Home » Archief » Frontaal Naakts Brievenbusje


[21.11.2020]

Frontaal Naakts Brievenbusje

De post! De post! Wat brengt vandaag de post! Een selectie uit de mails die mij de afgelopen weken werden gestuurd.

 

pbgif

 

Marginaal

Zwarte Piet is een fantasiefiguur. Die kun je dan wel mixen met een racistisch symbool uit Alabama omdat dat zo lekker haat, er verandert niets.
O trouwens, “wie haat, haat zichzelf”. Komt zowel in het NT als de Koran voor.
Je begint marginaal te worden Peter.

Groet,

Christian Vellinga

 

pbgif

 

Fannie

Peter,

Je zegt het zoals gebruikelijk weer heel wat beter dan Fannie het had kunnen zeggen. Bravo.

Ik woon al 25 jaar niet meer in Nederland, maar zo te horen is er niet veel veranderd.

M.

 

pbgif

 

Pure haat

Hoi Peter,

Waarom hebben religieuze organisaties politieke aspiraties? Waar bemoeien die organisaties zich mee? Dit is hetzelfde als ‘Is ze ook orthodox? Dat gaat echt helemaal niemand wat aan.’ Waar je gelijk in hebt. Ik vind die bemoeizucht moeilijk te verteren. Ik snap ook niet dat atleten ambassadeurs zijn voor hun sport. Het maakt toch geen reet uit wat een ander voor een sport kiest? Maar dat terzijde. Zendingswerk in welke vorm dan ook getuigt van absolute arrogantie met de dood van John Allen Chau als hoogtepunt.

Dat religie aardige mensen die sociaal betrokken zijn voortbrengt is niet waar. Van vele geloofsvoormannen/vrouwen (weet ik veel hoe ze allemaal worden genoemd) gaat pure haat uit. Hun volgelingen zijn bang voor de hel, meer is het niet.

Ik meen ook dat kerken tegenwoordig worden gevormd door de maatschappij, niet andersom, en daarom uiteindelijk zullen verdwijnen. Het zijn de maatschappelijk kwesties die kerken doen splijten, niet meer de verschillende interpretaties van de bijbel. De kerk met de opvattingen die het dichtst bij de huidige maatschappelijke waarden liggen, blijft het grootst. En uiteindelijk zal godsdienst het veld ruimen, hoe de maatschappij er dan uit zal zien, zal ik niet meer meemaken.

Als laatste wil ik je beweegredenen om op politieke partijen te stemmen toejuichen. Denk, ‘gewoon omdat het kan’ en GroenLinks, ‘door de sloopactie van domrechts.’ Betere redenen om te stemmen zijn er niet.

Als altijd,

sorry voor mijn bemoeizucht en succes met alles!

Mathijs

 

pbgif

 

Totalitaire doctrine

Beste Breedveld,

N.a.v. je verhaal over Frankrijk en de islamitische aanslag in Nice moet me toch het een en ander van het hart.

Ten eerste: de pleger van de aanslag was geen geboren Franse moslim, maar een Tunesiër, die nog maar kort in het land was, meldt het nieuws vandaag. Daar gaat je sociologische verklaring voor die aanslag.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Nee, Kees, het gaat niet alleen over deze aanslag, maar over het grote aantal aanslagen van de afgelopen jaren. Macron verwacht steun van de moslims in Frankrijk maar dat werkt niet als je ze actief onderdrukt.

Maar goed, er was gisteren ook een jonge, Franse moslim, die het gedrag van die Tunesiër wilde kopiëren, en naar een kerk ging om te gaan moorden. Gelukkig had hij tegen zijn vader gezegd wat hij van plan was, en die was zo verstandig om de politie te waarschuwen, zodat een nieuw bloedbad voorkomen kon worden.

Dit laatste geval laat twee dingen zien, nl. een jongere, die om wat voor reden dan ook, hetzij achterstelling, hetzij religieuze kolder of wat dan ook, aan het moorden wilde slaan. En een vader die zijn gezonde verstand en zijn menselijkheid liet spreken. Die twee leven allebei in Frankrijk, maar het verschil is evident.

Ik wil nog wel geloven dat de moslims in Frankrijk achtergesteld worden, ze zijn ook een minderheid, dus ze vertegenwoordigen weinig politieke macht. Maar tegelijkertijd maak ik me geen enkele illusie hoe het zou gaan als de moslims de meerderheid vormden en de christenen, of – nog erger – de ongelovigen de minderheid zouden vormen. Wie zouden er dán gediscrimineerd gaan worden, wie zouden zich dán moeten aanpassen? Het antwoord kun je zelf wel geven. Kijk maar naar alle landen met een islamitische meerderheid, en hoe het daar met minderheden gesteld is. Voor zover ze er überhaupt nog geduld worden, zie de verdrijving van Joden en christenen uit Noord-Afrikaanse moslimlanden. Hoeveel kerken staan er in de Arabische landen?

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Het bekende delirische gebazel van alle islamofoben. Christenen en joden leven in vrede met moslims in landen als Marokko, Libanon, Jordanië, Indonesië, Tunesië enzovoort. In die landen staan kerken en synagoges. Nepnieuws dus. Weet je waar mensen niet veilig naar de kerk kunnen? Althans, zwarte mensen? In het christelijke Amerika!

Idem in Turkije, ooit een land waar Grieken, Armeniërs, Assyriërs en Koerden eeuwen door elkaar leefden. Allemaal etnisch weggezuiverd door de Turken, en de laatste restjes moesten geturkificeerd worden. Dat was nog even wat anders dan Macron, die jij nu beschuldigt van het willen ‘verfransen’ van moslims, net zoals men daar de Joden vroeger wilde ‘verfransen’.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Turken, islam, het is allemaal één en hetzelfde, nietwaar, Kees? Ga je eerst verdiepen in Turkije, dan zul je zien dat de etnische spanningen daar alles te maken hebben met nationalisme, een stroming waar jijzelf ook nogal toe angehaucht bent, als ik me niet vergis.

Soms, het is waar, hebben groepen mensen van verschillende etniciteit, religie en taal kans gezien om een tijdlang in vrede naast en door elkaar te leven. Maar dat lijkt me toch eerder de uitzondering dan de regel.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Kijk, daar komt de bruine aap uit de mouw

Telkens weer zie je dat groepen zich tegen elkaar gaan afzetten langs etnische en religieuze lijnen. Ik weet nog goed dat de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië uitbrak. We stonden min of meer paf, dat die mensen elkaar de hersens begonnen in te slaan en te verdrijven, omdat ze etnisch zuivere, homogene staten, met één volk, één taal etc. wilden stichten. Pas later zag ik in dat dat door Tito in elkaar geknutselde land decennia in een communistische diepvries was gestoken. En toen die ophield met bevriezen, begonnen ze gewoon weer te knokken, waar ze in 1945 gebleven waren. Stammenstrijd in optima forma.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Een nogal versimpelde weergave van de feiten, die je krampachtig probeert in te passen in het procrusteaanse bed van je racistisch-nationalistische wereldbeeld.

En zo zie je het door de hele wereldgeschiedenis, het maakt niet uit waar je kijkt, in Azië, in Europa, in Amerika, waar volkeren elkaar ook te vuur en te zwaard bestreden, eeuwen aan een stuk.

Kortom, het lijkt wel min of meer een soort biologisch gegeven dat mensen in homogene groepen willen leven en primair onderscheid maken tussen degenen die wél en die niet tot hun groep of volk behoren.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Ik durf te wedden dat je heel verontwaardigd zult zijn als ik je erop wijs wie er ook zo over dacht. Je breedsprakerige getier is zijn eigen Godwin.

Dat is zo oud als het mensdom. En wat allerlei verlichte Eurofielen en kosmopolieten ook mogen beweren, het gaat nog steeds op. Soort zoekt soort, je ziet het overal.

En voor de moslims, als religieuze groep, komt daar dus nog een leer bovenop die ze bij brengt dat iedereen die niet tot hún groep behoort een ongelovige is. Iemand die bekeerd moet worden, of anders in ieder geval onderworpen moet worden. Ik maak me dus geen enkele illusie over de islam als totalitaire doctrine.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Je vertet dit tegen iemand die al jaren met een moslim is en met haar moslimfamilie omgaat en haar moslimvrienden, die nog steeds niet hebben geprobeerd hem te bekeren of onderwerpen. Maar dat is vast iets anders, toch, Kees?

En over het feit dat, als puntje bij paaltje komt, wij in het Westen door de moslims onderworpen zouden worden, mochten ze ooit aan de macht komen. Dat zit ‘m niet eens primair in de moslims, maar in de doctrine die ze aanhangen. Natuurlijk, er zullen vast veel moslims zijn die daar niet op uit zijn, maar daar gaat het niet om.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Um, daar gaat het wél om. Het is gewoon allemaal bullshit, wat je bazelt. Want er zijn veel moslims die daar niet opuit zijn. De mééste moslims, in fact. Weet je wie wel constant uit zijn op onderwerping van de hele wereld? Witte christenen, Kees, Witte christenen als jij, met hun doctrines en ideologie van blinde haat en hun moordzuchtige bloeddorst.

Het gaat om de doctrine, en die laat geen twijfel bestaan over haar doel: totale onderwerping van alles en iedereen aan de islam. De fanatieke moslims zullen er wel voor zorgen dat de meer gematigde broeders het onderspit delven en zich minimaal gedeisd houden als zij hun heilstaat uitroepen.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Gaap.

Zo ging het in het IS-kalifaat, zo ging het in Rusland toen de communisten aan de macht kwamen, en in Duitsland toen de nazi’s de macht hadden. Fanatici winnen het in dergelijke situaties altijd van de meer gematigde meerderheid van de bevolking. Dat gebeurt zodra een totalitaire beweging de macht in handen krijgt. En de islam ís een totalitaire beweging, die al bestond vér voor de andere totalitaire bewegingen, het communisme, het nazisme en het fascisme ontstonden.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Ja, had je al gezegd. Ga je er nog een keer een eind aan breien?

Goed, na deze – ik geef het grif toe – wat sombere oprispingen over het menselijke geslacht in het algemeen en de islam in het bijzonder zal ik je maar weer even met rust laten.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Motherfucker, ik dacht dat er nooit verlossing zou zijn! O, wacht, je liegt het, want er volgt nog een hele woordenbrei.

Maar ik wilde je dit toch even ter overdenking geven. De moslims zijn niet allemaal lieve, brave, belastingbetalende inwoners van Frankrijk, die alleen maar het slachtoffer zijn van vuige discriminatie door de witte Fransen. Moslims zijn mensen…

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Whoa! Big if true! Moslims zijn mensen!

…met alle goede en minder goede kwaliteiten die daar aan hangen. Maar ze zijn geen haar beter dan de blanke Fransen, als ze kans zouden krijgen.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Ha, het is dus een gevalletje zoals de waard is, vertrouwt ie zijn gasten.

De stap van onderdrukker naar onderdrukte is maar een kleine en soms snel gemaakt. Kijk eens naar Nederland: 5 jaar bezet door de moffen en een blauwe maandag later gaan we naar ‘ons’ Indië om de onafhankelijkheidsstrijders daar een kopje kleiner te maken.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Wacht even, de moslims gaan ons dus niet onderdrukken vanwege hun doctrines, maar omdat je je niet kunt voorstellen dat welke groep mensen dan ook het anders zou doen dan de Nederlanders in Nederlands-Indië.

En wat deden die nobele Indonesische onafhankelijkheidsstrijders of hun nazaten later? Die gingen Oost-Timor bezetten en Papua-Nieuw Guinea, en daar Javanen heen exporteren. Ik bedoel maar: het houdt nooit op, lijkt het wel.

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Ik was inderdaad even bang dat jouw brief nooit zou ophouden. Maar het is volbracht!

Met vriendelijke groet,

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Do fuck off.

Kees Bruin

Antwoord van Uw Hoofdredacteur: Nomen est omen.

 

pbgif

 

Lekker driftig stroppen neuken met Nayako

Als we kritiek uiten op de radicale islam, dan zijn we ‘islamofoob’. Als anarchist zijnde, mag ik zogenaamd geen kritiek hebben op de islam.

Waarom niet ?

Wilders is kritisch op de islam, dus dan ben jij hetzelfde als Wilders, volgens sommige delen van links. Intelligent beredeneerd weer…..

Dat foob woordje horen we vaak de laatste tijd. Je bent voor vanalles bang, wordt je verteld. Ik ben voor de duvel niet bang !

Waar staat het radicalisme islamisme voor ? Het staat voor iets waar de antifa in theorie tegen is. Want de antifa is namelijk anti fa. Anti het fascisme. De politiek van Islamic state en al dat soort groepen, is fascistisch. Fascistischer dan IS gaat het haast niet worden. IS is Homofoob, antisemitisch, extreem gewelddadig, extreem misogyn. Hyper nationalistisch, hyper autoritair. Kortom, fascisme. In het politieke spectrum diagram, Zou IS vlak naast het nazisme staan.

Ja, maar het is de islam, daar mag je geen kritiek op hebben. Waarom niet ? Omdat mensen van rechts daar al kritiek op hebben…..

Als je dat argument aanhouden, dan zou het volgende ook op gaan : Als Baudet tegen pedofilie is, dan ben ik voor pedofilie. Waarom ben jij voor pedofilie ? Omdat Baudet er tegen is…

Dus, jij vindt precies het tegenovergesteld van wat rechts zegt, omdat je dan links overkomt en dat wil je. Want links is een soort attribuut voor je. ? Een identiteit ? Ja hé..

Als Wilders de islam hekelt, dan is links dol op de islam ? Kunnen mensen denken ? Lukt het ?

Er waren mensen binnen links, die de aanval op de Samuel Patty min of meer gingen verdedigen en daarmee dus partij kiezen voor islamisme, fascisme. Als sommige delen van links moeten kiezen tussen islam fascisme, of free speech. Dan kiezen zij voor islamistisch fascisme. Typerend, voor het huidige social justice ‘links’.

Zo hoorde ik een linkse activist gelieerd aan de vrije bond eens zeggen, dat de aanval op Charlie Hebdo begrijpelijk was, want Hebdo was ‘islamofoob’. Toen heb ik alle banden met de vrije bond verbroken, per direct.

Ja, maar je prentje kwetst de islam. Nou en. Heb een beetje een dikkere huid. Mensen worden de hele tijd gekwetst. Dat je gekwetst bent door iets, geeft je niet het recht om mensen langzaam te onthoofden.

Als iemand mij en mijn denkbeelden en religieuze ideeën bespot, mag ik die persoon dan onthoofden ? Dus, stel dat ik het Boeddhisme aanhang ( stel dat ) en dat heel serieus neem. Iemand maakt vervolgens de Boeddha belachelijk en beweert dat de Boeddha een junkie was ( ik zeg maar wat ). Dan is het begrijpelijk als ik die persoon onthoofd, volgens de social justice tak van ‘links’ ? Die persoon is boeddhismofoob, onthoofd hem/haar eventjes, met een bot mes…empowering ? ( social justice links heeft het toch altijd over ‘empowering’ ? )

De islam heeft niets te maken met anarchisme en vrijheid, zei een persoon op indymedia. Ik ben het met deze anonieme persoon eens. Ik ben niet de enige. We houden alleen ons mond, omdat je ons de mond snoert.

En nee, ik ben niet eens tégen de islam. Nee, ik stem geen Wilders ( ik stem überhaupt niet ) en ik ben het nooit eens met de PVV en de FVD. Van mij mag de islam in deze maatschappij bestaan. Maar dat wilt nog niet zeggen dat ik er weg van ben. Ik ben niet tegen boerka’s ik ben niet voor het verbod op de nikbaab, maar dat wil nog niet zeggen dat ik het dragen van een nikaab omarm en zie als ‘het feminisme’ en/of ‘de emancipatie van de vrouw’. Ik ben er niet tegen, maar heb nog wel mijn persoonlijke meningen, voorkeuren, als dat mag ? Of is dat problematisch. ?

Ik zou persoonlijk nooit zo’n Mohammed prent tonen ( ik zie het nut er niet van en het is te risicovol en ik vermijd risico, waar het kan )

Maar, wel vraag ik aan mensen. Ga religieus fascisme/terrorisme nou goed praten, vanuit je misplaatste social justice ideeën. Weet je wel waar je achter gaat staan, wat je verdedigd ? Weet je wel hoe ver je bent afgegleden ?

Nayako Sadashi

 

pbgif

 

 

Become a Patron!

 

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Vorig jaar moest ik voor de rechter verschijnen wegens belediging van een racistische troll! Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan, maar steunen via Patreon kan weer wel. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Post, 21.11.2020 @ 11:49

[Home]
 

1 Reactie

op 21 11 2020 at 11:51 schreef Peter:

Ook in Frontaal Naakts Brievenbusje met je stuitend domme gebazel? Leesfrontaalnaakt@gmail.com.

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS