Home » Archief » Factcheck: etnisch taboe


[04.03.2013]

Factcheck: etnisch taboe

Johan van der Knijff

Weinig lezers van deze site zal de ophef over twee recente stukken van Joost Niemöller over het etnische taboe zijn ontgaan.

Kort na publicatie van het eerste stuk barstte op Twitter een bescheiden storm van verontwaardiging los, en Miko Flohr schreef voor The Post Online een reactie waarin hij zich afvraagt waarom website de Dagelijkse Standaard een podium biedt aan uitdragers van ideeën die tegen de klassieke rassenleer aanhangen.

Peter Breedveld merkte eerder al opdat Flohrs reactie vooral lijkt ingegeven door morele verontwaardiging, en wat mij betreft is die verontwaardiging ook volkomen terecht. Maar Niemöller claimt herhaaldelijk dat zijn betoog wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Tijd voor een fact-check!

Etnisch taboe

Niemöllers betoog in een notendop: mensen verschillen van elkaar, en sommige van die verschillen zijn gekoppeld aan etnische groepen. Hij stelt dat we het bestaan van zulke verschillen tegenwoordig niet meer accepteren. Zo blijven volgens hem ‘negers (…) beter in sport en muziek en seks, ook al vinden we dat eigenlijk racistisch‘ (hij schrijft het echt!), en ‘als allochtonen meer stelen, verkrachten, slechtere schoolcijfers halen, vaker werkloos zijn en meer overvallen plegen, dan lossen we dat op door het woord ‘allochtoon’ op te heffen‘.

Dit heeft volgens hem geleid tot een etnisch taboe, met als gevolg een maatschappij ‘die extreem gespitst raakt op etnische verschillen, puur omdat hen [sic] de waarheid onthouden wordt‘.

In een vervolgstuk stelt hij dat:

  1. etnische verschillen genetisch zijn bepaald, en
  2. dat deze verschillen voor een groot deel ons gedrag sturen.

In de rest van deze fact-check beperk ik me tot deze twee stellingen: waarop zijn ze gebaseerd, en in hoeverre worden ze ondersteund door de door Niemöller aangedragen ‘feiten‘?

Wat zijn etnische groepen?

Om te beginnen heeft Niemöller het over etnische groepen, maar hij vermeldt niet wat hij hier precies onder verstaat. Hiervoor moeten we naar zijn reactie op het stuk van Miko Flohr, waarin hij aangeeft dat hij ‘genetisch samenhangende gehelen‘ bedoelt. Maar waar haalt hij dit eigenlijk vandaan? Ik heb er maar eens een paar gangbare definities op nageslagen (bijvoorbeeld hierhier en hier), en in alle gevallen benadrukken die vooral sociaal-culturele aspecten. In sommige definities is afkomst ook een factor, maar het is zeker niet de belangrijkste. Verder is de precieze invulling van het begrip etniciteit hoedanook niet echt duidelijk gedefinieerd. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat uit een Nature artikel van een paar jaar terug:

First, it is essential to point out that ‘race’ and ‘ethnicity’ are terms without generally agreed-upon definitions. Both terms carry complex connotations that reflect culture, history, socioeconomics and political status, as well as a variably important connection to ancestral geographic origins.

En wie zegt dit allemaal? Nou, de voormalige directeur van het National Human Genome Research Institute. Maar Niemöller weet het natuurlijk allemaal beter, die bepaalt gewoon zèlf wel even hoe het zit, en zuigt daarbij zonder enige onderbouwing die definitie uit z’n duim die hem het beste uitkomt.

Vervolgens de genetische component. Hierbij komt Niemöller eerst met de karikatuur aanzetten van “racisme gillers” die de “feiten” niet willen kennen waaruit zou blijken ‘dat het de genen zijn die ons maken en breken‘. Van dit laatste zijn volgens hem ‘honderdduizenden‘ voorbeelden te vinden uit genetisch en IQ-onderzoek. In zijn stuk noemt hij er twee:

Genetische basis van intelligentie

Als eerste voorbeeld haalt hij een Chinees onderzoek aan dat probeert intelligentie te koppelen aan genetische eigenschappen. Maar dit gaat om nog lopend onderzoek, waarvan de resultaten nog helemaal niet zijn gepubliceerd! Het ondersteunt Niemöllers betoog dus op geen enkele manier. Daarnaast lijkt “intelligentie” in dit onderzoek gereduceerd te zijn tot IQ, en zoals Matthijs Krul op deze site al eens uitlegde kleven hier talloze bezwaren aan.

Strijders-gen

Als tweede voorbeeld noemt hij de ontdekking van een strijders-gen. Het gaat hierbij om het MAO-A gen, waarvan een bepaalde mutatie op basis van een aantal wetenschappelijke studies is geassocieerd met agressie en asociaal gedrag. De mutatie zou ook in hoge mate voorkomen bij Amerikaanse jongens die deel uitmaken van jeugdbendes. Uit ander onderzoek is bekend dat de mutatie relatief vaker voorkomt bij mensen met een (o.a.) Chinese of Afrikaanse afkomst, en minder vaak bij Kaukasiërs en mensen afkomstig van het Iberisch schiereiland. Voor Niemöller reden om te concluderen:

Het directe agressieve gedrag, bij wetenschappers ook wel de ‘in your face attitude’ genoemd, die onder zwarten vaker voorkomt, blijkt een relatie te hebben met etniciteit.

Jammer voor Niemöller is dat de wetenschappelijke onderbouwing van de strijders-gen theorie nogal wat zwakke plekken vertoont. Een goed overzicht gevendeze twee artikelen van wetenschapsschrijver John Horgan op het blog van Scientific American. Ik licht er drie punten uit.

Asociaal gedrag

Om te beginnen is er een vaak aangehaalde studie uit 2002, waarin een verband wordt aangetoond tussen de mutatie (het strijders-gen) en asociaal gedrag . Belangrijk is, dat het hier alleen gaat om mensen die als kind waren mishandeld. De studie laat dus niet zien dat de genmutatie direct het gedrag bepaalt, maar toont op zijn best aan dat de mutatie van invloed is op de gevoeligheid voor omgevingsfactoren. Maar zelfs dit is niet zeker: twee vergelijkbare studies lieten juist helemaal géén verband zien tussen het strijders-gen en asociaal gedrag.

Niemöller haalt zelf twee stukjes van de Science Daily website aan. Het eerste gaat over een studie waarin deelnemers op de computer een taak uitvoeren waarmee ze geld kunnen verdienen. Hen wordt verteld dat een anonieme partner (in werkelijkheid een computer) een deel van het verdiende geld kan afpakken. Deelnemers kunnen hun partner hiervoor straffen door hem een hete (pikante) saus toe te dienen. Uit de resultaten blijkt, dat deelnemers met het strijders-gen iets vaker hete saus toedienden dan degenen die de mutatie niet hebben, maar de verschillen waren marginaal (resp. 75 en 62 procent). Dit ging alleen op voor grotere bedragen – bij kleine bedragen waren er helemaal geen verschillen! Verder kun je je natuurlijk afvragen in hoeverre het toedienen van hete saus nu echt maatgevend is voor agressie, maar dit terzijde.

Het tweede Science Daily stuk bespreekt een studie die laat zien dat Amerikaanse jongens met de mutatie vaker deel uitmaken van jeugdbendes. Binnen de populatie mannelijke bendeleden die gebruikmaken van wapens, bleken de dragers van de mutatie ook oververtegenwoordigd. Een blik op de onderliggende data laat echter zien dat maar 7,5 procent van de jongens met de mutatie deel uitmaakte van een jeugdbende (tegenover 3,5 procent van de jongens zonder de mutatie) –de overgrote meerderheid was dus géén bendelid. Verder had 39 procent van de bendeleden nièt de mutatie. Op zijn best toont deze studie dus een beperkt effect aan.

Samenvatting

Laat ik het nog eens samenvatten: Niemöller beschouwt eerst “etnische groepen” als ‘genetisch samenhangende delen‘, waarmee hij alle gangbare definities in de wind slaat. Vervolgens beweert hij dat etnische verschillen genetisch bepaald zijn (zoek de cirkelredenering!), en voor een ‘groot deel‘ ons gedrag sturen. En wat verstaat Niemöller onder een groot deel? Nou, ‘95 procent‘ lijkt hem ‘redelijk‘, ‘maar misschien is het wel 100 procent‘, schrijft hij hier. Ten slotte claimt hij dat dat zijn betoog wordt ondersteund door “honderdduizenden” voorbeelden uit genetisch en IQ-onderzoek. Maar van de twee voorbeelden die hij aanhaalt, toont het eerste helemaal niets aan, terwijl het tweede op zijn best een zwak verband laat zien tussen een genmutatie en gedrag (waarbij omgevingsfactoren uiteindelijk van doorslaggevend belang lijken te zijn).

Geraaskal

Nu zou dit deerniswekkende broddelwerk nog bijna om te lachen zijn, ware het niet dat Niemöller door velen als een serieus journalist wordt beschouwd: hij treedt op als commentator bij de NCRV en de NTR, en publiceert regelmatig opiniestukken in de Volkskrant. Volkskrantredacteur Chris Rutenfrans noemde Niemöller’s stuk zelfs tot twee keer toe schitterend. Niemöller en zijn ideeën zijn blijkbaar mainstream!

Matthijs Krul sloeg eerder op deze site al eens de spijker op de kop door Niemöllers genetische theorieën te karakteriseren als ‘een wanhopige poging om vooroordelen en kleinburgerlijke angst voor het vreemde aan te kleden in wetenschappelijke terminologie‘. Het ongefundeerde geraaskal over hetetnische taboe bevestigt dit nog eens.

Niemöller stelt zelf dat de maatschappij extreem gespitst raakt op etnische verschillen, puur omdat haar de waarheid onthouden wordt. Hier lijkt mij een verantwoordelijkheid te liggen voor al diegenen die Niemöller nu een platform bieden om zijn stupide waanideeën salonfähig te maken. Om zijn eigen woorden te gebruiken: ‘het kan domweg niet ontkend worden. Het is traceerbaar voor iedereen.

Volg Johan van der Knijff op Twitter.

Fact-check, Gastschrijver, 04.03.2013 @ 07:46

[Home]
 

59 Reacties

op 04 03 2013 at 08:23 schreef Ralph van der Geest:

Goed stuk. Wordt hier op een prima manier aan de hand van feiten de vloer aangeveegd met de racistische ideeën van Niemoller, hier gebeurt dat met zijn geblaat over immigratie.
http://www.flipvandyke.nl/2012/07/journalist-joost-niemoller-schreef-een-boekje/
Toch dit: aangezien degenen die Niemoller tracht op te jutten tot haat niet de meest snuggere figuren zijn en zich meestal door de onderbuik laten leiden en derhalve niet geinteresseerd zijn in feiten (evenmin als Niemoller dat is, die de verdenking op zich laadt behalve een weerzinwekkende charlatan te zijn ook een pathologische leugenaar te zijn), is het belangrijk naast die feiten te noemen ook adverteerders en mogelijke adverteerders aan te blijven spreken op hun gedrag.
Daarom nogmaals hulde aan Herbert Kuiling die KLM heeft aangesproken op háár beleid ter zake.
En het helpt: bedrijven zijn erg gevoelig voor imagoschade.
Komt bij dat wanneer is drie of desnoods twee mensen weet over te halen niet meer bij racisme steunende bedrijven te kopen, en die mensen halen ieder weer twee of drie anderen over enzovoorts..moet je eens zien wat voor een economische schade ze na een week lijden.
Niemoller is overigens geen journalist…

op 04 03 2013 at 09:17 schreef Vanes:

Goed stuk en een prima weerwoord op Niemöller’s wetenschappelijk analfabetisme. Het onderstreept tevens mijn grootste zorg, dit soort broddelwerk (met de daaraan gekoppelde semi-fascistische rechtse leeghoofden, ik som ze maar niet meer op) rukt op naar de mainstream. Dat is geen nieuws: onze ‘kwaliteits’ journalisten kunnen al in geen tijden meer wetenschap van pseudo-wetenschap onderscheiden. DWDD had daarvan onlangs weer een pijnlijk voorbeeld met het item over de documentaire “een dansend hart” over facilitated communication.
Wie iets te zeggen wil hebben in deze wereld moet wetenschap begrijpen, liever zeggen we tegen Robbert Dijkgraaf: “wat ingewikkeld”.
Van die onwetendheid maakt populistisch rechts slim gebruik.

op 04 03 2013 at 09:28 schreef Tayfun Balçik:

Het is geen toeval dat mensen die Joost Niemoller verdedigen in de Volkskrant (Jonathan van het Reve, Vonk, afgelopen zaterdag) ook geen problemen hebben met het apartheidsbeleid van Israël of het gebruik van drones in een ‘war on terror’. Van het Reve sluit zijn stuk als volgt af: ‘Het probleem met de term ‘racisme’ zit hem in dat ‘-isme’: het impliceert een ideologie, een geloof, een doel. Niemoller daarvan beschuldigen omdat hij, hoe lomp ook, iets bespreekt, iets veronderstelt, kan volgens Van Dale wel juist zijn, maar sterk is het bepaald niet. Tenzij je het debat wilt smoren natuurlijk, dan werkt het juist uitstekend’. Anders gezegd, 2 + 2 = 4, maar om 2 + 2, 4 te noemen is ‘bepaald niet sterk’. Want als je 2 + 2, racisme noemt dan wil je het ‘debat smoren’. Dit terwijl alle baggerstukjes van Marbe, Rutenfrans e.a. vol zitten met aannames die kant noch wal raken. Iemand die racistische stukjes schrijft schrijft dat niet alleen maar om iets te bespreken, maar om draagvlak te creëren voor een bepaald soort beleid. In dit geval, zodat we echt geloven dat ‘onze jongens’ in Afghanistan democratie en vrijheid exporteren of om ‘agressieve’ bevolkingsgroepen niet aan te nemen.

op 04 03 2013 at 10:02 schreef Leo Schmit:

Uit Niemöllers braaksel ‘racisme gillers’ op DDS nog het volgende:

‘In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, In Europa wonen Europeanen.’

N denkt dat economisch succes genetisch bepaald is en niks met koloniale onderwerping te maken heeft.

En: ‘Want hoe komt het dat Europa geen kolonie van Afrika werd?’

N is niet bekend met de ‘Out of Africa’ theorie. We zijn allemaal Afrikanen.

op 04 03 2013 at 10:33 schreef dewanand:

leuk hoor,

ik heb een verzoekje aan niemoller mbt mijn DNA:
mijn grootvader in nickerie was een nazi duitser, dus germaan, en hierom ben ik 25 procent nazi duits.
mijn vader kwam uit een hindoefamilie, en mijn moeder was een hindoestaanse moslima,
nou eindbalans mbt mijn DNA:
ik ben 25 procent nazi duits germaans
raszuivere hindoegenen zijn dus 75/2 = 37,5 procent.
moslim genen zijn dan ook 37,5 procent.

Nou hooggeleerde heer Niemoller,
wilt u mij aub vertellen of ik nog mens ben, beestmens, apenmens, of een nieuwe diersoort op aarde, die ik dus nu heb aangeduid als de Hindoelander, die dus ik ben, Dewanand. U kunt op mijn site vier teksten over de Hindoelander vinden en ik geef u DNA monsters van mij om dit goed wetenschappelijk uit te zoeken. ONderzoek vooral goed of ik een gevaarlijke diersoort ben met een goudbruine kleur he, en waarschuw zeker de veiligheidsdiensten als je dit concludeert.

Onderzoek ook het DNA van Wieroe, de hindoe homokat, want ook hij kan een gevaarlijke intelligente hindoe achtige diersoort zijn in het koninkrijk der Nederlanden. Grijp in met steun van het leger om de vernietiging van Nederland en besmetting te voorkomen door ons.

Dewanand

op 04 03 2013 at 10:47 schreef Olav:

Leo citeert Niemöller:

En: ‘Want hoe komt het dat Europa geen kolonie van Afrika werd?’

Niemöller heeft blijkbaar Guns, Germs and Steel niet gelezen. Dat is jammer, want dat zou zijn vraag hebben beantwoord.

op 04 03 2013 at 11:06 schreef MNb:

“die definitie … die hem het beste uitkomt.”
Dat mag. Hij moet dan wel aantonen dat die definitie relevant is.

“genetisch samenhangende gehelen”
Maar dit is geen definitie. Wat bedoelt hij met samenhangend?

Zou Löllemeier ook nog even kunnen laten zien wat genetisch onderzoek onder Amerikaanse jeugdbendes te maken heeft met etnische minderheden in Nederland? Nee? Dan maakt hij zich schuldig aan een voorbarige extrapolatie.
Dan hebben we ook nog het waanzinnige idee dat zoiets complex als gedrag bepaald kan zijn door één (strijders)gen. Daarmee moet je bij een bioloog aankomen; schudt hij/zij het hoofd wegens zoveel domheid.

op 04 03 2013 at 11:48 schreef Gerry:

Inderdaad Olav, ik heb het eerste artikel van Niemöller opengetrokken en dat was meteen waar ik aan dacht: Guns, Germs and Steel.
Voor degenen die geen zin hebben om Olav’s link open te trekken: het boek onderzoekt de hegemonie van Europeanen en het richt zich vooral op geografische, biologische en economische factoren (politiek blijft bijvoorbeeld buiten beschouwing). Een heel interessant boek, waar je achter feiten komt als dat bijna alle domesticeerbare dieren op het Eurazisch continent voorkomen. Waarin je het belang van koolhydraten voor een overschot van energie uitgelegd worden. En daarmee voor het bouwen van een gecompliceerde samenleving. Drie keer raden waar de meeste graangewassen voorkomen. Etc. etc. Enne, voor wie het nog niet doorheeft: China was altijd al de economische grootmacht. Maar China keerde zich op een gegeven moment naar binnen. Als China dat niet gedaan had, had de wereld er nu heel anders uitgezien. Maar China is aan een inhaalslag bezig, dus die verandering komt gewoon wat later.

op 04 03 2013 at 13:29 schreef Olav:

Gerry, er is ook een TV-serie van, die staat in zijn geheel op YouTube.

op 04 03 2013 at 13:43 schreef Aaron:

@MNb
Nee hoor, iedereen slaat nu op tilt omdat Niemöller het steevast op een onwetenschappelijke manier verknoopt met zijn eigen politieke betogen, maar er is aardig wat onderzoek naar genen en emoties vanuit biologie-kringen. Normaalgesproken trekt dat niet zo’n aandacht, maar dit artikel is er bv een van: http://www.scientias.nl/gen-ontdekt-dat-vrouwen-gelukkiger-maakt/70473 . Hier wordt het ‘strijders-gen’ slechts zijdelings genoemd en wordt het niet gelinkt aan afkomst.

op 04 03 2013 at 13:46 schreef Herbert:

Dat haatpaap Rutenfrans de stukken van Niemöller schitterden vindt, daar verbaas ik me niet over. Hij is van hetzelfde laken een pak.
Rutenfrans heeft van de Opiniepagina’s een donkerbruin hol gemaakt waar een fatsoenlijk mens nog niet dood wil gevonden worden.
Het katern Vonk zit ook vol met dit soort lieden zoals Jan Bennink en Vivawetenschapper Linda Duits.
Een groot deel van de Volkskrant gaat gewoon hand in hand met Niemöller en zijn bruine horden.

op 04 03 2013 at 14:18 schreef Bertje:

@ aaron

En ja hoer daar is ie weer spuit elf!
Hou nou toch eens op joh, echt iedere bioloog kan in een redelijke notendop verklaren dat gedrag zeer complex is en er wat meer bij komt kijken dan een gen.
Wij zijn niet alleen maar onze genen of zoals men vroeger verklaarde onze cellen of moleculen.
Ik sla niet zo zeer van mensen als een Niemöller op tilt maar eerder van types als onze Aaron.

op 04 03 2013 at 14:53 schreef Aaron:

@Bertje
Argh, echt! Lees dat artikel nou eens, domoor, ipv dat je weer als een dwaas begint te raaskallen. Tuurlijk is gedrag complex, maar er wordt daar toch op een eenvoudige manier uitgelegd hoe iets als het hormonale stelsel door een enkel genetisch verschil beïnvloed kan worden.
Maar nee, “iedere bioloog kan uitleggen dat gedrag helemaal niet genetisch verklaard kan worden” of “op zijn minst zo complex is dat het niet te onderzoeken valt”. Iedereen kent ineens een shitload aan biologen.

op 04 03 2013 at 15:06 schreef Tayfun Balçik:

Met het oog op de wederopstanding van het racisme van de PVV kan je sterk maken dat Aaron een product is van de tijdgeest. Daar hoort ook een nostalgisch verlangen naar de koloniale tijd bij. Bevoogdend taalgebruik en belachelijke generalisaties over Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn hiervan het grootste bewijs. Ik stel voor om het werk van Edward Said, Noam Chomsky en Howard Zinn te lezen. Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X zijn ook interessant.

op 04 03 2013 at 15:28 schreef Herbert:

Zaken als gedrag zijn nou juist niet van nature ingegeven maar is aangeleerd. Een voorbeeld: Een kind kan zichzelf wel leren lopen maar zichzelf niet leren praten.
En ook de gewetensfunctie is aangeleerd. Een kind zal zonder scrupeles de kat martelen maar meestal reageert de kat dan wel. En speelgoed stelen van een ander kind, daar heeft hij geen enkel probleem mee.

op 04 03 2013 at 16:02 schreef Sasha Berkman:

Aaron: Volgens mij zoek jij gewoon de websites met de informatie die jij wilt vinden. Je kunt wel snerend beweren “Iedereen kent ineens een shitload aan biologen” maar zelf shop je je behoeftes bij elkaar.

op 04 03 2013 at 17:16 schreef Aaron:

Helemaal correct, Sasha. Ik zoek idd naar betrouwbare websites met informatie die ik wil vinden. In dit geval betreft het niet de Dagelijkse Standaard maar Scientias die een uitvoerige studie van een Amerikaanse Universiteit samenvatten.

op 04 03 2013 at 17:18 schreef excellentie zwembad:

Och ..JvdHeuvel van krapuul heeft het niet voor niets over Schedelmeters .
Ik denk dat dat de lading wel dekt . Een wetenschappelijke basis zoeken voor je racisme .
En de volkskrant wordt een steeds ranziger vod dat ze deze schedelmeter een podium bieden .

Ik heb hier lang geleden nog een pardodie op gemaakt : http://zwembaddezeeman.blogspot.nl/2009/01/boeren-uit-de-steentijd-na-7000-jaar.html

op 04 03 2013 at 17:28 schreef marten:

@Herbert: Geweten is juist aangeboren. Hele jonge kinderen hebben het al, al voor ze hebben leren spreken. Mensen hebben dus een aangeboren idee van goed en kwaad. Zij die geen geweten hebben, noemen we psychopaten, een psychiatrische afwijking die met geen enkele therapie te behandelen is.
@Aaron: Ik ken genetici die zich bezighouden met “rassen”, en heb ook les van ze gehad. Geen van hen is racist, alleen in medische en genealogische zin zijn rassen interessant. Niemöller misbruikt de wetenschap, en pikt dingetjes uit die bij zijn theorietjes passen. Dat agressie niet etnisch bepaald is lijkt me duidelijk: de woeste vikingen van vroeger zijn genetisch vrijwel gelijk aan de sociale en rustige Denen van nu. En wat te denken over alle graven en landheren die in Nederland met elkaar op de vuist gingen? Genetisch uw voorvaderen.

op 04 03 2013 at 17:37 schreef G!:

Aaron, speciaal voor jou:
http://www.powned.tv/nieuws/tech/2013/03/vrouwen_hebben_kleinere_hersen.html

op 04 03 2013 at 17:41 schreef Herbert:

@marten Het geweten moet ontwikkeld worden. Een klein kind weet niet het verschil tussen mijn en dijn. Dat moet hem geleerd worden.

Tussen mensen die geen geweten hebben en die dat wel hebben, zit nog een andere groep: de licht verstandelijk beperkten. Die hebben een slechte gewetensfunctie omdat ze een laag IQ hebben en daarom niet in staat zijn tot zelfreflectie of vooruit kijken.

op 04 03 2013 at 17:44 schreef Tayfun Balcik:

Voor Aaron zijn allochtonen ‘betrouwbaar’ als ze zelfkritisch zijn, maar onbetrouwbaar als ze kritiek leveren op Nederland.

op 04 03 2013 at 17:55 schreef Aaron:

@marten
Ik ben het met je eens dat Niemöller er een vervelende politieke agenda op nahoudt, maar om nu te zeggen dat ik de oorlogsvoering tijdens de middeleeuwen als ultiem bewijs zie dat agressie niet genetisch is… Dat is natuurlijk wel een beetje quasi-wetenschap. Directe agressie/opvliegendheid en oorlogsvoering zijn natuurlijk ook wel twee verschillende zaken.

op 04 03 2013 at 18:20 schreef dewanand:

namaste Marten,

Je visie en uitleg zijn heel mooi en dat ondersteun ik van harte.

Volgens mij is Niemoller gewoon bezig met soort apen wetenschap en hierbij gebruikt hij zijn kleine hersenen, wat dus een indicatie is dat hij juist een ernstige genetische afwijking heeft en waarschijnlijk door zijn genen juist minder intelligent is.

Denk jij niet dat echte en goed verantwoorde wetenschap iets is dat altijd interdisciplinair moet zijn en met veel meer variabelen en determinerende omstandigheden rekening mee moet houden? Dat Marokkanen in Nederland significant vaker kontakt hebben met de politie hier dan die echte Marokkanen in Marokko, impliceert feitelijk dat Nederland voor hun een criminaliserend milieu is, dus is er iets (genetisch) mis met de Hollanders hier want die bepalen als meerderheid dit milieu. Hoe denk je hierover? Het milieu criminaliseert iemand als individu en niet de genen denk ik en dit proces begint al bij de geboorte denk ik.

Alle blanke Hollanders stammen af van christelijke koloniale barbaren, slavendrijvers en zeepiraten, dus hierom is het niet zo raar als men nu zegt dat Hollanders een barbaars ras zijn. Is zuiver genetisch. zo zien wij zwarten dit.

op 04 03 2013 at 19:58 schreef marten:

@Aaron: Ik bedoel het niet als wetenschap, maar meer ter illustratie dat dezelfde genen tot zeer uiteenlopende maatschappijvormen kunnen leiden. Natuurlijk is dat niet direct een maat voor agressie, maar het ging er in die dagen nogal heftig aan toe.

op 04 03 2013 at 20:27 schreef Arjan030:

Zo blijven volgens hem ‘negers (…) beter in sport en muziek en seks, ook al vinden we dat eigenlijk racistisch‘ (hij schrijft het echt!)

Bedoelt Niemöller (met wie ik het verder overigens oneens ben, al was het maar omdat het betoog aan alle kanten rammelt zoals Johan hier nauwkeurig uiteen heeft gezet) niet dat wij (samenleving) wel de neiging hebben om positieve eigenschappen op de zwarte medemens als eenheid los te laten, maar geen negatieve? Ik herinner me ooit een onderzoek naar iq waaruit ‘bleek’ dat afrikanen dommer waren dan Europeanen en (Latijns-)Amerikanen, maar dat Aziaten slimmer waren. Uiteraard lekker simpel weggezet in de media, maar toen had ik nog geen verstand van wetenschap, dus dat viel mij toen niet op ;-) Wat me wel op viel was dat de conclusie dat Aziaten het slimst waren over het algemeen instemmend werd aangenomen, maar dat de conclusie over de Afrikanen direct werd verworpen. Dat vond ik vreemd, want de redenen voor dat laatste golden natuurlijk net zo goed voor de positieve conclusie wat betreft Aziaten. (NB het onderzoek suggereerde blijkbaar genetische verschillen)

op 04 03 2013 at 20:28 schreef Arjan030:

Trouwens, is het ok om het woord neger te noemen? Ik zeg eigenlijk altijd neger. Wat vinden de negers daar zelf van? ;-)

op 04 03 2013 at 21:11 schreef Olav:

Arjan:

Trouwens, is het ok om het woord neger te noemen? Ik zeg eigenlijk altijd neger. Wat vinden de negers daar zelf van? ;-)

Dat is erg afhankelijk van wie je voor je hebt en de relatie die je ermee hebt. Je mag er dus niet vanuit gaan dat iedereen het wel prima vindt. In beleefd gezelschap zeg je het beter niet.

“Nikker” is sowieso uit den boze, maar dat wist je al. “Neger” gaat langzaam maar zeker ook die kant op. Dat komt natuurlijk door de racistische context waarin het meestal gebezigd wordt: “Negers zijn dom, negers zijn lui, negers kunnen goed dansen enz.”

op 04 03 2013 at 21:32 schreef Mihai Martoiu Ticu:

Ik ben bijna geneigd te geloven dat Niemöller een heleboel drogredeneren- en lieg-genen heeft. Maar dat zou zijn theorie juist bevestigen. Het alternatief is dat hij bewust liegt en drogredeneert.

op 04 03 2013 at 21:34 schreef Aaron:

@Arjan030
‘Negers’ of ‘Afrikanen’ vormen geen afzonderlijke of duidelijk identificeerbare categorie. De genetische variatie op het Afrikaanse continent is ontzettend groot en ook binnen een Afrikaans land of regio heb je vaak stammen met verschillende genetische kenmerken. Afrikanen die recent naar Amerika immigreerden zijn gemiddeld succesvoller dan blanke Amerikanen, terwijl de nazaten van slaven achterblijven qua prestaties. Dit komt onder andere omdat deze immigranten vaak van de ‘gegoede’ klasse in hun land komen. Ik geloof eveneens dat het Afrikaanse continent grote potentie heeft om zichzelf in de komende 50 jaar enorm te ontwikkelen. Bewijzen te over van Afrikaanse landen die zich daadwerkelijk ontwikkelen qua educatie en levensstandaard.
Ik denk dat men bij het gebruik van het woord ‘neger’ of ‘Afrikaan’ bij genetisch onderzoek meestal wat een unheimisch gevoel heeft, omdat men deze gevarieerde en dynamische groep mensen zo op een hoop gooit. Daarnaast spelen natuurlijk allemaal historische trauma’s een grote rol bij deze debatten.

op 04 03 2013 at 21:37 schreef MNb:

In Suriname – in dit verband een bepaald belangrijk Nederlands taalgebied – heeft het woord neger geen enkele negatieve associatie.

@Gerry: “Maar China keerde zich op een gegeven moment naar binnen.”
Klopt. Toen de Europeanen rond 1500 de oceanen afschuimden in bootjes van 30 m hadden de Chinezen al boten van 300 m. Maar de keizer besloot rond die tijd dat hij geen zin had om de hele wereld te veroveren.

@Aaron, simpele ziel, je kan nog steeds niet lezen. In dat artikel staat dat dat gen met van alles en nog wat te maken heeft. Er is dus vrijwel nergens een één op één relatie, zoals Löllebeier luidkeels verkondigt en waar jij ook zo dol op bent. Bovendien spreek ik helemaal niet tegen dat er onderzoek naar wordt gedaan. Ik beweer dat we hier met ingewikkelde verbanden te maken hebben. En zoals Sasha al opmerkte was dat geen wetenschappelijk artikel. Wetenschapsjournalisten versimpelen altijd, simpele ziel.

op 04 03 2013 at 21:58 schreef marten:

@dewanand
Ik weet niet zoveel van criminologie, maar ik denk dat een ‘criminogene’ maatschappij geen genetische oorzaak zal hebben. Misdaad en straf kun je niet zo reduceren.

op 04 03 2013 at 22:11 schreef dewanand:

nou arjan,

goede vraag.

het is in literatuur van negers zelf in alle talen, ook in Afrika normaal om openlijk te praten over de zwarte man, of the black man. Ik ken deze boeken en heb er een paar. In Afrika schrijft men het botter: we negroes, soms house niggers, veel zelfspot van hun zwarte ras en zelfhaat of zelfverachting, wat ik lees geschreven door afrikaanse intellectuelen.

een deel zegt netjes Afro mensen, maar dit zijn uitzonderingen. Persoonlijk tijdens kontakten met hen merk ik dat zij het apprecieren dat ik ze als negers aanduid, maar dan wel heel intellectueel en een serieuze discussie voer over hun neger zijn, gebeurde nog vandaag toen afro suri meid bij mij thuis kwam eten.

maar ja, ik neem ze wel serieus en luister goed naar ze, met respect als mijn gekleurde medemens met hersenen. Hierom weet ik dat negers slim zijn en intelligenter dan ze zelf denken en horen.

dewanand

op 04 03 2013 at 22:28 schreef Maarten:

@arjan
Dat Afrikaners slechter scoren in IQ tests lijkt me nogal logisch. Zij krijgen immers over het algemeen geen toegang tot onderwijs.
Net zoals dat Niemoller zegt dat het verschil tussen Afrika en het slimme Europa is dat er Europeanen in Europa wonen, en vice versa, is natuurlijk puur racistisch. Als wij blanken in Afrika hadden gewoond en Afrikaners in Europa, waren de rollen vast en zeker omgedraaid. Niemoller laat de kennis evolutie totaal buiten beeld, want anders klopt zijn verhaal natuurlijk voor geen kant.
Ik vind bovenstaand verhaal eigenlijk overbodig, want voor de slimme lezers, slaat het verhaal van Niemoller werkelijk nergens op. Je moet eigenlijk een soort klokhuis verhaal schrijven wat zijn extreem rechtse volgelingen misschien beter kunnen begrijpen.

op 04 03 2013 at 22:50 schreef JvdK:

@MNb:

Het is zelfs erger, in de DDS stukken geeft Niemöller helemaal niet aan welke definitie hij gebruikt, dat zegt hij pas in zijn reactie op Miko Flohr. Sowieso is hij er erg goed in om overal zoveel mogelijk rookgordijnen op te werpen.

Wat betreft je andere opmerkingen: helemaal waar. De blogpost van John Horgan waarnaar ik in het stuk verwijs gaat hier ook verder op in, en let ook op de slotparagraaf waarin hij exact beschrijft wat Niemöller in zijn stuk doet!

op 05 03 2013 at 00:28 schreef Aaron:

@MNb
Volgens mij beweer ik niet dat iemands gedrag vol-le-dig door één gen verklaard kan worden. Ik beweer wel dat één gen een meetbaar effect kan opleveren, en dat er zelfs een causale verklaring voor aanwezig is, namelijk de invloed op het hormonale stelsel. Ik beweer dus niet dat andere factoren of zelfs andere genen dit niet kunnen compenseren. Nu wil ik van jou graag een link naar een bioloog of iemand uit de genetica die beweert dat het effect van genen op gedrag of emoties onmeetbaar is. Dat was tenslotte wat je beweerde.

op 05 03 2013 at 00:51 schreef Maurits Burgers:

Namaste schwatze
@Dewanand Hoewel je soms, in mijn vizier, baarlijke onbarmhartige nonsens baart, volgens mij, steel je bij deze mijn bloedend hart, ik bedoel, je frasering spreekt me aan.Als donkere bruinogige tussen twee broers met blauwe ogen en blond krullend haar genoemd Maurits = de donkere, leef ik met alle kleuren mee, in het bijzonder de olijfkleurigen.

op 05 03 2013 at 08:37 schreef Maarten:

@Aaron
Er wordt te heftig tegen je gereageerd. Natuurlijk hebben bepaalde genen invloed op je doen en laten. Daar is men het in het algemeen over eens. Waarschijnlijk zijn ook zelfs voedselpatronen van invloed, mede via je hormoonstelsel en de enorme hoeveelheid en diversiteit aan vreemd DNA wat in je darmen zit.
Maar het is niet relevant en onwenselijk. Ik zeg onwenselijk, omdat wanneer een gen gevonden wordt dat een correlatie (!) heeft met een bepaald etnisch ras, dit gebruikt wordt in de drogredeneringen van extreem rechts, die vervolgens weer klakkeloos geloofd worden door het onwetende volk.
En daarbij bestaat er naar mijn weten geen gen die voor kan komen bij maar 1 ras. We hebben namelijk allemaal hetzelfde DNA.
Daarbij hebben we meer dan 20000 genen die ontelbare combinaties vormen waar we vrijwel niks van weten hoe dit het gedrag zou kunnen bepalen.

op 05 03 2013 at 08:46 schreef Lorenz:

Wat we doen is een optelsom van genen en interactie met je omgeving. Taal kunnen leren is aangeboren (als je gezond bent). Je omgeving bepaalt welke taal het wordt en (deels) hoeveel je uit je potentie haalt. Zo gaat het waarschijnlijk met meer vaardigheden.

Er wordt zo vaak slecht geredeneerd (in het algemeen en dus ook over het altijd ingewikkelde nature/nurture).
Johan van der Knijff redeneert precies. In de reacties gaan een paar mensen al weer ten onder aan wensdenken en overtuigingen.
Ik baal daarvan. Probeer gewoon feitelijk te redeneren en accepteer dat je dingen soms niet kan weten.

op 05 03 2013 at 10:08 schreef Tayfun Balçik:

Als je als moslim kritiek levert op Israël komt dat door onze jihadistische-strijder-genen?

op 05 03 2013 at 10:26 schreef Sasha Berkman:

Tancu, nee door je anti-semitische gen, die vind je alleen niet bij zionisten, de rest heeft er allemaal last van.

op 05 03 2013 at 14:25 schreef Herbert:

@maarten, Dat Afrikanen slechter scoren in IQ-test heeft niet zozeer te maken met scholing maar met cultuur. De test is erg Europees en ik denk dat er tussen het Afrikaanse platteland en de grote steden ook een signifcant verschil is.

op 05 03 2013 at 19:16 schreef Niek Holtzappel:

Welvaart en “intelligentie” van bevolkingen varieren ook nogal eens in de tijd. De Neolitische Revolutie begon in het huidige Irak, een gebied dat nu vaak “achterlijk” genoemd wordt. In de Oudheid lagen Grieken en Italianen mijlenver voor op de Germaanse en Keltische Europeanen, en over een jaar of duizend zal Afrika wellicht op voorsprong staan. Dit komt natuurlijk niet door genetische veranderingen, de Griek uit het Klassieke Athene zal genetisch niet veel verschillen van de huidige Grieken (*), maar puur door historische processen en toevalligheden.

(*) DNA onderzoek uit een graf uit de Steentijd in Engeland toonde aan dat de botten daar een opvallende overeenkomst vertoonden met de huidige bevolking uit die streek, een bevolking die intussen een verkeltisering, een Romanisering en een Germanisering hadden doorgemaakt. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Cheddar_Man )

op 05 03 2013 at 21:06 schreef Maarten:

@Herbert
Ik ben in delen van Afrika geweest en daar heb je weinig steden. De kinderen krijgen meestal geen onderwijs, als ze geluk hebben een basis opleiding.
In de grote steden is dat er wel, maar in veel landen is dat alleen voor de happy few weggelegd.
En als je dan een opleiding hebt, dan kom je nog niet bij de bedrijven, meestal in handen van buitenlandse bedrijven, aan de bak, want die vliegen hun eigen personeel in. Ook al kan die Afrikaner het ook prima doen.

En uiteraard komt er nog bij dat de IQ test door de Westerlingen is gemaakt voor de Westerlingen. Maar ik zou niet weten hoeveel dat uitmaakt. Maar vast wel veel.

Denk dat scholing toch wel het belangrijkste is, want de geschoolde Afrikaan scheelt echt niet met een Europeaan hoor.

op 05 03 2013 at 22:58 schreef Sasha Berkman:

ik spuug op IQ-tests.
Overgewaardeerde eigenschap ook. De meeste seriemoordenaars zijn inteligent.

op 06 03 2013 at 11:09 schreef Herbert:

@Maarten, ik doelde eigenlijk op West- en Zuidelijk Afrika. Daar heb je nogal wat megasteden. Het leven in de stad is anders dan op het platteland vandaar het verschil. Je hebt in de steden domweg andere vaardigheden nodig.

op 06 03 2013 at 13:03 schreef Gerry:

Olav, dank je wel voor de tip. Ik zal eens gaan kijken.

op 06 03 2013 at 13:09 schreef Gerry:

MNb, De chinezen hadden natuurlijk ook wat anders kunnen doen dan de wereld veroveren. Handeldrijven of zoiets had best tot de mogelijkheden behoord. Maar wat ik wilde aangeven is dat het feit dat China zich naar binnen keerde een politieke beslissing was. En op dat soort beslissingen gaat G.G.&S niet in. Terwijl die natuurlijk wel een rol gespeeld hebben in het onstaan van de westerse hegemonie die er in grote delen van de wereld geweest is. En helemaal deze. Maar wat mij betreft maakt dat het boek alleen maar interessanter. Politiek is een, maar gewoon zien hoe de basis van de huidige ontwikkelingen al gelegd werd in de steentijd, puur afhankelijk van toevalligheden zoals beschikbare domesticeerbare dieren en koolhydraathoudende gewassen. Enorm interessant. Overigens is Collapse van Diamond ook aan te raden. Het maakt prachtig duidelijk hoe beschavingen ten onder kunnen gaan en hoe er allerlei inwendige processen zijn die maken dat mensen collectief stom gedrag toch blijven houden. En ja, ook dat is iets universeels.

op 06 03 2013 at 15:50 schreef Maarten:

@Sasha
Ik denk niet dat je daarmee een hoge score haalt.

op 06 03 2013 at 17:57 schreef bertje:

op 05 03 2013 at 22:58 schreef Sasha Berkman:

ik spuug op IQ-tests.

Hahaha, dat geloof ik graag .

op 06 03 2013 at 20:51 schreef Bertje:

He er is een bertje ff voor alle duideliheid ik ben Bertje met de grote B.
Euh bertje kun je misschien een andere Nick kiezen.
Spank U

op 07 03 2013 at 00:20 schreef Cor:

Zie ook: De Volkskrant omarmt racist Charles Murray

op 07 03 2013 at 09:48 schreef babs:

Ik denk niet dat je daarmee een hoge score haalt.

Bij mij wel. Maximale score zelfs.

Ik moet altijd lachen om mensen die hun IQ kennen en daar trots op zijn. Ik heb nog nooit zo’n test gedaan en kan me inmiddels veroorloven te zeggen dat ik er nooit één zal doen.

op 07 03 2013 at 16:20 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Veel Europeanen zijn hopeloos in de war… het Westen is vrijwel op ieder gebied gepasseerd. Militair gezien is de VS nummer één. De VS…

op 08 03 2013 at 01:42 schreef Boromeo:

Als mensen zich (al dan niet terecht) bedreigd voelen in hun bestaan, of als ze niet tevreden zijn met hun situatie, zoeken ze naar een zondebok en, over het algemeen, wordt daar dan een afwijkend patroon voor uitgezocht:
Kleur/ras/geloof/leeftijd/sexe/leefgewoonte, elk van deze kan als onderwerp dienen voor uitsluiting of onderdrukking van een bepaalde bevolkingsgroep. Om deze uitsluiting of discriminatie te legaliseren gebruiken deze personen alle mogelijke middelen. Eén daarvan is het zoeken naar wetenschappelijke aanwijzingen om hun gelijk te bewijzen. Dat doen Niemöller en zijn soortgenoten. Genetica werd al door de eeuwen heen gebruikt als legalisatie van discriminatie en rassentheorie. Ik hoef hier niet te verwijzen naar de walgelijke rassentheorieën van Rosenberg en de Nazi’s (Über- en Untermensch) of naar de houding van de kolonisators, die de zwartjes/bruine apen enz. wel eens beschaving zouden bijbrengen.
Wat Niemöller en zijn medestanders willen zeggen is duidelijk: leidt de onvrede en de rancune in Nederland af naar kwetsbare groepen en houdt zo de falende bestuurders van het land uit de wind. Want voor N.&Co is het beter om uitgezogen te worden door je eigen soor

op 08 03 2013 at 06:16 schreef YOAG:

@ Boe! Ik ben een moslim

Tsja, ik ben ‘bang’ dat de VS nog wel eens onder haar eigen afgetrainde (steroïde) spierballen zal instorten.
Je kunt nou eenmaal niet eindeloos de politieagent van de hele wereld proberen te zijn.

Op welke gebieden “het Westen” (of wat je ermee bedoelt) gepasseerd zou zijn, kan ik uit mezelf niet echt verzinnen.
Ik neem aan dat je best wel geniet van je vrijheid van meningsuiting en het schone drinkwater in dat verdorven Westen, no? Of heb je inmiddels de wijk genomen naar een land waar het bips-sanitair bestaat uit een fles met water en religieuze zeloten de scepter zwaaien?

Dat China nu Afrika aan het leegzuigen is en ze hun eigen kroost drillen om data te stampen (maar dus niet om te innoveren (!)) zegt niets. Kijk naar hoe het China onder Mao vergaan is. Wel staal, maar geen vreten. Alle cultuur, alle spontaniteit de kop in proberen te drukken, maar, hé –
ook al pleur je het hele oerwoud vol met asfalt; op een gegeven moment ontstaat er een scheur vanwaar uit het onkruid (het leven) verder woekert.

En dat is mooi aan het “Westen”. Tussen alle rotzooi die getolereerd wordt, zit er nog wel eens wat moois.

op 08 03 2013 at 09:28 schreef Frank:

Aangaande de vermeende kennis van meneer Niemöller:

als zulke mensen het hebben over genetica (dit om hun eigen psychoses handen en voeten te geven), dan berg je maar.

Wat weet Niemöller eigenlijk van genetica, genen, single nucleotide polymorphisms (SNPs), epigenetica, micro-RNA, genetische expressie, proteinen, interference-RNA, mitochondriën (met hun eigen gencode, en hun invloed op psychologische eigenschappen en stoornissen), en de enorm gecompliceerde interactie van al deze zaken met iemands levensloop, opvoeding, traumatische ervaringen, en de uiteindelijke invloed van deze interactie op intelligentie (op zich al een ondefiniëerbare entiteit, want subjectief), empathische vermogens, en die onkenbaar vele andere menselijke eigenschappen?

Antwoord: niets.

Daar wou ik het bij laten, mensen.

op 09 03 2013 at 16:51 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Qua productie, territorium, financiën en populatie is het Westen een tijdje geleden gepasseerd. De militaire overwicht van de VS behoudt de status quo. Je veronderstellingen snijden geen hout en ik benoem hier feiten. Vrijheid is een relatief begrip, een abstract concept. Bijvoorbeeld: wij hebben de vrijheid te veronderstellen dat niemand honger lijdt in Nederland, Europa of het Westen…

op 10 03 2013 at 00:31 schreef EHJV:

Ik krijg de indruk dat er gewoonweg teveel kennis is. Mensen krijgen niet de kans om al die kennis tot zich te nemen en goed te interpreteren. De wetenschap zou uitkomst moeten kunnen bieden, als baken van kennis en zekerheid. Helaas, in de praktijk krijgt iedereen die zijn mening wetenschappelijk laat ogen hetzelfde respect als een serieuze wetenschapper, en wordt net zo snel geloofd.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS