Home » Archief » Embryologie in de koran


[29.04.2015]

Embryologie in de koran

Marten van den Berg

wong16
Ana May Wong

Op Koningsdag kreeg ik op de rommelmarkt een Koran in de handen gedrukt. Ik heb thuis al twee Korans, maar ik had hem al in mijn handen voordat ik “needankjewel” kon zeggen. Toen ik weer thuis was, bladerde ik toch even door het boek heen. Halverwege de introductie kwam ik bij de claim dat er wetenschappelijke wonderen in de Koran zijn, en dat artsen zaken uit de koran halen die ze niet eerder via de gewone kanalen te weten gekomen waren. Dit trok mijn aandacht als arts en wetenschapper: wat voor info zou dat zijn?

Volgens de koningsdagkoran staat er een ‘Nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de toestand van de foetus (..) pas ontdekt in de laatste 30 jaar van embryologische observatie, die alleen mogelijk werd gemaakt door medische hightech apparatuur.’ (pagina 28) Een grote claim, gebaseerd op de volgende tekst (geciteerd op dezelfde pagina):

Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei; dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats (d.w.z. baarmoeder). Vervolgens vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. (Soera 23 vers 12-13)

Dat valt toch wat tegen. Deze twee korte zinnetjes zijn niet echt “nauwkeurig en gedetailleerd”. Het is op zijn best een beknopte samenvatting. En worden embryo’s uit klei getrokken? Of is dat een eufemisme voor sperma?

Vormeloze klomp

En dan is er sprake van geronnen bloed. Dit kan heel goed slaan op een innestelingsbloeding: het bloedverlies dat optreedt als de eicel zich nestelt in de baarmoederwand. Maar voor deze kennis is geen “hightech apparatuur” nodig: dat merkt een vrouw vanzelf. Een arts uit de oudheid kan het heel goed opgevallen zijn dat dit soort bloedingen voorkomen bij vrouwen die later zwanger blijken te zijn. Er wordt verder ook niks over een eicel of baarmoederwand gezegd, en “baarmoeder” is een toevoeging van de redacteur (wie dat ook mag zijn) die niet in de Koran zelf staat.

Dan wordt het geronnen bloed omgezet in een vormeloze klomp, maar een embryo wordt zeker niet uit bloed of bloedcellen gemaakt. De beschrijving als een vormeloze klomp zou gebaseerd kunnen zijn op miskramen, die vrij vaak voorkomen. Of je zou zwangere honden open kunnen snijden om te kijken hoe embryo’s zich ontwikkelen. Dan de laatste fase: God zet de klont om tot botten, waarover vlees komt. Dat klopt ook niet helemaal. In werkelijkheid wordt hele lichaampje eerst zonder bot gemaakt (bot zonder kalk in ieder geval, een soort kraakbeen), waarna de botten zich langzaam vormen tussen het vlees door het opbouwen van de botmatrix.

De eerder gegeven koranverzen bevatten dus geen informatie die niet te krijgen is zonder goddelijke hulp. De manier van redeneren van de koningsdagkoran is ook op een dieper niveau ongerijmd: wetenschap gaat per definitie niet uit van openbaringen die als absolute waarheid geaccepteerd moeten worden. Ook al zou alles kloppen, dan nog is het onbruikbare informatie. Ook een stilstaande klok geeft twee keer per dag de goeie tijd aan.

Door Allah geschapen

Het is dus niet wetenschappelijk, en ook geen wonder. Vanuit het perspectief van de gelovige bekeken klopt het ook niet. Het doel van deze koranverzen is niet om een anatomisch correcte uiteenzetting te geven over de embryologie, maar (bijvoorbeeld) om de toehoorder te laten beseffen dat hij of zij persoonlijk door Allah geschapen is, en dat je dankbaar moet zijn voor de scheppingsdaad die tot jouw leven geleid heeft. Deze interpretatie is ook logischer als je de zinnen in hun wijdere context leest, want direct daarna gaat het over de wederopstanding van elke persoon als individu (individuele schepping – individuele wederopstanding).

Het is misschien flauw om één enkele claim uit de koningsdagkoran zo uit te pluizen, maar de gulle gevers dringen het een beetje aan mij op en willen zélf dat wij hun boek lezen.

Bovendien speelt er iets diepers. De claims van de wetenschappelijke wonderen is niet heel overtuigend omdat deze gemaakt worden nadat iets door wetenschappers ontdekt is. Maar waarom willen ze ons dan overtuigen van die wetenschappelijke wonderen? Christelijke apologeten beweren meestal alleen maar dat de Bijbel de wetenschap niet tegenspreekt, of soms dat de wetenschap niet deugt omdat ze de Bijbel tegenspreekt.

Gejat uit de Veda’s

Opvallend genoeg is er wel een soortgelijke beweging in het hindoeïsme: bijvoorbeeld op deze site wordt geclaimd dat de Westerse wetenschap eigenlijk gejat is uit de Veda’s. Met zoveel woorden: de Veda’s bevatten ook wetenschappelijk wonderen.

En daar ligt de sleutel. Want hoewel de wortels van de moderne wetenschap deels in de islamitische wereld liggen, en hoewel de moderne wetenschap universeel is, is het historisch gezien voornamelijk een Westerse bezigheid. Het christendom is samen met de moderne wetenschap opgegroeid, en gaat er op zijn eigen manier mee om, maar de islam en het hindoeïsme zijn er in het koloniale tijdperk soms op harde wijze mee geconfronteerd.

Ik denk dat de wetenschappelijke wonderen in dat licht bekeken moeten worden: een manier om te kunnen zeggen: “dit wisten wij allang”, om de eigenwaarde te kunnen behouden.

Maar alles heeft een prijs: er is vaak een verwrongen interpretatie van de tekst nodig. Hierdoor wordt de eigenlijke betekenis van de tekst verdrongen en qua wetenschap schiet je er nog niks mee op. Het is misschien beter de Koran en de Veda’s in hun eigen religieuze en culturele context te bekijken.

Marten van den Berg houdt van boeken en knuffelt graag allochtonen.

Marten van den Berg, 29.04.2015 @ 06:35

[Home]
 

19 Reacties

op 29 04 2015 at 10:45 schreef WARZAZAT:

Daar gaan we weer…Religie is het tegenovergestelde van wetenschap of het nou de Islam is of het Jodendom en Hindoeisme.

En dat de Islamitische wereld de wetenschap heeft gered is ook onzin. De moslims hebben ook bibliotheken verbrand en wetenschappers onthoofd. De Islamitische periode hoort ook bij de Romeinse middeleeuwen waarin een beschavingsgenocide gepleegd is op beschavingen die veel superieurder waren.

Er waren wel uitzonderlingen zoals de perzische steden op de zijderoutes als Boukhara en Samrakand die hadden wel meer dan hun best gedaan maar over het algemeen waren de islamtische rijken meer handelsrijken en nomadische tussenhandelaren tussen het oosten en westen en veel onderontwikkelder dan de oude beschavingen die ze hebben uitgeroeid als die van Egypte,Perzie en de rest van het Midden-Oosten en Middellandse zee….de rol van de Grieken wordt ook zwaar overschat.

op 29 04 2015 at 10:53 schreef MNb:

Volgens mij mis je een belangrijk punt. Fundies in de VSA doen nl. precies hetzelfde. Islamitische fundies nemen dat over.

“Christelijke apologeten beweren meestal alleen maar …..”
In Europa, ja. Google eens op “science proves Bible”.

“Maar waarom willen ze ons dan overtuigen van die wetenschappelijke wonderen?”
Dat is nogal simpel. Wetenschap heeft nogal succes gehad de laatste 200+ jaar: vliegtuig, internet, gaskamer, atoombom. Deze fundies willen profiteren van de geloofwaardigheid die wetenschap biedt. Let maar op: niet één fundie geeft toe de wetenschap te verwerpen, ook al beweren ze glashard dat evolutie niet bestaat of niet getest kan worden. Alle fundies houden zooooo veeeeel van wetenschap.

op 29 04 2015 at 11:25 schreef Murat:

Nu breekt mijn klomp:

“en hoewel de moderne wetenschap universeel is, is het historisch gezien voornamelijk een Westerse bezigheid”
– WAT!?

“Het christendom is samen met de moderne wetenschap opgegroeid,”

– Dubbel WAT!?

“Ik denk dat de wetenschappelijke wonderen in dat licht bekeken moeten worden: een manier om te kunnen zeggen: “dit wisten wij allang”, om de eigenwaarde te kunnen behouden. ”

– Driedubbel WAT!? Dit is de druppel.

Wat een Westers-etnocentrisch exceptionalistisch gel*l zeg!
Net als dat de wetenschap haar roots in Griekenland heeft zeker.
Het gros is gejat van het Midden-Oosten. Met je “wetenschap is voornamelijk een Westers goedje”. Gadver de gadverredamme.
En verdiep je ook eens in China. Ook een rijke wetenschappelijk historie op het gebied van medicijnen.

op 29 04 2015 at 11:26 schreef marten:

@WARZAZAT
Al-Qanun fi aT-Tibb van Ibn Sina is in Europa eeuwenlang het standaardwerk voor de geneeskunde geweest. Ibn Sina bouwde niet alleen voort op de Romeinse geneeskunde, maar verbeterde deze behoorlijk. De culturele genocide die je noemt komt voornamelijk op het conto van de kerk, die alle filosofie verbood en alle boeken verbrandde. De Khaliefen hielden van bibliotheken en waren een stuk vriendelijker voor filosofen en dat heeft geleid tot vele grote namen zoals Ibn Sina, Ibn al Haitham, die mede de wetendschappelijke methode bedacht heeft, Al-Rhazi, Al-Chwarizmi etc. etc.

op 29 04 2015 at 11:44 schreef marten:

@MNb
Je hebt gelijk dat islamitische fundamentalisten soms christelijke apologetiek overnemen (Bijvoorbeeld Harun Yahya die het creationisme copypaste) Maar in de christelijke apologetiek zijn het maar heel weinig die wetenschappelijke wonderen in de bijbel claimen; de grote namen (William Lane Craig, Lee Strobel, Josh McDowell etc.) doen het in ieder geval niet: zij beweren allemaal dat de moderne wetenschap niet deugt vanwege een “anti-supernatural bias”.

op 29 04 2015 at 11:57 schreef WARZAZAT:

@marten:

goed lezen

“Er waren wel uitzonderlingen zoals de perzische steden op de zijderoutes als Boukhara en Samrakand die hadden wel meer dan hun best gedaan”

op 29 04 2015 at 13:11 schreef Thomas E:

Ik ben ook arts maar heb nooit één seconde overwogen om in heilige boeken medische ‘onderbouwingen’ of claims serieus te nemen. Alles moet altijd gezien worden in het licht van de tijd toen de boeken tot stand kwamen: de wetten en zeden zowel als de status van de medische wetenschap. En van mij mag iedere gelover zijn overtuiging uit die boeken halen, want geloven is nu eenmaal geloven. Maar laat ze dan in godsnaam (letterlijk) het constructieve eruit destilleren en niet het destructieve.

op 29 04 2015 at 13:22 schreef marten:

@Murat
Beetje oneerlijk dat je net dat stukje weglaat waar ik het heb over de islamitische wortels van de moderne wetenschap.

Iedereen jat kennis van iedereen, maar je kunt alleen eer halen uit wat je toevoegt. Ibn Sina kende (jatten is zo negatief) het werk van Galenus en Hippocrates maar verbeterde het, daarom is hij nu nog bekend. Newton zei dat hij “op de schouders van reuzen stond” en dat hij daarom alleen tot zijn grote ontdekkingen kon komen. De kracht van de wetenschap ligt in de cumulatieve opbouw van kennis door de eeuwen heen, ongeacht het geloof of de etniciteit van degenen die het vergaren en verbeteren. Dat de afgelopen 500 jaar de voornaamste vooruitgang geboekt is door Europeanen kun je als etnocentrisch betitelen, maar dat maakt het niet minder waar.

op 29 04 2015 at 13:45 schreef Nrosa:

WARZAWAT, het worden niet voor niets de ‘donkere middeleeuwen’ genoemd….

op 29 04 2015 at 16:06 schreef WARZAZAT:

@ Nrosa:

Het was grotendeels het Westen die toen ze de Ottomaanse rijk aan het slopen waren die een propaganda machine begonnen, die nog steeds op volle toeren draait,om de uitgestorven Arabische rijk nieuwe leven in te blazen. En een van de strategieën was om alles wat achterlijk en onbeschaafd is toe te schrijven aan de Turken en de Arabieren daar in tegen neer te zetten als de verlichte verongelijkte genieën waaraan het Westen zijn beschaving te danken heeft. Om zo een ideologische basis neer te zetten voor het vacuum wat later “de Arabische wereld” heet.

Ik kreeg vroeger nog op school te horen dat de piramides de graanschuren van de profeet Jozef waren!!!

op 29 04 2015 at 17:17 schreef MNb:

Marten noemt een paar namen: “William Lane Craig, Lee Strobel, Josh McDowell”
Die had ik dan ook net niet in gedachten. Heb je al op “science proves Bible” gegoogeld? Je zou ook Ken Ham en AIG kunnen proberen – een grote naam met veel geld.
Ik wil nog wel een ander vb. noemen. Dit hier

http://www.chick.com/reading/tracts/0055/0055_01.asp

is twee jaar geleden bewerkt tot

http://www.imdb.com/title/tt2741216/?ref_=nv_sr_1

Een paar maanden kwam ik het verhaal tegen met een moslim student in de hoofdrol – in het Nederlands vertaald uit het Engels, afkomstig uit Canada.

op 29 04 2015 at 19:19 schreef Thomas E:

Grappig, die evolutie versus creationisme strip. Een soort sofisme met een hoog jehova getuige gehalte.

op 30 04 2015 at 12:47 schreef wiske:

Religies zitten weer op de eerste rang bij de nieuw-technologische informatie (iets met geld te maken?) en aangezien wetenschap zo goed als opgekocht is door corporaties, wat leuker dan wetenschap een ‘geloof’ te noemen?

op 30 04 2015 at 16:59 schreef greetje van agape:

Ik heb de hele koningsdag op zo’n kuitkleedje gezeten met een stelletje van mijn warriors, geen hond had interessen, en ja natuurlijk zette ik ze in aantrekkelijke standjes, maar uiteindelijk was er iemand die alleen mijn kleedje wilde hebben en nu zit ik nog steeds met die kut poppetjes opgescheept,

op 01 05 2015 at 10:13 schreef J Gorgels:

in de jaren 50/60 van de vorige eeuw circuleerde er een boekje waarin werd aangetoond dat álle belangrijke natuurwetenschappelijke ontdekkingen door Jezuïten zijn gedaan.

op 01 05 2015 at 11:24 schreef Natasha:

Nou ik heb anders het gevaar van hondenspuug, waar je gaten van in je buik krijgt, wel altijd een heel opmerkelijke gevonden aangezien de westerse wetenschap er pas media jaren negentig achterkwam dat de oorzaak van maagzweren niet stress was, maar ecolibacteriën vanonder, juist, de hondentong. Credit where credit’s due hey.

op 01 05 2015 at 12:03 schreef cRR Kampen:

‘Bijgeloof brengt ongeluk.’ (Raymond Smullyan, ca. 5.000 vC).
En verder met De Slinger van Foucault.
Nou weer Jezuïeten…

op 01 05 2015 at 15:21 schreef marten:

@MNb
Jack T. Chick is toch wel een beetje het laagste van het laagste qua christelijk gedachtegoed, met zijn paranoïde tracts. Ik zou hem zeker niet representatief zien voor de moderne orthodox-christelijke apologetiek of filosofie. Ken Ham is goed voor veel ophef met zijn belastingontduiking en bizarre creation museum , maar intellectueel stelt hij niks voor, en worden zijn boeken veel minder gelezen dan de namen die ik noemde.

op 23 12 2021 at 18:27 schreef Rick:

Klopt dat er in verschillende boeken wetenschappelijke feiten staan. Echter staan in die boeken tig foute beweringen. Kortom 1 feit is correct en 99 incorrect. Tot nu toe is de Koran de enige boek waar geen enkele wetenschappelijke fout ontdekt is. 80% is bewezen 100% correct te zijn. 20% is nog niet bewezen omdat de wetenschap nog niet zo ver is. En dan stelen van andere boeken? Knap dat ze 1400 jaar geleden alleen de correcte feiten gejat hebben die nu pas bewezen is. De Koran daagt de mens uit. Vind 1 fout of contradictie . 1400 lang niet gelukt!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS