Home » Archief » De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme


[20.10.2014]

De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme

Pyt van der Galiën

hal3

Is Anders Breivik een racist? Breivik zelf ontkent dat ten stelligste. “Ik ben geen racist, ik ben een anti-racist” verklaarde Breivik tijdens zijn rechtszaak. Om in één adem door te stellen dat in deze zaak juist zijn aanklagers de échte racisten zijn: “Omdat ik een militante nationalist ben, onderwerpt men mij aan een grove vorm van racisme… indien ik een bebaarde jihadist zou zijn, zou men nooit proberen mij krankzinnig te verklaren.”

Hoe reëel is Breiviks claim géén racist te zijn?

Germaanse stammen

If there is one historical figure and past Germanic leader I hate it is Adolf Hitler. If I could travel in a time-machine to Berlin in 1933, I would be the first person to go – with the purpose of killing him‘, schrijft Breivik in 2083: A European Declaration of Independence.

Breivik’s poging zich te distantiëren van de nazi’s is meer dan een hol ritueel. Breivik haat Hitler oprecht. Opmerkelijk genoeg niet omdat als gevolg van de misdaden van de nazi’s tientallen miljoenen mensen gestorven zijn, maar omdat de misdaden van de nazi’s negatieve gevolgen voor de Germaanse stammen (‘Germanic tribes’) hebben gehad: ‘No person has ever committed a more horrible crime against his tribe than Hitler. Because of him, the Germanic tribes are dying and MAY be completely wiped out unless we manage to win within 20–70 years.

Breivik verwijt Hitler dat hij indirect de verantwoordelijkheid draagt voor de vermeende dominantie van het multiculturele vertoog in Europa. De nazi’s hadden kunnen weten dat hun streven de wereld te overheersen, gedoemd was te falen. Als resultaat van dit krankzinnige streven (‘crazed effort‘) van de nazi’s werd de dominante positie van Europa op het wereldtoneel ondergraven en konden de VS en de Sovjet-Unie zich vestigen als supermachten.

Hitler is daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor het feit dat Europa (de ‘Germanic tribes‘, in Breiviks terminologie) sindsdien op het wereldtoneel slechts een bijrol speelt.

Slachtoffer van de Holocaust

De verantwoordelijkheid van de nazi’s gaat echter verder dan dat. In het zicht van de nederlaag gingen de nazi’s over tot de Holocaust, de poging het Europese jodendom fysiek te vernietigen. De Holocaust bood links de gelegenheid nationalisme en politiek conservatisme voortaan te associëren met genocide, een associatie die conservatieve nationalisten nog steeds als een molensteen om de nek hangt.

Met nationalisme gediscrediteerd door de Holocaust, kon links het ‘multiculturele, internationalistische’ vertoog voorstellen als een moreel superieur alternatief. De verantwoordelijkheid hiervoor rust volledig op de schouders van de nazi’s. Zonder de Tweede Wereldoorlog en zonder de Holocaust had links daartoe nooit de gelegenheid gekregen: ‘After WW2, the greatest anti-nationalist and anti-European propaganda campaign the world has ever seen was launched. And people like myself, and other cultural conservative leaders of today, are still suffering under this propaganda campaign because of that one man.

Breivik verbindt aan het bovenstaande de conclusie dat conservatief rechts ten koste van alles moet vermijden de strijd tegen de islam in etnische of raciale termen te formuleren. Dat zou immers links de gelegenheid bieden de Holocaust-troef uit te spelen.

Daarnaast is de Europese bevolking als gevolg van decennia multiculturele indoctrinatie als het ware geïmmuniseerd tegen het oude biologische racisme: ‘You have to keep in mind that most people in Western Europe have been systematically indoctrinated for the last 4-5 decades.‘ In plaats van in raciale termen, dient de strijd tegen de islam in culturele termen te worden gegoten, niet zozeer om principiële, als wel om strategische redenen.

Gemoderniseerd racisme

Breiviks claim géén racist, maar een antiracist te zijn, houdt in het licht van het bovenstaande geen stand. Breivik verwerpt het klassieke racisme niet om principiële redenen, maar omdat het door de associatie met de Holocaust in diskrediet is geraakt. Breiviks strijd tegen de islam is geen antiracisme, maar een gemoderniseerd racisme dat het klassieke, biologisch gefundeerde vertoog niet langer nodig heeft. Het vasthouden aan het klassieke biologische racisme is in Breiviks ogen contraproductief, aanhangers ervan zijn gedoemd tot het verblijf in een maatschappelijke niche, door iedereen uitgekotst en niet in staat enige daadwerkelijke politieke invloed uit te oefenen.

In die zin is 2083 zowel een vermaning als een waarschuwing: een vermaning richting traditioneel extreemrechts – ‘moderniseer of sterf’ – en een waarschuwing richting Nieuw Rechts – ’trap niet in dezelfde valstrik als de fascisten op straffe van marginalisering’.

Arabieren deporteren

Breiviks gedachtengoed onderscheidt zich op nog een ander punt van de nazi’s: het genocidale antisemitisme van de nazi’s is bij Breivik volledig afwezig. Breivik is een fanatieke Zionist en een hartstochtelijke fan van Israël. Hij bewondert Israël omdat het een expliciet joodse staat is. Weliswaar gaat Israël daarin niet ver genoeg – het zou alle Arabische inwoners moeten deporteren – maar het principe van de mono-etnische staat juicht Breivik toe. Belangrijker: Israël is een bondgenoot in de strijd tegen de islam. Het is een eenzame voorpost van het Westen, een bastion van democratie en beschaving in een totalitaire islamitische omgeving.

Breivik verwijt de nazi’s dat ‘…Hitler had the military capabilities necessary to liberate Jerusalem and the nearby provinces from Islamic occupation. He could have easily worked out an agreement with the UK and France to liberate the ancient Jewish Christian lands with the purpose of giving the Jews back their ancestral lands‘. Dat Hitler dit heeft nagelaten en in plaats daarvan heeft geprobeerd het Europese jodendom fysiek te vernietigen, is in Breiviks ogen onvergeeflijk. Dat neo-nazi’s weigeren iets van de geschiedenis te leren en zich nog steeds tegen Israël keren, is zo mogelijk nóg erger. Steeds wanneer Breivik in het verleden in discussie ging met een neo-nazi, probeerde hij hem er van te overtuigen dat ‘…his propaganda is hurting Israeli nationalists (who want to deport the Muslims from Israel) and that he is in fact helping the Israeli cultural Marxists/multiculturalists with his argumentation‘.

Goede joden en slechte joden

Uit het bovenstaande citaat kan al afgeleid worden dat Breiviks liefde zich niet uitstrekt tot álle joden. Breivik maakt onderscheid tussen ‘loyale’ en ‘disloyale’ joden. Loyale joden zijn nationalistisch, zionistisch en conservatief. Disloyale joden zijn ‘multiculturalist’, anti-zionistisch en links (‘liberal’). De eersten zijn bondgenoten, de tweede groep verdient het lot dat alle ‘categorie A en B verraders’ te wachten staat: standrechtelijke executie.

Bij dit punt aangekomen, brengt Breivik opnieuw de Holocaust ter sprake: ‘Were the majority of the German and European Jews disloyal? Yes, at least the so called liberal Jews, similar to the liberal Jews today that opposes nationalism/Zionism and supports multiculturalism… Conservative Jews were loyal to Europe and should have been rewarded. Instead, he [Hitler] just targeted them all.

Merk op dat Breivik Hitler dus niet zozeer verwijt dat hij joden heeft vermoord, als wel dat hij de verkeerde joden heeft vermoord. In Breiviks ogen had Hitler volkomen in zijn recht gestaan indien hij uitsluitend ‘disloyale’ joden had vermoord.

In any case; educate yourself and learn the difference‘, roept Breivik richting de neo-nazi’s, ‘please learn the difference between a nation-wrecking multiculturalist Jew and a conservative Jew. Don’t make the same mistake that NSDAP did.’

Joods probleem

In een ronduit verbijsterende passage voegt Breivik daaraan toe dat de fixatie op Joden uiteindelijk niet meer dan verspilling van energie is, aangezien in Europa alleen Engeland en Frankrijk een ‘joods probleem'(!) kennen. Dit in tegenstelling tot de VS dat in Breiviks ogen als gevolg van het grote aantal joden in dat land ‘een aanzienlijk (‘very considerable‘) joods probleem’ heeft. Deze definitie van een ‘joods probleem’ herinnert aan Breiviks stelling dat het niet mogelijk is samen te leven met moslims, zodra het aantal moslims in de samenleving een kritische grens overschrijdt.

Breiviks visie op joden mag zich dan onderscheiden van het genocidale antisemitisme van de nazi’s, vrij van antisemitisme is hij beslist niet. Naast het klassieke antisemitische onderscheid tussen de ‘goede jood’ en de ‘slechte jood’ en zijn benoeming van ‘een joods probleem’ komt dat ook tot uiting in zijn verwijt aan de nazi’s dat ze verzuimd hebben in Palestina een thuisland voor joden te creëren, waarnaar alle Duitse joden gedeporteerd hadden kunnen worden: ‘The deportation of the Jews from Germany wouldn’t be popular but eventually, the Jewish people would regard Hitler as a hero because he returned the Holy land to them‘.

Met andere woorden: conservatieve joden verdienen onze steun, maar dan toch vooral wanneer ze in Palestina tegen moslims vechten. In Europa ziet Breivik hen liever gaan dan komen. Zijn visie op Joden en Israël is puur instrumenteel: Israël is een nuttig instrument in de strijd tegen de islam.

Gemoderniseerd antisemitisme

Breivik is geen genocidale antisemiet, maar passages als de bovenstaande suggereren op zijn minst dat het Europese Jodendom van hem en zijn geloofsgenoten op termijn weinig goeds te verwachten heeft. Zolang joden een minieme minderheid vormen, zijn ze geen probleem. Zodra het aantal joden een kritische grens overschrijdt, vormen ook zij een probleem. In Breiviks ogen blijven Joden uiteindelijk een Fremdkörper binnen de Europese samenleving. Breiviks ideaal is de mono-etnische staat, waarbinnen geen plaats is voor etnische minderheden, of ze nu islamitisch of joods zijn. Het verschil tussen joden en moslims is dat moslims een acuut probleem vormen. Joden zijn geen acuut, maar een potentieel probleem.

De ‘war on terror’heeft van Israël tijdelijk een bondgenoot gemaakt. Dat is geen principiële, maar een opportunistische keuze, ingegeven door geopolitieke overwegingen. Onder de oppervlakte blijft het oude wantrouwen en de oude afkeer sluimeren. Aan de oppervlakte neemt het de vorm aan van een onderscheid tussen goede en slechte joden. Net als Breiviks antiracisme niet meer is dan een gemoderniseerd racisme, is Breiviks visie op joden en Israël uiteindelijk niet meer dan een gemoderniseerd antisemitisme.

Dit is het tweede deel in een korte serie over de gedachtenwereld van Anders Behring Breivik (eerste deel hier). In het derde en laatste deel kijken we naar Breiviks relatie met het klassieke fascisme en zijn plaats binnen het conservatieve politieke spectrum.

Sociaal-anarchist Pyt van der Galiën (volg ‘m op Twitter) is de Domrechts-watcher van Frontaal Naakt.

Pyt van der Galiën, 20.10.2014 @ 06:47

[Home]
 

52 Reacties

op 20 10 2014 at 07:43 schreef Pickelhaube:

Ontzettend goed stuk weer, Pyt.

op 20 10 2014 at 08:50 schreef Thomas E:

Opnieuw een goed stuk over die gek. Als ik het zo lees dan deelt hij wél met Hitler de overtuigingen dat ‘Ordnung muss sein’ en dat de Germanen het ‘Herrnvolk’ zijn. Dus als alle etnische culturen keurig binnen vastgestelde grenzen zouden blijven, zou er wat hem betreft geen vuiltje aan de lucht zijn. Dan zou de blanke germaan vanzelf weer de baas van de wereldorde worden, ‘zoals het hoort’. En alle andere etnische culturen mogen wat hem betreft binnen hun gebiedsgrenzen doen en laten wat zij willen. Dus eigenlijk terug naar de wereld van Kuifje

op 20 10 2014 at 09:32 schreef Rob:

Verschillende vergelijkingen met de PVV-ideologie en -methodiek dringen zich op. Liefde voor Israel, omzichtig pogen om niet in raciale maar culturele termen te spreken, en het verkondigen van doemscenario’s over de multiculturele toekomst.

op 20 10 2014 at 10:20 schreef Edo:

Het beleid van Israel vemoord op grote schaal onschuldige moslims http://www.democracynow.org/2014/7/30/henry_siegman_leading_voice_of_us . Dat spreekt de moderne anti-islam -alle-moslims-moeten
-dood facist natuurlijk aan. Daarmee wil niet iedereen die Israel in zijn oorlogsmisdaden steunt alle moslims dood maar de aantrekkingskracht voor types als Breivik is niet verwonderlijk. En het is ook niet verwonderlijk dat mensen als Henry Siegman nog steeds dood moeten van types als Breivik.

op 20 10 2014 at 11:19 schreef cRR Kampen:

*kleine correctie:

“In het zicht van de nederlaag gingen de nazi’s over tot de Holocaust, de poging het Europese jodendom fysiek te vernietigen.”

Onjuist. De eigenlijke Shoa begon al twee jaar voordat de nederlaag in zicht kwam.
Gewoon volgens plan.

“Once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews. As soon as I have the power to do so, I will have gallows built in rows—at the Marienplatz in Munich, for example—as many as traffic allows. Then the Jews will be hanged indiscriminately, and they will remain hanging until they stink; they will hang there as long as the principles of hygiene permit. As soon as they have been untied, the next batch will be strung up, and so on down the line, until the last Jew in Munich has been exterminated. Other cities will follow suit, precisely in this fashion, until all Germany has been completely cleansed of Jews.”, Hitler in 1922 geciteerd in Fleming (1987).

op 20 10 2014 at 11:47 schreef Pyt van der Galiën:

@Kampen

Breivik’s formulering. Je hebt natuurlijk gelijk dat het startschot voor de Holocaust al vrij vroeg werd gegeven. Breivik schijnt zich dat niet te realiseren.

@Thomas

Zolang moslims in de Maghreb en het MO verblijven, heeft Breivik geen moeite met hen. Natuurlijk moet je je grenzen dan goed bewaken, want in Breivik’s ogen blijft het onbetrouwbaar tuig. Los daarvan: in hun eigen staat mogen moslims doen ze wat willen, dat interesseert Breivik helemaal niks. Hij overweegt zelfs even een verbond te sluiten met AQ – die in zijn ogen zijn doelstelling delen – maar verwerpt dit idee uiteindelijk omdat moslims nu een keer niet te vertrouwen zijn.

op 20 10 2014 at 12:14 schreef Haes:

Dus als ik het goed begrijp kan je de Nazi Breivik niet erger pesten dan door hem te benoemen wat hij is, een Nazi.

op 20 10 2014 at 12:32 schreef wiske:

Niet offtopic voor de videogamer die betere spelletjes eist; http://www.motherjones.com/media/2014/10/gamergate-explained
https://www.youtube.com/watch?v=5i_RPr9DwMA

op 20 10 2014 at 12:40 schreef cRR Kampen:

Check, dank je Pyt. Het was mij even niet duidelijk.
Hulde voor het fileren, trouwens.

op 20 10 2014 at 14:00 schreef teigertje:

@Pyt
Je schrijft: “Breivik is geen genocidale antisemiet.”
Dat weet ik nog niet zo zeker, wat hij heeft uitgespookt op dat eiland en de aanslag vooraf wijst er m.i. toch wel sterk op dat hij zijn handen niet omdraait voor een massale aanslag op een bepaalde groep mensen.
Voor genocide heb je natuurlijk wel wat medeplegers nodig maar als hij de mensen/ middelen had dan zag ik hem hier zeker wel toe in staat. Ik denk juist dat hij ergens wel jaloers was op Hitler in zijn uniform die dat allemaal wel kon doen in zijn tijd. Dat zie je wel vaker dat mensen die veel op elkaar lijken kwa karakter toch botsen. Hij geeft het één en ander op wat Hitler dan fout gedaan heeft, toch bespeur ik de afgunst. Breivik is een nazi in aanleg zoals ik het zie maar bovendien iemand die een kick krijgt van moorden, een psychopaat.

Je hebt wel enorm veel werk en research gedaan naar Breivik en het heel mooi beschreven waarvoor wederom mijn complimenten.

op 20 10 2014 at 14:49 schreef Pyt van der Galiën:

@teigertje

Ik kan nergens uit afleiden dat Breivik een psychopaat is of dat hij een kick krijgt van moorden.

In feite denk ik dat Breivik een punt heeft wanneer hij zegt dat men nooit zou proberen ‘een bebaarde jihadist’ krankzinnig te verklaren, alleen dan niet om de redenen die hij denkt. Breivik ‘gek’ noemen depolitiseert zijn optreden en maakt het los uit de politieke context. Waarom is Breivik ‘gek’ en iemand die vecht voor ISIS niet? Bij de laatste gaan we er – terecht – van uit dat zijn optreden voortkomt uit ideologische/politieke motieven. Waarom schrijven we aan Breivik dan zo snel een geestelijke afwijking toe?

Dat Nieuw Rechts dat probeerde, ligt voor de hand. Dat ook links probeerde Breivik zo snel mogelijk te begraven in een gevangenis en hem verder te vergeten, heb ik nooit begrepen. Is het omdat we de gedachte niet kunnen verdragen dat Breivik een van ons is? Dat zijn geestverwanten (die niet noodzakelijkerwijs dezelfde conclusies trekken als hij) zich onder ons bevinden en een aanzienlijke invloed hebben op het publieke debat?

op 20 10 2014 at 14:55 schreef Thomas E:

@Teigertje
Genocidaal in aanleg wél. In zijn psychopathische wereldbeeld ziet hij het kennelijk als zijn taak om zijn land te helpen ‘zuiveren’ van gekleurde en linkse elementen. Antisemiet is hij niet, heeft Pyt toch uitputtend aangetoond. Hij keert zich tegen de linkse Joden, die het strakke patriottisme van het zionisme in zijn ogen ondermijnen. Hij wil de wereld weer overzichtelijk en keurig gescheiden maken, op een heel wat intelligentere manier dan die domme Adolf voor ogen had.

op 20 10 2014 at 15:39 schreef Thomas E:

@Pyt

Ik denk dat een belangrijk verschil tussen Breivik en ISIS is, dat ISIS een religieus geïnspireerd collectief is, en dat Breivik een eenzame broeier is die zichzelf op deze missie gestuurd dacht. Hij achtte zich weliswaar gevoed en gelegitimeerd door andere antimoslim bewegingen, maar wilde zelf kennelijk met de eeuwige roem strijken. Juist dat eenzame rondtollen in paranoïde hersenspinsels pleit m.i. voor psychopathie.

op 20 10 2014 at 15:42 schreef teigertje:

@Pyt
“Breivik ‘gek’ noemen depolitiseert zijn optreden en maakt het los uit de politieke context.”
Dat zie ik anders, je kunt psychopatisch zijn en toch een politieke kleur dragen, dictators bijvoorbeeld. Het één sluit het andere niet altijd uit. Al is maar uit bijv. opportunistische motieven. Ik denk, zoals ik bij je vorige stuk over Breivik ook al vertelde, dat Breivik wel een psychopaat is.
Juist door wat hij verteld, de wijze waarop hij zijn misdaad beargumenteerd, het manipulatieve. Dit blijft een verschil van interpretatie denk ik.
Vele psychopaten bevinden zich onder ons.

Omdat ik naar het manipulatieve kijk, denk ik ook dat Breivik wel degelijk een nazi is @Thomas. Als deze man meer macht had gehad door omstandigheden en bijvoorbeeld een belangrijk politiek leider was geworden, had dit niet veel goeds voor de Joden betekent.
Dit is mijn gevoel, mijn mening.

op 20 10 2014 at 16:37 schreef Leo Schmit:

Breivik is een Noor. Er lopen er daar zat rond van zijn slag. Meer dan je lief is. In Nederland trouwens ook. Daarmee houdt de anlyse op.

op 20 10 2014 at 17:43 schreef MNb:

Nog een paar dingen die Breivik niet beseft, omdat ze niet passen:

“Breivik verwijt Hitler dat …..”
Dat verwijt hij de verkeerde. De Europese dominantie was in 1917 al afgelopen. De Europese landen konden alleen nog een tijdje doen alsof door het Amerikaanse isolationisme. Dat was vroeg of laat toch wel geëindigd.

“He could have easily worked out an agreement with the UK and France.”
Hitler deed een poging in juli 1940 op de Partijdag te Nürnberg. Churchill reageerde niet. Een overeenkomst met Frankrijk had Hitler toen al. Gezien het vervolg zouden de Fransen geen enkel probleem hebben gehad met deportatie naar Palestina.

“verzuimd hebben in Palestina een thuisland voor joden te creëren”
Oh, Hitler wilde wel. Zie ook het Madagascar plan.

op 20 10 2014 at 18:25 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Hitler schijnt niet geheel afkerig te zijn geweest van het Madagascar plan, maar deportatie naar Palestina is nooit door hem overwogen. Quote uit Mein Kampf, Engelse vertaling: “For while the Zionists try to make the rest of the world believe that the national consciousness of the Jew finds its satisfaction in the creation of a Palestinian state, the Jews again slyly dupe the dumb Goyim. It doesn’t even enter their heads to build up a Jewish state in Palestine for the purpose of living there; all they want is a central organization for their international world swindle, endowed with its own sovereign rights and removed from the intervention of other states: a haven for convicted scoundrels and a university for budding crooks.”

op 20 10 2014 at 19:44 schreef dewanand:

namaste Pyt van der Galiën ea Fnaakters, ole ole, fa waka, que pasa, ka hal,

Wieroe leerde mij om eea zuiver biologisch en evolutionair te bekijken, dus maw Anders Behring Breivik is een doodgewone ‘blanke’ mensaap, hoogstwaarschijnlijk seksueel extreem geaberreerd en manisch. Ik als een koelieboy uit de Hindoe Jugend, Kwatta koelie aapjes divisie 1986 denk niet anders dan deze Breivik, maar dan vanuit de boomtop van de viesbruine koelie/hindoe/arya aapjes van Kwatta met mooie, erotische staarten en kroezig schaamhaar.

Ja, Wieroe heeft baanbrekend onderzoek verricht en zo meteen krijgt hij nog een pakje Nazi Duits kattenvoer uit 1940.

Ach joh, hindoes streven naar raszuiverheid, idem dito: chinezen, japanners, indonesiers, kaap verdianen, bosnegers enz enz dus als die genetisch gehandicapte ‘blanke’ Ariers hun zieke ras ook raszuiver willen houden dan vinden wij het doodnormaal en evolutionair super gezond.

En ook Hindoe Nazi katten willen hen katten ras raszuiver houden.

Alles wat Breivik uitspookte is natuurlijk omdat miljarden andere kleingeschapen mensaapjes hetzelfde eerder deden sedert 10.000 BCE.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten (niet blank, niet lang)

op 20 10 2014 at 21:13 schreef Sasha Berkman:

“Alles wat Breivik uitspookte is natuurlijk omdat miljarden andere kleingeschapen mensaapjes hetzelfde eerder deden sedert 10.000 BCE.”

En wie herinnert hen nog?

op 20 10 2014 at 21:39 schreef dewanand:

Countdown: The top 10 deadliest manmade events in history
As described in
Atrocities:
The 100 Deadliest Episodes in Human History.

Kijk deze koloniale blanke/christelijke Britse genocide in Bharat Maata/ Aryawart is de zachtste en wreedste: meedogenloze hongerdood in India. Ja ons koelie apen bloed kookt van woede als wij dit lezen en wij moeten dit herdenken nu, als niet blanke Ariers, de georganiseerde hongerdood is de wreedste genocide, vergassing of doodmarteling is nog ‘Humaan’, althans zo verbeeld ik het mij nu.

4. Famines in British India (1769, 1876, 1896, 1943)

Death Toll: 27 million

Colonial policies badly messed up India.

http://www.bookofhorriblethings.com/ax01.html

Jas Sasha Berkman, de mensheid lijdt aan lobotomie en een hersenloze apenmassa kan je nog makkelijker martelen, uitbuiten, verkrachten of voorliegen.

Hou jezelf dus dom en voel je als de Koning van jou moderne toilet als je even 18,88 minuten bezig bent met je natuurlijke anale ontspanning. Anders Behring Breivik en Adolf Hitler deden dit ook elke dag. Dit is de Hindoe Nazi katten wijsheid uit Delft kennisstad van ene slimme Wieroe in zijn warme, luie mandje. Heil Wieroe, katten fuhrer.

op 20 10 2014 at 22:06 schreef vander f:

@Sasha
Vlad Tepes kennen we nog,
ook zo’n fijne jongen.
Grote moordenaars krijgen hun eigen pekje in de wereld geschiedenis.
Al zal Breivik hoogstens een voetnootje blijven,
als een Rinus van der Lubbe.
Daar is z’n slachting getalsmatig te bescheiden voor

@pyt
‘Zijn visie op Joden en Israël is puur instrumenteel..’
Hij lijkt wel meer zaken ‘zuiver’ instrumenteel te zien,
narcistisch anti-sociale denkwijze.
Hij is zeker niet gek, maar ook zeker niet zo intelligent als hij zichzelf acht.
Bij gek denk ik aan ontoerekeningsvatbaar, deze knaap heeft meer een persoonlijkheidsstoornis, as II cluster b.
Voorzover je dit op afstand kunt concluderen.
En is zeker niet niet ontoerekeningsvatbaar of zwakbegaafd.

op 21 10 2014 at 08:01 schreef teigertje:

@van der f
narcistisch en anti sociaal zeker, borderline, psychopathisch of zoiets dergelijks. Alhoewel ik wel begrijp wat Pyt bedoelde met de uitdrukking gek omdat Pyt zich verdiept heeft in de denkwijze van Breivik.
Natuurlijk past het dan niet in het denkraam die Breivik voor zichzelf heeft gecreëerd om nadat hij de mensheid weer een stap verder heeft geholpen, te worden weggezet als een cliënt van het DSM boekie. Dat vinden de meeste van dit soort mensen niet en ook dat trachten zij met manipulatie over te brengen op degene die moet beoordelen.

op 21 10 2014 at 09:23 schreef Pyt van der Galiën:

@Thomas

Antisemiet is hij niet, heeft Pyt toch uitputtend aangetoond

Mijn punt is dat hij wel degelijk een antisemiet is, zij het geen genocidale.

op 21 10 2014 at 11:28 schreef MarcodB:

Da’s weer een heel goed stuk van Pyt!

op 21 10 2014 at 12:18 schreef Thomas E:

@Pyt
Hmmm, uit jouw stuk meen ik toch duidelijk te kunnen destilleren dat Breivik geen specifieke antisemiet is, maar een 100% racist met het ideaal van ‘germaanse dominantie’. Hij heeft een pesthekel aan linksmenschen en multicultiknuffelaars: Joods, Noors (kaukasisch), zwart or whatever. Gewoon omdat die zijn ideaalplaatje van een ‘smetvrije’ westerse wereld bedreigen.

op 21 10 2014 at 12:30 schreef Thomas E:

Sorry, had er nog aan toe willen voegen dat een echte antisemiet nooit een apologeet van Israël en hardline-Joden zou kunnen zijn.

op 21 10 2014 at 13:26 schreef Niek Holtzappel:

Breivik is wel antisemiet, net als de vele “vrienden van Israël”. Zij hebben een hekel aan “linkse” joden. “Rechtse” joden worden gedoogd omdat ze anno 2014 toevallig tegen dezelfde vijand strijden.

op 21 10 2014 at 15:15 schreef Benedictus:

Bedankt voor je uitleg Pyt.

op 21 10 2014 at 16:04 schreef Pyt van der Galiën:

@Thomas

Antisemitisme neemt vele vormen aan. Eentje is het maken van onderscheid tussen goede en slechte joden: “If you don’t like me based solely on my faith, then you are an anti-Semite. If it’s for other reasons, then you are simply human. It is offensive when people say I am one of the “good Jews”. What does that mean? Is the implication that Jews are bad people, but I managed to somehow not be? Is there a private club of “good Jews”?
Hier.

Los daarvan: Breivik constateert dat de VS een ‘joods probleem’ heeft omdat er teveel joden wonen (ik verwijs daar ook naar in mijn stuk). Dat is uiteraard openlijk antisemitisch.

Wat Niek hierboven zegt klopt: Breivik’s pro-Israël standpunt is ingegeven door geopolitieke overwegingen. Breivik is niet de enige. Nick Griffin van de BNP: “I have brought the British National party from frankly an anti-semitic and racist organisation, into the only party which in the clashes between Israel and Gaza supported Israel’s right to deal with Hamas terrorists.”

op 21 10 2014 at 16:34 schreef Thomas E:

Dank voor je uitleg, Pyt (en Niek). In dat licht bezien, zou Wilders dan toch ook antisemiet zijn?

op 21 10 2014 at 17:41 schreef MNb:

Wilders heeft nooit gesteld dat er teveel joden waar dan ook wonen.

op 21 10 2014 at 18:33 schreef dewanand:

namaste Thomas E, Pyt van der galien, ea fnaakters,

mbt vormen antisemitisme, en algemeen het zgn X-isme, hier een algemenere uitleg van binaire intelaapjes politiek, om vijanden een voor een af te maken, te verkrachten en evt op te eten als het kippenvlees op is.

Intelaapje A is een grootgeschapen mannelijke mensaap en hij wil alle wijfjes veroveren van al zijn vijanden, B1, B2, … Bi, met i = n en n element natuurlijke getallen, N.

Nou, A speelt politiek, hij richt al zijn pijlen op vijand B5, maar maakt die andere Bi intelaapjes wijs dat hij hen liefheeft, maar in zijn duistere duivelsbrein denkt hij van, na B5 pak ik B1 wel, dan B6, enz maar elke keer maak ik die andere domme aapjes wijs dat ik hen lief heb en zal fluffen.

Nou en de waarheid is dat alle mensaap soorten zo denken als aapje A.

Wieroe miauwt:

‘Mensapen politiek is schijn, misleiding en bedrog’.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 21 10 2014 at 18:43 schreef Thomas E:

Nee, maar de linkse en EAJG joden faciliteren in feite wél een toegeeflijk beleid tov de Palestijnen. Conform Pyt’s analyse zou Wilders daarom heel goed de pest aan dit soort Joden kunnen hebben, toch?

op 21 10 2014 at 19:00 schreef Mario:

“Conform Pyt’s analyse zou Wilders daarom heel goed de pest aan dit soort Joden kunnen hebben, toch?”

Niet alleen volgens de analyse van ‘hem die ver over de grens met Buitenpost woont’. Wilders is, gebleken, uiterst selectief als het ‘op jJoden aankomt’. De nuance ontbeert. Welke ‘ingeburgerde autochtoon’ beseft maar het kleine verschil ’tussen’ ‘joden & Joden’?’

Judas en z’n Jodenstreken, enzo.

op 21 10 2014 at 19:36 schreef Pyt van der Galiën:

Wilders is geen antisemiet, al zou je neem ik aan kunnen beargumenteren dat filosemitisme in wezen een vorm van antisemitisme is. Afgezien daarvan heb ik Wilders nooit kunnen betrappen op uitspraken die vergelijkbaar zijn met die van Breivik.

Het is natuurlijk ook niet zo dat iedereen die Israël om geopolitieke redenen steunt, in wezen een verhulde antisemiet is.

op 21 10 2014 at 22:02 schreef dewanand:

kijk Wieroe en ik zaten dit zonet te bestuderen, hoe de blanken of ongepigmenteerde mensaap rassen ontstonden in arctisch europa.

Genesis:
En JWHW schiep eerst een blanke, homoseksuele Adam, maar vijf astro sec later maakte hij hem heteroseksueel en bouwde hij Eva uit zijn rib met een te groot wit gat erin.

Gepubliceerd:
Laatste update:
21 oktober 2014 20:26

Vroege Europeanen zijn lang lactose-intolerant gebleven

Analyse van het DNA van vroege Europeanen toont aan dat deze mensen tot vijfduizend jaar na de invoering van de landbouw, lactose-intolerant bleven.

Pigment

Ook zagen de wetenschappers dat de huid langzaam minder pigment ging bevatten nadat jagers en verzamelaars met boeren uit andere streken in aanraking kwamen.

http://www.nu.nl/wetenschap/3909167/vroege-europeanen-lang-lactose-intolerant-gebleven.html

op 22 10 2014 at 11:53 schreef Thomas E:

Pyt, het lijkt me lastig om iemand met Joods ‘bloed’ van moederszijde filosemitisme aan te wrijven. Dat is net zoiets als Obama beschuldigen dat hij van zwarten houdt.

op 22 10 2014 at 12:07 schreef Peter:

Leg dat eens uit, Thomas, waarom het moeilijk is om iemand ‘met Joods bloed van moederszijde’ filosemitisme aan te wrijven en waarom dat net zoiets is als Obama beschuldigen dat hij van Zwarten houdt.

Is het makkelijker om iemand met ‘Joods bloed’ van vaderszijde filosemitisme aan te wrijven? En zo ja, waarom dan?

op 22 10 2014 at 13:43 schreef Thomas E:

Om met je tweede vraag te beginnen, Peter: Nee, in principe niet. Ik schreef het louter ter informatie hoe het in Wilders’ geval zat.

Dan vraag 1: Ik vind het niet zo vreemd dat, als mensen zich bewust zijn van een bepaalde bloedband, zij deze ook koesteren. Je kan het ervaren als deel uitmakend van je identiteit. Dit zelfde geldt m.i. voor iemand als Obama, die een zwarte vader heeft. Dan lijkt het mij ook heel normaal dat hij zich verwant voelt met afro-Amerikanen.

op 22 10 2014 at 14:39 schreef Peter:

O, maar Obama heeft een blanke moeder. Maakt dat hem schizofreen of kan je evenveel van blanke als van zwarte mensen houden?

En wordt er van mij als blanke verwacht dat ik een bovenmatige liefde koester voor andere blanken met hetzelfde ‘blanke’ bloed? In elk geval meer liefde dan voor mensen met ‘donkerder’ of bijvoorbeeld ‘Joods’ bloed?

op 22 10 2014 at 16:32 schreef Thomas E:

Peter, je begrijpt best wat ik bedoel. Ikzelf heb een Joodse vader en een Engelse niet-Joodse moeder. Hoewel hij er zelf niks meer aan doet, ben ik door mijn grootouders zeer geïnteresseerd geraakt in het Jodendom. En voel me vaak woordeloos verwant met Joodse mensen (NIET met de politiek van Israël!). Ben ik nu een filosemiet, met die slijmerige bijklank? Nee toch zeker? Ik deel een zeer authentiek stuk herinnering en gevoelsleven met een deel van mijn familie. Ik zie dat als een deel van mijn identiteit.

op 22 10 2014 at 23:49 schreef MNb:

“Peter, je begrijpt best wat ik bedoel.”
Ja, maar het slaat als een tang op een varken.

“Dit zelfde geldt m.i. voor iemand als Obama, die een witte moeder heeft van Engelse afkomst. Dan lijkt het mij ook heel normaal dat hij zich verwant voelt met Koningin Elizabeth.”
Oh – en volgens Wikipedia stamt hij ook nog eens rechtstreeks af van de Pilgrim Fathers. Dus moet hij zich verwant voelen met puriteinen van Engelse afkomst.
Of zo.

op 23 10 2014 at 08:14 schreef Thomas E:

Ja MNb, en ik voel me ook nog verwant aan Mozes want m’n opa had ook een baard. Gevoelens zijn geen textbooknatuurkunde hoor.

op 23 10 2014 at 12:45 schreef dewanand:

REF citaat:
op 22 10 2014 at 14:39 schreef Peter:

O, maar Obama heeft een blanke moeder. Maakt dat hem schizofreen of kan je evenveel van blanke als van zwarte mensen houden?

En wordt er van mij als blanke verwacht dat ik een bovenmatige liefde koester voor andere blanken met hetzelfde ‘blanke’ bloed? In elk geval meer liefde dan voor mensen met ‘donkerder’ of bijvoorbeeld ‘Joods’ bloed?
‘(einde citaat)

namaste Peter,

wij zouden de proef op de som kunnen nemen.
Wij sluiten jou een week in een hypermultiraciaal peeskamertje op, zonder enige verlichting, dus jij met bv 1 BBB blanke meid, 1 viesbruine lage kaste koelie maagdje, een leuke sexy burqa meisje met open kruis, en een paar mix Afro meiden uit Soedan, Suri.

Alles is pikdonker dus niemand kan de kleur zien van elkaar, en een week later komen wij kijken met wie jij de ware liefde bedreef en welke standjes het lekkerst waren in dit peeshokje.

Ja dit moet jij doen, met infrarood webcams moet je alles filmen en uitzenden op FN, 7 dagen lang zoals het hier staat. En jij moet uiteraard elke dag een viagra shotje nemen om verliefd te worden.

mooi idee van Wieroe is dit hoor.

miau
make love, no war,

miauw

dewa en Wieroe

op 23 10 2014 at 14:05 schreef MNb:

@Thomas: “Gevoelens zijn geen textbooknatuurkunde hoor.”
En jij weet natuurlijk precies wat de gevoelens van Obama zijn, gegeven wat je boven schrijft:

“Dit zelfde geldt m.i. voor iemand als Obama, die een zwarte vader heeft.”
Mij lijkt het verstandiger om dat gewoon aan hemzelf over te laten en simpeltjes je mondje dicht te houden. Bespaart op de hoeveelheid onzin.

op 23 10 2014 at 15:47 schreef Thomas E:

@MNb Slotopmerking
Lees deze zinnen nog eens goed:
“Dit zelfde geldt m.i. voor iemand als Obama, die een zwarte vader heeft. Dan lijkt het mij ook heel normaal dat hij zich verwant voelt met afro-Amerikanen.”

Zijn de woordjes ‘m.i’ en ‘lijkt mij’ je opgevallen? Als we niet meer kunnen bespiegelen en veronderstellen, dan kan je net zo goed alle blogs opheffen.

Mag ik je er trouwens op wijzen dat jij exact hetzelfde doet in een recenter stuk op FN?
“Dat is nou net het punt, Ron. PB is helemaal niet in de maling genomen, omdat het geen ene f**k had uitgemaakt als Boer die stukjes onder zijn eigen naam had aangeboden.” Hier spreek jij voor Peter, terwijl ik juist de kans klein acht dat hij het stuk geplaatst had, aangezien Boer bevriend schijnt te zijn met Ewoud Klei.

op 23 10 2014 at 19:24 schreef Peter:

Thomas E, wat kan jij toch altijd spectaculair het punt missen van alles. Wat iedereen wil weten, wat Boer ook zelf aanzwengelt, is of zijn stukken zouden zijn geplaatst als-ie ze onder zijn eigen, autochtone naam had aangeboden.

Voor mij is het antwoord natuurlijk ja. Het zou ‘nee’ zijn geweest als ik had doorzien dat-ie met een plannetje bezig was met zijn Vriend Ewout Klei. Maar de stukken die hij schreef als Mourabit zijn niet zo uitzonderlijk voor FN. Ze passen er heel goed bij, daarom heb ik hem ook uitgenodigd.

Niet vanwege zijn Marokkaanse naam, maar omdat hij een volgens mij in de media weinig gehoord geluid maakte, dat aansloot op wat hier al gepubliceerd word onder namen als Marten van de Berg en Jeroen Hoogeweij.

op 23 10 2014 at 23:49 schreef dewanand:

kijk hier peter, dagelijkse vechtpartijen tussen negers en blanken in Italie, gewoon letterlijk een ZW/W rassenoorlog in hartje Zuid EU, tsja, rassenhaat is legaal en het liefhebben van een ander ras nog steeds, gelukkig ook, nog geen neurenberger versie 8.88 ingevoerd in de EU.

ok ok, een roetzwarte, raszuivere Nigeriaanse neger zal na pakweg 40.000 jaar door evolueren gewoon roomblank worden, met blauwe ogen en blond haar, dus als we even de natuur laten werken dan is Nederland tegen die tijd weer Roomblank, incl. de doorgeevolueerde viesbruine koelie/hindoe aapjes, chinese mensaapjes, hypermixen, bloedmooie, Afro Arische mixen (die mij en Wieroe nat en stijf maken), enz enz.

nootje: ook viesbruine HIndoe aapjes zijn rassenhaters, en hele Hindoeisme/ Arya samaj, sikhisme, enz zijn r(f)acistische religieuze doctrines uit Afro-Arisch India. ja hindoes zijn zielig, en ik sprak nog 2 uurtjes geleden met zo een zielige, bekrompen hindoe brahmaanse man. Ja hoor, hele Nazi Duitse top van hitler kreeg Nazi theorie en praktijk lessen van deze vieze Hindoe halfaapjes.

Afrika rijst de pan uit
Geplaatst op 23 oktober 2014

http://ejbron.wordpress.com/2014/10/23/afrika-rijst-de-pan-uit/

op 24 10 2014 at 11:24 schreef gronk:

Wow, prima stuk.

op 24 10 2014 at 16:54 schreef Thomas E:

Peter, je doet net of ik mesjogge ben. Ik zwerf hier lang genoeg rond om te weten welk soort stukken jij plaatst. Ik stel hier niets anders dan wat jij zegt, namelijk dat jij niet zou plaatsen als je uitgevonden had dat die twee bevriend zijn.

Maar dit is trouwens helemaal niet waar mijn posts met MNb over gingen. Namelijk: denken voor een ander. Daar bezondigde hij zich net zo goed aan.

op 22 07 2015 at 14:54 schreef Deze zomer: moreel failliet | Krapuul:

[…] lees ook de artikelen van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw […]

op 23 07 2015 at 06:31 schreef Deze zomer: moreel failliet | wltrrr:

[…] ook de artikelen op Krapuul van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: Nieuw […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS