Home » Archief » Pseudowetenschap


[04.06.2006]

Pseudowetenschap

Bart Croughs

Billenkoek3 (125k image)

Als je sociale wetenschappers hoort praten over de achterstand van allochtonen, dringt zich al snel de vraag op: zijn ze nu werkelijk zo suf of doen ze maar alsof? Waarom alleen interesse voor zaken als discriminatie, sociaal-economische achtergrond en de invloed van zwarte scholen? Waarom ontbreekt iedere interesse voor verschillen in capaciteiten tussen verschillende etnische groepen? Waarom horen we bijvoorbeeld nooit de term IQ vallen? Een onthullend interview met hoogleraar Jaap Dronkers in NRC Handelsblad (4 december 2005) werpt meer licht op deze zaak.

Dronkers doet onderzoek naar de schoolprestaties van migrantenkinderen in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Daaruit blijkt dat leerlingen uit Oost-Azië het beter doen dan leerlingen uit Noord-Afrika en Zuid-Amerika, ook als gecorrigeerd wordt voor economische achtergrond en schooltype. Dergelijk onderzoek naar verschillen tussen migrantengroepen doet de OESO zelf niet omdat dit ‘politiek gevoelig’ ligt, aldus Dronkers. Met dit onderzoek begeeft hij zich dus al op glad ijs.

Waarom doen Oost-Aziatische leerlingen het beter dan Noord-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse leerlingen? De verklaring daarvoor heeft Dronkers nog niet, ‘en daar waag ik me ook niet aan, want ik wil niet de Buikhuisen van de onderwijssociologie worden’. De criminoloog Wouter Buikhuisen wilde destijds onderzoek doen naar biologische factoren die bij misdaad een rol zouden kunnen spelen. Het is niet helemaal duidelijk waarnaar Dronkers precies onderzoek zou willen doen, want hij durft dat niet hardop te zeggen. Maar je kunt er wel naar raden.

Hier is een Nederlandse hoogleraar die openlijk toegeeft dat hij geen onderzoek wil doen dat de achterstand van migrantenkinderen zou kunnen verklaren omdat hij vreest voor een hetze van weldenkend Nederland. De Nederlandse belastingbetaler wordt wel gedwongen het salaris van onze sociale wetenschappers op te hoesten, maar naar een eerlijk antwoord op de vragen die worden onderzocht kan hij fluiten: vrij wetenschappelijk onderzoek is te ‘politiek gevoelig’. Wetenschap mag niet in strijd zijn met de progressieve ideologie.

Maar alleen Dronkers in de beklaagdenbank plaatsen zou onrechtvaardig zijn. Hij is weliswaar ongeschikt als wetenschapper, maar hij geeft dit tenminste hardop toe. Zijn collega’s doen zelfs dat niet.

Bart Croughs (1966) is filosoof en tot voor kort columnist bij HP/De Tijd. Daar is hij mee gestopt omdat het dagelijks doornemen van kranten vol onzin en opiniebladen vol domheid hem na een paar jaar ‘de strot uit kwam’. Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Algemeen, 04.06.2006 @ 02:29

[Home]
 

13 Reacties

op 04 06 2006 at 13:53 schreef BigPete:

Dit soort onderzoeken zijn reeds talloze malen gedaan. De uitkomsten zijn bekend, maar worden onder het tapijt geveegd omdat de uitkomst de linkse kerk en hun vazallen niet aanstaat. Negers zijn gemiddeld dommer dan blanken die op hun beurt Chinezen en Japanners weer boven zich zien staan. Alsof dat een verrassing zou zijn.
Maar de feiten worden door de linkse kerkgangers niet geaccepteerd. Racisme is het toverwoord dat alle feiten en wetenschappelijke onderzoeken naar de politiekcorrecte prullenmand doet verdwijnen.

Over het feit dat alle marathons gewonnen worden door oost Afrikanen, en alle sprints door west Afrikanen of hun Amerikaanse nakomelingen hoor ik nooit iemand zeuren… Kennelijk worden fysieke verschillen tussen rassen wel voor kennisgeving aangenomen, maar o wee als je zegt dat mentale verschillen ook duidelijk aantoonbaar aanwezig zijn. Dan resten noch slechts pek en veren…

op 04 06 2006 at 14:53 schreef Bernadette de Wit:

Dag Bart, leuk dat je er bent. Met bovenstaande is weer aangetoond dat jij voorlopig je stukjes kunt blijven recyclen (goed voor het intellectuele klimaat).

Gisteren las ik op in het Brabants Dagblad over een ‘representatief’ onderzoek waaruit bleek dat een op de tien Nederlanders vindt dat Nederlanders intelligenter zijn dan allochtonen. Volgens onderzoeksbureau Motivaction ben je ‘racistisch’ als je dit denkt. (Er werd niet naar gevraagd, maar ik vermoed dat deze ondervraagden niet aan Chinezen dachten.)

op 05 06 2006 at 01:37 schreef Michiel Mans:

Ha Bernadette,

Ik plaatste net een stuk over die ‘een op tien’ op mijn site.

op 05 06 2006 at 01:43 schreef Michiel Mans:

De ‘Bell Curve’ van Herrnstein and Murray gaat in op de verschillen in intelligentie. Een controversieel werk dat veel stof deed opwaaien. Misschien het meest opvallende in de ‘populaire’ kritiek op dit werk was dat zwarten dommer dan blanken zouden zijn, dat kon niet. Dat Aziaten, zie BP, slimmer dan blanken zouden zijn, vielen weinigen over.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bell_Curve

op 05 06 2006 at 09:34 schreef Klefbeer:

Tsja, niet echt verrassend. Sowieso is het wetenschappelijk gehalte van de ‘sociale wetenschappen’ effectief te verwaarlozen. Voor echte, solide wetenschap moet je toch echt in de beta-hoek zijn.

Bart Croughs zelf zou ik nu ook niet bepaald een ‘wetenschapper’ willen noemen, al denkt hij daar zelf vast heel anders over. Normatieve wetenschap is wat mij betreft gewoon geen wetenschap. Goede wetenschap dient met onafhankelijke experimenten ondersteund te worden, en dat is nu eenmaal onmogelijk voor al die sociologen, filosofen, historici en al die andere wannabe ‘wetenschappers’.

Dat Noord-Afrikanen gemiddeld een veel lager IQ hebben dan Oost-Aziaten is al heel lang bekend. Zijn al hele boeken over geschreven. ‘IQ and the wealth of nations’ bijvoorbeeld, inclusief correctie voor het zogenaamde ‘Flynn effect’. Check vooral ook even de IQ-tabel in die link. Het lijkt me toch echt overbodig om er nog eens een miljoenenverslindend onderzoek aan te wijden.

Dat het politiek correcte establishment dergelijke studies liever onder het mom van ‘racisme’ onschadelijk maakt, mag ook al geen verrassing heten. We kunnen daar met elkaar verontwaardigd over blijven ouwehoeren, maar dat zet echt geen zoden aan de dijk.

op 05 06 2006 at 12:36 schreef Bernadette de Wit:

Zo mag het al helemaal geen verrassing heten dat er weer een aardbeving is geweest in Indonesië en dat ook de vulkaan Merapi op springen staat.
We kunnen met elkaar verontwaardig blijven ouwehoeren over dat Egypte een dictatuur is, Joris Luijendijk heeft net weer een nieuw boek toegevoegd aan de rij die er al over was, maar dat zet toch geen zoden aan de dijk?
Laten we maar niets meer lezen, dat heeft geen enkele zin.

op 05 06 2006 at 18:44 schreef Klefbeer:

@Bernadette

Daar komt het inderdaad wel zo’n beetje op neer. Het heeft niet zoveel nut om continu in herhaling te blijven vallen en op te roepen voor nog maar weer eens zo’n geldverslindend onderzoek, terwijl de resultaten toch allang vantevoren vaststaan. Ik kan me wel nuttiger zaken indenken om het door de gemeenschap opgebrachte belastinggeld aan te spenderen.

Blijkbaar wil men het gewoon niet horen, en dus moet het bewustzijn langs een andere weg bereikt worden. Toch zo’n ‘rechtse’, politiek incorrecte TV-zender dan maar?

op 06 06 2006 at 16:59 schreef Laila:

Wat moet het toch heerlijk zijn om je superieur te voelen aan anderen en ja, als dat ook nog eens gestaafd kan worden d.m.v bewijs kun je daar eindelijk al die domme allochtonen mee om de oren slaan.

Toen al deze domme allochtonen hier en masse naar toe kwamen was daar niemand die zich bekommerde over de hoogte van het I.Q van welke gastarbeider dan ook.
Laten we wel zijn….voor geestdodend werk hoef je niet de universiteit gedaan te hebben en omdat alle autochtonen dat kennelijk wel hadden gedaan was er werk ten overvloede in de scheepsbouw en textielindustrie.

Ik denk dat het eerder logisch is te denken dat het nest(sociaal economische milieu) waar je vandaan komt voor een groot deel debet is aan de verworven kennis en intelligentie(alhoewel die aangeboren is) die je in de loop der jaren opdoet.
Verder is het nu eenmaal zo dat de een nu eenmaal intelligenter geboren wordt dan de ander.
Maar aan dit soort onderzoeken nog meer geld te gaan geven.

Overigens is er niet al te lang geleden in de States een onderzoek gehouden naar verschillen in intelligentie tussen Witten en Zwarten.Natuurlijk was de uitkomst dat de Witten intelligenter waren en maatschappelijk meer succes kregen vanwege de betere opleidingen maar moet er dan niet verder gekeken worden naar hoe dit mogelijk is ontstaan.
Wat wil men hier mee aantonen?Het enige wat men m.i bewerkstelligt is nog meer polarisatie.

op 06 06 2006 at 23:35 schreef Bernadette de Wit:

laila, een paar feitelijke correcties.

1. De gastarbeiders uit Turkije en Marokko werden vooral geworven om hun werkkracht, een zeer lage opleiding was een pre: de werkgevers hadden liever geen mensen die lid zouden worden van de vakbond (immers, gastarbeid betekent tijdelijk).

2. Het werk ‘in overvloed’ bestond vooral uit banen in kwijnende sectoren als de textiel en de scheepsbouw, bedrijfstakken die al snel naar lage-lonenlanden verhuisden.

3. Toen zaten we plotseling met een leger ongeschoolde werklozen uit een andere cultuur die geen NL spraken (dat was nooit van die mensen geëist, want ze zouden teruggaan). De meesten kwamen in de WAO terecht, in die jaren een veelgebruikte aanpak.

4. Maar tegen alle regels van de economische logica in, kregen de 65.000 gastarbeiders die waren gebleven (een groot aantal was al teruggegaan) het recht op gezinshereniging! En een paar jaar later zelfs het recht op partnerimport.
De enige partij die tegen de gezinshereniging was, met goede sociaal-economische argumenten, was DS70. Helaas luisterde de regering niet naar de verstandige tegenwerpingen van Drees junior.
Overigens was ook Joop den Uyl (PvdA) tegen de gezinshereniging, hij voorzag dat die mensen niet zouden integreren en vreesde etnische spanningen door concurrentie in de lagere regionen van de arbeidsmarkt.

5. Door die gezinshereniging zat NL plotseling opgescheept met een groot aantal achterstandsgezinnen. Door de (gearrangeerde) huwelijksimport is dat aantal, toen de kinderen van de gastarbeiders opgroeiden, zelfs nog exponentieel toegenomen. Met het ontstaan van zwarte scholen en het verloederen van arbeiderswijken tot gevolg, plus neveneffecten als een oververtegenwoordiging in de criminaliteit, later islamisering en radicalisering enz.

Zoals je zelf al zegt, is intelligentie grotendeels aangeboren en is ook het gezinsmilieu voor belangrijk deel bepalend voor de onderwijskansen van kinderen.
NL heeft door dit domme ongeclausuleerde immigratiebeleid, ook t.a.v. ongeschoolde Surinamers, Antillianen Afrikanen enz., een grote niet-westerse onderklasse binnengehaald én gecreëerd.

Met je conclusie aan het eind (je bewerkstelligt slechts polarisatie met dit soort onderzoek) ben ik het zeer oneens.
Lees nog maar eens wat Bart Croughs hierover zegt:

Vrij wetenschappelijk onderzoek is te ‘politiek gevoelig’. Wetenschap mag niet in strijd zijn met de progressieve ideologie.

Zo diep zijn we in NL al gezonken, allemaal omdat de beleidsmakers het verdommen toe te geven dat ze decennialang verkeerde keuzes hebben gemaakt t.a.v. immigratie.

Intussen is de regering stilletjes overgegaan op een selectief immigratiebeleid, gericht op hooggeschoolden uit hoofdzakelijk westerse landen. Prima. Dit moet stilletjes omdat anders de progressieven in de hoogste boom klimmen want de allochtonen zijn tegenwoordig de belangrijkste achterban van de PvdA.

Je wilt weten hoe die verschillen ontstaan? Nou, behalve dan de erfelijkheid is er wel degelijk ook een verwijt te maken aan de allochtone ouders, die niet de juiste dingen doen om hun kinderen te stimuleren.

op 10 06 2006 at 09:18 schreef Laila:

Ik hoop dat het je mij niet kwalijk neemt dat ik het van 2 kanten bezie wellicht een gevolg van het daadwerkelijk vanuit 2perspectieven meegemaakt te hebben.

Ik geef je groot gelijk als je zegt dat het in eerste instantie de bedoeling is geweest om de gastarbeiders tijdelijk naar Nederland te willen halen maar het zit nu eenmaal in de menselijke aard om ofwel een gezin te willen stichten ofwel naar gezinshereniging in den vreemde te verlangen.
Zelfs bij dieren in een dierentuin wordt rekening gehouden met gezelschap en vooral van het zelfde ras simpelweg omdat het de leefdesvreugde zou verhogen en omdat de mens beter gedijt waar uiteindelijk de werkgever en de maatschappij van profiteert,dat daar uiteindelijk kinderen van komen is dan ook natuurlijk.Vergeet niet dat het gezin toen werd gezien als hoeksteen van de samenleving.

Persoonlijk vind ik dat die mensen(de eerste gastarbeiders) niets te verwijten valt omdat zij zolang ze zelf werkten in hun gezinsonderhoud konden voorzien.
Ik (achteraf is dat heel eenvoudig)had liever gezien dat de gastarbeiders wel het recht van gezinshereniging hadden behouden maar dat er strenger toezicht was gehouden op de importbruiden.
Aan de andere kant weet ik dat er destijds ook genoeg mannen waren die een Nederlandse huwden maar er zijn er ook die daar niet aan moesten denken omdat hun ideale ega een meisje uit hun eigen dorp was.

Ik vond het destijds schrijnend om te zien dat de man overdag van huis was en de vrouw die in het geheel de taal niet machtig was en totaal onbekend was met de Nederlandse cultuur zich overdag maar moest zien te redden binnen de muren van haar huis ,want voor haar eigen bestwil en om zich niet in lastige situaties te begeven,bleef ze hele dagen binnen en raakte zo helemaal geissoleerd niet zelden was dit gedwongen.Tot het moment dat er kinderen kwamen en ze min of meer verplicht was zich onder de autochtonen te begeven en ze toen pas enige ontwikkeling ging doormaken.
Daar kunnen wij nu met zijn allen denigrerend over gaan doen en het belang van het benoemen van deze problematiek inzien en dan vooral om het beestje bij zijn naam te willen benoemen.

Daar is niets meer aan te doen ,in mijn ogen is het pas later fout gegaan.
Als mensen er weet van krijgen dat je in een land zonder al te veel inspanninigen een uitkering kunt bemachtigen is er veel over de mentaliteit te zeggen maar aan de andere kant het kon maar niet op en geen haan die er naar kraaide.

Ik houd er zelf de politiek verantwoordelijk voor en indirect zijn wij allen verantwoordelijk voor deze ontstane ellende want het kon namelijk wel op!
In mijn ogen valt de eerste gastarbeiders in het geheel niets te verwijten die hebben gewerkt en hun pensioen opgebouwd want ze zijn nu allen grotendeels pensioensgerechtigd.
Natuurlijk kwamen er later lieden bij die korte tijd aan het werk gingen en zich vervolgens ziek gingen melden maar dat is een gegeven wat ook niet onmenselijk ik kan je namelijk heel veel voorbeelden geven van autochtonen die exact hetzelfde doen, als personeel geen binding met een bedrijf voelt of geen verantwoordelijkheidsgevoel of gene kent.Stelletje uitbuiters want een ander draait op voor hun luiheid.

Maar i.p.v ons kwaad te maken over de reeds ontstane schade is het veel belangrijker om stiltestaan hoe wij met zijn allen dit excessieve misbruik en uitbuiting van de maatschappij een halt kunnen toeroepen,iets wat je niet bereikt door mensen steeds maar weer op de fouten van zekere landgenoten te wijzen maar volgens mij juist om deze mensen een gevoel te geven dat ze er wel degelijk bij kunnen horen mits zij zich aan bepaalde regels en wetten houden.

Bernadette ik kan je garanderen dat destijds scholen er een handje van hadden om kinderen die zeer goed mee kwamen op scholen die toen overwegend ‘wit’ waren een lagere schooladvies kregen omdat een studie niet van belang was in een eventule loopbaan.

Wat dat selectieve immigratiebeleid betreft zo stilletjes gaat dat helemaal niet omdat, laten we daar ook eerlijk over zijn, hier alweer een tekort is ontstaan maar nu aan hoger opgeleiden en dan met name weer aan goedkopere krachten en die haal je niet uit het Westen!!
Die natuurlijk beter in hun onderhoud kunnen voorzien maar dan wel de chique status behouden van een expat.

Maar uiteindelijk is de werkelijke reden dat uit andere landen betrokken worden eenvoudigweg omdat ze goedkoper zijn.
Maar zoals wij allen inmiddels weten goedkoop is altijd duurkoop!!!

Niet de politiek heeft het voor het zeggen maar het bedrijfsleven bepaalt en als dat uiteindelijk niet goed afloopt draait de maatschappij daar voor op.
Ten tijde van de gastarbeiders was het een kwestie van geld en ook nu draait het weer om geld, de bedrijven kunnen en willen niet voor de te hoge lonen opdraaien wat voor geweldige redenen de politiek ook aanvoert om het te kunnen rechtvaardigen.

Als iedereen eerlijk is en zo graag een schuldige wil aan wijzen zal IEDEREEN ook met de vinger naar zichzelf moeten wijzen.

Als je resultaten boven tavel kan krijgen van de verschillen in inteeligentie is dat pracxhtig maar wat kom je er mee vooruit?
Stel dat blijkt dat allochtonen superintelligent zijn moeten ze dan meer gestimuleerd worden?
Moet er soms nog meer geld vrijgemaakt worden om ze nog beter op te kunnen leiden?
Of is dit van belang om als ze niet al te snugger blijken om ze maar helemaal niet meer van een studie te voorzien omdat het zonde zou zijn van de inspanning en het kapitaal wat de gemmeenschap daar in zou steken?

op 10 06 2006 at 12:55 schreef Bernadette de Wit:

Laila, dank voor je reactie.
Ik ben het niet met je eens als je de gezinshereniging en gezinsvorming ("het stichten van een gezin") verdedigt met een beroep op de ‘menselijke natuur’. Later spreek je jezelf tegen en ben je opeens tegen de gezinsvorming, de partnerimport.

Laila, de gastarbeiders kwamen vrijwillig, het was een eigen keus. De meesten kwamen ook op eigen initiatief en zijn dus niet eens geworven door het NL bedrijfsleven.

Elke keus heeft gevolgen en die gevolgen zijn voor het individu dat die keus maakt. Een vader die besluit om 6 jaar in het buitenland te werken om zijn gezin meer welvaart te geven, weet dat hij zijn vrouw en kinderen niet of nauwelijks kan zien.
Zo simpel is dat. Je kunt daar niemand anders de schuld van geven. En zeker niet NL, dat die mensen een baan bood (Marokko en Turkije hadden toch geen werk? klaag dan niet over dat andere land waar je wél werk vindt).

De gezinshereniging was een dom en slecht idee en het zette de deur open voor de latere partnerimport (gezin ‘stichten’ of vormen).
Nee, ik doe niet ‘denigrerend’ over de vrouwen die hierheen kwamen omdat hun man hier al was. Ik weet dat ze de hele dag thuis zaten enz., maar ook hier weer: het was hun eigen keus!
Ze hadden ook kunnen zeggen: we blijven in Marokko / Turkije en papa komt na een paar jaar weer bij ons.

Op het eind ben je erg warrig en snap ik je niet meer. Als iemand superintelligent is, moet hij ook gestimuleerd worden, ja. Maar dan op een andere manier dan bij kinderen met een laag IQ. Hoogbegaafde kinderen krijgen in NL een speciaal lesprogramma op hun eigen niveau, dat weet jij ook.
Kinderen met een laag IQ idem dito, in de hoop dat er zoveel mogelijk uitgehaald kan worden en dat dat kind toch later z’n eigen brood kan verdienen en normaal mee kan doen in de maatschappij.

Het belang van IQ-onderzoek is dat je er meer van leert. Elk wetenschappelijk inzicht is waardevol. Het nut van het weten van IQ-verschillen tussen etnische groepen is b.v. dat het onderwijs zich niet schuldig hoeft te voelen als allochtone kinderen vaker een lager schooladvies krijgen. De school heeft z’n best gedaan, meer kun je niet doen. Je kunt die aangeboren lagere intelligentie niet hoger toveren. Wel kun je kinderen stimuleren, maar aangeboren is een plafond.
Je zit opgescheept met klassen vol kinderen die uit gearrangeerde inteelthuwelijken zijn geboren, waar thuis geen NL wordt gesproken, waar niet wordt voorgelezen, waar geen leuk educatief speelgoed is. Kortom ouders die zelf geen moer doen en alle verantwoordelijkheid bij de school neerleggen.
Maar die ouders hebben dat kind op de wereld gezet! En niet de school.

Onderzoek naar intelligentieverschillen kan ook helpen bij nadenken over immigratiebeleid. Selectief beleid is beter voor het ontvangende land.
Elk land heeft van nature al z’n eigen domme mensen, waarom zou je dan nog ongeschoolde analfabeten uit een ander land toelaten? Met slechte zwarte scholen tot gevolg en een algehele aantasting en niveauverlaging van het onderwijs?
Echt Laila, die immigratie heeft veel schade aangericht. Stel je het omgekeerde eens voor: Nederland stuurt al zijn Tokkies en analfabeten naar Turkije of Marokko.

op 10 06 2006 at 15:39 schreef Laila:

Dag Bernadette,

Ik zal trachten een en ander toeteleggen.Excuses voor de lange lappen.

Ik denk dat je een zichzelf bedruipend iemand niet kunt vergelijken met iemand die een uitkering heeft.De een draagt bij en de ander doet een beroep op de gemeenschap.
Als je een salaris hebt staat daar ook tegenover dat je sociale lasten moet afdragen.
Laat iemand die een uitkering heeft en zelden of nooit arbeid heeft geleverd daar iets voor doen.

Ik zie een verschil tussen de eerste mannen/gastarbeiders die hier naartoekwamen en al een vrouw hadden en de mannen die hier jong gekomen zijn en pas veel langer daarna besloten hebben om alsnog een vrouw te huwen uit eigen land.Terwijl er inmiddels meisjes hier waren ,uit eigen land, die n.b hier opgegroeid waren.

Dus, ik ben niet tegen het een wel tegen het latere en zelfs nu nog importeren van een kersverse bruid of bruidegom die totaal geen weet heeft van de Nederlandse cultuur of taal.Vergelijk het maar met de eindeloze stroom imams die ook uit de bergen en van het platte land kwamen die kunnen mensen wellicht alles uitleggen over de koran maar niets over de koran naleven aangepast aan een westerse samenleving .
M.i is het ook daar fout gegaan.

Een analfabeet is nog geen Tokkie en het gaat mij iets te ver om zo’n vergelijking te trekken.
Heb je het over de recidiverende jongeren dan kom je wellicht iets dichter in de buurt van een Tokkie.

Maar een analfabeet is niet per definitie iemand die associaal is.

Overigens was de reden dat de imams kwamen ook omdat er vele analfabeten waren die wel feeling wilde houden met hun roots maar simpelweg de koran niet konden lezen.
De imams die wel konden lezen zorgden ervoor dat men anno nu, inmiddels de gedateerde regels letterlijk na konden leven.Wat volgens mij mede debet was aan het steeds grotere gapende gat tussen allochtonen en autochtonen.
Werd er eerst met nieuwsgierigheid gekeken naar hoe de autochtoon leefde keerde men zich o.i.v de importimams in het geheel af van de autochtoon.
Toen ineens kwamen ook de eigen supermarkten/slagers was ook het vlees uit de supermarkt niet meer halal.Volstond eerst een bidkleedje in huis en af en toe gezellig met z’n allen in het buurthuis bidden en nakletsen onder het genot van een kopje thee kwam er al gauw een eerste moskee en toen nog en nog een etc. .Zodra de ene grote stad had ingestemd kon de andere stad ook niet achterblijven met een heuse minnaret aan de metropole skyline .
Want in Nederland konden een kerk ,synagoge en moskee wel broederlijk naast elkaar bestaan.Toch?
Terwijl hier religie steeds meer naar de achtergrond verdween gingen mensen uit onzekerheid ,heimwee steeds krampachtiger vasthouden aan het naleven van regels die iedere gewenste vorm van integratie tegen gaan.
En die erop gericht zijn voor als ze ooit terug gaan(wat inmiddels achterhaald blijkt te zijn) of nog mooier een goed mens(moslim) te zijn als men ooit in de hemel wil komen.
Volgens mij is sateliet t.v er ten dele debet aan dat omdat men liever de antenne gericht houdt op de iets kuisere t.v vanuit het eigen land mensen ook niet de taal zullen leren
Als mensen naar een Syrische soap kunnen kijken in het Arabisch gesproken dan zijn de meeste mensen in het geheel niet analfabeet want om klassiek arabisch te kunnen spreken en verstaan moet je enige scholing hebben gehad.
Het is luiheid en gemakzucht en daar moet tegen op getreden worden.

Aangezien mijn vader in de jaren 70 naar nederland kwam kan ik met recht stellen dat zelfs de mensen die destijds hier naar toekwamen van uit de kleine dorpen behoorlijk wegwijs waren in Nederland.Zij stonden ook open voor de oorspronkelijke bewoners.
Van de meeste gezinnen om ons heen zijn de meeste kinderen ook goed tot zeer goed terechtgekomen.
Nu ben ik dus in een (groot) dorp opgegroeid , de concentratie allochtonen was toen laag.
Waardoor mensen een grotere kans maakten te integreren ongeacht de mate van intelligentie.
Terwijl in een stad mensen eigen wijken hebben en de verleiding groot is om onder de eigen mensen te blijven en daardoor slechts ten dele integreren.
Mij valt altijd op dat de mensen in de grote steden heel wegwijs zijn wat betreft de rechten die zij hebben maar niet willen weten dat daar ook plichten tegenover staan.
Maar nogmaals als de concentratie allochtonen zo groot is wie maalt er dan om taal als je je brood bij je eigen bakker in je eigen taal.
Dus m.i is spreiding(het gebrek hieraan) een 2e aanleiding geweest.

Wat betreft de ‘domme’mensen uit eigen land(nederland) die waren toen en zijn zelfs nu te beroerd om te gaan werken.
Ik denk dat er genoeg banen zijn die door gezonde werkelozen kunnen worden bezet en bij continue weigering de uitkering simpelweg stopzetten.

Bernadette ik leef in een praktische autochtone omgeving en ik kan je legio aan voorbeelden van mensen noemen die een uitkering trekken met behoud van bijverdiensten uit de meest inventieve activiteiten en iedereen knijpt een oogje dicht .
Ik denk dat er veel mis is met de mentaliteit van veel mensen.

Ik ben het met je eens dat je de lat nu gerust hoger kan leggen wat betreft de instroom.Dit had al veel eerder moeten gebeuren.
Ik ben het niet met je eens als je het over zaken hebt als inteelt ik denk dat dat minder voorkomt dan jij suggereert.
Ik ben tegen scholen als V.M.B .O laat kinderen maar een gedegen basisopleiding krijgen en dan kan je nog altijd verder zien of het wellicht wenselijk is kort naar school te gaan en daarna alsnog een beroepsopleiding te volgen.

Minder intelligente mensen zijn er overal maar ik denk als mensen vooral wel slim kunnen zijn als het om het eigen voordeel gaat en voor eigen gewin je mensen moet laten voelen dat deze rechten niet zo vanzelfsprekend zijn.

Verscherping van regels en laat mensen maar werken desnood met behoud van een deel van de uitkering.
Maar zolang mensen hetzelfde bedrag ook kunnen krijgen met thuis zitten handhaaf je de luxe van de apathische en zelfverrijkende ego’s.Zowel de allochtonen als de autochtonen.

De lagere schooladviezen waar ik aan refereerde waren juist van de kinderen die het wel degelijk in zich hadden om een studie te volgen.

op 10 06 2006 at 21:00 schreef Bernadette de Wit:

Laila, je schreef:

> Een analfabeet is nog geen Tokkie en het gaat mij iets te ver om zo’n vergelijking te trekken. >

Maar dat schreef ik niet. Ik schreef: stel dat Nederland zijn Tokkies en analfabeten, enz. Dat is geen vergelijking, maar een opsomming, van twee groepen. Beide groepen komen in elk land voor, maar welk land met z’n verstand op orde zou een van beide groepen of allebei uit vreemde culturen gaan importeren?

Op een paar dingen wil ik nog ingaan.
1. De te laag gewaardeerde allochtone kinderen: dat is niks nieuws. Dat heb ik ook meegemaakt en ik ben autochtoon. Vroeger werden ook al kinderen uit laaggeschoolde milieus doorverwezen naar een te laag middelbare-schooltype. In elk land gebeurt dat, totdat het onderwijssysteem z’n fout ontdekt en herstelt. Nu gebeurt dat niet meer.
Niet alles heeft te maken met buitenlanders om het zo maar te zeggen.

2. Spreiding. Uit je verhaal begrijp ik dat je in een dorp opgroeide tussen de Nederlanders en dat is inderdaad heel anders dan in de schotelcity’s.
In de jaren 70 waren er politici en anderen die pleitten voor spreiding. Helaas is daar niet naar geluisterd. Dan was het beter gegaan. Nu hebben we ruimt 1 miljoen moslims, ik denk dat 100.000 meer dan zat is, dan kunnen ze ook niet zo gaan domineren met steed meer en hogere moskeeën, gebedsruimtem eisen op het werk, burka dragen op het hbo enz.

Uit onderzoek is gebleken dat een school met meer dan 30 % niet-westerse immigrantenkinderen slechter gaat presteren.
Nou, dan zou je moeten zeggen: dat is dus de grens, scholen zijn voor minimaal 70 procent "wit", punt uit.
Zo ook bij buurten. Hoeveel N-W allochtonen kan een woonblok of wijkje hebben voordat het begint te verpauperen?
Enzovoorts.

Als men zo had gedacht, dan was er automatisch een stop gekomen op de immigratie van kansarmen uit N-W landen, want dan was de maximale capaciteit snel bereikt. Het ontvangende land mag er niet op achteruit gaan, het moet voor beide partijen voordelig zijn – dat zou een goed criterium zijn geweest.

3. Inteelt. Dat komt wel vaak voor bij met name Turken en Marokkanen, zie de onderzoekrn van het CBS en het onderzoek van Erna Hooghiemstra. Vaak zijn de importhuwelijken gearrangeerd, er zitten financiele familiebelangen achter, en vaak is het met een verre verwant uit het dorp/de streek van de ouders. Maar in zo’n genengemeenschap (reis maar eens met de bur door de Rif of de Atlas) worden bepaalde aandoeningen overgedrageen op de nieuwe generatie, dat zie je aan kromgegroeide types of blinden of wat dan ook die plotseling veel voorkomen in een bepaalde streek.
Nederland heeft dat dus binnengehaald! Pure achteruitgang, want bij ons begon de inteelt eindelijk uit te sterven…
Op de mytyl- en tyltylscholen in de steden zijn allohtone kinderen zwaar in de meerderheid, dat komt door inteelt.
Dat soort mensen laten zich ook niet genetisch screenen voor ze kinderen verwekken. Soms zijn er zelfs twee of drie zwaar of dubbel gehandicapte kinderen in 1 gezin!
Maar gewoon doorfokken, het is toch de wil van Allah?

Ik haat de politiek omdat ze nooit aan mij of andere stadmensen hebben gevraags of we het wel leuk vonden dat onze buurt werd overgenomen door mensen die ons haattten en onze buurtschool naar de filistijnen ging. Zelf woonden ze hoog en droog in rijke witte wijken, lekker makkelijk.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS