Home » Archief » Academisch witwassen


[30.10.2015]

Academisch witwassen

Peter Breedveld

hausu11
Scène uit Hausu (1977)

‘Wilders is een zegen voor de democratie’, schrijft politiek socioloog Matthijs Rooduijn in NRC Handelsblad. Al dat gezeur dat hij een gevaar zou zijn speelt Wilders alleen maar in de kaart, meent Rooduijn.

Ach ja, zijn radicaalrechtse uitspraken staan op gespannen voet met de rechtsstaat, dat wil Rooduijn wel toegeven, maar Wilders is volgens hem toch niet extreemrechts omdat hij geweld verafschuwt en afstand neemt van fascisme en nazisme. Als de PVV bij de volgende verkiezingen inderdaad zo groot wordt als voorspeld en een coalitie moet vormen met andere partijen, zal ze daarmee compromissen moeten sluiten.

De soep zal volgens Rooduijn dus niet zo heet gegeten worden als-ie wordt opgediend.

Bitch van Wilders

Nu al vergeten hoe dat ging in die zogenaamde ‘gedoogcoalitie’ die het Kabinet Rutte I was. CDA en VVD werkten daarin samen met Wilders. Geen paniek, verzekerde CDA-leider Maxime Verhagen ons, want zo kapselen we Wilders in en maken we hem onschadelijk.

In werkelijkheid gebeurde het omgekeerde en werden CDA en VVD de bitch van Geert Wilders. Uiteindelijk werd de totale vernedering één van de teefjes, minister van Ontwikkelingszaken Ben Knapen, teveel en dat leidde tenslotte tot de val van het kabinet.

Maar ja, intussen werden wel illegale vreemdelingen gecriminaliseerd, werd er een debat over het ‘Marokkanenprobleem’gevoerd en de houding tegenover allochtonen en moslims verhard. Een prachtige reconstructie leest u hier.

Inmiddels hebben alle politieke partijen, met de hete adem van Wilders in hun nekken, standpunten ten aanzien van allochtonen en moslims omarmd waar ze mensen tien jaar eerder voor gekruisigd zouden hebben. De xenofobie en de islamofobie druipen van de verkiezingsprogramma’s en voordrachten af. Geen gevaar voor de democratie? De Tweede Kamer maakt eigenhandig een putsch door Wilders overbodig. Hij krijgt zijn dictatuur op een goudschaaltje aangereikt.

Gewelddadige man

Wilders verafschuwt geweld? In Purmerend zwichtten burgemeester en wethouders voor de ernstige bedreigingen door bezorgde burgers en het geplande azc in die gemeente werd afgeblazen. Wilders feliciteerde de bedreigers met dit klinkende resultaat. Tegen HP/De Tijd zei Wilders in 2004 dat rassenrellen niet per se negatief hoeven uit te pakken, omdat daar de politiek door wordt wakker geschud.

Dat noem ik geen geweld verafschuwen, maar geweld aanmoedigen. Rooduijn is als de politieagent die een van huis weggelopen vrouw weer keurig terugbrengt naar haar gewelddadige man.

En als je na de aanvallen op azc’s en de bedreigingen aan het adres van politici toch nog een reeks horrorverhalen over vluchtelingen gaat staan opdissen, zoals Wilders deed tijdens een recent debat, dan weet je heel goed waar je mee bezig bent: mensen nóg banger maken, zodat ze nóg gewelddadiger worden.

Verwant met Breivik

En zie, een vrouw in Steenbergen, die het opnam voor vluchtelingen, moest haar kinderen laten onderduiken en kreeg een steen door de ruit. Terwijl ze een toespraak hield, stond een bende wilde apen al Hitlergroetend te scanderen dat er een piemel in moest.

Anders Breivik, de islamofoob die tachtig kinderen doodschoot, zag Wilders als zijn grote inspirator en meende zeker te weten dat Wilders zijn daad goedkeurde, al zou hij dat nooit in het openbaar doen. Onder Wilders’ volgelingen bevinden zich inderdaad heel wat mensen die zich verwant voelen met Breivik.

Maar God, wat een zégen dat er in het parlement een partij is die naar déze burgers luistert!

Afspiegeling van het electoraat

Rooduijn geeft Wilders gelijk dat de Tweede Kamer een ‘nepparlement’ is want hé, volksvertegenwoordigers lópen toch ook uit de pas met de kiezer? Dat blijkt volgens Rooduijn uit onderzoek van politicoloog Armen Hakverdian.

Nu zei Hakhverdian dat inderdaad al eerder, dat Wilders ‘een punt heeft’. Hakhverdian vergeleek de standpunten van achthonderd raadsleden met die van de kiezer en vond dat er nogal verschil zat tussen die van hoogopgeleide raadsleden, die progressiever zijn dan de kiezer. Ergo: ze vormen geen behoorlijke afspiegeling van het electoraat, concludeert Hakverdian.

Ik vind dat getuigen van een bizarre opvatting van wat democratie is. Rooduijn en Hakverdian vinden dus dat als de burger ’s zomers gratis ijs wil, hij gratis ijs moet krijgen. Kan niet verrotten wat dat kost, welke logistieke problemen dat oplevert en dat er dan bezuinigd moet worden op de ouderenzorg: gratis ijs willen we, godverdomme, en anders ben je een nepparlement.

Dictatuur van het koffiehuispraatje

Zo werkt democratie natuurlijk niet. Onze volksvertegenwoordiging krijgt van ons een mandaat om afgewogen beslissingen te nemen op basis van onderzoek waar wij simpelweg de tijd niet voor hebben. Wij willen gratis ijs, en onze volksvertegenwoordigers zoeken voor ons uit of dat haalbaar is. Bevalt hun besluit uiteindelijk niet, dan stemmen we bij de volgende verkiezingen op andere volksvertegenwoordigers.

Dát is ware democratie. Wat Hakhverdian en Rooduijn voorstaan, is de dictatuur van het koffiehuispraatje, zoals Ortega y Gasset dat treffend noemde.

Terug in hun kooien

Antropoloog Sinan Çankaya verwoordde het net op Twitter perfect: waar Rooduijn zich aan bezondigt, is het academisch witwassen van Wilders. Een boef, een racist, een volkshitser die er bovendien niet voor terugschrikt om samen te werken met antisemieten die er, net als Wilders zelf, Blut und Boden-ideeën op na houden. Niks afwijzen van nazisme en fascisme dus, maar er gezellig mee het bed in duiken.

Wilders’ kiezers moeten niet serieus genomen worden, daar moet het waterkanon op. De apen moeten terug in hun kooien. Ik ben ook een burger, begin ook maar eens naar mij te luisteren.

Is het Vrije Woord u écht lief? Steun dan het jubilerende (tien jaar!) Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 30.10.2015 @ 11:44

[Home]
 

68 Reacties

op 30 10 2015 at 12:02 schreef machiel:

Ijzersterk. Klein vraagteken bij de een-na-laatste alinea: “die er bovendien voor terugschrikt”, bedoel je “die er bovendien niet voor terugschrikt”?

op 30 10 2015 at 12:08 schreef Peter:

Yes Machiel, dat bedoel ik inderdaad. Dank voor de oplettendheid!

op 30 10 2015 at 12:09 schreef Gaz Typari:

“Ik ben ook een burger, begin ook maar eens naar mij te luisteren”

En dat is de kern! Maar goed, ik heb niet zo’n zin om tijdens bijeenkomsten te gaan schreeuwen en de orde te verstoren en allerlei aanslagen te plegen voor ik gehoord wordt, wat die neofascistische burgers dus wel doen. Kan dat niet anders?

op 30 10 2015 at 12:17 schreef marcodB:

Rooduijn is een gepromoveerd politicoloog (geen socioloog). Zijn proefschrift en enkele van zijn publicaties gaan over de vraag of er een populistische zeitgeist heerst, zie bijv. http://ppq.sagepub.com/content/early/2012/04/19/1354068811436065.abstract
Ik vermoed dat zijn bevindingen van 2013-2014 doorwerken in zijn conclusies voor het artikel van vandaag. Als Hakhverdian enerzijds wijst op een correlatie tussen opleidingsniveau en overtuiging en anderzijds op een gapend gat tussen opleidingsniveau van burgers en bestuurders, dan is dat m.i. een belangrijk feit. Jij en ik -we hebben het daar vaak over gehad- vinden dat de kwaliteit van het argument ALTIJD leidend MOET zijn, en dat je niet naar gezwets MAG luisteren. Maar, zeker waar het de representatie van belangen, betreft is dat helemaal niet evident. De diplomademocratie van Bovens is wat dat betreft een eye-opener –> http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/19863

op 30 10 2015 at 12:35 schreef Peter:

Onder Rooduijns stuk in NRC staat dat-ie politiek socioloog is, dus dat hou ik vooralsnog maar aan.

Voor mij is het evident dat de kwaliteit van een argument altijd leidend moet zijn en een geruststelling dat hoger opgeleiden de dienst uitmaken in de politiek, ALS dat zo is, want er worden mij nog veel te vaak besluiten genomen op basis van berichten in De Telegraaf.

Worden door die hogeropgeleiden de belangen geschaad van de lageropgeleiden? Ik denk het niet. Die kunnen niet eens bepalen wat hun belangen zijn. Die denken dat vluchtelingen hun dochters komen verkrachten omdat ze dat in De Telegraaf hebben gelezen en baseren daar hun stem op.

Kom op zeg, op die manier wordt straks de financiering van natuurkundig onderzoek afgeschaft ten gunste van een faculteit astrologie en tarotkaarten leggen of zo.

Moesten we maar niet aan beginnen.

Ik zal dat stuk van Bovens lezen als ik tijd heb, maar ik moet eigenlijk onder ogen zien dat ik helemaal niet zo’n democraat ben als ik altijd heb gedacht. Als ik die lui in Steenbergen zie, denk ik dat je net zo goed honden stemrecht kunt geven.

op 30 10 2015 at 13:09 schreef Abdel:

“Ik ben ook een burger, begin ook maar eens naar mij te luisteren”. Dat is nou juist mijn grote frustratie! De stem van de ene burger is kennelijk meer waard dan de stem van de andere burger. En tegenwoordig is de luidruchtige en intimiderende stem van de vele Bokito’s (met alle respect voor de gorilla’s) in dit land meer waard dan de stem van de welwillende en redelijke burger.
Het frustreert mij nog meer als academische apologeten als deze Rooduijn de ondermijners van onze democratie van een legitiem sausje voorzien. Lafbekken als Meindert Fennema die meedraaien met elke scheet. Die zich aan het einde van de oorlog hypocriet aansluiten bij het verzet. En maar roepen dat er naar de burger geluisterd moet worden… We luisteren nu al zo lang en zo hard dat er ruiten invliegen. En nog is het niet genoeg!

op 30 10 2015 at 13:11 schreef marcodB:

Mij hoef je niet te overtuigen, Peter. Je vraag:”Worden door die hogeropgeleiden de belangen geschaad van de lageropgeleiden?” is bull’s eye.
Populisten delen namelijk de wereld op in monolithische groepen met antagonistische belangen: de politieke elite (incompetent at best, zelfverrijkend at worst) en het hardwerkende volk dat -in de populistische visie- heel precies weet wat het wil. Populisten geven dus een volmondig bevestigend antwoord op deze vraag en vertrouwen je argumentatie niet omdat je deel uitmaakt van een andere groep met andere belangen.
Je claim is dat mensen iets denken omdat ze dat in de Telegraaf hebben gelezen is niet te bewijzen. Evengoed zou je kunnen claimen dat ze de Telegraaf lezen omdat ze al een bepaalde grondhouding hadden, en alleen lezen ter bevestiging daarvan.

op 30 10 2015 at 13:28 schreef Robin:

– “Onze volksvertegenwoordiging krijgt van ons een mandaat om afgewogen beslissingen te nemen op basis van onderzoek waar wij simpelweg de tijd niet voor hebben.”-

Daar hoop je op, maar in de praktijk….

– “Wilders’ kiezers moeten niet serieus genomen worden, daar moet het waterkanon op. De apen moeten terug in hun kooien.”-

Oké, maar dan ook gelijk, alle niet serieus te nemen linkse apen de kooi in.
En wat dan?

– “Ik ben ook een burger, begin ook maar eens naar mij te luisteren.”-

Een persoon die miljoenen zogenaamde PVV apen wil uitsluiten, moeten we daar nu naar luisteren, krijgen we dan wel echt een beter Nederland?

op 30 10 2015 at 13:46 schreef Peter:

Ik vraag me af of het niet te bewijzen is dat ‘boze burgers’ zich laten leiden door tendentieuze berichtgeving. Eerst lees ik horrorverhalen over testosteronbommen onder vluchtelingen, een paar dagen later zie ik boze burgers met een spandoek waarop staat dat vluchtelingen met een volle zak je dochter pakt of zoiets. Als dat geen bewijs is, dan toch een sterke aanwijzing. Ze hebben het in elk geval niet uit wetenschappelijke onderzoeksrapporten, toch?

op 30 10 2015 at 14:21 schreef Thomas E:

Ik houd me dan maar aan een lichtpuntje vast. Ondanks alle tendentieuze en opruiende berichtgeving over vluchtelingentsunami’s, gaat driekwart van het electoraat (nog?) niet mee met de PVV volgens de laatste peiling.

Eigenlijk vrees ik veel meer de zogenaamde redelijke partijen, die ongetwijfeld weer een coalitie zonder de PVV gaan proberen te vormen. Zij zullen ervoor zorgen dat iedereen in afwachting van zijn status – en ook erna – het zó beroerd krijgt, dat mensen wanhoopsdaden zullen begaan. Waardoor de Wilders-aanhang weer groter wordt.

op 30 10 2015 at 15:06 schreef Sasha Berkman:

Ik hoop slechts dat Wilders een veroordeling aan zijn broek krijgt van een paar jaar.

op 30 10 2015 at 15:30 schreef mango:

Voordat Wilders academisch werd witgewassen, werd Wilders politiek witgewassen door CDA en VVD. Dat moeten wij hen tot in de hel en terug nadragen.

op 30 10 2015 at 15:54 schreef Armen Hakhverdian:

Ik had me mijn debuut op Frontaal Naakt anders voorgesteld, maar zolang Matthijs die dame achter de piano is en ik dat dansende skelet daarachter, vind ik het al lang best.

op 30 10 2015 at 15:55 schreef sjonnie annoniem:

De pvv toont aan dat de “democratie” morsdood is.
Geldt ook voor de rest van het infantiele populistische gepeupel.

Democratie is verworden tot zelfverrijkende groot bekken.

Voorbeelden te over in deze bananen republieken.

op 30 10 2015 at 16:25 schreef Peter:

Ik ben benieuwd naar je inhoudelijke reactie, Armen. Hou je niet in!

op 30 10 2015 at 16:45 schreef Daan:

Feit is natuurlijk dat Wilders groot wordt door de schrijfsels van FN en – bijv. – Joop.nl Ieder woord dat op deze sites verschijnt leidt tot het openen van champagneflessen in het PVV-kamp. Als links en progressief persoon zie ik dat met lede ogen aan. Hier geldt dat wat je bestrijdt sterker wordt. Daartegenover zie ik FN en Joop.nl steeds radicaler worden. Waarschijnlijk uit frustratie. Het blijkt uit beeld en geluid. Waar eerst beelden van naakten op deze site werden geplaatst, zijn het nu bloederige taferelen. Aan u vreet het steeds meer, en bij het door mij gehekelde GeenStijl wordt daar steeds vrolijker op gereageerd. Ik schaam mij voor mijn ‘mede-linksen’.

op 30 10 2015 at 16:57 schreef Armen Hakhverdian:

Je opvatting over vertegenwoordiging onder ‘Dictatuur van het koffiehuisje’ werd ook verwoord door mijn collega Eric Schliesser onder het oorspronkelijke stuk (http://stukroodvlees.nl/democratie-2/wilders-heeft-een-punt-nederlandse-volksvertegenwoordigers-lopen-uit-de-pas-met-de-kiezer/#comment-1833). De reactie daarop van Wouter Schakel is min of meer hoe ik hierover denk.

op 30 10 2015 at 17:00 schreef Anoniem:

Klopt Mango, en dat is onvergeeflijk.

op 30 10 2015 at 17:00 schreef Robin:

“Ik hoop slechts dat Wilders een veroordeling aan zijn broek krijgt van een paar jaar.”

Blijf jij maar hopen, maar hij gaat natuurlijk nog (voor) geen één dag de gevangenis in.

op 30 10 2015 at 17:03 schreef Peter:

Om deze reactie van Daan heb ik smakelojk gelachen. Ik wil gelven dat FN invloed heeft, gezien de enorme weerstand die ik oproep, maar dat ik direct verantwoordelijk zou zijn voor de populariteit van de PVV lijkt me sterk.

Wat de plaatjes betreft: ik besloot in het kader van Halloween de stukjes op te sieren met scènes uit één van mijn favoriete slechte films. Voor de sfeer, meer niet.

Dat het van radicalisering getuigt om niet zo gecharmeerd te zijn van het huidige bozeburgerklimaat vind ik wel een beetje verontrustend.

op 30 10 2015 at 17:41 schreef Zomaar:

Persoonlijk vind ik dat als het volk in meerderheid gratis ijs wil dat ze dat dan ook van de politiek moeten krijgen.
MAAR de politiek moet dan wel van te voren aangeven wat de consequenties van gratis ijs zijn.

op 30 10 2015 at 17:45 schreef Peter:

Persoonlijk vind ik dat als het volk in meerderheid gratis ijs wil dat ze dat dan ook van de politiek moeten krijgen.

Nu moet ik opeens denken aan die keer dat de toenmalige minister van Justitie Donner iets dergelijks zei over de sharia. Moest je die burgers-die-vinden-dat-ze-gehoorzaamd-moeten-worden tóen horen!

Dus zeg het eens, Zomaar, als de meerderheid de sharia wil, moeten ze die dan ook krijgen?

op 30 10 2015 at 17:48 schreef Natasha:

Dat die Rooduijn en die Hakhverdian sociologen zikn, nou en? Betekent dat dat ze gelijk hebbe? Die pratende pantoffels die nooit uit het raam kijken lullen elkaar allemaal maar na. Wat weet zo’n geleerde studienerd nou van de straat en wie er gevaarlijk is en niet en hoe de mensen, het volk Wilders intra…interp…intriper…opvatten. allemaal interlektueel gelul. Ik voel zelf wel aan me eksteroog en me water wie ik n enge kwiebes en een naaibal vin, daar heb ik die geitenwollesokkengeleerden toch niet bij nodig, ja dan, nee toch? Volgens Rooduijn en Hakhverdian is deze bijdrage even valide en waardevol.als hun proefschriften en stukken…

op 30 10 2015 at 17:51 schreef Zomaar:

@ Peter
Ja

op 30 10 2015 at 18:12 schreef Sasha Berkman:

Nou Robin, als jij dat nu al zeker weet, ben je een knappe jongen. Voorlopig ben je nog slechts een pedante kwast want de rechtzaak moet nog steeds komen.

op 30 10 2015 at 18:15 schreef Murat:

Hey Zomaar,

Als de meerderheid wil dat zwarten dood moeten, moet dat dan ook maar gebeuren?

op 30 10 2015 at 18:26 schreef Pyt van der Galiën:

Daan is ongeveer net zo ‘links’ als Bart Schut en Eddy Terstall, die ook graag mogen roepen dat ze links zijn, wat bij ons thuis altijd tot veel hilariteit leidt. Joost Niemöller was trouwens ooit het ‘linkse geluid’ op DDS (het stond er écht).

Rooduijn is niet verkeerd. Hij is beslist geen kast-PVV’er en schrijft met enige regelmaat zinnige dingen. Volgens mij is het probleem dat hij en vele anderen bij de term extreemrechts nog steeds denken aan een kaalkop die de Hitlergroet brengt en Sieg Heil! in de microfoon brult. Zo werkt het natuurlijk niet, die vorm van fascisme is hopeloos verouderd. Het moderne fascisme heeft een gemoderniseerd en beschaafd uiterlijk: geen biologisch racisme, maar ‘culturele superioriteit’; geen Führerstaat, maar een sterke leider die democratische structuren formeel intact laat, maar tegelijk het leven van de oppositie onmogelijk maakt en oppositionele media geleidelijk de mond snoert. Niet Hitler en Mussolini, maar Poetin, Orban en Erdogan zijn de moderne rechts-autoritaire voorgangers.

op 30 10 2015 at 19:48 schreef sjonnie annoniem:

Godsamme, wat Donner bedoelde was een meerderheid in de eerste en tweede kamer.
Zo ingewikkeld is dat niet.

op 30 10 2015 at 20:03 schreef Co Stuifbergen:

Mooi stuk!

Overigens zijn er ook hoogopgeleiden die zeker de belangen van laagopgeleiden schaden.
Dan denk ik aan bijvoorbeeld de directeur van Vestia, die zo’n gat gemaakt heeft dat zelfs andere woningbouwverenigingen moesten bijspringen (en hun huren verhogen moesten).

op 30 10 2015 at 20:04 schreef Co Stuifbergen:

Een detail:
De vrouw waarvan de dochters bedreigd worden, was volgens mij niet de spreekster in Steenbergen, maar een gemeenteraadslid in Rijswijk.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/2959419/Raadsleden-in-Rijswijk-krijgen-dreigbrieven-na-komst-azc-Anders-zoek-ik-je-op-tyfuswijf

op 30 10 2015 at 20:31 schreef Peter:

Nee, ik had het niet over Yvonne Hagenaars, die ik persoonlijk ken, maar over die vrouw in Steenbergen waar een piemel in moest. Zij moest haar kinderen elders onderbrengen omdat het thuis te gevaarlijk was.

op 30 10 2015 at 20:33 schreef Peter:

Nee, wat Donner bedoelde was een meerderheid van de kiezers. Wat natuurlijk hetzelfde is.

op 30 10 2015 at 20:43 schreef sjonnie annoniem:

Nee, zodra een meerderheid in de tweede kamer voor is kan de Sharia ingevoerd worden.
Zo ingewikkeld is dat niet.

op 30 10 2015 at 21:02 schreef Thomas E:

Lijkt me een goede analyse, Pyt. Extreemrechts in de traditionele zin werkt niet meer; nieuwrechts is geslepener, strategischer, pseudo-socialer.

op 30 10 2015 at 21:06 schreef sjonnie annoniem:

Donner ging op zijn smoel toen bleek dat niet alle parlementariërs (150) de Nederlandse nationaliteit hadden (A.H.A).

In feite hadden alle beslissingen in die drie jaar terug gedraaid moeten worden.

op 30 10 2015 at 21:07 schreef Zomaar:

@ Murat
Als een meerderheid dat vindt, vrees ik dat een gang naar de stembus niet eens noodzakelijk is.

Mijn standpunt is verder heel simpel hoor. Als de meerderheid van de bevolking iets wil moet ze dat in een democratie ook van de politiek kunnen krijgen. De politiek is echter wel verantwoordelijk om heel goed uit te leggen wat de kosten en consequenties van die keuze zijn.

Waar we aan kapot gaan is dat iedereen wel van alles wil, maar niemand bereid is zelf enige offers te maken. En dat leidt vervolgens weer tot een golf van populisme in de politiek waarbij er van alles beloofd wordt dat nooit waar te maken valt.

op 30 10 2015 at 21:10 schreef Marcus Lucas:

Gister schreef ik over dit onderwerp n.a.v. columns van Kustaw Bessems en Hasna El Maroudi http://politiek.blog.nl/columns/2015/10/29/zijn-bessems-en-el-maroudi-progressieve-nitwits

In mijn optiek gebruiken andere partijen Wilders als facilitator, als handige stoorzender die met al dat ophitsen de samenleving als het ware kneedt, en “rijp” maakt voor neoconservatieve, repressieve, harde maatregelen die mensen in een normale, kalme situatie niet zomaar zouden accepteren.

Een bekende tactiek. Crisissfeer creëren, shock doctrine, enz. Na de Oranje-rel voorspelde de Volkskrant op de voorpagina maatregelen die ‘nu onacceptabel’ lijken maar ‘straks onvermijdelijk’ blijken. En dat is tot nu toe steeds uitgekomen. Met de Wilders-Bosma-TMG-kliek als voorzetters en de rest van de politiek (behalve GroenLinks) en media als inkoppers.

Er wordt geen echt ideologisch debat meer gevoerd. Een soort vacuüm in politiek en media. Het is nu zogenaamd pragmatisch om de neoliberale en neoconservatieve agenda’s als ‘onontkoombaar’ door te drukken.

op 30 10 2015 at 21:19 schreef Sasha Berkman:

Nou ik denk dat moslims het onder elkaar niet eens zullen worden hoe die sharia er precies uit moet zien. Het verschil tussen moslims onderling is waarschijnlijk groter dan het verschil tussen de PVV en de VVD. Het is een puur hypothetische vraagstelling dus.
Niet relevant dus en pure demagogie. Dit in tegenstelling tot de realiteit van politieke partijen en de pers van dit moment in ons kikkerlandje. Ik denk dat de kans groter is dat Wilders, net zoals Hitler,vanuit een minderheids positie de macht greep, bestuurlijke macht krijgt. De politionele organisatie is al om in elk geval, net als toen.

op 30 10 2015 at 21:23 schreef Peter:

Niet het scherpste potlood uit de doos, hè Sjonnie?

op 30 10 2015 at 21:32 schreef sjonnie annoniem:

Nee Peter, maar het prikt wel.

op 30 10 2015 at 21:34 schreef Sasha Berkman:

Een drinebroeder van mij, echt een slimme kerel dacht ik, zei vanavond tegen mij: “ja maar wat wil je dan? Leven in een amerikaans gestuurde westers imperialstische samenleving leven of onder het juk van een of ander moslim-regime?”

zucht

op 30 10 2015 at 21:51 schreef Sasha Berkman:

Sorry Peter. Dit is de gecorrigeerde versie.

Een drinkebroeder van mij, echt een slimme kerel dacht ik, zei vanavond tegen mij: “ja maar wat wil je dan? Leven in een amerikaans gestuurde westers imperialstische samenleving of onder het juk van een of ander moslim-regime?”

zucht

op 30 10 2015 at 21:52 schreef Pyt van der Galiën:

Eh, nee. Wanneer de meerderheid van de bevolking morgen alle moslims naar kampen af wil voeren of een dictatuur wenst in te stellen, moet ze niet haar zin krijgen. Wellicht dat een meerderheid van de Duitsers in januari 1933 inderdaad de nazi’s in de regering wenste, maar het zou voor de mensheid een stuk beter zijn geweest als die meerderheid niet haar zin had gekregen. Niemand bij zijn/haar volle verstand zal – naar ik mag hopen – van mening zijn dat de meerderheid altijd haar zin moet krijgen.

op 30 10 2015 at 21:54 schreef Tim:

Man man man wat een pedante nep-politicoloog, die Armen Hakhverdian, met z’n “Wilders heeft een punt.” Natuurlijk lopen volksvertegenwoordigers en kiezers uit de pas. Ik verwacht namelijk dat mijn volksvertegenwoordigers verder kijken dan ons kleinburgerlijke eigenbelang. Als je een Groninger vraagt waar een AZC moet komen zegt ie Limburg (of Friesland) en als je hetzelfde aan een Brabander vraagt zegt ie Groningen. Verwachten we dan van onze volksvertegenwoordigers dat ze allemaal een beggar-thy-neighbour-politiek gaan voeren? Man man man, en dan met simpele spss-trucjes aankomen om die ongein ook nog ‘wetenschapelijk’ te onderbouwen. Politicologen als Armen Hakhverdian maken de politicologie kapot.

op 30 10 2015 at 22:31 schreef su:

Ernst Hirsch Ballin for President!

op 30 10 2015 at 23:09 schreef Willem:

De opmerking van Donner lijkt me feitelijk juist. Omdat ik niet alleen hem maar ook andere christelijke fanatici verdenk van een dubbele agenda is een antwoord op de volgende vraag wellicht ook interessant: wanneer gaan we welke versie van de Laïcité instellen in Nederland/Europa?

op 30 10 2015 at 23:41 schreef Peter:

Oy! Beetje respect graag voor Armen Hakhverdian. Hij is een kei in zijn vak, en heeft goed onderzoek gedaan, alleen vind ik zijn gevolgtrekkingen verkeerd.

op 31 10 2015 at 00:42 schreef Wouter Schakel:

Zoals Armen zei heb ik eerder op Stuk Rood Vlees gereageerd op een vergelijkbaar argument over vertegenwoordiging. Hierbij een paar toevoegingen.

Nee, als de meerderheid de sharia in wil voeren moet dit niet gebeuren. Dit is niet inconsistent met een geloof in democratie. Zoals Robert Dahl heeft beargumenteerd (o.a. in Democracy and its Critics) omvat het democratische proces een aantal fundamentele rechten die voor iedereen moeten worden gewaarborgd voor er sprake kan zijn van democratie. Hierbij gaat het niet alleen om algemeen kiesrecht, maar ook om dingen als vrije meningsuiting. Het dilemma van een volk dat op democratische wijze voor dictatuur kiest, wat altijd erg triomfantelijk wordt geformuleerd, is daardoor helemaal geen dilemma voor een democraat; het tast rechten aan die nodig zijn voor het democratische proces en is dus niet legitiem. (De bewering dat Nederland een dictatuur zou worden onder Wilders vereist een berg bewijs die ik nergens zie. Dit geldt overigens ook voor de bewering dat Wilders verantwoordelijk is voor recente uitingen van geweld.)

op 31 10 2015 at 00:43 schreef Wouter Schakel:

Verder erken ik meteen dat veel burgers ongeïnformeerd en irrationeel zijn, en ik verafschuw Wilders’ ideeën net zo veel als jij. Maar de stelling dat deze ideeën het daarom niet verdienen om te worden vertegenwoordigd veroorzaakt veel meer problemen dan het oplost. Je moet dan onder andere bewijzen dat er een groep ‘verlichte’ burgers bestaat die beter op de hoogte is van andermans belangen dan de persoon zelf, die zelf niet of nauwelijks onderhevig is aan irrationaliteit, die niet gecorrumpeerd zal worden door macht en die objectieve morele keuzes kan maken (wat min of meer een tegenstrijdigheid is). Je moet ook bewijzen dat het onmogelijk is om de gemiddelde burger tot meer geïnformeerde keuzes te brengen, wat immers een veel wenselijker alternatief zou zijn. Oftewel, zo’n opvatting overschat de potentiële rationaliteit van de elite en onderschat de potentiële rationaliteit van burgers. Ook dit wordt uitgebreid behandeld in het eerdergenoemde werk van Dahl.

Ten slotte is het curieus dat je zegt, “Ik ben ook een burger, begin ook maar eens naar mij te luisteren.” Geloof je nu wel in democratische vertegenwoordiging of niet? Of alleen voor mensen die het met jou eens zijn?

op 31 10 2015 at 01:02 schreef Peter:

Ik geloof in democratische vertegenwoordiging, maar door mensen die zich goed laten informeren voordat ze een goed afgewogen besluit nemen en niet door populisten die hun oren laten hangen naar het gebrul van een bende apen die hun kennis van de wereld uit De Telegraaf halen.

Dat die mensen onfeilbaar zijn, beweer ik niet en dat hoeft ook niet van mij. Dat een geleerd en nieuwsgierig persoon met belangstelling voor de wereld beter in staat is de belangen te behartigen van een aap, die andermans dochters bedreigt en al Hitlergroetend “DAAR MOET EEN PIEMEL IN” blèrt, dan die aap zelf, staat voor mij als een paal boven water. Nee, heb ik geen cijfers en statistiekjes van, dat geloof ik gewoon, gebaseerd op mijn levenservaring.

Dat staat allemaal in mijn stuk, trouwens.

Verder hoef ik geen goddamn thing te bewijzen. Dat Wilders verantwoordelijk is voor het geweld en de bedreigingen is voor mij evident. Maar wat ik schrijf is dat Wilders dit geweld aanmoedigt en aantoonbaar niet verafschuwt, zoals Rooduijn beweert.

Volgens mij bewijs ik meer dan Rooduijn, wiens beweringen ik hierboven bijna allemaal heb omgekegeld met feiten: toen Wilders gedoger was van het kabinet Rutte I, was dat niet goed voor de democratie. Het Kabinet viel omdat Wilders geen compromissen sloot, maar de ministers opjoeg als slaven. Gerd Leers werd van een barmhartige kampioen van uitgeprocedeerde vluchtelingen tot een harteloze jager op kinderen. Compromis in je broekje, zeggen wij dan.

Wilders verafschuwt geweld niet en hij neemt geen afstand van fascisme (in de vorm, o.a., van intimidatie) en nazisme (hij werkt nota bene samen met extreemrechtse antisemieten). Wilders is verantwoordelijk voor een grimmige sfeer van vijandigheid jegens allochtonen, moslims en ‘linksmensen’. Onder zijn invloed zijn ook alle andere partijen verhard.

Dat het gevaarlijker zou zijn te zeggen dat Wilders een gevaar is dan het is om te hitsen tegen allochtonen en linksmensen, zoals Rooduijn beweert, moet hij maar eens bewijzen. Totdat hij dat doet, bestempel ik het als modieuze kolder en als ophitserij tegen de critici van Widers. Rooduijn lijkt bevangen door de de tijdgeest, waarin iedereen begrip heeft voor Wilders en zijn aanhang, en mensen als ik als gevaar worden bestempeld.

Tenslotte zijn statistieken en cijfers nooit toereikend om onze werkelijkheid te beschrijven. Je hebt zoveel meer aan gezond verstand, mensenkennis en een goed geheugen.

op 31 10 2015 at 01:07 schreef Murat:

@Zomaar,

Dat klopt niet wat je daar zegt.
Democratie betekent niet “dictatuur van de meerderheid”, al wil dat in de praktijk helaas wel vaak zo gaan.

Democratie betekent, naast stemrecht, ook de bescherming van gelijke rechten. Aangezien alle samenlevingen minderheden kennen, is daar netjes aan gedacht bij het totstandkomen van de democratie zoals we die nu kennen.

Minderheden leggen het altijd af tegen meerderheden en moeten derhalve beschermd worden in een democratie.
Dit betekent dat als een meerderheid de rechten van minderheden willen schenden (bijv. alle homo’s in kampen of all zwarten dood) dan moet hier dus, volledig volgens democratische waarden, GEEN gehoor aan gegeven worden door de politiek die als taak heeft de democratische wetten van gelijkwaarigheid te beschermen.

op 31 10 2015 at 01:23 schreef Peter:

Nu ik er nog wat over na zit te denken, moet me van het hart dat ik het stuitend vind dat ik zou moeten bewijzen dat Wilders’ gehits tegen bevolkingsgroepen gevaarlijk is. Dat er dan een socioloog met statistiekjes komt aanzetten die zegt: “Nou uit mijn cijfers blijkt helemaal geen verband”, en daar dan wel de conclusie aan verbindt dat Wilders een zegen voor de democratie is want hé, mensen hebben een hekel aan zwarten en het is goed dat die ook vertegenwoordigd worden of vind je dat alleen jouw stem gehoord mag worden?

Van een aanmatigende wereldvreemdheid getuigt dat.

En ja, ik vind inderdaad dat alleen de stem gehoord mag worden van mensen die verder willen en het beste voorhebben met andere mensen, bij nader inzien.

op 31 10 2015 at 08:39 schreef Ralph van der Geest:

Als we straks een paar honderdduizend doden verder zijn, wordt dat vod van Vandermeersch dat ons trachtte aan te praten dat antisemitisme een moslim-dingetje is en actief bezig is moslims afschot rijp te maken net als de Telegraaf ook een tijdje verboden.

http://www.krapuul.nl/samenleving/media-blog/981157/peter-vandermeersch-is-een-xenofobe-fluim/

op 31 10 2015 at 08:54 schreef Tim:

@ Peter over Armen Hakhverdian

Zijn gevolgtrekkingen zijn niet fout (die zullen ongetwijfeld kloppen) maar zijn onderzoeksvraag is fout. Waarom zou ik überhaupt geïnteresseerd zijn of kiezers en volksvertegenwoordigers hetzelfde over een bepaalde sub-issue denken? Daar hebben we juist de representatieve democratie voor, en onze eigen democratie is dan ook nog eens super-evenredig.

Als Armen Hakhverdian beweert dat Wilders ‘een punt heeft’ omdat de ideeën van ‘het volk’ niet overeenkomen met de ideeën van zijn vertegenwoordigers, dan stelt hij ons democratisch bestel ter discussie. Dat kan, maar schrijf dan een politiek-theoretisch verhaal over hoe onze democratie zou moeten functioneren en kom niet met nonsens-statistieken.

op 31 10 2015 at 11:00 schreef Quote du Jour | Hyperdemocratie en de dictatuur van de massa - Sargasso:

[…] Peter Breedvelds laatste rant over het academisch witwassen van Wilders en de ‘dictatuur van het koffiehuispraatje’, […]

op 31 10 2015 at 12:36 schreef Zomaar:

@ Murat
Het is niet de democratie die minderheden beschermt, maar de rechtsstaat. Ook in onze democratie is echter geregeld dat met voldoende meerderheid zelfs aan de grondwet gesleuteld kan worden.

De discussie raakt echter steeds verder verdwaald van het punt dat ik wilde maken dus ik laat het hier maar verder bij.
Prettig weekend

op 31 10 2015 at 20:03 schreef Hars:

Hoewel de laatste alinea van de heer Breedveld voor polemiek zal moeten doorgaan, laat het slechts zien dat hij er zelf gevaarlijke anti-democratische ideeën op nahoudt.

op 31 10 2015 at 20:29 schreef Murat:

@Zomaar,

Ontkoppel je hier nu daadwerkelijk de rechstaat van onze democratie? Werkelijk waar?

op 31 10 2015 at 20:42 schreef Boe! Ik ben een moslim:

De politiek is een buffer tussen beleid en het volk.
Vervolgens heb je leiders en populisten. Dus wanneer Merkel publiekelijk een impopulair maar moreel rechtvaardig beleid steunt, toont zij leiderschap. Wanneer Wilders, Rutte, Asscher, Samsom en de rest van de talking heads een dansje doen zijn ze niets meer dan ordinaire ophitsers, provocateurs en profiteurs.

Trouwens in Nederland beschermt niets of niemand minderheden en we leven onder een parlementaire constitutionele monarchie waarvan de construct reëel gezien onveranderlijk is.

op 31 10 2015 at 21:12 schreef Murat:

Correctie: “rechstaat” moet natuurlijk zijn “rechtsstaat”….Ik vind het er zo dom uitzien, dat ik er even voor terugkom.

op 01 11 2015 at 20:37 schreef Sasha Berkman:

Aardige analyse: http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/31/dit-is-wat-de-vlamingen-nu-over-ons-lezen-1551638

op 02 11 2015 at 19:35 schreef Joost K.:

Met het insinueren dat het de VVD en het CDA gebroken hebben met het kabinet Rutte 1 geef je denk ik geen correcte weergave aangezien het de PVV was die uit het kabinet stapte.

Waarom druk jij je trouwens altijd zo polemisch uit in je stukjes? Een heldere uiteenzetting leest aangenamer.

op 02 11 2015 at 19:49 schreef Peter:

Ik schrijf de dingen gewoon op zoals ik ze ervaar. Dat mensen dat polemisch vinden is niet iets waar ik me mee bezighou. Van gortdroge analyses hou ik niet. Ik schrijf om te informeren én te vermaken.

op 03 11 2015 at 10:53 schreef Gaz Typari:

Voor wie het (net als ik even) gemist heeft een interessant stuk van Jelmer Renema (wiens stukken ik normaal gesproken iets te kort door de bocht vind) bij de VARA:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34542_waarom_is_nederland_zon_bekrompen_kutland_geworden/

op 03 11 2015 at 11:23 schreef Murat:

@Joost,

Je kunt het polemisch noemen of niet, maar zijn schrijfstijl maakt Peter’s stukken zo verdomde goed.
Ik kan er werkelijk waar niet bij dat je daar klachten over hebt.
De man is een krijger met de pen.
Vooral zo blijven schrijven zeg ik.

op 03 11 2015 at 12:55 schreef Joost K.:

@Murat,

Inhoudelijk ben ik het ook vaak eens of word ik op zijn minst uitgedaagd om mijn mening te herzien, de geagiteerde manier van schrijven vind ik echter soms storend. Peter mag niet van gortdroge analyses houden….maar als de toon gematigd wordt bereik je er wellicht meer mensen mee.

op 03 11 2015 at 20:32 schreef Thomas E:

Joost, Peter is bekend geworden door z’n Deysseliaanse opvliegendheid, inclusief de bijbehorende creatieve scheldknanonnades. Lekker zo houden.

Gematigde toon betekent al gauw grijze toon.

op 03 11 2015 at 22:15 schreef Egbert:

re Zomaar: Het is niet de democratie die minderheden beschermt, maar de rechtsstaat.

Een tijdje terug leerde ik hier (of was het op Krapuul) de betekenis van “rechtsstaat”: dat de staat zelf zich aan de wet houdt. Dat van die minderheden valt nog te bezien — een andere keer.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS