Home » Archief » Frontaal Naakt op de tullefisie


[02.01.2006]

Frontaal Naakt op de tullefisie

Peter Breedveld

Harp00 (152k image)

Lousewies van der Laan nam het afgelopen zaterdag op tegen ChristenUnie-voorman André Rouvoet in het televisieprogramma Debat op 1 van Andries Knevel en Jacobine Geel. De Frontaal Naakt Award werd in de inleiding tot het debat tussen Van der Laan en Rouvoet twee keer nadrukkelijk genoemd en de foto van Lousewies met de award was secondenlang te zien. We worden serieus genomen!

Of niet? Knevel noch Geel vonden het blijkbaar relevant even uit te leggen wat de Frontaal Naakt Award eigenlijk is. Er werd een paar keer verwezen naar een ‘interview’, en het was voor de goede verstaander wel duidelijk dat het Frontaal Naakt-interview met Van der Laan werd bedoeld, maar dat is nooit expliciet gezegd. Toch raar. Wanneer het om een interview in de NRC gaat, zeggen interviewers altijd: ‘Maar in de NRC hebt u gezegd…’ Hier ging het over ‘het interview’. “Ik heb het interview bij me”, “Ja, ik heb het interview ook meegenomen”.

Van der Laans oproep, op deze site, tot de vorming van een sociaal-liberale beweging werd aangehaald. Grote kans dat een aantal media dit oppikken. Ik durf te wedden dat dit dan zonder bronvermelding gebeurt. Ik hoop dat ik het mis heb.

Wat mij opviel: Van der Laan verklaarde in opstand te komen wanneer partijen proberen andermans vrijheden te beknotten. Ze doelde op de christelijke tegenstand tegen het homohuwelijk en verruiming van winkelsluitingstijden en dergelijke. Rouvoet wierp tegen dat wetgevers altijd vrijheden beperken, bijvoorbeeld de vrijheid van mensen die in kinderporno doen. Dit soort vuile retorische truukjes vind ik typerend voor christenen. Een zekere ‘Tim’ deed dit hier laatst ook, toen hij een vermeend gebrek aan aandacht voor de psychische gevolgen van abortus weet aan ons ‘heilige’ zelfbeschikkingsrecht.

Een wetgever beperkt de vrijheid van kinderpornohandelaars niet. Hij beschermt juist de bedreigde vrijheid van de slachtoffers van kinderporno, de kinderen. Van der Laan is dus consequent wanneer ze én meewerkt aan een verbod op kinderprono én ten strijde trekt tegen de pogingen van religieuzen om hun dogma’s en taboes aan anderen op te leggen.

pbgif (88k image)

Wat doen we verkeerd?

wulps0 (136k image)

Rob Muntz schittert vandaag (zaterdag 7 januari) in de mooie interviewserie 10 Geboden in Dagblad Trouw:

Nee, ‘God bestaat niet’ was geen verzet tegen het geloof. We hadden, na de moord op Theo van Gogh, die eindeloze discussies over wat wel of niet zou mogen van God, de behoefte om nog eens te benadrukken dat hij helemaal niet bestaat. Het geloof wordt je op iedere straathoek opgedrongen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is om in God te geloven. (…) In ‘God bestaat niet’ hebben we, aan de hand van gesprekken met belangrijke wetenschappers, willen aantonen hoe absurd het is om in God te geloven. Voor wie? Nou, vooral voor de ongelovigen, om hen te sterken in het idee het niet abnormaal is om ongelovig te zijn. (…) Lees de bijbel en de koran er maar op na: de ongelovigen moeten gedood worden. En wat doen we nou eigenlijk verkeerd? Wie zitten we in de weg?

pbgif (88k image)

Dat was lachen!

Peter Breedveld

Lees (159k image)

Dat was lachen, met de hondenmaffia. Toen ik mijn stukje net had gepubliceerd, was ik een beetje teleurgesteld over de lauwe reacties, maar de stamgasten van Newfoundlanderforum, het Hondenforum en tal van andere fora hebben me inmiddels gevonden. Het dagelijkse bezoekersaantal is verdubbeld en de reacties zijn gefundenes fressen voor sociologen en cultuurfilosofen, dacht ik zo. Wat hebben we geleerd?

– Hondenneukers zijn dom.

– Hondenneukers zijn agressief.

– Hondenneukers aanbidden hun hond, die ze geen ‘hond’ noemen maar ‘viervoeter’ (of nog beter: ‘vier voeter’).

– Hondenneukers willen zelf ook graag nog een keertje zeggen wat 394 hondenneukers vóór hen al hadden gezegd in precies dezelfde bewoordingen.

– Hondenneukers nemen geen genoegen met één uitroepteken of één vraagteken. Nee, het moeten er minstens vier achter elkaar zijn, zo dat niemand mist dat het hier een vraag of een exclamatie betreft.

– Ik heb dus weer eens volkomen gelijk en het is allemaal waar wat ik in mijn stukje over hondenneukers heb geschreven.

– Het is heel erg leuk en bevredigend om hele bevolkingsgroepen te kwetsen. Op wie zal ik de volgende keer mijn pijlen eens richten… moderne ouders, dierenliefhebbers in het algemeen, babyboomers? Ik denk er nog over. Maar het wordt zeker leuk!

pbgif (88k image)

Red de Antilliaanse democratie!

Thomas Cool

Bruid (147k image)

Op 27 januari 2006 zijn er op Curaçao verkiezingen voor de Staten van de Nederlandse Antillen. Een sleutelfiguur is Stanley Brown, de lijsttrekker van Lijst 4, MOD.POR. Dit is een beweging die wil proberen om de democratie op de Antillen te redden. Die democratie is namelijk nogal ernstig in gevaar.

Stanley (8k image)
Stanley Brown

Nederland lijkt zich nog van weinig bewust. Minister Pechtold van Koninkrijksrelaties lijkt zich vooral zorgen te maken of hij door het parlement en de media nog wel serieus wordt genomen, en daarbij speelt een rol hoeveel de Nederlandse burger nog voor de Antillen wil betalen. Maar het zou beter zijn wanneer het besef doordrong dat de democratie op de Antillen in gevaar is en dat dit kabinet Balkenende dreigt mee te gaan werken aan het ontstaan van een nieuw Suriname.

Het is wonderlijk gesteld met de Antillen. Hieronder staat een tabel met enkele kerngegevens. Inmiddels woont bijna de helft van de Antillianen in Nederland, met een werkloosheid die nadert aan die op de eilanden. Elk jaar besteedt Nederland minstens zo’n 170 miljoen euro aan de Nederlandse Antillen en Aruba, dus ongeveer 1000 euro per Antilliaanse Antilliaan per jaar.

tabelcool (9k image)

Tot voor kort werkten de eilanden van de Antillen zo goed en kwaad als het ging met elkaar samen. In de Cariben zijn de Antillen een succesverhaal. Op de website van het bestuurscollege van Curaçao staat (nog ongewijzigd van een paar jaar terug, dus gelukkig nog niet verwijderd door een al te ijverige ambtenaar):

Curaçao maakt deel uit van de Nederlandse Antillen, samen met het nabijgelegen Bonaire, en de in het Engelstalig oostelijk deel van het Caraïbisch gebied gelegen eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Samen vormen deze vijf eilanden een autonoom deel van het koninkrijk der Nederlanden. Nederland en het nabijgelegen Aruba behoren ook tot het Koninkrijk. Aruba scheidde zich in 1986 af van de Nederlandse Antillen en werd autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden met een eigen status. Onafhankelijkheid is geregeld onderwerp van discussie, maar bij een referendum in 1993 sprak 74 procent van de Curaçaose stemgerechtigden zich uit voor behoud van de status quo, zodat de vijf eilanden bij elkaar blijven en de banden met Nederland gehandhaafd blijven. De overige vier eilanden hadden een soortgelijke referendum uitkomst. Ondanks verschillen in taal en cultuur voelen mensen van de Nederlandse Antillen duidelijk een sterke verbondenheid met elkaar. (Bron: www.curacao-gov.an onder het kopje Curaçao N.A., 16 december 2005)

Het uiteenvallen van de Antillen begon al toen Aruba op 1 januari 1986 de Status Aparte kreeg (d.w.z. een land met ministers werd) en de wens daartoe op Sint Maarten ook begon te groeien.
Op 8 oktober 2004 stelde de Commissie Jesurun in het rapport “Nu kan het… nu moet het!” dat de “dubbele bestuurslaag” (van zowel de centrale overheid van de Antillen als de eilandelijke overheden van de afzonderlijke eilanden) contraproductief was:

Er bestaat grote ontevredenheid over het staatsverband van de Nederlandse Antillen. Het draagvlak daarvoor is nagenoeg verdwenen. De dubbele bestuurslaag belemmert bovendien een effectieve oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, onveiligheid, economische ontwikkeling en beheersing van de openbare financiën. (p6)

Op 8 april 2005 was er een referendum op Curaçao. Met een opkomst van 55 procent stemde 68 procent voor een Status Aparte voor Curaçao, en daarmee voor de opheffing van de Antillen. De “sterke verbondenheid” waarvan eerder sprake was lijkt zo te zijn verdwenen. Er is nu een proces ingezet tot fragmentatie waarbij Curaçao en Sint Maarten de Status Aparte zouden krijgen (dus het worden landen met ministers), en waarbij de kleine eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius tot “Koninkrijkseilanden” (een nieuwe uitvinding) worden.

Belangrijk om te constateren is dan:

1) De politici maken misbruik van het referendum, zie mijn eerdere analyse, Een les in democratie op de Nederlandse Antillen”. Het kernpunt daarin is dat weliswaar 68 procent in het referendum voor de Status Aparte stemde, maar dat de opkomst slechts 55 procent was, zodat van de stemgerechtigde bevolking slechts 37 procent daarvoor was. Dit is geen basis voor constitutionele veranderingen.
2) Het Rapport Jesurun maakt geen sterke indruk. Wie kijkt naar de samenstelling van de Commissie ziet dignitarissen van de eilanden met daarnaast een vertegenwoordiging van Nederland bestaande uit:

a) Mr Dr G.D. Dales, burgemeester van Leeuwarden,
b) P. Rosenmöller, voormalig lid van de Tweede Kamer
c) Drs J.C. Blankert, oud-voorzitter VNO-NCW.

Een commissie met zo’n samenstelling heeft een geloofwaardigheidsprobleem.
Het kernpunt is dat de ”dubbele bestuurslaag” juist voor democratische controle zorgt. Ook in Nederland zijn er besturen van gemeente, waterschap, provincie, land, EU, en dat kan soms inderdaad inefficient zijn, maar, het kernpunt blijft dat besturen elkaar hierdoor controleren, dat er discussie ontstaat, dat er in de kranten over geschreven wordt, zodat uiteindelijk een beslissing onder democratische controle tot stand komt, en niet in de kleine kamertjes achteraf van een almachtige centrale overheid.

Het Rapport Jesurun gaat aan dit aspect voorbij. Het Rapport stelt wel dat het gaat om een democratische rechtsstaat, maar, het lijkt erop dat men nog niet goed begrijpt hoe de democratische rechtsstaat werkt. Dat hoeft niet te verbazen, want Dales, Rosenmöller en Blankert staan niet bekend als diepe vorsers van de democratie.

De Antillen zijn zo klein dat een modern bestuur met al zijn specialistische details en eisen steeds moeilijker wordt. Dat de grotere politieke partijen op de eilanden dan toch voor de opheffing van de centrale bestuurslaag kiezen, kan alleen omdat het hun politiek goed uitkomt. Zij weten zich dan immers bevrijd van de kritische blik van de andere eilanden, terwijl zij ook weten dat Den Haag ver is. Tot nu toe houden de eilanden elkaar in de gaten en protesteren ze wanneer ze misstanden zien, maar dat zou straks wegvallen, en dan zijn de eilanden geheel afhankelijk van het kritische vermogen van Nederland, dat echter niet zo goed ontwikkeld is. Op de eilanden kunnen zo enkele machtige elites het dan voor het zeggen krijgen, waarbij de vriendjespolitiek, corruptie en het regeren over de ruggen van de armen, wat nu al problemen zijn (zie het citaat van het Rapport Jesurun), nog verder zullen kunnen toenemen.
Het is opmerkelijk dat het kabinet Balkenende en de Tweede Kamer tot nu toe de indruk wekken dit alles best te vinden.

De situatie rondom de Nederlandse Antillen doet me denken aan een passage in het boek “The enigma of Japanse Power” van Karel van Wolferen (1990). Deze vraagt aan Japanners of zij zich verantwoordelijk voelen voor de oorlog tegen Mantsjoerije die Japan in de jaren ’30 begon. Het antwoord is nee. De gevraagde Japanners vinden dat een paar generaals de macht over het leger overnamen en dat dezen die oorlog zijn begonnen. Dus niet Japan als geheel maar slechts een kliekje dat de macht greep. Het idee van een eenheidsstaat en een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontbreekt. Voor Westerlingen is Japan aldus moeilijk te begrijpen. Westerlingen zijn geneigd om een regering of een land verantwoordelijk te houden terwijl Japanners meer geneigd zijn om de chaos van het leven te zien waarbinnen elk moment de machtsverhoudingen kunnen wijzigen.

Op dezelfde wijze kan de situatie rondom de Nederlandse Antillen beschreven worden. De gemiddelde Nederlander zal de Antillen worst wezen. Er zijn alleen wat ambtenaren in Den Haag die er een hobby aan hebben om die eilanden te administreren, reisjes te maken, te vergaderen, en gelden te verdelen, en er zijn wat politici die zich af en toe kunnen profileren op tv en in de krant, en dat is het dan.

Begrijp me goed, ik schets hier een beeld, slechts om een idee over te brengen. Het zou natuurlijk heel flauw van mij zijn om al die mensen die zich zeer serieus met de Antillen bezig houden zo te beschrijven als “hobbyisten”. Dat doe ik dus niet. Ik wil slechts het beeld schetsen van een Nederlandse bevolking die zich weinig aantrekt van wat er op de Antillen gebeurt en van een Haagse Kaasstolp die ook vooral met zichzelf bezig is.

De Haagse Kaasstolp impliceert ook dat, wanneer de Antillen uiteenvallen, het twijfelachtig is dat Nederland de rol van democratische controleur zal overnemen. Wellicht keren oud-koloniale gewoonten terug ? In alle waarschijnlijkeid zal er weinig democratische controle zijn, noch vanuit de eilanden noch vanuit Nederland.

Zoals het al wonderlijk is dat het kabinet Balkenende überhaupt meegaat in de ondemocratische uitleg van het referendum op Curaçao. Dit kabinet had ook al een probleem met het referendum omtrent de EU.
Kortom, het beste is dat Nederlanders toch maar interesse krijgen voor de situatie en ook steun geven aan Stanley Brown. Het doel van MOD.POR is dat de Antillen als eenheid een provincie van Nederland kunnen gaan worden.

Het zijn dus hele cruciale verkiezingen en wie honderd euro of meer kan verspijkeren doet goed werk door deze over te maken naar RBTT Bank t.n.v. Stichting Chirino 01.01.47.713 (Swift code RBTTANCU, IBAN: NL.48.ABNA.052.650.7063). Of, wie de kassen van het internationale bankwezen niet wil spekken kan het bedrag ook overmaken op mijn giro bij de postbank 3736767 o.v.v. MOD.POR dan zorg ik dat het daar terecht komt.

Thomas Cool staat in Curaçao nummer 2 op de lijst van MOD.POR. Hij is econometrist, auteur van “Voting theory for democracy” (2001) en samen met journalist Hans Hulst auteur van “De ontketende kiezer” (2003).

pbgif (88k image)

De beste wensen

Peter Breedveld

Billen (140k image)

Eigenlijk vind ik het een stomme gewoonte maar mensen verwachten het toch van je en dan is het ook weer zo bot om het niet te doen en een principiële kwestie is het niet dus vooruit: iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Blijf uw best doen, wat het dan ook is dat u doet.

Het beste wat ik het afgelopen jaar gedaan heb, was deze website beginnen. Frontaal Naakt bestaat nu bijna een jaar (de eerste editie verscheen op 27 januari 2005) en ik bereik er daadwerkelijk mensen mee. Ik word gehoord! Het doet er toe wat ik schrijf!

Zo vlak voor de start van een nieuwe jaargang is het misschien aardig om een blik vooruit te werpen, u te laten weten wat ik van plan ben. Om te beginnen zijn de blote dames weer terug. Ik was ermee gestopt omdat ik had gemerkt dat al dat naakt moslims weerhield om mee te doen aan de discussies op deze site.

Maar moslims melden zich nog steeds niet en dat vind ik eigenlijk wel best. Ik ben toch niet geïnteresseerd in allerlei discussies over de islam en wat wel en niet in de koran staat en hoe dat dan moet worden geïnterpreteerd. Ik ben deze site begonnen omdat allerlei verworven vrijheden worden bedreigd. Niet zozeer door de islam of door moslims, maar vooral door de extreem intolerante vertegenwoordigers van de Weg-met-ons-beweging die zichzelf heel eufemistisch multiculturalisten noemen. Die zagen aan de wortels van mijn vrijheid dus ik zie niet in waarom ik, geheel vrijwillig, zelf al een paar vrijheden zou opgeven.

Daarom blijft het naakt. Ook omdat ik het mooi vind, trouwens. De site krijgt er een sfeer door die me heel erg bevalt. Zinnelijk, ondeugend, brutaal, licht provocerend, maar wel smaakvol. Vind ik. En het is mijn site en ik doe wat ik wil.

Verder ben ik van plan om mijn blik te verruimen. Nederland is te klein voor me, mensen. Bovendien worden onze vrijheden ook vanuit Brussel bedreigd, zoals we kunnen zien aan de manier waarop de discussie over de Deense Mohammed-cartoons zich ontwikkeld. Ik wil een Europees lezerspubliek bereiken om te waarschuwen en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Het is een ambitieus doel, maar zonder pretenties is een mens niks, of wel soms?

Dus er zullen meer artikelen in het Engels gaan verschijnen. Misschien maak ik zelfs een Engelstalige versie van Frontaal Naakt. Ik moet daar nog naar kijken.

Voor de rest ga ik op dezelfde weg verder. Ik blijf een podium bieden aan mensen wiens stukjes of cartoons ik goed vind, aan iedereen die iets te melden heeft. Mijn drang naar vrijheid blijft de drijvende kracht achter deze site. Dus vanuit mijn Fort Alamo blijf ik schieten op iedereen die me die vrijheid wil afnemen. Misschien kom ik er wel uit om een paar koppen te snellen, die ik dan als trofeeën in mijn hut hang. Ik heb er al een paar op het oog. Ik kom jullie halen!

pbgif (88k image)

Algemeen, 02.01.2006 @ 17:28

[Home]
 

157 Reacties

op 03 01 2006 at 09:22 schreef BigPete:

Ik wens iedereen een gelukkig 2006!

Persoonlijk vind ik het jammer dat Peter gemeend heeft de naaktfoto’s weer in ere te herstellen. Ik ben geen moslim, ik ben helemaal niet religieus, maar ik zie de relevantie niet. Maar zoals Peter terecht opmerkt is het zijn site en kan hij doen wat hij wil. Dat moet ook vooral zo blijven. Maar ik blijf het jammer vinden…

op 03 01 2006 at 09:40 schreef Bitterzoet:

"En het is mijn site en ik doe wat ik wil."

Hihi, Peter denkt ook — voordat Bitterzoet (weer) gaat zeiken… :)

Tsja, nieuwjaarswensen want zo hoort het nou eenmaal begin januari. Niet dat het ergens op slaat want *iedere* dag is een nieuw begin en maak je er maar weer het beste van, maar goed — Bitterzoet wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en dat maar beter mag worden dan 2005 was.

op 03 01 2006 at 11:04 schreef Michel:

Gelukkig nieuwjaar en al de beste wensen voor jullie.

op 03 01 2006 at 11:15 schreef ada:

Nieuwjaarswensen vind ik wel een goede gewoonte. Ze geven in ieder geval de gelegenheid om waardering uit te spreken. Dus: Peter, jij veel goede wensen voor dit jaar en ik hoop vooral van harte dat je deze site in alle brutaliteit en ondeugendheid voortzet. Ook het onderzoekende aspect van je site spreekt me aan. Nog wel een verzoek: als vrouw vind ik het wel aardig als je ook eens mannelijk naakt zou vertonen….
Voorts maak ik je attent op een thread met discussie op een PvdA site waar ik nu ongeveer een week participeer in een discussie die zich toespitst op de visie van de islam en de hier in ned. wonende moslims op homosexualiteit. De discussie geeft een aardige inkijk in het gedachtegoed van sommige – of vele?- PvdAers:
http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht.php/2641#15541

op 03 01 2006 at 12:41 schreef Duns:

Iedereen het beste toegewenst voor dit nieuwe jaar!

op 03 01 2006 at 12:44 schreef Duns:

Ha ha ha, ik lees op dat PvdA-forum:

"… ik geloof niet dat Allah het prettig vindt dat iedereen elkaar maar haat. Het lijkt mij althans een vredelievende man. Niet iemand die de haat wil verspreiden."

Het is van de hand van PvdA-prominent Marcel Duyvestein.

Is er een grotere idioot denkbaar?

op 03 01 2006 at 12:48 schreef Frans Groenendijk:

Het is vooral verbijsterend dat hij zowel bovengenoemde schrijft als:
"Misschien is het handig als God, Allah of Jahweh een nieuwe profeet sturen. Een klein briefje met “wij bestaan niet” zou al voldoende zijn. Een sms-je, een mailtje, een rooksignaal."

op 03 01 2006 at 13:17 schreef Peter Breedveld:

Het is een vreemde column van die Duyvestein. Alsof de seculiere ‘godsdienst-is-opium-voor-het-volk-Marxist in gevecht is met de ‘alle-bruine-mensen-hebben-nog-dat-oorspronkelijke-dat-wij-blanke-westerlingen
-allang-zijn-kwijtgeraakt’-multikul-kampioen.

op 03 01 2006 at 13:50 schreef Lagonda:

Ja, lachen is dat ja. Tis dezelfde stompzinnigheid die je bij zo’n Jansen tegenkomt, met z’n "de Koran is een prachtig boek!". Tis een religieus boek uit een vreemde cultuur, dus daar kan niets anders dan hoog-morele wijsheid in staan; waarden en normen die wij, miserabele consumenten die we zijn, al lang zijn vergeten.

"Mein Kampf", ook al zo’n prachtig boek.

op 03 01 2006 at 14:25 schreef Frans Groenendijk:

"Verder ben ik van plan om mijn blik te verruimen."
Een voorzetje. Kijk eens hier naar:
http://www.wsws.org/articles/2002/sep2002/rape-s06.shtml

Iemand van de socialist workers party beklaagt het lot van de aanvoerder van islam-geinspireerde groepsverkrachtingen van australische meisjes die heel lang de gevangenis in moet.
In een uitzichtloze positie zitten ze, geen wonder dat ze gaan groepsverkrachten.

op 03 01 2006 at 14:46 schreef Peter Breedveld:

Bedankt, Frans. Dat is ook al zo’n raar stuk. Het begint met een (neem ik aan) vrij gedetailleerde beschrijving van d egruwelijkheden waaraan de heren gangrapers zich schuldig hebben gemaakt, waarna deze zin volgt:

"Anyone seeking to understand the cause of the gang rapes must look for answers, not in the crude demonisation of those who committed the crimes, but by investigating the social conditions and events that form their backdrop."

Ik vraag me af wat dit warhoofd bedoelt met ‘crude demonisation’ van de daders. Verstaat hij daar misschien een gedetailleerde beschrijving onder van hun misdaden, gevolgd door de kwalificatie ‘verkrachter’, in plaats van ‘slachtoffer’?

op 03 01 2006 at 18:14 schreef CS:

Beste Ada, wat een gelijkmoedigheid, geduld en zelfbeheersing toon jij in die discussie met Amsterdamse PvdA’ers! Erg goed; ik breng het zelf niet op zo vriendelijk te blijven tegen mensen die mijn rechten willen afnemen.

op 03 01 2006 at 20:25 schreef Michiel Mans:

"… ik geloof niet dat Allah het prettig vindt dat iedereen elkaar maar haat. Het lijkt mij althans een vredelievende man. Niet iemand die de haat wil verspreiden."

Mmm…zoiets zei Wouter Bos ook al eens. De ‘cream of the Nation’ trekt conclusies zonder zich eerst van wat elementaire zaken op de hoogte te stellen. Zoals bijvoorbeeld de inhoud van de Koran tot je nemen. Ik geef toe dat dit geen prettige ervaring is, maar het is uitermate verhelderend. Dan schrijf je voortaan ‘vredelievend’ en ‘Allah’ niet langer in één zin.

op 04 01 2006 at 02:34 schreef ada:

Peter: die advertentie onderaan je homepage voor verspreiding van de bijbel, lijkt me toch niet helemaal bij het seculiere karakter van je site te passen.

op 04 01 2006 at 08:03 schreef Peter Breedveld:

Ach, het is voor geld, dus in die zin past-ie prima bij het seculiere karakter.

Er wordt overigens nog niet genoeg geklikt. Allemaal flink klikken, mensen! Daarmee steunt u deze site. Elf klikkers hebben me gisteren 1,75 dollar opgeleverd.

Welke advertentie verschijnt hangt trouwens helemaal samen met de onderwerpen die behandeld. Wanneer het over hondenneukers gaat, verschijnen er advertenties voor boeken en cursussen om honden zindelijk te maken.

Door al die christelijke advertenties heb ik me gerealiseerd hoe vaak het hier gaat over religie, Jezus, Mozes, de bijbel, de koran, bestaansvragen enzovoort. Deze site is eigenlijk hartstikke christelijk.

op 04 01 2006 at 13:55 schreef Peter Breedveld:

Over dat mannelijke naakt, waar Ada om vraagt: er zijn twee redenen dat er weinig mannelijk naakt op deze site te zien is.

De eerste is dat naakte vrouwen mooi zijn. Vrouwen zijn elegant (over het algemeen) en daarom symboliseert vrouwelijk naakt voor mij volledige vrijheid. Naakte mannen zijn niet mooi, dat zeggen niet alleen de meeste mannen, maar ook de meeste vrouwen die ik ken. Mannen zijn plomp en hoekig en vooral moderne westerse mannen zien er met hun dikke buiken en dunne benen (en geen billen) uit als kastanjepoppetjes. Het is een lachwekkend gezicht en doet me eerder denken aan hulpeloosheid en machteloosheid dan aan vrijheid.

De tweede reden is simpelweg dat er weinig historisch mannelijk naakt voorhanden is (het moet oud zijn, vanwege de rechten). De meeste schilders en fotografen kozen vroeger voor vrouwelijk naakt.

Ik ben wel nieuwsgierig, Ada, kijk jij als vrouw liever naar naakte mannen dan naar naakte vrouwen?

op 04 01 2006 at 14:11 schreef CS:

It’s a man’s world, daarom, Ada.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000199.html

Ik klik elke dag op die bijbeladvertenties, ‘k vind ze enigjes. Opdat er geld van de gristenmissie verdwijnt en naar Peter gaat, die daar een lekker biertje van kan kopen!

op 04 01 2006 at 14:27 schreef eroticars:

Blote dames zijn een vorm van geweldloos verzet.

op 04 01 2006 at 14:31 schreef whimp:

We hebben hier fotoboeken liggen (rechtenvrij materiaal) met oude naaktfoto’s van mannen. Die zijn alleen niet zo onschuldig, aangezien de meeste heren een erectie hebben van hier tot Tokio. DAT is meestal het probleem met mannen (aan die dunne beentjes en dikke buiken is de vrouw inmiddels wel gewend, zo weet ik als ervaringsdeskundige).

op 04 01 2006 at 14:47 schreef Peter Breedveld:

"Blote dames zijn een vorm van geweldloos verzet."

Daar zeg je inderdaad iets heel waars. Ik heb daarover geschreven in mijn stukje ‘Blote meisjes’ (dat tot in lengte van dagen wel bovenaan de lijst van meest gelezen stukjes zal blijven staan:

http://peterbreedveld.com/archives/00000138.html

Whimp, blote mannen hebben niet per definitie een erectie, als naturist kan ik je dat verzekeren.

Het gaat er niet om dat ‘de vrouw’ wel gewend is aan die kastanjepoppetjes, het gaat er om dat mijn site er ook een beetje aantrekkelijk moet uitzien. Dat lukt beter met blote vrouwen dan met blote mannen.

op 04 01 2006 at 14:48 schreef eroticars:

Ik hoef geen blote mannen te zien. Met of zonder erectie. Een blote vrouw kan het toppunt van schoonheid zijn.
Plaats je nog eens die blote meid met die boog? Of kan ik die ergens in het archief vinden?

op 04 01 2006 at 15:05 schreef Peter Breedveld:

Een hele serie naakte boogschutsters vind je hier:

http://www.peterbreedveld.com/archives/archive-052005.html

op 04 01 2006 at 15:34 schreef Bitterzoet:

Wat een slap gelul toch weer :))))))

op 04 01 2006 at 16:02 schreef Bitterzoet:

Maar ga vooral door. Slap gelul of slappe lullen – al dan niet op 2 benen – het blijft vermakelijk. :)

op 04 01 2006 at 18:43 schreef ada:

Peter: als bisexueel kijk ik even graag naar naakte mannen als vrouwen.
Een ander punt is dat ik de indruk heb, afgaande op de postings alhier, dat er veel meer mannen dan vrouwen op je site komen. Hoewel je natuurlijk nooit zeker kunt weten of er een mannetje dan wel vrouwtje achter de diverse namen schuil gaat. Overigens; een vrouw die wel trouw komt, is Anja:)
Mogelijk dat door de combi van naakt-afbeeldingen en de titel ‘Frontaal naakt’, bij vrouwen op het eerste gezicht de indruk kan ontstaan dat dit een mannen-site is. Als ik heel diep in mijn geheugen graaf, dacht ik dat geloof ik ook bij mijn eerste bezoekje hier.
Hoe dan ook: of er hier nu veel of weinig beeldmateriaal van mannen, dan wel vrouwen of hermafrodieten staat, bloot of gekleed: voor de frequentie van mijn bezoeken maakt het niet veel uit.

op 04 01 2006 at 20:01 schreef Win:

Peter, ik ken je e-mailadres niet. Vandaar op deze oneigenlijke wijze.
Om 20.20 is vanavond een docu op Ned. 3 over Het geluk van Peter van Straaten.
Saluts, Win

op 04 01 2006 at 20:22 schreef Peter Breedveld:

Bedankt Win. Het volgende geloof je misschien niet: DU moment ik jouw berichtje lees, roept mijn vrouw van beneden: ‘Peter! Peter van Straaten op TV!’

Lachen, toch?

op 05 01 2006 at 22:41 schreef Ger Kranendonk:

Waar is Rinus?

Ik mis zijn verstandige inbreng.

Als ik nog iets zou mogen inbrengen over de Antillen en hun staatsvorm:

De eilanden zijn qua omvang te klein om een zelfstandig land te kunnen vormen. Daarnaast zorgt de ligging van de eilanden voor een groot probleem wat betreft drugshandel. Tenslotte is geen enkel land met een negroide bevolking, die gekolonialiseerd is geweest door een Europees land, nog aan de culturele en emotionele erfenis van die kolonisatie ontworsteld. De bevolking strijd dus nog iedere dag tegen een kolonisator die niet meer bestaat, terwijl Nederland als gewezen kolonisator er ten onrechtre van uit gaat dat de Antillen op zichzelf kunnen staan.

op 06 01 2006 at 03:22 schreef Thomas Cool:

Het is toch wel opmerkelijk. In het stuk schrijf ik dat Nederlanders geen interesse hebben in de Antillen, en vervolgens zijn er 23 reacties over Nieuw Jaar, moslims, blote meiden, de PvdA, enzovoorts, voordat de 24e persoon er eindelijk toe komt om iets over de Antillen te zeggen. En die zegt dat het daarmee hopeloos is gesteld … Sta me desalniettemin toe om iedereen toch een gelukkig jaar te wensen.

op 06 01 2006 at 10:05 schreef Peter Breedveld:

Dat komt doordat deze entry voortdurend ververst wordt, Thomas. De eerste 23 reacties slaan op het stuk ónder dat van jou.

op 06 01 2006 at 10:20 schreef Bitterzoet:

Heeft bij mij ook even geduurd voor ik door had dat er regelmatig een *nieuw* stuk geplaatst werd onder een bestaande kop.

Misschien zou het duidelijker zijn als je iedere nieuwe tekst als nieuw item neerzet?

op 06 01 2006 at 10:51 schreef Peter Breedveld:

Ja, maar dan zakt de rest weg in het archief. Omdat ik in de tijd tussen twee nieuwe editie af en toe interessante dingen tegenkom of het gevoel heb iets te melden te hebben, begin ik de edities tegenwoordig met een entry die steeds wordt ververst. Een weblog in een weblog, als het ware. Regelmatig is dan iets nieuws te lezen, wat ook goed is voor de bezoekersaantallen. Thomas’ stuk kon niet meer mee met de ‘reguliere’ stukken en daarom heb ik het hier geplaatst. In de nieuwe editie gaat-ie nog een keer mee, dan heeft-ie zijn eigen vaste plek.

op 06 01 2006 at 10:54 schreef Bitterzoet:

OK, da’s een goeie reden.

De site is inderdaad ‘dynamischer’ geworden nu er regelmatig wat nieuws te lezen is.

op 06 01 2006 at 12:27 schreef BigPete:

Toch is het bijzonder verwarrend om nieuwe artikelen bovenop bestaande te "plakken".
Is het misschien een idee om helemaal geen nieuwe "editie" meer uit te brengen maar alleen nog losse artikelen. Artikelen van twee weken oud, of die waar geen reacties (meer) op komen vanzelf naar het archief laten verplaatsen.

op 06 01 2006 at 13:47 schreef Peter Breedveld:

Bijzonder verwarrend? Hoezo? Je komt op m’n site, je ziet iets dat je nog niet had gelezen en dat lees je wel of niet. Ik zie niet in wat daar verwarrend aan is.

Ik kies voor deze ‘magazine’-vorm. Twee weken lang staan dezelfde stukken er op, afgewisseld met strips en cartoons. Ziet er leuk uit, is gevarieerd. Alleen het eerste stuk wordt steeds uitgebreid. De bedoeling is om daar steeds korte itempjes aan toe te voegen, maar soms loopt het anders.

Als je daardoor in de war raakt: mijn oprechte excuses. Maar ik blijf het toch zo doen.

op 06 01 2006 at 14:18 schreef Frank:

Je zou de volgende keer je pijlen eens kunnen richten op het hoogst irritante gedrag van mobiele bellers in het openbaar.
Er zijn er die het presteren aan de kassa van de supermarkt tijdens het afrekenen gewoon te blijven doorreutelen.
En dat doen ze doorgaans zo luid en duidelijk dat het onmogelijk is je te onttrekken aan het domme, infantiele en banale niveau van zo’n gesprek.
Na de hondenneukers nu de mobieletelefoonhufters, hoewel dat vaak samen gaat.
Ook tijdens de schijtexercitie van hun trouwe viervoeter wordt vaak driftig getelefoneerd.
Ik vind ineens sommige moslims een stuk aardiger.

op 06 01 2006 at 14:43 schreef BigPete:

Peter, met verwarrend bedoel ik dat het niet (meteen)duidelijk is welke reacties op welk stuk slaan.

op 06 01 2006 at 14:45 schreef Peter Breedveld:

Oké. Dat is waar. Reagluurders zouden aan het begin van hun reactie de titel kunnen vermelden.

op 06 01 2006 at 15:09 schreef BigPete:

"Ik vind ineens sommige moslims een stuk aardiger."

De meeste moslims hebben een hekel aan en/of zijn bang voor honden. Bijna een reden een grote hond te nemen…

op 06 01 2006 at 15:27 schreef Peter Breedveld:

Honden zijn onrein volgens de islam. Eén van de bewijzen dat er vaak nog wel wat gezond verstand een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de islamitische regels (varkensvlees eten in de woestijn is hoe dan ook een risicovolle onderneming).

Heel veel moslims zijn in- en infatsoenlijke mensen met manieren waar de gemiddelde Hollander wat van kan leren.

op 06 01 2006 at 19:50 schreef Fritzie:

Je zult maar in Kashmir wonen en de gevolgen van de hand van Allah hebben gevoeld en onder het puin te zijn beland.

Of een Turk zijn die na het instorten van een door de Turkse overheid goedgekeurde bouwval gered wordt dankzij een goedgetrainde speurneus van een ongelovige Nederlandse……

. Hond !

Waf waf !

op 06 01 2006 at 20:11 schreef BigPete:

Goed opgemerkt Fritzie!

Als ze niks met honden te maken willen hebben moeten ze ook niet lopen janken om buitenlandse reddingsteams. Moslims zijn sowiezo hypocriet. Alles wat westers is afwijzen, maar wel met westerse computers internetten en in dure westerse auto’s rijden….

op 06 01 2006 at 21:02 schreef Peter Breedveld:

Ten eerste: iederéén behalve ik is hypocriet. Moslims hebben niet het patent op hypocrisie.

Ten tweede: ik ken zelf moslims die niet alles afwijzen dat westers is.

op 07 01 2006 at 02:06 schreef Paardestaart:

Geitenéukers…da’s heel wat anders.
En ‘moslims’ bedoelde hij daar niet mee; hij bedoelde de geitenneukers onder de moslims. Mensen die menen dat hij het over ‘moslims’ had zijn ongeveer net zo dom als hondeliefhebbers die menen dat iedereen die van honden houdt ook een hondeneuker is
Uit de reacties op de tirade van Peter kun je afleiden dat moslims en hondeliefhebbers elkaar niet veel ontlopen…qua onderscheidend vermogen.
Met geen van beide valt te praten.

op 07 01 2006 at 12:14 schreef fritzie:

even offtopic

Vriendin van Peter wordt afgeserveerd door Arabist Jansen in:
http://www.arabistjansen.nl/Genezen.doc

op 07 01 2006 at 12:23 schreef Peter Breedveld:

Mooi, maar d’r staat godverdomme wel weer dit in:

"Het blijft dwaas en licht onsmakelijk om moslims systematisch als geitenhoeders aan te duiden zoals Theo van Gogh gedaan heeft, maar het wordt niet erger of strafbaarder omdat het over moslims gaat."

Dat papegaait mekaar maar klakkeloos na! Van Gogh heeft moslims NIMMER systematisch als wat dan ook aangeduid. Dat dat steeds in Trouw en NRC staat, maakt het nog niet waar, hoor!

op 07 01 2006 at 13:53 schreef Frank:

In datzelfde schitterende interview met Muntz zegt hij onder gebod 5 o.a.:

"Je kunt mij echt niet met Theo van Gogh vergelijken die het dag in dag uit, op allerlei manieren over die geiteneukers wilde hebben."

Moeilijk te interpreteren, deze zin.
Noemt Muntz moslims hier nu geitenneukers of zegt hij dat van Gogh het over geitenneukers had waar moslims bedoeld werden.
Ik kies voor optie 2, omdat hij daarna ook zegt:

"Als je zoiets doet, word je vermoord. Nou, dan doe ik dat dus niet"

Waarmee Muntz in dit opzicht dus geen haar beter zou zijn dan bijvoorbeeld Jansen over wie Peter (terecht) kwaad werd.

op 07 01 2006 at 14:04 schreef Frank:

P.S.: prachtig stuk trouwens van Jansen.
Bedankt voor de link Fritzie.

op 07 01 2006 at 22:14 schreef Duns:

Hond valt peuter aan.

In Barneveld werd vanmiddag een anderhalf jaar oude peuter door een American Staffordshire Terriër uit de buggy gesleurd en enkele meters over de straat getrokken. Een woordvoerder van de pliesie heeft gemeld dat de hond het kind in het gezicht greep. De eigenaar van het beest heeft aangegeven dat hij de hond in Spanje gekocht zou hebben en de pliesie onderzoekt samen met de Algemene Inspectie Dienst of de soort voorkomt op de lijst van verboden rassen. Het slachtoffertje werd eerst naar het ziekenhuis in Ede gebracht en vervoglens naar het academisch ziekenhuis in Utrecht waar het momenteel in kritieke toestand verkeert.

http://www.nieuwnieuws.nl/archives/2006/01/hond_valt_peuter_aan.html

op 07 01 2006 at 22:35 schreef Peter Breedveld:

Een hond sleurt een peuter uit z’n buggy en de politie duikt de paperassen in om te kijken of de hond misschien ergens op een lijst staat vermeld.

Treffender kun je Nederland niet typeren. Het Hollandse bureaucratiefetisjisme is absurd en obsceen.

Gisteren was ik aan het joggen toen een joggende man met twee aangelijnde golden retrievers kwam aanlopen. Natuurlijk namen hij en zijn ‘viervoeters’ de hele breedte van het pad in beslag, en overduidelijk was hij niet van zins zijn honden plaats te laten maken voor mij. Eén van de honden knalde keihard tegen me op, wat voor de hond een zeer pijnlijke ervaring was. JANK!

Die man schrok zich kapot, verontwaardigd maakte hij een gebaar dat betekende dat ik om de honden heen had moeten lopen, van het pad af. Blijkbaar is-ie gewend dat iedereen dat altijd doet als hij er met zijn strontmachines aankomt.

‘Ik ga niet opzij voor een hond, mafkees!’ zei ik en ik deed een stap in zijn richting. Daar gingen ze, de hondenneuker en zijn viervoeters. Als hazen.

Frank, je kan het niemand kwalijk nemen als-ie geen grappen maakt over de islam uit angst te worden vermoord. Die jongens van Lebbis en Jansen gaan een stap verder: die huilen alvast met de moslimwolven méé.

op 08 01 2006 at 01:14 schreef Rinus Duikersloot:

@ Ger
Mijn voornemen voor het nieuwe jaar was om radicaal af te kicken van mijn Frontaal Naakt verslaving maar helaas…

@ Lagonda
"Tis dezelfde stompzinnigheid die je bij zo’n Jansen tegenkomt, met z’n ‘de Koran is een prachtig boek!’."

Bedoel je Hans Jansen? Zo ja, waar heb je die uitspraak dan gelezen en kun je je boosheid op hem wat nader toelichten?

@ Peter
Het is vreemd dat Hans Jansen dat zegt over Van Gogh maar hij zal zich wel oprecht vergissen. Als je het zo vaak leest in de kranten dan ga je het bijna zelf nog geloven.
Stuur jij Hans Jansen een mailtje hierover? Hafid Bouazza maakte overigens dezelfde fout in een artikel van 20 november 2004: "En nu is regisseur Theo van Gogh vermoord. Niet alleen omdat hij de kortfilm Submission Part I regisseerde, naar een scenario van Ayaan Hirsi Ali, maar ook omdat hij te ver zou zijn doorgeschoten in zijn beledigingen van moslims. Die omschreef hij consequent als ,,caprafutuanten”, dat wil zeggen: mannen die geslachtsverkeer hebben met het herkauwende zoogdier dat tot de familie van het hoornvee behoort en gekenmerkt wordt door naar achter gekromde horens en dat als tam huisdier over de gehele wereld verspreid is."

http://www.geocities.com/mediacontrole/hafidbouazza20112004.html

op 08 01 2006 at 03:29 schreef Rinus Duikersloot:

@ Lagonda

Laat maar want ik zie in je column dat je Jansen van dat cabaretduo bedoelt. Hopelijk geen familie van.

op 08 01 2006 at 09:47 schreef Peter Breedveld:

Frank: "Je kunt mij echt niet met Theo van Gogh vergelijken die het dag in dag uit, op allerlei manieren over die geiteneukers wilde hebben."

Volgens mij bedoelt Muntz hier dat Van Gogh het de hele dag over moslimfarizeeërs wilde hebben. Maar zelfs als hij de fout maakt te suggereren dat Van Gogh alle moslims geitenneuker noemde, zoals ook Bouazza en Hans Jansen, dan vind ik dat vergeeflijk omdat de context anders is. Hij bedoelt er niet mee: ‘Die verschrikkelijke antisemitische walgelijke vetzak Van Gogh noemde al die arme, gediscrimineerde, edele moslims, die volgens die goeie regels in dat prachtige boek de koran lezen geittenneukers.

Maar het moet wel steeds even worden gecorrigeerd.

op 08 01 2006 at 11:57 schreef BigPete:

Ach er zijn ook mensen die hondenbezitters consequent uitmaken voor hondenneukers.

Aanzienlijk groter dan de kans dat u door een hond wordt gebeten is het risico dat u door een moslim wordt bestolen, aangerand, ernstig wordt verwond of gedood. Moslims maken in Nederland jaarlijks vele duizenden slachtoffers en dat is niet zo vreemd, want die krengen beheersen overal in Nederland de openbare ruimte en ze zijn zelden aangelijnd.

op 08 01 2006 at 12:03 schreef Peter Breedveld:

Is er in jouw leven nog wel ruimte voor andere dingen, BigPete? Een hobby, een vriendinnetje, goede wijn, lekker eten, kleine ergernissen? Die moslimobsessie van jou lijkt een groot zwart gat waardoor alles wat in de buurt komt wordt opgeslokt.

Ik ken je alleen van het Internet, en me daarop baserend ben je de meest eendimensionale persoon die ik ken.

op 08 01 2006 at 12:12 schreef BigPete:

Dat mag je best vinden. Kennelijk ben je niet slim genoeg om het spottende karakter van mijn laatste post in te zien. Het zijn tenslotte voor het grootste deel jouw eigen woorden, ik heb proberen aan te tonen dat je door dit soort "statistieken" alles in een negatief licht kunt zetten.

Ik ben overigens al jaren gelukkig getrouwd, dus een vriendinnetje zal lastig worden vrees ik…

Ik heb trouwens in mijn leven vele duizenden aangiften opgenomen. Daar zaten niet veel hondenbeten bij, maar des te meer berovingen door lichtgetinte personen….

op 08 01 2006 at 12:26 schreef Frank:

Peter, mijn punt is dat Muntz naadloos aansluit bij de rij van klakkeloze geitenneukerpapegaaien –een categorie die jouw woede opwekte toen het over Jansen ging.
Maar bij Muntz vind je zijn atheïsme belangrijker.
Heb ik geen oordeel over –ik konstateer dit slechts.
Dat Muntz zijn eigen doodvonnis niet wenst te tekenen kan ik hem nauwelijks kwalijk nemen.

op 08 01 2006 at 12:28 schreef Frank:

Peter zegt: Hij (Muntz) bedoelt er niet mee: ‘Die verschrikkelijke antisemitische walgelijke vetzak Van Gogh noemde al die arme, gediscrimineerde, edele moslims, die volgens die goeie regels in dat prachtige boek de koran lezen geittenneukers".

Dat bedoelen Jansen en Bouazza waarschijnlijk ook niet.
Ik denk dat Muntz dezelfde fout maakt als de twee eerdergenoemden.
Ik vind het grappig dat je Muntz toegeeflijker behandelt dan Jansen.

op 08 01 2006 at 12:54 schreef Peter Breedveld:

Je staat weer in de schriftgeleerde-modus zie ik, Frank. Ik schreef: "Maar zelfs als hij de fout maakt te suggereren dat Van Gogh alle moslims geitenneuker noemde, zoals ook Bouazza en Hans Jansen, dan vind ik dat vergeeflijk omdat de context anders is."

Zie je? "Zoals ook Bouazza en Hans Jansen"

Die andere Jansen, die van Lebbis en Jansen, die mag van mij op de trein.

op 08 01 2006 at 13:58 schreef Frank:

Je behandelt Muntz omzichtig Peter ("ZELFS als hij de fout maakt") en je vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn ("andere context")
(Die ik overigens niet zie)
En daarom vind je het "vergeeflijk" als hij dezelfde fout zou maken als Jansen en Bouazza.
Ik heb nu wel een oordeel: ik noem dat meten met twee maten.
En die andere Jansen mag van mij ook op de trein.
Daarover zijn we het eens.

op 08 01 2006 at 14:09 schreef Peter Breedveld:

Je hebt me nu al zo vaak verweten met twee maten te meten, dat het inmiddels verworden is tot een cliché. Je blijft er ook altijd zo ijzerenheinig aan vasthouden, het is voor jou zeer, zeer belangrijk vast te stellen dat ik met twee maten meet. Een orgastisch genoegen lijk je er in te scheppen.

Welnu, je vind maar. Uiteindelijk leg ik alleen verantwoording af aan mezelf. Niet aan God, niet aan Allah, niet aan Folkert Jensma en niet aan Frank.

op 08 01 2006 at 14:36 schreef Frank:

Ja hoor Peter, een orgastisch genoegen, je hebt helemaal gelijk.
Het is vandaag niet je beste dag, wel?
Dat ik je vaak verweten heb met twee maten te meten is pure nonsens.
Ik begrijp niet waar je dat vandaan haalt.
Laten we het er op houden dat ik Muntz *kuch* niet mag en jij wel en dat daardoor ons beider oordeel enigzins gekleurd is.
Neem een glaasje wijn straks.

op 08 01 2006 at 21:18 schreef Rinus Duikersloot:

Wat is er mis met die lieve man?

op 09 01 2006 at 09:38 schreef Frank:

Hmmm.
Misschien wat toelichting.
Mijn afkeer van Muntz is puur subjectief.
Zoals hij zelf zegt in het interview in Trouw:

"En dan is er nog de groep die mij sowieso een irritante lul vindt.
Wat ik ook doe, wat ik ook zeg".

Bij die groep zit ik.
Verder zal de man me koud aan mijn kont roesten.
Het was Peter’s gedraai over Muntz’ uitspraak ten aanzien van Van Gogh dat mijn irritatie opwekte.
Maar genoeg daarover –straks krijg ik nog de diagnose monomaan over me heen.

op 09 01 2006 at 10:43 schreef Peter Breedveld:

For fuck’s sake, ik draai niet, ik ben zelfs heel erg rechtlijnig. Ik pas op iedereen PRECIES dezelfde criteria toe.

op 09 01 2006 at 12:32 schreef Frank:

Ik hou niet van recalcitrante, irritante, non-conformistische provocateurs als Muntz.
Ik hou wel van recalcitrante, irritante, non-conformistische provocateurs als Van Gogh.

op 09 01 2006 at 15:50 schreef Rinus Duikersloot:

Ja, ze hadden best wel kunnen zeggen waar dat interview te vinden is maar ze zullen wel een beetje neerkijken op internet en misschien ook de concurrentie daarvan vrezen.

op 09 01 2006 at 17:17 schreef CS:

Andries Knevel samen in beeld met FreiKorperKultur, dat past natuurlijk niet binnen de gesubsidieerde staatsTV-kaders. Van ons belastinggeld wordt liefst alleen schijnzedige christen’moraal’ gepropageerd.

Het kwalijkst is het voor de kinderen. Die kon je vroeger gewoon voor de tv zetten met Zeppelin aan. Sinds enige tijd verspreidt de EO echter ook via Zeppelin het christenvergif onder onze tere kinderzieltjes.

op 09 01 2006 at 17:54 schreef CS:

Muntz & Van de Wint hebben mijns inziens geweldige tv gemaakt (DVD 1t/m 6, Het Grote Complot, God Bestaat Niet), maar ook rotzooi (Inburgerking, Milieuridders, DVD7).

Milieuridders viel dusdanig tegen, dat ik niet eens de moeite meer heb genomen de afleveringen allemaal te bekijken.
Maar als je dit dan toch leest (5 dec. jl. op de Volkskrantsite) , is mijn hele dag weer goed.
Stel je voor: Muntz spuugt naar een lama, en krijgt een woedende menigte hondenneukers over zich heen…

"…dat een lama werd bespuwd , leidde tot woedende reacties van de ‘dierenactivisten’"

http://www.volkskrant.nl/media/1133676062951.html

op 09 01 2006 at 18:40 schreef Peter Breedveld:

Cor, ken je het programma ‘Lekker dansen’ van Villa Achterwerk? Soms zie je daar een oudere mevrouw en meneer in hun nakie dansen. Dat krijgen kinderen van alle gezindten, streng-christelijk, islamitisch of vrijzinnig naturistisch, ongevraagd voor hun kiezen.

Lache!

Heeft Muntz een lama bespuugd? Geweldig!

Ik heb een enorme hekel aan dierenliefhebbers.

op 09 01 2006 at 19:14 schreef Rinus Duikersloot:

13 januari is Anja Meulenbelt weer terug van vakantie maar je kan nu alvast bedenken wat ze zal schrijven als weerwoord op het stuk van Hans Jansen: hij is een man, hij is wit en hij is bevriend met Ayaan Hirsi Ali.

op 09 01 2006 at 19:33 schreef CS:

Lekker dansen is al net zo leuk als vroeger Rembo & Rembo. Een soort Rotterdamse humor wellicht, die ook zit in al die animatieseries die hier geproduceerd worden.

Wie precies spuugde is niet helemaal duidelijk, maar het wordt op Muntz’ conto geschreven; ik ga toch maar eens kijken of ik die aflevering van de Milieuridders terug kan vinden op ‘uitzendinggemist.nl’.

Ach, dieren, ik wil ze niet stigmatiseren, je hebt oke-dieren en kut-dieren, dus ik spreek altijd over "sommige dieren, de meerderheid doet het enorm goed".
Ze zeggen dat zwemmen met dolfijnen heel fijn moet zijn. Nu zag ik dat ze in het Zuiderzwembad hier ter plaatse, speciale dagen hebben voor de activiteit "Baasjes zwemmen met honden". Ik moet zeggen dat me dat ook trekt.

op 09 01 2006 at 21:32 schreef Duns:

Peter Breedveld schrijft: "Rouvoet wierp tegen dat wetgevers altijd vrijheden beperken, bijvoorbeeld de vrijheid van mensen die in kinderporno doen. Dit soort vuile retorische truukjes vind ik typerend voor christenen."

Waarom zou dit een retorisch truukje zijn?

op 09 01 2006 at 21:41 schreef Peter Breedveld:

Dat heb ik toch uitgelegd? Omdat het doel natuurlijk niet het beperken van de vrijheid van kinderpornoboeren is, maar het beschermen van de slachtoffers van die kinderpornoboeren.

Het verbieden van het homohuwelijk is UITSLUITEND een beperking van andermans vrijheid.

op 09 01 2006 at 21:48 schreef Duns:

Wat wel een vuile retorische truc is, is de uitspraak van D’66-er Van der Laan.

Ze stelt de hele dag bezig te zijn met het strijden voor de vrijheid…

(of woorden van dergelijke strekking)

Eigenlijk is het de onzin die Lousewies hier uitkraamt erg comisch, ware het niet dat het om een serieus onderwerp gaat: vrijheid.

Ik vermoed dat Lousewies niet eens weet wat vrijheid is…

In Nederland kan ze het in ieder geval niet hebben leren kennen, aangezien het daar ten ene male onbekend is.

Het beleid van D’66 is op vele manieren te verdedigen. Je kunt zeggen dat het barmhartig is, of sociaal-voelend, of seculier, of wat dies meer zij.

Allemaal prachtig … voor wie daar in gelooft.

Maar D’66 is een vijand van de vrijheid.

op 09 01 2006 at 21:51 schreef Duns:

Ik begrijp dat Peter het niet met Rouvoet eens is(kinderporno-boeren, homohuwelijk). Soit.

Maar waarom zou Rouvoet een RETORISCHE TRUC hebben toegepast?

En welke truc dan?

op 09 01 2006 at 21:58 schreef Peter Breedveld:

Ten eerste vergelijkt Rouvoet zoiets als het homohuwelijk met kinderporno. Hij zegt niet dat het hetzelfde is, maar hij betrekt het homohuwelijk in de sfeer van kinderporno. Dat is al heel fout. Zoiets heeft de vorige paus ook al eens gedaan, door het homohuwelijk op te nemen in een rijtje goddeloze zaken waarvan ook de Holocaust deel uitmaakte.

Niet fris.

Ten tweede goochelt hij met het begrip vrijheidsbeperking, terwijl een verbod op kinderporno een geval is van bescherming. De vrijheid van kinderen wordt hiermee verdedigd.

Wiens vrijheid wordt er verdedigd met een verbod op het homohuwelijk.

Dat verhaal over dat Lousewies van der Laan niet zou strijden voor de vrijheid, omdat in Nederland geen vrijheid IS, kan ik niet serieus nemen.

op 09 01 2006 at 22:16 schreef Duns:

Ieder kind heeft een recht op een jeugd zonder sex/misbruik voor porno.

Maar om hier het woord ‘vrijheid’ voor te gebruiken, miskent wat vrijheid is.

Vrijheid is (bij mij) het recht om naar eigen goeddunken te handelen.

Niets meer en niets minder.

Een verbod op kinderporno is een beperking van de vrijheid van de porno-boer.

Kinderporno is (ten overvloede) een inbreuk op rechten van het kind, maar niet op de vrijheid van het kind.

op 09 01 2006 at 22:20 schreef Michiel Mans:

Dat is wel een heldere analyse Peter. Het verbieden van het homohuwelijk beperkt inderdaad uitsluitend en alleen homo’s.

op 09 01 2006 at 22:23 schreef Duns:

Een inbreuk op vrijheid door D’66 is bijvoorbeeld de verplichte medische verzekering.

Een nederlander kan anno 2006 niet meer naar eigen goeddunken handelen, op het gebied van medische kosten.

De vrijheid om zelfverzekerd te zijn, is de Nederlander door D’66 ontnomen.

Wellicht heeft D’66 hiervoor relevante argumenten (sociale rechtvaardigheid, betaalbaarheid van de gezondheidszorg).

Maar 1 ding is zeker: D’66 is ook hier weer een vijand van de vrijheid.

Als Nederlanders wisten welke vrijheid hen hier ontnomen werd, dan zou de revolutie nu zijn losgebarsten.

Maar Nederlanders kunnen zich een leven zonder hun verzekeringen niet eens voorstellen. Zoals ook een konijn op een gegeven moment zijn hok niet meer uit durft.

Verplicht verzekerd zijn betekent verplicht meedraaien in een circus van fraude, reclame, administratieve overhead en winstneming van verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeringen … dat is pas handel in angst.

Het alternatief is zelfverzekerd te zijn, zoals miljoenen Amerikanen dat inmiddels zijn … tot grote tevredenheid.

op 09 01 2006 at 22:35 schreef Duns:

Ook de relevantie van ‘vrijheid’ in de questie van het homohuwelijk ontgaat mij.

Een huwelijk was altijd een verbintenis tussen man en vrouw.

Volgens deze definitie is een ‘homohuwelijk’ een contradctio in terminis.

D’66 wil het begrip ‘huwelijk’ herdefinieren. Rouvoet wil dat niet.

Dat heeft te maken met de emancipatie van homo’s. Ongetwijfeld een groot goed. Applaus.

Maar met vrijheid heeft dit alles niets te maken.

op 09 01 2006 at 23:03 schreef Peter Breedveld:

Wacht even. Homo’s wilen trouwen. ChristenUnie en Duns zeggen: ‘Mag niet, huwelijk is alleen voor man en vrouw.’

En dan heeft dat toch niets te maken met het beperken van andermans vrijheid.

Is de nieuwe zieketkostenverzekeringswet een plan van D66? Dat wist ik niet! En ik wist ook niet dat je tot voor kort de vrijheid had om onverzekerd te zijn tegen ziektekosten.

Jouw visie op wetgeving is op z’n zachtst gezegd curieus. Wij worden door de wet dus niet beschermd tegen moordenaars, uitbuiters, verkrachters, stalkers en ander gespuis. Nee, het gaat uitsluitend om een ziekelijke neiging van de wetgever dat gespuis zijn vrijheid te ontnemen. Kan hen de slachtoffers iets schelen!

op 10 01 2006 at 08:35 schreef BigPete:

Zucht. Je mag misschien een aardige journalist zijn Peter, van wetgeving heb je overduidelijk geen kaas gegeten.

Het huwelijk was volgens de wetgever tot 2001 (uit mijn hoofd)uitsluitend een verbinding tussen één man en één vrouw. Daar mag je alles over denken en vinden, met wel of geen vrijheid heeft dat niets van doen. De wetgever heeft gemeend dit artikel aan te passen:

Artikel 30 BW1, Boek 1, Titel 5
1. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.

2. De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen.

Dat Rouvoet hier niet gelukkig mee is, is zijn goed recht. Hij verbiedt niemand iets, dat ligt (gelukkig) niet in zijn macht. Een vriend van mij is mormoon.(als baby naar de VS geëmigreerd, als volwassene weer naar Nederland gekomen) Hij zou best met meerdere vrouwen willen trouwen, maar de wetgever staat dit niet toe. Hetzelfde geldt voor vele moslims. Toch zie ik niemand op de barricaden gaan voor hun “rechten”….

op 10 01 2006 at 09:57 schreef Peter Breedveld:

*Diepe, diepe zucht* het gaat hier niet om de wet, het gaat hier om het ontzeggen van de mogelijkheid voor homo’s om met elkaar te huwen, op welke manier dan ook. Dat is hoe dan ook een beperking van de vrijheid van die homo’s.

Het is een ieders goed recht om ongelukkig te zijn. Dat Rouvoet de macht niet heeft een homohuwelijk te verbieden, doet niets af aan het feit dat hij dat homohuwelijk zou verbieden als hij die macht wel had. Evenals het openen van winkels op zondag, abortus, euthanasie, smadelijke godslastering en ga zo maar door. Daar gaat het hier om.

Dat zijn allemaal door God en de bijbel ingegeven vrijheidsbeperkingen. Alleen met de Rouvoets weerstand tegen abortus kan ik een heel eind meegaan, maar het grote verschil tussen mij en Rouvoet is dat ik uitga van de positie van het ongeboren kind. Rouvoet is tegen omdat het niet mag van God.

op 10 01 2006 at 10:07 schreef BigPete:

Nog diepere zucht…

Hoe zit het dan met de beperking van de vrijheid van mormonen (of moslims)? Mag dat wel, of is het alleen maar erg wanneer het om homo’s gaat?

Mijn punt is dat vrijwel elke wet wel de vrijheid van een persoon of groep aantast. Dat is nu eenmaal zo, we wonen niet in Utopia.

op 10 01 2006 at 10:17 schreef Peter Breedveld:

Maar we leven ook niet in de Soviet Unie of Iran. Van mij mogen moslims en mormonen trouwen met zoveel vrouwen en mannen als ze willen. Ik ben niet zo van de staatsbemoeienis, was je dat nog niet opgevallen?

We zijn het er in elk geval over eens dat het om vrijheidsbeperking gaat. De vrijheidsbeperking van een kinderpornoboer is oké, want je beschermt er zijn slachtoffers mee. De vrijheidsbeperking van trouwlustige homo’s is niet oké, want je legt er anderen jouw bekrompen moraal mee op.

op 10 01 2006 at 10:37 schreef jessie mans:

Zeer juist opgemerkt Bigpete: we wonen niet in Utopia.
Zoals we nu in elkaar zitten kunnen we maar een beperkte vrijheid aan, zeker als het om religie gaat.

Lekkere vergelijkingen hebben jullie trouwens, kinderpornoboeren versus homoseksuelen.
Lantarenpalen en peren.

op 10 01 2006 at 10:42 schreef jessie:

Nou moe?, ik ben even "in gesprek" gegaan met Peter, de virtuele held van onderstaande link.
Hij wil niet met me in gesprek.
Ik ben respectloos.
En dat terwijl ik alleen maar klikte op voorgeprogrameerde antwoorden. Die heel keurig waren,echt!

op 10 01 2006 at 10:45 schreef Peter Breedveld:

"Lekkere vergelijkingen hebben jullie trouwens, kinderpornoboeren versus homoseksuelen."

Rouvoet is begonnen!

op 10 01 2006 at 13:18 schreef jessie:

Nou, vooruit dan. Deze keer.

Op nekklachten zijn een paar leuke items overigens.

Ridder Rouvoet en Het journaal bijvoorbeeld.

op 10 01 2006 at 17:55 schreef CS:

We zijn het al eeuwen gewens, die beledigende vergelijingen door conservatieve chritenneukers.
Rouvoet, maar ook de groep Wilders, zijn zelfs respectlozer dan de winnaar van de Mohammed B Award van afgelopen jaar, Piet Hein Donner.
Wilders wil, nu onder geestelijke leiding van Bart Jan Spruyt, de vrijheden van homo’s (trouwen, kinderen opvoeden en wie weet wat nog meer) inperken; ook strijden deze griffo en deze paapse gezamenlijk fel voor het behoud van religieus onderwijs op kosten van de staat: gereformeerde, katholieke en islamitische onderwijsinstellingen, daar moeten we allemaal aan mee betalen.

op 10 01 2006 at 18:46 schreef CS:

Overigens is de bi-beweging al jaren aan het lobbyen voor openstelling van het huwelijk voor meer dan twee mensen. De belangrijkste reden dat zij niet met moslimlobbyisten samen hiervoor strijden, is dat de moslims alleen openstelling willen van het huwelijk voor polygamie (meervrouwerij) en niet voor polyandrie (meermannerij) en de moslims homofilie in het huwelijk met terugwerkende kracht willen verbieden.

http://www.lnbi.nl/

op 10 01 2006 at 19:09 schreef Michiel Mans:

Beste CS,

Waarom niet? Als drie mensen, ongeacht geslacht, denken er met zijn drieen iets moois van te kunnen maken. Wie zijn wij dan om ze dat te verbieden? Mits het op basis van ‘conscent’ is. En natuurlijk de ‘regel’ alleen kerels een hoop vrouwen is naar mijn idee behoorlijk van de pot gerukt.

op 10 01 2006 at 21:12 schreef herman van der helm:

Michiel Mans schreef:

"Waarom niet? Als drie mensen, ongeacht geslacht, denken er met zijn drieen iets moois van te kunnen maken."

Wat denk je van dit bericht in het AD?

GENK – Tweelingzusjes uit Genk (België) hebben 19 dagen na elkaar ieder een baby gekregen van dezelfde vader.

Marleen Vandeput is de vaste vriendin van de postsorteerder Max Pieri. Toen haar vrijgezelle zus Mieke een kinderwens bleek te hebben, stelde Marleen haar eigen vriend voor als spermadonor. De drie wonen met de kinderen van Marleen – Axel (5) en baby Sevrine – en het zoontje van Mieke – Arno – onder één dak.

groet herman

op 10 01 2006 at 22:07 schreef Duns:

Nou Peter Breedveld,

Gewoonlijk ben je zorgvuldig in je reacties. In deze discussie leg je me allerlei zaken in de mond die ik niet gezegd heb. En ook niet gesuggereerd heb. Over het homohuwelijk schreef ik zelfs: "Ongetwijfeld een groot goed. Applaus."

Het is mij een raadsel hoe je kunt concluderen dat ik tegen het homohuwelijk zou zijn.

(In werkelijkheid weet ik zelf niet goed wat mijn standpunt in deze zou moeten zijn.)

op 10 01 2006 at 22:10 schreef Peter Breedveld:

Nou Duns, je schreef óók:

"de relevantie van ‘vrijheid’ in de questie van het homohuwelijk ontgaat mij.
Een huwelijk was altijd een verbintenis tussen man en vrouw.
Volgens deze definitie is een ‘homohuwelijk’ een contradctio in terminis."

Maar als jij mensen het recht niet wilt ontzeggen met elkaar te trouwen: bravo! En mijn excuses voor het trekken van de verkeerde conclusie.

op 10 01 2006 at 22:30 schreef Cor Spaans:

Ik ken wel wat mensen die gedrieen een huishouding en partnerschapsrelatie hebben gehad. Het kan lang goed gaan, maar persoonlijk houd ik het voorlopig bij monogame trouw aan mijn man.

De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor meer dan twee personen (m/v) lijkt mij een uitstekend plan, maar laat eerst maar eens de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gelijkgeslachtigen (het ‘homohuwelijk’) doorgang vinden in geheel de EU. Om te beginnen. Het lijkt mij evident een verruiming van vrijheid, een vooruitgang.

op 10 01 2006 at 22:38 schreef Duns:

Excuses aanvaard. Belangrijker lijkt mij de questie van de ziektekostenverzekering.

Natuurlijk kon je tot nu toe zelfverzekerd zijn. Je nam eenvoudig weg geen medische verzekering. Je kon er dan voor kiezen om het bedrag dat je vroeger aan premie betaalde, in bijvoorbeeld een AEX-index fonds te stoppen.

Uit dat fonds kun je vervolgens weer je ziektekosten betalen. Dit legt natuurlijk geen windeieren: je bespaart immers de kosten van fraude, administratieve overhead, reclame en winstneming.

Bovendien verdwijnt het wachtlijsten probleem als sneeuw voor de zon. Je kunt je immers overal ter wereld laten opereren voor wat je wilt…

Het is toch droevig dat men zich zelfs niet bewust was van de mogelijkheid om zelfverzekerd te zijn. Dat illustreert maar weer eens dat vrijheid in NL eenvoudig onbekend is.

Nog droeviger is dat D’66 deel uit maakt van een kabinet dat zelfverzekerd zijn verboden heeft. Een verplichte medische verzekering voor iedereen.

Wie introduceerde ook weer het Ziekenfonds in NL, het begin van de collectivisering van de ziektekosten? Jawel, dat was de Oostenrijkse schilder: Adolf Hitler.

Best logisch, want voor een socialist is er geen alternatief. Iedereen verplicht meedoen met de collectivisatie van de ziektekosten.

Maar Hitler introduceerde het ziekenfonds voor de sociaal-zwakkeren, met wie hij oprecht begaan was. Hij zorgde ook voor ontslag-bescherming, en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid …

Een verplichte ziektekosten-verzekering was voor Hitler een natte droom, maar ook niet meer dan dat: helaas onhaalbaar.

Maar D’66 verwezenlijkt nu de natte droom van Hitler…

Dus Lousewies moet echt haar mond dicht houden over VRIJHEID. Daar heeft ze geen kaas van gegeten, en ook geen enkele affiniteit mee.

op 10 01 2006 at 22:44 schreef Bitterzoet:

Moet je toch flinke winsten behalen, Duns met je AEX fondsje. Want als je het eens écht flink te pakken hebt, dan red je het niet met een paar duizenden Eurootjes hoor. Echt niet.

Ik vind verplicht verzekerd zijn nog niet zo gek. Ik kan me zo voorstellen dat iemand die niet verzekerd is, niet voor ieder wissewasje naar een huisarts zal stappen en-of nodige danwel preventieve onderzoeken zal laten verrichte. Want dan kost het ineens geld. Reken maar uit wat dat op langere termijn voor gevolgen kan hebben.

op 10 01 2006 at 22:52 schreef Peter Breedveld:

Was je bang dat je je punt zonder Adolf Hitler niet overtuigend genoeg zou maken, Duns?

op 10 01 2006 at 22:53 schreef Bitterzoet:

En ter verhoging van de eerdere feestvreugde alsmede in het kader van ziektekosten

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/010985.html#commentserichtje

(geen idee of dit een aanklikbare link wordt zo)

op 10 01 2006 at 22:59 schreef Peter Breedveld:

Ja, al gesignaleerd. Volg je ‘Hondenneukers’ niet meer? Moet je eens gaan kijken.

Ik heb al weer een paar hondencolumns in de pen.

op 10 01 2006 at 22:59 schreef Michiel mans:

Beste Herman, je schreef,

-Wat denk je van dit bericht in het AD?-

Ik nam het voor kennisgeving aan.

Over de ziektekostenverzekering:

Die medicijnknaak of een eigen bijdrage voor huisartsbezoek, leek me geen belazerde manier om mensen niet voor een snotneus naar de dokter of apotheek te laten rennen.

op 10 01 2006 at 23:03 schreef Duns:

Ha, ha, nee ik dacht inderdaad dat het met Adolfje een stuk krachtiger zou worden.

Wat Bitterzoet schrijft klinkt redelijk, maar is niet juist.

De verzekeringsmaatschappijen leggen er geen geld bij. Ze halen enkel veel geld weg bij jouw premie. Vervolgens gebruiken ze het restant om jouw ziektekosten te betalen.

Dus die ziektekosten kunnen prima vanuit dat AEX-fondsje betaald worden. Als je dat risico te groot vindt, kun je het spreiden over je familie. Het mooie is dat binnen je familie meerdere generaties aanwezig zijn, zodat je vanzelf een prima risico-spreiding hebt.

Veel families in de USA hebben zo’n familie-fonds.

Feitelijk houdt Bitterzoet een pliedooi voor verzekerd zijn. Soit. Maar dit D-66 cabinet gaat een stap verder: VERPLICHT verzekeren.

Daar kan geen enkele rechtvaardiging voor bestaan, althans niet vanuit een liberale filosofie.

op 10 01 2006 at 23:04 schreef Zoutzuur:

Nee, ik volg gearchiveerde topics eigenlijk nooit want je kunt nooit zien of er wel/niet nieuwe reacties zijn.

Maar zojuist een vluchtige blik geworpen.
Dank je

Was zeer verhelderend.

op 10 01 2006 at 23:15 schreef CS:

Ook ik zat met de vraag: ‘Bij dat AEX-fonds zijn toch altijd ook verliezers?’
Duns geeft zeker een interessant antwoord:
‘Dus die ziektekosten kunnen prima vanuit dat AEX-fondsje betaald worden. Als je dat risico te groot vindt, kun je het spreiden over je familie. Het mooie is dat binnen je familie meerdere generaties aanwezig zijn, zodat je vanzelf een prima risico-spreiding hebt.’
Maar het lijkt mij nog steeds niks, zo’n beperkte solidariteit, al spreekt de libertarische benadering mij wel aan. Weinig mensen hebben zo’n wat grotere en ook nog harmonieuze familie.

op 10 01 2006 at 23:17 schreef Bitterzoet:

Ik kan wel een rechtvaardiging bedenken.

Als jij op een gegeven moment gebruik moet maken van de voorzieningen binnen de gezondheidszorg, dan wil diezelfde gezondheidszorg ervan verzekerd zijn dat hun kosten voor jouw behandeling worden vergoed.

Wat wil je dan, Duns? Als jij door domme vette pech NIET genoeg centjes hebt om behandeld te worden voor die hele ernstige ziekte die je zomaar ineens blijkt te hebben vinden jij en je familie het dan wel prima als het ziekenhuis je naar huis stuurt om te sterven?

op 10 01 2006 at 23:34 schreef Duns:

"beperkte solidariteit" CS raakt de spijker op zijn kop.

Een (verplichte) ziektekostenverzekering heeft NIETS met ziektekosten te maken.

Het is enkel een instrument om inkomen te herverdelen.

Het is ook een SLECHT instrument om inkomen te hervrdelen. Beter (d.w.z. efficienter) is om inkomen via belastingen te herverdelen. En iedereen gewoon vrij te laten of en waar hij/zij zich tegen medische kosten verzekerd.

op 10 01 2006 at 23:38 schreef CS:

In het libertarisch denken ben je dan overgeleverd aan de "Goede Doelen", die geld krijgen van mensen die er zin in hebben om (een deel van) hun vermogen aan die "Goede Doelen" te schenken. Je kunt natuurlijk ook gaan werken in de geprivatiseerde pre-palliatieve zorgsector, en daar een erfenisje of wat inpikken. Zit die familie ondertussen zonder ziektekostengeld, dat dan weer wel.

op 11 01 2006 at 08:44 schreef Facel Vega:

Helaas voor Duns trekken ziektes zich niks aan van verzekeringen of AEX-fondsen; zelfs hij zou zomaar TBC of vogelgriep kunnen krijgen van een arme onverzekerde sloeber! Het is dus in ieders belang dat ook arme mensen toegang hebben tot gezondheidszorg. Dat heeft niks met solidariteit te maken maar alles met welbegrepen eigenbelang… Zo zag men eind negentiende eeuw in dat riolering en schoon drinkwater de gezondheid van de gehele bevolking ten goede komt en dus niet alleen voor de rijken beschikbaar zouden moeten zijn.

op 11 01 2006 at 10:45 schreef Duns:

Daar heeft Facel Vega een punt.

Maar riolering en drinkwater zijn (althans in de stad) niet op eigen gelegenheid aan te leggen.

Collectieve voorzieningen zijn daar dus onvermijdelijk.

In het algemeen is men echter onvoldoende bewust van de nadelen van collectivisatie. Die zijn volop: fraude, vervreemding, overhead.

Bij de ziektekostenverzekering is collectivisatie beslist niet onvermijdelijk. Het is zelfs beter te regelen zonder die collectieve dwang.

Het nieuwe zorgstelssel is dus een stap in precies de verkeerde richting. De gevolgen zullen niet uitblijven.

In de redenatie van Vega zit ook enig paternalisme opgesloten. Wij weten wat goed is voor de domme mensen, en daarom zorgen wij voor medische verzekering.

Dat paternalisme is een self-fulfilling prophecy. Al je alles voor mensen verzorgd, worden ze inderdaad te dom en te lui om voor zichzelf te zorgen.

Die verzorging is een heilloze weg. Het lijkt nu of je een en ander goed geregeld hebt, maar het vloerkleed wordt steeds onder je uitgetrokken.

Toen de sociale voorzieningen ge-introduceeerd werden, was er nauwelijk misbruik. Nu zijn er generaties die leven van dit misbruik. Er zijn zelfs hele volksstammen voor naar Nederland gekomen…

Zo’n gedwongen volksverzekering is dus een korte termijn oplossing… die op de lange termijn desastreuze gevolgen zal hebben.

op 11 01 2006 at 10:54 schreef Peter Breedveld:

Ik beschouw mezelf ook als libertariër, maar toch zie ik het nut en zelfs de noodzaak wel in van verplichte verzekering.

In de VS is Clinton er niet in geslaagd een collectieve, verplichte verzekering te introduceren. Daar lopen veel mensen onverzekerd rond omdat de verzekeringspremie simpelweg niet op te brengen is. De ellende is niet te overzien wanneer deze mensen iets overkomt. Ook de gemeenschap draait hiervoor op, tenzij je zegt: ‘ Eigen schuld dikke bult, had je je maar moeten verzekeren. Zoek het nu ook maar uit.’

op 11 01 2006 at 11:10 schreef Facel Vega:

Niks mis met paternalisme; als iemand explosieven in z’n schuurtje verzamelt (zoals die scheikundeleraar vorig jaar in Buitenveldert) dan grijpt de staat toch ook in? Als iemand open TBC heeft en zich niet laat behandelen dan dient er ook ingegrepen te worden. In de VS worden mensen dan zelfs opgesloten en gedwongen hun therapie af te maken maar daar is TBC dan ook een veel groter probleem dan hier.
Nog beter is om het niet zover te laten komen. Ik word zelf bijvoorbeeld liever niet geholpen door een met TBC besmette cassiere, schoonmaker of ober. En helaas zie je dat niet met het blote oog. Dus daar heb ik die paar euro’s voor de basisverzekering graag voor over, blijft er nog genoeg over om te beleggen.
Verder is het vooral zaak om een epidemie te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen resistente ziektes ontstaan want dan helpen die medicijnen ook niet meer bij intelligente en rijke burgers. Vandaar dat preventie en een collectieve basisgezondheidszorg ook in het belang van rijke burgers zijn. Die kunnen hun vermogen dan fijn aan andere zaken besteden.
En tegen domheid is geen kruid gewassen.

op 11 01 2006 at 11:22 schreef Duns:

Leg mij (excuseer mijn domheid waar geen kruid tegen gewaasen is) nog even uit hoe het VERPLICHTE karakter van deze medische verzekering helpt tegen epidemie-en.

Neem daarbij ook even mee dat in het nieuwe zorgstelsel juist de drempel naar de huisarts is verhoogd, aangezien dat bezoek nu minder wordt vergoed an voorheen. (Het zogenaamd "remgeld")

Domme mensen, zoals ik, zouden dan juist denken dat de kans op epidemie-en groter wordt.

Mar ja, daarom ben ik natuurlijk dom. Gelukkig gaat Facel Vega het me allemaal haarfijn uitleggen.

op 11 01 2006 at 11:50 schreef Facel Vega:

Heb ik beweerd dat Duns dom is? Volgens mij niet maar mocht die indruk ontstaan zijn dan bij deze mijn oprechte excuses.
En inderdaad, die basisverzekering is niet perfect. Als het aan mij ligt zou je de gang naar de huisarts juist niet moeten belemmeren, liever een keertje onnodig naar de dokter met een hoestje dan een gevalletje TBC te lang rond laten lopen.
Het principe dat je basisgezondheidszorg collectief verzekert is volgens mij in ieders belang; domme en arme mensen zowel als rijke en intelligente mensen (zoals Duns). En laten we vooral de domme en rijke alsmede de intelligente en arme medemens niet vergeten. Ik draag graag bij aan het welzijn van alle soorten medemens, niet alleen vanwege het warme gevoel maar vooral uit welbegrepen eigenbelang.

En ik blijf erbij: tegen domheid is geen kruid gewassen…

op 11 01 2006 at 11:53 schreef Peter Breedveld:

Met dat laatste ben ik het volstrekt oneens. Ik ben er van OVERTUIGD dat domheid een zelfverkozen geestesgesteldheid is.

op 11 01 2006 at 11:59 schreef Facel Vega:

Tegen die opvatting is (toevallig?) ook geen kruid gewassen.
Overtuigd? Door wie ben je daarvan dan overtuigd? Met welke argumenten?
Je GELOOFT dat domheid een zelfverkozen geestesgesteldheid is. Da’s iets heel anders…

op 11 01 2006 at 12:02 schreef Peter Breedveld:

Goed dan, op basis van jarenlang empirisch veldonderzoek (gewoon, door onder mensen te verkeren) GELOOF ik heel erg dat domheid een zelfverkozen geestesgesteldheid is.

Dom zijn hoeft niet! Stop er NU nog mee!

op 11 01 2006 at 12:12 schreef Facel Vega:

Gek genoeg ben ik het daar dan weer wel mee eens.

op 11 01 2006 at 12:20 schreef Bitterzoet:

Kan iemand deze domme dame bijpraten over het niet (geheel) vergoeden van de huisarts?

Ik weet niet beter dat een bezoek aan de huisarts wel degelijk 100% vergoed wordt vanuit de basisverzekering?

op 11 01 2006 at 14:25 schreef Duns:

Ik dacht dat er een eigen bijdarge van Euro 5 per bezoek aan de huisarts is.

Maar bij nader onderzoek kan ik daar niets van vinden.

Tsja, dom van me.

op 11 01 2006 at 14:58 schreef Bitterzoet:

Tsja, mooi toch?

Iedereen dus verplicht verzekerd en zonder andere zorgen dan je gezondheid naar de huisarts.

op 11 01 2006 at 15:35 schreef Duns:

Prima facie … heel mooi.

Dat is ook het verradelijke van de verzorgingsstaat … het klinkt allemaal zo mooi.

op 11 01 2006 at 16:14 schreef Facel Vega:

Het klinkt prachtig allemaal maar je mist inderdaad wel die gezellige discussies in familiekring over oom Piet’s prostaatoperatie en tante Marga’s aambeien… En of je wel of niet geld krijgt voor je nieuwe hartklep of stoma… In die nare verzorgingsstaat hier gaat dat allemaal anoniem via de verzekeraar, ongezellig hoor… Nee, dan Amerika:

"Dus die ziektekosten kunnen prima vanuit dat AEX-fondsje betaald worden. Als je dat risico te groot vindt, kun je het spreiden over je familie. Het mooie is dat binnen je familie meerdere generaties aanwezig zijn, zodat je vanzelf een prima risico-spreiding hebt.

Veel families in de USA hebben zo’n familie-fonds."

op 11 01 2006 at 16:19 schreef Bitterzoet:

Ik regel mijn ziektekosten zelf wel. En liever op een zakelijke manier dan saampjes met mijn familie, waar overigens erfelijke ziektes welig tieren. Dolle boel zou dat toch worden.

Leuk trouwens, Facel Vega. U bevindt zich in goed gezelschap. Er rijdt hier ook een Lagonda rond.

op 11 01 2006 at 16:27 schreef Facel Vega:

Dat kan geen toeval zijn! En aangezien je met zo’n Facel Vega zomaar tegen een boom aan kunt rijden heb ik zelf ook liever een goede verzekering…

op 11 01 2006 at 16:36 schreef Bitterzoet:

Hehehehe, heel verstandig!

Maar verzekerd of niet; nog beter om helemaal niet tegen een boom te knallen.

op 11 01 2006 at 17:36 schreef Rinus Duikersloot:

Dat niemand hier pleit voor het schrappen van het huwelijk uit het burgerlijk wetboek. Waarom moet de staat zich hiermee bemoeien? Laat mensen hun relatie maar bij de advocaat vastleggen en zelf bepalen met wie en hoeveel mensen ze een juridische relatie willen.

@ CS
"Wilders wil, nu onder geestelijke leiding van Bart Jan Spruyt, de vrijheden van homo’s (trouwen, kinderen opvoeden en wie weet wat nog meer) inperken"

Waar heb je dit gelezen?

Interessante discussie over de collectieve ziektekostenverzekeringen. Weet iemand of er in de Verenigde Staten relatief meer mensen overlijden doordat ze niet verzekerd waren?

op 12 01 2006 at 11:14 schreef Frans Groenendijk:

Precies Rinus.
Dat verhaal dat wel of niet homohuwelijk te maken zou hebben met beperken van vrijheden: lariekoek.
Met rechten heeft dat te maken.
Welke vrijheid wordt nu beperkt wanneer je als personen van gelijk geslacht of als groepje van meer dan 2 mensen niet kunt trouwen?
Allerlei zaken die met trouwen automatisch geregeld zijn kunnen ook in samenlevingscontracten worden vastgelegd.
Er is natuurlijk een groot verschil: kinderen.
Ik heb wel eens voorgesteld om het wettelijk huwelijk alleen toe te staan voor mensen die samen kinderen willen hebben en ook daarover dan in de huwelijksovereenkomst het een en ander vast te leggen.
Op wat voor manier volwassen mensen hun samenleven vorm geven moeten ze toch zo veel mogelijk zelf uitmaken. Waarom overheidsbemoeienis daarmee? Ik vind het een uitstekende zaak dat de overheid zich druk maakt om de bescherming van de allerzwaksten. Kinderen, hoogbejaarden, zwakbegaafden, gestoorden.
In het kader van discussie over islam en anverwanten komt nogal eens de kwestie van politiek-correctheid naar voren. Voor wat betreft het homohuwelijk geldt dat volgens mij nog veel sterker.

op 12 01 2006 at 11:22 schreef Peter Breedveld:

"Welke vrijheid wordt nu beperkt wanneer je als personen van gelijk geslacht of als groepje van meer dan 2 mensen niet kunt trouwen?"

Deze vraag verbijstert me. De vrijheid om als homo of polygamist te trouwen, díe wordt beperkt.

Ik heb nu geen zin om uit te meten met hoeveel meer rompslomp je wordt opgezadeld als je niet getrouwd bent maar samenwoont (vooral als je kinderen hebt). Dat doet er ook niet toe.

Jij gaat voor een ander niet uitmaken of een huwelijk wenselijk is of niet omdat je toch ook samenlevingscontracten hebt en zo. Dat is betuttelend.

Als hetero’s mogen trouwen, dan ook homo’s. Zo niet, dan bedrijf je Apartheid.

op 12 01 2006 at 12:38 schreef jessie:

En zo is het maar net!

Daarbij, zo’n feestje waar 1 ieder zich in zijn/haar beste kloffie hijst is op z’n tijd heel leuk.

Ha! er wordt niet genoeg getrouwd.
Ik wil een feestje.

op 12 01 2006 at 13:12 schreef CS:

In het Reformatorisch Dagblad zet Bart Jan Spruyt (na Geert de belangrijkste man van de Groep Wilders) zich af tegen het al te vrijzinnige christendom dat Piet Hein Donner belijdt. Hij wil met de Groep Wilders duidelijk een meer christelijke en ten aanzien van homoseksualiteit meer restrictieve kant op:
‘[…] Ik bespeur in de kolommen van het Reformatorisch Dagblad regelmatig sympathie voor de ’gereformeerde’ Donner. Deze minister noemde het een „doodzonde” dat homoparen in Nederland nog altijd geen kinderen kunnen adopteren. Groep Wilders vindt het een „doodzonde” als kinderen in Nederland niet gewoon met een vader en moeder opgroeien.
Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan, maar laat ik tot de kern komen[…]’
Wanneer gereformeerde politici zich op een dergelijke wijze over mij en mijn omgeving uitlaten, weet ik waar ik aan toe ben.

http://www.refdag.nl/artikel/1244860/Wim%2C+wat+maak+je+me+nou%3F.html

op 12 01 2006 at 15:04 schreef Frans Groenendijk:

"Als hetero’s mogen trouwen, dan ook homo’s."
Als je gewoon niet verder wilt kijken dan je verontwaardiging kun je ook stellen "Als vrouwen met zwangerschapsverlof mogen, dan mannen ook".
Zie je nu echt het verschil niet tussen vrijheden en rechten?
Met dat politiek correcte bedoel ik dat mensen gaan doen alsof er geen enkel verschil is tussen homo’s en hetero’s. Zoals uit de linkse hoek nogal eens gesuggereerd wordt (werd?) dat alle mensen gelijk zijn. Gelijkwaardig ja, maar niet gelijk.
Als homo wordt je zeer, zeer ernstig beperkt in je vrijheid in bepaalde landen. Zelfs in sommige staten van de VS zijn homosexuele handelingen verboden als ik me niet vergis. In Iran kun je er voor opgehangen worden. Maar dan gaat het om je gedrag. In je gedrag kun je beperkt worden. In Nederland en in de meeste westerse landen, of laten we zeggen in de seculiere culturen is de vrijheid in sexueel gedrag vrijwel onbeperkt. Een heel andere kwestie is hoe een en ander geregeld is met rechten. Ik ben volkomen vrij om in een burka op een school of met een hanekam bij een advocatenkantoor te gaan solliciteren. Ik heb echter niet het recht op een uitkering als ik niet reeel pogingen doe om aan werk te komen.
Met uitzondering van kinderen en directe familie ben je ook vrij in je (sexuele) relaties.
Ik vind het niet erg hoor, dat homo’s "trouwen" maar ik snap niet dat weldenkende mensen net doen alsof voortplanting door homo’s en hetero’s hetzelfde werkt.
Heilige verontwaardiging werkt verblindend. Op dit terrein ook.
De discussie ove homohuwelijk en polygamie leidt er toe om nog eens te kijken naar wat dat trouwen nu eigenlijk inhoudt. Het had altijd een bepaalde betekenis, cultureel en juridisch. Dat komt op de helling. Niets mis mee. Maar dan moet je ook naar allebei nog eens kijken. Wat betekent een huwelijk nu eigenlijk. De suggestie dat beperking van huwelijken tot mensen van verschillende geslacht en volwassen leeftijd eigenlijk altijd alleen maar een vorm van discriminatie van homo’s was….
Ik zou hem niet willen onderschrijven.

op 12 01 2006 at 15:27 schreef Peter Breedveld:

Wat nou, ‘heilige verontwaardiging’. Ik stel gewoon sec dat het ontzeggen aan homo’s van de mogelijkheid om te trouwen een beperking is van de vrijheid van die homo’s.

Ik zie in jouw lange verhaal geen enkele weerlegging daarvan.

Ik zie ook geen overtuigend argument vóór deze vrijheidsinperking. Ik zie niet in waarom ik in dat verband zou moeten kijken naar de betekenis van het huwelijk. Dat maak ik namelijk zelf uit en dat mag iedereen van mij zelf uitmaken.

op 12 01 2006 at 18:42 schreef CS:

Frans doet alsof homofilie niks meer is dan seksuele handelingen. Alsof slechts hetero’s kinderen krijgen/verwekken. Alsof slechts hetero’s kinderen opvoeden. Alsof slechts heterostellen in levenslang partnerschap verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.
Verder hebben we het over het burgerlijk huwelijk, dat bij wet geregeld wordt. Als een kerk homo’s uitspuugt (dat doen ze bijna allemaal) is dat al pijnlijk genoeg (ik ken al te veel voorbeelden in mijn omgeving van mensen die dat overkwam). Als de huwelijkswetgever dat doet is dat beperking van mijn vrijheid om met mijn man te leven zoals jij wellicht met je vrouw in de echt verbonden bent. Het is al schandalig genoeg, dat nieuw in te zweren trouwambtenaren nog voordat zij worden aangesteld mogen aangeven dat zij niet iedereen zullen trouwen en een uitzondering voor poten en potten zullen maken. Mins inziens zou je die mensen moeten afwijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand; helaas gebeurt dat niet.
Kijk gerust eens op http://www.gaysite.nl/nieuws/index.htm om te zien wat ons zoal bezighoudt. Dat verkrampte ‘rechts’ en ‘incorrect’ willen zijn houd ik niet zo van.

op 12 01 2006 at 20:59 schreef Duns:

Mijns inziens bestaat er een hemelsbreed verschil tussen homo’s die trouwen en homo’s die een kind adopteren.

Bij adoptie moet het belang van het kind voorop staan.

Is het belang van het kind gediend met adoptie door homo’s? Ik weet het niet. Er bestaat misschien ook geen algemeen antwoord op.

Maar als ik diep in mijn hart kijk, ben ik blij dat ik bij een vader en een moeder ben opgegroeid.

op 12 01 2006 at 21:06 schreef Peter Breedveld:

Ik denk dat je blij bent dat je bij JOUW vader en moeder bent opgegroeid. Dat is iets anders.

Er zijn zoveel hetero’s die zomaar ouder kunnen worden terwijl het ze eigenlijk verboden zou moeten worden. Niemand PIEKERT er zelfs maar over het onbeperkt baren door hetero’s aan banden te leggen.

Waarom dan tegen het adopteren van kinderen door een homopaar zoveel tegenstand bestaat, kan ik niet goed begrijpen. Ik had liever Paul de Leeuw als vader dan die vent van Tokkie.

op 12 01 2006 at 21:11 schreef Duns:

Nou, ik wil best eens een boom opzetten over het aan banden leggen van het voortplanten van hetero’s.

Dat loopt inderdaad helemaal de spuigaten uit.

Maar ik moet er niet denken aan een haatzaaier als Paul de Leeuw als ‘vader’ te hebben; god verhoede.

op 12 01 2006 at 21:13 schreef Peter Breedveld:

Nou ja, noem een fatsoenlijke homo. Eh… wie kent er een fatsoenlijke homo?

op 12 01 2006 at 21:18 schreef Duns:

Pim Fortuyn.

op 13 01 2006 at 10:22 schreef jessie:

Aan welke criteria moet je voldoen om voor fatsoenlijk door te gaan ?

op 13 01 2006 at 12:07 schreef Frans Groenendijk:

@Cor Het was absoluut niet mijn bedoeling om jou, of wie dan ook te kwetsen maar "in levenslange partnerschap verantwoordelijkheid voor elkaar nemen", waarom is dat afhankelijk van de overheid? Of in mijn ogen nog vreemder: van een kerk?
Ik kan me goed voorstellen dat iemand (homo of hetero) een relatie met tamtam openbaar wil bezegelen. Dat heeft wel iets. Je zegt het tegen iedereen. Misschien zet je zelfs een advertentie.
Maar waarom daar de overheid bij gehaald moet worden? Het doet me een beetje denken aan de discussie over godslastering. Bij mevrouw M stelde een van haar acolieten dat het goed was dat god in de wet verankerd werd.
Bij de overheid klop je aan voor zakelijke dingen.
Ik ben zelf getrouwd toen mijn vrouw ruim 8 maanden zwanger was om "toch maar" mijn achternaam aan ons kind te geven en omdat trouwen goedkoper was dan een andere overeenkomst.
Tot voor vrij kort was het erfrecht ook veel gunstiger voor kinderen dan voor weduwen/ weduwnaars. De belangrijkste maatschappelijke, zakelijke functie van het huwelijk is in mijn ogen dat vastgelegd wordt dat wanneer een getrouwde vrouw een kind krijgt dat dan bij voorbaat is afgesproken dat haar partner de vader is.
Overigens woont naast me een lebisch stel, die allebei een dochter hebben. Lijken me beslist geen slechte ouders. Daarnaast woont nog een lesbisch stel. Die hebben een kind geadopteerd. Idem.

Tenslotte: ik heb me zojuist voorgenomen dat ik ga scheiden wanneer het huwelijk open wordt gezet voor meer dan 2 mensen. Ik zou dan daar ook anderen toe aansporen.
Ik denk dat ik begin met mijn echtgenote….

op 13 01 2006 at 12:14 schreef Frans Groenendijk:

Alle donders Cor. Volg ik je welgemeende advies op om eens (in jouw woorden) "te zien wat ons zoal bezighoudt" stuit ik gelijk hier op:
"12-01-06 Een Engelse gevangene, die een operatie onderging om verder als vrouw door het leven te gaan, heeft zich bedacht en wil weer een man zijn. De 54-jarige John Pilley, die opgesloten zit wegens verkrachting en poging tot moord, liet zich zeven jaar geleden tot vrouw ombouwen. Hij veranderde zijn naam in Jane Anne en verhuisde naar de vrouwengevangenis in Londen. Pilley zit al 19 jaar opgesloten en heeft naar eigen zeggen genoeg van het "onderonsje met slechte vrouwen". Zij wil een nieuwe geslachtsoperatie, en terug naar de mannengevangenis."

Berichtje nr 2:
http://www.gaysite.nl/nieuws/0602/060202.html
" De homo-organisatie vindt het onverantwoord dat een homoseksuele relatie op deze manier wordt besproken. Daarom worden aanhangers opgeroepen het programma en zender NBC te bestoken met telefoontjes en brieven. Doel is excuses af te dwingen."
Zijn dat zaken die jou bezighouden?

op 13 01 2006 at 12:59 schreef CS:

Tjongejonge wat kun je in deze wereld toch van de ene verbazing in de andere vallen, he Duns, het valt niet mee, nou heb je ook al homo’s, da’s al zo onaangepast, en dan hebben ze ook nog kinders, gut wat is de wereld ingewikkeld. Straks krijg je nog homo-gothics; dat je dat nog moet meemaken vind ik heel zielig voor je.

Er speelt heel wat in homoland, Frans, en het is blikverruimend om daar af en toe eens kennis van te nemen. We hebben het toch over zo’n 10 procent van de bevolking, een niet onaanzienlijke groep mensen. Hetero’s denken al te gemakkelijk dat homo’s toch niet hoeven te trouwen, of toch gemakkelijk af en toe ‘gewoon niet hoeven te laten merken’ dat ze samen zijn, en dat ze toch niet naar die kerk hoeven als ze daar niet welkom zijn. Transseksuelen kunnen toch zeker wel eens normaal gaan doen, en dat soort onbenul. Het valt me van een serieuze denker als Frans erg tegen. Beetje geborneerd, zo van: "Als we nou eens allemaal NORMAAL zouden doen, was er geen enkel probleem op deze wereld".
Frans schrijft ook: "Ik ben zelf getrouwd toen mijn vrouw ruim 8 maanden zwanger was om "toch maar" mijn achternaam aan ons kind te geven en omdat trouwen goedkoper was dan een andere overeenkomst." Waarom zou mijn lesbische schoonzus datzelfde niet mogen van jou?

op 13 01 2006 at 13:20 schreef Frans Groenendijk:

Ik heb niet geschreven dat ik echt tegenstander ben van het homohuwelijk. Ik protesteer alleen tegen de stelling dat niet-voor het homohuwelijk zijn betekent dat je mensen vrijheden onthoudt.
Voor wat dat "normaal-doen" betreft: ja dat heb ik wel een beetje, maar niet in de zin van dat iedereen "normaal" moet doen of zijn maar dat men niet van mij moet verwachten dat ik dingen normaal noem die ik heel vreemd vind.
Ik zeg niet dat ik er ernstige bezwaren tegen zou hebben dat de kinderen van jouw lesbische schoonzus de achternaam zouden krijgen van haar partner maar ik protesteer tegen de suggestie dat dit precies hetzelfde zou zijn als wanneer mijn kinderen mijn achternaam krijgen. Die partner is namelijk NIET de vader van dat kind en in mijn ogen gaat, of in Nederland beter gezegd: ging, trouwen daar over. Over het ondubbelzinnig vastleggen van het vaderschap.
Niet over liefde tussen mensen.

op 13 01 2006 at 14:13 schreef CS:

Oh, Frans, nu begrijp ik je beter, ik ken dat wel van kinderen op straat die alles wat ze zien en waar ze zich over verbazen hardop noemen: he, een neger, he een homo, he, een rolstoel, he, een kale, he een ghotic. Moet je nou toch een horen, Mien, kunstmatige inseminatie, hebbie ook al tegenwoordig, waar gaat dat heen met de maatschappij…

Jouw interpretatie van het oude vertrouwde burgerlijk huwelijk – toen de wereld nog overzichtelijk was en niet zo vreemd – is wel heel bijzonder: trouwen ging er dus om dat je onderscheid kon maken tussen de kinderen die je wel erkent, en je bastaardkinderen; lekkere lui, die laffe hetero wijvenneukers.

op 13 01 2006 at 15:02 schreef Frans G:

Redeneren vanuit de belangen van kinderen is jou echt vreemd he.

op 13 01 2006 at 15:34 schreef Duns:

Anders dan Frans ken ik een lesbisch stel die wel slechte ouders zijn. Kinderen zijn hopeloos brutaal en ongemanierd. Ongeremd, zelfs.

Mijns inziens wordt daar de vader-figuur node gemist.

Maar beste CS, ik weet natuurlijk ook wel dat homofilie van alle tijden is, en een onderdeel is van de menselijke natuur.

Ik woonde vroeger in de Reguliersdwarsstraat …

op 13 01 2006 at 16:58 schreef Frank:

Cor woont in Rotjeknor Duns.
Wat weet híj nou van de Reguliersdwarsstraat?
Zeg Spaans, zijn wijvenneukers laf i.t.t. kerelneukers en zo ja, hoezo zulks?

op 13 01 2006 at 17:32 schreef Bi-tterzoet:

En hoe zit het nou met bi-sexuelen?

op 13 01 2006 at 17:52 schreef Duns:

Die Bi-tterzoet …

volgens mij heb jij het beste van twee werelden.

op 13 01 2006 at 18:13 schreef CS:

Sommige mannen stoppen iedereen graag in een hokje en verwachten gestandaardiseerd gedrag, dat weet je toch, Bitterzoet. Homo’s zijn promiscue, gaan uit in de Reguliersdwarsstraat, kunnen geen kinderen fatsoenlijk opvoeden, ze houden van het songfestival en er is altijd 1 het mannetje en 1 het vrouwtje. Biseksualiteit schopt de wereld zoals dergelijke mannetjes dachten dat ‘ie in elkaar zit dusdanig in de war, dat het gewoon niet kan bestaan. Biseksualiteit roept heel veel woede op; ik heb jarenlang een gespreksgroep van bi’s begeleid.

Frank, ik refereerde aan die punkband uit de jaren ’70, Tedje en de Flikkers, die een hit scoorden met het nummer ‘Laffe hetero wijvenneukers’.

Duns, je steekproef is niet representatief en je psychologie van de koude grond kan me gestolen worden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, al decennia, naar homo-ouderschap. Het is helemaal niet slechter dan hetero-ouderschap.

Frans, die kinderen moesten door hun ouders beter opgevoed worden, want het is helemaal niet in het belang van de kinderen dat ze zo ongemanierd alles benoemend over straat lopen. Het staat jouw ook niet netjes, maar ik begrijp dat je de ontwikkelingen niet zo snel meer bij kunt houden. Misschien is het iets om in navolging van de Pilgrim Fathers je heil in een minder verdorven streek te gaan zoeken. Als het je niet bevalt: je hoeft hier niet te blijven.
Ga vooral scheiden omdat jouw heilige instituut huwelijk besmet werd door die poten en potten die nodig motten. Doe net als die reli’s, installeer uit protest gewoon een eigen huwelijksinstituut. Maar zeg dan ook niks meer over het burgerlijk huwelijk, wanneer je dat eigenlijk niet erkent (anders had je niet ook nog een exclusief heterohuwelijk nodig).
Jouw idiote idee dat het huwelijk is om kinderen te krijgen slaat ook al kant noch wal. Je zou de bewust kinderloze echtparen de kost moeten geven. En mij en mijn man wil je van het huwelijk uitsluiten?! Maar goed, dat zal je wel weer niet bedoelen – het gaat er je vast vooral om lekker voroal niet polletiek correct te wezen.
Anderen uitsluiten, bah!

op 13 01 2006 at 20:26 schreef Duns:

Cor,

Ik heb ook niet geclaimd dat mijn ‘steekproef’ representatief zou zijn…

Tegelijkertijd geef ik geen cent voor de wetenschappelijkheid van het ‘wetenschappelijke onderzoek’ uit de sociale hoek.

Dus ik geloof niet dat wetenschappelijk vaststaat dat homo-ouders net zo goed zijn als hetero’s. Ik geloof niet dat de wetenschap daar een uitspraak over doet.

——————–

Wel opmerkelijk dat Frank tolerant moet zijn over jouw homofilie, maar dat jij hem opdraagt maar te emigreren…

De tolerantie is blijkbaar niet wederzijds?

op 13 01 2006 at 21:47 schreef Frank:

Ik geloof dat sommige of mischien de meeste, zo niet alle homo-ouders, wellicht niet betere (of misschien juist wel) maar in elk geval even goede en zeker niet slechtere ouders zijn dan hetero’s.
Ik ben echter op dit gebied zo’n reactionaire conservatieve lul die vanuit het kind redeneert en daarom denkt dat het een vader en moeder nodig heeft voor een evenwichtige ontwikkeling, zal ik maar zeggen.
(Het hoe langer hoe meer om zich heen grijpende verschijnsel van volkomen in hun ouderschap falende mama’s en papa’s daargelaten)

Cor heeft het over stereotypen inzake homo’s, op o.a. het gebied van muziek.
Ik ben in het verleden diverse malen in de Amstel Taveerne geweest in Amsterdam (een homo kroeg) en ik kan je verzekeren dat daar veelvuldig naar muziek van het songfestivalgenre en het Zangeres Zonder Naam idioom werd geluisterd.
Maar wellicht is dit kenmerkend voor deze kroeg en haar bezoekers –ik frequenteer als hetero geen homokroegen en kan niet objectief oordelen.

Hoe dan ook, ik wil maar zeggen –ze bestaan natuurlijk wel, die promiscue in de Reguliers uitgaande vrouwtje en mannetje spelende niet in staat zijnde kinderen op te voeden songfestivalhomo’s.
Cor en velen met hem vallen niet in die categorie -in geen enkele wellicht.
Het zijn net hetero’s.

op 14 01 2006 at 01:22 schreef jessie mans:

De term geitenneuker is idd n.a.v. een stuk wartaal van Kohmeini. Deze raaskallende gek had namelijk bedacht dat als je vrouw ongesteld is (dus onrein) je best je geit mag neuken.
Woordkunstenaar van Gogh deed daar iets creatiefs mee, de media maakte haar eigen verhaal et voila!

[ k geloof dat sommige of mischien de meeste, zo niet alle homo-ouders, wellicht niet betere (of misschien juist wel) maar in elk geval even goede en zeker niet slechtere ouders zijn dan hetero’s.
Ik ben echter op dit gebied zo’n reactionaire conservatieve lul die vanuit het kind redeneert en daarom denkt dat het een vader en moeder nodig heeft voor een evenwichtige ontwikkeling, zal ik maar zeggen. ]

Op zich kan ik me hier wel in vinden. Kinderen moeten op de 1e plaats komen dat wordt inderdaad vaak aan voorbij gegaan.
Helaas is dit nooit anders geweest.

Kinderen krijgen altijd de rekening gepresenteerd als ouders zichzelf belangrijker vinden.

Maar door wie je opgevoed wordt maakt geen bal uit.
Als er van je gehouden wordt door integere mensen dan doet het er verder niet toe.
Ik spreek ook uit ervaring.

Wel is de omgeving belangrijk.
Als jij opgevoed wordt door bijvoorbeeld een homopaar en de omgeving kan daar niet mee leven en men uit dit dan heeft het kind daar wel last van.
Hoeveel hangt af van hoe extreem er wordt gereageerd.

Maar voor het kind maakt het niet uit wat voor samenstelling het gezin heeft.

op 14 01 2006 at 12:46 schreef Frans Groenendijk:

Cor in het kader van het hondeitem: "Door Van Gogh weet heel Nederland dat moslims volgens hun geloof de liefde met dieren mogen bedrijven, da’s heel mooi. Openstelling van het burgerlijk huwelijk voor dieren lijkt mij ook lovenswaardig (al ben ik zelf geen hondenneuker en eigenlijk vind ik alle dieren behalve mensen altijd een erotische afknapper). Maar verder zie ik in noch theorie noch praktijk veel hondenliefde onder de moslims op deze wereld."

Dat van Gogh zich daarbij hoogstwaarschijnlijk alleen baseerde op een broodje aap-verhaal uit een niet bestaand boek van de hand van Khomeiney mag de anti-moslim-pret niet drukken.
En dan stelt Cor dat mijn opmerkingen over het homohuwelijk zijn ingegeven door de wens politiek incorrect te zijn.
Hm.

Ik vind deze uitlatingen in z’n geheel ook nogal vreemd afsteken bij de heilige verontwaardiging over mijn bijdragen.

Ik moet zeggen dat intussen de combinatie van "discussie" over hondenbezitters en de tirades van Cor en Peter op mijn relativerende opmerkingen over het homohuwelijk voor mij ook wel een ander licht werpen op eerdere discussies hier over de islam.

op 14 01 2006 at 12:58 schreef Peter Breedveld:

Tirades? Moi?

Ten eerste: hoezo niet-bestaand boek van Khomeini (nu ga je vast met dat stuk in NRC komen)?

Ten tweede: je laat jouw oordelen beïnvloeden door niet ter zake doenden dingen. De feiten, daar gaat het om, en niet om de toon, of de woordkeuze of iets dergelijks.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS