Home » Archief » Even worse than what Hitler did to the Netherlands


[30.09.2016]

Even worse than what Hitler did to the Netherlands

Peter Breedveld

on7
Illustratie: Shiro Kasamatsu

Ik weet niet hoe vaak ik het nog ga meemaken, waarschijnlijk tot mijn dood en daarna zullen mijn kinderen het nog vaak gaan meemaken, dat de media ontzet onthullen dat Nederland oorlogsmisdaden heeft gepleegd in Nederlands-Indië en dat het geen incidenten waren maar regeringsbeleid. Dat Nederland ‘een spoor van brandende kampongs en stapels lijken door de Indonesische archipel trok’ .

Man, de hele wereld wist dat al in 1948, toen een Australische diplomaat in de VN verklaarde dat wat Nederland in Nederlands-Indië uitvrat, ‘even worse than what Hitler did to the Netherlands’ was. Iedereen wist het, behalve Nederland zelf, dat tot op de dag van vandaag alles onder het eufemisme ‘Politionele Acties’ bedekt. Gezien de manier waarop de politie met getinte mensen omgaat, zou dat eigenlijk meteen alle alarmbellen moeten doen afgaan. Het was een grootscheepse search and destroy-missie, die Nederland uitvoerde. Een vernietigingsoorlog.

Fijn leugenverhaal

En de media deden gewoon mee. Ik vergeet nooit meer het interview met scenarist Lo Hartog van Banda, dat ik niet lang voor zijn dood met hem had. Hij vertelde hoe hij als journalist mislukte omdat hij de opdracht kreeg een voxpop te doen rond de ‘Politionele Acties’. Iedereen behalve een militair bleek tegen maar dat zinde zijn hoofdredacteur niet. “Ik zei: ‘Je hebt een verkeerde opdracht gegeven’, aldus Banda. ‘Je had me moeten vragen eens een fijn leugenverhaal te schrijven over wat de mensen van de politionele acties vinden’. ‘Je toon bevalt me niet’, zei hij toen en ik zei: ‘Jouw kop bevalt me niet’. Nou, toen lag ik er uit.”

Banda, in de jaren dertig werkzaam voor een Javaanse krant, kon het goed met de inlandse bevolking vinden, maakte een hoop lawaai en werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog om die reden samen met NSB’ers in een kooi naar Suriname verscheept, waar hij in Jodensavanne de hele oorlog lang dwangarbeid heeft gedaan.

De bittere ironie zit ‘m vaak in de historische benamingen, valt me op.

Nederlands lijden

Allemaal onder het tapijt geveegd omdat Nederlanders te druk zijn hun eigen slachtofferschap te cultiveren, zomaar door die ondankbare ‘Ploppers’ geterroriseerd, terwijl ze bezig waren iets groots te verrichten in Nederlands-Indië.

Even worse than what Hitler did to the Netherlands‘.

En het was niet de eerste keer ook, dat Nederland als een beest tekeer ging in Nederlands-Indië. Rudy Kousbroek wees er in de jaren negentig op dat er minder tijd zat tussen de Aceh-oorlog en de Japanse invasie van Nederlands-Indië dan tussen de Tweede Wereldoorlog en het verschijnen van zijn magnum opus ‘Het Oost-Indisch Kampsyndroom‘ (read that motherfucker), waarin hij de vloer aanveegt met de mythes rond het Nederlandse lijden onder de Japanners. In die Aceh-oorlog gingen christelijke Nederlanders als Hendrikus Colijn (de latere premier, inderdaad) oudtestamentisch tekeer tegen de bevolking. Vrouwen en kinderen werden aan de Nederlandse bajonetten geregen. Colijn schreef erover aan zijn vrouw:

‘We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb negen vrouwen en drie kinderen, die genade vroegen op één hoop moeten zetten en ze zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.’

Balinese adel uitgemoord

Ja, lieve mensen, dat is nog eens wat anders dan een premier die vroeger thuis niet over homoseksualiteit sprak. Op Bali hebben de Nederlanders rond dezelfde tijd, dat was de tijd van het ‘Ethisch Reveil’ (telkens als ik een Nederlander over ethiek hoor, grijp ik naar mijn revolver) de hele Balinese adel uitgemoord. Lees daar Marion Bloem maar op na. Veel andere Nederlanders zul je er niet over horen.

En dan hebben we nog Jan Pieterszoon Coen, van de Coentunnel. Moordde een heel eiland uit, gewoon de complete bevolking, omdat die liever handel dreef met Portugezen dan met Nederlanders. VOC-mentaliteitje, mensen. Superieure beschaving. Dat moorden liet-ie trouwens door Japanse samurai opknappen. Die hadden ook de schurft aan Portugezen.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Grootschalige slachtpartijen door de Nederlanders in Nederlands-Indië, altijd officiëel regeringsbeleid en met medeweten van iedereen, maar altijd weer ondergesneeuwd door het zelfbeklag van de Nederlanders, die drie jaar lang een koekje van eigen deeg kregen opgediend door de Japanners. Op de Indonesische vakgroep waar ik in de jaren negentig veel rondliep, was er niemand die dat in twijfel trok, ook Cees Fasseur niet, van wie ik colleges heb bijgewoond en die er altijd van wordt beschuldigd Nederlandse misdaden onder het tapijt te hebben geveegd.

Zwarte Piet-oorlog

Helaas zag ik net dat de jaarlijkse Zwarte Piet-oorlog weer is uitgebroken, dus het ‘onthullende’ onderzoek van Rémy Limpach zal wel weer snel in de vergetelheid raken, om over een paar jaar opnieuw te worden onthuld. De laatste tijd zie ik veel verhalen in de media over Nederlandse slachtoffers van de Indonesische rebellen, en dat dít niet wordt erkend, dus dat zal wel de boventoon gaan voeren.

Nederland gaat gewoon never nooit toegeven dat zijn geschiedenis uit niets dan zwarte bladzijden bestaat en dat het de Nazi’s niks te verwijten heeft. Die Dag van Nationale Schaamte komt er nooit. Omdat Nederlanders een onbeschaamd volk zijn.

bassiebirma

Meer over mij weten? Lees dit interview met mij van Enis Odaci op Nieuw Wij.

Frontaal Naakt kost me geld! Véél geld zelfs. Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan de financiële schade te beperken. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 30.09.2016 @ 11:22

[Home]
 

55 Reacties

op 30 09 2016 at 12:12 schreef Azi Azimullah:

Raak!
Dag van Nationale Schaamte is een goede vondst Peter. Helaas, een zichzelf door politieke voortrekkers superieur benoemd volk hoeft geen schaamte te voelen en hen schaamte aanpraten is een dood lopende weg. Net zo dood als de met lijken geplaveide weg van de behoefte aan dominantie en zelfverrijking. De zwijgende archieven zijn de enige tastbare bewijzen die het schaamrood op de kaken kan laten ontstaan. Als alle universiteiten die schatkamers van de waarheid open doen in plaats van hijgend achter het grote geld aan te rennen, is er een begin te maken.

op 30 09 2016 at 13:07 schreef MNb:

“in de Jodensavanne”
Eerst wat pedanterie: Jodensavanne was een plaats – het “de” is overbodig. Tegenwoordig is het onbewoond, al zijn er vage plannen om het te renoveren. Relevant: dat kamp was geen haar beter dan de Jappenkampen. Wikipedia is accuraat.

“De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten.”
In tegenstelling tot de Einsatzgruppen in de tweede helft van 1941 in de Sovjet-Unie, zo verklaarde Himmler.

op 30 09 2016 at 13:53 schreef Hermann:

Atjeh-oorlog (1873-1914), een van de grootste oorlogen uit de Nederlandse (en Atjehse) geschiedenis. En ’n uitermate gewelddadige, waar tot op heden nauwelijks aandacht voor is. Zoals de Duitsers kennen de Nederlanders geen ‘Vergangenheitsbewältigung”.

“Sprongen enkelen in doodsangst uit de kuilen, dan stonden andere marechaussees klaar hen met hunne karabijnen op te vangen en zoo werden allen tot den laatste afgemaakt. Eén der brigadecommandanten vertelde ons na afloop: Luitenant, mijn kerels maakten er gewoon een lolletje van.’” https://javapost.nl/2015/07/08/de-vergeten-atjeh-oorlog/

Atjehs bekendste verzetsheldin was Cut Nyak Dhien en over haar is er in 1988 ’n film gemaakt, die ook de verschrikkingen van die oorlog laat zien. Of de film in Nederland te zien is geweest, dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet, want ik kan er niets over vinden. https://www.youtube.com/watch?v=ZDhWTRdmofQ

Wiki over de film: https://en.wikipedia.org/wiki/Tjoet_Nja%27_Dhien

op 30 09 2016 at 14:26 schreef Thomas E:

Ja, it runs in the family. Het was Marinus Rost van Tonningen, de vader van oorlogsmisdadiger Reinoud (toenmalig echtgenoot van ‘de zwarte weduwe’) die aanvoerder was zogenaamde wraakexpedities in Lombok, Atjeh en Bali (1906). Enkele duizenden burgers zijn daarbij afgemaakt. Dat voltrok zich inderdaad in de nadagen van Het Réveil (officieel van 1815 tot 1865). Nu doen we het niet meer openlijk in naam van God, volk en vaderland, maar heel sneaky in naam van normen en waarden en ‘leefbaarheid’.

op 30 09 2016 at 16:00 schreef Hermann:

Als je er wat van zegt, ben je ‘persona non grata’. Ja, van die partij van Wouter Bos, Diederik Samsom en al die anderen, die voor https://www.google.nl/search?q=slogan+van+de+pvda&espv=2&biw=1536&bih=760&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwig3JPRq7fPAhVDQBoKHb0oB8gQsAQIOg staan. Als je toen het ‘eerlijke verhaal’ vertelde, kon je het bij de PvdA schudden. Veel lijkt er niet verandert.

Ook Joris Ivens, die deze film gemaakt heeft, kreeg ermee te maken. In deze film nam hij het op voor de Indonesiërs, zeer tegen de zin van Drees (PvdA): https://www.youtube.com/watch?v=iAzfM9cQvZQ

Hij kreeg een ‘Berufsverbot’: https://gerard1945.wordpress.com/2015/11/10/censuur-in-nederland-kritische-film-kostte-de-nederlandse-cineast-joris-ivens-zijn-paspoort-2/

op 30 09 2016 at 16:26 schreef Pyt van der Galiën:

Die tweet van Bas Paternotte is natuurlijk voor de eeuwigheid…

op 30 09 2016 at 17:46 schreef Hermann:

Ik ben geen Indo, maar voor de waarheid, zover die verteld kan worden. En verder ben ik een oude lul, die zich voor het verleden interesseert.

@ Murat. U hebt geschreven, Nederland heeft een zwart-wit probleem of van soortgelijke strekking. Dat is waar, maar als de Nederlandse regering ‘zwarten’ nodig heeft, dan is dit principe niet meer van toepassing. Als het ‘kanonnenvlees’ in Indonesië op is, dan komen deze mensen goed van pas, al komen ze uit Liberia. Ze kregen dan zelfs ‘een Nederlandse naam”! Kijkt U maar eens naar deze docu over de KNIL-militairen. (Rond 10:00 over de Afrikaanse ‘vrijwilligers’).

https://www.youtube.com/watch?v=S2RYcv-yPQY

U hebt niet gereageerd, maar zult dit waarschijnlijk lezen. Vandaar.

En als ’t, zoals in WO I, helemaal niet anders kan, dan werft man ??? (aantal niet goed bekend) Chinezen aan om aan de oorlog deel te nemen (bevoorrading etc. Ze mochten niet aan de gevechtshandelingen deelnemen). Na gedane arbeid werd hen een ‘pleur op’ te kennen gegeven. http://www.chinasquare.be/dossiers/chinezen-in-poperinge-en-omstreken-in-%E2%80%A6-1917/

Je hebt ze niet nodig, mensen die niet room-blank zijn, tenzij je ze nodig hebt.

op 30 09 2016 at 20:52 schreef Al Bakrastani:

Weg met de Nederlanders!

op 30 09 2016 at 23:04 schreef Thomas E:

Ho ho Al Bakrastani, daar zitten héél veel mensen met een allochtone achtergrond tussen. Of bedoel je misschien bleke inteelt hollanders?

op 30 09 2016 at 23:51 schreef Murat:

Moet je je eens voorstellen dat de Turken een wet aannemen dat Nederlandse immigranten in Turkije de genocide op Indonesiërs moeten erkennen.

En als Nederlandse immigranten in Turkije op een genocide ontkenner stemmen (Rutte) ze hun baan kwijtraken.

op 01 10 2016 at 05:35 schreef Sum:

Nederland, heeft kilo’s boter op zijn hoofd. Dat het internationale strafhof ICC in Den Haag is, is een missertje denk ik zo.

op 01 10 2016 at 08:34 schreef Trawant 55:

Die Bas Paternotte…is die eigenlijk wel 100%? Ik bedoel, zitten we niet allemaal een verstandelijke beperkte belachelijk te maken? Hetzelfde geld voor die Jan Roos.

op 01 10 2016 at 10:00 schreef Hermann:

Korter kan ik ’t zelf niet schrijven: “Ook in Nederlands-Indië was de handel in opium (later geimporteerd uit Turkije) een (koloniaal) staatsmonopolie. In het zeer conservatieve Nederland van de 19e eeuw werd er niet openlijk overgesproken, maar toch was het algemeen bekend. Men zegt dat de Gouden Eeuw mede gefinancierd werd door de opium handel, net zoals later de aanleg van de spoor- en waterwegen werd gefinancierd uit de Indische baten.
In 1824 werd door de ‘koopman-koning’ Willem I de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) opgericht met als doel de financiéring van de handel met Java e.o. Winst bleef echter uit, totdat in 1827 Willem I besloot om de NHM het monopolie op de invoer van opium te geven : meteen werd winst gemaakt.
Een eeuw later, dus in 1924, werden in het herdenkingsboek keurig de winsten op de opium handel vermeld.
Halverwege de jaren zestig ging de NHM op in de ABN, die later weer op ging in de ABN Amro. Dankzij het feit dat Willem I grootaandeelhouder was van de NHM moet niet alleen hij, maar ook zijn nakomelingen flink verdiend hebben aan de opium handel. Volgens Forbes heeft Beatrix nog steeds 10% van de aandelen van ABN Amro.
http://home.iae.nl/users/arcengel/China99/Shanghai_intro.htm

op 01 10 2016 at 10:28 schreef Al Bakrastani:

@Thomas E.

Alleen de bleke Nederlanders natuurlijk!

op 01 10 2016 at 11:07 schreef tonnie:

Chokran Al Bakrastani – ik ben zo’n bleke Nederlander. Dus ik moet maar weg? Zullen mijn Tunesische zoon, schoondochter en kleinkinderen niet leuk vinden…

op 01 10 2016 at 12:36 schreef Murat:

Tonnie,

Vraagje zonder bijbedoeling.
Jij bent een Nederlander, maar je noemt je kinderen Tunesisch. Waarom?

op 01 10 2016 at 13:39 schreef ElTurco:

V.S. zwijgen over Indianen, Duitsland-Engeland-Frankrijk over Afrika, Asia enz. Het is altijd hetzelfde hypocritie over andermans gebeurtenissen zeuren terwijl je de voorbeeld bent van de massamoorden.

op 01 10 2016 at 14:14 schreef tonnie:

Murat,
mijn ex was Tunesisch, ik heb daar gewoond en mijn zoon is daar geboren. Kan me redelijk redden in de taal. Schoondochter is 100% Tunesisch, kleinkinderen dus 75%. Duidelijk zo? Vraag gerust hoor.

op 01 10 2016 at 15:19 schreef Marc van Oostendorp:

Niet dat het er in the grand scheme of things veel toe doet, maar het ‘ethisch reveil’ bedoel je denk ik niet – want dat was een (ja-wat-eigenlijk) uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De bedenker van dat reveil, Van Agt, hield zich meer bezig met het laten neerschieten van Molukkers dan van Balinese adel.

op 01 10 2016 at 15:51 schreef Peter:

Ik bedoel Ethisch Reveil, dank je. De periode na Max Havelaar, zeg maar, waarin Nederland zichzelf de opdracht gaf de inlandertjes te gaan verheffen.

op 01 10 2016 at 16:12 schreef MNb:

Murat laat zijn fantasie de vrije loop: “Moet je je eens voorstellen dat ….”
Dat zou ik best lollig vinden.

op 01 10 2016 at 17:36 schreef Hermann:

@ ElTurco U hebt gelijk, maar de Nederlandse regering staat vooraan als andere landen de maat genomen wordt. Jan Pronk, die dacht te weten hoe ’t verder met Indonesië moest (mensenrechten), is door Soekarno ongeveer het land uitgezet. Duitsland is diep door ’t stof gegaan vanwege WO II, naar ontkent z’n koloniale verleden in Afrika tot op de dag van vandaag.

“Sie sehen in der Vernichtung der Hereros “die kolonialen Wurzeln der deutschen Nazi-Ideologie”, die schließlich in der Ermordung von sechs Millionen Juden geendet habe.” http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-kolonien-heikles-erbe-in-afrika-1.1939219

Hoewel de voormalige koningin Wilhelmina nooit ’n voet aan wal in Indonesië heeft gezet, was de laatste koninginnedag aldaar in 1941, waar de Nederlanders pronkten met ’n militaire parade. Hier ’n film over die tijd – de Engelstalige tekst spreekt boekdelen. “The colonial social order was based on rigid racial and social structures with a Dutch elite living separate but linked to their native subjects.” https://www.youtube.com/watch?v=2N50_YJhhsU

op 01 10 2016 at 19:42 schreef Hans Jansen:

Nederlanders zijn altijd al smeerlappen geweest door de eeuwen heen . Maar welk volk niet in oorlogstijd ?
Peter je vergeet 1 ding dat je zelf ook Nederlander bent

op 01 10 2016 at 21:01 schreef sjonnie:

Peter is inderdaad geen Nederlander hans en heet ook geen Peter maar
Jan Joosten van Lodensteyn.

Echt waar.

op 01 10 2016 at 23:01 schreef dewanand:

REF Cit:

op 30 09 2016 at 23:51 schreef Murat:

‘Moet je je eens voorstellen dat de Turken een wet aannemen dat Nederlandse immigranten in Turkije de genocide op Indonesiërs moeten erkennen.’

‘En als Nederlandse immigranten in Turkije op een genocide ontkenner stemmen (Rutte) ze hun baan kwijtraken.’

———— reactie wieroe en dewa aapje:

N1: Ja Murat, eigenlijk dacht ik altijd dat jij niet een je naam kon schrijven in het Nederlands na het lezen van je teksten, maar deze posting is toch verrassend.

N2: maar Murat, weet je dat de blanken olie uitkookten uit afgehakte hoofden en lijken van negers en indianen voor hun olie lampen??? Jij zou de boeken hierover moeten doorsnuffelen.

N3: ja Murat je weet toch dat men de ruim 600 miljoen lijken van negers, koelies, HONDoes, indianen ea Untermenschen nooit heeft geteld sedert de Koloniale Holocaust begon, 1492 tm grofweg 1940??

op 02 10 2016 at 03:19 schreef Murat:

Dat is inderdaad niet de echte MNb.

op 02 10 2016 at 06:51 schreef Thomas E:

” Duitsland is diep door ’t stof gegaan vanwege WO II, naar ontkent z’n koloniale verleden in Afrika tot op de dag van vandaag.”

Wat betreft Zuid-West Afrika heeft Duitsland de genocide van 1904 weldegelijk erkend, Hermann. Dat gebeurde in 2004 door minister van ontwikkelingssamenwerking Heidemarie Wieczorek-Zeul, officieel namens de Duitse regering. Op een dergelijke erkenning is Nederland nog niet te betrappen geweest.

op 02 10 2016 at 08:27 schreef Hermann:

@Thomas E Op wiki is dit te lezen: “Einer der bekanntesten außenpolitischen Akzente war Wieczorek-Zeuls Beitrag zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands. Im August 2004 reiste sie aus Anlass des 100-jährigen Gedenkens an den Völkermord an den Volksgruppen u.a. der Herero durch die deutschen kaiserlichen Truppen nach Namibia. In ihrer Rede bat sie „im Sinne des gemeinsamen Vater Unsers um Vergebung unserer Schuld.“ Dieser Vorstoß war umstritten, da das Außenministerium unter dem damaligen Minister Joschka Fischer in der Konsequenz justiziable Wiedergutmachungsansprüche an Deutschland befürchtete.”

Ik lees daaruit, dat de Duitsers, net als de Nederlanders m.b.t. Indonesië, bang waren voor ‘herstelbetalingen’: het waren omstreden uitspraken, waar niet de gehele Duitse regering achter stond.

Maar misschien hebt U gelijk. Ik zal nog eens op onderzoek uit gaan.

op 02 10 2016 at 09:39 schreef Thomas E:

Ik herinnerde me dat iets dergelijks in begin 2000 had plaatsgevonden, omdat een oude ’tante’ van mij me er toen op wees. Zij was daar als kind opgegroeid en bleef altijd heimwee houden naar Zuid-West Afrika.
Ik heb het opgezocht en op de Nederlandse Wiki is te lezen: “Pas in augustus 2004, tijdens de jaarlijkse herdenking van de Herero, verklaarde de Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Heidemarie Wieczorek-Zeul dat haar regering de genocide van 1904 betreurt”.

op 02 10 2016 at 09:47 schreef Thomas E:

Sorry Peter voor de dubbele posting, maar hier nog een link voor Hermann:
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-verbrechen-an-herero-und-nama-dieser-schritt-ist-unvermeidlich-1.2459981

op 02 10 2016 at 10:31 schreef Peter:

Gewoon niet doen, Thomas. Reactie gepost, kans verkeken.

op 02 10 2016 at 11:06 schreef Leonard:

‘Dat het de nazi’s niet te verwijten heeft’. Leg dat de Nederlandse nabestaanden van de Oorlog maar uit.

op 02 10 2016 at 11:17 schreef Peter:

Ja want het moet natuurlijk ALTIJD over Nederlandse slachtoffers gaan.

op 02 10 2016 at 11:52 schreef Leonard:

Wie zegt dat ik vind dat het altijd over Nederlandse slachtoffers moet gaan? Volgens mij wordt door jou en in de reacties terecht aandacht besteed aan de vele slachtoffers die door Nederland zijn gemaakt en de gruwelijkheden die zijn begaan. Het is goed dat hier nu eindelijk onderzoek naar wordt gedaan. Maar je slot is zo vreemd. Leg eens uit waarom Nederland de Nazi’s geen verwijten mag maken? Mag je anderen geen verwijten maken als landgenoten zich schuldig hebben gemaakt aan gruwelijkheden? Heeft Nederland door haar verleden nu het recht verloren om kritiek te hebben op andere landen? Natuurlijk zonder je op de borst te kloppen en te denken dat je de beste cultuur bent, want dat zijn we niet.

op 02 10 2016 at 12:00 schreef Peter:

Het is een zegswijze, Leonard. Als je zegt dat iemand iemand anders niets te verwijten heeft, bedoel je dat die persoon zelf net zo erg is als degene die hij iets verwijt. ‘De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet’.

op 02 10 2016 at 12:09 schreef Hermann:

@ Thomas E Dank. Misschien nog niet helemaal zover, maar “Die Bundesregierung will die Tötungen künftig als Genozid bezeichnen.” http://www.sueddeutsche.de/politik/vernichtungskrieg-in-deutscher-kolonie-berlin-nennt-herero-massaker-erstmals-voelkermord-1.2560988

Dus U hebt gelijk door te stellen “Op een dergelijke erkenning is Nederland nog niet te betrappen geweest.” Rutte komt in Zomergasten niet veel verder dan ‘politionele acties’ en vergeet gemakshalve de haast vergeten Atjeh-oorlog; ’n teken, hoe de huidige regering over die perioden denkt.

Hier ’n docu, waarin onderzocht wordt of de genocide op de Herero een opmaat was voor de vernietiging van de Joden in WO II: https://www.youtube.com/watch?v=8UehndG8HQg

op 02 10 2016 at 12:44 schreef Leonard:

Oké prima. De vraag is hoe we het beste kunnen omgaan met het leed dat Nederlanders anderen hebben aangedaan en dat Nederland anderen aandoet (en waar we zelf al dan niet aan meedoen). Een dag van de zelfreflectie misschien? Van schaamte in de hoek kruipen heeft ook weer geen zin want het verleden verander je niet meer. Maar hoe kolonialistisch handelen we nu nog en hoe kunnen we ons verbeteren? En hoe kunnen we ons rechtsysteem behouden? Daar zeg je soms zinnige dingen over, maar het is vaak wel erg extreem en alleen negatief. Ik lees bij jou nooit over positieve voorbeelden We kunnen toch ook leren van de vele goede en positieve dingen die er gebeuren en gebeurden in Nederland, vroeger en nu? Laat het allemaal maar wat softer en positiever zijn. Met vele liters thee die worden gedronken. Geen burgeroorlog want Nederland bestaat uit meer dan A. Naninga en Ebru Omar.

op 02 10 2016 at 15:54 schreef MNb:

“Leg eens uit waarom Nederland de Nazi’s geen verwijten mag maken?”
Leonard, ooit van dubbele standaard en hypocrisie gehoord?
Die vraag van je is al lang en breed beantwoord. Gewoon ruiterlijk erkennen dat in Nederlands nationaal belang allerlei misdaden zijn begaan, van klein bier tot gruwelijk. Kijkt geen Aziaat of Surinamer je persoonlijk op aan.
Wat doen Nldse gezagsdragers? Ze roepen op tot het zoveelste onderzoek, terwijl de simple feiten al enkele tientallen jaren bekend zijn. Dwz., voor wiet het weten wil.
Hoe we er niet het beste mee om kunnen gaan: jouw “jamaar wij Nlders hebben heus ook wel heel veel goeie dingen gedaan, hoor , echt waar!” Weten die Aziaten en Surinamers ook wel. De laatsten weten bv. heel goed waarom zij het beste drinkwater van het hele continent hebben. Niet relevant mbt. slavernij en contractarbeid.

op 02 10 2016 at 16:45 schreef Leonard:

Mnb, Dus Nederland mag ook niets zeggen tegen Rusland vanwege de MH17? Daar hebben we geen recht meer op vanwege alle wandaden? Positieve dingen benoemen is om te kunnen zien hoe het anders kan, niet om gruwelijke daden te verbloemen.

op 02 10 2016 at 18:00 schreef Leonard:

Mnb, Je schrijft dat de feiten voor het oprapen liggen, dat de simpele feiten al jaren bekend zijn. Maar er is nooit echt goed onderzoek gedaan naar de ‘politiomele acties’. Dat het een vieze oorlog is geweest, weet iedereen. En Nederlanders maken zich er makkelijk vanaf door te zeggen: ‘Wij geven gewoon toe dat we fout zijn geweest. Kijk nou naar de Turken, die erkennen hun genocide niet’. Maar intussen is jaren toegedekt wie zich precies waar aan schuldig heeft gemaakt. En de jurdische term ‘oorlogsmisdaden’ heeft de regering altijd vermeden. Nu wordt er eindelijk goed in de archieven gespit en worden naam en toenaam genoemd. De schuldigen zijn meestal al overleden, maar beter laat dan nooit.

op 02 10 2016 at 21:01 schreef MNb:

“er is nooit echt goed onderzoek gedaan”
Jij bent dus één van diegenen die het niet weten wil. Tja, dan verrast de domheid van je vraag ook niet.

op 03 10 2016 at 05:06 schreef Leonard:

Wat wil ik niet weten? Dat er zo veel gruwelijke dingen zijn gedaan door de Nederlanders? Lees wat ik echt schrijf. Natuurlijk zijn die moorden en andere misdaden van Nederlanders allang bekend. Maar deze misdaden zijn onvoldoende geadresseerd. Er worden nu veel meer namen bekend van de personen die deze misdaden hebben begaan. Voor nabestaanden wordt het dan ook mogelijk te gaan procederen, want hiervoor is heel precieze feitelijke informatie nodig met naam en toenaam. Dat hier extra onderzoek naar wordt gedaan, zou je moeten toejuichen. En je zou het moeten toejuichen dat Nederlanders nu eindelijk wat aan zelfonderzoek gaan doen, zij het veel te laat. Als Nederland deze onderzoeken nu noet zou doen, zou je hierover weer boos kunnen zijn. Verder graag een beetje aardiger.

op 03 10 2016 at 12:58 schreef sjonnie:

Zelfs oud ss’ers (waffen ss divisie wiking) werden ingezet vanwege hun “ervaring” met het verdelgen van ongewenste elementen, Leonard.
Archieven staan vol gegevens maar die liggen ergens in een lade stof te verzamelen.

op 03 10 2016 at 15:50 schreef Hermann:

@ sjonnie. De Leeuwarder Courant schreef er nog in 27 juni 2008 over. Het is dus niet helemaal in de vergetelheid geraakt. Van Nederlandse kant is er nauwelijks interesse in het koloniale verleden – dat is koloniale geschiedenis en hoort kennelijk niet bij de Nederlandse geschiedenis. Trouwens, de Nederlandse Waffen-SS’ers, dat was ’n dingetje van wijlen prins Bernard.

https://gerard1945.wordpress.com/2015/11/11/op-verzoek-van-prins-bernhard-hebben-honderden-ex-waffen-ssers-in-indie-gevochten/

@Leonard. Waarom aardig zijn tegen zulk soort lui, die in toenmalig West-Indië de grootste coca-plantages ter wereld hadden en verder veel bloed aan hun handen? En dat alles voor “a fistful of dollars”.

Wilhelmus van Nassaue,
Ziet gij dien heldenstoet?
Zij schoten op de vrouwen
En drenkten ’t land met bloed.
De kwasten der banieren
zijn darmen van een kind.
Licht dat ge aan hun rapieren,
nog vrouwenharen vindt.

http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/atjeh.htm

op 03 10 2016 at 16:52 schreef sjonnie:

Herman, het idee kwam inderdaad van Bernard, maar al snel trok hij die keutel weer in.

op 03 10 2016 at 17:05 schreef Leonard:

Hermann, je moet inderdaad vooral niet aardig zijn tegen dit soort lui. Lijk ik dat in mijn comments te suggereren? Laat ik dan die suggestie maar meteen wegnemen. Ik houd van aardigheid en positiviteit, maar dan niet in de richting van oorlogsmisdadigers en psychopaten.

op 03 10 2016 at 18:01 schreef sjonnie:

Ach, gewoon stug volhouden in je eigen zinloze gezwam leonard.

op 03 10 2016 at 18:26 schreef Hermann:

@ sjonnie. Dat stond al omfloerst beschreven in de link van Gerard de Boer. Helemaal weg was ’t voorstel van Bernard dus niet. Filmpje tijdens de verloving: https://www.youtube.com/watch?v=O0Y2AJfVubk

@ Leonard. Ik snap U wel, vriendelijkheid doet de mens goed. Verrassend, dat U over psychopaten begint. Mensen kunnen van 0 tot 100 scoren: vanaf 75 zijn deze mensen een gevaar voor de medemens. U kunt er ééntje zijn, ik, @sjonnie en velen met ons. Wilders, Samsom etc.. Moet ik aardig zijn tegen Jan Roos? Al enige maanden probeer ik me in te lezen over psychopaten. Ik geef U hier een link naar Dr. Lydia Benecke, die er vanuit haar werk over verteld. Helaas Duitstalig.
https://www.youtube.com/watch?v=56SgLXh46R4

Veel ruimte om te schrijven is hier niet, vandaar.

op 03 10 2016 at 20:06 schreef Leonard:

Dank je, Hermann! Ik zal het bekijken!

op 04 10 2016 at 10:47 schreef Hermann:

Het zit de Nederlander in de genen, lijkt wel. Dat ’n historicus zoiets kan schrijven: “Sterker nog, pas vanaf het einde van de negentiende eeuw begon er zoiets te ontstaan als één Indonesisch gemeenschapsgevoel. En dat is eerder dankzij, dan ondanks de Nederlandse overheersing.”

https://javapost.nl/2016/09/30/richt-een-museum-op-over-het-nederlands-indische-verleden/#more-11692

op 04 10 2016 at 13:18 schreef Mario:

@Hermann

Veel ruimte om te schrijven is hier niet, vandaar.

Peter laat regelmatig gastschrijvers aan het woord. En er is tevens het open podium van Krapuul.

http://www.krapuul.nl/help/open-podium/

Ik heb de indruk dat jij voldoende te vertellen hebt.

op 05 10 2016 at 16:31 schreef sjonnie:

Hermann, Stanley Migram en Philip Zimbardo toonden met (omstreden) experimenten aan dat veel mensen vrij simpel tot dit soort daden in staat zijn. Het Stanford experiment moest vroegtijdig afgebroken worden omdat het volledig uit de hand liep.
Solomon Ash toonde aan dat mensen liever niet buiten de groep vallen en vreemd gedrag gaan vertonen.

Vaak zie je mensen oordelen op basis van wat ze uit de media meekrijgen, zoals de dood van een arrestant en dan los gaan.

Eng.

op 07 10 2016 at 03:02 schreef Murat:

Sjonnie,

Je gelooft het niet maar ik heb gewerkt met Zimbardo. Heb ook leuke foto’s maar uit privacy overwegingen ga ik dat maar niet doen ;). Momenteel begeleid ik een van zijn master studenten bij zijn promoveren tot Doctor.

op 07 10 2016 at 16:13 schreef sjonnie:

Murat, wat leuk man. En met Zimbardo gewrkt en een leerling begeleiden.
Top!

op 08 10 2016 at 16:07 schreef Hermann:

De naam van het Nederlandse concentratiekamp in Suriname, Jodensavanne, is hier al genoemd. Er waren er meer, oa. het concentratiekamp, begin 1928, in Boven Digul. Wiki: “In totaal heeft het kamp volgens De Jong ongeveer veertienhonderd gedeporteerden geteld, van wie er ‘enige tientallen’ in het kamp stierven.”, maar hier kan men anders lezen – “vlot en geruisloos laten afsterven”: http://www.west-papua.nl/Publiciteit/Verbanningsoord%20Boven-Digul.htm

’n Ander concentratiekamp was op eiland Onrust, waar ook Joden die voor nazi-Duitsland gevlucht waren, gevangen werden gehouden. Nederland toen al bezet, maar tegen ‘die bruintjes’ en vluchtelingen durfden ze dan wel weer. Maar wel alles onder de pet houden.

” Over het lot van de Duitse en Oostenrijkse Joden in Nederlands-Indië van vóór de Japanse bezetting is hier daarentegen weinig bekend.”
https://sites.google.com/site/messiaansestudies/duitse-joden-achter-indische-kawat

En: “…in november 1949 met elkaar afgesproken de wederzijdse excessen/oorlogsmisdaden niet meer op te rakelen c.q. te bestraffen.
http://gdb.bloggertje.nl/note/57583/de-amnestie-ordonnantie-inzake-de-oorlogsmisdaden.html

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS