Home » Archief » Versterven


[30.01.2010]

Versterven

Yezkilim

dag23

De gelovigen zijn de ongelovigen nog niet voorbijgestreefd, maar ze hebben hen qua vooruitstrevendheid wel ingehaald, al is dat deels te danken aan remmen en achteruitrijden. De priester tegen wie mijn vader opbiechtte dat hij levensmoe was, adviseerde hem op te houden met eten en drinken en verzekerde hem dat noch de versterving zelf, noch het advies daartoe, invloed zou hebben op hun beider kansen om in de hemel, de hel of het gevang te belanden, of op de lengte van het verwachte verblijf in het vagevuur.

Hel, verdoemenis en detentie komen echter wel om het hoekje kijken wanneer je een andere manier van levensbeëindiging dan versterving praktiseert, propageert of begeleidt. Onze wetgeving bevat immers allerlei vormen van hypocrisie. Zo wordt degene die zijn partner of kind mishandelt, gestraft, maar gaat de buur die het wist, maar er nooit iets van zei, vrijuit. Ook toezien hoe iemand sterft van honger en dorst is toegestaan, maar iets geven om het sterven te versnellen en te verlichten is strafbaar.

De wet vermeldt een paar situaties waarin het wel mag, iemand een spuitje geven. Trefwoorden: aantoonbaar, ondraaglijk en uitzichtloos lijden, ziekte, kans op genezing, pijn en wils(on)bekwaamheid. Maar vind maar eens een arts die niet gelovig is, die zijn of haar nek voor je uit wil steken, die bereid is om jouw specifieke geval op te zoeken in de euthanasiewet en die niet bang is, want: wat fatale kleine lettertjes in deze wet over het hoofd zien en je hangt!

Voor wie een prettige levensbeëindiging zoekt, zit er vaak niets anders op dan naar het buitenland te gaan. Maar we hebben het nu over Nederland, waar meer curieuze trends worden gespot op het gebied van de euthanasiepraktijk, zie een artikel in de NRC en het stuk waarop dit artikel gebaseerd was. Daarin was te lezen hoe in Nederland, in 2009, op één na alle pasgeboren baby’s met afwijkingen die zo ernstig waren dat de kans op een menswaardig bestaan nihil was – bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van het grootste gedeelte van de hersentjes – in plaats van een genadeprikje gewoon geen voeding hadden gekregen, waardoor het sterfbedje soms wel een paar weken duurde.

Deze versterving was maar zelden de keuze van de ouders of de artsen, maar de artsen durven niet anders meer, sinds de invoering van de nieuwe euthanasiewet van een paar jaar geleden, waarin niets wordt gezegd over een menswaardig bestaan, maar aantoonbaar lijden het criterium is. En dat is niet van toepassing op mensjes die nooit iets anders zullen kunnen dan liggen en ademen, en die dus ook nooit zullen (kunnen) huilen. Net zo min als je de diagnose ondraaglijk lijden kunt baseren op het wel huilen van babies met andere aangeboren ernstige afwijkingen trouwens.

En kon een arts vroeger, op verzoek van de ouders bijvoorbeeld, nog een daad van medemenselijkheid stellen als er niemand keek, ook dat is verleden tijd, want de leden van de teams op de neonatologie-afdelingen mogen sinds een tijdje niets meer alleen doen, maar moeten elkaar in de gaten houden.

Hulde voor die ene arts die het vorig jaar wel aandurfde om euthanasie te plegen en hier aangifte van te doen! En, alvast, aan degenen die binnenkort, met als nieuw criterium ‘een menswaardige toekomst’, de euthanasiewet uit gaan breiden met een stukje over pasgeboren babies?

Yezkilim is een full-time allround compulsief obsessief probleemoplosser, met als specialiteit radicale onderwijshervormingen. Daarnaast is ze wiskundeleraar.

Yezkilim, 30.01.2010 @ 14:14

[Home]
 

12 Reacties

op 30 01 2010 at 15:27 schreef redrozes:

Als het echt zo moet zijn weet ik de weg wel om netjes een eind aan m’n leven te maken hoor maar schandalig dat het in nederland zo moet gaan !
Het is toch verschrikkelijk om te weten dat er baby’s “gewoon” maar geen voeding meer krijgen !?
Thnx voor dit artikel

op 30 01 2010 at 20:41 schreef smeets:

Altijd moeilijk dit onderwerp. Omdat elk geval een zaak op zich is, heeft wetgeving geen enkele probleemoplossende werking. Het zou beter zijn om euthanisering of versterving op een zo laag mogelijk level te bepalen. Artsen, familie, vrienden. Juist het niet-stellen van criteria maakt het humaan. Wetgeving impliceert dat als de grenzen niet gesteld worden iedereen er op los euthaniseert. Alsof vrienden en familie dat zouden willen.

op 30 01 2010 at 21:26 schreef Yezkilim:

@Smeets, welke oplossing stel jij dan voor? Ook om artsen, familie en vrienden te kunnen laten kiezen heb je toch wetgeving nodig?

op 30 01 2010 at 22:09 schreef smeets:

Yezkilim,

Natuurlijk niet. Wetgeving maakt alles alleen maar gecompliceerder. Laat dit soort dingen waar ze thuis horen. In de besloten sfeer van de familie en vrienden. Daar heeft de overheid buiten te blijven.
De overheid heeft pas een rol bij moord. Als er signalen zijn dat het handelen tegen de wil van de patient heeft plaats gevonden.
Persoonlijk ken ik enkele gevallen waarbij het noodlot op verzoek van de patient en met toestemming van de familie iets naar voren is gehaald. Het was allemaal heel waardig. Daar wil je op dat moment echt geen wetboek bij.

Iedereen knijpt een oogje dicht. En dit gaat in 99,9 procent altijd buiten het zicht van controlerende instanties.

op 31 01 2010 at 01:04 schreef Yezkilim:

Frans, als er niets in de wet zou staan over euthanasie zou het officieel niet bestaan en zou alle euthanasie dus onder moord vallen. Je moet dan dus goed uitkijken dat het jou niet tegen je wil overkomt, respectievelijk dat je niet wordt gesnapt, doordat bijvoorbeeld een collega-arts of een boos familielid je aangeeft. Weg met het overleg tussen collega-artsen dus. En ook controlerende instanties bestaan dan natuurlijk niet.

op 31 01 2010 at 13:58 schreef smeets:

yezkilim,

Volgens mij is moord toch iets anders. Bij moord is het slachtoffer niet gewillig om vermoord te worden.
Euthanasiewetgeving verandert voor de praktijk helemaal niets. Dan dienen de regels niet het doel waar ze voor zijn gemaakt, maar dienen wij de regels. Het is gewoon volstrekt zinloos.

op 01 02 2010 at 10:25 schreef Alf Berendse:

Yezkilim, ik val Smeets in deze bij. Euthanasie moet je zien als wettelijk toegestane ‘hulp bij zelfdoding’ en is dus per definitie geen moord.
Euthanasie bestaat deels bij gratie van de wet op geneesmiddelen. Omdat artsen het sleuteltje van de medicijnkast in handen hebben (een wettelijk monopolie op verspreiding van veel medicijnen, gedeeld met apothekers), moeten mensen wel een beroep op artsen doen als zij met behulp van farmaca willen sterven. Slechts een enkeling weet buiten de arts om aan de juiste middelen te komen.

Moord is het met opzet doden van een mens tegen diens wil. Hulp bij zelfdoding vindt echter plaats op verzoek van degene die sterft, overeenkomstig diens wil.
Een andere reden waarom de euthanasiewetgeving er moest komen is dat een eerdere wet hulp bij zelfdoding verbiedt. Middels de euthanasiewet is er een uitzondering voor artsen gemaakt.

De euthanasiewetgeving draait aldus geheel en al om de status en voorrechten van artsen, de meest beschermde beroepsgroep ter wereld.

op 01 02 2010 at 10:42 schreef Yezkilim:

Alf, ik zeg alleen dat als er niets in de wet staat over euthanasie dat het dan dus niet bestaat en dat het dan dus onder moord valt, dat is niet hetzelfde als dat ik het moord vind, integendeel! Je zegt zelf: Euthanasie moet je zien als wettelijk toegestane ‘hulp …, kortom je hebt het zelf ook over een wet!

op 01 02 2010 at 15:39 schreef Alf Berendse:

Nee, als er geen wetgeving rondom euthanasie zou zijn, valt de dodelijke handeling niet per sé onder de wetgeving aangaande ‘moord’: er is namelijk aparte wetgeving aangaande ‘hulp bij zelfdoding’.

Maar je hebt niet helemaal ongelijk, de officier van justitie kan kiezen.

op 01 02 2010 at 15:57 schreef Alf Berendse:

Overigens, artsen komen bij baby’s niet alleen in de problemen omdat het ernstig lijden niet aantoonbaar zou zijn. Een belangrijk criterium voor wettelijk toegestane euthanasie is de wilsbekwaamheid en het uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Een baby voldoet hier niet aan.

Actieve levensbeëindiging van pasgeborenen wordt desondanks, net als een zeer late abortus, niet vervolgd indien er sprake is van een ‘noodtoestand’. Dit staat niet in een wet maar in een regeling van justitie.
Het niet strafrechtelijk vervolgen van een misdaad kan op basis van het opportuniteitsbeginsel: in Nederland is vervolging door justitie niet wettelijk verplicht maar een keuze van de officier van justitie, en hij kan andere belangen zwaarder laten wegen (opportuniteit). Het doden van een zwaar en ongeneeslijke zieke baby wordt dus ‘gedoogd’, mits er sprake is van een ‘noodtoestand’. Wordt een arts toch vervolgd, dan kan hij de noodtoestand als verweer aanvoeren.

op 01 02 2010 at 17:47 schreef Yezkilim:

Ja dat was zo, maar blijkbaar (zie de artikeltjes in mijn doorkliks) is dat veranderd, van die babies dus.
En je spreekt jezelf tegen. Je wilt geen wet over euthanasie, maar je zegt: er is namelijk aparte wetgeving aangaande ‘hulp bij zelfdoding’ en die wet wil je houden, terwijl hulp bij zelfdoding, zoals het in die wet omschreven is, gewoon een andere term voor euthanasie is!

op 01 02 2010 at 18:41 schreef Alf Berendse:

Inderdaad, blijkt mij, de deskundigencommissie die het openbaar ministerie adviseert over wel of niet vervolgen van een arts die een baby heeft gedood, heeft ‘noodtoestand’ nader omschreven als ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’, overeenkomstig de euthanasiewet.

De wet aangaande ‘hulp bij zelfdoding’ wil ik niet behouden en dat heb ik ook nergens geschreven.
– Als een poging tot zelfdoding niet (meer) strafbaar is, waarom is hulp daarbij het nog wel?
– In de wet wordt een uitzondering gemaakt voor artsen, mits deze zich houden aan de criteria van de euthanasiewet. Waarom mogen artsen wel, wat iedere andere burger niet mag?
Om die redenen ben ik tegen het strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding.

Als moord en doodslag goed stonden omschreven in het WvS dan zouden aparte artikelen over hulp bij zelfdoding en euthanasie ook niet nodig zijn. Bij moord en doodslag gaat het om het doden van een ander tegen diens wil, maar dat laatste staat er in de wet niet bij. Het is door dit euvel bij de juridische omschrijving van moord en doodslag, dat doden op verzoek kan worden vervolgd als moord.

Ik vind dat geen enkele vorm van vrijwillig handelen tussen mensen moet worden verboden, dus ook niet doden op verzoek.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS