Home » Archief » Staakt uw breedsprakerig gelul, accepteren moslims geweld of niet?


[08.01.2017]

Staakt uw breedsprakerig gelul, accepteren moslims geweld of niet?

Peter Breedveld

Jaren geleden, toen iedereen Freek de Jonge al zo’n beetje had opgegeven, kwam hij ijzersterk terug in een Oudejaarshow. Hij had het over “350 miljoen moslims! En ze willen ons allemaal de strot afsnijden!” Ik weet nog hoe ik in de lach schoot door zijn overslaande stem.

Inmiddels is het geen grap meer, maar wordt er dagelijks in aller ernst verklaard dat we worden bedréééigd, dóór de móóóóslims. Socioloog Ruud Koopmans deed het laatst in het Algemeen Dagblad, toen hij zei dat tien tot twintig procent van de moslims bereid is om geweld te accepteren om de islam te verdedigen. Het AD maakte daarvan dat 50 miljoen moslims bereid is geweld te gebruiken en de zoveelste mediarel rond de moslims was geboren.

Dat het AD met Wierd Duk nu al maanden en maandenlang een haatpropagandacampagne voert tegen moslims, vluchtelingen en niet-Westerse allochtonen, hebben ik en anderen al vele malen aangetoond. De mensen die door Duk worden geïnterviewd, hebben allemaal precies dezelfde boodschap: we worden bedreigd door de moslims maar daar mag je het niet over hebben. De ‘deskundigen’ die Duk opvoert, zijn zonder uitzondering mensen waar iets mee is: het zijn gecertificeerde islamofoben, ze worden vervolgd door Justitie of hun onderzoeksmethoden deugen niet.

Martelaar van de vrije meningsuiting

Duk vraagt nooit door, ook bij Koopmans niet. Hij vraagt niet op welke onderzoeken Koopmans zich baseert, wat er precies wordt verstaan onder ‘geweld’ (Koopmans beschouwt het dragen van een hoofddoek al als een vorm van extremisme) en wat er bedoeld wordt met het ‘verdedigen van de islam’. In plaats daarvan zet Duk de boel extra dik aan (‘Moslims bereid geweld te gebruiken!’) en maakt hij van Koopmans een martelaar van de vrije meningsuiting, die wordt verdachtgemaakt en gecriminaliseerd door ‘antifascistische’ studenten.

Duk is geen journalist, maar een extreemrechtse actievoerder. Hij heeft eerder al klip en klaar gesteld dat het hem gaat om een politieke aardverschuiving en een gewapende clash met een politieke zuivering als toetje. Hij intimideert en belastert mensen die kritiek op hem hebben en lapt elke journalistieke regel aan zijn laars.

Biologische oorzaken

Toch stort iedereen zich op Koopmans in plaats van Duk, en dat gaat op een tenenkrommende manier die me plaatsvervangende schaamte bezorgt. Alles wordt uit de kast gehaald om Koopmans verdacht te maken, maar zijn stelling, dat minstens 50 miljoen moslims bereid is geweld te gebruiken, wordt niet weerlegd. Integendeel, NRC doet een factcheck en stelt vast: het is gewoon zo. Zo wordt Koopmans een tweede Wouter Buikhuizen, die door de linkse media kapotgemaakt werd, alleen maar omdat hij het wilde hebben over mogelijke biologische oorzaken van criminaliteit.

De zaak wordt er echt niet beter op met de stukken van antropoloog Martijn de Koning, die in een ellenlang doorwrocht betoog de methodes van Koopmans analyseert, iemand op Nieuw Wij, die de factcheck van NRC factcheckt, geïllustreerd met grafiekjes en een meneer W. Sonneveld – ik neem aan een pseudoniem – die vandaag een poging waagt met een stuk waaraan ook maar geen einde lijkt te komen.

Vijandigheid jegens joden

Meneer Sonneveld plugt zijn stuk met de mededeling dat hij de ‘feiten’ van Koopmans in een ‘kritisch en genuanceerd perspectief’ wil plaatsen, in het stuk zelf spreekt hij van een ‘kritisch perspectief’ en dan begint ie te ouwehoeren over speculaasjes en komt ie met tegenwerpingen waar ik oprecht niks van begrijp, zoals: ‘fundamentalisme is geen koekje uit de trommel en dus had deze variabele ook op een andere manier gemeten kunnen worden’ en ‘vijandigheid is geen concept dat je kan vastpakken en waar je een thermometer in steekt.’

Als het gaat over de vijandigheid van moslims jegens joden, schrijft Sonneveld: ‘Het was eerlijker geweest als de onderzoekers ook voor christenen een outgroup in het onderzoek hadden opgenomen. Moslims bijvoorbeeld!’ Alsof dan het percentage moslims, dat joden niet vertrouwt, kleiner wordt.

De Koning put zich uit in definities en mijmeringen over wat precies onder religiositeit verstaan moet worden en over ‘attitudes van mensen’ en ‘harde’ en ‘zachte’ cultuur en het gaat maar door en door en door terwijl het enige, dat ik wil weten, is of 50 miljoen moslims geweld acceptabel vinden en wat dat precies betekent.

Bloeddorstige moslims

De stukken van De Koning, Nieuw Wij en Sonneveld worden door moslims en linksmensen in mijn Twitter-tijdlijn enthousiast aanbevolen terwijl ik me afvraag of ze ze echt hebben gelezen. Het lijkt er meer op dat mensen zich vastklampen aan een strohalm, anything dat het doembeeld van 50 miljoen bloeddorstige moslims verjaagt.

Het is precies wat Het Algemeen Dagblad beoogt: een boel verontwaardigd geschreeuw en mensen die zich steeds dieper hun eigen drijfzand in worstelen terwijl in vlammende letters tegen een bloedrode hemel te lezen staat: “ZE WILLEN ONS ALLEMAAL DE STROT AFSNIJDEN MAAR DAT MAG JE NIET ZEGGEN WANT KIJK WAT ER NU MET KOOPMANS GEBEURT!”

Als het niet zo is dat 50 miljoen moslims bereid zijn geweld te gebruiken, moet dat in een alineaatje aangetoond kunnen worden. Ik ben er niet in geslaagd het stuk van Martijn de Koning uit te lezen. Misschien staat daar ergens aan het einde glashard aangetoond dat Koopmans liegt, maar ik heb er de kracht niet voor.

Wetenschappelijk paper

Ik heb al zo vaak tegen wetenschappers als De Koning en ook Merijn Oudenampsen gezegd dat de kwaliteitskranten in een lekker geschreven stukje van hoogstens 1000 woorden er allerlei stelligheden in rammen bij het publiek, en dat je dat moet weerleggen in een zelfde soort stukje van hoogstens 1000 woorden – als je dat kunt.

Een blog is geen wetenschappelijk paper en de meeste mensen hebben geen tijd voor die woordenbrij, waarbij ze ook nog eens om de haverklap allerlei begrippen moeten googelen en het gevoel krijgen dat ze dom zijn omdat ze Foucault niet hebben gelezen.

Dit is een propaganda-oorlog, lieve mensen, geen wetenschappelijk symposium.

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 08.01.2017 @ 13:19

[Home]
 

37 Reacties

op 08 01 2017 at 13:29 schreef Murat:

Propaganda-oorlog. Good point.
Eye-opener.

op 08 01 2017 at 13:44 schreef Johanna:

Meneer W. Sonneveld bestaat. Rotterdammer, schrijft voor Vers Beton en is columnist voor AD Rotterdam Stad.

op 08 01 2017 at 14:15 schreef Martijn:

Als je democraten de vraag voorlegt: “Bent u bereid de democratie desnoods met geweld te verdedigen” en het antwoord mag alleen “Ja’ of “Nee” zonder enige mogelijkheid tot nuancering zijn, dan gok ik dat we een hoop fundamentalistische democraten onder ons hebben. Ik zou er zelf ook een zijn.

In Trouw stond wel een kort en leesbaar stukje, oud maar vermoedelijk nog steeds wel van toepassing:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4094453/2015/07/04/Moslimonderzoek-rijp-voor-vuilnisbak.dhtml

Wat ik zelf aan vragen had gevonden kwam op mij over als typisch vragen van atheïsten die totaal geen sjoege hebben van een wereldbeeld die er bij een religieuze achtergrond kan zijn, zelfs bij mensen die zichzelf niet als religieus beschouwen. Uit zo’n ontologie komt bijvoorbeeld een metafysica voort dat religie idd altijd hoger in de hiërarchie staat – denk aan neoplatonische ‘vormen – dan aardse zaken als nationale wetgeving. In zo’n geval is dat geen fundamentalistisch idee maar gewoon logica. In Iran zijn er bijvoorbeeld mensen in de clerus die zich om die reden juist afzijdig willen houden van de politiek.

op 08 01 2017 at 14:41 schreef D0r1pran1:

Tja ik kan het toch niet laten om een opmerking en tegelijkertijd een vraag te stellen: waarom is het dat ik die moslims nooit hoor demonstreren tegen die gekken die hun religie kapen?

Nee, nu niet antwoorden “waarom ze dat zouden moeten”.., want bij het minste of het geringste hoor ik ze wel over Palastina. Het valt me op dat er er duizenden de richting van Europa op vluchten ik dan weer niet hoor maar dat zal wel toeval zijn. Toch?

op 08 01 2017 at 14:50 schreef J.R. Vermaas:

Sinds de fascist Theo van Gogh zijn kop werd afgehakt, groeiden er helaas vele koppen terug aan het nazi-monster.

op 08 01 2017 at 15:07 schreef Murat:

D0r1pran1,

Waarom zien we jou nooit demonstreren tegen Breivik? Of Karst T? Of neo-nazi moorden? Of al die oorlogen in het midden-oosten? En nou niet zeggen “waarom zou ik dat moeten”?

op 08 01 2017 at 15:09 schreef Egbert:

Op welk onderzoek Koopmans en Wierd Duk zich precies baseren blijft vaag. Onderzoek van PEW wordt veel genoemd, hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid geweld tegen burgers nooit of bijna nooit acceptabel vindt.

“Extremism Widely Rejected
Muslims around the world strongly reject violence in the name of Islam. Asked specifically about suicide bombing, clear majorities in most countries say such acts are rarely or never justified as a means of defending Islam from its enemies.”

Zie: http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

Uit hetzelfde onderzoek is dus af te leiden dat de overgrote meerderheid van de moslims geweld tegen burgers niet accepteert. Voortdurend de focus leggen op die kleine minderheid die geweld soms acceptabel vindt zonder te melden wat de meerderheid vindt is inderdaad propaganda. Vooral als je dan ook nog gaat klagen over “dat er na dit soort aanslagen nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt”.

De NRC heeft trouwens bewust buiten beschouwing gelaten dat Koopmans zei: “Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken.”

“Het gaat niet om de bereidheid om zelf geweld te gebruiken,

op 08 01 2017 at 15:12 schreef Egbert:

De NRC heeft trouwens bewust buiten beschouwing gelaten dat Koopmans zei: “Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken.”

“Het gaat niet om de bereidheid om zelf geweld te gebruiken, zoals op de voorpagina en in de intro van het interview in het AD stond en door Geert Wilders (PVV) werd getwitterd. Dat zei Koopmans niet. Er zullen meer mensen bereid zijn geweld te accepteren dan om dat zelf te gebruiken.”

NRC beweert dus dat Wierd Duk geen quotes van Koopmans heeft gebruikt in de kop van het AD artikel. Op Twitter beweert Wierd Duk dat Koopmans dat wel heeft gezegd en ‘accepteren’ en ‘gebruiken’ door elkaar gebruikt. De intro van Wierd Duk is dus iig niet gefact checkt. De onderzoeken die door PEW zijn gedaan spreken van ‘accepteren’, niet van ‘gebruiken.

Zie:
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/het-westen-moet-zich-veel-weerbaarder-opstellen~a6ac99b0/
https://blendle.com/i/nrc-next/vijftig-miljoen-moslims-accepteren-geweld/bnl-nn-20170105-1_04_5?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImdlcmJlbnZhbmVlcnRlbiIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtbm4tMjAxNzAxMDUtMV8wNF81In0%3D
https://twitter.com/wierdduk/status/817324367696773120

op 08 01 2017 at 15:12 schreef Egbert:

De invallen in Irak en Afghanistan werden met een grote meerderheid geaccepteerd door de westerse bevolking. In de afgelopen 15 jaar heb ik geen massale mobilisatie van de westerse bevolking gezien na aanvallen met grote aantallen burger slachtoffers. Blijkbaar vinden veel westerlingen geweld tegen burgers soms acceptabel ter verdediging van hun westerse cultuur. Het is een voortdurend meten met twee maten.

op 08 01 2017 at 16:07 schreef MNb:

‘vijandigheid is geen concept dat je kan vastpakken en waar je een thermometer in steekt.’
Dit begrijp ik wel – de term ‘vijandigheid’ dient geoperationaliseerd te worden voor je het kunt meten. Zoals je zelf al schrijft: ‘wat er precies wordt verstaan’.
Ik ben vijandig jegens Ajax en Feyenoord. Nou en?
Dus moet je vragen gaan stellen als: Peter Breedveld is getrouwd met een moslima. Vindt u dat hij ter dood gebracht moet worden? Nu hetzelfde voor: PB is getrouwd met een Ajax-fan.
Geen idee of Koopmans dat ook heeft gedaan.

op 08 01 2017 at 16:08 schreef Chakir:

@pranie: waarom je die moslims nooit demonstreren etc.. Die hebben geen tijd om te demonstreren en zijn bezig met overleven. En voor die moslims in veilig gebied: moet je gewoon beter kijken, er zijn er zat die tegen gekken opstaan. Ga ook geen links plakken, je kunt het best zelf opzoeken.

op 08 01 2017 at 16:27 schreef Martijn:

Als je in Turkije (om maar een land te noemen) opgroeit is de notie dat Amerika/Het Westen een kracht ten goede is ook verre van gangbaar. En dat is begrijpelijk, want de invloed van Amerika en de westerse landen en hun handlangers in het oosten, meestal brute ‘verlichte’ despoten, is alles behalve positief. Dus dat je zich dat vertaalt naar “het westen” moet niks van “onze waarden” (islam) hebben is echt niet gek. In binaire gestelde vragenlijstjes klinkt dat al snel extreem voor iemand met een radicaal westers perspectief zoals Duk, Koopmans en velen met hen die nooit vanuit een wat nederigere houding een diepgaand gesprek over politiek en religie hebben gevoerd met “niet-westerse” mensen.

In een discussietje op Facebook bracht ik dat punt over metafysica te berde en mijn opponent, een typische “verlichte westerling” die denkt dat religie de bron van alle kwaad is, schrok al van de gedachte dat iemand een “hogere realiteit” (wat m.i. niet noodzakelijkerwijs een kwaliteitsoordeel is) boven de aardse zou stellen. Omdat een een (het aardse) nu eenmaal op het andere (het transcendente) volgt. Dat is verdomd moeilijk discussiëren, laat staan in propagandawaardig soundbites te vatten

op 08 01 2017 at 17:19 schreef sjonnie:

Rechts Nederland gaf niet thuis toen Tristan van der Vlist in Alphen aan de rijn zijn ar15 leegschoot.

op 08 01 2017 at 17:29 schreef Mario:

@D0r1pran1

..”waarom is het dat ik die moslims nooit hoor demonstreren tegen die gekken die hun religie kapen?”

Omdat je zit te suffen in je informatiebubbel. Hoeveel voorbeelden van afkeuring/ afwijzing zijn voor jou eigenlijk genoeg?

Hier heb je alvast meerdere miljoenen:
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html
http://timesofindia.indiatimes.com/india/70000-clerics-issue-fatwa-against-terrorism-15-lakh-Muslims-support-it/articleshow/50100656.cms

Ook hier in Nederland zijn er tig voorbeelden, over de afgelopen jaren. Onder andere door http://www.republiekallochtonie.nl/ bijgehouden. Moslims, joden en christenen blijven elkaar tevens opzoeken, om een boodschap van vrede uit te dragen. Nationaal en internationaal.

op 08 01 2017 at 20:20 schreef Richard van Gemert:

Gaat wel ver om Wierd Duk meteen een nazi te noemen, vind je niet, Peter? Verval je niet in herhalingen door deze voortdurende Wierd Duk-bashes?

op 08 01 2017 at 21:07 schreef Peter:

Ik lees mijn eigen stukken blijkbaar niet goed, Ricard van Gemert. Waar noem ik Duk precies een Nazi? Voorts: als fan van Duk moet de kracht van de eindeloze herhaling herhaling herhaling je toch enorm aanspreken.

op 09 01 2017 at 02:24 schreef dewanand:

N1. Hhahahaha Peter, even zitten googlen, ja actueel thema is inderdaad 50 miljoen levensgevaarlijke moslims. Leuk zeg, wonen deze moslims nou ook in mijn flat?? Dan moeten alle blanke Hollanders maar snel oprotten uit de flat hier aan het dirk costerplein in delft, bij delft zuid. Met urgentie en bescherming van het Nederlandse leger en politie in lange colonne, met F16 luchtsteun.

N2. Hoeveel extremistische en gewelddadige Hindoe halfapen zijn er in India, even rekenen: normaliter is altijd vijf procent ve populatie genetisch ziek en afwijkend, zuivere biologie, nou er zijn 1 miljard hindoes, dus dit levert toch ook 50 miljoen radicale, levensgevaarlijke, genetisch abjecte Hindoe extremisten op??? Kwestie van statistiek van de standaard afwijkingen in miljarden populaties.

N3. En is er nu een bange blanke man die ook bang en paranoide is wegens de ruim 50 miljoen extremistische en gewelddadige hindoe halfapen met vieze bruine aapkleurtjes op zijn BLANKE PLANEET?? Zet dit maar morgen in de Nazi Hollandse media en plak het op je voordeur. Alle extremistische Hindoes eruit: jazeker Profeet Hans Janmaat had gelijk: ‘VOL=VOL’, ‘Eigen Homo’s eerst’. hahhaha

op 09 01 2017 at 11:39 schreef cRR Kampen:

‘…waarom is het dat ik die moslims nooit hoor demonstreren’ – die vraag wordt altijd op die manier gesteld.

Wat kan mij het schelen waarom JIJ doof bent.

op 09 01 2017 at 12:37 schreef Floris Schreve:

Propaganda heeft altijd een voorspong op het genuanceerde verhaal. Dat wist Goebbels al (zoals ook toen al beschreven door Victor Klemperer)en dat is sindsdien nooit veranderd, onder welk politiek systeem, van links tot rechts, dat zich effectief van propaganda bediende, dan ook. Wat doe je er tegen? Ik kan niks anders bedenken dan zichtbaar maken dat propaganda ook echt propaganda is, alleen heb je daar weer toch het genuanceerde verhaal voor nodig en dat wil de Boze Burger niet horen.

op 09 01 2017 at 14:54 schreef troebel:

Ik las dit met plezier: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/08/overdrijf-dreiging-van-extremistische-moslims-niet-6122812-a1540281

op 09 01 2017 at 16:27 schreef Hugo:

@ J.R. Vermaas

Ik maak groot bezwaar tegen uw voorstelling van zaken.
Theo van Gogh was geen fascist.
En zijn kop werd niet afgehakt.
In mijn professie noemt men dit onzindelijk denken.

op 09 01 2017 at 17:57 schreef babs:

-Sommige moslims doen soms van BOEM.
-Sommige van die moslims zijn in Europa geboren, anderen zijn immigranten, weer anderen oorlogsvluchteling.
-De kans dat ik om kom bij een aanslag door een moslim is een stuk groter dan dat ik om kom bij een aanslag door een niet-moslim.
-Ik vermoed dat een volledige stop van immigratie uit moslimlanden, gecombineerd met etnisch profileren, ruime(re) politiebevoegdheden en actief uitzetten/terugsturen van moslims het aantal doden door moslimaanslagen drastisch kan terugbrengen. Israel brengt dit in praktijk en het succes van hun beleid is lastig te ontkennen.

Toch ben ik tegen de PVV. Ten eerste omdat ik denk dat het beter is de oorzaken van moslimterrorisme weg te nemen dan om de symptomen te bestrijden en in dit geval sluit het een het ander uit. Ten tweede loop ik liever een kleine kans om te komen bij een aanslag door moslims dan dat ik in een enge gesloten politiestaat moet wonen. Ik denk dat de politiestaat op termijn gevaarlijker is, zeker voor mij, maar zelfs voor Henk en Ingrid. Ook hier is Israel een aardige indicatie. Tenslotte vind ik veel moslims veel te leuk om ze onderdrukt te zien worden.

op 09 01 2017 at 19:07 schreef sjonnie:

Babs, de kans dat ik verzuip in mijn eigen badkuip is vele malen groter dan dat ik omkomen door een terroristische aanslag. Maar ik heb niet eens een badkuip ;-).

op 09 01 2017 at 20:08 schreef Thomas E@thomas:

Goede realistische benadering, Babs. Kan ik het van harte mee eens zijn.

op 09 01 2017 at 20:18 schreef Hilco:

Wauw Peter,
Wat een goed stuk. Klopt gaat om de cirkels. In centrum zijn de gewelddadige voor het geloof dood gaande mensen. 5-10%(maagden 72 is een vertalingfout in de hemel, want gaat om 72 rozijnen die je krijgt in de islam hemel) Zo een 20% ondersteunt dat vanwege hun geloof.40% ondersteund het niet, maar ja staat wel in de koran. De mensen met hoofddoek. Die expliciet laten zien dat ze echt de koran lief hebben? Mag je dat zeggen? conservatief dus? De andere 30% zijn dus echt aangepast aan de humanitaire waarden die wij kennen. En ik weet dat dit gevoel in het midden oosten nog veel meer is. Want ze willen zo graag hier heen om dit te ervaren. Vrijheid.Islam is politiek. Geloof is van jezelf. Wij zijn vrij. Maar verdoem niet de mensen die angst hebben. Ze verdoemen een boek, een geloof, dus een idee.
Heel goed stuk Peter. Bedankt

op 09 01 2017 at 20:39 schreef Chakir:

@Babs: precies, zo simpel kan het zijn. Met een klein beetje boerenverstand en goede wil, kun je het principe van propaganda met de misleiding, herhaling (van vijandbeelden), massahysterie, etc doorgronden. Niet als specialist, maar gewoon, als simpele burger. En toch verbaast t mij steeds weer, hoe het toch mogelijk is dat iemand -zelfs met een academisch niveau n.b.- zó makkelijk meelult met de huidige propaganda? Zijn mensen echt als schapen? Dan houd ik mijn hart vast.

op 09 01 2017 at 20:48 schreef John:

Wierd wil graag de journalist uithangen die itt journalisten die de verkiezing van Trump niet hadden zien aankomen ruim voor de NL verkiezingen constant met dit onderwerp op de proppen komt. Zie mij eens, Wierd Duk, ik heb het allemaal wel in de gaten, en jullie die dat niet willen zien zijn politiek correct.

Het leven is zo simpel voor de mensen van Geenstijl, de roeptoetertjes van het eigen gelijk Annabel Nanninga en Ebru Umar. Wij tegen Zij. De politiek Incorrecten die het Grote Gevaar allemaal zien aankomen tegen de Gutmenschen die naïef zijn.

Ik vind het als gutmensch gut dat de simpelen van geest een eigen medium hebben. En ook een ‘journalist’ die ze voorkouwt wat ze willen horen…
Trouwens, ik ben gewoon een man van Het Volk, dus hou de kaart van elitair maar op zak.
Erg grappig te merken dat mensen als Wiers en de genoemde Nanninga en Umar andersdenkenden constant Gutmenschen noemen. Terwijl ze tegelijkertijd constant laten blijken dat zij het beter weten. De Goedzakken….die ons willen behoeden tegen het Grote Gevaar…

op 09 01 2017 at 21:29 schreef babs:

Sjonnie, dat verschilt per persoon. In mijn geval is de kans om te komen bij een aanslag door een moslim vergelijkbaar met de kans om te komen in het verkeer. Iemand die zelden rijdt en nooit onder invloed, maar wel elke dag de trein door de schipholtunnel neemt heeft meer kans bij een aanslag om het leven te komen. Fans van Josh Homme lopen al helemaal een verhoogd risico.

Waar het me om gaat: ontkennen van terrorisme heeft niet zo veel zin. Bagatelliseren heeft ook geen zin. Iedereen is wel een paar keer in een Parijs café geweest, zoals Peter al meldde. Die mensen moet je niet gaan wijsmaken dat het waarschijnlijker is dat ze verdrinken in een bad dat ze niet hebben.

op 09 01 2017 at 22:03 schreef dewanand:

============== [wfor1340:93]

N4. Miaauw, miaauw namastiaauw Hilco,

JOuw reactie is opgenomen in archief file. Ja Islam, cirkels van islamitische verzamelingsleer. Interessant, de harde kern van diehards in zulke etnografische cirkels is vaak biologisch een afwijking, met een genetisch aangeboren (seksueel) defect, let wel standaard diviatie geldt voor alle levende populaties tijdens elke generatie, dus ook vd superieure, lange, grootgeschapen, blanke Hollandse halfgoden.

N5. Islam is een verrijking, ja in principe heeft babs gelijk om anti PVV te zijn, ja waarom??? Simpelweg omdat de PVV van Geert Wilders geen enkele culturele verrijking nastreeft in Nederland en anti alle buitenlanders is, maar PVV wil niets doen voor arme blanke Hollanders die kilometers diep in de shit zitten. Denk aan de miljoenen eenzame blanke hollanders, blanke psychiatrische patienten, blanke gehandicapten, blanke bejaarden etc. PVV heeft hun niets te bieden of wel…. SS KAMPEN a la hitler 1940, want ja zo wilde deze oostenrijker het probleem van white trash oplossen, liefdeloos en nazistisch?? Dit is leukste en tofste van adolf hitler vanuit PIKzwarte afro en hindoe viewpoint.

op 10 01 2017 at 00:08 schreef vander f:

@j.r vermaas,
van Gogh een fascist??
Ga jij je eens diep schamen zeg,
mafkees.

maar goed, geen hond die Koopmans dus werkelijk correct citeerd of uberhaupt z’n onderzoek gelezen heeft, op het NRC na dan, mag ik aannemen.
Maar alleen op elkaar inhakken met flarden van z’n conclusies of eigenlijk alleen maar zoals altijd hun eigen riedel afdraaien vermomd in wat woorden van Koopmans om hun vermoeide riedeltjes wa

op 10 01 2017 at 00:11 schreef vander f:

grijze riedeltjes wat te kleuren,de vermolmde boom wat te versieren met uiteengerukte citaten.

Krijg je inderdaad een Buikhuizen flashback bij.

op 10 01 2017 at 07:47 schreef Ananta Gd:

“Israel brengt dit in praktijk en het succes van hun beleid is lastig te ontkennen.” schrijft ene babs.

Dat is nog maar te bezien. Zie gisteren. Zie ook de hoge economische en sociale prijs die gewone Israelische burgers aan het betalen zijn voor de bezetting. Er is een succeskant aan het verhaal en dat is de groei van high tech in Israel: de winsten van die groei komen voornamelijk bij de ondernemers terecht, bijna zonder uitzondering ook officier geweest in het leger, en van daaruit voorzien van een puik netwerk. Daar stroomt het geld heen, niet naar een gezin in de marge in Beer Sheva dat geconfronteerd wordt met steeds verder uitgeholde voorzieningen, werk dat er niet meer is en stijgende huren. In 2014 was er een massa protest beweging in heel Israel, maar vooral in Jeruzalem en Tel Aviv. Daarin werd wel het verband gelegd tussen de bezetting en de sociale kosten die dat met zich meebrengt.

Inmiddels is het duidelijk dat de bezetting winstgevend is, voornamelijk voor een bovenlaag van politici en ondernemers. “Peace doesn’t pay” (Amira Hass)

http://www.israeli-occupation.org/2010-07-15/shir-hever-the-political-economy-of-israels-occupation/

op 10 01 2017 at 11:47 schreef babs:

Sorry, Peter, dat ik Israel noemde.

op 10 01 2017 at 18:05 schreef sjonnie:

Babs, ik begrijp wat je bedoeld doch de kans om het leven te laten door een aanslag van “Moslims” is erg klein. Kort door de bocht: Karst en Tristan waren kaaskoppen.

Elk jaar overleiden er ca. 2000 mensen aan de griep. Tijdens de Mexicaanse griep werd heel Nederland gek gemaakt door het RIVM.

Mijn punt is dat we ons domweg gek laten maken.

Ik heb de cijfers niet paraat maar stap elke dag in de auto om naar mijn werk te gaan met de kans om doodgereden te worden.

op 10 01 2017 at 23:16 schreef Kazonga:

@sjonnie:

Je moest eens weten wat er per dag in de USA kranten wordt vermeld aan misdaden. NL’ers zouden er totaal gek van worden. Zoveel zware misdaden gebeuren daar per dag.

Dan valt het hier nog wel mee.

op 11 01 2017 at 17:34 schreef DJ:

“Dit is een propaganda-oorlog, lieve mensen, geen wetenschappelijk symposium.”
Dat maakt iedereen er van, behalve Koopmans, die doet gewoon zijn werk. En het is lullig dat hij de munitie vormt voor de ene partij en het doelwit van de andere partij.
Wrange is ook nog eens dat het geen echt onderzoek van hem betrof, maar een ‘educated guess’ gebaseerd op verscheidene andere onderzoeken (niet van hem). Een uitspraak omdat het interview inderdaad geen wetenschappelijk symposium betrof. Heeft ‘ie misschien nu wel spijt van.

op 11 01 2017 at 18:09 schreef sjonnie:

Precies Kazonge. Achter elke boom schuilt een enge Moslim die iedereen de strot door wil snijden.

Maar de meeste mensen gaan dood in bed.

Brrr, je zou nooit meer naar bed durven gaan.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS