Home » Archief » De domme koppigheid van de antiracisten


[26.04.2017]

De domme koppigheid van de antiracisten

Peter Breedveld


Illustratie: Kō Kojima

Eén van mijn all-time favoriete televisieseries is Reilly, Ace of Spies. Ik heb ‘m één keer gezien, toen ik vijftien was, en ik herinner me bijna alles nog levendig. Tegen het einde van de serie, die zich rond de Eerste Wereldoorlog afspeelt, heeft Felix Dzerzhinsky, baas van de bolsjewistische geheime dienst in Rusland, een anticommunistische neporganisatie opgezet om Britse en Amerikaanse spionnen in de val te lokken. De organisatie bestaat uit mensen die trouw zijn aan de Revolutie, maar als Stalin een lijst met hun namen onder ogen krijgt, geeft hij Dzerzhinsky de opdracht om ze allemaal te laten executeren wegens contrarevolutionaire activiteiten. Hij is ongevoelig voor de argumenten van de wanhopige Dzerzhinsky. “Maar ik sta er zelf ook op!” protesteert die. “Dan zou ik er maar als de donder voor zorgen dat je van die lijst afkomt”, antwoordt Stalin droog.

De domme koppigheid van deze Stalin (ik weet niet of dit allemaal echt zo gegaan is), daar doen de antiracisten me aan denken die blijven zeuren en zaniken dat Robert Vuijsje met zijn boek Alleen Maar Nette Mensen heeft bijgedragen aan de “stereotypering van zwarte vrouwen”, of de “objectificering van zwarte vrouwen”. Het boek is een satire waarin stereotypering en objectificatie van zwarte vrouwen juist aan de kaak wordt gesteld, maar antiracisten zijn totaal ongevoelig voor dat argument. Vuijsje is een witte racist en mocht daarom geen lezing geven in het Verzetsmuseum.

Moet u nagaan, een directe nazaat van het volk dat het meest heeft geleden in de Tweede Wereldoorlog, mag van antiracisten geen lezing geven in het Verzetsmuseum. Omdat hij een antiracistisch boek heeft geschreven dat ze weigeren te begrijpen.

Objectificering van zwarte vrouwen

Deze hardnekkige stupiditeit wordt opnieuw in stelling gebracht nu Vuijsje in Trouw betoogt dat Dodenherdenking steeds meer wordt ‘ontjoodst’, en vervolgens uiterst beleefd vraagt: ‘Ik weet dat we niet (meer) met veel zijn, maar mogen wij de herdenking op 4 mei behouden?’

Uitzinnige woede is de reactie van de antiracisten op Facebook en Twitter. ‘Vuijsje wil dat 4 mei alleen in het teken staat van antisemitisme’; ‘Joden zijn niet de enige slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog’; ‘Vuijsje moet zich uitspreken tegen de discriminatie van zwarten in Israël’; ‘Vuijsje is een witte man en moet zwijgen over racisme’, ‘Dodenherdenking is al heel lang niet meer exclusief van de Joden (dit van dezelfden die de Zwarte Piet-fans uitlachen als die zeggen dat Zwarte Piet traditie is)’

Met als kers op de slagroom dus dat Vuijsje heeft bijgedragen aan de stereotypering van zwarte vrouwen. Mag je niet tegenspreken want dan ontken je “de beleefde ervaring van een zwarte vrouw”. Beleefde ervaringen van zwarte vrouwen zijn blijkbaar belangrijker dan feiten en logica. Ik wees zo’n zwarte vrouw erop dat ‘Dubbelspel‘ van Frank Martinus Arion, waarlijk één van de grootste werken in de Nederlandse literatuur, bulkt van de stereotyperingen en objectificeringen van zwarte vrouwen (één van de plaatsen van handeling is een bordeel op Curaçao), maar ze beet me toe dat ik, witte man, de naam Frank Martinus Arion niet in de mond mocht nemen en mijn mond met zeep moest spoelen.

Oh, well.

Holocaust

Ik ben het met Vuijsje eens dat de Dodenherdenking niet moet worden ontjoodst en omgevormd tot een herdenking van alle slachtoffers altijd en overal, tot Nazi’s aan toe. Dat gaat altijd gepaard met observaties als “de Joden waren niet de enige slachtoffers” en “de kilometers uitgerolde lange tenen van de Joden”. Ik geloof niet dat Vuijsje zich tegen de herdenking van verzetsstrijders en andere slachtoffers van de Nazi’s uitspreekt.

Vorig jaar betoogde ik dat er een breder verhaal nodig is om een multiculturele samenleving te betrekken bij de Dodenherdenking, maar het lijkt me dat de Tweede Wereldoorlog het uitgangspunt moet blijven, en in die Tweede Wereldoorlog was de Holocaust het grootste drama. Duizenden jaren van Jodenhaat culmineerden in de routineuze vernietiging van zes miljoen Joden, waar iedereen in Europa medeplichtig aan was. De Holocaust was niet een zoveelste massamoord, een misdaad tegen de menselijkheid zoals je er zoveel hebt. De Holocaust is tamelijk uniek, en de meest schrijnende herinnering aan het Kwaad dat in ons allemaal huist. En ja, van daaruit kunnen we lessen trekken voor het hier en nu en voor de toekomst.

Ik vind ook dat de antiracistische beweging hoognodig aan introspectie moet doen. Ik volg het antiracistische discours nu een aantal jaren, en Vuijsje slaat de spijker op de kop als hij zegt dat de beweging sektarische trekjes vertoont. Ze hanteert een stelsel van dogma’s en taboes en reageert vreselijk agressief op iedereen die afwijkt van haar zuivere leer. Ik zie de antiracisten tegenwoordig als het fotonegatief van de Roze Khmer, compleet met opruiende berichten over andersdenkenden en schandpalen.

Terloops antisemitisme

Schrikbarend is het terloopse antisemitisme, waar het antiracistische discours mee is doordesemd. Het is bijvoorbeeld heel normaal om erop te wijzen dat ‘de joden’ achter de Transatlantische slavenhandel zaten. In de discussie over de zwarte wortels van de Westerse beschaving worden wetenschappers, die onder andere weerleggen dat de Griekse filosofen alles van de zwarte Egyptenaren hadden gestolen, gediskwalificeerd door met nadruk te wijzen op hun Joodse achternaam, alsof er een Joods complot is om etnische minderheden eronder te houden. En altijd wordt dat verdomde Israël erbij gehaald om Joden hun plaats te wijzen. “Bek houden, want Israël”.

Als je de antiracisten daarop wijst, reageren ze precies als de witte mensen die worden geconfronteerd met het alledaagse racisme jegens mensen met Afrikaanse of Aziatische wortels: “Niet waar”; “Ik heb dat nog nooit meegemaakt” of gewoon “Nou, dan ben ik maar een antisemiet.”

Joden als daders

In de aanhef van Vuijsjes Trouw-artikel staat: ‘Antiracisten zijn blind voor antisemitisme en maken Joden zelfs voor racist uit’. Ik neem aan dat een eindredacteur die aanhef heeft geschreven. Vuijsje zelf schrijft:

‘Van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn Joden op wonderbaarlijke wijze binnen een paar jaar veranderd naar niet alleen reguliere witte Hollanders, wij zijn zelfs daders geworden, racisten die één op één worden verbonden aan het regeringsbeleid van Israël. Een beleid waar velen van ons niet eens achter staan.’

Wederom woede bij de antiracisten, want Vuijsje zou suggereren dat Joden geen racisten kunnen zijn. Dit zijn dezelfde types die beweren dat zwarte mensen geen racist kunnen zijn.

Schaamte voor het koloniale verleden

Hier past weer een flinke scheut bescheidenheid, want zonder iets af te willen doen aan de gevolgen van het slavernijverleden en de discriminatie en onderdrukking van zwarte en getinte mensen: zij kunnen overal in Nederland veilig over straat. Joden moeten zich op veel plekken vermommen als witte mensen. In Frankrijk en België zijn Joden en Joodse instanties doelwit van aanslagen. Zelfs degenen die hun antisemitisme rechtvaardigen met de politiek van Israël, bedienen zich van ouderwetse antisemitische complottheorieën.

Daarom is Vuijsjes verzoek om de ontjoodsing van Dodenherdenking tegen te gaan niet alleen alleszins redelijk, maar zelfs uiterst urgent.

Overigens pleit ik al jaren voor een speciale herdenkingsdag in het teken van het Nederlandse kolonialisme, een dag van nationale schaamte, op 7 mei: Saih Bin Sakam Dag. Ik bedoel dat niet ludiek, ik meen het serieus. De schaamte voor het koloniale verleden moet diep in het collectieve bewustzijn worden ingenesteld.

Maar neem de Joden hun speciale positie bij de Dodenherdenking niet af.

Financieel steunen kan nu ook op Patreon! Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 26.04.2017 @ 12:24

[Home]
 

36 Reacties

op 26 04 2017 at 12:32 schreef Murat:

Pas op Peter, dat je het woord ‘antiracisten’ zoals rechts graag doet geen slechte connotatie geeft omdat een paar debielen te stupide zijn om nuance te begrijpen.

Ik ben namelijk anti racisme en dus antiracist.
Dat woord moet dus niet iets slechts betekenen.

op 26 04 2017 at 12:35 schreef Rob van Kan:

Maar de Dodenherdenking gaat al jaren niet alleen maar over de Holocaust. Sterker nog, dat is volgens mij nooit het geval geweest. Zo lang als ik mij herinner (en ik ben van ’69) is er naast de herdenking op de Dam die op de Waalsdorpervlakte, waar verzetsstrijders zijn geëxecuteerd.
De Dodenherdenking is al heel lang bijvoorbeeld ook de herdenking van omgekomen Nederlandse blauwhelmen. Vuijstje moet niet doen alsof die dingen nu ineens allemaal veranderen uit bedekt antisemitische overwegingen, want dat is gewoon een leugen.

op 26 04 2017 at 12:51 schreef Peter:

Nogmaals, Rob, Vuijsje heeft het over de ‘ontjoodsing’ van de Dodenherdenking en daar heeft-ie volgens mij een punt. Het gaat niet alleen om een steeds verdere verbreding van wat we herdenken, het gaat altijd gepaard met observaties als “de joden waren niet de enige slachtoffers” en “de kilometers uitgerolde lange tenen van de joden” (Annabel Nanninga). Ik geloof niet dat Vuijsje zich tegen de herdenking van verzetsstrijders uitspreekt. Maar het gaat om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is het hart van die oorlog.

Murat, je weet dat ik mezelf ook als antiracist beschouw. Maar helaas gaat het niet over ‘een paar debielen’. Dit is waarom ik altijd heb geweigerd en altijd zal blijven weigeren me bij een beweging of groep aan te sluiten.

op 26 04 2017 at 12:56 schreef Martijn:

Hear hear!

Die dame vorig jaar (toch?) had gelijk in haar observatie dat de hypocrisie bij sommige herdenkers stuitend is (zoals er ook aan Baudets plotse betrokkenheid bij Armeniërs een luchtje zit) maar ze had de verkeerde actie eraan verbonden. We verdienen dat feestje op 5 mei niet, die herdenking juist des te meer. En je kan er best wat actuele aantekeningen bij maken, maar zonder iets af te doen aan het Joodse leed. Daarvoor zijn de lijntjes met daadwerkelijke slachtoffers echt veel te kort, ze zijn nog onder ons zelfs.

op 26 04 2017 at 13:01 schreef Chipo:

Ik denk, Peter, wat je nu tegen Rob zegt, dat je dat ook in dat artikel zou moeten verwerken, want juist dat verduidelijkt heel veel.Er lopen 2 dingen door elkaar, lijkt me.
En die mierenneukende bewegingsanti-racisten verliezen zich dan ook vooral in definities van racisme, ras en wat al niet. gek word ik daarvan, maar dat terzijde.

op 26 04 2017 at 13:22 schreef Peter:

Nou vooruit, Chipo, ik heb het iets explicieter gemaakt onder het tussenkopje ‘Holocaust’.

op 26 04 2017 at 15:23 schreef Luther Zevenbergen:

Goed stuk, Peter. Er is absoluut een enge toename van antisemitisme en ook aan de linkerkant. De laatste keer dat ik dit pijnlijk duidelijk zag langskomen was in de nasleep van het ontslag van Abou Jahjah bij de Standaard. Allemaal mensen die je normaal als gutmensch zou omschrijven hadden het ineens geen probleem met een aanslag op een groep op de bus wachtende twintigers, aangezien het om Israelische soldaten ging. Hoorde bij de strijd.
Ik heb er verschillende (uit het antiracistische milieu inderdaad) nog moeten duidelijk maken dat soldaat zijn in Israel betekent dat je gedwongen bent 2 jaar te dienen en dat er voor weigeraars geen baantje in de sociale sector klaarligt.
Dat soort nuance wordt door mijn kat beter ontvangen.

op 26 04 2017 at 15:52 schreef Pyt van der Galiën:

@Luther

Wanneer je tot een bezettingsmacht behoort, moet je niet zeuren wanneer iemand jou tot doelwit kiest. Met antisemitisme heeft dat geen ruk te maken. Of je al dan niet gedwongen wordt, is ook weinig relevant. De meeste militairen die in het verleden aan de verkeerde kant vochten werden daartoe gedwongen. Nederlanders die weigerden mee te doen aan de ‘politionele acties’ draaiden vaak ook voor jaren de bak in.

Het is antisemitisch wanneer Joodse mensen aangevallen worden omdat ze joods zijn, niet wanneer ze aangevallen worden omdat ze deel uitmaken van een bezettingsmacht.

op 26 04 2017 at 17:25 schreef Welmut:

https://www.bnr.nl/opinie/kustaw-bessems/10065283/column-kustaw-bessems-wat-zou-jij-doen ik vind dit een veel bizardere stuk dan die opmerking van Abou Jahjah. Kustaw heeft er serieus lang over na moeten denken of totaal onschuldige jongens op een strand die aan het voetballen waren dood gemaakt moesten worden. Uiteindelijk vond hij dat toch te ver gaan. Dan komt hij met het argument dat Hamas raketinstallaties bij bevolking heeft. Ja waar anders. Amnesty heeft al gezegd dat human shields vaker door Israël dan andersom worden gebruikt. En die aanvallen op Gaza zijn gewoon bedoeld om burgerslachtoffers te maken. Eerst hebben ze overigens tal van Palestijnen opgepakt. Toen kwamen die raketaanvallen pas. Dat zijn overigens hele primitieve raketten want er komt niks binnen in Gaza. Er gingen zo’n 2100 palestijnen dood meer dan 400 kinderen.73 Israëlische mensen gingen dood waarvan 7 burgers. Er is letterlijk een VN school opgeblazen. Israelische soldaten zijn uit de school geklapt en hebben gezegd dat ze op alles moesten schieten. Los van het feit dat blokkade van Gaza en bezetting illegaal is kan je dat niet een reactie noemen. Dit stuk lijkt misschien genuanceerd maar het framed de f

op 26 04 2017 at 17:26 schreef Welmut:

Voor de rest ben ik het ongeveer wel eens met vuijsje

op 26 04 2017 at 17:28 schreef MNb:

En jij denkt dat dat een zinvol onderscheid is, PvdG? Moet je toch eens wat oorlogspropaganda bestuderen. Je maakt nu dezelfde fout als degenen die beweren dat zwarten (in jouw geval Palestijnen bezet door het Israelische leger) niet racistisch kunnen zijn.
Oorlog leidt tot demonisering van de vijand en die demonisering leidt tot discriminatie, zoals bv. antisemitisme.
Antiracisten die Vuijsje naar aanleiding van dat stuk in Trouw onder de grond proberen te schoffelen hebben duidelijk iets niet begrepen. Zij bevestigen zelfs wat Vuijsje schrijft: tegenwoordig zijn joden niet niet-wit maar ook niet wit.

op 26 04 2017 at 17:41 schreef Alfred Edelstein:

Een adequaat en zeer empathisch artikel. De ‘ontjoodsing’ van de dodenherdenking is al gaande vanaf 1946 en is sowieso altijd een moeizame strijd geweest tussen allerlei groepen belanghebbenden: communisten, sociaal-democraten, verzetsstrijders enz. De overgebleven Joodse Amsterdammers mochten bovendien zelf betalen voor het dankbaarheidsmonument aan de Weesperstraat. Ze moesten erkentelijk zijn voor het feit dat alle gemeentelijke diensten enthousiast hadden meegewerkt om 80.000 Joodse stadgenoten definitief te laten verdwijnen.

De laatste jaren wordt er door het Nationaal Comité 4 en 5 mei bewust toegewerkt naar een ontjoodsing. De rel rond de voorgenomen herdenking rond de Nederlandse SS-er op de Dam en de misser met de groep Broederliefde (die zich moest terugtrekken toen hun antisemitische uitingen bekend werden) getuigen van desinteresse en een gebrek aan respect.

Verder wordt Israël er steeds vaker te pas en te onpas bijgehaald en sinds kort ook de transatlantische slavernij. Het maakt niet uit of deze ertoe doen, maar Joodse Nederlanders moeten nu eindelijk eens ophouden met hun vervelende gezeur!

op 26 04 2017 at 17:45 schreef Nrosa:

Eens met Pyt. En bij de term ‘Gûtmensch’ gaan bij mij de alarmbellen af.

op 26 04 2017 at 18:01 schreef Chakir:

Joden zijn nog steeds wereldwijd een minderheid die alles te verliezen hebben. Al sta je maar een paar seconden stil bij de holocaust: het duizelt gewoon voor je ogen en is (bijna) niet te bevatten voor het menselijk brein. Zo grootschalig, wreed en geraffineerd, dat zouden we NOOIT mogen vergeten. Daarom eens met Peter tav antiracisten irt antisemitisme. Punt. EN, (niet maar) over die Israël supporters: Reactie Luther is typisch voorbeeld van die hooligans die zorgen voor huiduitslag bij mij. Binnen no fucking time word je getrokken in het drijfzand van de schandelijke mensonterende bezettingspolitiek van Israël, want dat is het gewoon. Vanuit goede intenties of niet, het is in- intriest, dat uitwisselen of vergelijken van leed. Als je tegen antisemitisme en antiracist bent, dan zou je ook tegen het (apartheids-)beleid van Israël moeten zijn en niet het leed van mensen daarvoor misbruiken door deze met elkaar te gaan vergelijken of wegstrepen. Harry de Winter had hier jaren terug bij EAJ zo’n standpunt wat mij zeer aansprak. Het is ook ónbegrijpelijk dat sommige joden allianties aangaan met conservatieve xenofobe figuren of clubs. Over alle burgers die verplicht twee jaar in dienst moeten: dat heeft alles te maken met de staat Israël. Deze bestaat, godverdomme, bij de gratie vh volk. Wat een kutargument.

op 26 04 2017 at 19:04 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Dat lijkt me inderdaad een zinvol onderscheid. Wanneer je deel uitmaakt van een koloniale bezettingsmacht, ben je een legitiem doelwit. Dat heeft niks te maken met het ‘joods-zijn’, maar alles met het feit dat je deel uitmaakt van een koloniaal onderdrukkingsapparaat. Franse soldaten in Algerije waren ook een legitiem doelwit, net als Nederlandse militairen in Indonesië. Kun je honderd keer zeggen: “ja, maar die jongens wilden eigenlijk ook niet gaan”. Misschien niet, nee. Maar ze gingen wel.

Dat staat volledig los van de vraag of onder Palestijnen antisemitisme voorkomt. Natuurlijk komt onder Palestijnen antisemitisme voor. Het heeft alleen niks te maken met de vraag of je geweld mag gebruiken tegen een koloniaal bezettingsleger als het IOF. Ik ben geen pacifist en vind dat volstrekt legitiem. Dat de kolonisten dan gaan janken is mijn probleem niet.

op 26 04 2017 at 20:07 schreef Muurbloem:

Ik heb persoonlijk erg veel aversie tegen heel die herdenking.
“omdat:..wat nooit meer mag gebeuren”

Zó belangrijk om daar bewust van te zijn/blijven en dat uit te dragen in een theater van betrokkenheid. Terwijl de wereld in brand staat. Propageren dat de lessen van vroeger niet vergeten mogen worden, op een moment dat de gemiddelde deelnemer het nooit begrepen heeft.

Ondanks al het cynisme kan ik me wel verplaatsen in de troost die mensen er uit kunnen halen en ik gun het ze van harte, maar wat mij betreft is de heiligverklaring van de herdenking misplaatst.

De elite toont zich betrokken rond deze periode en minderheden die in Nederland nu aan het kortste eind zouden trekken hebben juist weinig met de herdenking.

Het schorriemorrie is ook lekker actief en voorspelbaar in die weken. Aan de ene kant wordt geschreeuwd dat we de moslims moeten muilkorven, omdat de vrijheid waar ‘we’ voor gevochten hebben onder druk staat. Vanuit de bosjes bezien door een gekke eend die het op papier schijt en de ether in slingert. Aan de andere kant van het schoolplein wordt er gevoetbald met een herdenkingskrans.

Het is een symbool geworden zonder betekenis of in ieder geval zonder effect.

op 26 04 2017 at 20:55 schreef Sasha Berkman:

Ik hoop dat je een muurbloem blijft

op 26 04 2017 at 22:02 schreef Sasha Berkman:

Dit moeten we niet teveel opblazen.

We herdenken al jarenlang de slachtoffers van de 2e wereldoorlog op 4 mei. We herdenken dan inderdaad vooral de holocaust, de poging tot uitroeien van joden.

Hier hoeven we verder niet veel woorden aan vuil te maken.

next

op 26 04 2017 at 23:32 schreef vander f:

volledig met Peter eens,
ik ruik antisemieten op een kilometer afstand,
en je vind ze door het hele links-rechts spectrum heen.

op 27 04 2017 at 01:06 schreef Murat:

Muurbloem slaat hier de plank echt volledig mis.

De reden waarom de herdenking zijn betekenis heeft verloren is niet om een paar baldadige ventjes maar om het gros van het volk dat nu het zelfde doet met moslims, systematische dehumanisering, als toen met de Joden.

op 27 04 2017 at 06:45 schreef Luther Zevenbergen:

@Pyt,
ik zeg niet dat het onderstrepen vd uitspraken van Abou Jahjah per definitie antisemitisch zijn, ik zeg dat ik in die nasleep veel uitspraken heb gezien die dat (waarschijnlijk) wel waren. Als je het hebt over ‘die smerige israeli’s’ zonder te willen erkennen dat die jongeren ook gewoon slachtoffer van oorlogspropaganda zijn, dan is voor mij duidelijk dat ‘israeli’s’ gewoon een metafoor is voor onversneden antisemitisme.
En om na dit zijpad terug te keren naar Peter’s stuk, ik zie gewoon dat in het midden, maar ook in progressieve/kringen steeds vaker ook weer antisemitisme opkomt, net als islamofobie en andere vormen van racisme.

op 27 04 2017 at 08:40 schreef Murat:

Luther,

Goed dat u dat helder heeft gemaakt. Want als er iets is dat Abou Jahjah niet is, dan is het wel een antisemiet.

Hij is heel duidelijk en kraakhelder waar het gaat om de distinctie tussen Israel als staat en Joden als mensen.

Het is een welbespraakte man die strijdt voor de emancipatie van Arabieren en moslims (terwijl hij zelf atheist is) en is daarom een bedreiging.

Laten we niet vergeten dat er een heleboel onsmakelijke ‘antisemistisme!’ roepers zijn die net zo hard bijdragen aan het verlies van haar betekenis. Denk aan: Leon de Winter, Jessica Durlacher, Lodewijk Asscher, Pauw, en ga zo maar door.

Het onsmakelijke misbruik van rechts (waaronder dus ook een bepaald slag mensen van Joodse komaf, laten we dat niet vergeten) van antisemtisme dragen net zo hard bij aan de verloedering van het besef hoe gevaarlijk dergelijke gedachtestromen zijn jegens een groep mensen.

Het wordt tijd dat die gasten ook aangepakt worden.

op 27 04 2017 at 10:31 schreef Alfred Edelstein:

Gisteren is de 88-jarige mevrouw Diana Blog overleden. Eind 2015 werden mevrouw Blog en haar man slachtoffer van een inbraak die zich ontwikkelde tot heuse pogrom bij hen thuis. Het was de inbrekers opgevallen dat ze Joods waren. Daarom werd mevrouw Blog zwaar mishandeld en zat sindsdien in een rolstoel, meneer Blog werd letterlijk blind geslagen. Beiden hadden het vernietigingskamp overleefd.

Nóg erger dan dit weloverwogen antisemitische geweld is de reactie van de z.g. antiracistische beweging; het bleef angstvallig stil in Amsterdam. Waar waren Nederland bekent kleur? De Anne Frank Stichting? Amnesty International? De Antifa’s? Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting?

Ruim 70 jaar nadat we de nazi’s over de vloer hadden is antisemitische geweld tegen Joodse Nederlanders kennelijk een geaccepteerd verschijnsel. Over de domme koppigheid van de antiracisten gesproken.

op 27 04 2017 at 10:38 schreef ikzelf:

“[…] zonder te willen erkennen dat die jongeren ook gewoon slachtoffer van oorlogspropaganda zijn […]”

Tja, dat gold voor de Duitse dienstplichtige jaren 30-40 vorige eeuw natuurlijk ook, voor de Amerikaanse jaren 50-60 en noem maar op. Ze konden dus allemaal echt ‘nichts dafür’, volgens jou?

Voor het overige heeft Peter uiteraard gelijk. Als je na een tijdje de inhoud van een herdenkingsdag verandert, dan vernietig je de zin van die herdenkingsdag en mag je vragen stellen bij wat je al die jaren herdacht hebt.

op 27 04 2017 at 11:20 schreef Dennis:

@Murat — 01:06

De herdenking verliest aan betekenis omdat het simpelweg al bijna 80 (!) jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd en er inmiddels een generatie is opgegroeid wiens grootouders zijn geboren na deze periode.

Het is vooral sneu hoe bepaalde groepen nu dit gebeuren willen kapen voor hun eigen agenda. In dit geval sta ik dan ook naast Vuijsje.

op 27 04 2017 at 11:58 schreef Sasha Berkman:

Volgens mij zijn het juist de zionisten die de dodenherdenking proberen te kapen. Dat is de trend van de laatste jaren. Alle andere beweringen zijn smerige kul.

op 27 04 2017 at 12:07 schreef Murat:

Dennis,

Dan heb je Vuijsje niet begrepen want hij heeft het écht niet over Marokkanen of iets dergelijks (en ik vermoed dat u dat bedoelt).

Vuijsje is juist dat ie niet als dader aangewezen wil worden. Maar niet alleen de anti-racisten zijn hier debet aan, ook vele Nederlanders van Joodse komaf die meesurfen op de anti-islam stroming en daarnaast te pas en te onpas antisemitisme misbruiken als gereedschap om een ander monddood te maken. Nogmaals, denk aan Leon de Winter bijvoorbeeld.

Ik vind het hypocriet dat die lui altijd de dans ontspringen. Had Vuijsje ook wel wat over mogen zeggen.

Dit land heeft een enorm anti-islam, anti-niet-Westerse allochtoon, anti-vluchtelingen probleem. Wie dat niet ziet is ziende blind.
En een grote groep mensen die aan de herdenking meedoen misbruiken die voor hun nieuwe antisemitisme (namelijk Arabieren/moslim haat).

Daardoor wordt 4 mei een hypocriete bende waar mensen als Asscher krokodillentranen tonen maar de volgende dag weer Marokkaantje gaan pesten.

DAAROM verliest het haar betekenis.

op 27 04 2017 at 12:48 schreef Alfred Edelstein:

De zionisten die de Dodenherdenking proberen te kapen? Bedoelt Sasha Berkman soms de Joodse en Roma en Sinti Nederlanders van het Nederland Auschwitz Comitée, die gaandeweg steeds meer hypocrisie van het Nationaal Comité 4&5 mei hebben moeten slikken? En die sinds een aantal jaren eind januari een herdenking organiseren in het Wertheimpark in Amsterdam? Waar betrokken burgers van allerlei afkomst naartoe komen om samen te herdenken? Is dit wat u bedoelt? En gebruikt u bewust het woord zionisten om het in de sfeer van het Israëlisch-Palestijns conflict te kunnen trekken? Om ons op die manier duidelijk te maken dat ú in ieder geval aan de goede kant staat?

Ik vrees dat u héél weinig heeft begrepen van het integere artikel dat Peter Breedveld heeft geplaatst. Verder loopt u niet over van fatsoen, respect en empathie.

op 27 04 2017 at 13:27 schreef Chakir:

Goed punt Murat, maar je moet uitkijken met anderen wijzen op hun eigen racisme. Vergelijk het met dat jij in een discussie over islamhaat voor je voeten geworpen krijgt dat moslims zelf grote racisten zijn, want Daesh etc. Xenofobe klootzakken als Leon de Winter, díe moet je aanspreken. Of deze motherfucker bv http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-verpletterende-charme-van-de-supertolerante-gidi-markuszower.html

op 27 04 2017 at 14:56 schreef vander f:

@Murat,
”Dit land heeft een enorm anti-islam, anti-niet-Westerse allochtoon, anti-vluchtelingen probleem.’
Terwijl aan zeg maar PVV zijde wordt gezegd dat
‘dit land heeft een enorm islam, allochtonen en vluchtelingen pobleem’.

Dit land heeft in ieder geval een probleem met het benoemen van problemen, maar goed dat de boel steeds meer polariseert is natuurlijk wel duidelijk.
Krijg je, met dat volstrekt open debat op het internet,
iedere jan lul en z’n mening brult mee.

op 27 04 2017 at 15:34 schreef MNb:

Alles wat afwijkt van jouw partijlijn is smerige kul, Sasha – en jij bepaalt die partijlijn. Je zou het liefst iedereen die afwijkt naar een heropvoedingskamp sturen.

@Murat: ik denk dat je schuldig bent aan de

http://www.livius.org/articles/theory/everest-fallacy/

Zeker sinds het verbod op ritueel slachten lijkt het me stug dat veel joodse Nederlanders op de PVV stemmen.

op 27 04 2017 at 15:52 schreef Martijn:

Benoemd wordt er genoeg als je het mij vraagt en of het door internet nu slechter of beter is, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt (al zijn Peters linkjes naar twitter e.d. altijd een reden om alle goede hoop te laten varen). Maar “ieder nadeel hep ze voordeel” …

Mensen die benadrukken het over zionisten hebben en niet over joden hebben meestal goede bedoelingen wmb. Ze zouden zich wel eens moeten inlezen over Zionisme, zelfs op wikipedia blijkt dat al geen eenduidige ideologie. Je kan het eigenlijk aleen over “Israël” als politieke macht (en wat ze doen) hebben.

Er zijn zo van die dingen waar je niet uitkomt. Zie bijv. Natascha van Weezel vs. Appa, ik mag ze allebei en zij elkaar ook tot op zekere hoogte. Op Hamas en Israël clashte het dan – ondanks de goede wil – toch en ik snap hun beider invalshoeken. Toen ik Leon De Winter bij Zomergasten hoorde vertellen over hoe de holocaust in zijn gezin speelde had ik ook met ’m te doen, hoezeer ik het ook een enge zwatelaar vind.

De waarheid ligt in het midden, luidt het gezegde. En Ik denk altijd laat god maar oordelen (hoe je die god verder ook invult: het zorgt ervoor dat je zelf een zekere nederigheid betracht).

op 28 04 2017 at 04:08 schreef Murat:

MNB,

Nergens heb ik het over PVV stemmen.

Ik heb het over islamhaat (dat is niet exclusief voorbehouden aan de PVV, hoewel er wel Joodse geldschieters zijn voor de PVV).

Waar ik het over heb is dat het ‘daderschap’ niet alleen het resultaat is van anti-racisten die de Jood als boze witte man wegzetten.

Neen, het zijn ook witte mannen van Joodse komaf die heulen met de boze witte man die tegen alles is wat een kleurtje heeft en vooral als hij of zij moslim is.

Met andere woorden, er zijn twee negatieve krachten die resulteren in wat Vuijsje pijn doet:

A. (sommige) Anti-racisten die alle Joden wegzetten als boze witte mannen.

B. (sommige) Joden die zich profileren of meeheulen met de boze witte man (De Winter, Asscher, Hirsch Ballin, etc.)

Vuijsje heeft het alleen over (A), en (B) komt altijd weg met hun smerige racisme.
Dat valt mij tegen van Vuijsje.

op 28 04 2017 at 13:18 schreef Sasha Berkman:

Mooi gezegt Murat. Het zijn dergelijke lieden die het Comite 4 5 Mei systematisch belasteren net als Edelstein hierboven doet.

op 29 04 2017 at 16:41 schreef Mark:

Gelukkig is de herdenking voor alleen deze doden van 80 jaar geleden vrijwillig, ik kies ervoor er niet aan mee meer te doen, op 1 juli herdenk ik wel het geindustraliseerde racisme zoals dat door joods-christelijke cultuur in 300 jaar tijd is geperfectioneerd.

op 30 04 2017 at 12:45 schreef Martijn:

Zei Vuijsje niet dat die “joods-christelijke cultuur” dan ff on hold moet hebben gestaan halverwege de vorige eeuw? En volgens mij kwam dat toen ook niet bepaald uit de lucht vallen.

Beetje cynisch om die hatersterm “joods-christelijke cultuur” in deze context te gebruiken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS