Home » Archief » Het bord voor de kop van Esther Voet


[25.03.2014]

Het bord voor de kop van Esther Voet

Natasha Gerson

mic6
Foto: Michael Willems

‘Soms ben ik wat naïef’, schrijft Esther Voet, directeur van het CIDI, op het onverkwikkelijke blogje De Dagelijkse Standaard. Nou, kan dat kloppen, maar in dit geval bedoelt ze het specifiek. Haar klacht is dat de anti-racismedemonstratie van afgelopen zaterdag haar solidariteit achteraf niet waard was.

Dat is vooral grenzeloos arrogant, maar goed. Die solidariteit, die bestond uit, voor het eerst, onwennig, schoorvoetend, in haar CIDI-hoedanigheid mompelen dat Wilders nu wel een beetje ver was gegaan en, ondanks dat de sjabbesrust – kwezel – haar heilig is en dat ze, ook ondanks allerlei niet-pluisvermoedens ten aanzien van participerende organisaties, toch even was gaan kijken.

Kosjere Turk

Een Groot Offer uit een Groot Hart. En: ‘Als Jodin heb je toch net zoveel recht om je solidariteit te betuigen als ieder ander?’ zo schrijft Voet. Nou, allicht. Uiteraard. Niemand die dat betwist. Geen andere aanwezige Jodin die daaraan twijfelde.

Voet wel. Haar niet-pluisvermoedens werden prompt bewaarheid, en dat was, zo benadrukt ze,zeker niet het gevolg van haar mogelijke deformatie, mocht iemand dat denken. Want ze werd daarin bevestigd door een anonieme kosjere Turk (zij schrijft dat, hoor). Die bevestiging door de Turkse vriend van al Voets hersenspinsels en kokerobservaties wordt het hele stuk consequent doorgevoerd, op dezelfde wijze waarop alle antisemieten altijd een of andere Finkelstein te berde brengen, die net als zij ook zou vinden dat de Rothchilds overal achter zitten enzo.

Affijn, Voet voelde zich er helemaal niet op haar gemak. Wat door duizenden als een gezellige, geslaagde uiting van saamhorigheid wordt beleefd, een opluchting na jaren verzuring en wantrouwen, komt op haar rondspiedende Telegraaf-oog heel anders over. ‘Aggressieve uitlatingen’ vielen haar vooral op, zoals ‘revolutie!’ Ongehoord zeg, een poster met revolutie op een demonstratie, waar moet het heen met de wereld.

Patent op discriminatie

Maar er was meer. Het trof Voet pijnlijk dat in een speech met een opsomming van de hedendaagse slachtoffers van discriminatie wel de homo’s, maar niet de Joden werden genoemd (later op het JD Meijerplein trouwens wel degelijk, maar toen was Voet al weg)

Ja, waarom ging het niet over Joden?! Want: ‘de Joodse gemeenschap heeft zo ongeveer een eeuwenlang patent op discriminatie en uitsluiting’. Zo ongeveer een eeuwenlang patent op discriminatie en uitsluiting. Ze bedoelt… ach, het is duidelijk wat ze bedoelt. Maar als je constateert dat de directeur van het CIDI er in een enkele zin blijk van geeft EN geen fatsoenlijk Nederlands te kunnen schrijven, EN niet te kunnen formuleren en ook geen greintje diplomatie of overredingskunde bezit, dan ga je haast Hajo Meijer serieus nemen met zijn betoog dat Israël op den duur alle in de diaspora opgedane overlevingskwaliteiten teniet zal doen en dus het einde van het Jodendom inluidt.

Maar goed. We ploegen voort. Het ging niet over Joden en dat op zich is natuurlijk al bijna antisemitisch. Dat zo’n gedachtengang wel zo verwend en verwaten overkomt dat het tot conclusies zou kunnen leiden dat het in elk geval op dit moment reuze meevalt met al die discriminatie en uitsluiting (!) van Joden, beseft Voet niet. Zij werd er moedeloos van en haar kosjere Turk ook.

Hond van Israël

Dus gaat Voet naar huis, om zich aldaar niet achter de Tora maar achter de tablet te zetten (ondanks haar stichtelijke woorden daartegen eerder). De normale media zijn blijkbaar achter haar sabbat-filter verdwenen maar haar favorietenlijstje van E.J. Bron, Geenstijl enzovoorts nog wel raadpleegbaar en daar vindt ze de rest van haar bevestiging: Er zijn, zie je wel, antisemieten gespot.

Of nou ja, usual suspects daarvan (die ze trouwens in haar conclusie ook echt zo benoemt). Zo liep er een man rond met een bord ‘Wilders, hond van Israël’ waarbij dat ‘Israël’ met theatrale bloeddruppels is omgeven.

Dat gaat dus over Joden! Was die demonstratie net nog crypto-antisemitisch omdat het niet over Joden ging, nu is het dat omdat het wel over Joden gaat – althans, in haar beleving! Het bord vliegt weldra rond op de interwebs en wordt hevig bediscussieerd, onder andere door Voet, en iedereen is ontzet.

Weren van de Auschwitzherdenking

Op het blogje Schlep een verslag van – daar zijn we weer! – Ronald Eissens over hoe hij tegen de organisatie en zelfs tegen de burgemeester liep te drammen om verwijdering van het bord. Maar die eersten waren zo brutaal om Eissens eisen negeren om de prioriteit te geven aan een vermist kind en de burgemeester gaf – schande, kunnen we hem niet weren van de Auschwitzherdenking? – ook niet thuis.

Goed. Dat bord. De – breder opgezette – antiracismedemonstratie ging – in het licht van zijn recente uitspraken – ineens primair over Wilders en zijn recht om dingen over ‘Marokkanen’ (in het algemeen) te roepen. Daarom waren er ineens ook zoveel mensen.

Wilders’ discours gaat sinds jaar en dag niet alleen over ‘criminele Marokkanen’ maar ook over, bijvoorbeeld, Marokkanen die buitenlandse of -loyaliteitsconflicten zouden kunnen importeren en verhaspelen met de Nederlandse politiek. Getuige zijn ophef over dubbele paspoorten van politici en zelfs kabinetsleden, het ronduit stalken, door zijn partij, van mensen die zich mogelijk zouden kunnen laten beïnvloeden of financieren (nimmer aangetoond) door buitenlandse machten.

Banden met Israël

Zo moest bijvoorbeeld Khadija Arib gekielhaald worden omdat naar een conferentie ging op uitnodiging van en georganiseerd door het Marokkaanse koninklijk huis – en die trouwens ging over het indammen van Saoedische invloeden op de geloofsbeleving van moslims in Nederland.

Is dus een verwijzing naar Wilders banden met Israël op deze demonstratie geheel misplaatst? Nee, want die zijn er gewoon. Sterker nog, Wilders’ partij wordt als dank voor het uitdragen van extremistische meningen als ‘Er bestaan helemaal geen Palestijnen, het zijn Jordaniërs’ en ‘Israël is de dam van het Westen in het bestrijden van de islam’ gefinancierd door dezelfde soort haviken die ook steeds meer grip op het CIDI lijken te krijgen. Dat er door dergelijke Israëlische organisaties voor hem gecollecteerd wordt, wordt door niemand ontkend, ook door hemzelf niet, is gewoon zo.

Het bord zou dus een reactie kunnen zijn op dergelijk meten met twee maten. Je kunt moeilijk een hele column op zo’n demonstratiebord zetten, dus zijn die doorgaans kort en bondig geformuleerd. Er zijn talloze voorbeelden te geven waar men landen aanduidt, al dan niet voorzien van bloedvlekken, terwijl de regeringen van die landen of het beleid of de ideologie bedoeld wordt, maar niet per se de inwoners en al helemaal niet het ras of geloof van die inwoners: ‘China’, als het om Tibet gaat. ‘Iran’ als het gaat over de dictatuur van geestelijken. ‘De VS’, ‘Rusland’.

Onsmakelijke karikaturen

Het bord is niet meer dan een semi-relevante mening over Wilders’ positie op het wereldtoneel, waar je het mee eens of oneens kunt zijn of waar je hoogstens van kunt zeggen: ‘moet dat nou vandaag.’ We zien geen ‘hakenkruis = Davidsster’, geen onsmakelijke karikaturen, en het bestaansrecht van Israël wordt niet ontkend. Er staat: ‘Wilders is de hond van Israël’.

Bedrijfspoedel was grappiger geweest, maar antisemitisch is het niet. Zelfs niet op de rand, suspect, twijfelachtig, dubieus, ongepast, of wat je er verder ook op wilt plakken. Het bord gaat helemaal niet over Joden, het gaat over Wilders.

Ik heb Voet ook geen bezwaar horen maken door de wijze waarop ze ingeleid werd in bijvoorbeeld Nieuwsuur, en zoals ook te horen was op het NOS Journaal: ‘Wilders, die voorheen breed gesteund werd door de Joodse gemeenschap in Nederland…’ Zo, dat vind ik veel dubieuzer.

Islamitische vlag

Verder maakt Voet gewag van de ‘Jihad-vlag’ bij de Dokwerker – niet uit eigen observatie of die van haar Turk, want ook daar was ze al weg. Dus, een Mahdi-vlag met daarop de shahādah wordt meegetorst in een demonstratie van duizenden mensen, en (summier) gefotografeerd bij de Dokwerker (outrage!! de Dokwerker!).

Als je je hier zo druk over maakt, zoals de aankaarters waarom zijn ze dan niet wat dichterbij gekomen, en hebben ze diegenen, die de vlag meetorsten, gefotografeerd, of wie weet: aangesproken? Gevraagd: Waarom draag je een hyperreligieuze, extremistische islamitische vlag mee en ga je ermee naast de Dokwerker staan op een verbroederingsdemonstratie? Dat zou pas civic journalism zijn!

Maar dat is niet gebeurd. Wellicht omdat de drager van de vlag – de beide keren dat hij met twee anderen opdook – de eerste keer in de Utrechtsestraat, de tweede keer bij de Dokwerker – prompt door leden van de organisatie werd weggestuurd. ‘Soms ben ik wat naief’ schrijft Voet, en dus ook over de significantie van deze vlag op de demonstratie. Ja, op zijn minst.

Abjecte verdachtmakingen

Wat ik schokkend aan het stuk van Voet vind, behalve dat het dus opvalt hoe slordig ze schrijft en formuleert en deduceert, is het besef dat dit mediokere type directeur is van de enige instelling die nog een monitor van antisemitische incidenten beheert (sinds de algemenere monitor van alle racisme, die van de Anne Frank-stichting, is gesneuveld, de facto kapotgemaakt wegens abjecte verdachtmakingen jegens de opstellers). Die dus de exclusieve leverancier is van de cijfers daarover. Die gaat over de inventarisatie en analyse van antisemitisme in Nederland.

Het is me al jaren onduidelijk waarom het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) spreekbuis zou moeten zijn voor de hele Joodse gemeenschap – hoe moet je dan de jeugd uitleggen dat ze de koppeling tussen Israël en de Joodse gemeenschap niet klakkeloos mogen maken? – maar ik vind het nu werkelijk niet meer kunnen.

Antisemitisme bestrijden

Iemand die er – met haar afgetakelde organisatie – inmiddels ruimschoots blijk van heeft gegeven nagenoeg blind te zijn voor alle, en zeker de engste en de gevaarlijkste manifestaties van antisemitisme, en die in plaats daarvan idioot focust op wat in het straatje van haar lobbyclub past, door haarzelf klakkeloos verwoord als ‘usual suspects‘, en die daarin ronduit onfrisse allianties kiest, die actief mensen framet vanuit haar hoedanigheid.

Ik ben wel wijzer dan te zeggen dat zo iemand antisemitisme kweekt, want ik weet ook wel dat helaas niets, dat Joden doen of vooral laten, invloed heeft op het voortwoekeren van antisemitisme.

Laat ik het er dus op houden dat Esther Voet in elk geval niet helpt om antisemitisme te bestrijden. En ook niet om het CIDI nog serieus te nemen in wat dan ook.

Natasha Gerson is voormalig columniste van het Nieuw Israëlietisch Weekblad

Natasha Gerson, 25.03.2014 @ 07:59

[Home]
 

44 Reacties

op 25 03 2014 at 08:32 schreef Daphne:

Breek het CIDI op in drie stukken. Daar zou ik erg voor zijn:

– degenen die de antisemitismemonitor maken;
– degenen die antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat etc bestrijden door middel van allerlei onderwijsprogramma’s;
– de pro-Israëllobby, of liever gezegd: een van de pro-Israëllobby’s, en dan kan het CIDI de rechtse tot extreem-rechtse variant vertegenwoordigen.

Laat dit laatste dan ook zonneklaar zijn, zodat we daar verder niet moeilijk over hoeven te doen. Martin Bosma en de Christenen voor Israël hebben dan een thuisbasis.

Dan kunnen andere organisaties zich met de lobby voor vrede en sociale rechtvaardigheid in het Midden-Oosten bezig houden.

op 25 03 2014 at 08:42 schreef Pickelhaube:

Het is niet naïef om een demonstratie van duizenden mensen te framen naar aanleiding van twee kwaadwillig geduide spandoeken. Dat is kwaadaardig. Het is niet naïef om een bevriende Turk “kosher” te noemen. Dat is discriminatie, want het veronderstelt dat andere Turken “treife” zouden zijn en met zo’n opvatting heb je om te beginnen al niets te zoeken bij een demonstratie tegen racisme. Het helpt de strijd tegen antisemitisme niet om je organisatie te laten kapen door extreemrechtse elementen die elke kritiek op Israëlisch wangedrag met Jodenhaat verwarren. Daarmee moedig je antisemitisme juist aan.

Wel is het logisch dat deze lobbyclub tegen steeds engere extreemrechtse elementen in de Nederlandse samenleving aan gaat schurken, als je bedenkt dat de huidige minister van buitenlandse zaken een corrupte mafiabaas is, die zijn carrière bouwde op de haat tegen Arabieren en nog een genoeglijk vorkje prikte met Geert Wilders. Dat is het beleid dat het CIDI verdedigt.

Dus ik ben om. Ik gunde het CIDI tot voor kort nog het voordeel van de twijfel, waarvoor mijn excuses. ik zie nu hoe dun dat vernisje van beschaving is.

op 25 03 2014 at 08:48 schreef Pickelhaube:

Sorry Natasha. We hadden hier laatst een discussie over waarin ik nog een poging waagde het CIDI te verdedigen, maar je had gewoon gelijk.

op 25 03 2014 at 09:02 schreef Rosa:

Voet is geen blamage voor het CIDI, het huidige CIDI ís de blamage.

op 25 03 2014 at 09:38 schreef Renée:

Sinds haar aantreden heeft Esther Voet niets betekend voor het CIDI.
Zij had de rol kunnen vervullen van de twee vrouwen met de bordjes ‘Joden solidair aan Marokkanen’. Haar solidariteit ligt duidelijk meer bij goede bekenden dan bij het CIDI gezien de personen die ze wel en niet durft te veroordelen.

op 25 03 2014 at 09:59 schreef ThomasE:

Ik haal m’n stokpaardje nog maar eens van stal: Misschien moeten we de status aparte van het antisemitisme maar eens opheffen en het laten opgaan in het collectieve begrip racisme. Anders zouden we inmiddels ook moeten gaan denken aan antiberberisme, antiarabierisme, antislavisme, antinegrisme, antigitanisme (Zigeuners), nou ja, een taalwetenschapper zou daar vast wel de juiste termen bij kunnen verzinnen.

Het CIDI kan zich dan weer richten op haar oorspronkelijke missie, namelijk het verstrekken van informatie over ontwikkelingen rond de staat Israël vanuit Joods perspectief. Waarin racisme en antizionisme natuurlijk ook aan de orde kunnen komen, maar eindelijk eens losgezongen van het verwarrende ‘antisemitisme’.

op 25 03 2014 at 10:39 schreef Natasha Gerson:

Ik vind zeker dat het monitoren van antisemitisme onderdeel moet zijn van het beschouwen van racisme in het algemeen. Het probleem met antisemitisme als ‘just another form of racism’ te zien is dat het heel andere patronen en manifestaties kent. De kronkel, ik discrimineer geen joden omdat joden helemaal geen joden zijn, bijvoorbeeld,maar ‘Khazaren’ is weer een nieuwe in de hele grote antisemitische trukendoos. Daarmee kun je zelfs doen alsof je eigenlijk voor joden, échte joden, opkomt. Er is geen kronkel te bedenken die niet voorkomt wat dat betreft. Ook is het moeilijk (zie het uitstekend stuk van Bas Voorzanger daarover antisemitisme puur als racisme te zien omdat het zich nu eens manifesteert als anti-religieus, dan weer als politiek verhaal enz. Ook omdat het velen (joden incluis) vaak onduidelijk is of joden nu een religie vormen danwel een volk of zelfs ‘ras’ zijn, enz enz. In Amerika is iedereen die zich Joods voelt dat, in Nederland zijn de puur galactische wetten ingeruild voor de Marorcriteria, het is allemaal reuze ingewikkeld. Als iemand zegt : Ik moet jou niet, vuile jood, want jullie hebben Gristus vermoord’ is dat n klip en klare vorm van puur racisme. Van iemand d

op 25 03 2014 at 10:58 schreef MNb:

Ah, NG, je hebt op de vroege ochtend een sardonische grijns op mijn gezicht weten te toveren. Het blijft bijzonder en leuk om te lezen hoe iemand zo zorgvuldig en vakkundig de grond in wordt geschreven.
Dankjewel.

op 25 03 2014 at 11:38 schreef ThomasE:

Je geeft precies de makke aan van het begrip antisemitisme, Natasha. Het is een wollig verzamelbegrip geworden van negatieve uitingen tegen de (al dan niet zuivere) etnische Jood, zijn religie, het zionisme en de politiek van de staat Israël. Het is als beschuldiging dus heel vaak overkill. En daarom kan ik wel een klein beetje meegaan met het commentaar van Daphne, al weet ik niet of een CIDI-splitsing de oplossing zou zijn. Dat lijkt me toch te veel vestzak-broekzak.

op 25 03 2014 at 11:50 schreef Herbert:

Ik kon er geen touw aan vast knopen aan het verhaal van Esther Voet. Wat een geraaskal. Ik begrijp dat een wandeling door Amsterdam op zaterdag verstoring van de Sabbat is. Heeft mevrouw Voet dan ook een bellegoi?

En toen ze begon over haar kosjere Turk hield ik het niet meer droog. Hoezo was hij kosjer, had hij een ORT-stempel op zijn voorhoofd? Nu ben ik niet op de hoogte van de laatste Kasjroetlijst maar ik weet wel zeker dat mensenvlees eten heel erg niet kosjer is.

Ze doet me denken aan de joods-chr. mafkees pastor Ben Kok met zijn DIY-religie die roept:”Kijk eens rabbijn, we eten kosjer!”, alleen omdat er geen krulstaart aan zit.

op 25 03 2014 at 12:16 schreef Natasha Gerson:

Die bellegoi, dat is die kosjere turk natuurlijk, snap het nou, Herbert :)

op 25 03 2014 at 12:19 schreef Boudewijn:

Helemaal met Thomas E. eens: Discriminatie van joden anders zien en anders benoemen dan discriminatie van anderen is discriminatie.

op 25 03 2014 at 12:34 schreef ThomasE:

@Natasha Gerzon

Nog even ter verduidelijking.
Ipv antisemiet ben je dan één van de volgende specifieke benamingen:
racist (tegen de etniciteit), judaïsmofoob (tegen de religie), antizionist (tegen het zionisme) en een Israëlcriticus (tegen de politiek van Israël). Zo stel je niet elke vorm van kritiek in een racistisch (en al gauw nazistisch) daglicht.

op 25 03 2014 at 12:44 schreef frans:

Gezien de vele racistische uitingen tegen Israel , tegen zelfs Spekman, was het een hypocriete vertoning . Zelfs een v.d. Laan maakte zich daaraan schuldig . Dit was Nederland weer op zijn smalst !
Verzetshelden na de oorlog .

op 25 03 2014 at 14:19 schreef Olav:

Natasha:

Het probleem met antisemitisme als ‘just another form of racism’ te zien is dat het heel andere patronen en manifestaties kent.

Klopt helemaal. Natuurlijk is antisemitisme wel een vorm van racisme. Maar alle vormen van racisme zijn daarmee nog niet hetzelfde ding.

Zijsprongetje: ik hoorde eens iemand beweren dat zijn denigrerende opmerkingen over “negers” heus niet betekenden dat hij racist was, want met zijn Indonesische schoonfamilie kon hij juist heel goed opschieten. Dus hoezo, racisme?

Wat ik probeer te zeggen is dat racisme dat specifiek wordt toegespitst op één bepaald “ras” waar men bang voor is of een hekel aan heeft, meestal genoeg bijzondere kenmerken heeft dat het nodig kan zijn om er op een andere manier mee om te gaan dan met andere vormen van racisme. Bijvoorbeeld ook door er met andere woorden en argumenten tegenin te gaan.

op 25 03 2014 at 14:27 schreef Renée:

Ik denk niet dat het gebruik van andere termen of het anders indelen van specifieke vorm van discriminatie enig nut heeft.

De term ‘racisme’ of ‘racist’ heeft in de huidige maatschappij al bijna geen lading meer en dat is erg genoeg. Mensen voelen zich al niet meer in hun eer aangetast wanneer je dergelijke termen gebruik tegen ze.

Men heeft ook geprobeerd te term allochtoon te veranderen in ‘nieuwe Nederlander’. Zonder positief resultaat.

Discriminatie van joden anders behandelen is inderdaad discriminerend tegen over andere vormen van discriminatie.
Maar om alles op de grote ‘hoop’ te gooien van ‘algemene’ discriminatie biedt in mijn ogen geen enkele verandering of vooruitgang.

op 25 03 2014 at 14:58 schreef Natasha Gerson:

@Thomas E. De helft van mijn betoog was weggevallen, maar ik heb nu even geen tijd om de rest weer op te pennen. wat jij schreef was niet waar ik het over had. Antisemitisme is wel degelijk eenduidig, want het maakt de racist echt niet uit welke variant hij verkiest, of wie hij precies aanspreekt, en meestal is het een mengelmoes. Voor echte antisemieten hoef helemaal niet joods te zijn, een joodse voorouder in 1880 is genoeg om iemand in diens ogen een paladijn van de joodse samenzwering te laten zijn. Laat er geen misverstand over bestaan: Ik ben niet van mening dat antisemitisme wel meevalt, onder autochtonen en allochtonen.

op 25 03 2014 at 15:08 schreef Natasha Gerson:

Goed, voor de duidelijkheid maak ik het verhaaltje hier verder boven weggevallen even af. Als iemand zegt: ‘ Ik moet je niet, vuile jood’ is dat een klip en klare uiting van racisme. Als iemand zegt: ‘ Mijn bedrijf is mislukt, ik kon geen vergunningen krijgen van de gemeente Amsterdam, ja, dat komt omdat ik niet besneden ben en niet naar bar mitswa’s ga, nudge nudge, wink wink’ dan is dat niet per se racistisch (hij ziet joden niet als minderwaardig, maar integendeel, als machtig) maar wel heel antisemitisch, want hij zegt ermee: Joden hebben de macht in handen en schuiven elkaar alles toe. Dit is trouwens een werkelijk voorbeeld. Antisemitisme heeft gewoon hele specifieke patronen en manifestaties, meestal gebezigd in dubbelspeak, die anders is dan ander racisme. Voor de merkwaardige mengeling van racisme en bewondering/romantisering van zigeuners, die op antisemitisme lijkt, is trouwens ook wel degelijk een woord: Antitziganisme.

op 25 03 2014 at 17:11 schreef edo:

Helemaal mee eens Natasha. Je kan het bord wat cru vinden maar die bizarre ophef bij esther en natuurlijk de immer niet maar eigenlijk bizar politiek cotrecte eddy terstall en consorten is volslagen misplaatst. Wat een naargeestigheid.

op 25 03 2014 at 18:05 schreef ThomasE:

@Natasha Gerzon

‘Die zwarten zijn geweldige jazzmusici. Die hebben een ritmegevoel dat nog uit de jungle stamt, zit gewoon in hun genen. Als blanke kom je er moeilijk tussen, je voelt dat je in hun ogen niet vanuit je ziel swingt. Het is een gesloten bolwerk, die zwarte jazzwereld’

Iemand die zoiets zegt is dus in jouw redenering geen racist, maar wel een antinegroïd (of zoiets). Eens? Welnu, waarin is antisemitisme dan zo uniek?

op 25 03 2014 at 18:37 schreef Kommentar aus dem Eiffelland:

“er in een enkele zin blijk van geeft EN geen fatsoenlijk Nederlands te kunnen schrijven”,

… schrijft Natasja Cherson,die zelf regelmatig de spatie na de komma weglaat. Tikfoutje uiteraard, niet erg, maar makkelijk te vinden bij een eindcontrole. Jammer.

Inhoudelijk vind ik het allemaal nogal overdreven en dat stuk van Esther Voet niet. Zo hebben we allemaal een mening.

op 25 03 2014 at 18:42 schreef Kommentar aus dem Eiffelland:

==
Voor de merkwaardige mengeling van racisme en bewondering/romantisering van zigeuners, die op antisemitisme lijkt, is trouwens ook wel degelijk een woord: Antitziganisme.
==

Interessante gedachtengang. (Ik vond en vind door Sinti (soms ook Roma?) gespeelde muziek vaak erg mooi, dus ik maak me er half of 1/3 schuldig aan, wellicht.)

Maar zelf vinden ze Tzigane ofwel Zigeuner geen fijne aanduiding en willen ze Sinti, Roma, Kalderashi e.d. genoemd worden. Hoe verhoudt zich dat tot de term ‘antitziganisme’?

Maar de gitanes/gitanos in Frankrijk en Spanje noemen zich meen ik zelf wel zo, of vergis ik me? Ingewikkeld allemaal. Maar dat geeft niet want ik hou van verscheindenheid.

op 25 03 2014 at 18:47 schreef Brenda van der Veer:

“ik hoorde eens iemand beweren dat zijn denigrerende opmerkingen over “negers” heus niet betekenden dat hij racist was, want met zijn Indonesische schoonfamilie kon hij juist heel goed opschieten. Dus hoezo, racisme?

Een aantal jaar geleden vroeg mijn toenmalige buurvrouw mij of ik ‘slavisch’ was. Daar ik wist dat mijn buurvrouw was opgegroeid in het vooroorlogse Duitsland verbaasde haar vraag mij niet en antwoordde haar dat mijn oma uit Oekraïne kwam. Daarop reageerde zij enthousiast en riep: “Zie je wel, ik dacht al dat jij een Mischling was.” Vervolgens haalde zij oude familiefoto’s tevoorschijn, al even vooroorlogs als zij was, en wees haar joodse en slavische familieleden aan waarover zij vol liefde sprak.

Schijnbaar heeft zij datgene wat zij in haar jeugd van de nazi’s heeft geleerd en haar liefde voor haar familieleden in haar denken uitgebalanceerd, waardoor zij haar gevoelens en haar aangeleerde waarden, hoe tegenstrijdig zij ook zijn, in stand had weten te houden.

op 25 03 2014 at 18:47 schreef Kommentar aus dem Eiffelland:

==
zie het uitstekend stuk van Bas Voorzanger daarover antisemitisme puur als racisme te zien omdat het zich nu eens manifesteert als anti-religieus, dan weer als politiek verhaal enz.
==”

Bas Voorzanger? Die schijnt bij de Shell te werken. Ken hem verder niet. Ik ken wel al jaren een Bart Voorzanger. Wellicht doel je op dit artikel:
http://www.voorzanger.nl/weblog/voorzanger_126.html ? Of een ander stuk van zijn hand?

op 25 03 2014 at 20:45 schreef dewanand:

Namaste Brenda van der Veer,

Aangrijpend zeg: ‘Mischling’, dat in haar denken uitgebalanceerd is. Mooi gezegd van jou.

Moeilijke discussie hier zeg over Joden, Marokkanen, Afro soorten, nou, praten jullie alleen hierover op het toilet en peeshokje?

Vandaag in Delft was ik even in een aziatisch eettentje, om thaise kokossoep te proeven en ik sprak met een Marokkaanse man, die uitte van ‘wil jij ook minder marokkanen?’, en hij klonk toch wat bedroefd, dus legde ik hem uit van, ik ben geen blanke he, zie mijn tekst ‘Marokkaanse Power’ op mijn site en kijk over twee weken naar mijn nieuwe analyse, samen met Wieroe.

Wieroe miauwde net nog van, joh jullie zwartkonten moeten allemaal gewoon opkrassen uit Nederland, omdat jullie jungles en woestijnen veel rijker zijn en daar zijn jullie gelukkig in je eigen biotoop tussen je eigen gekleurde aapsoorten. Witte mensapen zitten zelf vol genetische handicaps en zijn zelfhatende, mislukte lijkbleke gedrochten. Nederland heeft immers hoogste aantal psychiatrische patienten per 1000 inwoners en is recordhouder gekheids ziekten en zieke politici: alias Geert Wilders, Albayrak, Balkenende, Bolkestein, enz enz.

Ziek zijn is gezond.

op 25 03 2014 at 23:11 schreef Beukman:

Wilders is ook een hond van Israel. Die mededeling is niet gericht tegen joden, maar tegen de agressieve politiek van Israel, die door Wilders zonder voorbehoud wordt gesteund, en daarmee niet antisemitisch te noemen.
Aardig detail overigens: het was notabene P. Hilhorst (PvdA) die de drager van het bord met succes erzocht om het op te bergen.

op 26 03 2014 at 00:01 schreef Olav:

Dewanand:

Ziek zijn is gezond.

Doet me denken aan een citaat dat wordt toegeschreven aan Jiddu Krishnamurti:

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.

op 26 03 2014 at 00:31 schreef Daphne:

Aan deze tbread te lezen is er behoefte aan een antisemitisme monitor, die het verschijnsel bestudeert en aan de kaak stelt. Al dan niet in samenhang met andere vormen van racisme en etnicisme.
Maar hoe nu verder met het CIDI?

op 26 03 2014 at 08:50 schreef Natasha Gerson:

Nou die moeten, of moeten, kunnen zich weer bezighouden met informatie en documentatie over Israël. Daar zijn ze voor. Daarbij zullen best situaties hier en van antisemitisme voorbijkomen. Hoewel, als Gretta weer eens tijdens Dodenherdenking twittert dat ze nu met een ‘gastoeter’ naar de Dam gaat, moet je wel heel dom zijn als je het CIDI er voor nodig hebt om in te zien
dat zo iemand niet ‘alleen maar tegen Israel’ is. Maar er zijn subtielere vormen natuurlijk.

op 26 03 2014 at 09:04 schreef Natasha Gerson:

Educatie en antisemitismebestrijding hoort ook niet thuis bij het CIDI. Waarom zouden ‘antizionistische’ jongeren iets aan nemen van een lobbyclub voor Israël, het zou ze alleen sterken in de gedachte dat de propaganda tot in hun school oprukt en daar zouden ze dan gelijk in hebben. Bovendien toont het CIDI dat ze echt niet de flexibiliteit hebben om dat op een accurate manier te doen, je moet dan namelijk allerlei bagger aanhoren en rustig verklarend tegenspreken, de heebiejeebies krijgen, vingerzwaaien en ‘mag niet!’roepen kan hun leraar ook. Helaas weet ik ook uit ervaring dat het CIDI niet geïnteresseerd is in wat voor nieuwe vormen van educatie dan ook. Op doorwrochte ideeën en plannen en zelfs mogelijkheden die zich al bewezen hebben reageren ze gewoon niet. Omdat het CIDI eigenlijk helemaal niet gebaat is bij minder antisemitisme.

op 26 03 2014 at 09:44 schreef Natasha Gerson:

Maar er is best een nuttige functie voor het CIDI, ook waar het niet direct over Israëlisch beleid ed gaat. Zie de kwestie Mori bij Vitesse en dat trainingskamp. Aan dat soort kwesties kun je ook wel zien hoe buiten proportie de fixatie op Israël is. Een sporter die niet naar n trainingskamp in n ander land kan vanwege zijn paspoort!

op 26 03 2014 at 12:51 schreef dewanand:

namaste Olav,

Ja he, doordenkertje:

De meerderheid bepaalt de normen, waarden en moraliteit in een dorp of samenleving, dus als die dominante meerderheid ziek is in hen (witte) koppen dan is ziek zijn de norm en dat wordt dan de hele cultuur, geloof, levenswijze, enz enz.

Ziekten zijn vaak toch cultureel en religieus bepaalt. Denk aan Winti, Odja, djarang kapang, geloof in spoken, geesten, yorkas, bakroes in je hoofd.

Nou dan is het toch een wonder dat Peter en Hassnae nog niet levenslang weggewerkt zijn in een verwarmde TBS kliniek voor zwaar gestoorde, mislukte Nederlanders die ziek in hen kop zijn en alleen blote plaatjes vertonen op hen site. Porno en Porna horen thuis in de slaapkamer en toilet met het licht uit, mag je niet zien, denk het weg en laat niemand weten dat je er hele dag aan denkt.

Uiteraard is Hindoeistisch India duizendmaal racistischer, darwinistischer, harder, en barbaarser dan ons zieke Hollandse poldertje. Daarom schreef Krishnamurti dat gezegde over India denk ik. Hele Hindoeisme zoals ik het nu ken is echt zwaar ziek, inferieur, decadent, letterlijk suicidaal in de praktijk, aapachtig, zo raar zeg, hele teleurstelling.

dewanand en Wieroe

op 26 03 2014 at 13:18 schreef Herbert:

@Natascha, de kwestie Mori zat heel anders in elkaar, Vitesse had geblunderd en gooide het toen maar op antisemitisme.

EU-burgers mogen het visum voor de VAE bij aankomt op de luchthaven aanschaffen, een staatsburger van Israël moet dat van tevoren doen.

op 26 03 2014 at 21:25 schreef Natasha Gerson:

Ow, echt? Tsss…

op 27 03 2014 at 13:04 schreef Daphne:

yep.

op 27 03 2014 at 17:08 schreef Erik Tjallinks:

Het is verschrikkelijk wat de Joden in de oorlog hebben meegemaakt, zeker!! Maar je moet anderen die zich gediscrimineerd voelen, de ruimte geven hun onvrede te uiten. Het is zonder meer een feit dat de Palestijnen zwaar worden gediscrimineerd door Israel. “Palästinenser nicht erwünscht”, dat bord zou je op veel plaatsen in Israel en de bezette gebieden kunnen neerzetten. Onverminderd het feit, dat Israel een Zionistische staat is, en niet een Joodse, dus lang niet alle Joden willen daar wonen of zijn het eens met de vestiging van die staat.

op 27 03 2014 at 17:29 schreef Herbert:

Wat het CIDI wel of niet moet doen, dat moet het CIDI zelf maar weten maar wat me jeukt is a) het CIDI kritiekloos is over Israël en b) journalisten kritiekloos schrijven over het CIDI.
En natuurlijk die gristenen voor Israël die daar werken. Dáár moet je helemaal met een grote boog omheen lopen.

Is er nu niet 1 journalist die tegen mevrouw Voet gezegd heeft:”Die antisemitisme monitor, dan hangt wel met plakband en elastiek aan.”

op 29 03 2014 at 01:31 schreef Natasha Gerson:

Een winkelier in mijn dorp is zo’n Christen voor Israel. Dat is niet de reden dat ik er niet koop, ik probeer er elke paar jaar wel eens iets ongemerkt te kopen (het is een winkel in werkkleding enzo) en dan speelt altijd het volgende scenario zich af: Hij heeft het artikel waar hij mee geadverteerd heeft niet in mijn maat of van mijn gezinslid voorradig. Hij zal het bestellen en bellen als het aangekomen is. Hij zegt dan monter dat hij weet hoe ik heet, noemt mijn achternaam en dat hij weet hoe ik heet omdat er niet zo veel van het uitverkoren volk in de omgeving etcetera. Hij kijkt hij mij hierbij aan zoals kippen naar wurmpjes kijken, glanzend en van opzij. Ik besluit dan dat ik geen kledingsstuk van hun zal kunnen dragen zonder jeuk te krijgen en verzin een smoes om het niet te bestellen, dat ik het snel nodig heb ofzo. Dan kom ik er een paar jaar niet en dan voltrekt het zelfde scenario zich weer.

op 29 03 2014 at 01:32 schreef Natasha Gerson:

Ik weet zeker dat hij mij niet eens zo heel diep in zijn hart een gierige israeliet vindt en die zondige gedachte compenseert door een donatie aan een of andere christenkachclub ergens, dat laatste vind ik het ergste.

op 29 03 2014 at 16:00 schreef MNb:

Ik heb me altijd al afgevraagd hoe Israeli’s tegen dergelijke christenen aankijken. Nou ben ik geen expert, maar ik heb begrepen dat ze Israel vooral steunen omdat ze daar de Eindtijd verwachten, waarbij alle joden eveneens verdelgd zullen worden …..

op 29 03 2014 at 18:32 schreef Thomas E:

Volgens mij willen ze overdreven graag pro-joods overkomen omdat christus ook een jood was en al die heilige plaatsen voornamelijk in Israël liggen. Zij zien de romeinse onderdrukkers als de échte schurken en zien het verraad van dat handjevol joden door de vingers.

op 29 03 2014 at 21:30 schreef Herbert:

“Is er nu niet 1 journalist die tegen mevrouw Voet gezegd heeft:”Die antisemitisme monitor, dan hangt wel met plakband en elastiek aan.”

Dat staat een beetje raar. Er had moeten staan:”Is er nu niet 1 journalist die tegen mevrouw Voet gezegd heeft:”Die antisemitisme monitor, die hangt wel met plakband en elastiek aan elkaar vast, vindt u ook niet?”.

op 01 04 2014 at 02:33 schreef A.S.:

@Erik Tjallinks: Rond WOII betekende Palestijn bv.: Jood, Arabier, Druus of christen. Als er een bord “Palästinenser nicht erwünscht” zou staan, zou dit betekenen dat Joden, Arabieren, Druzen en christenen er niet welkom zouden zijn. De naam werd pas sinds Yasser Arafat ten onrechte enkel door de Arabieren opgeëist. Strikt genomen zouden Joden zich ook nu nog Palestijn kunnen noemen (, alleen zou de int. gemeenschap dan waarschijnlijk in opstand komen). Eerder zou er nu een bord ‘Jude unerwünscht” worden geplaatst, want Joden kunnen o.a. niet in Gaza, Jordanië of delen van de West Bank komen. Arabieren bevinden zich echter in Gaza, Israël en Jordanië.

op 08 07 2015 at 22:35 schreef Nancy van Dijke:

Een ergerlijk langdradig, slecht geschreven stuk. Kan Gerson niet eens proberen tot de kern van iets te komen? Wat een oeverloos geleuter.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS