Home » Archief » Kenniseconomie


[21.06.2006]

Kenniseconomie

Duns Ouray

Schonheit13 (91k image)

En daar was ie weer. Op de vraag waar D’66 zich mee zou moeten profileren, antwoordde senaatsfractievoorzitter Eddy Schuyer in een interview met Frontaal Naakt: “De kenniseconomie.” ‘Kenniseconomie’ scoort hoog, zéér hoog, in de top 100 van politieke cliché’s aller tijden, samen met ‘solidariteit’ en ‘inkomensplaatje.’

Wat is kenniseconomie? De redenatie gaat ongeveer als volgt. Op eenvoudige arbeid kunnen we nooit concurreren met China, India en Oost-Europa. Dus moeten we dat deel van de economie maar opgeven. We moeten ons concentreren op software, biotechnologie en andere techniek. Daar zou dan zoveel toegevoegde waarde zitten, dat we onze hoge uurlonen kunnen vasthouden.

In de belevenis van D’66, maar ook in die van andere partijen, moet de overheid daarom voor ‘goede scholen’ zorgen. Vervolgens is er een miljarden subsidie-apparaat op poten gezet om elk bedrijf dat een mooi rapport kan indienen, aan de subsidie-tiet te leggen. Zo’n innovatief bedrijf zou zich maar eens op de markt moeten waarmaken, brrrr, je moet er niet aan denken!

Ik heb voor zo’n bedrijf gewerkt. Wij bouwden compilers in een Europees consortium. Het was mijn eerste baan, en ik moet toegeven: het duurde even voor ik er achter kwam hoe wij ons geld verdienden. Na enkele weken sprak ik de directeur aan: “Meneer, die klanten van ons, waar zijn die eigenlijk?” Ik kreeg een poeha-antwoord, want ik was natuurlijk nog niet lang genoeg bij de toko om al ‘ingewijd’ te worden.

Maar langzamerhand werd het duidelijk. De EU subsidieerde ons voor 50 procent van alle werk. Wie heeft er dan nog zin in klanten? Je verdubbelt het aantal uren dat je schrijft, en hoepla … het geld komt binnen. En hoe zal een EU-ambtenaar in Brussel ooit controleren hoeveel uur er gewerkt is een kantoor in Amsterdam?

Dat nam natuurlijk niet weg dat onze compilers en operating systems superieur waren. Binnen niet al te lange tijd zou de markt dat eindelijk inzien. En dan zouden de klanten op maandagochtend in slaapzakken voor de deur liggen om onze software te kopen.

Ik kan me (we schrijven 1992) nog de kersttoespraak van onze directeur herinneren, een alleraardigste man overigens. Het duurde nu niet lang meer, of de markt had eindelijk genoeg van het PC-platform (ons bedrijf zwoer bij UNIX). “Binnenkort flikkert iedereen die PC’s het raam uit” waren zijn letterlijke woorden. Het zal u niet verbazen dat onze directeur bekend stond als een software-guru met visie. Menig dikbetaald rapport is vanaf zijn bureau naar Den Haag verzonden…

De tragiek is dat dit bedrijf bestond uit echt goede softwaremensen, met unieke capaciteiten. Het is goed mogelijk dat als er géén subsidies waren geweest, u dit stukkie zou lezen op een ACE-computer of met ACE-software. Maar helaas, ACE werd kapot-gecorrumpeerd met subsidies. In plaats van een innovatief bedrijf, werd ACE een subsidie-junk. Juist door te helpen draaide de overheid de ontluikende Nederlandse software-industrie de nek om.

Let op, ACE werd opgericht in 1974 … dat is (meen ik) 6 jaar voordat Bill Gates met Microsoft begon. ACE had in 1992 een ongekende expertise in TCP/IP (dus ‘het internet’). (Aanvankelijk bestond het Nederlandse internet zelfs uit een machine van ACE). Dat is 6 jaar voordat Google, Amazon en al die andere bedrijven werden opgericht. U begrijpt het al: Microsoft, Google en Amazon hebben nooit een cent subsidie gehad.

Duns Ouray is epistemoloog, maar nu even niet. De Nederlandse politiek is vaak bron van inspiratie voor zijn tweede leven als scribent. Duns beleeft een pervers genoegen aan deze mensentuin. IJdelheid en arrogantie komen weliswaar overal voor ‘in het wild’, maar komen in de Nederlandse politiek toch het best tot hun recht. Zie ook Het Vrije Volk.

Algemeen, 21.06.2006 @ 19:59

[Home]
 

48 Reacties

op 21 06 2006 at 20:49 schreef elten:

Hier wil ik graag op reageren, maar het duurt nog maar enkele minuten voor NL-Zorregieta begint.
Ik werkte ooit op een tuin in het Westland. Onlangs kwam ik een de toenmalige werkers tegen. Hij heeft nu een tuin in Nairobi, en exporteert naar Azie rechtstreeks van het vliegveld.

Een rotterdamse exporteur van ‘frozen food’ naar Hong Kong/China bereikte de omzet van 100 mln (toen nog gulden) en vertelde mij dat ie op cursus ging: wat dan? vroeg ik, wordt het soms Chinees. Nou nee, het wordt tijd om eens wat Engels te leren.
Er zijn duizenden voorbeelden van Nederlanders die zonder de innovatiedoodsteek in de wereld actief zijn.

op 22 06 2006 at 14:10 schreef Klefbeer:

Het klopt inderdaad precies wat Duns Ouray schrijft. Beginnende Nederlandse hightech-bedrijfjes (ja ze bestaan ècht, en bij duizenden!) worden inderdaad gedwongen om ‘aan de subsidie-tiet te liggen’. Dat komt ook door het Nederlandse bedrijfsleven zelf, dat in het algemeen een afwachtende houding aanneemt en geen risico wil nemen door zelf in hightech te investeren.

Maar geeft dat Nederlandse bedrijfsleven eens ongelijk: Nederland is een veel te kleine economie om een beetje met hightech te experimenteren. En waarom zou het bedrijfsleven zelf daarin investeren, als de overheid dat al voor hen doet?

Zo is er dus een vicieuze cirkel ontstaan, en zoals zovaak is een rigide toepassing van de principes van de ‘vrije markt’ waarschijnlijk de enige manier om die cirkel te doorbreken. Maar dan zal men er waarschijnlijk achterkomen dat die zogenaamde ‘kenniseconomie’ sowieso een onhaalbare zaak is. En dat Nederland zich maar beter weer kan richten op die bedrijfstakken waarin wij Nederlanders altijd al een dikbelegde boterham gevonden hebben: de (financiële) dienstensector en de handel. En wat is daar nu eigenlijk mis mee?

op 22 06 2006 at 18:09 schreef Hidde:

Is dit een stukje tegen de "kenniseconomie" of een tegen de illusie dat de overheid welvaart kan creeeren?

op 22 06 2006 at 19:21 schreef Klefbeer:

Het lijkt me vooral een stukje tegen de subsidiecultuur die bedrijvig Nederland al jaren in haar greep houdt.

op 22 06 2006 at 19:36 schreef stoethaspel:

Maar geeft dat Nederlandse bedrijfsleven eens ongelijk: Nederland is een veel te kleine economie om een beetje met hightech te experimenteren. En waarom zou het bedrijfsleven zelf daarin investeren, als de overheid dat al voor hen doet?
Was de CD die Philips ontwikkelde gesubsidieerd?

Kenniseconomie in een land waar de gemiddelde politicus nog geen standaardbrief foutloos weet te schrijven, waar, als kiddoos al een diploma hebben, dat diploma een hol vat blijkt te zijn dat weliswaar hard klinkt maar waar het bedrijfsleven dus geen ene moer aan heeft (zie de brandbrieven van het bedrijfsleven van de afgelopen jaren over het abominabele onderwijsniveau), in zo een land is kenniseconomie een lachertje.

Maar buitendien is het natuurlijk ook onzin, alleen al vanwege het feit dat de afgelopen dertig, veertig jaar, de hele wereld mee heeft kunnen profiteren van westerse ´intellectuele´ ontwikkelingen. De Chinezen hebben inmiddels voldoende kennis opgedaan van ideeën die hier in het westen hun oorsprong vinden om datzelfde westen binnen afzienbare tijd als overbodig af te kunnen schrijven.

Als politici beweren dat we het op de kenniseconomie moeten gooien om te overleven, dan verdenk ik diezelfde politici ervan dat ze diezelfde dag nog van de landsaccountant te horen hebben gekregen dat we met het hele land binnenkort op de fles gaan. Maar ach, protectionisme schijnt tegenwoordig een heel vies woord te zijn…

op 22 06 2006 at 20:09 schreef Duns:

@ Hidde

De ‘kennis-conomie fabel’ is toch niets anders dan de illusie dat de overheid welvaart kan cree-eren?

op 22 06 2006 at 20:28 schreef Hidde:

Mwoa.. weenie. Ik kan me bij kenniseconomie wel iets voorstellen. Er zijn bedrijfstakken waarbij de kennis van hoe je je bedrijf runt waardevoller is dan de harde assets van het bedrijf (denk aan een Schiphol). In die zin staat het redelijk los van het waanidee van een welvaart creeerende overheid. Hoewel in deze casus beide elkaar vinden omdat D66 loopt te leuren met die kenniseconomie.

op 23 06 2006 at 01:08 schreef ReneR:

Kenniseconomie…inderdaad het grootste cliche van dit kabinet en vooral van D66.

Zelfs de kenniseconomen en de kennisindustrieelen maken dat ze wegkomen uit dit land zodra ze de kans krijgen want ook in China zijn zeer goede kennisfasciliteiten. Daar heeft Nederland heus geen monopolie op.

op 23 06 2006 at 07:02 schreef Klefbeer:

@stoethaspel

Het is alweer bijna dertig (30!) jaar geleden dat Philips (in samenwerking met Sony) de CD uitvond, in een tijd dat het NatLab en andere grote Nederlandse onderzoekslaboratoria internationaal nog echt wat voorstelden.

Vergane glorie dus, die nooit meer terugkomt. Zeker niet met het kleine aantal beta-studenten van tegenwoordig.

op 23 06 2006 at 09:59 schreef Wolverine:

ben benieuwd wat Peter Breedveld hiervan vindt, aangezien hij zo pro d’66 (= pappen en nathouden delaatste 30 jaar)is.

op 23 06 2006 at 10:21 schreef Nico:

Wat een tragisch verhaal zeg, alleen mis ik het oorzakelijk verband tussen de subsidie en het mislukken van dit bedrijf. Dit was toch gewoon een slecht geleid bedrijf? En als die softwaremensen echt zo slim waren en geloofden in hun aanpak hadden ze dat toch zelf wel ingezien en waren ze zelf een bedrijf begonnen? Met of zonder subsidie (subsidie aanvragen is toch niet verplicht).

op 23 06 2006 at 10:37 schreef Peter Breedveld:

Je verregaande domheid is geweldig irritant, Wolverine. Ik heb herhaaldelijk met nadruk gesteld dat D66 me gestolen kan worden en dat het me gaat om Lousewies van der Laan. Die is ook niet tevreden met D66 zoals dat nu is en wil dat veranderen.

Maar jij hebt nou eenmaal besloten dat ik voor D66 ben en dús voor ‘pappen en nathouden’ en wat ik daar zelf over zeg is voor jou volkomen irrelevant.

Je bent niet de enige die zo volhardt in zijn domheid.

Je volgt Frontaal Naakt nu al een tijdje. Hoe kun je dan stellen dat ik voor ‘pappen en nathouden’ zou zijn? Léés je mijn stukken eigenlijk wel?

Ik krijg vaak het gevoel dat veel mensen hier alleen maar komen om hun eigen opvattingen bevestigd te zien. Op het eerste gezicht is Frontaal Naakt daar natuurlijk uitstekend geschikt voor. Dat schept een verwachtingspatroon, merk ik. Iedere keer als ik maar enigszins afwijk van de dogma’s, waaraan veel vaste bezoekers zich vastklampen, krijg ik hetzelfde gezeik. Argumenten doen de zeikers helemaal niks. Ze willen gewoon blijven geloven, en gesterkt worden in hun geloof.

op 23 06 2006 at 10:40 schreef Elke:

Dat D66 "kenniseconomie" niet zozeer als politiek inhoudelijk, maar meer als publicitair-electoraal argument beschouwt, merk ik het duidelijkst aan het feit dat ze zelden uitleggen wat ze er nu precies mee bedoelen.

Boris Dittrich was een meester in lang aan het woord blijven in de Nederlandse visuele media.
Dat is niet zo gemakkelijk als het misschien lijkt.
Ik schat dat politici gemiddeld na een seconde of 8 in de rede worden gevallen.
Nederlandse TV-"journalisten" hebben namelijk bijna altijd een Plan met hun gesprek.
Het moet ergens naar toe; de uitkomst ervan hebben zijzelf al bedacht.
Net zo is het met de volgende vraag en trouwens het hele verloop van het gesprek; manipulatie en beeldvorming vormen de standaard in de Nederlandse parlementaire TV/radio-journalistiek.
Gaat het antwoord van de politicus niet de gewenste kant op, dan wordt er in de rede gevallen.
Bij de ene *kuch* politicus natuurlijk wat sneller dan bij de ander.
(er zijn ook wel uitzonderingen op, vooral in verkiezingstijd. Dan wil de NOS best op zaterdagmiddag een voetbalprogramma onderbreken, om Wouter Bos een kwartier lang, zonder onderbrekingen, zijn partijprogramma te laten toelichten, om op het laatst even te zeggen dat Job Cohen de kandidaat-premier van de PvdA zal zijn)

Onze Boris nu, was er heel goed in, om dit te omzeilen.
Zat hem in de opbouw van zijn zinnen, die heel veel bijzinnen hadden waarbij de clou pas op het laatst kwam.
Maar ook als Boris over "Kenniseek’mie" sprak, dan herhaalde hij dat woord zes keer in diverse bijzinnen, zonder tot een uitleg te komen van wat hij er mee bedoelde.
Daarmee valt het woord wat mij betreft in de categorie loze kreten, zoals ook sociaal, solidair, respect, duurzaam dat doen.

Wordt een D66-er in een bredere jounalistieke opzet (tijdschrift bijv.) gevraagd naar de "kenniseek’mie", dan komt het vooral neer op platitudes, open deuren intrappen en naar de bekende weg vragen.
Dingen die je in het partijprogramma van iedere partij tegenkomt.
Het onderwijs moet aansluiten bij de praktijk – ja, daar proberen we al 20 jaar iets mee te doen, en in die 20 jaar zat D66 héél vaak in de regering.
Waarom nog geen resultaat?
"Omdat wij de kleinste coalitiepartij zijn"- de eeuwige flauwe kutsmoes, heb dan een keer ballen en laat merken dat het kabinet eraan gaat als de afspraak in het regringsaccoord niet in de praktijk wordt gebracht.
Verder nog verhalen over de zorgwekkende daling van het onderwijsniveau en de Lissabon-doelstellingen die Nederland niet haalt.
Met een paar honderd miljoen extra zou dat allemaal op te lossen zijn.
Jaja.
Nou, dan denk ik aan die sterke opmerking van Fortuyn "Als je geld pompt in een disfunctionerend systeem, krijg je vooral méér disfunctioneren".

Kenniseek’mie?
Verkiezingscampagne, zullen ze bedoelen; D66 is echt, heus, al heel lang, een doodgewone Haagse navelstaarpartij die zich vrijwel uitsluitend druk maakt over de (her)verdeling van de blauwe stoeltjes.
Lousewies is een aardige meid Peter, en redelijk oprecht voor een politicus, maar zij heeft absoluut niet genoeg macht weten te bundelen om daar iets aan te veranderen.
Ook haar actie tegen art. 23 loopt precies dáár op stuk.

Maar als je je nu even niet al te druk maakt om het politiek inhoudelijke en puur peilingmatig denkt, dan is het onderwijs natuurlijk wél een aardig electoraal terreintje voor een kleinere partij.
Er zijn in Nederland best voor 4, 5 zetels ouders te vinden, die dagelijks doodbezorgd naar hun smurfentaal brabbelende, halfanalfabete schoolgaande kroost kijken, dat halverwege de Havo geen idee heeft wie of wat Napoleon was en toch een fors poosje aan de globe staat te draaien voordat ze Zuid-Amerika gevonden hebben.
Daarbij komt nog, dat het lerarencorps en de enorme kluit aanhangende ambtenarij voor een bovengemiddeld deel links stemt, en daarom heel wel in staat zou zijn om D66 te gaan stemmen als die nog eens keertje 700 miljoen extra naar het onderwijs zou weten te pompen.
Zodat het onderwijs achterover kan leunen.
Bepaald niet de manier om een structurele (mentaliteits-)verandering in implementeren.

op 23 06 2006 at 10:54 schreef Peter Breedveld:

Je doet leraren vreselijk tekort, Elke, als je ze neerzet als een bende links-stemmende slampampers die achterover zal leunen als er weer meer geld naar het onderwijs gaat.

Ik weet niet of je nog wel eens in een school komt, maar zelfs de rijkste scholen hebben niet eens geld meer om de wc’s te laten schoonmaken. Als er ruimtetekort dreigt, moet er een beroep worden gedaan op handige ouders om een zolderruimte te verbouwen, die natuurlijk twee of drie keer wordt afgekeurd door allerlei inspecteurs voordat-ie in gebruik kan worden genomen.

En dat is nog maar een pril begin van een beschrijving van de toestanden, bijzaken, die het onderwijs geven – toch al geen sinecure – er niet makkelijker op maken.

Door allerlei Zoetermeerse bemoeizucht wordt het de middelbare schooldocenten zowat onmogelijk gemaakt om behoorlijk onderwijs te geven. Ook voor deze soort problemen is altijd meer aandacht gerweest bij D66 dan bij andere partijen.

Die heeft nog heel veel andere oplossingen dan maar weer meer geld in het onderwijs pompen, al is ook dat hard nodig. OP onderwijs bezuinig je niet.

op 23 06 2006 at 11:12 schreef Klefbeer:

Ik ben het helemaal met Peter eens. Aan de onderwijzers ligt het niet, die doen hun uiterste best onder steeds moeilijkere omstandigheden. Aangezien ik er zelf geen zin in zou hebben om onder die omstandigheden te werken, kan ik daar niet anders dan veel respect voor hebben.

Het ligt veel meer aan de politiek, die in korte tijd ons onderwijssyssteem versjacherd heeft. En aan de klagende ouders zelf, die in steeds meer gevallen niet meer in staat blijken te zijn om het eigen kroost op te voeden, en die die taak op het onderwijs denken te kunnen afschuiven. Maar ook dat laatste heeft weer zo z’n externe oorzaken.

En Lousewies, die is gewoon leuk en authentiek, en het is te hopen voor D66 dat zij de kar mag gaan trekken. Maar ik vrees het ergste.

op 23 06 2006 at 11:24 schreef Bernadette de Wit:

Peter, het is een feit dat leraren lid zijn van de bonden en datze grotendeels links stemmen. Links is nu juist de veroorzaker van het slechte onderwijs. Dus die leraren hebben al die tijd de verkeerde keus gemaakt.
De bonden de mythe dat *meer geld* de oplossing is – en de leraren zeggen hen dat na. Ook van D66 heb ik nooit het enige juiste plan gehoord: concurrentie tussen scholen.
Concurrentie is de enige motor die leidt tot betere kwaliteit (kinderen die graag naar school gaan en goed presteren) en een andere mentaliteit (leraren die graag lesgeven, kritische en betrokken ouders).

op 23 06 2006 at 11:37 schreef Klefbeer:

"Concurrentie tussen scholen", hoe verzin je het. Als er één manier is om de gelijke kansen in dit land om zeep te helpen, dan is dat het wel.

Alsof het al niet scheef genoeg is dat de Bloemendaler kinders elke middag voor 100 euro per uur naar bijles worden gestuurd, om er toch maar vooral voor te zorgen dat het VWO met succes wordt afgerond, terwijl de Crooswijkse kinders niet eens weten dat er ook zoiets als bijles bestaat.

op 23 06 2006 at 12:18 schreef Jacco Enkelaar:

Als je als land pretendeert een kenniseconomie te zijn, zul je ten eerste van al die betutteling afmoeten. Hoe kun je enerzijds hitech en innovatie stimuleren, terwijl een winkelsluitingswet een 24 uurs economie in de weg staat?
Hoe kun je subsidiologen tolereren, die 15% van het subsidie opslokken omdat de regelgeving zo obscuur is?
Hoe kun je een Nma hebben, die Roomser is dan de paus en er op voorhand zorg voor draagt, dat Nederlandse bedrijven NOOIT een mondiale vuist kunnen maken?
Hoe kan een bedrijf innoveren, als regelgeving toepassing van de innovaties in de weg staat en gevestigde orde (lees: concurrenten) wordt geconsulteerd, om te bepalen of de innovatie regelwijziging billijkt.
Nederland kenniseconomie? Ja, en de kijkcijfers van Talpa zijn boven verwachting.

op 23 06 2006 at 15:02 schreef Elke:

@ Peter: Je koppelt even twee stellingen van me aan elkaar.
Namelijk dat het lerarencorps grotendeels links stemt, en dat het onderwijs achterover zal leunen als het meer geld krijgt.
Jij maakt daar van, dat ik zou denken dat die leraren achterover gaan leunen bij meer geld.
Maar die twee stellingen staan los van elkaar.

Als D66 een heleboel geld naar het onderwijs pompt hebben ze kans op stemmen uit het lerarencorps, daar linksdenkenden nogal eens de overtuiging zijn toegedaan, dat een zak geld van de overheid de oplossing voor alle kwaden is (stelling één).
Dit door hun rotsvaste overtuiging in etatisme, centralisme en collectivisme.

Of zo’n zak geld voor de door leraren én ouders vurige gewenste verbeteringen gaat zorgen, vraag ik me af.
Want de beleidsmakers van het onderwijs zullen bij een zak geld achterover gaan leunen; zonder enige twijfel (stelling twee).
Dat doen ze al 30 jaar, en er zitten op die plekken nog steeds hetzelfde soort ambtocratische oetl*****n als toen; misschien wel erger zelfs.
Ze beknibbelen bij financiele krapte op diensten aan de burger.
Daardoor kunnen die toiletten niet meer schoongemaakt worden, het voorbeeld dat jij noemt.
Maar de krankzinnige bureaucratie binnen het onderwijs laten ze gewoon in stand; daar wordt niet of nauwelijks in gesneden.
Het is dus een kwestie van weloverwogen egocentrische ambtocratische besteding.
Gemor vanaf de werkvloer kan hen een klein beetje aanzetten tot daden.
Maar als je er geld intankt en het gemor van de werkvloer verstomt, gaan ze 100 tegen 1 achteroverleunen.

(Je ziet het op het moment overal. Debureaucratiseren om de budgets rond te krijgen hoeft niet zo hard meer, want Bos komt er aan. Inburgeren hoeft niet zo hard meer, want Bos komt er aan. Zuinig omgaan met het subsidiegeld hoeft bij allerlei organisaties niet zo hard meer, want Bos komt er aan. Staatsbosbeheer hoeft niet zo hard meer zelf geld te verdienen, men schuift grote aanschaffen vooruit, want Bos komt er aan. Het lokale kindertheater plant een groots programma met allerlei peperdure extra’s voor het seizoen 2007/2008, en geeft het huidige beschikbare geld uit aan BN-ers in plaats van aan de broodnodige nieuwe kostuums, want Bos komt er aan. Of Bos eraan komt staat nog te bezien; maar de etatistisch-socialistische impuls is zó sterk dat ze hun krediet vast opnemen)

@ Klefbeer: je conclusie over "concurrentie tussen scholen" deel ik.
Het lijkt me van die nep-liberale, namaak-flinke modeprietpraat uit het Haagse kinderbewaarplaatsje, waar men zijn dagen doorbrengt met heerlijk knippen, plakken, kleuren en kleien met het landsbestuur.
Het beste werkte het systeem, waarbij het basisonderwijs gestandaardiseerd was, en het voorgezet onderwijs ingedeeld in schooltypes die naar moeilijkheidsgraad opliepen.
De leerling kon dan aan de hand van prestaties in een bepaald schooltype terechtkomen, en eventueel terug- of verdergeplaatst worden.
Iedereen gelijke kansen, maar wel afhankelijk van intelligentie en inzet.
Volkomen perfect, lijkt me.
Ik snap ook niet waarom het zo nodig kapot moest, en er dat nivellerende VMBO voor in de plaats moest komen.
Dat wordt nu als "vuilnisbak" van het onderwijs gezien; een VMBO-diploma is voor een leuke baan of een pittige vervolgstudie zo ongeveer evenveel waard als het papier waarop het gedrukt is.
Helaas zit wél 2/3 van alle kinderen in het voortgezet onderwijs op het VMBO.

Concurrentie tussen Universiteiten (en HBO’s? zou kunnen) lijkt me wél haalbaar.
Maar dat is pas veel verderop in de opleidingsroute; als iedereen de broodnodige basisvorming en algemene ontwikkeling al achter de rug dient te hebben.

op 23 06 2006 at 15:03 schreef Michiel Mans:

Weer een prima betoog Elke. Ik ben het wel met Peter en anderen eens dat het niet aan de leraren (m/v) ligt, ongeacht of ze links of rechts stemmen. De leraren zijn ‘vloer’ mensen. Daar ligt het meestal niet aan, ook niet bij ambtenaren. Deze ervaren zelf de idioterie die ze van bovenaf opgelegd krijgen door mensen die niet hoeven te werken met de bedachte plannen en de uitwerking ervan ook niet zien. ‘Willen zien’, is een betere omschrijving, Wallage gelooft nog heilig in het ‘nieuwe’ onderwijs. Het is vooral de PvdA geweest (Wallage-Netelenbos) die het onderwijs om zeep hielpen. Het CDA, de VVD en D66 zaten ook in de opeenvolgende regeringen en dragen daarom medeverantwoordelijkheid.

Het meest verbazingwekkende is dat zoveel mensen op de gevestigde orde blijven stemmen. Vooral de PvdA, die zoveel verwoest heeft, blijft grote hoeveelheden kiezers trekken. Zijn kiezers dan echt dom stemvee? Soms denk ik dat wel eens maar dat klopt niet. Met onze rood gekleurde publieke omroep en voor een fors deel linksige overige media, heb je er haast een dagtaak aan om op de hoogte te blijven van wat er werkelijk speelt of gebeurt. Heb je die tijd of interesse niet dan laat je je makkelijk weer in de luren leggen met de gebruikelijke verkiezingspraatjes.

op 23 06 2006 at 15:08 schreef Bernadette de Wit:

Hoezo is concurrentie in strijd met gelijke kansen? Concurrentie houdt mensen scherp. Laat een Iederwijschool maar concurreren met een islamitische school, een montessorischool, een klassikale disciplineschool met verplicht uniform, een oecumenische buurtschool die extra musicallessen en extra sport aanbiedt, een brede school met kinderopvang, taal- en opvoedlessen voor ouders in z’n pakket, enz. Laat ouders maar shoppen welke school voor hun kids het beste is.

De overheid heeft juist de gelijke kansen om zeep geholpen door belastinggeld verkeerd te besteden (Zoetermeerse onzinregels, teveel verkeerde managers, bijna ongeletterde klasseassistenten, wegjagen van academici) in plaats van dat aan de individuele leerling te koppelen.
Als die Bloemendalers hun kids naar een particuliere school brachten, was die bijles niet meer nodig. Zelfde geldt voor de Crooswijkse kinderen. Kregen hun ouders + de buurtschool het belastinggeld zelf in handen, waarmee het enthousiasme terug zou komen op school, dan was ook daar de bijles niet meer nodig.
Tot slot vind ik je laatste opmerking nogal beledigend voor de intelligentie van de Crooswijkse ouders. Maar ja, aanhangers van de overheidsreligie hebben wel vaker last van dit paternalisme.

op 23 06 2006 at 15:23 schreef Bernadette de Wit:

Elke volgens mij maak je de denkfout dat (de invulling van) het curriculum niet helemaal samenvalt met de eindtermen; je kunt die eindtermen en de inhoud van dat curriculum op verschillende manieren bereiken. Dat hoeft helemaal niet gestandaardiseerd. Juist niet. Kinderen zijn toch geen robots? Geef mensen toch vrijheid van onderwijs, privatiseer toch de scholen. Particulier initiatief werkt vele malen beter dan staatsonderwijs (of staats-wat-dan-ook).
Waarom zou het bij onderwijs anders werken dan bij gezondheidszorg (privé-ziekenhuizen zijn vaak beter), de telecom (concurrentie is een zegen voor de consument) of welke andere bedrijfstak dan ook?

Als iets de leraren lui maakt, is het wel standaardstaatsonderwijs. Wel vind ik dat het geprivatiseerde onderwijs voorlopig, zolang we geen lage flattax hebben, nog met belastinggeld moet worden gefinancierd. Alleen zou dat geld dat wij allen betalen beter gekoppeld kunnen worden aan de individuele leerling. Alle scholen ontvangen per leerling een gelijk bedrag. Een mogelijkheid om dat te doen is ouders een enveloppe met vouchers toe te sturen zodra hun kind 2 of 3 of 4 wordt. Daarmee kunnen ze zelf een goeie school uitkiezen.
En verstandige ouders zorgen ervoor dat hun kind hoe dan ook goed rekent, spelt enz. en dat het een goede algemene ontwikkeling heeft. Want dat is nu eenmaal waar je later ver mee komt.
Dus al die uiteenlopende scholen zullen die basis wel bieden.

op 23 06 2006 at 15:32 schreef Lagonda:

Ik vind het hele verhaal over "gelijke kansen" eigenlijk onzin — daar is helemaal geen sprake van. Lang niet iedereen kan een hogere opleiding aan, en ook zit "het volk" lang niet altijd op verheffing te wachten. Een onderwijsinstelling moet er naar streven het hoogst haalbare uit een leerling te halen; voor de een is dat een nobelprijs, voor ander ’n carriere in de autotechniek. Op de mate waarin scholen hier in slagen, zou je scholen zeker met elkaar kunnen laten concurreren, met dien verstande dat er wel scherp in de gaten wordt gehouden dat alle scholen een minimaal kwaliteitsniveau halen.

Het lijkt mij ook zinvol om veel meer landelijk te toetsen, en niet alleen aan het eind van de rit een landelijk examen of toets af te nemen, maar juist periodiek te toetsen. Op basis van deze gegevens kun je scholen veel beter met elkaar vergelijken, en voorkom je tevens dat scholen gaan sjoemelen met hun resultaten. Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen met een taalachterstand met behulp van te hoge punten door hun schoolopleiding worden gesleept, om vervolgens — te laat — met hun achterstand geconfronteerd te worden. Onafhankelijke toetsing kan dit fenomeen de kop indrukken.

op 23 06 2006 at 15:39 schreef Lagonda:

Dit is nu, wat men noemt, een verschil van mening.

op 23 06 2006 at 15:52 schreef Peter Breedveld:

Mag ik jullie wijzen op de Vereniging Beter Onderwijs Nederland van filosoof Ad Verbrugge en zijn vrouw? Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik wil lid worden.

op 23 06 2006 at 16:20 schreef Klefbeer:

@Bernadette de Wit:

Het hangt er uiteindelijk maar net vanaf hoe je die concurrentie vorm wilt geven. Je kunt immers op allerlei punten concurreren. Maar als de door jou beoogde concurrentie in wezen niet meer is dan een concurrentie op culturele en/of religieuze insteek èn op resultaat, dan zie ik eerlijk gezegd je hele punt niet. Want die vorm van concurrentie bestaat toch al lang? Je kiest als ouder toch zeker zelf op welke school, gebaseerd op uiteenlopende levens- en onderwijsovertuigingen en met uiteenlopende slagingspercentages etcetera, je je kind plaatst?

Verder begrijp ik de redenatie waarmee je me, door mij paternalisme te verwijten, in het kamp van de aanhangers van de ‘overheidsreligie’ probeert te plaatsen. Ik zag dat eerlijk gezegd al een beetje aankomen. Dat lijkt me echter onterecht. In het algemeen ben ik zeer zeker voor véél minder overheidsbemoeienis en minder regeltjes, óók in het onderwijs. Maar ik denk niet dat meer concurrentie en de daaraan gekoppelde privatisering een oplossing is voor alle problemen.

In het geval van het onderwijs bestaat het grootste probleem eruit, dat er een discrepantie kan zijn tussen het belang van de verantwoordelijke ouder en het belang van het kind. Het klinkt allemaal erg leuk hoor, "het geld terugbrengen naar de belastingbetalende ouders". Maar wie garandeert mij dat die ouder in alle gevallen het beste wil voor het kind? Het zal niet de eerste keer zijn dat een ouder het schoolgeld of zelfs het geld voor een simpel schoolreisje niet kan (of wil) ophoesten. Het zou dus zomaar eens kunnen dat sommige ouders meer met hun portemonnee kiezen, dan met hun verstand. En wie is dan uiteindelijk (letterlijk) het kind van de rekening, zeker als zo’n school straks door die privatiswering ook nauwelijks meer aan regeltjes gebonden is?

Oh, en dat die Bloemendaler ouders hun kinderen massaal naar bijles sturen komt echt niet omdat de Bloemendaler scholen zo slecht zouden zijn. In die omgeving vind je juist de beste scholen van Nederland. Nee, dat komt gewoon omdat intelligentie onder die kinderen op (bijna) dezelfde manier verdeeld is als onder de overige kinderen van Nederland. Maar er wordt wel van zo’n jongen, die eigenlijk meer geschikt is om zijn handjes uit de mouwen te steken, verwacht dat hij het VWO (of dan toch tenminste het HAVO!) afrondt. En ja, dat lukt dus niet zonder de hulp van een bijlesleraar. Maar in Crooswijk, of in elke andere ‘mindere’ buurt van Nederland, zou zo’n jongen gewoon lekker naar het VMBO gestuurd worden.

@Elke:

Ik deel je mening dat meer concurrentie tussen HBO’s en Universiteiten wèl mogelijk moet zijn. Daar zijn het in het algemeen dan ook de jongeren zèlf die beslissen naar welke school men gaat.

Maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat er al flink wat afgeconcurreerd wordt door die hogere onderwijsinstellingen. Zo’n beetje het enige dat nog ontbreekt is concurrentie op grond van het te betalen collegegeld. Maar ik meen dat Rutte ook daar onlangs verandering in heeft gebracht.

op 23 06 2006 at 16:30 schreef Klefbeer:

"De kernpunten van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland:

– Geef de docent zijn vak terug.
– Organiseer goed onderwijs door hoogopgeleide docenten.
– Het grootste deel van het onderwijsbudget moet gaan naar het primaire proces.
Het management moet in dienst staan van het primaire proces.
– Zeggenschap over de inrichting van het onderwijs binnen de instituten moet liggen bij leraren en docenten.
– Bovengenoemde punten moeten voor het einde van 2006 op de agenda van beleidsmakers staan."

Ik ga hier zeker in mee. Punt vier (het diktgedrukte) lijkt mij het allerbelangrijkste punt, waaruit de overige punten vanzelf volgen.

Dat punt is overigens op vrijwel alle (semi-)overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld ook zorginstellingen, direct toepasbaar. De (mis)managementlagen zijn te groot geworden, te overheersend, worden te vaak niet meer gevormd vanuit de werkvloer, en zijn er teveel opgericht zichzelf in stand te houden of zelfs uit te breiden. Dat krijg je met al die "managers" in dit land.

op 23 06 2006 at 16:43 schreef Bernadette de Wit:

@ "Klefbeer", je stelde dat de Crooswijkse ouders "niet eens weten" dat er iets als bijles bestaat. Daarmee zeg je dat ze eigenlijk zwakbegaafd zijn, precies de zienswijze van de overheid over de burgers. Met zo’n zienswijze legitimeer je overheidsingrijpen op elk terrein. Vandaar mijn opmerking.

Ik geloof er helemaal niks van dat intelligentie "op (bijna) dezelfde manier" is verdeeld onder de bevolking. Het zou me niks verbazen als de kids in Bloemendaal gemiddeld hoger scoren op een IQ-test dan de kids in een allochtonenwijk.
En wat is er tegen als rijke ouders hun kind-met-matig-verstand via bijles stimuleren om hogerop te komen?

Lagonda, ik dacht dat met "gelijke kansen" werd bedoeld dat iedereen naar vermogen en aanleg gelijke toetredingskansen moet hebben. Algehele gelijkheid (van talent, geld enz.) bestaat niet. Maar in een systeem met gelijke kansen kan zo’n toevallig slim geboren jongetje als ik laatst op tv zag, met ultradomme Turkse ouders die geen woord NL spraken, toch naar het gymnasium ondanks geboren in ’t verkeerde milieu.
Ik ben ’t met je eens dat je een onafhankelijk landelijk examen moet hebben, dus niet het gefraudeer van nu ("schoolcertificaten"), anders weten werkgevers of vervolgopleidingen ook niet waar ze aan toe zijn. De kids zelf ook niet, lijkt me tamelijk treurig om voor spek en bonen behandeld te worden en dan in het echte leven te ontdekken dat je eigenlijk nix hebt geleerd en heel weinig kunt.

op 23 06 2006 at 17:16 schreef Klefbeer:

@Bernadette:

Nee, ik stelde "dat de Crooswijkse kinderen niet eens weten dat er ook zoiets als ‘bijles’ bestaat. :) Uiteraard was dat chargerend bedoeld, en zullen er best kinderen in Bloemendaal zijn die niet op bijles zitten (al beweerde mijn Bloemendaler ex-vriendin heel anders, maar dat even terzijde), en kinderen in Crooswijk die wèl het voorrecht van naschoolse bijles genieten (al kan ik me dat als bewoner van die wijk nauwelijks voorstellen, magoed). Maar het lijkt me al met al echt niet zo’n heel vreemde stelling, aangezien ik er in het stadje waar ik opgegroeid ben ook nog nooit van gehoord had. Pas tijdens mijn studietijd kwam ik mensen tegen, veelal uit wat meer ‘gefortuneerde’ kringen, die jarenlang bijles hadden gehad.

En wat het IQ in Bloemendaal betreft: ik had het over het IQ van de kinderen. IQ wordt volgens mij bepaald door drie zaken: erfelijkheid ("foei Klefbeer, dat mag je niet zeggen!!!"), omgeving èn opleiding. En dat laatste hebben ze op het moment van het kiezen voor een middelbare school voor het grootste deel nog niet gehad.

Ik wil best met je meegaan als je zegt dat de kinderen in Bloemendaal gemiddeld waarschijnlijk een iets hoger aangeboren IQ hebben. Maar ik geloof nooit dat dat verschil een afdoende verklaring is voor het uiteindelijke verschil in opleidingsniveau tussen kinderen uit Bloemendaal en uit een achterstandswijk. Het overige komt dan toch echt voor rekening van omgevingsfactoren èn van de opleiding. En da’s dus precies die ongelijke kansen waar we het steeds over hebben.

Als een niet echt intelligente jongeling omgeven wordt door gemiddeld intelligentere mensen en door zijn intelligente ouders gepusht wordt om keihard te werken om zodoende het VWO te halen (in plaats van het VMBO, hetgeen in een achterstandswijk eerder verwacht zou worden), dan lijkt het me toch logisch dat zo’n persoon dan vanzelf intelligenter wordt.

op 23 06 2006 at 19:04 schreef Elke:

@ Lagonda, Klefbeer, Bernadette: met dat "standaardiseren van het basisonderwijs" bedoelde ik eigenlijk wat Lagonda zegt: jaarlijks een landelijke toets.
Hoe het onderwijs verder praktisch georganiseerd is is eigenlijk niet eens zo belangrijk.
Ik zou zeggen, om het eenvoudig te houden en te voorkomen dat Crooswijkse kinderen stelselmatig die landelijke toetsen niet gaan halen: doe dat basis- en voortgezet onderwijs nou lekker landelijk.
Onder leiding van een graatmager ministerie dat vooral faciliteert en zo weinig mogelijk de schooljuf uithangt naar al die professionals, die niets liever willen dan die kids eens even volpompen met kennis.

Bij het voortgezet onderwijs zou het bedrijfsleven al volop betrokken moeten worden, vind ik.
Gewoon praktisch blijven, en niet denken dat ambtenaren het allemaal wel vanzelf goed zullen doen – dat is etatistische dromelarij, de voortzetting van het infantiele denken dat Papa wel voor alles zal zorgen.

Religieuze scholen moeten wat mij betreft dicht.
Ik ben mordicus tegen iedere privilegiering van gelovige mensen boven niet-gelovers.
Geloven is een persoonlijke keuze, waar persoonlijke verantwoordelijkheid voor gedragen dient te worden.
Mensen die niet-geloven mogen tot niets verplicht worden om de verantwoordelijkheden van de gelovige te dragen.
Vergelijk: alle mensen met een Philips-tv een boete en een spreekverbod opleggen, omdat ze niet geloven dat Sony de allerbeste TV ter wereld is – zoals de Sonyfabriek en de Sonybezitters beweren.

op 23 06 2006 at 21:12 schreef Lagonda:

@Bernadette: Ja, ben ik met je eens — ik haalde kansen en mogelijkheden door elkaar. Uiteraard moet iedereen tot de Universiteit kunnen doordringen; iedereen die geschikt is dus.

Ach, wat er met goed onderwijs toch niet voor een problemen zijn op te lossen. Ik zou het bijvoorbeeld een erg goede zaak vinden als school weer het "monopolie op aandacht" terug zou winnen, en haar rol als mede-opvoeder kan spelen, met name als de ouders het laten afweten. Veel langere dagen, kleinere klassen, huiswerk onder begeleiding, zomerschool voor de leerlingen met een achterstand, meer diversiteit in vakken; leren discussieren, de krant leren lezen, met verschillende standpunten om leren gaan etc. etc. Oh ja, en vakken die wat meer met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben: eh, zelfreflectie, conflictbeheersing, groepswerk, stresscontrole etc. etc. Komt erg van pas als je later eens met andere mensen moet samenwerken. En met langere schooldagen houd je leerlingen zo veel mogelijk van de straat; zouden werkende ouders ook mee geholpen zijn.

Oh ja, en wat ze in Amerika doen: standaard een cursus "goed burgerschap". Dat je leert dat je je rommel achter je kont opruimt, netjes op je beurt wacht, en niet overal gelijk een grote bek geeft. In dat kader zou een sociale dienstplicht ook geen gek idee zijn.

Ik las ooit een voorstel van een Britse pedagoog, die vond dat de scholen in Engeland (waar het gebruikelijke is dat veel leerlingen op school lunchen en/of dineren) hun verantwoordelijkheden eens moesten nemen, en goede en gezonde maaltijden voor hun leerlingen moesten bereiden. Zo zou obesitas bestreden kunnen worden, en via de kinderen ook de ouders wellicht eens tot andere voedingspatronen komen. Zou ook in Nederland een goede zaak zijn.

En natuurlijk het bedrijfsleven actief het onderwijs laten sponsoren, en incentives laten bieden voor de goede leerlingen. Sta toe dat de markt een veel grotere invloed heeft op het onderwijsaanbod, zodat de studies veel beter aansluiten op de daadwerkelijke vraag. En veel betere voorlichting omtrent wat voor werk er op je ligt te wachten.

Ik ben even leeggelopen, geloof ik…

@Elke: Eigenlijk zou religie gewoon verboden moeten zijn voor mensen onder de 18. Controle aan de poort bij kerk en moskee; age-verify bij religieuze sites. En natuurlijk zwartomrande stickers op bijbel en koran: Waarschuwing! Bevat niet-verifieerde ideeen en claims, die een belasting zijn voor u en uw omgeving! Religie kan blijvend geestelijk letsel veroorzaken!

op 23 06 2006 at 21:22 schreef Lagonda:

Ik zit nou mijn eigen stukje terug te lezen: ik ben godverdomme wel een reactionaire ouwebet geworden, zeg! Ik schrik d’r van. Ik denk namelijk dat ik het als leerling nog geen vijf minuten had volgehouden op de school die ik daar beschrijf.

op 24 06 2006 at 12:18 schreef Michiel Mans:

Beste Lagonda, ouwe reactionare zak, het is je vergeven.

Het bijzonder onderwijs zou moeten worden afgeschaft, er zouden stickers op bijbels en korans moeten komen. Je krijgt het alleen niet door de Kamer heen.

Ik zie die Onderwijs Vereniging ook wel zitten. Ik vind de ideeen van voorzitter Ad Verbrugge wat minder (Google wat) maar dat mag de pret niet drukken.

op 24 06 2006 at 14:21 schreef Bernadette de Wit:

Lagonda, ik lees niet zoveel reactionairs, ik lees alleen met verbazing ontzettend soosjalistiese standpunten. Schoolopvoeding? Hm, lijkt op staatsopvoeding. Sociale dienstplicht? Hm, vrijheidsberoving en diefstal van je verdienvermogen.

Opvoeden moeten de ouders doen, de school geeft les. Natuurlijk hoort daar ook een zekere beschavingsarbeid aan, de school is immers het tweede belangrijke ontwikkelingsmilieu en dan heb je het over regels, discipline, omgangsvormen etc., als de kids groep 1 binnenwandelen en kennismaken met de kleuterjuf, moeten ze als ’t goed is al geen SBS6-supernanny meer nodig hebben.
Iets anders is als de ouders ervoor kiezen om deze dienst af te namen van de school. Dat kan een nevenactiviteit zijn. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Omgekeerd doen de ouders ook iets aan onderwijzen, als ze b.v. hun kinderen leren fietsen, op een boswandeling de paddestoelen uitleggen etc.

Ik zou ’t wel weten als ik schooldirecteur was!!(In de serie: Als Ik Dictator/Burgemeester van 3@*&$%-stad/De Paus was.)
Ik zou met elke ouder die een 4-jarige kwam brengen een *contract* afsluiten. (Via de zuigelingenzorg, de creche en de buurtkrant enz. wist iedereen dat al.)
In dat contract staat wat wij gaan leveren en er staat ook in wat wij van de ouders verwachten. Alles met als doel het kind ng goed onderwezen en well-behaved af te leveren aan het vervolgonderwijs.

Kind niet opgevoed ondanks mijn voorlichting? Okee, maar dan via school de opvoedcursus volgen, anders liever ander kind.
Ikke nog steeds niet nederlands praat ies moeilijk taal?
Jammer, uw kind kan hier alleen als u via school op taalcursus gaat. Opvoed- en taalcursus uiteraard door uzelf te betalen.
Wilt u niet?
Probeer ’t maar bij een slechtere school.

Tot slot geloof ik niet in de vereniging van Ad Verbrugge. Staatssystemen kun je niet van binnenuit hervormen, ik denk dat er alleen iets verandert als de vrije markt (concurrentie) wordt ingevoerd in het onderwijs.

op 24 06 2006 at 16:40 schreef Klefbeer:

@Nico:

Wat een tragisch verhaal zeg, alleen mis ik het oorzakelijk verband tussen de subsidie en het mislukken van dit bedrijf. Dit was toch gewoon een slecht geleid bedrijf?

Dat klopt. En daar zijn die subsidies nu juist voor een groot deel debet aan.

Hightech is duur. Hightech bedrijven zijn derhalve vaak voor een langere periode zeer afhankelijk van grote financiële injecties (investeringen) door derden. En die financiële injecties betalen zich in het algemeen pas véél later uit. Op het moment dat er op grote schaal subsidiegelden te verdelen zijn onder hightech-bedrijven, verschuift de nadruk binnen zo’n bedrijf van ‘het bedrijf zo gezond mogelijk houden’, naar ‘zoveel mogelijk subsidie binnenslepen’. En die twee zaken bijten elkaar op meerdere vlakken.

En als die softwaremensen echt zo slim waren en geloofden in hun aanpak hadden ze dat toch zelf wel ingezien en waren ze zelf een bedrijf begonnen? Met of zonder subsidie (subsidie aanvragen is toch niet verplicht).

Het punt is nu juist dat je die subsidies (het zijn er meerdere!) wel moet aanvragen, omdat het bedrijfsleven zelf nog maar nauwelijks bereid is om in hightech te investeren. En je hebt toch een aardig startkapitaal nodig, zeker voor een hightech-bedrijf!

Zie hier die vicieuze cirkel waar ik het in mijn eerste post over had.

op 24 06 2006 at 16:53 schreef Klefbeer:

@Bernadette de Wit:

Klinkt allemaal weer erg leuk hoor, zo’n "contract tussen ouder en school". Maar wat als achteraf blijkt dat zo’n school niet geleverd heeft wat in het contract staat? Dan kun je als ouder procederen wat je wil, maar je oogappel blijft rot.

En wat als het belang van de ouder er helemaal niet in bestaat om het kind een zo goed mogelijke opleiding mee te geven, maar een zo goedkoop mogelijke, of zelfs helemáál geen opleiding?

op 24 06 2006 at 17:41 schreef Lagonda:

"Lagonda, ik lees niet zoveel reactionairs, ik lees alleen met verbazing ontzettend soosjalistiese standpunten."

Jaja, I know, I know — hoe meer ik het teruglees, hoe erger het wordt. Het is ook beslist mijn bedoeling niet om alle hoofden van de kinderen vol te stampen met dezelfde eenheidsworst.

Het soort ouders die jij in je voorbeelden noemt —- ouders die kritisch zijn op het onderwijs van hun kind, ouders die zelf ook eens een keer iets uitleggen tijdens een boswandeling — met kinderen van zulke ouders gaat het denk ik meestal wel OK. Ik vrees dat er echter veel ouders rondlopen die niet zoveel sjoegge hebben van onderwijskwaliteit; die niet kunnen inschatten of hun lieveling wel well-behaved is; die wellicht niet eens *willen* dat hun kind hen intellectueel boven het hoofd groeit; die hun knip niet willen of kunnen trekken voor beter onderwijs, en daar niet eens de gevolgen van kunnen inschatten. Om nog maar te zwijgen van de ouders die hun verantwoordelijkheden als opvoeder niet willen of kunnen nemen. Het lijkt me wenselijk dat de maatschappij dan bij kan springen, en welk instituut is daar beter voor geschikt dan de school?

Ik ben het helemaal met je eens dat ouders veel meer op hun verantwoordelijkheden als opvoeder door de samenleving aangesproken dienen te worden — ook hierin speelt de school een belangrijke rol. Maar om op je voorbeeld in te gaan: wat doe je met ouders die geen geld gaan betalen voor een extra opvoedcursus, of taalcursus, en dus hun kind op een slechtere school sturen? Dan blijft het probleem — een allochtoon die niet goed kan meekomen in de samenleving — gewoon bestaan. Dan zou ik er eerder voor kiezen om een landelijke "taaldrempel" voor middelbaar onderwijs af te dwingen, en de eventuele bijscholingscursussen verplicht te maken — waarbij de rekening inderdaad voor de ouders is.

op 25 06 2006 at 11:48 schreef Bernadette de Wit:

Lagonda, dat probleem bestaat inderdaad. En het bestaat ook nu al, want ondanks de 1,9-budgetten die jarenlang in ‘zwarte’ scholen zijn gepompt, zijn er toch scholen die alleen domme kinderen afleveren. Of eigenlijk garbage in, garbage out.

Maar momenteel wordt dat onder de pet gehouden met politiek-correct gepampersjoemel (halve klassen die niet meedoen aan de cito-toets etc.)
En momenteel kan elke allochtoon die wil de discriminatietroefkaart triomfantelijk omhoog steken, zonder dat de verantwoordelijkheid bij de ouders wordt gelegd.

Ik geloof niet dat je dit allemaal door dwang kunt oplossen. De kunst is om ouders zo te behandelen dat ze betere keuzes maken dan nu. Wat ik b.v. niet snap, Klefbeer, is dat scholen niet het beestje bij de naam noemen als een ongeschoolde ouder een kind komt brengen. "Wilt u uw kind een goeie toekomst geven? Dan is het volgende van belang. … Doet u dat niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat …."
Het valt wel degelijk aan te tonen wat de school doet/heeft gedaan. De inspectie beoordeelt de scholen regelmatig. Ouders worden niet beoordeeld.
Ouders die geen NL spreken, niet naar school komen, niet opvoeden of dat niet wilen leren enz., plegen dan contractbreuk ten koste van hun kind en kunnen later niet meer procederen als hun kind putjesschepper wordt.
Ouders die wel hun verantwoordelijkheid nemen, hebben het recht om een school aan te klagen die het niet goed doet. Prima, concurrentie houdt die scholen scherp.

Ik vind dat slechte scholen dicht moeten. Nu heeft de Inspectie geen sanctiemogelijkheid, iets wat veel ouders niet weten. Het inspectierapport heeft daardoor een nogal vrijblijvend karakter. Wat is een slechte school? Een poging tot definitie: een school die al meer dan 3 jaar een lager dan gemiddeld percentage havo- en vwo-kids aflevert dan het landelijk gemiddeld.

Je kunt geen nannystaat hebben om het probleem van de slechte ouders op te lossen. Hoe wil je dat doen zonder dat normale burgers hun vrijheid verliezen? Of zonder nóg meer bureaucraten om te bepalen wie goeie en wie slechte ouders zijn?

En ja, ik vrees dat het probleem van de niet goed meekomende alochtoin zal blijven bestaan. Niet-westerse allochtonen hebben gemiddeld een lager IQ en ze investeren gemiddeld minder in hun kind. Wil je dat veranderen, dan zul je een selectiever immigratiebeleid moeten hebben en daar ook de huwelijksimport onder moeten laten vallen. Daarnaast zul je ook een actief emigratie (remigratie)beleid moeten hebben voor niet-geintegreerde uitkeringsafhankelijke allogezinnen, met een aardige vertrekpremie, om verzuipende zwarte scholen te ontlasten en een kans te geven tot er weer bovenop komen.

op 26 06 2006 at 04:35 schreef Duns:

@Doc

Interessant zo’n google onderzoek – en zeker niet nutteloos. 1994 was het eerste jaar van Paars!!

Overigens is het Nederlands onderwijs maar op een (1) manier te redden: door de leerplicht af te schaffen!

Zie http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=526&titel=schaf_de_leerplicht_af

op 26 06 2006 at 12:21 schreef Doc:

Een volkomen nutteloos en ondeskundig Googleonderzoekje wijst uit dat de kenniseconomie is bedacht in 1994, in 1996 uitputtend werd bestudeerd en in 2000 plotseling erg populair werd. Aantal hits op ‘kenniseconomie + jaartal’:
2006 288.000
2004 244.000
2002 169.000
2000 164.000
1998 78.200
1996 64.800
1994 47.200
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=30969

op 26 06 2006 at 21:50 schreef Paardestaart:

Nannystaat?
Hadden we die vroeger dan?

Ik herinner me dat kinderen die thuis maar moesten zien dat ze zalig werden in elk geval op schóol deel konden hebben aan de beschaving doordat de regels die verondersteld werden thuis te gelden daar werden beleden en gehandhaafd.
De opvoeding die aldus tussen neus en lippen door gegeven werd, ook aan kinderen wier ouders het lieten afweten – behelsde overigens niet veel meer dan naleving van de eenvoudige sociale regels die het onderling verkeer draaglijk maken. Niet het soort verkapte staatsopvoeding dus waaraan men zich tegenwoordig onbekommerd overgeeft in de verondersteling alleen maar neutraal onderwijs te geven.
Gek genoeg zou men zich aan die rest nu niet meer durven wagen, uit angst een elite-standpunt af te willen dwingen of voor reactionaire ouwe lul te worden aangezien.

Aldus pretendeert men dat tokkie-manieren óok best helemaal OK zijn, terwijl men ondertussen natuurlijk de hemel een vroom geweld aandoet opdat het eigen kroost de deur naar een aangename toekomst niet dichtsmijt voordat het zelfs nog maar ‘deur’ kan schrijven..Precies wat Dalrymple de elite verwijt dus.

Ondertussen wordt aan consultatiebureau’s opdracht gegeven een oogje in het zeil te houden, en ouders wier ongetemde oogappels die ‘dreigen te ontsporen’ opvoedingsondersteunig aan te bieden. Ook wordt aan moeders die geen betaald werk hebben dringend aangeraden een baan te zoeken omdat dat nu eenmaal tot onze manieren behoort, en het bovendien gestudeerde vrouwen de kans biedt hun wereldbeeld met kracht door te voeren
Dus die staatsopvoeding is well on it’s way, juist omdat men zo beducht was voor de nanny-staat…

Verder stel ik vast dat ondanks bijlessen, speciale programma’s en pedagogisch bijgespijkerde onderwijzers scholen er niet meer in slagen om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen, en dat ze dat vroeger wèl konden.
Wat als we nu eens de onderwijshervormingen doodgewoon terugdraaiden?
En desnoods gepensioneerde onderwijzers verzochten het heft een poosje in handen te nemen?
Dan kunnen de brekebeentjes die nu voor de klas staan misschien ondertussen de kweekschool oude stijl doen..

op 26 06 2006 at 22:04 schreef Lagonda:

Of gewoon de Jezuïeten weer terug voor de klas zetten. Een oude oom van mij heeft onder hun leiding de HBS afgemaakt — en wat die meneer nog allemaal uit zijn goedgedrilde oude hersentjes weet te putten — daar steek ik met de parate kennis uit mijn post-mammoet VWO maar schraaltjes bij af.

op 27 06 2006 at 01:10 schreef Paardestaart:

Yes, please

Of wij het leuk hadden gevonden op de school die wij het liefst voor onze kinderen zouden zien is niet van belang; het is leuk om een gemeubileerde bovenkamer te hebben, en het idee dat leren leuk kan zijn is an acquired taste

Het is in elk geval níet de opbrengst van het kleuterschool-relativisme dat nu op het menu staat…

op 27 06 2006 at 01:59 schreef Duns:

Jezuieten terug voor de klas?

Lieve Lagonda, de Jezuit is een bedreigde menssoort. Ik meen dat er in 2003 nog eentje in Brabant is gesignaleerd, maar die waarneming is omstreden.

op 27 06 2006 at 08:29 schreef Lagonda:

@Duns: daar heb je inderdaad gelijk in ja. Jezuïeten planten zich inderdaad uiterst moeizaam voort.

op 27 06 2006 at 15:16 schreef Michiel Mans:

Lagonda schreef,

-"Jezuïeten planten zich inderdaad uiterst moeizaam voort."-

Als ze hier instructie over kregen van de non die op mijn oude Mavo biologieles gaf, niet zo verwonderlijk. Dat waren hilarische lessen.

op 27 06 2006 at 16:04 schreef Lagonda:

Seksuele voorlichting door paters en nonnen; daar kan een boel bij verkeerd gaan, kan ik me zo voorstellen.

op 27 06 2006 at 17:20 schreef Bernadette de Wit:

Paardestaart, nee, we hádden geen nannystaat, maar we zijn daarnaar onderweg, denk ik wel eens. En jij vreest hetzelfde zo te lezen.
Dit is nou wat je krijgt als je, na eindelijk de arbeidersklasse te hebben geciviliseerd en welvarend te hebben gemaakt, twee rampzalige stappen zet om die vooruitgang terug te draaien en zelfs om te zetten in achteruitgang.
Ramp 1 was het afschaffen van het gezag, het verdacht verklaren van competitie/talent en het gelijkheidsdenken (Tokkie rules). Ramp 2 was de ongebreidelde, ongeclausuleerde immigratie van niet-westerse mensen met een zeer ongeschoolde achtergrond en een laag IQ. Dat begon met Suriname, het halve land kwam hierheen, en met de gezinshereniging en -vorming voor gastarbeiders plus nageslacht. Pas in de jaren ’90 werden de desastreuze effecten zichtbaar voor de scholen, al was het daarvoor ook al duidelijk – en werd er vaak voor gewaarschuwd door schoolhoofden (die natuurlijk terstond voor racist werden uitgemaakt). In dat decennium kwamen zo, via de kettingimmigratie van domme gelukszoekers, méér dan een miljoen niet-westerse allo’s ’t land binnen!!

Daar kan geen zwarte school tegenop werken en zelfs geen jezuïeten. En vervolgens hebben we maar besloten dat het niveau van het héle onderwijs naar beneden moest om al die domme immigrantenkinderen de illusie te geven dat ze geweldig waren.
Wat een ellende.

Hoe moet je hier nog uitkomen? Hoe nog tegen te houden dat de nannystaat wordt ingevoerd ómdát al die domme importlui hun kinderen niet goed opvoeden, ze lijken sprekend op de ‘onmaatschappelijken’ van voorheen en spreken zelfs geen Nederlands.
De jezuïeten terug, de kweekschool terug, prima ideeën. Maar er moeten toch ook echt een hoop niet-westerse allo’s een enkele reis terug naar Verweggistan krijgen om de zwarte scholen te redden.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS