Home » Archief » Bidden voor Lousewies


[02.01.2006]

Bidden voor Lousewies

Peter Breedveld

Loesewies-groot (59k image)

“Wat een gaaf beeld!” roept D66-kamerlid Lousewies van der Laan uit als ze de Frontaal Naakt Award krijgt uitgereikt. Van der Laan krijgt de award vanwege haar verdiensten voor het bedreigde vrije woord in Nederland. Haar motie Van der Laan, de motie tegen het verbod op smadelijke godslastering, viel erg goed bij redactie en lezers van Frontaal Naakt. “Ik ben zó vereerd. Heel erg leuk dat jullie dit doen.”

Meen je dat nou?

Ja. Ik vind het echt gaaf. We winnen natuurlijk wel eens een prijs voor dit of dat, maar dit is voor de vrijheid van meningsuiting, dat is natuurlijk wel heel gaaf. Ook omdat het debat over dat verbod op godslastering zo ontzettend zwaar was. Iedereen gaat op je nek zitten. Op een gegeven moment werd de druk op mij, om die motie weer in te trekken, heel erg groot. Toen dacht ik: je kunt je gek laten maken, maar je kunt ook kijken wat er daadwerkelijk inhoudelijk in die motie staat. Inhoudelijk staat er dat het gaat om een overbodig wetsartikel dat discriminatie tegen niet-gelovigen in de hand werkt. Waarom zou je dat wetsartikel handhaven?

Maar die nuchterheid had verder helemaal niemand. Er werden allerlei niet ter zake doende dingen bijgehaald. Bijvoorbeeld dat intrekking van dat verbod een vrijbrief zou zijn om te gaan schelden, en dat dé moslims dat niet zouden begrijpen. Ik vond dat zo ongelofelijk badinerend tegenover moslims. Mijn collega Fatma Koser Kaya, die zelf moslima is, vond dat ook onzin. Alsof moslims allemaal achterlijk zijn en niet begrijpen dat het daar helemaal niet om gaat.

Wat mij ook enorm gestoord heeft is dat Donner, door in reactie op de moord op Theo van Gogh met die wet aan te komen, het signaal gaf…

Dat Van Gogh het over zichzelf had afgeroepen. Inderdaad, Dat is precies wat Jan Marijnissen zei in de Tweede Kamer. Ik dacht toen “Kijk, die heeft het goed gezien”. maar dan steunt SP vervolgens die motie niet. Onbegrijpelijk. Eerst steunden ze de motie wel en een paar dagen later gingen ze draaien (de linkse fracties in de Tweede Kamer steunden aanvankelijk Van der Laans motie tegen het verbod op smadelijke godslastering, om haar enkele dagen later keihard te laten vallen -PB).

Na de moord was er veel onduidelijkheid over wat mensen nou wel en niet mochten zeggen. Op zo’n moment moet je gewoon kiezen voor duidelijkheid. En dan moeten natuurlijk dezelfde regels voor iedereen gelden. Met het afstoffen van dat oude wetsartikel doe je precies het tegenovergestelde. Plus, puur praktisch, agenten moeten godslasteraars op de bon slingeren in plaats van terroristen achter de tralies zetten.

D66 lijkt niet geheel eensgezind te zijn, wat dat verbod op smadelijke godslastering betreft. Toen er werd gedebatteerd over de grondrechten, zei de toenmalige minister van bestuurlijke vernieuwing Thom de Graaf dat het intrekken van dat verbod voor maatschappelijke onrust zou zorgen.

Thom zat toen in het kabinet en moest natuurlijk één lijn trekken. Nu denk ik dat je daar als minister best ontspannen mee kunt omgaan. Ik vind dat je die vermeende maatschappelijke effecten ook zelf creëert, door te doen alsof intrekking van het godslasteringsverbod betekent dat iedereen er maar op los kan gaan schelden. Maar dat verbod is gewoon niet nodig, er zijn andere wetten: antidiscriminatie-, antihaat-, allerlei antibeledigingsartikelen die je kunt inzetten, dan is er niks aan de hand, je beschermt dan gelovigen niet op een andere manier dan ongelovigen.

Dat gedraai van Links, heb je daar een verklaring voor?

Ik heb het er natuurlijk over gehad. Voor zover ik begrepen heb, is het toch electoraal. Het kwam vanuit de minderheden, onze allochtone kamerleden, die zeiden dat die motie door de achterban niet zou worden begrepen. Toen ging Balkenende de moskeeën bezoeken en kon Links natuurlijk niet achterblijven. Dat soort dingen speelt een rol. Op een gegeven moment moet je laten zien dat je ergens voor staat, ook als PvdA. Dat kunnen ze gewoon niet. Want als je kiest, écht ergens voor kiest, raak je altijd iemand kwijt. Daarom staat de PvdA nu zo hoog in de peilingen, omdat ze nergens een standpunt over inneemt.

D66 is nu de enige partij die werkelijk liberaal is.

Ik heb het gevoel dat het echte liberalisme in het huidige tijdsgewricht steeds meer aan de kant komt te staan. Ik ben in Amerika opgegroeid, waar conservatieve krachten een enorme inbreuk maken op het onderwijs, de wetenschap, elk gebied dat je je maar kunt bedenken. Ik maak me daar grote zorgen over. Dat komt ook deze kant op en ik hecht gewoon heel erg aan onze vrijheid. Dat is een andere vrijheid dan de Amerikanen voor ogen hebben, een échtere vrijheid. Amerikanen denken dat vrijheid betekent dat je allemaal met een geweer mag rondlopen, voor mij is vrijheid ook in de wetenschap verkeren dat niet iedereen met een geweer rondloopt. Met name de individuele keuzes, wat je mag zeggen en denken, met wie je mag trouwen, wanneer je mag sterven, dát is voor mij de essentie van het liberalisme. En die wordt heel weinig bewaakt en beschermd. Als wij op dat gebied iets doen wil de VVD, als het echt móet, wel met ons meegaan. Met veel moeite is er vaak wel een meerderheid in de Kamer mee te krijgen. Maar zoiets zou vanuit je instinct moeten komen, vrijheid is het belangrijkste dat we hebben.

Er is nu sprake van een curieuze coalitie die zich niks aantrekt van de scheidslijn tussen Links en Rechts, maar eerder tussen seculier en niet-seculier. Jij en Marijnissen tegen bijvoorbeeld Andr� Rouvoet en minister Donner.

En tussen progressief en conservatief. Die scheidslijn tussen progressieven en conservatieven heb je in bijna alle fracties. Het zijn vooral individuen waar je het van moet hebben. Het concept van politieke partijen is nu nog wel nuttig om een brede rangschikking aan te geven van waar je staat wat sociaal-economische vraagstukken betreft, maar uiteindelijk gaat het steeds meer naar individuele kamerleden toe. Boris van der Ham en ik zitten allebei bij D66, allebei zijn we heel progressief wat drugs en zo betreft, maar hij is monarchist en ik ben republikein. Dat soort schakeringen zul je steeds meer krijgen. Het wordt steeds moeilijker het verschil te zien tussen een liberale PvdA-er, een sociale VVD-er of een rechtgeaarde D66-er.

Ik vind dat het tijd is voor een grote sociaal-liberale beweging, zeker als we een goed tegengeluid tegen het conservatisme willen geven. Dan is het belangrijk dat je als seculiere progressieven niet versnippert. Maar als je daar met mensen over praat, merk je dat ze het heel moeilijk vinden om hun eigen partij-nestje te verlaten. Dat is heel erg jammer.

Over André Rouvoet. Die noemt jou een �gevaarlijke tante�. Nu ben ik geen D66-stemmer, maar als ik André Rouvoet over D66 hoor, denk ik: “Dat is helemaal mijn partij!”

Hahaha! Een tijd geleden heeft hij een prachtig artikel geschreven in het Nederlands Dagblad over hoe D66 Nederland aan het veranderen is. Daar staat een hele lijst in: het homohuwelijk, winkels open op zondag, en dit en dat. Bedoeld om te laten zien hoe schandalig D66 is. Wij beschouwen dat artikel als één van de grootste lofzangen op D66 ooit.

De terminologie van Rouvoet is behoorlijk agressief, wat voor hem nogal onkarakteristiek is. Hij schildert D66 af als een extremistische partij.

Hij erkent dat D66, voor zo’n kleine partij, behoorlijk wat macht heeft. Ook wat die discussie over Intelligent Design betreft, hij merkt dat die niet verder komt omdat wij in het kabinet zitten. Het feit dat hij zulke on-André Rouvoetachtige, krachtige termen gebruikt, toont aan dat het voor hem heel moeilijk is om inhoudelijke tegenargumenten te vinden.

Hij is bang dat je religie uit het openbare leven wil bannen.

Dat is raar, want voor een liberaal hoort vrijheid van godsdienst er bij. Een mens moet kunnen kiezen om te leven volgens een bepaalde godsdienst. Maar hij moet natuurlijk ook de vrijheid hebben om dat n�et te doen. De vrijheid van atheïsten moet ook worden gerespecteerd. Je moet dus niet proberen om via wetgeving en beleid die religie aan mensen op te leggen. Het verbaast me altijd dat religieuze partijen hun religie altijd willen vastleggen in wetten. Als jouw geloof het juiste is, komt het toch vanzelf allemaal goed? Waarom moet dat via de wet? Heb je dan toch niet voldoende vertrouwen in dat geloof? Maar goed, dat is een heel andere belevingswereld, daar kan ik me ook allemaal niet in gaan verdiepen.

Je krijgt mails van christenen die schrijven dat je zult branden in de hel. Is dat sinds Rouvoet de aanval heeft ingezet?

Nee hoor. Vijfennegentig procent van de mails die ik van christenen krijg, is heel aardig. Mensen die schrijven dat ze hopen dat ik het licht nog zal zien en dat ze voor mijn ziel bidden. Heel vriendelijk. Slechts een klein percentage schrijft dat ik naar de hel ga.

Ik maak me erg ongerust om al die mensen die het steeds hebben over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en die oproepen tot verboden op het zeggen van van alles en nog wat.

Ik moet eerlijk zeggen dat D66 zich daar ook aan schuldig heeft gemaakt. Toen imam El Moumni zei dat homo’s lager zijn dan varkens hebben we ook gezegd dat dat niet kan. Maar het is inderdaad beter om de discussie met zo iemand aan te gaan. De rechter heeft El Moumni vrijgesproken, maar wat mij heeft gestoord is dat hij is vrijgesproken op basis van de vrijheid van godsdienst en niet op die van de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dus dat gelovigen een grotere vrijheid van meningsuiting hebben dan ongelovigen.

Weet dat wij van Frontaal Naakt heel blij zijn met iemand als jij in de Tweede Kamer. We voelen ons namelijk nogal in de steek gelaten door mensen als Job Cohen, die Amsterdam, een stad waar homoseksuele toeristen wordt afgeraden hand-in-hand te lopen, bestempelt als “moslimcity”. Amsterdam zou van iederéén moeten zijn.

Als je nou weer eens zoiets tegenkomt, stuur me dan een mailtje. Misschien kan ik er kamervragen over stellen of een discussie aangaan.

Blijf jij dan Frontaal Naakt lezen.

Absoluut.

Algemeen, 02.01.2006 @ 16:00

[Home]
 

76 Reacties

op 02 01 2006 at 18:59 schreef maris:

Hier gaat m’n hart van open! Wat een verstandige politica.

op 02 01 2006 at 19:15 schreef Michiel Mans:

Zou er dan toch nog hoop zijn? Eerlijk, open en oprecht. Ook kritisch naar de eigen partij.

"Als jouw geloof het juiste is, komt het toch vanzelf allemaal goed? Waarom moet dat via de wet? Heb je dan toch niet voldoende vertrouwen in dat geloof?"

Dat vraag ik me ook vaak af.

op 03 01 2006 at 22:37 schreef seije:

oei wat een dommige vrouw, maar veel enger, ik volg je rare schrijfsels al een tijdje( aan de ene kant altijd leuk om met m’n vrienden te lachen, aan de andere kant, zoals jij zegt, je moet wel weten waar ze het over hebben), maar dit oogkleppen-op stuk, vanwege 1 motie, das wel erg ver gaan…
luister es naar je heldin, vrijheid van kiezen met wie je trouwt, is DAT nu juist niet waar jullie zelf-verklaarde liberalisten tegen strijden???dat mag toch toch niet volgens jullie, een bruid HALEN?ik probeer deze soort van weblog al enige tijd te volgen, gewoon omdat ik benieuwd ben hoe jullie peter cum suis tot zulke standpunten komen…
maarja, je hebt een goed punt dat cohen durft te zeggen dat amsterdam moslimcity is, afschuwelijk!iedereen buiten amsterdam noemt amsterdam niet de gay capitol of europe zoals a’dam graag zou willen, nee amsterdam is voor iedereen daar buiten JODEN-city….en nu wordt het moslim-city, nou fukkin en???????wat maakt dat nou uit zeg!ik heb tot een jaar geleden in amsterdam gewoond, en ik ben daar weggegaan, niet vanwege moslims, maar gewoon om dat het een lelijke stad is, vol van toeristen…………
ik dacht altijd als kindje al(ben nu 25)dat de langste tijd van d’66 erop zat, blijkbaar niet, tja wat kan ik dan nog zeggen, ik kan zeggen dat peter zich 3 kwart in de rondte slaat om goedkeuring van een d’66 vrouw te krijgen…
gelukkig weet ik NET iets beter en natuurlijk is die chick blij met dr award, waarom?omdat niemand meer stemt op d’66…behalve jij c.s.

op 03 01 2006 at 22:48 schreef Frans G:

In Nederland is er een spreekwoord dat luidt: "Wie de schoen past, trekke hem aan".
Ga eens uitzoeken wat het betekent meneer of mevrouw seije en vraag je dan daarna af waarom JIJ begint over het HALEN van bruiden.

op 03 01 2006 at 23:11 schreef Peter Breedveld:

Ik vraag me af, moet ik nou reageren op gezwets als dat van Seije? Zo’n zwatelaar fungeert vooral als bliksemafleider. Voor je het weet gaat het niet over het verhaal van Lousewies van der Laan maar om hém.

Niet alleen is het bijna onleesbaar, het slaat ook allemaal nergens op.

Maar goed:

"vrijheid van kiezen met wie je trouwt, is DAT nu juist niet waar jullie zelf-verklaarde liberalisten tegen strijden???"

Nou, ík niet in elk geval.

"en nu wordt het moslim-city, nou fukkin en???????"

Vanwaar al die vraagtekens? Eentje volstaat. En als je zorgvuldig had gelezen, had je deze vraag niet hoeven stellen. Ik dacht dat Amsterdam van iederéén was. Bovendien zit de combinatie met dat negatieve advies aan homosksuele toeristen me niet lekker.

"ik kan zeggen dat peter zich 3 kwart in de rondte slaat om goedkeuring van een d’66 vrouw te krijgen…"

Dat kun je zeggen, inderdaad. Maar het is dom gezwets. Ik doe dit echt niet om de goedkeuring van mevrouw Van der Laan te krijgen. Als je echt deze website al een tijdje volgt, zou je dat moeten weten.

"omdat niemand meer stemt op d’66…behalve jij c.s."

‘Niemand’ is niet helemaal waar, Seije. 393.333 mensen hebben bij de laatste verkiezingen op D66 gestemd. Daar was ik niet bij, dat had je ook kunnen lezen in het bovenstaande artikel. Ik heb op de VVD gestemd, op Hirsi Ali.

op 03 01 2006 at 23:27 schreef fritzie:

Mmmm D66 ?
Is dat niet die partij waarvan de Rosenmöller onder de D66-ers, van Mierlo, zijn lidmaatschap zou opzeggen indien er tegen de referendumwetgeving zou worden gestemd, maar die binnen een week een volledige draai maakte en zelf Tegen (!) stemde.
En Die Lousewies is dat niet die dame van de Themacommissie Nanotechnologie die openheid veinsde middels:
"Wel was er enige aandacht voor de risico’s van nanotechnologie. Twee leden van de Themacommissie Technologiebeleid waren geinteresseerd in de risico’s, echter tegelijk ook bang dat deze risico’s het publiek zouden verontrusten en de nanotechnologie in de weg zou komen te liggen. Door Lousewies van der Laan, voor D66 in de Tweede Kamer, werd expliciet gevraagd of er voorbeelden waren die absoluut niet in de publiciteit zouden moeten komen. Een socioloog reageerde hierop met het voorbeeld van de zonnebrandcremes die iedereen op zijn of haar huid smeert, zonder dat de risico’s hiervan bekend zijn."

Ach, het Volk……
Over technologie gesproken…. Wie kent er niet Dr Kahn en zijn Pakistaans Bommetje die in het geniep begeleid werd door Docters van Leeuwen ?

D66, Brrrr.

D66, de partij van de verdwenen Kroonjuwelen !
Brinkhorst Neukt met Beatrix (TvG), Lousewies d’r vroegere baas Van der Broek zit er ook lekker bij…

Nou moest Lousewies het zelf wel afleggen tegen Mabel.
Tenslotte had het Gangstermeisje iets meer ervaring in het oostblok dan zij.

D66, een open en democratische partij !

Desi Bouterse, als je dit leest, ga nog eens voor de grap naar Brazilië …. kunnen we hier nog een keer lachen.

Veel plezier met je Prijs, mevr. van der Laan

op 03 01 2006 at 23:55 schreef Peter Breedveld:

Dat zal allemaal wel (ik kan er geen touw aan vastknopen) maar ze hield wel haar rug recht met die motie. Lousewies van der Laan komt op voor mijn vrijheid van meningsuiting, en daarom koester ik haar.

Ik kwam trouwens op het web nog iemand tegen die zeer met haar is ingenomen:

http://www.tanya.nl/columnlousewies.html

op 04 01 2006 at 13:33 schreef CS:

Ach, seije, ’tuurlijk mogen zij van ons trouwen met wie zij maar willen (als ze maar volwassen zijn, he, we zitten hier niet in pedoparadijs Iran). Maar ze kunnen dan toch gewoon in Turkije of Marokko gaan wonen – dat zijn veel leukere landen dan Nederland, lekker weer, lekker eten, hechte familiebanden, eerbare luitjes, de juiste godsdienst, een ouderwets degelijke moraal, warmbloedigheid, goeie hash, echte mannen en echte vrouwen, een heerlijke mix van versluierde sensualiteit en kuisheid. Nee, importbruiden en importbruidegommen hebben in Nederland geen warme toekomst – gun ze toch een fijn bestaan in Afrika of Azie! Veel meer ruimte en een grotere economische groei!

Toen ik klein was dacht ik dat het CDA, als anachronisme, snel zou marginaliseren in de politiek. Maar de achterlijkheid bleek sluw en de partij groeide. In heel Europa zijn de christendemocraten oppermachtig. Het kan verkeren.
In Europa is gelukkig Sophie in ’t Veld zeer goed bezig onder de vlag van D’66. Lousewies en Sophie staan gewoon pal voor hun zaak. Verworven homorechten staan enorm onder druk en deze dames hebben we keihard nodig.
Overigens, er zijn zat figuren die ook ik liefst zag vertrekken uit D’66. Bij voorbeeld Thijs de Ruyter van Steveninck.

op 04 01 2006 at 13:51 schreef Michiel Mans:

Beste Lousewies,

Ik zit met een vraag in mijn maag. Waarom heeft D66 Donner laten zitten na de Schiedammer Parkmoord affaire?

Bij de Schiedammer Parkmoord is veel verwijtbaar mis gegaan. Donner heeft meermalen gelogen. Na het grote 2e Kamer debat is er zelfs nog meer ellende boven tafel gekomen, dit is allemaal uitgebreid in de actualiteiten geweest. De misstanden en het geknoei zijn echter volledig van de politieke agenda verdwenen. Alles blijft bij het oude en de verantwoordelijken voor fouten blijven zitten. En zo gaat het altijd.

Die gang van zaken steekt veel mensen en maakt dat er weinig vertrouwen meer bestaat in de politiek. Ik kan talloze, soortgelijke affaires noemen.

D66 heeft uiteindelijk ook Donner laten zitten en na het debat geen werk meer van e.e.a. gemaakt. Althans, we zien er niets van.

Mocht je nog eens langs komen fietsen zou ik een antwoord zeer op prijs stellen.

op 04 01 2006 at 21:58 schreef Lancelot:

Lousewies is, behalve politica, ook nog een prachtige en heel charmante vrouw.

Zo eentje waarvan je als oudere jongere, helemaal hoteldebotel zou kunnen worden.

Het is iets waar we als geile bokken, op moeten letten: Dat we persoonlijke charme en politieke standpunten uit elkaar moeten weten te houden.

Gevoel en Ratio oefenen meer invloed op elkaar uit, dan ons misschien lief is

Dat heb ik ook met Ayaan. Als ik haar weer eens op TV zie en hoor, dan word ik helemaal warm van binnen.

Maar Ayaan is dan ook een Echte Heldin.

Laat je niet gek maken, Peter. D66 is een partij van politieke opportunisten. Ook Lousewies haar motie moet misschien in dat licht worden bezien.

Maar verder:
Best wel leuk dat er in de 2ekamer ook knappe vrouwen zitten ;-)

Lancelot

op 05 01 2006 at 11:39 schreef Mark:

D66 een partij van politieke opportunisten?

Ik ken geen partij die zo consequent is. Ze verwezenlijken de afgelopen 10 jaar allemaal plannen die ze daarvoor hebben gemaakt, en die zijn niet heel erg veranderd.

Eerst die waar conservatieve partij nummer 1 (CDA) altijd blokkades voor opwierp: homohuwelijk, euthanasie.

Nu die waar conservatieve partij nummer 2 (PvdA) altijd blokkades voor opwierp: WAO, zorgstelsel.

Ik vind dat niet opportunistisch. Wel heel effectief.

op 05 01 2006 at 12:56 schreef CS:

Lancelot heeft weer eens een hypo’tje.

op 05 01 2006 at 20:48 schreef Fritzie:

Een Metselaar metselt, een Timmerman spijkert, een agent regelt het verkeer en een parlementslid dient moties in.
Niets bijzonders tot dusver.
Maar om nu van Lousewies der Laan een Award te geven omdat ze gewoon haar werk doet is wél opvallend.

Ook wordt het niet uniek als zij plots alleen staat in haar strijd tegen "onnodig kwetsen" en andere hyena’s het af laten weten.
Zo is het politieke leven nu eenmaal.(Helaas)

Niet verwonderlijk ook, bezien dit lijstje.
D66:

van Mierlo ( tegen stemmer referendumwetgeving)
Terlouw ( Gentlemen agreement over de gas voorraden Slochteren)
Thom van de Graaff (lijkdrager van A Frank ten tijde P.Fortuyn)
Docters van Leeuwen( DrKahn/islamitische atoombom)
Brinkhorst ( danspartner Beatrix)
Lousewies van der Laan ……, een eerlijke en oprechte vrouw die zich uitsluitend laat leiden door hoogstaande idealen en fatsoen en die streeft voor een open en transparante democratische maatschappij!

Kuch…,kuch….

op 06 01 2006 at 10:57 schreef jessie mans:

Ik zie het zo; deze award is een aanmoediging (en uiting van waardering)om zich te blijven inzetten voor een seculiere maatschappij.
Daar hebben we er namelijk niet genoeg van.

op 06 01 2006 at 14:43 schreef seije:

@ peter en cs(en dan nu niet als cum suis)
op het moment zijn de meeste iraniers die hier asielzoeken homoseksueel, dat wil zeggen, mannen die zich vrouw voelen en zich willen laten ombouwen(dat verzin ik niet maar hoor ik van veel iraniers van het tolkencentrum), tis niet erg handig voor zulke mensen om in een land als marokko te gaan wonen…
over het algemeen zijn deze mensen WEL moslim, dus van deze groep moslims komt de homo-haat zeker niet.
en ach, negatief advies aan homoseksuele toeristen, je bedoelt hier neem ik aan het ‘ga maar niet hand in hand lopen’geneuzel?
amsterdam was inderdaad altijd de enige stad zo ongeveer waar je dat WEL kon doen, ONDANKS alle buitenlanders aldaar blijkbaar…..
in dorpjes op het platteland deed je dat sowieso niet, geen moslims daar, maarja nederlanders he….(en dan bedoel ik niet alleen dorpen al staphorst, ook dorpen waar geen kerk te vinden is)
amsterdam was gay capitol of europe, en dat is het nog steeds….
moslimmeisjes: geen burka’s misschien!toeristen:geen handjes vast misschien!
amsterdam: the gay/muslim city!
gezellig toch;)
de homo’s die ik ken vinden het heerlijk in amsterdam en voelen zich geen moment bedreigd.
misschien vergissen ze zich, maar dat zal de tijd uitwijzen, niet een incident.

op 06 01 2006 at 14:45 schreef seije:

@peter, je had wel een punt trouwens dat er niet echt een touw viel te knopen aan mn vorige bijdrage, dan wel vast dan wel los;)

op 06 01 2006 at 15:19 schreef Peter Breedveld:

Je spuit allemaal onzin, Seije. Iedereen met een paar functionerende hersencellen weet dat geweld tegen homo’s vandaag de dag vooral een islamitische aangelegenheid is. In Amsterdam wordt het om die reden steeds gevaarlijker voor homo’s. Christenen gaan de straat niet op om poten te rammen. Die jagen geen homoparen uit hun wijk.

Amsterdam heeft zijn positie als homoparadijs trouwens moeten afstaan aan Madrid, heb ik afgelopen zomer gemerkt. Homo’s voelen zich daar overduidelijk volledig op hun gemak. Geen wonder: niemand pikt daar geintjes van relifundi’s, zoals het hoort.

En stel je deze vraag: waarom vluchten homo’s eigenlijk uit Iran?

op 06 01 2006 at 17:47 schreef fritzie:

Seije,

je schreef:

"op het moment zijn de meeste iraniers die hier asielzoeken homoseksueel, dat wil zeggen, mannen die zich vrouw voelen en zich willen laten ombouwen(dat verzin ik niet maar hoor ik van veel iraniers van het tolkencentrum), tis niet erg handig voor zulke mensen om in een land als marokko te gaan wonen"

Homo’s en potten zijn geen Transseksuelen,lieverd.
Heb ik van een tolk/vertaler !

Trouwens… om nu de meeste Iranezen voor homo uit te maken lijkt me onnodig.

op 06 01 2006 at 17:50 schreef seije:

ow jezus doe dan niet alsof je een tegenhanger bent van het in jouw ogen linkse nova en aanverwanten.
1 pot nat!amsterdam is nederland!denken al die vieze grachtengordel-mensen die bepalen WAT het nieuws is….
in de rest van nederland worden homo’s meer en meer gedoogd, zo zijn er al 2 openlijk homoseksuele dominees in staphorst.
maar als jij, peter, wil blijven geloven dat amsterdam een beeld schetst van nederland(gister zei een iraans meisje nog tegen me:ja hallo. amsterdam, dat IS toch nederland!), blijf dat dan vooral lekker geloven, want wat ik je probeer te vertellen is bijvoorbaat al gezwets helaas, volgens jou…

op 06 01 2006 at 17:57 schreef seije:

om even op de kwasi grappige comment van fritzie te reageren, de iraniers die daarvoor nederland binnen kwamen waren mensen van de anti-islam movement, dan wel communisten, dan wel liberalen, dan wel monarchisten.
maar als jij dr een leuk grapje van wil maken(Trouwens… om nu de meeste Iranezen voor homo uit te maken lijkt me onnodig),
naja, ok, helaas, ik hoopte stiekem dat deze site toch wel echt uit zou lokken tot discussies….. maar sorry dan, ik ben al stil, ikkeh trek mn burka aan;)

op 06 01 2006 at 23:34 schreef Jessie Mans:

Zou het zo kunnen zijn Seije dat je hem al aan hebt?

Je hebt de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
Homo’s zijn transeksuelen.
Sla de dikke van Dale er eens op na. Gratis online.

Wil jij eigelijk wel echt van gedachten wisselen Sije?

op 07 01 2006 at 01:14 schreef jelle:

Tim wrote:
"Kortom: het ultra-secularisme, het kortzichtige atheisme, de irrationele aandacht voor het expressieve Zelf is een te smalle basis voor het inrichten van een gezonde samenleving. Uiteindelijk zal het leiden tot het Niets."

Ja,ik denk óók wel eens:Hoe is ’t toch mogelijk dat met Gods Zegen er zoveel narigheid is op deez’aardkloot.
Gaap.

op 07 01 2006 at 12:27 schreef Tim:

"Seculiere progressieven" hebben nogal de onhebbelijke gewoonte met veel dedain op gelovigen neer te kijken. Gelovigen zijn maar domme mensen. Ze kunnen niet tegen de zinloosheid van het bestaan en verzinnen daarom maar een god.

O.i.d.

Vd Laan is een prima representant van deze groepering.
Ik heb echter heel veel vraagtekens bij het seculiere gedachtengoed, dat dan zo intellectueel zou moeten zijn. Het is vanuit levensbeschouwelijk oogpunt zo’n simpele redenering. B.v.: "vrijheid is dat iedereen mag doen wat-ie wil, zolang hij een ander maar niet lastig valt". Of: elk menselijk gedrag of elke natuurverschijnsel is te verklaren vanuit de vraag: welk evolutionair voordeel bood dit? Het is zo simpel allemaal bij die godlozen.

Maar toch bestrijd ik dat godloosheid leidt tot een grotere rationaliteit. Want godloosheid leidt altijd tot iets anders. B.v. tot een overmatige, zeg maar excessieve waardering van individuele vrijheden. En daardoor ontstaat er een irrationele blindheid. Daarvan zijn veel voorbeelden te noemen.
– Paars stopte enorm veel energie in het doordrukken van allerlei progressieve wetgeving, maar had ondertussen geen oog voor de wachtlijsten in de zorg, de problemen in het onderwijs, etc.
– Met ongelooflijk veel fanatisme wordt het verstrekken van condooms gepredikt als enige echte waarheid in het bestrijden van aids. Het gaat immers om (in het westen zwaar bevochten) sexuele vrijheden! Ondertussen is er geen aandacht voor aidsbestrijding in de vorm van huwelijkse trouw en onthouding (inderdaad: gepredikt door de RK kerk). Terwijl er bewijzen zijn dat die methoden veel effectiever zijn, vergelijk Oeganda met Z-Afrika. Daar is in 2004 zelfs een VN rapport over verschenen.
– Legalisering prostitutie. Wat heeft het nu werkelijk opgeleverd?
– Legalisering euthanasie. Nu blijkt dat aandacht voor palliatieve zorg veel wenselijker is, dat veel artsen moeite hebben om de rol van ‘doder’ te vervullen. En: welke invloed hebben andere trends als individualisering, vereenzaming, vergrijzing, oplopende kosten voor gezondheidszorg e.d. op de doodswens?
– Abortus. Uit recent onderzoek blijkt dat vele vrouwen depressiviteit ervaren, angstaanvallen hebben, etc. Voor dit leed is nooit veel aandacht geweest, want ja, het zelfbeschikkingsrecht is heilig.
– allerlei andere maatschappelijke verschijnselen als relativisme, eclecticisme, hedonisme, verslechterd arbeidsethos, consumentisme, etc. Lees ook eens wat meer hedendaagse, conservatieve denkers als Verbrugge, vd Brink, etc.

Kortom: het ultra-secularisme, het kortzichtige atheisme, de irrationele aandacht voor het expressieve Zelf is een te smalle basis voor het inrichten van een gezonde samenleving. Uiteindelijk zal het leiden tot het Niets.

op 07 01 2006 at 12:59 schreef Peter Breedveld:

Werkelijk, Tim. Je bazelt. Het begint al bij:

"Want godloosheid leidt altijd tot iets anders. B.v. tot een overmatige, zeg maar excessieve waardering van individuele vrijheden. En daardoor ontstaat er een irrationele blindheid."

Wat is excessief, Tim? En hoezo leidt dat tot irrationele blindheid? Bewijzen lever je niet, want voor de wachtlijsten in de zorg heeft het CDA in de jaren tachtig ook nooit veel oog gehad. En toen bestonden ze al wel, die wachtlijsten. Die wachtlijsten zijn overigens niet ontstaan door goddeloosheid, maar door het Nederlandse bureaucratiefetisjisme waar ook het CDA mee is behept.

"Ondertussen is er geen aandacht voor aidsbestrijding in de vorm van huwelijkse trouw en onthouding (inderdaad: gepredikt door de RK kerk). Terwijl er bewijzen zijn dat die methoden veel effectiever zijn, vergelijk Oeganda met Z-Afrika. Daar is in 2004 zelfs een VN rapport over verschenen."

O ja, welk rapport is dat precies en wat staat er precies in? En vertel eens wat meer over het verschil tussen Oeganda en Zuid-Afrika?

"Legalisering prostitutie. Wat heeft het nu werkelijk opgeleverd?"

Vind je dat een goed voorbeeld van dat excessieve individualisme dat tot irrationele blindheid leidt? Ik vind het een typisch staaltje bureaucratisch fetisjisme. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Een verbod omdat God het niet wil hebben? Zal prostitutie dan plotseling verdwijnen?

"Legalisering euthanasie. Nu blijkt dat aandacht voor palliatieve zorg veel wenselijker is, dat veel artsen moeite hebben om de rol van ‘doder’ te vervullen."

Wat een kutargument, Tim. Veel wenselijker bij wie? En wat kan mij het schelen waar een arts moeite mee heeft? Ik wil graag zelf uitmaken of ik doodga of niet. Moet ik dan maar blijven lijden omdat de arts zich dan fijner voelt? ERG rationeel, het moet gezegd.

"Abortus. Uit recent onderzoek blijkt dat vele vrouwen depressiviteit ervaren, angstaanvallen hebben, etc. Voor dit leed is nooit veel aandacht geweest, want ja, het zelfbeschikkingsrecht is heilig."

Ook alweer zo’n drogredenatie. Dat vermeende gebrek aan aandacht komt niet doordat het zelfbeschikkingsrecht ‘heilig’ zou zijn, net zomin als een appel rond is omdat een peer peervormig is. Doet dit gegoochel met schijnargumenten het nou goed op de EO-jongerendag?

Het is typisch voor de hedendaagse politieke christen: je wijst wat onvolkomenheden aan en gebruikt dat als excuus voor een nieuwe poging om het geloof bij anderen door de strot te duwen. De evolutietheorie is nog niet compleet: probeert u onze Intelligent Design eens. Nee, wij EISEN dat u zich in onze intelligent design verdiept. De legalisering van prostitutie heeft onwenselijke gevolgen: zie je wel? Het is veel beter dat u de kat in het donker knijpt.

Ik bepaal allerlei zaken inderdaad liever zelf, Tim. Zelfs als dat soms tot nog meer ellende leidt dan waarin we al zaten. Blijf met je plakkerige christenvingertjes van mijn leven af. Het is míjn leven, niet dat van jou. Vertel jouw kinderen maar sprookjes, ik bepaal zelf wat ik mijn kinderen vertel. Ik bepaal zelf hoe en met wie ik seks heb, ik bepaal zelf of ik wil blijven doorvechten tegen een slopende ziekte of niet.

op 07 01 2006 at 15:17 schreef CS:

In de reacties van Sije komt wel iets opmerkelijks naar voren.

Iran, de islamitische theocratie waar onder anderen de godsdienstwaanzinnige psychopaat Khomeini zoveel lachwekkende normen, waarden en gedragsregels heeft geimplementeerd. In Iran is homoseksualiteit ten strengste verboden, maar Iran is een heel praktisch land. Homoseksualiteit bij vrouwen bestaat daar niet. Homoseksualiteit bij mannen ook niet: dat wordt namelijk heel praktisch opgelost door de homoman om te bouwen tot vrouw. Geheel op kosten van de staat. Nergens ter wereld lopen zoveel transseksuelen rond als in Iran. Of de homoman in kwestie nu transseksueel is of niet, zijn penis wordt operatief verwijderd, en de siliconenborsten en hormonen zorgen voor de rest.

In India is het in hindoestaande kringen al niet veel anders. Homomannen worden daar ook standaard ontdaan van hun penis (veel sterfgevallen bij die operaties trouwens), in vrouwenkleren gehesen, en in een bordeel gezet waar ze heel populair zijn bij bepaalde hoerenlopers.

Misschien is het iets voor Job Cohen – vanuit zijn cultuur is het snijden aan penissen toch al enigszins bekend. Gewoon met de islamitische gemeenschap in Amsterdam tot een compromis komen en zeggen dat homomannen niet hand in hand mogen lopen, behalve als een van hen zich als vrouw kleedt en zich heeft laten ombouwen.

op 07 01 2006 at 15:40 schreef Fritzie:

Tim,

Je gaat uit van de verkeerde tegenstellingen.
De kern van deze tweestrijd tussen geloof en niet-geloof heet vrijheid.
De vrijheid MET elkaar van mening te verschillen.
Ik wil zelf bepalen wat goed voor mij is, naar waar ik mijn oren wil laten hangen. Ik wil kunnen kiezen.
Kiezen tussen Koran, Bijbel, Thora of heel iets anders.
Ik duld geen autoriteit boven mij, die bepaalt wat goed voor me is.
.
Als ik een abortus wil, valt dat onder mijn verantwoordelijkheid en het is niet aan de kerk om daar te over oordelen, want die erken ik niet.
Het is niet belangrijk of iemand atheïst of niet. Het gaat om de motivatie.
Mensen die nadenken en mensen die dat overlaten aan iemand of iets anders.
Er is geen verschil tussen iemand die moordt namens de Communistische Partij en iemand die dat doet namens Allah of de Paus.

Dit is het cruciale: De vrijheid tot zelfverwerkelijking.
Eenieder moet zelf een scheiding maken tussen wat goed en wat slecht is.
Geweten en intuïtie zijn je leermeesters, niet je medemens.
Door hoor en wederhoor, door opvoeding en onderwijs.
Je kunt wel college volgen en nooit eens een kritische vraag stellen en alles maar voor waar aannemen, maar je kunt ook een Einstein zijn die zegt dat de Kardinaal Newton het al die tijd fout had.
En dat laatste kan niet in een religie. Want de Religies kennen Dogma’s die niet omver geworpen mogen worden, want anders wordt je keel doorgesneden of verbrand.
Het Boek is onveranderlijk en wordt met geweld beschermd, de Natuurkundige wetten tonen zich in de loop van de tijd dynamisch en worden vaak elk moment getest.
Daarom is het ene Conservatief ( bewaren), statisch, achterlijk en het andere progressief ( vooruitgang) Dynamisch, modern.
Daarom is het eerste Barbaars en het tweede goddelijk.

op 07 01 2006 at 20:03 schreef CS:

En daarom ook, gaan we niet stemmen op de christenconservatieve club Wilders/Spruyt; de sociaal-liberale bewging van Lousewies biedt ons meer verlichting.

Weg met de conservatieven!

op 07 01 2006 at 21:41 schreef Rinus Duikersloot:

Vanavond was in het programma van Andries Knevel een debat tussen Lousewies van der Laan en André Rouvoet. Dit naar aanleiding van haar oproep hier tot een grote sociaal-liberale beweging. De uitreiking van de Frontaal Naakt Award kwam ook aan bod. Het programma wordt de hele nacht herhaald op Nederland 1

op 07 01 2006 at 22:40 schreef Peter Breedveld:

Echt waar? Wauw.

op 07 01 2006 at 23:13 schreef fritzie:

CS,
Nogmaals. D66 is een regentenpartij niet een sociaal-Liberale.
Men is niet voor democratie, men praat er slechts over.
De oprichter van D66 van Mierlo zelf, voorkwam een eerste stap van verdere democratisering in Nederland door Tegen eigen partij idealen te stemmen.
Dan doet het er weinig toe of men het sociaal-Liberalisme in de vaandel voert.

op 08 01 2006 at 09:56 schreef Peter Breedveld:

*Fritzie is een beetje monomaan. Terwijl in het interview met Lousewies van der Laan de nadruk wordt gelegd op de seculiere strijd die individuele kamerleden voeren, blijft hij maar zijn potsierlijke, slaapverwekkende jihad tegen D66 voeren. Waarom doe je dat niet op een D66-forum, Fritzie? Van Mierlo interesseert me geen bal.

*Ik heb vannacht Debat op 1 gezien. De Frontaal Naakt Award wordt inderdaad nadrukklijk genoemd in de inleiding. De foto van Lousewies met award op deze site was zelfs 2 seconden te zien.

En dan niet vragen: wat is dat eigenlijk, die Frontaal Naakt Award? Wel een beetje vreemd.

op 08 01 2006 at 16:36 schreef Michiel Mans:

Ridder Rouvoet

In ‘Debatop1’ afgelopen zaterdag trok André Rouvoet ten strijde tegen D66. Deze partij zou een anti-religieuze strijd voeren. Lousewies van der Laan nam het namens D66 tegen hem op.
Rouvoet gooide er al vrij snel een quote van een wijze zwaargewicht tegenaan. ‘Wie religie en politiek van elkaar wil scheiden heeft van beiden niets begrepen.’ -Ghandi. Als Ghandi dat zo gezegd heeft dan is het zo. Niet? Maar welke religies bedoelde Ghandi? En in welk verband? Sloeg zijn uitspraak op de islam en het hindoeïsme ten tijde van de Indiase scheiding in twee staten? In die situatie was deze opmerking terecht. Geldt dit zestig jaar later ook voor de Nederlandse situatie? Als we er quotes van oude wijzen tegenaan gooien, gooi ik er ook graag een.

De Syrische dichter-schrijver Abu-al-Ala al-Marri schreef in de tiende eeuw,

‘De joden, de moslims en de christenen, ze zitten er allemaal naast. Er zijn maar twee soorten mensen op aarde. De soort met hersens en geen religie en de soort met religie en geen hersens.’

Deze quote valt ruim binnen de klacht die Rouvoet had. Hij klaagde dat sommige mensen met dédain spreken over mensen die in een schepper geloven. Dat was gênant vond hij. Daar heeft hij gelijk in. Het is gênant dat anno 2006 er nog zulke diepgelovigen als Rouvoet rondlopen in een ontwikkelde maatschappij als de onze. Rouvoet wil het goede in de samenleving brengen. Hij doet dat niet op basis van zijn geweten maar op basis van zijn religieuze overtuigingen. Zijn religie staat aan de basis van zijn politieke gedachtegoed. Dat herhaalde hij meermalen. Een wetsvoorstel wordt niet gesteund of verworpen op basis van praktische, morele of ethische argumenten maar of het wel of niet in overeenstemming is met wat God in de bijbel bedoelde. Rouvoet heeft kennelijk geen eigen geweten, geen eigen wil en maakt geen eigen afwegingen. Hij doet wat volgens zijn God moet gebeuren. Ik zie weinig verschil met ‘befehl ist befehl’.

Als Marcus Bakker in het verleden een betoog alleen zou onderbouwen met de opmerking ‘omdat Marx dit in Das Kapital heeft geschreven’, zou hij vierkant uitgelachen worden. Dat is hetzelfde als wanneer Rouvoet tegen het homohuwelijk is omdat dit tegen de regels van God is volgens de bijbel. Als je religieuze overtuigingen als argumenten in politieke debatten wilt gebruiken dan zullen die argumenten op dezelfde manier worden gewogen als andere argumenten. In de politiek worden slecht onderbouwde betogen zonder heldere bewijsvoering afgestraft en niet zelden geridiculiseerd. Tegen het homohuwelijk zijn omdat het staat geschreven in oude boeken is zo’n non-reden om de vloer mee te schrobben en de draak mee te steken. Niet de criticus maakt de gelovige belachelijk, de gelovige maakt zichzelf belachelijk. De boeken waar de wijsheid, moraal en ethiek uit gehaald worden staan vol met dood en verderf begaan door en voor God, inclusief genocide. De mens is in staat tot genocide, volkerenmoord. God heeft volgens de bijbel genocide gepleegd op alle levende organismen. Het idee dat wetten geschreven, gewijzigd of ingetrokken kunnen worden op basis van de woorden van een onbewezen almachtige massamoordenaar, is voor mij onverteerbaar en onacceptabel.

http://www.skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html

op 08 01 2006 at 21:16 schreef Rinus Duikersloot:

Wat liep Rouvoet te muggenziften over het interview. Hij beweerde dat erin gezegd werd dat religie niet in wetgeving mocht worden vertaald wat werd ontkend door Lousewies van der Laan. Uiteindelijk was Rouvoet gerustgesteld dat de toon van Lousewies van der Laan in het debat anders was dan in het interview. Wat maakt Frontaal Naakt toch veel los bij de vrienden van religie.

Hier kan je het hele debat nog eens bekijken:
http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?episode=6695044

op 09 01 2006 at 03:00 schreef Henk:

Ik heb ook het Debat op 1 gezien en ik vond Lousewies als een oprechte en eerlijke vrouw overkomen. Lousewies als iedereen in de samenleving zo is als jij, gewoon je eigen geweten volgen, hadden wij een betere maatschappij gehad. Religie is het kwaad, het zijn allemaal mensen die de regeltjes van een kerk dwingend op henzelf toepassen en zodoende hun eigen geweten uitschakelen.

op 09 01 2006 at 03:08 schreef Henk:

Ik vond trouwens Andre Rouvoet zelfs een grote leugenaar. Hij zei dat hij het niet-geloven van anderen respecteert en daarmee heeft hij bikkelhard gelogen. Want hij respecteert het namelijk niet. Lousewies heeft namelijk nog heel even het programma "God bestaat niet" genoemd, nu net een half jaar geleden uitgezonden. Een aantal organisaties heeft geprobeerd uitzending van het programma via de rechter te verbieden. En een van die organisaties was toevallig de Christenunie o.l.v. Andre Rouvoet, hiermee het recht van vrije meningsuiting schendend? Lousewies had Rouvoet hierop grandioos onderuit kunnen halen. Dat zij hem een afgang tegenover de net zo starre Andries Knevel en het (waarschijnlijk merendeels EO-)publiek heeft bespaard, toont gewoon dat zij een wijze vrouw is.

op 09 01 2006 at 03:19 schreef Henk:

Ik heb meermalen de homohaat van een imam gelezen. Maar naar aanleiding van het debat gisteravond: ook de Christenunie had zijn homo-affaire. Nog niet zo lang geleden stond Leen van Dijke voor de rechter, wegens de uitspraak dat homo zijn net zo’n grote misdaad is als stelen en moorden. En laat die man nou evenals Rouvoet een Zeeuw zijn, afkomstig uit hetzelfde kerkgenootschap en uit dezelfde partij (RPF)als Rouvoet waaruit de Christenunie bestaat en die nog gewoon in de kamer had gezeten als de CU een stem meer had gehad bij de laatste verkiezingen. Een uitspraak waar de CU en Rouvoet bij mijn weten nooit afstand van hebben gedaan. Ik vond dus duidelijk Andre Rouvoet niet geloofwaardig gisteravond en zijn uitspraken tegen D66 en Lousewies een politikus onwaardig.

op 09 01 2006 at 13:11 schreef Fritzie:

Fritzie is helemaal niet monogaam! Terwijl sommigen in de oprechtheid van lousewies van der Laan van haar seculiere strijd halstarrig geloven, blijft Fritzie haar potsierlijk maagdelijk aandoende oprechtheid aantonen.
Lousewies is tot het nieuwe boegbeeld van de vrijheid van meningsuiting uitgeroepen.
Ridicuul en slappe lach.
D66 heeft net zoveel met vrijheid van doen als met de bevordering van Democratie in Nederland.
Fascist El Moumni werd op de koffie uitgenodigd, nadat hij het Nederlandse volk tot Varkens, Honden en Hoeren had gedegradeerd. De Krullenbol van D66 zette hem niet de grens over, maar knielde en smeekte om begrip en inzicht.
De uitermate charmante verschijning van Lousewies heb ik toen gemist.

Waar was lousewies ten tijde van het verbod op toneelvoorstellingen ( Fatima Elatik van de PVDA) en muziekuitvoering “Het mes van God” (Door Spinvis), omdat deze kunstuitingen bij de islamieten nogal ’gevoelig’ liggen ? Wat was en is haar standpunt nu ? Heeft zij een ‘seculiere strijd’ gevoerd om deze uitvoeringen alsnog tot stand te brengen ?

Toen van Gogh naar Abou Jah Jah ‘pooier van de Profeet’ en Állah weet het beter! Allah weet het beter” had geroepen stond het Glijmiddel van D66, de oprechte onschuldigheid, Boris Dietrich voor de Camera’s zich ‘absoluut solidair te verklaren met deze zeer geëerde Belgische gast’. Nadat journalist Albrecht door Jah Jah’s lijfwachten in elkaar was geslagen, schreeuwden ze naar Theo de onsterfelijke, maar door iedereen vergeten woorden: “we maken dat Varken af “of “We pikken het niet langer van dat Varken”. Zo zie je maar Geweld werkt !

Ook toen heb ik Lousewies van der Laan der Democraten gemist, helaas niet haar baas.

Wat betreft de seculiere strijd van Hirsi ali is zij ook zeer duidelijk:”..Ik weet niet of Ayaan zo effectief is…. Het is erg moeilijk om er iets over te zeggen…”
Verder vindt lousewies ‘Godsdienst een mooi concept’, een dubieuze uitspraak voor een politica die voor seculiere staat strijdt.

Naast het lijk van van Gogh lag nog een bebloedde vaandel met ‘Vrijheid’ er opgeschreven. Hoe die in haar handen is gekomen is mij een raadsel, maar de goegemeente trapt er maar weer eens in.

Zo zie je maar, met zoveel vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

( “Allah weet het Beter” van Theo van Gogh is nog steeds te koop ISBN 905056111-x; 15 € slechts ! Meer weten over D66 ? Kijk dan naar de volgende ‘andere tijden’ over Jantje T en de Gasrovers)

op 09 01 2006 at 13:27 schreef Peter Breedveld:

Laat je niet ontmoedigen, Frits! Gewoon doordrammen.

Ik heb trouwens nog een exemplaar van Allah weet het beter te verloten. Je moet er wel wat voor doen. Wat zal ik eens verzinnen. Suggesties, iemand?

op 09 01 2006 at 14:31 schreef Whimp:

Een (te) moeilijke misschien: ‘Hoe luidt de opdracht die Theo van Gogh standaard in zijn boek schreef?’.

op 09 01 2006 at 14:32 schreef CS:

Fritzie heeft gelijk dat D’66 vol onaantrekkelijke politici zit, en dat Lousewies niet zaligmakend is. Een betere kandidaat voor de award wist ik niet te noemen (ik heb op haar gestemd), en bij meerderheid van stemmen is Lousewies winnaar van de eerste FN-Award geworden. Volgend jaar krijgt Fritzie wellicht de kans een andere kandidaat aan te voeren.

Overigens was het niet die vreselijke D’66 krullebol Thommie, maar die kreukelige D’66-er Van Boxtel, die met El Moumni te maken kreeg. Van Boxtel heeft uiteindelijk aangegeven dat El Moumni aantoonbaar gelogen heeft tegen hem (over de inhoud van preken – nadat Van Boxtel enkele liet vertalen, kon hij lezen dat El Moumni 1 grote ’taqia’ leugenaar is. Vanwege de aantoonbare leugens heeft Van Boxtel besloten het vertrouwen in El Moumni als gesprekspartner op te zeggen.
Dat was een van de weinige wapenfeiten van Van Boxtel, waarvoor hij wel eens geprezen mag worden.

Het heeft nog jaren geduurd voordat GroenLinks afstand nam van El Moumni. Het Rotterdamse GroenLinksraadslid
Bourzik heeft El Moumni – de imam van zijn moskee – altijd bijgestaan als adviseur en vertaler, ook tijdens de rechtszaak tegen El Moumni.
Ook het CDA heeft nooit afstand genomen van El Moumni. Bij bijeenkomsten in de namaak-universiteit van de Islamitische Universiteit Rotterdam gaan de Rotterdamse CDA- wethouder Geluk en onze o zo respectvolle Jan Peter Balkenende (de gore kloothommel) met genoegen samen op de foto. El Moumni krijgt steevast een stoel op een van de eerste rijen; het respect waarmee El Moumni behandeld wordt is buitengewoon pijnlijk voor de slachtoffers van El Moumni’s fundamentalisme. Gelukkig kan iedereen nog steeds actie voeren tegen El Moumni’s uitspraken, door middel van T-shirts en Spuitbussen:

http://www.newcommunity.nl/onderwerpen/projecten/anti_gay_spray/ag_01.asp?idnav=ag&iditem=1

op 09 01 2006 at 14:34 schreef Whimp:

P.S. Met opdracht bedoel ik natuurlijk wat hij tijdens signeersessies e.d. in onleesbare hanenpoten voorin het exemplaar kalkte.

op 09 01 2006 at 14:34 schreef Whimp:

P.S. Met opdracht bedoel ik natuurlijk wat hij tijdens signeersessies e.d. in onleesbare hanenpoten voorin het exemplaar kalkte.

op 09 01 2006 at 14:37 schreef Peter Breedveld:

‘Anti-Gay-Spray’, HA!

Goeie, Whimp: de eerste die het juiste antwoord geeft op de vraag wat Van Gogh tijdens signeersessies e.d. altijd in onleesbare hanenpoten voorin het exemplaar kalkte, krijgt een exemplaar van zijn bundel Allah weet het beter. Zonder hanenpoten.

op 09 01 2006 at 14:43 schreef Michiel Mans:

Ik heb het eerder geplaatste stuk (8 januari) ook aan Rouvoet opgestuurd. Hier zijn reactie.

Reactie Rouvoet 9 januari,

Geachte heer Mans,

Eigenlijk is uw reactie, gelet op de toon en inhoud, niet de moeite van het reageren waard. Laat ik daarom volstaan met de opmerking dat u met uw reactie slechts aantoont dat de woorden van Gandhi nog altijd actueel zijn.

Met vriendelijke groet,

André Rouvoet

Mijn reactie 9 januari,

Geachte heer Rouvoet,

Wat u nu dus feitelijk doet is de kiezer van de politiek en religie scheiden. Of Gandhi wel of niet nog actueel is doet dan verder niet meer ter zaken. Immers, u gaat niet in op de inhoud van deze kiezer’s betoog. Als u alleen in debat wilt gaan met een kiezer die met u welgevallige argumenten en woordkeuze komt, dan is dat uw goed recht. Het slaat dialoog en discussie natuurlijk wel direct dood. Dat lijkt me niet geheel in de geest van Gandhi. Die stond wel voor hetere vuren dan weinig subtiele, verbale opponenten. Toon wat van de wijsheid en moed van deze man en ga eens in debat met een rabiate atheïst.

Met vriendelijk groet,

Michiel Mans

op 09 01 2006 at 15:30 schreef Peter Breedveld:

Ik zie niet in waar je die arrogante bitsheid van Rouvoet aan te danken hebt. Niks mis met de toon en woordkeuze in jouw mail, toch?

Ik begin het gevoel te krijgen dat ze zich beter voordoen dan ze zijn, die ChristenUnionisten. Op zich niet gek, want zowat álle christenen met wie ik te maken heb gehad bleken bij nader inzien toch niet zo van naastenliefde en vergevingsgezindheid te zijn vervuld als ze graag deden voorkomen.

In november heb ik Rouvoet benaderd voor een interview naar aanleiding van zijn kwetsende, stigmatiserende opmerkingen over seculiere humanisten. Ik kreeg zijn voorlichter aan de telefoon die me plechtig beloofde dat ik zou worden teruggebeld. Een paar weken later heb ik nog eens gemaild, maar niks hoor.

Niet te vertrouwen, die ChristenUnie.

op 09 01 2006 at 15:32 schreef fritzie:

"moge allah U bewaren", is het dan.

Stuur het maar naar Lousewies, want die heeft zoiets hard nodig.
De verliezers kunnen dan altijd nog dit leerzame en hilarische boek kopen

op 09 01 2006 at 15:38 schreef fritzie:

Nadat je en plein publiek voor schut bent gezet als minister van de Nederlandse staat en als enige ‘maatregel’neemt om hem niet meer als een serieus gesprekspartner te noemen, vindt CS ‘ hij wel eens geprezen mag worden’

woow, dat is pas krachtdadig !

Ps,
van Boxtel heeft krulletjes hoor.

op 09 01 2006 at 15:57 schreef Peter Breedveld:

Waarom meedoen als je de prijs toch niet wilt, Fritzie, eikel.

Nog een keer zo’n geintje en je krijgt een ban aan je reet.

Moet ik een andere vraag gaan verzinnen.

Ik weet het! Wat is het meest bizarre cadeau dat iemand ooit voor Lousewies van der Laan uit het buitenland heeft meegenomen?

op 09 01 2006 at 16:17 schreef Rinus Duikersloot:

Lousewies van der Laan kan het natuurlijk bij tal van zaken beter doen maar ik vind dat ze in deze kwestie haar rug recht gehouden heeft. Terecht heeft ze dan ook deze prestigieuze prijs gewonnen.

Toen ik een ongelovige vriendin over André Rouvoet vertelde zei ze: "maar dat is toch die aardige man van tv?" Dat is het verraderlijke aan hem, hij komt heel sympathiek en redelijk over maar houdt er, als je goed naar hem luistert, allerlei enge en gevaarlijke meningen op na en is ook nog eens zeer arrogant zoals blijkt uit de mail van Michiel Mans. Lousewies van der Laan had hem veel harder moeten aanpakken in het debat maar ja, daar is ze eigenlijk veel te aardig voor.

Bewaar het exemplaar van ‘Allah weet het beter’ maar voor een cursus begrijpend lezen in een editie van Frontaal Naakt. Er zijn zoveel misvattingen over wat Theo van Gogh beweert heeft dat dat geen overbodige luxe zou zijn. Dan kunnen alle mensen reageren die van mening zijn dat Van Gogh zich aan de meest vreselijke generalisaties schuldig heeft gemaakt. Degene die er het minst van begrepen heeft wint dan het exemplaar.

op 09 01 2006 at 16:50 schreef CS:

Van Boxtel is een softie, een watje, een halve dhimmie, Fritzie, maar noem mij 1 andere politicus die heeft aangegeven niet in gesprek te gaan met de leugenaar El Moumni – zo’n beetje de meest gezaghebbende imam van Rotterdam. De politiek blijft maar ontzag betuigen aan die griezel, zelfs in de stad van meneer Fornuis!

op 09 01 2006 at 17:20 schreef Michiel Mans:

De discussie gaat verder op ‘nekklachten’. Ik plaats de rest hier later. Wellicht mail ik van der Laan ook.

op 09 01 2006 at 22:27 schreef Michiel Mans:

Reactie 2 Rouvoet 9 januari,

Geachte heer Mans, beste Michiel,

Dat zie je toch verkeerd. Ik heb heel boeiende en intellectueel uitdagende debatten gevoerd met ‘rabiate atheïsten’ als Herman Philipse en Paul Cliteur. Die debatten werden echter altijd gekenmerkt door correctheid, wederzijds respect, echt luisteren naar elkaar en zorgvuldige argumentatie. Dat miste ik in jouw mail, waarin je erg op de persoon speelt en nogal gemakkelijke verwijten maakt.

Wanneer ik de indruk heb dat iemand niet serieus naar een redenering of opvatting wil luisteren, maar er een karikatuur van maakt, dan vind ik het niet interessant en zonde van mijn tijd om daar een discussie over aan te gaan. Je bevordert natuurlijk niet de door jou gewenste ‘dialoog en discussie’, als je die begint met de stelling dat het gênant is dat er iemand als je opponent rondloopt…

Groet,

André Rouvoet

Mijn reactie 9 januari,

Geachte heer Rouvoet, beste André,

Je schreef,

-“Ik heb heel boeiende en intellectueel uitdagende debatten gevoerd met ‘rabiate atheïsten’ als Herman Philipse en Paul Cliteur.”-

Dat zijn wellicht atheïsten maar of ze rabiate atheïsten zijn weet ik niet. Paul Cliteur lijkt me wat timide.

-“Wanneer ik de indruk heb dat iemand niet serieus naar een redenering of opvatting wil luisteren, maar er een karikatuur van maakt, dan vind ik het niet interessant en zonde van mijn tijd om daar een discussie over aan te gaan.”-

Maar André, denkt je dat ik zo scherp schrijf als ik niet serieus naar je redenering of opvatting heb geluisterd? Ik neem je gedachtegoed juist uiterst serieus en ervaar dat als zeer bedreigend. Ik zie het alles behalve als karikaturaal. Daarom juist zet ik zaken zo op scherp. Ik draai er niet omheen en camoufleer mijn gedachten niet in de ‘correcte’ taal die in jouw kringen zo gebruikelijk is. Ik schrijf wat ik denk en voel.

-“Je bevordert natuurlijk niet de door jou gewenste ‘dialoog en discussie’, als je die begint met de stelling dat het gênant is dat er iemand als je opponent rondloopt…”-

Wie de bal kaatst moet hem terug verwachten beste André. Als politicus moet je tegen een stootje kunnen. Mag ik je herinneren aan waar je de term oorspronkelijk gebruikte? Het met dédain spreken over mensen die in de schepper geloven vond je gênant. Het gênante was dus eigenlijk eerst mijn richting opgekomen. Negeer je ook de mensen in de Kamer die je met ‘dédain’ vindt spreken? Nee, je gaat in de tegenaanval. Maar in mijn geval probeer je een inhoudelijke reactie te vermijden. Waar ben je bang voor? Je wil geen zware kritiek op je bijbel, je religie horen? Die zal ik zeker blijven geven in een inhoudelijke discussie. Dat durf je kennelijk niet aan.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

Reactie 3 Rouvoet 9 januari,

Beste Michiel,

Je mag natuurlijk zelf de conclusies trekken die je wilt. Meestal laat ik mailtjes waarin mensen zich afreageren en niet verder komen dan beledigende of kwetsende uitlatingen onbeantwoord. Ik had gehoopt dat het feit dat ik ondanks de toon van je eerste mailtje tóch heb gereageerd, jou tot een opener houding zou brengen. Daar geef je niet echt blijk van.

Ik ben nog nooit weggelopen voor een inhoudelijke discussie, kan een hoop hebben, óók kritiek op mijn (geloofs-)opvattingen, maar weiger serieus in gesprek te gaan met iemand die zijn kracht zoekt in schelden of badinerende teksten. Als je je eerste mailtje nog eens rustig naleest, begrijp je misschien wat ik bedoel. Zo niet, dan houdt het op.

Groet,

André Rouvoet

Mijn reactie 9 januari,

Beste André,

Je vindt mijn eerste mail kwetsend en beledigend. Je hebt het over schelden en badinerende opmerkingen. Maar waar gebruik ik dan scheldwoorden? Was de Gandhi opmerking in ‘debatop1’ niet badinerend volgens je eigen definitie? Immers, hieruit blijkt dat mensen als ik ’er niets van hebben begrepen.’ Met het noemen van Herman Philipse en Paul Cliteur als mensen waar ‘heel boeiende en intellectueel uitdagende debatten’ mee te voeren zijn terwijl ik maar een ‘scheldende’ en zich ‘afreagerende’ persoon ben, laat je zelf ook behoorlijk wat dédain zien. Toch? Dat geeft niet, ik kan daar wel tegen. Ik ben op forums wel grover taalgebruik en veel hardere discussies gewend. Misschien zijn dat soort ‘straatgevechten’ wat teveel voor tere tenen. Zei Rita niet ooit wat over tenen?

Beste André, hoe je het ook verpakt, het lijkt erop dat je vandaag voor het eerst van je leven wegloopt voor een inhoudelijke discussie. En dat zou jammer zijn.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

Reactie 4 Rouvoet, waarschijnlijk de laatste -9 januari,

Zoals gezegd: …dan houdt het op.
Jammer, want ik hou wel van een stevige inhoudelijke discussie!

André Rouvoet

Mijn reactie -9 januari,

Beste André,

Jammer? Niet flauw doen, je durft niet. Dat vind ik wel een beetje slap. En je was nog wel politicus van het jaar. Ik eet je niet op hoor. Ik vreet hooguit je geloof wat aan. Bovendien, je hebt de almachtige, alwijze en alziende god achter je staan. Die zou je toetsenbord moeten kunnen helpen eh…scherpen terwijl hij de mijne bot kan maken. Nou ik dat zo zeg, mijn toetsenfrutsels ontberen soms al wat aan subtiliteit. Die zijn al bot. God helpt je dus al. Dan moet je gehakt van mijn argumenten kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mans

op 10 01 2006 at 01:37 schreef fritzie:

CS,

Als ik me goed herinner loopt er in Rotterdam ex-wethouder met een GL dolk in zijn rug rond.
En die man van Fornuis had toch weldegelijk iets te zeggen over onze nieuwe Nederlanders en dat is echt niet positief hoor.

Maar… ik kan me vergissen.

op 10 01 2006 at 05:13 schreef Sagunto:

quote=Timbo:
""Abortus. Uit recent onderzoek blijkt dat vele vrouwen depressiviteit ervaren, angstaanvallen hebben, etc. Voor dit leed is nooit veel aandacht geweest, want ja, het zelfbeschikkingsrecht is heilig."

Juist, Tim…
"Helaas blijkt ook de vroeger zo populaire groepsseks niet bestand tegen de allesverwoestende *individualisering* der maatschappij", en meer van zulks, Tim?

"Iets" zegt mij dat jouw "belangstelling" voor "post-abortale depressies" bij vrouwen een onoprecht en flinterdun voorwendsel behelst om abortuswetgeving terug te draaien.

Te uwer informatie: onze abortuswetgeving gaat al sinds jaar en dag gepaard met één van de veruit laagste plekken op de wereldwijde abortusranglijsten.

Overal waar een – door jou zeker gewenst – "moreel" c.q. godsdienstig taboe rust op abortus, blijkt het officiële cijfer hoger dan in Nederland.
Overigens is dit cijfer hoogstwaarschijnlijk nog vertekend in die zin dat in de "taboe"-landen een zekere rem bestaat op volledige rapportage.

op 10 01 2006 at 11:29 schreef jessie mans:

@Sagunto
Zeer juist argument.
Dit gaat trouwens niet alleen op voor abortus.
Verbied iets wat mensen nodig hebben of zeer graag willen en je kan wachten op de doden die er dan vallen.Of levens die er verwoest worden.

Als Tim vrouw is geworden wil ik hem hier nog wel eens over horen.

Net als Peter Breedveld heb ik ook de ervaring dat fanatieke christen vaak het minst menselijk zijn.
Grote bek over moraal maar ondertussen.

Hulde trouwens aan Michiel die zo heel geduldig is geweest met Andre Roevoet.
Deze CU meneer is laf, elitair en hypocriet.
Maar dat zijn we wel gewend van div. christenen.

Iets geheel anders:

Blijde Boodschap

De tongval van de meneer aan de lijn was licht Haags:"Uit het circuit bereiken ons berichten dat een groep overweegt U aan te vallen als U Zaterdag boeken komt signeren in Den Haag. Kunt U geen body-guard meenemen?"
Spreker had zich voorgesteld als Jaap van de Krol van de Haagse recherche, die meldde dat de AIVD één en ander had opgevangen, zoals gezegd ‘in het circuit’.
Mijn eksteroog zweerde dat ik een en ander te danken had aan enige Fortuyn aanhangers die laatst een brief schreven aan de minister van Justitie waarin ze Excellentie waarschuwden dat mijn signerende aanwezigheid in boekhandel Verwijs aan het Buitenhof op Zaterdag 22 november aanstaande tot levensbedreigend tumult zou kunnen leiden en dat mijn persoontje bescherming behoefde; met sommige vrienden heeft men geen vijand meer nodig.
De AIVD zou wel ‘ns gedacht kunnen hebben ‘die meneer zeurt maar door over Fortuyn, als we hem nu ‘waarschuwen’ kan ‘ie nooit klagen als er iets mis gaat’.
Boekhandel Verwijs is gelegen naast ik meen het Israelische consulaat. Een paar dagen voor mijn aangekondigde aanwezigheid had zich hier een demonstratie afgespeeld van muzelmannen die opheffing van die staat eisten en ’t leek de verstandige Mevrouw die hier de scepter zwaaide raadzaam geen poster op te hangen van mijn persoontje met theedoek op het hoofd dat prijkt op het omslag van "Allah weet het beter", want, zei ze met een glimlach: ‘Ik hou graag de ruiten heel’.
Dit is wat Job Cohen bedoelt als ‘ie ’t heeft over het ‘respect’ dat autochtonen in onze geweldige multiculturele samenleving dienen op te brengen voor de Vijfde Colonne van de geitenneukers. Ik kon me heel wel vinden in de overwegingen van de Mevrouw van de boekhandel.
Als ik me wat zou hebben aangetrokken van alle abonnementhouders op paviljoen 7 die me in de loop der jaren bedreigd hebben, kwam ik nergens meer. Zou de AIVD een en ander uit de duim hebben gezogen om me te jennen? Enfin, een gewaarschuwd man telt voor twee. Het enige wat ik vervelend vond was dat op hetzelfde moment waarop mijn boek de schappen had bereikt en ik handtekeningen zou gaan zetten, Verwijs ook vol zou zijn met kinderen omdat de nieuwe Harry Potter aangekomen was.
Wat doe je als Muzelmannen binnen stormen en in het voorbijgaan kiddo’s bedreigen? Een onaangename gedachte.
Voor Verwijs staat een wachthokje van de politie op poten omdat de Israeli bewaakt worden. Ik groette de Mevrouw in uniform in het hokje omdat Van de Krol van de Haagse recherche gezegd had de wijkagente te zullen waarschuwen. De Mevrouw wist van niets en ik had dan ook de verkeerde voor me. De wijkagente belde om tien over drie, toen ik al een half uurtje aan het signeren was, ietwat paniekerig: "Ik kom eraan!"
Zodra de politie arriveerde, nam deze het fototoestel van onze webmaster; die kiekjes van de gelegenheid nam onder hoede, want het hokje voor de deur van Verwijs is geheim en mag niet gefotografeerd worden. Onze autoriteiten zijn uiterst waakzaam en op alles voorbereid; een geruststellende gedachte.
Dat de overheid tegenwoordig aanraadt zelf lijfwachten in te huren – zou onze staatveiligheid de rekening betalen als ik zo onverstandig was geweest? – mag met recht privatisering van de onveiligheid worden genoemd.
Natuurlijk gebeurde er niets. Ik signeerde iedere minuut een exemplaar – ’t liep boven verwachting – steevast aldus: "Moge Allah U behoeden!" Ik zou niet graag een gelovige kwetsen.
In de winkel lag "Allah weet het beter" elders broederlijk naast het laatste werkje van Paul Rosenmöller – die in mijn boek naar aanleiding van Mevrouw Singh Varma van harte de kanker krijgt toegewenst -, en zo hoort het ook. Ik ben benieuwd naar het volgende telefoontje van onze wakkere veiligheidsdiensten.

Theo van Gogh

op 10 01 2006 at 12:48 schreef Peter Breedveld:

Wat ik nou toch weer lees op Hoeiboei ( http://hoeiboei.web-log.nl/log/4585390 ):

*J.J. v.d. Gulik :: 08 januari 2006 17:30

Ik constateer, dat kutwijf Annelies van der Veer inmiddels net als Breedveld ook is gezwicht voor de joden. Hopelijk zullen ze dat beide nog eens zeer berouwen. Breedveld heeft daarbij dan nog de brutaliteit om een vrijheid van meningsuitingsaward namens zijn site frontaalnaakt.nl uit te delen aan Loesewies van der Laan. Maar eigenlijk is dat ook weer niet zo vreemd. D66 neemt de vrijheid van meningsuiting ook al heel lang niet serieus, maar net als Breedveld belijdt ook D66 met de mond het tegendeel.

*Lagonda :: 08 januari 2006 19:53

Wat heeft deze column van Pamela nou met zwichten voor joden te maken, halve gare? Of kon je het gewoon niet meer binnenhouden? Soort van antisemitische incontinentie?

op 10 01 2006 at 13:22 schreef Jessie:

Heb het ook gelezen en dacht exact hetzelfde.
Rare jongens die mensen.

Uhhh, onbescheiden als ik kan zijn: heb ik nu het boek gewonnnen?
Hebberig kan ik ook zijn.
Om nog even mijn zaak kracht bij te zetten.
Help een amsterdamse uitkeringstrekker aan een goed boek.
Helpt dat?

op 10 01 2006 at 13:30 schreef Peter Breedveld:

Nee, dat helpt niet. Aan zieligheid doen we hier niet. Maar ik zat net te denken: Jessie heeft op overtuigende manier het boek gewonnen. En om de feestvreugde te verhogen: uitgever Xtra heeft een exemplaar MET (gedrukte) hanenpoten beschikbaar gesteld. Bedankt, Xtra!

Stuur me je adres, dan stuurt Xtra jou het boek.

op 10 01 2006 at 14:40 schreef jessie mans:

Wauwwwwwwww. Goh.
Zowaar eens iets zinnigs gewonnen.
Zou god dan toch bestaan?

Lang "leve" de gezonde roker.

Bedankt Xtra en ook Peter.

op 10 01 2006 at 18:11 schreef CS:

Fritzie,
Inderdaad, Pims vriend wethouder Pastors is in Rotterdam door een meerderheid in de gemeenteraad weggestuurd: de Stadspartij ("Pim is een poldermussolini", "lokroep uit de darkroom", "sommigen ruiken het gas pas als het onder de deur door komt"), de Socialistische Partij ("fortuynisten zijn bange kleinburgers"), PvdA ("zie je wel, het zijn allemaal racisten"), GroenLinks ("Wij staan El Moumni bij met raad en daad"), D’66 (Mea Ravesteijn: "Ik kan het allemaal niet meer zo goed volgen") en nog wat van die idioten (Gerard Dorsman, Sjef Siemons).
En met toeristen had meneer Fornuis het beste voor: eerst lekker in de reet naaien en daarna maar weer snel naar huis.

op 10 01 2006 at 22:06 schreef Fritzie:

CS,

Bedankt voor de bevestiging van mijn constatering.
Zeer ingenomen ben ik met je, weliswaar overbodige, mededeling dat Fornuis na gedane zaken snel huiswaarts keerde.

op 10 01 2006 at 23:29 schreef CS:

Ja, dan reden we als ik ‘m soms tegenkwam samen over de Erasmusbrug, hij op z’n ouwe afgetrapte fiets, met z’n leren jakkie an. ’t Is niet te geloven wat er allemaal gebeurd is.
Wellicht overbodig: die roddel die refo Peterrr op die campingzender uit de sloot haalde stamt uit circa ’99, en werd toen al met ongeloof onthaald omdat Fortuyn niets had met onvolgroeide lichamen, oftewel: geen minderjarigen in zijn omgeving.

op 10 01 2006 at 23:30 schreef cs:

‘ ’t Is niet te geloven wat er allemaal gebeurd is.’
Daarmee bedoel ik: dat ‘ie opeens doodgeschoten was.

op 11 01 2006 at 11:22 schreef Peter Breedveld:

Op de website van ChristenUnie het volgende stukje (je wilt niet geloven hoe blij ik ben met het predikaat ‘liberale website’):

D66 maakt de dienst uit in kabinet dinsdag 3 januari 2006 – 19:55 André Rouvoet concludeert dat CDA en VVD zich laten inpakken door D66

André Rouvoet reageert verbaasd op een interview met Lousewies van der Laan (D66) in Frontaal Naakt, een liberaal internetmagazine: “Als het waar is dat D66 in het kabinet zoveel macht heeft als Lousewies van der Laan suggereert, dan concludeer ik dat CDA en VVD zich laten inpakken”. Van der Laan bevestigt dat D66 een antireligieuze agenda heeft en beweert dat de discussie over Intelligent Design niks oplevert, omdat haar partij dat in het kabinet blokkeert. Rouvoet: “In 2003 koos het CDA ervoor om met D66 de ziel van paars binnen te halen in het kabinet. Daarvoor krijgen de christen-democraten nu de rekening gepresenteerd”.

In Zichtbaar en relevant – Parlementair Jaarboek ChristenUnie 2003-2004, dat deze week is verschenen, publiceerde Rouvoet fragmenten uit zijn dagboekaantekeningen van de kabinetsformatie 2003. Hij is daarin kritisch over het CDA, dat nog vóór de VVD koos voor samenwerking met D66 in plaats van de ChristenUnie: “Pikant is dat de informateurs benadrukken dat zij nog niet in staat zijn om de conclusie te trekken dat de combinatie met D66 zicht biedt op ‘een vruchtbare samenwerking’. Het CDA is dus echt te vroeg geweest met z’n keuze”.

D66 was in 2003 nodig om een kabinet van CDA en VVD aan een meerderheid te helpen en buit die positie nu uit. Rouvoet: “Ik kan me niet voorstellen dat het CDA daar blij mee is. D66 is klein, maar heeft in deze positie veel invloed. Kijk naar de kwestie Afghanistan, waarin Balkenende, Kamp en Bot zich door D66 in een onmogelijke positie hebben laten manoevreren. Het is voor het CDA van cruciaal belang dat de ChristenUnie de rol kan spelen die D66 nu speelt, want anders gaat het mis. Het CDA heeft een sterkere ChristenUnie nodig. Dat blijkt nu en dat maakt een stem op de ChristenUnie in 2007 niet alleen een principiële, maar ook een heel strategische keuze…”.

http://www.gpv.nl/index.php?Hoofd=/hoofdC.php

op 11 01 2006 at 11:36 schreef Peter Breedveld:

Ha! Het Reformatorisch Dagblad noemt FN een ‘links-liberale’ website! Wat doe je hier eigenlijk, Duns?

Van der Laan: Front tegen conservatieven

DEN HAAG – D66-Kamerlid Van der Laan wil komen tot „een grote sociaalliberale beweging” die een front vormt tegen het conservatisme. Haar doel is niet-godsdienstige progressieven te verenigen.

Ze zegt dat in een interview met de links-liberale website Frontaal Naakt, die haar een onderscheiding gaf vanwege haar pogingen het verbod op de smalende godslastering te schrappen. Volgens Van der Laan tekent zich steeds sterker een scheidslijn in de Tweede Kamer af tussen progressieven en conservatieven. „Het wordt steeds moeilijker het verschil te zien tussen een liberale PvdA-er, een sociale VVD-er of een rechtgeaarde D66-er.”

Het D66-Kamerlid zegt zich gestreeld te voelen door de felle kritiek van CU-voorman Rouvoet. Ze verwijst naar een publicatie in het Nederlands Dagblad waarin Rouvoet zakenals het homohuwelijk en de openstelling van winkels op zondag op het conto schrijft van D66. „Wij beschouwen dat artikel als één van de grootste lofzangen op D66 ooit”, zegt ze.

Ze beschouwt het artikel als een erkenning van Rouvoet dat D66 voor zo’n kleine partij behoorlijk wat macht heeft. „Ook wat die discussie over Intelligent Design betreft, hij merkt dat die niet verder komt omdat wij in het kabinet zitten.”

http://www.refdag.nl/artikel/1244263/Van+der+Laan%3A+Front+tegen+conservatieven.html

op 11 01 2006 at 11:49 schreef Peter Breedveld:

Het Nederlands Dagblad heeft een goed stuk. Door die krant voel ik me goed begrepen, al leidt de grammaticale uitglijder

"De meer traditionele VVD’ers, zoals de Wiegelianen, zien het magazine als ,,kleinburgerlijke kruideniertjes”"

wellicht tot misverstanden:

D66-Kamerlid wint met antireligieuze inzet

woensdag 4 januari 2006 – 22:28 De vrijheid van atheïsten moet ook worden beschermd. Vanuit dat perspectief bindt D66-Kamerlid Lousewies van der Laan de strijd aan met politici die ,,via wetgeving proberen hun beleid aan mensen op te leggen”.

Daartoe wil ze een ,,grote sociaal-liberale beweging” van progressieve krachten in het leven roepen die het conservatisme bestrijdt. Het Kamerlid doet die uitspraken in een interview op het ,,fundamentalistische webmagazine Frontaal Naakt”. Ze kreeg een prijs van het magazine vanwege haar motie de wet op smalende godslastering in te trekken. Van der Laan: ,,Ik ben zo vereerd, heel erg leuk dat jullie dit doen”.

Het webmagazine geeft volop steun aan de politieke strijd van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. De meer traditionele VVD’ers, zoals de Wiegelianen, zien het magazine als ,,kleinburgerlijke kruideniertjes”. Van der Laan geeft in het vraaggesprek aan dat haar fractie erg is ingenomen met een artikel dat André Rouvoet (ChristenUnie) onlangs in het Nederlands Dagblad schreef. Rouvoet hekelt daarin de invloed van D66 in kwesties als de winkelopenstelling op zondag en het homohuwelijk. ,,Hij bedoelt dat om te laten zien hoe schandalig D66 is. Wij beschouwen dat artikel als één van de grootste lofzangen op D66 ooit.” Over het debat inzake intelligent design merkt ze op dat het debat doodloopt omdat D66 in het kabinet zit. Minister van der Hoeven (Onderwijs) zwengelde dat debat in de zomer van 2005 aan.

In een reactie op de uitspraken van Van der Laan zegt Rouvoet zich te verbazen. ,,Als het waar is dat D66 in het kabinet zoveel macht heeft als Lousewies van der Laan suggereert, concludeer ik dat CDA en VVD zich laten inpakken.” Met haar opmerking over intelligent design bevestigt het D66-Kamerlid volgens Rouvoet dat haar partij een ,,antireligieuze agenda heeft”. Hij verwijt het CDA dat die partij D66 als ,,de ziel van paars” in 2003 in het kabinet haalde. ,,Daarvoor krijgen de christen-democraten nu de rekening gepresenteerd.”

Van der Laan geeft aan dat ze voor haar politieke inzet wel mailtjes van christenen krijgt, maar daar zitten weinig onvriendelijke tussen. ,,Vijfennegentig procent van de mails die ik van christenen krijg, is heel aardig. Mensen die schrijven dat ik het licht nog zal zien en dat ze voor mijn ziel bidden. Heel vriendelijk. Slechts een klein percentage schrijft dat ik naar de hel ga.”

bron Nederlands Dagblad

op 11 01 2006 at 17:30 schreef Barry:

Ach ja die arme Rouwvoet. Ergens begrijp ik hem wel. Zij dreigen immers het kind van de rekening te worden. In reactie op religieuze onverdraagzaamheid, komt Nederland niet verder dan een soort van theoretische verhandeling over het principe van scheiding kerk en staat. Wij moeten niet vergeten dat naast seculiere vrijheden ook religieuze vrijheden worden bedreigd. Discussie over bijzonder onderwijs wordt opgerakeld in reactie op uitwassen van moslimextremisme, terwijl groepen die van oudsher van deze instituties gebruik maakten geen enkele bedreiging voor de Nederlandse rechtsorde en onze vrijheden vormden. Stoken doen moslimextremisten ook via het openbaar onderwijs. Kijk maar naar de gebedsruimtes die in verschillende ROC’s en universiteiten zijn afgedwongen. Of openbare begraafplaatsen waar gemeente-ambtenaren voor het blok worden gezet om naleving van de Shari’a af te dwingen, voor het moslimhoekje dat is ingericht op kosten van de belastingbetaler.
Neem Turkije die met een vroom gezicht alles heeft gedaan om via de raad van Europa verwijzingen naar de "joods-christelijke" wortels van Europa uit de ontwerp grondwet te verwijderen en nu via de zelfde raad gedaan heeft gekregen om "islamofobie" als een onacceptabele vorm van discriminatie veroordeeld te krijgen. Neem de rol van verschillende moslimgroeperingen in het intelligent design debat. Terwijl seculiere appologeten zoals Michiel Lezenberg doodleuk beweren dat de Evolutietheorie eigenlijk in de Koran wordt onderbouwd, net als de quantummechanica en noem maar op. Allemaal in weze islamitisch dus hallal, als het hun uitkomt. Wat let ons om niet onmiddelijk over te gaan. Islam is tenslotte religieus en seculier, kerk en staat allemaal in een. Zij weten precies waarmee zij christenen en seculieren kunnen paaien en tegen elkaar uit kunnen spelen.
En wat onze Sloezeslies van der Waan betreft. Onze nieuwe beschermheilige van het vrije woord. Op het moment dat D66 fungeert als het politiek breekijzer van het koninklijk huis. Met hun Afghanistanstandpunt is het een goed middel om dit toch al treurige kabinetsbeleid verder te ondermijnen. De Amerikanen krijgen de schuld en het kabinet staat in zijn hemd. Behalve de D66 die zich als voorvechter van de seculieren waarschijnlijk zal op maken voor deelname aan het meest moslimvriendelijke kabinet dat wij ons voor kunnen stellen. Zo krijgt iedereen zijn zin en worden onze Amerikaanse handelsbelangen niet al te veel geschaad. Wij komen er samen wel uit. Is het niet rechtsom dan wel linksom.
Misschien is onze al even seculiere als moslimgroene Femke Halsema dan ook van de partij. Afgelopen herfst op de Genoeg is genoeg demonstratie op de Dam, zweepte zij met haar domme praatjes het publiek op dat voornamelijke uit bejaarde moskeegangers bestond. Enkele van die oude mannen vertelde mij dat zij via de moskee met bussen uit steden als Schiedam en Purmerend waren aangevoerd. Het was nog niet zo overtuigend als de Ba’ath partij in Syrië dit soort manifestaties placht te organiseren, maar het is een veeg teken.
Als wij dan toch vanwege afwijkende mening moeten onderduiken dan kunnen wij net als toen waarschijnlijk alleen bij Rouwvoet en de zijnen terecht. Principieel als zij zijn. Ongetwijfeld zullen wij daar een paar stichtelijke woorden voor lief moeten nemen. Maar dat is hun vergeven. Zij zijn tenslotte ook Gods schepselen.

op 12 01 2006 at 02:02 schreef Michiel mans:

Beste Barry, je schreef,

-Terwijl seculiere appologeten zoals Michiel Lezenberg doodleuk beweren dat de Evolutietheorie eigenlijk in de Koran wordt onderbouwd, net als de quantummechanica en noem maar op. Allemaal in weze islamitisch dus hallal, als het hun uitkomt.-

Als je dan leest hoe de koran zaken onderbouwt, pis je in je broek van het lachen.

http://www.answering-islam.de/Main/Quran/Science/index.htm

op 12 01 2006 at 10:58 schreef Barry:

Ja ik weet het. Er bestaat ook een instituut die met veel geld alle wetenschappelijke vorderingen als islamitische openbaring claimen.
Opgezet door al-Faruqi. Islam en Andalusische filosofie specialist Lezenberg, schijnt niet eens Arabisch te kunnen. Maar hou me te goed, daar heb ik nog geen uitsluitsel over.

op 12 01 2006 at 12:32 schreef Fritzie:

Bidden voor Lousewies.

Eens kijken hoe de discussie en de kabinets"crisis" verlopen gaat.
Draait D66, wat doet Lousewies en heel opmerkelijk….
in hoeverre spelen de opvattingen van het nederlandse volk bij deze zaak.
het zal wel weer handjeklap en achterkamertjes en geld,…heelveel geld worden.
Enfin, als rechtgeaarde belastingbetaler en democraat, sta ik aan de zijlijn te kijken of er wél of niet mensen geofferd zullen worden in mijn belang, met mijn instemming, uit mijn naam.

op 12 01 2006 at 13:47 schreef CS:

Lousewies van der Laan heeft de waardering van Frontaal Naakt gekregen voor haar oppositie tegen Donners smakeloze optreden na de Slachting van Theo. Andere politici hebben volgens lezers van FN minder sterk opgetreden.

D’66 heeft de Award van FN niet gekregen, en de Award houdt geen verband met de ambigue verhouding van sommige D’66-ers met de Kroon, noch met de opstelling van enige Nederlandse politieke partij in de oorlog tussen de VS en Afganistan.

Als Barry wanneer hij zich genoodzaakt zou zien onder te duiken vertrouwt op christelijke fundamentalisten als Rouwvoet, hoop ik vooral dat hij nooit zal hoeven onderduiken.
Het is totale onzin dat geloofsfundamentalisten minder (on)menselijk, al te (on)menselijk zouden zijn dan de seculiere medemens. Barry, hoed u!

op 12 01 2006 at 14:42 schreef Barry:

Ja doe ik. Maar uhhh… Wat bedoel je precies?
Wat is meer of minder (on)menselijk?

op 12 01 2006 at 18:24 schreef CS:

Sommigen denken dat christenen volgens een verheven moraal leven. Zo zou je bijvoorbeeld een christen beter kunnen vertrouwen. Ik wantrouw christenen wellicht meer dan de seculiere medemens, maar zeker niet minder. Om te beginnen is ook de christen niets mensenlijks vreemd; de christelijke moraal en praxis maken het alleen maar erger.

op 13 01 2006 at 20:35 schreef Duns:

@Peter Breedveld,

Tsja FrontaalNaakt is een links-liberale website (volgens RD)

En wat doet een neocon als ik dan nog hier?

Tsja, er zijn ook 0 reacties op mijn stukkie in deze editie.

Dat doet pijn, lieve mensen … dat doet pijn.

Maar ja, ik ben nou eenmaal het type ‘doorzakker’, die de barkeeper tegen sluitingstijd moet vragen om nu echt op te stappen …

op 13 01 2006 at 21:32 schreef Peter Breedveld:

Nee hoor, ik schenk er nog een voor je in.

op 19 02 2006 at 19:43 schreef Monique:

Bravo voor van der Laan!
Het kan niet zo zijn dat het geloof in een politiek jasje wordt gestoken en dat wij die mantel dan massaal moeten dragen! religieus-politieke onderdrukking? Thanx, but no thanx!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS