Home » Archief » Complotgekken


[19.01.2010]

Complotgekken

Barracuda

wn13

Het complotkippenhok was de afgelopen 24 uur in paniek omdat De Balie in Amsterdam gisteravond een discussie organiseerde onder de titel ‘Wetenschappers over het geloof in complotten’: ‘Het KennisCafé kijkt met open vizier naar de ontstaansgeschiedenis, de politieke belangen en het winnende recept voor een succesvolle complottheorie.’

Volkskrant-journalist Martijn van Calmhout ging in gesprek met cultuursocioloog Stef Aupers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, psycholoog Jan-Willem van Prooijen van de VU Amsterdam en historica/Amerikanist Markha Valenta van de UvA.

Het is altijd weer vermakelijk om te zien hoe complotters volledig over de rooie gaan wanneer hun heilige huis van zelfverzonnen zekerheden dreigt te worden aangetast. De aanval: op voorhand heel hard en vooral heel dom schreeuwen. Roepen dat alle kul die je ooit verkondigd hebt, is uitgekomen dan wel bewezen, stellen dat ‘deep down al die “serieuze wetenschappers” toch een heeeeeeeeel klein beetje gaan twijfelen, zeker als mensen uit het publiek een paar snoeiharde feiten lanceren’, ja zelfs dat de ‘brainwash main stream media direct betrokken zijn bij de 911 met hun TV-Fakery‘.

Kortom: ongeveer iedere complotgek in Nederland en daarbuiten reageerde. En ze trokken ook allemaal naar Amsterdam om die botte koppen eens goed de les te lezen.

Maar uiteindelijk werd het een ronduit milde avond, waarbij het niet eens ging om het ontkennen van complotten of het belachelijk maken van complotters, maar om de sociologische en psychologische verklaring van het fenomeen. Stef Aupers noemde bijvoorbeeld als redenen van het geloven in complotten het wantrouwen van de overheid, de tegenstrijdige verklaringen van experts en de ondoorgrondelijkheid van de bureaucratie.

We leerden ook dat wie gelooft in orde juist denkt dat de CIA achter 9/11 zit. Zelfs journalist Martijn van Calmhout stelde zich kwetsbaar op, en liet de weer luidruchtig aanwezige Micha Kat uitspreken. De complotters werden in hun waarde gelaten en alleen Jelle Reumer mocht op zijn beste Bomans helemaal op het einde wat satire bedrijven.

De belangrijkste vraag van de avond was of complotters ook daadwerkelijk op zoek gaan naar falsificatie van hun theorieën (oftewel: schiet gaten in je eigen theorie, be your own debunker) en dus niet alleen naar de bevestiging van hun vermoedens. De complotters zeiden van wel, maar uit hun reacties bleek niet zelden het tegendeel.

Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica. Meer op zijn weblog.

Barracuda, 19.01.2010 @ 12:29

[Home]
 

31 Reacties

op 19 01 2010 at 12:36 schreef yurp:

Vanmorgen bij Goedemorgen Nederland werd er een en ander uitgelegd over de achtergronden van complotdenken. Dat kwam op mij verdomd veel over als een soort religie. Een soort van zingeving bij zinloze gebeurtenissen. In plaats van God of de duivel aan te wijzen als verantwoordelijke worden andere authoriteiten aangewezen.

op 19 01 2010 at 12:52 schreef Benech:

Maar Yurp, je weet toch dat de duivel heel geniepig is en zich heel goed kan vermommen?

op 19 01 2010 at 13:35 schreef Jarich:

“De belangrijkste vraag van de avond was of complotters ook daadwerkelijk op zoek gaan naar falsificatie van hun theorieën”

Dat is dus het punt. Het is niet zo dat complottheorieën per definitie onjuist zijn, maar hun juistheid is volledig ongecorreleerd met de overtuigdheid van degene die erin gelooft.

op 19 01 2010 at 13:48 schreef babs:

Ik geloof zelf op zijn tijd wel in een complotje. Bij mij komt het door een milde vorm van paranoia in combinatie met een drang antwoorden te vinden op vragen en een vermogen tot het zien van verbanden.

Over complotten heeft Umberto Eco een aardig boek geschreven. Ik ben het oneens met de conclusies van Eco (kort door de bocht: complotten creeren een eigen werkelijkheid en zijn daardoor per definitie gevaarlijk. Niet doen dus), maar het blijft een uitstekende analyse hoe het in zijn werk gaat.

op 19 01 2010 at 16:15 schreef Terrebel:

Ik geloof niet in complot-theorieën. Wél in complotten.

op 19 01 2010 at 17:28 schreef p.wielaard:

@ Yurp. Die vergelijking met religie klinkt heel plausibel. Ik ken twee echte “believers” of aluhoedjes, zoals ze ook worden genoemd. Op het eerste gezicht zijn het volstrekt normaal functionerende personen (net als veel hardcore gelovigen). Maar toch zit er een steekje los. Net als bij een computervirus. Het programma draait wel, maar toch is er wat mee.

op 19 01 2010 at 20:25 schreef Benech:

Volgens mij is de term “complottheorie” op voorhand al onjuist. Complothypothese, of afhankelijk van of je er wel of niet in gelooft: complotdogma.

op 19 01 2010 at 21:04 schreef MNb:

Hoeveel heeft de AIVD je betaalt om dit stukje te schrijven, Barracuda? En nee, ontkennen bevestigt alleen maar dat je in dienst bent van die club.

op 19 01 2010 at 21:06 schreef MNb:

Gvd, betaalt moet met een d.

op 19 01 2010 at 22:07 schreef leo schmit:

Cass Sunstein gaat in opdracht van Obama het komplotdenken aanpakken, middels infiltratie en interne ondermijning. Sunstein weet dat ontkenning alleen maar bevestigend werkt. Deze infiltratie strategie vertoont overeenkomsten met de Hasbara campagne van Irgun op het internet, dat tot doel heeft beschuldigingen van haar oorlogsmisdaden te ontzenuwen.

Cass Sunstein, a Harvard law professor is co auteur van “Conspiracy Theories: Causes and Cures”. Hij pleit voor infiltratie via “chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine” those groups.”

Sunstein is hoofd van het Bureau Informatie en Regelgeving (“overseeing policies relating to privacy, information quality, and statistical programs,”). Hij wordt getipt als kandidaat voor de Supreme Court in de VS.

Sunstein’s article zegt: “our primary claim is that conspiracy theories typically stem not from irrationality or mental illness of any kind but from a ‘crippled epistemology,’ in the form of a sharply limited number of (relevant) informational sources.”

Met “crippled epistemology” bedoelt Sunstein dat mensen die in komplotten geloven slechts over een beperkt aantal betrouwbare informatie bronnen beschikken. De bronnen die ze wel vertrouwen moeten volgens hem geinfiltreerd worden.

Hij noemt dit de strategie van ‘cognitive infiltration’

Het artikel staat in “Journal of Political Philosphy in 2008” en wordt besproken door Mark Estrin op de ‘Rag Blog’.

Ik heb het van derde bron en kan alleen deze link verschaffen:
http://rawstory.com/2010/01/obama-staffer-infiltration-911-groups/

Sunstein wil bloggers verantwoording laten afleggen voor hun posts en de commentaren van bezoekers: “he wants to hold blogs and web hosting services accountable for the remarks of commenters on websites while altering libel laws to make it easier to sue for spreading ‘rumors,'” zo schreef Ed Lasky at American Thinker.

PS. Sunstein is ook de bedenker van ‘liberal patronage’ volgens welke theorie mensen zich vrijwillig onder voogdij plaatsen. Amerika-man Frans Verhagen heeft hierover geschreven. Dat idee (vrijwillige bevoogding) heeft hier ook aangeslagen. Als voorbeeld geldt de donor codicile van minister Klink (volgens Verhagen een Sunstein- adept net als meer leden van ons cabinet) volgens welk ‘geen actie toestemming’ betekent. Het principe van ‘liberal patronage’ is van toepassing in alle domeinen van het ‘privacy’-vraagstuk.

Alf Berendse heeft hierover op FN geschreven.

Nou gaan jullie me zeker vertellen dat Alf en ik komplotdenkers zijn.

Mijn antwoord is: als je een beetje weet wat er speelt kan je niks anders dan komplotdenker zijn.

op 19 01 2010 at 22:41 schreef MNb:

Het is allemaal een complot van Wilders om meer stemmen te trekken en zo de macht in Nederland te grijpen.

op 20 01 2010 at 00:01 schreef Benech:

Leo wanneer houdt je nu eens op over die inmiddels overleden Irgun en de theorietjes die je daarover spuit? De Irgun is dood, Hasbara heeft er geen fuck mee te maken en als je die twee wel met elkaar wil verbinden zonder zinnige argumentatie, dan ben je inderdaad de complotdenker die je zegt te zijn.
Of heb je soms een obsessie voor de Irgun, kan ook? Dr. Hiss wil je daar vast mee helpen.

op 20 01 2010 at 00:44 schreef Bert Brussen:

“als je een beetje weet wat er speelt kan je niks anders dan komplotdenker zijn.”

Zie daar de lijfspreuk van de ware complotdenker: het is altijd waar, want het is altijd waar.

op 20 01 2010 at 05:21 schreef Lucas:

Klassieke hasbara:

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was hij de belangrijkste man achter het satirische tijdschrift De Gil, een blad dat zich voordeed als verzetsblad maar waarin voornamelijk de geallieerden onder vuur werden genomen. In deze hoedanigheid was Van den Hout de bedenker van de allitererende naam Dolle Dinsdag. Volgens hetzelfde procedé maakte hij ook enige tijd een als illegale zender vermomd radioprogramma: De Gil-Club. Zowel het blad als de radiozender werd bekostigd door de bezetter.
Na de oorlog zat Van den Hout drie jaar in voorarrest op verdenking van collaboratie. Tot een proces is het nooit gekomen, maar hij kreeg als journalist een beroepsverbod van tien jaar.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_den_Hout

Operation Mockingbird was a secret Central Intelligence Agency campaign to influence domestic and foreign media beginning in the 1950s.
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird

op 20 01 2010 at 05:53 schreef Lucas:

De Gil was een Nederlands satirisch blad, waarvan in het jaar 1944 veertien uitgaven verschenen.
De Gil wekte de indruk een illegaal blad te zijn, maar was in feite een door Dr. Erwin Haagn, de vertegenwoordiger van het Rijkscommissariaat van Goebbels’ Propagandaministerie in Den Haag, gestimuleerd nationaal-socialistische propagandablad. Met koppen als “NSB-gespuis moet opgehangen worden” en “Groote Duitsche verliezen aan het oostfront” werd de nietsvermoedende Nederlander verleid het blad te kopen. In wezen werd, tussen de regels door, propaganda voor Duitsland gemaakt.
Hoofdredacteur van het blad was Louis Thijssen, bekend van het eveneens als ‘fout’ gekwalificeerde Haagse dagblad De Residentiebode en van het pro-Duitse omroepblad Cinema en Theater. In juni 1944 werd hij vervangen door A.R. Jonker.
De onder Thijssens redacteurschap uitgegeven nummers ogen aanvankelijk nog wat houterig, maar vanaf het vierde nummer kwam er met het in dienst treden van de bekendste Gil-medewerker Willem van den Hout (alias Willem W. Waterman) wat meer ‘Schwung’: er verscheen een rubriek waarin de verboden jazzplaatjes en -artiesten werden besproken, de opmaak werd ‘Amerikaanser’, en de propaganda werd meer subtiel dan voorheen bedreven. Al deze zaken maakten dat het voor de argeloze koper niet geheel duidelijk was of hij hier nu met een illegaal blad te maken had of niet.
Andere medewerkers aan het blad waren o.a. Hendrik Alexander Seyffardt en Jacob Antonie Boogerman, die tevens agent was van de Geheime Dienst Nederland, maar ook oud-NSB’er. Net als Van den Hout staat Boogerman model voor het ambigue karakter van de Gil-medewerkers).
In het veertiende en tevens laatste nummer van De Gil, dat op 15 september 1944 verscheen, introduceerde Van den Hout – de koning van de alliteratie – de later zo beroemd geworden benaming Dolle Dinsdag.
De Gil verdween na dat veertiende nummer om onduidelijke redenen. Dit betekende echter niet dat de redactie nu werkloos was. Een deel ging verder met het radioprogramma “De Gil-club”, een pseudogeallieerde zender, welke feitelijk het gesproken vervolg was op de Gil. De zender had onder meer toestemming van de Duitsers om de verboden jazzmuziek te draaien.
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Gil

op 20 01 2010 at 09:32 schreef farout:

Wat jammer is dat dit soort complotten niet in de reguliere media onderuit worden gehaald met reguliere onderzoeksmehodes. Ik vind het entertainment gehalte van de meest waanzinnige theorien doorgaans erg vermakelijk. Dit zou volgens mij geweldige televisie maken.

Ps.Is Barracuda trouwens niet gewoon Peter Breedveld?

op 20 01 2010 at 09:45 schreef Alf Berendse:

Ik geloof alleen in het komplot van de duivel, dat hij mensen wijsmaakt dat hij niet bestaat.

op 20 01 2010 at 10:07 schreef Peter:

Is Barracuda trouwens niet gewoon Peter Breedveld?

Hoeveel tijd denk je wel dat ik tot mijn beschikking heb?

op 20 01 2010 at 12:11 schreef leo schmit:

@ Benech Ik wilde alleen maar even controleren of je wel op je post was. Waarvan acte. Is die opmerking over Dr Hiss bedoeld als bedreiging? Ik denk niet dat mijn met sulfietdroesem doordrenkte nieren en lever het heel goed zullen doen op de Israelische organenmarkt. Of bedoel je soms Dr Phil?

@ Lucas Klassieke hasbara over de Gil; mooi verhaal.

Een ander mooi klassiek geval is de zaak A.V.F. van der Gouw die ‘…alias Teixeira’ schreef (van Amelrooij, Utrecht 1968). Na het verschijnen van het eerste deel en deel 2a is het aangekondigde deel 2b nooit verschenen. Dat zou vooral de voor- en naoorlogse verwikkelingen (komplotten als u wilt) op nationaal niveau behandelen. Toen hadden Prins Bernard en consorten er wel genoeg van. Van van der Gouw is nooit meer iets vernomen. Veel leuk materiaal over Nederlandse banken (o.a. Teixeira die in 1966 ten onder ging), ondernemers en industrieelen (o.a Zwolsman), onderzoekers (o.a Kistemaker), en advocaten (de Roy van Zuiderwijn, senior)

Zie:
http://www.tonbiesemaat.nl/teixeira/index.html

http://www.theovangogh.nl/vreemdehist.html

op 20 01 2010 at 12:33 schreef Benech:

Nee hoor Leo, ik bedreig niemand, ik zeg alleen dat Dr. Hiss wel raad met types zoals jij weet.
Als jij dat als bedreiging ervaart, dan is dat jouw pakkie aan. Ik zeg helemaal niets dat bedreigend is voor jou.

op 20 01 2010 at 17:23 schreef Tjerk:

“Is die opmerking over Dr Hiss bedoeld als bedreiging?”

“Nee hoor Leo, ik bedreig niemand, ik zeg alleen dat Dr. Hiss wel raad met types zoals jij weet”

Dat is geen bedreiging, Leo, dat is de uitdrukking van een gruwelfantasie waarmee Benech zichzelf blijkbaar troost: de voorstelling van jouw overleden lichaam (en dat van je geestverwanten) op de snijtafel van dr. Hiss, alwaar het gemutileerd wordt ter bevordering van het Israëlische volk, bij wijze van compensatie voor je hatelijke propagandapraatjes.

Aangezien dat realistisch gezien nooit zal gebeuren, kan dat helemaal niet als bedreiging worden opgevat.

Nooit geweten dat jij zo’n duistere kant had, Benech. En nu ik je toch spreek: waar heb je mijn christelijke neefje gelaten? Je hebt ‘m al bijna twee weken in bruikleen en z’n ouders willen hem nu wel eens terug.

op 20 01 2010 at 19:08 schreef Alf Berendse:

Beetje suggestief, Leo: Toen hadden Prins Bernard en consorten er wel genoeg van. Van Van der Gouw is nooit meer iets vernomen.
Er is maar één bron voor het verhaal dat Van der Gouw (VDG) onder druk van (vrienden van) Bernhard is gestopt met publiceren: Wim Klinkenberg in zijn biografie van Bernhard. Klinkenberg was een rabiaat Bernhard-hater. Hij heeft VDG wel ontmoet, net als zo’n beetje elke belangrijke onderzoeksjournalist einde jaren zestig. Ik heb Klinkenberg eens over VDG gesproken en de naam Bernhard viel onophoudelijk.

Je linkt naar twee websites, op een daarvan de uitspraak van de weduwe Rost van Tonningen dat VDG zou zijn geliquideerd. Hij is echter in 1973 aan darmkanker gestorven, nabij Antwerpen. Oud VN-journalist Igor Cornelissen wordt op de andere site genoemd als bron van dat bericht. Mij is het verteld door een zus van VDG.

Enkele aanvullingen op de sites.
‘… alias Teixeira 1’ heeft VDG samen met een ander geschreven, toentertijd een provo, later een ambtenaar die niet meer aan VDG wilde worden herinnerd. Desondanks heb ik hem gesproken, hij liet mij een pak documenten zien over onderwerpen waar VDG mee bezig was, maar liet mij er niets van lezen.

Het ‘archief’ van VDG is eens te koop aangeboden door ‘personen rondom de weduwe Rost van Tonningen’. Zo vertelde mij, als ik het mij goed herinner, een journalist van v/h de Haagsche Post.

VDG was formeel Nederlander omdat zijn vader dat was, maar het gezin woonde in België, op de taalgrens. Tijdens zijn jaren op een katholiek internaat werd VDG Vlaams nationalist en vervolgens werd hij Nazi-symphatisant, zoals vele Vlaamse nationalisten.

Van zijn oorlogs(mis)daden is eigenlijk niet meer bekend dan wat hij zelf bekende. Na de oorlog is bij een klein aantal collaborateurs en Nederlandse SS-ers psychiatrisch onderzoek gedaan, VDG was er daar een van. Over die onderzoeken is een boek verschenen, waarin geen namen worden genoemd, maar VDG is er makkelijk tussenuit te halen, de enige met een Vlaams verleden.

Ik heb in de jaren tachtig onderzoek gedaan naar VDG. Ik vond de man zelf interesanter dan zijn ‘onthullingen’. Ik stopte ermee omdat ik de benodigde reizen niet kon betalen en andere sporen doodliepen. Maar ik werd tot in 2003 nog gebeld door andere onderzoekers (meestal journalisten) die zich op het verhaal VDG hadden gestort en op mijn naam waren gestuit. Helaas ben ik in 2003 al mijn materiaal (boeken, tijdschriften, pamfletten, documenten, interviews op band en heel veel aantekeningen) bij het noodgedwongen verlaten van een woning kwijtgeraakt.

Mij staat bij dat, in een gesprek met mij, zijn toentertijdse uitgever een andere reden dan Bernhard c.s. opgaf waarom deel 2b nooit is verschenen. VDG had civiele rechtszaken wegens laster achter de rug, een aangespannen door Zwolsman en een door de advocaat De Roy van Zuydewijn. Verdere publicaties en daarop aansluitende rechtszaken kon hij niet betalen.

Zijn uitgever kwam ook uit de Provo-hoek en VDG publiceerde zijn eerste ‘onthullingen’ (over het R.E.M.-eiland) in het blaadje Provo. Het verhaal gaat dat VDG zich in die tijd wel eens als hippie kleedde, witte jurk en blote voeten in sandalen. Zwolsman zou hem hebben aangeklaagd wegens uitspraken over diens oorlogsverleden, door VDG gedaan tijdens een ‘sit-in’.

Als ik dit schrijf kan ik zachtjes jammeren over het VDG- materiaal dat ik ben kwijtgeraakt. VDG is een biografie waard. Maar ik denk dat wat hij nog had kunnen schrijven over onder meer Bilderberg en het England-spiel (onderwerpen die hij had aangekondigd) niet veel toevoegt aan alle komplottheoriën die al over die onderwerpen de ronde doen.

op 20 01 2010 at 19:52 schreef p.wielaard:

Eigenlijk zouden we (wie?) blij moeten zijn met die komplotmongolen en godsdienstwaanzinnigen.
Dan kunnen wij tenminste rijkdom vergaren en de boel controleren, terwijl zij zich druk maken over- en al hun energie steken in zaken die alleen denkbeeldig zijn. Of zit ik nu ook in een komplot ? Verwarrend !

op 20 01 2010 at 20:20 schreef leo schmit:

@Alf Berendse
Bedankt voor je aanvullingen, die bewaar ik zorgvuldig. Jammer van het verlies van je bronnen. Ik wist niet dat je hier zo intensief mee bezig bent geweest. Ik heb hier nog liggen deel 1 en deel 2a. De waanzinnige hoeveelheid informatie en namen in die twee delen doen alleen maar vermoeden dat deel 2b er nooit mocht komen vanwege de aangekondigde analyse van de Nederlandse situatie voor en na WOII. VDG is zeker een biografie waard in context van de zaken die hij beschrijft of het materiaal waarover hij heeft beschikt.

op 22 01 2010 at 13:47 schreef Benech:

Tjerk: het is nog lang geen Pesach, dus ik weet niet waar hij is.

op 23 01 2010 at 03:16 schreef EJ:

Het feit dat ik paranoia ben wil nog niet zeggen dat ik niet achtervolgd word.

Trouwens wie van mijn vijanden heeft verteld dat ik paranoia ben?

op 23 01 2010 at 10:19 schreef Peter:

‘Paranoïde’! Zelfs de geleerde Frank Ankersmit schrijft ‘paranoia’ waar het ‘paranoïde’ moet zijn. Wat is dat toch?

op 24 01 2010 at 05:40 schreef Lucas:

Recruited by MI5: the name’s Mussolini. Benito Mussolini
http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/13/benito-mussolini-recruited-mi5-italy

op 24 01 2010 at 10:29 schreef Alf Berendse:

Iemand is paranoïde, of heeft last van paranoia. Zoals: iemand is psychotisch en heeft last van psychoses. Idem: schizofreen en schizofrenie. Het is het verschil tussen zijn en hebben.

De benaming schizofrenie gaat overigens verdwijnen uit de Nederlandse handboeken psychiatrie, wordt vervangen door Disfunctioneel Perceptie Syndroom (PDS). Dat mist de plank ook omdat de schizofreen niet alleen last kan hebben van verkeerde percepties (hallucinaties) maar ook van verkeerde betekenisgeving (wanen). De terminologie is nogal ondoorzichting, en gebruik ervan varieert. Hallucinaties en wanen worden vaak onder de noemer psychoses op één hoop gegooid.

Paranoia in ernstige vorm is een waan, al dan niet in combinatie met hallucinaties. Als de combinatie chronisch is, spreekt men wel van paranoïde schizofrenie. Als het niet chronisch is, kun je erachteraf om lachen.

op 28 01 2010 at 14:26 schreef Ton Biesemaat:

Ik heb contact met de weduwe van Van der Gouw. Helaas is er geen archief met materaail v.w.b. bijvoorbeeld deel 2b. Inderdaad is Van der Gouw aan darmkanker gestorven, heeft niets met een complot te maken. Wel is het zo dat de vrindjes van Bernhard betrokken waren bij de louche zaken die zich afspeelden bij de ondergang van de bank Teixeira de Mattos. Ik heb hier wel het strafdossier liggen over Van der Gouw betreffende zijn collaboratie en deelname op het einde van de oorlog aan het Jagdkommando Skorzeny van de SS. Van der Gouw werd door de Britse geheime dienst wel geïndentificeerd als een mogelijke belangrijke spion. Daarom werd hij a la Irak nog een aantal jaren na 1945 door de Britten in een martelcentrum in Duitsland aan de tand gevoeld. Dus de biografie over Van der Gouw is wel interessant. Het is geen biografie maar ik werk aan een hoofdstuk over Van der Gouw in mijn nieuwe boek.

op 28 01 2010 at 16:24 schreef Alf Berendse:

Ton Biesemaat, aan het vinden van de weduwe van VDG kwam ik niet meer toe. Klopt het dat twee van zijn zonen profvoetballers waren?

Over het archief van VDG. Een deel daarvan, ook documenten die in 2b aan de orde zouden komen, zou dus in bezit zijn van de co-auteur van deel 1. Hij deed er geheimzinnig over toen ik hem sprak, zei dat hij het materiaal niet thuis bewaarde.
Voor het geval je hier iets mee wilt: ik weet de naam vande co-auteur niet meer, maar kreeg deze van de toentertijdse uitgever van VDG, Van Amelrooij. Toen ik hem sprak was hij accountant of zoiets in Utrecht.

What a waste, je had zo mijn VDG archief kunnen krijgen, als ik het nog had gehad.
Als je wilt uitproberen of ik mij nog iets zinvols voor jouw schrijven kan herinneren, e-mail mij dan: alfberendse@hotmail.com.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS