Home » Archief » Perverse ironie


[19.01.2014]

Perverse ironie

Peter Breedveld

Boogaard8
Illustratie: Theo van den Boogaard, zaterdag 18 januari op het Winternachtenfestival

Wanneer een rechtse houwdegen komt te overlijden, grossieren de media steevast in stuitend revisionistische hagiografieën. Denk aan Nixon, denk aan Thatcher. Met de eerder deze maand overleden Ariel Sharon was het niet anders. De man die met zijn meedogenloze slachtpartijen verschillende keren de relatie tussen Israël en zijn trouwste bondgenoten onder druk zette, gold opeens als een ‘vredesduif’.

Daar denken heel veel mensen anders over maar dat zou je niet zeggen als je de commentaren in de kranten leest. Totdat dat van Nuweira Youskine verscheen in Trouw. ‘Sharons dood liet me volkomen koud’, schrijft ze. ‘Bij hem lukte het me niet hem voor te stellen dat hij een vriendelijke huisvader was. Of preciezer: dat lukte wel, maar het deed me niets. Het beeld van de medogenloze genocide-pleger was veel te overweldigend.’

Abonnement opzeggen

Nuweira stelde zich de ‘hel’ voor waarin Sharon de consequenties van zijn aardse daden moet ondergaan: ‘Elke daad waarmee hij anderen pijn heeft gedaan of schade heeft berokkend kan hij doorvoelen, zoals we op aarde fysieke pijn voelen.’

Dat heeft ze geweten. Woedende reacties van lezers, waarvan er vele zelfs hun abonnement opzegden. Een telefoontje van de nieuwe hoofdredacteur Cees van der Laan, en een excuuscolumn van Van der Laan in de Trouw van afgelopen zaterdag.

‘Nuweira wilde een andere kijk op de figuur Sjaron laten zien’, schrijft hij, ‘een perspectief zoals dat in de Arabische wereld beleefd wordt, zoals zij dat ervaart. Met dat perspectief kun je het oneens zijn, zeker. Maar als columniste heeft zij de vrijheid haar gevoelens te formuleren. En die vrijheid zal ik verdedigen, hoezeer ik ook begrip heb voor de lezers die haar kijk onaanvaardbaar vinden’.

Overgewaaid antisemitisme

Hier spreekt een pijnlijk gebrek aan gevoel voor onze veranderende samenleving uit. Dit is geen ‘perspectief zoals dat in de Arabische wereld wordt beleefd’. Nuweira heeft haar ‘kijk’, niet uit de Arabische wereld geïmporteerd. Het is een ‘kijk’ die door een enorme groep Nederlanders wordt gedeeld. Een groep die niet genegeerd kan worden of, zoals hier gebeurt, geschoffeerd.

Het is schrijnend dat die ‘kijk’ ‘onaanvaardbaar’ wordt geacht en dat de hoofdredacteur van een gezaghebbende krant het nodig vindt daar zo omstandig afstand van te nemen, en uitdrukkelijk zijn eigen ‘betrokkenheid’ bij Israël te belijden, ‘vanuit het besef dat de wrede behandeling van de Joden in Europa, culminerend in de Holocaust, hen dwong elders een eigen, veilige staat te stichten’.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Nuweira hier langs een omweg wordt beschuldigd van uit de Arabische wereld overgewaaid antisemitisme, want voor Van der Laan lijkt er geen andere fatsoenlijke reactie mogelijk op het besef dat Europa zes miljoen Joden heeft vermoord, dan een eerbiedige bewieroking van Sharon als vredesduif. Dat is de enige aanvaardbare kijk.

Van Israël blijf je af

In alle jaren dat ik Trouwabonnee ben geweest (ik heb het abonnement vorig jaar opgezegd omdat Hassnae en ik door Elma Drayer volkomen onterecht als antisemieten werden weggezet, zonder een woord van excuus van de hoofdredactie) heb ik heel wat rare columns en artikelen voorbij zien komen (Een Trouw-journalist zoog bijvoorbeeld een complete Haagse shariawijk uit zijn duim), maar nog nooit heb ik de hoofdredactie zo diep door het stof zien gaan vanwege een ‘onaanvaardbare kijk’.

Het signaal aan de lezers is duidelijk: je mag alles over iedereen zeggen, vooral over moslims, maar van Israël blijf je af, ‘vanuit het besef…’ enzovoort. Altijd dreigt er de beschuldiging van antisemitisme.

Dat is waar types als Dieudonné op gedijen. Toen ik anderhalve week geleden het antisemitisme van deze Shoahnanassende komiek aan de kaak stelde (die door Trouw nota bene op het schild werd getild als iemand die de hypocrisie van de Franse elite aan de kaak stelt), zag ik op Twitter commentaren in de trant van: “Maar het is toch ook zo? Je mág toch ook niks over Joden zeggen, terwijl moslims vogelvrij zijn?”

Arabische propaganda

Trouw bevestigt deze lieden gewoon even in hun vooroordelen. Minister Lodewijk Asscher doet hetzelfde, als hij de PVV bekritiseert vanwege haar samenwerking met antisemieten. “Aha”, zeggen moslims, “dus het is oké om dagelijks de walgelijkste moslimhaat de ether in te slingeren, maar de minister komt pas in het geweer als Joden de pineut zijn?”

Tegelijkertijd met Van der Laans commentaar verscheen in NRC Handelsblad een stuk van Frits Bolkestein, met als titel ‘Het Westen laat zich ringeloren door Arabische propaganda tegen Israël’ en een week eerder meldde Bas Heijne in dezelfde krant dat het Nederlandse antisemitisme uit de Arabische wereld is overgewaaid. Ook Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft “de indruk dat antisemitisme vooral uit islamitische hoek komt“. De Anne Frank Stichting gaat de oorzaken van het antisemitisme onderzoeken en de berichtgeving in Het Parool wekt de indruk dat de aandacht daarbij vooral uitgaat naar allochtone jongeren. Opvallend, want in dit rapport van de Anne Frank Stichting staat ondubbelzinnig dat antisemieten meestal autochtonen zijn.

Maar goed, het adagium van de hedendaagse antisemietenjagers is dan ook dat de ene antisemiet de andere niet is.

Blind Israëlfetisjisme

Het is een smerig spelletje dat in Nederland wordt gespeeld, waarbij autochtone Nederlanders hun schuld denken af te kunnen kopen met een blind Israëlfetisjisme, ondertussen hun eigen, home-made antisemitisme projecterend op de nieuwe zondebokken: de Arabieren, de allochtonen, de moslims. Wat een perverse ironie.

Steun Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 19.01.2014 @ 18:31

[Home]
 

43 Reacties

op 19 01 2014 at 18:56 schreef Ana:

Hokjes denken tot in de eeuwigheid. Maar heel weinig mensen kunnen zich losmaken uit hun hokken omdat angst hun drijfveer is. Ik zie dat elke dag om mij heen en wee je gebeente als iemand toch durft in te gaan tegen de algemeen heersende opinie. Zo iemand maakt men meteen een kop kleiner!

op 19 01 2014 at 19:34 schreef edo:

goed stuk

op 19 01 2014 at 20:10 schreef Likoed Nederland:

Natuurlijk is er geen Arabisch antisemitisme dat met de paplepel wordt ingegoten.

Of toch? Joden zijn duivels geinspieerd, leren de Palestijnse kindertjes al:
http://likud.nl/2014/01/lessen-aan-palestijnse-kinderen-joden-zijn-niet-te-vertrouwen-duivels-geinspireerd/

Komt hier niet in de politiek-correcte pers.

op 19 01 2014 at 20:40 schreef edo:

ja die eenzijdige positieve berichtgeving over palestijnen hier toch ook, wat bazel je nou, Likoed Nederland? koekedekoe

op 19 01 2014 at 21:04 schreef MNb:

Waarom plaats je dat malle commentaar van LN eigenlijk, PB? Ten eerste liegt hij, wat na twee seconden googelen op “Arabisch antisemitisme” duidelijk is. Ten tweede gaat het volstrekt niet over je stuk. Ten derde presenteert hij een stropop – je hebt nooit ontkend dat Hamas antisemitisch onderwijs verzorgt. Of voer je hem op als schoolvoorbeeld van blind Israelfetisjisme?
Afijn, we zien gebeuren wat iedereen met meer dan drie hersencellen op de vingers kon natellen:

Toen de Roze Khmer de moslims te grazen namen heb ik gezwegen, ik was immers geen moslim.
Toen de Roze Khmer de Polen, Roemenen en Bulgaren te grazen namen heb ik gezwegen, ik was immers geen Pool, Roemeen of Bulgaar.
Toen de Roze Khmer de joden te grazen namen heb ik gezwegen, ik was immers geen jood.

Als je één groep buitensluit kun je er ook twee, drie of meer buitensluiten. Iemand – niet ik – heeft het jaren geleden al opgemerkt op deze pagina’s. Nederlandse joden zijn niet blij met blind Israelfetisjisme.

op 19 01 2014 at 21:08 schreef Bertje:

Goed stuk.

Likoed vind Sharon natuurlijk een poepie, een boefje een schavuit met al ze malle streken en gekkigheid.

Echt een ieder die meent dat Sharon een vredesduif is die moet zich ernstig eens laten nat zeiken!
Alle kritiek op deze “Jood” is volkomen terecht.

op 19 01 2014 at 21:09 schreef Arie Bombarie:

“Opvallend, want in dit rapport van de Anne Frank Stichting staat ondubbelzinnig dat antisemieten meestal autochtonen zijn.”

Die is leuk. Jazeker, in het rapport van de Anne Frank Stichting staat inderdaad dat de meeste uitingen van antisemitisme in het onderzoek gedaan zijn door autochtone Nederlanders. Maar hou daarbij wel in het oog dat autochtone Nederlanders 78% van de onderzochte populatie uitmaakten, tegenover 3% Marokkanen en 3% Turken. (Pagina 31 van het rapport)

Zo lust ik er ook nog wel een paar.

Overigens, het merendeel van de uitlatingen gedaan door autochtone Nederlanders had volgens hetzelfde rapport te maken met voetbal. Feyenoord fans die Ajax fans voor Joden uitmaken. (Pagina 32)

Overigens… ik vraag mij af wat voor conclusies je uit deze tabel kunt trekken. 3% Marokkanen en 3% Turken op een populatie van 276.. Dat wil zeggen dat de gegevens in de tabel slechts betrekking hebben op 8 Marokkaanse en 8 Turkse scholieren.

op 19 01 2014 at 21:18 schreef Jules:

‘Een Trouw-journalist zoog bijvoorbeeld een complete Haagse shariawijk uit zijn duim’
Dat deed deze Perdiep Ramesar deze week weer met een heel merkwaardig artikel over een jeugdbende in Den Haag, wat door niemand in twijfel werd getrokken.

op 19 01 2014 at 22:07 schreef Peter:

Maar hou daarbij wel in het oog dat autochtone Nederlanders 78% van de onderzochte populatie uitmaaktenblablabla

Altijd hetzelfde gezeik van de islamcritici, maar waar het op neerkomt is dat tweederde van de antisemitische uitingen voor rekening van roomblanke Hollandsche jongens en meisjes komt.

Maar dat is niet echt antisemitisme, toch, Arie? Want dat heeft met voetbal te maken en dan mag alles. Als het met het Midden-Oosten te maken heeft, mag het niet, maar met voetbal is het niet erg.

Tewnzij het om voetballende Turken of Marokkanen gaat, uiteraard.

Als je toch aan het close-readen bent: merk ook op dat het rapport meldt dat het antisemitisme minder wordt, maar de islamofobie en homofobie toenemen.

op 19 01 2014 at 23:56 schreef Sneebal:

Moet toch ook aan Arafat denken. Terrorist, onderhandelaar, diplomaat. Hij had meer gezichten. Wordt ook gekoesterd hier en daar.

Zeer moeilijk om Israel/Palestina vanuit onze context te zien. Beide partijen maken vuile handen. Ik praat niemand wandaden niet goed. Zie wel dat het lastig is om daar als land te blijven bestaan. En dat de Palestijnen veel onrecht is aangedaan en ook de Arabische wereld niet echt helpt.

Dan ons antisemitisme en moeite met moslims. Wordt er een spelletje gespeeld? Hoeft niet. We zijn nog altijd niet over WOII heen. Hebben een haat/liefde-verhouding met Israel: begrip voor de eigen landbehoefte, moeite met de Palestijnse kwestie en onrecht.

Moslims vinden we eng. [Zo van: wat willen ze echt? Gaan ze voor problemen zorgen? Wereldwijd zijn er nogal wat conflicten waar moslims naar het lijkt vanuit hun religie betrokken bij zijn. Hirsi Ali werd beveiligd en Van Gogh is dood. Blijken ze ook nog antisemitisme in de geschriften te hebben staan. Is de soep alleen heet in het autochtone hoofden of zijn de zorgen terecht?]

En nu is de Hitlergroet terug in Frankrijk, zie je foto’s van nogal wat moslimachtige types die het doen tot in Auschwitz.
Of je het wilt of niet. Dat geeft toch een beeld. En dat brandt lekker in als het met angst, emotie, blinde vlekken en stereotypen gepaard gaat. Ga dat maar recht zetten.
Kortom. Weinig kwade opzet bij de autochtoon denk ik. Geen spelletje. Eerder angst. Rillingen.

Wellicht helpen bewustwording en contact. Wat Peter doet helpt dus misschien ook, al maak ik me zorgen over het effect van de verwijtende vinger in dezen. Want ik zie veel verwijdering momenteel, van alle kanten.

Dit was een associatieve bijdrage. Ben niet te boos mensen. Ik probeer te duiden en zoek wat breedte naast de discussie over de ernst van autochtone hypocrisie. Hypocrisie aan de kaak stellen is prima verder.

op 20 01 2014 at 07:33 schreef Peter:

Wat Peter doet helpt dus misschien ook

Maar wat Sneebal doet, helpt dus per se niet. Die kakelt gewoon na wat hij denkt te hebben gehoord en gelezen. Over de antisemitische passages die ‘ze’ in hun geschriften hebben staan en de ‘moslimachtige’ types die de quenelle maken.

Never mind dat die quenelle populair is gemaakt door een Rooms-katholieke vriend van het Front National, waar ze gek zijn op dat gebaar, dat er talloze foto’s op het Internet staan van roomblanke Fransen die de quenelle maken voor synagoges en naamborden die verwijzen naar Joden en Joodse gebouwen, voor Auschwitz inderdaad – als een moslim het gebaar maakt of sorry, als een ‘moslimachtig type‘ het doet, dan is het een probleem. De ene antisemiet is immers de andere niet.

Theo van Gogh is al tien jaar dood, Hirsi Ali zit al bijna zolang haar fundamentalistisch-christelijke nonsens te raaskallen vanuit het veilige Amerika, maar Sneebal durft nog steeds niet naar buiten. Wie Anders Breivik is, weet-ie waarschijnlijk al niet eens meer. Daar heeft ook bijna niemand het meer over. Tachtig linkskinderen die vermoord zijn door een fan van Geert Wilders, dat weegt immers niet op tegen één Theo van Gogh die vermoord is door één radicaal die sindsdien veilig opgesloten zit.

Dat iedereen, die in de openbaarheid treedt met kritische kanttekeningen bij de haatpropaganda van Wilders, met de dood wordt bedreigd, is voor Sneebal het noemen niet waard. Dat een stukje over jou op GeenStijl betekent dat je leven twee, drie weken een hel is, het maakt Sneebal allemaal niet uit. Het zijn de moslims die ‘een beeld geven’. Die de conflicten in het Midden-Oosten veroorzaken, ook. De koloniale erfenis, de agressieve buitenlandse politiek van de VS, Sneebal zou je met grote, vragende ogen aankijken als je erover begon: “Maar Hirsi Ali dan?”

‘Ze’ hebben antisemitische dingen in hun geschriften staan. Hoe weet Sneebal dat? Hans Jansen. We kunnen het Sneebal niet eens kwalijk nemen. Toen de media geen genoeg konden krijgen van de onzin van deze dementerende charlatan, werd dit stuk van Hassnae overal geweigerd. Daarin staat namelijk hoe het echt zit met die ‘antisemitische passages’ en dat wil niemand weten, joh. Voor je het weet, gaan de mensen nog geloven dat die moslims normale mensen zijn.

Er is een naam voor de aandoening waaraan jij lijdt, Sneebal, en die luidt ‘islamofobie’.

op 20 01 2014 at 08:36 schreef Sneebal:

Peter, ik zeg bewustwording helpt. Met contact. Voor mij is dat niet gelijk schelden en in een hoek drukken als islamofobie.

Leg dan ook maar uit hoe ik dit moet interpreteren. Daar heeft Hassnae het niet over. Kan zijn dat het ook verkeerd vertaald en geinterpreteerd is. Misschien zijn de bronnen niet goed volgens jou. Ik ben oprecht benieuwd. Stop alsjeblieft met arrogant schelden en belachelijk maken. Daarmee bereik je niks bij mij (en vele anderen).

http://www.groene.nl/artikel/essay-tariq-ramadan-verdraait-de-geschiedenis-van-de-islam

http://www.ex-moslims.nl/

op 20 01 2014 at 09:03 schreef Peter:

‘Schelden’? Het is werkelijk áltijd hetzelfde met die islamofoben. Ze gaan helemaal los op de moslims, het ene leugenverhaal na het andere blaten ze na, en als je daarop wijst, jammeren ze over ‘schelden’.

Nee, Sneebal, ik ga niet reageren op een stuk over Tariq Ramadan, en ook niet op een site van ‘ex-moslims’. Als ik dat heb gedaan, kom je gewoon weer met andere linkjes naar andere verhaaltjes en zit ik uiteindelijk commentaar te geven op Wilders’ cinematografische hoogstandje Fitna.

En ik laat me ook niet meer framen als iemand die alleen maar kan schelden als een islamofoob goede argumenten inbrengt om te bewijzen dat moslims antisemitische massamoordenaars zijn die de bevelen van hun pedoprofeet opvolgen omdat zulks hun heilige plicht is.

Je krijgt nog één kans: reageren op wat er wordt gezegd, zonder ad hominems en zonder te proberen je gelijkje te halen met beweringen van moslims en ex-moslims die jouw vooroordelen bevestigen.

Eén kans. Verpruts je die, dan kun je wieberen. Ga je maar lekker met Maja Mischke moslims bashen op De Jaap.

op 20 01 2014 at 10:20 schreef MNb:

@Arie: “hou daarbij wel in het oog ”
dat slachtoffers van antisemitisme niet te lijden hebben onder percentages, maar onder aantallen.

“te maken met voetbal”
Maakt dat het er beter op?

op 20 01 2014 at 11:34 schreef Mart:

Kan dat eeuwige batelliserende gezeik over ‘het is maar voetbalrivaliteit’ eens ophouden?

Toen ik laatst in de trein zat zat er een stel gastjes in Feyenoord-parafernalia uitspraken te doen van het soort “De SS wist wel raad met Joden”. Dat is geen onschuldige rivaliteit meer, dat is rechtuit Nazistisch antisemitisme.

En wat dan nog dat Ajax-supporters zich met de Joodse achtergrond van de club indentificeren? Als je ze daarvoor naar de gaskamers wil verwensen ben je nog steeds een antisemiet.

op 20 01 2014 at 11:42 schreef Kees:

Goed stuk. Bedankt voor de link naar Hassnae. Dat artikel had ik nog niet gelezen.

op 20 01 2014 at 15:12 schreef dewanand:

Peter pent neer:

‘Wanneer een rechtse houwdegen komt te overlijden, grossieren de media steevast in stuitend revisionistische hagiografieën.’

namaste Peter,

Dit is toch opmerkelijk en serieus stof tot nadenken voor mij en Wieroe. Wat zou de media doen als een koelie nazi hindoe kat zoals mijn arme Wieroe zal sterven? Deze week publiceert hij zijn eerste nieuwjaars gedicht op internet, en het is echt in koelie nazi stijl neergemiauwt, 156 versregels.

Ja je hebt gelijk:
revisionisme kan ook subtiel aangepakt worden na de dood, omdat men zegt:

‘over de doden, niets dan goeds’.

Onze roomblanke christelijke God hoog in de hemel boven Nederland vergeeft je alle zonden, ook al was je een ijverige nazi die overuren maakte om het Derde Hollandse Rijk zuiver en rein te maken. Schoonmaken kost heel veel tijd, maar het zal mij nooit lukken om die onreine, vieze bruine kleur weg te poetsen, dus hierom ben ik verdoemd in het huidige Vierde Hollandse nazi (bami, couscous en roti verboden dus!!!) Rijk.

Dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten
planet of the intelligent hindu chimps

op 20 01 2014 at 15:40 schreef laarmans:

Norman Finkelstein
Eyal Sivan
Evelien Gans

Filosemitisme is het spiegelbeeld van antisemitisme.Omdat de filosemiet niet van de jood houdt om zijn jood zijn.Een filosemiet houdt van een jood, omdat hij slachtoffer is en dat gevoel geeft een filosemiet de idee dat hij een goed mens is.

op 20 01 2014 at 17:14 schreef dewanand:

namaste Laarmans,

toch interessant: filosemitisme, inverse van antisemitisme.

Hier vraagje:

veel negers haten hindoes omdat ze elkaars natuurlijke vijanden zijn. HIndoes geloven in het hogere, uber ras, het Arische hindoe/ caucasische ras, met nul procent neger of afro genen erin.

dus zijn er pro koelie en anti koelie krachten in suriname, en ook zo tov de andere etnische groepen.

mijn verzoekje aan iedereen:

verzin een goede benaming voor de begrippen:

pro koelie/ hindoe en anti koelie/ hindoe.

Wel in zuiver, beschaafd, hoger Nederlands uiteraard, want Nederland mag niet vervuild worden met onreine buitenlandse woorden. Hou het beschaafd en roomblank dus miauw in het Hoog Arisch Nederlands. Helaas geeft de gemeente delft geen nederlandse taalcursussen aan lage kaste koelie nazi katten zoals Wieroe. Pure koelie katten discriminatie is dit.

Wieroe is geen joodse kat dus het is geen antisemitisme.

Wie is hier fervent koelie/hindoe apen hater? Plak een sticker:

‘Koelievrij Nederland nu meteen, zuiveren he dit kaaskoppen poldertje, dus spuiten in strakke, droge, zwarte koeliekutjes he Blanke pikkies en goed mikken.’

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 20 01 2014 at 17:26 schreef Likoed Nederland:

@Mnb

Als u ons wilt afkraken, zou het helpen als weet waar u over praat:
1. Het filmpje is overgenomen van de Palestijnse televisie. Wat is er dan gelogen?
2. Het is niet van Hamas, het is van de televisie van de Palestijnse Autoriteit.

op 20 01 2014 at 17:55 schreef Sneebal:

Ik krijg het idee dat ik nu in het hokje islamofoob ben geplaatst en dus aan alle eigenschappen van dat schema voldoe. Dat zou ik jammer vinden.

Wat ik vraag is als induividu behandeld worden, niet als vertegenwoordiger van een voor mij vermeende groep. Ik ben onderzoekend, heb in dezen geen vooringenomen ideeen. Beetje zorgen over de islam: ja. Geen angst. Je mag constateren dat ik informatieachterstand heb, vanuit jouw perspectief maar praat me dan bij.

Ik begrijp dat je geirriteerd bent over het feit dat ik van alles vindt op internet over de islam. Maar maak svp geen karikatuur van me. Weerleg het gewoon, dan weeg ik het netjes. Niet iedereen denkt zoals jij en heeft er zo’n grote studie van gemaakt.

Met alle plezier en neiwusgierigheid neem ik kennis van je kennis en vernieuwende invalshoek. Geef me svp wel de mogelijkheid om zelf te denken en oordelen.

op 20 01 2014 at 18:07 schreef Boudewijn:

Eerst je eigen huis op orde Likoed. Pak eerst het racisme in Israel maar eens aan voordat je met een belerend vingertje naar anderen wijst.

op 20 01 2014 at 19:50 schreef dewanand:

namaste Peter,

kijk hier die nieuwe termen uit ons onderzoek. fun he.

Iemand die anti koelie is noem je een Koeliefoob.

koeliefobie is dus angst hebben voor koelie apen, de zesde mensaap (vijfde is de neger, en zevende type mensaap is Chinees/sino ras, achtste en nieuwste mensaap type moet dus de BBB blanke zijn of Germaanse mensaapjes).

Die zin hierboven is waar als evolutie ook waar is. Op het politics forums bespreken de jongens dat nu.

En iemand die van koelie apen houdt noem je een filokoelie.
filokoelienisme is dus de inverse van koeliefobinisme.

Hoe noem je iemand die van joden houdt?
antw:
een filosemitist.

leuk hoor nieuwe woorden ontwikkelen.

iemand die van Wieroe houdt:
noem je een filowieroenist

angst voor wieroe:
is een wieroefobie

zo Wieroe, hier brokje Duits krachtvoer uit 1940. bon appetit Wieroe. Geef Acht Wieroe.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten
planet of the intelligent hindu chimps

op 20 01 2014 at 20:17 schreef MNb:

Begrijpend lezen is moeilijk, nietwaar, LN? Dit is gelogen:

“Komt hier niet in de politiek-correcte pers.”
Even googelen op “Arabisch antisemitisme” maakt dat duidelijk. Het zou helpen als u dat advies eventjes opvolgde.

op 20 01 2014 at 20:23 schreef edo:

als we nou proberen elkaar eens onvoorwaardelijk lief te hebben, en te erkennen dat we in de basis allemaal hetzelfde zijn, een product van onze omgeving en onze omstandigheden. Dat onze reactie om mensen pijn te doen, die ons pijn doen, in de hoop dat ze betere mensen worden, niet werkt. En dat vervelend genoeg mensen die getrapt worden, zelf gaan trappen naar weerloze mensen, dan worden we misschien een beetje meer liefde en een beetje minder die vieze manifestatie van het ego waar we allemaal zo’n last van hebben
x

op 20 01 2014 at 20:50 schreef Peter:

Wat ik vraag is als induividu behandeld worden, niet als vertegenwoordiger van een voor mij vermeende groep.

Wel Sneebal, dan heb ik het ideale recept voor je. Als je als individu behandeld wilt worden, moet je je zo gedragen, en niet als de zoveelste nakakelaar van de onzin die je op Internet leest, en die alle islamofoben nakakelen.

Moslims willen namelijk ook als individu behandeld worden, en niet als vertegenwordigers van een door Hans Jansen en de media gefingeerde groep.

op 20 01 2014 at 21:16 schreef Sneebal:

Dan heb ik nog meer met moslims gemeen dan ik al dacht :)
Dit ook als reactie op edo.

op 20 01 2014 at 22:12 schreef Arie Bombarie:

Ik hoor hier regelmatig het woord “islamofobie” vallen. Vraagje: bestaat er zo ook iets als “christenfobie”?

En in het geval er werkelijk niets mis is met de Islam, zou dan de regisseur willen opstaan die het aandurft een islamitische versie te maken van Monty Python’s Life of Brian?

op 21 01 2014 at 00:03 schreef jos:

@Arie Bombarie

Wanneer er een islamitische versie van Monty Python’s Life of Brian zou komen is mijn inschatting dat 99,9999 % van de moslims wereldwijd zijn schouders erbij zou ophalen of op niet-gewelddadige manier zou protesteren.

Mijn inschatting is ook dat jij die 99,9999% zal negeren en alleen die 0,0001% representatief voor “de islam” zal vinden. Omdat je een sneue vent bent die naar redenen zoekt om moslims te haten.

op 21 01 2014 at 01:09 schreef MNb:

@Arie: probeer Noord-Korea eens als je christenfobie zoekt.

Wie beweert er “dat er werkelijk niets mis is met de Islam”? Ik niet.
Is ipv een film cartoons ook goed?

http://www.jesusandmo.net/

Sommige zijn nog grappig ook:

http://www.jesusandmo.net/2013/12/18/siege/

op 21 01 2014 at 04:35 schreef Mark:

Nounou, het is mij toch wat dat wij allen als antisemieten worden uitgemaakt door dhr. Breedveld? Nu moeten wij ook allemaal depressief een vlucht boeken naar onze favoriete vakantielanden en, terwijl wij wachten op de trein of metro die ons zal brengen naar het vliegveld, overwegen of wij niet beter ons vóór een voorbijdenderend voertuig ter aarde kunnen storten…

Maar alle gekheid op een stokje: Israel is een soeverein land, de Palestijnen vaak onoprecht in hun politieke manoeuvres, en de positie, dat Israel recht heeft op een veilig voortbestaan, kan ook worden verdedigd zonder antisemieten met projectiedrang.

op 21 01 2014 at 10:06 schreef Rosa:

Mark, de Palestijnen hebben geen ‘recht op een veilig voortbestaan’ en Israël is niet ‘vaak onoprecht in haar politieke manoeuvres’? Please…..

op 21 01 2014 at 10:17 schreef laarmans:

Israel is dus altijd oprecht in zijn politieke manoeuvres.Sharon de houwdegen werd plots een vredesduif toen hij 8000 kolonisten evacueerde uit de Gazastrook en overbracht naar illegale nederzettingen op de Westbank.Waarom denk je Mark? Omdat ze in het schootsveld lagen bij eventuele bombardementen op de Palestijnen.Schei toch uit,bewaar je onzin voor de website van Christenen voor Israel.

op 21 01 2014 at 10:39 schreef MNb:

En ook Mark heeft het over van alles en nog wat, maar niet over antisemitisme in Nld, islamofobie, laat staan het rapport van de Anne Frank Stichting.
Ze willen het niet weten.

op 21 01 2014 at 12:14 schreef Mark:

@ laarmans

Mijn schrijfseltje geeft niet expliciet aan dat Israel altijd oprecht is, natuurlijk niet! De regelmatige bezoeker van dit siteje laat echter wel vrijwel altijd weten aan de kant van die arme Palestijnen te staan, vandaar dat ik even “selectief” voor Israel opnam.

Lezen blijft moeilijk…

op 21 01 2014 at 13:34 schreef Sasha Berkman:

Hoe onoprecht Mark is blijkt ook uit zijn woorden “de Palestijnen vaak onoprecht in hun politieke manoeuvres”. Het woord gotspe schiet hier te kort.

op 21 01 2014 at 13:43 schreef Benjamin Schlemiel:

Als oudere van Joodse afkomst moet ik toch bekennen de laatste 50 jaar maar weinig voorbeelden van echt virulent antisemitisme te hebben ondervonden in Nederland.
Veel meer last gehad van haat tegen linkse en progressief denkende mensen; ook van de zijde van de autoriteiten hier.
In mijn ogen is dat veel gevaarlijker.
Dat je een (seculiere) Jood bent kan ze hier over het algemeen niet zoveel schelen, maar wanneer je zegt/zei een radicale socialist te zijn krijgen/kregen sommige figuren het waas voor de ogen. En wilden/willen ze je nog het liefst tegen de muur zetten.
Wat Israel betreft; een schoolvoorbeeld van een gemiste kans om het socialisme nu eindelijk eens daadwerkelijk in de praktijk te brengen. In plaats daarvan heeft men zich overgeleverd aan Washington en wil ik er al sinds eind jaren `50 niets meer mee te maken hebben.

op 21 01 2014 at 14:04 schreef Benjamin Schlemiel:

Overigens heb ik een pesthekel aan voetbal en zal al dat gebral van die laagschedelige neanderthalers, die de stadions bevolken, om daar overbetaalde semi-criminelen achter een bal aan te zien hollen, mij aan mijn reet roesten. Voetbal is een sociale ziekte, dat gelukkig wel een randverschijnsel is, maar ook een vergaarbak voor de meest walgelijke types die je je maar kunt voorstellen.
Wat daaruit op walmt is niks anders dan de geur van de drek die er vanouds in zit.
Niet alleen antisemitisme, maar ook racisme, homofobie, vrouwenhaat en een algemeen macho-cultuurtje van stompzinnige gewelddadigheid en een afschuwelijke banaliteit en platheid.

op 21 01 2014 at 16:12 schreef Mark:

Nee, Sasha, jouw partijtje, de Hamas, is stukken oprechter dan de PA, dat moet gezegd… Hun handvest laat weinig aan de verbeelding over voor wat betreft de lot van Israel en de Israëli’s.

op 21 01 2014 at 20:41 schreef Sasha Berkman:

“Nee, Sasha, jouw partijtje, de Hamas….”
For real gozer, laat je steriliseren!

op 22 01 2014 at 10:39 schreef Anoniem:

“….tweederde van de antisemitische uitingen voor rekening van roomblanke Hollandsche jongens en meisjes komt.”

Dit soort uitspraken zijn statistisch onzinnig, daar de autochtone groep veel groter is dan alle andere groepen bij elkaar. Verreweg de meeste verkeersovertredingen zullen ook wel voor rekening van roomblanken komen.

op 22 01 2014 at 11:25 schreef Peter:

Dit soort uitspraken zijn statistisch onzinnig, daar de autochtone groep veel groter is dan alle andere groepen bij elkaar.

Iedere islamcriticus waant zich een statisticus, dezer dagen. Uiteraard mist Anoniempje weer volledig het punt. Antisemitisme is in veruit de meeste gevallen iets autochtoons en dan moet je niet gaan beweren dat het vooral allochtonen zijn, die zich er schuldig aan maken want dat is gewoon niet zo.

op 22 01 2014 at 19:20 schreef Anoniem:

Beweer ik niet. Ik beweer dat de gestelde opmerking onzin is.

Ik wil zelfs nog wel geloven dat je gelijk hebt mbt antisemitisme. Europa heeft op dat punt geen goed track record.

Mvg. E van As

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS