Home » Archief » Dit heeft niks met de islam te maken


[30.09.2014]

Dit heeft niks met de islam te maken

Peter Breedveld

rijs4

Stelt u zich voor, u zit een voetbalwedstrijd te kijken. Zeg Nederland tegen Italië en het is een erbarmelijke vertoning. De Nederlanders zijn niet vooruit te branden; ze voetballen met hun lul en de Italianen gaan om elk wissewasje op de grond liggen huilen. Er zit geen schot in. “Dit is toch geen voetbal!” roept u boos en op dat moment kom ik binnen.

“Ho, wacht even”, zeg ik, “wat zullen we nou hebben? Dit is wis en waarachtig wel degelijk voetbal. Zie ik daar niet twee teams van elf mannen zich op een groen grasveld met witte strepen in het zweet werken om een leren bal in het doel van de tegenstander te krijgen, te weten een constructie van metalen palen en een net?”

Op de ontkenningstoer

“Ja”, zegt u, “wat ik bedoel is…” – Nee, nee”, val ik u in de rede. “Ik mag dan wel geen reet verstand hebben van voetbal, maar hier meen ik toch dat jij op de ontkenningstoer bent. Ik begrijp wel dat het moeilijk uit te leggen is voor je dat deze gênante vertoning deel uitmaakt van de sport waar jij zo uitgesproken hartstochtelijk veel van houdt, je persoonlijke eer staat immers op het spel, maar voetbal is het en dat zul je moeten onderkennen, hoe pijnlijk het ook is. Laten we er Het Grote Handboek voor de Voetballer eens op naslaan voor de definitie van voetbal. Kijk, hier op pagina 23…”

Diezelfde aanmatigende pedanterie leggen types aan de dag die triomfantelijk roepen dat ISIS wel degelijk islam is, als moslims zeggen dat ISIS niets met de islam te maken heeft. Hassnae kreeg het op deze site op dezelfde manier met zelfbenoemde islamkenners aan de stok, lang geleden, toen ze een imam terechtwees die het slachtoffer van een verkrachting voorhield dat ze die verkrachting aan zichzelf had te danken. “Nee, dit is JOUW islam, dat zul je moeten onderkennen, JOUW geloof schrijft voor dat het de schuld is van de vrouw als ze door een man wordt verkracht!” schreeuwden de islamkenners.

Rechtvaardigen liefhebben

“Het probleem is nu”, oreerde een wijsneus, “dat de Imam dit niet zelf verzint, maar dat zijn geloof, en de wetten van dat geloof dit voorschrijven.” Erg leerzaam om de oorlog, die daarna ontstond, nog eens na te lezen. Die verbetenheid, waarmee de islamofoben het advies van de imam per se deel wilden laten zijn van de islamitische leer.

Ik begrijp moslims, die zeggen dat ISIS niks met de islam te maken heeft, heel goed. De ISIS-strijders zeggen wel dat ze zich op de koran en de sharia baseren en ze strooien met islamitische spreuken en kleden zich volgens bepaalde islamitische voorschriften, maar ze zijn wel heel selectief met het toepassen van hun shariawetten. Zo zegt de koran bijvoorbeeld ‘dat ’Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.’ Dat is meer barmhartigheid dan de ISIS-strijders andersdenkenden gunnen. De koran zegt tevens dat je mensen niet mag dwingen te geloven: ‘’En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?’ Lees het hier maar allemaal na.

Bevrijd en verlicht

Dat is natuurlijk wat een moslim bedoelt als hij zegt dat ISIS niks met de islam te maken heeft. Voor haar of hem schrijft de islam barmhartigheid en rechtvaardigheid voor en daar blijft, temidden van het oorlogsgeweld in Syrië en Irak, bar weinig van over.

Ik herken ook het fanatisme wel van de pedanteriken die de moslims lekker willen inwrijven dat ISIS islam is en niets dan islam. Had ik ook, toen ik veertien was. Ik had net het christelijke geloof afgegooid en het drukkende schuldgevoel dat daarbij hoorde, voelde me bevrijd en verlicht, en ging toen volwassen christenen voorhouden dat de ontvolking van delen van Amerika door de Spanjaarden, de IRA, polio, incest, racisme, onverdraagzaamheid, kolonialisme, de Opiumoorlogen, alles was voortgekomen uit het verderfelijke christendom. En ik citeerde triomfantelijk als een delirische profeet uit de wetten van Mozes. “Ja maar”, zeiden die christenen dan, dat is het Oude Testament, wij hangen de leer van Jezus aan…”

“O, flikker toch op!”, schreeuwde ik dan, en dan haalde ik Mattheus aan (dat is het Nieuwe Testament, voor degenen onder u zonder enige noemenswaardige algemene ontwikkeling):

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.’

Ongehoorzame zoon

Met andere woorden: ook Jezus vond dat, wanneer een zoon ongehoorzaam was aan zijn ouders, hij naar de poorten van de stad moest worden gesleept om te worden gestenigd.

En dan voelde ik me heel goed over mezelf want ik had een christen, die altijd het principe had gehanteerd dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en niet over anderen mag oordelen als je zelf een balk in je ogen hebt, een kutgevoel bezorgd.

Maar dat was toen ik veertien was. Nu ben ik volwassen. Tijd voor al die korangeleerden om ook eens volwassen te worden.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, de enige site die zowel racisme- als antisemitismebestrijding serieus neemt, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom ik om donaties bedel.

Peter Breedveld, 30.09.2014 @ 07:12

[Home]
 

114 Reacties

op 30 09 2014 at 09:54 schreef Roland:

Als moslims en niet-moslims, binnen en buiten ISIS, binnen en buiten het Midden Oosten zeggen dat ISIS islamitisch is (of extreem islamitisch is) vind ik het ook aanmatigend om te zeggen dat ISIS niets met islam te maken heeft.

Hebben mensen in Urk, Nunspeet, Staphorst ook NIETS met het protestantisme te maken? Heeft de paus niets met het katholieke geloof te maken? Me dunkt dat die allebei een nogal enge (primair in de zin van selectieve/beperkte) interpretatie van hun respectievelijke geloof aanhangen.

Elk geloof kan onmenselijk worden als je de heilige boeken selectief leest en ernaar handelt. Geldt waarschijnlijk ook voor elke meer seculiere ideologie. Kan geen kwaad op de wortels van die uitwassen te wijzen.

op 30 09 2014 at 11:48 schreef Thomas E:

In een interview met Hanna Bervoets in Trouw van vandaag zei deze schrijfster: ‘Het doet er niet toe wat waar is, het doet er toe wat we gelóven dat waar is’. En ik wil daaraan toevoegen: onze interpretatie van wat we als feitelijk voorgeschoteld krijgen, hangt af van onze kwaadaardige, vriendelijke, achterdochtige, empathische, angstige or whatever instelling. Dus ga d’r maar aan staan. Maar goed, fora blijven er levendig bij :)

op 30 09 2014 at 11:56 schreef Roland:

@Edo: Alles afwegende heb ik, als atheïst, ook liever dat mensen een gematigde vorm van een geloof aanhangen. Maar Peter zegt dat mensen die een extreme vorm van een geloof aanhangen niets met dat geloof te maken hebben. Dat vind ik bijna ‘wegkijken’.

Zoals Peter hierboven een waardeloze voetbalwedstrijd nog steeds voetbal noemt, wellicht in geperverteerde vorm, kunnen we toch ook stellen dat ISIS een uitwas is van de Islam?

Ik heb overigens weliswaar liever dat mensen een gematigde vorm van religie aanhangen maar van mij hoeven ze echt geen ‘afstand te doen’ van ISIS, zoals nu helemaal the rage is. Voor mij is iemand redelijk (of gematigd, indien religieus) tot het tegendeel bewezen is…

op 30 09 2014 at 12:00 schreef digitale bedouine:

Sommige mensen zullen nooit volwassen worden omdat er een beest achter hun schuilt die dubbele bedoelingen hebben. In de terroristische koloniale tijdperk waar de barbaren in grote delen van de wereld de dienst uitmaakte en de boel aan leegplunderen waren leerde ze hier op school dat afrikanen enge wezens waren en dat hun gezichten op hun buik waren. Zo zagen de schoolboeken in het Westen er toen uit. Deze politiek wordt tegenwoordig nog steeds toegepast. Het is slechts een afleidingspolitiek om de meerderheid van de waarheid af te houden. Deze koloniale terroristen hebben de afgelopen 600 jaar een gemeenschap opgebouwd door te stelen, uitmoorden, uitbuiten, verkrachten en slavernij. Maar de afgelopen 100 jaar zijn ze zo democratisch en vredelievend geworden zoals Micheal Jackson zei; Smooth Criminals. Nu willen ze dat iedereen zo democratisch wordt zoals zij zijn terwijl ze zichzelf hebben opgebouwd uit slavenhandel, onderdrukking en uitbuiting van de hele mensheid en door immoreel gedrag. Nu willen ze dat de wereld hun herkennen als vredestichters en dat moslims terroristen zijn. Dat is fijn. Dat is his story en geen history.
De Profeet heeft gezegd: Neem zorg voor 5 dingen voor

op 30 09 2014 at 12:03 schreef Niels van Lobberegt:

Precies, ISIS heeft niets met de Islam te maken. En de Inquisitie niets met katholicisme.

op 30 09 2014 at 12:04 schreef Roland:

@Thomas E:
Ik reken mij zelf tot de idealistische school: ik denk dat de waarheid te kennen is. Wat een god zegt of wat de meerderheid vindt zijn hierbij voor mij geen overtuigende argumenten. Discussiëren op een forum, zoals vroeger in Athene of digitaal zoals nu, kan wel een goede weg naar kennis, waarheid en inzicht zijn.

op 30 09 2014 at 12:04 schreef Peter:

Zoals Peter hierboven een waardeloze voetbalwedstrijd nog steeds voetbal noemt

Nee, Roland, je begrijpt me helemaal verkeerd. Niemand zou reageren zoals ik hierboven sche(r)ts. Iedereen zou meteen begrijpen wat er bedoeld wordt als iemand zegt dat “dit geen voetbal is”, terwijl hij overduidelijk naar een voetbalwedstrijd zit te kijken.

op 30 09 2014 at 12:08 schreef Peter:

Precies, ISIS heeft niets met de Islam te maken. En de Inquisitie niets met katholicisme.

En Niels van Lobberegt niets met Verlichting of welke vooruitgang dan ook die er sinds het jaar 815 is geboekt.

op 30 09 2014 at 12:12 schreef excellentie zwembad:

Probleem is altijd mensen die een passage (of meer) uit een boek trekken en daarmee beweren conform het GEHELE boek te handelen .

op 30 09 2014 at 12:29 schreef Niels van Lobberegt:

Ik heb afgelopen zondag nog het winnende doelpunt gemaakt met voetballen (als we dan toch voetbal als metafoor gebruiken). Dat zorgde voor vooruitgang op de ranglijst.

op 30 09 2014 at 12:37 schreef digitale bedouine:

Hoi Peter, waarom is mijn opmerking niet compleet geplaatst?

op 30 09 2014 at 12:50 schreef Peter:

Omdat die te lang is, Bedouine. Beter nog even naar je reactie kijken voordat je op ‘verstuur’ clickt.

op 30 09 2014 at 12:54 schreef Thomas E:

“een goede weg naar kennis, waarheid en inzicht zijn.”

Roland, met kennis en inzicht ben ik het eens, maar waarheid…? Kale feitelijke waarheid?? Wat dat betreft kom ik zelf niet veel verder dan bijvoorbeeld: In Haaksbergen heeft een stunt-ongeluk met een monstertruck plaatsgevonden, waarbij drie doden zijn te betreuren. Over het aantal gewonden dreigt ‘de waarheid’ al te verwateren. Moet je die ene met die snee die zich niet gemeld heeft, ook meetellen?

En als je bedoelt: je eigen spirituele waarheid, dan respecteer ik dit 100%, maar kan het niet classificeren onder De waarheid.

op 30 09 2014 at 13:00 schreef Roland:

@Peter en Edo:
Goed, laat ik voetbalvoorbeeld weg. Voorbeelden gaan vaak ergens mank en/of leiden af.

We willen misschien allemaal wel dat de gematigde protestanten, katholieken en moslims de ‘ware religie’ vertegenwoordigen en uitdragen. En dat noemen we dan vooruitgang…

Maar waarom is het onzin om te zeggen dat een voorganger in Urk, een paus, ISIS, een ayatollah of de Westboro Baptist church IETS met het achterliggende geloof te maken hebben? Zijn het geen godsdienstfanaten?

op 30 09 2014 at 13:03 schreef jos:

Of iets wel of niks te maken heeft met de islam is sowieso een onzinnige discussie omdat er geen precieze definitie van “de islam” bestaat. De islam heeft geen Kerk of paus en de geschriften zijn multi-interpretabel. De islam kan het beste vergeleken worden met het protestantisme: tig kerkjes die ongeveer wat met elkaar gemeen hebben maar geen enkel orgaan wat daarboven staat en het ware protestantisme vaststelt.

op 30 09 2014 at 13:03 schreef Digitale Bedouine:

Oke Peter, zal de volgende keer rekening mee houden.

op 30 09 2014 at 13:16 schreef Roland:

@Thomas:
Die ‘snee’ meldt zich of niet, maar de snee IS er wel. Het melden staat daar los van. We kwalificeren die snee als wond of niet, dat is een definitiekwestie. Overigens hier niet de belangrijkste ‘waarheid’ die boven tafel moet komen.

Discussiefora hebben mij al vaak geholpen mijn kennis en inzicht te vergroten, maar ook om te achterhalen wat er echt gebeurd is of waarom het (vooralsnog?) onmogelijk is om te achterhalen wat er echt gebeurd is.

Ik ben niet goed bekend met verschillende soorten waarheden (want ‘idealist’). Iets is grofweg waar, aannemelijk, onbekend of onwaar. Totaal los hiervan wordt soms iets geloofd en is iets soms populair.

op 30 09 2014 at 13:53 schreef Thomas E:

“Zijn het geen godsdienstfanaten?”

@Roland, het zijn in essentie gewoon fanaten. Hadden ook voetbalfanaten kunnen zijn, of pedojagerfanaten. Dat kokerfanatisme zit er kennelijk bij hen in. Heeft in feite niets te maken met datgene wat zij aangrijpen als platform voor hun fanatisme.

“Iets is grofweg waar, aannemelijk, onbekend of onwaar. Totaal los hiervan wordt soms iets geloofd en is iets soms populair.” Zie mijn 1e reactie van 11:48.

op 30 09 2014 at 14:02 schreef Daan:

“zonder enige noemenswaardige algemene ontwikkeling” wat enkel geld als je enigszins met een christelijke opvoeding te maken hebt gehad natuurlijk.

op 30 09 2014 at 14:06 schreef mark:

Je kunt jonge jongens waarbij de adreline door het lichaam giert moeilijk verwijten dat ze de koran en hadith niet goed begrepen hebben.
Het probleem is dat de goede moslims de koran teveel zien als een boek dat zichzelf uitlegt. Gezien de hoeveelheid aan gewelddadige interpretaties vind ik dat flauwekul. Tijd voor een helder tegengeluid van de moslims die zeggen dat het niks met de islam te maken heeft.
Als niemand een kalifaat of de sharia zou willen zou er geen probleem zijn, maar die groeperingen zijn er wel. Neem nu Hizb ut Tahrir. Ik zie in mijn straat allemaal posters hangen van deze organisatie, die niets meer is dan een ISIS-light. Hebben die ook niks met de islam te maken, of horen we dat geluid pas weer als ook deze mensen veel te ver gaan?

op 30 09 2014 at 15:14 schreef cRR Kampen:

“… of horen we dat geluid pas weer als ook deze mensen veel te ver gaan?” – even wachten tot we ze lukraak oppakken, lukraak paspoort afpakken of lukraak bombarderen gaan, mark. Komt vast wel goed.

op 30 09 2014 at 15:23 schreef jos:

“Ik zie in mijn straat allemaal posters hangen van deze organisatie …”

Je woont in de sjariadriehoek, Mark ? Of in de jihadbelt ?

Ik geloof er niks van die hele straat vol met Hizb ut-Tahrir posters. En al zou het waar zijn, de kans dat zo’n groepje in staat is een kalifaat hier te stichten of de sjaria in te voeren is even groot als de kans dat een lokale partij in Schubbekutteveen een militaire dictatuur weet te vestigen.

Echt, leugenaars en hysterische meisjes als jij, die maken dat er niet normaal gediscussieerd kan worden over moslimminderheden.

op 30 09 2014 at 15:56 schreef mark:

@jos
Noem een datum en tijd en ik kan je een mooie rondleiding geven langs alle posters in mijn buurt. Ik woon in Amsterdam. Iemand zonder aanleiding voor leugenaar uitmaken kunnen we tenslotte allemaal wel.

op 30 09 2014 at 16:08 schreef MNb:

“ze zijn wel heel selectief met het toepassen van hun shariawetten.”
Iedereen is selectief op deze manier, inclusief de voetbalfan die naar een draak van een wedstrijd zit te kijken. Het is nogal simpel. ISIS is islam. Verre van alle islam is ISIS. Voor geen van beiden moeten we onze ogen sluiten. Jawel, dat geldt voor atheisme net zo hard. Pol Pot was een atheist. Verre van alle atheisme is a la Pol Pot.
Volwassen worden betekent voor mij het inzicht dat niet zozeer ideeën de mens bepalen als wel hoe hij/zij die ideeën in praktijk brengt.
@Edo: atheisme heeft geen beginselen, behalve “er is geen god en Paul Dirac was zijn profeet.” Voor Paul Dirac mag je ook Condell en Hitchens substitueren.
@Roland: er is geen ‘ware’ religie. Er is ook geen ‘waar’ atheisme.

op 30 09 2014 at 16:10 schreef Digitale Bedouine:

Iedereen speelt voor bondscoach bij voetbal en als het om de Islam gaat hebben zelfs kinderen en leeghoofden opeens veel kennis door imam te spelen. Maar niemand die het aandurft om een echte geleerde aan het woord te laten. Vele mensen maar de vooral de ongelovigen wensen een Islam waar zij zich prettig bij voelen. Maar ze vergeten zich te realiseren dat zij in feite net zo extreem bezig zijn als Isis en domrechts die de wereld iets wilt opleggen via dictaat. Ze willen je immoreel en onnatuurlijke gedrag aanleren om bv homo of lesbisch te zijn en met honden naar bed te gaan en om alcohol,sex en drugs te gebruiken. Islam is geen geloof die je op afroep kunt bestellen. Islam is een complete systeem, een way of life. Een wijze man ( De Profeet) zei; de volle maan (Islam= waarheid en feiten) is niet afhankelijk van huilende wolven.

op 30 09 2014 at 17:01 schreef mark:

Het is precies dit soort onnozele retoriek van een ‘Digital Bedouine’ wat me zorgen baart. Wie wil jou nou in een darkroom drukken om je door massa’s kerels te laten afwerken, jongen? Ben je wel lekker?
Stel je voor, een Islam waar anderen zich prettig bij voelen… Dat moeten we toch niet willen. Lees je mee, Jos? Deze figuren zorgen dat er niet normaal gediscussieerd kan worden. Niet ik.

op 30 09 2014 at 17:29 schreef Eh:

Waarom is ISIS geen islam? Ze zijn niet de eerste die de islam zo interpreteert en gebruikt.

Is religie alleen een moeilijk interpreteerbaar boek (of meer boeken)? Nee toch. Het is toch ook traditie en wat de gelovigen er (al eeuwen) van maken. Net zoals met voetbal. Er is een set regels, maar ook eigen invulling, tradities en scholen. Er is ook een verschil. De islam kent geen door iedereen erkende scheidsrechters en ‘hoge raden’.

Van mij moeten moslims die ISIS afkeuren niks. Maar het helpt wel als ze geduldig uitleggen waarom ze niks hebben met moord en verderf uit naam van hun geloof. Maar nogmaals: zelf weten, het moet niet.

Digitale Bedouine
Wat jij zegt werkt waarschijnlijk alleen als iedereen in de islam gelooft.

op 30 09 2014 at 17:48 schreef Thomas E:

@ Digitale Bedouine

Iedereen moet in vrijheid kunnen vinden wat hij vindt, maar dit niet aan anderen opdringen. En ja, in Nederland leef je in een cultuur van geaccepteerde homoseksualiteit en alom zichtbare alcohol/seks/drugs. Klopt. Ook wij autochtone Nederlanders denken hier verschillend over, maar we zijn toch blij dat we niet al te zeer betutteld worden ‘van bovenaf’.

op 30 09 2014 at 20:36 schreef Beukman:

De politieke component blijft wat onderbelicht in dit stukje, terwijl deze zo verhelderend kan zijn. IS voert geen godsdienstoorlog, maar een ouderwetse oorlog om macht. Een rechtvaardiging vindt de beweging door selectief te shoppen in de koran. Niets bijzonders; christenen deden hetzelfde tijdens de Kruistochten, om maar het meest aansprekende voorbeeld te geven.
Lieden die menen dat IS wordt gedreven door de islam en door niets dan de islam zijn a-historische angsthazen. Van angsthazen weten we dat ze voortdurend op zoek zijn naar gebeurtenissen die hun angst zouden kunnen rechtvaardigen. Wat is er dan fijner dan drie Hoornse knullen op de voorpagina van de Telegraaf die een zwarte vlag uit hun auto hebben hangen? Dat geen van deze knullen vermoedelijk nog geen vers uit de koran zou kunnen reciteren, doet gelukkig niet ter zake.

op 30 09 2014 at 20:52 schreef Martijn:

Ben een groot fan van Frontaal Naakt, heb bewondering voor de eigen weg die Peter en Hassnae inslaan. Op dit blog al veel geleerd over Japan, strips, lekker eten en Islam. In principe houd ik me buiten de discussies hier, maar deze laat ik niet over mijn kant gaan. Digitale Bedouine, wil je even je mond gaan schrobben met zeep. Homoseksualiteit vergelijken met seks met honden??? Ga je schamen!

op 30 09 2014 at 21:16 schreef Janfrans Zuidema:

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.’

Jesus was een reactionaire lul. Mohammed was een progressieve moordenaar. Alle Abrahamistische religies zijn kut. Tijd voor iets nieuws…

op 30 09 2014 at 21:43 schreef Niels van Lobberegt:

‘Ze willen je immoreel en onnatuurlijke gedrag aanleren om bv homo of lesbisch te zijn en met honden naar bed te gaan en om alcohol,sex en drugs te gebruiken.’

In principe hoef je gelovigen alleen maar aan het woord te laten om te zien en te horen hoe volslagen immoreel en idioot religie is.bedankt Bedouine

op 30 09 2014 at 23:29 schreef Mario:

“Ze willen je immoreel en onnatuurlijke gedrag aanleren om bv homo of lesbisch te zijn en met honden naar bed te gaan en om alcohol,sex en drugs te gebruiken.”

Een ieder die zulks denkt, loopt enkele millennia achter. Seksuele geaardheid is geen keuze. Een ieder die zulks denkt zou, eigenlijk, zijn/ haar maagdelijkheid moeten verliezen door (meer) te neuken. Pardon, lief te hebben.

op 01 10 2014 at 01:14 schreef Digitale Bedouine:

Typisch een leeghoofd opmerking van bv Niels die geen zoden aan de dijk zetten. Je roept maar wat zonder enige kennis achtergrond. Volgens mij volg je niet meer dan je lucht. Dit heet ook wel geestelijke masturbatie. Dont hate but educate.

op 01 10 2014 at 07:16 schreef Pickelhaube:

Zeg Bedouine, eng mannetje.. schrijf je nou dat homoseksuakiteit immoreel en onnatuurlijk is? Terwijl de Islam zo gay is!

Sevenfold stands Suraiya in the sky;
Seven virtues do thy podex glorify.

First, thou art hotter than Jahim itself,
And drier than Arabia art thou dry.

Third is thy tightness, like an hoop of steel,
And O! thy muscles, their mobility!

Fifth, is thy smell like jasmine-ambergris,
And soft thou art like peaches; seventhly,

Such is the beauty of its form that one
Seeing it, might be well content to die.

{So Allah blazes brighter than the noon;
No water stains His spotless unity.

His love once hold thee, He will never loose;
But shake with rapture to the utmost “I”;

The perfume of His love is wonderful,
And tender is He as a virgin’s eye,

While for His beauty are no words of earth,
Nor can the heavens this need with song supply.}

So thou with Allah, man! hold Him as dear
(Nay, dearer!) as the apple of thine eye.

Then, when thou hast Him, cease to speculate —
Who hath the How is careless of the Why.

So I, Habib, thy podex sodomize;
With simple art the Mullahs I defy

op 01 10 2014 at 07:22 schreef Pickelhaube:

Volgens mij liggen die jihadstrijders malkander allemaal in de reedt te naaien in de Levant. Zo weinig vrouwen en schapen daar, je moet toch wat!

op 01 10 2014 at 08:06 schreef Pickelhaube:

anyway Bedouine, er is nog niet eens een woord voor homoseksualiteit in de Koran te vinden, schijnbaar ben je een te groot leeghoofd om je eigen religie te begrijpen. Er zijn bepaalde woorden die verwijzen naar bepaalde seksuele handelingen, maar nooit exoliciet naar homoseksualiteit.

* het woord “fahisha” betekent “onzedelijkheid” in het algemeen
* “Khabaidh” betekent “ongepast”
* “Sayyi’aat” betekent “boosaardig”

Kijken we nu naar het verhaal van Lut in Sura’s 7, 11, 26 en 29.Die gaan niet over de liefde tussen mannen, maar over seksuele handelingen.

tot slot wat lekkere homo erotische passage uit de Koran:

Sura 52:24-25: En jonge jongens, aangewezen om hem te bedienen, zullen rondgaan, schoon als paarlen in hare schelpen verborgen.En zij zullen elkander naderen en wederkerig vragen doen.

Soera 76:19 is ook geil: There will circulate among them young boys made eternal. When you see them, you would think them [as beautiful as] scattered pearls.

op 01 10 2014 at 08:28 schreef Martijn:

@ Pickelhaube. Ik ben bang dat Digitale Bedouine niet zo veel seks heeft. En als ie het wel heeft, waarschijnlijk van die saaie. Ondanks de verheven, morele hoogte waarop hij zich schijnt te bevinden, lijkt het hem nogal aan inlevingsvermogen en fantasie te ontbreken. Er is veel in deze wereld waarvan hij het bestaan zich waarschijnlijk niet goed kan voorstellen. Zelfs masturberen zal voor hem geen lolletje zijn.
Heb je trouwens ook een bronvermelding voor de dichtregels hierboven?

op 01 10 2014 at 09:59 schreef Pickelhaube:

@Martijn:

Sorry, had onvoldoende ruimte over voor bronvermelding

Dat komt natuurlijk uit de Bagh-I-Muattar, ofwel de “Scented Garden of Abdullah, the satirist of Shiraz”, een belangrijk Islamitisch homo erotisch standaardwerk dat ze eigenlijk op alle Madrassa’s zouden moeten onderwijzen.

I have kissed the black stone of the Ka’abah, O Habib! but a thousand times the black mole upon thy buttocks. I have seen a thousand men kiss the black stone of the Ka’abah; but I hear that the pilgrims to thy house are even more numerous than the Hujjaj.

op 01 10 2014 at 10:04 schreef Linda:

Als sociologisch fenomeen is godsdienst toch een soort van tribale aangelegenheid. Het aardige van alle niet-verifeerbare onzin is nou juist dat je er lekker in kunt geloven zonder dat het enige consequenties heeft in je dagelijks leven, maar je kunt met jouw smaakje supernatural gekkigheid toch lekker je in-group bias versterken.

Godsdienst is dan ook in mijn ogen een politiek beestje, en dat geld niet alleen voor islam. Als je het leuk vind om onderdeel te zijn van een politiek clubje, moet je niet raar opkijken als mensen je aanspreken over het gedrag van leden van dat clubje.

Een meederheid van de nederlandse moslims sympathiseert met ISIS. Als je geen moeite wilt doen om je daar van te distantieren omdat sommige mensen je toch wel nooit aardig zullen vinden, be my guest. Maar als je waarde hecht aan de perceptie van de gemiddelde niet-moslim, die nou eenmaal andere prioriteiten in zijn leven heeft dan zich verdiepen in de nuances van jouw wereldbeeld, dan valt het toch aan te raden, op pragmatische gronden…

op 01 10 2014 at 11:08 schreef Digitale Bedouine:

Pickelhaube, je hebt gelijk. De Islam heeft geen goed woord over voor onnatuurlijkheden en onvruchtbare relaties. Daar creëer je mooie nucleaire relaties van die zichzelf op den duur uitroeien. Als je eikels niet met een mannetje en een vrouwtje kruist dan groeien er geen eikels meer aan de bomen maar lopen ze ergens rond…These are the educated fools who set the rules.

Volgens mij heb je niet de Quran maar de Bijbel gelezen. Want de Quran verteld het verhaal over Adam and Eve en de Bijbel spreekt over Adam and Steve….

op 01 10 2014 at 12:03 schreef Niels van Lobberegt:

‘Typisch een leeghoofd opmerking van bv Niels die geen zoden aan de dijk zetten. Je roept maar wat zonder enige kennis achtergrond. Volgens mij volg je niet meer dan je lucht. Dit heet ook wel geestelijke masturbatie. Dont hate but educate.’

Vooral die laatste zin is uit jouw mond hilarisch. Don’t hate, educate. Iemand die denkt dat homoseksualiteit aangeleerd is komt nou niet bepaald in aanmerking om iemand anders een leeghoofd te noemen.
Maar het is nooit te laat om te leren. Educate yourself http://www.allesovergay.nl

op 01 10 2014 at 12:34 schreef Thomas E:

“Een meederheid van de nederlandse moslims sympathiseert met ISIS.”

Hoe kom aan deze info, Linda? Is dat onderzocht?

op 01 10 2014 at 13:02 schreef Pickelhaube:

Nou bedouine, bij al dat voortplanten heb ik eerlijk gezegd best mijn bedenkingen. Is ook niet natuurlijk om de hele tijd maar iedereen met jong te schoppen, want we hebben de geneeskunde, waardoor er nooit eens een frisse Malthusiaanse wind door de mensheid waait. Daarnaast wilde ik je er toch op wijzen dat bovenstaande pederaste passages rechtstreeks uit de Koran komen en niet de bijbel, hoewel Jezus natuurlijk ook een enorme homo was. Dat wel.

En wat “onnatuurlijk” betreft moet je toch eens je biologie opfrissen, want er zijn bijna 1500 diersoorten die homoseksueel gedrag vertonen.

En dat de Islam niet altijd de Christelijke en Joodse bronnen helemaal begreep waar het zich op baseerde is natuurlijk bekend.

op 01 10 2014 at 13:06 schreef Niels Scholten:

@Linda

“Een meederheid van de nederlandse moslims sympathiseert met ISIS”

Waar baseer je dat op?

op 01 10 2014 at 13:23 schreef Digitale Bedouine:

Niels, als je denkt dat homosexualiteit aangeboren is dan zul je moeten onderzoeken waar die afwijking vandaan komt. Het is niet fair de benoemer van een kwaal te bestrijden. Islam benoemt alle problemen en geeft daar een verlossende antwoordt op zodat je gezonde samenleving kunt opbouwen. Als je niet in de wetten van God wilt geloven die duizenden jaren geleden heeft aangegeven wat goed en slecht is dan zal je toch op z’n minst de wetenschappers van de laatste jaren moeten geloven die aangeven dat homosexualiteit niet van een zieke moederkoek afkomstig is maar aangeleerd is. Of ga je beweren dat de dierenklinieken in Denemarken die honden trainen om gehandicapten vrouwen te bevredigen ook een geborenafwijking van de honden zijn? Is onzedelijk gedrag, alcohol, drugs en kinderkarnaval voor pastoors en priester ook een geborenafwijking die onbestraft moeten blijven? Islam leert ons om bewust te kijken welke weg je bewandeld want de honden die uitgelaten worden kunnen vervelende sporen achterlaten waar de hele samenleving enorme last van kan krijgen. Kijk niet alleen naar de weg die je bewandeld maar kijk ook naar de sporen die je achterlaat!

op 01 10 2014 at 13:30 schreef Niels Scholten:

@ Digitale Bedouine

Kan je mij a.u.b even uitleggen waarom je homofilie gelijk stelt aan “onzedelijk gedrag, alcohol, drugs en kinderkarnaval voor pastoors en priester”?

Hoe schaden homo’s zichzelf en hun omgeving precies, zoals de andere voorbeelden die je noemt?

op 01 10 2014 at 13:41 schreef Pickelhaube:

Het begrip homoseksualiteit komt dus niet in de Koran voor. Het lijkt me dan ook niet dat er een oplossing voor een probleem is waar nog niet eens een term voor bestaat. Wetenschappelijk bekeken heb je ook ongelijk, want homoseksualiteit is wel degelijk aangeboren, of in zo’n vroeg levensstadium ontstaan, dat je er niets meer aan kan doen.

Dat jij het als een “kwaal” benoemt, daar zijn in dit land wetten tegen. Als jij denkt dat jouw sprookjesboek het zegt omdat je niet begrijpend kan lezen, is dat verder je eigen probleem, waar je anderen echt niet mee lastig moet vallen. Als jij geloofwaardig aanspraak wil maken op een gelijke behandeling in dit land, moet je denk ik beginnen met anderen, inclusief homo’s, gelijk te behandelen.

op 01 10 2014 at 14:09 schreef Pickelhaube:

Fun fact: Islamitische landen scoren het hoogste op google searches naar gay porno. Dus als Bedouine het als een probleem en een afwijking ziet, homo’s zelfs met honden vergelijkt, denk ik dat hij maar moet beginnen in de Islamitische wereld. Of misschien eens nadenken over de homoseksuele ideaties waar zijn geloof bol van staat. Het beter integreren, in plaats van publiekelijk ageren tegen homoseksualiteit en ’s avonds lekker cruisen. Ik kom daar ook nog wel eens en eerlijk gezegd loopt daar een onevenredig groot aandeel aan Islamitische mannen rond.

Wat ik me trouwens afvroeg, bedouine, ik liet me eens door een islamitische man uitleggen dat het alleen als homoseksueel gedrag gezien wordt, als je je laat neuken, maar dat de top niet als homo gezien wordt. Hoe zit dat precies?

op 01 10 2014 at 14:12 schreef Digitale Bedouine:

Nou Pickelhaube, als jij de gedragingen van dieren wilt kopiëren, prima, maar wij Moslims willen gewoon mensen zijn die de wetten van God volgt. Mag dat of is het te veel gevraagd?

op 01 10 2014 at 14:14 schreef Sasha Berkman:

Elma Drayer is ook weer bezig: http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Hedendaags-antisemitisme.htm

op 01 10 2014 at 14:18 schreef mark:

@Digitale Bedouine
Hoewel ik denk dat je een vervelende naargeestige trol bent, heb ik hier nog een mooie link voor je:
http://www.muslimsandtheworld.com/do-muslims-watch-pornography/

op 01 10 2014 at 14:35 schreef Linda:

@Niels&Thomas

http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/21-09-2014/fragmenten/een-ongemakkelijke-boodschap

Gaat niet specifiek over ISIS trouwens, excuses voor de misinformatie. Hoe dan ook, als ik een gematigde moslim zou zijn, zou ik toch wel erg de neiging voelen me als dusdanig te differentieren.

op 01 10 2014 at 14:58 schreef Benedictus:

Digitale Bedouine

“de Bijbel spreekt over Adam and Steve….”

Waar staat dat?

“want de honden die uitgelaten worden kunnen vervelende sporen achterlaten waar de hele samenleving enorme last van kan krijgen”

Hier begrijp ik helemaal niets van.

op 01 10 2014 at 15:14 schreef babs:

digitale b,
Prima als jij de wetten van jouw god wil volgen, zolang je er anderen maar niet mee lastig valt.

Ga bidden en vasten, neem geen hond en drink geen alcohol, maar laat mij mijn ibericoham, de tokkie zijn (inderdaad smerige) huishond en de homo de liefde van zijn voorkeur.

op 01 10 2014 at 15:25 schreef Pickelhaube:

Bedouine, je spreek jezelf tegen. Eerst ga je beweren dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, maar dan zie je de mens niet als een diersoort, alsof die buiten de natuur staat? Wat tegennatuurlijk van je. Wat volgens jou de wetten van je godje zijn, dat mag je best doen binnen de in Nederland geldende kaders, maar discriminatie op basis van seksuele orientatie hoort daar niet bij. Jouw vrijheid van godsdienst mag niet ten koste gaan van mijn vrijheid om mijn seksualiteit te vieren.

op 01 10 2014 at 15:54 schreef Digitale Bedouine:

‘want er zijn bijna 1500 diersoorten die homoseksueel gedrag vertonen’…what about the other billions of animals?

De kwaliteit van het leven dient niet afhankelijk te zijn van de sperma kwaliteit van 1500 diersoorten die poepsporen bevatten waar zelfs honden geen brood van lusten.

Je afvallige tanden waar de zaadjes zich hebben gehuisvest zullen op een dag zelfs jouw gaan verlaten.

op 01 10 2014 at 16:37 schreef Thomas E:

Benedictus, hij bedoelt: als wij het beest in onszelf loslaten kan dat desastreuze gevolgen voor de samenleving geven.

Ik denk dat we met een fundamentalistische moslim te maken hebben, die het hier in NL niet makkelijk zal hebben. Misschien vergelijkbaar met een Vrijgemaakt gereformeerde. Hoewel ik er niet bij kan hoe men dergelijke dingen kan geloven, respecteer ik hun overtuigingen – mits ze mij m’n leven laten leven.

op 01 10 2014 at 16:38 schreef cRR Kampen:

op 01 10 2014 at 14:14 schreef Sasha Berkman: Elma Drayer is ook weer bezig:
->
“Toen het conflict in de Gazastrook opnieuw losbarstte, waren er in alle grote Europese steden betogingen. Want de islamistische terreurbeweging IS mag op grote schaal medemoslims, christenen en yezidi’s uitmoorden, in het drama rond de Oekraïne mogen volstrekt onschuldigen de dood vinden, Boko Haram mag honderden meisjes tot slaaf maken – daar komen Europese nieuwsconsumenten hun huis niet voor uit. Nu het evenwel om Israël ging, barstte de publieke verontwaardiging weer eens los.”

Geschift. Volkomen geschift. Het hele land, neen, het hele westen krijst om bombardementen op ISIS, de bombardementen zijn er nu en Centcom heeft aangegeven alle kindertjes van Irak en Syrië ook als legitiem doel te zien; de VVD wil al interneringskampen opzetten (het Statenlid in kwestie zit gewoon nog), het barst van de anti-ISIS-demonstraties… Mevrouw wil gewoon wat het regime van de militaire theocratie wil: alle Palestijnen moeten verdwenen worden (om een midden-Amerikaanse term te gebruiken) en niemand mag er wat van zeggen. Applaudiseren, dat mag wel, dat gebeurt ook uitgebreid.

Wat een calimerocomplex zeg.

op 01 10 2014 at 17:37 schreef Pickelhaube:

Haha, die beeldspraken van je zijn echt een giller @Bedouine, maar ik ben niet afvallig, want ik geloofde om te beginnen al nooit in jouw wanen. Mij iets te primitief. Daarnaast is het raadzaam om de endeldarm eerst even goed uit te spoelen voor je je in je jongenskudtje laat nemen. Wist je trouwens dat Allah het zo bouwde dat je een anusorgasme kan hebben, als hij sensueel over je prostaat schuurt?

op 01 10 2014 at 17:50 schreef Pickelhaube:

Is dat trouwens fundamentalistische wetenschap, Bedouine, dat er miljarden diersoorten zouden bestaan? Want volgens de westerse biologie zijn dat er 7,77 miljoen, waarvan er 953.434 beschreven werden. Veel daarvan zijn subsoorten, die evengoed homoseksueel gedrag vertonen. Zo zijn er bijvoorbeeld zestien soorten pinguïns, die allemaal gay zijn. Dan heb je natuurlijk nog dieren met ingewikkelde voortplantingsorganen, die bijvoorbeeld zichzelf bevruchten; die zouden buiten de telling vallen.

op 01 10 2014 at 18:02 schreef Niels van Lobberegt:

@ Digitale Bedouine

Is homoseksualiteit nou aangeleerd of komt het omdat het sperma van sommige primaten poepsporen bevatten?

op 01 10 2014 at 18:17 schreef Peter:

Ik zie het al. Die Bedouine is puur Hasbara.

op 01 10 2014 at 19:06 schreef dewanand:

hahahahaha, pickelhaube, niels, ea,

vorige week nog vertelde ik aan een koelie/hindoe homohatende zeikerd van, joh anil als jij een keertje lekker anaal ontmaagd en ingereden wordt door een lekkere, professionele top gay vent dan wil je daarna niets anders dan dat, en je kapt direct met je eigen frigide koeliepoes thuis.

jajajaja, bij jongens en mannen is anale seks, dus als bottom (het wijfje) gewoon super verslavend, juist net wat pickelhaube zegt die prostaat stimulatie en ik weet hier uiteraard alles over. Ik moet alles hierover snel gaan neerpennen in mijn eigen werk over mijn hele gay verleden in blanke homo wereld vroeger. Jammer genoeg is de gay wereld nu geislamiseerd en de homohaat is vernietigend geworden in heel Europa.

Moslimmeiden lopen trots met islamitische sperma afveeg doekjes rond, dus waarom mogen homo’s en biseksuelen of LGBTers dit nu ook niet doen? met je gay vlag voor je ballen rondlopen als vieze Homo HONDoe die tot Shiva bidt met zijn lange, eeuwig stijve lingam.

Wieroe vindt het prima dat die mensapen elkaars reetjes naaien, want dan groeien zij minder snel en worden geen parasitaire apenplaag op aarde.

dewa en Wieroe

op 01 10 2014 at 19:39 schreef cRR Kampen:

wtf

op 01 10 2014 at 20:18 schreef bertje:

Digitale Bedouine

Mogen Allah jou eens flink nemen in uwe geheime opening.

Dewand

“Moslimmeiden lopen trots met islamitische sperma afveeg doekjes rond,”

Had zo een soort opmerking al eens eerder gehoord of gelezen maar moest wederom hard lachen.

op 01 10 2014 at 21:19 schreef teigertje:

@dewandand
LOL

Een prima stukje.
Ik heb zelf ook begrepen dat de meeste moslims juist vredelievend zijn en dat ze de andere niks mogen opdringen. In de Koran staan ook minder vriendelijke passages maar die staan er ook in de bijbel.
Je ziet ook het verdriet van veel moslims omdat hun geloofsgenoten worden uitgemoord door een grote groep die uit naam van Allah
misdaden begaan. Zij nemen geen afstand omdat het voor hun geen onderdeel van het geloof in Allah is.

Hoe interpreteer je wat je leest? Neem je het letterlijk of kijk je naar de moraal van het verhaal? De geschiedenisboeken kun je er op naslaan wat allemaal helaas uit naam van een geloof gebeurd is.

op 01 10 2014 at 21:32 schreef Pickelhaube:

Kan ik het AllahJehovahBrahmaAnansinogantoe toch niet laten

op 01 10 2014 at 23:02 schreef dewanand:

Waar gebeurd verhaal.

Wieroe en ik staan met een karretje vol Nazi Duits kattenvoer bij de Kassa van Lidl.

Een sereen en bevredigd kijkende Fatima scant alles, en Wieroe miauwt naar haar:

“Miauwallah, zeg doekjespoes waarom heb je die schimmelige spermavlek op je hoofddoek niet snel witgewassen?”

Fatima kijkt Wieroe kattig aan en jammert:

“Ja, ja Wieroe, mijn man bidt 5 keer per dag en ik moet dan ook 5 keer plat elke dag, en nu is mijn wasmachine ook nog kapot dus ik heb geen schone hoofddoekjes meer”.

Wieroe’s oortjes klapperen en hij mauwt:

“Miaauwallah, wat zijn die grootgeschapen, besneden mensapen toch super bonobo’s”.

op 01 10 2014 at 23:59 schreef Sasha Berkman:

hasbara bestaat hier idd, bedoeine is dat niet.

op 02 10 2014 at 02:55 schreef MNb:

Mijn afkeer van ISIS en de doordraverij van Sasha maken me soms een beetje naief. Maar deze keer heeft hij gewoon gelijk en zou Obama zijn Nobelprijs moeten inleveren:

http://news.yahoo.com/white-house-exempts-syria-airstrikes-from-tight-standards-on-civilian-deaths-183724795.html

Wat zullen die Syrische burgers blij zijn dat ze door Amerikaanse drones om zeep zijn geholpen ipv door de kromzwaarden van ISIS.

op 02 10 2014 at 08:07 schreef Pickelhaube:

Ik vind Sasha heel geraffineerd Hasbara. Hij brengt het pro Palestina standpunt in diskrediet door zich zo debiel mogelijk op te stellen, zodat niemand meer sympathie heeft voor het perspectief dat hij zogenaamd uitdraagt. Na vijf minuten krijgt zelfs de meest geharde Palestina activist zin om een waterstofbom op Gaza te gooien.

op 02 10 2014 at 09:32 schreef Sasha Berkman:

Jij vind niets Pickelbaum, jij werkt gewoon een draaiboek af.

op 02 10 2014 at 12:00 schreef Digitale Bedouine:

Jammer maar niet alle volle zinnen zijn zinvol. Het gaat hier vooral om bijzaken die niet ter zake doen. Ik mis de inhoud en de kern van de discussie. Ook jammer is dat het alleen maar over Isis en de islam gaat. De psychologische bombardementen op Moslims gaan gewoon door. De verzetsstrijders van de 2e WO zijn nu bezetstrijders geworden. Niemand die in de history boeken durft te duiken en een opsomming durft te geven welke natie de zwartste bladzijdes van de geschiedenis heeft. We worden alleen maar bang gemaakt voor Isis terwijl de wereldgemeenschap keer op keer in een voorgelogen oorlog wordt ingetuind. Meer dan 1.5 miljoen Irakezen zijn onlangs door de United Snakes met bommen vermoord. Geen hond die over deze opperste dwaal en twijfelbrigade praat.

Zie onderstaande beelden. De waskracht en drijfkracht achter de waarheid;

http://www.dailymotion.com/video/x7zs6x_al-qaeda-doesn-t-exist-documentary_news

http://mobiel.nu.nl/buitenland/2338420/vaticaan-bank-verdacht-van-witwassen.html

https://m.facebook.com/hindustantimes/posts/10151506013778580

op 02 10 2014 at 12:49 schreef Thomas E:

@Bedouine

Ik denk dat de meesten hier het wel eens zullen zijn over de nooit uit te roeien smerige oorlogen, of die nu door het westen of door de rest van de wereld bedreven worden.

Maar jouw apodictische, religieuze overtuigingen kan je beter binnen je familie en geestverwanten houden. Die zijn bijvoorbeeld wb homoseksualiteit zeer beledigend en grievend voor voor zo’n 15% van onze – en elke andere – bevolking.

op 02 10 2014 at 13:54 schreef Pickelhaube:

Als je de kern van de discussie mist, komt dat vooral omdat mensen inhoudelijk reageren op je bizarre uitspraken, Bedouine. Dat je nu ineens met een ander onderwerp aan komt zetten dan waar je het eerder over had.. tja… Kan je anders niet met de Imam over je zielspijn praten?

Op zich ben ik trouwens wel geïnteresseerd in hoe je opvattingen zich ontwikkelden. Kreeg je zulke ideeën van huis uit mee, of ontwikkelde zich dat gaandeweg, omdat je je gediscrimineerd of achtergesteld voelde, of omdat je je boos maakte over de wereldpolitiek? Sta je in contact met anderen, die er hetzelfde als jou over denken? Wat voor actie zou je willen ondernemen om de samenleving waar je deel van uitmaakt te veranderen? Wat zou er in jouw beleving met kafirs, afvalligen en homo’s moeten gebeuren? sta je alleen aan de zijlijn vrijbijvend over de sharia te zeuren, of doe je ook echt wat? Zo ja, wat?

Vind je trouwens dat ISIS Islamitisch is? Hoe sta je daarin?

op 02 10 2014 at 14:05 schreef Digitale Bedouine:

Thomas, de grootste belediging is dat je dingen doet waar je voor(ouders) zich diep voor zouden schamen en abortus voor zouden willen plegen als ze wisten hun nazaten zulke dierlijke neigingen in zich zouden hebben. Ze bedreigen niet alleen hun familienamen maar ze nodigen ook anderen uit om zichzelf uit te roeien door vruchteloze handelingen te verrichten. Wij moslims hebben geleerd om mens en dier lief te hebben en hun te tolereren. Foute gedrag en onnatuurlijke ideeën accepteren en respecteren wij niet. Dit zal ook nooit gebeuren ook al doe je je uiterste best om moslims te matigen om de dominante cultuur te pleasen. Als jij je ideeën binnen de kooien van je achtertuinen en nucleaire families bewaard zal geen enkele moslims je iets willen doen. We bidden niet alleen 5 keer per dag maar we wassen onze handen tenminste 5 keer per dag zodat we niet besmet kunnen raken met enge ziektes die de holbewoners aan het creëren zijn om zichzelf uit te moorden. Many peoples are using smartphone but they are not smart enough to understand their own stupities. The greatest sucide bombers in the world are homosexuals.

op 02 10 2014 at 14:25 schreef Erik Tjallinks:

Wat Jezus en Mohammed gezegd en gedaan zouden hebben, is nog meer onderwerp van meningsverschil dan wanneer een hedendaags politicus iets beweert en daarna meteen zou sterven. Hoe zou Pim Fortuyn dit of dat beoordelen, wat nu plaatsgrijpt? Hoe handel ik “in de geest” van Fortuyn? Probleem is het “anders zijn” van vreemdelingen in een maatschappij: bijna per definitie worden die op hun anders-zijn aangesproken en beoordeeld. Zij noemen zich moslim en hun godsdienst zeggen zij, is de islam. ISIS noemt zichzelf ook zo, en vinden ook dat hun godsdienst de islam is. Aan de vruchten kent men de boom, zei Jezus, en zo zou ik die moslims echt islamieten willen noemen, die geen wrange giftige of bittere vruchten produceren, maar zoete en geurige vruchten.

op 02 10 2014 at 14:28 schreef Digitale Bedouine:

Puckelhaube, je stelt zoveel vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn. Bovendien krijg je niet zoveel space op deze site om hierop een reactie te geven. Ik ben me in de Islam gaan verdiepen door de dwaalpolitiek van de ongelovigen. De media houdt iedereen een Islam voor die wij moslim niet kennen. Hoe meer ik ging lezen over de Islam des te meer ik van mijn geloof ben gaan houden. Ik kom overigens uit een liberale gezin. Aan de andere kant ben ik ook niet radicaal die ongelovigen iets zou willen aandoen. Dat laat mijn geloof mij niet toe en ook de Nederlandse wetgeving niet die ik respecteer. Wat Isis betreft is het niet belangrijk wat ik ervan vind. Het gaat erom wat God en zijn Profeet ervan vinden. Dat staat vermeld in de Quraan en de overleveringen van de Profeet. Read and find out. Ook geleerden hebben hebben zich hierover duidelijk uitgesproken. Jammer dat de hypocrieten hier geen melding van maken in de pers. Omdat je zo geïnteresseerd bent in wat er met ongelovigen moet gebeuren en erg anti islam bent wil ik je wel de ideeën van Jezus geven wat Hij hiervan vindt vanuit de Bijbel. Durf je het aan?

op 02 10 2014 at 15:05 schreef Pickelhaube:

Ah kijk, dus toen ben je via het internet je gaan verdiepen in het geloof, zonder begeleiding van mensen die daar zeg maar verstand van hebben? Zit je in een online Koran studieclubje? Wel fijn om te weten dat je niet zelf tot geweld overgaat en de wet respecteert. Vind je het erg als geloofsgenoten van je dat wel doen, of heb je daar juist begrip voor?

Je Koran en je profeet, daar veeg ik mijn homoseksuele billetjes mee af, want jij bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen opvattingen en interpretaties; iedereen kan van alles projecteren op zo’n boek. Bijvoorbeeld wat je over homo’s zegt, terwijl het woord nog niet eens in de Koran voorkomt en ik juist weer allemaal nichterige passages in de Koran herken. Je ontwijkt de vraag dus, want ik weet helemaal niet wat er volgens jouw interpretatie in je heilige boek zou staan en hoe je dat op ISIS betrekt.

op 02 10 2014 at 15:15 schreef Thomas E:

@Bedouine

“Wij moslims hebben geleerd om mens en dier lief te hebben en hun te tolereren. ”

Homo’s vallen daar dus buiten (?)

“The greatest sucide bombers in the world are homosexuals.”

En de moslim vrouwen die zo’n bomgordel dragen, zijn voornamelijk lesbisch (?)

op 02 10 2014 at 15:27 schreef Pickelhaube:

En overigens ben ik niet bijzonder geïnteresseerd in Jezus, ik heb vooral interesse in persoonlijke meningen van mensen en niet de bullshit waar ze zich achter verschuilen. Maar als je dan toch bezig bent: zou je het misschien op een Joods-Kabbalistische, Barbelo-Gnostieke of Vajrayana-Boeddhistische manier uit kunnen leggen? Dat interesseert me meer.

op 02 10 2014 at 15:52 schreef Benedictus:

God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis.

Heb uw naaste lief gelijk u zelve.

Uw God zegt dit toch ook?

op 02 10 2014 at 16:06 schreef Digitale Bedouine:

Erik tjallinks, je spreekt jezelf enigszins tegen. In de Islam noemen we dat geestelijke zelfmoord. Maar Jezus en Mohammed hebben elkaar niet tegengesproken, ze hebben slechts 1 gedachte goed uitgedragen. Het zijn de priesters die de meningsverschillen hebben gebracht.

Zoek de verschillen;
–  Jezus zei: De koninkrijk van God heet salaam. Hebrews 7:1 & 3….Koning van Salem (Mohammed zei: Islam)
– Jezus zei: God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2 ( Mohammed zei: Iemand die zich onderwerpt aan 1 God is een MoSLIM)
– Jezus zei: God is één (Mohammed zei hetzelfde)
– Jezus groette zijn Apostelen met: Sholom Alaikoem. Lucas 24:36 (Mohammed deed dat ook)
– Jezus werd besneden en Mohammed ook. Lucas 2:21
– Jezus noemde God: Eloi, Elaj=Allah (Marcus 15:34). Mohammed noemde God ook Allah
– Jezus en de Engelen noemde God: Allah.(openbaring 19:1 Hallaluja…dit is een oosterse woord die van rechts naar links gelezen dient te worden en dan wordt het: JaluAllah ofwel Ya Hu ALLAH.

The name and claim is their!
Wees Slim zoals Moslim en geen ChristenDOM.

op 02 10 2014 at 16:34 schreef Digitale Bedouine:

Pickelhaube, je probeert woorden in mijn mond te leggen en voor mij te denken. Heel mooi dat jij je uiterste best doet om mij als een extremist weg te zetten. Maar ik weiger dat te doen. Ook wil ik geen gematigde moslim zijn zoals de ongelovigen dat het liefst zouden wensen zodat ik op hun broekspijpen kan dansen. Ik ben een gewone Moslim. Andere smaken valt er niet te leveren helaas.

Maar zoals ik al eerder zei, wil ik niet tot de nucleaire families behoren die elkaar leert kennen via Hyves, een relatie aangaat op facebook, elkaar bedreigt via Ping, relaties uitmaken via Whatsapp, met elkaar trouwt via blue tooth, kinderen krijgen via spermabanken dat op een usb stick wordt aangeleverd en vervolgens met elkaar gaan scheiden via WiFi.

Ik doe dus niet aan online cursussen die ik via google, giggle and gaggle hebt gevonden.
Jammer for you.

Using a smartphone doesn’t make you smart.

op 02 10 2014 at 18:35 schreef teigertje:

Kan mij overigens niet voorstellen dat alleen in de christelijke wereld de homofiele priester/pater voorkomt. In de bijbel staat ook de zin: gaat heen en vermenigvuldigt uzelf.

Dit komt misschien als een schok voor je maar in de Islam komt homofilie ook voor bij moefti en imam, het is alleen taboe.
Anders moet je misschien eens even gaan kijken bij je geloofsgenoten in de heimelijke wereld van Iran bijvoorbeeld.

Wat jij allemaal bij elkaar loopt te frutselen onder je schedelpan en vervolgens hier opschrijft is slechts jouw persoonlijke beleving zoals ook die slappe hap over wie wel of niet tot de dierlijke wereld behoort.
Je kletst maar wat.

op 02 10 2014 at 18:50 schreef Pickelhaube:

Bedouine, houd toch eens op met die gekunstelde en volstrekt nietszeggende engelse oneliners joh, je komt er nóg achterlijker mee over. Een beetje als die gestoorde moslim advocaat, Mohammed Enait. Je bent Malcolm X niet…

Jezelf wegzetten als een extremist deed je helemaal op eigen gelegenheid, met je misdadige opmerkingen over homo’s, je weerzin tegen de Nederlandse samenleving die je schijnbaar ziektes kan geven, je weigering om desgevraagd afstand te nemen van ISIS (die vraag is legitiem bij een vermoeden van extremisme) en in plaats van de vraag te beantwoorden ontwijkende opmerkingen te maken over de Koran en de profeet.

Je bent geen normale Moslim maar een extremist. Dat je denkt dat er maar één smaak Islam zou zijn onderlijnt dat alleen maar, want er zijn heel veel verschillende soorten Islam. Tenzij je dus een heel totalitaire variant daarvan aanhangt. Je belichaamt het soort Islam waarvoor Wilders alle Islam aanziet.

Volgens mij heb je trouwens geen flauw benul wat “nuclear family” eigenlijk betekent. Gebruik van moderne media heeft daar in ieder geval niets mee te maken.

op 02 10 2014 at 20:14 schreef bertje:

Digitale Bedouine

Je bent gewoon een vieze Moslim-Nazi niet meer of minder. Het soort dat de Islam ten schande maakt.
Einde gesprek, piemel in je bek!!!!

op 02 10 2014 at 21:50 schreef Thomas E:

Komop jongens, nu ophouden met keten. Nou vooruit, nog één kussengevecht. En wie wint verdient een tongzoen van Lutz Jacobi.

op 03 10 2014 at 07:27 schreef Bertje:

On topic

Binnenkort weer het o zo gezellige feest des bloed het zogenaamde offerfeest u kent dat wel lammetjes de keel doorsnijden onder het mom van “mot van God”
Kan dus iemand gaan roepen : ” dit heeft niks met de Islam te maken” maar zo makkelijk kom je er niet mee weg. Dit banale primitieve feest heeft alles met Islam te maken.
Wat je wel kan zeggen is dit heeft niks met mij beleving van de Islam te maken ik neem afstand van dit gebruik daar ik geloof in de barmhartigheid van onze schepper.
En gelukkig gebeurd dit ook. Moslim 2.0

op 03 10 2014 at 07:50 schreef Pickelhaube:

De vraag is even of Lutz een bomgordel draagt. volgens Bedouine wel.

op 03 10 2014 at 08:15 schreef Pickelhaube:

Nou Bertje, ik vind lamsvlees erg lekker, met munt en knoflookyoghurtsaus enzo. Wat geeft dat nou als ze zo’n beest zelf slachten? Bovendien laten ze het vaak doen door een professionele slachter, als ik het goed begrijp. Ik ga vanmiddag een traditionele carne in torta met kalfsvlees, door varkens opgesnuffelde truffels en paddestoelen maken, werd evengoed een zielig babydiertje voor doodgemaakt. Die ga ik dan met mijn Franse vriendje die vanavond komt en mijn bejaarde buren delen. Ben ik dan ook banaal en primitief? Heel wezenlijk anders dan het offerfeest is het niet wat ik doe. Volgens mij gaat het om de geest van vrijgevigheid enzo. Niks mis mee toch?

op 03 10 2014 at 09:20 schreef laarmans:

Toen God en Allah door mensen werden geschapen, bestond er geen neurologie of kennis van celdeling.Nu is de wetenschap zover dat er bewijzen zijn dat homoseksualiteit al in de baarmoeder ontstaat door een weeffoutje in de celdeling.Neuroloog dr. Dick Swaab vond na hersenonderzoek bij 6 overleden homo’s een opvallende overeenkomst, het z.g. homokwabje. Na protesten van het COC heeft hij zijn onderzoek moeten stoppen, het werd stigmatiserend voor homo’s gevonden.De enig-bestaande God is de wetenschap en die zegt dat homoseksualiteit een natuurlijke variant is van seksualiteit.

op 03 10 2014 at 09:36 schreef sabaroth:

Maar even gegoogled, een nucleaire familie bestaat dus niet uit een paar familieleden die allemaal een mini-atoombommetje op zak hebben maar is een ongelukkige vertaling van nuclear family wat betekent man vrouw met kinderen
Aldus.

op 03 10 2014 at 10:22 schreef Bertje:

Pikelhaube

We hebben het over religieus gedrag, een bloedfeest, een offer voor God en ze mallemoer.
Er zijn ook moslims die dit afkeuren en het offerfeest op een andere symbolische manier vieren.
Dat jij vlees eet moet je natuurlijk zelf weten, maar je kan dit niet vergelijken met religieuze rituelen.
Zelf keur ik het slachten van beesten af en eet geen vlees en ben van mening dat onze houding tegenover andere dieren ronduit banaal en verwerpelijk is.
Respect voor de schepping staat in mijn leven centraal ook al weet ik dat er geen schepper is verbuig ik me diep voor hem.

op 03 10 2014 at 10:54 schreef Mart:

Ach ja, 1 keer per jaar een offerfeest is veel erger dan batterijkippen en megastalvarkens.

Flikker toch een eind op. Ik ga toch ook niet zeggen dat industriele veeteelt in Nederland typisch Christelijk is (kijk eens wat al die boeren stemmen?).

op 03 10 2014 at 10:59 schreef Ruud van Gerrevink:

Om toch nog weer even op Peter zijn stuk terug te komen …

Of IS(IS) nu wel of niet islam geïnspireerd is, is minder van belang lijkt me. Er wordt vooral gereageerd vanwege wat zij doen, niet op wat ze denken. Maar dan blijft er toch een gevoel van ongemak. Immers, er is veel vaker sprake geweest van – al dan niet religieus geïnspireerd – geweld tot en met genocides toe, waarbij de ‘wereld’ niet of nauwelijks ingreep en ook de Nederlandse F16’s thuis bleven (voor een chroomverfbeurt?). Waarom nu dan wel; het zal toch verdomme niet weer zijn omdat er olievelden in het strijdperk liggen … ?

op 03 10 2014 at 11:13 schreef Digitale Bedouine:

Het lijkt wel alsof we hier met Alaska boeren te maken hebben die alles wat moslims doen wereldvreemd vinden. Wordt tijd dat we een cyber imam inschakelen om het boerenverstand wat op te vijzelen.

Offerfeest is een feest dat niet van Mohammed maar van Abraham (Vrede zij met hun) afkomt. Ook bij de besnijdenis van Jezus (Vrede zij met hem) werd een schaap geslacht. Lucas 2:21.
Ook Hindoes en Joden hebben zo’n feest.
Deze tradities zijn duizenden jaren oud.
Old is gold.

Sommige dieren zijn gemaakt om op eten en sommige andere dieren zijn weer gemaakt om opgegeten te worden.

Waarom maken de kannibalen ( die in naam Jezus zijn bloed drinkt en zijn vlees eet) zich zo druk om als moslims eens per jaar enkele schaapjes slacht terwijl ze zelf miljoenen Mensen met bommen aan het afslachten zijn en stammen financieel, materieel en moreel steunt om elkaar uit te roeien? Who will stop this in the world? Those who condems you doesn’t condems you but their own experiences.
– spreuken 31:6. Geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn. Spreuken 31:7. Laat hem drinken om zijn armoede te vergeten en niet meer aan zijn moeite zal denken.
– Numeri 31 verse

op 03 10 2014 at 11:15 schreef Digitale Bedouine:

– Numeri 31 verse 17…dood alle mannen en vrouwen
– Jesaja 13 verse 16…hun kinderkens voor hun ogen verpletteren en hun huizen plunderen en hun vrouwen geschonden worden
– Ezechiel 9 verse 6…..Doodt ouderen en jongeren en maagden kinderkens en vrouwen tot verdervens toe
– Deuteronomium 20 verse 16-17….dood alles leven wat ademt
– Deuteronomium 20 verse 14 ….Al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven
– 1 Samuel 15 verse 3 …..Ga nu heen….en verban alles en verschoon hem niet, maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot aan de zuigelingen, van de ossen tot de schapen van kamelen tot de ezelen toe
– Jeremia 13 verse 14….En ik zal hen in stukken slaan.
– Jeremia 19 verse 9…En ik zal het vlees van hun zonen en dochters eten
– 1 Korinthiers 14 verse 34….Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen want het haar niet toegelaten te spreken maar bevolen onderworpen te zijn
Ezechiel 23;46  Overspelige vrouwen met zwaard in stukken houwen en hun zonen en dochters en hun huizen plunderen en in brandstichten.

op 03 10 2014 at 12:05 schreef Thomas E:

Wat is godsdienst toch gezellig hè?

op 03 10 2014 at 12:20 schreef Benedictus:

Digitale Bedouine

Zowel de Bijbel als Koran zijn door MENSEN geschreven. Vooral dat niet vergeten!

Haal het goed eruit en vergeet het slechte. Alleen dat helpt om de wereld een beetje beter te maken.

op 03 10 2014 at 13:10 schreef Pickelhaube:

@Bedouine:” wist je trouwens dat er ook in het nieuwe testament staat dat vrouwen een hoofddoekje moeten dragen?

Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken.

op 03 10 2014 at 13:19 schreef Pickelhaube:

@Bertje

We hebben het over religieus gedrag, een bloedfeest, een offer voor God en ze mallemoer. Er zijn ook moslims die dit afkeuren en het offerfeest op een andere symbolische manier vieren. Dat jij vlees eet moet je natuurlijk zelf weten, maar je kan dit niet vergelijken met religieuze rituelen.

Dieren vermoorden is dieren vermoorden. Om welke reden je dat doet, maakt in ieder geval voor dat dier niets uit. Daarnaast zijn bloedoffers en hun symboliek nogal essentieel voor eigenlijk alle religies, inclusief (met name) het Christendom: elke keer als je het lichaam van Christus eet en zijn bloed drinkt. Interessant opstel van Crowley daarover trouwens, getiteld: the bloody sacrifice and matters cognate. Bestudeer ook het Chöd ritueel/ Kusali accumulatie van verdienste, om te beseffen hoe universeel die bloedoffer symboliek terug te vinden is in religies. daar zit toch een soort van gemeenschappelijke menselijke ervaring in.

op 03 10 2014 at 13:33 schreef bertje:

Digitale Bedouine

Wel eens gedacht om lid te worden van de PVV.
Je vieze ranzige praatjes en de dingen uit zijn verband trekken passen precies in het profiel van de PVV.

Laarsmans

Ter uwe Informatie:

Dean Hamer onderzoek uit geloof ik 1992
en recenter William Rice zelf maar even zoeken.

op 03 10 2014 at 16:08 schreef Digitale Bedouine:

Als je alle religieuze boeken en daden op een oprechte manier afzet t.o.v. de Islam dan zal zelfs iedere incestieuze verwilderde genetisch gemanipuleerde nakomeling van mensapen slechts tot 1 conclusie kunnen komen nl. dat Islam de meest vredelievende geloof op aarde sinds mensenheugenis is. Dat is de enige geloof ter wereld die je als wet kunt implementeren. De Bijbel en andere boeken hebben zich als wetboek nooit staande kunnen houden. De Islam heeft dat wel bewezen.
Quraan, Sura Al Maidah 5-32: Wie een ziel doodt of verderf op aarde zaait, het is alsof hij alle mensen gedood heeft. En wie iemands leven redt, het is alsof hij alle mensen op aarde heeft gered. En Waarlijk, en Onze Boodschapers kwamen tot hen met duidelijke Tekenen, velen van hen waren daarna overtreders op de aarde.

Lucas 12; 20 You fools
Ezechiel 16:35 Daarom, hoer, dit is het woord van God.
Matteus 23:33/34 maakt gij ook de maat uwer vader vol! SLANGEN, ADDERENGEBROED, hoe zult gij ontkomen aan de oordeel der hel??
Matteus 12: 39 o wicked and addulterest generation, jij boze en overspelige volk
Matteus 16:3  jij huichelaars …
Matteus 23:29 gij HUICHELAARS, want gij bouwt de grafsteden der profeten, en verfraa

op 03 10 2014 at 16:25 schreef bertje:

“Dieren vermoorden is dieren vermoorden. Om welke reden je dat doet, maakt in ieder geval voor dat dier niets uit.”

Geheel met je eens Pickelhaube!
En al zit in het eten van stront een gemeenschapelijke menselijk ervaring dan is dit nog geen goede rede om het ook daadwerekelijk te doen.
Overigens heb ik aan ieder vorm van rituele slacht annex moord een broertje dood.
Wat onze gezellige jagers doen met hun bloed rituelen stuit me ook tegen de borst.
O en deze zeikerd heeft ook problemen met de rk Kerk en zijn wijn gebruik.

op 03 10 2014 at 16:40 schreef bertje:

” Dat is de enige geloof ter wereld die je als wet kunt implementeren. ”

En de Goden ze dank doen we dat dus lekker niet.Een goede rede hiervoor is mensen zoals onze Digitale Bedouine die menen dat andere minderwaardig zijn.
Grappig dat altijd degene met de minste tolerantie ons wijze op hoe goed hun Boekje wel niet is.

op 04 10 2014 at 07:22 schreef teigertje:

@digitale bedouine,

Je copy-pasted en kletst maar wat raak op zijn Engels omdat je denkt dat dit meerwaarde geeft aan jouw mening. De meeste doen het hier gewoon uit het koppie, komt origineler over ook, in ieder geval intelligenter.
Wat echt te dolletjes wordt is als je ook nog eens begint over incestueuze (zo schrijf je het), mensapen. Vooral niet doen, maakt het allemaal nog pijnlijker voor je. En dat ga ik niet eens uitleggen. Als je van alles kopieert heb je die voorbeelden uit de Islam ook vast wel eens ergens zien staan…oh wacht eens even! En ja, ook christenen maken zich schuldig aan incest, het is diep triest maar universeel.
Je nickname had beter copycopy bedouine kunnen zijn.

op 04 10 2014 at 07:46 schreef Pickelhaube:

Leuk Bedouine, stukjes citeren uit je favoriete Heilige boek. Mijn favoriet is toch wel het Liber-Al vel Legis. Dat boek is in alle opzichten superieur aan de Koran en de bijbel bij elkaar!

III:51-59

With my Hawk’s head I peck at the eyes of Jesus as he hangs upon the cross. I flap my wings in the face of Mohammed & blind him. With my claws I tear out the flesh of the Indian and the Buddhist, Mongol and Din. Bahlasti! Ompehda! I spit on your crapulous creeds. Let Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake let all chaste women be utterly despised among you! Also for beauty’s sake and love’s! Despise also all cowards; professional soldiers who dare not fight, but play; all fools despise!
But the keen and the proud, the royal and the lofty; ye are brothers! As brothers fight ye! There is no law beyond Do what thou wilt.

op 04 10 2014 at 15:12 schreef Digitale Bedouine:

Ah, incestueus of incestieus het maakt geen fuck uit, beide komen voort uit een zieke moederkoek. Het enige verschil is dat je bij de ene situatie kunt beroepen op teveel alcohol gebruik en bij de andere situatie op de zo tolerante wetten van de roverheid.

Maar goed, ik ga nu lekker genieten van de offerfeest. Ik wens iedereen een fijne offer een dierendag feest toe. En tegen de vegetariërs onder ons wil ik zeggen: pluk de dag en tik een plofkip eitje.

Created by waiting for death.

op 04 10 2014 at 16:12 schreef Thomas E:

Nu weet ik zeker dat Bedouine een troll is. Eentje die met schrijffouten een berberafkomst tracht te suggereren.

op 04 10 2014 at 16:54 schreef teigertje:

Haha, die copy bedouine, pas jij nou maar op dat je je niet verslikt in het ritueel geslachte lammetje vanuit het slachthuis.
Is vaak ook een plof lammetje hoor!!

op 04 10 2014 at 17:37 schreef Digitale Bedouine:

Als ik me verslik in een stukje kosher vlees dan heb ik een halal probleempje, nietwaar?

op 05 10 2014 at 09:09 schreef teigertje:

@copy bedouine, ga eens snel op de zoekmachine het één en ander copy copy -en voordat je wederom van die wartaal uitkraamt. LOL
Zie opmerking @Thomas hierboven.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS