Home » Archief » Elma Drayer (3)


[22.03.2014]

Elma Drayer (3)

Peter Breedveld

mic3
Foto: Michael Willems

In het derde deel van onze vertelling voeren we een nieuw personage op: Esther Voet. Die is begonnen als rechterhand van roddelkoning Henk van der Meijden op de Privépagina van De Telegraaf. Ze stroomde door naar roddelblad Story en werd uiteindelijk hoofdredacteur van het respectabele Nieuw Israëlitisch Weekblad. Tegenwoordig is ze directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Een carrière om jaloers op te zijn.

Je kunt Voet echter uit De Telegraaf halen, maar De Telegraaf kennelijk niet uit Voet, want kwalijke roddels verspreiden doet ze nog steeds, ook al is ze directeur van het sjieke CIDI. Zo verminkte ze een tweet van historicus Nadia Bouras om het te doen lijken dat Bouras antisemiet was en nadat ze bij Pauw & Witteman tegenover Hassnae had gezeten in een verder zeer beschaafd debat (waarbij Hassnae door de redactie van P&W wel in de hoek van de bloeddorstige Jodenhaters werd gezet) sprak ze het agressieve gajes, dat schuimbekkend brulde dat Hassnae om ‘dode Joden had gelachen‘, niet tegen. Jammer, want dat had Hassnae een boel leed bespaard.

Onversneden antisemitisme

Toen daarna Elma Drayer haar lasterlijke column over ons schreef, tweette Voet er triomfantelijk links naartoe. Van feiten checken krijgt een Telegraaf-roddelaar immers maar jeuk. Toen echter Bart Nijman, de jongste bediende van de rioolrechtse haatsite GeenStijl, een PvdA-politicus met een Joodse achtergrond betichtte van het leveren van ‘Jodenstreken’, kon er na een heleboel gedram van Ibrahim Wijbenga bij Voet net af dat de kwalificatie van Nijman ‘stigmatiserend‘ was.

En dat is de reden dat ik me afvraag of de strijd tegen antisemitisme wel aan Voet is toevertrouwd. Als je allerlei kunstgrepen toepast om Marokkanen in de antisemitische hoek te kunnen duwen, terwijl je het verdomt het openlijke, onversneden antisemitisme van GeenStijl te veroordelen, ben je misschien iets anders aan het bestrijden dan antisemitisme.

Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

Vroeger was Voet ook actief tegen racisme, getuige haar betrokkenheid bij het project ‘Samen Verder‘, tegen discriminatie en racisme. Als ik zou zeggen dat ze daar tegenwoordig blijkbaar niet zoveel meer mee heeft, zou ik me eufemistisch uitdrukken, want toen afgelopen zomer de extreemrechtse racist Jaap Mollema ofwel Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten verongelukte, betreurde Voet dat ze het als een gemis ervaarde dat ze deze debatverrijker nooit had gekend.

Wie was Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten?

Stotterlingo!

En jawel, dames en herennn! Het is weer tijd! Voor een nieuwe aflevering vááánnn! STOTTERRR! LINGÓÓÓ! Stotterlingo! Ons leuke spelletje waarbij ú moet raden van wiens blog de vólgende citaten komen!

Nu kan iedereen zich wel op de borst kloppen en er afstand van nemen maar de grondslag van Breiviks daad blijft er hetzelfde om. En dat hij juist die jongeren af knalde kan ik ook begrijpen. Dit was de volgende generatie Gutmenschen en dat moest hij stoppen. En daarom koos hij de meisjes als eerste om op te schieten. Die brengen nog meer Gutmenschen voort. Breivik denkt zakelijk. Jij emotioneel. Da’s het verschil.

Ik vrees met grote vreze dat Breivik gewoon gelijk had: Er is geen normaal debat meer mogelijk. Waar de Duitsers hier al halverwege de kust waren opgerukt schoten we ook terug. Ook dat waren vaak nog kinderen. Het was vreselijk maar noodzakelijk.

Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van (…)

Wanneer leert men nu eens van de Taliban? Dat je ze tot de laatste man moet uitmoorden? Martien heeft gelijk: 50% van de mannen. Daar gaat het om.

Nazislamitische hoeren

U voelde al nattigheid en inderdaad, de citaten komen van Amsterdam Post, het blog van Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten. Kinderen doodschieten, de helft van de Afghaanse mannen uitroeien, nazislamitische hoeren executeren, ‘Ome Frik‘ en zijn makker Martien Pennings hadden overal een passende oplossing voor. En Esther Voet betreurt het dat de ideeënstroom van deze grote denker door Gods hand aan een voortijdig einde is gekomen.

Dat is dus de beerput waar Esther Voet in zwemt. En Elma Drayer ook, trouwens, maar daar kom ik in een volgende aflevering nog uitgebreid op terug.

Antisemitische incidenten

Vorige week verscheen de nieuwe antisemitismemonitor van het CIDI. Het is een jaarlijks overzicht van alle antisemitische incidenten die er in het jaar daarvoor zijn gemeld in Nederland. Ik heb al eens geschreven dat ik die monitor behoorlijk onbetrouwbaar vind, omdat er bijvoorbeeld in 2010 een incident met Marokkaanse jongeren werd gemeld dat door journalist Stan de Jong compleet verzonnen was.

Nu nam ik de nieuwsberichten over de monitor, die allemaal als strekking hadden dat het aantal incidenten fors is gestegen, ter kennisgeving aan. Niemand kan van mij zeggen dat ik antisemitisme niet serieus neem, al is dat wel fanatiek geprobeerd.

Rechtse blanke mannen

Totdat ik lucht kreeg van de enorme consternatie over het rapport in de rechtse riolen. GeenStijl ging apeshit omdat – en hierdoor was ook ik oprecht geschokt, want het was het allerlaatste dat ik had verwacht – Bart Nijmans antisemitische oprisping in de monitor was vermeld!

Blijkbaar volgt binnen het CIDI niet iedereen de lijn van Esther Voet en werken er ook mensen die wél oog hebben voor het antisemitisme van rechtse blanke mannen. Al wordt in de monitor geen melding gemaakt van bijvoorbeeld de ‘trossen Joden‘ die volgens Grimbert Rost van Tonningen, in een interview in de Volkskrant, verantwoordelijk zijn voor de bankencrisis. Een opmerkelijke omissie.

Antisemitisch bloggersduo

Bart Nijman liet uit blinde woede over zijn vermelding zijn onderdrukte antisemitische aandrang nu helemaal de vrije loop en schreef onder meer dit stukje, waarmee hij zich zeker alvast een prominente plek in de volgende monitor heeft verworven. Het bizarste is nog dat Nijman in ditzelfde stukje, waarin hij onder andere oppert Joden de zee in te ‘bulldozeren’, de verbijsterende onbeschaamdheid heeft om driftig naar Hassnae en mij te wijzen als ‘antisemitisch bloggersduo’, zich daarbij uiteraard beroepend op Drayers vitriool.

Maar het CIDI bleek nóg een verrassing in petto te hebben, die ik pas ontdekte toen ik merkte dat de kring rond Laurence Myrthe Blik, alias ‘Loor’ ook luid aan het schuimbekken was. Het gaat om dit – inmiddels uit het rapport verwijderde – fragment:

breedveldviezeantisemiet

Linkse Joden

Ik kon mijn ogen niet geloven! ‘Over en weer’ waren er door Drayer, ‘Loor’ en Hassnae en mij dus kennelijk ‘kwetsende opmerkingen’ gemaakt waarvan sommige naar antisemitisme ‘neigen’? Natuurlijk gingen de fans van ‘Loor’ en Drayer over de rooie, want voor hen is het zonneklaar dat Hassnae en ik antisemieten zijn en hier werd gesuggereerd dat óók door Drayer en ‘Loor’ ‘naar antisemitisme neigende opmerkingen’ waren gemaakt. Terwijl Drayer en ‘Loor’ natuurlijk nooit naar antisemitisme ‘neigende’ opmerkingen zouden publiceren, toch?

Nou ja, behalve dan over ‘linkse Joden‘ die verantwoordelijk zijn voor massaslachtingen in de Sovjet-Unie en Joden die geen echte Joden zijn omdat ze kritiek op Israël hebben, natuurlijk. Maar het ene antisemitisme is het andere niet, begrijp dat nou eens. Bovendien is het in Rioolrechtse kringen heel normaal om linkse, ‘verachtelijke joodjes‘ te verketteren of bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van Een Ander Joods Geluid te vergelijken met nazi’s en nazi-collaborateurs.

Donker hoekje

Ik was natuurlijk ook verbolgen over die tekst, want Hassnae noch ik hebben ooit opmerkingen gemaakt die zelfs maar neigen naar antisemitisme. Ik durf te stellen dat we meer tegen antisemitisme hebben gedaan dan Drayer, ‘Loor’ en het hele zootje zogenaamde ‘Vrienden van Israël’ bij elkaar. Maar de geamuseerdheid om de stomende woede van ‘Loor’, Simone Laurey en de rest van de haatoma’s en -opa’s won het van mijn verontwaardiging.

Ik heb het gestrut en gefret full of sound and fury een poosje vanuit een donker hoekje gadegeslagen en daarbij viel me op dat Esther Voet net zo geschokt bleek te zijn over die passage als de haatoma’s.

En toen begon het bij me te dagen.

Geschokt en teleurgesteld

Ongeveer een week voor de verschijning van die CIDI-monitor zag ik al bepaalde bewegingen in het rioolrechtse kamp, die ik altijd zie als er weer wat naars staat te gebeuren. De totaal door Hassnae en mij geobsedeerde Twitter-psychopaten Jan Bennink en Robert van den Engel gedroegen zich opeens weer heel opdringerig. Ik zei al tegen de mensen om me heen: er is weer wat gaande, ze zijn ergens mee bezig.

En toen kwam dat CIDI-rapport en was iedereen geschokt en teleurgesteld. GeenStijl stond wel te boek als antisemiet en wij niet, en in plaats daarvan werden Drayer en ‘Loor’ vermeld als makers van kwetsende en mogelijk naar antisemitisme neigende opmerkingen.

Satirische weergaves

Het is me zonneklaar: Drayer en haar vriendin ‘Loor’ hebben het afgelopen jaar via Esther Voet koortsachtig gelobbyd om Hassnae en mij in dat rapport te krijgen. Voet heeft zich door haar Twitter-vriendinnetjes laten gebruiken en er bij de makers van dat rapport op aangedrongen ons te noemen, ondanks het feit dat de zogenaamd naar antisemitisme neigende opmerkingen, die feitelijk satirische weergaves zijn van beschuldigingen van antisemitisme door ‘Loor’ en haar vrienden, zoals hier uitgelegd, al sinds 2009 of daaromtrent op een lijst van door ‘Loor’ uit de context gerukte citaten prijken en dus alleen daarom al helemaal niet in een rapportage over het jaar 2013 zouden moeten figureren.

Maar de samenstellers van dat rapport hebben klaarblijkelijk niet zomaar klakkeloos aangenomen dat, wat Voet zegt, ook echt waar is, ze hebben één en ander nageplozen, er is over gediscussiëerd en na veel gezeur en gehannes is het die passage geworden, overduidelijk een compromis, die na de stennis, die ‘Loor’ heeft geschopt, weer is verwijderd.

Smerige streken

Helemaal zelf heb ik die reconstructie niet verzonnen, trouwens. Ik ken iemand die weer iemand anders kent.

Totdat dat rappport verscheen, was mijn woede over Drayers smerige streken flink bedaard. Ik had er geen last meer van, niemand sprak me erop aan, ik had besloten Drayer in haar ranzige sop te laten gaarkoken.

Dit feuilleton is het resultaat van die passage in dat rapport, waar Drayer zich persoonlijk voor heeft ingespannen. Drayer weet, net zoals ‘Loor’ en Bennink en al dat andere extreemrechtse tuig op Internet, niet wanneer ze moet ophouden, wanneer het een keer genoeg is. Ze blijft maar doorgaan, blijft maar kwaadspreken over ons, achter onze ruggen om.

Door haat verteerd

En daarom ga ik de komende tijd uitvoerig beschrijven wie Drayer is, met wie ze omgaat, van wie ze haar informatie krijgt, in welke islamofobe, activistische groepjes ze zit – the works.

Want ik laat me door een door haat verteerde racist als Drayer niet voor antisemiet uitmaken.

Wordt vervolgd

Eerste afleveringen hier en hier.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, de enige site die antisemitismebestrijding serieus neemt, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 22.03.2014 @ 14:07

[Home]
 

40 Reacties

op 22 03 2014 at 15:10 schreef Pickelhaube:

Ik vind dit een lastige discussie, omdat het hemd nu eenmaal nader is dan de rok en ik een kneejerk reactie heb om het op te nemen voor het CIDI. Maar:

Wat is de functie van zo’n club? Vinkt het Goethe instituut af hoe vaak wij dit jaar “Fahrrad zurück” riepen? Voelt de Alliance Française zich geroepen om te melden hoe vaak we het dit jaar over het chauvinisme van de Fransen hadden? Neen. ze dragen de rijke cultuur van hun land uit. Daarnaast ben ik het met Peter eens, dat het CIDI teveel beïnvloed wordt door rechtse elementen. Misschien zouden ze ermee op moeten houden zich te richten op Nederlandse aangelegenheden en in plaats daarvan alleen talencursussen verzorgen, een mooie tentoonstelling over de Israëlische Druzencultuur inrichten, of de kabbalisten van Safed.

Moet die monitor blijven? Jazeker, antisemitisme is verschrikkelijk. Maar het is een binnenlandse aangelegenheid die door Nederlandse Joden opgepikt zou moeten worden, die niet gelieerd zijn aan de staat Israël. Dat maakt het CIDI ongeschikt voor deze taak. Ik zou dan ook liever zien dat deze monitor overgenomen wordt door Een Ander Joods geluid, of een andere Nederlands-Joodse organisatie.

op 22 03 2014 at 15:56 schreef eline:

tjonge , een trieste vertoning, heb je niks beters te doen dan dit soort haatstukjes, walgelijk. Get a life !

op 22 03 2014 at 16:10 schreef Pickelhaube:

het blootleggen van een haatcampagne die de antisemitisme monitor voor de eigen mismaakte doelstellingen probeert te exploiteren en vraagtekens zetten bij het nut van zo’n monitor door een club die niet boven de partijen verheven is, is niet hetzelfde als een haatstukje, Eline. Jij hebt duidelijk wel wat beters te doen: leren lezen.

op 22 03 2014 at 17:59 schreef freek:

Ik zou toch eens een goede Psychiater zoeken , beste Peter. Je bent zwaar van het padje af en nu weer totaal geobsedeerd door deze mevr Drayer ,die waarschijnlijk totaal schijt aan je heeft.

op 22 03 2014 at 18:03 schreef Sasha Berkman:

Ik ben trots op je Peter omdat je je niet laat kisten door dat extreem rechtse schorem. Petje af.

op 22 03 2014 at 19:17 schreef Peter:

totaal geobsedeerd door deze mevr Drayer ,die waarschijnlijk totaal schijt aan je heeft.

Dat heb ik gemerkt ja, dat Drayer totaal schijt aan me heeft.

op 22 03 2014 at 19:39 schreef Herbert:

De methodiek van het CIDI deugt voor geen meter, Het CIDI gaat af op de meldingen die bij hun binnen komen, bij het MDI en wat ze op Twitter en Facebook zien. Monitoren ze die laatsten 7×24 uur of zo nu en dan? Het zegt werkelijk niets.

Nu geloof ik best dat antisemitisme voorkomt in Nederland maar of het toe- of afneemt, dat kan het CIDI met zijn krakkemikkig onderzoek niet aantonen.

Doet me denken aan een oude Joodse grap: Sam komt Moos tegen en na de gebruikelijke beleefdheden vraag Sam aan Moos wat hij gaat doen. “Ik ga s-s-sollicit-t-teren als p-p-p-p-present-ta-tor bij het Journaal!” Zou je dat wel doen vraagt Sam? “Nat-t-t-turrlijk”! ” Week later komenze elkaar tegen. “En,” vraagt Sam, “hoe ging het?” “Allemaal, anti-s-s-semieten!”.

op 22 03 2014 at 20:24 schreef Pickelhaube:

Zou dit het laatste deel zijn van Peter’s feuilleton over de duistere belevingswereld van Elma Dunkelbraun en haar sinistere connecties? Ik vrees van niet!

op 22 03 2014 at 22:20 schreef Sasha Berkman:

Hij is leuk, Pickelhaube.

op 22 03 2014 at 22:26 schreef MNb:

Wel, PB, je bent hier wel een tijdje zoet mee. ED schrijft al dik tien jaar rotzooi.

op 23 03 2014 at 03:22 schreef frank assmann:

“‘Nu kan iedereen zich wel op de borst kloppen en er afstand van nemen maar de grondslag van Breiviks daad blijft er hetzelfde om. En dat hij juist die jongeren af knalde kan ik ook begrijpen. Dit was de volgende generatie Gutmenschen en dat moest hij stoppen. En daarom koos hij de meisjes als eerste om op te schieten. Die brengen nog meer Gutmenschen voort. Breivik denkt zakelijk. Jij emotioneel. Da’s het verschil.’

Ik vrees met grote vreze dat Breivik gewoon gelijk had: Er is geen normaal debat meer mogelijk. Waar de Duitsers hier al halverwege de kust waren opgerukt schoten we ook terug. Ook dat waren vaak nog kinderen. Het was vreselijk maar noodzakelijk.’

Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . .

Wanneer leert men nu eens van de Taliban? Dat je ze tot de laatste man moet uitmoorden? Martien heeft gelijk: 50% van de mannen. Daar gaat het om.”

Waar zit die gozer…die beuk ik als 55plusser zijn kop eraf Ik slacht hem,ritueel (kosjer)dat wel.

op 23 03 2014 at 07:03 schreef Lucas:

Minder antisemitisme en minder Marokkanen breken CIDI en PVV op.

op 23 03 2014 at 09:00 schreef laarmans:

In plaats van lichte en verzonnen incidentjes te monitoren, moet Esther Voet es het zware werk aanpakken. De site andere kijk ( via Google) is puur nazistisch, racistisch en loopt over van Jodenhaat. In elk artikel worden joden neergezet als woekeraars, leugenaars en machtswellustigen die de wereld willen veroveren.Het is Der Sturmer van Nederland. Heeft u dit gelezen, mevrouw Voet? Nou aanpakken dan die smerigheid.

op 23 03 2014 at 09:16 schreef Sammie Saul:

Esther Voet is zo’n beetje het slechtste wat het CIDI ooit is overkomen, daar kan geen antisemitisme tegenop. Zelden iemand meegemaakt die het zo aan sociale hygiëne ontbreekt als Esther Voet. Ik verdien het af en toe best om voor rotte vis uitgemaakt te worden, daar zijn redenen genoeg voor te bedenken maar Esther Voet doet dat graag zonder enige reden. Niet dat ik wakker lig van de mening van Esther Voet maar typisch is het wel. Nu ik lees dat ze haar carrière in de riooljournalistiek is begonnen snap ik het wel. Eens een rat altijd een rat.

Het lullige is natuurlijk wel dat door zo’n rancuneuze en gemankeerde carrièretrut aan het hoofd te laten van je club de geloofwaardigheid daar flink onder te lijden heeft. Zolang Esther Voet nog aan het hoofd van het CIDI staat zullen er meer mensen wel dan niet zijn die het CIDI niet meer serieus nemen.

op 23 03 2014 at 11:11 schreef Pickelhaube:

@Laarmans

Niet geheel terecht, want het CIDI deed aangifte tegen anderekijk. Het zorgwekkende is vooral het gebrek aan initiatief van het OM, dat ofwel bijzonder traag is, of in het geheel niet optreedt tegen zulke misdrijven. We hebben hier in Nederland te maken met een laf en incompetent openbaar ministerie dat de demagogie van de afgelopen jaren over de “vrijheid van meningsuiting” niet durft te adresseren. Zodoende kom een misdadiger als Micha Kat ook weg met zijn 24/7 lastercampagne tegen alles en iedereen. Dat ettert maar voort met alle schade van dien.

op 23 03 2014 at 12:02 schreef Peter:

In reactie op je eerste commentaar, Pickelhaube: antisemitisme moet blijven worden gemonitord, zeker, maar als je het bij het CIDI zou weghalen en het door bijv. EAJG zou laten doen, zou hetzelfde risico op persoonlijke betrokkenheid en bagatellisering blijven. Zo heb ik Hedy d’Ancona eens de leus ‘Hamas, alle Joden aan het gas’ horen bagatelliseren:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00001735.html

Het is een taak van de wetenschap om dit te doen, zodat ook een betrouwbare methodiek wordt gehanteerd, want zoals Herbert terecht opmerkt, is wat het CIDI doet nattevingerwerk.

Wat de monitor nu vooral is, is een samenvatting van de hetzes die het jaar daarvoor zijn gevoerd en met een directeur die zelf vuistdiep in de ruzies en smeurcampagnes van Carel Brendel en Elma Drayer zit, tegen mensen met onwelgevallige meningen, heeft het CIDI zichzelf naar mijn bescheiden mening in de Voet geschoten.

Pun intended.

op 23 03 2014 at 12:17 schreef Herbert:

@laarmans, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het CIDI en het MDI een maand geleden aangifte hebben gedaan.

op 23 03 2014 at 13:06 schreef Sasha Berkman:

Het CIDI is gewoon een racistische club, onderdeel van het fascisme probleem hier ten lande. Ze doen niets anders dan stoken en. haat zaaien.

op 23 03 2014 at 13:20 schreef Pickelhaube:

@Peter

Je hebt gelijk. Dan krijg je inderdaad weer een subjectieve perceptie van antisemitisme die ingekleurd wordt door hún identiteit. Het moet objectief en wetenschappelijk gemeten worden. Het CIDI kwam in deze hoek terecht, omdat ze zich geroepen voelden een steeds verder verrechtsend Israelisch klimaat te verdedigen en zich daardoor met nogal onfrisse elementen uit de Nederlandse samenleving verbonden, die deze naar Nederlandse maatstaven extreemrechtse opvattingen deelden. Het besmette de legitieme strijd tegen binnenlands antisemitisme, maar andersom is ook niet zonder risico’s.

op 23 03 2014 at 17:17 schreef Rosa:

‘anderekijk’ in de eerste zin gaat het al over het ‘joodse probleem’……Jak!

op 23 03 2014 at 18:48 schreef dewanand:

Wieroe geeft mij complimentjes nu omdat de onderstaande tekst de waarheid vertelt over het lijden van Joden in Europa en deze zuiver Hindoeistische visie is ook voor Joden heel leerrijk. Joden zijn nooit vervolgd in Hindoeistisch India sinds de oudheid omdat zij oorspronkelijk uit dit gebied kwamen en Yadavahs genoemd werden, een materialistische handels kaste uit Aryawart die weggejaagd werd door de Raja. Oorspronkelijk waren Joden dus bruine en zwarte koelierassen en geen BBB bleekscheten als nu na 3000 jaar Germanisering door massa verkrachtingen van joodse meiden.

zie deze legale, hindoe fundamentalistische visie uit 2005:

Adolf Hitler is de messias van de Joden

Offeraar Dewanand
Offercode wfor1164
Offerdatum vrijdag 2 september 2005

Het Joodse volk heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van middeleeuws Christelijk Europa, maar is er niet voor beloond. Antisemitisme is iets wat nog steeds onderhuids leeft bij grote delen van de bevolking. Herinterpretatie van de Joodse geschiedenis is echter uiterst interessant, omdat er in theorie gesteld kan worden dat Adolf Hitler de messias is van de Joden.

http://www.dewanand.com/wfor1164.htm

op 23 03 2014 at 19:01 schreef Natasha Gerson:

Ik wil geen olie op het vuur gooien, want je begint in je verontwaardiging al bijna de stijl van micha kat aan te nemen (had je van dat frickstukje niet een aparte prijsvraag kunnen maken of zo, wat een zooi dit stuk)het is al bijna niet meer te lezen, maarrrr…. het stuk van Esther Voet van vandaag al gezien? http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/03/een-verschrikkelijke-solidariteitsdemonstratie Wat een gezever zeg. Omdat zij met haar waaihaar op tv gemompeld heeft dat Wilders wel een beetje ver gaat nu moet anti-racistisch Nederland wel verder in dankbaarheid het demotraject op de knieen afleggen. Portee stuk Voet: ‘ Waarom gaat het weer over joden, en waarom werden joden niet genoemd!’ PULEEEZZZE, mens! Houd een sop!

op 23 03 2014 at 19:55 schreef Natasha Gerson:

Kolere, wat is die vrouw dom. Dat geteut over die ‘ Turkse vriend’ – net zoiets als antisjemieten die altijd joden ‘ onder hun beste vrienden hebben, maar…’

op 23 03 2014 at 21:20 schreef Peter:

Uit dat stuk van Esther Voet:

Deze demonstratie ging niet over eenheid, niet over universele verontwaardiging, niet over een duidelijk, eendrachtig signaal, maar over zeer selectief en eenzijdig mooie sier maken voor eigen parochie.

Dat moet toch een feest van zelfherkenning voor haar zijn geweest, zou je denken.

wat een zooi dit stuk

Oy! Ik heb een beetje geëxperimenteerd met vorm en plotwendingen en zo. Zie het als een eerbetoon aan Tarantino. Mij bevalt het wel, eerlijk gezegd. Er moet ook een beetje gelachen kunnen worden.

Je wilt een prijsvraag? Oké, here goes, wie heeft onderstaande regels geschreven? Raad je toch nooit. In één van de volgende afleveringen geef ik het antwoord:

Ze willen natuurlijk ook mijn ware gezicht laten zien, als jodin die zich afgeeft met moslims en jodenbashers of zoiets. Ze moesten eens weten van wie die opmerking komt.

op 23 03 2014 at 22:04 schreef Thomas E:

Ik weet het antwoord:
Het is een leeg Blik, gevuld met olifantengat (vrij naar die ouwe mop van Sam en Moos).

op 23 03 2014 at 22:31 schreef Peter:

Ik vind het trouwens bizar dat de directeur van het CIDI nu ook al op een extreemrechts blog publiceert, waar tot voor kort Joost Niemöller zijn nazistische rassentheorieën aan de man bracht.

op 24 03 2014 at 00:33 schreef Pickelhaube:

Dat moet toch een feest van zelfherkenning voor haar zijn geweest, zou je denken.

זה חוצפה

op 24 03 2014 at 08:28 schreef Ralph van der Geest:

LOL Pickelhaube, je haalt me de woorden uit de mond.
Maar even serieus: het is natuurlijk gewoon ronduit bizar en eng dat intellectueel en moreel totaal geflopte types als die hierboven ter sprake komen – Drayer en Voet zijn beslist niet de enigen en de ‘ziekte’ is niet slechts beperkt tot de media (je hoeft alleen maar even naar bv. de samenstelling van Eerste en Tweede Kamer of heel veel gemeenteraden te kijken)- zó lang de discussie in Nederland hebben bepaald en overal zo lang en uitvoerig hun podia hebben gekregen.
Ik vrees verder dat het einde van de ‘ziekte’ waarin verdachtmakingen en domheid deugden zijn, meningen voor feiten worden gehouden etc. ook nog lang niet in zicht is.

op 24 03 2014 at 09:10 schreef Pickelhaube:

Ik wil niet vertegenwoordigd worden door een CIDI dat samenwerkt met schedelmetende bruinhemden.

op 24 03 2014 at 10:46 schreef JPK:

Uiteraard even het stukje van Mw Voet waarnaar Natasha Gerson hierboven verwijst gelezen. In de afsluitende alinea lees ik over Mw Voet’s teleurstelling in de demo en ‘de wetenschap dat de Nederlandse samenleving veel dieper is verdeeld dan alleen tussen Marokkanen en een groep die Marokkanen haat.’

Huh? If you’re not with us us you’re against us? Als je geen Marokkaan bent dan ben je een Marokkanenhater?

Misschien lees ik er te veel in.

op 24 03 2014 at 17:43 schreef babs:

Ik heb Drayer onderschat. Er zit kennelijk een plan achter.

Nu ben ik vooral benieuwd wat het plan is. Ik vermoed nu dat het de dames vooral om Hassnae gaat.

op 24 03 2014 at 18:48 schreef jvdheuvel:

Dit is een reactie op Sammie Saul ik vind Voet alleen het slechtste wat het CIDI is overkomen als Naftaniel ook het slechtste is wat het CIDI ooit is overkomen. Je kan denk ik beter stellen dat het CIDI een van de slechtste dingen is dat de Nederlandse Joden in de laatste decennia is overkomen. Als er iets Joden aan Israël knoopt is het CIDI wel en daarmee wakkeren ze antisemitisme in mijn ogen gewoon aan. Want laten we wel wezen, de gemiddelde Jood in de NL samenleving heeft waarschijnlijk geen moer met Israël te maken. Waarom kiezen ze niet gewoon tussen óf Israëlpromotie óf antisemitisme bestrijding?

op 24 03 2014 at 19:49 schreef dewanand:

hehehehehe, Wieroe miauwde net over onderstaande tekst, daaruit blijkt dus dat 49 procent van de gedetineerden blanke hollanders zijn (in 1995) en slechts 29 procent Marokkaans. Zo zie je dus dat blanken in absolute aantallen veel crimineler zijn en succesvoller in de praktijk, met meer buit en meer doden. Succesvolle en professionele beroepscriminelen zie je nooit in een cel of gevangenis, nee ze zijn keurige maatpak burgers met smile.

Marokkaanse power

Offeraar Dewanand
Offercode wfor1281
Offerdatum 31 maart 2010

Tabel: gevangenen naar etniciteit in Nederland in 1995

Etniciteit Percentage
Nederlands 49
Marokkaans 29
Antilliaans 5
Surinaams 11
Turks 6
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken/ CRIEM nota 1997. in: Van Dijk, J.J.M., Sagel-Grande, H.I., Toornvliet, L.G. (1998). Actuele Criminologie. Lelystad: Koninklijke Vermande.

In de tabel hierboven zie je het percentage van de gevangen naar afkomst. Zoals je ziet zijn de Nederlanders de grootste groep die vastzitten daarna pas de Marokkanen. Dus Marokkanen zijn niet de ergste groep in de samenleving zoals vaak wordt geroepen maar het zijn onze trouwe Nederlandse vrienden.

http://www.dewanand.com/wfor1281.htm

op 24 03 2014 at 23:39 schreef Guy:

Wat loop je nou te mauwen, Peter. je staat niet in het rapport en basta nu.

op 25 03 2014 at 00:39 schreef Pickelhaube:

de jeugd biedt vrij weinig hoop bij het CIDI. Ook de voorzitter van hun jongerenorganisatie is een enthousiast PVV’er. Wat een misère.

op 25 03 2014 at 10:50 schreef Mart:

@JPK,

Dat verbaast je?

Van een voorzitster van een club die vindt dat je het Generalplan Westbank moet onderschrijven of je bent antisemiet verbaast mij deze houding allerminst.

op 26 03 2014 at 13:02 schreef Peter:

Wat loop je nou te mauwen, Peter. je staat niet in het rapport en basta nu.

Not for a lack of trying en daar ben ik ontzettend wrokkig over. Bovendien laat het zien hoe willkeurig zo’n vermelding is, en hoeveel gevaar je loopt, alleen maar door ruzie te hebben met een kennis van Esther Voet, zo’n vermelding te krijgen.

op 26 03 2014 at 23:40 schreef Martin:

Uiteindelijk moest ook WFH erkennen dat het ondoenlijk is om iedere idioot belachelijk te maken.

Sneeuwpoppen als Elma Drayer smelten uiteindelijk vanzelf.

op 30 03 2014 at 08:11 schreef Boudewijn:

Heel goed dat je je blijft inzetten om Drayer, Voet et al. te ontmaskeren. Het is vreselijk om vals beschuldigd te worden van antisemitisme. Het is een aantijging waartegen het slachtoffer zich haast niet kan verdedigen. Iemand kan zijn uiterste best doen om aan te tonen dat er niets van waar is maar het enige dat de aantijgers hoeven te doen is de valse beschuldiging nog eens een paar keer te herhalen. Waar rook is is toch vuur?

Met deze veelvuldig toegepaste defamatoire tactiek probeert men anderen monddood te maken. Men citeert selectief zonder context te respecteren. Men interpreteert woorden (bewust) verkeerd en soms verdraait men die woorden zelfs. Soms worden ze ronduit verzonnen. Je kunt er vrijwel niets tegen doen, er is geen eerlijke inhoudelijke discussie mogelijk.Men probeert anderen hiermee het zwijgen op te leggen. Enerzijds door af te leiden van het oorspronkelijke onderwerp waarover het slachtoffer kennelijk iets onwelgevalligs zei. Anderzijds proberen de valse beschuldigaars dat door af te schrikken zodat het slachtoffer en anderen het in de toekomst wel uit hun hoofd hen tegen te spreken.

Ik heb zelf aan den lijve moeten ondervinden hoe vreselijk het is om dergelijke abjecte valse beschuldigingen voorgelegd te krijgen en hoe het praktisch onmogelijk is je er effectief tegen te verdedigen. Je wordt er moedeloos van. Daarom vind ik het erg dapper dat je je zo blijft verzetten.

op 09 08 2014 at 14:00 schreef Quote du jour | Stigmatisering | Sargasso:

[…] omdat je nu zijn bijdragen aan het debat moet missen. Islamofobie te verdedigen. Tweets te verminken om critici verdacht te maken. Moslimhaat te cultiveren. Lynchmobs te organiseren tegen vermeende […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS