Home » Archief » Schatplichtig


[14.11.2008]

Schatplichtig

Peter Breedveld

Vin18 (74k image)

In de virtuele stamkroeg voor geborneerde prostaatpatiënten, Het Vrije Volk, is de laatste tijd een zekere Encina Navan zeer actief. Encina is een typische Vrije Volker: niet dom, maar nooit opgelet op school, of nooit de kans gehad een behoorlijke opleiding te volgen en daarom niet in staat om de stortvloed aan gratis informatie, die via Internet tot hem of haar komt, een beetje behoorlijk te duiden of in de context te plaatsen.

Encina is opgegroeid in het milieu waar de NSB zo goed gedijde: een grondige hekel aan alles dat en iedereen die anders is, aan de ‘hoge heren in Den Haag’ en aan intellectuelen. Vandaar de aanhef in het warhoofdige stuk De kunst van het liegen, een gewichtige verhandeling over elitaire en commerciële kunst die langs een voor mij vooralsnog volstrekt ondoorgrondelijke logica uitmondt in de conclusie dat buitenlanders moeten oprotten. Of zoiets.

In die aanhef wordt gesteld dat ‘de werkende klasse werkt en de intellectuele klasse denkt. Als de werkende klasse er niet zou zijn, zou de intellectuele klasse zelf iets moeten doen.’ Verderop beweert Navan dat ‘uitvindingen als de auto, de telefoon en de televisie hebben meer bijgedragen aan gelijkheid en vrijheid dan de opvattingen van de intellectuelen.’ En hier laat Navan zien dat hij of zij de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt en dus van toeten noch blazen weet.

Navan is wat José Ortega y Gasset de ‘hordemens’ noemt: vol van zichzelf, maar zonder enig besef dat alle mogelijkheden die hem geboden worden, alle techniek en kennis die hem ter beschikking staat, voor hem is ontdekt en ontwikkeld door intellectuelen, mensen die over muurtjes kijken, grenzen overschrijden, onbekend terrein verkennen. Kortom: Navan is schatplichtig aan de mensen die in alles aan hem of haar zijn tegengesteld en die hij of zij daarom zo minacht.

Navan ziet intellectuelen als maatschappelijke parasieten van de werkende klasse. Zonder intellectuelen zou Navan echter zeer waarschijnlijk allang zijn overleden aan de griep of een andere banale ziekte, en anders zou hij of zij in het zweet zijns of haars aanschijns zijn of haar brood moeten zien te verdienen door met zijn of haar eeltige handen in de modder te wroeten of door houten stokken naar dieren te gooien.

De werkende klasse heeft de auto niet uitgevonden en geperfectioneerd, de werkende klasse ontwikkelt geen medicijnen tegen kanker. Er zou zelfs geen televisie zijn als er alleen maar werkende klasse was. De werkende klasse is voor haar hele levensbestaan, inclusief haar meest banale vermaak, volledig afhankelijk van de intellectuele klasse. Van ‘linkse mensen’, want volgens Navan staat intellectueel gelijk aan links.

Misschien dat er Vrije Volkers zijn die nog iets slimmer zijn dan meneer of mevrouw Navan, en die zullen ronken dat de wetenschappers die ons auto’s, magnetron, de blue ray disc en kankermedicijnen geven, ook een soort werkende klasse vormen. Het zijn de techneuten, de doeners, de vrouwen en mannen van de toegepaste wetenschappen. Wetenschappen waar je iets aan hebt. Navan heeft het over sociologen, psychologen, letterkundigen, historici, filosofen en al die andere linksmensen met hun nutteloze theorieën waar alleen lezers van Vrij Nederland (een stuk of vijfenzeventig mensen) in zijn geïnteresseerd.

Maar ook dat is nonsens. Auto’s ontstaan niet door net zo lang schroefjes en boutjes in elkaar te draaien tot daar iets moois uitkomt, kankermedicijnen ontstaan niet door geduldig allerlei stofjes in reageerbuisjes te mengen en in ratten te injecteren. Wetenschap bedrijven, vergt een bepaalde instelling, een nieuwsgierigheid, verwondering, kennis ook van de mechanismen van onze wereld, van de geschiedenis. Een wetenschapper dient zich bewust te zijn van de omgeving waarin hij werkt en waarop hij zijn uitvinding loslaat. Op die kennis baseert hij zijn overwegingen en beslissingen. Filosofie, ethiek, mensenkennis, al die linkse hobby’s zijn onontbeerlijk in onze gecompliceerde maatschappij, waarin alles met alles samenhangt.

Vrije Volkers dienen zich te realiseren dat iedere keer, als ze een lichtknopje indrukken, hun prostaatmedicijnen innemen of het contactsleuteltje van hun scootmobiel omdraaien: ‘Dit dank ik aan de linkschmensen. Dankuwel, linkschmensen. Dankuwel, overheid, dat u de linkschmensen voldoende middelen ter beschikking hebt gesteld opdat mijn leven zo comfortabel en zorgeloos is, waardoor ik zeeën van tijd heb, én de mogelijkheid om eindeloos op moslims en linkschmensen te kankeren.’

Peter Breedveld vindt dat mongolen als Marcel Vreemans geen stemrecht zouden mogen hebben en gesteriliseerd zouden moeten worden. Zo rechts is-ie dan wel weer.

Algemeen, 14.11.2008 @ 12:29

[Home]
 

165 Reacties

op 14 11 2008 at 01:44 schreef Duns Ouray:

Beste Peter,

Het willen laten steriliseren van andersdenkenden in niet rechts hoor. Dat is eugenetica en is onderdeel van het linkse, progressieve gedachtegoed.

Eugenetica is wel een beetje in discrediet geraakt toen je linkse compaan Hitler iets doorschoot in zijn enthousiasme.

Iets waar jij ook wel eens last van hebt, geloof ik …

op 14 11 2008 at 01:48 schreef Teun:

Voor het eerst dat ik hier een stuk zie waar ik me in vinden kan!
Michiel Mans is ook zo’n mongool overigens…

op 14 11 2008 at 01:52 schreef Beschaafd:

"Peter Breedveld vindt dat mongolen als Marcel Vreemans geen stemrecht zouden mogen hebben en gesteriliseerd zouden moeten worden."

Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Marcel Vreemans enkele jaren geleden zijn enig kind heeft verloren. Niet alleen, Peter Breedveld, maakt u zich onsterfelijk belachelijk met uw aanhoudende en generaliserende, fascitische hetze tegen een weblog – is het u opgevallen dat van die zijde nagenoeg niemand meer op u reageert? – maar bovendien bent u met deze uitspraak een grens overgegaan, die maar zeer weinigen passeren. Hoe u deze grens ook steeds heeft opgezocht, dit had zelfs ik niet voor mogelijk gehouden. Met dat laatste restje schaamte dat u nog bezit, zult u ook wel zo laf zijn deze eenmalige reactie van mij snel weer te verwijderen.

op 14 11 2008 at 02:05 schreef teun:

gaapppppp

nationaal socialisme = socialisme = links = hitler = SP…. dus SP is een nazi partij…

op 14 11 2008 at 08:22 schreef Alf Berendse:

Peter, vereist deze discussie niet een omschrijving van wat wordt bedoeld met ‘intellectueel’? Encina Navan noemt alle intellectuele linkse denkers en parasieten, alsof er geen rechtse intellectuelen zijn. Blijkbaar heeft ze nooit het helaas ter ziele gegane Opinio gelezen.

Jij poneert dat wetenschap en uitvindingen niet mogelijk zijn zonder intellectuelen. Neem Joost Zwagerman eens als het prototype (linkse) intellectueel. Hadden de uitvinder van het wiel, het lichtpeertje en de telefoon in hun tijd iemand als hem nodig om tot hun ontdekkingen te komen? Hebben huidige fabrikanten van auto’s, lampen en mobieltjes hem nodig?

op 14 11 2008 at 08:44 schreef Smeets:

Alf,
Het woord intellectueel is een woord net zo onhandelbaar als kunstenaar of iets als arbeider..Je hebt mensen die dingen voortbrengen en zaken kunnen veranderen. .
Zoiets als vrouwenemancipatie is mogelijk gemaakt door de uitvinding van de pil, welvaartstoename en de automatisering van het huishouden. Vervolgens gaan de dolle mina,s met de intellectuele eer strijken.. De uitvinder van de wasmachine of de pil kennen we niet, maar we moeten wel nog dagelijks herinnerd worden hoe de Hedy d,ancona,s van deze wereld verantwoordelik zijn voor de verandering..En wat heeft die vrouw nou werkelijk gepresteerd?
En dat is het probleem van het woord intellectueel. Het woord wordt vooral gebruikt door mensen wiens levensinvulling eruit bestaat zichzelf tot een elite te mogen rekenen, hun belangen af te schermen, en zichzelf een identiteit aan te meten.

op 14 11 2008 at 08:45 schreef smeets:

Beschaafde,

Het verschil met breedveld en HVV is dat Breedveld zijn stukken ziet als een discussiestuk en niet als een beleidsprogramma voor de toekomst. Breedveld zal buiten zijn kat niemand steriliseren, maar HVV ers zijn door hun een-dimensionale gerichtheid in staat hele bevolkingsgroepen (liefst Marokkanenen) op "beschaafde" wijze te elimineren.
Verder ga ik ervan uit dat Breedveld niets wist over het priveleven van Marcel..Door dit in de groep te gooien doe je eigenlijk datgene hetgeen je breedveld toeschrijft.. Zeg maar bewuste onbeschaafdheid.

op 14 11 2008 at 08:51 schreef Peter:

*Alf, ik ga in deze discussie uit van Navans idee van wat een intellectueel is. Uiteraard weten intelligente, beschaafde mensen als jij en ik heel goed dat intellectuelen ook rechts kunnen zijn.

Wat Zwagerman betreft, je wordt hier wel érg specifiek, maar het antwoord is een volmondig ‘JA!’

Als je beseft hoezeer het wiel, het peertje en de telefoon de samenleving hebben veranderd, de mentaliteit vasn mensen, hun mogelijkheden hebben uitgebreid, dan besef je dat intellectuelen als Zwagerman, op het eerste gezicht misschien nutteloos en decadent, helpen ons die ingrijpende veranderingen te duiden, ze stellen vragen over hoever je mag gaan bij het toepassen van verworven kennis, welke verantwoordelijkheden de mens erbij heeft gekregen. Ze houden het debat op gang en dat is ontzettend belangrijk.

*Smeets, dank. Dat Marcel Vreemans een kind verloren heeft, wist ik niet, maar het kan me ook niet schelen. Eigenlijk zegt ‘Beschaafd’ (die natuurlijk gewoon Vreemans is) dat Vreemans een speciale positie heeft, en daarom gevrijwaard moet blijven van kritiek en smakeloze grappen. Hij claimt het slachtofferschap en dat is best lachen, gezien het gezeik over het slachtofferschap van moslims, gisteren ook weer op HVV naar aanleiding van de conclusies van een onderzoek naar moslimjongeren.

Maar een vertegenwoordiger van een website waar moslims steeds weer worden voorgesteld als onze vijanden, die we allemaal het land uit moeten zetten en zelfs platbombarderen, waar opgeroepen wordt een journalist dood te schieten, moet niet piepen als-ie zelf eens het mikpunt wordt.

Je hebt ook altijd van die mensen die heel zielig gaan kijken als je een grap over kanker maakt. “Mijn oma is overleden aan kanker”, zeggen ze dan bedrukt. Een morbide vorm van aandachttrekkerij.

We hebben allemaal te maken met verlies en verdriet, daar is niemand speciaal in. Alleen sommigen gebruiken hún verlies en verdriet om te pogen anderen het zwijgen op te leggen.

En daarbij, wie raakt er nou een kind kwijt? Heb je al in het naaimandje gekeken?

op 14 11 2008 at 09:31 schreef Alf Berendse:

Smeets, ik zal mij ook niet wagen aan een definitie van het begrip ‘intellectueel’. Arbeider, dat begrijp ik, werk als fysieke activiteit.

Verder ben ik het met je eens, intellectuelen grijpen de prijs die anderen hebben verdiend. En voor veel intellectuelen is het predikaat inderdaad hun identiteit. Gesjeesde academici en niet wetenschappelijke academici met ‘meningen’.

Niets is makkelijker dan het hebben van een mening, een visie; ze komen met dertien in een dozijn.

op 14 11 2008 at 09:33 schreef Alf Berendse:

Peter, van echte intellectuelen verwacht ik intelligent zelfstandig denken.

De meeste linkse intellectuelen zijn (nog steeds) post-modernisten en cultuurrelativisten, met obligate, voorspelbare meninkjes. Ze stellen ook niet zozeer vragen bij hoever je mag gaan bij het toepassen van verworden kennis, maar geven antwoorden: zij zeggen hoever we mogen gaan, en smoren het debat eerder in de kiem, dan dat zij het stimuleren.

Rechtse intellectuelen houden zich veel te weinig bezig met oorspronkelijk denken. Zij zijn voornamelijk reactief, reageren met een even obligaat conservatisme op het gereutel van hun linkse tegenpolen. Daarbij blijven zij zich beroepen op steeds weer dezelfde namen, de oude Verlichtingsdenkers.

Een echte intellectueel is links noch rechts. Hij heeft zich niet al vooraf verbonden aan een politiek of culturele stroming die hij denkt te moeten verdedigen of te moeten overdragen aan anderen. Hij heeft zijn ego opgegeven ten gunste van twijfel. Nieuwsgierigheid en verwondering, zoals jij ook schrijft. Onafhankelijkheid.

Intellectuelen worden overgewaardeerd. Ik heb nooit begrepen waarom een hoogleraar filosofie meer verdient met geouwehoer, dan de boer wiens graan en groenten wij eten.
En het zijn wel de producenten (uitvinders, ondernemers en arbeiders, boeren en tuinders) die het bestaan van een intellectuele elite (sociaal-culturele maffia) mogelijk maken. Deze bestaat namelijk dankzij overproductie: de producenten produceren meer dan zij voor zichzelf nodig hebben, wat het mogelijk maakt een klasse in leven te houden die geen goederen produceert, maar zich exclusief bezig houdt met ethiek en esthetiek. Dat is welvaart.
En voor stijging van de welvaart is geen intellectualisme nodig, deze komt heel eenvoudig voort uit de wens plezieriger en gemakkelijker te leven.

Wat je intellectuelen nog het meest kunt verwijten is dat zij ontwikkelingen onnodig ingewikkeld voorstellen, zodat bij velen de indruk ontstaat dat intellectuelen nodig zijn om ontwikkelingen te begrijpen. Zo doorzichtig.

op 14 11 2008 at 09:37 schreef Ozymandias:

Ik vond dit stukje van Encina Navan zo verkeerd nog niet. Hij of zij generaliseert er op een onbeholpen manier op los, beweert een hoop zonder te onderbouwen (net als mening collega HVV’er), maar het centrale idee van het betoog steun ik wel.

Navan’s betoog is vooral gericht tegen cultuurrelativisme. Eerst in de kunst: alles kan en mag in de kunst, al zet je een pleepot op een sokkel. Er zijn geen vaste standaarden meer om het waardevolle van het waardeloze te onderscheiden.

Navan trekt daarna een verband tussen cultuurrelativisme in de kunst en cultuurrelativisme in het integratiedebat. Het is voor migranten ook volstrekt onduidelijk waar ze in moeten integreren, omdat politiek correcte types graag Europese waarden wegrelativeren.

op 14 11 2008 at 09:41 schreef sbs6:

Wat een onzinnig artikel. Ik kan me niet voorstellen dat Breedveld dit meent. Dit is artikel is minstens zo kortzichtig als het artikel van Encina Navan.

op 14 11 2008 at 09:45 schreef Peter:

Ik vind het een beetje een ‘met-grote-stappen-snel-thuis’-betoog van je, Alf. Ik ben het er ook niet mee eens. Er zijn natuurlijk voorbeelden te over van filosofen die net zo goed niet geboren hadden kunnen zijn, zoals ook veel boeren en loodgieters net zo goed niet geboren hadden kunnen zijn.

Grosso modo maken boeren, loodgieters en intellectuelen (die best een vast uitgangspunt mogen innemen) samen een beschaving. De ene groep kan niet zonder de andere.

In den beginne had je trouwens maar één wetenschap, de filosofie. Daar viel alles onder, van wiskunde tot politicologie.

op 14 11 2008 at 10:11 schreef Alf Berendse:

Peter, tenzij ik wat loop te flaneren of met mijn hond wandel, en mijmer over wat ik om mij heen zie, ben ik graag met grote stappen snel thuis. Maar ik ben dan ook geen intellectueel, ik maak zaken niet ingewikkelder dan ze zijn.

In den beginne had je trouwens maar één wetenschap, de filosofie. Daar viel alles onder, van wiskunde tot politicologie.
En dat betekende dat intellectuelen zich ook met echte wetenschap bezig hielden, zaken ontdekten. Wie nu als intellectueel wordt beschouwd, is veelal iemand die niet meer doet dan vanaf de zijlijn commentaar leveren. De uomo universalis bestaat niet meer.

Intellectuelen doen aan wederzijdse zelfbevlekking, ze houden zich met elkaar bezig. Ze vormen een elite waarvan ik me echt afvraag wat het praktisch nut is. Nu hoeft ook niet alles praktisch nut te hebben, intellectualisme is soms amusant, maar jij waardeert het wel erg hoog.

Ik heb het meest geleerd van mensen die eerst leefden en werkten en daarna pas ouwehoerden, zelden iets gesjeesde academici.

op 14 11 2008 at 11:15 schreef N. Molrat:

Helemaal mee eens Robert, die opmerking ging echt te ver. Toch schaamde ik me niet dat er zo hard om moest lachen dat de spetters op mijn beeldscherm zitten.
Als het leuk is dan mag je van mij te ver gaan.

op 14 11 2008 at 11:18 schreef Robert:

Waarom zo grievend? Die opmerking over het kind en dat naaimandje gaat behoorlijk ver. Jammer. Heel jammer.

op 14 11 2008 at 11:20 schreef Peter:

Ja.

op 14 11 2008 at 11:26 schreef Wichard:

Peter, heb je dit VV-bashen echt nodig?

op 14 11 2008 at 11:29 schreef babs:

Alf,
Je bent wel een intellectueel, want je hebt scherpe meningen die je mooi onderbouwt. Kan ik het er mee eens zijn of niet, doet er niet toe, je dwingt mij in elk geval tot enig nadenken. Dat op zich maakt je al een kleine intellectueel.

Nu heb je vast ook een normale baan en dat zie je steeds meer, part-time intellectuelen. Daarom is een hekel hebben aan intellectuelen ook zo achterhaald.

Verder ben ik het met Peter eens. Laten we iemand nemen die leeft van zijn meningen en met wie de meesten hier het altijd oneens zijn: Marcel van Dam. Ontzettend belangrijke man, want hij dwingt je in elk geval om voor jezelf redelijk op een rijtje te zetten waarom je het met hem oneens bent, althans bij mij werkt dat zo.

Op mijn werk zie ik 90% gewoon doen wat hen opgedragen wordt, 10% stelt zich af en toe wat vragen. Die 10% bepaalt uiteindelijk hoe ver we in de commercie gaan en hoe ver we gaan in gelijke behandeling en ethisch verantwoord ondernemen (speerpunten in het bedrijf waar ik werk, zo zeer dat het af en toe absurd wordt). Die 10% heeft full-time intellectuelen nodig ter linker en ter rechter zijde, Mensen als Marcel van Dam en Geert Wilders (ja, ook hij is een intellectueel) en al die andere meninkjesmakers, intelligent en minder intelligent. Die 10% gaat ook elkaar beinvloeden en wordt part-time intellectueel.

Hoe ver ga je in het verkopen, als je weet dat de koper je produkten gaat gebruiken voor kwalijke zaken? Hoe ver ga je in ethisch ondernemen als je weet dat een kleine steekpenning zich duizendmaal terugverdient?

op 14 11 2008 at 11:32 schreef Robert:

@N.Molrat

Wellicht ben ik wat gevoelig over dit onderwerp. Ik heb wel een en ander van dichtbij meegemaakt.

op 14 11 2008 at 12:14 schreef Bert Brussen:

Dus omdat Vreemans een kind heft verloren mag je niet vinden dat hij geen stemrecht zou mogen hebben en eigenlijk gesteriliseerd zou moeten worden?

Vreemd.

Heeft namelijk niets met elkaar te maken. Dat Vreemans geen stemrecht zou moeten hebben begrijpt sowieso iedereen. Lees een stukje van Vreemans en je snapt het. Dat hij gesteriliseerd zou moeten worden is ook logisch. Nageslacht van Vreemans wordt natuurlijk ook opgevoed door Vreemans. Dus weer een extra HVV-scribent erbij. Dat wil niemand.

Dus liever geen kinderen verwekken voor Vreemans, wel zo handig. WANT, als Vreemans wel kinderen verwekt, hebben die kinderen natuurlijk alle recht om te bestaan, met liefde te worden omringd etc. Dat is precies de reden waarom Breedveld het over sterilisatie heeft en dus niet over kindermoord.

Het overleden kind van Vreemans erbij halen is dus absurd. De enige die in dat geval kwetst is degene die dat dat zo benoemt. Was deze tragische gebeurtenis niet genoemd, was er niks aan de hand geweest.

Overigens is het benoemen van je overleden kinderen of je oma die kanker heeft hetzelfde als wat JODEN doen. Altijd maar weer die holocaust erbij halen, al zijn ze kwart jood en vierde generatie. Alsof ze dan ineens een speciaal geval zijn en er geen grappen mogen worden gemaakt.

Gezwellig is geen thumor, na het douchen graag de oven aanmaken en gedenk de Vreemans-denkbeelden vrije samenleving. Begrijpt u wel?

Alf Berendse mag nu zijn hoofd insmeren met as en zich zoals gebruikelijk pathetisch aanstellen en jammeren over "zaken die gewoon te gevoelig liggen" (de schat, de ridder).

@Duns Ouray: Wat een sneue comment. Wat een uitgekauwde, niet originele en HVV’erige reactie. Ik had van jou, als een van de weinigen, juist beter verwacht. Dat de gemiddelde Vreemans HVV onderkalkt met "HITLER WAS SOCIALIST DUS SP IS NAZI!" betekent toch niet dat jij het denken ook maar moet opgeven?

@Peter: briljant stuk. Helemaal mee eens. Ik begrijp dat haten van intellectuelen sowieso niet zo. Die mensen zijn inmiddels doorgeslagen en menen dat intellectueel per definitie links is. Wat nergens op slaat. Intellectueel is waardenvrij.

op 14 11 2008 at 12:19 schreef ron:

Zoooooo….20 reacties tot nu toe.

Maar jij was toch die gast die samen met zn vriendin onder verschillende psuedoniemen zn eigen website volschreef?? Eens ff denken….ja dat was jij ja!

Mag ik uit de hoeveelheid van 20 reacties concluderen dat het nu wel erg druk begint te worden in je hoofd. Pas op dat ie niet barst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

op 14 11 2008 at 12:24 schreef Bert Brussen:

Pol Pot was trouwens een groot voorstander van de intellectueel vrije samenleving. Echt iemand van handen uit de mouwen, hard werken, en verder geen raar gedenk over kunst en filosofie enzo. Met wetenschap kun je de rijst niet laten groeien enzo.

Ik mag aannemen dat Pol Pol de nieuwe held van HVV wordt?

op 14 11 2008 at 13:02 schreef rene:

Vond het een tijd geleden best nog leuk hier, maar wat er ook nu weer allemaal gezegd en geschreven wordt (en ook vooral over de mensen en lezers van HVV) begint echt tragische vormen aan te nemen. Zelf reageer ik bijna nooit, maar dit is echt lachwekkend. Wat laten mensen zich kennen zeg. Ook veel (vormalige) reageerders zijn hier niet meer te bekennen. Een teken aan de wand. Erg jammer.

op 14 11 2008 at 13:15 schreef Aun:

Peter, je meent toch niet dat de sociaalwetenschappen op hetzelfde niveau moeten worden behandeld als de natuurwetenschappen?

op 14 11 2008 at 13:19 schreef hvv-lezer:

Blijkbaar is breedveld enigszins dyslectisch, of kent de strekking niet van het begrip "linkse intellectueel". Verder zegt het stuk meer over breedveld dan over encina navan of andere personen die hij meent te moeten proberen te beledigen.

Oh ja, een IP-ban lach ik natuurlijk om…

En aan mijn prostaat mankeert ook al niets…

op 14 11 2008 at 13:23 schreef Peter:

Ook veel (vormalige) reageerders zijn hier niet meer te bekennen. Een teken aan de wand. Erg jammer.

Omdat ik ze allemaal heb verbannen, en dat is helemaal niet jammer, dat is goed! Nu is er weer ruimte voor intelligent debat op basis van argumenten. Alle 316 Daniëls zijn weg, dus dat monomane geëmmer hebben we niet meer, we stellen het zonder het delirische geraaskal van Paardestaart, en ook dat is heerlijk. Frankpr, die slijmbal, Ansje de migrainistische kontneukert, Cor de hysterische pisnicht, de rukkende godkoning uit Malden, zijn psychopathische maatjes Geert Geel en Brullio (die is opgepakt voor het bedreigen van Aboutaleb, by the way), allemaal opgerot en God, wat is de lucht daardoor opgeklaard!

Nu komen er eens andere mensen aan het woord. Die plempen niet elke hersenscheet op de site, dus bij sommige onderwerpen blijft het aantal reacties wat laag (wat niks zegt over het aantal keren dat een stuk wordt gelezen), maar so what. Zoveel voegt de 863e "Het is de plicht van iedere moslim om ongelovigen en joden de strot af te snijden!!!" nou ook weer niet toe. Inhoudelijk gezien, bedoel ik.

Af en toe een Ron, met zijn domme geblaas, trek ik nog wel. Dan denkt-ie toch lekker dat ik Alf Berendsen en Bert Brussen en Frans Smeets ben. See if I care.

op 14 11 2008 at 13:30 schreef Ozymandias:

Brullio (die is opgepakt voor het bedreigen van Aboutaleb, by the way)

Hahahaha, weet jij hier meer over, Peter?

Heeft Brullio eindelijk daad bij woord gevoegd en is hij De Islam, in dit geval vertegenwoordigt in de persoon van Aboutaleb) met geweld aan het bevechten?

op 14 11 2008 at 13:44 schreef Peter:

Heeft Brullio eindelijk daad bij woord gevoegd en is hij De Islam met geweld aan het bevechten?

Nee, hij heeft gewoon vanachter zijn computertje, onder pseudoniem maar wel met gebruik van zijn eigen unieke IP-adres Aboutaleb met de dood bedreigd op Wikipedia. Ik weet dat hij het was omdat hij met datzelfde IP-nummer op FN postte onder namen als ‘De Pooiers van Hassnae’ (Geenstijls Prittstift wees me daarop) en omdat hij in precies dezelfde schrijfstijl postte (maar met een ander IP-adres) als Brullio.

Dat-ie is opgepakt weet ik helemaal niet, ik speculeer maar wat, maar ik denk het wel (hij lijkt opeens te zijn verdwenen, en hij was er altijd zo nadrukkelijk) en Lodewijk Nasser denkt het ook.

op 14 11 2008 at 13:47 schreef Hidde:

Linkse intellectuelen zijn de hereboeren en adel van deze tijd; zelf geen enkele toegevoegde waarde leveren, maar wel het gros van de opbrengst opsouperen. Liefst via overheidsdictatuur. We noemen ‘m even de pijproker.

De rechtse en neutrale intellectueel daarentegen, daar kunnen we wat mee. Dat zijn de bebrilde, licht autistische, bij gym altijd als laatst gekozen, weinig met taal hebbende bèta’s die ons de auto, blu-ray, het internet, de atoombom en de xbox360 hebben gegeven. We noemen ‘m even de Koreaan.

Om die laatste categorie volledig uit te kunnen nutten heb je nog wel de vernuftige handelsgeest nodig. De Telegraaf lezende, ietwat corpulente, BMW rijdende witgoedhandelaar. We noemen ‘m even Tedje van Es.

De maatschappij is in essentie een balans tussen deze drie, de pijproker, de Koreaan en Tedje van Es. Waarbij de volgende forumle opgeld doet:

Welvaart in een land = X * (100 Koreaan + 1 Tedje) minus Y * pijproker.

Waarbij X en Y de verhoudingsgetallen tussen beide combi’s in de maatschappij.

De combi’s geven ook de aard van het land weer:

Louter pijprokers: communistische dictatuur.
Louter Tedjes: Nazisme.
Louter Koreanen: World of Warcraft.
Tedjes en pijprokers: oorlog en onberip.
Ach, het is net Lego, je kan oneindig combineren in allerhande samenstellingen.

op 14 11 2008 at 13:47 schreef Marc:

Ach al die mallerds, links, rechts, groen of blauw, die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijkje hebben toch de pest aan "intellectuelen"? Huuuuh! Stel je voor iemand denkt zelf na en stelt dat absolute eigen gelijk ter discussie….bah! driewerf bah!

en wat zijn migrainistische kontneukers? Bestrijden die hun koppijn met een "choco dip"?

op 14 11 2008 at 13:54 schreef Peter:

Kijk, nou is Hidde weer leuk.

Encina Navan reageert. Wel weer een fucking lang stuk.

op 14 11 2008 at 14:11 schreef Bert Brussen:

Pfff, wat een gejammer en een geblaat van die Navan zeg. En dan noemt ‘ie anderen gefrustreerd.

Mijn god.

Als ik dit lees zie ik nog maar één doel in mijn leven: linkse intellectueel worden.

*gaat weer verder met uitzoeken van grachtenpandje*

op 14 11 2008 at 14:32 schreef Alf Berendse:

Alf Berendse mag nu zijn hoofd insmeren met as en zich zoals gebruikelijk pathetisch aanstellen en jammeren over "zaken die gewoon te gevoelig liggen" (de schat, de ridder).
Bert Brussen, is bovenstaande echt voor mij bedoeld? Ai, misschien ben ik iemand anders.

Babs, ik zie mijzelf niet als intellectueel. Ik vind het, zoals Smeets, schreef, een ‘identiteit’ (een waardeloze, overigens) die mensen aantrekken, een vorm van presentatie. Iets voor al dan niet gesjeesde academici ook. Dat blijft in deze discussie natuurlijk een beetje het knelpunt: wat verstaan we onder ‘een intellectueel’?

Aun stelt een boeiende vraag? Hoe waarderen we sociale ‘wetenschappen’, in vergelijking met exacte wetenschappen? Simpel: als het niet exact is, mag het helemaal geen wetenschap heten. De enige wetenschap waar sociale wetenschappen gebruik van maken is statistiek, en daar volgt dan een hoop gelul op, interpretaties.

Het zou goed zijn om exacte wetenschappers over te halen zich ook bezig te houden met sociale wetenschappen. Leuk om te lezen is de econoom Steven D. Levitt die in zijn boek Freakonomics onder meer een statistische relatie legt tussen inkomen en opleiding van ouders, en de namen die zij hun kinderen geven. En een relatie, in de VS, tussen de legalisering van abortus en de daling van criminaliteit. Ik heb nog nooit een Nederlandse intellectueel gehoord of gelezen die zo ‘out of the box’ dacht.

op 14 11 2008 at 15:43 schreef piet:

Arrogante klootzak is die breeveld het zijn deze zielige figuren die er voor gezorgd de we in een puur criminele sameleving wonen.Dank zij het werkende volk kanhij op zijn luiekont zitten en zijn hand ophouden zak .

op 14 11 2008 at 15:47 schreef Jimmy:

"En een relatie, in de VS, tussen de legalisering van abortus en de daling van criminaliteit."

Geloof jij dat die relatie en conclusie juist zijn, Alf?

op 14 11 2008 at 15:58 schreef Liz:

Even iets anders, maar wat heeft wetenschappelijke technologie met intellectuelen te maken? Het zijn NERDS geweest die de technologische vooruitgang hebben bewerkstelligd!
Intellectuelen stonden er aan de zijlijn over te blaten.

Lang leve de nerds!

op 14 11 2008 at 16:04 schreef Huub:

Wat een goed stuk. Met name de zinsnede "daarom niet in staat om de stortvloed aan gratis informatie, die via Internet tot hem of haar komt, een beetje behoorlijk te duiden of in de context te plaatsen." Daarmee beschrijf je precies het probleem van de interhordes.

@ Piet: Ik neem aan dat je hier de stijlvorm ‘hyperbool’ bedrijft?

op 14 11 2008 at 16:05 schreef Liz:

Grappig, heb net de reactie van Navan gelezen en ondanks dat het een omgevallen boekenkast is kan ik me er geheel in vinden.

op 14 11 2008 at 16:13 schreef Huub:

In de HVV reactie op dit stuk een hilarische zinsnede: ‘omdat het namelijk mijn centrale stelling illustreert, dat dat intellectuelen mislukte academici zijn’. Wat klopt er niet hieraan?

Verder ben ik erg blij dat Encina Navan heel bekwaam marxistisch jargon gebruikt. Dat hebben de intellectuelen toch maar mooi bereikt.

op 14 11 2008 at 16:16 schreef ron:

Naar aanleiding van mijn opmerking:
"Maar jij was toch die gast die samen met zn vriendin onder verschillende psuedoniemen zn eigen website volschreef?? Eens ff denken….ja dat was jij ja!"

Maak je de opmerking:
"Af en toe een Ron, met zijn domme geblaas, trek ik nog wel."

Als het niet waar is, dan hoor ik het graag!

Dat mag van jou zijn, maar de uitleg mag ook komen van 1 van je 20 alter ego’s!
Maakt mij niet uit, joh!

op 14 11 2008 at 16:20 schreef Peter:

Dat weten we dan ook weer, Liz!

op 14 11 2008 at 16:42 schreef Bert Brussen:

"Arrogante klootzak is die breeveld het zijn deze zielige figuren die er voor gezorgd de we in een puur criminele sameleving wonen.Dank zij het werkende volk kanhij op zijn luiekont zitten en zijn hand ophouden zak."

HAHAHAHAHAHAHA! I love it!

@Alf Berendse: ja, misschien was jij het niet. Verdomme. Was het Tjerk anders? Een van die twee in elk geval.

op 14 11 2008 at 16:43 schreef Hidde:

Dat zeg ik Liz, god zegene de Koreaan.

Wat dat aangaat zou toenemende marktwerking een zegening zijn voor de maatschappij door het reinigende vermogen op onzinnige intellectuele ballast.

Laten we wel wezen, wie of welke instelling zou er in godsnaam geld overhebben voor pak ‘m beet een Marcel van Dam of een Francisco van Jole. Markttechnisch zijn dit de Betamaxen, de Kermit telefoons, de Bucklers en Sport7’s van deze wereld: leuk geprobeerd, maar niemand zit er op te wachten.

op 14 11 2008 at 16:45 schreef Max J. Molovich:

Het is wel waar wat Liz zegt. Intellectuelen hebben niks met technologische vooruitgang te maken. Volgens mij zijn het ook altijd de intellectuelen die er in eerste instantie op tegen zijn. Er zijn vast wel wetenschappers/uitvinders/nerds geweest die er intellectualisme als hobby op hebben nagehouden, maar dat had dan weer niet zoveel met hun (uit)vindingen te maken.

En over de auto gesproken. Ford bijvoorbeeld, die volgens mij toch aardig wat betekend heeft voor de ontwikkeling van de auto, was zeer anti-intellectueel. Vond geschiedenis volstrekte onzin, is nog onderscheiden door de nazi’s als ik het goed heb, had in ieder geval weinig op met (links) intellectualisme.

En over eugenetica gesproken, daar was Bell dan weer fervent aanhanger van, de uitvinder van de telefoon (of toch in ieder geval de man die claimt te telefoon te hebben uitgevonden). Zo was die van mening dat doven zich niet mochten voortplanten. Hij was dan wel weer met een dove getrouwd. Toen Bell stervende was, smeekte z’n dove vrouw om haar niet te verlaten. "Nee", was het laatste woord dat Alexander Graham Bell schreef.

*pinkt traantje weg*

op 14 11 2008 at 16:50 schreef Peter:

We generaliseren er hier weer lekker op los, merk ik. Maar helaas, intellectuelen, mensen die hun intellect gebruiken, zijn wel degelijk de vaders en moeders van de technologische vooruitgang. Ford was de visionaire ondernemer die de technische vooruitgang toepaste.

Alf loopt trouwens behoorlijk achter de feiten aan. Interfacultaire samenwerking is er allang op velerlei gebied. Economen werken samen met statistici, sociologen, demografen, historici, genetici en noem maar op om van alles en nog wat in kaart te brengen.

Maar zelfs in hun eentje passen bijvoorbeeld antropologen wetenschappelijke methoden toe voor hun wetenschappelijke onderzoek.

In deze Ad Valvas, op pagina 7, een aardig artikel over een econometrist die met mensen uit allerlei disciplines samenwerkt voor zijn wetenschappelijke onderzoek.

op 14 11 2008 at 17:13 schreef Liz:

Beste Peter, dit zijn allen nerds, en econometristen zijn de grootste nerds van allemaal.

op 14 11 2008 at 17:18 schreef Peter:

Nerds zijn die brildragende puistenkoppen op school, met die enorme adamsappels, die niet eens een meisje aan durven te kijken. Hoe oud ben jij eigenlijk, Liz?

op 14 11 2008 at 17:26 schreef Liz:

Jij eerst zeggen!

op 14 11 2008 at 17:30 schreef Hidde:

Laat me niet lachen zeg. Denk je nu werkelijk dat sociologen, cultureel-antropologen, politicologen en wat al niet meer ook maar een pink in de pap hebben gehad bij het ontwikkelen van de CD, de verbrandingsmotor of zelfs maar de paperclip?

op 14 11 2008 at 17:30 schreef Peter:

Nee, Hidde, sociologen doen weer ander belangrijk werk. Maar misschien doet wetenschap er voor jou alleen maar toe als je het kunt consumeren. In dat geval heb je inderdaad niks aan sociologen, letterkundigen en psychologen. Al weet ik niet zeker of makers van computerspellen geen gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek door bovengenoemde groepen. Zal best wel, eigenlijk.

op 14 11 2008 at 17:31 schreef Liz:

Trouwens nerds zien er niet altijd zo uit. Lees het boekje "het handboek voor de nerd" van Max de Bruijn.

op 14 11 2008 at 17:31 schreef Peter:

40, Liz. En vader van een nerd.

op 14 11 2008 at 17:37 schreef Liz:

Wat doet mijn leeftijd er eigenlijk toe? Dwz waarom vraag je dat?

op 14 11 2008 at 17:37 schreef Peter:

Omdat ik dat ‘nerds’ een beetje kinderlijk vind. Ik vind sowieso dat je redeneert als een betweterige postpuber. Vandaar.

op 14 11 2008 at 17:53 schreef Liz:

Ik had jou ouder geschat, want ik vind jou redeneren als een betweterige verstokte en neerbuigende grijsaard. 40 nog maar!

Iedereen weet tegenwoordig dat nerd een geuzennaam is, en niet het woord voor puisterige puber.

op 14 11 2008 at 17:53 schreef Peter:

40 nog maar!

Liz is bij deze de Reageerder van de Maand.

op 14 11 2008 at 18:08 schreef Benfatto:

Zelfbenoemde intellectuelen zijn juist een rem op vooruitgang. Laat ik eerst even een definitie geven voordat ik deze stelling onderbouw:

Een intellectueel is iemand die het als zijn grootste verdienste ziet om als zodanig geduid te worden

Onder deze definitie vallen geen echte wetenschappers van exacte wetenschappen, en evenmin de slimme jongens die nieuwe uitvindingen weten toe te passen op de samenleving, de handelelaars en marketingjongens.
Deze mensen zijn te druk om 24/7 in de media aan zelfbevlekking te doen. Uiteraard valt de arbeider evenmin onder de definitie

De intellectuelen zijn de heersende klasse, de parasieten van de samenleving die we kunnen missen als kiespijn:

– politici,
– geestelijken & academici van de modernistische religies,
– ‘belangenbehartigers’ (ter verduidelijking van het laatste: voorzitters van vakbonden, ondernemersverenigingen, commissies, raad van commissarissen, ambtenaren in hogere functies)

Deze mensen maken geen uitvindingen, passen ze niet toe, bedenken niets nuttigs en verrichten al helemaal geen handarbeid. Het enige dat ze kunnen makken zijn papierwerkjes waarmee ze de rest kunnen overheersen; denk aan:

– papiergeld dat op niets is gebaseerd behalve op een systeem dat mensen armer maakt
– false religies & politieke ideologiën die zelfstandig denken/leven afkeuren
– wetjes en regeltjes die het dagelijks leven alleen maar moeilijker maken.

Ik daag Peter en anderen uit om ook maar één ding te noemen in de geschiedenis die aan deze overheersende klasse te danken is.

op 14 11 2008 at 18:08 schreef Liz:

Ik had het over jou hè, zelf ben ik geen 40.
En krijg ik nu een prijsje?

op 14 11 2008 at 18:11 schreef Benfatto:

Eén nuttig ding I mean, en concentratiekampen reken vallen daar niet onder.

op 14 11 2008 at 18:14 schreef Bert Brussen:

Wauw! De hoofdredacteur van HVV besteed gewoon een heel artikel om mij een "eng antisemitisch mannetje" te noemen!

Wat is die Duns Ouray toch een kleine, zielige stakker. Ontzettend.

En ik had achter hem nog wel enig intellect gezocht, maar als het er op aankomt zijn het allemaal agressieve mannetjes die na een gekwetst ego op de man gaan spelen.

Duns jongen, diskwalificeer jezelf niet zo. Daar ben jij toch echt te groot voor.

op 14 11 2008 at 18:15 schreef Peter:

Beetje onmogelijk, Benfatto, als onder jouw definitie van een intellectueel iedereen valt aan wie ik een hekel heb.

Zo kan ik het ook: intellectuelen doen de hele dag niks anders dan een beetje op paddestoelen wippen tot die ‘krak’ zeggen!

Even mijn definitie van een intellectueel geven: iedereen die kleiner is dan vijftig centimeter en een rood puntmutsje op heeft, en een baard heeft.

op 14 11 2008 at 18:17 schreef Peter:

Alf, ook jouw definitie is veel te eng. Je kunt net zo goed vragen één intellectueel met een bril en bruin haar te noemen, wiens boek is verfilmd door Theo van Gogh, die er werkelijk toe doet.

Maar goed, Paul Scheffer zal bij jou wel niet door de ballotage komen? Of Frits Bolkestein?

op 14 11 2008 at 18:32 schreef Alf Berendse:

Jimmy, Levitt schrijft in elk geval een overtuigend stuk over de relatie ‘meer abortus-minder criminaliteit’, in de VS. Origineel, prikkelend, alles wat je van een intellectueel verwacht, ik nooit van de Nederlandse variant ervan zelden lees of hoor.

Maar helaas, intellectuelen, mensen die hun intellect gebruiken, zijn wel degelijk de vaders en moeders van de technologische vooruitgang.

Peter in bovenstaande stel je intellectuelen gelijk aan mensen die hun intellect gebruiken. Intellect, synoniem van intelligentie toch? Dus: intellectuelen, mensen die hun intelligentie gebruiken.

Het gaat echt om het woord, ‘intellectueel’ wordt niet gebruikt in de betekenis ‘intelligent mens’. Een connotatieve betekenis overstijgt de feitelijke betekenis, namelijk: intellectueel, iemand die aan zijn meninkjes status ontleent.
Of noem jij Zwagerman, Rottenberg en Van Dam intelligent? Intelligentie gaat over cognitieve vermogens waarmee we kennis verwerven.

Noem mij éen Nederlandse intellectueel die anno nu dit land vooruit helpt. Geen uitvinder of wetenschapper dus, maar een pure intellectueel, zo eentje met commentaren vanaf de zijlijn. Éen wiens analyses (met voorbeeld graag) origineel zijn, steekhoudend en nuttig.

op 14 11 2008 at 18:34 schreef Ozymandias:

Peter

De definitie van intellectuelen die jij hanteert deugt ook niet. Jij verwart beta-wetenschappers met intellectuelen.

Dat gezegd hebbende, is er genoeg wat voor intellectuelen pleit. Ik reken tot de moderne westerse verworvenheden de democratie, de scheiding tussen kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, en het emancipatiedenken. Toch zaken het leven in westerse landen prettiger maken vergeleken met pakweg 500 jaar geleden.

En waar komen al deze concepten vandaan? Van de intellectuelen.

En waar zouden de huidige beta-wetenschappers zijn zonder de wetenschapsfilosofie?

op 14 11 2008 at 18:36 schreef Liz:

Ik denk dat we de van Dale erbij moeten pakken, want er worden weer eens verschillende definities gebruikt.

op 14 11 2008 at 18:39 schreef Betaman:

He, het ging over nerds. Daar weet ik toevallig veel van.

N.E.R.D. = Neuro-Evolutionary Rostral Developer. Oftewel iemand met sterk ontwikkelde frontaalkwabben, het hersengedeelte waarin de ratio zetelt. Misschien dat door overmatige activiteit van deze frontaalkwabben de talgklieren in de voorhoofdshuid verstoppen en de oogbollen vervormen tot ellipsoiden. Dat verklaart dan weer de puisten en de jampotglazen bij dit type mens.

Mijn leraar Latijn (jawel, Betaman is ook een beetje alfa) zei altijd dat een inter-lectueel iemand is die ’tussen de regels doorleest’. Oftewel, iemand die een geschreven tekst niet ‘letterlijk’ neemt, maar de essentie ervan begrijpt.

Altijd handig, zulke heldere definities in discussies.

op 14 11 2008 at 18:40 schreef Alf Berendse:

Ik sluit mij aan bij Benfatto.
Encina Navan schreef over de formalistische kunstopvatting, waarbij kunst datgene is dat de kunstenaar als kunst presenteert. Tom Wolfe omschreef dit als the painted word, moderne kunst stelt op zichzelf geen moer voor, het verkoopt vanwege het intellectualistische gelul er omheen. Allemaal ‘nieuwe kleren van de keizer’, maar degene die zegt ‘dat kan mijn dochter van vijf ook (niet)’, wordt weggezet als te dom om het te begrijpen.

Met intellectuelen net zo. Intellectueel is wat de intellectuelen als intellectueel benoemen. Beetje verwijzen naar een andere intellectueel, beetje postmodernistisch ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur met elkaar in verband brengen, van die dingen.

Ha, ik zal er nog in meegaan dat het prototype intellectueel inderdaad links is, omdat een echt intelligent mens dat niet zal zijn. Is dat hele fenomeen intellectueel niet van oorsprong Frans, jaren zestig, de communist Sartre, het dwaallicht Foucault, en de idioten Lacan en Althusser?

Potverdorie, ik wilde bij aanvang van deze discussie nog redelijk zijn, maar het begint mij allengs te gruwelen, de intellectuelen. Freek de Jonge, ook zo een. Al decennia niet leuk meer, maar mag altijd nog op de proppen komen in praatprogramma’s (praatprogramma’s!) om zijn sjagrijnige inzichten met ons allen te delen. Omdat het natuurlijk ook ‘ons kent ons’ is, sociaal-culturele maffia.

Komt spontaan Göring in mij op die zei: ‘Als ik nog een keer het woord cultuur hoor, dan grijp ik naar mijn pistool’. Tenzij het Goebbels was over iets heel anders.

op 14 11 2008 at 19:00 schreef GG:

Iedere maatschappij produceert zo z’n afval. Van bergen plastic zooi, tot stinkende kanalen vloeibaar gif.

Breedveld en zijn slaaf Brussen behoren tot het afval dat zichzelf tot de intellectuelen rekent, louter en alleen omdat het dampend gif heeft leren praten.

op 14 11 2008 at 19:00 schreef Alf Berendse:

Peter, Paul Scheffer komt bij mij wel door de ballotage als intellectueel, maar niet als intelligent mens. Mag ik hem er kortzichtig van beschuldigen van dat hij de aanzet was tot de hele discussie over het vermeende integratieprobleem, wat hij zelfs een drama noemde? Voordat hij erover begon was de klacht niet groter dan ‘vreemde luchtjes in het portiek’.

Bolkestein, twijfelgeval. Heeft vaak de presentatie van een intellectueel, maakte zich al eerder dan Scheffer onnodig druk over allochtonen. Lijkt echter ook intelligent te zijn en straalt bezonnen rust uit, in plaats van opgewonden betweterigheid.

op 14 11 2008 at 19:03 schreef drnomad:

[..om mij een "eng antisemitisch mannetje" te noemen!]

Dat zou niet mijn verklaring zijn voor jouw gedrag. Ik zie twee mogelijke verklaringen: 1) eigengereidheid, 2) provocatie uit de trukendoos om dataverkeer naar je website te genereren. Linkse eigengereidheid is minstens zo schadelijk als antisemitisme, als het de kans krijgt om de macht te grijpen. Webverkeer genereren is niet schadelijk.

op 14 11 2008 at 19:04 schreef Hosseyn:

Ha, weer een halve gare minder.

op 14 11 2008 at 19:08 schreef Hosseyn:

Benfatto in elk geval niet, zoveel is duidelijk

op 14 11 2008 at 19:08 schreef Victim of Left Propaganda:

Ik ben het linkse gedachtengoed zo zat. Al vanaf de basisschool word ik geforcefed met jullie linkse propaganda. En het constante NSB stempeltje toepassen op iedereen die het niet eens is met jullie gefaalde ideologie, gatver!
Kijk eens om je heen, de kuddedieren komen tegenwoordig van links, niet van rechts. Zij zijn degenen die de overheid, het onderwijs en de journalistiek beheersen.
En jullie zijn hier de anti-semieten. Geef nu maar toe, jullie haten de joden, dat zijn namelijk ook NSBers in jullie optiek. Ga lekker door zo, mij kan het niet meer schelen, ik emigreer, het land kan naar de klote gaan wat mij betreft.

op 14 11 2008 at 19:19 schreef Ozymandias:

Benfatto

Jij associeert de scheiding tussen kerk en staat louter met socialisme??? Wat zouden de Amerikanen daarvan denken?

Zelf denk je ook redelijk socialistisch, of beter gezegd Marxistisch, aangezien je net als Smeets meer belangrijkheid toedicht aan materialistische ontwikkelingen dan intellectuele ontwikkelingen.

Ja, materialistische ontwikkelingen zijn belangrijk, maar mensen kunnen de materialistische ontwikkelingen niet duiden, sturen en waarderen zonder taal. En de taal om de nieuwe ontwikkelingen te duiden ontleend men vaak aan intellectuelen.

Kom ik op de site van Het Vrije Volk, zie ik dat men constant de taal van de intellectuelen hanteert.

En niet beledigt worden, maar ik zie jou ook als een intellectueel, vanwege de analytische en abstracte manier waarop je met mij de discussie aangaat.

op 14 11 2008 at 19:21 schreef Benfatto:

@ Ozymandias, een reactie op het volgende:

"Dat gezegd hebbende, is er genoeg wat voor intellectuelen pleit. Ik reken tot de moderne westerse verworvenheden de democratie, de scheiding tussen kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, en het emancipatiedenken. Toch zaken het leven in westerse landen prettiger maken vergeleken met pakweg 500 jaar geleden.

En waar komen al deze concepten vandaan? Van de intellectuele"

De democratie is niets meer, niet minder, dan een andere variant om het volk te onderdrukken. Niemand is meer slaaf dan degene die falselijk denkt vrij te zijn, nietwaar? Geef idereen een stem, maar uiteindelijk hebben we nog altijd een machtskliek zelfs nog met een koningin aan het hoofd. Democratie heeft niemand bevrijd.

Scheiding tussen kerk en staat, ook weer een misvatting. De ene religie is vervangen door de andere: socialisme in plaats van christendom. Leven voor de samenleving in plaats voor god. Maar leven voor eigen zelfverwezelijking, zowel in moreel als materieel opzicht wordt nog altijd zwaar onderdrukt. En in plaats van naar priesters moeten we nu luisteren naar mensen als Marcel van Dam en Freek de Jonge.

Vrijheid van meningsuiting intellectuele uitvinding? laat me niet lachen. Wie zijn de mensen die die vrijheid verdedigen? Gregorius Nekschot, GeenStijl, Gerard Reve. Stuk voor stuk mensen die zich zouden schamen om ‘intellectueel’ te worden genoemd.

Zelfbeschikking en het emancipatiedenken is al eerder onderuitgehaald door Smeets:

‘Zoiets als vrouwenemancipatie is mogelijk gemaakt door de uitvinding van de pil, welvaartstoename en de automatisering van het huishouden. Vervolgens gaan de dolle mina,s met de intellectuele eer strijken.. De uitvinder van de wasmachine of de pil kennen we niet, maar we moeten wel nog dagelijks herinnerd worden hoe de Hedy d,ancona,s van deze wereld verantwoordelik zijn voor de verandering..En wat heeft die vrouw nou werkelijk gepresteerd?’

Kom maar, kom maar

op 14 11 2008 at 19:22 schreef Ozymandias:

Victim of Left Propaganda,

De echte mongolen zijn degenen die hetzij voor het linkse kamp, hetzij voor het rechtse kamp kiezen en dan steeds met de vinger naar het andere kamp wijzen. En dan komt de eeuwige discussie: ‘Jullie rechtsen zijn de echte nazi’s!’ ‘Nee, jullie linksen zijn de echte nazi’s!’

Slimme mensen doen hier niet aan. Die denken voor zichzelf na.

op 14 11 2008 at 19:24 schreef Benfatto:

Peter, wat is dan jouw definitie van een intellectueel?

op 14 11 2008 at 19:27 schreef Bert Brussen:

"Geef nu maar toe, jullie haten de joden, dat zijn namelijk ook NSBers in jullie optiek."

Joden nationaal-socialist?

Dat is ook voor mij nieuw.

op 14 11 2008 at 19:28 schreef Alf Berendse:

Als intellectueel een predikaat was om trots op te zijn, dan gunde ik het Benfatto van harte.

Victim of Left Propaganda
Iemand die zich presenteert als slachtoffer van linkse propaganda is wel heel erg zielig. Plaats een bankrekeningnummer, dan betaal ik twintig cent mee aan je emigratie. Plaats een adres en ik stuur je wat chocolade.

op 14 11 2008 at 19:28 schreef Benfatto:

Dank je Hosseyn

op 14 11 2008 at 19:32 schreef Alf Berendse:

Ozymandias, je reageert op Benfatto bijna hetzelfde als Babs op mij: denk je na, word je uitgescholden voor intellectueel.

Ik hecht ook meer waarde aan materialistische ontwikkelingen dan aan intellectuele, omdat de eerste het leven vergemakkelijken en veraangenamen. De wereld wordt grotendeels bepaalt door materiële ontwikkelingen. Dat Marx dat ook zij, is geen reden iedereen die het inziet Marxist te noemen. Marxist is degene die zijn foute conclusies overneemt.

En de taal om de nieuwe ontwikkelingen te duiden, ontleent men vaak aan intellectuelen.
Daarvoor moeten we dan toch een eind in de geschiedenis terug. Sinds Wittgenstein houden filosoferende intellectuelen zich vooral bezig met deconstructie van de taal, wat het er allemaal niet helderder op maakt.

op 14 11 2008 at 19:35 schreef Benfatto:

De scheidingen van kerk & staat die veroorzaakt zijn door intellectuelen, zijn vervangen voor socialistische ideologiën.

In amerika ligt dat anders,maar of je de Founding Fathers intellectuelen kunt noemen…. Probeer me maar te overtuigen.

Marxisten fixeren zich idd op producten, niet op het denkproces van hoe productie tot stand komt. Dat is een intelligentie vereisende exercitie, maar niet eentje waar de zogenaamde intellectuelen zich mee bezig houden. Dit is wederom voorbehouden aan de wetenschappers en de mensen van de praktijk.

Taal draagt iedereen aan bij, intellectuelen ook, door het creëren van spraakverwarring. Ooit een existentialistisch filosofie boek gelezen?
Of al die eufemismen waarmee ze werken. Bah.

Ik kan gelukkig moeilijk beledigT worden :p

Jij hanteert nu een andere definitie, namelijk: Intellectueel is iemand met intellectuele vermogens.

op 14 11 2008 at 19:37 schreef Benfatto:

ook trauma’s overgehouden aan schijnfilosofie Alf?

op 14 11 2008 at 19:41 schreef Bert Brussen:

Weet je wat?

We noemen alle filosofen van Sartre waardeloze idioten (en natuurlijk Lacan, want die heeft al helemaal nooit een spijker in een plankje geslagen) en dan zeggen we dat alle denkers zich sinds Wittgenstein alleen nog maar op taaldeconstructie richten, en dan noemen we dat een ARGUMENT.

Ik denk inderdaad dat intellectueel een beetje aan je voorbij gaat Alf.

op 14 11 2008 at 19:52 schreef Aun:

Een intellectueel is iemand die niet per se het verminderen van onwaarheden tot doel stelt, en met zijn taal de lezer vaak in een staat van waan achterlaat, niet het minst omdat hij de voorkeur heeft voor bombastische taalvormen.

op 14 11 2008 at 19:55 schreef smeets:

Alf,
Over het kunstenaarschap gesproken..Ik krijg bij het woord kunstenaar altijd plaatsvervangende schaamte, inclusief blozende wangen..Helaas moet ik het K-woord ook gebruiken anders zeuren ze over de prijs..De mens wil bedrogen worden..

op 14 11 2008 at 19:59 schreef Ozymandias:

@ Benfatto & Alf Berendse

Ja, het is me zo onderhand wel duidelijk dat jullie met intellectuelen iets anders bedoelen dan ik.

Voor jullie zijn het de postmondernistische en cultuurrelativistische dwaallichten, voor mij zijn het mensen die gedachten over cultuur en maatschappij op een heldere, analytische en gestructureerde manier kunnen verwoorden.

op 14 11 2008 at 20:21 schreef Peter:

Die drNomad is niet compleet achterlijk, dat moet ik hem nageven.

op 14 11 2008 at 20:33 schreef Jimmy:

Er zijn best veel interessante sociologen. Je moet alleen goed zoeken. Vooral demografen en psychologen leveren economen soms echt geweldige nieuwe inzichten.

Een paar jaar terug had ik zin om filosofisch wat beter geschoold te geraken, maar ik ben toen, na een moedige beginperiode, al vrij snel op Hegel gestuit. Hoe lang ik er ook over nadacht, ik kon gewoon niet vatten wat hij nu bedoelde. Dat heeft me toen behoorlijk de smaak tot verder filosoferen ontnemen.

Alf,

Levitt’s theorie is namelijk gedebunkt door diverse opiniemakers, John Lott bijvoorbeeld. Hij heeft er zelfs een rechtzaak om verloren. Ik ben er zelf enigszins agnost over, omdat ik beide bewijzen niet nader bekeken heb. (Al klonk Lott’s kritiek erg logisch.)

op 14 11 2008 at 21:02 schreef Tjerk:

"An intellectual is someone who brings critical reasoning and a background of academic or specialist knowledge to discussions that take place outside the formal frameworks of specialist academic disciplines, and without the associated set of agreed rules."
– John Quiggin, hoogleraar economie a.d. universiteit van Queensland, Australië.

Word for wednesday: intellectual (definition)

op 14 11 2008 at 21:05 schreef Ozymandias:

Het zou goed zijn om exacte wetenschappers over te halen zich ook bezig te houden met sociale wetenschappen. Leuk om te lezen is de econoom Steven D. Levitt die in zijn boek Freakonomics onder meer een statistische relatie legt tussen inkomen en opleiding van ouders, en de namen die zij hun kinderen geven. En een relatie, in de VS, tussen de legalisering van abortus en de daling van criminaliteit. Ik heb nog nooit een Nederlandse intellectueel gehoord of gelezen die zo ‘out of the box’ dacht.

Zijn dat nou de grote inzichten van exacte wetenschappers. Klinkt als redelijk standaard sociologie. Dat van die namen heeft met klassen te maken, rijke ouders noemen hun kinderen vaak Hendrick-jan, armere ouders noemen hun kinderen vaak JJ. Dat inzicht is helemaal niet zo bijzonder.

De relatie tussen legalisering van abortus is makkelijk te bedenken voor wie Wilson’s The Truly Disadvantaged heeft gelezen, een boek uit de jaren tachtig. In de Amerikaanse ghetto’s zijn er veel meisjes die veel te jong kinderen krijgen, ze kunnen die geen goede toekomst bieden, en dus komen die kinderen komen in de criminaliteit terecht. Vandaar het verband tussen de legalisering van abortus en criminaliteit, want met abortus kunnen er veel drama’s verkomen worden.

Kortom, dat jij niet vaak van intellectuelen hoort die dat soort zaken stellen, wil niet zeggen dat die intellectuelen niet bestaan.

op 14 11 2008 at 22:22 schreef vander F:

Wetenschap wordt schromelijk overschat.
Als het uitkomt dondert men zo een compleet paradigma overboord.

Al heeft een beetje intellectueel daar geen moeite mee.

Ik vind het overigens ook nogal ver gaan sociologie een wetenschap te noemen.
Of economie.

@Jimmy:
Hegel was een poseur, gewoon niet lezen die onzin.

‘Als men een jongeling bewust dom wil maken, en hem de capaciteit tot denken volledig wil ontzeggen, dan is er geen probater middel dan het vlijtig bestuderen van de oorspronkelijke werken van Hegel, want deze monsterlijke aaneenreiging van woorden, die elkaar opheffen en tegenspreken, zodat de geest zich vergeefs aftobt daar iets bij te denken,
totdat hij uiteindelijk afgemat ineenstort, vernietigt in hem geleidelijk het vermogen tot denken zo volledig dat holle frasen voor hem voortaan hetzelfde zijn als gedachten […]- en als de voogd ooit mocht vrezen dat zijn pupil voor zijn plannen te verstandig zou worden, dan zou het dat noodlottige proces door een vlijtige studie van de Hegeliaanse filosofie kunnen voorkomen’

-Arthur Schopenhauer-

op 14 11 2008 at 22:25 schreef vander F:

Nou moe?

Lekker vette letter hoor, daar niet van,
maar waarom?

op 14 11 2008 at 22:27 schreef Alf Berendse:

Ook trauma’s overgehouden aan schijnfilosofie Alf?
Nee, ik doe niet aan trauma’s. ‘No hang-ups for me, ‘cause hang-ups need company’ (Scott Walker).

Bert Brussen, mijn kwalificaties van Sartre, Wittgenstein, Lacan en Althusser waren helemaal geen argument, gewoon oppervlakkige afkeuring. Wel waar, overigens.

Voor mij zijn [intellectuelen] mensen die gedachten over cultuur en maatschappij op een heldere, analytische en gestructureerde manier kunnen verwoorden.
Wie dan, Ozymandias?
Dat is een heel flauwe vraag: als je iemand noemt van wie ik niet onder de indruk ben, bevestig je mijn gedachte dat je aan intellectuelen niets hebt; als je iemand noemt die ik wel kan waarderen, zal ik zeggen dat het geen doorsnee intellectueel is.
Heeft Wilson het in zijn boek zelf over de relatie ‘stijging abortussen – daling criminaliteit’, of voeg jij dat toe aan zijn stelling dat kinderen zonder goede toekomstperspectieven crimineel kunnen worden?

Maar ik lees ook niet alles. Mijn weerzin tegen intellectuelen heeft vooral te maken met mensen die anno nu in Nederland als intellectuelen, of zelfs als belangrijke denkers, worden beschouwd. Mensen die ik intellectueel zou noemen èn belangrijke denkers, vind ik alleen in het verleden, in het buitenland.

De mens wil bedrogen worden.., schrijft Smeets. Ook door intellectuelen. Misschien moet ik mij ook als intellectueel gaan presenteren, en dan veel lachen om de mensen die ik daarmee oplicht. Een stuk makkelijker dan net doen of je hartchirurg bent.

Jimmy, éen voorbeeld van een geweldig nieuw inzicht van een psycholoog graag.
Levitt en Lott zijn het nergens over eens, maar er is geen rechtszaak geweest over de inhoud van Levitt’s boek. Levitt beledigde Lott, en Lott stapte naar de rechter.

Tjerk, ik kan het niet helemaal eens zijn met de definitie van Quiggin, die jij biedt. Van veel die ik beschouw als intellectuelen (Zwagerman, de Jonge) hoor ik helemaal geen kritisch redeneren, maar zie ik de meningen van veraf al aankomen.
Intellectuelen hebben misschien wel academische kennis, maar ze praten als generalisten in plaats van als specialisten; ze menen over alles iets zinnigs te kunnen zeggen. Dat ze zonder overeengekomen ‘regels’ discussiëren, dat onderschrijf ik. Want, verderfelijke postmodernisten als het heden ten dage zijn, als ze zonder argumenten komen te zitten, zullen ze zeggen dat de waarheid niet bestaat. En dan ben je helemaal uitgeluld.

op 14 11 2008 at 22:29 schreef Alf Berendse:

Oeps, sorry.

op 14 11 2008 at 22:40 schreef vander F:

@alf,
semantisch gezeur, filosoof, intellectueel,
men vliegt elkaar al in de haren over de definitie,
laat staan de inhoud.
Zo is er geen inhoudelijke discussie mogelijk, zoals wel blijkt in deze draad.
Hoeft ook niet.

op 14 11 2008 at 22:45 schreef Alf Berendse:

Vander F, de vette letter is gevolg van een foutje van mij, maar ik geloof dat alleen de sitebeheerder het kan herstellen. Ik weet in elk geval niet hoe.

Schopenhauer, die is amusant. Maar noemen we hem nou een intellectueel, een filosoof, of beiden? Is een filosoof per definitie ook een intellectueel? En andersom?

En ik ben het met je eens dat sociologie geen wetenschap is, en economie slechts in beperkte mate.

op 14 11 2008 at 22:58 schreef Hosseyn:

Zeg Van der F. – Schopenhauer citeren is altijd leuk, maar doe aaneenrijging voortaan met een lange ij. En volgens mij is rijging op zich al voldoende.

op 14 11 2008 at 23:10 schreef vander F:

@Hosseyn,
scusie, voor dat ‘aaneen’ bij het rijgen moet je bij Hessel Daalder en Steven Van Luchene zijn,
vertalers van Poppers ‘The Open Society and Its Enemies’.

Waar ik net uit citeerde.

op 14 11 2008 at 23:13 schreef Ozymandias:

Heeft Wilson het in zijn boek zelf over de relatie ‘stijging abortussen – daling criminaliteit’, of voeg jij dat toe aan zijn stelling dat kinderen zonder goede toekomstperspectieven crimineel kunnen worden?

Nee, Wilson stelt dat volgens mij niet zo. Mijn punt is echter dat de gedachten van Levitt mij niet zo revolutionair lijken, als je al bekend met andere studies over het lot van kinderen van jonge moeders in Amerikaanse ghetto’s.

Knap als hij een zijn statistiek in orde heeft en dit wetenschappelijk aan kan tonen, maar de uitkomsten zijn niet wereldschokkend.

Ik ben het dus met je oneens dat die Levitt out of the box denkt. Hoewel het wel interessante gedachten zijn.

op 14 11 2008 at 23:49 schreef Bert Brussen:

Schopenhauer had alleen een hekel aan Hegel omdat Hegel tegelijk met Schopenhauer college gaf. Met als gevolg dat de collegezaal van Hegel uit z’n voegen barstte en die arme Arthur voor drie studenten stond te oreren.

op 15 11 2008 at 07:01 schreef Alf Berendse:

In deze discussie is meerdere keren geschreven dat intellectuelen nodig zijn om ontwikkelingen voor anderen te duiden. Schopenhauer hierover:

‘Werkelijke waarde heeft alleen wat iemand in de eerste plaats alleen voor zichzelf heeft gedacht. Men kan de denkers namelijk indelen in degenen die in de eerste plaats voor zichzelf denken, en degenen die meteen voor anderen denken. De eerstgenoemden zijn de echte, de zelfstandige denkers in de dubbele betekenis van het woord: zij zijn de ware filosofen. Want alleen zij nemen de zaak serieus. Bovendien is het denken hun lust en hun leven. De anderen zijn de sofisten: zij willen schijnen, en zoeken hun geluk in wat ze hopen dat het hun bij anderen oplevert; hierin bestaat hun ernst. Tot welk van beide klassen iemand behoort blijkt al spoedig uit zijn hele doen en laten.’

Intellectuelen willen schijnen, meer ego dan denken.

op 15 11 2008 at 11:32 schreef Bert Brussen:

Alles van Schopenhauer is leuk. "De kunst van het verleiden" is geniaal. Een boek vol aforismen waarin de vrouw tot op het bot wordt gefileerd. Er is niemand die zo geniaal kan schelden als Arthur Schopenhauer.

Over amateurwetenschappers: vooral in de astronomie zijn die van levensbelang. Er worden dagelijks nieuwe deep sky objecten ontdekt door amateurs.

op 15 11 2008 at 11:33 schreef Jimmy:

Alf,

Er zijn bvb. Martin Wolfgang, Heather Mac Donald, Robert Putnam, Stanley Kurtz, JC Chesnais, James Q. Wilson, Richard Hernnstein, Wolfgang Lutz, Gunnar Heinsöhn, Gary Becker, eva.

Sommigen zijn demograaf, anderen criminoloog en weer anderen econoom of een mix van meerdere gamma-disciplines.

Er zijn veel onzinfiguren, maar ook een hoop lichtpuntjes.

op 15 11 2008 at 11:42 schreef Teun:

In de intermediar ( voor en door slimme mensen..) van afgelopen week stond trouwens een aardig stuk over de onmisbaarheid van amateur-wetenschappers en hun belang bij de wetenschap.
.
Over mensen uit de werkende klasse die met hun ontdekking(en) de wereld veranderden. Ik noem een Faraday, Morse, Antoni van Leeuwenhoek etc.
.
Een kleine nuance op bovenstaande tekst is dus wel op z’n plaats..

op 15 11 2008 at 11:47 schreef Alf Berendse:

Jimmy, klinkt allemaal als buitenlanders. Niks mis mee, maar waar zijn de Nederlandse intellectuelen waarvan we onder de indruk kunnen zijn?

J.P Guepin, maar die is dood en tijdens zijn leven was er niet veel aandacht voor hem. En misschien meer erudiet dan intellectueel.
Plasterk, voordat hij minister was?
Matthijs van Boxsel, helemaal in de marge met zijn ‘Encyclopedie van de domheid’. Gelukkig maar, in de marge, niet iemand die zo nodig te pas en te onpas zijn meninkjes verkondigt in de media.

Want zo zie ik intellectuelen: gesjeesde academici met meninkjes. Mijn vooroordeel, een reactie op het woord: ‘intellectuelen, o bah’. Ik denk dan aan Joost Zwagerman, Freek de Jonge, Felix Rottenberg, naar, pedant.

op 15 11 2008 at 12:03 schreef smeets:

Heb eens ooit een boek gelezen van Schopenhauer met de veelzeggende titel: "Er is geen vrouw die deugd"
Van een vriendin gekregen..

op 15 11 2008 at 12:05 schreef vander F:

Tja, wat heeft Schopenhauer nu echt betekend?
Eloquent schelden kon hij echter als de beste.

op 15 11 2008 at 12:09 schreef vander F:

@Bert,
in dit geval werd het Schopenhauer citaat door Karl Popper gebruikt, die Hegel ook volkomen afbrandt.
En erger.

op 15 11 2008 at 12:13 schreef vander F:

Spinoza was toch lenzenslijper van beroep?
Ik bedoel maar.

op 15 11 2008 at 12:14 schreef Peter:

Wat dacht je van deze: Mensen maken lawaai, omdat ze doodsbang zijn aan nadenken toe te komen. (Peter Breedveld)

op 15 11 2008 at 12:15 schreef Alf Berendse:

Ha, ik heb er een: André Klukhuhn. Begon overigens ook als bèta wetenschapper. Komt zelden op tv.

Bert Brussen, ik citeerde Schopenhauer uit Middenstanders van de wetenschap – Over de universiteit. Ook van Schopenhauer: ‘mensen komen nooit aan goed nadenken toe, omdat er te veel lawaai is’. Dat is nog eens een inzicht.

op 15 11 2008 at 12:41 schreef Jimmy:

oh, tsja.. Nederlanders. Daar heb je me.

Dick van de kaa, demograaf.

Fortuyn praatte ook geen poep, btw.

op 15 11 2008 at 12:57 schreef Aartsconservatief:

Smeets: Heb eens ooit een boek gelezen van Schopenhauer met de veelzeggende titel: "Er is geen vrouw die deugd"

Je liegt. (In jouw taal: je liegd.)

Wat een zeikstukkie is dit trouwens. Is dit de nieuwe liefhebberij der overbodigen: het ter eigen glorie bekritiseren van de voormalige medestanders?

op 15 11 2008 at 13:07 schreef Tjerk:

Alf: Gelukkig maar, in de marge, niet iemand die zo nodig te pas en te onpas zijn meninkjes verkondigt in de media.

Je verkondigt zelf toch ook te pas en te onpas je meninkjes, en aangezien het internet eveneens een medium is, verkondig je die meninkjes dus ‘in de media’.

Of tellen alleen teevee en krant?

Volgens mij ben je gewoon jaloers omdat Zwagerman, Rottenberg e.d. eens in de zoveel tijd een forum krijgen aangeboden om hun mening te geven, een forum waarvan je vindt dat het jou rechtens toekomt omdat jij het allemaal zoveel scherper ziet dan zij.

op 15 11 2008 at 13:32 schreef kishon:

Mag die héle enge Bert Brussen hier nu nog steeds drammen en drussen?
Hij is, temidden van een heel stél over het paar getilde jeugdig aandoende eigenwijsjes, dat zich rondom de van kleur verschoten heer Breedveld verzamelt en die bijna allemaal in zichzelf iets intellectueels schijnen te zien, toch echt een griezel met stip.
Hoe lang duurt het nog voor dit kereltje teruggefloten wordt?
Wachten tot hij wat ouder en een heleboel wijzer wordt, duurt echt te lang.

op 15 11 2008 at 14:10 schreef Alf Berendse:

Tjerk, jaloezie is een zenuw die dood is bij mij. En verder, been there, done that; de keren dat ik een mening in welk medium dan ook kwijt wilde, heb ik dat geregeld. Lokaal, landelijk, internationaal. Kranten, tijdschriften, radio en tv, en in de coulissen van de politiek. Het was altijd functioneel, ging over mijn werk.

FN is een discussieforum, reacties doen mij verder denken. Ik heb geen enkele illusie dat ik hier iemand ergens van overtuig, dus dat is ook niet mijn doel.

Maar dank voor je opmerking dat ik het zoveel scherper zie dan Zwagerman, Rottenberg e.d.

op 15 11 2008 at 14:20 schreef Peter:

Jij krijgt hier toch ook de ruimte voor je reactionaire gebral, Kishon? Dus wat zeik je nou, man?

op 15 11 2008 at 14:49 schreef Tjerk:

Alf: Is me nog steeds niet duidelijk wat nu je probleem is met intellectuelen als Zwagerman, Rottenberg, e.d.

Ze doen kennelijk in jouw ogen iets niet goed. Nou, licht eens bij: wat zouden ze volgens jou anders moeten doen?

op 15 11 2008 at 16:30 schreef Bert Brussen:

Waarom ben ik heel eng eigenlijk?
Kishon is pas eng. Die wil mij de mond snoeren, die vuile fascist

op 15 11 2008 at 19:43 schreef kutje:

Meeste grote uitvindingen zijn gedaan door denkers die helemaal niets met de universiteit of ander inteeltachtig bolwerk te maken hadden. gewoon plezier in het uitvinden. Pasteur, Einstein, Edison etc. De Socratessen, Platoisten etc is het tuig.

op 15 11 2008 at 20:38 schreef Bert Brussen:

Het is duidelijk dat kutje er echt veel verstand van heeft.

op 15 11 2008 at 21:03 schreef Benfatto:

Schopenhauer:
‘Werkelijke waarde heeft alleen wat iemand in de eerste plaats alleen voor zichzelf heeft gedacht. Men kan de denkers namelijk indelen in degenen die in de eerste plaats voor zichzelf denken, en degenen die meteen voor anderen denken. De eerstgenoemden zijn de echte, de zelfstandige denkers in de dubbele betekenis van het woord: zij zijn de ware filosofen. Want alleen zij nemen de zaak serieus. Bovendien is het denken hun lust en hun leven. De anderen zijn de sofisten: zij willen schijnen, en zoeken hun geluk in wat ze hopen dat het hun bij anderen oplevert; hierin bestaat hun ernst. Tot welk van beide klassen iemand behoort blijkt al spoedig uit zijn hele doen en laten.’

Alf, dit is inderdaad de spijker op zijn kop! Kernachtiger kan ik het niet zegen.

En zoals je ook al eerder suggereerde: de eerste groep zelfstandige denkers gaat uit van een absolute, tastbare, obejectieve wereld, terwijl de tweede grep, de intellectuelen, telkens beweren dat waarheid en objectiviteit niet bestaan.

Intellectuelen kijken iedere ochtend in de WC pot en vragen zich af: ik zie poep en ik ruik poep, excreta ergo sum?

op 16 11 2008 at 01:02 schreef jantjepietje:

omgwtfbbq ben jij dezelfde benfatto die s.com ooit terroriseerde? ;x

ik vind zoals vaak bij dit soort verhalen de definitie van de hoofdzaak in dit geval de intellectueel een beetje vaag een intellectueel is meestal wat het de schrijver uitkomt dat een intellectueel is

oh en anti intellectuele stukjes kunnen best leuk en goed geschreven zijn zie hier
http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/11/intellectuals.html

op 16 11 2008 at 08:45 schreef Alf Berendse:

Tjerk, zonder een reeks voorbeelden te noemen, ben ik het gewoon niet met hun eens. Maar Zwagerman, Rottenberg, e.d. zijn dan ook linkse intellectuelen.

Peter noemt de onderwerpen van de intellectuelen (filosofie, ethiek, mensenkennis; esthetiek hoort er ook bij) ‘linkse hobby’s’. Dat zijn het natuurlijk niet, ik hou mij er ook mee bezig en zeker op sociaal-economisch terrein zal men mij rechts noemen.

Intellectuelen, in mijn optiek, zijn geen oorspronkelijke denkers, maar herkauwen, verwerken, analyseren het werk van anderen, zonder er iets aan toe te voegen. Volgens menigeen is dat nodig, zij duiden de wereld en haar ontwikkelingen voor anderen. Ik vind dat helemaal niet nodig. Wat ik al eerder schreef, daarbij stellen zij zaken onnodig gecompliceerd voor, zodat de indruk ontstaat dat intellectuelen nodig zijn om een en ander te begrijpen.
Politici, van hetzelfde dunne laken een pak, voor zover zij zich niet al als intellectuelen presenteren.

Het zijn geen filosofen, geen oorspronkelijk denkers, want anders zouden we het onderscheid niet hoeven maken tussen filosofen en intellectuelen.

Als we exacte wetenschap buiten beschouwing laten, staat het intellectualisme in Nederland niet op een erg hoog peil, dat stoort mij ook. Je kunt klagen over het niveau van commerciële tv-pogramma’s, al die real life soaps, maar op een ‘hoger’ intellectueel niveau hoor of lees ik ook niets waarvan ik onder de indruk ben. Maar daar leeft wel meer pretentie.

Een voorbeeld van Zwagerman. Hij schreef Vals licht, een roman waarin prostitutie een rol speelde. Hij zei daarover: ‘wetenschappelijk kan er nog van alles over prostitutie worden geschreven, maar literair is het onderwerp met mijn boek wel zo’n beetje uitbehandeld’. En hup, door naar het volgende aandacht trekkende thema; multiculturele samenleving, zelfdoding.
Hij hoeft voor mij niet zelf een half jaar de hoer te spelen voor hij zijn boek schrijft, maar iets meer respect voor de prostituees die elk hun eigen roman kunnen schrijven, lijkt mij wel gepast.

Intellectuelen hoeven voor mij niet te veranderen. Maar ik ben het niet eens met Peter, die ze een belangrijke maatschappelijke rol toebedeelt. Het is elitair, het belang bestaat alleen in eigen kring.

Ik denk ook dat cultuurrelativisme en en postmodernisme, waar ik ernstig tegen ben, de belangrijkste voedingsbodem is voor intellectualisme. Als objectiviteit en waarheid worden ontkend, dan hoeft er ook geen echt debat te worden gevoerd, dan hoef je niemand af te vallen, dan is elke mening even goed. Dat is gunstig voor mensen die niets anders dan meningen kunnen bieden.

Het gemak ook waarmee ze van mening veranderen; hoe ze nu, links en rechts, verkondigen dat een hardere aanpak van het integratieprobleem nodig is. Dat is een voorbeeld van wat ik bedoel met zaken onnodig gecompliceerd maken: er bestaat helemaal geen integratieprobleem. Mensen mogen van elkaar verschillen, in denken, doen en laten, in kleding. Nederland heeft ook onder de ‘autochtone’ bevolking legio subculturen en is dus ook zonder ‘allochtonen’ multicultureel. Dat is geen drama, dat is leuk. Criminaliteit, dat is een probleem, maar kan zonder onderscheid des persoons worden benaderd.

Intellectuelen raken nooit de kern van de zaak, want die is altijd eenvoudig en daar heeft niemand hen bij nodig.

op 16 11 2008 at 11:04 schreef Peter:

Het is wat Jantjepietje zegt, intellectuelen zijn hier de mensen aan wie Alf een hekel heeft. Iedereen die hij wel ziet zitten, is per definitie geen intellectueel.

Een beetje zoals Conan, die alles wat slecht is, als ‘links’ bestempelt en alles wat goed is, als dus niet-links.

Daar valt niet tegenop te argumenteren.

op 16 11 2008 at 13:22 schreef Alf Berendse:

Goed hè? La Rochefoucauld: Wij zien niet veel verstand om ons heen, behalve bij mensen die het met ons eens zijn.

Vooroordelen maken de wereld overzichtelijk. Zo heb ik ook een niet onderbouwde afkeer van kiwi’s. Niet de Nieuw-Zeelanders, maar het fruit. Laf fruit. Kan wel zijn dat de vruchten vol zitten met vitamines, maakt mij niets uit. Dat je aan groene kiwi’s niets hebt werd mij voor mij bewezen toen er een ‘verbeterde’ variant kwam, de gele. Waarom was dat nodig, als de groene al zo goed was?

Ik ben bereid om mijzelf geheel onderuit te halen, als ik daarmee voorkom dat ik een intellectueel wordt genoemd. Zelfs als dat leidt tot een vergelijking met Conan, die ik alsnog alle kennis toeschrijf die ik ontbeer. Ik zal, na mijn pensionering, alles van hem op FN herlezen.

op 16 11 2008 at 13:23 schreef Alf Berendse:

Shit! Nu weer cursief niet goed afgesloten.

op 16 11 2008 at 14:03 schreef Bert Brussen:

Geen punt hoor Alf, fiks ik wel weer even…

op 16 11 2008 at 14:04 schreef Bert Brussen:

Bert Brussen, voor al uw afsluitende tags.

op 16 11 2008 at 16:19 schreef Conan:

De aanhef van het warrig betoog dat aanleiding voor de column van Peter vormde, kon niet anders dan tot discussie over definities leiden:

"Intellectuelen zijn links, hoewel niet alle linkse mensen hoog opgeleid zijn. Hiermee is het verschil in belevingswereld tussen de intellectueel en de werkende klasse in een notendop weergegeven. De werkende klasse werkt en de intellectuele klasse denkt. Als de werkende klasse er niet zou zijn, zou de intellectuele klasse zelf iets moeten doen. Gelukkig kan niet iedereen intellectueel zijn, dus de werkende klasse zal altijd blijven bestaan. De intellectuelen zijn echt links, omdat ze niet anders kunnen. De werkende klasse daarentegen is onecht links, omdat als rechts hetzelfde biedt, ze zich daar ook prima voelt."

Peter gaat vervolgens uit van de niet bedoelde, maar semantisch juist betekenis van het dikgedrukte zinnetje, dat denken en werken elkaar uit zouden sluiten:

"De werkende klasse is voor haar hele levensbestaan, inclusief haar meest banale vermaak, volledige afhankelijk van de intellectuele klasse. Van ‘linkse mensen’, want volgens Navan staat intellectueel gelijk aan links."

Dat Encina Navan zich vooral niet zo goed uit kan drukken, het allemaal dus niet zo absoluut bedoelde, was duidelijk, ook voor Peter:

Verderop beweert Navan dat ‘uitvindingen als de auto, de telefoon en de televisie hebben meer bijgedragen aan gelijkheid en vrijheid dan de opvattingen van de intellectuelen.’

Een en ander is smakeloos overgoten met een saus van gepretendeerde morele superioriteit aan de hand van een weinig subtiele vergelijking naar "het milieu waar de NSB zo goed gedijde".

Waarom ik daarbij dan als voorbeeld van absolutistisch denken moet fungeren, is me onduidelijk:

"Een beetje zoals Conan, die alles wat slecht is, als ‘links’ bestempelt en alles wat goed is, als dus niet-links.

Daar valt niet tegenop te argumenteren."

Overigens, over links ben ik nou niet bepaald positief. Nooit geweten dat ik kennelijk zo’n moreel baken ben..

Ik zal, na mijn pensionering, alles van hem op FN herlezen.

Om meerdere redenen lijkt dat dus een wijs en zinvol besluit.

op 16 11 2008 at 17:37 schreef Alf Berendse:

Conan, de semantisch juiste betekenis van het dikgedrukte zinnetje, dat denken en werken elkaar uit zouden sluiten?
Dan lees je Encina Navan toch verkeerd. Niet denken en werken sluiten elkaar uit, in haar zin, maar de ‘denkende klasse‘ en de ‘werkende klasse‘.

Ga ik toch niet, na mijn pensionering, alles van jou herlezen; dank voor het excuus dat jij mij daartoe hebt geboden. Van de weeromstuit ga ik, de komende jaren al, alles van Peter herlezen.

Neemt niet weg dat de vraag of je denken ook ‘werk’ mag noemen een interessante is.

op 16 11 2008 at 22:43 schreef Conan:

Niet denken en werken sluiten elkaar uit, in haar zin, maar de ‘denkende klasse’ en de ‘werkende klasse’.

Ik wijs op:

De werkende klasse werkt en de intellectuele klasse denkt.

op 17 11 2008 at 06:58 schreef Alf Berendse:

Conan, er had toch ook kunnen staan ‘de werkende klasse voetbalt en de denkende klasse speelt Scrabble’? De beide klassen zijn de onderwerpen in de zin (twee gekoppelde hoofdzinnen) en worden van elkaar onderscheiden op basis van een activiteit.
Maar het kan anders worden gelezen: werken is voorbehouden aan de werkende klasse, denken aan de denkende klasse.

De vraag blijft of we de mentale activiteit ‘denken’ wel of geen werk noemen. Ik heb fysieke arbeid gedaan èn banen gehad waarbij ik niet meer hoefde te doen dan praten en schrijven over maatschappelijke ontwikkelingen. Het laatste heb ik nooit werk willen noemen, maar betaalde een stuk beter. Heb ik altijd vreemd gevonden, ik koester nog wat valse arbeidersromantiek. Het land omploegen, stenen uit rotswanden hakken; pijn in armen en benen, in plaats van in je hoofd.

Iets wat mij ook tegenstaat bij veel intellectuelen: ze zijn te jong. Rechtstreeks van de academie aan het denken geslagen. Liever intellectuelen van 70+ die hun denken kunnen toetsen aan ervaringen.

op 17 11 2008 at 12:09 schreef Conan:

werken is voorbehouden aan de werkende klasse, denken aan de denkende klasse.

Het verschil ligt aldus in de (elkaar uitsluitende) activiteiten (werken en denken) van de gestelde twee verschillende klassen; dat is wat ik zeg.

En dat een discussie naar aanleiding van een stuk waarin die tweedeling in de inleiding staat tot getwist over definities leidt, daar begon ik mee.

op 17 11 2008 at 18:14 schreef Alf Berendse:

werken is voorbehouden aan de werkende klasse, denken aan de denkende klasse
Conan, de vraag is of Encina Navan dit ook bedoelde. Zal wel. Nogal lullig voor de ondernemers en arbeiders.

Als de denkende klasse niet werkt, dan hebben zij de oude positie van de adel overgenomen, de gevleugelde uitspraak was: arbeid adelt, maar de adel arbeidt niet. Dat vind ik dan wel weer stijl hebben. Maar ja, de nietsdoende klasse vinden we tegenwoordig in de onderste maatschappelijke regionen.

Ik geef het op. Ik blijf het nut van Joost Zwagerman ontkennen en wens geen intellectueel te worden genoemd. En als ik ben uitgedacht, ga ik gewoon weer aan het werk.

op 17 11 2008 at 19:16 schreef Peter:

Conan, het is me wederom volstrekt onduidelijk wat je nu weer te zeiken hebt. Het is allemaal weer even kut geformuleerd en er is ook weer dat verongelijkt-neerbuigende toontje waar je het patent op lijkt te hebben.

Encina Navan houdt niet van intellectuelen, die zijn volgens hem of haar allemaal links. Ik wijs erop dat zonder intellectuelen Encina Navan niet zo’n comfortabel leven zou leiden.

Hou het gewoon simpel en maak duidelijk, in zinnen van maximaal tien woorden, wat er aan die stelling volgens jou niet klopt.

op 17 11 2008 at 19:17 schreef Conan:

Conan, de vraag is of Encina Navan dit ook bedoelde. Zal wel. Nogal lullig voor de ondernemers en arbeiders.

Zoals eveneens eerder opgemerkt, blijkt uit het vervolg van het (inderdaad warrige) betoog van Navan dat ze dat niet bedoelde. Het is echter wel de basis van Peter’s scheldcanonade op de betreffende tante (inclusief verwijzing naar NSB).
De daaruit voortvloeiende discussie vormt uiteindelijk de inleiding mij van absolutistische meningen te beschuldigen. Allereerst misplaatst zoals eenvoudig uit mijn bijdragen valt af te leiden, maar meer nog een splinter/ balk verhaal.

En jouw poging je onder het toegezegde lezen van al mijn bijdragen hier uit te wurmen (ok, weliswaar na je pensionering), houdt ook geen stand..

op 17 11 2008 at 21:23 schreef Incontinentia:

U is GEWELDig
een waar toonbeeld van BREED-
gespeende sprakigheid
Je bent mijn held in dit slagVELD
U is een ridder
U bent absoluut gEEN NARcist
Alleen lastig die onwelriekende lucht
van die SCHIMMEL tussen je benen.
Natuurlijk U bent Sinterklaas!

op 17 11 2008 at 23:43 schreef Conan:

Encina Navan houdt niet van intellectuelen, die zijn volgens hem of haar allemaal links. (14) Ik wijs erop dat zonder intellectuelen Encina Navan niet zo’n comfortabel leven zou leiden. (15)

De betekenis hiervan is afhankelijk van de definitie van: "intellectuelen". (10) Daarom is je betoog zinledig, slechts een opening voor semantische discussies. (10) Dat was mijn bezwaar. (4)

op 18 11 2008 at 07:56 schreef Peter:

Wat moet dat met die cijfers? Wat is dat nou weer? Kun je nooit eens een keer normaal doen?

Als ik het over rode en blauwe auto’s, of sappige appels en melige peren, hangt het er dan ook maar vanaf welke definitie ik van auto of van appels en peren hanteer?

Dit is een Internetforum, Conan, geen wetenschappelijk tijdschrift. Intellectuelen zijn hier gewoon mensen die van hun intellect leven: wetenschappers, schrijvers, sommige politici. Striptekenaars.

Niet altijd zo moeilijk doen. Alsjeblieft.

op 18 11 2008 at 09:43 schreef Alf Berendse:

Peter, als je intellect (intelligentie) ziet als een vaardigheid die nodig is om te overleven en je eigen situatie te verbeteren, dan past iedereen het, in meer of mindere mate, meer of minder succesvol, toe. De hele menselijke vooruitgang, te beginnen met landbewerking, is afhankelijk van cognitieve vaardigheden. Denken is niet voorbehouden aan mensen die niets anders hoeven doen dan denken.

Conan, je begrijpt toch zeker wel dat ik niet echt van plan was alles van jou te herlezen?

op 18 11 2008 at 10:15 schreef Peter:

Alf, ik zie intellect uiteraard als een talent om te overleven. De boer met vooruitziende blik, gecombineerd met een gezonde portie nieuwsgierigheid en historisch besef rooit beter dan de boer die alles strikt volgens traditie doet, ondanks veranderende omstandigheden, zoals een graanoverschot, of een veranderende voorkeur voor lamsvlees in plaats van varkensvlees, vanwege de islamisering.

Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over denkers, en doenende denkers, onderzoekers, pure intellectuelen.

Conan is ook een intellectueel. Niet de meest dynamische, vooruitstrevende, ruimdenkende, maar toch. Hij is puur een man van de theorie, van hypotheses en veronderstellingen die hij in zijn hoofd vormt. Jij ook. Het zijn niet zomaar ‘meninkjes’ die jullie opperen, het zijn pittige stellingen waarop we onze intellectuele tanden kunnen stukbreken. Zelfs foute veronderstellingen zijn van grote waarde, omdat ze ons dwingen te beargumenteren wat er fout aan is.

op 18 11 2008 at 11:08 schreef Conan:

@Alf,

Natuurlijk begreep ik dat. (Al valt wat ik toevallig terug lees me eigenlijk nooit tegen en heb ik spijt een en ander niet ergens opgeslagen te hebben, want gestructureerd terugvinden doe ik het allemaal niet meer en als gezegd vind ik in ieder geval zelf mijn meningen, juist van meer dan een jaar geleden erg de moeite waard, maar dat terzijde.)

@Peter,

Jij begon over minder dan tien woorden, vandaar de getallen. Jouw definitie van intellectueel is een andere (lees: ruimere) dan die werd voorgestaan door Navan; dat bevestig je (opnieuw) in je laatste reactie. Maar dat Navan een minder nauwe definitie bedoelde dan zij in haar inleiding schreef, blijkt uit:

"Verderop beweert Navan dat ‘uitvindingen als de auto, de telefoon en de televisie hebben meer bijgedragen aan gelijkheid en vrijheid dan de opvattingen van de intellectuelen.’"

Met andere woorden: deze discussie kon a priori niet anders dan verzanden in gemiereneuk over definities.

op 18 11 2008 at 11:30 schreef Peter:

Ik begrijp je niet. Hoezo blijkt uit dat citaat dat hij of zij een minder nauwe definitie bedoelt? En hoe weet je zo zeker dat Encina een vrouw is?

op 18 11 2008 at 12:18 schreef Conan:

Encina lijkt mij een vrouwennaam en ook de onsamenhangende wijze van formuleren lijkt dat te bevestigen. Maar zeker ben ik niet.

Het doen van uitvindingen als de auto, de telefoon en de televisie impliceert denkend vermogen. Werken en denken sluit elkaar daar dus (ook in de ogen van Navan) niet uit.

op 18 11 2008 at 12:37 schreef Peter:

Encina lijkt mij een vrouwennaam en ook de onsamenhangende wijze van formuleren lijkt dat te bevestigen. Maar zeker ben ik niet.

Hahaha! Wat een walgelijk sexistische opmerking! Daar krijg je last mee met Liz, wat ik je brom.

Encina is Spaans voor eik, en ik dicht eiken (robuust, groot, machtig) altijd mannelijke eigenschappen toe. In Italië geven ze trouwens vrouwennamen aan mannen. Bijvoorbeeld ‘Andrea’. Verwacht ik een lekkere stoot met lang zwart haar, komt er een enorme boer met kolenschoppen als handen naar me toe.

Navan maakt wel degelijk een strakke tweedeling in doeners en denkers, deugers en niet-deugers. Ik doe hetzelfde in mijn strafexpeditie, maar je moet het natuurlijk niet al te letterlijk nemen. Je hebt doenende denkers en denkende doeners, ondernemers, durfals die bij toeval belangwekkende ontdekkingen doen.

Maar hier vond ik het even aardig om aan te stippen dat die vermaledijde intellectuelen, ook de two-bit filosoofjes en publicistjes, wel hebben helpen bouwen aan Encina Navans veilige, comfortabele wereldje.

op 18 11 2008 at 13:31 schreef Alf Berendse:

Maar hier vond ik het even aardig om aan te stippen dat die vermaledijde intellectuelen, ook de two-bit filosoofjes en publicistjes, wel hebben helpen bouwen aan Encina Navans veilige, comfortabele wereldje.
Peter, ik leg mij erbij neer dat ik een verderfelijke intellectueel ben, two-bit filosoof en publicist. Maakt het nog wat uit dat ik niet links ben?

op 18 11 2008 at 14:01 schreef Peter:

Nee, dat maakt niets uit, want in de ogen van Encina Navan en soortgenoten werd het al duidelijk dat je links bent toen je pleitte voor de vrijlating van Samir Azzouz. Links = namelijk ‘alles wat Vrije Volkers niet fijn vinden’.

Ik ben ook niet links, maar dat krijg je die mensen echt niet aan hun verstand gepeuterd. Mijn geliefde is een moslim en dus ben ik een linkse zelfislamiseerder. Dat haar glinsterende zwarte ogen meer met mijn verliefdheid te maken hebben dan haar overtuigingen, en dat ik nog altijd hartstikke agnost ben en zelfs steeds meer in de richting van het atheïsme schuif – ondanks die geliefde! – daar kunnen ze zich bij Het Vrije Volk echt helemaal niks bij voorstellen.

op 18 11 2008 at 14:07 schreef Alf Berendse:

Dan trek ik mij nu terug om mij te wijden aan het schrijven van een bijzonder intellectuele verhandeling, die als een bom zal inslaan in de Nederlandse samenleving. Ik weet nog niet waarover, maar het wordt heel omvangrijk, met voetnoten (ik hou erg van voetnoten), literatuurlijst en index.

op 18 11 2008 at 14:25 schreef Peter:

Not for Frontaal Naakt you’re not.

op 18 11 2008 at 14:55 schreef Alf Berendse:

Nee, wordt een boekje, pamflet. Maar misschien wil je t.z.t. een samenvatting? Of zal ik voor FN onder pseudoniem mijn eigen schrijven helemaal met de grond gelijk maken? Gaat overigens wel een tijd duren, die verhandeling, ik ben te weinig ambitieus om er haast mee te maken.

op 18 11 2008 at 15:05 schreef Peter:

Doe rustig aan. Ik heb nog een mooi stuk van je op de plank.

op 19 11 2008 at 08:12 schreef Alf Berendse:

Peter, even doorzetten. Een agnost stelt dat we de waarheid niet kunnen kennen, dus ook niet of god wel of niet bestaat. Dat is bijna postmodern: de waarheid bestaat überhaupt niet.

De waarheid bestaat wel, god bestaat niet. Weten dat god niet bestaat is echter niet helemaal hetzelfde als atheïsme. Veel atheïsten zeggen namelijk ik geloof niet dat god bestaat.
Weten dat het niet zo is, is iets heel anders dan geloven dat het niet zo is. Geloven betekent aannemen dat iets wel of niet bestaat, of wel of niet kan, zonder dat daar bewijs voor is, en zonder dat het causaal kan worden afgeleid uit gebeurtenissen.

Agnosticisme en atheïsme staan niet ver van elkaar af. Agnosten zeggen ‘ik weet niet of god bestaat’; atheïsten zeggen ‘ik geloof niet dat god bestaat’. Atheïsme staat dan ook open voor ‘ietsisme’: ‘ik geloof niet dat god bestaat, maar er moet wel iets zijn’ (kosmisch bewustzijn of zo; de natuur = god; alles = god).

Voor iemand die weet dat god niet bestaat, in geen enkele verschijningsvorm, is eigenlijk geen goede benaming.
Eventueel ‘materialist’ (in metafysische betekenis, wat dan weer een contradictio in terminis is).

Eigenlijk ben ik best wel een goede intellectueel.

op 19 11 2008 at 09:57 schreef Peter:

Zo is dat. Ik geloof niet dat God bestaat. Maar dat is een vorm van geloven. Niet geloven is een soort geloven.

op 19 11 2008 at 10:15 schreef Alf Berendse:

Inderdaad. Daarom: nog even doorzetten en materialist worden. Er bestaat niets dan 1) materie, te onderscheiden in levende materie en levenloze materie; en 2) relaties tussen de verschillende materiën, al dan niet causaal.

op 19 11 2008 at 10:38 schreef Peter:

Ik ga daar geen inspanningen voor leveren, Alf. Ik word materialist of ik word het niet, dat moet een natuurlijk proces zijn. Het is niet iets waar ik naar streef.

op 19 11 2008 at 12:42 schreef Conan:

Een denkende agnost is een atheïst.

op 19 11 2008 at 12:45 schreef Conan:

Of een hypocriet.

op 19 11 2008 at 15:04 schreef Al jaren pasieve lezer:

Ik begrijp niet dat iemand die zich tot ‘de intellectuelen’ rekent, zich zo kan verlagen tot zulk rancuneus en kleinzerig gebijt naar mensen die ‘het o zo duidelijk toch niet begrijpen’.

Zeker nu die Brussen hier rondhangt en blijkbaar carte-blanche krijgt om de toch al moeizame discussies van anders-denkenden te ontdoen, is het hier moeilijk uit te houden. Hij heeft me al een keer weggejaagd van een andere blog.
Bert, je bent een van de meest intolerante mensen waar ik ooit mee te maken gehad heb. (maar dat vind je waarschijnlijk een compliment).

Anyway. Het is mooi geweest. Veel plezier met de discourse hier. Misschien wordt iemand nog wat wijzer van een ander en is het allemaal niet voor niks geweest.

op 19 11 2008 at 16:37 schreef Bert Brussen:

Leuk, pasief lezen!
Wat is dat?

op 19 11 2008 at 17:25 schreef Alf Berendse:

Pasief lezen is, denk ik, lezen onder de paasboom. Met éen hand hou je een boek vast, met de andere hand prop je chocolade-eitjes in je mond. Het omslaan van bladzijden, waarvoor je beide handen nodig hebt, leidt tot motorische stoornissen, en scheuren en chocoladevlekken in het boek. Pasieve lezers mogen geen lid worden van de bibliotheek. Met hun vingers vol chocoladevlekken mogen ze ook geen boekhandel in, om die reden lezen ze al jaren hetzelfde boek.

Peter, de gedachte aan materialisme als metafysica zal je niet meer los laten.

op 20 11 2008 at 09:50 schreef Hosseyn:

Agnosticisme en atheïsme staan niet ver van elkaar af. Agnosten zeggen ‘ik weet niet of god bestaat’; atheïsten zeggen ‘ik geloof niet dat god bestaat’.

Nee: Agnosten zeggen: ik geloof niet dat God bestaat en Atheïsten zeggen: ik geloof dat God niet bestaat.

Bij de eerste is het de afwezigheid van een geloof, bij de tweede een geloof.(En nu komt natuurlijk weer die grapjas hoe-heet-ie-ook-al-weer beweren dat kaalheid geen haarkleur is)

Het grappige van dit soort discussies is dat de deelnemers altijd met grote zekerheid over al-dan-niet-God spreken als over een bestaand fenomeen waarbij er ook nog een consensus lijkt te zijn over wat die al-dan-niet-God dan wel is. Het is gewoon een woord, mensen. En dat woord bestaat, anders hadden we het er niet over.

op 20 11 2008 at 12:37 schreef Alf Berendse:

Hosseyn, je uitleg van agnosticisme is niet correct. Het komt van het Grieks: gnosis = weten. Agnost: iemand die het niet weet.
Agnosten zeggen niet: ‘ik geloof niet dat god bestaat’; agnosten geloven namelijk niet. Zij stellen dat we niets kunnen weten over het bestaan van god. Dus zegt de agnost: ‘ik weet niet of god bestaat, kan zijn van wel, kan zijn van niet’.

Materialisten praten niet over god als bestaand fenomeen. Omdat er slechts materie bestaat, en relaties tussen materiën, bestaat god niet. Niet stoffelijk, niet onstoffelijk, in geen enkele verschijningsvorm.

Voor veel mensen is god wel een bestaand fenomeen, vandaar dat het een woord/naam heeft gekregen.

Iets dat niet in werkelijkheid of fantasie voorkomt, wordt niet benoemd, omdat er dan niets te benoemen is. Anders gezegd: een woord gaat nooit aan de werkelijkheid of de fantasie vooraf, maar volgt erop. Woorden verwijzen altijd naar iets concreets, abstracts of conceptueels.

Voor wie god personificeert, verwijst het woord god naar iets concreets.
Voor de ‘ietsisten’, verwijst het woord naar iets abstracts.
Voor materialisten verwijst het woord god naar uiteenlopende concepten van mensen die te veel fantasie hebben.

Als er van oudsher alleen materialisten hadden bestaan, dan was ‘god’ nooit bedacht, en dus ook geen woord dat ernaar verwijst.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS