Home » Archief » De tóón! En de wóórdkeuze! (deel 2)


[14.04.2017]

De tóón! En de wóórdkeuze! (deel 2)

Peter Breedveld


Scène uit The Last Temptation of Christ

De Correspondent heeft een onthutsend verhaal van Jesse Frederik over mensen wier leven door Justitie wordt vernietigd vanwege een openstaande boete. Frederik beschrijft een ‘bureaucratische nachtmerrie’ waarin een ‘cultuur van vergelding’ heerst. Hij voert een advocaat op, Huib Struycken, die zich in deze zaken heeft vastgebeten en absurde misstanden aan de kaak stelt.

Maar voordat Frederik Struycken aan het woord laat, veroordeelt hij eerst omstandig en uitgebreid diens toon en woordkeuze. Struycken wisselt volgens Frederik ‘juridisch jargon af met frasen die je in Vak410 van de Amsterdam ArenA verwacht’. Hij zegt bijvoorbeeld ‘Waar zijn we godverdomme mee bezig? We criminaliseren mensen die een boete niet kunnen betalen!’, noemt het Centraal Justitieel Incassobureau een ‘criminele organisatie’, de Raad van State is volgens hem ‘corrupt’ en rechters scheldt hij uit voor ‘klootzakken.’

Frederik vergelijkt Struycken met andere advocaten die volgens hem ‘van het padje af’ zijn, onder meer omdat ze een ‘veelvuldig beroep doen op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens’.

Witte mannelijke elite

Maar Struycken heeft wel een punt, concludeert Frederik. Hij is te bescheten om toe te geven dat Struycken gewoon honderd procent gelijk heeft. Individuen worden door ambtenaren, die totaal gespeend zijn van empathie en die voor geen enkele rede vatbaar zijn, om een onbenulligheid genadeloos vermalen tussen de raderen van een bureaucratische moordmachine. Als je dat vergelijkt met die hooggeplaatste VVD’ers die bijna altijd wegkomen met de flagrantste misdrijven, is een kwalificatie als ‘corrupt’ of ‘klootzak’ misschien wat direct, maar zeker niet misplaatst.

Struycken spreekt evenwel niet dezelfde taal als Frederik, en daardoor haakte die bijna af, blijkt uit de inleiding van zijn verhaal. Ik zie dat vaker. Je kunt duizend keer het gelijk aan jouw kant hebben staan, je kunt de ontdekking van het millennium hebben gedaan, je kunt het sluitende bewijs in handen hebben waarmee definitief is aangetoond wie er achter de moord op John Kennedy zitten, als je niet de taal spreekt van de witte mannelijke elite – en witter en elitairder dan De Correspondent vind je het nergens in Nederland – wordt er niet naar je geluisterd.

Nonverbale communicatie

Dat gaat niet alleen om toon en woordkeuze, ook de nonverbale communicatie is cruciaal. Een tijd geleden was ik verwikkeld in een rechtszaak die me kansloos leek voor degene die me had gedaagd (ik heb die zaak ook gewonnen). Maar mijn advocaat waarschuwde vlak voor de zitting dat ik de rechter niet moest irriteren door bijvoorbeeld nadrukkelijk te zuchten, geïrriteerd te kijken of demonstratief achterover te gaan zitten en dat soort dingen. Ik was daardoor geweldig gepikeerd. Als je gewoon gelijk hebt, als je letterlijk kilo’s bewijzen voor je gelijk kunt overdragen, alles zwart op wit hebt staan, als je tegenstander werkelijk geen poot heeft om op te staan, kun je dan nóg een zaak verliezen omdat jouw gezichtsuitdrukking de rechter niet aanstaat?

Het antwoord is ja.

Ook in Nederland, waar iedereen zogenaamd gelijk is, moet je de taal van de hoogopgeleide witte man met de hoogopgeleide witte ouders spreken om iets voor elkaar te krijgen. Om de deur zelfs maar op een kier te krijgen. En dat luistert heel nauw. Je kunt jezelf nog wel aanleren om de godverdommes achterwege te laten en met een beetje training krijg je de juiste beheerste toon ook nog wel onder de knie, maar er is nog een heleboel dat ‘not done‘ is en om dat allemaal te weten, moet je echt van jongs af aan onder de witte patriciërs hebben verkeerd.

Eurocentrisch perspectief

Zo heb ik verschillende zwarte studenten en ook witte docenten gesproken die me vertelden dat je een onvoldoende voor je paper blijft krijgen zolang je een onderwerp niet benadert vanuit hetzelfde beperkte aantal invalshoeken die witte academici al duizend jaar innemen. Bekijk je de wereld vanuit een ander perspectief dan het eurocentrische? Onvoldoende. “Luister, hier zijn alle gevestigde wetenschappers het over eens, het staat niet ter discussie.” Protesteer je tegen die dogmatische houding, dan krijg je snel het verwijt ‘emotioneel’ te zijn.

Dat geldt niet alleen voor niet-witte studenten. Als je de eerste in je familie bent die een universitaire studie doet, mis je ook op tal van manieren de boot omdat je simpelweg de taal niet spreekt. Frederik hekelt in zijn stuk advocaten die een beroep doen op het Europese verdrag van de mensenrechten. Voor hem is klaarblijkelijk vanzelfsprekend dat je dat niet doet. Mijn vader is banketbakker, ik begrijp werkelijk niet waarom je, als het gaat om het opsluiten van mensen die niks hebben gedaan, niet zou mogen citeren uit een juridisch document waarin je rechten zijn gegarandeerd.

Halve wilde

Maar dat is naïef. Patriciërs lachen daarom. De wet is er niet ter bescherming van Jan Modaal. De wet is er om Jan Modaal eronder te houden. In de woorden van Herbert Marcuse (ik begrijp dat ik nu het risico loop wat elitair over te komen): ‘Gesetz und Ordnung sind überall und immer Gesetz und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Hierarchie schützen.‘ De wet is er om de gevestigde orde te beschermen en nergens anders voor.

En wie aan tafel met een groep hoogopgeleide witte mannen een beetje uit mensenrechtenverdragen gaat zitten citeren ten bate van nota bene een deplorable, die wordt gezien als een aap, een halve wilde, als iemand die ‘van het padje af’ is. Die heeft het niet begrepen, die is een outsider. En hij zegt nog ‘godverdomme’ ook.

Steve Brown, de gewezen crimineel inderdaad, begon een jaar of vijftien geleden aan een rechtenstudie die hij nooit heeft afgemaakt. Hij vertelde me een anekdote die hij in een college had gehoord. Het ging over een plebejer in het prerevolutionaire Frankrijk die voor de rechter was gedaagd en zich in het Bargoens probeerde te verdedigen tegen de beschuldigingen die in Latijn werden voorgelezen. Die hele rechtszaak ging in het Latijn, en die man sprak in een taal die door geen van de andere aanwezigen werd begrepen. Uiteindelijk werd hij dus ter dood veroordeeld zonder dat er zelfs maar naar hem was geluisterd of hij zelfs maar begreep waar de fuck die hele bizarre poppenkast over ging.

Oprechtheid en directheid

In wezen is er sinds die tijd helemaal niets veranderd. Nog steeds gaapt er een kloof tussen een witte elite die zich volvreet van de noeste arbeid van de massa kanslozen aan de andere kant van die kloof, en dus die kanslozen. Het is voor die kanslozen mogelijk om aan de andere kant van de kloof te geraken, maar dat vergt veel meer dan hard studeren en een krijtstreepkostuum. Kijk maar naar Zihni Özdil. Je moet je de taal van de witte patriciër eigenmaken, jezelf een grote mate van achterbaksheid aanleren en oprecht zijn in je gebrek aan oprechtheid. Je moet gespeend zijn van elke integriteit.

Zo’n Struycken? Kansloos. Zelfs een medewerker van een website kijkt daarop neer. Eerlijkheid, oprechtheid en directheid leveren je alleen maar hoon op. Zelfs als je gewoon gelijk hebt. Nee, wacht, vooral als je gewoon gelijk hebt. Als je godverdomme zegt, met verheven stem spreekt en weigert te huichelen, kun je eigenlijk beter ongelijk hebben dan gelijk. Want in dat laatste geval laten ze helemaal niks meer van je over.

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten (een pleonasme) en zelfs door de vicepremier. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 14.04.2017 @ 08:59

[Home]
 

32 Reacties

op 14 04 2017 at 09:58 schreef ikzelf:

‘Toon en woordkeuze’ zijn slechts tamelijk trendy afleidingsmanoeuvres. Je zult je gelijk hoe dan ook nooit krijgen, maar door jouw verweer af te wijzen op grond van ’toon en woordkeuze’ hoeft men er inhoudelijk niet meer op in te gaan – vindt/denkt/meent men.

op 14 04 2017 at 10:20 schreef Lennart:

Ik vind dat je Frederik hier toch wel enigszins tekort doet. Dit is niet zijn eerste artikel over dit thema; hij is al een tijdje bezig om dit soort problematiek onder de aandacht te brengen. Hij is helemaal niet te bescheten om Struycken volledig gelijk te geven. Integendeel zelfs, Struycken vertelt eigenlijk niets anders dan wat Jesse zelf ook al een tijdje verteld.

Overigens, voor zover ik weet heeft Frederik slechts een HAVO diploma. Hem kenschetsen als hoogopgeleide witte patriciër zonder intregriteit slaat de plank echt totaal en volledig mis.

op 14 04 2017 at 10:44 schreef Peter:

Ik stel voor dat je mijn artikel wat zorgvuldiger leest, Lennart.

op 14 04 2017 at 11:28 schreef Han van der Horst:

Ik onderschrijf dit artikel. Tegelijkertijd stel dat iedereen in Nederland in de gelegenheid gesteld moet worden om de taal en de habitus van de macht leren. Dat is de eerste stap uit het moeras van de machteloosheid. Je moet met behoud van je eigen taal, cultuur en woede je eigen tolk kunnen zijn als je wilt praten met de macht. Vers twee is natuurlijk of je dat wilt, maar je moet het wel kúnnen. Het bedrog van de verplichte inburgercursus (ander onderwerp) juist dit soort elementen nadrukkelijk geen deel uitmaken van het lesprogramma.

Godverdomme.

op 14 04 2017 at 11:47 schreef Murat:

Weet helemaal wat je bedoelt, inderdaad.

Zit zelf ook in het wereldje waar het barst van die figuren.

op 14 04 2017 at 12:05 schreef frans smeets:

2016: Frans koopt bedrijfsauto in Duitsland
van de Duitse politie met correcte papieren. Aangekomen bij de RDW wordt ik aangehouden omdat de auto gestolen is. Ondanks nieuwe juiste papieren staat hij als gestolen geregistreerd. RdW wil niets doen.

op 14 04 2017 at 16:50 schreef Thomas E:

Had je ze maar niet voor klootzakken moeten uitmaken, Frans ;)

op 14 04 2017 at 18:08 schreef Rob:

Aanvullend op Lennart, verkeerd voorbeeld van Peter om zijn punt te maken dat als je de taal van de witte, mannelijke elite niet spreekt, er niet naar je wordt geluisterd.
Frederik geeft Struycken volledig gelijk. Citaat “Struycken leek weer zo’n geval”.

Peter, jammer, dit doet afbreuk aan de strekking van je verder uitstekende artikel.

op 14 04 2017 at 18:23 schreef leo schmit:

Dit stuk is me uit het hart gegrepen. Ook omdat strookt met mijn eigen ervaring, van iemand die op z’n 14de jaar voor schooltijd in de kassen van het Westland werkte, die zijn kandidaats in Utrecht kreeg uitgerijkt ‘met bezwaar’, zijn doctorandusbul met ’t predikaat ‘onaanvaardbare wetenschapsbeoefening’ ontving (NB van een prof Structurele Antropologie) en wiens doctoraat in Leiden als ‘gedoog-doctoraat’ werd bestempeld. Maar betrokkene was wel zo slim om 2 commissieleden uit Australie en Duitsland erbij te betrekken dus ze konden er niet omheen.

Wat betreft de ’taal en toon’, tja als je verder wilt komen moet je die talen leren. De toon is een ander verhaal, houwe zo.

Wat betreft de miereneukende juristen denk ik aan mijn docent op de HBS die zei: ’tussen het recht en het onrecht groeit het koren der advocaten’.

op 14 04 2017 at 18:53 schreef Peter:

Rob, Frederik leidt zijn verhaal in met een zeer uitgebreide veroordeling van de toon en woordkeuze van Struycken. Dan zegt hij: “MAAR hij heeft wel een punt”.

Een punt.

Ik begrijp dat ik jullie vriendje beledigd heb, maar juist dit verhaal, met die specifieke inleiding, heeft mijn hele stuk getriggerd. Tot aan het eind wordt er met een zeker dedain over Struycken geschreven.

op 15 04 2017 at 08:38 schreef Dennis:

Het verhaal klopt. In het ambtenarenrecht is het nog extremer. Dan moet je zelfs het geluk hebben dat de rechter niet oud is, want oude rechters beschouwen het zelfs als een belediging dat je hun werkgever ‘ aanvalt’ en dan moet je twee keer zo hard werken om je gelijk te halen.

op 15 04 2017 at 10:18 schreef chakir:

Je krijgt het godverdomme weer mekaar meneer PB! Een beetje in m’n kop te gaan lopen zitten te lopen te triggeren! Ben het eens met Han vd H: ik moest denken aan iets wat ik lang geleden op tv heb gezien waarin je met de kracht van de taal vd de witte man, deze witte man totaal uit evenwicht kunt halen. Mathijs van Nieuwkerk als Nederlandicus die door snotneus Jahjah opzij wordt gezet. Lang leven Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=zL–l4MyTu8 Özcan Akyol is zo’n Zihni die door zijn taalgebruik zich perfect heeft weten te nestelen in die witte mannenwereld. Er is een periode geweest dat je voor elk probleem waar dan ook op de wereld, bij öz terecht kon. Weet niet hoe het nu is, kijk al enige tijd geen tv meer.

op 15 04 2017 at 10:47 schreef Anoniem:

‘Gelukkig’ weet niemand minder dan premier Rutte zich opeens wel in ‘de taal van het volk’ uit te drukken, als hij etnische en religieuze minderheden en ook vluchtelingen weg wil zetten; en tegen hen de witte ‘deplorables’ -beklagenswaardigen- wil opruien.
Dan stapt hij voor eventjes over de kloof met de massa heen en bezigt termen als: ’tuig van de richel’ en ‘pleur op’. Vluchtelingen op één lijn zetten met hufters (Joop.nl 27-01-2017) was voor hem de aftrap voor de campagne voor de laatste Kamerverkiezingen. Dat deed hij voor de blanke kiezersgunst.

Dat onze premier, dit boegbeeld van de witte elite, zich tot dit niveau verlaagt, en dan die toon! Die woordkeus ook. Daar is Wilders toch voor [sarcastische ondertoon]?

Voor wie Pasen viert: dit zou je ook als een daad van verzet kunnen zien: tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

op 15 04 2017 at 17:44 schreef Muurbloem:

Tja als ze het over je toon gaan hebben dan weet je dat de argumenten op zijn.

Vaak zijn de mensen die het over de toon hebben, juist de mensen die helemaal niet bereid zijn te luisteren als het wel in hun taal wordt uitgesproken.

Ik heb het stuk net gelezen en behalve de inleiding waar hij de vorm aanhaalt, gaat het gelukkig vooral over de misstanden die Struyken aankaart. Nog steeds totaal onnodig die inleiding. Vooral het zinnetje: “Hij houdt er een wat complotterige kijk op de rol van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op na.” Rare opbouw zo. Eerst de boodschapper neerzetten als cowboy met aluhoedje, om daarna uiteen te zetten dat hij gelijk heeft. Ik hoop dat de werkwijze van het CJIB het meeste blijft hangen bij de lezers.

op 15 04 2017 at 19:08 schreef Jesse Frederik:

Ik ben de auteur van het stuk. Ik snap deze kritiek eerlijk gezegd niet zo goed.

Ik ben de afgelopen paar maanden heel veel aan het praten en schrijven over de Nederlandse schuldenindustrie en ben inmiddels ook tot de conclusie gekomen dat een hele reeks aan instellingen, politieke partijen, en personen wat mij betreft de tyfus kunnen krijgen.

Alleen als ik vrees dat als je iets wilt veranderen in deze wereld (en dat wil ik), het beter werkt om niet alleen maar te schelden, maar relatief rustige stukjes te schrijven, waarvan mensen die er nog niks van weten hopelijk het einde halen.

Dan dit stuk. Blijkbaar is dat intro niet helemaal geslaagd als je met deze indruk achterblijft. Ik dacht: de meeste mensen die Struycken zo horen schelden denken waarschijnlijk ‘wat een aluhoedje’. Dat wilde ik overbrengen met dat intro. Om vervolgens uit de doeken te doen dat zijn woede volkomen terecht is.

Ik snap eerlijk gezegd niet hoe, als je het einde van het stuk hebt gehaald, je kunt denken dat ik op hem neer kijk? Dat is in ieder geval absoluut niet zo, ik vind Struycken een held, een gefrustreerde en boze held, maar niettemin een held.

Oja, en ik ben ook niet hoogopgeleid. Wel wit.

op 15 04 2017 at 19:38 schreef Daan:

Breedveld, tel voor de gein eens een paar woensdagen op de site van de Raad van State hoe vaak de burger in het gelijk wordt gesteld in rechtszaken tegen de overheid. Minder dan 7 procent van de zaken !

op 15 04 2017 at 19:51 schreef Sasha Berkman:

Ik heb die ervaring ook !!

op 16 04 2017 at 02:50 schreef Murat:

@Jesse,

Dat je hoogopgeleid en wit bent past precies bij de Correspondent.

Het is een witte mensen gebeuren daar. Zelfs onafhankelijke media in NL zijn vies van diversiteit.

Het is niet alleen een gemiste kans voor die krant. Het is, nog meer, een beetje pathetisch.

op 16 04 2017 at 06:37 schreef Kshatriya:

@ chakir:
Zo veel Nederlanders zijn helemaal niet meer blank wit. Zo’n beetje half Nederland wat niet Surinaams, Antilliaans, of noem maar op is, heeft Indonesisch bloed.
Het maakt ook niet uit. Die obsessie met raciale kenmerken is passé. Doe jezelf en iedereen een plezier, en richt je op dogmatiek en ideologie. Dat raciale gelul kennen we inmiddels wel.

op 16 04 2017 at 10:04 schreef Lennart:

@Peter, nergens in het stuk van Frederik lees ik een veroordeling van Struycken, laat staan jouw “zeer uitgebreide veroordeling”. Ik snap niet waarom je dit blijft volhouden. Jesse Frederik is zo ongeveer de enige journalist die zich echt met dit onderwerp bezighoudt; waarom moet jij hem dan zo nodig afbranden ?

En, nee, als jij denkt te begrijpen dat jij “ons vriendje” hebt beledigt, dan begrijp je er helemaal niets van. Er is helemaal geen “ons”, ik schrijf hier slechts op persoonlijke titel. Maar belangrijker nog, mijn kritiek gaat helemaal niet over beledigen. Mijn kritiek gaat over het verkeerd weergeven van andermans standpunten.

Wat jij hier doet heet in de retorica een stroman. Moet ik je echt gaan uitleggen waarom dat ongewenste dingen zijn in betogen ?

op 16 04 2017 at 10:15 schreef ikzelf:

“Wit” zijn is niet alleen een kwestie van de kleur van de huid. En passé is die obsessie nog lang niet — sterker nog, die beleeft juist nu een nieuw ‘hoogtepunt’ (excusez le mot) EN is uitgangspunt van menige ‘ideologie’.

op 16 04 2017 at 10:29 schreef Peter:

Hallo Jesse, je hebt een goed en belangrijk stuk geschreven. Het wordt geweldig ontsierd door die nadrukkelijke veroordeling van Struyckens toon en woordkeuze, wat één van mijn stokpaardjes is, want ik heb er voortdurend mee te maken, witte mannen die me de les lezen dat ik een punt zou hebben als ik het allemaal maar wat bedaarder en betamelijker had opgeschreven.

Hoe hoog je opgeleid bent, maakt niet zo heel veel uit, het gaat erom dat je zo meedoet aan het discours dat gedomineerd wordt door hoogopgeleide witte mannen, waarschijnlijk grotendeels onbewust.

Verder complimenten voor je goede werk en sorry dat nu net jij door mij als voorbeeld bij je nekvel werd gepikt.

op 16 04 2017 at 11:00 schreef Peter:

Lennart, dan lees je alleen wat je wilt lezen. Frederik schrijft dat hij Struycken aanvankelijk indeelde in de categorie ádvocaten die van het padje af zijn’ omdat hij taal bezigt ‘die je in Vak410 van de Amsterdam ArenA verwacht’. Hij verwijt hem complottheorieën (ook een beproefde methode om mensen, die jouw lezing van gebeurtenissen niet volgen, te diskwalificeren: “complotgekkie” zeggen. Ook al heb je het niet over een complot, een witte journalist zal je langs zijn neusvleugels aankijken als je de ‘gevestigde media’ hekelt en smalend zeggen: “Ooo, het is natuurlijk een complot.”) en vergelijkt hem met ‘bombastische’ advocaten die het Europese verdrag van de mensenrechten aanhalen, blijkbaar ook een onvergeeflijkheid.

Overigens verval je in precies die neerbuigende wittemannenagressie die ik in mijn stuk hekel. Ik spreek jou tegen, ik ben oneerbiedig, dus zwelt je borst op en begin je me hooghartig college te geven nadat je hebt geconstateerd dat ik “er niets van begrijp”, alsof ik een stoute jongen ben. Geloof me, ik maak dat mijn hele leven al mee en ik herken het meteen.

op 16 04 2017 at 15:43 schreef Chakir:

“Die obsessie met raciale kenmerken is passé” Is dat een wens van jou @Ksathriya? Zo ja, dan moet je mij even meenemen naar die wensput, dan doe ik met je mee. In mijn ogen is t in ieder geval niet de feitelijke situatie in NL. Trouwens, ik denk nergens op aarde, maar dat terzijde. Wat niet wil zeggen dat alles kut is, zeker niet. Mensen kijken nu eenmaal continu naar elkaar, ook naar de hoeveelheid melanine, en baseren daar hun oordeel op, wat tot ongewenste uitkomsten kan leiden. Je zou ook kunnen zeggen: “ach ja het is een biologisch gegeven, een soort overlevingsmechanisme waar we niets aan kunnen doen, maar onze portiers, de instituten, zorgen wel voor orde en rechtvaardigheid”. Wel balen dat die portiers ook gewoon mensen zijn. Als je BEWUST het “racistisch” denken van mensen negeert en het allemaal maar gelul vindt dan ben je in mijn ogen een naïeve dwaas. En verder wat Ikzelf zegt over ideologie. Maar waarschijnlijk ken jij dat allemaal al.

op 16 04 2017 at 19:50 schreef dewanand:

============== [wfor1346:16]
N1. Citaat tekst Peter Breedveld:

‘Halve wilde’
‘En wie aan tafel met een groep hoogopgeleide witte mannen een beetje uit mensenrechtenverdragen gaat zitten citeren ten bate van nota bene een deplorable, die wordt gezien als een aap, een halve wilde, als iemand die ‘van het padje af’ is. Die heeft het niet begrepen, die is een outsider. En hij zegt nog ‘godverdomme’ ook.’

N2. Ken je dit ICT programmeer concept WYSIWYG?? Maw: Wat je schrijft, dat ben je, en wat je geschreven ziet is de auteur of pennehoer zelf met zijn stijfgeklopte pen op maagdelijk wit papier. Ja, Peter, Wieroe wil jou bedanken voor het mogen miaauwen op FN.

N3. Mooi hoor, ik was vroeger ahw 99,9999 % Wilde Bruine Afro Koelieboy uit Kwatta jungle, sept 1986. 31 jaar geleden, en nu??? Ben ik nu beschaafder geworden of juist nog beestachtiger, duivelser, KUTachtiger, Hollandser, maw rijp voor de Hollandse hel en voer voor de hi tech mobiele gaskamers uit de geheimste anale vinger fantasieen van Thierry Baudet voor lagere kaste, te kleingeschapen surikoelie aapjes???

N4. Wieroe miaauwt: ‘miaauw Peter, beschaving is toch een totaal relatief begrip? vb Kat en muis spel’.

op 17 04 2017 at 09:28 schreef Lennart:

Peter, ieder lid van De Correspondent kan opzoeken dat jij hier een stroman aan het opzetten bent.

Frederik verwijt Struycken helemaal niets. Nada. Noppes. Geen taalgebruik. Geen complottheorie. Frederik is het volkomen met Struycken eens. Dat stukje waar jij de hele tijd over aan het zwatelen bent is gewoon een stijlvorm om aan te geven hoe controversieel dit hele onderwerp is. Jij interpreteert het volkomen verkeerd, en zelfs als Jesse Frederik zelf uitlegt wat hij bedoelt blijf je gewoon dogmatisch je stroman herhalen.

Sorry, Peter, maar als je er niet tegen kan dat mensen je stromannen ontzenuwen, dan lijkt het me beter dat je stop met bloggen. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

op 17 04 2017 at 10:04 schreef Peter:

Je laat je wel heel erg in de kaarten kijken, Lennart. Nu ontken je keihard de citaten die ik hierboven aanhaal en je herhaalt je aanvankelijke punt nog een keer, alleen nog een tikje agressiever dan je al was en word je nog heel persoonlijk ook.

Daar laat ik het wat jou betreft verder maar bij. Blijf jij maar beter uit mijn keuken, voortaan.

op 17 04 2017 at 11:12 schreef MNb:

Lennart, toevallig vind ik PB’s bezwaar tegen de wijze waarop JF introduceert ietwat overtrokken, maar jouw reacties rechtvaardigt het bwzwaar post hoc volkomen. PB is helemaal niet schuldig aan een stropop.

https://www.logicallyfallacious.com/tools/lp/Bo/LogicalFallacies/169/Strawman_Fallacy

Zie je, PB argumenteert nergens tegen ook maar iets van wat JF schrijft – en bevestigt dat ook nog eens expliciet in zijn reactie van 10:29.
PB beweert helemaal niet dat JF het met Struycken oneens bent. En met die leugen ben jij degene die schuldig is aan het neuken van een stropop, verwaande elitaire kaaskop uit Wassenaer of Bloemendael.

op 18 04 2017 at 01:51 schreef Kshatriya:

@ ikzelf
Dan, wat maakt iemand “wit”, en wat zijn de “ideologieën” die je aanhaalt?
Zelf “Domrechts” van de daar-moet-een-piemel-in roepers tot Pegida, lijken zich te bedienen van retoriek die vooral slaat op culturele tegenstellingen, en niet zozeer raciale.

@ Chakir: Misschien was het ook eerder wensdenken. Wat ik ermee bedoelde, is dat ik juist hoop dat het ooit niet belangrijk meer zal zijn.
Inderdaad is het BEWUST negeren van racistisch denken behoorlijk naïef, en inderdaad ken ik al een hoop dingen, maar is het onmogelijk om in één mensenleven alles wat er is te (leren) kennen.

op 18 04 2017 at 09:59 schreef Seraph:

Werkelijk? Het enige wat ik zie, zijn mensen die dat hele ‘check je privilege’ verhaal overnemen van uit de VS. “Boze witte mannen”, “neo-feminisme”, “mansplaining”. Is het wel eens bij één van jullie opgekomen dat deze sociale problematiek artificieel gecreëerd wordt om de samenleving JUIST te ontwrichten? Want dan hebben wij namelijk MEER sociale regulatie nodig, een grotere overheid met meer bevoegdheden (en criminele stichtingen met besturen waarin leden ook nog 39 nevenfuncties elders bekleden)en dat genereerd een grotere en constantere cashflow dan menig particuliere onderneming aan kan tippen, namelijk: de overheid laten acteren als dividend uitkeerder. Er wordt gewoon een scenario gedraaid en al dat slappe neo-feministische gelul en dat “witte mannen” probleem is niets meer dan het resultaat van een voorzichtig gezaaid informatie offensief en cognitieve indoctrinatie door b.v. media. De bron waar al die bagger vandaan komt is slechts 1 partij en de techniek die deze sociale frictie teweeg brengt wordt ook wel “chasing the white rabbit” genoemd. Het is geen aluhoedje business, gewoon mensen die mensen naaien d.m.v. sociale wetenschappen met een vleugje globalisme.

op 18 04 2017 at 11:38 schreef MNb:

“Is het wel eens bij één van jullie opgekomen …”
Nee, want tot zulk stompzinnig samenzweringsdenken ben ik niet in staat.

op 19 04 2017 at 08:43 schreef Kshatriya:

@ MNb
Nou, alle sporen leiden terug naar de Frankfurter Schule. Het verhaal van Seraph doet dan inderdaad wat paranoïde aan, maar die hele “alle ellende in de wereld is de schuld van blanke witte mannen, en oh ja, ook van de joden” retoriek lijkt wel uit hetzelfde draaiboekje te komen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS