Home » Archief » Endlösung der Muslimfrage


[01.02.2017]

Endlösung der Muslimfrage

Karim Bettache

‘Morally speaking, there is no limit to the concern one must feel for the suffering of human beings, that indifference to evil is worse than evil itself, that in a free society, some are guilty, but all are responsible..’
– Joshua Heschel

Op 20 januari 1942 vindt de Wannsee Conferentie plaats, waar een groep hooggeplaatste Nazi’s bijeenkomt om de Endlösung der Judenfrage (oplossing voor het Jodenprobleem) te bespreken. Het is op dit congres dat de Nazi’s officieel besluiten om over te gaan op de Jodenvervolging. Het protocol hiervoor was door niemand minder dan Adolf Eichman opgesteld en beschreef tot in detail hoe Duitsland van haar Joodse minderheid af kon komen.

Uitdrukkingen als ‘vernietiging’, ‘doden’, of ‘deportaties’ werden uitdrukkelijk vermeden. In plaats daarvan sprak men over een ‘vermindering van de Joodse populatie’, ‘speciale maatregelen’, en ‘immigratievraagstukken’. Om weerstand onder de Duitse burgers te voorkomen, was het namelijk van belang je tactisch uit te drukken en voorzichtig te beginnen.

Desalniettemin was de bijeenkomst het startschot voor de massadeportatie van Duitse Joden, met als uiteindelijke doel ze uit te moorden. Met de Wannsee Conferentie begon Europa’s meest gruwelijke etnische zuivering uit de moderne geschiedenis.

Etnische zuivering

Op maandag 23 januari 2017 zijn in debatcentrum De Balie een groep bekende publieke figuren uit België en Nederland bijeengekomen om de oplossing voor het moslimprobleem te bespreken.

Het is in dit debat dat voor het eerst in Nederland publiekelijk de vervolging en etnische zuivering van moslims aan de orde komt. Het is ook hier dat de Vlaamse schrijver en filosoof Wim van Rooy oppert dat mensenrechtenverdragen moeten worden afgeschaft zodat men kan discrimineren op basis van etniciteit en er speciale maatregelen getroffen kunnen worden om ons te ontdoen van moslims in Nederland.

Daarop volgt publicist Bernadette de Wit met haar wens om, door middel van deportaties, de Nederlandse moslimpopulatie van zes procent te reduceren tot één of twee procent. Het protocol hiervoor is nog niet bekend maar niemand minder dan Paul Cliteur, professor aan de Universiteit Leiden, zegt dat je hier voorzichtig mee moet beginnen.

Geweldsverheerlijkend fascisme

Wie zal het nog verbazen? Onderling bezigen populisten en hun aanhang dergelijke retoriek al jaren. Velen van hen hopen op een nieuwe Holocaust en de totale vernietiging van alle moslims in Europa.

De arrogantie die spreekt uit het feit dat op social media deze wanstaltige wensen onder eigen naam en in het openbaar worden geuit, spreekt boekdelen over de desinteresse van de Nederlandse staat en de bereidheid van ons veiligheidsapparaat om ons te beschermen tegen het groeiende geweldsverheerlijkende fascisme. Zij hebben het mogelijk te druk hun pijlen te richten op baldadige ’tuigvloggers’ of orthodoxe moslims die geen hand willen schudden.

Dat nu ook publiekelijk etnische zuiveringen vrijwel zonder gevolgen besproken worden, doet mij beseffen dat moslims in Nederland zich oprecht zorgen moeten gaan maken over hun toekomst in dit land. Ons land staat mogelijk aan de vooravond van een nieuwe menselijke catastrofe en het wordt pijnlijk duidelijk dat de Nederlander niet bereid is op te staan tegen deze lawine van haat.

Klassiek antisemitisme

De Balie-conferentie heeft onderhand meer dan een week geleden plaatsgevonden en er is niets, maar dan ook werkelijk niets gebeurd. Terwijl Yasmina Haifi’s tweet, waarin het zionisme wordt vergeleken met ISIS, binnen alle gelederen van onze politiek zorgt voor morele verontwaardiging, in zoverre zelfs dat Lodewijk Asscher dit “klassiek antisemitisme” durft te noemen, zijn zij huiveringwekkend stil nu het de etnische zuivering van moslims betreft (over klassiek antisemitisme gesproken, Lodewijk).

Waar zijn de massale aangiftes, of bekende Nederlanders die zich met walging uitspreken? Waar zijn de universiteiten, van oorsprong beschermers van vrijheid en menswaardigheid, die afstand nemen? Het is overduidelijk dat de Universiteit Leiden (thuisbasis voor Paul Cliteur, Afshin Ellian en wijlen Hans Jansen) een innige relatie heeft opgebouwd met moslimhatend extreemrechts. Dit betekent echter geenszins dat de rest van ’s lands intelligentsia gevrijwaard zijn van enige morele verantwoordelijkheid.

De haat is genormaliseerd. Het proces van ontmenselijking nadert haar eindpunt. Duizenden Nederlanders tonen zich solidair met witte vrouwen in Amerika en gaan de straat op om te protesteren tegen Trumps misogynie. Het openlijk bespreken van etnische zuiveringen, tachtig jaar na de Judenfrage, instigeert weinig protest.

Kwaadheid bedwingen

Integendeel, het laat de meesten van u koud. Bovendien, waar was die solidariteit toen diezelfde Amerikanen, maar ook de Britten, massaal de straat op gingen om te protesteren tegen Trumps moslimban? De solidariteit was verdwenen. Zelfs onze minister-president weigerde zich tegen Trump uit te spreken en had het lef te zeggen dat hij dit “uit respect voor de slachtoffers” deed. U weet wel, de slachtoffers die herdacht werden op de Holocaust Memorial Day. Het is van zo een immorele schandaligheid, dat ik mijn kwaadheid maar moeilijk kan bedwingen.

Kortom, ik kom tot de pijnlijke conclusie dat veel Nederlanders niets, maar dan ook niets, geven om het lot van één miljoen van haar bange medeburgers die op dit moment alle bescherming kunnen gebruiken. Kijkt u maar eens diep in uw hart en vraag u af of de dehumanisering zijn werk heeft gedaan. Confronteer uzelf met de vraag of u het punt voorbij bent dat u niet meer bij machte bent oprecht medeleven te voelen voor mensen die door onze maatschappij, nu reeds vijftien jaar lang, zijn neergezet als uitschot, onmensen, als Untermenschen.

We zijn de afgelopen jaren gebombardeerd met een systematische vernedering en ontmenselijking van moslims in Nederland. Iedereen is hiervoor verantwoordelijk. Zonder nagenoeg enig tegengeluid ondergaat de Nederlandse moslimpopulatie reeds jaren de een na de andere vernedering. Terwijl positieve berichten en onderzoeken, die aantonen dat moslims het erg goed doen, worden genegeerd omdat ze, volgens de NRC, te weinig clicks genereren.

Blonde vrouwen

Nee, men verspreidt liever ranzigheden zoals Wilders’ kopvoddentax of zijn onsmakelijke ouderwets-oriëntalistische portrettering van Arabieren als massaverkrachters van blonde vrouwen (een projectie van het type mens dat in Europa’s eigen beestachtige verleden met gemak gevonden kan worden). Dag in, dag uit moet de moslim in Nederland zijn leven voortzetten, terwijl zijn ziel murw gebeukt wordt. Maar de Nederlander blijft stil, al vijftien jaar. Ons land is verlamd door egocentrisme en lafheid waardoor niemand opstaat voor onze medeburgers zoals de Amerikanen, Britten, en nu ook de Duitsers dat doen.

Integendeel, van alle landen in West-Europa zijn wij het land waarin de afgelopen vijftien jaar de meest openlijke en weerzinwekkende normalisering van racisme heeft plaatsgevonden. In zoverre zelfs, dat geen enkele gevestigde politieke partij onze allochtone Nederlanders in bescherming wil nemen met als gevolg dat er nieuwe partijen zijn opgericht die wanhopig ons democratisch gelijkheidsbeginsel proberen te redden.

Kunt u het zich voorstellen? Het is echt waar. We zijn van alle EU-landen het land geworden waarin niet-westerse allochtonen de minste kans op een baan hebben en waar uitzendbureaus gretig gehoor geven aan de eis van werkgevers om alleen witte mensen in dienst willen nemen.

Juichen om dode Marokkanen

Jawel, het is echt waar, in 2017. We zijn een land geworden waar molotovcocktails en varkenskoppen richting moskee’s worden gegooid en vluchtelingencentra in brand worden gestoken. Maar ook een land waarin burgers juichen als Turkse mensen bij een aanslag, of Marokkaanse jongens bij een verkeersongeluk omkomen. We zijn een land geworden waarin witte intellectuelen als Rosanne Hertzberger het spoor zo meelijwekkend bijster zijn, dat ze ons adviseren het nóg meer over moslims en islamisering te hebben, zogenaamd om populisten de wind uit de zeilen te nemen.

De dehumanisering van moslims heeft ongestraft mogen plaatsvinden. Met als resultaat dat we op het punt zijn gekomen dat de groei van extreemrechtse, terroristische aanslagen, zoals in Noorwegen of recentelijk in Canada, vrijwel zonder sociale tegenkrachten plaatsvindt. Bovendien is het veelzeggend dat populistisch-rechts weigert nadrukkelijk afstand te nemen van dit geweld. Het is een voorproef van de toekomst die zij voor ons in petto heeft als ze aan de macht komt. De advocaat Gerard Spong waarschuwde ons recentelijk al dat de voorstellen van de PVV aan de Kristallnacht doen denken. Vergis u niet, Trump is er niets bij.

Immorele onverschilligheid

In deze hyper-individualistische neoliberale tijden waarin we gebombardeerd worden met boodschappen die ons sturen om te consumeren, sluipt het fascisme langzaam de samenleving in. Wat nog erger is, is de onverschilligheid van hen die zich gevrijwaard voelen van slachtofferschap. De onverschilligheid naar het lijden van de ander. Maar ik verzeker u, ook u bent aan de beurt als het fascisme aan de macht komt. Canada toont ons weer eens haarfijn dat deze immorele onverschilligheid resulteert in onschuldige doden. En zoals het er nu naar uitziet zullen nog veel meer onschuldige mensen doodgaan. Wordt toch wakker, mensen.

Of het nu de slavernij, het kolonialisme of de Holocaust betreft, het blijkt een terugkerend fenomeen. We mogen ons gaan afvragen waarom er in Europa herhaaldelijk intens gewelddadige krachten jegens niet-Europese mensen ontstaan. We moeten ons serieus de vraag gaan stellen wat het is dat er telkens voor zorgt dat er, binnen bepaalde segmenten van de West-Europese samenleving, herhaaldelijk een weerzinwekkende behoefte ontstaat om het etnisch superioriteitsdenken te omarmen. Een superioriteitsdenken dat als doel heeft massa’s minderheden te pijnigen. Gaan we dit patroon nu eindelijk doorbreken of staan we aan de vooravond van een nieuwe Holocaust?

Rechts-extremistisch kabinet

Het fascisme komt er aan. Terwijl de mensen als makke schapen showbizzidolen adoreren en wegkwijnen bij reality-tv, wil de VVD inmiddels Gleichschaltung van onze universiteiten, door in kaart te brengen of onze wetenschappers niet te links zijn. Bovendien heeft ons veiligheidsapparaat de maximale bevoegdheid gekregen om iedere burger te bespieden, wordt er etnisch geregistreerd, en worden er wetten doorgedrukt die ons verbieden gewelddadige politieagenten herkenbaar te filmen. Het rode tapijt wordt alvast uitgespreid voor het eerste rechts-extremistische kabinet dat ons land zal gaan leiden. Ik hou mijn hart vast.

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

Ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;

Ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;

Ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;

Ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen

Was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Karim Bettache werkt aan een universiteit als cross-cultureel psycholoog, en is radicaal tegen racisme.

Gastschrijver, 01.02.2017 @ 08:19

[Home]
 

14 Reacties

op 01 02 2017 at 10:14 schreef Daan:

Ik vraag me af of het eerlijk is om zoveel mensen van apathie te beschuldigen. Vlgs. mij is het punt dat mensen zich gewoonweg niet voor kunnen stellen dat zoiets vreselijks als een holicaust zou kunnen gebeuren. Het ligt buiten het voorstellingsvermogen. En dat was vlgs. mij voor en tijdens wo2 niet anders voor de meeste mensen.

Ik denk ook dat de psychologie al die decennia sindsdien nalatig is geweest doordat ze heeft verzuimd te onderzoeken wat er nu precies gebeurt in de hoofden van daders van dat soort vreselijke dingen (holocaust, rwanda burundi). Op dat ene beroemde experiment van die stroomstoten na, en het stanford exp, ken ik nauwelijks onderzoek. Bovendien geven die experimenten zelf geen verklaring.

Ik vrees dan ook dat we er ook dit kerr pas achter komen wanneer we er eenmaal midden in staan.

op 01 02 2017 at 10:28 schreef Peet:

Goddomme, je hebt volledig gelijk natuurlijk. Het wordt voor deze Leidse student tijd om z’n bek wat verder open te trekken en vanmiddag om vier uur deel te nemen aan de demonstratie tegen de muslim ban op het Malieveld: https://www.facebook.com/events/164778217344370/

op 01 02 2017 at 11:36 schreef cRR Kampen:

Daan. Zoek op: Goldhagen, Welzer, Achterhuis, Ahrendt, de Swaan…. Er is zat psychosociologische literatuur.

‘Ik vrees dan ook dat we er ook dit keer pas achter komen wanneer we er eenmaal midden in staan.’
Zoals altijd. Maar dan ook werkelijk: altijd. Ook nu zie je weer het ‘wir haben es nicht gewusst’-effect ontstaan.

Wat het experiment met die stroomstoten vooral liet zien, en dit was natuurlijk ‘underreported’, was dat een deel van de mensen (zoals ikzelf) immuun zijn. De rest was gewoon bekend…

‘Ik denk ook dat de psychologie al die decennia sindsdien nalatig is geweest doordat ze heeft verzuimd te onderzoeken…’ – nope. Het plebs heeft verzuimd lering te trekken. Tijd om te creperen. Dat is al prima geregeld door de klimaatverandering, overigens: ik kan achterover zitten (in een ver land aan de rand van de bewoonde wereld, natuurlijk) en het lekker bekijken gaan.

op 01 02 2017 at 11:52 schreef ikzelf:

“Ook nu zie je weer het ‘wir haben es nicht gewusst’-effect ontstaan.”

Correctie: deze keer weten we het en staan toch toe dat het zich herhaalt.
En in de huidige wereld is er geen plek die dit niet aangaat (in WO II evenmin, maar wisten we toen veel), dus achterover leunen is er niet bij, cRR. Sterker nog: juist vanwege al die mensen die achterover leunen en het ‘lekker gaan bekijken’ kan dit alles (wederom) gebeuren. Steek je hand in eigen boezem!

op 01 02 2017 at 12:39 schreef Murat:

Daan,

Het geluid in Nederland is schandalig marginaal ten opzichte van etnische zuiveringen en deportaties die besproken worden.

op 01 02 2017 at 13:10 schreef Jeroen S. van den heuvel:

Euh…….. Geert wou 8 jaar geleden al tientallen miljoenen moslims uit Europa deporteren hoor. Staat op video.

op 01 02 2017 at 14:23 schreef Smeets:

Er is, behalve Moslims, een groep die nog meer te vrezen heeft voor het nieuwe fascisme. Dat zijn de mensen die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen dit fascisme. Zij lopen gevaar.
En maak je geen illusie,s: politie en militairen zullen gewoon meewerken aan de “afrekening”. Het moet wel netjes blijven

op 01 02 2017 at 14:46 schreef Chakir:

De fascisten kunnen hun lol niet op, de explosiegrens is bijna bereikt: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Explosiegrens
Het machtigste land ter wereld heeft een fascist aan het bewind, wij in Europa binnenkort. Dit is echt zorgwekkend. Sorry als ik nu mensen beledig, maar ik heb altijd moeten lachen om mensen die zich zorgen maakten over aanslagen, ik denk dat iedereen wel iemand kent die dan maar niet naar een evenement ging vanwege, nou ja, je weet wel. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik oprecht bang ben voor een jihadistische aanslag. En niet om de redenen die het volk al 15 jaar wordt wijsgemaakt, maar omdat een aanslag nu, in Amerika, de ontsteking is voor de explosie die als uitkomst heeft dat we zeer donkere fascistische tijden tegemoet gaan..

op 01 02 2017 at 15:29 schreef Dion:

Ik maak me ook ernstig zorgen dat de muslimban feitelijk als belangrijkste doel heeft om een aanslag in de VS uit te lokken. En wat daar de gevolgen van zijn. Desalniettemin vind ik dat bovenstaand artikel een boodschap meegeeft die we niet mogen vergeten: in Nederland is het niet veel minder erg wat het oprukkende rechts-populisme betreft. En daartegen moet heel nodig meer verzet komen.

op 01 02 2017 at 16:14 schreef Mario:

“…in Nederland is het niet veel minder erg wat het oprukkende rechts-populisme betreft. En daartegen moet heel nodig meer verzet komen.

Ik citeer mezelf maar even:
‘PVV-terroristen in de gevangenis wegens een aanslag? CHECK!
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/27/vier-jaar-cel-voor-aanslag-op-moskee-enschede-a1528698

Extreemrechtse internationale samenwerking om aanslagen te plegen? CHECK!
“Far-right extremists in Germany are joining forces with like-minded groups across Europe and even the United States as they prepare to carry out more attacks
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/16/german-far-right-extremists-teaming-up-with-gangs-in-america-and/

…en ga zo maar door. Die lijst is fucking lang.’

Oh, indien gewenst kan ik een link geven naar een zeer innige samenwerking tussen ‘een GOP’er’ en de hierboven gelinkte samenwerking. Google fu will do.

op 01 02 2017 at 17:57 schreef sjonnie:

Daan, onderzoeken zoals gedaan door Milgram, Zimbardo, Ash en Ross zijn niet meer toegestaan, onethisch.

Programma’s zoals big brother zijn in feite een (geaccepteerde) voortzetting hierop en de moeite waard om te bekijken als je wilt weten hoe simpel het is om mensen te dehumaniseren.

op 01 02 2017 at 21:21 schreef Kazonga:

@op 01 02 2017 at 10:14 schreef Daan:

Dan heb jij kennelijk geslapen. #groengroenknollenland

op 02 02 2017 at 14:26 schreef Paul Hoekveld:

Logische angst. De Gitzwarte bruine fascistendeur staat al op een kier.

op 02 02 2017 at 16:29 schreef dewanand:

N1. REF Cit, tekst van Karim Bettache

‘Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;

Ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen

Was er niemand meer, die nog protesteren kon.’

N2. Miaauwallah jankte Wieroe zonet toen hij dit stukje las uit N1 citaat, ‘shit het gaat om mij, gaan zij mij ook als hindoe kat vergassen?? Waarom ik betaal toch netjes mijn nassie duitse brokjes met fooien’

N3. Ja, ik vraag mij af wie nou nog echt van moslims houdt in Europa?? Als alle groepen een gezamenlijke haat delen tegen alles wat islamitisch kwaakt en gedraagt, ja dan is de rode loper snel kapot getrapt voor het legertje moslimhaters dat eroverheen zal marcheren in strak gelid.

N4. De zuiver biologische processen na abstractie zijn niet leuk van dit alles. Primair gaat het om de allerlaagste en primaatachtige Maslov behoeften mbt onderlinge islamhaat incl kaffirhaat, en het gaat om honderden soorten apenclubjes.

N5. Mensapen gedrag is altijd geworteld in primaatachtige processen in het hoofd, hart en onderbroek, slipje of diep binnenin de vieze, donkerbloedrode tampons.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS