Home » Archief » Islamofobie bestaat en is geen religiekritiek


[14.05.2016]

Islamofobie bestaat en is geen religiekritiek

Peter Breedveld

yuko11
Illustratie: Yuko Shimizu

De Franse joden kregen in 1791 voor het eerst burgerrechten. Een grote verworvenheid, betoogde de Franse historicus Théodore Reinach in 1884, want hiermee waren de oude verschillen tussen mensen op basis van ‘ras’ en ‘klasse’ overwonnen, en genoten ze hun rechten zonder onderscheid naar hun etnische achtergrond of religieuze gevoelens.

Maar daar moesten die joden volgens Reinach wel wat voor doen. Ze moesten zich identificeren met de ‘volkeren die hen hebben geaccepteerd’ en ‘afzien van de praktijken en eigenaardigheden in hoe ze zich kleden en hun taal, die ertoe zouden kunnen leiden dat ze geïsoleerd raakten van hun medeburgers, in één woord, ophouden als diasporische natie te bestaan, en zichzelf enkel als religieuze denominatie beschouwen.’

Joodse achtergrond

Dat daarmee het antisemitisme niet is verdwenen, bewijzen historische feiten die in Nederland, meen ik, alleen nog door Joost Niemöller worden ontkend. In haar proefschrift laat historicus Yolande Jansen aan de hand van Prousts roman A la recherche du temps perdu zien dat joden, hoe geassimileerd ook, bleven worden geconfronteerd met hun vermeende anders-zijn. Hannah Arendt en Walter Benjamin gingen haar daar al in voor.

Jansen voert als voorbeeld een personage van Proust op die aria’s neuriet uit opera’s over de verhouding tussen christenen en joden zodra hij iemand met een joodse achtergrond ontwaart. ‘Er ontstaat een semipublieke culturele ruimte waarin een afstand tussen de personages wordt gecreëerd, die voor de gast niet benoembaar en dus ook niet gemakkelijk te ontkennen is’, aldus Jansen. ‘Een vorm van bijna onbenoembare uitsluiting ontstond in samenhang met de negentiende-eeuwse verwachtingspatronen met betrekking tot assimilatie.’

Domrechtse blogs

Daarmee komen we bij Jonathan van het Reve, die vandaag in Volkskrant-bijlage Vonk betoogt dat ‘islamofobie een onzinnig begrip is’ en dat religiekritiek geen racisme is. Dergelijke betogen, langs steevast precies dezelfde lijnen, zie je de laatste jaren bijna dagelijks in de kwaliteitskranten. Toen ik elf jaar geleden met Frontaal Naakt begon, zag je ze alleen op domrechtse blogs en dat werd toen door diezelfde kranten als ‘extreemrechts’ en ‘racistisch’ beschouwd.

Mij gaat het nu vooral om de gebrekkige argumentatie achter het gezeur dat religiekritiek geen racisme is en dus islamofobie niet bestaat. De boze witte mannen en vrouwen die het ‘islamdebat’ domineren, bedrijven geen van allen ‘religiekritiek’, ook Hilbrand Nawijn niet, zoals cultureel antropoloog Martijn de Koning vorige week al overtuigend heeft aangetoond. Wie islamitische scholen wil verbieden vanwege de ‘humanistische, joodse en christelijke traditie’ van Nederland doet niet aan religiekritiek maar aan uitsluiting. En wie Nawijns cv een beetje kent, weet dat hij moslims uitsluit omdat ze volgens hem onvervreemdbare moslimse eigenschappen hebben die een bedreiging vormen voor onze samenleving. Wat dat betreft volgt Nawijn de lijn van Maarten Luther, die onder andere pleitte voor een verbod op joodse scholen omdat christenen ‘geen bitterder, giftiger vijand kenden dan de jood’.

Goede wil

En daar zit de hele crux van het verhaal. Religiekritiek is alleen mogelijk wanneer je een religie dezelfde status toekent als bijvoorbeeld het christen- of jodendom (en die wordt alleen in het huidige tijdsgewricht als volwaardig beschouwd, omdat het een mooi gelegenheidsargument is in de strijd tegen de moslims). Dat is met de islam duidelijk niet het geval. Met een beetje goede wil zou je beweringen als “de islam is een veroveringsreligie” en “de islam kent de gulden regel niet” nog religiekritiek kunnen noemen, maar om op basis daarvan een hele bevolkingsgroep uit te sluiten van het grondwettelijke recht op bijzonder onderwijs is discriminatie.

Bovendien is de door mij aangehaalde ‘religiekritiek’ nooit een eerlijk debat geweest, met moslims die vanuit een gelijkwaardige positie op die kritiek kunnen ingaan en die kunnen weerleggen, of er nuance in kunnen aanbrengen. Ook niet nu bijvoorbeeld NRC een gehoofddoekte columniste heeft die eens in de week ook eens wat mag zeggen. Zij is een druppel op een gloeiende plaat van boze witte mannen en vrouwen wier schril gekrijs nauwelijks te overstemmen is. Zodra een moslim, in dit geval een culturele, zich een weg in het witte etablissement weet te banen om de wereld van daaruit een poepje te laten ruiken, sluiten zich de witte gelederen om deze vlieg inmiddellijk weer uit de karnemelk te bannen.1

Onredelijke angst

De huidige golf van islamofobie is begonnen met die nogal onbeholpen en ongeïnformeerde ‘religiekritiek’, maar inmiddels worden moslims allerlei biologische kenmerken toegedicht die kennelijk onmiskenbaar bij hun moslim-zijn horen en daarmee is islamofobie, de onredelijke angst voor alles wat met de islam te maken heeft, racistisch geworden. Het feit dat moslims, Marokkanen, Turken en zelfs Antillianen en Surinamers op één grote hoop worden gegooid (“als wij van Quinsy Gario geen Zwarte Piet mogen, mogen hun geen Suikerfeest”) draagt daar nog aan bij.

Arabist Jan-Jaap de Ruiter liet zich wat dat betreft van de week mooi in de kaarten kijken toen hij in een reactie op De Koning beweerde dat moslims heus een stem hebben in de media en onder andere de atheïstische Ebru Umar, wier naam hij verkeerd spelde, opvoerde als bewijs daarvan. Umar is een Turk en dús moslim in de ogen van De Ruiter.

NSB-mentaliteit

Zo zie je maar, je kunt je aanpassen wat je wilt, zoals Ebru Umar, een soort super-Nederlander worden, met driedubbelovergehaalde NSB-mentaliteit, dito hypocrisie en een schreeuwerige mening over álles, je blijft, ook voor je bondgenoten, altijd die moslim, de Ander. Zoals de Franse joden van Proust. Zo is er, net als in het 19e-eeuwse Frankrijk, een culturele ruimte voor uitsluiting ontstaan die voor de uitgeslotenen nauwelijks benoembaar is, ook omdat mensen als Jonathan van het Reve een mistgordijn van kromme definities en kronkelredenaties optrekken.

Tenslotte is het verweer van De Ruiter, dat De Koning moslims kennelijk als kinderen beschouwt die niet voor zichzelf kunnen spreken, een goedkoop retorisch en hypocriet truukje. Uitsluiting van moslims is geen probleem van die moslims, maar van degenen die ze uitsluiten. Het is aan de bewoners van de Witte Burcht om de ophaalbrug neer te laten zodat moslims tot de burcht kunnen worden toegelaten. Waarom burchtbewoner De Ruiter wel mag zeggen dat de brug op moet blijven omdat daar hele goede redenen voor zijn en burchtbewoner De Koning niet mag pleiten voor het neerlaten van de brug, is niet uit te leggen.

Is het Vrije Woord u écht lief? Steun dan Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

1. [Voor mij is de manier waarop Hassnae in Pauw & Witteman in een debat over Israël en Palestina werd behandeld, één van de meest schokkende voorbeelden van het overduidelijk racistische karakter van dit soort ‘religiekritiek’. Hassnae zat tegenover Esther Voet, die Israël vertegenwoordigde, en omdat zij een moslim met Arabische achtergrond was, moest zij de kant van de Palestijnen laten zien. Toen ze echter al te verzoenende taal uitsprak en zij en Voet er samen leken uit te komen (en dit komt volledig voor rekening van Hassnae), wat natuurlijk doodsaaie televisie oplevert, werd er opeens een filmpje van een Palestijnse terroriste getoond die verheugd was te horen dat ze verantwoordelijk was voor de dood van een groot aantal Israëlische joden. Hassnae moest toen verantwoording afleggen voor de daden en uitspraken van deze terroriste, die net als zij Arabier was en net als zij moslim. Er begon een verschrikkelijke, ‘religiekritische’ hetze tegen haar op het Internet, die onder meer uitmondde in een column van Elma Drayer, die haar wegzette als antisemiet.]

Peter Breedveld, 14.05.2016 @ 13:57

[Home]
 

49 Reacties

op 14 05 2016 at 14:32 schreef Likoed Nederland:

Zelfs de veroordeelde islamitische racist Abu Jahjah mocht in Pauw komen opdraven.

op 14 05 2016 at 14:49 schreef Trawant 1979:

Volgens niet-Israelische bronnen is hij overal van vrijgesproken…

op 14 05 2016 at 15:22 schreef jos:

Een veelgehoord argument is dat ‘islamofobie’ iets anders is dan racisme omdat een moslim ervoor kiest om dat te zijn of te blijven terwijl bijvoorbeeld een zwart individu niet zijn huidskleur gekozen heeft. Maar ook dat is onzin: een moslim kiest er niet voor om in een hokje geplaatst te worden waarbinnen mensen al op voorhand negatieve eigenschappen toegekend krijgen. Dat doet de ‘islamofoob’ zelf.

op 14 05 2016 at 15:24 schreef dewanand:

Citaat uit tekst Peter Breedveld:

‘Onredelijke angst’

‘Het feit dat moslims, Marokkanen, Turken en zelfs Antillianen en Surinamers op één grote hoop worden gegooid (“als wij van Quinsy Gario geen Zwarte Piet mogen, mogen hun geen Suikerfeest”) draagt daar nog aan bij.’

————–
Mooiste zin is dit in feite, al het uitheems afval in Nederland op een dooie hoop, voor een ronkende schoorsteen. Ja wat is de natte aftrek fantasie van DOMrechts, en waarom is dit een natuurlijke gedachtegang van een wild, dierlijk, oversekst, grootgeschapen, wijd uitgerekt, barbaars, doch superintelligent BBB Arisch Arctisch mensapen ras??

Stop de blanke, duivelse, wilde Arctische (DOMrechtse) beesten terug in dichtgelaste kooien van massief ijs van 15.000 jaar geleden (franse en duitse onderaardse lava grotten), versterkt met gewapend beton.

Is dit wat je zou willen Peter???

op 14 05 2016 at 15:36 schreef Pyt van der Galiën:

Likoed verzint ze weer waar je bij staat. In 2002 werd Abou Jahjah gearresteerd op beschuldiging van het uitlokken van rellen in Borgerhout.In 2007 is hij daar in eerste aanleg inderdaad voor veroordeeld. In 2008 – rijkelijk laat – is hij in hoger beroep volledig vrijgesproken, mede omdat de rechtbank van oordeel was dat het bewijsmateriaal tegen hem deels gefabriceerd was.

op 14 05 2016 at 16:35 schreef sum:

Bijna alle islamofoben zijn zionisten. En een vraagje; waar zit het joodse in het joods-christelijke cultuur? Zijn alle Hollanders besneden? Eten jullie ineens koosjer? Waar zit de joodse cultuur dan? Ik zie hem niet. Gezien het aantal moslims en de positieve invloed ervan op de Nederlandse samenleving, is Islamitisch-Christelijk meer op zijn plaats. Ella Vogelaar had gelijk.

op 14 05 2016 at 17:12 schreef Pyt van der Galiën:

“Bijna alle islamofoben zijn zionisten”

Over het algemeen een marriage of convenience, waarbij Israël wordt gezien als de frontlinie tegen de barbaarse Arabische horden. Wanneer ik joods zou zijn, zou ik me niet al te veel illusies maken over de liefde van domrechts voor Israël. Die is over het algemeen zuiver instrumenteel.

op 14 05 2016 at 17:15 schreef sjonnie:

Sum, zou het ook zo kunnen zijn dat het merendeel van de inwoners van dit land ongeacht hun religie er het beste van proberen te maken?

Beetje afgezaagd, dat eeuwige gedram over zionisten.

op 14 05 2016 at 17:46 schreef Thomas E:

De tien geboden, Sum. De basis van ons rechtssysteem. Maar verder zie ik er ook niet zoveel meer van.

En het zijn écht niet alleen zionisten die islamofoob zijn. Door het terrorisme is de islamofobie enorm toegenomen onder jan-en-alleman. De latente islamofobie die allang aanwezig was, mag nu hardop uitgesproken worden. Triest maar waar.

op 14 05 2016 at 18:05 schreef sjonnie:

@ Pyt, of Magna Frisia en de FNP.

op 14 05 2016 at 18:24 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Heel veel islamofoben zijn ook antisemitisch maar vaak ook homofobisch, xenofobisch, kleingeestig, eigenmachtig, infantiel, haten vrouwen en delen vaak het populaire beeld dat er teveel mensen zijn op de wereld en dat het daarom niet goed gaat enzo. Doe daar nog een schepje paranoïde schizofrenie bovenop en je hebt de gemiddelde joodsgristenhumanist oftewel racistische bleekscheet.

op 14 05 2016 at 19:13 schreef Ralf de Jong:

Beste Peter,
Dankjewel voor je interessante betoog, ik vind dat je heel goed en overtuigend je punt maakt. Ik heb het artikel van Jonathan van het Reve gelezen en ik ben het volledig met je eens dat zijn redenatie krom loopt.

op 14 05 2016 at 19:36 schreef Hermann:

NSB-mentaliteit – het was me ontschoten, maar in een uitzending van De Hokjesman werd verteld, dat er op 16 december 1943 300 ‘reizigers’ door de Nederlandse politie werden opgepakt en naar de poorten van Westerbork werden gebracht. De Duitsers, stomverbaasd, hebben deze mensen niet toegelaten in ’t kamp.

http://www.npo.nl/de-hokjesman/13-05-2016/VPWON_1240852

Nog steeds hebben de ‘reizigers’ veel aandacht van de politie, maar zij zijn natuurlijke niet de enigen. Bijna alle groeperingen die in Nederland verblijven en niet aan de ‘Nederlandse norm’ voldoen, hebben daarmee te maken.

Een hekje dan maar om al die mensen, die Ebru Umar niet ‘geïntegreerd en vaderlandslievend’ genoeg vindt? Zij is naar eigen zeggen, die mening is ook Pauw toegedaan, een goed geïntegreerde Turkse.

http://www.joop.nl/nieuws/ebru-umar-vrijheid-nederturken-moet-worden-ingeperkt

Een hekje, zo moeilijk kan ’t niet zijn, er zijn genoeg voorbeelden. Kijk maar.

http://www.vice.com/nl/video/left-for-dead-de-onderdrukking-van-de-rohingya-in-myanmar-deel-1-293

op 14 05 2016 at 21:24 schreef Tormos:

Heel veel moslims zijn ook antisemitisch maar vaak ook homofobisch, xenofobisch, kleingeestig, eigenmachtig, infantiel, haten vrouwen en delen vaak het populaire beeld dat er teveel ongelovigen zijn op de wereld en dat het daarom niet goed gaat enzo. Doe daar nog een schepje paranoïde schizofrenie bovenop en je hebt de gemiddelde islamofiel oftewel racistische bruine.

op 14 05 2016 at 22:19 schreef MNb:

Jaja, Anders Breivik is vast ook een islamcriticus en geen islamofoob.

op 14 05 2016 at 22:34 schreef Peter:

Nou, Marco, vouw je ‘je Suis Tormos’-spandoek maar uit, want deze eikel krijgt ook een ban.

op 15 05 2016 at 00:05 schreef dewanand:

REF Cit:
op 14 05 2016 at 16:35 schreef sum:

‘Bijna alle islamofoben zijn zionisten. En een vraagje; waar zit het joodse in het joods-christelijke cultuur?’

——— antw:
namastiaauw Sum,

antw:

Joodse in de joods-christelijke cultuur oa:

1. Oude testament vd bijbel is toch de oudere joodse thorah, wel iets gewijzigd geloof ik in 2de eeuw?

2. Diverse oude Joodse doctrines over ethiek, moraliteit, geloof, vrouwenhaat, homohaat, haat tegen niet joden, enz zijn toch min of meer uit dit jodendom gekopieerd en daarna gewoon verchristelijkt via kopie paste werk met gum en potlood??

Ach die hele discussie hierover lijkt op gezwets van oversekste apen, hoog tijd dat een slimme Hindoe Kat het niveau komt verhogen, evt internationaal. Laat de KUTTIGE katten maar aan het woord miaauwt Wieroe nu hier naar mij vanuit zijn luie, warme mandje hier naast ons werkbureau samen.

Mannen laten toch altijd hun tamme, prive huispoes de grote, onderbuikse problemen maar oplossen, want die hebben toch altijd in het donker 4 heerlijke, gelukzalig lachende lipjes.

op 15 05 2016 at 01:23 schreef Murat:

Ik zei toch dat die vent vreselijk is

op 15 05 2016 at 09:40 schreef Jona Lendering:

Eén probleem met het stuk van Jonathan v/h Reve is dat hij over het hoofd ziet dat het onderscheid tussen etnische (raciale) en religieuze identiteiten is ontstaan in het christendom. Hij denkt als een christen zonder dat te weten. Dat is geen misdrijf maar het komt de overtuigingskracht niet ten goede als je de islam meet aan een christelijke norm en dat presenteert als een niet-religieus standpunt.

op 15 05 2016 at 10:28 schreef Peter:

Ik moet eerlijk zeggen dat ik je reactie niet begrijp, Jona. Op zich kun je toch zeggen dat de kritiek op moslims gaat over islamitische leerstukken die botsen met de democratische rechtsstaat? Waarom ziet Van het Reve dan over het hoofd dat het onderscheid tussen etniciteit en religiositeit in het christendom is ontstaan? En waarom denkt hij dan als een christen?

op 15 05 2016 at 11:05 schreef jos:

Als ik Jona’s reactie goed begrijp bedoelt hij dat het onderscheid tussen “geloven” en “tot een religieuze gemeenschap horen” iets relatief nieuw is en ontstaan is in christelijk Europa. Europeanen identificeerden zich tot een paar eeuwen geleden in de eerste plaats als katholieken of protestanten en pas later zijn nationale identiteiten daarvoor in de plaats gekomen (en werd religie eerder het individuele christelijke geloof dan het lid zijn van een kerkgemeenschap). Onder joden en moslims heeft die ontwikkeling niet plaatsgevonden.

op 15 05 2016 at 11:38 schreef Paco Tonto:

De column van Elma Drayer was toch geen reactie op het optreden van Hassnae bij Pauw & Witteman, maar op Stotterlingo?

op 15 05 2016 at 11:44 schreef Peter:

Strict genomen was Drayers column een reactie op een paar grappen die ik over haar gemaakt had op Twitter. Maar ‘Stotterlingo’ was er niet zomaar, opeens, spontaan. Drayers poging tot karaktermoord was de climax van een jarenlange hetze tegen vooral Hassnae, die altijd voor antisemiet is uitgemaakt, puur omdat ze moslim is.

op 15 05 2016 at 12:49 schreef Abdelkader:

Dit is goed geschreven en goed onderzocht. Want die boze witte mannen en vrouwen , die worden geselecteerd door de media. Ik heb het zelfde verhaal te vertellen als u.

Ik dank u voor deze mededeling.

Islaam is niet slecht, Saoedie- Arabie wel.

EU VS Navo VN. Saoedie,s en zijn bomdgenoten, zij maken de Islaam zwart om het westen te vernietigen door zogenaamd moslimterroristen. Wordt aub wakker voordat te laat is.

op 15 05 2016 at 14:24 schreef Bertje Knor:

http://www.grutjes.nl/2016/05/islamofobie-in-self-denial/

Mooie bijdrage op grutjes.

op 15 05 2016 at 14:27 schreef Likoed Nederland:

Jahjah zijn club is zeker wel veroordeeld voor antisemitisme:

http://nos.nl/artikel/179436-boete-voor-holocaust-cartoon-ael.html

En toch mocht hij bij Pauw komen spreken.
Wat een uitsluiting van moslims toch, hoe racistisch ze ook zijn.

op 15 05 2016 at 15:17 schreef Sasha Berkman:

jij praat over moslims: “hoe racistisch ze ook zijn”. Ja joh, moslims worden ons ongeluk, nou goed LIKUD? Je weet dat je praat als een nazi toch?

op 15 05 2016 at 15:50 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Jona en Jos kennen hun geschiedenis niet. Sterker nog wanneer iemand over christelijke normen, individuele whatevers en ander gezwets begint weet je al hoe laat het is.
Die ontwikkeling waar jullie het over hebben heeft geleid tot een van de bloedigste periodes in de geschiedenis van de mens. Een heuse zuivering dat omarmd werd door het gros van Europa oftewel die individuele christen waar we het eerder over hadden.
Nadat alles uitgemoord was ging het een tijdje goed en nu is er de moslim.
De moslim is de moslim volgens Jos en Jona. Ook al bestaat deze vermeende groep uit talloze nationaliteiten, talen, culturen, religieuze stromingen, politieke voorkeuren, pigmenten, vormen en formaten.
Dit denkraam is niets meer dan een projectie van de blanke man want ja… je moet toch ergens je gal kwijt. Open je ogen mensen. Dat tuig wilt geen individuele moslim of geëmancipeerde islamist of moderne mohammedaan. Zij willen moslims straffen en vernederen voor al het kwaad dat ze het Westen hebben aangedaan. Dat is alles.

op 15 05 2016 at 18:45 schreef jos:

@ 15:50

Gast, wat een overspannen reactie. Je snapt helemaal niet waar het over gaat. De relatie tussen religie en samenleving is anders geweest in christelijk Europa en in de moslimwereld: er zijn gewoon patronen herkenbaar. Daarmee wordt helemaal niet gezegd dat alle moslims één pot nat zijn of dat er binnen de moslimwereld verschillen bestaan. Als je niet een beetje generaliseert valt de wereld helemaal niet te beschrijven. Ontspan.

op 15 05 2016 at 20:05 schreef Egbert:

Likoed draait: nu is het opeens Jahjah *zijn club* is …. Abu Jahjah legde bij Pauw nog eens fijntjes uit dat de cartoon een #JeSuisCharlie was jaren avant la lettre.

En dan nog, bij Pauw mogen zitten, nou nou. Ik ken een land waar terroristen premier worden, hoe oorlogsmisdadig ze ook zijn.

op 15 05 2016 at 20:10 schreef Sasha Berkman:

Boe zei: “Zij willen moslims straffen en vernederen voor al het kwaad dat ze het Westen hebben aangedaan. Dat is alles.”

Jos:
“Gast, wat een overspannen reactie. Je snapt helemaal niet waar het over gaat. ”

Waarom zeg je dat? Ik denk dat Boeikben gelijk heeft.

“Open je ogen mensen”

Hij heeft volgens mij gewoon gelijk.

op 15 05 2016 at 20:20 schreef Olav Meijer:

@ Likud Nederland:

Abou Jahjah’s ideeën kunnen worden omschreven als links socialistisch. Met fascisme en werkelijk antisemitisme hebben die niets van doen. Tegenwoordig is hij voorzitter van Movement X (inderdaad geïnspireerd door Malcolm X), “for a society of racial equality”, een burgerrechtenbeweging die de basisprincipes huldigt van onafhankelijkheid, strijdvaardigheid/activisme (tegen racisme en discriminatie) en vernieuwing. Niets mis mee dus.
Recentelijk heeft Movement X excuses geëist van de Belgische minister van binnenlandse zaken Jan Jambon die lukraak beweerde dat “een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen”. Over aanzetten tot haat gesproken.

Ook zijn verleden is in het algemeen in orde, hoor.
Hij was in 2000 de oprichter van de Arabisch-Europese Liga (AEL), voor de belangen van Arabische moslimimmigranten in Europa, en daarvan voorzitter tot 2006. Hij verzette zich tegen assimilatie (dat iets heel anders is dan integratie) en wilde de islamitische cultuur als volwaardig erkend zien in Europa.
Zijn kritiek op Israël is goed te begrijpen vanuit de bezetting in 1978 van het zuiden van Libanon (waar hij opgroeide) en de overh

op 15 05 2016 at 20:36 schreef Olav Meijer:

(Vervolg)

Zijn kritiek op Israël is goed te begrijpen vanuit de bezetting in 1978 van het zuiden van Libanon (waar hij opgroeide) en de overheersing daarna door met Israël samenwerkende milities. En natuurlijk ook vanwege de voortdurende bezettings- en apartheidspolitiek in de Palestijnse gebieden.

Allerlei strafrechtelijke aanklachten tegen hem hebben geen stand kunnen houden, met inderdaad een uitzondering: een cartoon die in 2006 op de website van de AEL verscheen en als beledigend werd beoordeeld. (In eerste instantie vrijspraak, in beroep veroordeling). Deze cartoon had hij opzettelijk gepubliceerd om de dubbele moraal bloot te leggen: tegen de Islam en Mohammed mochten in de praktijk zonder problemen beledigende en discriminerende teksten en prenten worden gepubliceerd.

op 15 05 2016 at 21:27 schreef Olav Meijer:

Correctie: de cartoon was geplaatst in 2009.

op 15 05 2016 at 22:22 schreef dewanand:

REF Cit:
op 15 05 2016 at 15:50 schreef Boe! Ik ben een moslim:

‘Nadat alles uitgemoord was ging het een tijdje goed en nu is er de moslim.
De moslim is de moslim volgens Jos en Jona. Ook al bestaat deze vermeende groep uit talloze nationaliteiten, talen, culturen, religieuze stromingen, politieke voorkeuren, pigmenten, vormen en formaten.
Dit denkraam is niets meer dan een projectie van de blanke man want ja… je moet toch ergens je gal kwijt. Open je ogen mensen. Dat tuig wilt geen individuele moslim of geëmancipeerde islamist of moderne mohammedaan. Zij willen moslims straffen en vernederen voor al het kwaad dat ze het Westen hebben aangedaan. Dat is alles.’

———– onze reactie:
Ja Boe! (heb je geen nette moslimnaam??)
projectie van haatbeelden is toch een zielig iets?? Ik kom ook uit een haatwereld, Hindu Jugend joh, haatte alles en bovenal mijzelf, 2 jaar psychiatrie, tienduizenden uren suicidaal, pillen.

Wieroe miaauwt altijd:
‘dewa aapje, alle mensapen zijn even slecht, en jij bent geen uitzondering’.

en: een kat heeft altijd gelijk.

Maar Boe! wij geven jou gelijk wat je hier schrijft. Ook ik maakte deze projectie mee vroeger en zie nu ben ik Hindoe Fundamentalis

op 15 05 2016 at 23:27 schreef Sasha Berkman:

Netjes afgerond Olav

op 16 05 2016 at 08:39 schreef Damian:

Kritiek op een godsdienst die vrouwen niet als gelijkwaardig ziet aan mannen en homoseksualiteit verbiedt, is geen racisme. Van racisme kun je spreken als men de moslim an sich als minderwaardig beschouwt. In het geval van religiekritiek is dit niet het geval. De islam heeft nu eenmaal elementen die moeilijk met het leven in het Westen samengaan, een harde waarheid. Dit mag best aangekaart worden.

op 16 05 2016 at 10:09 schreef Peter:

Ja Damian, dat zegt Jonathan van het Reve ook en dat heb ik dus allemaal in mijn stuk weerlegd. In plaats van meteen Pavlov te gaan en je papegaaienriedeltje af te steken over iets waarvan je – honderd procent zeker weten – geen moer weet, zou je mijn stuk dus kunnen lezen en zien of je dáár iets tegenin weet te brengen.

op 16 05 2016 at 10:27 schreef Pyt van der Galiën:

Jona en Jos kennen hun geschiedenis niet. Sterker nog wanneer iemand over christelijke normen, individuele whatevers en ander gezwets begint weet je al hoe laat het is

Ik begrijp Jona niet goed, maar Jos heeft het helemaal niet over ‘christelijke waarden’o.i.d. Hij wijst erop dat natie-staten en de daaraan gekoppelde nationale identiteiten een betrekkelijk recent verschijnsel zijn. Nog niet zo lang geleden identificeerden ook Europeanen zichzelf in de eerste plaats als deel van een geloofsgemeenschap. Pas vanaf de late ME en de vroeg-moderne tijd heeft dat langzaam plaatsgemaakt voor een nationale identiteit, die overigens met veel geweld is opgelegd. Wat is er mis met die constatering?

op 16 05 2016 at 11:25 schreef MNb:

@Boe: “De moslim is de moslim volgens Jos en Jona.”
Volg een tijdje Mainzer Beobachter – link in de rechter kolom – en je zal leren hoe ver je de spijker misslaat.

op 16 05 2016 at 11:36 schreef babs:

Tegenwoordig word je al voor belediging veroordeeld als je een racist racist noemt, dus Abu Jahjah is in goed gezelschap.

op 16 05 2016 at 14:23 schreef Damian:

Jonathan van het Reve heeft volledig gelijk en jouw weerlegging klopt niet. Mijn ‘papegaaienriedeltje’ is wel iets meer dan een verhaal over iets waar ‘ik niets vanaf weet’. Ik ben nl ex-moslim, Peter. Ik ken het wereldje van binnenuit en weet hoe gevaarlijk deze godsdienst voor onze vrijheid is. Ik vraag me af wie van ons degene is die zijn Pavlovreacties in bedwang moet houden.

op 16 05 2016 at 14:46 schreef Peter:

Nou, ik niet, Damian, want ik heb zorgvuldig onderbouwd waarom Van Het Reve de plank misslaat en jij reageert door a) eerst het sleetse riedeltje af te steken dat religiekritiek geen islamofobie is en b) de Moeder aller Drogredenaties in te brengen, namelijk dat jij ex-moslim bent en dús ‘het wereldje’ kent.

Dit soort stuitende domheid is er in de Volkskrant al genoeg, dus het is weer mooi geweest, Damian. Dag!

op 16 05 2016 at 16:27 schreef Bert:

Met mensen die het verschil tussen religie en ras niet inzien valt geen zinnig gesprek te voeren.

op 16 05 2016 at 17:11 schreef sjonnie:

Rassen bestaan niet bert.

op 16 05 2016 at 18:05 schreef Hermann:

@ sjonnie.

De Neanderthaler heeft ’t met de Homo Sapiens gedaan (of omgekeerd). Mensen uit Europa, Azië en Amerika (globaal) hebben nog DNA van de Neanderthaler – rond de 3% per persoon. Er is in totaal nog rond de 30% DNA van de Neanderthaler aanwezig. Mensen die van oudsher in Afrika geboren en getogen zijn, zijn 100% Homo Sapiens.

Maar dat zal Bert vast en zeker niet bedoelen.

op 17 05 2016 at 11:08 schreef Hans Naaktloper:

Ach, de markt vaart er wel bij, de markt behoeft schaarste, ook op cultureel en religieus gebied. Dan is het maar de vraag wie en op welke manier zich eigen kan maken van de aandelen.

op 17 05 2016 at 17:18 schreef sjonnie:

@Hermann, correct, ik heb ook nog DNA van de Denisovans. Ooit meegewerkt aan een DNA onderzoek m.b.t. de herkomst van de ” moderne” mens.

op 19 06 2016 at 07:17 schreef Opiniedeskundige:

Een stukje vaderlandse geschiedenisles voor de onwetenden.
Als er al sprake is van een gecombineerde “religiecultuur” dan is dat eerder protestants/islamitisch dan christelijk/joods/humanistisch, zoals een bekende blonde politieke blogger in de 2de kamer al jaren beweerd en waar een hoop “echte Hollanders” achteraan hollen. Waar zou toch die 400 jarige vriendschaps-/handelsbetrekkingen, welke in 2012 gevierd is, de tulp en een hoop literatuur in Leiden vandaan komen? Zie bijgevoegde link!
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Turkse_betrekkingen

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS