat en dus waarom het spel ditmaal zo hoog gespeeld wordt. (Via GeenCommentaar)

op 02 07 2009 at 12:15 schreef babs:

Bottehond is zeker geen kampioen van het vrije woord, waarschijnlijk ook helemaal niet aardig, maar wel iemand die meer is dan een zure toetsenbordtijger. Tenmisnte dat denk ik nu.

Dat hij het kantje opzoekt en er tegenover geenstijl waarschijnlijk overheen is gegaan, ik erken wel dat dat fout is, maar het doet me verdomd weinig. Met name ook omdat het geenstijl kennelijk verdomd weinig heeft gedaan.

op 03 07 2009 at 00:03 schreef bottehond:

op 29 06 2009 at 22:17 schreef Prediker:

Oh, jawel. De media hebben een volkomen black out over Iran afgekondigd (vind je dat niet opvallend) terwijl Iran, bepaald geen irrelevante factor in het mondiaal schaakspel, op imploderen staat.

Deze burgers hebben twee weken lang een Carnaval van Vrijheid beleefd. Probeer je zoiets voor te stellen als je naar vrijheid snakt en plots beleef je die vrijheid.

No way dat die opgeven. Al duurt het 1 jaar. Of langer.

This thing is far from over.
http://twitpic.com/92u35

En ze blijven nacht na nacht roepen naar jou.
http://www.youtube.com/watch?v=pKUZuv6_bus

op 03 07 2009 at 03:19 schreef bottehond:

http://www.youtube.com/watch?v=9E0fk_1tFmU&feature=related

op 03 07 2009 at 21:42 schreef Prediker:

Vertel me eens, bottehond: wie heeft de beschikking over de geweren en getrainde manschappen in de Iraanse Republiek? De aanhangers van Moussavi en zijn sponsor Rafsanjani, of de lakeien van Khamenei, Ahmadinejad en Ahmad Jannati?

De eerste aanzet voor showprocessen wordt al gegeven. Volgens Ahmad Jannati, voorzitter van de Raad van Hoeders, en hardliner uit de kring van Khamenei hebben Iraanse medewerkers van de Britse ambassade reeds bekend de rellen te hebben geïnstigeerd.

Jannati haalde een uitspraak van ayatollah Khomeini aan: “anyone disrupts unity has not only committed a sin but also has committed treason against the Islamic Republic and the system.”

Dat is een legitimatie voor politieke zuiveringen. Daar blog en twitter jij echt niet tegen op.

De enige hoop voor het Iraanse volk is dat de machthebbers zich niet hebben voorbereid op de massale opstand, en de reguliere legereenheden nog niet hebben geïnfiltreerd met loyale commandanten en daarmee vleugellam hebben gemaakt voor een militaire coup.

Want een staatsgreep is het enige dat de oppositie rest, nu de machthebbers in Iran, de ayatollah’s in de stoelen van de macht, samen met de revolutionaire garde, alle facade hebben afgeworpen en de laatste procedurele resten van de democratie bruusk terzijde geschoven in een bod naar absolute, theocratische en oligarchische macht.

Noch kreten op de daken, noch gedichten in de nacht, berichtjes op twitteraccounts, noch gesprekken tussen Moussavi en de machthebbers doen daar iets aan af. Khamenei en de belanghebbenden achter hem hebben luid en duidelijk laten weten geen centimeter te zullen wijken voor de wil van het volk.

Dus de vraag is: hebben Moussavi, Rafsanjani en de anti-khamenistische mullah’s het netwerk, het organisatorisch vermogen en de moed om de reguliere leger, de Artesj, er toe te bewegen de Revolutionaire Garde lam te leggen, en grootayatollah Ali Khamenei, president Mahmoud Ahmadinejad en de hele kliek die uit hun ruif meeprofiteert zelf terzijde te schuiven? En: zullen ze snel genoeg zijn om de tegenpartij de loef af te steken, voordat die tegenmaatregelen kan nemen. De klok tikt.

Dat is de doorslaggevende kwestie en de uitkomst ervan hangt niet af van het aantal filmpjes van stervende Neda’s of oproepjes om Iraanse sites te hacken, maar van het vermogen van de Iraanse oppositie zelf om nu doortastend en beslissend te handelen.

op 03 07 2009 at 23:46 schreef Pieter:

@Peter

Je draait een aantal dingen om. Zo heb je hier een paar scopes gepresenteerd zonder de sleutelvraag te beantwoorden. Neem de column van Prediker waarin gesteld wordt dat tacqiyya geen techniek is van extremisten, zoals Hans Jansen stelt. Naar de letter van de geest heeft Prediker hier gelijk maar stelt niet de logische vraag: is er dan iets anders dat M.B bewoog?

Ter ondersteuning van Prediker’s betoog voerde je consequent aan dat het gewoon een powerspelletje is. Terwijl iemand zoals Mohammed Boueyeri duidelijk gewormd was door het militante salafisme, dat naar het Nederlands vertaalde (freewebs.com) en uiteindelijk naar het martelaarschap greep om Theo van Gogh het zwijgen op te leggen. Voor jou de reden om deze webblog te beginnen.

Of ze nu een beetje liegen of niet is niet interessant; wel het feit dat er een compleet denksysteem is dat blijkbaar ergens in achterafkamertjes met de paplepel wordt ingegoten. Dat een dergelijke vraag, of zoektocht naar een mogelijk alternatief, hier met vuur en zwaar werd bestreden werd verbaasde me zeer.

FN is een goeie leerschool, je pikt er al dialectische trucjes op om een discussie naar je hand te zetten, een opponent te prikkelen of te motiveren om nog eens te reageren. De beste manier om snel kennis te sprokkelen.

Maar het beste trucje is emotie. Mijn vorige reactie was een parodie op je eigen standaardreactie, ‘dat is zo, punt’ en kijk nu eens? Precies.

Verder heb je een mooie website hoor, heel anders dan de standaard. Dat trekt terecht een redelijk groot publiek.

op 06 07 2009 at 11:33 schreef bottehond:

op 03 07 2009 at 21:42 schreef Prediker:

We doen gewoon wat die mensen vragen: laat onze stem gehoord worden. Kennelijk is dat wat ZIJ willen. Dus doen we dat. Ik kan de logica daar wel van in zien. Zij willen graag dat de publieke opinie in de wereld beinvloed wordt. En dat is nou net wat de Yazdi clique niet wil.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS