Home » Archief » Heeft het zin de stukjes van Hans Jansen te ontkrachten?


[26.06.2014]

Heeft het zin de stukjes van Hans Jansen te ontkrachten?

Jelmer Renema

naakt16

Er is een nieuwe tak van sport ontstaan op het internet: het ontkrachten van rechtse columns. Op Joop, Sargasso en Frontaal Naakt wordt driftig gereageerd op wat de andere kant schrijft, veel meer dan andersom.

Met name Hans Jansen is een geliefd onderwerp. De voormalig arabist gelooft dat de moslims de holocaust veroorzaakt hebben, dat de Islamitische wetenschap niet bestaat, en dat de val van het Romeinse rijk een zegen was omdat dat ruimte gaf aan de vrije concurrentie. Hij maakt zichzelf met zijn baude beweringen een geliefd doelwit van de debunkers (zie voor voorbeelden HIER, HIER, HIER en HIER).

Subjectieve beweringen

Iedere keer dat er zo’n stukje verschijnt, zijn er binnen onze eigen beweging mensen die zeggen dat het tijdverspilling is. Dorpsgekken geef je toch geen aandacht? Die gaan het snelste weg als je ze negeert. En als je dan zo nodig moet reageren, verlaag je dan niet tot hun niveau: zorg ervoor dat je je bij het weerleggen van de feiten houdt, en ga niet in op hun subjectieve beweringen. Beide ideeën zijn schadelijk, en leggen op pijnlijke wijze bloot waarom links het publieke debat aan het verliezen is.

Laat ik beginnen met de gedachte dat je überhaupt niet op dit soort figuren in moet gaan. Het ‘geen aandacht’-argument is makkelijk te weerleggen: deze mensen hebben al aandacht, en wegkijken heeft geen zin. De linkse activist met honderd Twittervolgers die zegt dat je een columnist van het grootste Nederlandse weblog moet negeren, zet vooral zichzelf buitenspel. Er is een oneindig diepe beerput van rechtse opinies beschikbaar (Hitler was een socialist! De EU is de nieuwe Sovietunie! Het kalifaat komt eraan!) en geen enkele mate van wegkijken gaat Jansen en zijn consorten ervan weerhouden om die verder uit te graven.

Stiekem waar

Ook het iets subtielere argument, dat reacties een vorm van legitimering zijn, klopt niet: juist rondom beweringen die niet tegengesproken worden blijft de zweem hangen dat ze eigenlijk stiekem waar zijn – denk maar aan de politicus die niet wil ontkennen dat hij fout gezeten heeft. Always push back, dat moet de strategie zijn.

Het argument dat je jezelf tot de feiten moet beperken, snijdt evenmin hout. De stukjes van Jansen gaan niet over feiten. Ze zijn gemaakt om een bepaald wereldbeeld te verkopen. Jansen schrijft zijn stukjes niet om de gemiddelde GeenStijl-lezer te informeren over de geschiedenis van de val van het Romeinse rijk, hij schrijft ze om een bepaald wereldbeeld te propageren. Dat weet hij zelf ook: aan het eind van zijn stukjes wordt de moraal altijd nog even extra benadrukt, om ervoor te zorgen dat dat punt in ieder geval over gekomen is. Wie op zinnige wijze op zijn columns in wil gaan, moet dat wereldbeeld bestrijden.

Samenhangende moraliteit

Met die vaststelling zijn we bij de kern van het probleem aangekomen: links durft het om een of andere reden niet meer aan om zijn wereldbeeld te verdedigen. Dat is funest voor ons vermogen om politieke ruimte te creëren. We praten er altijd omheen, terwijl het de kern van de zaak is: wereldbeeld is het essentiële element van politiek debat. Wie de wereld wil veranderen, moet veranderen hoe mensen naar de wereld kijken. Feiten zijn daarin secundair, het gaat om het overbrengen van een samenhangende moraliteit.

Dit is precies ook het argument van de Amerikaanse psycholoog George Lakoff. Hij stelt dat politiek gaat om de tweestrijd tussen wereldbeelden: het ‘sterke vader’-wereldbeeld van de conservatieven, en het ‘zorgende ouder’-wereldbeeld van de progressieven.

Niet zwanger door verkrachting

Hem werd gevraagd hoe een progressieve debater zou moeten reageren op Todd Akin, het Amerikaanse congreslid dat geloofde dat vrouwen niet zwanger konden worden van verkrachting omdat ‘hun lichaam dat hele gebeuren wel uit zou zetten’. Zou het niet verstandig zijn om dan in discussie te gaan over biologie, en Akin om zijn oren te slaan met zijn eigen onwetendheid? Zijn antwoord:

Vergeet trucjes [de biologische discussie]. Je moet de discussie optillen naar een moreel niveau. Je moet zeggen: ‘hier is iemand die mannen wil laten overheersen’. Dat is wat links niet durft te doen.”

Waarom is dat? Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met een misplaatst gevoel van universalisme, waar we zo snel mogelijk van af moeten. Linkse mensen hebben over het algemeen de dodelijke neiging om ervan uit te gaan dat hun waarden universeel zijn; ieder verstandig mens zou ongeveer vinden wat zij vinden.

Logische maatregelen

Wie dit gezapige standpunt op zijn allerergst wil zien, moet eens bij de PvdA gaan borrelen. In mijn eigen afdeling loopt een oud-Kamerlid rond die de opvatting verkondigt dat alle redelijke mensen in laatste instantie hetzelfde willen. Het enige waarin hij met een VVD-er van mening verschilt, zijn wat nuances en hooguit de prioriteitenvolgorde waarin alle logische maatregelen gerealiseerd moeten worden. Het is duidelijk dat zo’n houding dodelijk is voor iedere vorm van politiek succes.

In plaats daarvan trekken we ons terug op de feiten. Dat is niet alleen betweterig en irritant, het is bovendien nog onhoudbaar ook. Iemand op links die zichzelf enkel op de feiten probeert te baseren, kent zijn eigen geschiedenis niet.

Racistische bagger

Het waren immers in eerste instantie de Marxisten die vraagtekens zetten bij het idee dat de liberale burgermaatschappij volgens rationele maatstaven was ingericht. Wij hebben de intellectuele middelen ontwikkeld om een puur rationeel wereldbeeld te ontmaskeren. Rechts is er niet vies van om die middelen tegen ons te gebruiken. Geheel op Robiniaanse wijze heeft Jansen zichzelf het ‘wetenschap is ook maar een mening’-frame eigen gemaakt. Wij hebben die kuil gegraven, en zijn nu zo dom om er zelf in te vallen.

Hiermee wil ik overigens niets afdoen aan de inspanningen van al die mensen die op wat voor manier dan ook proberen een zandzakje neer te leggen tegen de vloedgolf van racistische bagger die op dit moment Nederland overspoelt. Marco, Floripas, Peter, jullie zijn helden, allemaal.

Barbaarse kijk

Maar dat wil niet zeggen dat de discussie over strategie niet gevoerd moet worden. Die is juist essentieel; strategie maakt een politieke beweging sterk. Debunken is belangrijk. Hans Jansen is een gouden kans voor links. Iemand die zo ver heen is dat hij gelooft dat de moslims de holocaust veroorzaakt hebben, dat kunnen we niet laten liggen.

We moeten Jansen aanvallen op zijn wereldbeeld. We moeten duidelijk maken dat zijn wereldbeeld dat van Ghengis Khan is: het recht van de sterkste, de strijd van allen tegen allen. Gelukkig delen de meeste Nederlanders die barbaarse kijk op de wereld niet. Als we willen dat dat zo blijft, moeten we blijven terugduwen.

Jelmer Renema is natuurkundige en politiek actief voor de Partij van de Arbeid. Hij heeft een Twitter-account.

Jelmer Renema, 26.06.2014 @ 07:39

[Home]
 

27 Reacties

op 26 06 2014 at 09:51 schreef Sofia van der Linde:

Ghengis Khan was weliswaar een zeer wrede veroveraar maar was tevens een verlicht heerser. Onder zijn regime was er vrijheid van Godsdienst.

De vergelijking tussen hem en Jansen gaat enigszins mank.

op 26 06 2014 at 10:03 schreef Kimo:

Amen

op 26 06 2014 at 11:30 schreef Jelmer Renema:

Sofia, je moet iets verder uitzoomen. Het gaat niet over godsdienst, maar over het recht van de sterkste.

op 26 06 2014 at 12:00 schreef Flip van Dyke:

Rechts roept massa-immigratie en links zegt dat het niet netjes is om zo te praten.
Gevolg is dat er een totale misvatting bij 99% van de Nederlanders is ontstaan over bijvoorbeeld migratie.

Voorbeeld: ik ken een oud-PvdA minister. Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij is nu burgemeester van Amsterdam. Bijna huilend zat hij bij Pauw & Witteman: 15.000 importbruiden komen er ons land jaarlijks binnen. ‘We kunnen het niet meer aan.’ Vette koppen in de kranten en natuurlijk Kamerdebat. Tijdens het debat had hij het niet meer over importbruiden, maar over gezinsmigranten. Een enorm verschil, maar niemand merkte dat.
Nu, vijf jaar later, denken nog steeds hele volksstammen dat er -nog steeds- grote aantallen importbruiden binnen komen.

Met dank aan de PvdA en de overige linkse lapzwansen die zich veel te goed voelen om zich met feiten bezig te houden.

op 26 06 2014 at 12:02 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

Het was juist Wieroe, als slimme Hindoe kat die mij leerde om mijn soort te beschouwen als zieke Intelaapjes met te grote hersenen en te grote geslachtsorganen. En mijn soort is volgens Wieroe een mislukte mensapen soort die binnen afzienbare tijd door een agressief virus of bacterie zal worden gedecimeerd omdat deze micro organismen nu hen enige natuurlijke vijanden zijn in al hen betonnen apen bunkers, die grote steden, waar 99 procent vaak gewoon paranoide is en door opperezels worden geleid met oogkleppen en een open kruis.

ok ter zake:
Deze ex arabist, prof. dr. Hans Jansen is bezig met stemmingmakerij en feitelijk is hij een schande voor de historici en wetenschappers.

Islam of al die islamitische volkeren en rassen zijn echt niet anders dan de overige mensaap soorten, vanuit historisch oogpunt. Onderzoek het maar zelf. Wieroe houdt vol dat de ene mensaap even dom en ziek is als de andere en dit geldt dubbel en dwars ook voor mij. Denk na en zeg of je Wieroe nou gelijk geeft of dat hij nu de kat iets wijs maakt.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten
planet of the intelligent hindu chimps

op 26 06 2014 at 14:48 schreef Floris Schreve:

Hans Jansen heeft op dit gebied al een lange carrière, zelfs toen hij nog bekend stond als ‘serieus wetenschapper’. Lees maar wat hij net na, maar ook al voor 9/11 schreef over Saddams massa-vernietigingswapens en vooral Saddams steun aan terroristen als Osama Bin Laden. Hans Jansen liep toen achter de Amerikaanse auteur Laurie Mylroie aan, die beweerde dat Osama Bin Laden een pion van Saddams geheime dienst was. Daarom moest Irak ook worden aangevallen. Jansen heeft dit standpunt continue herhaald tot kort na de Amerikaanse inname van Bagdad. Kort daarna verdween Laurie Mylroie geruisloos uit Jansens stukjes. Het zou toch aardig zijn als hij ons kon vertellen hoe het tegenwoordig met haar is.

Ook leuk om Jansens geestverwant en later vriend van Geert Wilders, de Amerikaanse neoconservatief Daniel Pipes aan te halen. Over Mylroie’s werk heeft zelfs Pipes moeten concluderen: “… a tour de force, but it’s a tour de force of alchemy. It has a fundamentally wrong premise”. Ben wel benieuwd wat Hans jansen daar nu van vindt. En hoewel bij zowel de medestanders als critici van Jansen het dossier Laurie Mylroie in de vergetelheid is weggezakt, het is erg de moeite waard om dit verhaal terug te halen. Zowel in het licht van de wetenschap van toen als de kennis van nu, in de woorden van Balkenende (of was het andersom?) ;)

Daarna kwam Eurabië, de samenzweringstheorie van mevrouw Giselle Littman-Orebi, alias Bat Ye’or. Hans Jansen is zo’n beetje haar belangrijkste amabssadeur in Nederland en heeft ook Geert Wilders bij haar geïntroduceerd (een eerdere poging van Jansen om haar aan Ayaan Hirsi Ali te koppelen mislukte jammerlijk- beide dames vlogen elkaar meteen in de haren). Wilders verwijst veel naar de Eurabië-theorie, bijvoorbeeld ook in het verhaal dat hij tijdens zijn proces hield (‘overal in Europa gaan de lichten uit…. ‘Etc.). Het gedachtegoed van Mevrouw Littman komt, zo simpel mogelijk samengevat, op het volgende neer: de Europese Unie zou een serie van geheime vriendschapsverdragen met de Arabische Liga hebben gesloten, geïnitieerd door Charles de Gaulle, bedoeld als tegenwicht naar de Amerikaanse (en Israëlische) invloed. In ruil voor goedkope olie zou Europa zichzelf openstellen als missiegebied voor de islam en onbeperkt migranten toelaten. En Europa zou verder een ‘Israël-kritische’ koers varen.

Ik denk dat er veel bezwaren zijn in te brengen tegen Bat Ye’ors Eurabië. Dat is 1. dat het wel heel erg veel knip en plakwerk is. Dat er ergens een vriendschappelijke top wordt gehouden, waarna plechtig wordt verklaard dat er dialoog moet worden aangegaan tussen de landen van beide kanten van de Middellandse Zee wil nog niet zeggen dat zoiets daadwerkelijke politieke betekenis heeft. Er gebeuren wel meer symbolische flauwekul dingen. Koningin Beatrix deelt ook weleens een ridderorde uit aan een buitenlands staatshoofd. meestal zijn dat niets meer dan symbolische gestes. En zelfs als het meer inhoud heeft, dan nog kun je je afvragen hoe doorslaggevend dat is voor de totale buitenlandse politiek van de verschillende Europese landen. In Parijs staat natuurlijk het Institut du Monde Arabe. Toen ik daar in de bibliotheek zat, voor mijn onderzoek naar hedendaagse kunst van de Arabische wereld, is mij opgevallen dat de toon van de publicaties van ong. eind jaren zeventig tot eind jaren tachtig, wel heel erg vriendelijk was naar de diverse Arabische regimes. Logisch, want daar kregen ze ook geld van (vooral in die periode).

Toevallig net een kwestie waar ik me mee bezig heb gehouden, maar dit soort dingen zullen er wel meer aan de hand zijn geweest. Een prachtige onderbouwing voor Bat Ye’ors Eurabië theorie.

Alleen, dat wil nog niet zeggen dat deze’topontmoetingen’, verdragen, etc. de politieke verhoudingen ingrijpend hebben beïnvloed, vooral ten nadele van Israël. Dat is, ook vanuit Europa, bijna net zo eenzijdig geweest als vanuit de VS. In die zin blaast Bat Ye’or kleine dingen op tot immense proporties, waar zij veel lawaai over maakt (oa, want volgens mij vertelt zij ook veel onzin). Zo’n verhaal kun je natuurlijk optuigen met heel veel voetnoten, maar heeft het ook werkelijke substantie? Zie hier een aspect van de methode Bat Ye’or.

En dan 2. de conclusies die zij aan dit alles verbindt. Alsof er een systematisch geheim plan bestaat in de Arabische wereld of bij de Organisatie voor Islamitische Landen om op slinkse wijze Europa over te nemen. Er is veel aan de hand in en met de Arabische wereld, maar ondanks alle retoriek uit de tijd van het Pan Arabisme is het nog nooit gelukt om een vuist te maken. Op alle niveaus bestaat er zo’n beetje onenigheid en diepe verdeeldheid. Europa, zowel toen als nu, is daar nog een schijntje bij. Dus een megalomaan project als ‘Eurabië’ lijkt me om die reden al een luchtkasteel. Er is wel veel mis, maar dat nou net weer niet. Niet omdat sommige mensen dat niet zouden willen, maar omdat het onmogelijk is om te realiseren. En het zijn in het algemeen nogal zwakke staten, die nog maar vrij recent tot stand zijn gekomen. Zelfs al is de intentie er (en ik denk niet een dat die breed gedragen zou worden), dan nog lopen de belangen van die landen zo uiteen, dat een Eurabië project niet realistisch is.

En dan nog een derde punt. Het is natuurlijk zeker zo dat Europa de banden met diverse foute regimes daar in de regio heeft aangehaald ivm olie. Maar, en dat negeert Bat Ye’or, dat geldt misschien in nog veel sterkere mate voor de VS. Plus dat de VS ook nog allerlei strategische belangen hebben en haden (gedurende de koude Oorlog). Als er nou een mogendheid is geweest die heeft gedeald met radicla eof foute moslimextremisten, is het de VS wel, zie het Afghanistan verhaal. Ayman al-Zawahiri werd in Egypte vrijgelaten om daar te gaan vechten. Bovendien, dat is bijna iedereen vergeten 9heeft niets met de islamisten te maken, maar wel met Irak), in 1963 steunden de VS oa Saddam Hussein en de toen nog marginal Ba’thpartij in hun coup tegen de pro-Russische generaal Abd al-Karim Qassem. Nu heeft Frankrijk daar ook nog rare dingen gedaan, maar dat is toch iets anders dan de Eurabië-theorie. Maar het idee dat Europa een soort anti-Israëlische politiek zou hebben gevoerd, in het voordeel van de ‘Eurabische elementen’ die daar baat bij zouden hebben gehad, op z’n zachtst gezegd is dat nogal een vertekende (zoniet zwaar vervormde) versie van de geschiedenis.

Andere zaken hebben veel meer de boventoon gevoed, zoals de Koude Oorlog, of de Amerikaanse steun aan Israël. Die dingen zijn veel belangrijker geweest dan die sinistere Eurabische netwerken, waar Bat Ye’or het over heeft. Dat was mijn derde belangrijkste bezwaar. In serieuze wetenschappelijke kringen (uitzonderdingen daargelaten, zie bijv. Hans Jansen ;)) wordt dit werk trouwens gezien als brandhout en ik denk terecht.
En dan nu het verhaal van Haj Amin al-Husayni, de Groot Mufti van Jeruzalem. Jansen sluit zich hiermee aan bij een trend die al wat langer gaande is. Wie verschillende zg Hasbara sites al een tijdje volgt (pro-Israëlische propaganda-sites, die vaak gesteund worden door het Israelische ministerie van ‘Voorlichting’. Oftewel ‘Hasbara’) moet bekend zijn met dit verhaal.

Het is waar dat Haj Amin al-Husayni, nadat hij was vertrokken uit Palestina, in contact kwam met de Nazi’s, waarmee hij op verschillende manieren samenwerkte. Eerst in Bagdad, gedurende de coup van de pro-Nazistische offcieren van de Gouden Vierhoek, olv generaal Rashid Ali (dit verhaal is men vergeten op te nemen in de Hasbara-handboeken, daarom zie je het niet zoveel terug bij zowel het legioen pro-Israëlbloggers, als bij Hans Jansen- een gemiste kans, want het is best een bruikbaar verhaal, maar ze zijn het vergeten in het cursusboek op te nemen, vermoed ik. Ideetje voor de volgende editie van het Hasbara handboek? http://zionism-israel.com/issues/Adocating_Zionism_Israel_Wujs.html ). Maar hoe het ook zij, na zijn mislukte onderneming met de Gouden Vierhoek in Bagdad kwam al-Husayni in Berlijn terecht. Daar maakte Hitler hem tot hoofd van een SS divisie, bestaande uit voornamelijk Bosnische moslims, die gruwelijke oorlogsmisdaden hebben begaan. Na de oorlog wist de Mufti te ontkomen naar het Midden Oosten.

Het is zonder meer waar dat de Mufti een bijzonder kwalijke rol heeft gespeeld, dat hij een oorlogsmisdadiger was, etc. Alleen, en dat beweert Hans Jansen nu, maar het wordt doormeer lieden nagepapegaaid, de Mufti is niet degene geweest die met het idee van de Holocaust is gekomen. Dat was namelijk Hitler zelf. Het idee alleen al dat Hitler dat zelf niet had kunnen bedenken en wel haast moest zijn ingefluisterd door een niet-Arische en eigenlijk Semitische Arabier….. Ook Hitler is kennelijk slachtoffer. Misschien dat Jansens nieuwe politieke geestverwant Jean Marie le Pen nog wel voor dit idee te porren is.
Er is trouwens geen serieuze historicus van het Derde Rijk die de Groot Mufti zo’n cruciale rol toedicht. Allan Bullock, Sebastian Haffner, Joachim Fest, Ian Kershaw geen van hen heeft het bij mijn weten zelfs over de Groot Mufti (volgens mij wordt hij zelfs door geen van hen genoemd, maar dat zou ik misschien nog een keer moeten nazoeken). Maar het verhaal van de Groot Mufti (als bedenker van de Holocaust), duikt eigenlijk alleen op in ranzig propaganda-materiaal en nu ook bij Hans Jansen.

Er zijn ook serieuze auteurs over het Midden Oosten (zoals Robert Fisk) die uitgebreid over de Mufti hebben geschreven. Ook zeer kritisch en zonder zijn collaboratie met Hitler te verdoezelen. Maar geen van hen maakt de Mufti tot de bedenker of inspirator van de Holocaust.
Van alle cpomplottheorieën die Hans Jansen in de loop der jaren heeft aangehangen (Laurie Mylroie, Bat Ye’or) is dit misschien nog wel de meest geschifte.
Tot zover deze uit de hand gelopen forumreactie. ;)

op 26 06 2014 at 15:02 schreef Peter:

Yo Floris, één keer, dit, maar niet nog eens, hoor! Ik heb al werk genoeg aan dit kutblog.

op 26 06 2014 at 15:08 schreef Floris Schreve:

sorry, ik moest het even kwijt ;) Zal me vanaf nu voorbeeldig gedragen en me keurig inhouden…

op 26 06 2014 at 16:06 schreef jos:

Ik denk niet dat Hans Jansen werkelijk gelooft dat moslims achter de holocaust zitten of dat er een samenzwering is om Europa over te nemen.

Het is mediageilheid. Het is opportunisme. Het is het idee dat leugens geoorloofd zijn als het publiek maar opgeruid kan worden tegen moslims. Maar dat verandert niets aan de noodzaak om tegen zijn gelul in te gaan.

op 26 06 2014 at 16:38 schreef JPK:

Peter, volgens mij was dat een open sollicitatie naar een gastauteurschap, Floris?

op 26 06 2014 at 17:43 schreef Roald Pool:

Beste Jelmer,

Dank voor je uitstekend betoogde stuk. Er sterk hoe je beredeneert dat negeren van ‘rare wereldbeeldpropaganda’ niet effectief is.

Groet, Roald Pool

op 26 06 2014 at 21:44 schreef dewanand:

Kijk wat Wieroe net vond op internet terwijl ik op toilet zat:

Gary Oldman beschuldigd van antisemitisme

“Gary Oldmans opmerkingen passen in de klassieke antisemitische onzin over de zogenaamde Joodse heerschappij van Hollywood en de filmindustrie”, meldt de directeur van de Joodse discriminatieorganisatie Anti-Defamation League Abraham H. Foxman in een persbericht.

http://www.nu.nl/achterklap/3811337/gary-oldman-beschuldigd-van-antisemitisme.html

Na mijn toilet bezoek miauwde Wieroe dit:

‘Ach Dewanand, jullie mensapen zijn gewoon te ver omhoog gevallen Intel apen, en het wordt hoog tijd dat een nieuwe en hogere soort jullie omlaag mept binnen 26 jaar of jullie moeten maar lekker zoals vroeger met conventionele wapens, knotsen en scherpe stokken elkaar de hersenpan inslaan om jullie soort snel te decimeren, als parasitaire aandoening op deze verkrachte planeet.’

Ja he, wie is het nou eens met Wieroe of zeg je tegen hem: ‘Maak dat de kat wijs Wieroetje, vuile antisemitische Hindu Nazi kat uit Delft kennisstad’.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

‘Miaauw, Maak de wereld aub mensapen vrij binnen 26 jaar’, mauwt Wieroe nu naar mij vanuit zijn luie, warme mandje.

op 26 06 2014 at 23:31 schreef Sasha Berkman:

De arabist?

op 27 06 2014 at 08:41 schreef Nrosa:

Hans Jansen is al jaren zwaar aan het dementeren maar dat valt niet op in die kringen. Goed stuk!

op 27 06 2014 at 09:53 schreef marcodebaar:

Goed stuk, Jelmer!

op 27 06 2014 at 13:24 schreef Joos:

Uitstekend principieel stuk, Jelmer. Één ding moet me wel van het hart. De PvdA’er die jij opvoert, dat oud-Kamerlid, die alleen met de VVD van mening verschilt wat betreft “nuances en hooguit de prioriteitenvolgorde waarin alle logische maatregelen gerealiseerd moeten worden” – juist dát soort mensen heeft links sterk verzwakt. Zij zetten allang geen vraagtekens meer bij het idee dat de (neo)liberale burgermaatschappij volgens rationele maatstaven is ingericht. Zij onderschrijven met de mond universele menselijke waarden maar omarmen metterdaad een systeem dat daar niet mee te verenigen is. Zolang daar niet óók keihard op gewezen wordt, zal links niet geloofwaardiger worden en dus ook niet sterker.

op 27 06 2014 at 13:46 schreef Jelmer Renema:

Joos, helemaal waar. Maar ik kan niet alle problemen in een enkel stuk oplossen. Focus op een onderwerp tegelijk komt de leesbaarheid van columns sterk ten goede.

op 27 06 2014 at 17:13 schreef MNb:

Wat Joos schrijft geldt tegenwoordig ook voor GL. Ook overigens ben ik het volledig met JR eens, vandaar dat ik niets te melden heb.

op 27 06 2014 at 17:20 schreef Sofia van der Linde:

Hans Jansen is al jarenlang het intellectuele gezicht van Islamofoob Nederland. Het is veelzeggend dat hij nooit keihard is afgerekend voor zijn pleidooi in Opinio voor doodseskaders tegen Islamisten. Het deed even wat stof opwaaien, maar het was zo weer vergeten.

Hij was in 2007 al volslagen geradicaliseerd
“We zijn collectief vergeten dat een vreedzame enclave als Nederland ter verdediging niet genoeg heeft aan haar eigen vreedzaamheid, maar ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid. Het zal niet meevallen om dat overtuigend uit te leggen aan al die brave en aardige mensen van het CDA en de Christenunie. En de rest.”

OPINIO, 23-29 maart 2007, pp. 4-5.

Moslims als medeplichtig beschouwen aan de Holocaust is al heel lang populair in Islamofobe kringen. Dat Jansen ze nu voor hoofdverantwoordelijk probeert uit te maken is een verdere escalatie van zijn propaganda offensief.

Dat zowel de geallieerde als de as- mogendheden in WOII Moslimsoldaten in hun gelederen hadden en bondgenoten hadden die Moslim waren, wordt door Jansen & co onder het tapijt geveegd.

op 27 06 2014 at 19:56 schreef Thomas E:

Om types als Jansen volstrekt ongeloofwaardig en zelfs grotesk te maken, moeten we niet ophouden het onderscheid te benadrukken tussen gewone, welwillende moslims en extreme djihadisten (zoals ISIS e.d). We moeten BLIJVEN herhalen dat niet alle blanke christenen Ku Klux Klan-lid of neonazi zijn. En we moeten BLIJVEN herhalen dat voorpaginanieuws vaak maar over een handjevol mensen gaat (Oekraïners op de barricaden, demonstraties in Brazilië tegen het WK, bonusschandalen in de bankenwereld etc). Juist omdat het vrij uitzonderlijk is haalt het de voorpagina’s.

Simpele voorbeelden overtuigen het best.

op 27 06 2014 at 21:53 schreef dewanand:

ja, Thomas E zegt het perfect:

het is maar 0,01 procent of minder van de betreffende populatie of etnisch/religieuze groep dat paginabreed uitvergroot wordt in de tabloids, om met simpele voorbeelden het domdenkende, white trash stemvee te overtuigen via hen onderbuikjes.

wij hebben geen vrije onafhankelijke pers meer in Nederland. Daarom zijn wij nu ook voorstanders van deze boodschap:

Boycott Holland
http://boycottholland.wordpress.com/

dewanand en Wieroe

op 27 06 2014 at 22:23 schreef Leo Schmit:

Met alle respect Jelmer, neen het heeft geen enkele zin om het dwaze gelul van de arabist te ontkrachten (alsof het al kracht had). En zeker niet op basis van een zg onderscheid tussen links en rechts, alsof ‘links’ nu maar een korte metten zou moeten maken met de vermeende ‘rechtse’ arabist. Ik lees verder een verhaal over strijd tegen wereldbeelden, een rechts en een links wereldbeeld, en vraag me af of Jelmer wel bij de tijd is. Links en rechts bestaan niet meer en de PTDA, waar Jelmert (raads)lid is in Leiden, is daarvan het levende bewijs. De PTDA is een links-rechts-linkse partij, begonnen met Kok, voortgezet met Bos en naar de bruine top gebracht met Samson, hard aan het werk als de klusjesmannen/vrouwen voor de VVD. Binnenkort verdwenen. En dat is maar goed ook.

Ik kan helemaal niks met dit vage ‘wereldbeeld’ verhaal. ‘Links wereldbeeld, ‘rechts’ wereldbeeld, laat me niet lachen. De arabist is gewoon een gestoorde idioot die straks in Straatsburg / Brussel, voor lul gaat zitten. Daar horen we nooit meer iets van. Good riddance.

op 28 06 2014 at 01:22 schreef MNb:

Thomas E, ik denk dat jij dit stukje wel kunt waarderen:

http://www.livius.org/theory/everest-fallacy/

op 28 06 2014 at 10:16 schreef Jelmer Renema:

@Leo, ik ben het zo ongeveer met iedere zin in je reactie oneens, maar laat ik me even focussen op de bewering dat links en rechts niet meer bestaan. Heb je daar iets van argumentatie voor? Het lijkt mij dat juist dank zij de crisis de politieke verhoudingen veel meer op scherp zijn komen te staan.

op 28 06 2014 at 11:39 schreef Thomas E:

Dank MNb. Exact wat ik bedoel!

op 28 06 2014 at 12:44 schreef Benedictus:

“Linkse mensen hebben over het algemeen de dodelijke neiging om ervan uit te gaan dat hun waarden universeel zijn; ieder verstandig mens zou ongeveer vinden wat zij vinden”

Dat is helaas helemaal juist, vandaar dat hun goede bedoelingen zo vaak niet-bedoelde uitwerkingen hebben. Valt pas over te praten als ze er zelf achter gekomen zijn, niet eerder. En/en denken is trouwens ook het grote probleem in de politiek. Dat kunnen of willen ze niet. Voor de troepen uitlopen geeft dus altijd problemen. Het blijft te vaak wij en zij. Jammer!

op 29 06 2014 at 16:09 schreef Leo Schmit:

@Jelmer, ik denk er nog over na, ben een beetje traag. Ik heb drie namen genoemd die zg ‘links’ om zeep hebben geholpen, Kok, Bos en Samsom. Ik kan er zo nog Bliar, Hollande, Valls en nog wat van die pseudo-linksers uit andere landen bij zetten.

Moet ik dat be-argumenteren? Voor mij evident. Praten we nog niet eens over het kleine grut, moestuin_Klijnsma, ethnische registreerder Asscher en 3% afknijper Dijselbloem. Allemaal zg links maar wel in dienst van rechts en het kapitaal. Maakt niet uit of ze links of rechts zijn. Rechts hoeft geen moeite te doen, want links knapt het voor ze op.

@’Het lijkt mij dat juist dank zij de crisis de politieke verhoudingen veel meer op scherp zijn komen te staan.’

Oh ja, samen een regering vormen is ‘op scherp staan’ en het vuile werk opknappen voor de ‘liberalen’.

Finito, links PTDA.

Conclusie, als we het zonder links moeten doen bestaat rechts ook niet meer.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS