Home » Archief » Moderne slavernij


[18.09.2012]

Moderne slavernij

Angela Carper

‘De markt lost het wel op’. Ik geloofde er heilig in. ‘Kapitalisme is het beste systeem’. Als dochter van verantwoordelijke ondernemers zag ik van dichtbij hoe goed dit systeem werkte. Marktwerking zorgde voor de beste produkten. De beste prijs. De werkgever zorgt goed voor zijn werknemers.

Maar inmiddels begint het te knagen. Is dit wel waar?

Beroepsmatig spreek ik ontzettend veel mensen. In eerste instantie over hun kwalen. Maar ook hun werk komt veelvuldig ter sprake. En steeds vaker schrik ik van de verhalen.

Werknemers die niet meer in de pauzes mogen roken op het binnenplein, maar ook dat plein niet mogen verlaten. Werknemers die na exact tien minuten pauze binnen moeten zitten, of anders het verlies van hun baan riskeren. Werknemers die drinken omdat ze 250 telefoongesprekken op een dag moeten voeren en daar behoorlijk gespannen van raken. Pakketbezorgers die met tachtig kilometer per uur door de woonwijk rijden omdat ze anders de gestelde dagplanning niet halen. Werknemers die wegbezuinigd worden omdat het bedrijf van nu af aan aandeelhouders hebben, die zo veel mogelijk winst willen zien.

Secretaresses die gedwongen worden de telefoon binnen drie ‘rinkels’ op te nemen en daardoor niemand uitgebreid te woord kunnen staan. Parkeerwachten die driehonderd nummerplaten per dag moeten inscannen. Werknemers die dit allemaal moeten pikken omdat de banen nu eenmaal niet voor het oprapen liggen.

Ook schrik ik van de verhalen van werknemers in de zorg, werkzaam in verpleeghuizen. Bezuinigen lijkt het credo. Werknemers worden weggetreiterd. Alles moet goedkoper. Management gaat niet zachtzinnig om met deze opdracht. Betrokken mensen komen ziek thuis. Druipen af. Raken teleurgesteld. Het resterende personeel moet nog harder werken. Het personeel decimeert, raakt onderbezet. Teams zijn lager en slechter opgeleid. Goed personeel trekt weg. Onderwijl zie ik de bestuurders van verpleeghuizen in de top van de best betaalden in de zorg prijken.

Weer dat knagende gevoel. Klopt dit wel?

In de thuiszorg is het niet veel anders. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Je kunt toch best twee keer zoveel patienten helpen in dezelfde tijd? Gewoon je taak uitvoeren. Voor een praatje is geen tijd meer.

Een van mijn patiënten, nogal nauwgezet van aard, vertelde mij dat zij in nog geen tien jaar tijd veertig thuishulpen had ‘versleten’. Veertig! Iedere week was het de vraag of de thuishulp – wie het dan ook zou zijn die week – wel zou komen. Het verloop in uitvoerend en aansturend personeel was zo groot, dat er geen peil meer op viel te trekken. Bellen met de persoon die aanstuurde, was, gezien de vele personeelswisselingen vaak zinloos.

Ook spreek ik patiënten die lastig zijn gevallen door thuiszorgmedewerkers. Personeel dat zelf compleet de weg kwijt was. Dat zelf eerder psychiatrisch patiënt was dan hulpverlener. En dat gewoon bij de thuiszorg aan de slag kon. Het zijn geen incidenten.

En hoe staat het met de bestuurders in de thuiszorg? U mag het zelf raden… Sla de topverdienerslijst in de zorg er maar op na.

Ik heb een knagend gevoel. Dit klopt niet….

Capitalism is rearing its ugly head. And I don’t like the face of it. At all.

Angela Carper is arts in de verslavingszorg/forensisch arts. Volg haar op Twitter.

Gastschrijver, 18.09.2012 @ 07:46

[Home]
 

23 Reacties

op 18 09 2012 at 08:24 schreef Bigpete:

Marktwerking heeft prima gewerkt bij producten waarbij er iets te kiezen valt, bv de telecomsector.

Marktwerking is desastreus gebleken bij de energiesector en de zorg. Marktwerking leidt tot versplintering, meer en overbetaald management, enorme budgetten voor reclame en sponsoring die hoe dan ook uit de portemonnee van de klant komen etc.

Weg met alle managers met hun achterlijke lijstjes en stopwatches. Met hun krankzinnige salarissen en bonussen. Zelfs de Balkenendenorm is al veel te hoog. Waarom moet een manager die niks weet en niks kan en ook geen risico loopt(doet hij het goed: bonus, maakt hij er een zooitje van ook bonus) net zoveel verdienen als de minister president???

op 18 09 2012 at 09:05 schreef Freek:

Nou, meestal zijn die topmanagers wel erg goed in het instellen van een taskforce die een commissie moet instellen om een onderzoeksbureau opdracht te geven om deskundigen te vragen om een mening over de kleur van de te gebruiken paperclips. Dat is toch een gave? O wacht, dat gebeurt natuurlijk in Den Haag, of is dat ‘ook’? Het zorgbudget moet natuurlijk wel op he?

op 18 09 2012 at 09:55 schreef babs:

Er zitten voor mij twee verschillende zaken in het stuk.

1. Er gaat van alles mis als de overheid marktwerking centraal probeert te plannen. Eens, door de overheid geplande marktwerking is het ergste wat er is, helemaal als de klanten iets mankeers (oud, ziek, zorgbehoevend, kind).

2. Werknemers worden steeds meer uitgeknepen. Ook ik zie dat gebeuren, juist ook bij bedrijven die heel veel winst maken. Werknemers zouden zich (weer) eens wat beter moeten organiseren. Via bestaande vakbonden of nieuwe vakbonden. Kleine vakbonden en grote vakbonden. En dan bezetten, staken, werkweigeren en stiptheidsacties.

op 18 09 2012 at 10:03 schreef rena:

Er zouden veel meer verhalen, verslagen uit de dagelijkse werkpraktijk te lezen moeten zijn!
Niet alleen van onderaan de ladder, de mensen/moderne slaven op de werkvloer, maar met name van mensen zoals deze arts. Misschien dat men het dan wel gaat zien dat het zo de lelijke kant op gaat.
Een vriend van mij kreeg ook steeds te horen dat als hij niet bereidt was om over te werken, ook op zaterdag!, hij als eerste kon vertrekken. Overduidelijk was er te veel werk, er werd structureel overgewerkt. Hij ging er aan kapot. Hij kreeg allemaal fysieke klachten wegens repeterende bewegingen.
Gelukkig heeft hij inmiddels een andere baan gevonden.

op 18 09 2012 at 10:12 schreef jackknowsbest:

welcome to the new world.

op 18 09 2012 at 11:20 schreef Sasha Berkman:

heerlijke rechtse wereld

op 18 09 2012 at 11:51 schreef cRR Kampen:

Goh. Nog altijd mensen verbaasd over dingen die gewoon allang geweten zijn.

op 18 09 2012 at 12:55 schreef Thonon:

Markt-werking is een misleidende term.
De markt werkt niet zonder dat de authoriteiten maten gewichten en handelspraktijken regelt. Dat wisten de oude koningen in India en Mesopotanie al.

De tegenwoordige ‘marktwerking’ is niet meer dan het wegwerken van de sociale regelingen voor de werkende klassen. Waarbij de werkdruk vergroot, en de beloning verlaagd wordt.
Terwijl de toegang tot de markt, als koper en of verkoper door allerlei regelingen en verordeningen beperkt wordt. door schaalvergroting hebben juist de grote organisaties hier baat bij. ZIj verkrijgen zo een exclusieve rol als aanbieder.

op 18 09 2012 at 14:35 schreef MNb:

Grote Piet, weet je wel zeker dat je rechts bent? Wat je daar schrijft is namelijk reden om je socialist te noemen. En ja, GL is hard op weg om ook mijn steun kwijt te raken.

“Marktwerking heeft prima gewerkt bij producten waarbij er iets te kiezen valt.”
Een waarheid als een koe. Marx wees al op het streven van ondernemingen naar monopolies. Dus is er een overheid nodig om te waarborgen dat er keuze is en blijft. Sociaal-democratie in het kort; beleidspunt van Den Uyl in de jaren 70.

“er werd structureel overgewerkt”
Maaaaarrrrrr, werkloosheid is een keuze. Toch?

op 18 09 2012 at 14:59 schreef Bigpete:

@Mnb
Ik ben rechts op het gebied van veiligheid, mobiliteit,immigratie, vrijheid van meningsuiting etc. Ik ben zeker geen liberaal die heilig gelooft in de vrije markt. Ik ben tegen privatisering van energiebedrijven, de NS en de zorg. Daar is de consument alleen maar slechter van geworden.
Rechts en links zijn versleten begrippen als je het mij vraagt.

op 18 09 2012 at 16:52 schreef babs:

Goh, wat zijn we het allemaal eens. Ik ben voor volledige liberalisering of voor volledige nationalisering. Er tussenin is het ergst.

Bij gezondheidszorg wil ik nationalisering, omdat elk individu het recht heeft alles te doen en te laten om voor zichzelf gezondheidszorg te regelen. Een bedelaar met een hartkwaal heeft het recht mij te beroven als hij dat geld nodig heeft om zorg te kopen. Dan zie ik dit soort diefstal het liefst geïnstitutionaliseerd.

Bij spoor zou een vorm van marktwerking eventueel kunnen op afgelegen lijntjes in Groningen. Elders niet, want er is maar één spoornet. Nationaliseren die handel.

Elektriciteit kan ik niet helemaal goed beoordelen. Ik zie kleine voordelen van vrij markt, ik weet niet of het genoeg is.

Ik ben economisch wel degelijk rechts: zo min mogelijk herverdeding, zo min mogelijk overheid.

op 18 09 2012 at 18:24 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

zo te zien zal het kapitalisme zichzelf nu gaan vernietigen en geen enkele klassieke theorie kan het meer redden. Het systeem pleegt dus zelfmoord en hier zijn vele bewijzen voor: eurocrisis, banken crisis, koopkrachtdaling, toename overheids schuldenm, toename private schulden, faillisementen, vlucht kennis, enz.

Dus het kapitalistische systeem is ongeneeslijk ziek en terminaal. De Denktank open europe maakte al duidelijk dat zij geen oplossing kunnen vinden, ondanks hun expertise.

IN een regel is het probleem:
door de verstikkende concurrentie van de vrije marktwerking is de winstmarge van bedrijven nu zo sterk gedaald dat na een slecht seizoen al een faillisment dreigt, met verlies van veel kapitaal en manpower. Lonen verlagen mag niet dus hogere druk op werknemers om harder te werken, legale slavernij, nu nog het zweepje legaliseren.

Wieroe als Hollandse hindoe huispoes lacht zich elke dag krom om al zijn miljoenen slaven die hard moeten werken voor zijn gratis portie kattenbrokjes. Wieroe adviseert alle mensen om zich om te laten bouwen tot huispoezen via genetische manipulatie.

dewanand

op 18 09 2012 at 21:21 schreef Pietje Exact:

Marktwerking is een automatisch economisch principe, geen doctrine. Mensen die marktwerking propageren hebben helemaal NIETS van college Economie 101 begrepen. Wanneer je marktwerking oplegt krijg je marktwerking in het kwadraat. Kleinen worden kleiner, groten worden groter. Exponentieel.

Stel dat je Philips en Sony tot marktwerking dwingt. Beiden maken voor het gemak alleen TV’s. Management wordt afgerekend op resultaat, niet op produkt. Werknemers worden afgeknepen. Kwaliteit produkt telt niet meer, degene met de iets betere TV wint, ten koste van consument en werknemer.

Oplossing? Marktwerking niet opleggen. Als samenleving zorg je samen voor zorg. Zorg je samen voor OV. Zorg je samen voor GWL. Zorg je samen voor ouden van dagen, veiligheid, groen, onderwijs etc. Iedereen die hier werkzaam is heeft vanzelf te maken met marktwerking. Marktwerking doet z’n werk wel, wees niet bang.

Communisme? Ook niets anders dan een vorm van marktwerking die als doctrine wordt opgelegd. Daarom ook daar #fail

op 18 09 2012 at 22:54 schreef MNb:

@Babs: “Werknemers zouden zich (weer) eens wat beter moeten organiseren.”
“zo min mogelijk herverdeling.”
Dat is een fraaie contradictie. Vakbonden pleiten namelijk juist voor herverdeling – óók via de overheid.

@Dewanand: Wieroe is een uiterst verstandige poes.

op 19 09 2012 at 09:46 schreef babs:

MNb
Vakbonden pleiten namelijk juist voor herverdeling – óók via de overheid.

Een strategische fout in mijn ogen. Ten eerste voor hun eigen baantje (wie op de overheid kan vertrouwen heeft geen vakbond meer nodig), maar meer belangrijker omdat je op de overheid uiteindelijk nooit kunt vertrouwen. Niet voor je pensioen, niet voor je inkomen, niet voor je rechten.

Ontevreden werknemers kijken nu allereerst naar de overheid en wachten veel te lang af.

Dewanand,
door de verstikkende concurrentie van de vrije marktwerking is de winstmarge van bedrijven nu zo sterk gedaald

Onzin, de winstmarges zijn geweldig. Mede doordat zo goedkoop geleend wordt.

op 19 09 2012 at 11:34 schreef callie:

Volgens de VVD moeten we allemaal hard werken en niet zeuren, laatste tien jaar is het materialisme ten top gestegen evenals het egoistische, en asociale gedrag van mensen zelf.
de bonusgraaiers hebben hun slagen geslagen, en nu alles in elkaar stort mag de gewone burger in een keurslijf gaan zitten, en geen cm meer afwijken. Je moet gezond leven, je moet hard werken, je mag niet zeuren, je mag niet drinken, niet te dik zijn, niet roken, enz enz enz..
Na de afgelopen tien jaar de verkwisting zijn gang te hebben laten gaan, mag je nu geen mens meer zijn . Helaas we zijn mensen, en we kunnen allemaal ziek zwak en ellendig eraan toe zijn. Maar waar de cijfers regeren bestaan geen mensen meer. Het is te hopen voor dhr Rutte dat hij zelf eeuwig gezond blijft en 24 uur per dag kan werken.
Eeuwig bestaat niet en ieders leven is relatief, misschien het enige rechtvaardige wat er nog is.Daarin zal rijk nooit verschillen van arm…..
Ik hoop dat alle bonusgraaiers met ingang van nu de opgelegde eisen aan hun werknemers ook voor zichzelf in acht nemen.Dus laat die dure wijnen, luxe diners, rookwaar, en alle extra’s achterwege, dan pas kun je tegen de gewone werknemers zeggen dat ze gezond

op 19 09 2012 at 11:51 schreef Geert:

Wat hierboven al gezegd is: Het probleem in veel sectoren is juist dat er geen volledig marktwerking is. De overheid laat geen ziekenhuizen, scholen of banken failliet gaan, dus de tucht van de consument wordt geblokkeerd zodat inefficiënte bedrijven blijven voortbestaan. Ik ben klassiek liberaal, maar wat mij betreft kun je de semipublieke sectoren beter helemaal staatsgestuurd maken dan de huidige halfslachtige toestand handhaven waarbij belastinggeld in privézakken stroomt ten koste van de kwaliteit van de diensten.

Liever heb ik een volledige liberalisering van de markt; vrij baan voor (kleinschalige) privéklinieken en privéscholen, waar de werksfeer een stuk prettiger is en de dienstverlening stukken beter dan in de semipublieke sector.

op 19 09 2012 at 11:52 schreef callie:

moeten leven.
goed voorbeeld doet goed volgen ….
ten aanzien verhaal verslavingsarts ; geheel mee eens, marktwerking haalt mededogen en goede zorg onderuit. Misschien dat managers en topbestuurders dat pas merken als ze zelf verzorgd moeten worden…

op 19 09 2012 at 17:23 schreef dewanand:

namaste Babs,

Ik lees vaak erover dat de winstmarges in de supermarkt sector sterk gedaald zijn, maar ik heb nooit cijfers gezien. Het kan zijn dat de winstmarges per sector anders zijn en anders werken. Een theorie is die ik veel hoor is dat er altijd vraag is naar een produkt, dus is er altijd schaarste en men zal het produkt moeten kopen, ook al is het peperduur. Ondergrondse prijsafspraken reguleren vaak de prijsontwikkeling in de winkels en de consument is machteloos, want die is geen producent en heeft dus geen keus.

Kijk eens naar hoe men dure cosmetica produkten via misleidende reclames in de markt gooit. Deze marketing campagnes indoctrineren mensen met een absoluut geloof in het produkt en misbruiken zwakke psychologische kanten, dus is het legale oplichting en legale criminaliteit in de hele kapitalistische wereld. Men zegt hierom vaak de beste legale criminelen winnen altijd. Ondernemen is gewoon legale criminaliteit in de praktijk. Dit hoorde ik van hollandse ondernemers zelf en die lachten zich krom on hun boekhoudkundige fraude truucjes van vele miljoenen als zij ooit in de cel werden gegooid.

dewanand

op 19 09 2012 at 19:56 schreef babs:

namaste Dewanand,

http://www.zerohedge.com/news/trade-record-corporate-profits-your-miserable-salary

Winst zal vanaf nu waarschijnlijk wel omlaag gaan, omdat de vraag naar allerlei produkten komt stil te vallen, maar het was de afgelopen 5 jaar opvallend hoe zeer werknemers niet meedeelden in verbeterende winsten van hun bedrijven. Dat doet het ergst vermoeden voor de nabije toekomst. Werknemers zijn bijzonder slecht georganiseerd, kennelijk omdat men op bescherming door de overheid vertrouwde, maar allerlei bescherming door de overheid komt te vervallen. Tegen de tijd dat werknemers zich herpakt hebben zijn ze al lang hun baan kwijt en mogen ze blij zijn als ze tegen veel mindere betaling elders veel harder moeten werken.

op 19 09 2012 at 20:38 schreef Mark van den Heuvel:

We zijn allemaal struisvogels! Deze ontwikkeling is al jaren (begin jaren 80) ingezet en eerlijk geschreven ook zichtbaar. Hoe ver moet het gaan, voordat we onze kop uit het zand trekken, opstaan en onze rug rechten om hier weerwoord tegen te bieden?

We zijn zelf slaven en zullen onszelf uit deze ketens moeten bevrijden. Anders gebeurd er niets.

Stop met zeiken en kom op voor de (ver)SLAAF(ing) in jezelf…

op 26 09 2012 at 21:44 schreef Sasha Berkman:

Mark, nee, niet wij allemaal. De werkersters op de vloer zijn dat niet bv. De stemmers op die lachende rutte vogel zijn ook niet dom, het is ze rechtreeks persoonlijk aan te rekenen imo.
Veel Nederlanders, welvarende ouders, goeie opleiding genoten, sommige wat dommere types zijn ambtenaar op politieagent, zijn gewoon puur slecht. Het zijn geen sociopaten met een afwijkende hersenwerking, nee ze zijn gewoon puur slecht. Het was ook even wennen voor mij als rmantische idealist die geloofde in het goede in de mens, anti-racist enzo, maar de blanke man is gewoon de meest gedegenereerde mensenvorm die er bestaat.

http://www.youtube.com/watch?v=83T4eAyT0CQ

op 28 09 2012 at 11:54 schreef You On A Gin:

@ Sasha Berkman
Ik vind je zelfhaat sneu. Voor jouzelf, hoor. Ik heb er geen last van. Het heeft niets met ras te maken. Kijk, ik vind het alleen maar grappig wat je zegt, want ik ben toch niet echt blank, maar wat je zegt is in wezen best wel racistisch. En dat het daarbij om je eigen ras gaat, dat maakt geen donder uit, want ik heb genoeg pikzwarte lui gekend met een hekel aan negers. Bomberjacks dragend met nazi-symbolen erop, t-shirts van NSBM bands. Bounty’s, noemden we die. “Van binnen wit, van buiten bruin”. Zelfhatende ‘kleurlingen’. Meestal te wijten aan een jeugd vol misbruik door hun (bruine) vaders.
Dat zal het bij jou vast wel niet zijn. Je zult vast boos zijn en niet weten wat je met al die energie aan moet. Maar toch denk ik – jongen, jongen toch. Wat kun jij (of wie dan ook) er aan doen dat je blank bent geboren? Je zei dat je atheïst bent, dus je zult vast niet geloven dat mensen in het voorgeborchte hun ras en afkomst uitgebreid kunnen uitzoeken.
Misschien moet ik wat je doet zien als simpel galspuwen en me niet zo’n zorgen om je maken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS