Home » Archief » Frontaal Naakt in HP/De Tijd


[23.06.2006]

Frontaal Naakt in HP/De Tijd

Peter Breedveld

HPLousewies00 (127k image)

Uw favoriete fundamentalistisch-secularistische webmagazine staat in HP/De Tijd van deze week. Aan het eind van het hoofdartikel, over kandidaatslijstrekker van D66 Lousewies van der Laan, is te lezen:

Er zijn optimisten. Peter Breedveld van de fundamentalistisch secularistische website Frontaal Naakt schrijft lid te zijn geworden van D66 ‘om Lousewies te steunen’. Omdat zij een van de weinigen is die via de juridische weg ‘knokken voor de vrijheid die Europa tot zo’n paradijs maakt’.

Altijd kicken als je genoemd wordt door de serieuze media, maar HP/De Tijd is mijn lijfblad en hier heb ik al een hele tijd op zitten wachten. Erkenning!

Het is een interessant artikel, één van de interessantere over Lousewies van der Laan van de afgelopen tijd. Het concentreert zich op Van der Laans secularistische strijd tegen ‘het van christendom doordesemde Nederland’. Journaliste Astrid Theunissen weet precies de kern te raken. Het gaat Van der Laan niet om religie per se, maar om de rechtsongelijkheid tussen religieuzen en niet-religieuze mensen. Theunissen biedt bovendien een intrigerend inkijkje in Van der Laans jeugd, toen ze de nonnen op haar Texaanse meisjesschool het vuur na aan de schenen legde. ‘Lousewies is ontzettend rationeel. Gods wil is geen reden. Ze wil argumenten horen.’

Verontrustend, toch wel, dat een politicus zich daar in 2006 nog mee onderscheidt.

Toch is het artikel niet wars van een paar irritante vooroordelen. Zo meent Theunissen dat Van der Laans houding rond haar motie tegen het verbod op smadelijke godslastering ’tekenend’ is voor haar ‘verbetenheid’. Ik zou zeggen: ‘standvastigheid’, maar zo’n kwalificatie is vast gereserveerd voor mannelijke politici die zich niet klein laten krijgen. Verder is daar het beeld van de ‘kruisridder’, de ‘ramkoers’, haar ‘gebeuk’ en op de valreep stelt Theunissen toch nog, ondanks haar eerdere accurate analyse, dat Van der Laan conservatieve christenen en moslims ‘de mond wil snoeren’.

Opvallend is weer het seksisme. De geruchten over Van der Laans vele minnaars worden genoemd. Ooit in een serieus medium iets gelezen over de Zuidoost-Aziatische minnaars van Wouter Bos? Of over de schuinsmarcheerderij van premier Ruud Lubbers? Heel Nederland schrok zich kapot toen hij als VN-topman verwikkeld raakte in een seksschandaal, terwijl indertijd heel Nieuwspoort op de hoogte was van Lubbers’ promiscuïteit. Maar Lubbers is een man en dan is het niet chic om daarover te schrijven. En ik vind het ongelofelijk dat D66-kamerlid Bert Bakker het in zijn botte kop haalt om tegen Theunissen te zeggen dat Van der Laan sinds haar moederschap het kabinet alleen nog wil opblazen ‘als ze ongesteld is’.

Hoofdredacteur Henk Steenhuis wijdt zijn editorial ook aan Van der Laan. Uitstekende beschouwing, waarin hij stelt dat Van der Laan een ‘redelijk alternatief’ vormt voor de ‘christelijke monocultuur hier te lande’. Maar toch, die conclusie trekt hij wel nadat hij Van der Laans ‘woestheid’ verschillende keren heeft benadrukt en heeft gesproken van haar ‘kruistocht tegen gelovig Nederland’ en van haar ‘rigide trekjes’.

Ik zie het niet als ‘kruistocht’, maar als een ‘opstand’ tegen al die gelovige bedilzucht. Het was hoog tijd dat er eens iemand kwam die dat aan de kaak stelt. Zo iemand moeten we koesteren en steunen.

Peter Breedveld is blij, heel erg blij met Lousewies van der Laan.

Algemeen, 23.06.2006 @ 10:26

[Home]
 

121 Reacties

op 23 06 2006 at 13:44 schreef Marij van Eck:

Eindelijk wil en durft eens iemand af te rekenen met die christelijke bemoeizucht in Nederland. Altijd moet er rekening gehouden worden met gevoeligheden van christenen en uiteraard nu met die van moslims.Vooral die vanzelfsprekendheid , waarmee ze dat opeisen,ergert me. Lousewies van der Laan wil hen die privileges ontnemen. Mijn overtuiging is dat dat niet zal lukken. Alexander Pechtold wordt de nieuwe leider van D66 of er gebeurt iets ongekends in de nederlandse politiek. Pechtold is voor religieus onderwijs, wil niet polariseren en is een zgn.degelijke man. Een gruwelijk saaie man dus!! Maar veel mensen vinden dat toch het veiligste. Ook de jongeren van D66 kiezen voor Pechtold. Wat een oude brave jongeren!! Nee, vrouwen, zeker als ze een eigen onconventionele mening hebben, scoren voorlopig niet in Nederland.

op 23 06 2006 at 13:54 schreef Peter Breedveld:

Dat hoor ik vaak, dat Pechtold niet wil polariseren. Dat doet-ie anders wel. Maar het is me duidelijk dat er in Nederland alleen wordt gesproken van polariseren als gelovigen het mikpunt van spot of kritiek zijn. Seculieren mag je uitschelden voor Verlichtingsfundamentalisten, neo-Jacobijnen, fascisten, racisten, hysterici, volksnationalisten, seculiere fundamentalisten, je mag ze vergelijken met Goebbels, Hitler en je mag ze ervan beschuldigen de Kristallnacht en de Holocaust nog eens te willen overdoen. Dat heet nóóit polariseren. Als je stelt dat er nogal wat islamitische onverdraagzaamheid heerst, dán is er sprake van polariseren.

op 23 06 2006 at 14:18 schreef maris:

Als Bert Bakker inderdaad zo’n zielige uitspraak heeft gedaan vind ik dat hij moet verdwijnen. Met zo iemand wil geen vrouw ooit nog mee werken? En mannen die vrouwen respecteren ook niet, lijkt me.

op 23 06 2006 at 14:29 schreef Pierre Gustav:

Ik vind het met die ‘christelijke bemoeizucht’ zoals Marije stelt nogal meevallen. Het gelovige deel van Nederland (minus de moslims) zorgt toch hoegenaamd voor geen enkele overlast of beperking van de dagelijkse gang van zaken? Van een pro-forma protestje bij de premiere van Passion of the Christ of een scheef kijkende buurtgenoot als je je gras maait op zondag ligt toch niemand wakker?En als zelfs op zondag een Nationale Sleepbotendag in Zwartsluis georganiseerd kan worden mag je toch stellen dat decennialang inbeuken op het gelovige deel van Nederland effect heeft gehad?

Het artiikel in HP De Tijd heeft, eerlijk is eerlijk, mijn mening over mevr. V.d. Laan in positieve zin bijgesteld. Maar het zou ook Lousewies sieren als ze man en paard noemt: namelijk dat het uitsluitend de islam is die aan de stoelpoten van de seculiere maatschappij zaagt.

op 23 06 2006 at 14:35 schreef Peter Breedveld:

Nee, Pierre, nietwaar. Het is zelfs helemáál de islam niet. Het zijn de christelijke en linkse politici en opiniemakers die hun oren laten hangen naar de islamitische intimidaties en dus aan die stoelpoten zagen. De islam heeft hier officieel niets te vertellen. Ze kan hoogstens een grote bek opzetten. Maar dat doen Tokkies ook, en die krijgen hun zin niet.

Als Van der Laan het opneemt voor de individuele zelfbeschikking, heeft ze toch vooral de hindernis van de christelijke tegenstand te nemen.

op 23 06 2006 at 15:46 schreef Marij van Eck:

Ik had eigenlijk moeten schrijven polariseert zgn. niet. Diegenen die zgn. niet polariseren doen dat natuurlijk wel.Ze bevoordelen de ene groep boven de andere door de "boel bij elkaar" te willen houden. Dat maakt de kloof net groter. Daardoor ga je steeds meer de pest krijgen aan de bevoordeelde groep. Door de onrechtvaardigheid daarvan.Klopt wat je schrijft over niet gelovigen,Peter, die mogen voor alles uitgemaakt worden. Het ergste is nog niet erg genoeg. @Piere Gustav,nogal naïef van jou om de christelijke bemoeizucht zo te bagatelliseren.Door het begrip, steun en aanmoediging van de christenen en ook de socialisten kunnen de moslims hier al die eisen gaan stellen. Anders kregen ze geen poot aan de grond. Kardinaal Simonis vindt zelfs dat we net zo voor ons geloof moeten opkomen als de moslims. Door de "Ramadan" te houden laten ze zien wat ze voor hun geloof niet allemaal over hebben!! Dat erna zonsondergang van alles naar binnen gewerkt wordt,en er de volgende dag lekker uitgeslapen wordt, daar hoor je niemand over. Ik heb jaren op een ROC gewerkt. Ik verzin dit niet. Dat werd door de schoolleiding ook allemaal met de mantel der christelijke liefde bedekt. Als docent mocht je daar geen aanmerkingen over maken. Het zijn dus beslist niet de moslims, die aan de stoelpoten van de seculiere maatschappij zagen.De christenen geven hen al die ruimte!

op 23 06 2006 at 15:49 schreef Elke:

Ja fijn, dat Lousewies zo van leer trekt tegen de privilegiering van religieen in dit land.
Helaas is ze wél loeihard pro-EU.
En dan het soort EU van Giscard-d’Estaing’s Grondwet.
Die er voor zorgt dat het europarlement geen lazer meer te vertellen heeft, en de (ongekozen!) eurocommissarissen halfgoden naar Politburo-model worden.
Samen met het door hen aangestelde (ongekozen!) Europese Hof, dat behalve mag rechtspreken ook wetten mag maken.
Die dan weer bóven de wetten van de aangesloten lidstaten gaan, natuurlijk.

Here comes the EUSSR!
Allemaal de grote droom van Frankrijk, dat zo graag een wat mildere USSR in elkaar wou schuiven met de socialistisch/centralistische EUSSR vol "Europeanen", die dan weer gingen samenwerken met de arabische staten, (in 1975 vast opgestart door MEDEA).
Allemaal uiteraard, om met vereende socialistisch/islamitische krachten dat vréééééselijke Amerika te vernietigen, dat afgrijselijke broeinest van liberalisme en vrijheidsstreven.
Maar nu het Rusland van Putin meer en meer op totalitarisme afstevent; ach, geen bezwaar voor de eurocraten.
Dan wordt Europa toch gewoon óók gezellig totalitair, wat maakt het uit, niks toch zeker.
De van Moskou afgevallen staten doen we dan gewoon onder de plu van de EUSSR in plaats van die van de de USSR.
Kan de hele boel nog steeds in elkaar geschoven worden.
Kunnen dezelfde mannetjes nog steeds baasje worden.
Hebben de euro-burgers nog steeds geen bal meer te vertellen.
De arabische bobo’s vinden alles goed, zo lang de Zionisten (Amerika, Joden) maar vernietigd worden.
En ze hun kolossale, immer groeiende bevolkingsoverschotten uit hun orthodoxe, tribale achterlanden maar in Europa kunnen parkeren.
Dan kunnen die onintegreerbaren ondertussen mooi Europa islamiseren.
De islam volgt immers al 1400 jaar eigen plan en sluit nimmer vrede met ongelovigen, maar slechts "hudnah" (tijdelijke wapenstilstand, ook wel hergroepering) – en dan alleen nog wanneer dat de doelen van de islam dient.

Uhm….Lousewies?
Hoe ziet Lousewies de Scheiding van Kerk en Staat, seculariteit in het onderwijs, en de rechten van het individu binnen een protototalitair, semitotalitair of zelfs geheel totalitair Europa, waar de islam een steeds grotere vat krijgt op alle geledingen van de maatschappij?

op 23 06 2006 at 16:47 schreef Klefbeer:

@Elke:

Lousewies mag dan pró-EU zijn, zij is volgens mij zeker niet blind voor alle misstanden binnen die EU. Zie bijvoorbeeld deze website, waar zij haar steun aan heeft verleend. Ik geef toe, het is allemaal wat karig, en ze zou best nog wat kritischer mogen zijn. Maar toch.

Overigens ben ik zelf ook helemaal niet zo’n uitgesproken tegenstander van een EU. Maar zoals deze Unie momenteel vormgegeven en bestuurd wordt, lijkt werkelijk nergens naar. En dan stappen we er wat mij betreft eigenlijk van ellende maar beter uit.

op 23 06 2006 at 18:44 schreef Elke:

Punt is dat men stug doorzet op de weg van "nergens naar lijken".
Van de EU zoals veel EU-burgers dat blijken te willen, wordt door politici stelselmatig gezegd "we willen toch niet alleen maar een soort handelsunie", en dan weet je het wel weer.
Wij dienen ons te schamen voor het feit dat we onze nationale identiteiten niet willen opgeven.
Dat patriottisme wordt opeens nationalisme genoemd en dat is een beladen woord.
Er wordt gesuggereerd dat het aan de steeds verder uitdijende en in macht toenemende EU te danken is, dat het al 60 jaar geen oorlog is geweest.
Dat zou de reden zijn dat al die mopperende burgers gewoon accoord zouden moeten gaan.

Maar het tegendeel is waar.
Vrede in Europa kan slechts bestaan, als mensen niet aan elkaar opgedrongen worden, en niet op elkaar parasiteren.
Nu Brussel de burgers wél aan elkaar probeert op te dringen, veroorzaakt dat frictie.
En ook de strijd tussen de van ellende krimpende nettobetalers Nederland, Zweden en Duitsland contra de megagraaiers Spanje en Ierland, lopen onderhand steeds hoger op.
Je ziet het nu al gebeuren, met de Poolse golf.

Het grootste gevaar schuilt er echter in, dat de parlementaire democratie zichzelf dermate aan het bevlekken en bevuilen is (politieke correctheid, denkdwang, islamofilie, kryptoracisme jegens de autochtone bevolkingen, fiscale uitplundering, regeldiarree, vriendjespolitiek, graaiziekte), dat burgers langzaamaan beginnen te denken dat een flinke bezem erdoor best een goed idee zou zijn.
Dat is de tijd dat enge mannetjes opstaan, roepend dat zíj en hun clubje die flinke bezem in hun bezit hebben.
Hier even een kruisje zetten om afstand te doen van uw kies- en andere rechten, dankuwel.

Kijk maar eens wat er voorafging aan de diverse enge mannetjes en hun clubjes van de geschiedenis.
Dat waren stelselmatig de Kokken, de Melkerts, en de Balkenende’s met hun kolossale ambtocratische aankoeksels.
Geen Romeinse dictators zonder een corrupte, graaiende, eeuwig debatterende, in zijn eigen compromissen verstrikte en dus tot niets meer komende Senaat.
Geen Hitler zonder Bismarck.
Duitsland was zo verstandig om na WOII in zijn Grondwet op te nemen, dat wetten die tegen de grondwet ingaan automatisch nietig zijn.
Om te voorkomen dat enge mannetje gekke dingen gaan doen en de burgers nog voor accoord stemmen ook.

Maar de EU-Grondwet voorziet in almachtige Brusselse dictators, ongekozen en zo ver van de bevolking verwijderd dat ze onaantastbaar zullen zijn.
En EU-wet gaat boven de wet van de lidstaten (art. 1.6 van de EU-Grondwet).
Duitsland kan het dus vergeten, als -of moeten we wanneer zeggen- er enge mannetjes in de EU komen te zitten, is hun slimme grondwetsartikel geen bal meer waard.

En dat gedrocht wenst Lousewies dus met een "JA" beantwoord te zien.
Huh.
Wat mij betreft: mooi niet.
Ook al wil ze de islamitische scholen 100 x sluiten, en ook al wil ze dat belachelijke reizen tussen Brussel en Straatsburg afschaffen.

op 23 06 2006 at 19:18 schreef TRS:

Lousewies is misschien niet perfect, maar (momenteel) wel het beste alternatief dat momenteel verkiesbaar is. Ofschoon ze jammer genoeg in de discussie rondom vrijheid van onderwijs de niet-islamitische religies buiten schot lijkt te willen houden. Ik hoop dat ze alsnog tot bezinning komt en voor haar principe durft te staan. Afschaffen dus.

Peter, gefeliciteerd met de vermelding in HP.

op 24 06 2006 at 09:10 schreef Victor Bavinck:

@ Elke: Je hebt de EU misère scherp in beeld gebracht. Voor mij een verademing. Lousewies v.d. Laan scoort heel leuk, maar verliest zich in details. Haar uiteindelijke pro, inzake de EU, impliceert o.a. dat zij het lidmaatschap van Turkije niet zal tegenhouden. Een dominant Turkije in Brussel zal onze ondergang worden. Helaas willen de meeste mensen zich hier niet in verdiepen. Ik respecteer de inzet voor haar sympathieke onderwerpen; D66 is echter geen goed alternatief. Men houdt de grote lijn niet in het oog. Het geeft de sympathisanten een goed en nobel gevoel. Ten onrechte vind ik.

op 24 06 2006 at 11:24 schreef Peter Breedveld:

In welke details verliest Van der Laan zich zoal, Victor?

En wat is jouw alternatief?

op 24 06 2006 at 12:03 schreef Rinus Duikersloot:

Begin ik net een beetje enthousiast te worden voor Lousewies, lees ik het nachtmerrieachtige verhaal van Elke.

op 24 06 2006 at 13:05 schreef carmo da rosa:

Inderdaad, Rinus!

Peter had mij óók volkomen overtuigd van de politieke charmes van Lousewies,….. en nu dit !!!

op 24 06 2006 at 13:08 schreef Peter Breedveld:

Met alle respect, maar daar is Elke erg goed in, in nachtmerriescenario’s schetsen. Vaak zijn haar argumenten goed, al schetst ze meestal alleen maar de negatieve kanten van alles. Dit keer deugen ze echter voor geen meter.

Om te beginnen kun je Van der Laan niet de schuld geven van alles wat er fout gaat in Europa. Ik ben ook voor een sterk en verenigd Europa. Ben ik nu ook schuldig aan de Brusselse betutteling? Nee, dacht ik. Het is juist zaak om in het Europarlement mensen te hebben die de vinger aan de pols houden zonder dat ze overal ‘nee’ tegen zeggen.

Ten tweede: Vrede in Europa kan slechts bestaan, als mensen niet aan elkaar opgedrongen worden, en niet op elkaar parasiteren.

Het gaat er nu al 60 jaar heel vreedzaam aan toe in Europa terwijl we als mensen ‘aan elkaar worden opgedrongen’ (als je dat zo wilt zien) en er geparasiteerd wordt dat het een aard heeft. Een vraag: volgt uit Elkes houding ook dat ze voor een onafhankelijk Baskenland is?

Ten derde: Je ziet het nu al gebeuren, met de Poolse golf.

Welke Poolse golf? Ik heb laatste twee Polen ingehuurd om een balustrade op mijn balkon te bouwen. Puik werk, en nog beleefd ook. Was ik niet meer gewend. Meestal krijg je broddelwerk en daarna een grote bek. Maar goed, om nou te spreken van een ‘golf’. En als er sprake zou zijn van een golf, is Van der Laan daar dan debet aan, of mijn andere held, Frits Bolkestein?

Ten vierde klinken termen als ‘almachtige Brusselse dictators’ me een pietsje hysterisch in de oren. Er is veel om over te zeuren, maar deze inktzwarte schildering heeft met de realiteit niets van doen.

Get a grip, Elke.

Kijk naar wat Lousewies van der Laan doet en gedaan heeft, en hou eens op met die groteske karikaturen van haar.

op 24 06 2006 at 13:42 schreef Lancelot:

(kwoot)
Kijk naar wat Lousewies van der Laan doet en gedaan heeft, en hou eens op met die groteske karikaturen van haar.
(/kwoot)

Ja, Peter.

Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. De site staat vol met haar foto’s. Straks gaat de bewondering voor haar uiterlijke schoonheid nog overheersen ! Net als met Ayaan. Heb een verdomd natte droom gehad van Lousewies.
Als ik het tot die tijd red, ga ik straks nog om die reden op haar stemmen !

Ik kan me voorstellen, dat als je haar ontmoet hebt, hotel-de-botel op haar wordt.
Elke (ik dacht een dame) voelt zich daardoor mogelijk lichtelijk beledigd.

Misschien zijn "gewone" vieze plaatjes beter :-)

Lancelot

op 24 06 2006 at 13:52 schreef Bernadette de Wit:

Peter, dit doet me denken aan een discussie van de week met ‘Opheffen Nu!’, een hele leuke club mensen die de deelgemeenteraad Amsterdam Centrum wilde opheffen wegens overbodig en ineffectief.
In de campagne zeiden ze dat ze deze bestuurslaag zouden opheffen als ze 15 zetels zouden halen (de meerderheid), bij minder zouden ze *niet* in de raad gaan zitten, logisch gezien motto.
Verkiezingsuitslag? 1 zetel.

Nu zit de alleraardigste lijsttrekker er dus in. Het ging heel geleidelijk (eerst een traininkje, dan een keertje kijken enz.). In feite doet hij iets wat hij niet heeft beloofd. Maar daar gaat dit verhaal niet over. Het gaat over wat er zo langzaam aan met die alleraardigste man gebeurt: hij ontdekt hoe fascinerend en interessant en toch wel belangrijk de politiek is en hij doet er nu aan mee. Want hij hoidt toch de vinger a/d pols? Hij heeft overleg met Pietje van de SP en Marietje van GroenLinks en nog zo wat en die mensen zijn heus ook tegen deze bestuurslaag, dus wie weet, ondertussen houdt hij een vinger a/d pols etc.

Volgens mij ben jij ook zo. Jouw stelling: "ik ben voor een sterk en verenigd Europa" en "we" moeten daar in die organen mensen hebben die "een vinger aan de pols houden", is heel redelijk, maar je zegt in feite niets over wat dat sterke/verenigde Europa volgens jou wel en niet moet inhouden.
Wil je de vrije arbeidsmarkt, met de puike Polen?
Of wil je ook belastingharmonisatie en overal hetzelfde vreemdelingenbeleid enzo? Of zou je graag de Verenigde Staten van Europa willen?
In dat geval kom je op de superstaat waar Elke zo tegen is, waarvan de kiemen nu wel degelijk reeds aanwezig zijn.

Karikaturen van politici maken en inktzwarte nachtmerriescenario’s schilderen helpen weliswaar niet (al kan ik Pechtold alleen als een karikatuur zien, maar dit ff terzijde), maar jouw vinger aan de pols-standpunt is het andere uiterste en nietszeggend.

Soms moet je echt nee zeggen tegen iets. De stijl waarin je dat doet, kan nog verschillen, maar nee is toch echt nee.
Lousewies vd Laan is als die alleraardigste man van Opheffen nu, en daarom verandert er ook niks.

Er zou pas iets veranderen als er politici kwamen die zeiden: we willen de EGKS terug, dus alleen vrijhandel. Of zoiets. Dan heb je tenminste een duidelijk standpunt.

op 24 06 2006 at 14:44 schreef Michiel Mans:

Elke schreef,

-"Vrede in Europa kan slechts bestaan, als mensen niet aan elkaar opgedrongen worden, en niet op elkaar parasiteren."-

Zo zie ik dat ook. Van een pikkende Pool, je werk of je portemonnee, word je pissiger dan van een pikkende Hollander. Of misschien even pissig maar toch anders pissig. Zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Politici willen dat maar niet begrijpen, zie de multicultuur. Voor mij zijn de Polen overigens van harte welkom. Al was het alleen maar vanwege ene generaal Stanislaw Sosabowski en zijn mannen.

De vrede heeft naar mijn idee niet door de EEG-EU maar dankzij de Nato bestaan. De militairen konden het beter met elkaar vinden dan de politici die regelmatig elkaar verrot schelden. De Fransen en Britten zijn een heerlijk traditioneel voorbeeld. Of Berlusconi die een kampgrapje maakt tegen een Duitse parlementarier. Heel leuk. Het zijn politici die oorlogen veroorzaken. Militairen vechten ze uit voor ze.

op 24 06 2006 at 15:32 schreef Victor Bavinck:

Peter Breedveld: De acties van Lousewies veroordeel ik niet. Ik vind slechts, dat wat zij onderneemt, in een te laat stadium plaats vindt. Eurabië kun je zo niet tegenhouden. Nu staat jouw pro tegenover mijn nee, wat betreft een EU in de huidige vorm. Daar zullen wij het niet over eens worden. Dat respecteer ik. Mijn vrees voor de islamitische dominantie in Europa is echter zo groot, dat mijn alternatief de volkspartij van Geert Wilders is. Weinig sexy, nuchter, een beetje saai en ogenschijnlijk niet intellectueel. Niettemin, of wellicht daarom, sta ik er achter. Hij is voor mij de enige oplossing.

op 24 06 2006 at 16:27 schreef Wolverine:

‘Eindelijk wil en durft eens iemand af te rekenen met die christelijke bemoeizucht in Nederland.’

Jammer, heel jammer, als je lagonda begrijpt wat zij bedoeld met poldermarxisme, dan kun je zon uitspraak al niet doen en daarnaast, weet je wel wat je als christen wel niet te verduren krijgt? en als je daar iets van zegt, ben je de gebeten hond, want o wee als je zelf een keer menselijk bent.

Ik denk hierbij aan het eeuwige gespot van caberatiers, die dezelfde grappen niet over mosloms maken, want dan worden ze bedreigt. Ook in de hippietijd (de machthebbers en linksen in dit land zijn juist de heren en dames van die tijd.)hadden christenen het ontzettend moeilijk en moesten alles maar slikken.

Daarnaast doen ‘heidenen’ net of christenen gene mensen zijn en altijd perfect moeten zijn.
Onnozele, want als Christen ben ik toch echt mens. Net of je als christen Christus bent die nooit zonde deed op aarde.

@peter : leuk dat je genoemd wordt in de MSM.

op 24 06 2006 at 16:34 schreef Rinus Duikersloot:

@ Bernadette
Heel jammer om te horen dat hij in weerwil van de verkiezingsbelofte toch meedoet aan het politieke circus. Er was ook beloofd dat het salaris van deelraadslid zou worden teruggegeven aan de de deelraad. Wordt die belofte ook gebroken?

op 24 06 2006 at 17:00 schreef Peter Breedveld:

@peter : leuk dat je genoemd wordt in de MSM.

De MSM?

Bernadette, ik weet nu iets over de club ‘Opheffen Nu’, maar daarmee is niks gezegd over Lousewies van der Laan of mij. Ja, dat je denkt dat ik ook zo iemand ben, maar wat moet ik daarmee?

Ik ben voor een geharmoniseerd Europa, ja, met een hoge mate van autonomie voor alle leden. In de praktijk zal het zelfs zover gaan dat provincies en streken meer autonomie gaan krijgen. Dan hoeft bijvoorbeeld de provincie Groningen niet te lijden onder het Randstad-centrisme van Den Haag, ze kan dan rechtstsreeks gaan lobbyen in Brussel.

Ik zie dus wel wat in Europa, en ik ben ervoor dat er vertegenwoordigers worden afgevaardigd die voldoende mandaat hebben om veranderingen door te voeren. Ik denk dat je daarmee meer voor elkaar krijgt dan als je langs de kant luid alles gaat staan afkraken. Mijn God, zeg, dat negativisme, dat voortdurende gehak en aandragen van emmers en emmers stront om iedereen er toch vooral van te overtuigen dat óók deze kandidaat niks waard is en voorzeker het eind der tijden zal inluiden!

En wat krijg ik als alternatief? Geert Wilders. En dat dan van de mensen die nog enige hoop koesteren. Inmiddels melden zich hier ook steeds meer lieden die vinden dat de hele democratie maar moet worden afgeschaft.

Ik ga niet langs de kant zitten kankeren. Ik wil doen wat ik kan om te helpen zorgen dat we vrije burgers blijven. Als ik mag blijven schrijven, lezen, zeggen, zien, horen en denken wat ik wil, ben ik al heel tevreden. Als er een eind wordt gemaakt aan de hegemonie van de babyboomers en de vlaktaks wordt ingevoerd, is dat nog mooier.

Iets zegt me dat je daarvoor toch op kandidaten moet stemmen met een positieve inbreng, en niet op slopers. Van die beukers, die alleen maar overal de negatieve kanten van zien en dus maar helemaal niks doen behalve om de zoveel tijd ’tegen!’ roepen.

op 24 06 2006 at 17:05 schreef Frans Groenendijk:

Volgens mij worden deelgemeenteraden niet door deelgemeenteraden ingesteld of opgeheven maar door gemeenteraden.
Dat "opheffen nu" begon dus al op irrationele basis. Net zo absurd als de stemwijzer die aan de partijen vroegen of ze voor gemeentebelasting naar draagkracht waren: allerlei partijen zeggen vrolijk ja. Net als de meeste mensen die de stemwijzer invullen. Dat het wettelijk onmogelijk is: ach wie let daar op?

Voor wat betreft Lousewies en de EU: voor een deel geldt daar het zelfde. Een overgrote deel van de ellende van "Europa" komt niet dat van dat handjevol europese ambtenaren (de stad Utrecht heeft er geloof ik meer; Amsterdam in ieder geval) maar van laffe, luie en niet integere nationale politici die zich verschuilen achter Europa.

op 24 06 2006 at 17:06 schreef Rinus Duikersloot:

Maar wat als er goede argumenten tegen zijn Peter? En gaf Bernadette het voorbeeld van Opheffen Nu niet als illustratie van hoe je geleidelijk kunt afglijden als je maar steeds de vinger aan de pols wilt houden.

Hopelijk wint Lousewies wel zometeen. Vreemd dat het niet wordt uitgezonden op tv of radio.

op 24 06 2006 at 17:07 schreef Rinus Duikersloot:

Aaargh!! Mr. Plastic Fantastic heeft gewonnen. Ontzettend jammer.

op 24 06 2006 at 17:16 schreef Rinus Duikersloot:

Dit is duidelijk niet het jaar van de vrouw.

op 24 06 2006 at 17:18 schreef Peter Breedveld:

Geweldig, Pechtold gewonnen. Zo zie je maar, als je maar lang genoeg volhoudt dat jij zo redelijk en beschouwend bent, gaan mensen je echt geloven, al zeg je het met een trechter op je kop en je lul uit je broek.

Mijn lidmaatschap van D66 ook maar snel weer opzeggen, dan.

@Rinus: En gaf Bernadette het voorbeeld van Opheffen Nu niet als illustratie van hoe je geleidelijk kunt afglijden als je maar steeds de vinger aan de pols wilt houden.

Ja, zo kun je natuurlijk altijd allerlei voorbeelden geven van hoe het fout ging toen een bepaalde taktiek of benadering of filosofie werd toegepast. Wat heb je daar aan? Ik wil alleen maar weten hoe het wél lukt.

op 24 06 2006 at 17:52 schreef Klefbeer:

Pechtold heeft gewonnen, nou doek dat D66 meteen maar op dan. Juist tussen de heren Bos en Rutte in had iemand als Lousewies voor een ander, verfrissend geluid (en gezicht) kunnen zorgen! En over wat ik van die Pechtold vind laat ik me maar beter niet uit.

Ik ben het trouwens eens met de post van Peter Breedveld, hier vlak boven. Je kunt oeverloos blijven filosoferen over hoe een bepaalde benadering niet werkt, maar daarmee los je de problemen binnen de EU echt niet op.

We zitten nu eenmaal in die EU. De basisgedachte achter die EU is gewoon hartstikke goed, maar de uitwerking ervan laat ernsig te wensen over. Je kunt dan twee dingen doen: de boel opheffen en helemaal opnieuw beginnen, of (als je denkt dat er nog wat te redden valt) van binnenuit proberen aan het huidige systeem wat te versleutelen. Ik neig toevallig naar het eerste, Lousewies naar het laatste. Maar da’s nog geen reden om haar dan maar de schuld van het huidige EU-debacle in de schoenen te schuiven.

op 24 06 2006 at 18:55 schreef Jessie:

" Aaargh!! Mr. Plastic Fantastic heeft gewonnen. Ontzettend jammer.

Dit is duidelijk niet het jaar van de vrouw. "

Hahaha Rinus… zoiets dacht ik nou ook. Vooral dat Aaargh! (Plastic Fantastic is trouwens een prachtig boek. Als het je smaak is natuurlijk.)
Uhm, Pastors dan maar?

op 24 06 2006 at 19:35 schreef Frans Groenendijk:

Dat Pechtold gewonnen heeft is een ding, dat van der Laan zich achter hem geschaard heeft een ander. Een veel treuriger zaak.
Het komt door het partijdenken dames en heren. Men kan niet loskomen van het partijdenken omdat men het niet eens probeert.

op 25 06 2006 at 11:16 schreef keesjemaduraatje:

als je net lid van een partij bent geworden, dan is het wel een beetje wispelturig om direct erna je lidmaatscap weer op te zeggen. Ik ben op 3 februari lid geworden en zeg mijn lidmaatschap niet meteen weer op. Wacht eerst maar eens af hoeveel zetels Pechtold gaat halen. Misschien is hij wel de stemmentrekker waar D66 op zit te wachten. Ik was voor Lousewies vanwege haar standpunten. Misschien is het thema afscahffen van bijzonder onderwijs niet een item om in 2007 de verkiezingen mee te winnen. Dus doorzetten maar

op 25 06 2006 at 11:16 schreef Bernadette de Wit:

Rinus, ik vind je vraagstelling erg suggestief en op internet kun je reputaties schaden. Een open vraag zou netter zijn geweest. En ik zou nu graag in hoofdletters willen melden: nee! Deze persoon heeft geen cent ontvangen.

op 25 06 2006 at 11:20 schreef Bernadette de Wit:

Rinus, je legt mij een drogreden (slippery slope) in de mond die ik niet heb gebruikt:

> En gaf Bernadette het voorbeeld van Opheffen Nu niet als illustratie van hoe je geleidelijk kunt afglijden als je maar steeds de vinger aan de pols wilt houden. >

Dat doe je omdat *jij* al hebt besloten dat de man van Opheffen nu is "afgegleden", zie ook de suggestieve vraag over het geld.
Ik bedoelde iets anders en als het van jou mag, richt ik me even direct tot Peter.

op 25 06 2006 at 11:28 schreef Bernadette de Wit:

Peter, ik vind het lastig om hierop in te gaan omdat jij al hebt besloten dat mensen die niet voor een (politiek) verenigd Europa zijn "langs de kant" staan te "kankeren".
Ik heb niet het gevoel dat ik aan die omschrijving voldoe. maar ik geloof er niet in dat een verenigd Europa met de huidige uitgangspunten (Eurabia) kan leiden tot vrijheid voor jou, mij en andere burgers. Wel tot een superstaat met Brussel als hoofdstad.
Hoe het wél zou moeten lukken, wil je weten. Waarom niet terug naar de roots van de EEG, de vrije Europese markt, alle handelsbelemmeringen (subsidies, importheffingen enz.) afschaffen? Meer heb je niet nodig volgens mij.

op 25 06 2006 at 11:29 schreef Bernadette de Wit:

Frans, je hebt gelijk, de deelgemeenteraden kunnen alleen door de gemeenteraad worden opgeheven. Zo’n deelraad is geen aparte bestuurlijke entiteit. Ondertussen vreet ’t wel geld en heeft ’t geen enkel nut.

op 25 06 2006 at 11:33 schreef Peter Breedveld:

Wat ben je weer streng, Bernadette. Ik heb je trouwens gemist, gisteren.

Met mensen die langs de kant staan te kankeren bedoel ik zeker niet diegenen die tegen ‘Europa’ zijn, maar degenen die elk initiatief van elk welwillend individu tot de grond afbranden zoals hierboven -hoeveel ik ook van haar hou – Elke doet.

Ik vind de meeste kritiek op Lousewies van der Laan gewoon niet fair. Ik ben nou eenmaal van mening dat die EU er is, en dat je het met die realiteit zal moeten doen. Van afschaffen zal het toch niet komen.

Mijn ideale wereld ziet er compleet anders uit dan de wereld waarin ik leef. Maar ik ga niet eens proberen om die ideale wereld te realiseren. Dat zou een garantie voor desillusie en frustratie zijn.

@Keesje: net zoals ik lid was van de VVD vanwege Hirsi Ali, was ik lid van D66 om Van der Laan te steunen. Met een D66 onder de leiding van Pechtold wil ik niets te maken hebben. Ik heb trouwens mijn lesje wel geleerd, wat het lidmaatschap van politieke partijen betreft. Ik hou me maar bij het verzet, die rol ligt me beter en ik word er in elk geval gelukkiger van.

op 25 06 2006 at 14:17 schreef Rinus Duikersloot:

Bernadette, niks suggestiefs aan de vraag. Het verbreken van een belangrijke verkiezingsbelofte heb ik omschreven als afglijden. En als één belangrijke verkiezingsbelofte wordt gebroken dan kunnen de andere ook worden gebroken, vandaar mijn vraag. Maar goed, dat is dus niet gebeurd.
Excuus als ik de bedoeling van je voorbeeld naar Peter toe verkeerd heb weergegeven.

op 25 06 2006 at 14:35 schreef Steady Freddy:

@keesjemaduraatje: Jij bent dus voor Lousewies haar standpunten, zoals het thema afschaffen van bijzonder onderwijs. En je wilt dus doorzetten wat een onmogelijkheid is, mits zoals ook Geert Wilders wil, men de grondwet aanpast. Ik zeg hier nog maar eens wat ik je al schreef op je eigen weblog: Dan ook alle bijzonder onderwijs afschaffen! Alle ( protestants) christelijke, Joodse, rooms-Katholiek, Islamitisch onderwijs. Maar dan ook scholen die georganiseerd zijn op basis van de onderwijskundige ideeën zoals; Daltononderwijs, Freinetonderwijs, Iederwijs, Jenaplan, Montessorionderwijs en de Vrije school…

@peter: Als HP/De Tijd je lijfblad is dan snap ik waar je islamofobie vandaan komt! Maar ga dat zielige schreeuwblaadje hier geen serieuze media noemen svp…

op 25 06 2006 at 14:43 schreef Rinus Duikersloot:

Als genoeg mensen overtuigd kunnen worden om terug te gaan naar de roots van de EEG(waarom zou dat niet kunnen?) dan ligt dat zeker binnen de realiteit. Maar ook al zou het uiteindelijk niet lukken om voldoende mensen daarvan te overtuigen dan mag(néé moet) het geprobeerd worden.

op 25 06 2006 at 15:45 schreef Peter Breedveld:

Als HP/De Tijd je lijfblad is dan snap ik waar je islamofobie vandaan komt! Maar ga dat zielige schreeuwblaadje hier geen serieuze media noemen svp�

Dat maak ik godverdomme zelf wel uit, druiloor. Met je ‘islamofobie’. Da’s inmiddels al net zo’n betekenisloze kreet als ‘racisme’, ‘nazi’, ‘fascist’ en ‘fijn stof’.

Kom maar eens met argumenten. Wijs maar eens op grond waarvan je me kunt beschuldigen van ‘islamofobie’. Mijn voorspelling: er komt geen antwoord en het blijft weer een tijdje stil rond Steady Freddy, de labiele blater.

op 25 06 2006 at 18:30 schreef Cor Spaans:

Wolverine, wat wil je nog meer?
Je hebt als gelovige in een door Justitie erkend ‘heilig’ boek een ruimere vrijheid van meningsuiting: de strafvervolging wegens beledigingen en bedreigingen vervalt wanneer je je op een erkende religieuze tekst of traditie kunt beroepen. Je hebt dus meer vrijheid dan secularisten.
Daarnaast heb je ook nog eens de wettelijke bescherming tegen godslastering, en speciale privileges, bijvoorbeeld als ambtenaar van de burgerlijke stand de mogelijkheid om homomensen die willen trouwen te weigeren.

Ruimere vrijheid van meningsuiting, belediging en bedreiging. Bescherming tegen lastering van jouw ‘god’. Speciale privileges.

Wat wil je nog meer? En waarom? Moet de minderheid van secularisten nog zwaarder zuchten onder het juk van jouw Landmanaanbidding? Ben je afgunstig op de dreigingen en het geweld waarmee islamieten in ons land hun bevoorrechte positie gestand weten doen?

op 25 06 2006 at 19:06 schreef ReneR:

Het is jammer voor je Peter, maar ik had je al via mijn voorspelling eerder op dit weblog al voorbereid op de dingen die zouden komen. Het is 100% uitgekomen, maar je hoeft er geen helderziende voor te zijn. In elk geval wel wat politiek inzicht en weten, dat de domheid regeert in ons politieke bestel. Er komt geen verandering, we gaan gewoon lekker verder net zoals D66 met 1 van de grootste flapdrollen; dat het pluche heeft gekent. Volgens mij kun je beter Wilders gaan ondersteunen nu.

Het is tijd voor de revolutie.

op 25 06 2006 at 19:14 schreef Peter Breedveld:

En die revolutie, die gaat Wilders starten? Man, hou toch op.

op 25 06 2006 at 19:25 schreef Tania:

Gefeliciteerd met de referentie naar Frontaal Naakt in HP/DeTijd! Hoe bekender hoe meer lezers.

En verder: wat een ellende dat die blaaskaak van een Pechtold is gekozen. Hoe is het mogelijk… Kan Lousewies niet beter een geheel nieuwe partij oprichten, vraag ik me af. Welke Frontaal-Naakt- politicus-in-spe voelt zich geroepen?

Qua Europa, ik schaar me achter het standpunt van Peter / Lousewies. Ik heb een hekel aan de nutteloze bergen wielen die men overal gelijktijdig pleegt uit te vinden. En die dan allemaal toch net even anders zijn, zodat je een wankel en traag vehikel krijgt. Waarom bijvoorbeeld geen algemene Europese hoofdoekregel zodat niet ieder land hierover apart moet gaan steggelen? Maar goed, ik geef toe: mijn JA is toch vooral gevoelsmatig. Ik laat me graag en enkel door feiten overtuigen voor een NEE.

@ Cor Spaans: mee eens.

op 25 06 2006 at 20:32 schreef Victor Bavinck:

Peter, je reageert alsof je een portie drek op je bord krijgt als de naam Wilders valt. Je bent daar zeer consequent in. Dat vind ik wel leuk. Sterker nog, ik waardeer standvastige meningen . Sta mij echter toe hierbij te voorspellen dat je zult schrikken als Geert na de zomer zijn definitieve plannen bekend maakt. Hij heeft inmiddels een stevige organisatie opgebouwd, geloof het of niet. Anderzijds , jij kunt daar wel tegen. Of het nu revolutie wordt genoemd of niet: Wilders gaat minstens 20 zetels halen en op democratische wijze meedoen. Meer heb ik niet te melden tot maart 2007. Het voordeel van de twijfel niet waar ?
En nu ga ik mijn wit/oranje mozart kapsel opzetten. Tijd voor Portugal. Bedankt voor de gastvrijheid op deze site.Het ga je goed.

op 25 06 2006 at 20:54 schreef Peter Breedveld:

Ik gun Wilders van harte zijn 20 zetels, alleen al vanwege de blinde paniek die dat weer in Den Haag zal veroorzaken, maar ik heb er een hard hoofd in. Daarnaast: ik zit echt niet te wachten op dat christelijk-conservatieve reveil van Bart-Jan Spruyt.

Nee, een sociaal-liberale partij met Lousewies van der Laan, Mei-Li Vos, Paul Scheffer (ga nou toch weg bij die PvdA, man), Ali Belhaj, dat soort mensen, die zou ik wel steunen.

Als ik op Wilders zou stemmen zou dat een proteststem zijn. Een fuck you naar al die middelbare, zelfgenoegzame mannen die het altijd zo vreselijk met elkaar en vooral zichzelf naar de zin hebben.

op 25 06 2006 at 21:13 schreef fritzie:

een beetje off topic, maar gezien het aantal opmekingen over de EU het volgende.

De EU stelde de erkenning van Cyprus door Turkije als eis vóórdat er begonnen kon worden met de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de EU.
En wat blijkt ? Geen erkenning; wel onderhandelingen.
Over hoe erg de turkse bezetting is(geweest) zie op:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2338b.htm

op 25 06 2006 at 21:17 schreef Annelies van der Veer:

Vaak heb ik het afgelopen jaar moeten constateren dat ik Wilders een stuk beschaafder vond/vond overkomen dan bijv. Donner of andere gerenommeeerde politici. Oprechter….
Ja.

Het is Wilders die als ENIGE vragen stelt bij het bezoek van onze koningin aan een moskee waar mannen vrouwen geen handen willen schudden. Het is Wilders die vragen heeft gesteld, als ENIGE, bij de affaire rond Van der Horst. En zo kun je wel doorgaan. Als je consequent bent, zou je eigenlijk op Wilders moeten stemmen. Een proteststem of wat dan ook maar toch!

Ik ben er bijna rijp voor.

We zullen zien.

op 25 06 2006 at 21:21 schreef Peter Breedveld:

Ik heb niks tegen Wilders persoonlijk en ik vind zijn standvastigheid, zijn stoïcijnse houding bewonderenswaardig, maar zijn ideale samenleving is mijn hel. Ik krijg al claustrofobische aanvallen als ik eraan denk.

op 25 06 2006 at 21:41 schreef Annelies:

Ik begrijp wat je bedoelt Peter, maar wanneer staat de (nieuwe) politicus op die wEl ‘ons’ vertegenwoordigt? Ik wacht daar met smart op maar ik zie hem/haar niet. Jij wil toch ook liever ‘gezond’ blijven dan dat je de politiek in gaat. Nou dan!

Maar het is wel nodig, zoveel is zeker.

Ik heb trouwens dat boek van Bart Jan Spruyt gelezen: De Toekomst van de Stad, en dat was helemaal niet slecht.

(Oh wat geniet ik nu van de rust in dit land, 1-0 voor Portugal. Laat het zo blijven…)

op 25 06 2006 at 21:46 schreef Peter Breedveld:

Ha!

Wat zijn die Hollanders stil!
Wat zijn die Hollanders stil!
Wat zijn die Hollanders stil!
Wat zijn die Hollanders stil!

Nou, kom maar op met die bedreigingen.

Ik weet het echt niet, Annelies. Gelukkig heb ik nog tot maart volgend jaar de tijd.

op 26 06 2006 at 02:43 schreef Wolverine:

MSM = Main Stream Media.

lol ik ben nog op omdat nederland verloren heeft. lol * cynisch uiteraard.

op 26 06 2006 at 02:45 schreef Wolverine:

ps. ik hoop dat hetvrijevolk.com meer lezers krijgt omdat jij nu in de MSM genoemt bent.

op 26 06 2006 at 04:56 schreef Duns:

Huh? Hetvrijevolk.com zou meer lezers krijgen om Peter in de MSM wordt genoemd?

Leg eens uit.

————————-

Het gaat een leuke verkiezingsstrijd worden in 2007. Met Bos, Rutte en Pechtold kiezen PvdA, VVD en D’66 voor de nietszeggendheid.

Balkenende heb ik nog nooit op een originele gedachte kunnen betrappen. Femke gaat de wedstrijd ook niet beslissen.

Kortom: het wordt oogsten voor de ‘smaakmakers’ van de SP, CU en PvdV (=Groep Wilders).

Ik heb er zin an!

op 26 06 2006 at 12:00 schreef Rinus Duikersloot:

Wat is Wilders’ ideale samenleving dan dat die zo’n hel zou zijn?

op 26 06 2006 at 12:32 schreef Hidde:

Mwoa.. als de VVD Eerdmans en Pastors weet te strikken wordt daar toch wat specerij aan de zoutloze pap toegevoegd. Laat Rutte dan de zalvende stabiele moderator zijn die je blijkbaar toch nodig hebt om echt flinke aantallen kiezers blijvens aan je te binden.

op 26 06 2006 at 12:34 schreef Michiel Mans:

Wilders staat op mijn verder erg korte lijst van mogelijke kandidaten. Al was het inderdaad maar als een proteststem.

Ik zal zeker gaan stemmen voor de Kamerverkiezingen. Dat heb ik bij de gemeenteraadsverkiezingennagelaten.

op 26 06 2006 at 12:37 schreef Peter Breedveld:

Hebben we reden om aan te nemen dat de VVD Pastors en Eerdmans gaat strikken?

Die Van Baalen, die vind ik ook een verstandige en principiële liberaal.

op 26 06 2006 at 13:54 schreef Bernadette de Wit:

Peter, ik was helaas niet in de gelegenheid om je borrel te bezoeken.
Over de EU (of de NL politiek): jij bent veel optimistischer dan ik, al zie je de zin niet langer in van partijlidmaatschappen. Je gelooft nog wel in verzet. Elke ook. Ik niet zo, ik zie geen mogelijkheden om die systemen van binnenuit te veranderen en de burgers zijn ook te suf of te links, dus uiteindelijk komt het erop neer dat mijn leven wordt beperkt tot mijn privé-domein plus wat publiceren, daar moet ik dan maar mijn maatschappelijke betrokkenheid kwijt.
Meer zit er niet in.
Maar laten de instanties en de politici niet denken dat ze me klein hebben gekregen, ik zal hun aanspraken op legitimiteit blijven bestrijden.

op 26 06 2006 at 13:56 schreef Hidde:

Het schijnt dat er gesprekken waren. Op instigatie van Verdonk…. Je zou zeggen dat er voor de betrokkenen sprake is van een win-win situatie, mits de nieuwkomers enige speelruimte krijgen natuurlijk.

Die Van Baalen hoor ik louter verstandige dingen zeggen wanneer ik ‘m op TV zie. Z’n uiterlijk is alleen wat stigmatiserend voor de VVD. Jammer dat het geen Marokkaan in rolstoel is.

op 26 06 2006 at 14:37 schreef Cor Spaans:

Vroegere Fortuynstemmers lopen door t’een of t’ander wel erg gemakkelijk achter theocraten aan. En inderdaad, de LPF had natuurlijk ook zijn eigen godsdienstwaanzinnige in de gelederen: Bomhof gelooft in het rondlopen en -fladderen van fysieke engelen op aarde.
Paul van Buitenen, Lucas Hartong, Platform de Krijger, Bart Jan Spruyt; allemaal duivelsaanbidders waarmee je jezelf in de vingers snijdt!

Pastors (what’s in a name) is The Man – begrijp dat toch.

Ave: dat boek van Spruyt (die momenteel werkt aan een nieuwe benadering van homoseksualiteit, waarmee hij homomensen een aangepaste status denkt te kunnen geven, haha) lijkt me hilarisch. Ik ga ‘ns kijken of ik het in de bieb kan vinden en daar lezen (die vent krijgt van mij geen cent, zelfs geen leengeld).

op 26 06 2006 at 14:45 schreef Elke:

Goeiemiddag iedereen.
Hier volgt een lap-alarm; veel lettertjes.
Ik ga de opmerkingen die Peter hoger in deze draad maakte beantwoorden.
Gaat over de EU.

@ Peter.
Dank je wel voor het compliment dat ik goed ben in het schetsen van nachtmerrie-achtige scenario’s, als reactie op de discussie over de EU in deze draad.
Maar zodra er grote machtsbelangen in het spel zijn, blijken nachtmerrie-achtige scenario’s helaas toch nooit nachtmerrie-achtig genoeg om de uiteindelijke loop der dingen te beschrijven.
De KZ-Lager, de Culturele Revolutie, de papieren getuigenissen uit de archieven van de KGB, Bangladesh, Rwanda, de islamitische revolutie in Iran: allemaal gingen ze het voorstellingsvermogen van zelfs de grootste nachtmerriescenario-producent te boven.
Misschien moet ik daar eens met geestverruimende middelen aan werken; een bad-trip LSD zou misschien toch nog een iets accuratere EU-toekomstbeeldschets kunnen opleveren dan ik hierboven reeds beschreef.

Je opmerkingen even aflopend:
– Ik geef van der Laan niet de schuld van "alles wat er mis gaat in Europa".
Ik verwijt haar dat ze uit volle borst de EU-Grondwet van Valerie Giscard d’Estaing propageert, die voorziet in een pretotalitair Groot-Europa.
Dat doet Pechtold trouwens ook.
D66 is wat mij betreft dus ook totaal taboe.

– Je kunt in het Europarlement zo veel als je wilt, ál je vingers op welke pols dan ook houden, het zal je niet helpen.
Het Europarlement heeft nu al weinig macht, en met de EU-Grondwet heeft het nog minder macht.
Dit omdat de macht van Eurocommissarissen en het door hen benoemde Europese Hof uitgebreid wordt, en de EU-Grondwet eveneens in hun onschendbaarheid voorziet.
Kijk maar (léés die Grondwet nou &$#@#$@*@ een keer!) bij het 7e protocol, Hoofdstuk 1..
Art. 1 en 2 voorzien in onschendbaarheid van de instellingen van de Unie.
Art. 11 van dat 7e protocol voorziet zelfs in vrijstelling van strafvervolging van strafbare feiten, gepleegd door ambtenaren van de Unie!
Zoek maar niet in je "Grondwetkrant" of in de door de Regering uitgereikte samenvatting, want dit stond er niet in!

Je kunt die lekkere ongekozen eurocommissarissen na de instelling van die Grondwet dus niet meer ter verantwoording roepen, want de gebouwen, instellingen en het archief van de Unie zijn onschendbaar: ze hoeven alleen openheid van zaken te geven als het Europese Hof dat beslist
En dat Europese Hof stellen ze zelf aan, die mag jij niet kiezen.
Raad eens wat voor luitjes daarin komen te zitten?
Zelfs alle handtekeningen, van alle bewoners van de Unie, en een verzoek van alle regeringen van alle lidstaten daartoe, kunnen ze gewoon naast zich neerleggen.
Het zogenaamd unieke petitierecht van de EU-burgers waar Atzo Nicolai tijdens de referendum-campagne zo over jubelde, is daarom een wassen neus.

– en daarmee lijkt me je opmerking "Brusselse dictators klinkt hysterisch in mijn oren" ook wel beantwoord denk ik.
Ik ben nog mild geweest in mijn beschrijving; zeer mild.

– Over die vrede in Europa.
Mijn punt is, dat onderlinge samenwerking die voor alle partijen netto redelijk nuttig is geweest, die vrede 60 jaar heeft gewaarborgd.
Nauwe samenwerking, echter zonder éénwording.
Laten we het zo zeggen: mensen kunnen erg gesteld zijn op hun buren, maar als er een politicus zegt dat ze voortaan verplicht iedere dag samen met hun buren in bad moeten gaat het mis.
Frankrijk en Nederland hebben al laten weten wat ze van de "politieke éénwording" bovenop de economische eenwording van Europa vonden, andere bevolkingen kregen die kans eenvoudigweg niet.
Het keiharde gepush van de eurocraten, om hun kiesgerechtigde bevolkingen accoord te laten gaan met hun Groot-Europese ambities "omdat de EU ervoor zorgde dat het al 60 jaar vrede is", bevordert de Europese vrede allerminst.
De frictie tussen de buren die door de eurocraten gedwongen worden met elkaar in bad te gaan, brengen die vrede juist in gevaar.
Want er treedt een inmiddels merkbare culturele segregatie op in de Unie (en dat brengt met meteen op jouw punt over die "Poolse golf").
De nettobetalers komen tegenover de netto-ontvangers te staan.
De oude lidstaten tegenover de nieuwe.
Natuurlijk zijn er mensen die niet verder kijken dan het onderhoudsklusje dat een Pool keurig voor ze heeft gedaan.
Natuurlijk, natuurlijk, een heel aardige Pool, heel keurig en kundig, vast en zeker.
Mijn koranleraar is ook een schat van een man, maar Theo van Gogh is echt, heus nog steeds dood en de gevangenissen zitten stampvol met Zonen van Allah, en grote delen van de bevolking zijn (het gezeik van en over) moslims nog steeds spuug- en spuugzat.
Bekijk je het dus even breder dan alleen het klusje in je huis, dan hoor je in de samenleving geluiden, die de Polen een plaats geven in de nieuwe segregatie: die tussen de oude EEG-landen en de nieuwe lidstaten.

– En dan komen we op die er wat tussendoor geslingerde vraag van je of ik vind dat Baskenland onafhankelijk moet worden.
Het antwoord erop slingert dus ook wat verloren rond in mijn betoog.
Ja hoor, laat de Basken maar gerust een poosje onafhankelijk zijn.
Hun onafhankelijkheidsstrevenkomt ondanks alle politieke verwikkelingen au fond voort uit onderdrukte culturele gevoelens (cultuur = gedrag, zeden en gewoontes die één groep van een soort onderscheiden van andere groepen binnen de soort).
Verder gaan met onderdrukken helpt niet, leert de geschiedenis.
Het enige wat je dáár mee bereikt, is dat kwaadaardige figuren zoals de marxisten van de ETA zich het probleem toeëigenen en politiseren.
Geef de Basken maar rustig de tijd om die onderdrukking van specifieke culturele gevoelens te boven te komen, en ze zullen zich na verloop van tijd weer bij Spanje aansluiten omdat ze zich dan weer op de overeenkomsten, in plaats van op de verschillen kunnen gaan richten.
En de ETA behoort dan ook meteen tot het verleden.
Tevreden mensen hebben geen marxistische terroristen nodig om "voor hen op te komen".
Vrijheid is gewoon het geneesmiddel voor dit probleem.
Dwang van Groot-Spaanse, Groot-Duitse, Groot-Servische en Groot-Europese ideologieen die alles en iedereen in hun gehaktmolens tot eenheidsworst proberen te draaien, is zeer beslist niet de oplossing voor dit probleem.

Het van bestuurswege trachten op te dringen van onrealistische "broederschappen" hebben we trouwens kortgeleden nog meegemaakt, en toen is het óók mislukt.
Heel Europa kampt met integratieproblemen van moslims.
Heel Europa zit met de weerzin van niet-islamitische bevolkingsgroepen tegen de toenemende anti-sociale opstelling van moslims in Europa.
Niks "broederschap".
Maar men doet net alsof er niets gebeurd is, gaat op dezelfde weg door met implementeren van alweer een volgende opgedrongen broederschap met vérstrekkende consequenties.

Mijn conclusie is: er bestaat wel een Europa, maar geen Europeanen.
Toen we als het continent Europa, bestaande uit soevereine staten met hun eigen culturen, eigenaardigheden, zeden en gewoonten samenwerkten was iedereen best tevreden.
Maar nu we van de EUrocraten wegens voor hen moverende redenen zo nodig gestandaardiseerde "Europeanen" moeten worden, gaat het mis.
De Fin pikt het niet als de EU dankzij stemmen van Italianen, Fransen Grieken en Portugezen (in de neusgaten van de Fin stinkende knoflookvreters die niet genoeg in de sauna zitten) hem voorschrijft hoe hij sauna’s dient te bouwen, en het hem zelfs in veel gevallen verbiedt om er eentje naast zijn huis neer te zetten – reeds honderden jaren de plaatselijke cultuur.
De Portugees wenst niet dat de EU hem dankzij de stemmenmacht van de vinologische barbaren uit Nederland, Denemarken en Zweden kan voorschrijven, hoe zijn kostelijke Portwijn geproduceerd en gerijpt moet worden.
En de Nederlander gooit zijn kont tegen de krib als de door de Fransen gedomineerde boerenlobby van de EU ons van onze goudeerlijke half-om-half gehaktbal trachten te beroven.
Na 60 jaar van Pax EEG herinnert de polderbewoner zich dan plotseling wat een smerige vreters die chauvinistische Fransozen zelf eigenlijk zijn, met hun Pens op de manier van Caen, die in meer vredige tijden nog zachtmoedig Tripes werden genoemd en aan de Fransen zelf werd gegund…

De ambtocratische idioten leren het nooit: een democratische samenleving kun je niet "maken" in de burelen van de macht.
De democratische samenleving wordt door de democratische samenleving gemaakt.
Samenlevingen die wél in de burelen van de macht worden "gemaakt", noemen we dictaturen.
De eurocraten solliciteren zeer hard naar dat predikaat.

Mijn "grip", Peter, is nog volledig in tact: maak je geen zorgen.
Op dit onderwerp ben ik aardig ingelicht en zitten mijn vingers vast als een bankschroef.
Dat geldt trouwens voor de meeste burgers die de Europese Grondwet helemaal hebben gelezen.
Had je nog euro-illusies, dan ben je die na lezing van dát document wel kwijt.

op 26 06 2006 at 15:19 schreef Peter Breedveld:

Holy Ravioli, wat een intimiderende hoeveelheid tekst. Ik ga het korter houden.

Om te beginnen met je laatste opmerking: ik koester geen euro-illusies. Europa is een feit, er valt een hoop te zeiken maar er is ook veel voordeel te verwachten van innig samenwerkende EU-leden. Het voorbeeld dat jij noemt van die FRansen die regels gaan opstellen voor de bouw van Finse sauna’s, dat is helemaal geen Europees probleem. Nu worden er in Den Haag al besluiten genomen over Limburg en Groningen die volstrekt niet in het belang van de bevolking daar zijn. Dat is echter geen reden om ‘Nederland’ op te heffen. Nee, er moet daarover gewoon stevig worden gediscussieerd.

Wat de moord op Van Gogh te maken heeft met die Polen, is mij een volstrekt raadsel. Polen zijn volgens mij katholieken en geen ‘zonen van Allah’.

Ik ga de Europese grondwet niet lezen. Dat het een gedrocht is, wil ik graag geloven. Maar ik zie geen reden om daarom maar tegen een verenigd Europa te zijn. Er is toch ‘nee’ gestemd door Frankrijk én Nederland?

De nettobetalers komen bijna overal tegenover de netto-ontvangers te staan, in Italië, bijvoorbeeld. Maar is een afgescheiden Noord-Italië zo’n verrijking? Ik denk van niet. Weer een bestuurseenheid erbij, met misschien wel een eigen munt, eigen wetten. Ik zie uit naar de harmonisatie van regels, ik vind het geweldig dat de grenzen zijn weggevallen. Ik voel me eigenlijk hartstikke Europeaan.

Ondanks al die tekortkomingen voel ik me Europeaan. En de Polen zijn welkom. Wat mij betreft zijn ze de peper in de reet van het Nederlandse loodgieters-, timmermans-, klusjesmans-, en elektricien-wezen. Tot een paar jaar terug weigerden loodgieters naar mijn huis te komen als ik iets had, wegens te druk. Van dát probleem heb ik geen last meer. Polen komen maar al te graag, halen het vel niet over mijn oren, zijn beleefd en doen goed werk.

Waarom zou ik verder moeten willen kijken dan dat?

op 26 06 2006 at 15:45 schreef Fritzie:

Waarom zou ik verder moeten willen kijken dan dat?
Inderdaad, bekrompen.
Je kijkt enkel naar je eigen belang en zolangjij denkt dat dat niet in gevaar is, is er niets aan de hand volgens jou.

Vroeg of later word er wel mee geconfronteerd.
Als je oud of zwak bent geworden, of werkeloos.
Of je kind kan als starter op de arbeidsmarkt niet aan het werk. Of nog leuker. Allochtonen die wegens gebrek aan inzet en opleiding niet kunnen concurreren met de polen.
En je weet het: "Als ik geen uitkering krijg, móet ik wel gaan stelen."
Ik zie de voordelen van saamhorigheid wel.

Goedkoop is duurkoop zeg ik dan maar.

op 26 06 2006 at 15:56 schreef Peter Breedveld:

Je bent liberaal of je bent het niet, Fritz. Ik heb geen enkele behoefte me druk te maken om lieden die zo verwend zijn dat ze niet meer weten wat het is om te moeten werken voor hun geld, laat staan dat ze eer in hun werk stellen.

Fuck ‘em. Ik wil gewoon dat mijn dak wordt gerepareerd, zonder gezeik, dat mijn lekke leiding wordt gedicht, dat er een nieuw, degelijk hek wordt geplaatst.

Ik kom uit een ondernemersgezin. Als je hard werkt en vooral ook zorgt dat je werk levert waar je trots op kunt zijn, komen de klanten heus naar jou toe. Doe je dat niet, tant pis. Op mijn sympathie kun je dan niet rekenen.

Bekrompen? Het zal wel. Maar in elk geval niet socialistisch.

op 26 06 2006 at 15:59 schreef Frans Engels:

* Vroegere Fortuynstemmers lopen door t’een of t’ander wel erg gemakkelijk achter theocraten aan. En inderdaad, de LPF had natuurlijk ook zijn eigen godsdienstwaanzinnige in de gelederen: Bomhof gelooft in het rondlopen en -fladderen van fysieke engelen op aarde.
Paul van Buitenen, Lucas Hartong, Platform de Krijger, Bart Jan Spruyt; allemaal duivelsaanbidders waarmee je jezelf in de vingers snijdt!

Pastors (what’s in a name) is The Man – begrijp dat toch.
*

Jouw stukjes staan bol van waarde-oordelen. Wie er goed is en wie niet. Waarschijnlijk begrijp je enigzins hoe de psyche van de mens werkt. Dat men zich graag wil vereenzelvigen. De een met de een, de ander met de ander. Door steeds waarde-oordelen uit te spreken, zit je mensen te piepelen in hun gevoel, en zet de potentieel-fortuynisten tegen elkaar op.

Je hebt meestal geen mening, die je puntsgewijs kunt verdedigen, maar wel een oordeel. Het lijkt wel of je het erom doet.

Waarom was je trouwens niet op de forum-borrel ?

Frans

op 26 06 2006 at 16:05 schreef Peter Breedveld:

Was-t-ie wel.

op 26 06 2006 at 16:15 schreef Lagonda:

Hahahaaa, wordt dit het nieuwe criterium van integriteit — of je wel of niet op de forum-borrel was? Pas maar op wat jullie zeggen allemaal, want ik ben toevallig wel tot het *laatst* gebleven!

op 26 06 2006 at 16:21 schreef Peter Breedveld:

Nee, hoor, dat was ik.

op 26 06 2006 at 16:24 schreef Lagonda:

Ja, maar jij bent van ons allen dan ook het integerst.

op 26 06 2006 at 17:39 schreef Michiel Mans:

-"Ja, maar jij bent van ons allen dan ook het integerst."-

Wiens booze men slempt, wiens cocoskip men kluift (en met veel genoegen), is zeer integer. Lagonda…slijmbal.

Bovendien, ik vind het tijdstip van huiswaarts gaan, geen criterium voor de mate van integriteit. Ik vond het doorgaan met het afzeiken van de PvdA, terwijl achter je de PvdA vrouw des huizes een brandstapel aansteekt, heel erg integer. Dat was niet Lagonda of ik.

Terug naar de discussie,

Waarom verder kijken? Vanwege de geschiedenis Peter. Je kunt verder kijken door terug te kijken. Aan de voorbeelden van Elke kunnen er nog een aantal toegevoegd worden.

Ze noemde,

-"Groot-Spaanse, Groot-Duitse, Groot-Servische ideologieen"-

Ik zet daar het Habsburgse Oostenrijk-Hongaarse, het Russische Tsaren en hierna communistische rijk bij. Zelfs Groot-Brittannie is lang met de knoet Groot gebleven. Pas na Culloden in 1745 (de Schotten zeggen ‘kwart voor zes’), gaf Schotland zich gewonnen. Nu hebben de kiltdragers een grote mate van autonomie. Als Londen dat met dwang zou hebben tegengehouden, was een Noord-Ierland in de Hooglanden niet uitgesloten.

op 26 06 2006 at 17:46 schreef Elke:

Peter, als je de EU-grondwet niet wilt lezen is een discussie over het al dan niet bestaan van een risico op vergaande EU-dictaten en/of EU-dictators verder niet zinvol. Dat vereist werkelijk enige kennis van die materie.

We kunnen wel een leuke discussie over cultuur hebben natuurlijk.
Bijvoorbeeld, dat wanneer Den Haag over Limburg beslist dat ook al frictie geeft, maar gewoonlijk wel getolereerd wordt omdat de groeperingen cultureel voldoende grootste gemene delers hebben om vreedzaam met elkaar om te kunnen gaan.
En dat die grootste gemene delers van de EU-landen onderling volgens mij niet talrijk genoeg zijn om datzelfde te kunnen doen.

Dat je de overeenkomst met jouw individuele aardige klusjes-Pool en de individuele aardige Nederlandse moslim niet ziet, kan ik weinig aan veranderen.
Het zien van die overeenkomst heb je nodig, om te snappen wat Theo van Gogh nu in die vergelijking te zoeken had.
En jij kunt uiteraard gerust bij volle bewustzijn besluiten, dat je geen zin hebt om verder te kijken dan dat die Pool goedkoop klusjes voor je doet.
Dat deden de ondernemers immers ook niet, toen ze in de 70-er jaren Marokkanen en Turken naar Nederland haalden die veel netter, beleefder en goedkoper dan Nederlanders trappen dweilden en plees boenden.

Maar ik vind wel, dat de mensen die onder de aanzwellende golf van zeer orthodoxe Marokkanen en Turken bij volle bewustzijn besloten dat ze niet verder wilden kijken dan alleen die goedkope geschrobde plees, nu ook niet moeten zeuren als de moslims de vrijheden van vrouwen, homo’s, niet-moslims in Nederland aanvreten, en over gaan tot geweld als ze hun zin niet krijgen.
Dat is de cultuur van die mensen, dat had iedereen van te voren kunnen weten, want er hebben heus mensen voor gewaarschuwd, waaronder Willem Drees sr. zelf, zie de inzet in dit artikel in het Katholiek Nieuwsblad.

En ik vind dus ook je dan ook niet kunt klagen, als de naar Nederland komende orthodox-katholieke Polen over een poosje de hen onwelgevallige abortus- en euthanasiewetgeving uit ons land weg proberen te tremmen, de vrouw weer achter het aanrecht proberen te krijgen, voorbehoedsmiddelen aan banden proberen te krijgen, en het katholicisme boven andere denkbeelden geprivilegieerd proberen te krijgen – zoals in Polen gebruikelijk is.
Want dat had iedereen dan natuurlijk ook kunnen weten; er is immers echt genoeg gewaarschuwd dat die "voordelige klusjesmannen" voor gewone mensen op termijn wel eens onvoordelig zouden kunnen uitpakken.
En er is ook echt vaak genoeg uitgelegd, dat de reden waarom die Nederlandse klusjesman zo duur is, en waarom jij eigenlijk zo langzamerhand toch maar liever een beetje goekope hebt is, dat de EU jou en die Nederlandse klusjesman financieel uitkleed voor:
– de duizelingwekkende EU-bijdragen aan de sterke economieen van Spanje en Ierland.
– voor de tabak, de wijn en de bananen van de Fransen
– voor de totaal achtergeleven landbouw in Frankrijk
– voor de belastingparadijzen Gibraltar en de Kanaaleilanden van de Britten (8e protocol, art. 6,8,13)
– voor de modernerisering/subsidiering van de staalindustrie in Polen en Tsjechie (protocol 9)
– voor de modernisering/ontmanteling van kerncentrales in Litouwen en Letland (protocol 9)
– voor Italie, dat tegen alle EU-regels in, subsidies aan commerciele bedrijven in het Zuiden mag blijven geven (slotverklaring)
– voor de vrijstelling van invoerrechten voor Griekse producten (protocol 8, art. 21),
– voor het aparte belastingtarief dat Ierland voor zichzelf bedongen heeft zodat het (nog meer!) industrieen uit de andere lidstaten naar zich toezuigt (protocol 8, art. 14).
En nog vele, vele andere door jou betaalde zaken, zaken die de economie waarin jij je geld verdient ook nog eens saboteren met valse concurrentie.
Maar dat wil jij allemaal niet weten – want je wilt de EU-grondwet niet lezen en voor jou is het gewoon belangrijk dat die Pool goedkoop een afvoertje en een leidinkje aanlegt.
Toch?

op 26 06 2006 at 17:53 schreef Elke:

Milton Freedman: "You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state."

op 26 06 2006 at 18:30 schreef Cor Spaans:

Frans Engels, geijnponem, jouw vreemde eerste posting onder die internationale naam op Frontaal Naakt, steek ik als compliment in mijn zak. Inderdaad, ik schep er genoegen in mensen als jij te piepelen en ben daar steengoed in. Wist je trouwens dat er heel veel mensen meegenieten, als ik jullie zo aan het piepelen ben? ’t Is hier nu eenmaal een secularistisch magazine.

Guttegut, wat een enig intermezzo; toch maar weer terug on topic graag.

op 26 06 2006 at 20:15 schreef Lancelot:

(kwoot)
Guttegut, wat een enig intermezzo; toch maar weer terug on topic graag
(/kwoot)

Natuurlijk. Vanwege Forumbeleefheid en Internet-zelfregulatie ga ik graag terug on-topic.
(Maar toch wel vreemd dat juist JIJ daarom vraagt. De man die het niet graag over zichzelf heeft, en liever de persoonlijke aanval (met veel bijvoeglijke naamwoorden) kiest.

On Topic:

Ik vind het pijnlijk dat Lousewies het niet gehaald heeft. Ze zat in een zelfde soort rol als Verdonk. Ik kan alleen maar hopen dat de Verdonks, Verhagens en van der Laans elkaar weten te vinden. En samen met Pastors en Wilders een grote volksbeweging weten te maken.

Misschien zijn suicidale cynici dan niet meer nodig voor een aanzet tot veranderingen.

L.

op 26 06 2006 at 20:17 schreef Peter Breedveld:

Je vergelijkt appels met peren, Elke. Als ik – als een ware liberaal – Polen toesta om mijn huis op te knappen, betekent dat natúúrlijk niet dat ik me door ze de wet moet laten voorschrijven.

Ik vind trouwens dat ik me ook de wet niet hoef te laten voorschrijven door moslims die zich in dejaren zeventig in Nederland vestigden.

Voorts concentreren jij en Fritzie zich op mijn opmerking over de lage kosten die de Poolse klusjesmannen rekenen, terwijl ik nog iets gezegd heb over het vakwerk – in Nederland een volstrekt in onmin geraakt begrip – en de vriendelijkheid. Voor mij allemaal erg belangrijk.

Ook moet je niet Frankrijk en een paar andere landen de schuld geven van de hoge lasten die ons worden opgelegd. Ten eerste krijgt ook Nederland Europese subsidies en ten tweede zijn de lasten zo hoog omdat er zoveel Nederlanders zijn die parasiteren op de verzorgingsstaat.

Het is allemaal te eenzijdig, wat je roept, Elke.

Ik wil de grondwet inderdaad niet lezen. Ik kan mijn tijd nuttiger besteden. Maar zelfs als ik het ding helemaal zou lezen, dan nóg zou ik die Polen van harte welkom heten. Vrije verkeer van goederen en diensten, dat is helemaal mijn straatje. Weg met het protectionisme.

op 26 06 2006 at 20:38 schreef Lagonda:

@Peter: Kwaliteit en vakwerk is ook nog onder Nederlanders te vinden. Jan Kuitenbrouwer heeft ooit een column geschreven over de verbazende stiptheid en uitstekende kwaliteit van de vaklieden uit het prachtige Land van Maas en Waal. Toegegeven; dat is inderdaad ongeveer hetzelfde als Polen.

op 26 06 2006 at 20:44 schreef Peter Breedveld:

Totaal andere wereld, Lagonda. Totáál verschillend.

Maar je hebt gelijk, in Brabant en ook in Limburg heb je nog mensen die hun werk met liefde doen, en die weten wat service is, en die zich niet generen een vriendelijk woord tot hun medemens te richten.

op 26 06 2006 at 20:51 schreef Paardestaart:

De eerste de beste die keihard anti-Eu is krijgt mijn stem.
De EU is mijn grootste nachtmerrie, vooral in verband met de tweede, Eurabië natuurlijk, en vanwege onmiddellijke convulsies en blafbraak bij het vooruitzicht voortaan behalve de nederlandse overheid met zijn gulzige bemoeizucht óok nog de EU in de gaten te moeten houden.

Niet méer overheid, maar minder – véel minder

Hoe kun je de schaamteloze manier vergeven waarop het verdomde establishment na de oorlog heeft gemeend de groot-europese gedachte – die in de optiek van de boven ons gestelden de vrede veilig zou stellen tussen de Europese landen – erdoor te drukken; door het stemvee voor te houden dat verdragen die alvast gesloten werden nog helemaal níets te betekenen hadden; dat de europese volkeren terdege zouden worden gesondeerd voordat ‘de eenwording’ een feit zou worden, terwijl ons toch aan de vooravond van het referendum gierend van de lach verteld werd dat we toch moeilijk nú nog konden terugkrabbelen, nu de eenwording al zo goed als rond was.

Of zoals de vreselijke, afstotelijk arrogante Bot met zijn verbeten Thunderbirdkaken ons toebeet, dat ‘mensen die de materie niet begrepen maar liever hun mond hielden, terwijl de regering op het punt stond om hùn vrijheid uit handen te geven!

Het is goddomme net zoiets als met een architect om de tafel te zitten met het ontspannen gevoel dat het hele droomhuis nog op de tekentafel ligt, en dan te horen te krijgen dat je alleen nog maar de kleur van de voordeur kunt kiezen!

Wanneer is ons ooit gevraagd hoe wij ons een verenigd Europa voorstellen? Zou dat niet de allereerste vraag moeten zijn?

Wat mij betreft kozen we een regering om onze belangen te behartigen – niet om ons land op te heffen, of onze zeggenschap uit handen te geven.
Dergelijke beslissingen vallen buiten het mandaat dat een volk aan zijn vertegenwoordigers heeft gegeven.
Ik wil geen beslissingen inzake Europa voordat wij ons hebben kunnen uitspreken over wat Europa eigenlijk moet zijn.
Ik vind dat wij onze zeggenschap en vrijheid moeten verdedigen tot het uiterste.
Europa zal ons verpletteren, en van alle landen net zo’n uniforme massa maken als de ruimtelijke ordening van het aanzien van ons land heeft gemaakt.

Vrijheid! Niet nòg meer overheid – om godswil..

op 26 06 2006 at 21:21 schreef Lagonda:

"Totaal andere wereld, Lagonda. Totáál verschillend."

Nou … alletwee heel katholiek, heel boers, en heel veel zuipen. Maar een kastje schuren, dat kunnen ze als de beste!

op 26 06 2006 at 21:22 schreef Elke:

@ Peter: "Vrije verkeer van goederen en diensten, dat is helemaal mijn straatje. Weg met het protectionisme."

Ben ik ook heel erg voor.
Met als restrictie het eerder door mij genoemde citaat van Freedman: "You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state."
Daarom ben ik ook mordicus tegen de politieke eenwording van Europa.
Want die brengt al die gevaren met zich mee zoals ik die beschreef.

De tijd zal het leren.
Ik denk dat we op een totalitaire periode in Europa afstevenen.
De trend is er al.
Volksvertegenwoordigers trekken zich al zo goed als niets meer aan van het electoraat.
En uit hun midden zullen de eurocommissarissen Grondwet-style opstaan.
Want die Grondwet komt er.
Daar ben ik van overtuigd.
Als het niet met steeds weer nieuwe referenda met nieuwe beloftes en nieuwe dreigementen is, dan via een omweggetje, of stukje bij beetje.
Maar die Grondwet komt er, want zonder dat ding kunnen de dromen van de eurocraten niet in vervulling gaan.

Je opmerking over vakwerk heb ik wel gelezen, hoor.
Het klinkt een beetje naar de welbekende Randstadcultuur.
De macht van de overbevolking: "als het je niet zint donder je maar op, voor jou tien anderen" .
Een stelselmatig verziekingsproces van de samenleving.
Waar ik woon zijn loodgieters, klusjesmannen, schilders etc. zeer stipt, uiterst bekwaam, erg aardig, betrouwbaar en gediciplineerd.
Maar tegen de prijzen die de Polen rekenen kunnen ook zij echt niet op.

Je kunt wel zeggen dat onze ondernemers daar dan maar mee moeten concurreren, prima.
Maar dan moet je de Nederlandse ondernemers ook ontslaan van de plicht om belasting te betalen, die voorziet in de levensstandaard en sociale voorzieningen die Nederland nu juist van Polen onderscheiden.
Het zijn namelijk die zaken, die de Poolse ondernemers zo’n stuk goedkoper maken dan de Nederlandse.
Nauwelijks belasting meer dus, hoogstens nog 10% voor wat infrastructuur.
Dan moet iedereen maar voor zijn eigen kosten voor gezondheid, onderwijs en pensioen gaan zorgdragen.
En als ze daar te arm voor zijn, moeten ze maar gewoon kreperen, net zoals in Polen.
Pas dan heb je echte concurrentie.
Lijkt me erg gezellig en een hele vooruitgang. :-(

op 26 06 2006 at 21:52 schreef Tania:

"En ik vind dus ook je dan ook niet kunt klagen, als de naar Nederland komende orthodox-katholieke Polen over een poosje de hen onwelgevallige abortus- en euthanasiewetgeving uit ons land weg proberen te tremmen, de vrouw weer achter het aanrecht proberen te krijgen, voorbehoedsmiddelen aan banden proberen te krijgen, en het katholicisme boven andere denkbeelden geprivilegieerd proberen te krijgen – zoals in Polen gebruikelijk is."
schreef Elke.

Hm, het kan ook dat juist de Polen die hierheen komen blij zijn met de relaxtere houding t.o.v. het geloof in Nederland.

"Europa zal ons verpletteren" schreef Paardestaart.

Ik heb een iets hogere pet op van de eigenwijsheid, zelfredzaamheid en veerkracht van de Europeaan, denk ik.

Waakzaamheid is altijd mooi, maar het moet niet ontaarden in angstzaaierij.

op 26 06 2006 at 21:52 schreef Peter Breedveld:

Misschien vergis ik me, maar volgens mij moeten de Polen zich houden aan de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Dat ze geen lasten hoeven afdragen stond in de oorspronkelijke dienstenrichtlijn, maar vanwege de tegenstand is die bepaling geschrapt.

op 26 06 2006 at 22:01 schreef Peter Breedveld:

Wat Tania zegt.

op 26 06 2006 at 22:09 schreef Paardestaart:

Goethe: "Ik ben niet bevreesd, dat Duitsland niet één zou worden; onze uitstekende wegen en toekomstige spoorwegen zullen hun effect hebben. Duitsland is één in zijn vaderlandsliefde en zijn weerstand tegen vijanden van buitenaf. Het is verenigd, omdat de Duitse Taler en Grosschen door het gehele rijk dezelfde waarde hebben, en omdat ik mijn koffer mee kan nemen door alle zesendertig staten, zonder hem verplicht te moeten openen. Het is een geheel, omdat de gemeentelijke reisdocumenten van een inwoner van Weimar overal worden geaccepteerd, en gelijkgesteld aan de paspoorten van de burgers van zijn machtige buitenlandse buren. Met betrekking tot de Duitse staten, wordt niet langer gesproken van binnen- of buitenlands. Verder is Duitsland één op het gebied van maten en gewichten, handel en migratie, en nog een honderdtal zaken, die ik hier niet hoef op te noemen.

Men vergist zich echter als men denkt, dat de Duitse eenheid tot uiting zou moeten komen door de stichting van een grote hoofdstad, en dat deze grote stad de grote massa ten goede zou komen op dezelfde manier als een paar vooraanstaande individuen daarvan zouden profiteren."
Als toch de hedendaagse Brusselse bureaucraten dat eens zouden begrijpen! De verenigde EU-markt heeft de 15 lidstaten de open grenzen – voor mensen, goederen en kapitaal – gegeven, die Goethe in 1828 prees. Vrije handel en verkeer zijn een feit. Maar een "grote hoofdstad" of een regulerende federale staat, die het leven extra compliceert, hebben we niet nodig.

http://www.meervrijheid.nl/index.html?goethe-klassiekliberaal.htm

Een eenheid omdat er vrije handel is, omdat men zich vrijelijk kan bewegen, èn omdat men vindt dat er iets gezamelijks te verdedigen valt. Méer is niet nodig inderdaad – en als dat wèl zo is ontstaat het als vanzelf. Dat hoeven de boven ons gestelden niet af te dwingen door ns voor het lapje te houden, wou ik maar zeggen..vooral omdat afgedwongen eenheid knelt en om rebellie vráagt.

op 26 06 2006 at 22:15 schreef Peter Breedveld:

WE zijn het dus over alles eens, behalve dan dat ik geloof dat je op volksvertegenwoordigers moet stemmen die zorgen dat er op onze saeck gelet wordt en jij dat je op vertegenwoordigers moet stemmen die willen dat Nederland uit de EU stapt.

op 26 06 2006 at 22:16 schreef Tania:

"Wat Tania zeg" schreef Peter.

Maar een uitnodiging voor een borrel, ho maar… :-)

op 26 06 2006 at 22:21 schreef Peter Breedveld:

Je bent me te laat opgevallen. Met de kerstborrel ben jij erbij.

op 26 06 2006 at 22:44 schreef Paardestaart:

"Ik heb een iets hogere pet op van de eigenwijsheid, zelfredzaamheid en veerkracht van de Europeaan, denk ik.

Waakzaamheid is altijd mooi, maar het moet niet ontaarden in angstzaaierij"

Waar komt toch die esthetische gepreoccupeerdheid met ‘angstzaaierij’ vandaan?
Is het soms een internalisering van de beledigende conclusie van het establishment, dat iedereen die fulmineerde tegen beslissingen die zij in hun oneindige wijsheid en meta-visie hebben genomen bang was?
Dat de kritiek en de grimmige woede die ‘het volk’ ondanks de goede zorgen van de boven ons gestelden ertoe bracht en masse op een buitenstaander te willen stemmen voortkwam niet een gerechtvaardigd en legitiem oordeel, maar een beschamende uiting was van verwerpelijke ressentimenten en platte ‘angst’ voor ‘het vreemde’?

Ik wens je veel geluk met je vertrouwen in ‘de eigenwijsheid, zelfredzaamheid en veerkracht van de Europeaan’, maar ik hoop wel dat je beseft dat die eigenwijsheid dan wel tot uitdrukking zal moeten komen..
Als Europa eenmaal een feit is zal die parmantige tegendraadsheid hem namelijk niet meer baten.

Wat dat betreft is de heerschappij van de hautaine bureaucraten die er niet eens voor terugdeinzen om hun eigen mensen te belazeren net zo moeilijk te breken als de ijzeren greep van een dictator
Je vertrouwen in iets dat natuurlijk helemaal geen rol speelt in dezen is éen van de redenen dat een politiek verenigd Europa zoals Elke voorspelt vermoedelijk inderdaad onvermijdelijk is.

Ik ben dus bang dat struisvogelpolitiek zoals gewoonlijk weer het alternatief is voor ‘angstzaaierij’; het enige antwoord van burgers die voor fier en onbevreesd willen worden aangezien..

op 26 06 2006 at 22:51 schreef Tania:

Ik ben nogal sporadisch en met weinig tekst aanwezig, dus het is mijn eigen schuld.

Toch bedankt voor de kerstuitnodiging – ik zal kijken of ik tot die tijd mijn sporen kan verdienen.

op 26 06 2006 at 22:52 schreef Paardestaart:

"ik geloof dat je op volksvertegenwoordigers moet stemmen die zorgen dat er op onze saeck gelet wordt"

Niemand die ten tijde van het referendum vond dat men ‘voor’ moest, nee: zelfs kòn stemmen verdient zo’n stem, Peter.
De belangrijkste vraag namelijk die gesteld had moeten worden voor er van zo’n grondwet ooit sprake zou kunnen zijn is nooit gesteld.
Bovendien heeft Nederland niet eens een uitzonderingsbeding geclaimd..ten aanzien van helemaal niks.

op 26 06 2006 at 22:55 schreef Tania:

"Ik ben dus bang dat struisvogelpolitiek zoals gewoonlijk weer het alternatief is voor ‘angstzaaierij’; het enige antwoord van burgers die voor fier en onbevreesd willen worden aangezien.." schreef Paardestaart.

Ik ben niet voor struisvogelpolitiek, maar voor waakzaamheid zonder angstzaaierij.

op 26 06 2006 at 23:04 schreef Tania:

"Dat de kritiek en de grimmige woede die ‘het volk’ ondanks de goede zorgen van de boven ons gestelden ertoe bracht en masse op een buitenstaander te willen stemmen voortkwam niet een gerechtvaardigd en legitiem oordeel, maar een beschamende uiting was van verwerpelijke ressentimenten en platte ‘angst’ voor ‘het vreemde’?" schreef Paardestaart ook nog.

Dit gaat echter over iets heel anders, heeft niet met Europa te maken. De stem voor Fortuyn vond ik zeer begrijpelijk en zeker geen uiting van angst of andere ‘verwerpelijke ressentimenten’. Sterker nog, ik ben altijd sterk tegen de idiote demonisering van Fortuyn en diens aanhangers geweest en zelfs het ‘cordon sanitaire’ in Vlaanderen heb ik altijd de grootste flauwekul gevonden.

op 27 06 2006 at 01:02 schreef Paardestaart:

Hoe weet jij dat dit niet met Europa te maken heeft?
Ik ben gewoon éen van die burgers, en wat mij betreft ging het óok over Europa. Zoals het over de rol van de overheid ging en gaat, zodat nog meer overheid mij een gruwel is
Dat die overheid zich niet meer gedraagt als vertegenwoordiger van het volk, maar als zijn voogd en onderwijzer had Fortuyn ook al geconstateerd trouwens.
Ik ga er dus maar vanuit dat hij niet van plan was om de zeggenschap in ons eigen land zomaar uit handen te geven, waar hij er immers voor pleitte de grenzen tot nader order te sluiten. Hij was niet van plan de bewaking van ’s lands belangen uit te besteden aan anderen

Ik vind je antwoord trouwens nogal mager…dat je voor angstzaaierij waarschuwt had ik al opgemerkt.
Waarom wat ik zeg angstzaaierij is heb je echter niet duidelijk gemaakt.

Waarom zal Europa ons niet verpletteren denk je?

Toch niet omdat jij denkt dat de nederlandse overheid pal staat voor onze rechten, neem ik aan? Of kun je me daar een voorbeeld van geven?
Europa bemoeit zich namelijk al met alles waar het zich volgens onze vroede vaderen beslist níet mee zou bemoeien, en niet mee hóeft te bemoeien.

Ik acht het in hoge mate onwaarschijnlijk trouwens dat het ze zou opvallen; de Nederlandse overheid bemoeit zich namelijk óok ijverig met zaken waarmee ze zich helemaal niet mee zou móeten bemoeien – maar de druppel holt de steen, en ik ben bang dat we daaraan al geheel gewend zijn..
Wij zijn allang geen vrije volwassen burgers meer, maar kinderen die zakgeld krijgen, in ruil voor een twijfelachtige zekerheid, en de enige taak die de overheid absoluut moet vervullen, die van de bescherming van ieder’s veiligheid kan ze al lang niet meer aan.
Daarmee is de overheid wat mij betreft van beschermer in een tiran en een al-bedil veranderd

op 27 06 2006 at 08:44 schreef Lagonda:

Over machtige overheid gesproken: er is gisteren een wet aangenomen waarmee gemeenten gemachtigd worden om zich de bouwgrond toe te eigenen van projectontwikkelaars en particulieren die weigeren deze grond volgens de inzichten van de gemeente te exploiteren. Dus als iemand een stuk bouwgrond naar de zin van de gemeente te lang braak laat liggen, terwijl de gemeente daar allemaal mooie kantoorpanden wil neerzetten, dan mag de gemeente dus voortaan — uiteraard in het kader van het algemeen nut en de sociale cohesie; projectontwikkelaars zijn natuurlijk allemaal asociale beesten, want ze rijden in een BMW — de grond gewoon inpikken.

op 27 06 2006 at 18:27 schreef Paardestaart:

Hm – burgers en grond; dat is de overheid natuurlijk een doorn in het oog..Het roept ongewenste gevoelens op van souvereiniteit en vrijheid
Grondbeheer is alleen bij Ordentliche Behörden in goede handen.
Met het oog op het algemeen belang en het bestemmingsplan enzo..
Elk stukje grond beschreven en gelabeld – en kadastraal verantwoord Kruideniersgrond, waarop elke vijfentwintig jaar iets anders gebouwd zal worden.

op 27 06 2006 at 20:45 schreef Elke:

Paardje schreef: "Grondbeheer is alleen bij Ordentliche Behörden in goede handen.
Met het oog op het algemeen belang en het bestemmingsplan enzo..
Elk stukje grond beschreven en gelabeld – en kadastraal verantwoord. Kruideniersgrond, waarop elke vijfentwintig jaar iets anders gebouwd zal worden. "

Alles keurig volgens de EU-regels uiteraard.
Want die gaan in alle gevallen boven onze nationale wetten.

O jee potverdorie, nou doe ik zeker alwéér aan angstzaaierij.

op 28 06 2006 at 01:21 schreef Rinus Duikersloot:

Tania schreef: het kan ook dat juist de Polen die hierheen komen blij zijn met de relaxtere houding t.o.v. het geloof in Nederland.

Peut-être maar het katholicisme is ook een heel ander geloof dan de islam.
Feit blijft dat het teveel mensen uit een islamitische cultuur niet blij zijn met de "relaxtere houding", iets waar sommigen hier veel te makkelijk aan voorbijgaan. Degenen die hier in het verleden voor waarschuwden werden als angstzaaiers afgedaan.

op 28 06 2006 at 03:30 schreef Duns:

Da’s een interessant verhaal, Lagonda.

Hoe heet die wet? (waarmee gemeenten grond kunnen inpikken).

Grappig genoeg heeft Bush op dezelfde dag een executive order getekend die het eigendomsrecht in de VS laat prevaleren boven de door de overheid gewenste invulling (Yeah voor Bush !)

Overigens kon het onteigenen natuurlijk altijd al (ten algemene nutte)…

op 28 06 2006 at 08:39 schreef Lagonda:

@Duns: Dat weet ik niet precies — ik probeerde er al een link bij te zoeken, maar kon het niet zo snel vinden. Ik hoorde het in elk geval langskomen op Radio 1. Het is inderdaad zo dat de gemeente al kon onteigenen; de grap dat de procedure nu veel sneller verloopt, en de gemeenten ook veel eerder tot onteigening mag overgaan.

op 28 06 2006 at 23:13 schreef Tania:

"Degenen die hier in het verleden voor waarschuwden werden als angstzaaiers afgedaan."
schreef Rinus Duikersloot.

Precies en dat was erg dom, gewoon kritisch de feiten benoemen is nog geen angstzaaierij. Pas als je bewust overal drama’s neerzet vol hel en verdoemenis ben je aan het angstzaaien en angstzaaiers worden op den duur door zelfstandig nadenkende mensen niet meer serieus genomen.

op 29 06 2006 at 01:08 schreef Paardestaart:

Hm – dus als je regering op het punt staat een een contract te ondertekenen waardoor wetten van buiten boven die van je eigen land gaan is het overdreven om te zeggen dat Europa ons zal verpletteren…?
Dan is dat angstzaaierij?

In dat geval lijkt het me een goede zaak om zoveel mogelijk angst te zaaien – met jouw welnemen
Of zonder, natuurlijk :)

op 29 06 2006 at 03:08 schreef Rinus Duikersloot:

Als je 5 jaar geleden had gezegd dat in de nabije toekomst islamcritici in Nederland zouden worden afgeslacht en zouden moeten vrezen voor hun leven dan zou dit als een drama vol hel en verdoemenis worden afgedaan. Kortom als angstzaaierij dus.

op 29 06 2006 at 13:00 schreef Elke:

Duns, Lagonda: die Wet waar jullie het over hebben ("waarmee gemeenten grond kunnen inpikken") is dat soms de Wvg, de Wet Voorskeurecht Gemeenten?

op 29 06 2006 at 13:10 schreef Elke:

@ Paardestaart: Over dat angstzaaien: precies mijn mening.
Mensen worden in slaap gesust.
Het is allemaal niet zo erg.
De Brusselse Boven Ons gestelden zijn heel aardige mensen.
Heus.
Dat soort gegorgel, waardoor mensen hun gevoel van urgentie volkomen verloren zijn.
Mensen willen nu eenmaal graag geloven dat alles prima gaat en er niks aan de hand is.

Ondertussen is ruim de helft van onze wetgeving inmiddels Brussels, en dreigt straks Turkije ook nog als grootste lidstaat van de Unie de wetten van de Unie grotendeels te gaan bepalen.
Die dan ook -uiteraard- dwingend aan de niet-islamitische staten van de Unie zullen worden opgelegd.
Niks aan de hand hoor luitjes…

op 29 06 2006 at 13:40 schreef Peter Breedveld:

Niemand hier zegt dat er niets aan de hand is, Elke. Integendeel. Maar er is ook een weg (er zijn er meerdere, zelfs) tússen de apocalyps en het ga-maar-rustig-slapen. Namelijk niet uit de EU stappen en kritisch meedebatteren. Of denk je dat Nederland veel beter af is als het uit de EU stapt maar daardoor vervolgens wel wordt ingekapseld?

En welke Turkse wetten gaan er worden ingevoerd, denk je? Misschien een wet die islamofobie strafbaar stelt, of iets dergelijks. Benieuwd wie er dan als eerste veroordeeld gaat worden voor ‘islamofobie’. Maar veel meer zal er niet komen.

Turkije zou dan wel de grootste lidstaat zijn, maar numeriek vormt het land natuurlijk bij lange na niet een meerderheid.

Het zal dus allemaal wel meevallen.

op 29 06 2006 at 14:30 schreef Bernadette de Wit:

En wat dacht je van die 80 miljoen Turken die vrij door Europa kunnen reizen? Een immigratiewet die aan huwelijksimport hogere scholingseisen stelt, kun je dan wel op je buik schrijven. Dan is de islamisering van Europa een feit. Onderschat het niet zolang hier (NL, Duitsland, Scandinavie) nog uitkeringen zijn en softe overheden en daar niet. Onderschat ook niet de herislamisering van Turkije, die is in volle gang. Dat krijgen we hier ook. Volgens de Aivd zijn de Turkse jongeren ook aan het radicaliseren.

De documentaire afgelopen zondag van een van die moslimomroepen, over jonge jongens die meededen aan een wedstrijd azan (moskeeomroeper), liet weer eens zien dat die mensen hoewel hier geboren volledig in een middeleeuws islamitisch universum leven.
Peter, je onderschat het.

op 29 06 2006 at 14:39 schreef Peter Breedveld:

Ik denk van niet. Ik denk niet dat er 80 miljoen Turken naar hier zullen komen. En niet elke Turk is een streng-gelovige moslim. Een Turkse vriendin van me (fotografe Aysel Bodur) vertelde me dat Istanbul een levendige homo- en travestietenscene heeft. Ik ken een projectontwikkelaar die bezig is een luxe naturistenresort in Turkije te bouwen, geen enkel protest van de bevolking in de naburige dorpen. Ook dát is de realiteit. Zulke dingen zullen alleen maar in een stroomversnelling komen door Europa, dat geloof ik echt.

Ik weet wel dat er reactionaire krachten actief zijn in Turkije, maar ik geloof dat de welvaart het uiteindelijk van die krachten gaat winnen.

op 29 06 2006 at 15:21 schreef Bernadette de Wit:

Peter, de Turken in Nederland komen bijna allemaal uit Anatolië of zijn Koerden en in elk geval grotendeels zwaar moslim én onderontwikkeld. De paar middenstanders niet te na gesproken. En er staan heus nog vele achterlijke inteeltkoppen op de wachtlijst om hierheen gehaald te worden.
Je beeld van de hippe kant van Turkije komt totaal niet overeen met de werkelijkheid van de Turken hier.

op 29 06 2006 at 15:31 schreef Peter Breedveld:

Nee, maar ik denk dat die hippe kant de voorbode is van een brede modernisering en secularisering van Turkije.

Let wel, Turkije is nog helemaal niet lid en als je er iets tegen wilt doen, zul je lid moeten blijven de EU.

op 29 06 2006 at 16:16 schreef Peter Breedveld:

De uitgever van de nieuwe glossy Taxim, die zich op hippe Turkse vrouwen richt, heeft een minder pessimistische kijk op de Turks-Nederlandse bevolkingsgroep dan Bernadette. Ik neem aan dat ze minstens een aantal duizend exemplaren hoopt te verkopen.

op 29 06 2006 at 17:09 schreef Karel:

Ik denk dat je een naief beeld hebt van waar Turkse migratie toe zal gaan. Nederland en Duitsland hebben de grootste Turkse gemeenschappen binnen Europese Unie. Beide landen kennen daarnaast nog steeds een uitgebreid sociaal welvaartsstelsel met huursubsidies, sociale woningbouw,zorgtoeslagen, kinderbijslag, etc. In een EU met vrij verkeer van arbeid en kapitaal, waar zal een Turkse exodus zich dan willen en kunnen vestigen?

Daarnaast bestaan er inderdaad enorme verschillen tussen het rurale en het grootstedelijke Turkije. Ankara is heel anders dan Anatatolia, zoals Amsterdam niet volledig representatief is voor heel Nederland.

op 29 06 2006 at 18:40 schreef Cor Spaans:

Enorme voorzichtigheid is geboden. Maar of Europa nu wel of niet het land Turkije binnen de Unie haalt, een grote islamitische gemeenschap en een invloedrijke Turkse gemeenschap zijn er toch reeds. Het aantal Turken in Europa zal niet dalen; het aantal invloedrijke radicalen kan gemakkelijk dalen. En daar is de combinatie van expliciete wetgeving en handhaving het aangewezen middel voor.

op 29 06 2006 at 19:03 schreef Paardestaart:

Waarom moeten wij lid zijn van de EU ‘om mee te kunnen discussiëren’??
Als we er niet inzitten hòeven we niet mee te discussieren.

Waarom gaan jullie nu over Turkije zitten praten?
Ook zonder Turkije zijn wij de sjaak – als de Nederlandse regering onze huid tenminste voor een habbekrats van de hand wenst te doen..Als Nederland geen uitzonderingsclausules bedingt, zodat wij tav een aantal zaken het laatste woord hebben in ons eigen huis hadden we net zo goed de duitsers hun gang kunnen laten gaan

Of liever gezegd – de Engelsen.

Wij lieten ze natuurlijk ook hun gang gaan…

Luister, zolang er geen woord gewijd is aan de vorm die de EU moet krijgen moet je toch NEE blijven zeggen?
Je weet niet wat je over je heen krijgt als je ja zegt – en wat het je gaat kosten om er weer vanaf te komen

Dus: is het een handels- en economisch verband?
Of moet het ook cultureel, en zelfs politiek zijn?

Wat willen de Nederlanders nu eigenlijk?
En waarom is die vraag eigenlijk niet onmiddellijk gesteld?
Tijd gewonnen, al gewonnen?
De foie-gras-methode?
Stom, oneerlijk en levensgevaarlijk natuurlijk…Een prima recept voor een (burger-)oorlog

Ankara is trouwens helemaal niet zo heel anders dan Anatolia…Het is de steile hoofdstad van een steil en behoudend gebied..werd gisteravond nog gezegd in een documentaire

En moderniteit en hipheid zegt ook niet zo veel.
Het is net zo iets als het rumspringa van de Amish: just a fase

Daarna kiest de meerderheid voor de wereld die ze altijd hebben gekend. Logisch toch?

Je kunt als takfir trouwens doen wat god verboden heeft – want als het een dekmantel is dan mag het bij nader inzien toch wèl…dus je kunt er niet van op aan dat je krijgt wat je ziet.

Trouwens: hebben jullie die alleraardigste mensen horen praten??
Géen idee hoor..ze hebben eeuwen lang alles geslikt, al naar gelang – maar wéten doen ze niets
Geen touw aan vast te knopen

op 29 06 2006 at 21:12 schreef Tania:

Rinus D. schreef: "Als je 5 jaar geleden had gezegd dat in de nabije toekomst islamcritici in Nederland zouden worden afgeslacht en zouden moeten vrezen voor hun leven dan zou dit als een drama vol hel en verdoemenis worden afgedaan. Kortom als angstzaaierij dus."

Precies, tegenwoordig zien we dit als een serieuze opmerking, de islamitische dreiging is er nu, met als dieptepunt een dodelijk slachtoffer. Zelfs als je het 5 jaar geleden had geopperd, zou het nog wel ergens op zijn gebaseerd. Had je het daarentegen 15 jaar geleden verkondigd, dan was dat angstzaaierij geweest, want nergens op gebaseerd behalve op de angst of afkeer van de spreker. De geschiedenis is constant in beweging, politici sluiten verdragen, landen vallen uiteen, onverwachte consequenties geven weer totaal andere resultaten, etc. Dramatische voorspellingen doen mag iedereen van mij, maar ik blijf het liefst zo dicht mogelijk en tevens zo kritisch mogelijk bij de feiten. In dat verband lees ik de bijdragen op deze onvolprezen site natuurlijk wel met de grootste belangstelling.

Enfin, genoeg gelachen met het angstzaaien lijkt me. Ik ga eens aan de afwas.

op 29 06 2006 at 21:48 schreef Rinus Duikersloot:

@ Tania
Het lijkt erop dat je je oordeel het liefst net zolang uitstelt totdat het niet meer te ontkennen valt. Ik weet niet of sommigen hier gelijk gaan krijgen met hun sombere toekomstscenario’s maar ze schetsen wel serieuze risico’s.

op 29 06 2006 at 23:38 schreef Tania:

@ Rinus
Serieuze risico’s in kaart brengen is zeer verstandig. Pluspunten ernaast zetten ook. Pas dan oordelen, lijkt me. Maar goed, ik hou het hier bij, morgen weer vroeg op.

op 30 06 2006 at 02:07 schreef Paardestaart:

‘Had je het daarentegen 15 jaar geleden verkondigd, dan was dat angstzaaierij geweest, want nergens op gebaseerd"

O??
Bin Laden had in 1995 al aanslagen in het buitenland gepleegd op Amerikaanse doelen, meen ik
Hij had toen het plan opgevat naar Engeland te verkassen, had aanslagen op Clinton en Joh. Paulus op zijn to do-lijstje staan, en het plan opgevat om vliegtuigen als bom te gebruiken in de VS
Ook had hij een deel van zijn vermogen uit Saoedi Arabie weggehaald en in Engeland gedeponeerd,om van daaruit aanslagen in de westerse wereld te plegen

In 1992 al wordt de eerste aanslag gepleegd die de VS met Bin Laden in verband brengt, op het hotel in Aden waar Amerikaans Un-personeel verblijft
In 1993 pleegt Ramzi Yousef de eerste aanslag op het WTC

O – en in 1989 wordt Al Qaeda opgericht, en in 1995 grijpen de Taliban de macht in Aghanistan

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de aanslagen in München, in 1972.

Het lijkt mij eigenlijk eerder een kwestie van op de hoogte zijn, dan van onverschrokkenheid wanneer je de islam als politiek gevaar begon te zien.
Sommigen zijn gelijk wakker – anderen hebben daar twintig jaar voor nodig, of langer.
Ik weet niet of je daar nu trots op moet zijn..

op 30 06 2006 at 13:58 schreef Tania:

Amen…

PS. Het ging over de rituele afslachting van islamcritici in Nederland, maar goed misschien moeten we terug gaan naar Mekka rond 700, mij best hoor…

op 01 07 2006 at 11:27 schreef Rick de Bie:

Frontaal Naakt staat ook in Elsevier.

op 01 07 2006 at 11:41 schreef Peter Breedveld:

Dank. Ook in de papieren versie? Ik krijg opeens een shitload aan bezoekers via de Elsevier-site.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS