Home » Archief » Fatsoen


[09.09.2007]

Fatsoen

Willem de Zwijger

Pompeii11 (53k image)

Sjoerd de Jong maakt zich in NRC Handelsblad van 8 september druk over de ’toon’ van ‘het debat’ en de opwinding daaromheen. Over de aanval op Ehsan Jami:

‘Laten we niet vooruitlopen op de strafzaak, de bedreigingen aan het adres van Jami, de verdienen opsporing en bestraffing, maar toch: als Tjibbe Joustra nodig is ons te beschermen tegen een 17-jarige met losse handjes, lijkt de ondergang inderdaad nabij.’

Over toon gesproken.

De Jong weet heel goed dat de nationale terrorismebestrijder – veel te laat – in actie kwam omdat Jami in levensgevaar was en is. Niet vanwege een jongen met ‘losse handjes’. Wie een serieuze bijdrage wil leveren aan de ’toon’ van het debat, moet zijn artikel niet op deze manier beginnen.

De Jong gaat nog even door. Moslims worden aangesproken als ‘geitenneukers of als pooiers van de profeet’ bijvoorbeeld. In werkelijkheid betitelde van Gogh uitsluitend radicale islamisten als ‘geitenneukers – op grond van een seksuologisch advies van één van hun grote voorlieden – en werd uitsluitend Abou Jahjah, die daar als welsprekend intellectueel heel goed tegen bestand was, gejend met het fraai gevonden ‘pooier van de profeet’. Over Ayaan Hirsi Ali: ‘(…) ‘orkaan Ayaan’ die op het schoolplein islamitische kleuters kapittelde over de Grondwet (…)’. Het was niet op het schoolplein, maar in een klas, het waren geen kleuters maar basisschoolleerlingen, en ze kapittelde in het geheel niet maar stelde gewoon een vraag.

Over toon gesproken.

En over goed lezen, goed citeren, goed gedocumenteerd zijn en de feiten kennen en rapporteren. Basisvaardigheden van de hedendaagse journalist, mag ik hopen.

De Jong lijdt aan een groot misverstand over waar ‘het debat’ nu eigenlijk over gaat, en tussen wie het gevoerd wordt. Dat Nederlandse debat gaat niet over de tegenstelling tussen de islam en het westen, en wordt niet gevoerd niet tussen moslims en (bij voorkeur) oudere witte mannen. Het gaat over het handhaven en uitbouwen van de vrije seculiere, tolerante samenleving versus de weg van multiculturalisme en diversiteit. Het debat gaat over integratie en samen leven versus segregatie en conflict.

We zien, feitelijk, in ‘het debat’ aan de ene kant in het geheel geen moslims, maar wel van Doorn, van Thijn, Abrahams, Meulenbelt en de Jong, en aan de andere kant wel ex-moslims als Hirsi Ali, Jami, Ellian en bijvoorbeeld ‘witte mannen’ als Cisca Dresselhuys, Nahed Selim, Paul Cliteur en Max Pam.

Het debat woedt niet tussen de autochtonen en een kwantitatief zeer bescheiden minderheid van migranten, waarbinnen een nog veel bescheidener minderheid een radicaal anti-Westerse en anti-Nederlandse houding heeft aangenomen. Het debat woedt tussen verschillende fracties van de Nederlandse elite, de spraakmakers, de opinieleiders. En het gaat over hele simpele vragen. Bijven we elkaar een hand geven? Blijven we kinderen van het vrouwelijk en mannelijk geslacht met elkaar in contact brengen? Mogen we nog cartoons blijven tekenen, boeken schrijven of films maken? Mogen we nog zeggen en schrijven wat we denken?

Sjoerd de Jong pleit voor het winnen van de hearts and minds van de meerderheid van de Nederlandse moslims. Uitstekende gedachte. Het gaat er wel om waarvóór we die hearts and minds winnen. Is dat voor de seculiere, vrijzinnige samenleving: prima. Is dat voor een angstvallige multiculturaliteit waarin we ons voortdurend zorgen moeten maken of we elkaar niet voor het hoofd stoten: niet.

Geen toekomst voor toonmatigers, of zero-kwetsers. Nergens voor nodig. Ik hoop dat van Doorn zo lang mogelijk blijft leven, zodat hij mij zo lang mogelijk kan blijven kwetsen zonder zijn toon te matigen. Alleen maar goed.

Wie in dit land wil leven, hier wil blijven en gelukkig wil zijn moet vooral de lengte van zijn tenen beperken.

Sjoerd de Jong pleit voor fatsoen in het debat. Fatsoen is goed citeren, feiten goed weergeven, en met elkaar in discussie gaan. Wilders werd fors verguisd vanwege de toon van zijn bijdrage aan het kamerdebat van afgelopen week. Toch citeerde hij allerlei Soera’s over het lot van joden, christenen en ongelovigen, en een fatsoenlijk debat zou vereisen dat tenminste één islamitisch geleerde vervolgens een flink stuk zou schrijven waarom Wilders fout zit met zijn feiten, of met zijn interpretaties van de Koran. Dat stuk kwam er niet.

Fatsoen – en echt respect – is in dit land dat je elkaar zonder blad voor de mond bestrijdt met argumenten. Fatsoen is niet mokkend in de moskee zitten, of zonder weerwoord heilige verontwaardiging ten toon spreiden. Het is niet anderen woorden in de mond leggen die nooit gesproken zijn.

Fatsoen is geëngageerd zijn; het is meedoen.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 09.09.2007 @ 11:22

[Home]
 

23 Reacties

op 09 09 2007 at 12:13 schreef filantroop:

Toch even de zinsnede:

“’Laten we niet vooruitlopen op de strafzaak, de bedreigingen aan het adres van Jami, de verdienen opsporing en bestraffing, maar toch: als Tjibbe Joustra nodig is ons te beschermen tegen een 17-jarige met losse handjes, lijkt de ondergang inderdaad nabij.”

Nu weten we dat in bepaalde kringen begane misdrijven door sommige taalartiesten graag met eufemismen omfloerst worden. We herinneren ons nog de “boefjes”, die weliswaar volwassen misdrijven pleegden. Maar als boeven boefjes genoemd kunnen worden moet het wel meevallen.
Aan de gebruikte woordkeus valt meestal wel op te maken waar degene die het hanteert politiek te situeren valt.
Nu wil het toeval dat een zeventienjarige losse handjes had (de losse voetjes zijn gemakshalve even weggelaten). Maar of het voor Sjoerd van de slijpsteen veel verschil gemaakt zou hebben als het jongmens met de losse handjes vier jaar ouder geweest was, valt te betwijfelen. Kundige denkers als hij zijn nog in staat om van Mohammed Bouyeri een argeloze circusartiest te maken die bij een messenwerpersact een abuis had.

op 09 09 2007 at 14:58 schreef Eric:

Heel goed antwoord aan de Jong. Nu niet meer valt vol te houden dat je geen kritiek op de Islam mag hebben, gaat het over de toon van het debat, ik ben ben benieuwd wat het volgende excuus wordt. Ik zie dat bepaalde linkse mensen de woorden ‘facsisme’ en ‘Mussolini’ al weer uit de kast getrokken hebben. En ondertussen Wilders maar zetels winnen, dat ze dat verband maar niet willen zien valt niet te begrijpen. Is het nu echt zo moeilijk om inhoudelijk op Wilders te reageren?

op 09 09 2007 at 15:03 schreef Tofuburger:

Een prachtig stuk; ik ben benieuwd wat De Jong gaat antwoorden hierop. Toch is mijn conclusie dat er helemaal geen debat is. Minister Vogelaar noemde Wilders op staats-tv bijvoorbeeld "een grammofoonplaat die afgedraaid wordt" (Pauw & Witteman). De roep om fatsoen van Sjoerd de Jong lijkt te zijn dat je eerst moet aantonen dat je voor een sterke rol van de conservatieve islam in de NL samenleving moet zijn, wil je mee mogen debatteren. Partijen die daar fel tegen zijn (Wilders, Jami) mogen niet meedoen en worden belachelijk gemaakt. Ook met dank aan NOVA.

Ook dat er in het debat "in het geheel geen moslims" meedoen, of nauwelijks, bewijst dat er geen debat is over de toekomst van onze democratie. Maar soms is polarisatie de oplossing.

op 09 09 2007 at 15:08 schreef Tjerk:

"Kundige denkers als hij zijn nog in staat om van Mohammed Bouyeri een argeloze circusartiest te maken die bij een messenwerpersact een abuis had."

Heb hierom smakelijk moeten lachen. Dank!

Het stuk van Willem heb ik met instemming gelezen, op één punt na – ik denk niet dat het in alle gevallen raadzaam is zo schel mogelijk beledigingen te toeteren. Een belediging is geen argument.

De boodschapper is ten dele verantwoordelijk voor hoe zijn boodschap overkomt. Als de link tussen Khomeini’s bepaling dat het toegestaan is een geit te naaien wanneer de vrouw menstrueert en de aanduiding ‘geitenneukers’ in de eindeloze herhaling van de term verloren gaat, dan kun je je afvragen wat het nog méér betekent dan een scheldwoord.

‘Submission’ de uiteindelijke reden voor de bedreiging van Ayaan en de moord op Van Gogh, is dan weer van een ander kaliber, omdat hier de steen des aanstoots zelf de kritiek vormt. Het was een zeer beschaafde en esthetisch fraai vormgegeven polemiek.

op 09 09 2007 at 15:09 schreef hosseyn:

Als we het in islamische landen hebben over boefjes met losse handjes, dan is dat niet in overdrachtelijke zin, maar dit terzijde.

Goed stuk van de Zwijger. Ook weer een bewijs dat de onderverdeling in links en rechts wel erg schematisch is, en geen enkel recht meer doet aan de complexiteit en veelheid aan stemmen.

op 09 09 2007 at 15:32 schreef Peter Breedveld:

Submission noch het woord ‘geitenneuker’ is oorzaak of aanleiding van de moord op Van Gogh. Dat heeft Bouyeri zelf gezegd. Het ging om de belediging van Allah, als ik het wel heb. De spoorloos verdwenen Rinus Duikersloot (die leeft toch nog wel?) kent zowat zijn hele verklaring voor de rechtbank uit zijn hoofd, en die hamerde daar steeds op.

Kan iemand bevestigen wat ik hierboven schreef?

Jezus Christus schold de farizeeërs trouwens uit voor addergebroed. De schrijver van Reynaert de Vos beledigde, Erasmus beledigde, Reve beledigde, Wolkers beledigde en Hermans beledigde, en het is allemaal ergens goed voor geweest.

Sjoerd de Jong is walgelijk hypocriet. Hij is één van de laatsten van wie ik wil horen dat ik mijn toon moet matigen. De Jong doet dat zelf ook niet. Kennelijk zijn sommige deelnemers aan het debat gelijker dan andere.

Interessant is wat Hafid Bouazza een paar weken op deze site schreef, dat De Jong, toen hij hem zijn polemische stuk ‘Nederland slikt teveel onzin van moslims’ aanbood, opgewonden zei dat hij er zo blij mee was, want zoiets mocht een autochtone Nederlander als hijzelf niet schrijven.

Ja, ja. Wel handenwringend toestaan dat een gevierde schrijver in jouw krant een paar rake zweepslagen uitdeelt en vuile handen maakt, en later met je schijnheilige, zuinige gezicht gaan preken dat de toon anders moet.

Weinig sjiek, Sjoerd.

op 09 09 2007 at 16:13 schreef Fritzie:

Fatsoen is geëngageerd zijn; het is meedoen…..volgens de regels van het spel.

"Submission noch het woord ‘geitenneuker’ is oorzaak of aanleiding van de moord op Van Gogh. Dat heeft Bouyeri zelf gezegd. Het ging om de belediging van Allah, als ik het wel heb. De spoorloos verdwenen Rinus Duikersloot (die leeft toch nog wel?) kent zowat zijn hele verklaring voor de rechtbank uit zijn hoofd, en die hamerde daar steeds op.

Kan iemand bevestigen wat ik hierboven schreef?"

Klopt, Inderdaad.

op 09 09 2007 at 18:02 schreef Paardestaart:

Dank Zwijger – dat was superieur. En wat een zelfbeheersing..geen onvertogen woord terwijl de provocatie toch aanzienlijk was.

Het debat gaat er niet op vooruit door alsmaar kleinzerig te meieren over beledigingen en kwetsuren..De mensen die begrijpen dat de verwijten en de verontwaardigdheid van onze vijanden alleen maar een middel zijn om mensen terug in hun schulp te jagen moeten dat vooral niet laten gebeuren, en ze moeten de useful idiots die met hen meehuilen vooral onverkort van katoen blijven geven.

Wie westerlingen lastig valt met islamitische geloofszaken om te verklaren waarom de mensenrechten van een nederlandse burger aantoonbaar bedreigd worden geeft daarmee te kennen dat hij de wetten van het land niet wenst te eerbiedigen omdat hij meent dat wij op weg zijn naar Dar el Islam. Het is logisch dat Nederlanders aan een dergelijk streven met alle middelen een einde zullen (willen) maken.

Als dus het debat zoals wij dat de laatste vijftig jaar gewend zijn verder gekneveld wordt en wij ons het zwijgen laten opleggen kunnen we alleen nog maar naar de wapens grijpen; de worsteling die nu plaatsheeft is juist ter voorkoming van geweld door onze overheid ertoe te dwingen de wet te handhaven en onze belangen te verdedigen, en hen te beletten ons land de jure op te heffen zonder onze nadrukkelijke instemming.

De mensen die zich precieus en constant storen aan ‘de toon’ gebruiken trouwens al járen schaamteloos een onacceptabel geweld. Ze mogen wel blij zijn dat het grauw zo godsgruwelijk beschaafd is, want het verraad dat wij van onze eigen overheid en voorlieden te verduren krijgen is nog nooit eerder vertoond..

op 09 09 2007 at 18:03 schreef Jimmy:

He Willem, die hele discussie toon en inhoud is toch al lang duidelijk aan het verstand gebracht?

Ik zie het als een retorische truc, waar je niet meer in moet trappen. Je moet je gewoon niets van deze terugwerping aantrekken.

Zo lang je praat over toon praat je niet over de inhoud. Dat stadium zijn we een beetje voorbij. Als de toon je niet aanstaat, moet je je mond houden. Of een ander beroep kiezen, dan journalist, opiniemaker of politicus.

op 09 09 2007 at 18:20 schreef Paardestaart:

De spoorloos verdwenen Rinus Duikersloot kent zowat zijn hele verklaring voor de rechtbank uit zijn hoofd, en die hamerde daar steeds op…

Ik zal het hem eens vragen…
hij leeft toch nog wel?
Ja hoor – maar hij was éen van die mensen die jij onverhoeds vurend uit je linkerslof om onnaspeurlijke redenen op een regenachtige namiddag het bos in hebt gestuurd

Ik wil helemaal niet flauw doen, maar d’r zaten nogal wat grappige, aardige en nuttige lieden bij die in-ongenade-gevallenen, als ik er eens over nadenk…:-) Doe jij dat ook wel eens?
Als je irl ook zo aangebrand bent is er straks niemand meer om je karretje te duwen hoor..!

op 09 09 2007 at 18:36 schreef filantroop:

Het “beledigen” heeft een te lange historie om er nu opeens schande over te spreken als het net toevallig de islam betreft. Trouwens, het heeft bovendien een vooral linkse origine. Blader eens in het toenmalige socialistische tijdschrift “Recht voor Allen” van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, en je wordt op je wenken bediend.
Een leuke opfrisser voor hen die nog wat educatie behoeven.

op 09 09 2007 at 18:47 schreef Peter Breedveld:

hij was éen van die mensen die jij onverhoeds vurend uit je linkerslof om onnaspeurlijke redenen op een regenachtige namiddag het bos in hebt gestuurd

Ik heb niemand het bos ingestuurd. Er zijn wat mensen uit eigen beweging vertrokken. Lange tenen, dacht ik altijd. Een kwestie van gretig uitdelen, maar niet kunnen incasseren.

op 09 09 2007 at 18:55 schreef Tjerk:

@Peter; en dat terwijl je dat koor hyena’s toch alleen maar verzocht vijf minuten hun muil te houden zodat de sporadische moslim die hier langskwam ook de kans zou krijgen z’n verhaal te doen.

Maar anyway: Van Gogh had, naar ik meen, God beledigd door Koranteksten op vrouwenlichamen af te beelden.

op 09 09 2007 at 19:05 schreef Peter Breedveld:

en dat terwijl je dat koor hyena’s toch alleen maar verzocht vijf minuten hun muil te houden zodat de sporadische moslim die hier langskwam ook de kans zou krijgen z’n verhaal te doen.

Daar kwam het op neer, inderdaad. Ik had veel meer woorden nodig. Voortaan zal ik jou verzoeken mijn stukjes voor me te schrijven.

op 09 09 2007 at 19:10 schreef Tjerk:

Zou ik maar niet doen; ben je vergeten hoeveel succes je met ‘Stamgasten’ hebt gehad. Het was (en is nog altijd) een lezenswaardig stuk; scherp, to the point en geestig ook.

Bovendien vergeet je nu dat je me in eerste instantie uit moest leggen dat het stuk niet over de eindeloze stroom islamkritiek ging. Maar ik schijn niet de enige te zijn die dat verkeerd heeft begrepen.

op 09 09 2007 at 20:09 schreef Sabian:

Willem de Zwijger is [incorrect-] links?…ik vind hem geweldig, aiai, ik zou toch niet…

op 09 09 2007 at 20:40 schreef hosseyn:

Sabian – links en rechts is écht stom gelul.

op 09 09 2007 at 21:37 schreef Mark:

‘Van Gogh dood omdat hij Allah varken noemde’
http://www.nu.nl/news.jsp?n=460506&c=13

Maar Moslims kunnen niet goed lezen. Dit schreef Theo:
http://www.theovangogh.nl/metro_30.html

Rinus Duikersloot schreef op 30 10 2005:
…Ook heeft hij de Allah van de moslims niet rechtstreeks een varken genoemd. …
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000215.html

op 10 09 2007 at 10:42 schreef Fritzie:

Tjerk,

"Maar anyway: Van Gogh had, naar ik meen, God beledigd door Koranteksten op vrouwenlichamen af te beelden."

Neen !

Bouyeri(!) is van mening dat van Gogh God beledigd had.

God, de almachtige, heeft zich omtrent Theo van Gogh nooit uit gelaten.

Dus van enige belediging kan überhaupt geen sprake van zijn.

op 10 09 2007 at 11:26 schreef Hosseyn:

Maar heren! God bestaat toch helemaal niet?

op 11 09 2007 at 01:27 schreef Fritzie:

Nou, dat weet je eigenlijk niet, hosseyn.

Dat de god zoals beschreven in de bijbel en koran, een pure verzinsel is, wil nog niet zeggen dat ie (of zij),de eventuele echte ware almachtige, zich niet ergens in een hoekje van het universum verborgen houdt.

Kortom. Mocht ie bestaan, dan moet zich nog openbaren.
( en zich onderwerpen aan een wetenschappelijke test natuurlijk)

op 11 09 2007 at 03:01 schreef rick de bie:

Mochtie bestaan dan moetie de ogen uit zijn gore rotkop schamen. Wat een sadist!

op 11 09 2007 at 08:50 schreef Hosseyn:

mochtie bestaan dan begint Hosseyn een jihad tegen hem.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS