Home » Archief » Moet Berbertje hangen?


[29.01.2013]

Moet Berbertje hangen?

Willem Minderhout


Illustratie: Yuri Izmodenov

GERECHTSDIENAAR
Mynheer de rechter, daar is de man die Barbertje vermoord heeft.
RECHTER
Die man moet hangen. Hoe heeft hy dat aangelegd?
GERECHTSDIENAAR
Hy heeft haar in kleine stukjes gesneden, en ingezouten.
RECHTER
Daaraan heeft hy zeer verkeerd gedaan. Hy moet hangen.

– Multatuli

Het Nederlandse gezegde ‘Barbertje moet hangen’ is een rare omkering van een verhaal van Multatuli. In dit verhaal moest juist de man die Barbertje vermoord zou hebben hangen. In het Nederlandse Marokkanendebat doet zich een vergelijkbare omkering voor.

Said el Haji, Asis Aynan en Nadia Bouras beten zondag in Buitenhof het spits van het ‘Marokkanendebat’ af. Op zich een prima idee: laat goed opgeleide, succesvolle en welbespraakte Marokkaanse Nederlanders nu maar eens zelf aan het woord komen.

Individuele verantwoordelijkheid

Helaas was de tijd te kort en de gespreksleider te zwak om tot een daadwerkelijke discussie te komen. Wel bleek er sprake van een tegenstelling: Nadia Bouras onderkende dat tamelijk veel Marokkanen problemen veroorzaken, maar zij vond dat individuele problemen die te herleiden zijn aan een gebrek aan scholing en werk. Er is volgens haar geen algemeen ‘Marokkanenprobleem’.

De heren probeerden zoekend en tastend toch iets van de oorzaken van een mogelijk ‘Marokkanen-probleem’ in de Marokkaans-Nederlandse cultuur te zoeken. Woorden als ‘conformisme’ en ‘gebrek aan individuele verantwoordelijkheid’ vielen.

Hoewel ik persoonlijk weinig ‘conformistische Marokkanen’ ken, denk ik dat ‘de waarheid’ ergens in het midden ligt. Uiteraard is het altijd ‘een persoonlijke keuze’ om het verkeerde pad op te gaan, maar als Marokkaanse Nederlanders statistisch slechter scoren dat Turkse Nederlanders, dan is de vraag toch gerechtvaardigd hoe dat komt.1

Leugens en statistiek

Ja, ik ken de uitspraak: leugens, grote leugens en statistiek, maar die gaat niet op. Statistiek zegt inderdaad niet wat er aan de hand is, maar maakt wel aannemelijk dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Verontrustend vind ik daarom de statistieken uit het SCP-Rapport ‘Dichter bij elkaar’.

Een tabel daarin vond ik zeer opmerkelijk. De waardering van Marokkaanse Nederlanders is even laag bij Turkse Nederlanders als bij autochtonen (42 op een schaal van 100). Al eerder viel mij op dat veel Hindoestaanse Nederlanders in de Haagse wijk Transvaal – volgens eigen zeggen vanwege overlast van Marokkaanse jeugd – PVV zeiden te gaan stemmen. Dit sentiment is onlangs door Shashi Roopram onderzocht en in kaart gebracht.

Determinerende factoren

Wat is nu ‘de rare omkering’ in deze kwestie? Tot voor kort bracht ‘links’ de sociale achtergronden altijd in het geweer om crimineel gedrag mede te verklaren. Dit gebeurde niet om delinquenten extra te stigmatiseren, maar als ‘verzachtende omstandigheid’. Als die omstandigheden zouden veranderen, zou de criminaliteit afnemen.

Op dit moment lijkt het hameren op determinerende factoren het exclusieve domein van (dom)rechts te zijn geworden. Deze keer niet als veranderbare sociale factoren, maar als culturele, theologische en zelfs genetische ‘verklaringen’ dat Marokkanen nu eenmaal niet kunnen deugen omdat… (Vult u de islamofobe en/of racistische ‘argumenten’ zelf maar in). Berbertje moet hoe dan ook hangen.

Deze opstelling lijkt me – zacht gezegd – geen goede basis voor een debat dat gericht is op oplossing van problemen. Dat laat onverlet dat ik een debat over de positie van minderheden in onze hedendaagse samenleving van groot belang vind.

Lumpen-intellectuelen en PVV-tokkies

Ik ben namelijk het meest geschrokken van de statistieken in het SCP-rapport waaruit zou moeten blijken dat een (flinke) meerderheid van Turkse (74 procent) en Marokkaanse Nederlanders (62 procent) zich vooral Turk of Marokkaan voelt en geen Nederlander.

Waarom vind ik dit zo erg? Hoe kun je je kwaad maken om Lumpen-intellectuelen en PVV-tokkies die vinden dat deze groepen er eigenlijk niet bij horen, als de groepen in kwestie dat in meerderheid eigenlijk zelf ook vinden? Misschien is dit gevoel van ‘er niet bij horen’ wel een belangrijke oorzaak van ontsporingen. Waarom zou je investeren in een maatschappij die je niet als de jouwe beschouwt?

Hoera-nationalisme

Begrijp me goed: ik pleit niet voor een hoera-nationalisme als bepalende factor voor geslaagde integratie, maar een maatschappij heeft toch wel een bepaalde mate van samenhang tussen de bevolking nodig om goed te kunnen functioneren.

Daar zou het debat volgens mij over moeten gaan!

Willem Minderhout is docent bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en doet daarnaast van alles en nog wat. Hij publiceert voornamelijk in De Leunstoel en houdt zeer onregelmatig een weblog bij. Volg hem op Twitter

1. [Turken scoren overigens volgens het SCP weer slechter dan Marokkanen wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal. Deze bevinding komt overeen met mijn dagelijkse observaties als docent. Ook Turkse Nederlanders van de tweede en derde generatie spreken thuis en onderling veelal Turks, verreweg de meeste Marokkanen spreken ook thuis Nederlands. Dit betekent overigens niet dat het gebezigde Turks per se ‘Algemeen Beschaafd Turks’ is. Fatma Koser Kaya was laatst op uitnodiging van onze studievereniging op bezoek. Een van de aanwezige Turkse studenten, in Nederland geboren, vertelde haar dat hij overwoog om naar Turkije te emigreren. ´Spreek je wel goed Turks?’ vroeg Fatma. ‘Natuurlijk’ was het verblufte antwoord. Fatma waarschuwde hem: ‘Als je daar komt solliciteren met huis, tuin en keuken-Turks, dan lachen ze je uit.’ Gezien het gemiddelde Nederlandse taalniveau van de MBO-ers en Havisten die bij ons in het eerste jaar instromen – ook van autochtonen – kan ik me goed indenken dat je met een taal die je alleen thuis hebt leren spreken niet ver komt.]

Willem Minderhout, 29.01.2013 @ 07:32

[Home]
 

75 Reacties

op 29 01 2013 at 10:26 schreef Sasha berkman:

De zin waar je mee afsluit dekt de lading volkomen denk ik. We hebben dus geen Marrokanen probleem, we hebben een racisme probleem dat er voor zorgt dat marrokaanse en turkse nederlanders zich buitengesloten voelen.
Het is uberhaupt een gemiste kans dat de rechtbank Wilders destijds heeft vrij gesproken, het was de kans geweest om aan te tonen dat Justitie er ook is om moslims, marrokanen en turken te beschermen tegen hitleriaanse hetzes.

op 29 01 2013 at 10:35 schreef You On A Gin:

Roei politieke correctheid uit met wortel en tak. Dit is een socio-mechanische kanker die veel te lang voort heeft mogen woekeren, en het belangrijkste obstakel tussen de ‘lagen’ in de bevolking.

op 29 01 2013 at 11:58 schreef MNb:

“een maatschappij heeft toch wel een bepaalde mate van samenhang tussen de bevolking nodig”
Ja? Waarom eigenlijk? Functioneren landen als de VSA en Suriname dan niet? Die percentages waar jij zo van schrikt zouden in deze twee landen namelijk nog wel eens hoger kunnen liggen.
Dan hebben we ook nog dat rare geval genaamd België, waar de twee grootste bevolkingsgroepen zowat met de rug naar elkaar toe staan. Tjonge, wat gaat het daar slecht.
Eens met Gin. Er is wel degelijk een Marokkanenprobleem, zoals er ook een Antillianenprobleem is (hoor ik nog maar weinig over) en een Urker jongeren probleem (heeft nooit iemand het over). En natuurlijk het al decennia doorziekende voetbalvandalenprobleem, waar iedereen alleen maar over loopt te mekkeren als de boel weer eens uit de hand loopt. Toch is dat probleem pas opgelost als ik gewoon weer een kaartje bij het Ajaxstadion kan kopen als ik FC Twente wil aanmoedigen, zoals vroeger.

op 29 01 2013 at 12:12 schreef Mart:

@Gin:

Welke politieke correctheid?

Jezus man, jullie blijven maar zeiken over een randverschijnseltje uit de vroege jaren tachtig terwijl de racistische shit vanuit de mainstream media over ons heengestort wordt.

op 29 01 2013 at 12:22 schreef Ralph van der Geest:

@YOAG (29.01.2013/10.35. Al bij Niemöller en Schut gemeld?

op 29 01 2013 at 12:31 schreef Bastiaan:

Helemaal eens met You On A Gin. Als je racisme wilt terugdringen – en dat moeten we niet aflatend blijven doen! – dan moet je een open society stimuleren, waarin iedereen op gelijke wijze benaderd en behandeld wordt. Geen xenofobische discriminatie, maar ook geen positieve discriminatie. Patriottisme moet afgedaan worden als een fossiele emotie in de wereld van nu. Veelkleurigheid moet als verrijkend worden beschouwd ipv bedreigend. Daarvoor moet je elkaars ‘werelden’ leren kennen, op school, op de sportclub, door bij elkaar thuis te komen, te logeren etc. En je moet elkaar op elk gebied de waarheid kunnen zeggen, zonder huidskleur of ras als trap onder de gordel te gebruiken. Langzamerhand moet racisme net zo ‘not done’ worden als bijvoorbeeld roken.

op 29 01 2013 at 12:36 schreef babs:

Kijk, zo moet een debat gevoerd worden, keurig onderbouwd welke gegevens tot welke ideeën leiden.

Ik ben het evenwel met de schrijver oneens dat het een probleem is als mensen zich geen Nederlander voelen. Vroeger voelden mensen zich ook in eerste plaats katholiek, socialist of protestant en daar viel het land echt niet van uitelkaar. Wat is er nou eigenlijk zo erg aan aanpassen met behoud van identiteit? Laat Turkse Nederlanders die daar behoefte aan hebben toch lekker hun Turkse voetbalclub.

op 29 01 2013 at 12:36 schreef Joris:

“Hoe kun je je kwaad maken om Lumpen-intellectuelen en PVV-tokkies die vinden dat deze groepen er eigenlijk niet bij horen, als de groepen in kwestie dat in meerderheid eigenlijk zelf ook vinden?”

In een verhaal over rare omkeringen kom je zelf met de allerraarste, Willem. De eerste gastarbeiders kregen al met racisme te maken en sinds 2001 worden Nederlandse moslims structureel als een Vijfde Kolonne en als wolven in schaapskleren beschouwd. Geen wonder dat betere taalbeheersing en een hogere opleiding onder jonge Turken niet per se samengaan met de sterkere binding aan Nederland, die je onder andere omstandigheden zou verwachten. Lees bijv http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1043590/2010/11/01/Jongeren-terug-naar-het-land-van-hun-Turkse-ouders.dhtml

Om Groucho Marx te parafraseren: zij hoeven niet zo nodig lid te worden van een club die hen niet als lid wil hebben.

Verder dramatiseer je als je schrijft dat “een meerderheid zich vooral Turk of Marokkaan voelt en geen Nederlander”. In het rapport staat alleen “vooral Turk of Marokkaan” en dat impliceert dat ze zich wel degelijk als Nederlanders beschouwen, alleen in mindere mate.

op 29 01 2013 at 13:15 schreef Pyt van der Galiën:

@Bastiaan

Nou, gezien het feit dat witte mannen al zo’n 20 eeuwen positief gediscrimineerd worden, zie ik eigenlijk niet goed in waarom we anderen niet eens een tijdje positief zouden discrimineren. Brengt de zaken weer een beetje in evenwicht. Ik heb trouwens de indruk dat het met die positieve discriminatie van ‘etnische minderheden'(en vrouwen)op de arbeidsmarkt wel enigszins meevalt.

@YOAG

Ja, man, nou. Politieke correctheid, dát is vandaag de dag hét probleem in Nederland. Zo’n Marokkanenprobleem, bijvoorbeeld. Zoiets bespreekbaar maken wordt steeds maar tegengehouden door de policor-gemeenschap. Gelukkig maar dat jij ons bij de les houdt.

op 29 01 2013 at 13:36 schreef Tayfun Balcik:

Er is geen sprake van een ‘Marokkanenprobleem’. Zelfs als 99% van alle Marokkanen in Nederland crimineel zijn, zelfs dan kan je het niet hebben over een ‘Marokkanenprobleem’, want in zo’n situatie maak je die 1% procent verdacht en dat is onrechtvaardig. Waarom is het trouwens schrikbarend dat mensen zich Marokkaanse of Turkse Nederlander voelen? Het is toch een correcte definitie van de situatie. Er is m.i. eerder sprake van xenofoob Nederlands probleem.

op 29 01 2013 at 13:55 schreef vander F:

@Joris,
ik woon in een buurt met veel Turken, wat mij vooral opviel toen m’n zoon een jaar of 6 was dat hij werd geconfronteerd met het feit dat hij niet op een bepaald pleintje mocht verschijnen want ‘hij was geen Turk’,
onder bedreiging van geweld, hij is een keer helemaal inelkaar gestampt.
6-jarige in Nederland geboren jochies die zichzelf als Turk presenteren, lijkt me duidelijk dat ze dit met de paplepel is ingegeven, zoiets verzinnen ze niet zelf.
Het buurjongetje waar zoonlief veel mee speelde sprak overigens uiterst beroerd Nederlands, ik heb daar jaar in jaar uit stug lopen verbeteren, zaakjes als die huis en die meisje eruit stampen, dit is gelukkig, met medewerking van school, uitstekend gelukt, iets wat z’n kansen om serieus te worden genomen flink verhoogt.
Overigens is ‘pleinverdediging’ door subgroepjes volstrekt normaal, ik had in m’n jeugd bv altijd gezijk met Gereformeerden, maar afijn, hier gaat het dus om de Turkse indentiteit die in mijn ervaring er weldegelijk op jonge leeftijd wordt ingestampt.
En dat ooit inderdaad met ondersteuning van de Nederlandse staat, om het nog even te compliceren.

op 29 01 2013 at 14:15 schreef Bastiaan:

@Pyt Dat is niet oplossingsgericht denken. Dat is boetedoening-denken. En daar wakkeren we racisme juist weer mee aan.

op 29 01 2013 at 14:23 schreef Sasha berkman:

Vander F: hoe kunnen Turkse kinderen hier in dit land vergeten dat het “Turken” zijn? Dat wordt hun iedere dag ingepepert.

op 29 01 2013 at 14:56 schreef cRR Kampen:

En geen letter over de factor vijf:
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/14/verdachte-met-buitenlands-uiterlijk-krijgt-eerder-celstraf/

Maar de slotzin stelt een vraag, hier is het antwoord:
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2352765.ece/Marokkaanse_jongeren_vast_voor_lichtere_delicten

“Uit het onderzoek bleek ook dat de geïnterviewde Marokkaanse jongens en hun ouders aanzienlijk sterker georiënteerd zijn op Nederlanders en de Nederlandse samenleving dan Marokkaanse jongens in het algemeen. De delinquente jongens en hun ouders zien zichzelf meer als Nederlander. Mogelijk zijn juist de Marokkanen die graag deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving extra gevoelig voor een maatschappij die kritisch staat ten opzichte van deze groep, vermoeden de onderzoekers. Dat zou bij sommigen kunnen leiden tot criminaliteit.”

En terecht.

op 29 01 2013 at 15:02 schreef vander F:

@Sascha, sorry Sas,
integendeel, dit peperden ze toch echt elkaar in, dat het Trotse Turken zijn, onderling Turks spreken.
5-6 jarige kids peperden mijn zoon in dat hij een Nederlander was, zoonlief wist toen nog niet eens wat een Turk was. Verder ken ik genoeg Turken die, geboren in bv Eibergen, alleen een Turks paspoort bezitten, ze willen de Nederlandse helemaal niet al hebben ze er recht op.

op 29 01 2013 at 15:03 schreef Pyt van der Galiën:

@Bastiaan

Wat is er ‘niet oplossingsgericht’ aan positieve discriminatie? Het lijkt mij dat het er vanaf hangt wat je als ‘het probleem’ definieert. Wanneer je ongelijke beloning en ongelijke toegang tot voorzieningen (inclusief goed betaald werk tegen redelijke arbeidsvoorwaarden) als het probleem ziet, kan positieve discriminatie als een poging tot een oplossing worden gezien. Uiteraard kun je er vervolgens over discussiëren of het de beste oplossing is, maar het lijkt me onjuist het als ‘niet oplossingsgericht’ te bestempelen.

Het voornaamste risico is denk ik dat het aan de ‘onderkant’ van de samenleving concurrentiestrijd om schaarse voorzieningen tussen etnische groepen aan zou kunnen wakkeren. In dat geval schiet je natuurlijk je doel hopeloos voorbij (al zullen PVV en VVD daar juist blij mee zijn).

op 29 01 2013 at 15:06 schreef Comment:

De reden waarom vele Turken en Marokkanen zich geen Nederlander voelen, is dat Turken en Marokkanen geen Nederlanders zijn. Het is eerder zorgelijk dat een deel van de Turkse en Marokkaanse minderheden gelooft dat ze wel Nederlander zijn. Dat is een ontkenning van de werkelijkheid dat ook politieke gevolgen heeft.

Een Turkse Nederlander bestaat niet, een Marokkaanse Nederlander ook niet, net zomin als een katse hond of een vogelse vis. Het is dan ook niet wetenschappelijk van het SCP, om zulke termen te gebruiken.

op 29 01 2013 at 15:14 schreef Brenda van der Veer:

Het gaat goed met de Nederlanders. De wind van de welvaart blaast in onze zeilen, bijna iedereen heeft werk en op straat kun je niet meer over de auto’s heen kijken. Wie het goed heeft, zal vooral willen geloven dat hij of zij het aan zichzelf te danken heeft. Eigen verantwoordelijkheid.

Daarin zit de samenhang tussen de hardwerkende Nederlanders, alles wat jou overkomt is jouw eigen verantwoordelijkheid. Vandaar dat links geen poot meer aan de grond krijgt met zijn verhaal over sociale en economische achterstand. Het linkse verhaal ontkent dat je al het goede aan je zelf te danken hebt. Wie wil dat nou? Welvaart is mooi als je met haar hersenkronkels kunt leven.

op 29 01 2013 at 16:08 schreef Pyt van der Galiën:

@Comment

Is natuurlijk ook zo. Friese Nederlanders zijn welbeschouwd ook geen Nederlanders. Limburgse Nederlanders ook niet. Ik vind trouwens tóch dat we Limburg zo snel mogelijk moeten zien kwijt te raken aan de Belgen. Bonte koeien zijn eigenlijk ook geen koeien, nu ik er over nadenk.

op 29 01 2013 at 16:10 schreef vander F:

@cRR Kampen,
alsof alleen Marokkanen een buitenlands uiterlijk hebben, met bv 180 nationaliteiten in Amsterdam, dit verklaart dus nog steeds niet het voorkomen van bepaalde hogere criminaliteits cijfers bij Marokkanen, net als vermeende sociaal-economische achterstand.
Het NRC stuk rept over juist meer geintegreerde jongeren die ontsporen, verder wordt ook gewezen op buitensporige hoge schooluitval onder vooral Marokkaanse jongens, waaruit een van de grootste ergernissen volgt, rondhangend, sissend en irriterend en intimiderend ’tuig’ op straat.

op 29 01 2013 at 16:12 schreef Fridjof:

Natuurlijk voelt iemand met Turkse ouders zich Turk en is hij/zij daar trots op. Niets mis mee. Om deel uit te maken van het Nederlandse volk hoef je niet van spruitjes of stamppot te houden.
De problemen hebben alles te maken met gebrek in geloof in kansen en een omgeving die niet geloofd in kansen in de maatschappij.
Vroeger (nog vóór de buitenlanders kwamen) hadden we in onze stad ‘achterbuurten’ waar je beter niet kon komen als buitenstaander
Ook deze groep werd bij voorbaat gediscrimineerd waardoor het afzetten tegen alles wat niet ‘achterbuurt’ steeds werd versterkt en in stand gehouden.
Toch groeiden daar ook mensen op die een heel gelukkig maatschappelijk leven ontwikkelden.

in die sociale context zit volgens mij het probleem. Wie in zo’n omgeving karakter genoeg heeft komt er wel uit, maar het is in feite ‘survival of the fittest’

Ik heb een Marokkaanse consultant gehad die (perfect gekleed, ontwikkeld en beleefd) vertelde over zijn werkloze broer die altijd rondliep in een trainingspak omdat ‘hij toch wel overal gediscrimineerd werd’.

Voor een Marokkaan is het gewoon lastiger om als ‘winner’ in de maatschappij te staan dan voor een blanke kaaskop.

op 29 01 2013 at 16:25 schreef vander F:

@Fridjof,
ook een aardige aanvulling in deze discussie,
duidelijk is in iedergeval dat er geen eenvoudige oorzaken zijn aan te wijzen, eendimensionale dogma’s als ‘sociale-economische achterstand’ ‘Islam’ ‘inteelt en schizofrenie’ ‘racistische kaaskoppen’ en ander plat populistisch gelul.

op 29 01 2013 at 16:26 schreef cRR Kampen:

Maar vander F, u ziet toch ook gewoon in dat die ‘hogere criminaliteitscijfers’ dus gewoon niet bestaan?

Wat wel bestaat, en hoe, is: racisme.

“Marokkaanse jongens, waaruit een van de grootste ergernissen volgt, rondhangend, sissend en irriterend en intimiderend ‘tuig’ op straat.”
Heeft u dat ooit meegemaakt?
Ik niet. Maar ik geef natuurlijk ook gewoon helemaal geen aanleiding. Ik loop niet, bewust of onbewust, met opgetrokken neus rond op de stoepen van Gouda of Rotterdam. Bewust. Of: on-bewust.
Let er maar eens op.

op 29 01 2013 at 16:50 schreef yurp:

vander F:

Geen mensen zo ongelofelijk op exclusiviteit en eigen groepjes gericht dan kinderen tussen de zes en twaalf (kan er wat naast zitten). Jij hoort er niet bij want jij bent anders dan wij is de standaard gedachtegang van een zesjarige die leert omgaan met sociale verbanden en groepsgedrag. De hetze tussen de meisjes en de jongens is hen ook niet met de seksistische paplepel ingegoten.

op 29 01 2013 at 18:31 schreef Fridjof:

Nog even ter aanvulling:
Het feit dat er blijkbaar meer problemen worden waargenomen met Marokkaanse jeugd dan met Turkse jeugd heeft te oorzaken:
1. De Turken zijn hier in een andere tijd en context geïmmigreerd dan de Marokkanen en hebben historisch een betere ‘verankering’.
2. Turkije heeft al lang geleden een culturele verandering ondergaan (Atatürk) waardoor de Turkse cultuur redelijk goed aansluit bij de Westerse maatschappij. Marokko is nog steeds een Arabisch land met alle culturele kenmerken van dien.

Dit is waarom je Marokkaanse integratie niet kan vergelijken met Turkse. Net zo min als met Chinese, Molukse of Indische. Om er maar eens een paar te noemen.

Helaas is voor menigeen ‘de Islam’ de enige bepalende factor.

op 29 01 2013 at 18:39 schreef cRR Kampen:

En de Antilliaanse, Fridjof?
Heeft gek genoeg nooit meer iemand van gehoord, die waren in de jaren negentig de schuld van alles.
Maar ondertussen: http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/criminaliteit_en_etnische_a.html
staan ze mooi wel nummer één.

op 29 01 2013 at 18:44 schreef Fridjof:

Die vergat ik!

op 29 01 2013 at 19:44 schreef jan:

Ik denk dat het zogenaamde probleem met een deel van de Nederlands Marokkaanse bevolking verschillende oorzaken heeft. Het hangt er ook maar net af wat je als een probleem ziet. Voor mij persoonlijk is een hogere uitkeringsafhankelijkheid en hogere criminaliteit nauwelijks een probleem. Terwijl andere mensen zich daar enorm over opwinden. Wat ik erger vind is de discriminatie van bepaalde minderheden vanuit een behoorlijk deel van de islamitische bevolking. Overigens begint de autochtone bevolking ook steeds intoleranter te worden dus de tijd dat de Nederlandse cultuur superieur genoemd kon worden is nagenoeg voorbij.

op 29 01 2013 at 19:56 schreef vander F:

@yurp,
zeker, zeg ik ook.
Ik was alleen verbaasd dat die gastjes hun Turk-zijn zo uitspeelden, gewoon hier om de hoek geboren maar onderling alleen Turks praten en Nederlandse jochies uitschelden en gewelddadig vernederen omdat ze ‘Nederlands waren’.
Dit vanwege de opmerking van Sasha dat die gastjes zou worden ingepeperd dat ze Turken zouden zijn, het ging hier in de buurt juist exact andersom.

@cRR Kampen,
ik ga louter af op cijfers van het CPB, eigen observaties in Amsterdam Slotervaart, heb ik een tijdje gewoond, waar dus wel gespuugd en gesist en geïntimideerd werd, bij mij wat minder, ben nogal lang van stuk maar vriendinnen en m’n moeder werden daar soms zeer vervelend bejegend.
En je eerste link gaat over veroordeelde gasten, lui die dus wat geflikt hebben, niet verdachten, en het feit dat ze blijkbaar zwaarder gestraft worden wat uiteraard een slechte zaak is.
Verder is er de ervaring met Marokkanen in Israel, daar zijn enorm veel Marokkaanse joden naar toe getrokken, van dezelfde aard als in Nederland, vervelend gedrag, ze komen daar ook meer voor in criminaliteit statistieken een interessante observatie daar je hier de Islam ten ene male niet als oorzaak kan aanwijzen.

op 29 01 2013 at 19:59 schreef Jon:

De grote lijnen. Megastatistieken. Correlaties en dan gaan discussiëren over oorzaak en gevolg. Wat lost het op?

Technisch gezien is het simpel. In dit land kun je met een beetje moeite een opleiding doen, werk vinden en een menswaardig leven leiden. Voor sommigen is het lastiger (laag IQ, pech, beperkende sociale achtergrond, ‘belemmerende’ ethniciteit). Maar het kan. Ik ken genoeg Marokkanen die hun best hebben gedaan en het prima naar hun zin hebben in de twee werelden (en zich inderdaad zorgen maken over het verwende klaploop-broertje).

Toch neemt niet iedereen deze weg. De enige manier om dat echt te begrijpen is die gevallen bekijken en nog liever: de ontsporenden echt opzoeken en op weg helpen. Het is altijd een mix van oorzaken en dus mogelijke oplossingen. Statistieken, metadiscussies en overkoepelend beleid helpen hoogstens een beetje. Gewoon doen. Ook iedereen die hier debatteert: ga erheen, luister naar de echte problemen van individuen en help deze mensen op weg.

op 29 01 2013 at 20:15 schreef Bertje:

@ pyt

Lol@ 16:08
Lijkt me een deal mits men ook Frieland laat afdrijven richting IJsland (zijn ook namelijk van die stoerkoppen)
:-)

Ik ben in Nederland geboren dat maakt me een Nderlander ik woon al geruime tijd in Duitsland dus dat maakt me euh tja wat eigenlijk, een Hollander die in Duitsland leeft een “holmof” of “needuitser”
Weet je wat…het zal me boeien.

op 29 01 2013 at 20:45 schreef Fridjof:

Quote Jon: “De enige manier om dat echt te begrijpen is die gevallen bekijken en nog liever: de ontsporenden echt opzoeken en op weg helpen……Gewoon doen. Ook iedereen die hier debatteert: ga erheen, luister naar de echte problemen van individuen en help deze mensen op weg.”

Klinkt prima, maar is praktisch nauwelijks uitvoerbaar. Tenzij je er je beroep van maakt. Het enige wat je kan en moet doen is elk individu als mens benaderen.

Om terug te komen op het pleidooi van Willem:
De samenhang wordt bepaald door de mate van wederzijds respect en acceptatie dat Nederlanders in al hun kleuren en geloven heel verschillend zijn. (Ik denk ineens aan die al die verschillende ruimtewezens in die bar in Star :-)

Ik heb hoop dat de volgende generatie deze xenofobie voorbij is , een ‘gemengd’ Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd en de invloed van Het Geloof marginaal wordt.

Erg naïef, ik weet het. Maar ieder zo zijn dromen.

op 29 01 2013 at 21:03 schreef Sasha Berkman:

VanderF: ‘maar onderling alleen Turks praten”
duh!
gek he?! For real dit komt dus echt uit jouw mond? We hebben het hier over 3e of 4e generatie marrokaanse Nederlanders van onder de 12 toch? Ik vraag me af of we de voorouders van eventuele joodse kinderen zo goed bijhouden, er geen vragen over anti-semitisme boven zouden komen drijven.

op 29 01 2013 at 21:51 schreef vander F:

@Sasha,
ik snap je vraag niet helemaal.
Ik zelf heb het hier over de ‘Turkse’ buurtkids,
die lullen onderling de hele tijd Turks met elkaar
m’n buurjongen had bv een flinke achterstand op de basisschool opgelopen wegens z’n slechte beheersing van het Nederlands, gelukkig mocht hij naar een school waar z’n Nederlands extra-flink is bijgespijkerd.
Z’n moeder is in Nederland geboren, z’n pa komt uit Turkije waardoor er thuis alleen Turks word gepraat, was nou niet bepaald bevorderlijk voor z’n schoolprestaties. En wat hebben joden hier nu weer mee te maken??

op 29 01 2013 at 22:46 schreef Sasha Berkman:

vander F: Het is niet gek dat kinderen de taal spreken van hun ouders.

Dat hun ouders dat Nederlands niet perfect beheersen komt omdat ze de 2e of 3 generatie zijn.

Geen probleem vwm betreft.

op 29 01 2013 at 23:39 schreef dewanand:

namaste Bastiaan,
Jouw term ‘verrijking’ door andere volkeren en rassen spreekt mij aan. Maar hoe leg je dit nu uit aan een bekrompen, xenofobe, witte patatlander, die met zijn kleine hersenen denkt over mij als kleurling en mijn vreemde soortgenoten? Zelfs zijn patatje komt uit onze zwarte wereld, zijn tulpen, zijn banaantjes, zijn condooms, zijn koffie enz maar hij weigert om ons als een verrijking te zien in zijn drooggemalen veenpoldertje.

Sasha Berkman: wat is je visie hierop, want jij praat over hitleriaanse toestanden, ja, denk hieraan:
‘History is doomed to repeat itself’.

Ik en al mijn niet blanke soortgenoten in Nederland zijn nu toch bang hiervoor geworden (ref mijn oude tekst: Koude Holocaust, psycho hitler kloon, my site). Ja, ik wil dit jaar resoluut handelen en mijn hindoe vriendinnen zijn al ingelicht mbt hun jonge hindoe kindjes onder tien jaar. Dit mag hun niet overkomen, zie deze link, orakel profetie 2040:

http://www.dewanand.com/wfor1300.htm

sorry, hindoe meisjes zijn mijn heiligdommen en hun raszuivere hindoe kinderen zijn mijn kinderen, mijn hindoeras. Ik zal handelen zoals de heilige Bhagavad Gita voorschrijft.

Dewanand
hindoe fundamentalist

op 29 01 2013 at 23:54 schreef Jon:

@Fridjof 20:45
Als iedereen die van alles vindt en zich druk maakt over grote lijnen, ook problemen op microniveau opzoekt, 3 uur per week, en echt probeert te luisteren en te helpen, dan verandert er misschien wel meer dan wanneer we alleen nieuws consumeren, opiniestukken lezen en meediscussiëren. (Lekkere lange zin!)

Combineren is vast nog beter.

op 30 01 2013 at 00:22 schreef boris:

Alle oplossingen met die probleem Marokkanen zijn al uitgeprobeerd en hebben gefaald of averechts gewerkt. Er is nog maar één oplossing over! Opzouten! Terug naar de Rif. Wegwezen. Zoek het lekker zelf uit in Marokko! Doei. Toedeloe. Tot nooit meer ziens!

op 30 01 2013 at 00:30 schreef Sasha Berkman:

boris:Je bent een dom rukkertje

op 30 01 2013 at 00:31 schreef vander F:

@Sasha,
Ik heb aardig wat geemigreerde famillie her en der,
hun kinderen spreken geen van allen Nederlands op een paar woordjes na.
Taal achterstand is weldegelijk een big fucking problem zeker als je het over opleiding en kansen op werk hebt.
En 4’e generatie gasten die nog steeds gebrekking Nederlands spreken? Ik kan me dat nauwlijks voorstellen en anders is het wel heel bizar.

op 30 01 2013 at 01:16 schreef boris:

Beetje ordi van je Sasha. Maar ik blijf er als Marokko ganger bij! Laat de Marokaanse politie dit appeltje maar schillen, dit varkentje maar wassen. Wedden dat het de Marokkaanse politie in no time lukt die Riffie assholes, Hassan II noemde ze altijd Apachen, in het gareel te krijgen?! De Marokkaanse politie verwent ze zo goed dat ze een half jaar niet meer op hun krent kunnen zitten. Lijkt me ook wel een goede therapie voor Badr Hari!

op 30 01 2013 at 01:45 schreef Sasha Berkman:

welkom in nederland
Het is helemaal niet gek

op 30 01 2013 at 08:21 schreef Ralph van der Geest:

“op 30 01 2013 at 00:22 schreef boris:

Alle oplossingen met die probleem Marokkanen zijn al uitgeprobeerd en hebben gefaald of averechts gewerkt. Er is nog maar één oplossing over! Opzouten! Terug naar de Rif. Wegwezen. Zoek het lekker zelf uit in Marokko! Doei. Toedeloe. Tot nooit meer ziens!”
Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de uitroeingsvisioenen die Niemöller, Schut,Holman, Wilders en al die andere schreeuwerds erop na houden, is geen al te uitgebreid vocabulair nodig hoor Borisje.
Dat laat jij wel zien met je goed onderbouwde en vooral ook originele bijdrage.
Verder nog “Männer links, Frauen und Kinder rechts, Klamotten aus” even leren en je kunt zo aan de slag om dat ‘mooie Nederland zonder moskeeën’ te gaan verwezenlijken.

op 30 01 2013 at 10:17 schreef boris:

Treurig links begint voor de zoveelste keer weer over Auschwitz bij gebrek aan argumenten en oplossingen. Wist trouwens niet dat er plannen op de planken lagen om gaskamers in te richten bij Nador en Al Hoceima Ralph. Of zuig je dat uit je dikke linkse duim?

op 30 01 2013 at 10:23 schreef Sasha berkman:

boris, triest figuur, nee jij bent origineel zeker?! Sukkel

op 30 01 2013 at 10:54 schreef Pyt van der Galiën:

Trek je niks aan van die policor-figuren, Boris. Policor-denken is een enge ziekte die met wortel en tak dient te worden uitgeoeid, zoals mijn goede vriend You On A Gin het gisteren zo kleurrijk uitdrukte. Ik vind dat jij een constructieve bijdrage levert aan de discussie.

We zeggen gewoon een half dozijn internationale verdragen op, wijzigen onze grondwet even en zetten die overlastgevers op het vliegtuig. Wanneer Marokko weigert mee te werken, beginnen we een militaire interventie. Het is allemaal veel minder moeilijk dan de Linkse Kerk pretendeert.

op 30 01 2013 at 14:01 schreef Jon:

Boris komt in ieder geval met een oplossing, op hoofdlijnen weliswaar. Maar dan is er altijd wel een Pyt die zich laat inspireren en al een stappenplan ziet. Dat geeft vertrouwen. Boris kom gerust vaker je waardevolle bijdragen doen.

op 30 01 2013 at 14:07 schreef Peter:

Boris: ‘Alle oplossingen met die probleem Marokkanen zijn al uitgeprobeerd en hebben gefaald of averechts gewerkt. Er is nog maar één oplossing over! Opzouten! Terug naar de Rif. Wegwezen. Zoek het lekker zelf uit in Marokko! Doei. Toedeloe. Tot nooit meer ziens!’

Jon: ‘Boris komt in ieder geval met een oplossing’.

Je bent een rare man, Jon.

op 30 01 2013 at 14:07 schreef MNb:

@PvdG: wees voorzichtig – domoren als Boris willen nog wel eens denken dat je serieus bent (wet van Poe).

@Fridjof: ik help het je hopen.

@Jon: je hangt de moraalridder uit. Wat doe jijzelf? Ik verdien minder dan 700 Euro per maand (na verscheidene loonsverhogingen) om kinderen die Nederlands als tweede of derde taal hebben een duwtje in de rug te geven. Wat stel jij daar tegenover? Minder? Dim dan even. Oh, en nog houd ik vol dat ik bovenstaande om allerlei egoïstische redenen doe. Diezelfde kinderen geven mij namelijk de kans om mijn talenten en vaardigheden optimaal te benutten, wat me in Nl niet lukte.
Het is zo gemakkelijk om te blaten over anderen die zich druk maken over grote lijnen, weet je. Het is heel wat moeilijker om je eigen advies in acht te nemen. Het is ronduit verwaand om dat van anderen te verwachten of te eisen.

op 30 01 2013 at 14:35 schreef jos:

Ik vrees dat Boris en Jon deportatie van Marokkaanse rotjochies een serieuze en gewoon bespreekbare optie vinden.

Dit is wat meer dan tien jaar openlijk rechts-extremisme in Nederland ons heeft gebracht: abjecte ideeën en voorstellen die niet te verenigen zijn met de democratische rechtstaat zijn normaal en mainstream geworden. Dáárom is een cordon sanitaire rondom rechts-extremisten gewenst.

op 30 01 2013 at 16:09 schreef cRR Kampen:

“Die vergat ik!” aldus Fridjof: hoe zou dat nou komen?

op 30 01 2013 at 16:34 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Ik krijg uit de reactie van Jon inderdaad de indruk dat niet iedereen ironie onmiddellijk herkent:P

op 30 01 2013 at 16:47 schreef Fridjof:

Geen idee. Jij wel?

op 30 01 2013 at 17:06 schreef Tayfun Balçik:

Theo Maassen zei in een interview bij NOVA (2004) ‘elke maatschappij krijgt de jeugd die zij verdient’. Dat er Marokkaanse rotjochies of islamitische jongeren zijn die op het Museumplein ‘Obama, Obama, wij zijn allemaal Osama’ roepen zie ik als het falen van de hele maatschappij. De buitenlanders zijn nooit warm onthaald. Onze vaders en moeders werden jarenlang bewust ‘gastarbeiders’ genoemd, immers, zoals een goede gast het betaamt, werd verwacht dat ze ook zouden vertrekken. Dat is niet gebeurd, maar we zijn ook niet geïntegreerd, integendeel er vond een massale segregatie plaats, ‘gettoïsering’ in de grote steden. Na de fysieke segregatie ‘on the ground’ vond er na 9/11, de moord op Pim Fortuyn en vooral na de moord op Theo van Gogh een ‘geestelijke segregatie’ plaats. Haat. Blinde haat heeft zich meester gemaakt van Nederland. Als de gevestigde orde geen stappen neemt dan zal dit onmiskenbaar tot nog meer geweld leiden. Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

op 30 01 2013 at 18:51 schreef jos:

Inderdaad Tayfun. Stel dat een lokale Breivik een brandbom gooit in een moskee die tientallen aanwezigen doodt. Of dat een doorgedraaide Marokkaan of Turk Geert Wilders neerschiet. De Nederlandse samenleving is zo verziekt en gepolariseerd dat de gevolgen van zo’n daad niet te overzien zijn.

op 30 01 2013 at 18:58 schreef Bertje:

@ tayfun

Je ziet alleen over het hoofd dat het thema “gastarbeiders” en de problemen daarom trend behoorlijk taboe waren in de jaren 80/90.
Degene die het waagde om maar wat te zeggen werd onmiddellijk en vaak onterecht in de hoek van Jan Maat en Co. weggezet.
Nederland had zich al veel eerder als goede gastgever moeten gedragen.
( dus ja van het begin aan verplicht inburgeren etc. ik heb het ooit eens voor gesteld en de zaal was te klein)

op 30 01 2013 at 19:30 schreef Jon:

Volgende keer zal ik een ironie-alert geven.. Wat betekent het dat Peter en Jos het radicaal verkeerd interpreteren?

op 30 01 2013 at 19:54 schreef Jon:

MNb
Ik zeg niet dat het moet. Ik zeg wat ik vind. Over je werk? Bijzonder dat je dat doet.
Of ik minder doe? Ik werk indirecter. Help veel projecten en afdelingen beter afstemmen en helderder werken. In de overheid, maar wel gericht op resultaten en contact verbeteren: tussen ‘burgers’, ambtenaren en bestuurders. Twijfel op dit moment of ik niet directer werk wil doen: dus meer in de klei en in directer contact op 1 onderwerp of buurt/groep.

op 30 01 2013 at 21:09 schreef Sasha Berkman:

Tayfun:http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=KwgEULVeLuo

op 30 01 2013 at 21:17 schreef boris:

Eerst je eigen haat moskee stoepje schoonvegen Tayfun. Oh ja en vergeet je grijze wolven niet, ook van die ‘lekkere’ jongens! Enne oh die getto’s waar je het over hebt waren eerst gewoon nette blanke wijken hoor…maar ja die nette blanken hebben jullie op de vlucht gejaagd. Niet huilen dus.

op 30 01 2013 at 23:04 schreef Tayfun Balcik:

@ boris, ik concentreer me liever op tuig in het parlement, de PVV.

op 30 01 2013 at 23:16 schreef Sasha Berkman:

Grijze Wolven? Dat zijn helden volgens Wilders. Logisch dat hij dat zegt want dat zijn ook fascisten.

op 31 01 2013 at 02:12 schreef MNb:

En wat je vindt maakt je in dit geval een moraalridder, Jon, om de redenen die ik al heb genoemd.

op 31 01 2013 at 11:21 schreef Mart:

@boris,

Ik meen mij toch echt te herinneren dat ‘achterbuurt’ gewoon een Nederlands woord is, en geen Marokkaans of Turks leenwoord.

Google voor de grap eens op ‘Palingoproer’ om te zien hoe net de bewoners van die buurten waren.

@Bertje:

Niet jammeren. Het merendeel van de mensen die ‘iets wilden zeggen’ over de gastarbeiders waren borreltafelgasten die het hadden over ‘ze pikken onze banen in’. Vaak terwijl ze zelf zwart klussend in de WAO zaten, dat wel.

Het ene voorbeeldje van een SP-nota die verkeerd viel is leuk als schaamlapje voor de racisten, maar meer dan dat is het niet.

Dat kleine relletje dat steeds aangehaald wordt, zie dat eens in context: in die tijd zat de Centrumpartij gewoon in de Kamer, terwijl de SP een marginaal randgroepje was dat hooguit een paar gemeenteraadszetels had.

We kunnen de verhoudingen mooi zien nu de bruine opvattingen gemeengoed zijn geworden. Hoeveel van het allochtonendebat gaat serieus over integratie, en hoeveel is doodordinaire haatzaaierij?

op 31 01 2013 at 11:30 schreef cRR Kampen:

op 30 01 2013 at 16:47 schreef Fridjof:

“Geen idee. Jij wel?”

Ik weet het wel, want ik heb een geheugen en leef dus als dissident in 1984. Merk op dat het feit dat je dit vraagt al heel veel zonneklaar maakt.
Ik weet het omdat het plebs maar één zondebok tegelijk trekt en dat weet ik gewoon ook.
Dus eergisteren de Joden, gisteren de Antillianen, vandaag de Marokkanen en morgen de Maori’s (of waren die al uitgeroeid?).

op 31 01 2013 at 12:23 schreef Bertje:

@ Mart

Eens.
Natuurlijk ging en gaat het er in het debat te weinig over integratie.
Maar ik zie mezelf nog zitten in het zaaltje te Wijk aan Zee met het voorstel om de daar inwonende “gastarbeiders” op cursus te sturen of de gelegheid te bieden op een vorm van eigen moskee etc.
Zelfs mijn voorstel om samen in de Hema (in Ijmuiden)koffie te gaan drinken en een inkopen te doen in de plaatselijke spar viel in slechte aarde.
Neergesabeld vanuit links en vanuit rechts ieder met hun eigen dogmatiek.
Kreeg alleen steun van “rode” Jan wat hem wel een berisping opleverde in zijn eigen fractie. (PvdA)

op 31 01 2013 at 13:20 schreef Mart:

@Bertje,

Nu zing je ineens op een andere toon. Daarnet was het nog het verstikkende jaren 80 klimaat waarin je niks mocht zeggen, en nu geef je toe dat er wel degelijk vanuit rechts foute geluiden kwamen, maar nu zijn allebei de kanten fout.

Jouw anecdote zegt niks. Ik blijf bij de waarneembare feiten: extreem-rechts zat gewoon in de Kamer, dus de ‘racisme’-reactie van links was voor een groot deel gerechtvaardigd.

op 31 01 2013 at 15:03 schreef Bertje:

@ Mart

In het geheel geen andere toon.
De centrum partij was vertegenwoordigd met 2 zetels geloof ik me te herinneren en in vergelijking met de PVV was deze niet zo extreem.
Het politiek correcte linkse ( en zeker ook rechtse) klimaat was een feit, niks mocht men zeggen of voorstellen als het om “buitenlanders” ging.
Kun je vinden dat mijn anekdote niets zegt voor mij was en is het een teken des tijds. Er is toen der tijd te weinig geluisterd naar mensen die het goed voor hadden met de “gastarbeiders” en voilà weer zie je dezelfde fouten worden gemaakt nu is echter de geest uit de extreem rechtse fles en ze wil niet meer terug.

op 31 01 2013 at 15:36 schreef Sasha berkman:

Jan Maat niet extreem? Ach voor een christen mischien niet, maar voor normale mensen zijn termen als “eigen volk eerst” nazislogans.

op 31 01 2013 at 17:18 schreef Mart:

@Bertje,

Hoe vaak je ook roept dat iets een feit is, zonder onderbouwing is dat precies wat het is: roepen.

Ik geef een onderbouwing waarom ik denk dat het allemaal wel meeviel; in een periode van bijna onafgebroken centrum-rechtse kabinetten met een extreem-rechtse partij in de Kamer kan je moeilijk volhouden dat er sprake was van een links politiek correct klimaat.

En voordat er iemand anders gaat jammeren: ja, er waren best linkse politiek correcte mensen, maar dat is niet hetzelfde als een ‘verstikkend klimaat’. Degenen die daar nu het hardst over miepen zijn vooral degenen die terecht in het openbaar verstikt werden: de haatzaaiers.

op 31 01 2013 at 17:47 schreef Fridjof:

Zo heb ik het ook beleefd, bertje
‘Gastarbeid en kapitaal’ van de SP gaf in de jaren 80 blijk van een ongekende visie.
Was allemaal een beetje te genuanceerd en kritisch over voorgaande kabinetten dus werd volgens goed Hollands gebruik de boel flink gepolariseerd en op scherp gezet.
Tegenwoordig zouden we dat ‘demoniseren’ noemen.
De SP moest dan ook uiteindelijk het hele idee opbergen om de partij te behoeden voor meer schade.

op 31 01 2013 at 21:27 schreef Bertje:

@ Mart

Huh onderbouwing nou een beetje misschien dan.
Dat in der tijd de sp een marginaal groepje was en de kabineten centrum rechts dat klopt feitelijk wel de rest is subjectief en gezien door jou bril ergo je roept.
Nergens heb ik het over een verstikkend klimaat ik wijs er alleen maar op dat in mijn ervaring het politiek correcte linkse denken erg sterk was.
Het gaat me dus niet om de mensen die in het openbaar werden gecorrigeerd dat was zoals je al zegt vaak terecht. Ik wijs erop dat in de “linkse” gelederen zelf het thema gastarbeiders een taboe was.
( kan nog wel wat voorbeelden geven uit persoonlijke ervaring maar daar jij het clasifiseert als “roepen” doe ik het maar niet)

@sasha

Centrum partij ( democraten) versus PVV
Lees nu voor de grap nog eens een partij programma van de cd / cp door en schrik grote schrik veel van wat Jan Maat beweerde is redelijk mainstraim geworden.
Ik bedoel “eigen volk eerst” klinkt voor mij netzoals “Nederland weer terug geven aan de Nederlanders”

@fridjof

Het was afschuwelijk hoe wij werden weg gezet door correct links, uitgekotst door je eigen “broeders” is nog wranger als uitgekotst worden door rechts.
(Ach ja de jonge jaren.)

op 31 01 2013 at 22:17 schreef Sasha Berkman:

“Het hele idee” ?

Sorry maar het zou fijn zijn als je dat even uit zou kunnen leggen, kort.

op 31 01 2013 at 23:29 schreef Sasha Berkman:

“Het was afschuwelijk hoe wij werden weg gezet door correct links,”

Mijn ogen knipperen even nu

op 01 02 2013 at 05:49 schreef You On A Gin:

Jezus man, jullie blijven maar zeiken over een randverschijnseltje uit de vroege jaren tachtig

Ik hoop dat dit voorlopig de laatste keer is dat ik de koffie van mijn monitor moet vegen, maar dat weet je nooit zeker op FN. Mede daarom houd ik ook zoveel van jullie. :D

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS