Home » Archief » Immigratiedeskundige Jan van de Beek is een verspilling van uw tijd


[05.09.2017]

Immigratiedeskundige Jan van de Beek is een verspilling van uw tijd

Peter Breedveld

Eén van de frustrerendste dingen in het multicultidebat is dat er door intelligente, geïnformeerde mensen zo ontiegelijk veel tijd en energie gestoken wordt in het weerleggen van klinkklare nonsens. We zagen het zondag nog in Buitenhof, waar journalist Casper Thomas de vloer aanveegde met de domrechtse druiloor Sid Lukkassen. Om de zoveel tijd komt er ook weer een ‘realist’ op de proppen met de bewering dat Hitler links was, en daar moeten historici zich dan weer mee onledig houden. Joost Niemöller poneert 19e-eeuwse rassentheorieën die dringend tegenspraak behoeven, want ze vinden gretig aftrek bij de kwaliteitsmedia. Thierry Baudet orakelt erop los, en dan voelen belangrijke kernfysici zich weer verplicht daar tijd voor vrij te maken. Martin Bosma schrijft een onzinnig boek over Zuid-Afrika waar het Nederlandse journaille van in katzwijm valt omdat er tweeduizend voetnoten in zijn verwerkt, dus dan moet alles waar zijn. Historici gaan dat dan allemaal lezen en weerleggen. De Arabist Hans Jansen (Vrede Zij Met Hem) was ook zo iemand die constant stokken het bos ingooide waar iedereen dan weer als een enthousiaste hond achteraan ging.

En het houdt niet op. De stroom blatante onzin is oneindig, en de kwaliteitsmedia verspreiden het allemaal gretig. Hoe meer onzin, hoe liever, want ‘debat’! Dat vele duizenden leeghoofden op die manier gevuld worden met voor iedereen gevaarlijke desinformatie, kan de redacties niks schelen. En daarom sterven er nu bijvoorbeeld weer kinderen aan mazelen, en gaan de ruiten van Somalische buren en islamitische ondernemers aan diggelen. Als ze geluk hebben.

Laatste profeet

De laatste tijd heeft iedereen het over Jan van de Beek, een zelfbenoemde immigratiedeskundige die racisten en xenofoben bedient met paniekverhalen over massa-immigratie. Op de kaart gezet door – je verwacht het niet – Wierd Duk, die hem in Het Algemeen Dagblad liet leeglopen over het gevaar van immigranten en dat je het er niet over mag hebben want policor gedachtepolitie. Hij wordt gevroten door het domrechtse gajes. Google hem maar eens: alle islamofobe bloggers, van The Post Online tot E.J. Bron tot De Dagelijkse Standaard verspreiden zijn woord alsof hij de laatste profeet is.

Moeilijk is het niet om zijn gevaarlijke nonsens door te prikken, want hij maakt niks van zijn beweringen waar. Om te beginnen liegt hij dat het gedrukt staat wanneer hij beweert dat hij het op de universiteit niet over de kosten van immigratie mag hebben, zoals hij al sinds 2010 beweert in allerlei rechtse media. Han van der Horst wees er al op: hij is er gepromoveerd (op de economische effecten van migratie, nota bene), zijn boek is uitgegeven door een aan een universiteit gelieerde uitgeverij en hij is niet ontslagen maar zelf vertrokken.

Waarschijnlijker is dat Jan van de Beek er zelf niet van houdt tegenspraak te krijgen. Dat blijkt ook uit zijn Twitter-gedrag. Wie kritiek op hem heeft, wordt meteen geblockt en het afgelopen weekend riep hij zelfs op de identiteit van een anonieme criticus publiek te maken, een door Domrechts veel gebezigde, ernstige vorm van intimidatie.

Gebrekkige onderbouwing

Dat laat zien dat je in Nederland, zelfs op de vermaledijde linkse universiteiten, best mag praten over de kosten van immigranten. Alleen moet je dat allemaal voor zoete koek slikken van Van de Beek en mag je het van hem niet hebben over zijn gebrekkige onderbouwing, zijn tunnelvisie en, het moet gezegd, zijn meer dan warme gevoelens voor allerlei extreemrechtse clubs, zoals de griezels van Defend Europe, die het hulporganisaties onmogelijk wil maken vluchtelingen van een verdrinkingsdood te redden.

Wat zijn wetenschappelijke beschouwingen ten aanzien van immigratie betreft: Het is ten eerste nogal hysterisch om te spreken van ‘massa-immigratie’ bij een jaarlijkse instroom van rond de 200.000 immigranten, waarbij je ook nog rekening moet houden met de uitstroom van tussen de 120.000 en 130.000 mensen. Rond de 100.000 mensen erbij dus, op een bevolking van 17 miljoen. Vergelijk dat met Libanon: bijna twee miljoen Syrische vluchtelingen op een bevolking van vier miljoen.

Van de Beek rekent dan voor dat een groot deel van die immigranten in de bijstand terechtkomt en kinderen krijgt die ook weer in de bijstand komen en dat zo onze verzorgingsstaat wordt uitgehold. Hij kijkt wel vijftien jaar vooruit (terwijl het al tricky is om te voorspellen wat er over een halfjaar gebeurt; zo is de vluchtelingenstroom naar Italië plotseling sterk verminderd) en is alleen maar geïnteresseerd in de kosten. Hij is als de baas van een fabriek die uitrekent wat zijn personeel hem kost, zich rotschrikt en besluit al zijn werknemers te ontslaan.

Conflicterende waardensystemen

Wat geen baas echt doet natuurlijk, want de werknemers brengen uiteindelijk meer op dan ze kosten. Zo ook immigranten. De eerste generatie heeft het moeilijk, de tweede gaat het al heel wat beter. En zo kan een Somalische of Marokkaanse uitkeringstrekker één, twee, drie of vier kinderen op het hart drukken om gebruik te maken van de kansen die hij zelf niet had en hard te studeren, zodat ze later arts, advocaat of ingenieur worden en de belastingkas flink spekken, zodat daar weer een paar VVD’ers zichzelf en al hun vrienden mee kunnen bevoordelen.

Blijkt ook uit onderzoek: immigratie is goed voor de economie. In Japan is het een issue: het land heeft een erg streng toelatingsbeleid, maar raakt in moeilijkheden vanwege de vergrijzing. De vitale beroepsbevolking slinkt. Japan zal daardoor in de nabije toekomst aanzienlijk meer immigranten moeten toelaten.

Geconfronteerd met díe wetenschap tapt Van de Beek opeens uit een ander vaatje, dan vindt hij het plotseling gevaarlijk om immigratie te behandelen vanuit een ‘eendimensionale, economistische visie’ (dat mag kennelijk alleen als je wilt wijzen op de gevaren van immigratie) en begint-ie over normen en waarden, en ‘conflicterende waardensystemen’ die ‘heel goed’ (of helemaal niet; kan natuurlijk ook) de economische waarden ’teniet kunnen doen.’

Vreemde smetten

En daarmee komt de aap uit de mouw: Van Beek is gewoon een strijder tegen de omvolking van het Avondland, een tegenstander van homeopathische verdunning van onze cultuur, een domrechtse toetsenbordkruisridder. Hij zit interessant te doen over wiskundige rekenmodellen, maar het gaat hem erom het land van vreemde smetten vrij te houden. En dat geeft-ie ook volmondig toe : hij doet al die moeite uit bezorgdheid, omdat-ie zich ‘Europeaan voelt en Westerling’, en zich ‘op de eerste plaats met Nederland identificeert’.

En ik zag hem alweer bij Nieuwsuur zitten en EenVandaag en hij wordt ook door andere redacties ingezet om tegen immigranten te waarschuwen. Daardoor voelen allerlei deskundigen en amateurwetenschappers zich gedwongen zijn modellen na te rekenen en zijn beweringen te weerleggen of te nuanceren en is iedereen weer lekker bezig.

Ik heb niks tegen het uitrekenen wat immigranten kosten (mits daar tegenover staat hoeveel ze opbrengen, en hoe de kosten in verhouding staan met allerlei andere kosten die de samenleving maakt, bijvoorbeeld de hypotheekaftrek of de bijstand in totaal), maar Van de Beek is daarvoor niet de aangewezen persoon. Iemand die zelf al aangeeft zo driftig te becijferen dat immigranten onze ondergang zijn vanuit zijn ‘bezorgdheid als Westerling en Nederlander’ en die de economische voordelen, noodzaak zelfs, van immigratie wegwuift met normen- en waarden-bullshit en gelul over assimilatie, die is simpelweg niet te vertrouwen. Zeker niet als hij zich ontpopt als een ordinaire Twitter-troll zodra iemand kritiek op hem heeft.

Een cordon sanitaire dus, om die man. Hij is een charlatan, een verspilling van uw en mijn tijd.

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 05.09.2017 @ 07:11

[Home]
 

17 Reacties

op 05 09 2017 at 07:31 schreef Bart Shabat:

Voor iemand die uw en mijn energie en tijd niet waard is besteedt u er nochtans een boel energie en tijd aan. Overigens, nogal merkwaardige redenering: In Nederland bestaat geen massa-immigratie omdat de immigratie in Libanon relatief groter is. Als u er dan toch energie en tijd aan besluit te besteden dan wel een beetje op niveau graag.

op 05 09 2017 at 08:25 schreef Martijn:

Haha, yes! Hij zat eens bij Buitenhof en je zag die twee deskundigen tegenover hem (een wetenschappen en iemand van vluchtelingenwerk) zo hun best doen hem serieus te nemen want je moet rechts een kans geven. De stoom bleef ternauwernood achter hun oren.

op 05 09 2017 at 08:48 schreef Peter:

Bart Shabat is dus een typisch voorbeeld van Domrechts. Gaat niet in op de aangedragen argumenten maar begint driftig een paar haastig in elkaar geflanste stropoppen te neuken. Ik zeg niet dat er geen sprake is van massaimmigratie omdat Libanon ‘relatief’ meer vluchtelingen heeft maar omdat 100.000 immigranten op 17 miljoen inwoners niks is. In Libanon is wél sprake van massaimmigratie. En dat ik tijd en energie besteed aan iemand die dat niet waard is, is omdat ik dat noodzakelijk acht om bepaalde hierboven genoemde redenen, niet omdat Van de Beek die tijd ook echt waard is. Reacties als deze gooi ik doorgaans meteen in de prullenbak, omdat het troll-reacties zijn: de bedoeling is de aandacht af te leiden van de inhoudelijke argumentatie met rook en spiegels. Deze laat ik staan als voorbeeld en waarschuwing: ga in op wat ik daadwerkelijk schrijf of bespaar je anders de moeite, want niemand dan ik krijgt je gebazel te zien.

op 05 09 2017 at 09:18 schreef Murat:

Ik vraag me werkelijk af of wij in Nederland nou de koploper zijn in Europa waar het gaat om het normaliseren van extreemrechts door zowel politiek als media.

Het is wel heel extreem in ons land. Ook hoe het bedreigen van kinderen door extreemrechts dezer dagen tot weinig ophef leidt.

Ik weet dat door heel Europa (Denemarken, Engeland, etc.) een hele rechtse wind waait. Maar ik vraag mij werkelijk af of het gebrek aan duidelijke tegenkrachten (op een enkeling na) iets typisch Nederlands is.

Ik vind het een schande en buitengewoon verontrustend zoals ons land er nu voorstaat.

op 05 09 2017 at 11:10 schreef ikzelf:

Dit is nu juist het grote probleem met het huidige rechtse blok: je kunt praten als brugman, uitleggen, aantonen en redeneren tot je een ons weegt, er zal altijd weer iemand opstaan die je opnieuw dwingt om aan te tonen dat het wiel echt al is uitgevonden en hem te moeten gaan uitleggen dat een rond wiel absoluut beter loopt dan een vierkant. Maar daarom heet het dus ook ‘domrechts’ — ja, je leest het goed: DOMrechts, niet méér, mogelijk nog veel minder.
Daar valt niet mee te praten, er valt ook niet tegen te praten. Maar negeren kun je ze evenmin, want zij blijven ongebreideld hun faliekante onzin verspreiden en aangezien het gehele rechtse blok (dom, dus) maar wat graag de nonsens wil geloven, moet je het gelal blijven tegenspreken.

Wanneer gaan zij zich eens afvragen hoeveel baat zij werkelijk bij al die verloren en destructieve moeite hebben, anders dan het mateloos koeioneren van het laatste restje Nederlanders met een beetje verstand?

op 05 09 2017 at 12:40 schreef dunya:

Lukkassen had anders wel wat harder aangepakt mogen worden, als de crypto-fascist die hij is. Zie bv. https://mobile.twitter.com/erikstronks/status/904455719688208384

op 05 09 2017 at 13:08 schreef Mario:

@Murat, weinig tot geen ophef moge niet meer verbazen, lijkt me.

Momenteel zitten er, nota bene, meerdere (zo bleek) PVV-stemmers in de zwaarbewaakte gevangenis te Vught, wegens het plegen van een terroristische aanslag.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/27/vier-jaar-cel-voor-aanslag-op-moskee-enschede-a1528698

Een oorverdovende stilte tot gevolg. Of men wimpelt het weg als: ‘ach, ging maar om een paar bierflesjes’. Dit louter om het onderbuikende domvolk af te leiden van deze afgrijselijke daad.

“[De rechtbank overweegt] dat de (geringe) intelligentie en de mate van professionaliteit en zorgvuldigheid waarmee de feiten zijn uitgevoerd, hooguit een rol spelen bij de straftoemeting maar bij het beoordelingscriterium over de vraag of sprake is van een terroristisch oogmerk er niet toe doen.”

Nee, het geweld MOET van links en/ of “de Islam” komen anders valt het totaal verknipte wereldbeeld aan duigen.

Parasitaire hufters zoals Jan van de Beek dragen daar maar wat graag aan bij. Zo blijkt keer op keer.

op 05 09 2017 at 13:40 schreef Mo:

Ik ben woest, het gaat namelijk over mij.
Ik ben iemand waar al jaren over word geluld alsof ik van een andere planeet kom.En dan krijg ik nog een waarschuwing van twitter omdat ik een paar keer fuck them heb getypt….maar blijkbaar mag je wel hele bevolkingsgroepen naar een holocaust wensen……maar goed fuck them

op 05 09 2017 at 15:02 schreef Murat:

Je ziet wat er op dit moment met de Rohingyas in Myanmar gebeurt.

Denk maar niet dat dat rechtstuig hier ook maar een haartje beter is.

op 05 09 2017 at 15:09 schreef Mo:

Kortom….i will beat nazis…till i die

op 05 09 2017 at 15:48 schreef Mario:

Even ter -overbodige- aanvulling van:

“Nee, het geweld MOET van links en/ of “de Islam” komen anders valt het totaal verknipte wereldbeeld aan duigen.”

“All you have to do is tell them they are being attacked (door links en/ of “de Islam”), and denounce the pacifists (links en/ of “de Islam”) for lack of patriotism, and exposing the country to greater danger. (links en/ of “de Islam”

‘Opa, vertel mij nog eens over hersenspoeling i.c.m. propaganda?’

http://www.snopes.com/quotes/goering.asp

Waar links/ islam staat, kan overigens prima https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_marxism staan. Aluhoedjes galore. LOL!!1!

op 05 09 2017 at 16:20 schreef Chakir:

Murat, volgens mij is in alle westerse landen racisme goed en wel doorgedrongen in de media en politiek. Verschil met NL: als je hier (probeer t eens gewoon privé) er wat van zegt, dan ben je minimaal een wegkijker die “de andere kant niet ziet” en in t slechtste geval een provocateur die alleen maar kan schelden (en meer van die bullshit) en als je niet uitkijkt ben jij fout en word je uitgeschakeld. God, wat heb ik me zitten schamen om Witteman, ouwe zak, en die journalist, die niet gewoon durft te zeggen dat Lukassen een waanzinnige is die psychische begeleiding nodig heeft. Psychisch gestoorde schijtluizen met een NSB mentaliteit, dat zijn het. In Amerika of elders schaamt een bekende zich er TOTAAL niet voor racistisch tuig verbaal af te slachten, zoals dat gelukkig gebeurt op FN. https://www.attn.com/videos/18699/arnold-schwarzenegger-has-blunt-message-nazis
Daarom: steun PB en FN!

op 05 09 2017 at 17:13 schreef MNb:

Inderdaad bevestigt BartS al in de eerste zin hoe enorm dom hij is.

“Voor iemand die uw en mijn energie en tijd niet waard is”
Nee, het is het niet waard. De ellendige gevolgen ervan – Nld. is voor veel mensen een naar land geworden – zijn het meer dan waard, zelfs als we ze maar een klein beetje kunnen beperken. Maar van domrechts mogen we uiteraard niet verwachten zelf op die gedachte te komen.

@Murat ea: inderdaad, wat typerend is is het gebrek aan tegengeluid. Dat is bv. ook in Polen een stuk luider (bron: mijn zoon, die er net twee weken is geweest).

op 06 09 2017 at 00:20 schreef MNb:

Niet in de Nldse kranten, wel op het Surinaams TV-nieuws:

https://www.youtube.com/watch?v=alpXnz8-exE

Tja, een Arabisch land waarin de Lente van een paar jaar geleden bloeiende bloemen oplevert, dat is geen nieuws. Want redenen. Rabiaat rechtse redenen.

op 06 09 2017 at 13:36 schreef Natasha:

Waar bijna nooit iets over gezegd wordt is dat het belachelijk is om immigratie uit de jaren 70,80 en 90 te vergelijken met immigratie in het internet- en smartphone tijdperk. Ik zie de nieuwste immigratie in dit tijdperk zichzelf veel sneller wegwijs maken, de taal leren enz vanwege tablet en smartphone lijkt echt op geen enkele wijze op het geïsoleerde proces van de eertijdse nieuwkomer die met boekjes zat te worstelen en veel geïsoleerde was. Mensen die in Syrië kunnen twitteren en Facebook en en wat niet al doen dat hier ook

op 06 09 2017 at 15:29 schreef dewanand:

============== [wfor1346:39]

N1. REF Cit:
Identitair Verzet ontmaskerd
Identitair verzet oprichter Paul Peters staat FunX radio te woord onder een van zijn pseudoniemen
17 apr ’14

Plotseling zijn ze er, via een opgehangen spandoek, door een persbericht, middels een nachtelijke prikactie. En weg zijn ze weer. De actiegroep Identitair Verzet bestaat inmiddels al anderhalf jaar en weet regelmatig de kranten te halen. En dat allemaal zonder zichzelf te laten zien. Wat is dat eigenlijk, Identitair Verzet? Wie zitten daar achter?

https://kafka.nl/identitair-verzet-ontmaskerd/

N2. Miaauw Peter, Chakir, Natasha, MNb, ea Fnaakters,
Bekijk de migratie kwestie zuiver biologisch en kijk hoe het in echte natuurlijke biotopen aan toe gaat, dan krijg je direct andere inzichten in het gedrag van fascistische Hindoes (BJP), radicale Turken (Grijze Wolven), Koerdisch verzet (PKK ea), en Identitair verzet (Pro White Dutch COCK)…

N3. Ja ja ja, miaauw, kwa kwaa kwaaak, beste is dat al deze White Race Lovers gewoon open en eerlijk gaan uithuilen op Powned, BNN, geenstijl enz dat hun arme, recessieve, demonische blanke ras aan het uitsterven is, door massa homofilie, impotentie… Zielig….

op 07 09 2017 at 15:51 schreef vander F:

@dunya:,
Lukkassen aangepakt?
Lukkassen werd juist helemaal niet aangepakt, althans niet inhoudelijk.
Veel gezeur over toon, kleur en franjes en niet over de inhoud, jammer, gemiste kans.
Misschien dat socioloog Eric Hendriks wat duidelijker is met z’n uitleg wat er nou met dat vermaledijde cultuurmarxisme wordt bedoelt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/05/er-waart-een-cultuurmarxistisch-spook-door-ons-diversiteitsdebat-12834268-a1572226

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS