Home » Archief » Elite


[10.06.2009]

Elite

Frans Smeets

jaydiers (69k image)
Foto: Jay Diers

Vorige week hield de PVV een bijeenkomst als aanloop naar de Europese verkiezingen. Wilders raaskalde over de “verschrikkelijke linkse elite” die Nederland teistert. En dat woord elite is me steeds meer gaan intrigeren.

Een elite symboliseert iets van een afgesloten groep, waar je niet bij kunt komen en dat als een soort complottoir gezelschap vanuit een ivoren toren alles bedisselt en over ons regeert. De voorwaarde om bij een elite te komen is afkomst (bijvoorbeeld koningshuis en adel), rijkdom (bepaalde families), ras of een bepaald gedachtegoed.

In de onfeilbare hersenpan van Wilders en zijn idolate aanhangers is het criterium, om te worden toegelaten tot de elite, dat je hetzelfde gedachtegoed aanhangt. En dat gedachtegoed is voor Wilders per definitie links. En wie niet dezelfde mening als Wilders aanhangt, bijvoorbeeld over het schieten op Marokkaanse knieschijven, die behoort automatisch tot die verschrikkelijke linkse elite die alleen maar wil theedrinken en zelfislamiseren. Wilders weet zelfs hoe een verkrachte vrouw behoort te reageren om niet tot die linkse elite veroordeeld te worden.

Daarmee is Wilders het toonbeeld van een elitair gezelschap dat selecteert op het juiste gedachtegoed. In Wildersland is het enige criterium voor deelname aan het bestuur de goedkeuring van de blonde god himself. Wilders is daarmee een toonbeeld van elitarisme en doet in tienvoud dat wat hij zijn tegenstanders verwijt. Want in Wildersland werken alleen ambtenaren en bestuurders met het juiste gedachtegoed. Officieren van justitie eisen Wildersstraffen en rechters leggen keurige Wilderstraffen op. Politie schiet met liefde op alles wat niet-Wilderiaans is.

De Hoofddoekenbrigaden onder leiding van Kassander. zorgt voor het juiste gedachtegoed in de publieke ruimte. Tegenspartelende vrouwen worden uitgeleverd aan de anti-islamiseringsdenktank van Hans Janssen die hen de juiste weg toont door hen te emanciperen onder leiding van de altijd vrouwvriendelijke Penetratriebrigade der Maagden onder leiding van de Wijze van Zion en andere gefrustreerde bezitters van de klein geschapen sabel. De kinderen van deze geredde vrouwen zullen om hun toekomst veilig te stellen, door rechtgeaarde libertariërs in de markt gezet worden om te voorkomen dat ze ooit nog in aanraking komen met die verschrikkelijke ideologie van het fascisme en nazisme. En o wee die voormalig links elitaire elite die het dan nóg niet begrepen heeft.

Er is geen verschil tussen Wildersland en Haatbaardenland. Beide zijn het einde van de rechtstaat en het begin van een politiestaat.

Er bestaat in Nederland niet zoiets als een linkse elite. Wat we wel hebben is een starre en dogmatische bestuurscultuur waarin baantjes en functies verdeeld worden volgens vast stramien tussen met name PvdA, CDA en VVD. Het is een systeem dat niet selecteert op afkomst, ras, rijkdom of ideologie, maar op de verplichting lid te zijn van een van deze partijen. Iedereen mag en kan meedoen, zolang er maar volgens het partijstramien gewerkt wordt.

De voorwaarde van partijlidmaatschap voor een bestuursfunctie is daarmee ook een principe geworden van uitsluiting van eigenzinnigheid, de kop boven het maaiveld, moderniteit en veranderingsgezindheid. De partijstructuren zijn een melting-pot van middelmatigheid geworden.

Het is een systeem dat stamt uit tijd van de verzuiling, waarin de ideologische tegenstellingen op zijn polderiaans opgelost werden door een keurige verdeling van posten. De zuilen bestaan al langer dan veertig jaar niet meer, maar toch is dit systeem nog steeds dominant voor onze bestuurscultuur.

Generaliserend is: het platteland en de boeren voor het CDA, de steden, de sociale sector en kunst en cultuur voor de PvdA en het bedrijfsleven voor de VVD. In de praktijk betekent dit, dat bijna alle bestuurders heden ten dage geselecteerd worden uit één procent van de Nederlandse bevolking.

En daar wringt het, in een tijd van het Internet en de mondige burger die geen zin heeft om onderdanig en likkend in een partij carrière te maken maar zich wel geconfronteerd ziet met een bestuurderskaste die uitmunt in meegaandheid en gebrek aan kwaliteit. Een bestuurderskaste geselecteerd op politieke achtergrond en die op beleidsterreinen terechtkomt waar ze helemaal geen verstand van heeft.

Deze “toewijzingen” en voorwaarden voor een bestuurlijke functie gelden niet alleen voor de klassieke politieke posten als burgemeesters en commissarissen. Dit geldt ook voor besturen van ziekenhuizen, publieke omroepen, goede doelen, rechterlijke macht, adviesorganen, vakbonden, universiteiten, woningcorporaties, scholen, musea en de duizenden commissies die dit landje rijk is. In mijn eigen kunstsector, die altijd pretendeert niet-politiek te zijn, is de PvdA praktisch alleenheerser.

Wie de bestuurderskaste vraagt of ze elitair is, krijgt een ontkennend antwoord en ontmoet tegelijkertijd een grote toegankelijkheid en diversiteit in meningen. Het is bijna of ze staat te smeken of we mee willen doen, niet doorhebbende dat het systeem waarin ze werkt het probleem is geworden. Zelfs als de lijsttrekker spreekt, hebben de grote partijen in tijde van verkiezingen nog de grootste moeite om de zaaltjes vol te krijgen. Dat zou ze toch aan het denken moeten zetten over de rol die ze spelen.

Het gevolg is een wantrouwen van de bevolking naar alle bestuurslagen en een regelrechte angst van het bestuur voor de de grilligheid van de kiezers. Een grilligheid die zich het eerst openbaarde met de opkomst van Fortuyn. Terwijl Melkert zijn carrière naar het premierschap al “geregeld” had, gooide de kiezer roet in het eten en dat was niet de bedoeling. Sindsdien rommelt het in Nederland tussen bestuur en kiezer en is de proteststem bijna een vast onderdeel van elke verkiezing geworden.

Had Fortuyn nog een analytische benadering van noodzakelijke bestuurs -en maatschappijhervormingen, de blonde god heeft de proteststem gecultiveerd tot een gevaarlijke en simplistische soep van islamfobie en angst die de hele rechtstaat kan opblazen. Want denk maar niet dat het knieschijfjeschieten beperkt zal worden tot een paar slecht opgevoede 14-jarige kinderen, laat staan, dat het iets oplost.

Het meest zorgwekkende is, dat de drie grote politieke partijen geen lessen uit Fortuyn hebben getrokken en dachten dat de onrust na de dood van Fortuyn wel zou overwaaien. Fortuyn is net begonnen. Je kunt een proteststem tegen het establishment niet ondermijnen door wat mee te brullen met de standpunten van Wilders. Daar trapt geen hond in en het is slechts een bevestiging van de heersende paniek.

Een stem op Wilders gaat niet alleen over de meningen van Wilders, maar is vooral een wake-up call naar -en afstraffing van de gevestigde partijen. Partijen die verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen waar Nederland mee kampt en, wat nog veel erger is, die niet de intentie of wil hebben het politieke -en bestuurlijke systeem grondig te hervormen, omdat ze (onterecht) bang zijn de controle en macht te verliezen. Ze denken dat het tot chaos zal leiden, ze kennen niet anders, of zijn niet bereid zelf de fysieke en financiële prijs voor verandering te betalen.

Door het gebrek aan wil tot Change wordt de kiezer bijna gedwongen een stem uit te brengen op de partij die de meeste angst voor het midden inboezemt. Dit betekent een verdere polarisatie en ontmanteling van de politieke gematigdheid. En hoe langer men wacht met verandering, hoe hoger de prijs zal zijn die betaald moet worden, al kun je je afvragen of het nog erger kan dan Wilders.

De Nova-uitzending over de overwinning van Wilders toont precies aan waarom het midden verloren heeft. De middelmatigheid van Peter van Heemst (PvdA) tegenover de gedrevenheid van Marco Pastors van buiten het systeem. Als je dan de benoemde burgemeester van Pekela (PvdA) Meindert Schollema hoort neuzelen over “beter uitleggen”, “achter de oren krabben”, “er gaat iets niet goed”, dan is hij de gepersonifieerde krachteloosheid van de benoemingspolder zelf, die niet verder komt dan geld te vragen uit Den Haag. Eberhard van der Laan noemt de man dan ook nog een aardige burgemeester. Mijn god, alsof de PvdA aardigheid nodig heeft! In een gezonde politieke bestuurscultuur zou de PvdA deze man of ontslaan wegens falen of de straat opsturen om te leren waarvoor hij die kilo metaal om zijn nek heeft gekregen.

Het zal een hele generatie partijschlemielen hun baantje kosten, maar er is geen andere optie dan een grondige hervorming van de bestuurscultuur in Nederland. Ik ben echter bang dat de heren en dames bestuurders in hun geminimaliseerde droomwereld werkelijk nog willen geloven dat ze in staat zijn het tij te keren. God behoede ons voor die verschrikkelijke rechtse elite van Wilders.

Knutselaar Frans Smeets heeft besloten om zijn baard te laten staan en kniebeschermers aan te schaffen.

Frans Smeets, 10.06.2009 @ 13:13

[Home]
 

128 Reacties

op 10 06 2009 at 13:23 schreef Tjerk:

Die foto doet me dan weer aan Bert Brussen denken.

op 10 06 2009 at 13:39 schreef Pieter:

Gossie, da’s nou eens wat je noemt doemdenkerij. Is het geen remake van Openbaringen Frans?

Maar goed, we weten nu wat het einde van onze wereld gaat veroorzaken: Geert Wilders. Erger kan niet.

op 10 06 2009 at 14:17 schreef Nederlander:

Voor het bereiken van de helft al gestopt met lezen en nog maar eens naar de adresbalk gekeken, tot mijn verbazing stond er niet "volkskrant.nl". Hmm.

op 10 06 2009 at 14:28 schreef Nederlander:

In Wildersland is het enige criterium voor deelname aan het bestuur de goedkeuring van de blonde god himself. Wilders is daarmee een toonbeeld van elitarisme en doet in tienvoud dat wat hij zijn tegenstanders verwijt. Want in Wildersland werken alleen ambtenaren en bestuurders met het juiste gedachtegoed.

Leuk hoor, beetje fantaseren. Hopelijk sta je ook nog een beetje open voor de realiteit:
– 68% van de NOS-medewerkers stemt PvdA of GroenLinks, tegenover 22% van de totale Nederlandse bevolking (bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws/34143 & http://www.peil.nl)
– 8% van de ambtenaren zegt PVV te willen stemmen bij landelijke verkiezingen, tegenover 21% van de totale Nederlandse bevolking (bron: http://www.republic.nl/hippoRepository/preview/binaries/re-public/documents/pdf/werken-onder-wilders.pdf & http://www.peil.nl)

En in plaats van dat Frans zich om deze realiteit druk maakt gaat’ie zich druk maken om een hypothetisch gevalletje.

Conclusie: Frans = linkse flapdrol die het van gelegenheidsargumenten moet hebben.

op 10 06 2009 at 14:29 schreef yurp:

Pieter, kun je dan ook eens iets inhoudelijks over deze politieke analyse zeggen zonder meteen in de stuip te schieten over de overduidelijke antipathie van Frans Smeets voor Geert Wilders?

op 10 06 2009 at 14:30 schreef vetklep:

Na de uitgebreide diskwalificatie van wilders wordt het toch nog een goed stuk.
Alleen jammer dat de schrijver zichzelf eerst uitgebreid diskwalificeert.

op 10 06 2009 at 14:38 schreef vetklep:

En alle hoernalisten zijn links. Anders halen ze de school voor de journalistiek niet.

op 10 06 2009 at 14:42 schreef Pieter:

@Yurp
Mijn stuip? Da’s breakdancing. Een analyse? Hmmm, een grove cocktail van Alf’s epistel van vorige week, de Apocalyps, een onderbouwing die Openbaringen evenaart en een oplossing die alleen Hans Kazan zou kunnen bedenken.

Er is geen andere optie dan een grondige hervorming van de bestuurscultuur in Nederland.
Ja hoe? Verdwijnt dan de middelmatigheid? Hoe selecteer je Nederlandse Obama’s? Waar zijn de oplossingen voor de ontevredenheid van het maatschappelijke middenveld?

Graag gedaan hoor.

op 10 06 2009 at 14:51 schreef Tjerk:

Dat zegt slechts iets over het type mensen dat zich aangetrokken voelt tot de ambtenarij en het journalistieke métier, Nederlander.

Mensen die journalistieke opleidingen volgen zijn nogal eens maatschappijkritisch, op zoek naar de kant van het verhaal dat niet aan bod komt (= het verhaal van de underdog), progressief, en dus ‘links’.

Ook op de kunstacademie zul je met een lampje naar Wildersstemmers moeten zoeken. Dat is niet in de eerste plaats omdat kunstacademies selecteren op politieke voorkeur, maar omdat een bepaald slag mens zich aangetrokken voelt tot een artistieke loopbaan.

Bovendien bestaat het journaille veelal uit hoger opgeleiden (HBO+), en…

"Lager opgeleiden vinden Jan Marijnissen en Femke Halsema minder charismatisch dan middelhoog en hoger opgeleiden (respectievelijk 25 procent en 10 procent). Voor Job Cohen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe charismatischer men hem vindt. Verder komt naar voren dat Geert Wilders voornamelijk door lager opgeleiden charismatisch wordt bevonden (24 procent)." Mijn Opinie

op 10 06 2009 at 15:00 schreef vetklep:

Tjerk:
Die hoger- en lager opgeleide smoesjes zijn niet waar. Er zijn wel degelijk veel (en steeds meer) hoger opgeleiden die Wilders stemmen. Dit is gewoon het inmiddels overbekende tokkieficeren van de Wilders aanhang.
Het linkse journaille liet ook altijd consequent tokkies in de categorie "daar wil je niet bij horen" zien als er iets over Fortuyn op tv was.

"Maatschappijkritisch" is een typische babyboomer uitvinding. "Maatschappijkritiek" bestaat ook alleen in de linkse variant. Anders heet het onderbuik.

Het overdreven belangrijk doen over opleiding is trouwens typisch iets voor mensen die (te) veel moeite hebben moeten doen voor hun opleiding. En die te schijnheilig zijn om het over dom /slim te hebben.

op 10 06 2009 at 15:10 schreef Nederlander:

Jammer Tjerk, allemaal aantoonbare onzin:

1. Maatschappijkritisch zijn en zoeken naar volledige informatie is ‘links’? Wat is dit, een grap? Waar was/is de maatschappijkritiek m.b.t. de massaimmigratie? Waar was/is de drang naar volledige informatie als het om criminele immigranten&nazaten gaat? Laat me niet lachen.

2. Voor wat betreft het stemgedrag van mensen met een hoog inkomen (veelal dus ook de mensen met een hoge opleiding) bij de meest recente verkiezingen (bron: peil.nl):

CDA 21% (allen: 19%)
VVD 18% (allen: 11%)
PVV 17% (allen: 17%)
PvdA 15% (allen: 13%)
D66 11% (allen: 10%)
CU/SGP 6% (allen: 7%)
Groenlinks 5% (allen: 9%)
PvdD 3% (allen: 4%)
SP 1% (allen: 8%)

3. Dat zegt slechts iets over het type mensen dat zich aangetrokken voelt tot de ambtenarij en het journalistieke métier, Nederlander.

Het heeft ook met de linkse cultuur te maken. Laten we het benoemen: de NOS is een links boevennest. Als rechts persoon zou je daar nooit kunnen aarden. Of zoals Hans Laroes, de huidige hoofdredacteur, het zegt ”De journalistiek staat in zijn algemeenheid iets sympathieker tegenover GroenLinks dan de LPF. Bossen zijn leuker dan snelwegen, links is links en rechts is al snel extreemrechts. Ook bij het Journaal hebben we wel eens de neiging bijstandsfraudeurs zieliger te vinden dan accountants die de boel oplichten. Ik denk dat we bij het Journaal vluchtelingen wat zieliger vinden dan de mensen in de oude stadswijken, in ieder geval een jaar geleden nog”.

op 10 06 2009 at 15:15 schreef Smeets:

@ Nederlander,

Volgens mij is het toch echt Wilders die alles buiten hemzelf tot de linkse elite rekent. En dat doe jij ook weer met je linkse flapdrol.
Ben je het niet met de blonde god eens.. Huppakee een linkschmens.. Sterke argumentatie altijd.
Hoe denk JIJ dat het in Wildersland toegaat als de blonde adonis vind dat een straf te laag is. Onslag wegens linksigheid??

En ik val die "realiteit" van jou in dit stuk aan. Goed lezen !!!.

op 10 06 2009 at 15:20 schreef Pieter:

Nou Frans, argumentatie is nu niet bepaald jouw sterke kant.

Probeer eens in oplossingen te denken. Hoe ga je de binding tussen elite en electoraat herstellen? Een districtenstelsel?

Probeer het eens! Change, yes we can!

op 10 06 2009 at 15:23 schreef Henk:

@Vetklep,

In Het Parool werden laatst een paar van die ‘hoger’ opgeleide PVV-aanhangers geinterviewd. O.a. een MBO-er en Daniel Teeboom. Dat zegt genoeg denk ik.

op 10 06 2009 at 15:30 schreef Pieter:

En hoe moet de afrekening bij falen dan plaats vinden? In de VS worden dergelijke functionarissen soms gekozen en is het ambt soms aan een maximale termijn onderhevig.

Of je dan de juiste mensen selecteert is twijfelachtig. Maar het heeft een aantal voordelen: je beperkt de tijd dat politici een netwerk kunnen opbouwen. En burgers kunnen een alternatief kiezen op verschillende beleidslijnen indien ze niet tevreden zijn met de huidige koers.

Het zou de omloopsnelheid van beroepspolitici en bestuurders versnellen. Ik weet niet of een dergelijk model zaligmakend is, maar zeker interessant om een keer uit te proberen.

Ik denk dat het wel zou voorkomen dat alle onvrede in één kanaal uitmondt, het grote nadeel van getrapte verkiezingen en indirecte democratie.

op 10 06 2009 at 15:30 schreef Nederlander:

Volgens mij is het toch echt Wilders die alles buiten hemzelf tot de linkse elite rekent. En dat doe jij ook weer met je linkse flapdrol.
Ben je het niet met de blonde god eens.. Huppakee een linkschmens.. Sterke argumentatie altijd.

Ja, vervelend is dat hè. Zie het maar als goedmakertje voor die decennia waarin iedereen met een afwijkende mening over immigratie/integratie extreem-rechts werd genoemd.

Hoe denk JIJ dat het in Wildersland toegaat als de blonde adonis vind dat een straf te laag is. Onslag wegens linksigheid??

Is je kennis van de PVV werkelijk zo beperkt? De PVV wil minimumstraffen invoeren om zo te voorkomen dat te lage straffen worden gekomen. Aan het feit dat rechters voor het leven benoemd worden wil de PVV niets veranderen.

En ik val die "realiteit" van jou in dit stuk aan. Goed lezen !!!.

Tja, in alle eerlijkheid ben ik na een paar alinea’s na het lezen van zoveel quatsch over de PVV/Wilders afgehaakt.

op 10 06 2009 at 15:30 schreef Tjerk:

"Ja hoe? Verdwijnt dan de middelmatigheid?"

Om te beginnen door bestuurders hard af te rekenen op falen, en marktconform te belonen bij slagen.

Voorbeeldje van hoe het nu gaat: Jenny Thunissen, directeur-generaal bij de Belastingdienst, tevens actief Partijlid bij de PvdA heeft de afwikkeling van overgang van huursubsidie (vroeger bij VROM) en ziekenfonds naar een Belastingdienst-toeslagenafdeling volledig in de soep laten lopen.

Neemt ze geen verantwoordelijkheid voor (zie de verschillende interviews in NRC), bagatelliseert de problemen.

De positie van Thunissen wordt onhoudbaar wanneer blijkt dat ze in de Raad van Toezicht zat van een ziekenhuis, en niet heeft ingegreep terwijl dat zelfde ziekenhuis zich grootschalig bezondigt aan onrechtmatige belastingconstructies. De hoogste baas van de Belastingdienst, die niet ziet of niet wil zien, dat het ziekenhuis waar ze directe controle op uitoefent de Belastingdienst tilt: dan ben je ofwel incompetent ofwel niet integer.

Aangezien haar zevenjarig contract als Directeur-Generaal op dat moment toch op z’n einde loopt, dringt de Tweede Kamer er bij staatssecretaris de Jager aan op haar verwijdering.

Vervolgens wordt ze doodleuk weggeparkeerd op de functie van Inspecteur-Generaal van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

"Premier Balkenende zei dat haar vertrek niets te maken heeft met de problemen waar de Belastingdienst onder het bewind van Thunnissen in terecht gekomen is. „Wij hebben juist grote waardering voor mevrouw Thunnissen. Iedereen is blij met deze benoeming.” NRC

Ze hadden haar beter met behoud van salaris belastingdossiers kunnen laten verwerken, om haar te doen ervaren hoe haar organisatie er van onderop uitziet.

Ander voorbeeld: Commissaris van de Koningin mw. Joan Leemhuis-Stout (VVD). Verantwoordelijk voor miljoenenspeculatie met belastinggeld, trad in 1999 af, kreeg twee jaar wachtgeld mee, en vervult vervolgens allerlei andere bestuurlijke functies, zoals lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en voorzitter van de Raad van Toezicht van TNO.

Haar viel niets te verwijten, zei ze destijds.

Dat wekt bij de bevolking toch het idee dat bestuurders baantjesjagers zijn die onderling de dikbetaalde stoelen van belang uitwisselen, en bij falen in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, hun netwerk aanboren voor een nieuwe dikbetaalde publieke functie.

op 10 06 2009 at 15:31 schreef Henk:

@Tjerk,

Het ging niet om het ziekenfonds maar om de inning van de premies die werkgevers moeten afdragen en inderdaad de huurtoeslag.
De inning van de premies werd vroeger voor elk bedrijf door het GAK gedaan. En die deden dat goed.
Maar de politiek besloot dat dat ineens door de Belastingdienst moest gebeuren. Ondanks dat de Belastingdienst toen al aangaf dat op zo’n korte termijn niet aan te kunnen. De werknemers en de systemen van GAK gingen namelijk niet mee naar de Belastingdienst.

Iemand kan daarvoor wel verantwoordelijk zijn, en dat ben je als hoogste baas ook, maar dat hoeft niet verwijtbaar te zijn. Precies zo als in het geval van Leemhuis. Wel verantwoordelijk maar niet verwijtbaar.

En zoals jij de afrekencultuur voorstelt, daarmee kweek je risicomijdend gedrag en om de controle te houden heb je nog meer managers nodig om de zaken te controleren.

op 10 06 2009 at 15:43 schreef Tjerk:

"Voor wat betreft het stemgedrag van mensen met een hoog inkomen (veelal dus ook de mensen met een hoge opleiding) bij de meest recente verkiezingen (bron: peil.nl)"

Inkomen is niet identiek aan opleidingsniveau. Herman Heinsbroek, Dick Scheringa, Jan Smit en makelaars als Barry Madlener hebben een hoog inkomen, maarre…

Hans Laroes is gewoon eerlijk over de journalistieke cultuur in Nederland. Als mensen zo graag rechtse nationale televisie willen, dan moeten ze massaal lid worden van de AVRO en de TROS. Maar dat doen ze niet.

Integendeel, men krijgt massaal naar linkse actualiteitenrubrieken en satire, zoals P&W, Nova, Kopspijkers en DWDD. Zelfs voor rechtse politici is dat blijkbaar de standaard, want dat zijn de programma’s waar men de linksheid van het omroepbestel aan illustreert.

En wat is hun alternatief: een ‘Andere Tijden’ waarin men aantoont dat er geen antisemitisme en homofobie was voordat de Marokkanen hier kwamen? Een rechtse variant op Geert Mak die vertelt welk een ‘grootsch werk’ Nederland in Indonesië heeft verricht? Telegraaf-TV met dagelijks schreeuwerig in beeld hoe Antillianen en Marokkanen dit land in de chaos stortten als de burgerman in de file staat?

op 10 06 2009 at 15:47 schreef Henk:

O jij bedoeld de zorgtoeslag. Ik doelde meer op de inning van de ziektekostenpremies die de werkgever afdraagt.

op 10 06 2009 at 15:48 schreef Tjerk:

Henk "Het ging niet om het ziekenfonds maar om de inning van de premies die werkgevers moeten afdragen"

Het ging wel degelijk om het ziekenfonds, want die omwenteling naar zorg-toeslagen moest samenvallen met de privatisering van het zorgstelsel.

Het ziekenfonds werd op 1 januari 2006 afgeschaft, en mensen zouden in plaats daarvan een basisverzekering kunnen nemen (door particuliere verzekers). Mensen met een laag inkomen zouden vervolgens financieel enigzins gecompenseerd worden met een inkomensafhankelijke zorgtoeslag.

Dus in plaats van een ziekenfonds van vijfentwintig euro per maand betaal je een basisverzekering van 80 euro en krijg je vijfenveertig euro terug.

op 10 06 2009 at 15:54 schreef Nederlander:

@Tjerk

Het is niet identiek nee, maar wel een indicator. Gemiddeld hebben mensen met een hoger inkomen ook een hogere opleiding gehad. Gemiddeld, dus zijn er uitzonderingen maar kan je het wel prima als indicator gebruiken – tenzij jij kan aantonen dat hoogopgeleide GroenLinks-hippies/PvdA-dhimmies significant vaker een lager inkomen hebben dan andere hoogopgeleiden, en dat lijkt me niet.

Hans Laroes is inderdaad eerlijk, en dat is mijn punt nou juist. Pauw&Witteman is inderdaad een goed voorbeeld: een programma met twee presentatoren, je zou dus zeggen uitermate geschikt om te laten zien dat men neutraal is door een linkse en een rechtse presentator er neer te zien. Maar waar kiezen ze voor? Twee (extreem-)linkse presentatoren, en dan toch blijven volhouden dat je neutraal bent. Zielig, hypocriet en een belediging voor de kijker die wordt geacht om te geloven in de neutraliteit van het tweetal (je moet voor de gein eens op Witteman letten als het over Israël gaat).

Wat het alternatief is? Neutraliteit, maar dan echte neutraliteit en niet neutraliteit waar alleen de linkse kerk in gelooft. Oftewel: maak je een praatprogramma met 2 presentatoren? Dan kies je standaard een linkse en een rechtse presentator (die ook beiden gewoon zeggen dat ze links of rechts zijn en dus niet de hypocriete jankbek gaan uithangen zoals de linkse PO-presentatoren nu doen met hun "wij zijn allemaal links, maar toch neutral, heus waar!"). Oftewel: Pauw meets Holman, Witteman meets geraniums.

op 10 06 2009 at 15:56 schreef vetklep:

Henk:
Ik zou zelf nooit onder mijn echte naam in een krant iets pro-pvv’s durven zeggen. Ik doe namelijk iets met media en ik heb niet de ambitie mijn inkomen te decimeren. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daar ben ik bepaald niet uniek in.

op 10 06 2009 at 16:20 schreef Tjerk:

"..tenzij jij kan aantonen dat hoogopgeleide GroenLinks-hippies/PvdA-dhimmies significant vaker een lager inkomen hebben dan andere hoogopgeleiden, en dat lijkt me niet."

Als jij denkt dat vastgoedondernemers en platenbazen minder verdienen dan beleidsmedewerkers bij milieu- en overheidsorganisaties, moet je dat zelf weten.

Over Pauw en Witteman: "Twee (extreem-)linkse presentatoren, en dan toch blijven volhouden dat je neutraal bent."

Toont het vertekende beeld maar weer eens dat rechtsmenschen op de werkelijkheid hebben. Witteman is centrum-links, de politieke voorkeur van Pauw is me niet bekend. Hij is nota bene bekend geworden als journaallezer bij RTL4 (ook al zo’n links bolwerk).

Je zou van P&W dus kunnen zeggen dat het iets neigt naar links, en vervolgens wordt dat in de beleving en retoriek van rechtse schreeuwerds zoals jij meteen "(extreem)links".

op 10 06 2009 at 16:43 schreef Nederlander:

Als jij denkt dat vastgoedondernemers en platenbazen minder verdienen dan beleidsmedewerkers bij milieu- en overheidsorganisaties, moet je dat zelf weten.

Als jij denkt dat alle VVD’ers vastgoedondernemers en platenbazen zijn en alle GL/PvdA’ers beleidsmedewerkers bij milieu- en overheidsorganisaties, moet je dat zelf weten.

Voor wat betreft P&W: Pauw heeft in het verleden met zijn hoofd in een SP-advertentie gestaan en Witteman lijkt me wel een GL-type’tje. Extreem-links dus. Voor alle duidelijkheid: de hele organisatie GroenLinks, het grootste deel van de SP (vooral de nieuwkomers na de vorige TK-verkiezingwinst en de aftakking-Meulenbelt) en meerdere regionale afdelingen en individuen van de PvdA zijn extreem-links.

op 10 06 2009 at 17:08 schreef Tjerk:

"Pauw heeft in het verleden met zijn hoofd in een SP-advertentie gestaan en Witteman lijkt me wel een GL-type’tje."

Die SP-advertentie mag je dan eens voor me scannen, want ik lees graag wat daar allemaal in staat.

En dat Witteman jou ‘wel een Groen-Links typetje’ lijkt, zegt natuurlijk helemaal niets. Iedere journalist en opiniemaker die niet ronkend rechtsdraaiend is, lijkt in de ogen van rechtsmensen namelijk ferm links.

Dat jij GroenLinks en SP in zijn totaliteit als ‘extreem-links’ neerzet, geeft je politieke inzicht voldoende weer.

op 10 06 2009 at 17:16 schreef yurp:

vetklep, dan moet je niet je werkelijke e-mailadres achter je nick hangen want dan kom je zo achter je identiteit natuurlijk.

op 10 06 2009 at 17:26 schreef Nederlander:

Die SP-advertentie heb ik hier niet. Je zal het, hoe moeilijk je het ongetwijfeld ook zal vinden, van me moeten aannemen. Wat meen jij dan dat Witteman stemt? Een gedachte rechtser dan dan die van de PvdA laat hij volgens mij in zijn hoofd niet toe, wel?

Waarom GroenLinks extreem-links is? Omdat ze terrorisme (Duyvendak) en ander geweld (kraken) faciliteren of op zijn minst faciliëren.

op 10 06 2009 at 17:34 schreef Tjerk:

Vetklep, voor al uw betere knip- en plakwerk!

op 10 06 2009 at 17:46 schreef Tjerk:

Nederlander: "Die SP-advertentie heb ik hier niet. Je zal het, hoe moeilijk je het ongetwijfeld ook zal vinden, van me moeten aannemen."

Ik moet helemaal niets van je aannemen. Ik ga graag zelf na wat de context van die advertentie was (als ‘ie bestond) en hoe Pauw daar tegen aan keek.

Dat Witteman een nette PvdA’er is, klopt. Dus? Frits van Wester heeft nauwe banden met het CDA. Betekent dat de politieke rubriek van RTL4 ‘rechts’ is?

"Waarom GroenLinks extreem-links is? Omdat ze terrorisme (Duyvendak) en ander geweld (kraken) faciliteren of op zijn minst faciliëren."

Duyvendak? Dan hebben we het over de jaren ’80, zeker vijftien jaar voordat hij in de Tweede Kamer kwam. Kan ik de VVD ook wel verwijten dat ze extreemrechts facilieert omdat Hans van Baalen nog een actief bewonderaar was van Joop Glimmerveen.

De grap van radicale bewegingen is nu juist dat zodra ze deel uit gaan maken van het politieke bestel, ze zich matigen. Dat zie je ook aan de SP. Dat is van een stel Maoïsten een hele fatsoenlijke partij geworden.

op 10 06 2009 at 17:51 schreef Nederlander:

De VVD is niet extreem-rechts omdat ze geen geweld dulden. Iemand bewonderen, wat overigens nooit bewezen is bij Van Baalen-Glimmverveen, valt daar niet onder. Groenlinks daarentegen wist dat Duyvedak een terrorist was en dulde dit. Groenlinks weet dat krakers met geweld het eerlijk verkregen eigendom van anderen afnemen en verdedigt dit. Ergo: Groenlinks = extreem-links.

Dat Witteman een nette PvdA’er is, klopt. Dus? Frits van Wester heeft nauwe banden met het CDA. Betekent dat de politieke rubriek van RTL4 ‘rechts’ is?

Een nette PvdA’er nog wel! Een echt Gutmensch, iemand die potverdomme nog weet hoe het hoort en welke idealen deugen en welke niet. Wat een bewonderenswaardig man. En ja tuurlijk is RTL4 neutraler dan de PO, kijk je überhaupt wel eens televisie?!

op 10 06 2009 at 18:03 schreef Tjerk:

"Groenlinks daarentegen wist dat Duyvedak een terrorist was en dulde dit."

Wat zeg je nu? Groen-Links wist dat Duvyendak filialen van de Makro heeft opgeblazen, betrokken was bij het in de fik steken van de vergaderzaal van de Centrum Democraten en het terroriseren van boeren?

Het is mij zelfs niet duidelijk in hoeverre ‘Groen Links’ wist van Duyvendaks betrokkenheid bij de inbraak op Economische zaken, waarbij men documenten buitmaakte die onomstotelijk aantoonden dat de verantwoordelijke minister de kamer voor het lapje hield. Terreur, zo’n inbraak? Eerder een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Vergelijk dat met de wijze waarop Groen-Links senator Sam Pormes liet vallen, toen bleek dat hij in 1976 een training als guerilla had ontvangen in een kamp in Zuid-Jemen.

"Groenlinks weet dat krakers met geweld het eerlijk verkregen eigendom van anderen afnemen en verdedigt dit. Ergo: Groenlinks = extreem-links."

Die wettelijke mogelijkheid op kraken van leegstaande panden dwingt vastgoedspeculanten een bestemming te geven aan woningen in plaats ze jaren leeg te laten staan, terwijl de huizenprijzen de pan uit rijzen. Dat er vervolgens een kraakmaffia ontstaat die meent boven de wet te kunnen opereren is een heel ander verhaal.

op 10 06 2009 at 18:27 schreef vetklep:

tjerk:
Je kan veilig van me aannemen dat er in de media niet voldoende democratie is voor een ander standpunt dan multilinks. Dat kan ik je vanuit een brede werkervaring mededelen. Maatschappijkritiek is mooi, zolang het maar uit de "juiste" hoek komt.

op 10 06 2009 at 18:30 schreef Tjerk:

’tuurlijk vetklep. Vandaar dat de Volkskrant vet kopt dat een meerderheid van de Marokkanen in Rotterdam crimineel is, en de Trouw sinds jaar en dag cultuurconservatieven en zionisten aan het woord laat.

op 10 06 2009 at 18:39 schreef Henk:

Op een of andere manier leeft bij dom-rechts, HVV en PVV, de mythe dat er iets bestaat als neutrale journalistiek. En met die mythe in de hand wordt het de maar der dingen. Wat een domheid.Treurig gewoon.

Neutrale journalistiek bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. En is dat erg? Nee helemaal niet.

Niemand is neutraal en waarom zou een journalist dat dan wel moeten zijn als dat mogelijk is?

op 10 06 2009 at 18:44 schreef vetklep:

Pas sinds Fortuyn wordt er heel voorzichtig af en toe een beetje van de multiculturele ellende toegegeven in de media.

Dat wil niet zeggen dat je je al een afwijkende mening kunt permitteren.

Natuurlijk bestaat er niet zoiets als objectieve berichtgeving. Maar er zou eindelijk wel eens wat meer evenwicht mogen komen in de berichtgevers. Op radio en tv kan je kiezen uit: dom, christelijk, groen, links of nog linkser.
Voor "fout" is geen ruimte.

op 10 06 2009 at 18:47 schreef Tjerk:

"Pas sinds Fortuyn wordt er heel voorzichtig af en toe een beetje van de multiculturele ellende toegegeven in de media."

De kranten staan er dagelijks vol van, zul je bedoelen. En Fortuyn stierf in 2002. Dus al zeven jaar lang.

"Op radio en tv kan je kiezen uit: dom, christelijk, groen, links of nog linkser."

Ben je lid van de TROS? Nee? Niet zeuren dan dat je alleen maar christelijke en linkse programma’s hebt.

op 10 06 2009 at 18:58 schreef diadorim:

ik heb paul witteman tijdens een (tv) interview met mulisch horen zeggen dat dostojevski oorlog en vrede geschreven heeft. charles groenhuizen zei op het nos dat de conferentie van munchen over de deling van polen ging. dit is niet eens lompenintellegentia, dit heet geestelijk gehandicapt. hoezo elite?

op 10 06 2009 at 19:12 schreef vetklep:

De Tros? Dat is toch meestal met B.Z.N. of Andre Rieu?

En ik heb een sterk voorgevoel dat de nieuwe niet-linkse omroepjes ook weinig verheffends zullen weten te brengen.

Het zou zo leuk zijn als er ook eens een niet-linkse, niet religieuze, nuchtere en beschaafde omroep bij zou komen. Al was het alleen maar voor het evenwicht.

op 10 06 2009 at 19:32 schreef Tjerk:

"Je kan veilig van me aannemen dat er in de media niet voldoende democratie is voor een ander standpunt dan multilinks. Dat kan ik je vanuit een brede werkervaring mededelen."

Dat zal best, aangezien je al vijftien jaar je brood verdient met collaboratie aan de verspreiding van het linkse evangelie. Vind je dat nu zelf ook niet een beetje hypocriet? Of heb jij wel eens opdrachten geweigerd omdat je ze te links vond?

op 10 06 2009 at 19:41 schreef Smeets:

@ Vetklep en Nederlander,

Volgen mij zijn jullie een beetje te lang in de jaren 80 blijven hangen. Het is nu 2009.
Het gaat alleen maar over de ellende van de multiculti en ik kan geen programma opzetten of het gaat over Wilders. Alles mag gezegd worden en de heer Wilders wordt bij ieder programma uitgenodigd. Hou toch eens op met die slachtofferrol. Er is niemand die meer aandacht krijgt dan onze Geert.

En hoe ziet Vetklep dan zo,n omroep.. Zoiets als HVV. Lekker "objectief" rechts..En zeker beschaafd …kuch..
Trouwens als er zo,n vraag is naar zo,n omroep wat let rechts om er een op te richten.

op 10 06 2009 at 19:44 schreef Tjerk:

"De Tros? Dat is toch meestal met B.Z.N. of Andre Rieu?"

Nooit van Wibo van der Linde en Tros Aktua gehoord zeker? Of van het radioprogramma TROS Kamerbreed?

Als die verongelijkte Telegraaflezers meer rechtse actualiteiten op televisie hadden willen hebben, hadden ze lid moeten worden van de Tros en de Avro en op de ledenvergaderingen meer rechtse journalistieke programma’s eisen. Hebben ze niet gedaan.

Je moet het publieke bestel niet verwijten dat de meeste journalisten links zijn.

op 10 06 2009 at 19:54 schreef vetklep:

Tjerk:
Absoluut.
En heel ernstig ten koste van de portemonnee bovendien.

op 10 06 2009 at 20:47 schreef vetklep:

Niet-links en/of niet-multicul betekent trouwens niet automatisch HVV of Telegraaf.
Dat is in ieder geval niet wat ik met beschaafd of nuchter bedoel.
Het minst slechte voorbeeld wat me zo gauw te binnen schiet is BNR voordat de nieuwe eindredacteur er een policor publieke omroep-cloon van maakte.

op 10 06 2009 at 20:47 schreef Gerrit:

Naast het feit dat Wilders het gedachtegoed van Anne Frank bezoedeld is hij kannibaal en eet hij kleine kinderen op.

op 10 06 2009 at 21:25 schreef Tjerk:

O, is dat wat hij bedoelde met: "Hoofddoekjes, ik lust ze rauw!"

Maar in werkelijkheid schijt hij zeven kleuren in zijn broek voor ze, want als de meiden van Halal hem willen knuffelen, weigert hij met ze aan tafel te gaan zitten.

De meiden van Halal, godbetert! Die zou hij verbaal toch wel aan moeten kunnen?!

op 10 06 2009 at 21:28 schreef Tjerk:

O, en voor Nederlander en Vetklep: PVV lezers zijn aantoonbaar mensen die zich graag simplistisch laten informeren, en de mannen van het grote geld:

"AMSTERDAM – 43 procent van de mensen die geregeld De Telegraaf lezen, heeft bij de Europese verkiezingen op de PVV gestemd, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Het CDA kwam bij de lezers van De Telegraaf met zeventien procent als tweede uit de bus. Ook bij lezers van het AD en het Financieele Dagblad was de PVV donderdag met respectievelijk een kwart en 22 procent de populairste partij." Parool

op 10 06 2009 at 21:49 schreef vetklep:

Voor Tjerk:
Het afzeiken en wegzetten van PVVers heeft tot nu toe een erg contraproductief effect gehad.
Misschien is het wel een democratisch idee om eindelijk eens wat dingetjes een beetje anders te gaan doen.
Je kan natuurlijk ook stug doorgaan met stampvoeten dat een verontrustend groot en nog steeds groeiend deel van de bevolking een verkeerde mening heeft.

op 10 06 2009 at 22:00 schreef Jarich:

O, is dat wat hij bedoelde met: "Hoofddoekjes, ik lust ze rauw!"

Dat is natuurlijk beeldspraak Tjerk. Net zoals de tsunami.

op 10 06 2009 at 22:16 schreef Peter:

God, krijgen we dat weer.

op 10 06 2009 at 22:17 schreef Nederlander:

@Tjerk: Dat is inderdaad de grap: als links het doet is ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Als rechtse typetjes overheidspapieren zouden vernietigen omwille van ‘rechtse motieven’ zou het heel anders genoemd worden. En vergeet trouwens niet dat terrorist Duyvendak ook adressen plus (impliciete) oproepen tot geweld gepubliceerd heeft. Niet bepaald een fris persoon dus, zou je zeggen.

terwijl de huizenprijzen de pan uit rijzen.
Haha, Tjerk. Je hebt echt geen idee waar je hebt over hebt. Wel eens een kraker ontmoet? Dat zijn geen arme arbeiders of iets dergelijks, nee, stuk voor stuk rijkeluiskindjes die hun studiefinanciering en het geld dat papie hen toestopt liever aan bier en wiet dan aan woonkosten uitgeven. En dus jat je maar het huis van een ander, want hey, als die ander zijn eerlijk gekochte huis op een manier gebruikt die niet past in jouw linkse wereldbeeld, dan heb je toch al het recht van de wereld om corrigerend op te treden, jatogggg.

op 10 06 2009 at 22:22 schreef Nederlander:

Op een of andere manier leeft bij dom-rechts, HVV en PVV, de mythe dat er iets bestaat als neutrale journalistiek. En met die mythe in de hand wordt het de maar der dingen. Wat een domheid.Treurig gewoon.

Nee klootviool, juist niet! Niemand is neutraal. Dat is het punt juist! Zet je twee linkse mensen bij elkaar om een programma te presenteren dan krijg je geen neutraal discussieprogramma. De enige optie die je hebt is dan om zowel een links als een rechts iemand aan te nemen, dan zit je op zijn minst als programma een stuk dichter bij het midden.

op 10 06 2009 at 22:25 schreef Nederlander:

Trouwens als er zo,n vraag is naar zo,n omroep wat let rechts om er een op te richten.

Wat dacht je van goed fatsoen? Een omroep oprichten van het geld van anderen (belastinggeld) is onfatsoenlijk, diefstal en dwang.

op 10 06 2009 at 22:30 schreef Tjerk:

"Misschien is het wel een democratisch idee om eindelijk eens wat dingetjes een beetje anders te gaan doen."

Je verwart de democratie met de ochlocratie, de regering bij gratie van het gesundenes Volksempfinden, de politicus als uitvoerder van de wil van de massa, van de man uit de straat die zijn vuist slaat op de toog dat het nu maar eens AFGELOPEN moet zijn met die…! en dat ze al die … nu maar eens zouden moeten…! En wel direct!

Het volk, de massa, mag dan niet gek zijn. Ze is wel ongelofelijk dom. En gemakkelijk bespeelbaar op haar angsten en onlustgevoelens. Hoe heerlijk vindt ze het, door schreeuwerige koppen en sensationele berichten bevestigd te worden in haar wereldbeeld.

"Je kan natuurlijk ook stug doorgaan met stampvoeten dat een verontrustend groot en nog steeds groeiend deel van de bevolking een verkeerde mening heeft."

Je hebt helemaal gelijk. En aangezien ‘de bevolking’ meent dat Nederland een oase van rust en fatsoen wordt als we alle Marokkanen morgen met een strikje deporteren naar Marokko, en de moskeeën dichtmetselen, moesten we dat gewoon maar eens doen, toch?

Jarich: "Dat is natuurlijk beeldspraak Tjerk. Net zoals de tsunami."

Ik vond die beeldspraak van die hoofddoekjes die hij met wat peper en zout voor zijn ontbijt lustte nog wel getuigen van humor. Ware het niet dat hij liegt, want hij duikt weg voor diezelfde hoofddoekjes als hij vermoed dat ze hem in gaan pakken met kritische vragen.

Zelfde waarom hij niet bij Polak of Pauw en Witteman wil gaan zitten. Bang voor kritische vragen die hem zullen ontmaskeren als een xenofobe schreeuwlelijk, die Wilders.

op 10 06 2009 at 22:35 schreef Nederlander:

PVV lezers zijn aantoonbaar mensen die zich graag simplistisch laten informeren, en de mannen van het grote geld

Ja, en? Wat is je punt?

op 10 06 2009 at 22:39 schreef Henk:

Nederlander schreef: Zet je twee linkse mensen bij elkaar om een programma te presenteren dan krijg je geen neutraal discussieprogramma. De enige optie die je hebt is dan om zowel een links als een rechts iemand aan te nemen, dan zit je op zijn minst als programma een stuk dichter bij het midden.

Jij wilt blijkbaar een staatsomroep a la Berlusconi.
In Nederland mogen de omroepen gelukkig zelf nog bepalen wat ze uitzenden. Dat heet vrijheid. Blijkbaar ben jij daar tegen en wil je een van bovenaf opgelegde programmering.

Maar bij Buitenhof was bijvoorbeeld een rechtse columnist, Paul Cliteur. Toen hij er mee ophield nam Joshua Livestroo het over. Slaapverwekkend. Uiteraard lag het aan Buitenhof dat zijn contract niet verlengd werd en niet aan zijn abominabele manier van praten.

op 10 06 2009 at 22:41 schreef Nederlander:

Zelfde waarom hij niet bij Polak of Pauw en Witteman wil gaan zitten. Bang voor kritische vragen die hem zullen ontmaskeren als een xenofobe schreeuwlelijk, die Wilders. i>

Proest. Want die getructe P&W zullen ‘m toch verbaal in de hoek zetten! Stukje bij beetje zullen ze Wilders ontmantelen, opdat aan het eind van het programma aan heel Nederland zichtbaar is het een duivels persoon Wilders is en hoe gevaarlijk zijn gedachtengoed is; en iedereen ging weer braaf op de PvdA stemmen.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

op 10 06 2009 at 22:46 schreef Henk:

Wilders is gewoon een lafbek en een tegen de vrijheid. Alshij het voor het zeggen zou krijgen vliegt Clairy Polak er als eerste uit. Nadat uiteraard haar neus er afgesneden is.

Wat vind je van die oproep tot een beroepsverbod en geweldpleging, Nederlander?

op 10 06 2009 at 22:47 schreef Nederlander:

Jij wilt blijkbaar een staatsomroep a la Berlusconi.
In Nederland mogen de omroepen gelukkig zelf nog bepalen wat ze uitzenden. Dat heet vrijheid. Blijkbaar ben jij daar tegen en wil je een van bovenaf opgelegde programmering.

Wat is er ‘vrijheid’ aan om van andere mensen geld af te pakken om dit uit te geven aan programma’s die jij wil zien? Klinkt meer als dwang.

Face it: qua actualiteitenprogramma’s zijn we in Nederland al net zo eenzijdig als Italië: Één Vandaag, Netwerk, NOVA, Pauw en Witteman. Links, links, links en links.

Maar bij Buitenhof was bijvoorbeeld een rechtse columnist, Paul Cliteur. Toen hij er mee ophield nam Joshua Livestroo het over. Slaapverwekkend. Uiteraard lag het aan Buitenhof dat zijn contract niet verlengd werd en niet aan zijn abominabele manier van praten.

Als slaapverwekkende columnisten ontslagen worden, waarom is Van Jole dan nog in dienst?

op 10 06 2009 at 22:52 schreef Henk:

Gut,krijgen we dat weer ‘afpakken’. Mij geld wordt ook afgepakt om de beveiliging van een fascist te betalen.

De TROS en de AVRO hebben actualiteitenprogramma’s. En de TROS had bijvoorbeeld Wim Bosboom en Wibo v.d. Linde. Maar omdat jullie liever naar de 472-ste herhaling van Ter Land, ter Zee.. kijken werden ze afgeschaft. Dus niet zeuren.

op 10 06 2009 at 23:00 schreef vetklep:

Tjerk, als ik je zo lees lijkt het wel of je oprecht bang bent voor de nachtmerries die je schetst.
Of ben je van mening dat de elite wel weet wat het best is voor het klootjesvolk? Het klootjesvolk vindt blijkbaar van niet.
In ieder geval is de populariteit van Fortuyn destijds en Wilders nu een duidelijk signaal dat erg veel mensen het (waarschijnlijk heimelijk) welletjes vinden met een aantal thema’s.
Zodra daar eindelijk op gereageerd wordt is het niet meer nodig een proteststem uit te brengen.
Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er weer heel anders gestemd wordt lang voordat jouw nachtmerries waarheid worden. Dat vertrouwen mag je best hebben in je medenederlanders.

op 10 06 2009 at 23:05 schreef Henk:

@Nederlander, Livestroo is niet ontslagen,zijn contract werd gewoon niet verlengd? En waarom? Hij was gewoon niet om aan te horen.

Hij heeft de kans gekregen en heeft hem niet gepakt.

op 10 06 2009 at 23:11 schreef Asmodeus:

Ik zie liever ‘Dit was het nieuws’, waarin links en rechts om gelachen wordt.
Antoinette Herzenberg (Radar, Opgelicht), de vrouw van senator Niko Koffeman, daar kan ik geen opvolger van Wim of Wibo in zien. Help me eens Henk…
Ter Land, Ter Zee en in de lucht is trouwens gestopt.

op 11 06 2009 at 01:00 schreef vetklep:

Zo lang een bepaald spectrum van meningen tot verkettering en economische uitsluiting leidt, zullen die helaas (semi) anoniem verkondigd moeten worden. Daarom zal je nooit zoiets in de krant lezen van iemand die iets te verliezen heeft. Dat probeerde ik duidelijk te maken.
Vind je het zelf ook niet een beetje ondemocratisch?

op 11 06 2009 at 01:06 schreef Bert Brussen:

Het is juist heel erg democratisch als je de keuze hebt iets onder je eigen naam te zeggen.

Als je zo bang bent voor je baantje, moet je je gewoon daar mee bezig houden en niet met meningen. Meningen zijn niet voor mietjes. Je verschuilen achter allemaal huiltheorietjes en in slachtofferrolletjes maakt het er echt niet beter op hoor. Je hebt het zelf in de hand: vecht voor je mening verdomme! De democratie is ook van jou. En het gaat echt niet veranderen als je huilend op je kamertje anoniem gaat zitten tikken dat je mening wordt verketterd.

Neem een voorbeeld aan je eigen held Wilders: die heeft wel meer te verliezen dan zijn baantje. Zie je hem huilen en terugkrabbelen?

Bah! Nederlandse baantjementaliteit. Je moet PvdA gaan stemmen, daar hebben ze begrip voor kruideniertjes als jij.

op 11 06 2009 at 01:18 schreef vetklep:

Theo van Gogh durfde zijn mening wel te ventileren.
Het is inderdaad een schande, dat laffe anonieme gemopper.

op 11 06 2009 at 01:24 schreef Asmodeus:

Van Gogh en Fortuyn zijn vermoord en Ayaan Hirsi Ali werd het land uit getreiterd. Dat gebeurt hier als je lef toont, Bert.
Is de, door Smeets aangehaalde Pastors een lafaard?
zijn Multatuli of Nescio ‘mietjes’, door het schrijven onder pseudoniem?

op 11 06 2009 at 01:40 schreef diadorim:

wilders is gewoon een voortzetting van fortuyn met andere middelen. elke revolutie radicaliseert (eed in de kaatsbaan, girondijnen, jacobijnen ; kerenski, mensjewieken, bolsjewieken). dit is een meta historisch realiteit en kan net als het multiculturalisme, globalizering, oorlog tegen het terrorisme niet gestopt worden. het is een zichzelf versterkend fenomeen. úmberto eco heeft gezegd dat het multiculturalisme onvermijdelijk is, en slachtpartijen ook.

op 11 06 2009 at 01:42 schreef Asmodeus:

You gotta fight for your right… To party!!!

op 11 06 2009 at 02:39 schreef hj:

Die middelmatigheid in het openbaar bestuur is inderdaad zorgwekkend. Ik vraag me regelmatig af of die mensen op bepaalde posten nu daadwerkelijk de beste zijn die binnen een partij te vinden zijn. Waarschijnlijk niet, maar mensen met talent en een interessante baan moeten wel heel idealistisch zijn willen ze die baan opgeven en hun talent besteden aan een bestuursfunctie.

Wat je daaraan kunt doen zou ik echt niet weten. Je kunt ook moeilijk buiten de partijen om en het is hun verantwoordelijkheid om intern de juiste mechanismen te scheppen teneinde de beste mensen op de beste plekken te krijgen.

op 11 06 2009 at 07:37 schreef Hj:

Hj,

Een democratiserig van hoog naar laag zou een hoop verbeteren. Het zou een tweevoudig effect hebben. Het zou de bestaande bestuurders dwingen om naar buiten te treden en verantwoording af te leggen. Het zou partijen bovendien aantrekkelijker maken om deel te nemen aan een politiek proces.
Het is toch schrijnend dat degene die verantwoordelijkelijk is voor veiligheid en openbare orde geen verantwoording hoeft af te leggen aan de kiezer. Of kijk die wanvertoning . van de provincie Noord-holland. Zo,n bestuurslaag is toch niet meer van deze tijd.
En de hele samenleving is de laatste vijftig jaar op zijn kop gezet. Alleen de bestuurscultuur niet.

op 11 06 2009 at 07:49 schreef Huuskesgait:

Gut, gut, wat kan die Frans Smeets schelden!
Moet dit weer zo’n zelfde lynchsfeer kweken als toen tegen Pim Fortuyn?
Dan wordt het tijd voor een aangifte!
Tegen Islamfundamentalisten ben ik van Smeets nog niet zo’n stukje tegengekomen.
En Peter Breedveld: dit heb je alleen maar geplaatst om lui "lekker" tegen elkaar op te jutten, of niet? Naar goed Oud-Drugsdorpse gluiperstraditie, wil ik wedden.
Goodgoan: Huuskesgait

op 11 06 2009 at 08:03 schreef smeets:

Huuskegait,
Over de Islamfundi,s geschreven

"Het begint al bij de keuze van partner, waarbij een partner met het eigen religie-gen natuurlijk de meeste kans biedt op geestelijk ‘gezonde’ nakomelingen. In de islam is geforceerde nevenincest een veel voorkomende zaak. Meestal om hun schaars bevochten kapitaaltje niet met vreemden te hoeven delen. Voortplanting buiten hun eigen religie is helemaal taboe. Hoezo geen selectie? Tot op hun sterfdag blijven ze hiermee bezig. En voor ons volgt er de hel? "

Zit niet zo te janken alsof die Wilders met zijn tere huidje bescherming geniet. Maar maak je geen zorgen. In Wildersland mag je zeker heel veel aangiftes doen en klikken. Even geduld nog..

op 11 06 2009 at 08:44 schreef Johan van Dijk:

Prachtige column! Spijker, kop.
In Wildersland is kunst ook verboden als dat niet gepaard gaat met het ophemelen van de Grote Leider, zie de meningen van de PVV-taliban inzake een kunstwerk waarvan de kunstenaar zo vrij was om Mekka aan Calvijn te binden :
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/06/koster_woest_over_kunstwerk.html

op 11 06 2009 at 08:52 schreef Johan van Dijk:

"Theo van Gogh durfde zijn mening wel te ventileren.
Het is inderdaad een schande, dat laffe anonieme gemopper. "
"Van Gogh en Fortuyn zijn vermoord en Ayaan Hirsi Ali werd het land uit getreiterd. Dat gebeurt hier als je lef toont, Bert."

Ooit weleens van karma gehoord?
Wat je zaait zul je oogsten?
Maw; ongeacht of zij de vrijheid hadden om alles te zeggen en niet daarom vermoord te worden, als je constant bezig bent om de duivel uit te nodigen om te eten, moet je niet raar opkijken als ie op een dag echt verschijnt en met een grotere vork komt aanzetten.
En Ayaan heeft over van alles en nog wat gelogen, zij hoefde helemaal niet het land uit maar aangezien zij vanwege die leugens totaal ongeloofwaardig bleek en hierdoor de Nederlanders feitelijk niet meer onder ogen kan zien is zij zelf, wederom, gevlucht.

op 11 06 2009 at 08:54 schreef Peter:

Hé, die rel bewijst dat Wilders en de Haatbaarden echt twee kanten vormen van dezelfde medaille. Want eerder deze week uitte een caprafutuant zijn ongenoegen al over het kunstwerk.

Wilders en de extremistische islam, samen tegen de vrijheid.

op 11 06 2009 at 08:55 schreef Johan van Dijk:

Sorry Peter, misschien klink ik nu heel dom maar wat is een caprafutuant?

op 11 06 2009 at 09:05 schreef Johan van Dijk:

Over het mengen van stijlen gesproken, net in die pleurisregen bedacht ik me dat een luchtdoorlatende en waterbestendige burqa met plastic vizier voor iedereen op zo’n dag als deze een uitkomst moet zijn.
Helaas zou de maker ervan in Wildersland meteen op het schavot moeten..

op 11 06 2009 at 09:09 schreef Henk:

Blasfemie mag ook al niet in Wildersland: http://www.ad.nl/binnenland/3280735/Fortyunfans_bedreigen_veilinghuis.html

op 11 06 2009 at 09:23 schreef Henk:

Theo van Gogh is niet vanwege zijn mening maar vanwege het maken van de film van Hirsi Ali, Submission, en Hirsi Ali is door dom-rechts, Verdonk en Nawijn, het land uitgepest. De VVD, haar eigen partij, stak geen poot voor haar uit toen het er op aan kwam.

op 11 06 2009 at 09:23 schreef Johan van Dijk:

Zij heeft toch echt zelf gekozen om naar Amerika te gaan Henk.
En dat heeft ze gedaan omdat haar imago hier kapot en dat is niet aan de VVD te danken maar aan haar zelf. Zij is namelijk in haar eigen rechtse zwaard gevallen, evenals Rita Verdonk later.
En wat Theo betreft, ik weet zeker dat hij die film niet gemaakt had als hij daar niet voor de volle 100% achter stond.

op 11 06 2009 at 09:57 schreef Henk:

Natuurlijk heeft Hirsi Ali er zelf voor gekozen, maar het waren wel Verdonk en Nawijn die de trekker overhaalden.

Van Gogh stond niet 100% achter de film. Hij vond het een slecht script. Maar hij deed het omdat hij vond dat hij het verzoek van Hirsi Ali niet kon weigeren.

op 11 06 2009 at 09:58 schreef Henk:

Aanvulling: hij vond het als cineast een slechte film.

op 11 06 2009 at 10:24 schreef Peter:

Caprafutuanten, volgens de Dikke Bouazza, zijn mannen die geslachtsverkeer hebben met het herkauwende zoogdier dat tot de familie van het hoornvee behoort en gekenmerkt wordt door naar achter gekromde horens en dat als tam huisdier over de gehele wereld verspreid is.

op 11 06 2009 at 10:43 schreef Johan van Dijk:

Het was Ayaan die op een leugen was betrapt.
Dat is haar eigen schuld.
En zij was het die volgens haar eigen partijlijn en gedachtegoed is veroordeeld nadat zij was betrapt op die leugen, het gedachtegoed dat illegalen en liegende asielzoekers linea recta terug wil sturen.
Ook voor die politieke richting heeft Ayaan zelf gekozen, wederom eigen schuld.
Eigenlijk heeft Befehl-ist-Befehl Verdonk nog mededogen gehad met haar omdat zij uit dezelfde partij kwam, denk ik.
Een Groen Linkser had in die situatie zijn paspoort moeten inleveren bij Rita, zonder hem dan ook terug te krijgen..

En wat Theo betreft, wist niet dat ie dat heeft gezegd en nu ik dat lees denk ik dat hij dat enkel heeft gezegd om geen verantwoordelijkheid te dragen voor de film aangezien het inderdaad een slechte propaganda-film was.
Laf, opportunistisch en naïef tegelijk van Theo aangezien ie dan had moeten doen wat alle regisseurs die zich schamen voor hun werk op zo’n moment doen; een pseudoniem nemen.
Maar in plaats daarvan wilde hij er tot op een bepaalde hoogte wel mee geassocieerd worden zonder dat hij met de boodschap zou worden geassocieerd.
Onbegrijpelijke actie eigenlijk.
Volgens mij enkel te verklaren door te stellen dat ie zijn lul achterna liep.

op 11 06 2009 at 10:50 schreef Johan van Dijk:

Ooohhh dat betekent het!
Wel een mooie benaming, veel mooier en beter dan geitenneuker.
Wist je overigens dat al dat gelul daarover in een moslim-context op een verkeerde vertaling van een rede van Khomeini is gebaseerd?
Die stelde dat het onrein was om het met een ongestelde vrouw te doen en dat je als je zoiets doet dan net zo goed een geit kon pakken.
Dit om aan te geven hoe verwerpelijk het is om zoiets te doen maar zeker niet om mannen aan te sporen om geiten te pakken.
Wat niet wil zeggen dat er geen mensen bestaan die aan bestialiteiten doen.

op 11 06 2009 at 10:52 schreef Peter:

Dat het om een verkeerde vertaling zou gaan, is eens paginagroot in de NRC verkondigd, en twee weken later gedebunkt in een klein stukje ergens achterin de krant op een linkerpagina.

op 11 06 2009 at 11:01 schreef vetklep:

Wat is gedebunkt? Dat het om een verkeerde vertaling ging of het bericht dat het om een verkeerde vertaling ging?
M.a.w. Heeft de ayatollah het gezegd of niet?

op 11 06 2009 at 11:18 schreef Peter:

Dat hele verhaal, waarin zelfs het bestaan van het boek, waarin Khomeini voorschrijft wat te doen met een dier waar seks mee is bedreven, ontkend wordt, is in een reactie weerlegd. Maar ik herinner me de details niet meer zo en kan het op Internet niet vinden.

Wat ik wel vond is dat Khomieini kennelijk niet adviseert om het met een dier te doen als je vrouw ongesteld is, zoals her en der wordt beweerd. Het feit dat hij regels opstelt in geval iemand is klaargekomen in een geit of schaap, bewijst evenwel dat de praktijk blijkbaar die regels noodzakelijk maakt.

Daar slaat dat ‘geitenneuker’ dan ook op, dat moslims zelfs daar regeltjes voor hebben bedacht.

op 11 06 2009 at 11:59 schreef vetklep:

Van die regels omtrent een volgeblaft schaap word je ook niet vrolijk.

op 11 06 2009 at 12:10 schreef Asmodeus:

Correctie: Hertsenberg.
Een vakvrouw overigens, lekker streng tegen telecom-providers, Scheringa’s woekerpraktijken en dierenbeulen.
Geen boegbeeld voor het volk dat elkaar haast dood drukt om een ‘Muziekfeest op het plein’ bij te kunnen wonen. Joling zien en sterven.

op 11 06 2009 at 12:19 schreef Bert Brussen:

Ik herken mijzelf niet zo in deze foto. Mijn lul is groter.

@Nederlander: HAHAHAHA! FRANS SMEETS IS EEN LINKSE FLAPDROL!!!11!!!!!

/striemende argumenatie

op 11 06 2009 at 12:26 schreef Bert Brussen:

op 10 06 2009 schreef vetklep:

Ik zou zelf nooit onder mijn echte naam in een krant iets pro-pvv’s durven zeggen. Ik doe namelijk iets met media en ik heb niet de ambitie mijn inkomen te decimeren. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daar ben ik bepaald niet uniek in.

Gewoon een sneue lafbek dus. Nuff said. Zielige kruidenier.

Ik weet zeker dat je in Wildersland wel anoniem de trekker mag overhalen hoor. Kun je jezelf daarna lekker vrijpleiten.

Manmanman, nephelden zoals jij zouden ze direct met naam, toenaam en foto op het internet moeten publiceren. Kleine zilige rukker dat je er bent> "Ik ben voor de PVV maar ik durf dat niet hardop te zeggen". En dan wel gaan janken als iemand anders de boel niet snel genoeg voor elkaar heeft.

Laat me raden: je bent ook kippenhouder?

op 11 06 2009 at 12:28 schreef Bert Brussen:

Face it: los van het PVV-kader zijn er eigenlijk geen rechtse roeptoeters die ook lef genoeg hebben zichzelf te laten zien.

En maar anoniem jammeren en stampvoeten in hun fora, maar hun nek uitsteken, ho maar.

Wat dat betreft moet je voor het minder lafhartige volk gewoon bij links zijn.

Wat mij betreft is iedereen anoniem met een grote bek over de samenleving per definitie gediskwalificeerd.

op 11 06 2009 at 12:46 schreef Max J. Molovich:

Schitterend stuk.

op 11 06 2009 at 13:01 schreef Johan van Dijk:

Dat stuk uit het NRC ken ik jammer genoeg niet, is aan mij voorbijgegaan. Ben er nu net naar op zoek geweest, naar de oorspronkelijke tekst, om het aan een Iraanse vriend van me te geven, om het voor me te vertalen, helaas vind ik enkel vertalingen hiervan op anti-islam sites zoals jihadwatch.
En dat vind ik dan weer niet echt objectief.
Mocht iemand weten waar het originele transcript staat dan hoor ik dat graag.

op 11 06 2009 at 13:26 schreef Asmodeus:

‘Volgens mij enkel te verklaren door te stellen dat ie zijn lul achterna liep.’

Dat zal het zijn Johan. Theo’s lul en Ayaan’s karma, een dodelijke cocktail. Wat een mensenkennis.
Nekschot heeft zeker ook een slecht karma?

op 11 06 2009 at 13:40 schreef Asmodeus:

Hans Teeuwen, wat ‘lees’ je in hem?

op 11 06 2009 at 14:06 schreef Max J. Molovich:

Karma. Inderdaad wel eens van gehoord. Maar karma stond echt even de andere kant op te kijken toen Theo van Gogh een brief aan Hirsi Ali op z’n borst geprikt kreeg.

Voorts ben ik van mening dat Van Gogh is vermoord omdat hij een makkelijk doelwit was. Mohammed B. wilde Nederland ontwrichten met een terroristische daad. Daarvoor wilde hij Hirsi Ali vermoorden, maar omdat zij te goed beveiligd werd, besloot hij een brief aan haar op de elke dag dezelfde route fietsende Van Gogh te prikken.

op 11 06 2009 at 14:46 schreef vetklep:

Vrijheid van meningsuiting is slecht voor je karma.

op 11 06 2009 at 15:04 schreef Tjerk:

In Wildersland (Cloud Cuckoo-land is een beter woord) is de sociaal-democratie een uitvinding van Hitler, die zo snel mogelijk vervangen dient te worden door een kapitalistische politiestaat.

Op GeenCommentaar scheuren ze een nieuw aarsgat in het intellectuele corpus van Duns Ouray.

op 11 06 2009 at 15:46 schreef Asmodeus:

Eens met Max.
Een detail dat mij opviel is dat zowel Bouyeri in de brief als Van Gogh (op zijn site en in ‘Allah weet het beter’) haar naam onjuist spellen. Hirschi Ali. Het is speculatie, maar zou er op kunnen duiden dat Mo Theo’s werk kende.

‘Maw; ongeacht of zij de vrijheid hadden om alles te zeggen en niet daarom vermoord te worden, als je constant bezig bent om de duivel uit te nodigen om te eten, moet je niet raar opkijken als ie op een dag echt verschijnt en met een grotere vork komt aanzetten.’

Satan, schuif maar aan. Heb je zijn telefoonnummer of e-mailadres voor me, moraalridder Van Dijk?

‘En Ayaan heeft over van alles en nog wat gelogen, zij hoefde helemaal niet het land uit maar aangezien zij vanwege die leugens totaal ongeloofwaardig bleek en hierdoor de Nederlanders feitelijk niet meer onder ogen kan zien is zij zelf, wederom, gevlucht.’

Ze is door haar buren haar appartement uitgeprocedeerd. Bij een andere woning in Nederland was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. Heeft niks met leugens te maken, wel met de lafheid van Nederland.
Horen, zien en zwijgen… Anders komt de duivel.

op 11 06 2009 at 16:39 schreef Johan van Dijk:

"Nekschot heeft zeker ook een slecht karma? "
Dat denk ik wel. Ondanks dat ie zijn werk na dat gedoe met de politie heeft aangepast en wat breder van opzet is gaan werken kan ik uit de negatieve fixatie met moslims, links en allochtonen opmaken dat ie in ieder geval geen goed karma heeft.
Was ook wel te zien bij de Netwerk-reportage, waarin we een kijkje kregen van zijn huis.
Wat er toch echt uitzag als het huis van een eenzame arme sloeber waarmee het niet voor de wind gaat; karma.

"Hans Teeuwen, wat ‘lees’ je in hem?"
Niks bijzonders, zijn humor is niet echt my cup of tea. Heb ik overigens ook bij A. van Duijn en vele andere zogenaamde cabaretiers.

"Vrijheid van meningsuiting is slecht voor je karma."
In sommige gevallen wel ja. En dat is altijd al zo geweest in de geschiedenis van de mensheid.
Als je je uit frustratie enkel richt op de tekortkomingen van anderen terwijl je zelf niks positiefs bijdraagt om die problemen integer op te lossen, dan moet je niet raar opkijken als die tirades worden opgepikt door iemand die erger gefrustreerd is en verder gaat dan het woord.
Een soort actie, reactie zeg maar die eerder negatieve gevolgen heeft omdat negativiteit het uitgangspunt is.

"Satan, schuif maar aan. Heb je zijn telefoonnummer of e-mailadres voor me, moraalridder Van Dijk?"

Moraalridder? Tegenwoordig is politieke incorrectheid politiek correct, wat dat betreft ben ik dus zeker geen moraalridder, volgens de huidige moraal dan.
Ik heb het trouwens over natuurwetten.
Mensen ontmenselijken en beledigen tot op het bot zal beantwoord worden en de kans is dan altijd groot dat het gedaan wordt door een gek.
Sterker nog,een ieder die staat voor iets, of het nou positief of negatief is, trekt ook negatieve aandacht.
Genoeg voorbeelden van hele goede mensen die het loodje hebben moeten leggen omdat zij voor vrede en goede verstandhoudingen waren.

"Ze is door haar buren haar appartement uitgeprocedeerd. Bij een andere woning in Nederland was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. Heeft niks met leugens te maken, wel met de lafheid van Nederland."

Zij had ook makkelijk een vrijstaand hutje op de hei kunnen vinden.
Dik beveiligd en dicht bij de natuur.
Ik zou haar ook kapot procederen als zij opeens op kosten van de staat als mijn buurvrouw komt wonen in een appartement waar ik dik voor heb betaald terwijl ik opeens geconfronteerd wordt met allemaal body-guards die 24-7 door de gang lopen en het feit dat de hele flat doelwit kan zijn vanwege haar politieke ideeën waar ik niet achter sta.
Heb namelijk niet dat huis gekocht om solidariteit aan wie dan ook te tonen.
En dat heeft niks met lafheid te maken.

op 11 06 2009 at 17:15 schreef Bert Brussen:

zijn Multatuli of Nescio ‘mietjes’, door het schrijven onder pseudoniem?

En zelfs vandaag de dag weten we nog steeds niet wat de echte namen zijn van deze laffe bange scribenten…

op 11 06 2009 at 17:27 schreef Asmodeus:

Karma, de hindoes en hun kastenstelsel weten er alles van. Zegt het begrip ‘paria’ Johan iets? Ook een kwestie van karma…

‘Ik heb het trouwens over natuurwetten.’
Blavatsky en Steiner ook, maar om dit wetenschap te noemen. Eerder kwakzalverij.

op 11 06 2009 at 17:31 schreef Asmodeus:

Zullen we over Kluun maar verder zwijgen, Bert?

op 11 06 2009 at 17:31 schreef JantjePietje:

http://www.maxpam.nl/2009/06/zo-preuts-zijn-die-taliban-niet/
Niettemin is In handen van de Taliban een heel raar boek. Een beetje een zielig boek ook, want Wilders heeft wel degelijk gelijk met zijn opmerking in de Kamer dat Joanie de Rijke haar verkrachting vergoelijkt met allerlei opmerkingen over het respect dat zij toch ook van die Taliban-commandant heeft ondervonden. Hoewel Ghazi Ghul zijn eigen vrouw er maar al te graag had bijgehaald voor een triootje, vindt mevrouw De Rijke het toch van egards getuigen dat hij speciaal voor haar een koekje bij de thee serveert. In een interview met deze krant zei De Rijke dat zij haar ervaringen graag wilde “nuanceren”, dat “dingen nu eenmaal naast elkaar bestaan” en dat het bij mannen in alle culturen voorkomt “dat zij de hormonen niet onder controle hebben”.

Direct na het interview kwam onder de kop “Postmodern geleuter in een christelijk jas” een snerpende reactie uit onverdachte hoek. In Trouw wees Elma Draijer erop dat mevrouw De Rijk een duidelijk slachtoffer is van Stockholm-syndroom, het verschijnsel waarbij de slachtoffers van gijzelingen achteraf verklaren dat de daders eigenlijk mensen zijn met een nobele inborst, die geen andere keus hadden. Volgens Draijer toont het boek van Joanie de Rijke opnieuw aan “hoe diep de postmoderne moraal is ingedaald. Er bestaat geen goed, er bestaat geen kwaad. Wat jij vrijheidsberoving noemt, noem ik gastvrijheid. Wat jij een ordinaire verkrachter noemt, noem ik een man die last heeft van zijn hormonen. Wat jij een dader noemt, noem ik een slachtoffer”.

Een treffende opmerking van Draijer. Toen ik onlangs een aantal stukken las over de oorlogsmisdadiger Demjanjuk kwam ik de opmerking tegen dat Damjanjuk zelf ook een slachtoffer was. Was hij niet min of meer bij toeval als kampbewaker in Sobibor terechtgekomen? Bij Joanie de Rijke lees je: “Ik wil de Taliban niet afschilderen als monsters. Ik ben ook niet kwaad op Ghazi Ghul. Hij heeft me per slot van rekening in leven gelaten”.

In leven gelaten!

Dat is werkelijk wel heel edelmoedig van die Ghul. Een normale vrijheidstrijder zonder een greintje fatsoen zou Joanie niet alleen verkracht hebben, maar hij zou haar ook hebben gemarteld en gedood. Gelukkig maar dat er nog eerlijke, keurige verkrachters bestaan.

Het lijkt mij aannemelijk dat de column van Elma Draijer de inspiratiebron is geweest voor de opmerkingen van Wilders. Helaas kwam het in de Kamer niet tot een debat over het verval van zeden onder de (linkse) elite, door Draijer ook wel “het modieuze glibberdenken” genoemd. Zo’n debat had ik graag willen meemaken.

Toen Femke Halsema als een ware nazaat van juffrouw Laps opriep tot schaamte, kwam er van zo’n gedachtewisseling niets meer terecht en kon Wilders rustig mokken dat hij geen millimeter zou wijken. Nederlandse politici, je zou je er bijna voor schamen.

op 11 06 2009 at 17:58 schreef leo schmit:

Wat betreft "caprafutuant’ en Peter’s opmerking:

‘Het feit dat hij (Khomeini) regels opstelt in geval iemand is klaargekomen in een geit of schaap, bewijst evenwel dat de praktijk blijkbaar die regels noodzakelijk maakt."

T.E. Lawrence in ‘Seven Pillars of Wisdom’ (1927) maakt een onderscheid tussen ‘hearth’ Arabs en de ‘shepherds’ in het wilde bergland en de woestijn:

Blz 203 in de Dell pocket ed. van ‘Seven Pillars’

"For the ordinary Arab the hearth was a university about which their world passed and where they heard their best talk, the news of their tribe, its poems, histories, love tales, lawsuits and bargainings. By such constant sharing in the hearth councils they grew up masters in expression, dialecticians, orators, able to sit with dignity in any gathering and never at a loss for moving words."

Lawrence beschrijft vervolgens de ‘shepherd’:

" The shepherd missed the whole of this. From infancy they followed their calling, which took them in all seasons and weathers, day and night, into the hills and condemmed them to loniness and brute company. In the wilderness, among the dry bones of nature, they grew up natural, knowing nothing of man and his affairs; hardly sane in ordinary talk; but very wise in plants, wild animals, and the habits of their own goats and sheep, whose milk was their chief sustainance. With manhood they became sullen, while a few turned dangerously savage, more animal than man, haunting the flocks, and finding the satisfaction of their adult appettites in them, to the exclusion of their more licit affectations."

Het grote aantal komma’s is van Lawrence. Lawrence had nog veel meer interessante observaties over het Arabische die ook nu nog licht werpen op de situatie in het MO.

Maar helaas kennen we ‘Lawrence of Arabia’ alleen van de baggerfilm die eind jaren 60 met de dandy Omar Shariff werd gemaakt.

op 11 06 2009 at 18:16 schreef Tjerk:

Over de portretteringen van de nobele bedoeïnenhoofdman door Omar Sharif gesproken: Ik zie ineens een verfilming van ‘In Handen van de Taliban’ voor me met Charlize Theron en Ghassan Massoud in de glansrollen:

op 11 06 2009 at 18:52 schreef vetklep:

Johan:
Ik zie vrijheid van meningsuiting anders.
Als ik me bijvoorbeeld openlijk afvraag waarom we in Nederland van alle culturen die de wereld rijk is uitgerekend de meest primitieve en ongezellige in enorme hoeveelheden binnenhalen, leidt dat er echt niet toe dat iemand geweld gaat gebruiken. Wie dat wel doet is gestoord en had om die reden lang daarvoor al professionele aandacht moeten krijgen.
Ik denk dat het juist hoog tijd is dat we dat soort dingen eindelijk gewoon eens moeten kunnen zeggen.
Voor Fortuyn kon je in vertrouwde kring weldenkende mensen de meest ongenuanceerde en gefrustreerde dingen horen zeggen.
Dat angstige taboe leidt juist tot het geniepig opkroppen van ergernis en uiteindelijk misschien wel tot excessen.
Ik denk dat je je eerder zorgen moet maken om de mensen die angstvallig zwijgen.

op 11 06 2009 at 19:06 schreef p.wielaard:

Het fenomeen Wilders kon alleen maar tot wasdom komen door de fouten die anderen hebben gemaakt.
Er moest vroeg of laat wel een Wilders opstaan om de (terechte) woede en angst te verwoorden. Al die betweters die ons nu met een enorme berg woordendiaree proberen uit te leggen dat het aan de boodschapper ligt, zullen nog raar op hun correcte neus kijken.

op 11 06 2009 at 20:10 schreef dercks:

mislukt achterhoedegevecht van de rukker

op 11 06 2009 at 23:52 schreef bottehond:

Geinige inkijk in het denken van de Gutmenschen en islamapologeten.

@ Peter
Goeie zet, die grotepikken pica’s. Ik kijk er steeds gefascineerd naar. Houd jij daar zelf van, Peter? Of is dat om de Bouazzas een plezier te doen?

op 11 06 2009 at 23:54 schreef bottehond:

op 11 06 2009 schreef Tjerk:

Überlol!
Heb je dit gelezen? Ook leuk!
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8599

op 11 06 2009 at 23:56 schreef bottehond:

Knutselaar Frans Smeets heeft besloten om zijn baard te laten staan en kniebeschermers aan te schaffen.

Wedden van niet. Jij kunt je wellicht overgeven en daar van genieten, je bent veel te Vrijheidsminnend om je blijvend te onderwerpen.
Net als Arthur van Amerongen ondervond.
Wrom schrijft die eigenlijk niet voor Frontaal Naakt?
Gezonde oerhollands nuchtere doch frivole tegengeluiden.

op 12 06 2009 at 02:36 schreef Tjerk:

@Bottehond,

Dat stuk vind ik niet zo indrukwekkend. De schrijver stelt dat over de verkrachting van Joanie de Rijke twijfels blijven bestaan, om vervolgens een bekende psychiater aan te halen dat het variëren in verschillende weergaves van het gebeurde een veelvoorkomend patroon is bij verkrachte vrouwen, en waarin de Rijke vooral afgerekend wordt op haar witblonde haren & ronde appelwangetjes.

De Rijke was blijkbaar geloofwaardiger geweest als ze het op nationale TV op een hartverscheurend wenen had gezet.

‘Janken zul je, kreng! Laat die mascara uitlopen en die handen trillen als je een beetje geloofwaardig wil zijn als verkrachtingsslachtoffer! Hete tranen, bevende lippen en onwillekeurige spasmen in die pofferige wangen van je, willen we zien! Emotie! This is TV, woman!

op 12 06 2009 at 09:28 schreef Asmodeus:

‘Gezonde oerhollands nuchtere doch frivole tegengeluiden.’
Vooral als ik hutspot gegeten heb…

op 12 06 2009 at 09:42 schreef Asmodeus:

Geen klankschaal nodig!

op 12 06 2009 at 09:57 schreef Thon:

Blij dat bottehond een über marginaal mannetje is. Een bruinhemd van het zuiverste water.

op 12 06 2009 at 10:50 schreef Asmodeus:

‘Blij dat bottehond een über marginaal mannetje is.’
Spreek voor jezelf, piskijker.

op 12 06 2009 at 10:58 schreef mpee:

PVV : "When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all What’s that, what’s that?"

http://www.youtube.com/watch?v=QmCJ3TW2hqA

op 12 06 2009 at 14:41 schreef bottehond:

op 12 06 2009 schreef Thon:

Stakker. Je mediocre brein is kennelijk tot weinig meer in staat dan zulke onnozele Godwins de draad in te smijten.

op 12 06 2009 at 15:10 schreef Peter:

Zelf ben je toch ook niet vies van een Godwinnetje hier en daar, Bottehond.

op 14 06 2009 at 01:12 schreef Huub:

@Peter Wilders zelf is de grootste Godwin gebruiker, met z’n mein Kampf geneuzel. Maar dat mag je niet zeggen van de rechtse kerk.

Verder vind ik Wilders’ gescheld tegen de elite altijd potsierlijk.De man heeft nog nooit buiten Den Haag gewerkt en is zelf als partij carrièretijger de politiek ingekomen. Dan kun je best voortschrijdend inzicht hebben, maar je kunt niet doen alsof dat je niet op dezelfde manier als ene willekeurige CDA-er bekend bent geworden.

op 14 06 2009 at 16:50 schreef Mark:

Je kunt op Wilders kankeren wat je wilt, maar hij is wel de enige die de intentie heeft problemen op te lossen. Het komt door die starre kliek (de linkse elite) dat we het daarmee moeten doen: “iemand die de intentie heeft”… want de rest zit inderdaad maar wat baantjes te verdelen en te zeveren over de multiculturele heilstaat die al lang op sterven na dood is. Ik denk dat kankeren wel op zijn plaats is, maar kanker dan op die linkse elite, die heeft het er namelijk zelf naar gemaakt.

op 14 06 2009 at 18:54 schreef Mart van de Wege:

@Mark:

Hoe wil Wilders de problemen dan oplossen?

Ik heb tot nog toe nog niet 1 ding van hem gehoord dat in de praktijk toe te passen zou zijn, zonder dat Nederland een hele rits verdragen opzegt en/of de Grondwet ingrijpend wijzigt.

Kom maar eens met voorbeelden, zou ik zo zeggen.

Mart

op 16 06 2009 at 12:39 schreef Mark:

Nou Mart, dan heb je niet opgelet. Bv: (Draaideur)-Criminelen met een dubbele nationaliteit uitzetten. Ik vind het een fantastisch idee. Het is goedkoper dan opsluiten en je bent ervan af. Een ander voordeel is dat ze waarschijnlijk elders veel gelukkiger zijn, want hier weten ze zich toch niet aan te passen. Een win-win situatie dus. Je kan ze ook die uitkering afnemen, want dat is toch het enige dat ze hier houdt. Of deze: Minimumstraffen invoeren zodat een kinderverkrachter niet wegkomt met een dagje schoffelen. Het is even geniaal als eenvoudig. Dat maakt dan dat mensen GW een populist noemen, maar ik geloof er zeker in dat die maatregelen werken. En wat wil de rest/de kliek/de onnozelen: de rest heeft het over “hulpverlening” en over “subsidie”. Nou, mijn reet, moet ik daar aan meebetalen? Degene die hulp nodig heeft is degene die beroofd of bespuugd is, maar die krijgt het niet. Ik ben het niet altijd met GW eens. soms draaft hij door, maar wat mij betreft krijgen zijn ideeen een kans.

op 16 06 2009 at 17:51 schreef Mart van de Wege:

@Mark,

En bij je eerste voorbeeld is het gelijk raak. Hoe dacht je dat dat in de praktijk uitgevoerd gaat worden? Leg dat eens uit?

En nee ‘gewoon uitzetten’ werkt niet. Dat kan namelijk helemaal niet, tenzij we een portie verdragen opzeggen en de Grondwet ingrijpend wijzigen.

Oftewel, het is gewoon kretologie voor de tribune, want ik heb van Wilders nog geen constructief voorstel gehoord hoe hij dit punt gaat aanpakken.

Mart

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS