Home » Archief » Een hufter van het zuiverste water


[02.11.2014]

Een hufter van het zuiverste water

Peter Breedveld

halloween1

Tien jaar na de moord op Theo van Gogh ruziën stukjesbakkers en tweeps nog steeds over de vraag of de Duivelse Dikzak als held van de vrije meningsuiting moet worden gezien. Ik heb me er toen wild aan geërgerd (Frontaal Naakt bestaat door die discussie) en doe het nu weer.

Ik vind dat iemand die toen schreef ‘wat ruikt het hier naar caramel… vandaag verbranden ze alleen suikerzieke joden zeker’ niet als een held van de vrije meningsuiting de geschiedenis in moet gaan“, schreef Remco Campert vlak na de moord. Hetzelfde argument wordt nu nog steeds te berde gebracht. Van Gogh maakte zieke grappen over de Holocaust, dus hij is geen held van de vrije meningsuiting. In een column op de site van de Evangelische Omroep stelt Johan Snel dat Van Gogh geen held van de vrije meningsuiting is omdat hij was veroordeeld wegens antisemitisme.

Nul vertrouwen in de rechtsstaat

Het argument deugt niet. Het komt erop neer dat Van Gogh dingen schreef die wij niet leuk vinden en dat hij daarom niet als held van de vrije meningsuiting mag worden gezien. Daar volgt weer uit dat alleen diegene, die dingen zegt of schrijft die wij prettig vinden, mag worden benoemd tot held van de vrije meningsuiting. Er zullen wel weer mensen zijn die ik moet uitspellen dat zulks nogal paradoxaal is, maar dat doe ik lekker niet. Ik ben niet verantwoordelijk voor uw domheid.

Allereerst die veroordeling wegens antisemitisme. Van Gogh werd veroordeeld wegens een column in het blad Moviola en in cassatie nog een keer, maar toen die column werd opgenomen in een bundel werd er weer geprocedeerd en werd Van Gogh uiteindelijk vrijgesproken. Dit is waarom ik nul vertrouwen heb in de rechtsstaat. Vonnissen zijn totaal afhankelijk van wie de rechter is, hoe zijn pet staat en wat zijn smaak is.

O, en van de tijdsgeest. Hans Janmaat, bijvoorbeeld, werd veroordeeld voor dingen die nu gewoon in de integratienotities van het CDA staan.

Copulerende gele sterren

Was Van Gogh antisemiet? Geloof ik niks van. Hij vond dat Leon de Winter het leed van de Holocaust exploiteerde, maakte zich daar kwaad over en stelde dat op de hem typerende wijze aan de kaak. Door te shockeren en te provoceren. Hij maakte een groteske karikatuur van die vermeende exploitatie door De Winter. Vandaar die ‘suikerzieke Joden’ en die ‘copulerende gele sterren’. Getuigt het van goede smaak? Ik vind van niet, maar het is geen antisemitisme. Integendeel.

Historicus Evelien Gans vond het ook geen antisemitisme, schreef ze in deze beschouwing, maar ze vond wel dat Van Gogh ‘op het randje’ balanceerde. Gek genoeg niet vanwege die suikerzieke Joden, maar omdat hij, door De Winter ervan te beschuldigen de Holocaust voor eigen gewin te gebruiken, ‘de Jood koppelde aan geld’. Dat vind ik nogal een dubieuze redenering in een overigens zeer interessant essay. Want zo mag je nooit aan iemands integriteit twijfelen als hij Joods is, op het gevaar af ervan te worden beschuldigd ‘de Jood aan geld te koppelen’ en dus op het randje van antisemitisme te balanceren.

Delirische zwerver

Van Gogh deed het constant, op mensen jagen die in zijn ogen andermans of hun eigen leed exploiteerden. Over Monique van der Ven, die haar eigen kind had moeten begraven, schreef hij: ‘Denkend aan Monique hoor ik de kassa integer rinkelen en strooi wat eikeltjes op een graf.’

Een hufter van het zuiverste water, nietsontziend, ontstellend wreed. Maar ook een groot schrijver. Ik moet één van zijn critici, bijvoorbeeld Frits Abrahams, nog zo’n perfecte, ijskristallen zin zien produceren als die hierboven. Van Goghs columns deden me vaak denken aan Multatuli.

Abrahams, die meteen na Van Goghs moord voorbijgangers in New York aanklampte als een delirische zwerver, schreeuwend dat Van Gogh moslims goat-fuckers had genoemd. Dat zag je veel in de kranten en bladen in die grimmige dagen na de moord, stukjesschrijvers die eraan herinnerden hoe kwetsend Van Gogh altijd was geweest. Alsof hij het daarom verdiende om als een varken te worden afgeslacht.

Dagelijkse haatpropaganda

Dat ‘geiteneukers’, dat zullen ze Van Gogh nooit vergeven, want het is een grof scheldwoord, onbetamelijk. Intussen zijn ze hem qua islamofobie wel voorbijgestreefd, met hun paniekverhalen over shariawijken en jihad-belts en het antisemitisme, dat zit ingebakken in de islam. Stürmer-achtige karikaturen, zelfs. Ook het keurige NRC publiceert dagelijks haatpropaganda tegen de islam. Maar in diezelfde kranten lees je over Van Gogh dat hij verantwoordelijk is voor de huidige islamofobie, omdat hij moslims uitschold voor geiteneukers.

Je kunt van Van Gogh veel zeggen, en dat doet ook iedereen, maar hij ging wel met moslims in debat. Hij zat regelmatig bij publieke debatten met moslims, was recht voor z’n raap, nam geen blad voor de mond, maar dat getuigt mijns inziens van respect. In een zaal vol boze moslims noemde hij de Vlaams-Libanese opruier Abou Jahjah, omringd door grimmig ogende bodyguards, ‘pooier van de profeet’. Dat keurde iedereen natuurlijk weer amechtig af, want moslims demoniseren doe je veilig vanachter je computertje, in keurige bewoordingen en onder de vlag van het ‘problemen benoemen’. En je praat óver moslims, nooit mét ze.

Intellectuele narcolepsie

Dat deed Van Gogh, met moslims praten, en dat is meer dan je kunt zeggen van zijn achterbakse critici en ook meer dan je kunt zeggen van de zwakzinnige pygmeeën die het stokje van hem menen te hebben overgenomen. Max Pam, Theodor Holman en Marck ‘Pritt’ Burema en zo. Met hun laffe stukjes en hun intellectuele narcolepsie.

Was van Gogh een held van de vrije meningsuiting? Ik weet het niet, maar het gedram dat-ie het niet was, is vooral een afleidingsmanoeuvre van mensen die u willen laten geloven dat zijn moord niks met vrije meningsuiting te maken heeft. Dat heeft die moord nadrukkelijk wel.

In de nasleep ervan wilde de minister van justitie het wettelijke verbod op godslastering aanscherpen en een motie voor afschaffing ervan, van Lousewies van der Laan, werd door Links getorpedeerd. De boodschap: dit krijg je nu als je spot met andermans geloof, dan moet je niet zeuren dat je afgeslacht wordt. Terwijl juist toen een signaal nodig was: tot hier en niet verder. Het staat een ieder vrij om te spotten met alles en iedereen en wie daar moeite mee heeft, vertrekt maar naar een land waar hij beschermd wordt tegen onwelgevallige geluiden. Wel niet gaan klagen als de politie daar op een dag voor jouw deur staat.

Multicultureel drama

Het wettelijk verbod op godslastering (voor mij net zoiets als een verbod op regendansen, of de plicht om stoeptegels te tellen, om de kosmische orde niet te verstoren) bleef gehandhaafd. Een sleutelscène in het multiculturele drama van na 9/11.

Zo werd een grote groep ongeruste mensen in de steek gelaten en ontstond de vacature voor Wilders.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, de enige site die antisemitismebestrijding serieus neemt, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 02.11.2014 @ 11:47

[Home]
 

61 Reacties

op 02 11 2014 at 12:33 schreef Haes:

“Van Goghs columns deden me vaak denken aan Multatuli.”

Ook zo’n onbehouwen hufter! Of Van Gogh uiteindelijk eenzelfde status verwerft als Multatuli zal de toekomst moeten leren, maar jouw stukje zet het onderwerp wel op de agenda.
Ik vond Van Gogh ook een ongelooflijke klootzak, en jouw nuance maakt veel goed en is me daarom welkom.

op 02 11 2014 at 13:23 schreef Rob:

Ik heb alleen maar minder respect voor Van Gogh gekregen, de afgelopen tijd. IJskristallen zinnen moet ik nog tegenkomen in zijn dronken scheldpartijen, en antisemitisch was hij wel degelijk als hij ook in privécorrespondentie keuvelt over “treblinkakoekjes”. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen want dan “vind je het goed dat hij vermoord is” of zo. Voorkomen moet worden dat domrechtse helden op welke manier dan ook met antisemitisme in verband kunnen worden gebracht, nietwaar?
Jammer dat alweer een verveldende, botte zuiplap tot summum van Nederlandse cultuur wordt verheven. En tekenend ook.

op 02 11 2014 at 13:27 schreef Peter:

Voorkomen moet worden dat domrechtse helden op welke manier dan ook met antisemitisme in verband kunnen worden gebracht, nietwaar?

Eh, inderdaad, Rob. Zou niet willen dat Domrechts op die manier in diskrediet wordt gebracht.

op 02 11 2014 at 13:51 schreef MNb:

“dat doe ik lekker niet”
Dan zal ik het maar doen. Het is simpel: je bent een held van de vrije meningsuiting als je het recht op meningsuiting verdedigt van iemand met wie je het grondig en fundamenteel oneens bent.
Mijn mening over Van Gogh is geen spat veranderd. Ik mocht hem toen niet en ik mag hem nu niet. Maar ik vind het erg lollig dat zoveel kaaskoppen zich nog steeds zo druk om hem maken en geen enkele moslim.

op 02 11 2014 at 14:25 schreef Joris:

Wacht even… dus de ‘reden’ dat Wilders zoveel ruimte heeft gekregen is dat destijds het wettelijke verbod op godslastering niet is afgeschaft? Als dat zo was had de familie Le Pen toch nooit zoveel ruimte kunnen krijgen in Frankrijk, waar het verbod op godslastering al tweehonderd jaar geleden is afgeschaft?

Ik vind je woord-voor-woord-ontledingen van artikelen, blogposts en tweets om de verborgen vreemdelingenhaat naar boven te halen vaak briljant, maar hoe zit het met de bronnen van die haat, met mogelijke oorzaken en oplossingen? Groeiende islamofobie wordt volgens mij niet veroorzaakt door inperkingen van de vrijheid van meningsuiting, maar door klassiek zondebokdenken. In een samenleving waar de rijken alsmaar rijker worden, terwijl veel mensen hun inkomsten zien dalen zonder uitzicht op vast contract of een betaalbare huurwoning en zonder dat links een politiek alternatief kan bieden, in zo’n onzekere samenleving is het prettig om met de vinger naar één groep te kunnen wijzen. Dáár ligt de ruimte voor Wilders en die wordt alleen maar groter als andere partijen zich haasten om zijn retoriek over te nemen, om de aandacht af te leiden van hun eigen asociale beleid.

op 02 11 2014 at 14:30 schreef Mohammed:

Theo van Gogh, de vunzige hufter die het nimmer naliet om mensen (op hun zwakste moment) tot op het bot te schofferen.

Dat past niet in mijn interpretatie van het “vrije woord”. Dat mag ik vinden want dat is óók vrijheid.

Echter.

Ik sluit mij voor de broodnodige nuance aan bij de woorden van Haes.

“Ik vond Van Gogh ook een ongelooflijke klootzak, en jouw nuance maakt veel goed en is me daarom welkom.”

Dank.

op 02 11 2014 at 14:32 schreef Peter:

O natuurlijk, mensen stemmen op een anti-islampartij omdat ze geen betaalbare huurwoning kunnen krijgen.

Sorry Joris, maar in die lezing geloof ik niet. Ze stemmen op een anti-islampartij omdat ze bang zijn voor moslims. Bang gemaakt door types die hen voorhielden dat je keel wordt afgesneden als je spot met hun God. Die moslims vergeleken met munitiedepots.

Betaalbare huurwoningen hebben daar niets mee te maken.

op 02 11 2014 at 14:54 schreef Joris:

Dat is nou precies de tijdsgeest waar je het in je stuk over hebt, beste Peter. Dezelfde mensen die in de jaren tachtig en negentig lachend naar hun voorhoofd wezen, als Janmaat naast zijn bloemstuk stond te orakelen, zien de Marokkanen nu ineens als het grootste gevaar sinds Hitler. En dat komt echt niet alleen door figuren als Wilders of Bin Laden, maar ook door de toegenomen onzekerheid in hun leven – en dus door de afbraak van sociale zekerheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, afbraak van sociale huisvesting en ga zo maar door.

op 02 11 2014 at 15:07 schreef Peter:

Ik weet het, Joris, het ‘neoliberalisme’, right? Is dat geen zondebok, trouwens? Of is de ene zondebok de andere niet?

Ik zie graag een stevige onderbouwing van dat verband, dat jij legt.

Wat mijn onderbouwing betreft: ik doe dit nu tien jaar. Ik was één van die mensen die zich in de steek gelaten voelden. Ik was omringd door mensen met precies hetzelfde gevoel. Ze publiceerden op deze site, begonnen hun eigen sites. Ik heb ze zien radicaliseren. Ik heb Wilders zien radicaliseren.

Ik ben er zelf bij geweest, ik heb het met eigen ogen gezien. Niks betaalbare huurwoningen. Mensen waren bang dat ze niet meer konden leven zoals zij wilden. En de overheid heeft alles gedaan om die angst te vergroten.

op 02 11 2014 at 15:36 schreef excellentie zwembad:

Wat Joris zegt is OOK waar .
Een vriendin van me woonde in een dorpje . Dat dorpje vond ik altijd zo’n fijn dorpje omdat de mensen er zo vriendelijk en tolerant waren. Ze is daar inmiddels verhuisd en ik vroeg haar of ze het niet jammer vond uit dat vriendelijke dorpje weggegaan te zijn .
Ze vertelde dat er veel veranderd was, een instelling die voor werk zorgde vertrok uit het dorp en mensen raakten voor een deel werkeloos, mensen kregen problemen de dure zorg te betalen . Enkele van deze mensen gaven daar de moslims de schuld van . De moslims zorgen volgens hen voor druk op het sociale stelsel en natuurlijk pikken ze ook de banen in . Compleet waanzin natuurlijk maar kennelijk denken bepaalde mensen zo krom . Wilders profiteert hier dus wel degelijk van mensen die in de ellende zitten .

op 02 11 2014 at 15:40 schreef Joris:

Nee, dat is geen nieuwe zondebok, maar een manier om te begrijpen waarom mensen dezelfde Marokkaanse buurtgenoot in het ene decennium gewoon tolereren en in een volgend decennium zonder gêne kunnen discrimineren. Wat onderbouwing betreft: in het oktobernummer van de Monde Diplomatique geeft Owen Jones een scherpe analyse van de opkomst van UKIP in Engeland: hoe sociale frustratie tot xenofobie en een stem op extreemrechts leidt.

Ik begrijp dat de handhaving van de godslasteringswet voor jou persoonlijk een keerpunt was. Maar ik denk dat je die ene politieke beslissing te belangrijk maakt. Helemaal als je daar de maatschappelijke boodschap in wilt horen “dat je niet moet zeuren als je afgeslacht wordt”. Dat is onzin: alsof iedereen die toen vóór een verbod op godslastering was ‘dus’ vond dat Mohammed B. in zijn recht stond.

op 02 11 2014 at 15:41 schreef Roland:

Peter, ik zou over je laatste alinea hierboven nou graag een feuilleton van jouw hand zien verschijnen. De rol van politici, gestimuleerd door de jacht op sound bites, opgejaagd door de peilingen en doordrongen van een totaal misplaatst en onmogelijk idee van wat de overheid zou moeten doen blijft onderbelicht.

op 02 11 2014 at 15:51 schreef Edo:

Theo van Gogh die de muur in Israel, en het beleid van Israel helemaal toppie joppie vond, en kritiek er op zag als anti-westerse propaganda. Theo van Gogh die Amerika als hoeder van de vrijheid zag, daarbij negerende dat ze Guatemala, El Selvador, Chili de meest gruwelijke regimes neer hebben gezet. Want het communisme is slecht he, dus Amerika is goed. De logica van een kleuter. De oorlog op Irak gesteund, niet rekening meegehouden dat Saddam gesteund werd door het westen toen hij gifgas gebruikte, en dat door die bommen het hele land naar de getver is gegaan. Maar Van Gogh geloofde dat er een democratie werd neergezet, niet dat het om olie ging. Want de extremistische moslims hadden alleen maar als motief dat ze onze vrijheid haten, en daarom was het heel goed om een onschuldige bevolking te bombarderen. Dat die extremistische moslims misschien een voedingsbodem hadden door het feit dat het Westen in het Midden-Oosten dictators steunt, en elke vorm van democratie tegen werken daar moest je niet bij Van Gogh mee aankomen. Ook al is het waar. (en daarmee praat ik natuurlijk niet aanslagen goed).
Het was allemaal van een intellectuele armoede van hier tot gunter, het spijt me.

op 02 11 2014 at 16:03 schreef Vanes:

Met je conclusie ben ik het helemaal eens. Niet met wat je over van Gogh beweert. Het klopt dat hij een hufter waar menig ‘would-be’ hufter een voorbeeld aan kan nemen, want hij gaat de confrontatie niet uit de weg. Net als jij vind ik zijn karikaturale grove grappen over Auschwitz veel te ver gaan. Al wil ik ze per se niet verbieden. Want ze tonen feilloos het misselijkmakend karakter van Theo en zijn gebrek aan empathie. Van mij mag je Leon de Winter aanvallen, graag zelf, maar als je dit over de rug van Auschwitz slachtoffers doet ga je voor mij een grens over.

Ik wil het opnemen voor Gans omdat zij precies de vinger op de zere plek legt voor het antisemitisme van van Gogh. Want het is juist de koppeling aan een stereotype. Juist het stereotype ligt aan de basis van elk racisme: ‘de luie neger’, ‘de criminele Marrokkaan’, ‘de op geld beluste Jood’. Gans heeft dus helemaal gelijk wanneer ze juist dit aspect antisemitisch vindt.

Tot slot is van Gogh een luie intellectueel die niet in staat bleek buiten het humanistisch / atheïstisch frame te denken. Hij schreef vanuit die visie gemakkelijk leesbare columns waarbij je over de stilistische hobbels heen leest door de humor. Hij is het best te typeren als een Nar met als voornaamste instrument briljante weinige empathische aforismes. Een nar die werd vermoord om een boodschap over te brengen aan Ayaan Hirschi Ali. Niet om zijn mening.

op 02 11 2014 at 16:16 schreef Peter:

Roland, dat feuilleton is er al. Wie Frontaal Naakt vanaf het eerste stuk van februari 2005 leest, kan precies reconstrueren waar het fout is gegaan en hoe Wilders opkwam, radicaliseerde en een steeds grotere aanhang verwierf. Ik stond er midden in en heb er bijna dagelijks verslag van gedaan.

Excellentie, het klopt dat moslims op zeker moment overal de schuld van kregen, zelfs van de meeuwenoverlast in Den Haag en dat is niet eens overdreven. Maar zo begon het niet. Het begon ermee dat Van Gogh en Hirsi Ali de schuld kregen van hun eigen moord/bedreigingen. Met een overheid die religiekritiek wilde verbieden, instanties die naakten van de muur haalden, oraties censureerden, Rushdie die uit de etalage werd gehaald, een christelijk kruis op een oorlogsmonument dat aanstootgevend zou zijn voor moslims.

Het ging echt heel ver, tot aan de arrestatie van een cartoonist aan toe. Dáár begon de onvrede over. Toen begon het gescheld op moslims en de roep om een verbod op de koran en dergelijke. Daar ontstond de scheuring tussen mij en bijvoorbeeld Annelies Hoeiboei, die toch altijd al op me schold omdat ik tegen een hoofddoekverbod was. Toen ging het snel en bleken de moslims de oorzaak van alles te zijn, bleek hun cultuur inferieur, hun taal zelfs de kiem te bevatten van alle moord en doodslag sinds het begin van de aarde. De Wildersaanhang kreeg een enorme soortelijke massa en iedere loser voelde zich aangetrokken tot de PVV. Net als de NSB indertijd, eigenlijk.

Maar het begon met die moord. Niet eens met 9/11, maar met die moord. De overheid had daar geen antwoord op, weigerde de vrijheid van meningsuiting te verdedigen en bedreigde die zelfs. Toen kwam Wilders. Die beloofde die vrijheid wél te verdedigen. Vandaar ‘Partij van de Vrijheid’. Toen dat ‘eigen vrijheid eerst’ bleek te zijn, kon dat de meeste mensen al niet meer schelen. De bal was aan het rollen en niet meer te stoppen.

Joris, ik weet weinig van Ukip, ik heb het over Nederland. Dat loopt wereldwijd voorop in de ‘islamkritiek’. Ukip lijkt me meer een ordinaire anti-buitenlanderpartij. En dat Marokkanen vroeger wel getolereerd werden is niet waar. Vraag maar aan Hassnae hoe ze op school werd behandeld, lang vóór 9/11. Dat racisme is er altijd geweest. Maar ik schat zo in dat jij uit de bovenste middenklasse komt. Ik kom uit de onderlaag, de arbeidersklasse. Voor mij is het schreeuwen om massamoord op zwarten en buitenlanders niets nieuws. Het was er altijd al.

Begin jaren zeventig waren er al rassenrellen in Rotterdam, toen autochtonen stenen gingen gooien naar de pensions waar Turkse gastarbeiders verbleven.

op 02 11 2014 at 16:25 schreef mark:

Wat een valse reacties. Spijtig om te zien dat veel mensen niet in willen zien dat Van Gogh zijn hart op de juiste plaats had zitten. Mensen als hem dwongen simpelweg broodnodige discussies af. In het huidige Nederland ettert het maar door en leven we langs elkaar heen.

op 02 11 2014 at 16:30 schreef Kimo:

Ik vind dat Joris en Peter beide een punt hebben. Met andere woorden, geen van beide hebben het mis, mijns inziens. Both reasons aren’t mutual exclusive….

op 02 11 2014 at 16:39 schreef Thomas E:

” dus hij is geen held van de vrije meningsuiting.”

Nee, hij was de aandachtjunk van de vrije meningsuiting. Wat dat betreft verschilde hij niks van zijn vriendjes Pieter Storms en Theodoor Holman. Altijd moest hij weer zo nodig op TV om met z’n vette pens en bretels iemand publiekelijk tot het uiterste te zuigen.

En dan zie je zijn films en dan denk je hoe is het mogelijk dat deze zelfde man zulke knappe, originele films heeft gemaakt. Schizzy.

op 02 11 2014 at 17:30 schreef Joris:

Misgegokt – opgegroeid in het Soesterkwartier, de armste arbeidersbuurt van Amersfoort. Verder ging de discussie er volgens mij niet over of er vóór de eeuwwisseling al racisme bestond, maar hoe de angst en de haat daarna zó hoog konden oplaaien.

Als ik je goed begrijp zeg jij dat veel mensen de regeringssteun voor een wet tegen godslastering hebben opgevat als een boodschap “dat je niet moet zeuren als je afgeslacht wordt”. En dat ze daardoor bang werden en geradicaliseerd zijn. Dat zal best meegespeeld hebben, maar ben je niet al geradicaliseerd als je je opwindt over iedere overheidsmaatregel die een minderheid in bescherming neemt, omdat je daar een bewijs in ziet “dat je niet meer kunt leven zoals je wilt”?

Je noemt voorbeelden waar de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt om moslims te beschermen. Maar er zijn en worden sinds 2001 nog véél meer vrijheden ingeperkt uit naam van de ‘War on Terrorism’. Dáár hoor je die bange, geradicaliseerde menigte niet over. Jou weer wel, maar dat sterkt me in de indruk dat die bedreigde vrijheidsliefde, die in jouw persoonlijke ontwikkeling zo’n doorslaggevende rol speelde, geen echte verklaring is voor de triomftocht van de islamofobie.

op 02 11 2014 at 18:23 schreef Edo:

@Mark k heb vroeger toen ik puber was z’n columns gelezen, en ik vond ze soms vermakelijk, hij schold iedereen op creatieve wijze uit, na een tijdje kreeg ik er alleen wel genoeg van. Als ik ze nu teruglees kan ik niet anders dan erkennen dat een groot deel van z’n columns bestond uit valse rethoriek, die voor de rest niet of nauwelijks gehinderd werd door feiten. Er is niet vals aan de reacties, wat vals zou zijn is als ze zouden doen alsof ze van Gogh toch wel een puike kerel vonden.

op 02 11 2014 at 18:45 schreef Peter:

Joris, ik ben het met je eens wat de war on terror betreft. Maar het is een direct gevolg van wat ik hierboven heb geschreven. Eerst maak je mensen bang voor moslims, daarna neem je hun vrijheden af in het kader van de strijd tegen de moslims.

Als ik je goed begrijp zeg jij dat veel mensen de regeringssteun voor een wet tegen godslastering hebben opgevat als een boodschap “dat je niet moet zeuren als je afgeslacht wordt”.

Nee, het was duidelijk, de overheid liet er geen misverstand over bestaan, dat het afgelopen was met de vrijheid zoals we die tot dan hadden gekend. Geen naakt meer, geen godslastering meer, geen religiekritiek, geen kritische oraties meer over antisemitisme in de Arabische wereld, omdat de moslims daar aanstoot aan zouden nemen.

Nou, daar ben ik ook flink overstuur van geraakt.

op 02 11 2014 at 18:53 schreef Kimo:

Helaas is het nu helemaal de andere kant opgeslagen. Als het over moslims gaat mag alles gezegd worden.

Echter, kritiek op Israel, zionisme of de Joodse gemeenschap dát is nog steeds uit den boze. Dus echte vrijheid van meningsuiting hebben we nooit gehad.
En ik denk dat Van Gogh met zijn ranzige praat over de Joodse slachtofferrol ook keihard liep aan te schoppen tegen dat taboe.

Ps. in mijn vorige bericht moet zijn “mutually exclusive” (moest het even zeggen, staat zo dom)

op 02 11 2014 at 19:07 schreef Leo Schmit:

Zo kom ik al helemaal van onderop, dus niet uit het Wassenaar van onze held, die iedereen voor rotte vis mocht uitmaken, met hulp van wat overgeerfde naamsbekendheid en een hoop media kabaal. Mijn wortels: ‘Weimarstraat, Morgenstond, Zuidwal, Paulus Potterstraat, Van Dijk straat, Deh Haagh in optima forma’.

De koppeling tussen ThvG op straat en de vrijheidsbeperkende wetgeving? Wel, dat komt misschien hard aan in Veurborg, maar de beperkingen van onze vrijheden komen toch echt ergens anders vandaan (dus niet Hirsch Ballin). Joris heeft hier een goed punt.

Niettemin dank voor de bijna 10 jaar betrokkenheid van PB, maar wat nu te doen, nadat het ThvG doek definitief sluit?

op 02 11 2014 at 19:37 schreef Joris:

Peter, bedankt voor je uitleg. Ik geloof dat we elkaar niet helemaal hebben kunnen overtuigen, maar dat is niet zo belangrijk. Ik begrijp in elk geval je standpunt en ik snap nu ook beter wat er voor jou op het spel staat, als je voor deze site schrijft.

op 02 11 2014 at 21:40 schreef mark:

@Edo
Ik vind het nogal laf om zo zijn sterfdag nog even aan te grijpen om over zijn graf te pissen. Er zijn tijdens zijn carrière genoeg mensen geweest die hem wel even dachten te kunnen duiden, en daar veegde hij vaak de vloer mee aan.
Het gaat er ook niet om of je het met hem eens was. Ik was het zelf vaak niet met hem eens en ik ben niet zo van het principe ‘over de doden niets dan goeds’, maar de beste man kan zich niet meer verweren.

op 02 11 2014 at 22:03 schreef Marcus Lucas:

“Dat deed Van Gogh, met moslims praten, en dat is meer dan je kunt zeggen van zijn achterbakse critici en ook meer dan je kunt zeggen van de zwakzinnige pygmeeën die het stokje van hem menen te hebben overgenomen. Max Pam, Theodor Holman en Marck ‘Pritt’ Burema en zo. Met hun laffe stukjes en hun intellectuele narcolepsie.”

Schitterend!!!

op 02 11 2014 at 22:48 schreef sam:

het ging mis toen ik 20 jaar geleden door een spoorwegpolitieman zonder wat voor reden dan ook werd aangehouden en zei dat ik terug moest naar mijn eigen land.
toen ik 25 jaar terug van mijn wiskundeleraar meester Heijs te horen kreeg dat wanneer je Marokkanen een vinger geeft ze je hele hand nemen.
het ging mis toen ik 19 jaar terug van mijn lerares Nederlands te horen kreeg dat ene hoogleraar Fortuyn hele zinnige ideeën had omtrent de multiculturele maatschappij en ik een 17 jarige Marokkaanse puber een probleem was.
het begon niet bij van Gogh. latent racisme zat er altijd al in. maar één geruststelling de rest van de wereldbevolking is niet meer of minder racistisch dan de autochtone Nederlander.

op 02 11 2014 at 23:12 schreef dewanand:

Bekijk deze data WOII:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen tussen de 50 en 70 miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers was burger, waarvan naar schatting meer dan elf miljoen minderheden stelselmatig werden vervolgd en vermoord.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog

Kijk, alleen idioten praten als een kip zonder kop over de miljoenen slachtoffers tijdens WOII, incl. de ruim 5,1 miljoen officieel vermoorde Joodse Europeanen, die een pijnlijke, traumatische, DURE integratie les leerden en verbitterd wegvluchtten uit Arisch Europa richting Oude Sinai Tempelberg/ Beloofde Woestijn staatje.

Maar ok, wij zijn en blijven zieke, grootgeschapen mensapen en mensapinnen, dus ook iemand als theo van gogh hoort tot deze hersenloze apensoort, en af en toe kan een aapje uit een cactus of dadelboom het zat zijn en hem dan even een kopje kleiner maken. Doodnormaal apengedrag dus: ‘Dikke bult, eigen Schuld’ risico schrijversvak.

Reken uit hoeveel mensapen vandaag zijn vermoord vanaf 9 uur dan zal je jouw zieke apensoort nog minder waarderen.

dewa en Wieroe
hindoe fundamentalisten (absoluut geen bleekscheten en meer INTELbeestachtigen dan mensaapachtigen)

op 03 11 2014 at 04:43 schreef Rhazes:

There is no monocausal explanation for the rising Islamophobia in the Netherlands over the past decade or so. 9/11, the assassinations of Fortuyn and van Gogh, mass media demonization, opportunism and populism by right-wing politicians turning neo-fascist, and yes, also social and cultural inequalities all played a role, so I’m not taking sides in the Peter/Joris discussion.

Analyses of PVV voters yield interesting results: ‘hieruit bleek toch dat de PVV-stemmer overwegend laagopgeleid is – 41% volgde een mbo als hoogste opleiding- vooral man is en behoudend georiënteerd.’
http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2009/09/28/de_pvv-stemmer_is_vooral_solidair_met_zichzelf/

‘De PVV is veruit de grootste partij bij kiezers met een lage opleiding (34 procent).’
http://politiek.thepostonline.nl/2013/10/27/opiniepeiling-maurice-hond-d66-zet-opmars-voort/

‘Onder de PVV-stemmers is slechts ongeveer 6 procent hoogopgeleid. Bij andere kiezers is dit percentage met 36 procent zes keer zo hoog.’
http://stukroodvlees.nl/populisme/wie-zijn-henk-en-ingrid-eigenlijk/

More statistics here: http://www.politiekebarometer.nl/pdf/profielen.pdf

Inequality seems to be a factor.

op 03 11 2014 at 08:37 schreef Edo:

‘Ik was het zelf vaak niet met hem eens en ik ben niet zo van het principe ‘over de doden niets dan goeds’, maar de beste man kan zich niet meer verweren’ . Als je het argument gebruikt dat hij zich niet meer kan verweren, dan ben je dus behoorlijk van het principe, over de doden niets dan goeds. Want anders moet je je mond houden.
Dat van Gogh zelf zei toen Joop van Thijn dood ging aan slokdarmkanker, even slikken, maakt duidelijk hoe hij zelf over dat principe dacht. Joop van Thijn die hij overigens eerder de hemel in prees, maar vanwege god weet wat weer uit de gratie was gevallen.
Het lijkt me prima om Van Gogh’s ideeen aan te vallen, helemaal op zijn sterfdag, omdat er op zijn sterfdag media aandacht voor hem was. Het NOS journaal overigens greep de kans aan om nog even impliciet tegen de moslims aan te trappen, toen ze van der Laan vroegen, is het niet erger dan, synagoge’s worden beveiligd. Daarmee even weglatend dat er na de moord op van Gogh talloze moskeeen in de hens gezet zijn, en er nog steeds een groot aantal moskeeen last hebben van Vandalisme. Moslims worden dagelijks op vele sites de dood ingewenst, maar alleen de moslim radicaliseert. Dat is het NOS journaal.

op 03 11 2014 at 09:55 schreef Pickelhaube:

@Rhazes

Indeed it’s the resentment of people who didn’t make it in this society, because of their lack of merit. It’s their vengeance for being losers.

op 03 11 2014 at 11:12 schreef Natasha Gerson:

Ik zie van Gogh OOK als wel degelijk een voorvechter van ‘het vrije woord’ omdat hij lang voor het hele islamgedoe al de strijd aanging met elk ‘mag -je-niet-zeggen’ shsh-taboe. Dat hij dat niet op een altijd even sympathieke manier deed is wat anders. Wat me altijd teleurstelde aan Theo, is dat hij blind was voor de privileges van waaruit hij dat deed. Dat hij niet begreep dat dat was wat mensen vaak zo kwaad maakte: Dat niet iedereen in de positie was om de boel eens even lekker op te stoken. En dat zijn mogelijkheid om dat wel te doen niet alleen een kwestie van moed was, maar ook van een van kleins af aan geinternaliseerd rechtsbesef om dat te doen. En dat lekker onuitgezakt zittend in een gevlekt tshirt met een peuk in zijn bek. Dat is namelijk voorbehouden aan jongens met klinkende oernederlandse familienamen uit Wassenaar en aanverwant. Dat was er bij hem niet in te krijgen, want dat meende hij te hebben ‘verlaten’, wat natuurlijk helemaal niet kan. Dan begon hij weer over omroepen en fondsen die hem niet meer lustten omdat hij de waarheid had geroepen en hoe hij weer een hypotheek op zijn huis moest nemen om een film te maken, maar dat was het punt niet.

op 03 11 2014 at 11:28 schreef Natasha Gerson:

Dat het feit dat hij van Gogh heette en zijn vader iets hoogs bij de BVD hem voordelen verschaft had in het precies doen wat hij wilde in zijn leven, en dat dit niet voor iedereen, hoe moedig ook, gold, wilde hij niet aan. En dat dus niet iedereen zo de handen vrij voor ripostes aan zijn adres ook niet. Dat vond ik een manco. Theo was geen antisemiet, en geen racist, maar hij leed wel aan het soort cultuur- en kleur’blind’heid die het perogatief van grote blonde mannen is. Zijn beefs met Leon de Winter hadden niks met antisemitisme en joden of de holocaust te maken. Maar een pissing contest tussen rijkeluisjongetjes, één representant van oud geld, en een van textielproleten met een minderwaardigheidscomplex. Beiden zaten hysterisch olie op het vuur te gooien vanuit hun paradigmaatjes. de Winter was een prachtige prooi voor Theo om een fieldday te hebben rond het thema tweedehands slachtofferschap, zonder oog te hebben voor de falloutzone voor echte slachtoffers. de Winter reageerde, voorspelbaar, op die wijze die eigenlijk een aparte term verdient, gekwetstheid vanuit het recht op kwetsuur, niet werkelijk gevoelde kwetsuur wat het exploitatief maakte. Daarom had Gans ook ongelijk

op 03 11 2014 at 11:29 schreef Kimo:

Rhazes, why would the murder of Pim Fortuyn be a contribution to Islamophobia? People tend to forget that the murderer was a white Dutch guy.

It frustrates the shit out of me that even the murder of Fortuyn seems to shift towards an “Islam issue”.

op 03 11 2014 at 11:41 schreef Benedictus:

Peter

“het klopt dat moslims op zeker moment overal de schuld van kregen, zelfs van de meeuwenoverlast in Den Haag en dat is niet eens overdreven. Maar zo begon het niet. Het begon ermee dat Van Gogh en Hirsi Ali de schuld kregen van hun eigen moord/bedreigingen. Met een overheid die religiekritiek wilde verbieden, instanties die naakten van de muur haalden, oraties censureerden, Rushdie die uit de etalage werd gehaald, een christelijk kruis op een oorlogsmonument dat aanstootgevend zou zijn voor moslims.

Het ging echt heel ver, tot aan de arrestatie van een cartoonist aan toe. Dáár begon de onvrede over”.

Klopt!

op 03 11 2014 at 12:29 schreef Pickelhaube:

@Natasha

Ik ben het grotendeels eens met je, maar hoe kon Theo nog steeds gebruik maken van zijn “witte privilege” als hij afstand nam van zijn familie? Ik deed zo ongeveer hetzelfde qua zwart schaap en kreeg geen studietoelage meer, werd nooit geholpen met baantjes of opdrachten, omdat ik daar afstand van nam en mijn leven onder mijn eigen voorwaarden wilde opbouwen. Ik zie niet in hoe Theo, jij of ik in ons volwassen bestaan gepriviligieerder waren dan wie dan ook.

op 03 11 2014 at 12:58 schreef Benedictus:

Edo
“. Daarmee even weglatend dat er na de moord op van Gogh talloze moskeeen in de hens gezet zijn”

Even toevoegen voor de volledigheid, ook kerken zijn aangestoken. Omdat kerken sterker gebouwd zijn gingen ze niet helemaal in de fik. Het is dus niet zo dat er niets terug gedaan werd.

Het meest storende vond ik dat Opstelten een bordje met “Gij zult niet doden” in Rotterdam liet verwijderen.

Verder droegen ook Van Thijn en Cohen bij aan de verwijdering, omdat zij nalieten om TIJDIG de rotte appels van de jonge moslims aan te pakken. Menig Marokkaanse ouder had dat liever gezien, dan dat andere Marokkaanse jongeren, of broers van de rotte appel, mede daardoor minder kans hadden op de arbeidsmarkt. Tegen een slechte naam is het moeilijk vechten. Zachte heelmeesters hebben stinkende wonden achtergelaten.

op 03 11 2014 at 13:39 schreef Thomas E:

Na het lezen van het stuk over Theo van Mieke van den Berg (Letter&Geest) denk ik nu toch wat genuanceerder over hem. Mijn dochter, die met hem werkte, had al eens gezegd dat de man een groot rechtvaardigheidsgevoel en een groot ego had. “Alleen is zijn ego helaas het grootste van de twee” zei ze erbij. Zij bewonderde hem en mocht hem zelfs bij vlagen.

In het stuk van Van den Berg wordt dat ego ontmaskerd als een zich overschreeuwend, maar wél met de zwakkeren associërend, jongetje.

op 03 11 2014 at 13:56 schreef Edo:

Ik vind iemand als Norman Finkelstein, zoon van een vrouw die de concentratiekampen heeft overleeft, en wiens familie voor de rest is uitgeroeid door de nazies, overigens in tegenstelling tot Theo van Gogh wel goed de explotatie van the holocaust bloot leggen. In zijn boek the holocaust industry laat hij nauwkeurig zien hoe veel Amerikaanse joodse organisaties de holocaust oneigenlijk hebben gebruikt voor geldelijk gewin, terwijl daadwerkelijke joodse slachtoffers vaak vrijwel niks kregen. Ook laat hij zien hoe the holocaust bij grote joodse oranisaties in Amerika nauwelijks een rol speelde, tot dat in 1967 Israel grote militaire overwinningen behaalde. Zijn conclusies werden overigens onderschreven door Raul Hilberg, een van de grootste autoriteiten wat betreft de holocaust en schrijver van The destruction of the European Jews. Deze man heeft uiteindelijk door een gore lastercampagne, waarbij Dershowitz zelfs zijn moeder er valselijk van beschuldigde dat zij samenwerkte met de Nazies, zijn werk niet meer kunnen uitoefenen. Niet door ongrappige moppen over corpulerende sterren, etc., maar door wetenschappelijk onderzoek. Dat vind ik bewonderingswaardig.

op 03 11 2014 at 16:33 schreef laarmans:

De mensen die van Gogh uitmaakten voor vet,vies,varken, zijn films afkraakten en zijn columns op de Gezonde Roker de grond inboorden, hem voor antisemiet uitmaakten en van Gogh als een waardeloos mens bestempelden, waren de eersten die na zijn dood Theo uitriepen tot Kampioen van het Vrije Woord.Dat was Theo niet.Hij was- zoals Natasha Gerson- terecht zei een onvolwassen puber die zich afzette tegen zijn Wassenaarse milieu, maar er nooit van los kwam.Theo was in zijn schrijfsels een zuiger, tegendraads om het tegendraads zijn om zo zijn gespreksgenoten de gordijnen in te jagen, waarna hij thuis een snuifje en een wijntje nam om lekker te lachen dat hij de intelligentsia weer ‘ns vol op de bek had geraakt.Over 50 jaar wordt er niet meer gesproken over zijn columns, tv serie, tv gesprekken, films en ander creatief werk, wel over het eerste dodelijke slachtoffer van een geradicaliseerde moslimgek.Theo was een vat vol tegenstellingen, maar wel ééntje om wie ik moest lachen.Een hofnar met talent. Talent dat hij door chronisch geldgebrek zelden heeft laten zien.

op 03 11 2014 at 18:43 schreef Marco Meijer:

Mij maakt het niet uit of TvG een held was of een hufter. Misschien was hij wel allebei, afwisselend.
Wat er écht toe doet is dat hij werd vermoord om zijn meningen en films. Dat was bijzonder en schokkend. En dat is het nog steeds.

op 03 11 2014 at 19:10 schreef dewanand:

Kijk eens hiernaar, superieure blanke Ariers uit oost europa doen aan geniale paspoortfraude in nederland en parasiteren op toeslagen, en aow rechten. ja, gilt een nieuwe ’theo’ nu niet van ‘minder minder zieke, blanke duivels uit oost europa’? Stel je eens voor: ‘wilders pleit voor het sluiten van grenzen voor superieure raszuivere Arische MO-blanken’ terwijl hij Nederland zuiver Roomsblank wil houden, contradictie in terminus he?

kom op Peter nu maar die MOers aanpakken, het marokkanen probleem verbleekt hierbij als je naar de genialiteit van deze fraude kijkt. Alleen superieure blanken kunnen zo professioneel beroepscrimineel zijn.

dewa en wieroe

zie dit, ongelooflijk zeg en zo simpel:

Nieuwe vorm van paspoortfraude door Oost-Europeanen ontdekt
Geplaatst op 3 november 2014

Oost-Europeanen hebben een nieuwe manier gevonden om te frauderen met hun paspoort, waardoor ze in Nederland een onbeperkt aantal aan toeslagen en uitkeren kunnen opstrijken.

http://ejbron.wordpress.com/2014/11/03/nieuwe-vorm-van-paspoortfraude-door-oost-europeanen-ontdekt/

op 03 11 2014 at 19:13 schreef Natasha Gerson:

@Pickelhaube: Ik gebruikte niet voor niets het woord ‘geinternaliseerd recht’. Niemand die hen werkelijk wat kan maken, uiteindelijk. Wat ik zeg, met vlekken op je tshirt op televisie verschijnen en toch serieus genomen worden. Met iedereen ruzie kunnen maken, en groteske ‘principes’ aanhouden, zoals opstappen bij een opinieweekblad als columnist omdat een eindredactice het woord ‘vrouwtje’ in vrouw had veranderd, dat soort dingen. Er zal altijd iets te doen zijn voor mij want ik ben zo bijzonder is al een heel kapitaal, daar heb je geen trustfund voor nodig. Zonder Hirsi Ali verder af te willen kraken, want ik heb respect voor iedereen die in het eigen nest pist en niet dat van een ander, daar lag ook wel een (onbewust) herkenningspunt tussen Theo en Ayaan. Dat is ook zo’n rijkeluismeisje van een of andere belangrijke clan, die eigenlijk vindt dat als zij een mening heeft, en er moet iets veranderen, al die ongeletterden maar gewoon aan moeten nemen, or else.

op 03 11 2014 at 19:24 schreef Mark-evers@zonnet.nl:

Simpelweg een van de beste columns ooit
Zullen we het daarbij laten?

op 03 11 2014 at 20:08 schreef Pickelhaube:

Ik snap ‘m Natasha. Het gaat om een gevoel van entitlement en dat beperkt zich niet tot de witte versie daarvan. Ben ik het mee eens, maar vraag me tegelijk af of het slecht is om dat gevoel te hebben, als je de wereld ermee verovert. Of het van arrogantie zou getuigen om mensen die zich niet entitled voelen dat bij te brengen. Want ze zijn het evengoed.

Moest in die context erg denken aan het prachtige boek van Tiger Mom: The triple package.

op 03 11 2014 at 20:24 schreef Edo:

@Natasha ik vind dat zo’n merkwaardige argumentatie, in je eigen nest pissen, en niet dat van een ander. Als Ayaan zegt zegt dat Netanyahu de nobelprijs voor de vrede verdient, , na de slachting in Gaza (want dat was het gewoon) waar 2100 mensen zijn vermoord waaronder meer dan 500 kinderen , dan ben je gewoon matteklap geworden. Ayaan’s nest is nu al geruime tijd de meest extreme neocons in Amerika. Die ironisch genoeg de meest extreme islamitische dicatuur in Saoudi Arabie met liefde aan de macht houden. Respect heb ik voor mensen die opkomen voor mensenrechten overal ter wereld, zoals Howard Zinn, Noam Chomsky. Amy Goodman en Edward Said, niet voor mensen die slachtingen willen belonen met freaking nobelprijzen.

op 03 11 2014 at 20:31 schreef Peter:

Edo, dude, we gaan een spelletje doen: “Mag niet ‘Gaza’ zeggen“, komt erop neer dat je vanaf nu moet reageren op onderwerpen zonder over Gaza te beginnen of Israël of aanverwante zaken.

Nou, we beginnen nú. Benieuwd of je ’t kunt.

op 03 11 2014 at 20:40 schreef Edo:

@Peter
Ja, dat spelletje daar ben jij de meester in, moet ik zeggen Peter. Dat win je met vlag en wimpel. Maar feitelijk is het gewoon 1 van de ziekste uitspraken die ik heb gehoord van Ayaan, dus haal ik hem aan. Het zegt nogal veel over iemand’s motieven, als ze massamoord goed praten, naar mijn bescheiden mening.

op 03 11 2014 at 21:01 schreef Natasha Gerson:

Nou inderdaad, ik had het over Ayaan destijds, ttv haar samenwerking met Theo van Gogh, en haar anti-islamactivisme irt de Somalische gemeenschap enz. En dat ik denk dat de extreme ergernis zowel tov Theo als Ayaan van allerlei mensen vaak meer met klasse dan met religie van doen heeft.

op 03 11 2014 at 21:04 schreef Natasha Gerson:

@Pickelhaube: Er is niks mis mee als grondhouding voor zelfvertrouwen om vanalles goeds en moois mee te doen. Het is alleen gewoon dom om het te ontkennen, en ook te ontkennen waarin het gevoel het gevolg is van daadwerkelijke privileges. Te doen alsof iedereen zich jouw gedrag zou kunnen permitteren als ze maar niet zulke suffe loonslaafjes waren, wekt niet alleen onvoorstelbare wrevel op, maar diskwalificeert je als werkelijk onafhankelijk en open, vrije denker, wat hij pretendeerde te zijn.

op 03 11 2014 at 22:44 schreef teigertje:

Gisteren heb ik naar het interview met de zoon van Van Gogh gekeken. Ik vond het een heel goed en mooi gesprek, die jongen was zo eerlijk. Hij vertelde over Ayaan Hirsi Ali, die nooit meer wat van zich heeft laten horen dan een cadeaubon die hij afwees.
Van Gogh had een vriendendienst aan Ayaan gedaan..tja.

op 04 11 2014 at 00:53 schreef Benjamin Schlemiel:

Hij had volgens mij, als volwassen eeuwige puber, niet het flauwste benul dat hij in feite met vuur speelde.
Maar goed, de door hem bewonderde Willem Oltmans deed op zijn manier precies het zelfde; schofferen, schelden,vals beschuldigen en daarvoor altijd de publike tribune opzoeken. En die is in zijn bed gestorven

op 04 11 2014 at 09:56 schreef Vipsania Agrippina maior:

Ah Van Gogh, een redelijk getalenteerde regisseur en hele goede, bijna zachtaardige interviewer.

Erg teleurstellend dat toen de nihilist ergens in geloven het de charlatan Fortuyn was. Hij was zoveel cooler geweest als hij juist Fortuyn met dezelfde intensiteit had gefileerd als zijn favoriete doelwitten (Brandt Corstius, Leon DeWinter). Heb me altijd afgevraagd waarom hij die klik niet heeft gemaakt?

op 04 11 2014 at 10:59 schreef Kimo:

Om iets niet onbelangrijks aan deze discussie toe te voegen:

Laten we niet vergeten dat Van Gogh het brein was achter de serie “Najib en Julia”.
Een prachtig stuk tv theater over interculturele liefde dat stand moet zien te houden onder de constante druk van racisme. Met name vanuit de familie.

Was het zo goed omdat hij zo begaan was met de slachtoffers van racisme? Of omdat hij zich zo goed kon verplaatsen in hen die zo racistisch waren…. Dat blijft de vraag, maar goed was de serie zeker.

op 04 11 2014 at 13:45 schreef Thomas E:

Kimo, Van Gogh WAS geen racist, hij was een wegtrapper van heilige huisjes – en liefst zo grof mogelijk. Aan de andere kant geloof ik ook niet dat hij de serie gemaakt heeft ‘omdat hij zo begaan was met de slachtoffers van racisme’. Nee, volgens mij is recalcitrantie ook hier weer de drijfveer geweest. Lekker laten zien dat, alle correcte meningen ten spijt, de etnische thuissituaties in het stenen tijdperk zijn blijven steken.

op 04 11 2014 at 14:15 schreef Edo:

@Kimo het script achter de serie Najib en Julia, die ik overigens niet gezien heb, was niet van Theo van Gogh, maar van Justus van Oel http://www.justusvanoel.nl/asp/detail_overig.asp?id=1468

op 04 11 2014 at 18:53 schreef cRR Kampen:

“Van Gogh WAS geen racist, hij was een wegtrapper van heilige huisjes – en liefst zo grof mogelijk.” – Wel jammer dat hij van het heilige huisje van Fortuyn een soort Amerikaanse ambassade-burcht in Bagdad hielp maken.
Het racisme jegens moslims dus, in een tijd reeds dat je je daar juist echt tegen teweer moest stellen.
Toen van Gogh dankzij Fortuyn en Ali de moslims ontdekte hoorde je hem niet meer over andere groepen. En dat zit héél scheef.

op 04 11 2014 at 22:12 schreef Maurits Burgers:

Van Gogh, Theo, was wellicht ten tijde vooral een cultuurmanager, een vrije woordenaar en luis in de pels van toenmalig zogenaamd vrijzinnig Nederland. Zijn vorm van cultuurmanagement is sinds de moord op hem een stuk moeilijker, omdat ik laf ben

op 04 11 2014 at 23:23 schreef Thomas E:

@cRR Kampen
Evenals Peter heb ik daar een andere mening over. Van Gogh bespotte de Islam, zoals hij elk geloof kon bespotten, maar tegenover de moslims als individuele mensen stond hij niet anders dan tegenover wie ook. Domme, starre moslims kon hij even genadeloos fileren als holocaust-exploiterende joden. Dus geen ‘racisme jegens moslims’ zoals jij het stelt, maar een niets en niemand ontziende erudiete brulaap.

op 05 11 2014 at 02:07 schreef Kimo:

@cRR Kampen,

Touché, daar heb je een punt.

op 08 11 2014 at 02:12 schreef Ton Biesemaat:

Het was heerlijk surfen op de eindgolf van Theo van Gogh. Op zijn website De Gezonde Roker ging het af en toe niet alleen over politieke correctheid. Geschiedenis al was het dan rebels trok voorbij.Maar ik ben als surfer op de eindgolf bevooroordeeld.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS