Home » Archief » De Libertarische Partij moet linkser worden


[15.09.2012]

De Libertarische Partij moet linkser worden

Niek Holtzappel

Rond de eeuwwisseling was ik een poosje betrokken bij de Libertarische Partij, een partij die bij de laatste verkiezingen slechts vierduizend stemmen haalde, nog geen tien procent van de kiesdeler. Mijn betrokkenheid bij de LP heeft mij overigens het predikaat extreemrechts opgeleverd bij de antifascistische organisatie Kafka.

Absolute vrijheid

Het Libertarische idee sprak mij toen aan, en het idee op zich spreekt mij nog steeds wel aan omdat het libertarisme het goede van rechts en het goede van links in zich wist te verenigen, namelijk de absolute vrijheid op zowel persoonlijk vlak (drugs, seksualiteit, migratie) als op economisch vlak (vrijhandel, lage of geen belastingen, eigendom, contractvrijheid). Verder staat het libertarisme voor de absolute vrijheid van meningsuiting, ook (of juist) voor communisten, nazi’s en ander tuig.

Het libertarisme heeft met het anarchisme gemeen dat het de overheid ziet als een onderdrukkend kwaad dat productieven benadeelt ten gunste van improductieven. Wie precies die productieven en improductieven zijn, daar verschillen de meningen over en er bestaan hieromtrent interessante discussies tussen anarcho-kapitalisten en anarcho-socialisten.

De Libertarische Partij profileerde zich echter vooral rechts van het midden. In mijn ogen is dat om verschillende redenen een strategisch onjuiste keuze.

Teveel op Domrechts

In de eerste plaats vanwege de presentatie via Internet. Voor een kleine partij is Internet het uitgelezen medium om bekendheid te krijgen. Het succes van de Piratenpartij in Zweden en Duitsland laat zien dat campagnevoeren via Internet zeer goede resultaten kan opleveren.

De LP en de haar aanverwante blogs Meervrijheid.nl en Vrijspreker.nl waren echter niet origineel en niet aansprekend. Deze blogs lijken te veel op de hangouts van domrechts.

De inhoud bestaat vooral uit veel geklaag over de Boze Linkse Elites en oneindig getheoretiseer over onbegrijpelijke zaken. De reactieruimte wordt gevuld door dezelfde domrechtse frustraten die ook de reactieruimtes van Artikel 7, De Dagelijkse Standaard en soortgelijke boosblogs volplempen en daar zit helaas weinig echt libertarisch geluid tussen.

De domrechtse kiezer zal zich niet snel door het libertarisme laten ompraten, die blijft gewoon PVV stemmen of wijkt strategisch uit naar de VVD. De domrechtse kiezer waar de LP zich op meende te moeten richten, wil namelijk helemaal geen kleinere overheid. Hij wil juist dat de overheid optreedt tegen alles wat in hun ogen vies, vuil en voos is. De individualisten onder de domrechtse kiezers willen vooral de vrijheid om te mogen discrimineren en zichzelf op te sluiten in zelfgekozen blanke en conservatieve getto’s.

Verboden voor negers

Veel would-be libertariërs hebben eigenlijk helemaal niet door dat een Libertarische maatschappij veel ‘linkser’ zal zijn dan in hun ergste nachtmerries. Inderdaad zal in een Libertarische maatschappij een caféhouder een bordje ‘Verboden voor Negers’ mogen ophangen en mogen domrechtse blanke boze mannen hun eigen woonwijken inrichten en met slagbomen en prikkeldraad beschermen tegen de boze buitenwereld.

Ik zou zo zeggen: Laat ze alsjeblieft. Als ik een bordje ‘Verboden voor Negers’ zie, weet ik in elk geval dat daar iemand achter de toog staat aan wie ik mijn geld liever niet wil uitgeven. Bovendien weet ik dat er genoeg weldenkende mensen zijn die dat ook niet zouden willen.

En als de Boze Blanke Man zichzelf achter het prikkeldraad verschuilt, dan kom ik hem minder vaak tegen in mijn eigen buurt. Een win-win situatie dus. De geschiedenis leert namelijk dat open en kosmopolitische gemeenschappen veel succesvoller zijn in het genereren van welvaart en vooruitgang. Ondanks het feit dat open gemeenschappen wellicht ook minder prettig volk aantrekken wegen deze nadelen niet op tegen de voordelen.

Kosmopolitische gemeenschappen trekken de kar

Gesloten, monoculturele, gemeenschappen stagneren, raken versteend in oude gedachten omdat ze andere mensen en nieuwe ideeën als bedreigend zien. Als we naar de VS kijken zien we dat kosmopolitische gemeenschappen zoals New York en Californië de kar trekken. De middenstaten, de fly-over people, danken hun groei alleen aan de herverdeling vanuit Washington in de vorm van subsidies en federale overheidsopdrachten, met name in de defensieindustrie.

Onder het libertarisme kan het creatieve, innovatieve en open minded deel van de natie zich op geweldloze wijze ontdoen van de bekrompen kankeraars. Die laatsten mogen lekker bij elkaar gaan zitten en eventueel verkommeren in cafés die verboden zijn voor negers en hun eigen wijken.

En in een Libertarische samenleving ontbreekt het instrumentarium voor intolerante stromingen om via verkiezingen de staat met haar geweldsapparaat over te nemen. Er is namelijk helemaal geen staat met een geweldsapparaat meer aanwezig.

Meer eigen verantwoordelijkheid

In mijn ogen is juist op de linkerkant veel te winnen voor een libertarische partij. De LP moet zich niet te veel richten op de EU, het klimaat en op andere stokpaardjes van de PVV. Binnen het electoraat van D66, GroenLinks en ook de PvdA lopen veel mensen rond die zonder meer de standpunten omtrent immigratie, drugs, militarisme, vrijhandel en subsidies onderschrijven.

En van deze mensen is er weer een flink deel dat eigenlijk ook voor meer eigen verantwoordelijkheid is, voor minder regels in het economisch verkeer, voor een vrijemarkteconomie dus. Mensen die inzien dat het logisch is dat een terugtredende overheid of zelfs een anarchie automatisch een vrije economie betekent. Mensen die niet willen meebetalen voor bekrompen losers die alles haten wat een beetje anders is.

Positieve, zelfdenkende individuen

De LP moet zich juist richten op de persoonlijke vrijheid en de (im)moraliteit van een optredende overheid. Daar is een wereld te winnen, een wereld van individualistische, kosmopolitische winners. Het linkse betuttelracisme heeft haar tijd al jaren geleden gehad. Het klagende domrechts heeft zijn momentum nu gehad, de toekomst is aan de positieve, zelfdenkende individuen.

Bij gebrek aan een echte libertarische partij heb ik deze keer maar gestemd op een partij die de combinatie van persoonlijke en economische vrijheid het dichtst benadert: D66.

Niek Holtzappel is een kleine zelfstandige niet al te hardwerkende Nederlander. Hij is te volgen op Twitter.

Gastschrijver, 15.09.2012 @ 08:04

[Home]
 

45 Reacties

op 15 09 2012 at 09:48 schreef carloc:

Waar je aan voorbij gaat, waarde Niek, is dat het in jouw ogen klassieke links bijzonder veel waarde hecht aan solidariteit, eerlijk delen en herverdelen van welvaart. Begrippen waar het rechterdeel weer niks van moet weten. Om het ‘eerlijk delen’ te bewerkstelligen zal een overheid of een vorm van centraal gezag nodig zijn. Zonder Fiscus en politie zal Links geen staat willen inrichten.

op 15 09 2012 at 10:58 schreef Steve:

Leuk stuk, het klopt dat de LP zich teveel als rechts heeft geprofileerd in de campagne, het was wat eenzijdig. Ik heb er dan ook niet op gestemd, ze moeten eerst maar eens wat body krijgen.

Ik geloof niet dat er veel ‘would be’ libertariërs zijn, je begrijpt het of je begrijpt het niet.

Mooi clipje van Corbett http://youtu.be/Lz2ZMYUn3Uk

op 15 09 2012 at 11:30 schreef Niek Holtzappel:

De links-rechts tegenstelling is veel meer dan een vraagstuk over verdeling. In de kern staan Links er Rechts voor respectievelijk inclusiviteit en exclusiviteit, voor gelijkwaardigheid van alle mensen en het uitsluiten van mensen. Deze tegenstelling gaat terug tot de Verlichting. Het is dus voor “links” niet noodzakelijk dat solidariteit en verdeling door de overheid wordt afgedwongen. De open- en meer kosmopolitische mens kan ook zonder Belastingdienst en FIOD solidair zijn. Dat hoeft niet via liefdadigheid, maar kan gewoon, zoals nu ook al voor een deel gebeurt, via je (coöperatieve) verzekeraar of vakbond. Bedenk dat er vóór 1914 al sociale verzekeringen en sociale woningbouw bestonden welke louter op vrijwillige samenwerking en solidariteit waren gebaseerd. Een verzekeraar als Reaal is hier nog een restant van.

op 15 09 2012 at 11:42 schreef Mario Aandewiel:

Het is zo dat de LP met haar meest in het oog springende ludieke akties ,waardoor de pers eindelijk notitie van de LP nam, zich als anti-eu leek te profileren. Maar aan de stroom persberichten die de LP verstuurd heeft en waar zeer zeker de, om het zomaar te noemen, linkse vrijheden in werden benadrukt is de pers volledig aan voorbij gegaan.
De LP kan zich profileren zoveel zij wil, de MSM bepalen in welke hoek je terecht komt

op 15 09 2012 at 11:55 schreef Gerry:

En toch ben ik voor een maatschappij waar bordjes met verboden voor negers verboden zijn. Die domme blanke mannen maken namelijk kindertjes bij hun domme blanke vrouwen. En die kindertjes krijgen dergelijk gif met de paplepel ingegoten, zeker als ze in zo’n kleine geïsoleerde wijk zitten, die op dat moment namelijk hun hele wereld is. Je losmaken van je wortels is nogal moeilijk want wortels zitten diep. Je kunt er dus gif op nemen dat een beduidend deel van de nakomelingen van dergelijke mensen precies zo in het leven staat en hun lieve kleine babies eenzelfde opvoeding zal geven. Ik denk dat kinderen beter verdienen. Namelijk een maatschappij waar dergelijke standpunten in ieder geval niet normaal zullen zijn. En waar ze de kans krijgen om met kinderen met een andere kleur in de klas te zitten, en om volwassenen met een andere kleur voor die klas te krijgen. Lijkt me echt veel en veel gezonder en de kans groter maken dat kinders papa en mama’s ongezonde gedachtengoed vaarwel zeggen.

op 15 09 2012 at 12:11 schreef chp:

Het probleem voor de LP is dat heel weinig mensen werkelijk geloven in het libertarisme. Dat geldt zelfs in de VS. De reden dat libertariërs daar toch enige aanhang en invloed hebben is omdat ze financieel gesteund worden door plutocraten (bv Koch broers). Libertariërs zijn goed om de argumenten te produceren voor belastingverlaging, deregulering en ander beleid dat de belangen van de plutocratie bevordert. De ‘linkse’ kant van het libertarisme bestaat slechts op papier. Politiek speelt het geen rol.

Waarom zou het in Nederland anders gaan? Ook hier is libertarisme vooral populair onder mensen die een intellectuele rechtvaardiging zoeken voor economisch eigenbelang en, inderdaad, mensen die graag ‘vrij’ willen zijn om te kunnen discrimineren.

De kloof tussen de libertarische politiek en de libertarische theorie is denk ik het gevolg van de inconsistenties van de theorie. Het libertarisme reduceert alle vrijheden tot eigendomsrecht. Dit beperkt de vrijheid van mensen zonder eigendom. Het is naief te denken dat discriminatie weinig zal voorkomen in het libertarisch paradijs omdat het economisch nadelig is. Een libertarische samenleving lijkt het meest op een feodale samenleving

op 15 09 2012 at 12:34 schreef Nort:

”Bij gebrek aan een echte libertarische partij heb ik deze keer maar gestemd op een partij die de combinatie van persoonlijke en economische vrijheid het dichtst benadert: D66.”

Dus je stemt liever op een partij waarbij de retoriek meer in jouw straatje valt dan op een partij waarbij jij je ook kunt vinden in de standpunten?

op 15 09 2012 at 14:32 schreef Herbert:

Bij het stukje over the Fly-over people pas deze clip van NOFX – Leaving Jesusland wel bij. http://www.youtube.com/watch?v=9v8oDqN76Mc&feature=fvst

op 15 09 2012 at 15:01 schreef betwister:

Het klinkt mooi als boze blanke mannen zich achter prikkeldraad terugtrekken in hun reservaat, maar op het moment dat territoria verdeeld worden, vindt er altijd iemand een excuus om heibel te schoppen.

In Noord-Ierland zijn katholieke en protestante wijken keurig gescheiden, en toch vliegen ze elkaar geregeld in de haren.

op 15 09 2012 at 15:23 schreef Steve:

@Gerry Je draaft door in je redenering, je kunt er niet steeds van uitgaan dat de meerderheid de wijsheid in pacht heeft. Ergens voor zijn betekent niet dat je daarom ook de ander moet dwingen om zich te onderwerpen aan jouw visie. Niek’s voorbeeld is extreem, maar vergeet niet dat het vaak overheden zijn die discrimineren. Aan discriminatie ontkom je niet door mensen te verbieden zich te uiten. Problemen ontstaan als mensen elkaar de hersens gaan inslaan omdat ze een maatschappijvisie voor ogen hebben die hoe dan ook moet stroken met hun idealen.

@chp Heel veel mensen geloven in libertarisme (15%). Ik moet altijd lachen als mensen met de Koch brothers op de proppen komen, deze industriëlen sponsoren inderdaad een a-politieke libertarische denktank. Maar ze steunen geen libertarische kandidaat(Ron Paul, Gary Johnson). De steun van plutocraten of multinationals voor het libertarisme is gering, en dat komt omdat het libertarisme niets te koop heeft voor bedrijven. De republikeinen en democraten zijn natuurlijk wel te koop zoals we weten; Wallstreet, de agrarische sector, pharma, militaristische industrie, vakbonden, onderwijs, etc. Elke sector lobbyt voor speciale regelgeving die d

op 15 09 2012 at 15:24 schreef Steve:

…Elke sector lobbyt voor speciale regelgeving die de achterban financieel gewin oplevert en die concurrenten buiten de deur houdt.

“en, inderdaad, mensen die graag ‘vrij’ willen zijn om te kunnen discrimineren.” Tja, zo’n opmerking geeft wel aan dat je er weinig van hebt begrepen. Bekijk anders eens wat van Thomas Sowell
http://www.youtube.com/results?search_query=thomas+sowell&oq=thomas+sowell&gs_l=youtube.3..35i39l2j0l8.1067.3899.0.4179.13.13.0.0.0.0.121.1017.12j1.13.0…0.0…1ac.1.I9TNsQFhoZA

op 15 09 2012 at 16:43 schreef Niek Holtzappel:

@Mario,
Hoe je het ook wendt of keert, niet alleen de MSN geven een “rechts” beeld van de LP. De libertarisch getinte blogs doen daar net zo hard aan mee, evenals libertarische activisten die op andere blogs hun boodschap promoten. En juist een kleine partij als de LP zal het moeten hebben van Internet en zal er zorg voor moeten dragen dat bloggers die namens de LP spreken een heel ander, en veel positiever, geluid gaan laten horen. Neem ook geen wetenschappelijke standpunten in die politiek getint zijn. Richt je bijvoorbeeld wel op het recht van klimaatsceptici om hun boodschap te mogen uiten, maar kies geen partij over welk standpunt het juiste zou zijn omdat dat standpunt toevalligerwijze het beste bij een ideologie past. Richt je bijvoorbeeld niet tegen het bestaan van de EU, maar ga de uitdaging aan en probeer de EU te gebruiken als vehikel om tot een vrijer Europa te komen, de economische ruimte is er nu en heeft zelfs de communistische restanten opgeruimd, maar er gebruik van!

Verder is het ook wel degelijk mogelijk om ook de MSN een genuanceerder beeld te laten geven. Richt de ludieke acties niet te veel op zaken die als “rechts” gezien worden. Maak een balans tussen link

op 15 09 2012 at 16:49 schreef Sander:

@gerry: en wie ben jij om te bepalen wat goed, fout, dom of slim is? Als iemand veboden voor rasisten of veboden voor blonde dames bordjes wil ophangen moet hij dat toch zelf weten?

op 15 09 2012 at 16:56 schreef chp:

@Steve: De Koch familie bekostigt Cato, Reason foundation (uitgever van het blad), libertarische economen aan de George Mason University, etc. Ik beweer niet dat libertarisme gelijkstaat aan de verdediging van een plutocratie. Ik beweer dat in de praktijk libertariërs door plutocraten gebruikt worden als ‘nuttige idioten’. Ze leveren de argumenten en de intellectuele respectabiliteit voor wetten ter bescherming van de plutocraten. Mijn onderscheid tussen theorie en praktijk heeft hier mede betrekking op.

Mijn opmerking over ‘mensen die willen kunnen discrimineren’ verwees naar Niek Holtzappels constatering dat libertarische blogs in NL hangouts zijn van domrechts. Het gaat hier opnieuw om de vraag welke mensen om welke reden een libertarische partij steunen (niet om wat de theorie zegt).

Ik vraag me af waar je vandaan haalt dat 15% (van wie?) in libertarisme geloofd.

Overigens, als de LP linkser wil worden, dan zal het Nozick en Rothbard moeten inruilen voor Steiner en Otsuka. Misschien dat dan linkse kiezers geinteresseerd raken. Anders lijkt het me een hopeloze zaak.

op 15 09 2012 at 17:25 schreef Steve:

@chp Ja Cato is de denktank die is opgericht door Koch. Ik zie daar geen probleem in, dat ik in Nederland middels het distribueren van belastinggeld mee betaal aan politiek getinte omroepen/blogs en andere platformen vind ik wel ergerlijk.

Het verwijt dat libertariers de intellectuele munitie leveren voor ‘rijken’ die af willen van remmende regelgeving en hoge belastingen klopt. Maar is ook onterecht, dit komt omdat ze voor een groot deel dezelfde economische filosofie delen(o.a. Adam Smith: ‘onzichtbare hand werkt het beste’).
Dat van de 15% heb ik van Reason, het zal een schatting zijn. Ik geloof het ook wel, een grote groep mensen is immers sociaal-liberaal en fiscaal/economisch conservatief.

Ik vind het trouwens onzinnig om te praten over links en rechts, ik begrijp de aandrang wel om het te labellen maar ik zou er niet over beginnen.

op 15 09 2012 at 21:05 schreef MNb:

“minder regels in het economisch verkeer”
Zo lang dit het enige mantra der libertariërs is voor wat betreft de economische ordening beschouw ik hen als lakeien van het 19e eeuwse roofkapitalisme. Lekker, worden we voortaan alléén nog maar geregeerd door de bestuursraden van per definitie gewetenloze multinationals.
Anarchisten als Bakunin en Kropotkin hadden tenminste nog ideeën over dat probleem. Libertariërs – en duidelijk ook onze Niek – steken de hoofden er domweg voor in het zand. Tip: Marx is uit de mode, maar zijn analyse van de 19e eeuwse economie – en een praktisch voorbeeld dichter bij het libertarische ideaal kun je niet vinden – staat nog altijd recht overeind. Dáár verzette Bakunin zich niet tegen op de Haagse Internationale van 1872.

op 15 09 2012 at 21:44 schreef Steve:

Ook weer zo’n mythe: “roofkapitalisme”. Klinkt lekker, maar is vals gekozen. De succesvolle ondernemers in de 19e eeuw (pioniers) kwamen met producten die enorm gewild waren, ze waren met name zo populair omdat ze steeds beter en goedkoper werden. De kwaliteit van leven ging met sprongen vooruit voor veel arme mensen. Geen politicus kan hier aan tippen. De enige ondernemers die roofden waren degenen die onder een hoedje speelden met de STAAT (de hangout voor latente psychopaten en corrupte lieden), dit heeft dus weinig met vrije markt-economie te maken. Nee je wordt niet geregeerd door bedrijven, je hebt een vrije keus om met ze in zee te gaan en/of producten te kopen. Het zijn overheden die martelen, oorlog voeren, afpersen, spioneren, je kinderen indoctrineren en opsluiten in klaslokalen etc.

op 15 09 2012 at 22:53 schreef Niek Holtzappel:

@MNb,
Wat Steve zegt. De levensstandaard ging vanaf de tweede helft van de Negentiened Eeuw vooruit. De economische analyse van Marx klopt weliswaar voor een groot deel, feitelijk was hij gewoon een van de Klassieke Economen, maar zijn Verelendungstheorie bleek geen hout te snijden. Iets wat de socialist Bernstein al constateerde. Arbeiders bleken bovendien heel goed in staat om hun krachten te bundelen in vakbonden, socialistisch en niet socialistisch en zo hun onderhandelingspositie te verbeteren.

Wat betreft mijn visie over hoe een libertarische maatschappij er uit zou zien; deze zou denk ik niet heel veel verschillen van wat anarchisten er over dachten. Veel eigendomsverhoudingen, zoals grootgrondbezit en monopolies, zijn juist ontstaan door staatsingrijpen en worden hierdoor ook in stand gehouden. Eigendomsverhoudingen in een staatloze samenleving zullen er heel anders uitzien. Als een meerderheid nadeel heeft van bepaalde eigendomsverhoudingen zal het marktmechanisme voor een correctie zorgen. een grootgrondbezitter heeft immers geen leger op kosten van de belastingbetaler meer tot zijn beschikking en zelf de kosten dragen zal onrendabel blijken.

op 15 09 2012 at 23:35 schreef MNb:

Waar verminderde economische regelgeving toe leidt kunnen we hier zien:

http://www.youtube.com/watch?v=ebJJMJurAiw&list=PLDF6BB7007289B4C2&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=vdHAQG_koW0&feature=related

Daar denken die goeie jongens niet aan, als ze op hun comfortabele bureaustoel zitten en hun mooi geformuleerde theorietjes in elkaar knutselen. Oh nee, dát hadden ze niet gewild. Dát was nooit de bedoeling.
Intussen faciliteren ze het wel. Ik denk niet dat ze daar verantwoordelijkheid voor durven nemen. Nee, Steve komt aanzetten met zoiets als “dankzij die goudzoekers gaat de levenskwaliteit van Indianen en Bosnegers met sprongen vooruit”. Merkwaardig dat zij zelf daar anders over denken.

“De kwaliteit van leven ging met sprongen vooruit voor veel arme mensen.”
Historische feiten zijn ook al te moeilijk. Gelukkig ken ik mijn familiegeschiedenis. Want mijn voorouders behoorden voor een groot deel tot die arbeidersklasse.
Voor zover de kwaliteit van leven vooruitging was dat te danken aan overheidsingrijpen – Kinderwetje van Van Houten en zo.
Stel miezerige warhoofden. Gelukkig dat ze ver onder de kiesdrempel bleven.

op 16 09 2012 at 00:13 schreef Steve:

Goh mooi voorbeeld van overheidsfalen MNb, zo zie je maar weer. Minderheden zijn het haasje in een democratie of dictatuur, eigendomsrechten worden geschonden waar je bijstaat. En dat kinderwetje van van Houten is een mooi luxe product van het kapitalisme. Kinderarbeid kun je nog zo walgelijk vinden als er op geen andere manier geld binnenkomt is het beter dan niets. Zie ook India, bureaucratie en corruptie overal waar je komt, en ondertussen laten dezelfde overheden de voorraden voedsel wegrotten op rangeerterreinen. In een vrije samenleving komt vraag en aanbod gewoon bij elkaar.

op 16 09 2012 at 00:55 schreef Mario Aandewiel:

@Niek Holtzappel. Valide punt wat betreft de libertarisch getinte blogs. Getint is denk ik het juiste woord, want ik denk dat vele van die blogs, of berichten daarop, PVV blogs zijn. De islamofobie stroomt er soms over.
De LP heeft natuurlijk weinig tot geen invloed op de inhoud daarvan, maar het is zeker de moeite waard om door dialoog daar een andere richting aan te proberen tegeven.
Wat betreft Europa, ik, en ik niet alleen, heb de afgelopen weken 10tallen keren geschreven dat wij voor Europa zijn. Voor het Europa van vrij verkeer van personen en goederen. Voor het Europa van vrije vestiging. Voor het Europa van de burger, maar dat we tegen de EU in haar huidige vorm zijn. De institutionele EU. Tegen overdracht van belastingeld, in welke vorm dan ook.
We hebben als LP aktief tegen de wietpas, en voor het recht om zelf te bepalen wat je eet, drinkt, rookt, snuift of spuit. Toch niet echt rechtse stokpaardjes.
We hebben ons over een heel scala van zaken uitgelaten. Maar goed, ik neem je kritiek ter harte. De LP gaat door, want vrijheid werkt.

op 16 09 2012 at 09:18 schreef Bigpete:

En wederom zijn we het eens Mbn…
Ik heb dat verkiezingsprogramma gelezen, zelden zulke onsamenhangende, onuitvoerbare en ronduit gevaarlijke (hoofdstuk gezondheidszorg)onzin gelezen.

Een partij die sinds 2000 meedoet en nog nooit zelfs maar in de buurt van een zetel is gekomen moet de eer aan zichzelf houden en zich ontbinden!

op 16 09 2012 at 10:20 schreef Sasha Berkman:

Een walgelijke politieke stroming, sociaal darwinistisch en extreem geweldadig. Timothy McVeigh was een bekend aanhanger van deze anti-overheids ideologie/religie. Ik raad iedereen om de serie Deadwood te bekijken om een indruk te krijgen hoe een libertarische (anarcho-kapitalistische) samenleving er ongeveer uitziet.

op 16 09 2012 at 11:17 schreef chp:

Libertariërs benoemen de staat tot het grote kwaad, maar zijn blind voor het feit dat alle machtsconcentraties de vrijheid bedreigen. Een arbeider zonder bezit die alleen zijn arbeidsvermogen kan verkopen is niet vrij. Steve zegt, je hebt een vrije keus om met bedrijven in zee te gaan — maar als je van honger dreigt om te komen is deze keus alleen in formele zin vrij. Veel sociale wetgeving is bedoeld de machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer te beperken.

Volgens Steve is zulke wetgegeving een “luxeproduct van het kapitalisme”. Eigenaardig. Als MNb wijst op de erbarmelijke omstandigheden en onvrijheden van 19e eeuwse arbeiders (lees Marx of Dickens), dan zeggen libertariërs dat kapitalisme economische vooruitgang heeft gebracht. Maar libertarisme gaat toch over vrijheid? Is onvrijheid gerechtvaardigd zolang het welvaart brengt?

Libertariërs wijzen voor elke misstand de staat als schuldige aan. Het ligt nooit aan de markt of grote marktpartijen. Het libertarisme maakt zich zo onkwetsbaar voor empirische kritiek: de staat gaat immers niet verdwijnen, en is dus altijd beschikbaar als zondebok. Is meer economische vrijheid wel verantwoord zolang er een staat is

op 16 09 2012 at 11:18 schreef Lex:

Het hele Libertarische gedachtegoed is leuk bedacht, maar in ieder geval niet door mensen met enige historische kennis of ervaring hebben met het leven aan de zelfkant van de samenleving. Zoiets als ‘absolute vrijheid voor iedereen’ bestaat niet, omdat jouw vrijheid ophoud waar dat van een ander begint. En om voor iedereen een gelijke hoeveelheid kansen te waarborgen heeft men nou eenmaal een regulerende instantie als een overheid nodig.

Femke Halsema zei ooit dat het Liberalisme eigenlijk een links standpunt is, een term die ten onrechte gekaapt is door een rechts-conservatieve partij, de VVD. Vandaar ook dat ze op een gegeven moment met de term ‘Libertair’ aankwam. Immers, toen GroenLinks onder leiding van Halsema met het liberalisme flirtte (samen met D66), zagen veel linkse kiezers dat ten onrechte als een verschuiving naar rechts. Dit omdat men de term liberalisme associeerde met het rechtse gedachtegoed van de VVD.

Maar, zoals ook het recente beleid van de VVD duidelijk maakt, heeft het rechts-conservatieve gedachtegoed van die partij weinig met vrijheden van doen. Heel het VVD partijprogramma is als een oxymoron. Rechts en liberaal is paradoxaal, grap ik wel eens.

op 16 09 2012 at 11:32 schreef Steve:

“Walgelijk”,”sociaal darwinistisch”, “gewetenloos”, “kop in het zand”, “extreem gewelddadig”

Nou nou, het regent weer argumenten.

op 16 09 2012 at 12:01 schreef Sasha Berkman:

“Libertariërs wijzen voor elke misstand de staat als schuldige aan. Het ligt nooit aan de markt of grote marktpartijen.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Robber_baron_%28industrialist%29

op 16 09 2012 at 12:10 schreef Lex:

Je kan er ook voor kiezen Sasha bergman in deze even te negeren en in te gaan op het verhaal van mij of dat van MNb of chp, Steve.

Maar inderdaad, mensen die totaal vrije marktwerking nu nog steeds nastreven hebben zeker de “kop in het zand”. Onze huidige recessie is immers ontstaan door totaal vrije marktwerking. Er was namelijk geen orgaan wat toezicht hield op de banken en de financiële markten. En als het aan partijen als D66, CDA of de VVD ligt, zal een dergelijk toezichthoudend orgaan er ook niet snel komen, die partijen zijn immers marktwerkings-fetisjisten.

op 16 09 2012 at 12:21 schreef Steve:

@chp Niemand ziet graag kinderen werken, niemand wil het. Dit wetje komt n.b. van een liberaal. Boven een bepaald welvaartsniveau kun je nou eenmaal zulke standpunten innemen en deze via een wet afdwingen. Het libertarisme streeft geen maatschappij zonder regels na, mensen en groepen kunnen zich gewoon verenigen in raden en vakbonden. Het libertarisme gaat zeker ook over persoonlijke vrijheid, vrijheid is niet ondeelbaar.

@lex, google “liberaal” en je weet hoe het zit. In Nederland is het iets rechts en in Amerika is het links(geworden). De VVD is niet conservatief, wel conservatief liberaal.

op 16 09 2012 at 13:06 schreef Sasha Berkman:

Je hoeft maar even te googlen op american militias en je vind genoeg materiaal om de geweldadige en racistische aspecten van de libertarische ideologie te vinden. Nogmaals remember Timothy Mc Veigh?

op 16 09 2012 at 13:12 schreef Steve:

@Lex: “Onze huidige recessie is immers ontstaan door totaal vrije marktwerking. Er was namelijk geen orgaan wat toezicht hield op de banken en de financiële markten.”

Nee het is dus het tegenovergestelde. De extreem lage rentestand zorgde ervoor dat er teveel leningen werden verstrekt (zowel voor huizen als voor grote partijen). De centrale bank (monopolie) is verantwoordelijk hiervoor, door de rente KUNSTMATIG laag te houden creëer je allerlei problemen; er wordt verkeerd geïnvesteerd, teveel vastgoed gekocht, teveel derivaten, te veel speculatie, grondstofspecualtie, etc. Dit kartel van overheden en banken die samen de markt manipuleren heeft dus niets met een echte vrije markt te maken.
Daarnaast was (en nog steeds is) er heel veel toezicht, de financiële sector is de meest gereguleerde sector in de wereld.

op 16 09 2012 at 13:16 schreef Steve:

@Sasha Leuk dat je (weet ik veel waar) iets vindt over die Timothy en dat dit dan moet verklaren waarom de libertarische ideologie. Maar dit is natuurlijk volslagen waanzin. De absolute kern van het libertarisme is het non-agressie-principe. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_principle

op 16 09 2012 at 14:49 schreef MNb:

Komt er nog eentje met het revisionisme van Bernstein aanzetten ook. Als er nou iemand meer overheidsbemoeienis wilde om het lot van de arbeiders te verbeteren was hij het wel. Ga eens een geschiedenisboek lezen.
Toedeloe. Jullie zijn te klein om me druk over te maken en voor de problemen van Suriname zijn jullie volstrekt irrelevant. Houd het gezellig met jullie gesputter over abstracte puntjes, volkomen losgezongen van de harde werkelijkheid. Het is de Surinaamse overheid die het mij mogelijk maakt een paar mensen te helpen die het nodig hebben. Dat is meer dan jullie kunnen zeggen.

op 16 09 2012 at 16:17 schreef gronk:

Het probleem met de huidige libertariers is dat ze alles ophangen aan bezit, en van daaruit komen ze ‘als vanzelf’ dat belastingheffing een grote sgande is. Zie hier. Kort gezegd: libertariers vinden persoonelijke vrijheden als abortus/euthanasie/drugsgebruik helemaal niet zo belangrijk. Belasting betalen is veel en veel erger.

Da’s een beetje een ouwelullenstandpunt, en eigenlijk alleen interessant als je een bejaarde bent die z’n pensioen (wat-ie geroofd heeft van de jongere generaties) koste wat kost wil behouden.

op 16 09 2012 at 20:43 schreef Bigpete:

Pensioen geroofd? Wat een gelul. Ik ben al 32 jaar aan het betalen voor mijn eigen pensioen, en helaas komen daar waarschijnlijk nog 16 jaar bij.

op 17 09 2012 at 00:34 schreef Nort:

Beetje collectivistisch om iedereen die rechts stemt gelijk te bestempelen als ‘domrechts’. Hoe zit het met ondernemers? Is dat geen doelgroep, zeker nu de VVD de belastingen opkrikt?

Heeft u onderzoek verricht waaruit blijkt dat de LP ‘linkser’ zou moeten zijn?

op 17 09 2012 at 02:15 schreef Mario Aandewiel:

@gronk, persoonlijke vrijheden.
De LP is voor het vrijgeven van elke vorm van drugsgebruik, het is niet aan de overheid om te bepalen wat je eet, drinkt, slikt, spuit of snuift.Check!
De LP is voor zeggenschap wat er met je leven gebeurt, ook als je dat om wat voor reden dan ook beeindigen wilt. Check. (we raden het niet aan en begrijpen de gevoelens van andere betrokkenen, dit geldt tevens voor abortus) Check!
De LP is voor het afschaffen van de ID plicht. Check!
De Lp is voor het afschaffen van “preventief” fouileren. Check!
De LP is voor het afschaffen van boetes voor slachtofferloze overtredingen. Check!
De LP is voor het beeindigen van de missie in Afghanistan. Check!
De Lp is voor het opheffen van de sancties tegen Iran. Check!
De LP is voor absolute vrijhied van menigsuiting. Check.
De LP is voor vrij verkeer van personen en goederen. Check!
De LP is voor vrije vestiging (tenzij op kosten van anderen). Check!.
De LP is voor gezinshereniging (tenzij op kosten van anderen).Check!
De Lp is voor het stopzetten van onze bemoeienis in het JSF project. Check!
De LP is voorstander van het opzeggen van het NATO lidmaatschap. Check!
De LP is voor vrijheid!

op 17 09 2012 at 08:12 schreef Bigpete:

De Lp is knettergek!

op 17 09 2012 at 09:58 schreef babs:

Mooi overzicht van Mario.

Het einddoel van de LP is in mijn ogen nogal vaag en nogal onhaalbaar, als al duidelijk is wat het precies is. Ik denk niet dat ik de LP graag 76 zetels zie halen. Maar het huidige parlement met 150 staatsverslaafden een beetje bijmengen met wat liberaal anarchisme lijkt me een uitstekend idee.

Ik denk dat Niek gelijk heeft en dat de LP wat duidelijker niet-rechts moet zijn, maar ik denk dat het nog belangrijker is voor de LP om de mensen die alle vertrouwen in het systeem zijn kwijtgeraakt te overtuigen toch weer eens te gaan stemmen.

(Grappig te zien hoe een normaal gesproken redelijk persoon als MNb echt alle redelijkheid verliest als iemand zich tegen de overheid keert.)

op 17 09 2012 at 15:21 schreef Lex:

@Steve:

De banken mochten van de VVD en zusterpartijen zoals D66 en dergelijke niet gecontroleerd/beperkt worden, andere partijen en economen waarschuwden dat de banken te machtig werden. Daardoor kwamen er derivaten, credit default swaps en andere ondoorzichtige risicovolle bagger op de markt met alle schade van dien, inderdaad ook veroorzaakt door domme overheden, maar het begon bij de banken/hedgefondsen enz. Ook Vestia, “ondernemertje spelen” met geld van huurders is een rechtstreeks product van vrije marktwerking.

En de VVD ‘liberaal’ noemen is en blijft een farce. Er is niks liberaals aan het korten op middelen om mensen aan de zelfkant van de maatschappij zelfredzaam te maken.

op 17 09 2012 at 20:49 schreef Sasha Berkman:

Over de VVD:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3317296/2012/09/16/VVD-fractie-is-een-soort-bedrijfsuitje-van-Ernst-Young.dhtml

Wat voor alternatief geven de libertariers in deze?

op 17 09 2012 at 21:23 schreef Sasha Berkman:

Geef mij maar ouwe punk overigens:

http://www.youtube.com/watch?v=dgSb67XXn0Q

op 26 09 2012 at 19:08 schreef hallo:

Dat is geen punkmuziek, maar hippiemuziek, ouwe cryptofascist die je bent. Kijk maar uit met die ‘aparte muziek’ die je beluistert. Straks komt het Zwarte Blok in opdracht van KAFKA jou en je gezin ophalen!

op 28 09 2012 at 12:03 schreef You On A Gin:

@ hallo
Haha, je hebt gelijk.
Bovendien is het filmpje geplaatst door ene “turbojugends”.
Voor zover ik weet is de Turbojugend de harde kern fanclub van Turbo Negro, een hilarische & gezellige Noorse punkband die ik gelukkig live heb mogen aanschouwen in hun hoogtijdagen.

op 19 03 2017 at 14:27 schreef Eldonol:

Lees het stukje over anarcho kapitalisme in de buiten de orde, geschreven door Peter Storm

Libertarisme zal niet snel links worden

Meerdere mensen, waaronder ik hebben tijden lang aan het libertarisme getrokken, om het linkser te maken, meer autonoom, minder macho, minder kortzichtig.

Het is niet gelukt en nu is dit partijtje toch al van de aardbodem geschoven

In Amerika buigen de libertariers voor Trump, kortom, het is afgelopen met ze, het gaat nergens meer over.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS