Home » Archief » Ahmed Marcouch en de mythe van de blonde beschavingsbrenger


[24.09.2017]

Ahmed Marcouch en de mythe van de blonde beschavingsbrenger

Peter Breedveld


Setsuko Hara in A Woman in the Typhoon Area (Hideo Oba, 1948). Source: Lipstick Trouble

Twee dagen nadat de European Union Agency for Fundamental Rights (AFR) een rapport publiceerde waaruit blijkt dat Nederlandse moslims zich van alle moslims in Europa het meest gediscrimineerd voelen, pleit de nieuwe burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, voor de historische Canon van Nederland als middel om de integratie van ‘de kinderen van laaggeletterde Nederlanders’ te bevorderen.

Marcouch noemt het rapport van de AFR expliciet, verzwijgt daarbij de discriminatie en benadrukt dat Nederlandse moslims zich minder dan andere Europese moslims verbonden voelen met hun land, suggererend dat dit een gevolg is van de moord op Theo van Gogh. De Nederlandse geschiedenis is voor hem één grote blijmoedige strijd tegen onderdrukkers die allemaal veel minder ruimdenkend waren dan wij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de helft van Nederland ondergedoken op zolder, terwijl de andere helft zich heldhaftig verzette tegen de Nazi’s.

De historische Canon, een reeks mijlpalen in de Vaderlandse geschiedenis, is onlangs als virtuele ‘beleving’, met games en animaties en alles, toegevoegd aan het Arnhemse Openluchtmuseum. Het valt Marcouch op hoeveel indruk de Canon maakt op ‘beschaafde blonde koppies’, dus volgens hem zullen bij kinderen ‘die de Nederlandse geschiedenis niet van huis uit meekrijgen’, de harten nog veel sneller gaan kloppen bij het zien van al die Nederlandse heldhaftigheid.

Slavernij en kolonialisme

Marcouch begrijpt kennelijk niet, of wenst niet te begrijpen, dat het juist tweedelingen zijn zoals ook hij die aanbrengt, die ervoor zorgen dat Nederlandse moslims geen binding voelen met Nederland: beschaafde blonde koppies tegenover kinderen van laaggeletterde ouders, die geen Nederlandse geschiedenis van huis uit meekrijgen.

Mijn ervaring is anders. Op school kreeg ik, beschaafd blond koppie, vaderlandse geschiedenis, maar bij mijn Surinaamse buurjongen thuis leerde ik over de slavernij. Op school leerde ik over de bevrijding van het Spaanse juk en het verzet in de Tweede Wereldoorlog, de ouders van mijn Indo-Europese en Molukse vrienden spijkerden mijn gebrekkige kennis van het Nederlandse kolonialisme wat bij. Nog steeds leer ik van de zwartharige kinderen van laaggeletterde ouders allerlei dingen die mijn docenten op school en de universiteit me ‘vergaten’ te vertellen. Ik zit met klapperende oren bij bijeenkomsten waar ze passages voorlezen uit de werken van de grondleggers van onze Verlichting, de Verlichting die ons, ‘beschaafde blanke koppies’ tot voorbeeld aller volkeren verheft, en waaruit blijkt dat Voltaire zwarte mensen als inferieur beschouwde, dat volgens Hume ‘negers’ nooit iets van waarde hadden geproduceerd, dat Hegel ervan overtuigd was dat zwarten geen menselijke gevoelens hadden en Kant meende dat ze niet in staat zijn boven het banale uit te stijgen.

Ronkend nationalisme

Stop dát in je Canon en maak er een virtuele belevenis van, Marcouch! Ik heb begrepen dat er met veel hangen en wurgen ook wat aandacht besteed wordt aan de slavernij en aan het kolonialisme, maar dat is allemaal weer erg op z’n Nederlands, zéér zeer zuinigjes. Beoordeelt u het anders zelf:

Slaaf zijn betekende gedwongen arbeid en geen zeggenschap over waar, met wie en hoe je leefde.‘ Zou er in Arnhem ook een presentatie zijn die de beschaafde blonde koppies leert hoe het was om als een beest te worden behandeld door de Verlichtingsdenkers?

Nederlanders richtten in 1602 de Vereenigde Oostindische Compagnie op, die een belangrijke handelsmacht werd maar daarbij veel geweld gebruikte.‘ O jottem, zouden ze in Arnhem een game hebben waarbij je je kruidnagelmonopolie moet zien te behouden door zoveel mogelijk Ambonezen over de kling te jagen?

Ik waag het te betwijfelen. De Canon zit vol ronkend nationalisme over de heldendaden van de Nederlanders, bijvoorbeeld Michiel de Ruyter:

‘Hij leidde een van de brutaalste militaire acties ooit: de tocht naar Chatham via de Theems in 1667, om werven en schepen van de Engelsen te vernietigen, in het hol van de leeuw. Het plan lukte. Zeelieden hadden wereldwijd groot ontzag voor De Ruyters vloot.’

Over de Nederlandse belangen in de slavenhandel, die door helden als de Ruyter met grof geweld werden beschermd, geen woord.

Zwartharige voorouders

En daar gaan de harten van die onbeschaafde, laaggeletterde, niet-blonde kinderen dus niet sneller van kloppen. De Canon is de mythe van de blonde beschavingsbrenger – Marcouch vindt het jammer dat de heldhaftige strijd voor het homohuwelijk er niet ook in zit – waar zwartharigen een voorbeeld aan zouden moeten nemen, het verhaal van de zwartharige voorouders zit er niet in. Die voorouders spelen hoogstens een passieve bijrol.

En du moment de zwartharigen gaan spitten om te zien wat die bijrol nou precies behelsde, vinden ze weinig om hun binding met Nederland mee te voeden. Integendeel. Onze Verlichting is hun onderdrukking; onze beschaving is de vernietiging van hun beschavingen. De Nederlandse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ was de Zuid-Afrikaanse Apartheid. ‘Vrijheid van godsdienst is bedacht door onze voorouders’, galmt Marcouch, de man die als Kamerlid het salafisme wilde verbieden en aanhangers daarvan wilde vervolgen.

Het is met die Canon, vooral de manier waarop Marcouch en ik vermoed ook Halbe Zijlstra en Sybrand van Haersma Buma en dergelijke die willen inzetten, net als met de Dodenherdenking. Die gaat steeds meer om de glorificatie van de witte Nederlanders en de nadrukkelijke uitsluiting van iedereen die anders is.

Bommen gooien

En ik voorspel u: blijf deze weg vervolgen en over vijf jaar zal uit onderzoek blijken dat Nederlandse moslims, of allochtonen of gekleurde mensen, alleen maar verder verwijderd zijn van die Nederlandse identiteit.

In de Nederlandse geschiedenis zit namelijk niet veel om heel erg trots op te zijn, als je de rare neiging al hebt om trots te zijn op andermans prestaties. Het is een aaneenschakeling van onderdrukking, uitbuiting, vervolging van andersdenkenden en massamoord. Aan elke indrukwekkende daad van Nederlanders kleeft een grimmig aspect. De waterwerken, bijvoorbeeld, zijn gefinancierd met de rijkdommen die Nederland uit andere landen heeft weggeroofd. Onze musea staan vol buit, weggesleept uit landen waar we de bevolking hebben uitgeroeid of bijna uitgeroeid.

En het erge is dat we er nooit mee zijn opgehouden. Nog steeds buiten we landen in Afrika en Azië uit, gooien er bommen en planten er regeringen die voldoen aan onze maatstaven van beschaving, laten er onze multinationals dingen doen die we op eigen bodem nooit en te nimmer zouden toestaan.

Bestrijden van discriminatie

Dát is de Nederlandse Canon en het is precies die Canon, waarmee Marcouch de onbeschaafde laaggeletterden wil integreren, die het hen juist belet om warme gevoelens te koesteren voor de Nederlandse identiteit.

Die begint met het bestrijden van discriminatie en, in het geval van Marcouch, met de erkenning ervan. Misschien moet dus hij zich eens lekker laten onderdompelen in de Vaderlandse geschiedenis, want veel weet hij er zo te zien nog niet van.

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 24.09.2017 @ 12:16

[Home]
 

36 Reacties

op 24 09 2017 at 12:48 schreef André de Raaij:

In een dissertatie over de vervolging van zigeuners in Nederland moest ik lezen dat zigeuners in de achttiende eeuw met succes zijn uitgeroeid in de Republiek. Uitgeroeid! Dat was niet eens overzee dus.

op 24 09 2017 at 13:28 schreef Elisabeth Swart:

De Nederlandse geschiedenis werd en wordt niet onderwezen op school. Over discriminatie werd nooit gesproken. Alleen de “witte helden” uit de gouden eeuw werden bejubeld. Op dne hbs droeg ik ooit een (vertaald) gedicht van Langston Hughes voor, dat mij als 14-jarige diep ontroerde, en kreeg een 1; want het was een stom gedicht over negers. En ik was geen neger, dus… er werd gewoon nergens over gesproken. Koloniale criminaliteit bestond niet. Die andere werkelijkheid bleef verborgen.
Die hele canon geeft een vertekend en onjuist beeld over de Nederlandse geschiedenis, die zich juist in verre landen afspeelde.
Nog steeds de ver van je bed show dus.

op 24 09 2017 at 13:37 schreef Martijn:

Z’n Joopcolumn ff gelezen, maar holy shit! Toen die PVV-gekkies demonstreerden tegen z’n burgemeesterschap had ik toch weer wat sympathie voor ’m maar die man is zo geschift als een pak yoghurt! Kinderen leren genieten van bommenwerpers … hij kan zo aansluiten bij het FvD.

op 24 09 2017 at 14:43 schreef Chakir:

Martijn, Blij dat je ook achter bent gekomen. Abou is precies zo, alleen iets slimmer en behendiger. Ik heb keihard om Sörensen (absoluuut geen fan van deze racist) gelachen toen hij Abou “carrière politicus” noemde. Hij had gewoon gelijk. Marchous, Abou en alle diehard moslimsvreters met een islamitische achtergrond zijn opportunistische egoïstische politici die het vuile werk opknappen voor de “fatsoenlijke” racisten zoals Asscher of Rutte. Win-win situatie.

op 24 09 2017 at 18:54 schreef ex-cellentie:

als overheden blaten over ons roemruchte verleden dat zorgvuldig geselecteerde onzin is dan denk ik steeds maar weer

wat haat ik dit land

hier geboren en ontheemd geraakt

alles van schoonheid en alles van waarde is verkocht of verwoest of staat op de nominatie

ik haat het land waar ik me ooit zo verbonden mee voelde ik haat de politici en de journalisten en de mensen die ‘kritisch’ zijn maar dus eigelijk gewoon een graag nazitje willen spelen . Kutland van bijnazi’s . Bedankt nog jongens voor alles kapotmaken en voor de schaamte die ik dagelijks voel om burger te zijn van dit allerakeligst oord

overigens met verhalen van deze strekking werd me aangeraden om ‘op te rotten’ dat zou ik graag willen ; oprotten naar mijn eigen land – dat ligt tussen duitsland, belgie en de zee ergens in de jaren 90 toen ik me thuisvoelde en trots was dat we hier zo relaxt met elkaar omgingen en dat we zoveel hadden . Was ook niet perfect maar dat was mijn land dat land dat niet door bommen of rampen verwoest is maar door krankzinnige gekken en de randdebielen die ze hun verwoestende werk laten doen .

op 24 09 2017 at 18:54 schreef Han van der Horst:

De canon is wat je ervan maakt. Mag ik beleefd aanbevelen wat ik ervan gemaakt heb? Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis. Prometheus 2009

op 24 09 2017 at 19:51 schreef Peter:

Een slimme meid doet er een Bol.com-linkje bij, Han.

op 24 09 2017 at 20:04 schreef Paul Hoekveld:

Sinds de moord op Theo van Gogh missen wij ons vanzelfsprekende Nederlandse identiteitsbesef.

Stond in de column van Oomtommarcouch. Kon wel kosten.

Als je dit schrijft ben je toch niet goed

op 24 09 2017 at 20:39 schreef ex-cellentie:

@han wat heeft een canon of een overzicht van een land voor zin als je dat land niet meer als je thuis voelt?
Het gevoel dat je niet gewenst bent omdat je zaken waardevol acht die de overheid niet waardevol acht, dat de vrijheid om niet helemaal precies te zijn als je buurman , als de staat je niet meer als mens ziet .
Het was gezellig jongens dat Nederland maar dat land is weg – ik mis het . Het creatieve, mooie, botte land van de onbegrensde mogelijkheden . Waar overheden de mensen de vrijheid gaven om zichzelf te zijn . Die canon is voor mij even waardevol als een Canon van de Geschiedenis van Assyriërs – voor het museum . Nederland is dood ! We zijn een ander volk op de ruïnes van eens een van de fijnste plekken op aarde was om te leven . Een land waar je ondanks al onze tekortkomingen je het gevoel had dat we op weg waren iets superleuks te gaan doen hier met elkaar tot de monsters kwamen en alles kapotmaakten

op 24 09 2017 at 20:48 schreef Paul Hoekveld:

En du moment de zwartharigen gaan spitten om te zien wat die bijrol nou precies behelsde, vinden ze weinig om hun binding met Nederland mee te voeden. Integendeel. Onze Verlichting is hun onderdrukking; onze beschaving is de vernietiging van hun beschavingen. De Nederlandse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ was de Zuid-Afrikaanse Apartheid. ‘Vrijheid van godsdienst is bedacht door onze voorouders’, galmt Marcouch, de man die als Kamerlid het salafisme wilde verbieden en aanhangers daarvan wilde vervolgen.

Deze haal ik er uit maar zo zijn er meer briljante stroves in deze rake column

op 25 09 2017 at 03:21 schreef Kshatriya:

@ ex-cellentie
Waar ga je heen?
Ikzelf, mocht ik gaan, natuurlijk niet naar India, maar eerder ergens in Oost-Europa.
Maar het stukje Nederlander in mij roept: “Blijf hier!”

op 25 09 2017 at 05:17 schreef Anoniem:

Terecht stelde de politieke partij DENK voor om de Coentunnel te hernoemen, te “dekoloniseren” (Parool 14-11-2016).
Hetzelfde zou passend zijn voor het Van Heutsz-monument. Je zou kunnen denken aan de namen van Javaanse of Atjese vorsten of bevelhebbers, die tegen de Nederlandse kolonisatoren hebben gevochten.

Dat doet denken aan de gebeurtenissen in Charlottesville in de Verenigde Staten rond het monument van de Geconfedereerde generaal Robert Lee.
De daden van de Nederlandse kolonisatoren mogen natuurlijk niet vergeten worden. Maar dat is wat anders dan die “helden” te vereren met een monument. De namen van hun slachtoffers of van de door hen verwoeste steden/dorpen kunnen erbij worden vermeld.

Stel je voor dat er in Duitsland een Adolf Hitlerstrasse of een General von Paulus Denkmal zou zijn; of een monument voor Lothar von Trotha, die in 1904 in Namibië het Herero-volk grotendeels heeft uitgemoord.

op 25 09 2017 at 06:53 schreef Lodewijk:

Nou, nou, iemand die schrijft ons land te hate -Kutland van bijnazi’s- een ander die het voor het Salafisme opneemt -de meest radicale islamitische door Saoedi Arabië gesteunde groep waar IS uit voortkomt- weer een ander noemt Marcouch een “Oomtommarcouch.”

Van zulke landgenoten die een burgemeester met Marokkaanse achtergrond als verrader van de Islamisten zien moet je het maar hebben…

Ik beken dat ik nogal schrik van mensen die het opnemen voor de radicale Islam en iedereen die het daar niet mee eens is als Nazi beschouwen.

Jullie lijken wat instelling betreft op de NSB destijds. Die wilden ook dat ons land onderworpen zou worden aan een ons vijandig gezinde vreemde mogendheid.

Dat juist mensen die zich progressief wanen het opnemen voor de islamitische onderdrukking van vrouwen, homo’s en lesbo’s spreekt boekdelen. Het is allemaal onderbewuste zelf-haat.

op 25 09 2017 at 08:49 schreef ikzelf:

“Dat juist mensen die zich progressief wanen het opnemen voor de islamitische onderdrukking van vrouwen, homo’s en lesbo’s spreekt boekdelen.”

Zegt Lodewijk er ook bij waar hij dit gelezen heeft, wie zich progressief waant en het tegelijk opneemt “voor de radicale Islam en iedereen die het daar niet mee eens is als Nazi beschouwen”? Ik zie het op de hele pagina namelijk nergens staan, behalve dan bij hemzelf.

op 25 09 2017 at 12:08 schreef Chakir:

Ikzelf, Lodewijk heeft poep in zijn ogen en vindt ’t supergeil om een stropop te neuken.

Wat zijn mensen toch eigenlijk super voorspelbare wezens, nu ik er zo even over nadenk.. Vermoeiend. Ik moet denken aan een scene uit The Good, the Bad en the Ugly, die generaal..
https://youtu.be/4oCdwxmeM2A?t=7955

op 25 09 2017 at 12:23 schreef Lodewijk:

@ikzelf
Dus men voelt zich hier niet echt progressief? Dat is eerlijk, want wat ik citeerde van bovenstaande posts is inderdaad regressief en volgens het gedachtegoed van de Salafistische stroming goed conservatief.

Ik ben blij dat de AIVD een oogje in het zeil houdt op die verfoeilijke middeleeuwse stroming die ook ons godijdank nog vrije land probeert aan zich te onderwerpen, met medewerking van wegkijers en medeplichtingen. Ofwel nuttige idioten zoals Stalin die noemde. Want de Salafisten vinden mensen die zelf geen Salafist zijn maar hun wel tolereren of zelfs de hand boven het hoofd houden ongelovige honden en varkens. Dat horen ze van hun imam met de Koran in de hand. En die vinden daarom dat iemand als Marcouch ze verraad enkel omdat hij zich niet voor hun karretje laat spannen.

Mijn grote respect voor die man.

op 25 09 2017 at 13:53 schreef Sasha Berkman:

ach Lodewijk als jij en de jouwen alle moslims vermoord hebben zijn het de joden, de communisten, de socialisten, de homos de opstandige vrouwen etc etc die aan de beurt zijn…

op 25 09 2017 at 15:47 schreef ikzelf:

Lodewijk, ga ergens anders trollen. Je verdraait woorden, je legt jouw woorden in anders mond (gatver) en ondertussen probeer je tegen zoveel mogelijk schenen te schoppen om geen andere reden dan lol aan het schoppen.
Je beoefent je zielige hobby maar zonder mij.

op 25 09 2017 at 16:43 schreef Dennis:

@ikzelf 08:49

Lodewijk doelt op het stuk: “. ‘Vrijheid van godsdienst is bedacht door onze voorouders’, galmt Marcouch, de man die als Kamerlid het salafisme wilde verbieden en aanhangers daarvan wilde vervolgen.”

op 25 09 2017 at 17:10 schreef Lodewijk:

@Sasha Bergman
Ik neem het op voor een Moslim, Marcouch, die hier door de meute radicale Moslims en hun onnozele beschermers wordt aangevallen, omdat hij geen radicale Moslim is.

@ikzelf
Ik zou hier niet graag de schenen van Marcouch hebben.

op 25 09 2017 at 17:22 schreef dewanand:

============== [wfor1346:48:1]

N1. Citaat Shri Peter Breedveld, Seculiere Fundamentalist:

‘En daar gaan de harten van die onbeschaafde, laaggeletterde, niet-blonde kinderen dus niet sneller van kloppen. De Canon is de mythe van de blonde beschavingsbrenger – Marcouch vindt het jammer dat de heldhaftige strijd voor het homohuwelijk er niet ook in zit – ‘

N2. Ja Shri Peter, ea Fnaakters, beschaving is een rekbaar begrip, zowel relatief als absoluut definieerbaar. Wieroe miaauwt altijd dat de Hindoe Katten beschaving hoger ontwikkeld is en ouder dan van onze soort, zieke, oversekste mensapen, tweepotige primaten, vol met mentale stoornissen, waarlijk mislukte produkten uit de fabrieken van Altecrea voor nieuwe Intelapen.

N3. Blanke Hollanders brachten beschaving naar Indonesie ok, door puur terrorisme, tientallen miljoenen indonesiers werden afgemaakt, massa verkracht, tot loonslavernij verplicht, ontmenselijkt, alle rijkdommen bruut geroofd, ja mooi hoor die hemelse blanke herbeschaving van lagere, vieszwarte, primitieve wilden uit Indonesie.

N4. Ok ok veel vieszwarte surikoelie meiden gsnieten nu wel vd herbeschaving door superieure, lange, blanke welvaarts palen.

op 25 09 2017 at 17:37 schreef Mart:

Ik heb die ‘canon’ gisteren toevallig live gezien in het Openluchtmuseum.

De hele tentoonstelling had zo een Rutte-toespraak kunnen zijn. Het is wel duidelijk dat het rechtse klimaat ook bij museumdirecteuren heeft toegeslagen, als er minder sprake is van feitenweergave dan van botte rechtse propaganda.

op 25 09 2017 at 17:50 schreef Martijn:

Salafisme mag een romantisch idee over de middeleeuwen als idee hebben maar precies die romantiek (o.a.) maakt het nogal modern.

En bovendien is het weer grappig hoe iedereen gangs up on de salafisten, maar naast natuurlijk de oil-driven Wahabi’s was onder onze gematigde mattie Moebarak werden de Salafistische Muslim Brotherhood werd niet echt getolereerd maar werd de door de Egyptische staat gesteunde Al-Azhar-moskee minstens zo invloedrijk wat betreft de opleving van puritanisme in islam.

op 25 09 2017 at 17:58 schreef babs:

Lodewijk suggereert tegenstellingen die er niet zijn.

Haast iedereen vindt het prima dat de AIVD landen, mensen en organisaties in de gaten houdt die ons eventueel zouden willen onderwerpen of kapotmaken.

Tegelijkertijd verdedigen nogal wat hier de vrijheid er rare ideeën op na te houden. Iedereen mag zich superieur wanen aan anderen, Lodewijk mag zich superieur wanen aan immigranten, Salafisten mogen zich superieur wanen aan vrouwen en ongelovigen. Wie zijn wanen in de praktijk brengt krijgt als het goed is problemen met de wet. Die wet is niet perfect en daardoor komen Lodewijk en Co weg met allerlei discriminatie, terwijl bij Salafisten hun ideeën al bestraft kunnen worden als ze bijvoorbeeld een inburgeringsverklaring weigeren te ondertekenen.

op 25 09 2017 at 18:34 schreef Lodewijk:

@babs
Waar heb ik gezegd dat ik tegen immigranten ben? Maar mensen die in een ander land mannen hebben onthoofd, hun vrouwen en dochters als seksslavinnen hebben misbruikt, en zelfs kinderen hebben vermoord wil ik liever niet in ons land hebben. Noch diegenen die een Moslim als Marcouch aanvallen omdat hij van ons land houdt en het niet haat en minacht zoals die radicale moordenaars doen en diegenen die hun kant kiezen in diezelfde haat. Laat die maar in Saoedi Arabië gaan wonen waar dat gedachtegoed vandaan komt. En willen ze dat niet, kan ik ze geen ongelijk geven. Maar dan zijn ze wel inconsequent als ze dat gedachtegoed in ons land wel willen toestaan ten nadele van iedereen die hier geen jihadist is.

op 25 09 2017 at 18:38 schreef Peter:

Nu is het wel genoeg geweest, Lodewijk, domrechtse troll met je racistische clichés en je uitgewoonde stropoppen. Reageer maar op wat er echt geschreven wordt en donder anders op. Het gore lef om het geloof van Marcouch als argument te gebruiken om zijn critici in diskrediet te brengen.

op 25 09 2017 at 19:10 schreef Marijn:

Er bestaat geen Nederlandse identiteit. En het zich vervreemd voelen van dit land is niet voorbehouden aan Moslims . Ook ik, een Christen, die iedereen wenst te respecteren, wordt in de marginaliteit geduwd ddor de vele vooroordelen die het woord Christen oproept. In dit kutland mag niemand gewoon zichzelf zijn.

op 25 09 2017 at 20:07 schreef sum:

Wel erg hoor, dat zo die PVVer Achmed nu burgemeester is van Arnhem. Werkelijk schokkend.

op 25 09 2017 at 21:09 schreef dewanand:

============== [wfor1346:48:2]

N5. miaauw Shri Peter,

Die Canon is toch historische vervalsing?? Witwassen terroristisch verleden van de blanke, christelijke Hollanders uit koloniale verleden. Ja joh, alle raszuivere blanke Arisch Arctische Hollanders anno domini hebben dus duivels terroristische genen en bloed in hun witte aderen, echte zonen en hoerige blanke dochters van Hollandse Lucifer.

N6. REF sprookje: Roodkapje en de Grote Boze wolf. Zo zo zo, meneer Geert Wilders wat heb je rare grote hoektanden, en waarom bent u zo bleekjes? ‘O ach bruin lammetje waldo ik lijd aan bloedarmoede en lust jou bloed, nee sorry tikfoutje, ik lust rode bietensap he. Ben net naar tandarts geweest, nieuwe klikgebit zit nog niet zo goed hoor.’

N7. Hollands sprookje: Kleingeschapen, androgyne bruine koelie aapje en de Grote Boze Witte HOMO Wolf, met stijve gifslang.

N8. of: Fatima, dunne, tere, dichtgenaaide moslim maagd en de lange, grootgeschapen, Blanke Duivelse Hollandse PVVer.

N9. Slimste is alle buitenlanders nu professioneel zelfdeporteren ism arische ingenieurs en extreem rechtse industrielen. GEEF PVV/ FVD/ PvdD/VVD als (DOM^14,1888)rechts, Neonassie blok een eerlijke kans.

op 25 09 2017 at 22:58 schreef vander f:

Allemachtig ex-cellentie,
wat een enorme sombermans ben je nu toch?
Het is overigens echt niet alleen in dit landje dat de relaxedheid is verdwenen, het blijmoedige gevoel van vrijheid en een zonnige toekomst.
Dat is, als het al ergens was, volgens mij echt wereldwijd weggeblazen.

Maar ik lees ook een diepe afkeer van ‘overheden’ als aanjagers van die kille wind, van afbraak, sure.
Maar overheden die mensen de vrijheid gaven zichzelf te zijn?? Dat herken ik niet zo,
klappen van de ME heb ik wel gehad, ruimte om wat te doen alleen bij afwezigheid van overheid, werd nou niet bepaald ‘gegeven’.

op 26 09 2017 at 09:29 schreef Han van der Horst:

Peter, je hebt gelijk. Ik had een Bol.com linkje moeten zetten bij dat boek over de canonhttps://www.bol.com/nl/f/een-bijzonder-land/30085464/

op 26 09 2017 at 10:06 schreef dewanand:

============== [wfor1346:48:3] Citaat vander f

N10. Miaauw, miaauw namastiaauw Kameraad vander f,

Ik heb vaak met oudere blanke Hollanders gesproken over de dramatische ontwitting, en verkleuring van de Den Haag, Rotterdam, ea centra of zwaar ontwitte wijken, ja ze voelen zich dan verraden door het linkse anti nederlander, WEG-MET-ONS-Blankkontjes beleid.

N11. Maar ok Shri Peter kijkt naar nuchtere cijfers en de hele ontwitting van Nederland valt dan cijfermatig verdomd mee, slechts paar wijken in grote steden zijn tot 88,1888 procent of meer ontwit, door vele soorten uitheemse mensapen, incl witte barbaren uit Oostblok EU, dus ok straatbeeld is bedrieglijk.

N12. LOgisch dat werkloze buitenlanders vaker op straat te zien zijn, ok sowieso foute zaak, en groot verlies monetaire arbeidsproduktie, omdat toch snel ruim 200.000 hoog opgeleide (>MBO) door botte (ZWIJG) discriminatie werkloos zijn of in te lage functies gemept zijn.

N13. Een super oplossing vinden vereist meer neuronische numerieke iteratie van Wieroe in zijn luie, warme mandje, ja echte denker is hij als slimme Hollandse Hindoe katten zoontje van mij, en via de wifi kwantum links upload hij dan alle data…

op 26 09 2017 at 13:30 schreef kees romijn:

Je hoort weinig trouwens van de Linkse Moskee. Die bestaat namelijk. Alleen in de media lees je daar nauwelijks over. Ik heb zelf altijd gedacht dat er uitsluitend en alleen rechtse moskeeen bestonden, waar weinig progressiefs van te verwachten valt.

op 26 09 2017 at 15:53 schreef Marijn:

Kees romein: wat is in hemelsnaam een linkse of rechtse moskee? Waarschijnlijk is dat in jouw optiek, een moskee die brave of minder brave dingen zegt, aangepast aan jouw westerse normen of juist niet?

op 26 09 2017 at 21:47 schreef Martijn:

Ander woord voor “gematigd” gok ik.

Als je dat niet hoort dan luister je niet goed, de Ep Oorkleps van de “rechtse kerk” denken namelijk dat mensen die niet in hun interpretatie van islam (ofwel cherrypickend door de soerahs gescand of wel eens een boek van de profeet Hans (vzmh) gelezen) geloven geen echte moslims zijn. Die snappen het niet of ze hebben een geheime agenda.

op 27 09 2017 at 10:42 schreef Chakir:

Han, gebruik dan wel een spatie tussen de link en canon, nu wordt t niet herkend als hyperlink.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS