Home » Archief » Zwarte humor


[27.12.2013]

Zwarte humor

Peter Breedveld

nieuw11
Illustratie: Bill Randall

In het Financial Times Magazine staat een analyse van Simon Kuper van de multiculturele staat van Nederland waar ik het grotendeels mee eens ben, The squabble for Holland’s soul. Kuper schrijft de heersende xenofobie toe aan een ‘onderliggende angst dat immigratie de Nederlandse tradities verandert’ en hij stelt dat ´the nativist backlash may not survive long in this globalised trading nation.´

So far so good, maar Kuper merkt ook op dat ‘the Netherlands never exactly topped al-Qaeda’s hit list‘, suggererend dat de Nederlandse angst voor moslimextremisme totaal onredelijk is, waarbij hij voorbij gaat aan de moord op Van Gogh en de bedreiging van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders.

Pijnlijke waarheid

Die moord is voor Nederland, dat zich altijd volstrekt veilig voelde, behoorlijk traumatiserend geweest. Niemand hield er rekening mee dat sommige Nederlandse moslims in staat waren onwelgevallige geluiden met dodelijk geweld te smoren en dat bleek opeens wel zo te zijn. Ik vind dat de Nederlandse overheid daar niet lekker mee is omgegaan. Enfin, dat heb ik pas onlangs in dit stuk nog besproken.

Maar verder schrijft Kuper natuurlijk wel de harde, en voor ons pijnlijke, waarheid. ´Blacks, Jews and asylum-seekers have all taken a kicking lately, alongside the country’s favourite modern scapegoats, Dutch-Moroccans.´

Foute grappen

Wat ik echter erg wrang vind, is dat Sylvia Witteman wordt opgevoerd als voorbeeld van dat ´Jew-kicking´. Witteman onthulde in een Volkskrant-interview, naar ik meen in het kader van de ‘politieke correctheid’ waar ze zo tegen is, dat ze in de privésfeer, met een paar glazen op, foute grappen maakt over de Holocaust en over Anne Frank. Ik schreef daar vorige week al over. Ik schreef:

Grappen over de Holocaust en over Anne Frank zijn not done, en daarom hebben mensen er de behoefte aan ze juist wél te maken (ik heb het nu natuurlijk niet over neonazi’s en andere antisemieten). Het is een puberale daad van verzet tegen de gevestigde orde en niet per se tegen Anne Frank.

De Holocaust is een onuitsprekelijke misdaad, nauwelijks te bevatten, een afschuwelijke realiteit waar we mee hebben te leven, omgeven door taboes en een zekere heiligheid. Jona Lendering, bijvoorbeeld, vond het aanvankelijk niet kunnen dat de Amerikaanse tekenaar Art Spiegelman een dierenstrip maakte van de Holocaust, Maus, om al lezende te ontdekken dat Spiegelmans aanpak dé manier was om de beschreven gebeurtenissen weer schokkend te maken.

Verdiende loon

Ik wil Witteman niet vergelijken met Spiegelman en ik kan ook niet in haar hoofd kijken, maar iedereen heeft zo zijn manieren om met de ondraaglijke realiteit om te gaan. Zwarte humor is er één van en het is niet zo dat Witteman haar geld verdient met het ridiculiseren van de Holocaustslachtoffers. Dat Witteman vanwege een persoonlijke ontboezeming in een interview nu de wereld overgaat als antisemiet, lijkt me afschuwelijk voor haar, en het is in elk geval totaal onverdiend.

Het houdt me bezig omdat iets dergelijks mij dit jaar – op aanzienlijk kleinere schaal – ook is overkomen en ik heb toen enorm veel gehad aan de mensen die het voor mij opnamen. Die hebben me gered. Ik ben natuurlijk helemaal niemand met mijn foute margeblogje maar ik zag zoveel instemmende tweets langskomen van mensen die blijkbaar vonden dat Witteman haar verdiende loon kreeg dat ik vond dat ik daar iets over moest zeggen.

Spraakmakende zaak

Antisemitisme is een groot probleem in Nederland, maar ik vind het opvallend dat Kuper niet de meest spraakmakende zaak van het jaar aanhaalde om het antisemitisme in Nederland te illustreren, namelijk de jonge Turkse Nederlanders die zonder enige gêne op televisie verkondigden dat Hitler zijn klus had moeten afmaken, en in plaats daarvan Witteman als schrikbeeld opvoert.

Steun Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 27.12.2013 @ 11:48

[Home]
 

32 Reacties

op 27 12 2013 at 12:36 schreef Joachim Stolzer:

Dat antisemitisme en het bagatelliseren van de Holocaust ernstige maatschappelijke problemen zijn, kan ik niet ontkennen. Des te betreurenswaardiger is het daarom dat oprecht bedoelde kritiek op de staat Israel vaak verward wordt met haat jegens de Israelische bevolking (en het Joodse deel daarvan in het bijzonder). Zelf heb ik dat meerdere malen ondervonden. Het komt de geloofwaardigheid van terechte beschuldigingen van antisemitisme niet ten goede.

op 27 12 2013 at 12:48 schreef MNb:

Witteman is een makkelijk slachtoffer. Ze was nogal dom bezig – wat in de huiskamer gebeurt (met of zonder drank achter de kiezen) moet in de huiskamer blijven.
Het is nog het grootste probleem in Nl, groter nog dan moslimextremisme en racisme: de intuïtieve neiging om ingewikkelde kwesties de rug toe te keren. Zie bv. ook het onaangename feit dat de meerderheid van Nldse moslims hun goddelijke wet boven de seculiere wet stelt. Daaruit volgt niet dat enkele honderdduizenden Nldse moslims op het punt staan met kromzwaard de straat op te gaan. Er volgt wel uit dat in hun kringen de acceptatie van de democratische rechtsstaat niet is wat het wezen moet. Alleen is dat moeilijk – dus dan maar Sylvia Witteman.
Hier ligt mijn teleurstelling in de Nldse politiek. Zelfs Van Agt met zijn Ethisch Reveil deed het beter. En als je weet hoe laag ik die heb zitten …..

op 27 12 2013 at 13:34 schreef Natasha Gerson:

Antisemitisme is een groot probleem in Nederland? Ja? Daar geloof ik niks van. Die jonge Turkies in Arnhem met hun misleide praat, hebben joden daar last van dan? Ze plegen geen gewelddaden, ze hebben stomme, sociaal onacceptabele meninkjes, waar ze zelf ongetwijfeld het meeste last van zullen hebben. Qua invloed slaan ze geen deuk in n pakje boter. Antisemitisme is totáál geen probleem in Nederland, omdat niemand van enige invloed antisemitische denkbeelden propageert. Joden zijn veilig in Nederland, en wie het integendeel beweert heeft een alterieure agenda. Joden zijn veilig, ook in Amsterdam west en Arnhem en overal. Es uitgescholden worden is niet leuk, maar dat heb je als iedereen weer ‘iets’ per se moet zijn, en, belangrijker, alleen als je je expliciet als zodanig manifesteert.En dan nog nauwelijks. Ik heb het uitgeprobeerd.

op 27 12 2013 at 14:35 schreef Natasha Gerson:

MNB: ik ben met je eens dat wegkijken een probleem is, maar gaat het dan niet om wegkijken als er daadwerkelijk iets GEBEURT dat n probleem is en mss is dat wegkijken (of niet meer mee bezig willen houden) het gevolg van n overkill aanaan hypothetisch dooremmeren over wat de gevaren van allerlei meningen of leefwijzen kunnen zijn. Een soort Gedankenpolizei. Iedereen mag van alles vinden, of grappen over naken in zijn eigen huis en dat is n groot goed.

op 27 12 2013 at 14:54 schreef Peter:

Antisemitisme is totáál geen probleem in Nederland, omdat niemand van enige invloed antisemitische denkbeelden propageert.

Ik weet niet, Natasha, maar het lijkt me niet dat Joden veilig zijn in een omgeving waar mensen zich vrij voelen op televisie te verklaren dat het oké is om Joodse baby’s te vermoorden vanwege de gebeurtenissen in Israël.

In Amsterdam moeten een school en een studentenhuis beveiligd worden. Dat is toch niet oké in een vrij land waar geen oorlog is? Zo’n dreiging begint altijd met woorden van haat, met terloopse opmerkingen over Joden. Zo gaat het nu toch ook met de islamofobie? Het begint met angstzaaien en complottheorieën, en nu vliegt er af en toe een moskee in de hens of wordt er een zwangere moslima in elkaar getrapt.

Niet te onderschatten, dunkt me.

op 27 12 2013 at 16:06 schreef Rosa:

Moskeeën moeten ook beveiligd worden, er liggen geen varkenskoppen bij sjoels, ik denk dat gewelddadigheden tegen moslims heel wat reëler zijn dan tegen joden. Ik kom zelf uit een joodse familie dus het gaat me zeer aan het hart, zowel voor moslims als voor joden maar we moeten het anti-Semitisme niet groter maken dan het is. Daar zijn Wilders, het CIDI en de telegraaf al mee bezig…

op 27 12 2013 at 16:16 schreef Thomas E:

Pas als een etnisch ‘andere’ groep even makkelijk een baan vindt als een blanke ‘ batavier’; als buurman geaccepteerd wordt; in autochtone clubs welkom is; als notabele of ceo aangesteld wordt; ja pas dan mogen harde grappen over diens etniciteit gemaakt worden. Want dan is het geen racistiche discriminatie meer, maar afzeiken op basis van gelijkwaardigheid. Zoals Friezen en Groningers over en weer doen, of Ollanders en Belgen. Ik denk dat de liberale Joden in Nederland die status allang bereikt hebben.

op 27 12 2013 at 16:56 schreef Ralph van der Geest:

“Het is nog het grootste probleem in Nl, groter nog dan moslimextremisme en racisme: de intuïtieve neiging om ingewikkelde kwesties de rug toe te keren. Zie bv. ook het onaangename feit dat de meerderheid van Nldse moslims hun goddelijke wet boven de seculiere wet stelt.”
Ah, MNb, en het enige voorbeeld dat je dan weet aan te halen is dat over ‘enige honderdduizenden moslims’? Heb je bronnen voor die bewering, is daar onderzoek naar gedaan? Is er onderzoek gedaan naar dat ‘seculier ondergeschikt maken aan goddelijk’?
Het wegkijkprobleem van de Nederlanders heeft ervoor gezorgd dat er plotseling zo’n 100.000 medeburgers minder waren. Heeft er ook voor gezorgd dat we tot de dag van vandaag geen open en eerlijk verhaal hebben gehoord over de oorlogsmisdaden begaan door Nederlanders (w.o.latere MP Colijn) in Indonesië.
En denk je dat het op de Veluwe, in Elspeet of Nunspeet, iemand één flikker interesseert dat SGP-baas Kees van der Staaij – waar ze grotendeels op stemmen – genocide iets vindt waar ie hartelijk om kan lachen en dat zonder enige schaamte en zonder dat het enige verontwaardiging teweeg brengt?
Over een ‘wegkijkprobleem’ gesproken…

op 27 12 2013 at 17:14 schreef Peter:

We moeten het anti-Semitisme niet groter maken dan het is. Daar zijn Wilders, het CIDI en de telegraaf al mee bezig…

Dat is precies waar we voor moeten waken, dat we de bestrijding van antisemitisme aan dat trio overlaten.

op 27 12 2013 at 18:09 schreef Wandelaar:

Wat mij opvalt bij zowel anti-semitisme als anti-islam sentimenten is dat deze vooraleerst ergens in een buitenland zijn ontstaan en vervolgens pas in Nederland worden gesignaleerd, tezamen met hen die daar politieke voordeel uit proberen te halen.

Daarbij wordt steevast ingespeeld op angstbeelden die er natuurlijk eerst moeten worden ingepompt.

Mede daardoor sorteren initiatieven op nationaal niveau niet het gewenste effect.

Wat wel eigen is in Nederland is het verdeel en heers principe, het tot zondebok verheffen van groepen die zich slecht kunnen verdedigen.

De participatiedictatuur is daar een mooi voorbeeld van:

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/AQJR1388137463.html

Arm vs. Rijk, Jong tegen oud, man tegen vrouw, immigrant vs. autochtoon, allemaal zaken die handig worden uitgespeeld door krachten die groter zijn dan de dagelijkse beleving van het individu.

Voor handelaren in angst is het big business.

Moge humor dit ridiculiseren, blootleggen en irrelvant maken.

op 27 12 2013 at 18:37 schreef laarmans:

Op Volendam heerst een eigen cultuur. Iemand van buiten de hekken, ook al woont hij of zij er 40 jaar,is en blijft een jas en zal er nooit bijhoren. Toch stemde 22% van Volendam bij de laatste verkiezingen op de PVV, terwijl het aantal Turken of Marokkanen vrijwel nihil is.Xenofobie, vreem delingenangst is een irrationele, niet te benoemen angst, het komt voort uit de eigen cultuur en wordt gevoed door stemmingmakers van buitenaf.

op 27 12 2013 at 19:33 schreef Brenda van der Veer:

Je bewijst moslims geen dienst door antisemitisme te bagatelliseren. Dat wordt door islamfoben opgevat als een bevestiging van het vooroordeel dat alle moslims antisemitisch zijn. Driemaal raden wie daar voordeel bij heeft…

op 27 12 2013 at 19:52 schreef dewanand:

Namaste Wandelaar,
Jij schrijft dit:

‘Wat wel eigen is in Nederland is het verdeel en heers principe, het tot zondebok verheffen van groepen die zich slecht kunnen verdedigen.’

Mijn vraagje:

Kan jij een lijstje maken van de zondebok groepen, incl de ‘blanke subgroepen’ die nu voorkomen in ons zo geliefde Ollands Poldertje?

Ik als Hindoeachtig wezen beschouw het als lagere kasten (jouw zondebok kasten dus), zie deze oude analyse tekst van mij:

Bittere Apartheid in Nederland
http://www.dewanand.com/wfor1272.htm

Jij zegt, ‘ze kunnen zich slecht verdedigen’ en hier heb je gelijk in. NOem het de assertiviteit van een zondebok kaste in Ollanda. Kijk de bejaarde vrouwengroep is een echte zondebok kaste nu die ook alles over hen heen krijgen, oud vies, afgeleefd stinkend viswijf. Denk aan die stripschrijver op FN: ging over blonde hoertjes en vieze oude viswijven.

Ach, India is nog erger dan Ollanda dus voor mij en Wieroe als lagere koelie kasten is het hier een blank paradijs met en zonder blanke sneeuw. Wij missen de maagdelijke, droge, roomblanke sneeuw en hopen het te zien binnen drie weken. Ga jij eens de maagdelijke sneeuw maar lekker verkrachten komende winter.

op 27 12 2013 at 21:24 schreef Pyt van der Galiën:

Ik denk dat Peter wel een punt heeft. Antisemitisme is natuurlijk ‘klein’vergelijken met islamofobie, maar dat heeft er vooral mee te maken dat extreemrechts momenteel andere prioriteiten heeft. Het woekert in die kringen onderhuids voort. Denk maar niet dat het antisemitisme binnen het Front National écht verdwenen is. Het is momenteel gewoon niet opportuun. Bovendien komt antisemitisme helaas ook in islamitische kringen voor. Kortom: het bagatelliseren van antisemitisme lijkt me niet slim.

op 27 12 2013 at 21:24 schreef Thomas E:

Uit Brenda’s reactie maak ik op dat Peter moslim is (?)

op 27 12 2013 at 21:46 schreef MNb:

“Ah, MNb, en het enige voorbeeld dat je dan weet aan te halen is dat over ‘enige honderdduizenden moslims’?:”
Voor Ralphje de wegkijkert die ook niet weet te lezen: ik schreef dus dat die niet de straat op gaan – een conclusie die niet aan het onderzoek kan worden verbonden. En natuurlijk is daar onderzoek naar gedaan, anders schreef ik het niet, oetel.

http://www.wzb.eu/de/pressemitteilung/islamischer-religioeser-fundamentalismus-ist-weit-verbreitet

“Zwei Drittel der befragten Muslime halten demnach religiöse Gesetze für wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem sie leben.”

Zal ik het ook nog voor je vertalen:
“Tweederde van de geïnterviewde moslims achten religieuze wetten belangrijker dan de wetten van de landen, waarin ze leven.”

“denk je dat het op de Veluwe”
Een pro-islamitische jij-bak is niets beter dan een anti-islamitische. Wel typisch de strategie van de weg-kijkert; wat dat betreft bedankt voor je bevestiging. Daarom dit:

“Diese Werte sind deutlich höher als die Anteile der entsprechenden Antworten unter einheimischen Christen. Von diesen stellen nur 13 Prozent religiöse Regeln über staatliches Recht.”
13 Procent is wel ietsje lager dan tweederde, niet?

op 27 12 2013 at 21:55 schreef Turiddu:

SW een beetje kennende denk ik dat ze het artikel van Kuper al juichend heeft laten inlijsten.

op 27 12 2013 at 21:57 schreef Erik Tjallinks:

Je laatste constatering komt m.i. doordat jonge Marokkanen onbewust gediscrimineerd worden, als ondermeer anti-semitisch zijnde, wat past in dat discriminerende beeld van deze groep. (De ouders van deze jongens deden er daarom alles aan om de betrokken begeleider de schuld te geven, dat hij hen had gedwongen om anti-semitische opmerkingen te maken, wat duidelijk niet het geval was – de schande was zo groot dat de begeleider heeft moeten verhuizen). Wanneer een autochtone Nederlander iets “grappigs” zegt over de holocaust, is dat schokkender, omdat het de “eigen groep” betreft en niet een gemarginaliseerde minderheidsgroep.

op 28 12 2013 at 00:10 schreef Ralph van der Geest:

Nou MNb, gelukkig maar dat acceptatie van de rechtsstaat onder christenen die hier al heel wat langer vertoeven dan islamitische burgers wel is ‘wat het wezen moet’hè? Wat is dat precies ”is wat het wezen moet’?
Maar het is dus ~1 tegen 5 in het voordeel van ‘de’ christenen?
Verder leg ik even de nadruk op het ‘wegkijkprobleem’ van anderen dan islamieten. Leek me wel gepast en heeft weinig met wegkijken mijnerzijds te maken hoor.

op 28 12 2013 at 00:32 schreef dewanand:

Namaste Peter,
ivm dit onderwerp: hier een pittige posting van mij nav een interview met een hoge kaste, brahmaanse hindoe geestelijke met lichte huidskleur uit Almere, Pandit Rowie Sewnath:

“Oude Nederlandse normen en waarden niet meer als maatstaf zien”

namaste pandit R. Sewnath,

Uw betoog is interessant, en ik vraag mij af hoe u een Hindoeistisch individu definieert. Ik definieer deze dingen veel exacter en alles is al gepubliceerd op mijn grote, welbekende website die u kan vinden door even mijn naam te googlen. Ik begrijp niet waarom een Hindoeschrijver als mij nog nooit geinterviewd is in enige nederlandse krant, magazine of website, en besef nu dat ik helaas verdoemd ben om eeuwig een ongewenste bruine buitenlander te blijven, zelfs na honderd procent germanisering in geestelijke zin van mijn hele innerlijk na 27 jaar verblijf in Nederland; ziehier het Hollandse syndroom van de eeuwige bruine of zwarte BUITENLANDER oftewel allochtoon zoals u het zelf noemt met eigen beschaafde woorden.

link rest posting en dat interview online met de Brahmaan:
http://www.nieuwwij.nl/interview/oude-nederlandse-normen-en-waarden-niet-meer-als-maatstaf-zien/#comment-5726

op 28 12 2013 at 00:43 schreef Brenda van der Veer:

Uit Brenda’s reactie maak ik op dat Peter moslim is

HûH?

op 28 12 2013 at 00:50 schreef Wandelaar:

@dewanenand Ik weet niet zeker of ik hr pist helemaal begrijp, maar ik zal het even proberen toe te lichten.

Het begint al op de lagere school.
Dikke, rooie, brillenjood, kleintje, lelijkerd, schele

En breidt zich uit op de middelbare school, waar het al ee stuk harder wordt.
Studie, slijmbal, sloerie, kutmarokkaan, kaaskop, kankerjood, dombo, hoer, pinda, roetmop, sukkel, homo, debiel, mongool, oude lul

En wordt vervolgens nog steeds gedaan door volwassenen, waardoor de cirkel weer rond is, alleen nu wordt er politiek op gestuurd en geschokt op gereageerd.

Wat dat betreft heeft de evolutie nog een lange weg te gaan voordat we van beschaving mogen spreken.

op 28 12 2013 at 09:46 schreef Natasha Gerson:

Ik zeg niet dat antisemitisme niet bestáát, natuurlijk bestaat het wel.Maar dat betekent niet direct gevaar lopen,althans meer dan anderen. De beveiliging van die school en studentenhuis zegt helemaal niets. Bovendien bulkt het op die school ook nog es van de kinderen van ouders actief in de georganiseerde misdaad: iets dat niet gezegd mag worden,
de betrokkenheid bij Israealische Nederlanders in de cokehandel is een taboe. Die lui doen hun kinderen op die school omdat ie zo goed beveiligd is zodat hun kind niet ontvoerd wordt door concurrenten, niet zodat het niet aangevallen wordt doo antisemieten.

op 28 12 2013 at 10:29 schreef Boudewijn:

Het label antisemiet is door overmatig gebruik de laatste decennia behoorlijk gedevalueerd. Bijna iedereen is al wel eens voor antisemiet uitgemaakt, de meeste Joden incluis. Ook Nelson Mandela, Desmond Tutu en Mahatma Ghandi werden al wel eens als antisemiet weggezet, wat dat betreft verkeert Witteman dus in goed gezelschap. Het begint stilaan zelfs een beetje de status van geuzennaam te krijgen. Het is daarom maar zeer de vraag hoe erg Witteman zich dat label zal aantrekken, ze weet zelf immers wel beter. In hoeverre het haar carriere zal schaden moet nog worden bezien.

op 28 12 2013 at 15:09 schreef MNb:

@Ralph: “Wat is dat precies ”is wat het wezen moet’?”
Als een echte wegkijkert gaat hij liever spijkers op laag water zoeken dan zijn ongelijk toe te geven. Wat dacht je van een percentage vergelijkbaar met dat van christenen? Nog beter: waarom niet nadenken over manieren om dat percentage tav moslims omlaag te krijgen en dan niet middels deportatie a la Wilders? Oh nee – dat zou islamkritiek betekenen en dat is een vies woord in jouw vocabulaire.

“Leek me wel gepast en heeft weinig met wegkijken mijnerzijds te maken hoor.”
Leek je wel gepast omdat je dan rustig door kan gaan met wegkijken bedoel je.

op 28 12 2013 at 16:02 schreef Herbert:

Het Cheider en het Maomonides worden al sinds de jaren ’80 beveiligd. Of misschien al langer. Dat is niet tegen de polder Jihad maar tegen Palestijnse terreurgroepen. Niks nieuws onder de zon, dat gebeurt in omringende landen ook en nog wel meer.

Ik maak me meer zorgen over de discriminatie van minderheden. Voor een deel is dat bij sollicitaties logisch, je kiest iemand die op je lijkt. Maar als je keer op keer afgewezen wordt, dan gaat er iets stuk van binnen.

op 30 12 2013 at 16:51 schreef Rosa:

Herbert, dat zijn geen terreurgroepen, dat heet VERZET, het verzet in WO2 werd door de duitsers óók terreur genoemd…..

op 30 12 2013 at 18:00 schreef Krek.:

Het doden van kinderen en leraren op duizenden kilometers van het bezette gebied heeft weinig met verzet te maken. Dat mag je gerust terreur noemen.

op 30 12 2013 at 21:50 schreef dewanand:

korte (kokos) nootje Krek ea Fnaakters:

veel moslims hoor ik zeggen overal dat Amerikanen de grootste terroristen zijn op aarde, tel het aantal invasies van het amerikaanse leger sinds einde WOII dan zie je het zelf.

Gewoon kwestie van LOC he Line of Control, aan welke kant van de linie sta je? Hierom doen Wieroe en ik het heel anders: wij zitten al hoog in de hemel in een geostationaire baan rond de aarde, vlak boven Nederland in onze mooie ruimtegraf naar jullie te mailen, en onze lijkkisten zijn lekker warm. Hierom staat Wieroe boven jullie allemaal nu en vindt hij jullie gewoon infantiele mensapen, met te grote geslachtsorganen en te primitief werkende hersentjes.

Ik denk dat de duitsers van vroeger minder landen aanvielen dan het Amerikaanse leger daarna deed. Is toch hopeloos gesteld met de 7 miljard grootgeschapen mensaapjes op aarde miauwt Wieroe altijd naar mij. Hierom vindt Wieroe het juist wijs van mij als wij maar onze zelfmoordpillen ontdooien volgend jaar en zo geen parasieten meer zijn van deze planeet. Wieroe wil elke mensaapje een gouden ring geven met een lekkere zelfmoordpil vanaf de geboorte, als koelie nazi kat.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 30 12 2013 at 22:42 schreef Sasha Berkman:

De grootste grap?

Wie wil er nog volbloed, officieel erkent Nederlander worden?

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3565794/2013/12/20/Nederlander-worden-kan-straks-pas-na-zeven-jaar.dhtml

op 31 12 2013 at 15:44 schreef Benedictus:

Sylvia Witteman is een makkelijk slachtoffer omdat daar niets van de vrezen is. Lafheid is universeel. In elk opzicht is dit terug te vinden bij elk onbehagen en conflict.

op 31 12 2013 at 20:01 schreef dewanand:

hahahaha Sasha Berkman,

geloof jij dat Wieroe, mijn hindoe hollandse kat recht heeft op een Nederlands paspoorta als volbloed Hollandse koeliekat? Hoe zit het met de raszuivere Hollandse katten, honden en ratten?

Ik bekijk het heel theoretisch nu, het hele vraagstuk mbt rassen, volkeren, collectieven, etc, ik noem het nu verzamelingen van intelligente mensapen, en hierdoor krijg ik heel andere inzichten in deze hele theorie, wat heel mooi is.

En Sasha, stof tot nadenken v nw jaar:

Wieroe zegt dit:

‘Feitelijk zijn er geen mensen en is er geen mensheid.’

Geef je Wieroe als slimme hindoe kat gelijk of niet, doordenken, katten cryptogram is dit. Zien of jij slimmer bent dan Wieroe.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten
planet of the intelligent Hindu chimps

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS