Home » Archief » Je overtuigt mensen niet door ze uit te schelden en te verketteren


[11.07.2020]

Je overtuigt mensen niet door ze uit te schelden en te verketteren

Peter Breedveld


Illustratie door H. R. Kaeser uit het Duitse tijdschrift Jugend (1896 – 1940)

De afgelopen maanden heb ik mijn Twitter-bubbel regelmatig zien ontploffen vanwege tweets van J.K. Rowling over transseksuelen. Daar heb ik me nooit mee bemoeid vanwege a) een gebrek aan interesse, b) een gebrek aan kennis van zaken en c) ik vind dat iedereen lekker moet zijn wie hij of zij wil zijn. Ik ben me ervan bewust dat er een feministische groepering is die transvrouwen niet als echte vrouwen beschouwt, dat is behandeld in de televisieserie Transparent. Ik weet niet zeker of Rowling tot die groep behoort maar de discussie begon mijn aandacht te trekken toen ze een sarcastisch commentaar gaf op een stuk waarin gesproken werd van ‘mensen die menstrueren’. “Daar moet toch een term voor zijn”, tweette ze, “Vroien? Vraawon? Vruuwels?”

Daar volgde een adembenemende collectieve, oudtestamentische woedeuitbarsting op zoals ik ze niet vaak gezien heb op Twitter en that’s sayin’ something. Allerlei media schreven erover en zelfs de acteurs uit de Harry Potter-films kwamen Rowling de oren wassen en ik dacht: “Maar wacht, dit is iets wat ík getweet zou kunnen hebben.” Wat doet Rowling fout? Als iemand het heeft over mensen die menstrueren, vraag ik me ook af waarom die niet gewoon “vrouwen” zegt. Wie menstrueren er nog meer? Ik weet het nog steeds niet.

Nu heeft Rowling een essay geschreven waarover mensen ook weer woedend zijn, want “transfobie” en “transhaat” en “hondenfluitjes” en Rowling wordt nu ook mede-verantwoordelijk geacht voor het geweld tegen transseksuelen. Ik ben dat essay gaan lezen en kon er weinig transhaat in ontdekken. Integendeel, Rowling spreekt veel transvrouwen en – mannen en bejegent ze uiterst respectvol. Ze is wel kritisch over een aantal zaken. Ze vindt bijvoorbeeld dat mensen tegenwoordig te makkelijk een geslachtsveranderende operatie krijgen en er te jong aan beginnen. Ook vindt ze dat vrouwelijkheid een biologisch gegeven is. Dat houdt niet in dat ze gelooft dat de mensheid alleen is in te delen in mannen en vrouwen, maar wel dat zijzelf specifieke eigenschappen heeft die haar en andere vrouwen vrouw maken.

Persoon met een vulva

Daar kun je het mee oneens zijn, maar het is haar mening waarover ze heeft nagedacht. Een aantal dingen komen me niet onredelijk voor. Als het waar is dat de Schotse regering op het punt staat een wet aan te nemen die het mannen mogelijk maakt om, zonder geslachtsoperatie of wat dan ook, als vrouw door het leven te gaan, gewoon door te zeggen dat ze er één zijn, vind ik dat ook wel vreemd. Ik kan me eveneens goed voorstellen dat vrouwen het dehumaniserend vinden om te worden gekwalificeerd als “menstruerende persoon” of “persoon met een vulva.”

Breng daar je eigen argumenten tegenin, probeer me te overtuigen van de redelijkheid van dergelijk taalgebruik en dergelijke wetgeving, maar ga me niet uitschelden voor “transfoob” of “transhater” en beschuldigen van het aanwakkeren van geweld tegen transseksuelen want dan probeer je me de mond te snoeren. Ik tweette dat ik niet zag waar de “transhaat” in dat essay zat en iemand, een “queer af“, volgens zijn Twitter-bio, trok daar onmiddellijk de conclusie uit dat ik als cis-man (staat niks over in mijn Twitter-bio) “transfobie, transhaat en transerasure” zat te bagatelliseren. Dat is geen argumenteren, dat is iemand tot gehoorzaamheid bullebakken. Laat zien waar die transhaat zit in plaats van me meteen te diskwalificeren door me een etiketje op te plakken. Daar heb je zelf immers ook de schurft aan.

Dit is voor iedereen allemaal vrij nieuw. Kort geleden leefden we allemaal nog in een overzichtelijke wereld van mannen en vrouwen en een enkeling die in het verkeerde lichaam geboren was. Tegenwoordig kun je blijkbaar je baan verliezen als je vindt dat geslacht een biologisch bepaald gegeven is1 en ik weet niet eens zeker of ik wel begrijp wat dat betekent. Gebruik een verkeerd begrip en je wordt al verrot gescholden voor allerlei onbegrijpelijks (“TERF!!1!”), vraag je hardop af waarom een transvrouw in een film niet mag worden gespeeld door een cis-vrouw en je mag jezelf voorgoed tot de paria’s rekenen.

Begrip en geduld

J.K. Rowling wordt zelfs met geweld bedreigd. Dat mag dan misschien geen “cancel-culture” heten, een sympathieke manier van discussiëren vind ik het niet. Wie haar argumenten steevast verdraait en echt alles wat ze zegt tegen haar gebruikt in plaats van rustig in te gaan op haar argumenten, draagt zelf ook bij aan de sfeer van constante opgewonden ophef rond haar persoon, en aan de bedreigingen aan haar adres. Die probeert haar wel degelijk de mond te snoeren.

Mensen hebben vragen en bedenkingen. Dat is niet vreemd en het is ook geen “haat”. Misschien is het dom, maar je maakt iemand echt niet wijzer door ‘m voor TERF uit te schelden en te verketteren, of ‘m het spreken te belemmeren. Wees begripvoller en geduldiger, dan stel je mensen op hun gemak.

1. [Inmiddels is me wel duidelijk dat Maya Forstater, naar wie Rowling verwijst, niet is ontslagen vanwege haar geloof dat geslacht een biologisch gegeven is maar omdat ze transvrouwen hun menselijke waardigheid niet gunt. Zoals de rechter schrijft in zijn vonnis: ‘I conclude from this, and the totality of the evidence, that the Claimant is absolutist in her view of sex and it is a core component of her belief that she will refer to a person by the sex she considered appropriate even if it violates their dignity and/or creates an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. The approach is not worthy of respect in a democratic society.’]

 

Become a Patron!

 

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Vorig jaar moest ik voor de rechter verschijnen wegens belediging van een racistische troll! Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan, maar steunen via Patreon kan weer wel. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 11.07.2020 @ 16:21

[Home]
 

10 Reacties

op 12 07 2020 at 10:16 schreef Rob:

Ik snap niet dat iemand de behoefte voelt om op te komen voor een schrijfster van jeugdboeken die haar veertien miljoen volgers (die kwamen voor de tovenarij) zonder enige kennis van zaken bestookt met klassieke bangmakerij over transgenders in damestoiletten die we nog kennen uit de tijd dat homo’s buitengesloten werden.

En dat in een tijd waarin we ons allemaal beklagen over de hoeveelheid totaal onkundige beroemdheden die meningen kotsen in de media alsof ze ergens iets van weten.

op 12 07 2020 at 11:36 schreef Martijn:

Wat betreft begrip en geduld: ik vind dit zelf een lastige. Om een parallel te trekken naar de Nederlandse situatie: hoe reageer je op iemand die op Twitter vraagt waarom Zwarte Piet een probleem is ‘want ZP is toch gewoon zwart door de schoorsteen?’. Dat was vijf jaar geleden misschien nog een acceptabele vraag, maar ik vind een negatieve reactie nu best wel begrijpelijk. Je ziet ook dat de hele ZP-discussie pas in beweging is gekomen nadat er minder begripvol werd gereageerd.

Met betrekking to ‘vrouwen’ vs ‘mensen die menstrueren’: menstrueren is niet 1-op-1 verbonden met vrouw-zijn: er zijn immers a) vrouwen die niet menstrueren, en b) niet-vrouwen die wél menstrueren (dat kunnen transmannen zijn, maar ook bijvoorbeeld mensen die niet in een stereotiep man/vrouw-lichaam geboren zijn). Uiteindelijk gaat vrouw-zijn veel meer om de sociale context terwijl menstrueren in feite alleen medisch relevant is.

Wat betreft het essay van Rowling: Deze uitgebreide reactie van Eveee vond ik erg verhelderend: https://eev.ee/blog/2020/06/11/rowling-is-dangerously-wrong/

op 12 07 2020 at 11:37 schreef Frans:

Ik heb het zijdelings gevolgd en kon bij Rowling nergens iets iets vinden waar ze blijk geeft iets tegen transgenders te hebben, in tegendeel zelfs.

En dat irritante woord geneuzel waar ze wat over zegt kan ik prima begrijpen.
Haar criticasters werpen haar volgens mij voor dat ze niet vol in zee gaat met o.a. het ‘personen die menstrueren’ geneuzel, dat men dat MOET zeggen.
Dat iemand vrij hoort te zijn om zich man of vrouw te noemen ongeacht biologisch geslacht.

Om vervolgens Rowling de vrijheid te ontzeggen zichzelf, en anderen, ‘vrouw’ te noemen.

In de VS gaat dat zo ver dat transvrouwen mee mogen doen aan woman only sport wedstrijden, waar ze biologische vrouwen verpletterend verslaan, alsof er geen biologisch fysiek onderscheid zou bestaan.
Wat uiteraard je reinste kolder is.

Het gaat ook volkomen voorbij aan eeuwen vrouwen emancipatie, ik snap volledig dat feministen hier grote moeite mee hebben zoniet volledig tegen gekant zijn.

Deze discussie is nog verre van beslist,
en op het moment overgenomen door kwezelige woord fundamentalisten (die helemaal geen discussie willen)

op 12 07 2020 at 12:15 schreef Frans:

@Martijn,
Ik heb dat stuk van Eveee doorgenomen,
lijkt mij nou niet bepaald verhelderend, een aantal beschuldigingen die helemaal niet ‘logisch’ zijn.
Verwijst naar een nogal rammelend onderzoekje over haarlengte en geslacht ( mijn eigen haardos haalt de 60 cm) en de daar getoonde foto’s deden mij geen seconde denken dat die vrouw een man zou zijn.

Ze gaat voorbij aan het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen, alsof een hormoonbehandeling dat zou opheffen, dat doet het echt niet zie sport, zeker ook krachtsporten waar scheutig hormonen worden toegediend, uiterlijk lijkt het mannelijk gespierd, ze zullen echter nooit zo sterk worden als een (getrainde) man. (Het stuk over MS en oestrogeen)

En het staat vol over guilty by association, Rowling linked en verwijst naar bepaalde types waaruit zou blijken dat Rowling het totaal eens zou zijn met deze types en dus anti trans Terf etc is.
Om er vervolgens allerlei uitspraken van trans ‘haat’ (?) bij anderen bij te halen die niets met Rowling te maken hebben.
Nope, nou niet bepaald verhelderend, zegt meer over Eveee zelf dan over Rowling en haar trans uiteenzetting.

op 12 07 2020 at 19:33 schreef Wout:

In dat eerste artikel waar Rowling in haar tweet naar refereert, worden vrouwen en meisjes meerdere keren expliciet genoemd. Als ze dan besluit de aandacht op het taalgebruik te vestigen en niet op de inhoud van het artikel, dan heeft ze toch echt haar prioriteiten niet op orde denk ik.

@Martijn
Bedankt voor dat zeer verhelderende stuk.

@Frans
Je negeert 99% van de punten die in dat stuk worden gemaakt en komt vervolgens op de proppen met drie gigantische stropoppen. Ik vind dat echt van een beschamend niveau.

op 12 07 2020 at 22:00 schreef Jarich:

”Als iemand het heeft over mensen die menstrueren, vraag ik me ook af waarom die niet gewoon vrouwen zegt.”

Even wat context, het artikel waar Rowling naar refereert gaat ook letterlijk over menstruatie. Dus de woordkeuze is eigenlijk heel logisch.

Rowling haalt dus de titel uit de context, ofwel omdat ze het artikel niet goed heeft gelezen, ofwel omdat ze opzettelijk mensen wil misleiden. Beiden erg kwalijk.

op 13 07 2020 at 11:29 schreef Waldo Dewanand & Wieroe:

1) Reactie: op 12 07 2020 at 11:36 schreef Martijn:
(100% citaat):
‘Met betrekking to ‘vrouwen’ vs ‘mensen die menstrueren’: menstrueren is niet 1-op-1 verbonden met vrouw-zijn: er zijn immers a) vrouwen die niet menstrueren, en b) niet-vrouwen die wél menstrueren (dat kunnen transmannen zijn, maar ook bijvoorbeeld mensen die niet in een stereotiep man/vrouw-lichaam geboren zijn). Uiteindelijk gaat vrouw-zijn veel meer om de sociale context terwijl menstrueren in feite alleen medisch relevant is.’

2) REACTIE: de vraag is of de mannelijke zaadlozing, als dwangneurose, het kwakkie moet eruit ok, dus trekken, zuigen, rammen, dus ook een wekelijkse of dagelijkse mannelijke menstruatie cyclus is; als ik naar mijzelf kijk dan is het echt zo, ik heb ahw elke dag een mennelijke menstruatie, quasi zaadlozing als dwangneurose, EHBO stijl, quasi TREKVOGELtjes methode.

3) maw in medische/ lichamelijke zin, ja mannelijke verplichte zaadlozing, spuiten is ook een soort menstruatie cyclus en heel vaak een DWANGneurotisch aandoening, levenslang, quasi genetische mismaaktheid, DNA afwijking in feite. Ontwikkeling tweeslachtelijkheid is evolutionair gezien nog een hiaat in de wetenschap.

op 13 07 2020 at 13:43 schreef Gaz Typari:

Ik heb al enige decennia twee vaders. Dat wil zeggen, mijn moeder, bij wie ik ooit lekker in de buik heb mogen vertoeven, menstrueert al enige tijd niet meer.

op 14 07 2020 at 19:50 schreef Henk:

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak”

op 16 07 2020 at 23:41 schreef Schijtlijster:

“Je overtuigt mensen niet door ze uit te schelden en te verketteren”

Inderdaad, als meer mensen zichzelf dit zouden realiseren, Peter.

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS