Home » Archief » De G-plek van Joost Niemöller


[17.03.2014]

De G-plek van Joost Niemöller

Marco de Baar

heij25
Illustratie: Fred de Heij

In 2012 schreef Joost Niemöller ‘Het immigratietaboe‘, een boek waarin tien wetenschappers werden geïnterviewd over verschillende aspecten van immigratie. Daarbij werd het begrip wetenschapper nogal breed geïnterpreteerd. Rijp en groen komen aan het woord in het boek, van een emeritus hoogleraar economie tot een net gepromoveerde juriste en zelfs een niet gepromoveerde econometrist. Waarom juist deze wetenschappers zijn uitgekozen voor een interview, wordt niet gemotiveerd. Verrassend, omdat enkele van de wetenschappers nauwelijks publiceerden en een zeer lage Hirsh index hadden.

De interviews in Het Immigratietaboe verlopen via een vast stramien. De kamer van de bezochte wetenschapper wordt kort besproken, waarna iets wordt gevraagd over de acceptatie van diens werk. De opening wordt steevast afgesloten met een uitspraak in de trant van ‘maar daar mag je niet over publiceren’, of ‘je bent toch er voor beducht dat je werk in een vreemd daglicht wordt geplaatst’. Met andere woorden, de geïnterviewde wetenschappers worden gepresenteerd als moedige strijders voor De Waarheid. Zij houden de rug recht, ondanks alle politiekcorrecte peer pressure van hun links-intellectuele collega’s.

Dommer geworden

Een van de geïnterviewde wetenschappers is de gepromoveerde psycholoog Dr. Jan te Nijenhuis, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Te Nijenhuis is gespecialiseerd in psychometrie en – onder meer – sterk geïnteresseerd in de relatie tussen IQ-scores en etniciteit. Al tijdens de promotie van Te Nijenhuis waren er relletjes over zijn claim dat standaard IQ-testen ook geldig zouden zijn wanneer die worden toegepast op immigranten in Nederland, zelfs als deze beperkt Nederlands spreken.

Recent viel Te Nijenhuis nog op door zijn claim dat we de afgelopen honderd jaar dommer zijn geworden, wat hij verklaart met de hogere geboortecijfers bij laagopgeleiden.

Huidskleur en agressie

Van alle thema’s die Niemöller in zijn boek probeert aan te snijden, blijkt hij het meest gefascineerd door de relatie tussen etniciteit en IQ. Hij  is ervan overtuigd dat genetische verschillen er toe leiden dat immigranten van Afrikaanse afkomst aanpassingsproblemen zullen ondervinden ten gevolge van de lage IQ’s. Recent verscheen in Nieuwe Revu een interview met Niemöller. Hij stelt daar onder meer:

Criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben trouwens wel meer testosteron dan blanken, en zéker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder zwarten ook vaker voorkomen

en

‘Het zou heel goed kunnen dat de daders van die vreselijke Indiase groepsverkrachtingen relatief donker zijn. Er schijnt een relatie te zijn tussen huidskleur en agressie. Je ziet het bijvoorbeeld bij dieren: een donkere leeuw is agressiever dan een lichtgekleurde. Bij mensen schijnt dat ook op te gaan. Omdat dat op een of andere manier in het genenplaatje aan elkaar gelinkt is.’

Zoektocht naar de G-plek

Zo’n genetische component moet zich dus manifesteren in fysieke eigenschappen die leiden tot een hoger IQ. Charles Spearman beschreef in 1904 dat deelresultaten van cognitieve testen – sterk – positief correleren. Met behulp van factoranalyse kon Spearman een enkele factor vinden, G, die onderliggend zou zijn aan deze sterke correlatie.

Sinds de publicatie van Spearman wordt gepoogd fysieke eigenschappen die leiden tot hoge IQ’s , en daarmee expliciet G, te identificeren. Van alles is geprobeerd: Snelle(re) neuronen, aantallen neuronale connecties of de hoeveelheid hersenmassa, je kunt het zo gek niet bedenken, of het is geprobeerd. Al meer dan 110 jaar lang wordt er gezocht en er is gewoon geen fysiologische grondslag voor G gevonden. Dr. Vittorio Busato, hoofdredacteur van het De Psycholoog, vergelijkt in deze context de zoektocht naar G met de zoektocht naar de G-plek bij vrouwen.

Biologische silver bullet

De onmogelijkheid om een biologische silver bullet voor G, en daarmee het IQ te identificeren, suggereert dat G geen fysieke eigenschap reflecteert. Daarmee is Spearman’s G is een statistisch construct geworden, dat belangrijke hints geeft geen realistische interpretatie verdient. Dat legt de vraag op tafel: Als G niet zou verwijzen naar een onderliggende fysiologische eigenschap, waar komt dan die correlatie dan vandaan?

Prof.dr. Han van der Maas (UvA) schreef in 2006 een bijdrage over een mutualistische interpretatie van de cognitieve data. Mutualisme is een begrip uit de ecologie dat verwijst naar de interactie tussen twee levensvormen, waarvan beide voordeel hebben.

Stimulerende relatie

In de visie van Van der Maas staan ook de verschillende cognitieve vaardigheden in een wederzijds stimulerende relatie tot elkaar. Als gevolg van het mutualisme neemt G een significante waarde aan zonder dat er een onderliggende fysiologische eigenschap kan worden aangewezen. Een bijkomend voordeel van zo’n mutualistische beschrijving van de cognitieve vaardigheden is dat het fameuze Flynn-effect – het effect dat gemiddelde IQ’s iedere generatie stijgen en opnieuw op 100 genormeerd moeten worden – op een natuurlijke wijze uit zo’n beschrijving zou kunnen volgen.

De gemiddelde IQ’s van volkeren verschillen onderling significant, maar dat is een statistisch maar geen statisch feit. Een andere boeiende realisatie van het Flynn-effect is dat de IQ’s van tweedegeneratieallochtonen omhoog springt in vergelijking met dat van hun ouders.

Getraind in wiskunde

In het mutualistische beeld is dat geen verrassing: Door getraind te worden in wiskunde, wordt het denkvermogen gesterkt, daarmee neemt de vaardigheid van correct argumenteren toe, en daarmee het vermogen om goede opstellen te schrijven. Met andere woorden, training leidt direct tot enorme verbeteringen want we worden slimmer op alle cognitieve deelgebieden OMDAT we slimmer worden op een enkel deelgebied.

Bewust of onbewust is Niemöller voorbijgegaan aan moderne ontwikkelingen in het onderzoek naar IQ. Niemöller presenteert zijn bevindingen als feiten waarop een taboe ligt. Daarbij overspeelt hij zijn hand danig. Ik weet niet wat erger is: zijn vooringenomenheid of zijn incompetentie. Maar goed, dat is Niemöllers probleem. Nog veel erger vind ik dit: Er zijn nog steeds mensen, zo bleek op een avond in debatcentrum De Balie, die ik onlangs bijwoonde en uit het interview in Nieuwe Revu, die dit soort werk serieus nemen.

Symptomatisch voor de Zeitgeist

Het is symptomatisch voor de Zeitgeist in Nederland dat wetenschappers niet en masse in het toetsenbord grepen om te reageren op dit boek, en dat twee jaar na verschijnen ervan er nog geen reactie is van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooiing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt. Lees zijn blog over Wetenschap en Wetenschapsbeoefening.

Marco de Baar, 17.03.2014 @ 08:18

[Home]
 

27 Reacties

op 17 03 2014 at 09:50 schreef laarmans:

Joost Niemoller is gefascineerd door de relatie IQ en etniciteit. The Bell Curve is dan ook het enige boek hierover dat hij in z’n kast heeft.

op 17 03 2014 at 12:58 schreef Niels van Lobberegt:

De beste remedie tegen types zoals Niemöller is om ze te laten praten en te laten schrijven.

op 17 03 2014 at 13:00 schreef Thomas E:

Intelligentiemeting middels westerse denkmodellen. Wat zijn mensen als Niemoller toch in empathische zin dom. Het is allang aangetoond dat IQ-scores dmv training opgekrikt kunnen worden. Denken in reeksen, lineair-causaal denken, verbaal-associatief denken, het is deels allemaal aan te leren cq te verbeteren. Moeten wij westerlingen eens gedropt worden tussen geisoleerd levende Papoea’s of indianenstammen, en kijk dan wat er dan overblijft van onze zelfredzaamheid door IQ. Een meting op criteria die in een dergelijke leefsituatie van vitaal belang zijn, zou voor ons zeer nadelig uitpakken.

op 17 03 2014 at 14:03 schreef MNb:

De laatste alinea vind ik nog het meest zorgwekkend. Het zou fijn zijn als betreffende wetenschappers net zo fel in het geweer kwamen tegen Niemöllers onzin als biologen tegen creationisten.

op 17 03 2014 at 15:07 schreef Brenda van der Veer:

“Als je begrijpt wat je plaats is in de maatschappij, weet wat je beperkingen en mogelijkheden zijn, is dat in ieders voordeel. Het voorkomt teleurstellingen en torenhoge kosten.” aldus Joost Niemöller in de Nieuwe Revu.

Joost Niemöller blaast de Mudsill theory nieuw leven in om vervolgens te beweren dat hij voor gelijke behandeling en kansen is. Zolang we mensen langs dezelfde meetlat leggen, volgens Niemöller, dan komen mensen met een lagere hoeveelheid testosteron in hun lijf als vanzelf in hogere regionen van onze maatschappij terecht.

Niemöller suggereert veel en laat het trekken van conclusies aan de lezer over. Wat beweert Niemöller eigenlijk? Dat er door positieve discriminatie te veel mensen met te veel testosteron hoog opgeleid zijn? Hij haalt Zuid Afrika aan waar volgens hem mensen op basis van hun huidskleur al dan niet kansen in het onderwijs krijgen. Is dat volgens hem ook in Europa het geval? Hij zegt daar niets over.

Niemöller probeert zijn lezers medeplichtig te maken aan zijn ideeën. Goedkoop.

op 17 03 2014 at 15:17 schreef wiske:

Dom en kwaadwillend, of kwaadwillend en dom.
Dat vinden de media ook fijn!
“Er schijnt een relatie te zijn tussen (donkere) huidskleur en agressie.” Gut hoe zou het dan komen dat die vredelievende blankkopjes de klauwen hebben gelegd op alle grondstoffen van alle andere menssoorten.
Blanke intelligentie en vredelievendheid zijn wel weer treffend verbeeld in de zijlijn/twitter.
Geen enkel redelijk argument kan in een discussie winnen van kwaadaardige domheid, wat misschien verklaart waarom velen, zich niet geroepen voelen zich publiekelijk te laten bevuilen.

op 17 03 2014 at 16:43 schreef Herbert:

Joost Niemoller maakt een conclusie en zoekt daar de argumenten bij.
Toen hij nog mocht schrijven bij de DDS beweerde hij dat Marokkanen crimineler waren omdat ze Arabier zijn en die zijn allemaal islamiet. Wat echter wrong bij hem, en dat gaf hij schoorvoetend toe, dat veel islamieten geen Arabier zijn maar Aziaat of Turks. Daar moest hij nog aan werken om zijn redenatie rond te timmeren.

Wat criminelen betreft hij, zonder er van bewust te zijn, een beetje gelijk. Althans dat deel van de criminelen dat in de bajes belandt.
Ongeveer 50% van de gevangenen heeft een licht verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ tussen de 50 en 75% Meer dan 2/3 van de gevangenen hebben lichte tot zware psychische symptomen.
Overigens ook niet verwonderlijk want de domste criminelen worden gepakt en de grote (slimme) jongens blijven uiteraard buiten schot en wonen gewoon in Amsterdam Zuid.

op 17 03 2014 at 17:02 schreef Rob Z:

Ik zou er meters over kunnen volschrijven maar dat doe ik hier in enkele woorden: het begrip IQ is het slechtst begrepen – en misschien wel het meest misbruikte – begrip uit de psychologie. Het laat zich voor iedere kar spannen, lijkt het.

Hoezo “zelfs een niet gepromoveerde econometrist”? Heeft hij/zij geen IQ genoeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen? En publiceren en de Hirsch index is de maat voor eh, ….. verstand(ige opmerkingen)?

O, en ik dacht dat verkrachtingen minder vaak bij zwarte mannen voorkwamen. Verkrachting is een blanke mannenaangelegenheid. Maar ik laat me graag corrigeren.

op 17 03 2014 at 19:50 schreef Pickelhaube:

Wat mij vooral bezighoudt is de vraag waarom uitgeverij van Praag het gereutel van een pseudowetenschappelijke schedelmeter zou publiceren en waarom de Revue zo iemand interviewt. Het is toch self evident dat dit volstrekte onzin is?

op 17 03 2014 at 20:35 schreef Olav:

Punthelm, een relletje is goed voor de verkoopcijfers. Meer moet je er m.i. niet achter zoeken.

op 17 03 2014 at 22:05 schreef Asmodee:

Joost pleit indirect voor strafvermindering of zelfs ontoerekeningsvatbaarheid bij een Afrikaanse verdachte van een verkrachting.

‘Ik kon er niets aan doen edelachtbare, het zijn mijn zwarte genen. En zoveel testosteron dat ik me 5 keer per dag moet scheren. Om over mijn daardoor bovengemiddeld ontwikkelde geslachtsdelen maar te zwijgen. Ik roep op: deskundige Niemöller…’

Het verbaast me dat u serieus aandacht aan dit boek besteed, heer De Baar. Integendeel, waarom zouden wetenschappers het moeten lezen? Alle lulkoek weerspreken zou geleerden niet aan hun werk doen toekomen…

Voor Joost hebben ze een kamer naast Micha Kat gereserveerd, in de Willem Oltmans-kliniek.

op 17 03 2014 at 22:57 schreef dewanand:

zie dit citaat:
‘Het zou heel goed kunnen dat de daders van die vreselijke Indiase groepsverkrachtingen relatief donker zijn. Er schijnt een relatie te zijn tussen huidskleur en agressie.’

namaste Peter ea Fnaakters,

Ik bekijk dit probleem totaal anders dan een lange, grootgeschapen, superieure, eendimensionale, DOMintelligente blanke man.

ziehier onder iets uit een publicatie van mij en Wieroe jaren geleden, met de kernzin eruit:

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 32 of 43
Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)
31. Noodzaak etnische registratie, Multicultureel laboratorium

Offeraar Dewanand
Offercode WART0270
Offerdatum 5 mei 2012

Het positief benutten van multicultureel Nederland vereist een omslag in het denken over etnische registratie. In het ideale geval kunnen de meetgegevens van alle etnische groepen de kosten van de multiculturele samenleving sneller laten dalen, zodat rechtse populisten geen kans meer krijgen om de etnische kaart uit te spelen. Ik pleit niet voor een rechtse of linkse oplossing, maar bekijk het interdisciplinair en herleid het probleem tot een kennis probleem, ….

http://www.dewanand.com/di

op 18 03 2014 at 00:06 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

Het lijkt me dat Niemoeller ook tegen immigratie zou zijn wanneer immigranten juist een hoger IQ zouden hebben (indien dat goed gemeten kan worden). Dat Marco uit de vele dwalingen van Niemoeller juist het IQ eruit pikt, komt niet zozeer door het belang dat Niemoeller eraan hecht maar veeleer door de belangstelling van Marco zelf.

Het belangrijkste punt in het boek van Niemoeller is de kwestie van het Centraal Planbureau. Aan IQ-gedoe kun je weinig doen, maar t.a.v. het CPB kun je een parlementaire enquete houden. Zie deze link:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-06-23-HetGif.html

Ik vind dat Marco intellectueel faalt. Zijn kritiek op het gebruik van IQ trapt open deuren in. Hij kijkt niet waar het echt ertoe doet: namelijk de CPB-kwestie. Ook Marco weigert een elementaire studie van economie te maken, laat zich afleiden door praatjesmakers als Niemoeller, en laat het landsbestuur over aan een eng proces.

op 18 03 2014 at 06:29 schreef Flip van Dyke:

Goed stuk Marco.

Het meest enge is dat hij met zijn rassentheorieën ruim aandacht in de pers kreeg en krijgt en dat er zoveel mensen er achter aanlopen, zoals uit reacties blijkt.

Het is niet alleen dit gedeelte uit het boek dat geen aandacht heeft gekregen bij de wetenschap. Ook alles wat hij zegt over de migratie laat de wetenschap gewoon gaan. Dat deden ze bijvoorbeeld ook bij het rapport van Nyfer over de kosten van de immigratie en het NExit-rapport.

Extreem-rechts is alleen maar zo groot geworden doordat er inhoudelijk zo weinig aandacht aan hun ‘wetenschap’ is besteed. Arrogant links vond het veel te ver boven hun stand om aandacht aan nonsens te besteden. Het resultaat is er dan ook na.

op 18 03 2014 at 09:18 schreef Pyt van der Galiën:

@Flip

Dat geldt ook voor historici. Die halen bij de absurde claim dat de nazi’s links zouden zijn geweest hun schouders op en gaan over op een ander onderwerp, onder het motto: “Zoiets neemt toch geen mens serieus”? Emm….helaas wel, dus.

Nog sterker speelt het bij de klimaatdiscussie, waar het pas écht catastrofale gevolgen kan hebben., als het al niet te laat is.

@Thomas

Ik begrijp je kritiek niet goed. Waarom faalt Marco intellectueel wanneer hij Niemöller op dit punt bekritiseert? Dat wordt me uit jouw reactie absoluut niet duidelijk.

op 18 03 2014 at 11:17 schreef Bertje:

Zat die niemöller niet achter een betaal-muur?
Lekker laten zitten en dood laten bloeden dacht ik zo.

op 18 03 2014 at 12:13 schreef hiek.grootendorst@ziggo.nl:

Het gebruik van de G-factor in dit stuk komt mij nogal gekunsteld voor. Waarom niet gewoon bij IQ gebleven?

op 18 03 2014 at 12:39 schreef Natasha Gerson:

Ik heb de bewering over de leeuwen voorgelegd aan Thom Dieck sr.Een van de werelds beste dompteurs en leeuwenhouders en roofdierpsycholoog pur sang. Volgens hem is het complete onzin dat donkere leeuwen aggressiever zijn. Integendeel zelfs,witte leeuwen en tijgers, of andere albinoachtigen die een ‘drukgang’ missen zijn onbetrouwbaarder, want vaker inteelt. Leeuwen worden ook donkerder naarmate ze ouder worden.

op 18 03 2014 at 12:47 schreef Natasha Gerson:

Overigens doet hij de toevoeging dat in zijn beleving aggressie en domheid bij leeuwen althans niet per se bij elkaar hoort maar je twee soorten aggressie bij leeuwen hebt. Domme agressie en slimme aggressie. Slimme aggressiever leeuwen worden alfa’s in de roedel, domme aggressieve , of wel slimme vredige maar opportunistische hun sidekicks, en domme vredige sukkelen daar achteraan.

op 18 03 2014 at 14:07 schreef dewanand:

Namaste Flip van Dyke ea Fnaakters,

Bij mij gaat het erom om te kijken naar alle etnische groepen, rassen en volkeren, vooral hoe zij over elkaar denken, elkaars vooroordelen, hoeveel haat of liefde voelen zij voor elkaar, stereotypen, etc. En ik ben verbonden aan Suriname, Nederland en India dus ik kom uit tien culturen en historische tradities, ben zelf gemengd hindoe/moslim, dus ik heb gewoon een kennisvoorsprong van huis uit. En de kennis van Wieroe als hindoe kat verkreeg ik van hem, en nu zie je een deel ervan op mijn site http://www.dewanand.com

Dus:
Niet alleen jullie bleekscheten ontwikkelden rassentheorieen, untermensch vs ubermensch, nee ook wij niet ariers, niet blanken deden dit allang, nog erger dan die beruchte blanke nazi’s uit Duitsland.

Fundamenteel:
Intelligentie ontwikkelt altijd een discriminerend (onderscheidend) denkpatroon, dus logischerwijs moet elke intelligente aapsoort een eigen rassenleer ontwikkeld hebben sinds de oudheid.

Mijn PV RE scale is hierom ras en volk neutraal en abstract met tien eerstegraads vectoren. Ja inderdaad ik ben anders en geen lange, superieure, grootgeschapen blanke man, moet aan mijn zelfacceptatie werken.

dewanand en Wieroe

op 19 03 2014 at 02:18 schreef Asmodee:

Bij katten gaat het vrijwel gelijk als Natasha Gerson beschrijft.

Jules is het slimme zwarte alfa mannetje in mijn kattenreservaat, de drie poezen respecteren deze gentleman.
Het domste vrouwtje krijgt weliswaar af en toe een corrigerende tik, wanneer ze een lekker hapje van hem probeert te bietsen. Zijn beheerste gedrag geeft hem echter gezag, maakt agressie overbodig.

Rooie reus Sjors, een onnozele hooligan met losse pootjes, is een echte schurk. Hij zoekt af en toe de confrontatie met moeder en tante, die hem vervolgens genadeloos, tot bloedens toe afranselen. Zijn moeke, half zo zwaar en twee maal slimmer, verandert van een schichtig poesje in een Spaanse vechtstier. Zoonlief blijkt telkens weer een slappe angsthaas te zijn.
Met het domme poesje (grotendeels wit) kan Sjors wel goed opschieten. Ik noem dit stel af en toe Henk en Ingrid…

op 19 03 2014 at 09:02 schreef hiek:

En hoe zit het bij mensen?

op 19 03 2014 at 13:23 schreef MarcodeB:

Thomas, prima dat jij vindt dat ik slechts open deuren intrap. Maar ik ga er van uit dat niet veel mensen zich bewust zijn van mutualisme als nieuw verklaringsmodel voor G, en dat mutualisme juist door van der Maas is voorgesteld om uit de impasse te komen van een eeuw onderzoek naar G. Ik vond het heel relevant om dat te melden. Persoonlijk vind ik inderdaad de IQ discussie interessanter dan het stuk ove het CBS. Dat is een beroepsdeformatie: ik werk met transportcoefficienten die bepaald worden door turbulente modes, die zich goed laten beschrijven met predator-prey modellen. De correspondentie IQ-mutalisme en transport-turbulentie-predator prey is dus bijna 1-op-1. Het is natuurlijk JOUW overtuiging dat het stuk over het CBS het belangrjkste is.
Verder ben ik het natuurlijk helemaal met Flip eens.

op 19 03 2014 at 13:37 schreef HKH:

van rukken word je dom
niemöller is een rukker

op 19 03 2014 at 14:21 schreef dewanand:

namaste Natasha,

citaat v jou:

op 18 03 2014 at 12:47 schreef Natasha Gerson:
‘Domme agressie en slimme aggressie. Slimme aggressiever leeuwen worden alfa’s in de roedel,..’

Ja, reuze interessant zeg, die Alfa mannetjes theorieen bij zoogdieren moet ik beter onderzoeken. Hier in Nederland is Geert Wilders nu het (superpotente, grootgeschapen, DOM-intelligente, agressieve) Alfa mannetje van de blanke Hollanders. Maar ook Hindoes hebben hen Alfa mannetjes en Alfa vrouwtjes, zelfs in hen geloof (denk aan Kali Maata, Durga Maata, die de demonen onthoofden en tijgers berijden, hindoe feminisme he). Persoonlijk hou ik van Alfa hindoemeiden, ik sprak gisteren nog met eentje: Monique Badloe, en zag die Bhaitak Ghana Angels van de Sewa Dhaam mandir in actie.

Ja Natasha, laag IQ en hoog testoron leiden tot domme agressie en Marokkanen horen hierbij. Ook veel negers scoren hierop hoog, gewoon puur genetisch al. Uiteraard heb je ook blanke inteelt tokkies en white trash die dom agressief zijn.

Nogal complexe materie.
zet links erover.

dewanand en Wieroe

op 19 03 2014 at 17:08 schreef Pickelhaube:

@Dewanand

Goed punt!

Dat heeft er vooral mee te maken dat in Hindoestaanse en Boeddhistische tantrische systemen het vrouwelijke element als actief wordt benoemd. In westerse systemen vertegenwoordigt het vrouwelijke juist het passieve, zwakke element. Zo werd ik zelf ingewijd in de tantra’s van Vajrayogini, die geassocieerd wordt met het actieve, naar buiten tredende wijsheidsaspect van de Boeddha (hier een Thanka die ik van haar tekende, nog een Shiva onder haar rechtervoetzool tekenen en ze is af).

Neemt natuurlijk niet weg dat de Hindoestaanse en Tibetaanse samenleving behoorlijk patriarchaal zijn, maar dat terzijde. Als het onderwerp je boeit kan ik je zeker Dakini’s warm breath aanraden.

OM OM OM SARWA BUDDHA DAKINIYE VAJRA VARNANIYE VAJRA BEROTZANIYE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SOHA

op 30 07 2014 at 00:09 schreef Hoewellebek:

Wie weet overigens wie die ‘Caroline’ is, die als aanzit van Niemöller-Boulevard’ fungeert op diens site. Ze was ooit een frequent reaguurder op de Dagelijkse Standaard, een totaal Ayn Rand-adept met aanvankelijk nog wel te pruimen libertarische ideëen, maar ooit is er iets mis gegaan tussen DDS en Dominique, oh ik bedoel Caroline.
Nu Niemöller helemaal into Putin is en Dominique, sorry Caroline ook, werp ik een hengel uit. Wie is Caroline?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS