Home » Archief » Terrorisme verdwijnt niet als het Westen zijn geopolitiek verandert


[13.01.2015]

Terrorisme verdwijnt niet als het Westen zijn geopolitiek verandert

Jeroen Hoogeweij

wint10

Dit stuk is een reactie op het mooi geschreven en uitgebreid onderbouwde artikel van Rhazes, dat niettemin bezaaid is met feitelijke onjuistheden en gebrekkige analyses. Kort samengevat probeert hij als een zware shag rokende, marxistische denker uit de jaren zeventig de opkomst van gewelddadig moslimfundamentalisme volledig te verklaren uit sociale en economische omstandigheden, waarvan de arme moslims de willoze slachtoffers zijn. Ik vind dat nogal neerbuigend en paternalistisch in de richting van die moslims, want natuurlijk hebben ook zij een individuele verantwoordelijkheid voor hun daden en is hun handelen naast sociaal-economische factoren óók te verklaren uit een giftige interpretatie van hun geloof. Deze factoren negeert hij volledig.

Natuurlijk is niet alle Islam gewelddadig, zoals Rhazes olijk framede. Net als andere grote religies is het geen doctrinaire eenheid, maar een rijke schakering aan zeer uiteenlopende en vaak tegenstrijdige overtuigingen. Sommige daarvan zijn liberaal, terwijl andere zeer onverdraagzaam, humorloos en zelfs gewelddadig zijn, zoals we de afgelopen dagen merkten. In wezen maakt Rhazes dezelfde denkfout als PVV’ers, als hij het over “de” Islam heeft.

Offensieve Jihad

Dat bedroeft me, want er is zeker een Islam te vinden die ik liefheb. Ik ben dol op het Soefisme, heb geen enkel probleem met hetJihad concept van de Ahmadiyya moslims, dat gaat over innerlijke strijd en godsdienstvrijheid, houd van de extatisch wervelende Derwishen, bewonder de Marokkaanse Gnawa mix van Afrikaans animisme en Islamitische mystiek die zoveel westerse muzikanten inspireerde en smul van de wijsheden van een Inayat Khan, een Mansur al Hallaj, verslind het Islamitische anarchisme van Hakim Bey. Dat is mijn Islam. Terwijl de terroristen die de afgelopen dagen zo in het nieuws waren eerder wat hebben met het Salafisme en Wahabisme, een letterlijke interpretatie van de Koran, geen innerlijke, maar een offensieve Jihad, geweld en een verstikkend, bizar moralisme.  Die Islam verwerp ik.

Ontaarde kunst

Ik denk dus niet dat fundamentalistische ideologie intrinsiek is aan “de” Islam en ook niet dat de opkomst van moslimfundamentalisme het gevolg is van westerse geopolitiek. Om dat aan te tonen, hoef je nog niet eens zo ver terug te kijken, want de ideologie waardoor Al Qaeda en IS (dat ooit deel uitmaakte van al Qaeda) geïnspireerd werden, is te herleiden naar de opvattingen van Sayyid Qutb. Niet naar het geheel van de Islam, maar een heel specifieke ideologie daarbinnen. Qutb en zijn discipelen verzetten zich niet primair tegen westerse geopolitiek, maar vooral tegen westerse, liberale waarden. Het ging ze om westerse decadentie, seksualiteit, jazz, ontaarde kunst en materialisme. Die vond hij deel uitmaken van de Jahiliyyah. En vanzelfsprekend haatte hij de Joden

Ook geloofde hij in een offensieve Jihad om een universele heerschappij van zijn versie van de Islam te bereiken, zodat de Shariah overal zou heersen. Deze Qutb was de mentor van Ayman Zawahiri, de huidige leider van Al Qaeda, die op zijn beurt de mentor was van Osama Bin Laden en zijn opvattingen vormen de ideologische bodem onder het “denken” van de Parijse terroristen, die lid warenvan AQ en ISIS.

Liberale waarden

Interessant om te zien hoe die ideologie gelijktijdig ontstond met het neoconservatisme van Leo Strauss, die precies dezelfde  kritiek had op de liberale verworvenheden van de westerse samenleving, zoals goed geïllustreerd wordt in de controversiële BBC-documentaire The Power of Nightmares. Ik zie het moslimfundamentalisme en neoconservatisme dan ook als twee kanten van dezelfde medaille. Het gaat niet om de geopolitiek van het westen, maar om liberale waarden die onder vuur liggen.

Inderdaad was het “gouden tijdperk” van de Islam behoorlijk verdraagzaam zoals Rhazes terecht opmerkt, hoewel er ook in dat tijdperk voorbeelden genoeg te vinden zijn van ketters, die gestenigd of de hals doorgesneden werden vanwege hun overtuigingen. ik noemde eerder al Mansur al Hallaj, die gestenigd werd vanwege zijn individualistische godsbeeld, waardoor hij over God sprak in de eerste persoon enkelvoud.

Slachtofferdenken

Heeft Rhazes het als marxistische zware shagroker ook moeilijk mee, die eerste persoon enkelvoud, die persoonlijke verantwoordelijkheid van moslimterroristen om te moorden en te verminken. Het lijkt er zelfs bijna op of hij dat geweld legitimeert, zo ver gaat hij in zijn bevoogdende slachtofferdenken. Terwijl de daders Frans-allochtone jongeren waren, die niets te maken hadden met Palestina, de Amerikaanse invloed op Iran, of de in Saoedi Arabië aanwezige troepen. Ze vermoordden de redactie van Charlie Habdo niet uit mededogen met het lot van de verdrukten, maar omdat  deze de profeet Mohammed beledigden en ze het oneens waren met de verderfelijke moraal van dat blad. Die was niet alleen smalend tegenover de fundamentalistische Islam, maar stond met een kunstenaar als Wolinski evengoed voor seksuele bevrijding en eigenlijk alles wat Qutb verwerpelijk vond aan de Jahiliyyah. Die Joodse supermarkt waar vier onschuldigden vernmoord werden heeft werkelijk niets met Israëlisch beleid te maken, maar met Joden en de haat tegen Joden die intrinsiek is aan de ideologie van Qutb. Er werd dan ook geen Israëlisch doel geraakt, maar een Joods doel. Of legitimeert Rhazes hier jodenhaat onder een flinterdun vernisje van antizionisme?

Afkicken van olieverslaving

Als liberaal ga ik vooral uit van persoonlijke verantwoordelijkheid en zie die terroristen kortom niet als slachtoffers, maar als daders van gruwelijke misdrijven. Als massamoordenaars. Op geen enkele wijze is de link te leggen tussen westerse geopolitiek en de daden van deze terroristen, het is ook niet het voornaamste drijfveer van hun ideologie, zoals ik hierboven demonstreerde.  De oplossingen die Rhazes biedt om een tweede Charlie Hebdo  te voorkomen lijken me dan ook niet effectief.  Wij kunnen helaas niet ingrijpen op het binnenlands beleid van Saoedi-Arabië, dat kolonialisme lieten we nou net achter ons en bovendien moeten we dan eerst afkicken van onze olieverslaving. De terroristen willen geen  tweestatenoplossing of een oplossing binnen de kaders van het internationaal recht, maar dat alle Israëli’s de zee ingedreven worden; aan de opheffing van de sancties tegen Iran wordt in het kader van de nucleaire onderhandelingen al hard gewerkt en bovendien laat het de Sunnieten van IS en Al Qaeda volstrekt koud wat er in het Shi’itische Iran gebeurt.  Dus dat zal een tweede Charlie Hebdo ook al niet voorkomen.

Symptoombestrijding

Wat wel? Heel weinig, want deze terroristen worden vooral gedreven door een uiterst radioactieve mix van persoonlijkheidsproblematiek en een giftige ideologie, waarin een al voor hun bekering gewelddadige persoonlijkheidsstructuur gekanaliseerd wordt. Met geopolitiek heeft dat weinig te maken, want je moet dus de haatpredikers aanpakken die geseculariseerde jongeren hersenspoelen,  ingrijpen op het internet, waar die jongeren zichzelf soms radicaliseren, infiltreren in vriendennetwerken als sharia4Belgium, actief repressief optreden en maatwerk leveren op een microniveau. Het is een illusie om te denken dat terrorisme zal verdwijnen als het westen zijn geopolitiek zou veranderen. Het enige dat overblijft is helaas symptoombestrijding.

Jeroen Hoogeweij heeft een Twitter-account maar hij is actiever op zijn Facebook-account.

Jeroen Hoogeweij, 13.01.2015 @ 07:26

[Home]
 

144 Reacties

op 13 01 2015 at 07:47 schreef Rhazes:

I was expecting something pretty bad, but this confused mess? I typically don’t refer to people as liars, but there is no alternative with Pickel given his track record of blatant lying. Here are the most egregious examples:

1. I explicitly rejected a crude economistic analysis in social analysis, you portray me as advocating it.

2. I explicitly said that interpretations of all ideologies/religions is a product of social conditions, meaning that they are inherently heterogeneous entities, ergo no such thing as ’the Islam’ interpreted in an essentializing fashion.

3. You completely ignore all the empirical data I cited demonstrating that political factors (among others) indeed do play a significant role for Bin Laden and IS’ members beliefs, and fail to provide any alternative explanation for why any of these people (Qutb included) would turn to a violent interpretation of Islam and reject liberalism. Were they determined from their birth to hate liberal values? Why? How do societal factors play no role in this? Have you actually read any biography or serious historical work on Qutb and these other figures?

4. Your mentioning of the people being killed in the Islamic Golden Age is completely pointless, except to reinforce the image of the ever-violent Muslim. Note also that my whole point of mentioning people like al-Razi, Taleghani, etc. was exactly to prove that there is no such thing as an essentialized concept of ‘the Islam’.

5. The explanation that the terrorists committed the atrocity because they were offended by the Cartoon is completely devoid of explanatory force, for what has to be explained is why and how these people developed such a mindset to begin with, and yes, they themselves said it was under the influence of Western policies toward the Middle-East.

6. The ‘solutions’ offered are exactly those supported by the PVV and other members of the conservative, Islamophobic right: increase the power of the surveillance state, more repression, thereby ignoring the root causes of why people are drawn to these violent ideologies to begin with. In fact, Pickel admits it can never be resolved, he is in favor of the never-ending ‘War of Terror’.

If that’s the world you want to live in, then have fun following this fellow-traveler of the Islamophobia Industry.

op 13 01 2015 at 08:10 schreef Peter:

Lieve reageerders, denk erom: één reactie per keer, dan pas weer als iemand anders gereageerd heeft.

Wie meerdere reacties achtereen plaatst, zal er achterkomen dat zijn werk voor niets is geweest. Ik laat alleen de eerste reactie toe.

op 13 01 2015 at 08:59 schreef Pickelhaube:

Fellow traveler of the islamophobia industry? Fuck you too, Rhazes.

– Maybe not economic, but the terrorists are poor victims, right? You justified their murderous behaviour
– You did present the Islam rather stupidly as a singular entity, like evertybody can read back
– Your “political factors” are entirely unrelated with somebody who is actually from France. Laughable. So stick your unrelated empirical data where the sun don’t shine.
– It is untrue that there were no intolerant executions in the golden age and I just selected one out of all those many killings, because of a certain morality I found lacking in your article: PERSONAL RESPONSIBILITY. Think about it, next time you justify mass murder..
– They stated themselves that was the reason for the attack, retard. More explanations are unnecessary, because I don’t have to explain that away like you had to.
– The solutions offered are what everyone in the police, secret services and army is actually doing, because it’s all we have. Your “solutions” were plain ridiculous and entirely unrealistic.

People can judge themselves which perspective has most merits. Mine or yours.

op 13 01 2015 at 09:16 schreef herman van der helm:

Onze geopolitiek is een gevolg van het niet snappen van de universele boodschap van alle geestelijke stromingen. De uiterlijke kant ervan wordt vaak bestudeerd, maar aan de binnenzijde weten we nog niet eens te raken.
Raak je deze wel, dan kan terrorisme geen invloed meer op je uitoefenen.

op 13 01 2015 at 09:38 schreef Murat:

Wat een ongelooflijk gekleurd en slecht stuk.

Nee, vooral doorgaan. 15 jaar zijn we nu al g*dverdomme bezig met de kop in het zand te steken.
Neuh, het ligt niet aan ons. Het komt puur van de ander. Totale misplaatste aggressie van de ander.
Laten we nog lekker 20 jaar doorgaan het hoofd in de reet te steken en roepen “zij willen onze vrijheid afpakken en zij, zij zij….”

Gewoon lekker symptoom blijven bestrijden en blijven steken in arrogante Westerse superioriteit gevoelens die je opleggen nooit de oorzaak bij jezelf te zoeken.

Terrorisme heeft ALLES te maken met wat het Westen in het Midden-Oosten uitspookt. Die giftige ideologie, komt voort uit een onbehagelijk bestaan resulterend uit Westerse inmenging in het Midden-Oosten.
De Westerling gaat liever 20 jaar door met bombarderen en roeptoeteren dat de moslim zo slecht is, dan eens in de spiegel te kijken.

Ik word zo moe van dit soort stukken he. Echt daar hebben we er al genoeg van. Van die zogenaamde Westerse ik-weet-waar-het-aan-ligt-en-dat-is-SOWIESO-niet-aan-ons-Figuren.

op 13 01 2015 at 09:54 schreef Pickelhaube:

Moehahaha Murat, jij ging Rhazes tekst toch op je “universiteit” presenteren? Hebben ze al universteiten in de Islamitische Staat dan? We sturen zo wel een F16 langs, want zulk onderwijs kan niet door de beugel!

Even serieus:

Terrorisme in Frankrijk, uitgevoerd door Franse jongeren is niet direct gerelateerd aan het midden oosten nee. Daar waren die terroristen helemaal geen slachtoffers van. Daarnaast gaven de terroristen helemaal niet aan dat ze een Frans tijdschrift vanwege de geopolitiek aanvielen, maar omdat de profeet beledigd werd. Dat was hun “rechtvaardiging”.

Jullie zijn toch echt degenen die de terroristen niet op hun woord geloven. Ik weet helemaal niet waar het aan ligt, maar neem aan dat die terroristen meenden wat ze zeiden. Rhazes is degene die breedsprakig gaat speculeren over hun motieven en op iets heel anders uitkomt dan ze zelf stelden.

Rhazes weet vooral waar het allemaal aan ligt.

op 13 01 2015 at 10:02 schreef babs:

Pickel heeft gelijk dat alle ideeën op elk moment kunnen ontstaan. Pickel ziet over het hoofd dat sociale omstandigheden invloed hebben op welke ideeën wortel schieten en welke niet.

Dat verder weinig af aan individuele verantwoordelijkheid. Een PVVer die een moskee in de fik steekt krijgt straf. Los daarvan kan het toch interessant zijn je af te vragen waar de opkomst van de PVV vandaan komt. Toenemende ongelijkheid zou daarin een rol kunnen spelen.

Een extremistische soeniet die Iran haat kan toch zijn haat tegen het Westen verdiepen als het Westen Iran dubbelhartig behandelt.

op 13 01 2015 at 10:06 schreef Rhazes:

I only just now saw the vile accusation of anti-semitism, and accusing me of justifying the acts…That’s it. I’m now convinced he is not an honest actor. I hope I have pointed out sufficient lies on his part to have convinced others as well. Not only does he have a bias against any kind of progressive, left politics (denouncing it reflexively as some form of archaic radical Marxism), but he’s heavily biased in favor of Israel and Jews (see his comments at that link).

That’s probably also why he’s so liberal with throwing around the anti-semitism accusation. Just over the last few days he has accused several people here of it on the flimsiest of grounds, or none at all (as he rather disgustingly did with me). This can likely be attributed to his background (social conditions are everywhere!), but that only helps one understand the act, not justify it.

Given these irrational biases, it is impossible to engage with him rationally, so I will no longer try.

op 13 01 2015 at 10:17 schreef jacobus:

Mooi verhaal, 20 jaar te laat voor welke oplossing dan ook. Wie er schuld heeft doet er niet meer toe We zullen er mee moeten dealen, en het gaat niet meer weg.

op 13 01 2015 at 11:01 schreef Roland:

Cartoonisten, een winkelier en winkelend publiek doodschieten rechtvaardigen of zelfs maar verklaren met ‘geopoliek’ is onzinnig. Charlie-Hebdo als slachtoffer van Bush?

Als een blanke tokkie zich economisch achtergesteld voelt, bv. door een ruim migratiebeleid en (zich gesteund voelend door pakweg Wilders) een willekeurige buitenlands uitziende persoon (Nederlander, asielzoeker of wat dan ook) vermoordt, gelden zijn uitkering of de ‘oproep’ van Wilders ook niet als verzachtende omstandigheid. Individuele verantwoordelijkheid wordt hier gebagatelliseerd.

Of het Westen (militair) veel te zoeken heeft in andere landen, zelfs indien gevraagd, vraag ik me overigens zeer af, maar:

1. Laten we niet doen of alleen het Westen aan fragliche geopolitiek doet. Hoe verdedig je je tegen Al Quaeda?
2. Stoppen met ‘inmenging’ (ook ontwikkelingshulp en asielopvang?) heeft waarschijnlijk ongewenste consequenties.

op 13 01 2015 at 11:17 schreef cRR Kampen:

“Natuurlijk is niet alle Islam gewelddadig, zoals Rhazes olijk framede.”
Dat deed Rhazes als volgt:


then how to explain the vast majority of Muslims who don’t have ‘go on shooting spree’ or ‘blow self up in Iraq/Syria’ on their daily to-do lists? How to explain those Muslims distancing themselves from, and fighting against these fundamentalists, who constitute the overwhelming majority? How to explain that during the Islamic Golden Age thinkers living in the Islamic world like al-Razi and al-Rawandi could say such blasphemous things like that all prophets (yes, including Muhammad)[..]
Or, for more recent examples, how to explain that in Iran, Iraq, Afghanistan, and many other Middle-Eastern countries there were strong, vibrant, left-wing, liberal secular movements, in some cases able to take power (though Western powers ensured that was never to last very long)? Or how about the many prominent Iranian left-wing, secular, democratic clerics and religious leaders…

Door een onvergefelijke opmerking van Pickelhaube/Hoogeweij aan mijn adres heeft deze man mijn volledige aandacht, voorlopig. Hij is een leugenaar voor de Israellobby.

op 13 01 2015 at 11:18 schreef Olav:

Rhazes en Hoogeweij hebben allebei gelijk. Ze zouden dan ook geen tijd moeten verspillen aan ruziemaken in de reactieruimte, maar samen moeten werken aan een synthese van hun beider visies.

Ik weet het, da’s makkelijker gezegd dan gedaan.

op 13 01 2015 at 11:19 schreef marten:

Het klinkt ontzettend afgezaagd, maar ik denk dat de waarheid tussen Rhazes en Hoogeweij inzit.

op 13 01 2015 at 11:46 schreef Nrosa:

Ik ben het helemaal met je eens, Murat. Deze meneer bekijkt alles door een neo-liberale bril en daar hoort zelfreflectie niet thuis. De situatie in het MO hier volkomen los van willen zien getuigt vooral van gebrek aan kennis, zie je vaker in die kringen. Verder wil ik deze meneer er even aan herinneren dat de eeuwenlange pogroms, met als klap op de vuurpijl de shoa een puur Europese aangelegenheid was. Daarna heeft het westen haar schuldgevoel afgekocht door het geheel maar even over de Arabische schutting te mieteren.

op 13 01 2015 at 12:00 schreef frank assmann:

Goed stuk.

Kanttekening: Men wil wel eens vergeten dat pas NA de ineenstorting van de USSR de religie een vinger in de pap kreeg bij extremistische groeperingen.

op 13 01 2015 at 12:06 schreef Vipsania Agrippina maior:

Geopolitiek veranderen is inderdaad nu veel te laat. ;) Maar als ik moet kiezen tussen “de” shag-rokende marxist en de geflipte managerspeak van “maatwerk op microniveau”. Dan toch maar dat eerste.

Nou ja, het volgende stuk zal wel weer op niveau zijn.

op 13 01 2015 at 12:10 schreef cRR Kampen:

Precies, Nrosa. Is dan ook één van de Israelische propagandalijnen. Ze zullen wel denken ‘als die Europeanen toch zo goed zijn met genocides, laten we ze dan inzetten om de Palestijnen, eh, stil te laten wezen’.

Nee, Olav, als de één A zegt en de ander juist niet-A dan kan ten hoogste één van beiden gelijk hebben.

op 13 01 2015 at 12:18 schreef Egbert:

Auteur Jeroen Hoogeweij = commenter Pickelhaube?

op 13 01 2015 at 12:19 schreef Pickelhaube:

So in your worldview it’s ok for an islamist to defend his religious faith even if he kills many innocent people and that doesn’t show any kind of bias, but for a Jew (actually a Mischling) it’s somehow “suspect” to be pro Jewish? LOL.

I didn’t directly call you an antisemite in my article, but with this reply and the double standard you apply you proved beyond reasonable doubt that in fact, you are. And yes, leftist and islamic antisemitism are just as much of a problem as Neo nazi antisemitism.

Do you guys also have a death list, like the neonazis? I’m already on their list of dangerous Jewish influencers and demand to be mentioned on yours as well!

op 13 01 2015 at 12:34 schreef cRR Kampen:

No Paranoid Pickelhaube – we’re pacifists.

You realize the military theocracy is a product of pogroms and Shoa like Hamas and Hezbollah are products of the military theocracy?

op 13 01 2015 at 12:36 schreef marten:

@Rhazes: this is called “poisoning the well”: you can’t win with arguments, so you imply that Hoogeweij is a liar because he is Jewish and pro-Israel. Very weak.

op 13 01 2015 at 12:49 schreef Jasper:

@marten

The well was already poisoned. All Rhazes did was put up a warning sign. Pickehaube is a liar because he lies, that’s all there is to it.

op 13 01 2015 at 12:54 schreef Bertje:

jeroen

Goed stuk.
Maar ja de waarheid is voor sommige te hard.

op 13 01 2015 at 12:54 schreef cRR Kampen:

Looks like marten got dead tired after two and half lines of reading.
So he saw no arguments, therefore there are no arguments, marten?
And then you top it with a lie of yourself. Show us where Rhazes is implying Hoogeweij a liar BECAUSE he is a Jew.
You can’t, so bye.

op 13 01 2015 at 12:57 schreef Murat:

Rhazes, you’re right, that’s a good depiction of Pickelhaube. I agree with you. Don’t feed the troll.
There are more here, like Likoed Nederland.

op 13 01 2015 at 12:59 schreef Ruud van Gerrevink:

Mag ik nog een atheistische visie laten horen? Islam = vrede betekent voor mij net zo weinig als god = liefde. Ik vind het jammer dat vredelievende moslims (de meerderheid) nu zo door hun extremistische geloofsgenoten (ja, dat zijn ze toch echt wel, het is ook hun islam) zo in the picture worden gezet. Wanneer de Tea-party beweging had doorgezet in Amerika en we een Michelle Bachmann / Sarah Palin type daar aan de macht hadden gehad, had het daar net zo een fundamenteel extremistische omgeving kunnen worden als in sommige sharia landen. Dat het niet zo ver is gekomen komt vooral doordat in een wereld waar alles gezegd kan worden, de fundamentele extremisten het makkelijkst aan de kaak kunnen worden gesteld door de onzin die ze uitkramen belachelijk te maken. In de geest van Charlie: https://www.youtube.com/watch?v=KYV7KWQ-fY4

op 13 01 2015 at 13:21 schreef Pickelhaube:

@Vipsania etc

Mijn excuses voor die ongelukkige woordkeuze. Ik had voor de leesbaarheid natuurlijk iets in de trant van “op de persoon gerichte aanpak” moeten schrijven, maar die benadering vergt nogal wat management en organisatie, vandaar dat ik me in lekker jeukende beleidscliché’s uitdrukte.

@Jasper
Pickehaube is a liar because he lies

op 13 01 2015 at 14:49 schreef Jasper:

Yes, Pickelhaube.You wouldn’t know the truth if it bit you in the ass.

op 13 01 2015 at 14:49 schreef Mart:

This was a dissappointing piece. From the very first any attempt at a nuanced critical analysis into the causes of fundamentalist terrorism is thrown away with the accusation that this kind of thinking is mere apologia for violence.

This is far below your level Jeroen. And if I am mistaken and you really can’t do any better, then I will have to side with Rhazes in concluding that all you want is the same old violent, repressive measures that have been failing us for more than a decade already.

op 13 01 2015 at 14:58 schreef Thomas E:

Als ik nuchter naar de geschiedenis kijk, dan moet ik constateren dat Joden ook altijd zijn gediscrimineerd; ook in getto’s (nu de Franse banlieue’s) hebben geleefd; ook als tweederangs burger werden behandeld… maar nooit met bomgordels hebben rondgelopen of andersdenkenden om zeep hebben gebracht.

We geloven niet in collectieve etnische karaktertrekken, dus blijft over: opvoeding vanuit de religieuze overtuiging. Kennelijk geeft de Islam kwaadwillenden meer aanknopingspunten voor geweld, en beloning daarvoor na de dood. Vooral dat laatste maakt verdediging tegen terrorisme uiterst lastig.

Diep triest eigenlijk dat jonge jongens zich zó laten opnaaien door bepaalde haatbaarden. Want ik ben het met Jeroen eens dat de Islam zoveel mooie stromingen heeft. En ook zoveel wijze soera’s zoals ze geschreven staan.

op 13 01 2015 at 15:36 schreef Pickelhaube:

@Mart
If somebody explains what in his view are the motivating factors behind the killing spree of a couple of mass murderers without even one moment denouncing the acts of violence in themselves or attributing any kind of personal responsibility, then this constitutes a justification. Especially when he also makes ridiculous suggestions in how we should give in to their -apparantly justified- demands.

These people are victims of all the things that happened in the middle east, right, while they didn’t even live there. I’m afraid that this “lone wolf” problem can only be effectively combated on a personal, repressive level, but I hate it too. What do you suggest?

As I stated in my article, I do believe that this is merely combating symptoms, but Rhazes failed to identify the true causes for the kind of terrorism we saw happening in Paris. they must originate from France, maybe they were unequally treated over there, had a bad youth and built up some kind of resentment we could take a further look at. But that wasn’t Rhazes’ analysis.

op 13 01 2015 at 16:23 schreef Niek Holtzappel:

Ik geloof ook dat beiden (deels) gelijk hebben. Aan de ene kant is het probleem van terrorisme home-grown, maar aan de andere kant kunnen reeds bestaande gewelddadige tendenzen worden getriggerd en gevoed door externe factoren.
Zo is antisemitisme altijd aanwezig geweest in de islamitische wereld (ook in de christelijke wereld trouwens) maar zal het bestaan van de staat Israël, de toegang tot allerlei complottheorieën en de westerse inmenging dit antisemitisme sterk hebben versterkt.

op 13 01 2015 at 16:46 schreef cRR Kampen:

“… maar nooit met bomgordels hebben rondgelopen of andersdenkenden om zeep hebben gebracht.” zei Thomas, naar waarheid.

Maar nu bestaat Israel en dat land, of beter gezegd z’n regime, is wat het is en doet wat het doet ivm een historie waar het zelf ook continu op tamboereert.

De theorie is trouwens dat van de drie semitisch-monotheïstische religies er twee een missionaristische drang op nahouden, die intrinsiek aggressief kan zijn; het Joodse geloof is hier de grote uitzondering op. Het is wel reëel om te stellen dat dit verschil in religie in elk geval énig gevolg heeft voor het gedrag van de resp. aanhangersgroepen in de wereld. Maar ja, kapitalisme (‘spreading liberty & democracy’) én communisme zijn óók ‘missionaristisch’, ziedaar.

op 13 01 2015 at 17:58 schreef teigertje:

Voor degene die Pickelhaube aan het kruis willen nagelen vanwege zijn visie op geopolitiek in deze kwestie. Wat heeft het moorden van Boko Haram in Nigeria bijv. te maken met geopolitiek?

btw: Waarom zou het één het ander moeten uitsluiten, zoals ik ook bij andere reacties zie? Ik denk dat de oorzaak van de éne terreurdaad qua achtergrond/motief niet te vergelijken hoeft te zijn met de andere.
terreurdaad.

Ook ben ik ervan overtuigd dat er veel winst te halen is bij veroorzaken van ruis in de communicatie tussen zender en ontvanger.
Platleggen dus die twitteraccounts en websites en accounts op you tjuub die bedoeld zijn om kwetsbare mensen het ongeluk in te ronselen.

op 13 01 2015 at 19:16 schreef Egbert:

Jeroen H./pickel: “Of legitimeert Rhazes hier jodenhaat onder een flinterdun vernisje van antizionisme?” En in zijn allereerste comment @8:59: “Fuck you too, Rhazes.” Geweldig debatniveau, hoor pickeltje. “feitelijke onjuistheden en gebrekkige analyses.” Jammer dat Jeroen H/pickel er niet een aanwijst of weerlegd.

Het kan korter: Zionisme is racisme, en Pickelhaube zwetst. Zo. Dat is mijn analyse en dan hoef ik niet eens ad hominem te werken.

op 13 01 2015 at 19:17 schreef Mart:

@Pickelhaube

You are attributing things to Rhazes that are not in his piece, and then attacking that. That’s a strawman argument.

Nowhere in his analysis did he disclaim personal responsibility. Trying to find out what circumstances can influence someone to make certain choices is not denying the agency of that person, and does not preclude disapproval of the choices made.

That you are obviously building your whole argument on that particular strawman, which you do, does not make a good case for either your rationality when it comes to this subject, or your good faith.

You had better stop now. You are really only damaging your own reputation here.

op 13 01 2015 at 19:43 schreef MNb:

Zoals ik eerder heb opgemerkt heeft Pickel even weinig respect voor sociale feiten als een creationist voor fossielen. Maar hij maakt nog een andere, interessantere fout. Hij kan geen onderscheid maken tussen individuele eigenschappen en groepseigenschappen. Hij denkt dat je direct kunt extrapoleren van enkeling naar groep. Ik citeer:

“verklaren uit sociale en economische omstandigheden” gaat over groepen mensen;
“individuele verantwoordelijkheid” niet.
Rhazes’ analyse doet helemaal niets af aan het laatste.
Het is een typische liberale fout (Babs is een uitzondering). Op dezelfde wijze zijn liberalen als Pickel niet in staat te erkennen dat de overheid een beleid kan voeren om overgewicht tegen te gaan – zij roepen meteen “individuele verantwoordelijkheid”. Sociaal lijkt teveel op socialistisch en Pickel verwerpt liever wetenschap dan daarmee geassocieerd te worden. Dus kakelt hij over “liberale waarden”, zoals de creationist over “christelijke”.

op 13 01 2015 at 19:45 schreef Pickelhaube:

Het ranzigst aan het discourse van Rhazes vind ik eigenlijk nog wel dat hij mij beticht van het erop nahouden van een “agenda” terwijl ik heel transparant ben over mijn Joodse sympathieën en liberale voorkeuren, zodat mensen de gelegenheid hebben dat te verdisconteren met wat ik schrijf, terwijl Rhazes de motieven van de daders zoals ze die expliciet uitspraken terzijde schuift en ze dan gaat gebruiken om zo’n beetje het hele midden-oosten beleid van de vierde internationale in de mond te leggen, terwijl hij het vooral over zijn eigen agenda heeft. Maar als ik dan zeg dat hij een marxistische zware shagroker is – wat natuurlijk een mild-sardonisch oordeel is in het licht van zulke gewetenloze exploitatie – heb ik het ineens gedaan. Want Rhazes hangt geen archaïsche vorm van marxisme aan, maar een superdupermoderne! Hoe durf ik!

en hoe dúrf ik hem een antisemiet te noemen terwijl hij de aanslag op een Joodse supermarkt volkomen negeert in zijn verhaal, maar het wel over Palestina gaat hebben en me in de reacties verdacht gaat maken van joodse sympathieen. Hoe kom ik erbij!

op 13 01 2015 at 20:18 schreef Joris:

Laatste, woedende woorden van één van de Parijse daders: “Jullie doden vrouwen en kinderen in Syrië, Irak en Afghanistan… Wij doden wie de Profeet beledigt.” Lijkt me eerlijk gezegd een expliciete link tussen westerse geopolitiek en de daden van deze terroristen, meneer de schrijver. Waarom denk je eigenlijk dat deze jongens in 2014 nog in Syrië meevochten?

Maar dat mag je van jezelf allemaal nóóit erkennen, want dat kan in jouw zwartwitte wereldbeeld natuurlijk alleen maar betekenen dat “de arme moslims de willoze slachtoffers zijn.”

Het lijkt me evident dat de terroristen zelf “persoonlijk verantwoordelijk” zijn voor hun smerige streek. Om Agatha Christie te citeren: de dader heeft het gedaan. Om dat in te zien hoef je geen liberaal te zijn. En het doet ook niets af aan de morele verantwoordelijkheid van de daders als je erkent dat Bush, Blair, Netanyahu, Obama en anderen een rol hebben gespeeld in deze geweldsspiraal.

op 13 01 2015 at 20:23 schreef Bertje:

Geopolitiek als oorzaak aangeven is je kop in het zand steken en heel hard la la la roepen.
Je staat dan aan de kant van de luitjes die roepen, nee krijsen dat je achter de oorzaken van bv. De Pegida beweging moet kijken en dat het bezorgde burgers zijn etc.
Je stelt je gelijk met islamfoben en het andere gespuis.
Het niet willen zien en het weigeren van feiten die in prima onderzoeken zijn vastgelegd is op zijn zacht gezegd dom.
Er is een gelijk patroon te herkennen uit de gelijke redenen waarom jongere zich aansluiten bij de neo-nazi’s en toetreden tot de ultra rechtse scène.
In dat licht moet men ook de radicalisering van moslim jongeren zien.

op 13 01 2015 at 20:52 schreef Pickelhaube:

@Mart

The omission of vital facts is enough, really. It isn’t clear that someone disapproves of this kind of violence when he only gives rationales to engage in it. It would be an act of defence, from his perspective!

@Joris
“Jullie doden vrouwen en kinderen in Syrië, Irak en Afghanistan… Wij doden wie de Profeet beledigt.”

*Peins*
Soort van touché, maar dat maakt ze niet minder homegrown, Franse kleine criminelen die hun gang veranderden in een jihad netwerk, eerst leefden van drugshandel en beroving en toen hun islamdingetje gingen doen met de hele klup. Veel kewler. Die vanuit religieuze overtuigingen daar naartoe gingen om te vechten in de jihad. In de Liberation werd het strafblad van die jongen die vier Joden vermoordde gelicht:

According to Liberation, in a report prepared at one point for a Paris court, a psychiatric expert found Coulibaly had an “immature and psychopathic personality” and “poor powers of introspection.” His sense of morality was apparently “lacking,” and he had a wish to be “all powerful,” Liberation says the expert wrote.

Ik vind dat niets met geopolitiek te maken hebben.

op 13 01 2015 at 21:04 schreef Pickelhaube:

Sorry, dat citaatje kwam uit de huffingtonpost, ik linkte er al naar in mijn tekst onder gewelddadige persoonlijkheidsstructuur. Anders doe ik weer niet aan bronvermelding ofzo.

op 13 01 2015 at 21:13 schreef Mart:

@Pickelhaube

You are imputing ‘facts’ not in evidence, and assuming bad faith without giving proof based on the observable evidence.

As far as I can see, your piece did not make the case that vital facts were missing from Rhazes’ article. An exhaustive summary of the facts is a standard not even applied to academic discourse, let alone an article on a blog.

What is important to note is that the facts presented by Rhazes do fit his theory, whereas your rebuttal is a morass of indignation expressed in logical fallacies, and your defence in the comments is as incoherent.

And finally, your basic thesis is internally inconsistent. If you want to say that Qutb based his ideology on a disgust of Western society, you are at least proving Rhazes’ basic theorem: that the ideology is a construct based on social conditions.

op 13 01 2015 at 21:24 schreef Egbert:

Wat een vervelend stuk om te lezen. Niks dan persoonlijke aanvallen, vage praat, en vanuit een agenda teruggeschreven (‘conclusies heb ik al, nu de redenering er nog bij’). In de comments verliest JeroenH/pickel zich helemaal. Bepaald geen “Ik kom met argumenten” wat ik van Peter gewend ben. En, natuurlijk, het stuk van Rhazes blijkt hier alleen maar beter door.

op 13 01 2015 at 21:27 schreef Joris:

@Pickelhaube Sorry dat ik het zeg, maar het lijkt er sterk op dat je kersen aan het plukken bent. Diezelfde Libération schreef over Chérif Kouachi dat hij begon te radicaliseren uit boosheid over de invasie in Irak in 2003 en de behandeling van gevangenen in Abu Ghraib.

op 13 01 2015 at 21:41 schreef Pickelhaube:

@Joris

Maar kijkend naar zijn diagnose werd hij evengoed boos als je bijvoorbeeld verkeerd naar hem keek, dus dat zegt niet zoveel. Zo iemand is een accident waiting to happen en als hij niet gemoord had in het kader van de offensieve Jihad, was er wel iets anders gebeurd. Weet ik veel, gezinsdrama of een ripdeal ofzo en dan had het volgens de reclassering weer aan heel andere dingen dan geopolitiek gelegen.

Bovendien vermoordde die jongen Franse Joden die werkelijk niets met de oorlog in Irak te maken hadden. Sterker nog, Frankrijk was altijd al tegen een inval in Irak. Hooguit ging het dus om de geopolitiek in zijn hoofd, maar daar kunnen wij als samenleving niet veel aan doen behalve rust, reinheid, regelmaat en bergen medicatie toedienen.

op 13 01 2015 at 22:03 schreef teigertje:

Hoe denken moslims er eigenlijk zelf over?
Laat ik voorop stellen dat ik er niet achter sta dat Moslims verantwoording hoeven af te leggen voor mensen die zich voordoen als Moslim.
Want worden er in naam van Islam/Allah terreurdaden gepleegd of speelt er iets anders?
De wanna be terroristen uit Europa zitten namelijk wel aan de cola, energiedranken en marsrepen alsook pornobladen die zij bestellen in Syrie.
In landen waar wetteloosheid heerst kun je ongestraft moorden zogenaamd uit naam van Allah, je kunt er ook straffeloos vrouwen verkrachten of de pedofiel uithangen.De broekies die erheen gaan hebben de tijd van Saddam Hoessein niet eens bewust meegemaakt maar krijgen voorlichting hierover middels haatpropagandische filmpjes. Draaideurcriminelen krijgen in gevangenissen dezelfde voorlichting, gaat heen en moord en verkracht uit naam van Allah, van eventuele schulden ben je ook gelijk af.

Allemaal zaken die weinig met geopolitiek te maken hebben maar meer met onvrede met hun eigen status in het dagelijkse leven. In veel gevallen zie ik weinig linken met geloof, wel met doen alsof.

op 13 01 2015 at 22:09 schreef Pickelhaube:

@Mart

I made a very clear distinction between disgust for the decadent western culture that Qutb encountered while benefiting from the educational system in the US on the one hand and the way western realpolitik, Israel and the cold war negatively impacted the middle east on the other hand.

These are very different things.

Rhazes wasn’t defending the broader theorem you mention now which all of a sudden would include these softer cultural aspects supposedly establishing “western decadence”, but blamed it on western geopoltics. I also mentioned Qutb’s Jahiliyya, which is central to his work and not about geopolitics. I’d rather examine Qutb’s theorems to properly understand the ideas these French criminals were brainwashed with.

op 13 01 2015 at 22:09 schreef machiel:

De aantijging van Jeroen als zou Rhazes de aanslag op Hebdo legitimeren of zich schuldig maken aan “slachtoffer denken” haalt de geloofwaardigheid van dit stuk al onderuit, en dan komt daar bovenop nog de krankzinnige (maar helaas niet zeldzame) beschuldiging van jodenhaat. De scheldpartijen van “pickelhaube” (= Jeroen?) in de comments maken het er niet beter op. Ik heb Rhazes’ stuk met veel interesse gelezen hoewel er ook punten in zaten waar ik niet van weet hoe ik er over denk (wat het stuk nog interessanter maakt). Het stuk van Jeroen van vandaag vind ik daarentegen bijna surrealistisch in haar ijver alle sociaal-economische en politieke achtergronden te ontkennen. Ik maak me sterk dat de meeste extremistische bewegingen in de geschiedenis konden bloeien wegens sociaal-economische en politieke omstandigheden, of dat nou de KKK, de Nazis, Boko Haram, de heksenvervolging of de huidige politiek van Israel betreft.

op 13 01 2015 at 22:24 schreef Joris:

@Pickelhaube
Er is helemaal geen diagnose van Chérif Kouachi. Er is een rapport over Coulibaly, wiens psychologische problemen je voor het gemak van je even slordige als tendentieuze betoog aan alle daders toeschrijft (“hun gewelddadige persoonlijkheidsstructuur”). Ga je huiswerk doen.

op 13 01 2015 at 22:49 schreef AntiSoof:

Het gaat over goed en kwaad, denk ik.
De strijd tussen rechtvaardigheid en stompzinnig egoïsme.
De strijd tussen opgeblazen ego’s die denken met hun beperkte hersenen een woordenstrijd te kunnen voeren en winnen.
Het is een strijd tussen liefdeloosheid en liefde.
Voor de rest bekijkt u het maar.
Want het heeft toch geen nut.
Te ver geconditioneerd.

op 13 01 2015 at 22:51 schreef teigertje:

@Joris

Dit stond er:
” In de Liberation werd het strafblad van die jongen die vier Joden vermoordde gelicht:

According to Liberation, in a report prepared at one point for a Paris court, a psychiatric expert found Coulibaly had an “immature and psychopathic personality” and “poor powers of introspection.” His sense of morality was apparently “lacking,” and he had a wish to be “all powerful,” Liberation says the expert wrote.”

Het komt uit de Huffington post.

Lezen…

op 13 01 2015 at 22:56 schreef Bertje:

Teigertje

“Laat ik voorop stellen dat ik er niet achter sta dat Moslims verantwoording hoeven af te leggen voor mensen die zich voordoen als Moslim.”

En wat ben ik blij dat er vele moslims zijn die dit wel doen. Vandaag in Berlijn, vele mensen tezamen, Joden, Christen en Moslims die zich verantwoordelijk voelen over wat de extremiste doen in de naam van hun God.
Een woordvoerder van de overkoepelende moslim organisaties hier in Duitsland bracht het tot een duidelijk punt: deze daden zijn een schandvlek op de Islam, we mogen niet wegkijken dat deze terroristen menen te handelen uit naam van de Islam.

op 13 01 2015 at 23:03 schreef Pickelhaube:

@Machiel
Loze, lege kwalificaties zonder enige onderbouwing. En de tóón mensen, de tóón! Overigens ontkende ik sociaal economische factoren helemaal niet, ik schreef nota bene:

en is hun handelen naast sociaal-economische factoren óók te verklaren uit een giftige interpretatie van hun geloof.

zag je de volledige butthurt reacties van Rhazes misschien over het hoofd, waarin ik maar meteen van de raarste dingen verdacht werd? De antisemitische verdachtmakingen aan mijn adres vanwege “Joodse (as opposed to zionistische) sympathieen”, “fellow traveler of the islamophobic agenda”, het kon niet op. Het was zijn keuze om de handreiking die ik hierboven citeerde over het hoofd te zien en vol op het orgel te gaan. Ik moduleerde alleen maar mee.

@Joris
Ik citeerde de diagnose, die volgens het artikel afkomstig is uit een forensisch psychiatrisch rapport dat in een eerdere strafzaak tegen hem ingebracht werd. Dat is wat forensisch psychiatrische rapporten doen, diagnosticeren. En ja, dat schreef ik ook min of meer toe aan die andere jongens, want daar zat hij dus schijnbaar mee in een criminele bende die zich bezighield met drugshandel en roofovervallen.

op 13 01 2015 at 23:59 schreef Joris:

@Teigertje
Volgens mij moet jij de discussie nog eens rustig teruglezen met een lekkere kop thee erbij.

@Pickelhaube
Je plakt de conclusies van een psychiatrisch rapport over één van die jongens dus ongegeneerd op de rest van het stel, om maar te kunnen beweren dat ze allemaal gedreven worden door “persoonlijkheidsproblematiek” en niet door geopolitiek. En dat vind je zelf eigenlijk best wel een aannemelijke gevolgtrekking?

Heb je in de gaten hoe je bezig bent om eigenhandig je geloofwaardigheid te ondermijnen? Ik zou bijna gaan mopperen dat je me het gras voor de voeten wegmaait.

op 14 01 2015 at 01:10 schreef Rhazes:

@Joris, thanks for pointing that out. Of course, it was also in the link in the last paragraph of my piece (he also literally said: ‘I was born in France. If they didn’t attack other countries, I wouldn’t be here.‘). The fact that the author was unaware of this confirms Egbert’s statement as to intentions, ‘conclusies heb ik al, nu de redenering er nog bij.’

@Mart, exactly, glad to know people aren’t buying into purposefully restrictive interpretations of what is meant by ‘social conditions’ (it’s obviously not just economics, geopolitics, etc., but the totality of factors that go into the production of identities, which are social in nature. The alternative is ascribing it to static factors like biological dispositions, essentialist conceptions of religions and cultures, etc., as racists/bigots do).

@teigertje, could you explain how the coming into being of Boko Haram has nothing to do with social conditions? Do you even know anything about the origins and development of it from 2002 up to today?

I’m surprised no one even flinched at the horribly bigoted ‘joke’ directed at Murat.

op 14 01 2015 at 01:35 schreef Egbert:

Waarom toch dat woord “geopolitiek” opeens in de titel, zonder dat Rhazes het noemde en –let op– zonder dat Jeroen/pickel er iets mee doet?

“Terwijl de daders Frans-allochtone jongeren waren, die niets te maken hadden met Palestina, de Amerikaanse invloed op Iran, of de in Saoedi Arabië aanwezige troepen”. Duh. En ook helemaal niks met Abu Ghraib, Irak, Mali, Algerije, Gaza 2008/09, Gaza 2014.

op 14 01 2015 at 07:53 schreef Pickelhaube:

Bourdieu, the left wing activist sociologist that Rhazes so admires would have turned in his grave had he seen what Rhazes calls “empirical data”. Rhazes’ “data” consist of a few historical events he cherrypicked, that weren’t even remotely connected with the environment these terrorists lived in.

It is just pompous, pretentious hot air Rhazes the pseudo scientist disseminated, nothing more.

And after he was caught, all he could do was try to make me suspect, just because he couldn’t cope with the arguments I presented him with. This guy is a charlatan who should be shunned.

op 14 01 2015 at 08:14 schreef teigertje:

@Joris
Natuurlijk een kopje thee, wat een ingenomenheid. Je probeerde iets onderuit te halen met de suggestie doen dat Pickelhaube nonsens vertelt, en dat ga je op badinerende toon verder als je hierop gewezen wordt.
Ik heb heel goed gelezen maar jij doet alsof je neus aan het bloeden is en probeert Pickelhaube te framen als iemand die jokt terwijl er gewoon een discussie is. Bizar.

Het is helemaal niet zo gek namelijk wat Pickelhaube hierover schrijft in vergelijking wat de Franse pers geschreven heeft over de jeugd en achtergrond van de broers en het feit dat deze daders en hun vrouwen met elkaar optrokken.

op 14 01 2015 at 08:29 schreef Mart:

@Pickelhaube,

I give up. Rhazes nowhere mentioned geopolitics as the cause of the problems, he mentiond social conditions in the broad sense(with geopolitics only mentioned in passing). My point about you bringing up Qutb making your argument self-contradictory thus stands.

You are not arguing the point at all, all you are engaging in is personal attacks and character assassination.

I had expected better of you. I am rather put out to be proven so disastrously wrong; I am going to have to agree that you are turning out to be a fellow-traveller of the Islamophobes, even if you are a more well-spoken one.

I am no longer going to continue in this discussion. It is obvious that you are not willing or capable to argue in good faith at this moment.

op 14 01 2015 at 08:48 schreef Pickelhaube:

it was also in the link in the last paragraph of my piece (he also literally said: ‘I was born in France. If they didn’t attack other countries, I wouldn’t be here.‘).

@Rhazes, these terrorists even accused France of invading Iraq (w00t! Freedom Fries), this is just about the geopolitics in their heads, unrelated with reality. It isn’t worthy of consideration and doesn’t indicate anything

@Egbert
Wilde je nou met droge ogen beweren dat deze Franse jongeren slachtoffers zijn in al deze geopolitieke situaties? Goh. Wat verschrikkelijk voor ze!

@Joris
Volgens mij is het niet helemaal onredelijk om te veronderstellen dat andere leden van dezelfde gewelddadige criminele bende, die volgens de verslagen van roofovervallen en drugshandel leefden, zelf ook gewelddadig zijn. Je bent spijkers op laag water aan het zoeken, Joris. dat helpt je geloofwaardigheid als criticus van mij niet.

op 14 01 2015 at 09:01 schreef Roland:

We kunnen het allemaal wel heel groot en geopolitiek maken (“militair ingrijpen in andere landen, olie”) of heel klein en persoonlijk (“mijn sympathie ligt bij joden”), maar hoe veel context heb je nodig om te kunnen vaststellen dat het een barbaarse terroristische daad was?

De daders zeggen de profeet te hebben gewroken. Ze hebben een training in Jemen gevolgd. Ze pakten cartoonisten die (o.m.)’anti-Islam cartoons maakten en een joodse winkel. Een substantieel deel van de Moslims houdt zich niet afzijdig of neemt afstand van de aanslagen maar actief sympathie op social media. Al Quaeda Jemen eist de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. En Erdogan zegt dat de aanslag een gevolg is van racisme. Getuigt het dan niet van een bijna koloniale neerbuigendheid om als westerling te zeggen dat de aanslag niets te maken heeft met de islam?

Rhazes definieert social conditions min of meer als: not just economics, geopolitics, etc., but the totality of factors that go into the production of identities. Ik ben het daar an sich mee eens, maar wat is dan nog de verklarende waarde?

op 14 01 2015 at 09:35 schreef Egbert:

pickel, 23:03: “Loze, lege kwalificaties zonder enige onderbouwing. En de tóón mensen, de tóón!” Is precies wat Peter altijd verweten wordt (+ zoek hier naar Peter’s weerwoord).

Jeroen/pickel: “En vanzelfsprekend haatte hij de Joden”. Niks vanzelfsprekends. Dat wordt alleen maar geechood door ratten-met-Weil en Zionisten zoals jij. (En voordat je de smartass gaat uithangen pickel dat ik eerst de link moet lezen om het te begrijpen: dat moet niet. Als jij wat vind moet je dat zelf maar schrijven).

“Wilde je nou met droge ogen beweren …” – fuck off, ik heb jou niks gevraagd.

Ik vraag me nog steeds af met welk motief FN/Peter dit heeft geplaatst. Een absoluut nulpunt calibreren? Heeft Jeroen/pickel bepaalde naaktfotos van jou die je liever niet op internet hebt? Moet hier gedemonstreerd worden dat good old Zionistische Islamofobie ook na #Charlie een plaats moet hebben?

op 14 01 2015 at 09:47 schreef teigertje:

@Rhazes
You didn’t give me an answer, you give me an aswer in teturn.
I think you didn’t read al of what I have said.

@Roland het is een barbaars daad,en ik zie ook geen expliciete verklarende waarde in wat Rhazes in zijn artikel geschreven heeft.
Hij stipt redenen aan vanuit zijn eigen visie/opinie. Een barbaarse daad pleeg je niet omdat je normaal in elkaar steekt als mens. Het hoe en waarom van dat niet normaal zijn kunnen door verschillende zaken komen die elkaar ook weer niet uitsluiten. Die van Rhazes maar ook die van Jeroen. Het is in iedere situatie anders.

op 14 01 2015 at 09:48 schreef teigertje:

moet zijn question in return. sorry, te snel geschreven.

op 14 01 2015 at 09:48 schreef Pickelhaube:

@Mart
Do give up your disingenuous criticism leaning on ad hominems about my credibility while you are entirely misrepresenting what Rhazes was actually writing, in order to save his ass. He may have said something pretentious about social conditions in the first line of his text, but if you look into the rest of his story, he only mentions geopolitical factors.

op 14 01 2015 at 10:01 schreef Joris:

@Pickelhaube
Nee, het is niet onredelijk om aan te nemen dat “leden van een gewelddadige bende gewelddadig zijn” – duh. Maar dat was niet wat je beweerde. Jij beweerde dat de agressie van alle daders samenhing met één en dezelfde psychiatrische diagnose. Dat je de plank een keer misslaat is tot daar aan toe, maar het wordt pijnlijk om te zien hoe je met je pikhouweel op je eigen duim blijft slaan.

Verder beweer je dat de drijfveren van de daders helemaal niets met westerse agressie te maken hebben, terwijl de kranten vol staan met uitspraken van de daders over Irak, Abu Ghraib, Syrië en Afghanistan.

Je doet me denken aan die ene ridder uit The Holy Grail, die armen en benen al is kwijtgeraakt in het duel, maar stug doorgaat en roept dat het “maar een schrammetje” is.

op 14 01 2015 at 10:18 schreef Nrosa:

Ik denk dat je oa de sociaal-economische situatie van de bewoners van de Parijse banlieue’s hier niet los van kunt zien. Bij het met behoorlijk wat tegenstand van de Fransen om afstand te doen van deze koloniën werd bedongen dat de koloniën een schadevergoeding zouden gaan betalen voor de gederfde inkomsten, dit gebeurt tot op de dag van vandaag.. Dus aan de ene kant worden deze landen nog steeds uitgezogen,, noem ik nog niet eens de stropoppen die vaak door westerse landen zijn benoemd en mogen blijven zitten zolang ze de belangen van de oud-kolonisator behartigen, aan de andere kant hebben hun nazaten geen schijn van kans op de arbeidsmarkt. Als je alleen de oorzaak binnen de islam zoekt als bron van deze ellende zijn we nog niet eens begonnen aan net zoeken van een oplossing.

op 14 01 2015 at 10:28 schreef cRR Kampen:

“Wat heeft het moorden van Boko Haram in Nigeria bijv. te maken met geopolitiek?”

Zoek het op, teigetje. Altijd die vragen waar geen antwoord op wordt verwacht, of waar anderen dan weer voor moeten rennen – hou er eens mee op.
Stichwörter Shell en Chevron (-> Niger Delta Murders); Britse terreur 1903-1960 in het noorden om te proberen de mensen daar van islam tot christendom te bekeren, backlash: ‘no western education’ (ofwel: ‘boko haram’). De Nigeriaanse militaire oliejunta’s en hun schone werken.

Echt, die sekten komen niet uit de lucht vallen.

op 14 01 2015 at 10:42 schreef Pickelhaube:

@Nrosa, dat ben ik dus volledig met je eens. Je moet naast hun specifieke ideologie (Qutb) vooral naar de directe Umwelt van zulk soort geweldsgekkies kijken (in Frankrijk zelf dus) en niet naar de wandaden die het westen soms decennia geleden pleegde in het midden oosten, zoals Rhazes stelt. Ik betoog niets anders. Daarnaast denk ik niet dat het zinvol is om naar “de” Islam te kijken omdat die dus niet bestaat, maar wel naar de versie van Islam waarin deze terroristen gehersenspoeld werden.

Ik kan er trouwens niet bij hoe ik voor “islamofoob” uitgemaakt kan worden, terwijl ik toch heus een uitgebreide liefdesverklaring aan de Islam opnam in mijn stuk.

Zo, dan ga ik nu weer een lekker islamitisch stukje homo erotiek lezen. Prachtig, die Islam uit The scented Garden of Abdullah the satirist from Shiraz.

op 14 01 2015 at 10:54 schreef MNb:

Soms ben ik een beetje traag, want pas een dag later drong nog iets tot me door. Of zijn analyse correct is of niet, het artikel van Rhazes was feitelijk. Pickel antwoordt met “liberale waarden”. Hij maakt geen onderscheid tussen feit en mening. Geen wonder dat Bertje enthousiast is, want die heeft daar ook vaak moeite mee. Pickel staat in de traditie van de Italiaanse astronoom die weigerde door de telescoop van Galilei te kijken naar de manen van Jupiter: “Het mag niet, het kan niet, dus het is niet zo.”
Er moge van alles en nog wat aan te merken zijn op de analyse van Rhazes – of niet; Pickel is er volstrekt niet in geslaagd dat aan te tonen. Dat kan hij ook niet, want dan zou hij de spelregels van Rhazes moeten accepteren – de feiten opsporen en daar een theorie aan ophangen, eentje die beter is dan die van Rhazes.
Dit stuk is door en door prut.

op 14 01 2015 at 11:25 schreef Pickelhaube:

@MNb

Dat Rhazes oneerlijk is over het feit dat hij propaganda bedrijft en zich achter pseudowetenschap verbergt betekent bepaald niet dat hij zich op feiten baseert. Integendeel, hij benoemt eigenlijk alleen maar factoren die dus aantoonbaar ongerelateerd zijn aan die aanslag.

Terwijl de connectie die ik leg met Qutb toch echt heel feitelijk is en uitstekend verklaart waarom ze een satirisch blaadje aanvielen en een Joods doel. Hangt dus allemaal samen met Qutb’s opvattingen over het decadente westen en zijn haat tegen Joden. Daarnaast gaf ik ook aan dat je naar de persoonlijkheidsproblematiek van mensen die uit moorden gaan moet kijken en sloot sociaal-economische invloeden binnen Frankrijk helemaal niet uit. die noemde Rhazes alleen helegaar niet.

Ook onderbouwde ik volgens mij met feiten dat Rhazes’ suggesties om een tweede Charlie Hebdo te voorkomen volkomen onrealistisch zijn en niets uit gaan maken.

Als laatste: dat ik me er bewust van ben dat ik een opiniërende column schrijf en niet de leugenachtige illusie probeer te wekken van wetenschappelijke objectiviteit is mij natuurlijk niet te verwijten. Het is vooral Rhazes te verwijten dat hij zijn politieke agenda camoufleer

op 14 01 2015 at 11:59 schreef cRR Kampen:

“… en sloot sociaal-economische invloeden binnen Frankrijk helemaal niet uit. die noemde Rhazes alleen helegaar niet.”

De eerste zin van Rhazes’ artikel luidt dus:

“The Al-Qaedas and ISIS’ of the world don’t arise out of a vacuum, immaculate conception style – they are, like all fundamentalist, violent ideologies, products of social conditions.” (my bold)

Liegen en smaadschrift, Pickelhaube/Hoogerweij.

“Daarnaast gaf ik ook aan dat je naar de persoonlijkheidsproblematiek van mensen die uit moorden gaan moet kijken” – Wat je eigenlijk niet snapt is dat die problematiek onder sociale druk en achterstand vaker acuut wordt. Aanslagen uit de moslimhoek zijn symptoom. En ze houden je dus een spiegel voor.

Inmiddels is in dat land van de vrijheid van meningsuiting Dieudonné (o ja, dat ís een rat, daar niet van) door twaalf man politie van z’n bed gelicht.

op 14 01 2015 at 12:09 schreef Mart:

@teigetje

Het ontstaan van Boko Haram heeft wel degelijk een verband met de kolonisatie van Nigeria. Gary Brecher, the War Nerd, heeft een goede samenvatting geschreven van de geschiedenis van de recente conflicten in Nigeria:

https://www.nsfwcorp.com/dispatch/war-nerd-boko-haram/

Hoe groot de invloed van het kolonialisme is geweest kun je over twisten, maar enige invloed ontkennen iets wat een behoorlijke bewijslast heeft.

op 14 01 2015 at 12:16 schreef Shula:

Dit stuk valt erg tegen. We zijn meer gewend van Jeroen. Ook zijn geraas als Pickelhaube in de commentaren maakt het er niet beter op, integendeel.

Jeroen, hou hier alsjeblieft mee op. Je bewijst ons een zeer slechte dienst.

Shalom.

op 14 01 2015 at 12:17 schreef Pickelhaube:

Sorry cRR, maar jouw onvermogen om begrijpend te lezen is niet mijn “smaadschrift”. Rhazes noemde wel “social conditions”, maar allemaal in het midden-oosten. Ik heb het over sociale condities in Frankrijk zelf.

En zie ik daar nou alweer een rechtvaardiging om uit moorden te gaan? Dus je bent Fransman, er gebeurt iets in het midden oosten waar je niet direct mee te maken hebt en dan is het wat jou betreft helemaal normaal om daar zo “berserker” van te worden dat je onschuldigen gaat vermoorden in Frankrijk? Jeetje….. Zou je daar niet eens met iemand over gaan praten?

Moet ik dat nou serieus nemen? Ik wist al dat hier wat debielen op de site reageren, maar het begint nu toch wel heel erg op een afvoerputje te lijken.

op 14 01 2015 at 12:54 schreef Bertje:

Mnb

” Geen wonder dat Bertje enthousiast is, want die heeft daar ook vaak moeite mee.”

Ik koester niet de illusie dat je feiten en meningen daadwerkelijk van elkaar kunt scheiden
Relatief gezien ja, absoluut gezien nee!
En door de jaren geleerd dat hoe harder degene brult dat dit wel degelijk mogelijk is des te groter mijn wantrouwen.
Maar jij als mens van de wetenschap moet dit toch weten.

op 14 01 2015 at 12:58 schreef babs:

Pickel,
Als iemand op een slechte weg dronken rijdt en uit de bocht vliegt, dan betekent het wijzen op de staat van de weg niet dat dronken rijden wordt gelegitimeerd.

op 14 01 2015 at 13:05 schreef Pickelhaube:

Shula, ik heb liever niet dat je me voor het karretje van jouw zaak spant. Natuurlijk vind jij dat, maar jij bent dan ook iemand die het zich niet voor kan stellen dat er mensen met een geweten in Israel kunnen wonen, toch? Iemand die het bestaan van antisemitisme weg probeert te cijferen, zelfs als er vier joden in een koshere supermarkt afgeknald worden. Ik bewijs “jullie” kortom met alle vormen van genoegen een slechte dienst.

Salam!

op 14 01 2015 at 13:06 schreef cRR Kampen:

O, je kon het woordje ‘banlieu’ niet vinden?
Nou, ik kon de genocidale oorlog van Frankrijk in Algerije er ook niet echt in terugvinden, terwijl die natuurlijk ook relevant is.
Gelukkig spreekt Rhazes gewoon wel over een sociale conditie ’thuis’, namelijk het racisme:

So why does the mainstream in the West not afford the same privilege of empirical, coherent, reasonable explanation to Muslims as they do to others when from their midst a violent ideology springs up? Because since 9/11 the specter of Islamophobia has been haunting the Western world, and it allows us to justify seeing Muslims as being less than ourselves, as fundamentally other. That kind of sick vision is valorized in the Islamophobia Industry, which is very lucrative indeed as Le Pen, Wilders and Farage know all too well.

“En zie ik daar nou alweer een rechtvaardiging om uit moorden te gaan?” – tuurlijk, jij wel. Had je nog wat?

op 14 01 2015 at 14:38 schreef teigertje:

@Mart,

Ik ga je link met belangstelling lezen, dank je wel.

@cRR Huh, zoveel reageer ik meestal niet, nu wel op dit artikel. Maar jij meent op FN te kunnen bepalen of een ander op normale wijze vragen mag stellen in een discussie?
Dat is toch echt jouw eigen probleem, dus neen, ik houd niet op om een vraag/ of iets anders aan de orde te stellen. Zoek het lekker uit joh.

@Nrosa: wat jij zegt over de banlieu’s en de sociaal economische omstandigheden klopt volgens mij wel. Ik ben zelfs bang dat, als de club van madamme le Pen meer invloed krijgt, de Franse overheid deze wijken gaat afsluiten..en wat dan?

op 14 01 2015 at 15:08 schreef cRR Kampen:

“Maar jij meent op FN te kunnen bepalen of een ander op normale wijze vragen mag stellen in een discussie?”

Grappig stromannetje, teigertje. Als je m’n bericht niet snapt stel dan gewoon eens een vraag, in plaats van pats boem wat aan te nemen en af te sluiten met een sneer.

Het thema dat ik aansnijd, en aanval, is het volslagen taboe op het verklaren van aanslagen of sekten zoals Boko Haram. Daarom vind ik vragen waar je zelf een boel antwoord op kan vinden inmiddels abject.
Je wil niet weten wat voor abuse ik al over me heen gehad omdat ik die vraag dus niet alleen stel, maar ook antwoorden op suggereer. Of opdring bij gebrek aan tegenargumenten.

Die link van Mart is zéér interessant. Je gaf aan ‘m te zullen doornemen, prima toch. Natuurlijk is één verhaal nooit het volledige verhaal, altijd beseffen; ik moet zeggen dat dat linkje op zichzelf reeds de complexiteit van conflict (élk conflict) duidelijk maakt.

op 14 01 2015 at 15:11 schreef Murat:

@Rhazes

Thanks for your concern when it comes to that stupid joke towards me.

I do not even react to it and conclude inside that I do not want to communicate with this person anymore, not even digitally.

But I do appreciate someone actualy noticing.

Thanks.

op 14 01 2015 at 15:13 schreef Pickelhaube:

@babs

Gewelddadige, psychopate terroristen die onschuldigen uitmoorden en zich heel laf uitleven op “soft targets” houden ons helemaal geen spiegel voor, evenmin als dolle honden dat doen. Mensen die geweld gebruiken om hun doelen te bereiken krijgen hun zin niet en delegitimeerden hun politieke doel, dat vanaf dat moment niet meer het overwegen waard is. Ik kijk niet in de spiegel als een moordende gek slachtoffers maakt, want het is geen legitieme manier om je punt te maken. In plaats daarvan minacht ik het, heb geen enkele interesse in het punt dat ze probeerden te maken en zal me wapenen tegen een volgende poging.

Wat ik trouwens opvallend vind, is dat bij deze aanslagen de lat heel anders ligt dan tijdens die aanslag van Breivik. Niemand die hier toen het gevoel had dat hem een “spiegel voorgehouden werd”.

Bovendien getuigt het van intellectuele oneerlijkheid om te zeggen dat er nu wel in de spiegel gekeken zou worden, want mensen hier zijn vooral bezig met het politiseren en exploiteren van die aanslag voor hun eigen politieke doelen, waarvoor die daders als buikspreekpop misbruikt worden. Vooral daarin schuilt de legitimatie die ik hier plaats zie vinden.

op 14 01 2015 at 15:24 schreef Gerard:

@teigertje

als de club van madamme le Pen meer invloed krijgt, de Franse overheid deze wijken gaat afsluiten..en wat dan?

Naar goed Israelisch voorbeeld een muur eromheen zetten en de bevolking kapotbombarderen natuurlijk!

op 14 01 2015 at 16:07 schreef cRR Kampen:

“Mensen die geweld gebruiken om hun doelen te bereiken krijgen hun zin niet…”

Israel wel. Franse inmenging Mali enzo, die krijgen ook in zekere zin hun zin, namelijk aanslagen thuis én verdere verspreiding van radicale mensen binnen Mali én de buurlanden.
Dat is kennelijk de bedoeling, immers: herhaalde stompzinnigheid is opzet.

“Wat ik trouwens opvallend vind, is dat bij deze aanslagen de lat heel anders ligt dan tijdens die aanslag van Breivik.”
Da’s waar. Of de Kebabmoorden, of de Gotenburgse schutter, of van der Vlis. Niemand die van de Noren, Nederlanders, Zweden of Duitsers eist dat ze integraal afstand nemen van die aanslagen.
Ze waren ook een spiegel, alleen met rechtstreeks beeld.

90% van alle (zelfmoord-)aanslagen is uit de één of andere militaire bezetting of -terreur te verklaren, geldt ook voor de Hebdomoorden.
10% heeft dus nog andere verklaringen.

De cijfers wijzen primair de vredelievendheid van moslims in Europa uit. Ondanks alle repressie, verbale terreur, genoemde aanslagen enzovoort. Van de 600 ofzo aanslagen per jaar in Europa is al jaren maar een procent of hooguit twee uit de moslimhoek. Hoelang nog.

Conflict is zo complex!

op 14 01 2015 at 16:08 schreef Pickelhaube:

Je onderhandelt niet met terroristen, je gaat niet nadenken over hun zaak, maar je schiet ze dood of zet ze tot het einde der tijden vast in een extra beveiligde inrichting. Elke keer als iemand de punten van een terrorist gaat overwegen werd de terroristische daad gelegitimeerd, want daar was het ‘m nou net om te doen, dat je erover gaat nadenken. De tiefus, denk ik dan.

door na te gaan denken over de motieven van de terroristen, creeer je al de rationale voor een volgende aanslag, want dat bleek dus te werken.

Praten doen we met redelijke partijen die een dialoog zoeken. De enige reden dat ik dieper wil denken over het wezen van een terrorist, is zodat we hem nog sneller te pakken kunnen krijgen.

op 14 01 2015 at 16:30 schreef teigertje:

@gerard
Oorzaak en gevolg Gaza zou ik niet willen vergelijken met de situatie in Frankrijk.
Die kwestie is echt heel ingewikkeld en ik begrijp er nog steeds niet genoeg van, laat staan dat ik zie dat er een oplossing komt.

Dat wil niet zeggen dat ik alles goedkeur wat er gebeurt rondom de Gaza, integendeel.

op 14 01 2015 at 16:38 schreef cRR Kampen:

Kijk, Pickelhaube wil nog veel meer aanslagen. Zo gaat dat. De waanzin volgens Einstein: steeds hetzelfde doen en telkens een ander resultaat verwachten.

Ik zei het elders al al, de waarheid van een stelling wordt voor Pickelhaube uitsluitend bepaald door wie ‘m uitspreekt. Dat terroristen legitieme redenen voor hun daden kunnen hebben, ook al zijn die daden zelf absoluut niet legitiem, is voor hem dan ook ondenkbaar, en zo helpt hij dus mee aan het verergeren van het probleem.

“De enige reden dat ik dieper wil denken over het wezen van een terrorist, is zodat we hem nog sneller te pakken kunnen krijgen.”
Je wil helemaal niet nadenken, leugenaar. Je zei dat zelf: Je onderhandelt niet met terroristen, je gaat niet nadenken over hun zaak, maar je schiet ze dood. En zo houden die Hebdomoorden ook Pickelhaube de spiegel voor.

op 14 01 2015 at 17:07 schreef Nrosa:

Je onderhandelt niet met terroristen, je schiet ze dood, laat ik de israelische ‘settlers’ nou een zooitje terroristen vinden…

op 14 01 2015 at 19:13 schreef fkhfmhgmg:

Het is hoog tijd voor een Jewish Pride, analoog aan de Gay Parades die in fatsoenlijke landen gevierd worden, zoals bijvoorbeeld die in Tel Aviv.

Zou dat inmiddels, zeventig jaar na WO2, mogelijk zijn, in Frankrijk, een feestelijke joodse parade?

op 14 01 2015 at 19:30 schreef Pickelhaube:

@cRR

Zoals ik eigenlijk al in de titel van dit artikel aangaf, zie ik heel andere causaliteiten die tot terrorisme hier leiden: een psychopate persoonlijkheid, een giftige ideologie, haatpredikers die labiele jongeren hersenspoelen, mogelijk achterstelling omdat je tot een bepaalde minderheidsgroep hoort, maar het causale verband tussen homegrown terrorisme en het lijstje van Rhazes die denkt dat alles opgelost is als we de sancties tegen Iran opheffen, van Palestina een Utopia maken en geen Amerikaanse troepen in Saoedi Arabië meer stationeren werd nog steeds niet aangetoond. Ondanks al jullie intimidaties, beledigingen en diskwalificaties aan mijn adres.

Zulke dingen eisten die terroristen ook helemaal niet, maar het is wel het verlanglijstje van de internationale socialisten die samen met ander tuig de verse lijken van deze moordenaars misbruiken om hun eigen agenda te propageren. Stop toch eens met het vervuilen van de discussie. ik wil gewoon echt oplossingen weten, het komt me te dichtbij. Wolinski was een kennis van mijn vriend, er zijn weer Joden dood. Ik wil echte oplossingen, houd toch eens op met het politiseren en exploiteren van die discussie.

op 14 01 2015 at 20:30 schreef Thomas E:

@Pickel, ‘een echte oplossing’ is er zeker de eerste 10 jaar nog niet. Zolang het Arabische schiereiland en delen van N-Afrika hun olie willen/moeten afzetten aan de westerse wereld, die voorlopig nog niet zonder kan. En zolang Israël vasthoudt aan haar huidige havikenpolitiek en daarin (stiekem) gesteund wordt door Amerika. En zolang IS van plan blijft om met harde hand een kalifaat te stichten ten koste van de Sjïeten, Koerden en bestaande landsgrenzen. Ja, zólang zullen onevenwichtige, gehersenspoelde jongeren in de westerse wereld hun finest hour met een kalasnikov willen realiseren. Gewoon omdat het volgens hun Koranuitleggers mag, ja zelfs móet, van de profeet.

op 14 01 2015 at 21:09 schreef teigertje:

btw @cRR als ik vragen wil stellen stel ik ze, ongeacht of jij dat abject vindt of wat dan ook.
Ik ben prima in staat om zelf een mening te vormen, en jij weet helemaal niet wat ik wel of niet aanneem. Dat vergt nl. inlevingsvermogen in diegene waarmee je het debat wil aangaan en dat zie ik helaas niet bij jou gebeuren. Jij wilt alles op ordentelijke wijze in een hokje plaatsen zodat het aansluit bij jouw leefwereld, zo zit je ook Pickelhaube te framen in een hokje die jou uitkomt endit probeer je ook bij mij. Een zinnige discussie is met jou eenvoudigweg niet mogelijk.

Helaas zijn vele problemen die er leven in de wereld alsook het terrorisme niet onder te brengen in een hokje. Terreur is er in vele vormen, zo ook de motieven voor terreur.
Joden werden al vervolgd en vermoord ver voor het ontstaan van de Gazastrook. De problemen in de Gaza zijn dus lang niet altijd de reden voor het vermoorden van Joden, ik zie ook aan deze lange draad dat veel mensen dit willens en wetens toch willen geloven en dat is heel triest.
Dan heeft de terrorist in Parijs toch al weer veel bereikt.

op 14 01 2015 at 21:26 schreef babs:

huh? Was dat een reactie op mij? Voor Breivik geldt trouwens net zo goed dat de sociale omstandigheden een rol spelen. Zonder PVV zou Breivik best dezelfde ideeën kunnen ontwikkelen, maar dankzij de opkomst van dat soort partijen kan zijn dat Breivik het gevoel heeft gekregen dat hij de strijd kan winnen en dat zijn aanslagen zin hebben. De opkomst van de PVV hangt samen met toegenomen onzekerheid. Dat betekent niet dat je naar PVVers moet luisteren of met ze moet onderhandelen, maar in plaats van ze het land uit te zetten kan het zinvoller zijn de oorzaken van hun opkomst deels weg te nemen. Bijvoorbeeld door te stoppen met subsidies aan het grootkapitaal ten koste van de gewone werknemers en kleine zelfstandigen.

op 14 01 2015 at 22:34 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Ben ik de enige die misselijk word van al dit zielige, huilerige, valse en vooral misplaatste empathie? Wat was het ook alweer: een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en democratie en Het Westen en we zijn allemaal Charlie. Wat een hoop onzin. Ik ben geen Charlie en jullie ook niet.

Laten we het hebben over het gigantische falen van de inlichtingendienst, de politie en de overheid. Maar dat is natuurlijk niet de taak van de journalistiek.

Jeroen Hoogeweij beweert dat deze mannen een aanslag hebben gepleegd op liberale waarden omdat… zij ideologisch geflipt zijn. Gewoon ongezellige mensen die onze vrijheden haten omdat ze geen gevoel voor humor hebben. Geniale inzicht man! Jij hebt mijn geest naar een nieuwe dommere dimensie gelanceerd, dankjewel!

Het Westen gaat zijn geopolitiek niet veranderen en Jeroen Hoogeweij gaat nooit iets zinnigs zeggen. Zoals het gros van de journalistiek. Ze zijn een verlengstuk van de inlichtingendienst en gezien de huidige houding vermoed ik dat we klaargestoomd worden voor, hou je vast, meer oorlog. Verrassing!

op 14 01 2015 at 22:36 schreef Shiran:

@Gerard

Naar goed Israelisch voorbeeld een muur eromheen zetten en de bevolking kapotbombarderen natuurlijk!

Ten eerste, Israel heeft nergens en om niemand een muur gebouwd anders dan om zichzelf. Het is tegelijkertijd het meest afschuwelijke als het beste dat besloten is.

Ten tweede, elke muur heeft een poort die je vanuit beide kanten zou moeten koesteren toch?

De gaza-strip heeft 3 ‘poorten’: 1 onder Egyptisch toezicht (rafah (zuidgrens)), en 2 onder Israelisch toezicht: Erez (noord), en Kerem Shalom (oost): de laatste is alleen voor goederen, de tweede voor zowel goederen als personen, en de eerste volledig open (incl internationale reizigers) (nu gesloten btw door Egypte).

So what do you do? Kerem Shalom, en Erez, en de Rafah border closing vanaf 12 januari? Because of this

Wie houdt nou wie voor de gek?

op 15 01 2015 at 00:26 schreef cRR Kampen:

“Ik wil echte oplossingen, houd toch eens op met het politiseren en exploiteren van die discussie.”, Pickelhaube.

Noted en dat andere vergeet ik maar.

Wat is constateer is eenvoudig dit: wat ‘we’, of het westen deze eeuw geprobeerd hebben, werkt niet, of eerder averechts.
Dus ik beweer dat de oplossing niet op voortzetting van de bedreigende, dronestrikende, enfin/etcetera kanten van die methoden berusten kan.
Ik vind dit zo zonneklaar dat ik ‘andersdenkenden’ op dit stuk al gauw belachelijk maak, net zoals ik klimaatrevisionisten op dat stuk doe.

Wat je volgens mij zeker weet is dat je met bedreiging en discriminatie en gekunstelde/selectieve Volksempfindung geen vrienden maakt, en sowieso al veel gauwer labiele, ‘disenfranchised’ personen over de grens haalt of troebel water maakt voor ideologen.

Dus verzin wat anders. Iets lievers, want dat is logischerwijze tenminste wat anders. Doe de onrechtvaardigen óók recht, is daar zoal een onderdeel van.

@Teigertje, vragen stellen is altijd goed. Ze houden wel een verplichting in nl dat je op z’n minst ontvankelijk bent voor antwoordpogingen.

op 15 01 2015 at 00:34 schreef Edo:

http://m.democracynow.org/stories/14922 tip

op 15 01 2015 at 07:41 schreef Murat:

@Pickelhaube

“Je onderhandelt niet met terroristen, je gaat niet nadenken over hun zaak, maar je schiet ze dood”

— Kijk en zo denken die terroristen dus ook over de terroristen die hun landen kapot bombarderen.
Met andere woorden, jullie extremisten houden elkaar in stand.

op 15 01 2015 at 08:08 schreef Pickelhaube:

Zo is dat Murat, maar wij hebben grotere wapens en zijn met meer. We neuken die terroristen allemaal de moeder, want we hebben liever niet dat ze levend terugkomen.

op 15 01 2015 at 09:13 schreef Murat:

@pickelhaube

En daarom is het ook duidelijk wie de grotere terroristen zijn. Dank voor de bevestiging.

op 15 01 2015 at 09:29 schreef Pickelhaube:

Nou, ik vind het wel legitiem dat we ISIS stoppen hoor. Als jij dat ziet als terrorisme ben je een ISIS sympathisant en zou ik eigenlijk liever zien dat je preventief achter slot en grendel verdwijnt, of er op z’n minst eens iemand met je komt praten hoe dat er in jouw koppie aan toegaat, kwa radicaliseringsproces.

op 15 01 2015 at 10:46 schreef Michiel:

Grunch, ik hoop dat het met vergeven wordt dat ik niet alle reacties heb doorgelezen. Mijn positie is dat zowel Pickelhaubes stuk als het stuk van Rhazes gebrekkig zijn. Ik denk dat we vier dingen scherp uit elkaar moeten houden. (1) De kwestie van de verantwoordelijkheid voor de aanslagen, dat is een politiek-filosofisch-juridisch vraagstuk wat mij betreft. Als liberaal vind ik dat mensen zolang ze niet lijden aan een psychiatrische aandoening of met geweld of bedreiging gedwongen worden iets te doen, ze zelf verantwoordelijk moeten worden geacht voor hun daden (hun goede en hun slechte); kortom de enige verantwoordelijkheid voor de aanslagen ligt bij de individuen die ze pleegden. (2) de vraag naar de rechtvaardiging. Dit is een politiek-filosofisch vraagstuk. Het doden van mensen is vanuit een liberale doctrine alleen gerechtvaardigd uit zelfverdediging of het beschermen van anderen, waarbij levens op het spel staan. De makers van de cartoons zetten geen levens op hun spel (behalve die van hun zelf ;) ), dus de aanslag is niet te rechtvaardigen. (3) de beweegreden voor de aanslagen: dat lijkt me destabilisatie van de Westerse samenleving en wraak te zijn.

op 15 01 2015 at 11:22 schreef Murat:

@Michiel

Weer geen zelfreflectie he? En met zelfreflectie doel ik op Westerse collectieve zelf-reflectie. Je hebt het alleen over de moslim-extermisten. Weer alleen maar kijken naar wat de ander doet. Tjonge jonge jonge echt….

Punt (1) — Dit geldt dus ook voor de illegale inval in Irak. Ik denk namelijk niet dat de geallieerde troepen leden aan collectieve psychiatrische aandoeningen.

Punt (2) De makers van de cartoon komen uit een land dat medeverantwoordelijk is voor anderhalf miljoen onschuldige doden in Irak en duizenden, als niet honderdduizenden, doden in andere delen van de islamitische wereld. Dit kan dus wel degelijk gezien worden als tegenaanval “Jullie doden onze vrouwen en kinderen in Syrie, Irak en Afghanistan….Wij doden iedereen die de profeet beledigt” …. Dit kan dus gezien worden als tegenaanval (alhoewel veel kleiner van aard)

(3) Inderdaad. Als Islamtisch geallieerde landen ons bombarderen zouden wij er ook alles aan doen hen te destabiliseren en terug te pakken.

ZELF REFLECTIE….Is nogal moeilijk voor de gemiddelde Westerling.

op 15 01 2015 at 11:25 schreef Pickelhaube:

Ik had nog een kleine correctie en een aanvulling op mijn stuk:

Correctie: Mansur Al-Hallaj werd niet gestenigd zoals ik abusievelijk schreef, maar levend aan stukken gesneden vanwege zijn individualistische godsbeeld.

Aanvulling: Ik was vergeten te vermelden, dat geen enkele deskundige is op het vlak van radicaliseringsprocessen, die de oorzaken van de kortsluiting in die koppies legt bij de geopolitiek. Hier een goede samenvatting van wat er wel gebeurt. Overigens kijk ik met dezelfde ogen naar de radicaliseringsprocessen van jihadi’s, als ik neonazi’s en complotgekkies beschouw.

Two possible profiles of lone-actor terrorists: Disconnected-Disordered and Caring-Compelled

• DD: Personal negative emotions (anger, shame, humiliation, depression) and weapons experience -persoonlijke problemen hebben niets met geopolitiek te maken
• CC: Negative emotions by identification (outrage, shame, humiliation) and seek weapons -is ook persoonlijk, want je had je ook met iets anders kunnen identificeren.

op 15 01 2015 at 14:29 schreef Pickelhaube:

@Michiel
Ik kijk uit naar puntje vier, om te zien waar de gebrekkigheid van mijn stuk dan uit bestaat. Volgens mij schreef ik alles wat jij vindt ook wel min of meer, want ik ben het alleen met de helft van je laatste punt oneens: wraak gaf ik ook aan, maar in plaats van destabilisatie denk ik eerder escalatie. Want je kon natuurlijk op je vingers natellen dat de franse een vliegdekschip zouden sturen en de oplage van Charlie vijf miljoen.

@Murat
Je moet wel de discussie blijven volgen hoor, als je dan toch bezig bent met zelfreflectie. Want dat Frankrijk altijd tegen de inval in Irak was, kwam al voorbij. De Amerikanen waren zelfs zo boos op de Fransen, dat ze naar aanleiding daarvan de naam van french fries naar freedom fries veranderden, kan je nagaan. Daarnaast was Frankrijk altijd al een grotere partner van Arabische landen en zeer kritisch tegenover Israel. Ze erkenden Palstina zelfs.

op 15 01 2015 at 19:08 schreef Egbert:

pickel/JeroenH: “Ik was vergeten te vermelden, dat geen enkele deskundige is op het vlak van radicaliseringsprocessen, die de oorzaken van de kortsluiting in die koppies legt bij de geopolitiek.”

Begin er dan ook niet over, prutser.

op 15 01 2015 at 20:15 schreef Pickelhaube:

Daar begon ik niet over @Egbert, Maar Rhazes, ook al denk jij van niet

Hij schreef om precies te zijn:

As the American political scientist Robert Pape has demonstrated in detail, suicide attacks are overwhelmingly motivated by Western policies: ‘Overall, foreign military occupation accounts for 98.5% — and the deployment of American combat forces for 92% — of all the 1,833 suicide terrorist attacks around the world in the past six years [2004-2009].’

Stel jezelf de vraag, Egbert: kwalificeren die western policies, als binnenlands beleid,of zou je die eigenlijk best goed kunnen parafraseren als geopolitiek? Zelfde voor Iran, Palestina en Saoedi Arabië, westers binnenlands beleid of geopolitiek? Overigens citeert Rhazes daar een onderzoekje dat betrekking heeft op de Iraakse bezetting, waar Frankrijk dus zwaar op tegen was, zoals ik al noemde. Maakt Rhazes allemaal niets uit; die heeft niet zoveel met feiten.

op 15 01 2015 at 20:48 schreef Michiel:

@Pickelhaube, ik moest natuurlijk wachten tot er andere reacties waren ;). (4) de oorzaken van de aanslagen. Deze liggen ten dele in de gewelddadige anti-westerse ideologie van de radicaal-orthodoxe islam zoals Pickelhaube die beschreven heeft. Echter er zijn wel inter-acterende variabelen. (i) De Westerse geopolitiek met name de illegale oorlog in Irak die het anti-Westerse sentiment aangewakkeerd heeft en de regio gedestabiliseerd heeft. Hierdoor heeft de radicaal-orthodoxe islam kansen gekregen om meer wortel te schieten. Handig probeert ze het machtsvacuum op te vullen. (ii) de slechte sociaal-economische omstandigheden waarin veel jongeren zitten. Als je slecht onderwijs hebt genoten, als je gediscrimineerd wordt, als je geen baan hebt, kortom als je zelf-waarde tot op het dieptepunt is gedaald ben je vatbaarder voor een ideologie die je wel weer een identiteit verschaft en die je van alles moois in het vooruitzicht stelt. De variabelen zijn interacterend, wat inhoudt dat er wel degelijk nog radicaal-fundamentalisme zou zijn en aanslagen als (i) en (ii) niet negatief waren, echter (i) en (ii) versterken het effect wat er is van de radicale islam op anti westers gedrag.

op 15 01 2015 at 21:03 schreef Joris:

“..dat geen enkele deskundige…de oorzaken legt bij geopolitiek…” Nee, niet in het parallelle universum van Pickelhaube, waar alleen ruimte is voor feiten die zijn vooroordelen bevestigen.

Om maar één van de recentste voorbeelden te noemen van een deskundige die zo’n verband tussen radicalisering en de War on Terror heel overtuigend legt (en ook laat zien hoe de media die connectie verdoezelen): Arun Kundnani’s The Muslims are Coming!, vorig jaar verschenen bij Verso.

Erg aan te raden en trouwens ook lovend besproken in The Guardian: http://www.theguardian.com/books/2014/apr/03/muslims-are-coming-islamophobia-extremism-domestic-war-on-terror-review

op 15 01 2015 at 23:56 schreef Pickelhaube:

(i) volgens mij heb je de tussenkomst van een hersenspoelende haatprediker nodig om Frankrijk te straffen voor Irak (Rhazes wilde een Hebdo voorkomen), want zoals ik al eerder schreef heeft dat land daar niets mee te maken. Dan heb je het dus over betrekkingswanen. Bovendien is de casus veel specifieker als we naar het acute risico nu kijken: dat zijn terugkerende Syriëgangers van die hierboven beschreven types, maar dan met gevechtservaring, de steun van een netwerk en PTSS er bovenop. Hun problemen komen hier vandaan en werden tijdens hun verblijf daar acuut gevaarlijk. Dat verblijf in Syrië is natuurlijk hun werkelijke relatie met het midden oosten.
(ii) Bingo, denk ik ook en vermeldde ik onvoldoende, hoewel ik ook begreep dat veel van die jihadgangers uit middle class gezinnen komen. Jammer trouwens dat Rhazes die verbinding niet legde maar het heel ver weg gaat zoeken, want zijn favoriete socioloog Bourdieu heeft nogal wat te vertellen over achterstelling in de Franse onderklasse.

op 16 01 2015 at 07:03 schreef Rhazes:

This comment section plus the one for my piece provides a wonderful illustration of the slow but steady self-immolation of a man.

Constant shifts between:

‘It’s not socio-economics at all!’, to ‘well, it does play a role’. ‘It’s not geopolitics at all!’, to ‘well, it is relevant’. ‘It’s all about personal psychiatric dispositions!’, to ‘well, it’s also other social factors that exacerbate this’. ‘Bourdieu is a politically biased ideologue!’, to ‘well, he produced some very serious scientific work’.

The constant contradictory, back-and-forth clutching at whatever straws are available in a continuous downward spiral constitutes a self-affirmation of the original text being nothing but a malicious hit piece, a petulant attempt at character assassination (which failed miserably), and adds further evidence to my thesis that we’re not dealing with an honest actor here but a biased, jingoistic ‘drop more bombs on them!’, bigoted ‘here’s-a-video-of-Israel-committing-massacres-in-Gaza-haha!’ and ‘you-have-a-Muslim-sounding-name-so-you’re-in-ISIS!’ joking hack.

Thanks to all those who provided suicide assistance.

op 16 01 2015 at 07:17 schreef Michiel:

@Pickelhaube. Met betrekking tot (ii). Dank voor de nuancering, ik denk dat Rhazes er ook blij mee zal zijn ;). Met betrekking tot (i). Je hebt gelijk, de radicale predikers hadden in mijn stuk ook genoemd moeten worden, omdat zij ‘proximate causes’ zijn. Overigens heb ik mbt de genoemde oorzaken niet per se de situatie in Frankrijk willen duiden. Ik wilde meer de algemene oorzaken voor islamitische fundamentalisme gericht tegen het Westen weergeven (daar was Rhazes zijn betoog ook oorspronkelijk voor bedoeld). Voor iedere specifieke casus geldt dat de ene oorzaak belangrijker is dan de andere. Ik ben het helemaal met je eens dat de precieze link tussen geopolitiek en de casus Charlie Hebdo veel diffuser is, juist omdat Frankrijk altijd meer afstand heeft gehouden tot Amerika en het Verenigd Koninkrijk, die in het Midden-Oosten de meest discutabele rol spelen.

@Murat, ben benieuwd of je met alles wat in het bovenstaande gezegd is nog steeds bij je kritiek blijft. Je moet soms wat meer vertrouwen in mensen hebben, de berichtlengte is niet 140 tekens, maar nog wel (terecht) beperkt ;).

op 16 01 2015 at 08:45 schreef teigertje:

@Rhazes
Thanks to all those who provided suicide assistance.

Hmm, that is clear.
Thank you Rhazes for showing me what kind of person you really are.
You don’t want to learn in this discussion.
This last reaction of you is the final prove and it’s made your piece to a large extent unbelievable.

op 16 01 2015 at 09:49 schreef Pickelhaube:

@Rhazes

what are you talking about “back and forth”? Who exacly is contradicting himself? Me? I didn’t move an inch away from my opinion that the geopolitical factors in the middle east you mentioned have nothing to do with the radicalization process of western homegrown terrorism. Maybe you mean that one response displays one opinion and the next one another? And yes, I do find Bourdieu too activistic for a scientist, but that’s not what I wrote: what I did write is that you had all of his framework at your disposal, explaining very well why people from the French social underclass could radicalize, but that you failed to address that. You missed out on that opportunity. I wouldn’t have agreed either because so many jihadis are middle class kids, but at least you would have had something remotely resembling an argument.

Your victim behaviour is loathsome, btw, if you look at the aggression, intimidation, insults, disqualifications and even antisemitism by your good self I had to endure. You were proven wrong very thoroughly, your arguments ripped to pieces, but don’t have the spportsmanship and intellectual integrity to even acknowledge that. Just sad.

op 16 01 2015 at 10:33 schreef Murat:

@Rhazes, you have my full support. I am happy there are people like you.

And about Pickelhaube: Apparently according to this racist bigot, one is less credible when he has a Muslim sounding name. People like him disgust me deeply.

I think it is wise to quit communicating with this racist bigot. And let us hope his behavior opened the eyes of Peter as well.

op 16 01 2015 at 10:38 schreef Thomas E:

Dit gaat wel erg veel op welles-nietes lijken.

op 16 01 2015 at 10:40 schreef Pickelhaube:

Oh wait, Rhazes meant my suicide instead of his own. Classy!

op 16 01 2015 at 10:50 schreef cRR Kampen:

“Nou, ik vind het wel legitiem dat we ISIS stoppen hoor.”, Pickelhaube.

Ik ook. We doen echter precies het tegengestelde (want Sun Tzu had een lichtgetinte huidskleur, denk ik).
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/14/exclusive-isis-gaining-ground-in-syria-despite-u-s-strikes.html

op 16 01 2015 at 11:15 schreef Pickelhaube:

Such nonsens, Murat, not once did I address your “muslim sounding name”, I only looked at your arguments. I would have told you the same things if your name had been “Harm”, or “Dirk”. Until a few months ago I even used the nick “Jabir” myself, which was just as “muslim sounding” as yours.

op 16 01 2015 at 12:27 schreef Pim:

“fellow-traveler of the Islamophobia Industry.” Sorry hoor Rhadez maar ik vind dat Hoogeweij met dit artikel een beschaafde reactie gaaf op dat van jou. En als jij dan meteen weer reageert met dit soort onzin dan kan ik je niet meer serieus nemen.

In een van de eerste reacties zei iemand (ik weet even niet meer wie, sorry daarvoor) dat hij geloofde dat de oorzaak een combinatie was van wat beschreven was in beide artikelen. Ik sluit mij hier bij aan hoewel ik wel een stuk meer naar Hoogeweij’s argumenten toe leun dan die van Rhadez.

Nou ben ik wel van een bouwjaar in de vroege jaren negentig dus ik heb de tijd voor 9/11 niet heel erg bewust meegemaakt
Maar het is opvallend dat dit soort dingen hiervoor nauwelijks gebeurden, in het westen in ieder geval. Neem bijvoorbeeld de South Park aflevering Super Best Friends uit 2001 waar Mohammed in voorkwam. Voor zover ik weet was er destijds geen haan die daar naar kraaide.

Natuurlijk hebben de acties van Bin Laden en de ideologie die hij volgt wel meer meer gekies geïnspireerd. Maar ik denk dat de Iraakse avontuurtjes van Amerika & Co en de afterparty in Guantanamo ook behoorlijk wat extremistische gevoelens hebben aangewakkerd.

op 16 01 2015 at 12:47 schreef cRR Kampen:

“Maar het is opvallend dat dit soort dingen hiervoor nauwelijks gebeurden, in het westen in ieder geval.”

Zou er dan misschien toch een verband zijn met die ‘War on Terror’ van Bush :)

In jouw begintijd hebben de communisten het allemaal gedaan, en in Nederland hebben de Antillianen het allemaal gedaan. Ach die goeie ouwe tijd toen hier nog nooit iemand van ’n moslim gehoord had.

op 16 01 2015 at 19:07 schreef Egbert:

pickel 20:15: “Western policies ..foreign occupation”. Ga toch fietsen. Een bezetting is nog geen ‘geopolitiek’. En jij bent degene die ermee begint, in je eigen titel. Achteraf probeer je er nog een punt aan te draaien ook.

Jij kunt geen punt maken zonder te liegen en te draaien. Al vanaf je titel. Trol.

op 16 01 2015 at 21:40 schreef Pickelhaube:

Die titel werd door Peter verzonnen Egbert, ook al dekt hij de lading prima. De oorspronkelijke titel was Anal Haq, maar dat zal ook wel weer een leugen zijn ;-)

op 18 01 2015 at 12:28 schreef vander f:

Kan er ook eens zonder die kinderachtige ad hominems gedisusseerd worden?
Stompzinnig ‘racist’ ‘fascist’ gekleuter,
nergens voor nodig en het staat nogal pruilerig.

op 19 01 2015 at 20:44 schreef Sasha Berkman:

Dat komt door Pickelhaube of hoe dat hasbara figuur zich ook mag noemen. Een vriend van Peter helaas.

op 20 01 2015 at 10:33 schreef Pickelhaube:

En toen konden jullie je door mijn vervelende meningen niet meer inhouden, @Sasha? Dat vind je wel een goede reden, net als die terroristen in Parijs “terecht” boos waren? Ik berokkende jou op de één of andere manier schade met mijn opvattingen, die agressie rechtvaardigen?

Ik zat het draadje nog terug te lezen, maar betrapte mezelf op geen enkele ad hominem, los van een flauw grapje in de richting van Murat. Ik discussieerde misschien fel, maar richtte me puur op de inhoud. Daar tegenover stond een constante stroom aan verdachtmakingen, valse beschuldigingen, pogingen tot intimidatie, het kon niet op.

Dat ik hartelijke gevoelens heb voor Peter betekent niet dat ik zijn rugdekking heb in discussies, het heeft jullie er geen moment in gehinderd mij de volle laag te geven. Ik beklaagde me natuurlijk over jullie gedrag in een mailtje aan hem, waarop hij me meldde dat ik niet moet denken dat ik een “prinsje” ben.

Heel juist. Zoals excellentie zwembad in een ander draadje opmerkte ben ik namelijk een prinses in my little ponyland ;-)

op 20 01 2015 at 12:19 schreef Gerard:

@Shiran,

Als ik jou en Pickelhaube mag geloven is Gaza een viersterren vakantiepark waar iedereen naar believen in en uit kan lopen.

De werkelijkheid is helaas een heel andere. Israel bepaalt wie en wat er in mag en wie en wat er uit mag. Het is de facto de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Lees gelinkt artikel met observaties en ervaringen van Martin Hijmans maar eens.

op 20 01 2015 at 15:13 schreef Pickelhaube:

Het enige dat Shiran in dit draadje over Gaza schreef, is dat er drie toegangspoorten zijn. Nergens werd er iets over een viersterren vakantiepark geschreven, dat komt uit je eigen dikke duim. Dat deed ze trouwens, nadat Gaza door de palestinagekkies weer eens in de discussie gesmokkeld werd. Want die zullen Gaza in elke discussie betrekken, ook als het er geen fuck mee te maken heeft.

Als je doorzeurt gaan Shiran en ik de situatie in Gaza nóg nijpender maken. Wil je dat? Nee hè.

op 20 01 2015 at 16:42 schreef Gerard:

Als je doorzeurt gaan Shiran en ik de situatie in Gaza nóg nijpender maken.

Daar zien we de ware aard van het beest.

op 20 01 2015 at 17:06 schreef Pickelhaube:

Jaja, daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor. Wel opwindend hoor, die macht.

op 20 01 2015 at 19:48 schreef Gerard:

Als je doorzeurt gaan Shiran en ik de situatie in Gaza nóg nijpender maken.

Ik begrijp niet eens hoe het in je opkomt om zoiets te zeggen. Ik begrijp er oprecht niets van. Hoe ziek moet je in je hoofd zijn om het zelfs maar te bedenken?

op 21 01 2015 at 07:46 schreef Pickelhaube:

Eigenlijk is de verslechterde situatie in Gaza dan jouw schuld, Gerard.

op 21 01 2015 at 12:48 schreef Gerard:

Tsja, ‘grappen’ maken over de schrijnende ellende van ruim een half miljoen mensen. Ik weet niet eens hoe daarop te reageren. Dit is echt te ziek.

op 22 01 2015 at 09:43 schreef Pickelhaube:

Helaas verslechteren ze hun eigen situatie vooral, Gerard. Hoef je niks aan te doen.

op 22 01 2015 at 11:29 schreef Gerard:

Als je doorzeurt gaan Shiran en ik de situatie in Gaza nóg nijpender maken.

En daar wil jij nog eens een schepje bovenop doen. Ik begrijp niet hoe je zoiets zelfs maar kunt denken. Dit is zo ziek. Ik heb er geen woorden voor.

op 22 01 2015 at 13:00 schreef Pickelhaube:

Zó ziek…. nou weten we het wel Gerard, dat je er niet bijkan. Maar vond je het geen goeie? Naar aanleiding van jouw gezeur legden Shiran en ik namens Hamas wat bommen in Gaza en nu vechten Fatah en Hamas elkaar de tent uit! Altijd lachen, zo’n false flag ;-)

op 22 01 2015 at 15:11 schreef Gerard:

Welja, doe er nog maar een schepje bovenop. Alsof het allemaal nog niet ziek genoeg is.

op 23 01 2015 at 15:54 schreef Vals Bewustzijn | Swap I. Chou:

[…] deze maand publiceerde ik een artikel waarin ik kritiek leverde op een stuk van Rhazes en hem ervan beschuldigde een “marxistische […]

op 23 01 2015 at 18:17 schreef The Deconstruction of Pickelhaube | The Islamophobia Industry:

[…] http://www.frontaalnaakt.nl/archives/terrorisme-verdwijnt-niet-als-het-westen-zijn-geopolitiek-veran… […]

op 23 01 2015 at 18:29 schreef Rhazes:

The Deconstruction of Pickelhaube: https://theislamophobiaindustry.wordpress.com/2015/01/23/the-deconstruction-of-pickelhaube/

op 24 01 2015 at 01:14 schreef De pseudodeconstructies van Rhazes | Swap I. Chou:

[…] ik eerder vandaag schreef, ontstak Rhazes in een soort woede toen ik inhoudelijke kritiek had op zijn stuk. In plaats van in the gaan op mijn argumentatie ging hij me uitmaken voor fellow […]

op 26 02 2015 at 15:10 schreef JevWeazle:

wat een schandelijk slecht artikel gebaseerd op niets anders dan leugens, leugens en nog eens leugens…

hoeveel betaald justitie jou eigenlijk

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS